1 Finanse międzynarodowe zakres oraz cel rozważań

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Finanse międzynarodowe zakres oraz cel rozważań"

Transkrypt

1 Wstęp Książka jest podręcznikiem do przedmiotu finanse międzynarodowe wykładanego dla studentów nauk ekonomicznych. Jako podręcznik charakteryzuje się przystępnością rozważań wspartych licznymi przykładami oraz ilustracjami. Książkę zaadresowano do studentów pragnących zaliczyć przedmiot oraz bardziej dociekliwych, dlatego część rozdziałów wyróżniono gwiazdką. Mieszczą się w nich zagadnienia mniej popularne, które mogą uchodzić za trudniejsze. Uzasadniają tym samym podkreśloną w tytule książki akademickość wykładu. Poziom akademicki starano się utrzymać w całej książce. Przede wszystkim uwypuklono specyfikę finansów międzynarodowych. Przyjęto, że jest to przedmiot traktujący o kursach walutowych. Takie ujęcie różni się od innych, akcentujących międzynarodowy charakter finansów. Podkreślono zatem, że kurs walutowy jest ceną rodzimą ceną waluty obcej. Dodajmy, że zawsze występuje w dwóch wersjach ceny zakupu oraz ceny sprzedaży. Tym też finanse międzynarodowe różnią się od ekonomii, w której cena może być tylko jedna. Istotę finansów międzynarodowych przedstawiono w rozdziale 1. Jednocześnie zapoczątkowano nurt rozważań akademickich, które ukierunkowano na prezentowane w literaturze teorie kursu walutowego. Przypomniano więc o teorii przewagi komparatywnej oraz przybliżono teorię parytetu siły nabywczej, określaną często jako teoria PPP. Dalszy ciąg rozważań jest trudniejszy. Dlatego został zamieszczony w osobnym rozdziale oznaczonym gwiazdką. Mowa tu o rozdziale 2, w którym przedstawiono trzy kolejne ujęcia teoretyczne: opartą na prawie podaży i popytu wersję mikroekonomiczną, wersję makroekonomiczną oraz teorię podkreślającą znaczenie bilansu płatniczego. Przekonamy się, że próby ustalenia determinantów kursu walutowego pozostają problemem otwartym, gdyż dotychczasowe wyniki są niezadowalające. By brać czynny udział na rynkach walutowych, nie musimy wiedzieć, skąd biorą się ceny walut obcych. Ważniejsza jest zręczność w operowaniu cenami, których na rynku walutowym jest wielka rozmaitość. Do najpopularniejszych zalicza się rynek forex, na którym dochodzi do natychmiastowej wymiany walut. W rozdziale 3 przedstawiono strukturę rynku. Za pomocą przykładów objaśniono, jak można na nim spekulować.

2 10 Wstęp Spekulantami są różnego rodzaju podmioty banki, fundusze, przedsiębiorstwa, a także osoby prywatne. Okazuje się, że oparta na prawie podaży i popytu teoria neoklasyczna skazuje wszystkich na niebyt. Inaczej mówiąc, w ekonomii neoklasycznej nie ma miejsca na finanse. Ten interesujący problem został zaprezentowany w rozdziale 4. Uwagę skierowano jednak na zagadnienie czasu, który zazwyczaj jest interpretowany dwuznacznie jako chwila oraz jako okres. Znaczenie upływu czasu ujawnia się na innego rodzaju rynku walutowym, a mianowicie na rynku terminowym. Występują na nim dwie zbliżone kategorie cen forward i futures. W rozdziale 5 objaśniono, jak powinny być wyliczane oraz jak mogą być wykorzystywane. Okaże się, że nie zawsze jest to proste. Przyczyniają się do tego kontrakty swap, których złożoność przybliżono za pomocą przykładów. Ujawnione znaczenie upływu czasu skłania do pytania co z nim począć? Okazuje się, że jest poddawany anihilacji. Upływ czasu znika, lecz skutek pozostaje. W rozdziale 6 podkreślono, że skutki upływu czasu można przedstawić na ilustracjach. Dodajmy, że nie są to wykresy ani też diagramy, lecz obrazy perspektywiczne. Zaprezentowano więc ujęcie, które na skalę światową jest unikatowe. Potencjał poznawczy obrazu perspektywicznego ujawnia się wtedy, gdy rozpatrujemy co najmniej dwa okresy. Przypadki takie pojawiają się na rynku kolejnym na rynku opcji walutowych. Jak można się domyślać, istnieją na nim ceny odmienne, nazywane cenami opcyjnymi. Rynek opcji walutowych został omówiony w rozdziale 7. Przybliżono w nim pojęcia opcji europejskiej oraz opcji amerykańskiej. Za pomocą przykładów objaśniono, jak należy posługiwać się cenami typu call oraz typu put. Amerykańska opcja walutowa jest przypadkiem, gdy w sposób naturalny pojawiają się co najmniej dwa okresy, stanowi zatem wdzięczne pole dla wizualizacji. W rozdziale 8 pokazano dwa rodzaje obrazów izometryczny i perspektywiczny. Przekonamy się, że wizualizacja nie jest fantazją ani też wymysłem szaleńca. Okresy zazwyczaj wybiegają w przyszłość, a ta jest niepewna, co kojarzy się z ryzykiem. Jak pomierzyć ryzyko problem ten objaśniono w rozdziale 9. Dowiemy się, dlaczego nie wszyscy są zadowoleni i dlatego optują za innym pojęciem, a mianowicie zagrożeniem. Ryzyko i zagrożenie są jednak pojęciami skoligaconymi. Stopień pokrewieństwa jest tak bliski, że różnice ulegają zatarciu. Próbuje się temu przeciwdziałać, wykorzystując volatility. W rozdziale 9 dowiemy się, czy tajemniczo brzmiące pojęcie zasługuje na uwagę. Padnie też propozycja przypomnienia sobie o ilorazie krzyżowym (cross ratio). Znakomicie konkuruje z volatility, a co ważniejsze otwiera wrota do ciągle niedocenianej wizualizacji.

3 1 Finanse międzynarodowe zakres oraz cel rozważań 1.1. Wprowadzenie Istnieją trzy podstawowe kategorie cen cena zwykła, kurs walutowy oraz stopa procentowa. W wypadku ostatniej formułowane są liczne wątpliwości. Wydaje się, że główną przyczyną jest związek stopy procentowej z pieniądzem, a dokładniej z wielorakimi funkcjami pieniądza. Mniej kontrowersji budzi kurs walutowy. Nie wiadomo jednak, dlaczego zamiast kursu walutowego nie zyskało na popularności określenie bardziej zrozumiałe, a mianowicie cena waluty obcej. W podrozdziale 1.2 odpowiedzi wprawdzie nie otrzymamy, lecz dowiemy się, że określenie ceny waluty obcej zasługuje na większe uznanie. W sposób bardziej naturalny kojarzy się bowiem z pojęciem ceny rozumianej zwyczajnie. Niestety, zwyczajność lub normalność jest na co dzień zapominana. Fakt ten można zrozumieć, gdyż uciążliwe jest ciągłe przypominanie sobie, że w cenie tkwi informacja o tym, ile się płaci, a także ile oraz co się kupuje lub sprzedaje. Dziwi fakt, że taki zwyczaj przeniknął do literatury ekonomicznej. Do pewnego stopnia usprawiedliwieniem jest to, że ekonomiści wolą posługiwać się ilorazem dwóch cen, który nazywają ceną względną lub ceną realną. Podobnie postępują z kursem walutowym. Używane na co dzień kursy określają jako nominalne, a realnymi nazywają kursy otrzymywane po mniej lub bardziej wymyślnych przekształceniach. Przykład realnego kursu zostanie przedstawiony w podrozdziale 1.2. Interesujący jest dlatego, że dotyczy hamburgera Big Mac, sprzedawanego na świecie w restauracjach McDonald s. Spopularyzowane przez tygodnik The Economist narzędzie ma jednak dwie poważne usterki. Po pierwsze, toleruje niedopuszczalną porównywalność kursu realnego z nominalnym kursem walutowym. Po drugie, ignoruje fakt odmiennego kwotowania przy zakupie, a także przy sprzedaży. Odwołując się do prawa jednej ceny, sugeruje, że w praktyce można posługiwać się tzw. kursem średnim.

4 12 1. Finanse międzynarodowe zakres oraz cel rozważań Treść prawa jednej ceny poznamy w podrozdziale 1.3. Niestety, przez ekonomistów jest traktowane jako aksjomat. Prawo musi więc być bezwzględnie akceptowane, czego następstwem jest uwzględnianie jednego tylko kursu średniego. Z przykładu o kalkulacji zysku w polskiej walucie dowiemy się, że takie postępowanie jest kontrowersyjne. Stwierdzimy, że nie można ignorować faktu, iż na co dzień mamy do czynienia z dwoma kursami kupna i sprzedaży. Osobliwość finansów międzynarodowych polega na tym, że jako jedyne uwzględniają realia, czyli konieczność odmiennego kwotowania przy zakupie oraz sprzedaży. Pozostałe gałęzie finansów aksjomat natomiast akceptują. Przyczyn jest zapewne wiele, a jedną z nich jest dążenie do poznania czynników wpływających na wielkość kursu walutowego. Gdy pada pytanie dotyczące czynników podstawowych, zazwyczaj wskazuje się na podaż oraz popyt. Niestety, zapomina się dodać, że w tzw. prawie podaży i popytu pieniądz odgrywa rolę neutralną. To z kolei prowadzi do licznych dylematów, w tym m.in. uzasadnienia miejsca i roli finansów w ekonomii. Oparta na prawie podaży i popytu teoria kursu walutowego zostanie przedstawiona dopiero w rozdziale następnym, wymaga bowiem obszernych komentarzy. Te zaś staną się bardziej zrozumiałe po zapoznaniu się z teoriami mniej zawiłymi. Jedną z nich, a mianowicie teorię parytetu siły nabywczej, poznamy w podrozdziale 1.4. Przekonamy się, że eliminuje wspomnianą niedopuszczalną porównywalność kursów walutowych realnego i nominalnego. Proponowany w teorii kurs wynikowy dotyczy jednak kursu średniego, o którym dowiemy się, że jest nader osobliwy. Co gorsza, teoria sugeruje konieczność uwzględniania uniwersalnego koszyka dóbr i usług. Kieruje zatem uwagę na obszary niezwykle trudne do rozstrzygnięcia. Koszyk uniwersalny nie jest natomiast wymagany w teorii przewagi komparatywnej, opiera się bowiem na łatwiej dostępnym koszcie utraconych korzyści. Przekonamy się o tym w podrozdziale 1.5. Poznamy też dwa przykłady ilustrujące teorię w ujęciu algebraicznym oraz w ujęciu graficznym. W obu przykładach celem rozważań będzie specyfikacja kursu walutowego. Okaże się, że ujęcie graficzne nie oferuje rozwiązania jednoznacznego. Takie natomiast pojawi się w ujęciu algebraicznym, ale po uwzględnieniu wielkości oraz pojęć, które zazwyczaj są pomijane. Należy podkreślić, że prezentowana w podręcznikach przewaga komparatywna ogranicza się do wykazania korzyści z handlu międzynarodowego. Z trudem znajdziemy przykłady, w których brane są pod uwagę ceny zwykłe, nie wspominając już o kursach walutowych. W ujęciu algebraicznym tego rodzaju niedostatki zostały wyeliminowane. Dowiemy się też, czym jest forfaiting, odgrywający ważną rolę w rozliczeniach międzynarodowych. Poznamy zatem przykład wykraczający poza ramy rozważań ujmowanych w innych podręcznikach.

5 1.2. Kurs wymiany, czyli o cenie waluty obcej 13 W finansach międzynarodowych obiektem zainteresowania jest kurs walutowy, a celem poznanie determinantów kursu, czyli czynników wpływających na cenę waluty obcej. Problem tkwi w tym, że cen waluty obcej jest wiele, a pojęcie kursu wymiany sprawę mocno komplikuje. Obok rynkowej ceny waluty obcej pojawi się wielkość PPP. Kursem wymiany może zaś być terms of trade lub kurs barterowy. Ogarnięcie wszystkiego nie jest zadaniem łatwym. W podrozdziale 1.6 zamieszczono więc słowniczek pojęć podstawowych, który uzupełniono komentarzami. Komentarze sprawią, że na problematykę determinantów kursu walutowego będzie można spojrzeć z dystansem. W teorii parytetu siły nabywczej sugeruje się, że wystarczy ograniczyć się do dwóch cen zwykłych identycznego towaru lub identycznego koszyka dóbr do ceny obcej oraz do ceny rodzimej. W teorii przewagi komparatywnej towarów porównywanych może być więcej. Trudności pojawiają się wtedy, gdy zamiast wymiany barterowej próbuje się uwzględnić wymianę pieniężną. Być może właśnie dlatego ujęcie pieniężne jest mało popularne. Zaletą teorii przewagi komparatywnej jest to, że pozwala na prezentację graficzną. Zamieszczony w podrozdziale 1.5 wykres wart jest zatem zapamiętania. Zostanie przypomniany w rozdziale następnym, w którym poznamy kulisy ujęcia najbardziej popularnego. W tym wypadku determinantami rodzimej ceny waluty obcej są podaż i popyt. Tam też dowiemy się, dlaczego finanse międzynarodowe odgrywają w teorii ekonomii rolę drugoplanową Kurs wymiany, czyli o cenie waluty obcej W internetowej encyklopedii Wikipedia (por. Finanse międzynarodowe) stwierdza się, że: finanse międzynarodowe są gałęzią ekonomii, gdzie bada się dynamikę kursów wymiany oraz inwestycji zagranicznych, próbując ustalić ich wpływ na handel międzynarodowy. Wręcz identyczne sformułowanie zamieszczono w kolejnej encyklopedii internetowej, a mianowicie w EconomyWatch (por. EconomyWatch). Można się domyślać, że pochodzą z tego samego źródła. Dodajmy, że źródło jest anonimowe a to utrudnia ocenę zasadności sugerowanego zakresu badań. Wątpliwości budzi uwypuklone znaczenie handlu zagranicznego. Czy świadczy to o podporządkowaniu finansów międzynarodowych wymianie zagranicznej

6 14 1. Finanse międzynarodowe zakres oraz cel rozważań towarów i usług? Taki kierunek rozumowania jest co najmniej kontrowersyjny. Zapowiada potrzebę odwołania się do teorii handlu międzynarodowego, sformułowanej przez R. Mundella oraz M. Fleminga (por. Burda, Wyplosz 2000), która z podkreśloną dynamiką ma niewiele wspólnego. Spróbujmy najpierw uporać się z barierą anonimowości. Renomowana oficyna wydawnicza Wiley Blackwell autoryzuje czasopismo naukowe International Finance. W nim zaś stwierdza się, że jest to: jedyne czasopismo wypełniające lukę między teorią i polityką makroekonomiczną a finansami. Zamiast o powiązaniach przypomina się więc o rozbieżnościach między makroekonomią i finansami. Przekonamy się, że są rzeczywiście poważnej natury. Powaga rozbieżności uwidacznia się przy próbie rozszyfrowania pojęcia kursu wymiany. W ekonomii przyjmuje się, że kurs wymiany jest ceną względną zagranicznych dóbr i usług, wyrażoną w krajowych dobrach i usługach. Informuje np., ile ciastek można wymienić na samochód (por. Burda, Wyplosz 2000). Nie bardzo jednak wiadomo, dlaczego używa się określenia realnego kursu walutowego. W tak rozumianej cenie względnej waluta przecież nie występuje. Nie mniej osobliwie prezentuje się pojęcie nominalnego kursu walutowego. Na przykład 3,8 PLN/ oznacza, że jednemu funtowi brytyjskiemu odpowiada 3,8 polskich złotych. Przekonamy się, że forma zapisu kursu walutowego jest użyteczna, ale dlaczego pojawia się określenie nominału? Nominałem jest przecież umownie przyjęta, wzorcowa jednostka pomiaru. Przy mierzeniu długości nominałem może być 1 metr, a przy ważeniu 1 kilogram. Jeśli tak, to w wypadku waluty należy uwzględnić 1 GBP. Dodajmy, że GBP oraz znaczą to samo. Oba dotyczą funta brytyjskiego, przy czym GBP jest kodem waluty, zgodnym z międzynarodowym standardem ISO 4217, zaś jest powszechnie akceptowanym symbolem ikonograficznym. Nadal jednak nie wiemy, dlaczego 3,8 PLN/ należy nazywać nominalnym kursem walutowym. Przykład 1.1 O kursach wymiany nominalnym i realnym W 1986 r. tygodnik The Economist rozpoczął regularną publikację kursów realnych wymiany według pomysłu P. Woodalla. W tym wypadku chodzi o tzw. Big Mac Index, który zdaniem redakcji tygodnika powinien teorię kursów wymiany uczynić bardziej strawną (por. The Economist ). Zaletą indeksu jest łatwy dostęp do niezbędnych informacji. Trzeba znać nominalny kurs wymiany oraz aktualne ceny hamburgera Big Mac w kraju rodzimym oraz w kraju porównywanym.

7 1.2. Kurs wymiany, czyli o cenie waluty obcej 15 Na przełomie stycznia i lutego 2009 r. ceny Big Maca w Polsce oraz USA wynosiły odpowiednio: P 7,50 (PLN/ szt. ), P 3,54 (USD/ unit), Rodzima 30 stycznia 2009 r. obowiązywał z kolei kurs 3,4561 PLN/USD. Dodajmy, że na przełomie lat 2008/2009 polska waluta doświadczyła zaskakująco szybkiego i znaczącego spadku wartości. Wystarczy nadmienić, że jeszcze w lipcu 2008 r. kurs wynosił 2,0674 PLN/USD, a podane wielkości dotyczą tzw. kursów nominalnych. Należy sprawdzić, czy pod koniec stycznia 2009 r. kurs realny wymiany znacząco różnił się od kursu nominalnego. Realny kurs wymiany wyraża się wzorem: Obca RER ER = P P Obca Rodzima PObca = ER, P Rodzima gdzie: RER realny kurs wymiany (real exchange rate); ER kurs nominalny (nominal exchange rate); P Obca cena towaru lub usługi w kraju obcym; P Rodzima cena towaru lub usługi w kraju rodzimym. Zauważmy, że wzór przedstawiono w dwóch wersjach. Pierwsza jest używana częściej, lecz ma istotną wadę. Sugeruje celowość dokonywania korekty na kursie nominalnym ER, aby otrzymać kurs poprawiony, nazywany realnym. Właśnie dlatego iloczyn występuje w liczniku ilorazu. W wersji drugiej rozumowanie jest odmienne. Nie bardzo dowierzamy obu cenom obcej i rodzimej. Iloraz cen korygujemy więc rynkowym kursem wymiany ER, by otrzymać wynik urealniony. Wniosek zamiast o realnym kursie wymiany należy raczej mówić o skorygowanej cenie względnej. Podkreślamy tym samym, że to właśnie ceny są mniej wiarygodne, gdyż podlegają manipulacjom na obu rozpatrywanych rynkach. Wydaje się, że obie wersje interpretowania tzw. realnego kursu wymiany są dopuszczalne. Aby to sprawdzić, wykonajmy najpierw proste obliczenia, bacząc jednocześnie na uwzględnione jednostki pomiaru. Do wzoru podstawiamy dane z początku 2009 r. i otrzymujemy: PObca 3,54 (USD/ unit) RER = ER = 3,4561 (PLN/USD) = PRodzima 7,50 (PLN/ szt. ) 3,4561 3,54 szt. = 1, ,50 unit = Sugeruje się, że RER = 1,6313 można porównać z ER = 3,4561 (PLN/USD), lecz przecież obie wielkości są jakościowo odmienne. Kurs wymiany, ER, jest wielkością

8 16 1. Finanse międzynarodowe zakres oraz cel rozważań uzupełnioną mianem (PLN/USD). Realny kurs wymiany, RER, jest natomiast współczynnikiem liczbowym pozbawionym miana, gdyż sztuka jest tym samym co unit. Nie można zatem twierdzić, że wielkość 1,6313 jest lepszym, bo urealnionym kursem wymiany. Porównywanie kursu nominalnego z tzw. kursem realnym jest po prostu niedopuszczalne. Na temat realnego kursu wymiany literatura jest obszerna (por.: Catão 2007; Dornbusch 1976; Ellis 2001; Krueger 1983; Stockman 1980). Zamiast Big Maca zwolennicy kursu realnego dążą do wyznaczenia abstrakcyjnego koszyka dóbr i usług na dodatek akceptowanego na całym świecie. Podobny problem dotyczy zastąpienia tzw. waluty bazowej (czyli np. USD) walutą uniwersalną (czyli np. mundialem). W rezultacie mają do czynienia z dylematami wręcz nierozstrzygalnymi. Aby przekonać się o tym, wystarczy zajrzeć do pracy M. Burdy i C. Wyplosza (2000), by stwierdzić, że proponowane rozwiązania z realnością mają niewiele wspólnego. Najbardziej zdumiewające jest zaś to, że podważa się rzetelność kursu wymiany walut. Podkreśla się przecież, że jest to kurs nominalny. Sugeruje się, że jest wymyślany w zaciszu gabinetów, gdy tymczasem jest kreowany na rynkach pieniężnych i nie powinien być poprawiany sztucznie wymyślanymi operacjami obrachunkowymi. Można mieć nadzieję, że w finansach międzynarodowych pojęcie nominalnego kursu wymiany kiedyś zaniknie. Co więcej zdarza się, że przy objaśnianiu kursu wymiany walut stwierdza się, iż jest to po prostu cena jednej waluty wyrażona za pomocą waluty odmiennej (por. Shapiro 2006). Podkreślona prostota zasługuje na uwagę, aczkolwiek z przytoczonego fragmentu nie jest oczywista. Popatrzmy wobec tego na ilustrację 1.1, na której obok kursu walutowego zamieszczono spotykaną w sklepach cenę zwykłą oraz dołączono niezbędne opisy. Ilustracja 1.1. Struktura oraz interpretacja dwóch rodzajów cen Cena zwykła Środek płatniczy Kurs walutowy PLN X kg = X PLN 1 kg Y PLN = Y PLNs eur 1 eur Przedmiot kupowany lub sprzedawany Źródło: opracowanie własne.

9 1.2. Kurs wymiany, czyli o cenie waluty obcej 17 Zwróćmy najpierw uwagę na zapis ceny zwykłej. Widzimy, że towar kupowany lub sprzedawany został zamieszczony w mianowniku. Liczba wskazuje na wielkość zakupu lub sprzedaży, przy czym niekoniecznie musi to być jednostka towaru. Ceną może też być np. X PLN/5 kg. Małymi literami oraz kursywą podkreślono zaś, że jest to obiekt transakcji pomierzony tutaj w kilogramach. Za towar trzeba zapłacić. Fakt ten odnotowujemy za pomocą licznika, gdzie podajemy kwotę do zapłacenia. Zauważmy, że zapłata powinna mieć miejsce w Polsce, gdyż w Polsce PLN jest obowiązującym środkiem płatniczym. Przejdźmy teraz do kursu walutowego. W Polsce waluta euro jest towarem, który można kupić lub sprzedać. Właśnie dlatego kwotę 1 EUR zapisano jako 1 eur, czyli podobnie jak 1 kg. Zapłatę za towar zapisujemy z kolei tak samo jak w wypadku ceny zwykłej. Wiemy jednocześnie, że zapłata powinna nastąpić w Polsce. Wniosek kurs walutowy jest rzeczywiście ceną. Jeśli tak, to można mówić o polskiej cenie waluty euro. Co więcej, takie sformułowanie jest bardziej komunikatywne i prostsze niż określenie, że mamy do czynienia ze stosunkiem liczby jednostek pieniądza krajowego, przypadającego na jednostkę pieniądza zagranicznego (por. Burda, Wyplosz 2000). Przykład 1.2 O polskiej cenie waluty euro Pod koniec 2009 r. z polskiego portalu finansowego Bankier.pl można się było dowiedzieć, że: ten tydzień zdecydowanie sprzyjał trendowi aprecjacji waluty. Zarówno para USD/PLN, jak i EUR/PLN od poniedziałku przesuwały się w szybkim tempie w dół, przebijając zdecydowanie psychologiczne poziomy 4,20 i 2,80. Szczególnie na parze EUR/PLN jest widoczne, jak dużemu umocnieniu uległ złoty, ponieważ w tym tygodniu do euro zyskał ponad 12 groszy. Pytanie brzmi: czy sugerowana wielkość 4,20 EUR/PLN jest kursem poprawnym? Dodajmy, że mówimy tutaj o rynku polskim, na którym PLN nie jest towarem, lecz środkiem płatniczym. Każdy chyba przyzna, że za 1 EUR trzeba było zapłacić 4,20 PLN. To z kolei oznacza, że mamy do czynienia z kursem: 4,20 PLN/eur, gdzie euro jest towarem możliwym do kupienia lub sprzedaży w Polsce. Nie ma zatem większej różnicy między kursem walutowym a ceną zwykłą.

10 18 1. Finanse międzynarodowe zakres oraz cel rozważań Treść przykładu 1.2 ujawnia osobliwości, które są akceptowane nie tylko w mediach, lecz również w podręcznikach akademickich (por. Roth 2000). Zapis 4,20 EUR/PLN należy bowiem interpretować na opak. Niekiedy dodaje się, że jest to zgodne z tzw. modelowym kodem ACI. Tajemniczo prezentujące się ACI jest współcześnie nic nieznaczącym, literowym logo międzynarodowego Stowarzyszenia Dealerów Bankowych The Financial Markets Association (por. ACI). Stowarzyszenie zostało powołane do życia w 1955 r., a ponieważ powstało w Paryżu, nosiło więc francuską nazwę Association Cambiste Internationale. Pierwsze litery Stowarzyszenia zachowano, lecz jak już podkreślono współcześnie nic nie znaczą. Znaczący jest natomiast wpływ członków Stowarzyszenia na prezentowane w mediach kwotowania walut. Zgodnie z tzw. kodem modelowym ACI, kurs złotego względem euro przedstawiono jednak niepoprawnie (por. Modelowy kod ACI). Zamiast 4,20 EUR/PLN profesjonalista zaakceptuje zapis EUR/ PLN 4,20. Dodajmy, że jest to zapis skrócony. W wersji pełnej należy bowiem uwzględnić kurs: 1,00 EUR/PLN 4,20, gdzie: EUR jest walutą bazową; PLN jest walutą kwotowaną. Zauważmy, że lansowany przez specjalistów zapis kursu walutowego w niczym nie przypomina ceny waluty obcej. Co więcej, tak prezentowany zapis coraz częściej nazywa się parą walutową czyli pojęciem, które w ekonomii nie występuje (por. przykład 1.2 oraz Kochan 2010). Czy właśnie w ten sposób dąży się do podkreślenia, że wspomniana na początku luka między finansami a ekonomią jest rzeczywiście znacząca? 1.3. Osobliwość finansów międzynarodowych Lukom między finansami a ekonomią poświęcimy sporo miejsca i uwagi. Jedna z nich dotyczy kwotowania walut, aczkolwiek nie chodzi tutaj o zapis kursu walutowego ani też o nazywanie kursu parą walutową. Przekonamy się, że proponowane w ekonomii kwotowanie jest sprzeczne z realiami, a wobec tego jest ignorowane w praktyce przez wszystkich, w tym również przez ekono mistów.

11 1.3. Osobliwość finansów międzynarodowych 19 W ekonomii dość powszechnie jest akceptowany aksjomat, który nazywa się prawem jednej ceny. Prawo to głosi, że (por. Burda, Wyplosz 2000): w tej samej chwili identyczne towary powinny być wymieniane na rynkach po identycznych cenach. Jeśli ceny są odmienne, to pojawia się arbitrażysta czyli kupiec, który tańszy towar kupuje, by prawie natychmiast sprzedać po cenie wyższej. Rynki konkurencyjne sprawiają, że taka sytuacja nie trwa zbyt długo, gdyż ceny identycznych towarów muszą być równe. Okazja do darmowego zysku, czyli do arbitrażu, jest zatem czymś, co w ekonomii traktuje się jako przypadek nadzwyczajny. Akceptowanie prawa jednej ceny przysparza jednak ekonomistom wiele problemów. Jeden z nich prowadzi nawet do paradoksu. Jeśli bowiem rynki są konkurencyjne, to nie ma na nich miejsca dla kupców, pośredników finansowych czy też banków komercyjnych. Tymczasem istnieją i zazwyczaj są w dobrej kondycji. Co ciekawe, prawo jednej ceny jest również akceptowane w teorii finansów. W tym wypadku docieramy do jeszcze poważniejszego problemu uzasadnienia celowości istnienia sektora finansowego. Zdarza się bowiem, że zasadność jego istnienia jest podważana. Na przykład, tak właśnie uczynił laureat Nagrody Nobla Robert Lucas, który zanegował finanse jako ważny determinant wzrostu ekonomicznego, a ich rolę w gospodarce uznał za przesadzoną (por. Levine 2003). Wypada przypomnieć, że prawo jednej ceny głosi, iż ten sam towar powinien charakteryzować się identyczną ceną. W każdym kraju towarem jest również waluta obca, którą można kupić lub sprzedać. Wystarczy wejść do kantoru wymiany walut, by stwierdzić, że identyczny przecież towar ma jednak dwie odmienne ceny, nazywane kursem kupna oraz kursem sprzedaży. Co ważniejsze, nikt nawet nie oczekuje, że różnica między kursami kiedyś zniknie. W wypadku waluty obcej zasadność prawa jednej ceny jest więc absurdalna. Tym samym docieramy do osobliwości finansów międzynarodowych. Mamy bowiem do czynienia z wyjątkową dyscypliną naukową, w której prawo jednej ceny nie jest aksjomatem. Przykład 1.3 O kwotowaniu walut obcych w Polsce W tabeli 1.1 przedstawiono kursy kupna i sprzedaży wybranych walut obcych. Zamieszczono też kursy średnie. Dodajmy, że wszystkie pochodzą z Narodowego Banku Polskiego.

12 20 1. Finanse międzynarodowe zakres oraz cel rozważań Tabela 1.1. Kursy walut z 25 marca 2010 r. Nazwa waluty Kwota i kod Kurs waluty kupna sprzedaży średni dolar amerykański 1 USD 2,8789 2,9371 2,4062 dolar australijski 1 AUD 2,6256 2,6786 2,6328 dolar kanadyjski 1 CAD 2,8206 2,8776 2,8529 euro 1 EUR 3,8455 3,9271 3,8856 forint 100 HUF 1,4554 1,4848 1,4669 frank szwajcarski 1 CHF 2,6947 2,7491 2,7164 funt brytyjski 1 GBP 4,2844 4,3710 4,3159 jen 100 JPY 3,1156 3,1786 3,1420 korona czeska 1 CZK 0,1519 0,1549 0,1529 korona duńska 1 DKK 0,5168 0,5272 0,5221 korona estońska 1 EEK 0,2458 0,2508 0,2483 korona norweska 1 NOK 0,4751 0,4847 0,4806 korona szwedzka 1 SEK 0,3983 0,4063 0,4007 Źródło: Narodowy Bank Polski. Załóżmy, że posiadasz kwotę 1000 EUR, którą chcesz sprzedać bankowi. Ile otrzymasz ze sprzedaży oraz w jakiej walucie? Sprawdź następnie, czy kurs średni dla euro jest średnią arytmetyczną z oferowanych kursów kupna i sprzedaży. Oczywiście, najpierw należy wybrać poprawny kurs dla euro. Ponieważ kwotę 1000 EUR pragniemy sprzedać, należy więc uwzględnić kurs kupna. Wyjaśnienie sprzeczności jest stosunkowo łatwe. To bank jest kreatorem rynku i to bank złożył ofertę kupna 1 EUR za 3,8455 PLN. Swoją drogą wygląda to trochę dziwnie, gdyż nie ma czegoś takiego jak tysięczna część złotego. W krańcowym wypadku jest to 1/100, co odpowiada kwocie 1 grosza. Jako sprzedający walutę obcą zawsze patrzymy na oferowany kurs kupna. Zgodnie z lansowanym przez specjalistów zapisem proponowany kurs kupna wynosi EUR/ PLN 3,8455. Mamy jednak problem, gdyż nie bardzo wiadomo, jak poprawnie należy pomnożyć kurs kupna przez kwotę 1000 EUR. Zapis następujący: (EUR/PLN 3,8455) 1 1EUR 000 EUR = 1000 EUR? 3,8455 PLN = nie ma bowiem najmniejszego sensu, gdyż otrzymamy wielkość wyrażoną w EUR 2 /PLN. Właśnie dlatego po stronie prawej postawiono znak zapytania. Wielokrotnie podkreślono, że kurs walutowy jest ceną waluty obcej. W rozpatrywanym przykładzie ceną jest 3,8455 PLN/EUR. W wyniku sprzedaży 1000 EUR otrzymujemy kwotę: 3,8455 PLN 3,8455 PLN/EUR 1000 EUR = 1000 EUR = 3845,50 PLN. 1EUR

13 1.3. Osobliwość finansów międzynarodowych 21 Zwróćmy jednocześnie uwagę, jak doszło do redukcji tzw. wyrazów podobnych, czyli waluty euro. Poprawność operacji jest warta odnotowania, gdyż jest zgodna z zasadami opisanymi w analizie wymiarowej (dimensional analysis) (por. Jakubczyc 2008). Dodajmy, że zasady są godne zapamiętania i nie powinny być ignorowane nawet przez specjalistów w zakresie wymiany walut. Na pytanie pierwsze odpowiedź jest już gotowa. Ze sprzedaży 1000 EUR otrzymujemy kwotę 3845,50 PLN. Wypada dodać, że nie jest to ilość otrzymanego towaru, lecz zapłata. Towarem sprzedanym jest bowiem 1000 EUR. Znacznie trudniejszym zadaniem jest weryfikacja przedstawionego w tabeli 1.1 kursu średniego, czyli wielkości 3,8856 PLN/EUR. Spróbujmy w tym celu uwzględnić średnią arytmetyczną, czyli: 3,8455 PLN EUR + PLN PLN 3,9271 / 2 3,8863 EUR =? EUR. Niestety, tylko na pozór operacja prezentuje się poprawnie. Chociaż po obu stronach równości mamy do czynienia ze zgodnością wymiarów, to błąd tkwi w tym, że średnią arytmetyczną obliczono na podstawie wielkości ułamkowych, a mianowicie: 3,8455 PLN/EUR oraz 3,9271 PLN/EUR. Później dowiemy się, że tzw. kurs średni specjaliści obliczają inaczej, a zarazem poprawnie. Tak też zapewne postąpiono w NBP, co doprowadziło do wyniku 3,8856 PLN/EUR. Również później przekonamy się, że do obliczenia kursu średniego potrzebne są dodatkowe dane, których brak w tabeli 1.1. Niezbędnych danych NBP jednak nie udostępnia. To z kolei oznacza, że zamieszczone w tabeli 1.1 kursy średnie są niemożliwe do zweryfikowania. W przykładzie 1.3 podkreślono, że zapis 3,8455 PLN/EUR jest bardziej użyteczny od wersji EUR/PLN 3,8455, propagowanej uparcie przez specjalistów od wymiany walut. Przemawiają za tym co najmniej dwa argumenty. Po pierwsze, mamy do czynienia z wielkością ułamkową, a wobec tego można odwoływać się do arytmetyki. Po drugie, kurs 3,8455 PLN/EUR przypomina, że jest jednocześnie ceną waluty obcej. To z kolei pozwala na uwzględnienie fundamentalnego w ekonomii równania wartości. Oba wymienione argumenty są obecne w treści przykładu 1.3. Mimo to wymagają dodatkowych komentarzy oraz istotnych uzupełnień. Zacznijmy wobec tego od argumentu pierwszego. Chyba każdy zgodzi się z tym, że wersja EUR/ PLN 3,8455 jest niepodobna do wielkości ułamkowej, aczkolwiek sugeruje to obecność kreski ukośnej. W szkołach przyzwyczajono wszystkich do konwencji, że kreska ukośna jest równoważna kresce ułamkowej. Można zatem twierdzić, że następujące równości:

14 22 1. Finanse międzynarodowe zakres oraz cel rozważań 3,8455 PLN/EUR 3,8455 PLN EUR 3,8455 PLN 1EUR są poprawne, gdyż większość taki zapis po prostu rozumie. W rozpatrywanym wypadku EUR jest walutą bazową, czyli towarem. Z przykładu 1.3 wynika, że po takiej cenie jest to towar do kupienia przez kreatora rynku, czyli przez bank. Fakt ten można zapisać następująco: gdzie indeks K oznacza ofertę kupna (bid). 3,8455 PLN EUR K, Z tabeli 1.1 wynika, że ten sam towar, czyli EUR, bank jest gotów sprzedać po cenie 3,9271 PLN/EUR. Gotowość do sprzedaży po wymienionej cenie zapisujemy następująco: 3,9271 PLN EUR S, gdzie indeks S oznacza ofertę sprzedaży (ask). Ofertę łączną kupna (bid) oraz sprzedaży (ask) można zatem przedstawić za pomocą dwóch następujących cen: Kupno (bid) Sprzedaż (ask) 3,8455 PLN/EUR K 3,9271 PLN/EUR S Dodajmy, że z takiej wersji zapisu będziemy korzystać w toku dalszych rozważań. O wersji odmiennej radzimy natomiast zapomnieć, gdyż wspiera ją jedynie autorytet Stowarzyszenia ACI. W argumencie drugim wspomniano o równaniu wartości, gdzie: cena ilość = wartość. O znaczeniu równania w ekonomii oraz w finansach chyba nie trzeba wspominać. Jeśli więc mamy do sprzedania x EUR lub pragniemy zakupić y EUR, to przy rozpatrywanych kursach kupna i sprzedaży można zbudować dwa następujące równania wartości:

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Spis treści Wstęp.... 9 1. Finanse międzynarodowe zakres oraz cel rozważań... 11 1.1. Wprowadzenie... 11 1.2. Kurs wymiany, czyli o cenie waluty obcej... 13 1.3. Osobliwość finansów międzynarodowych...

Bardziej szczegółowo

EUR / USD 1,3615 / 1,3620

EUR / USD 1,3615 / 1,3620 EUR / USD 1,3615 / 1,3620 waluta kupno / sprzedaŝ bazowa / notowana BID / OFFER (ASK) Zadanie 1 Bank kwotuje następujący kurs walutowy: USD/SEK = 7,3020/40 Wyznacz: 1. walutę bazową.. 4. kurs sprzedaŝy

Bardziej szczegółowo

EUR / USD 1,3615 / 1,3620

EUR / USD 1,3615 / 1,3620 EUR / USD 1,3615 / 1,3620 waluta kupno / sprzedaŝ bazowa / notowana BID / OFFER (ASK) Zadanie 1 Bank kwotuje następujący kurs walutowy: USD/SEK = 7,3020/40 Wyznacz: 1. walutę bazową.. 4. kurs sprzedaŝy

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Walutowa Wieża Babel

Akademia Młodego Ekonomisty. Walutowa Wieża Babel Akademia Młodego Ekonomisty Walutowa Wieża Babel Dr Andrzej Dzun Uniwersytet w Białymstoku 20 listopada 2014 r. Pieniądz- powszechnie akceptowany z mocy prawa lub zwyczaju środek regulowania zobowiązań,

Bardziej szczegółowo

Wykład 16: Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie. Gabriela Grotkowska

Wykład 16: Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie. Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki konomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse miedzynarodowe Wykład 16: Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie Gabriela Grotkowska Plan wykładu 16 Kurs

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk konomicznych UW Warunek arbitrażu Arbitraż jest możliwy jedynie w przypadku występowania różnic w cenie identycznych lub podobnych dóbr

Bardziej szczegółowo

Parytet siły nabywczej prosta analiza empiryczna (materiał pomocniczy dla studentów CE UW do przygotowaniu eseju o wybranej gospodarce)

Parytet siły nabywczej prosta analiza empiryczna (materiał pomocniczy dla studentów CE UW do przygotowaniu eseju o wybranej gospodarce) Parytet siły nabywczej prosta analiza empiryczna (materiał pomocniczy dla studentów CE UW do przygotowaniu eseju o wybranej gospodarce) 1. Wprowadzenie Teoria parytetu siły nabywczej (purchaising power

Bardziej szczegółowo

Poradnik Inwestora część 5. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych

Poradnik Inwestora część 5. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych Poradnik Inwestora część 5 Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach Wartości kontraktów Rynek walutowy Kalkulacja wartości kontraktów na których dokonujemy obrotu na rynku

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia gospodarki otwartej. Temat 4: Rynek walutowy i kurs walutowy. Gabriela Grotkowska

Makroekonomia gospodarki otwartej. Temat 4: Rynek walutowy i kurs walutowy. Gabriela Grotkowska Makroekonomia gospodarki otwartej Temat 4: Rynek walutowy i kurs walutowy Gabriela Grotkowska Plan zajęć Waluta obca i jej cena, sposoby kwotowania Rynek walutowy Jego uczestnicy Transakcje walutowe Jego

Bardziej szczegółowo

Zarówno parytet, jak i odchylenie kursu rzeczywistego od parytetu, liczone są przez Bloomberg przy zastosowaniu indeksu cen CPI i PPI.

Zarówno parytet, jak i odchylenie kursu rzeczywistego od parytetu, liczone są przez Bloomberg przy zastosowaniu indeksu cen CPI i PPI. 2012-05-14 Frank wciąż liderem Nieustanne zmiany kursów walutowych od dawna stawiają przed analitykami rynku walutowego pytanie o siłę danej waluty. Aby stwierdzić, iż waluta w danym momencie jest droga

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 5 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie

Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie Wykład 10 z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, C UW Copyright 2006 Pearson Addison-Wesley & Gabriela Grotkowska 2 Wykład 10 Kurs walutowy

Bardziej szczegółowo

Ceny i warunki OFERTA DLA FIRM. Sierpień 2014

Ceny i warunki OFERTA DLA FIRM. Sierpień 2014 OFERTA DLA FIRM Sierpień 2014 FX4Biz Oferta dla firm Sierpień 2014 USŁUGI DOSTĘPNE ZA POMOCĄ PLATFORMY FX4BIZ Dokonywanie przelewów na konta osób trzecich... Otrzymywanie przelewów z kont osób trzecich...

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane www.pwcacademy.pl Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane Jan Domanik Instrumenty pochodne ogólne zasady ujmowania i wyceny 2 Instrument pochodny definicja. to instrument finansowy: którego wartość

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System finansowy gospodarki Zajęcia nr 3 Pieniądz c.d., rynek walutowy Równanie obiegu pieniądza (Irvinga Fishera) M V = Q P gdzie: M podaż pieniądza; V szybkość obiegu pieniądza; Q ilość dóbr i usług

Bardziej szczegółowo

Kursy walutowe wprowadzenie

Kursy walutowe wprowadzenie Kursy walutowe wprowadzenie Krzysztof Radojewski Koło Naukowe Zarządzania Finansami http://knmanager.ae.wroc.pl e-mail: knmanager@ae.wroc.pl Spis treści podstawowe pojęcia, ewolucja międzynarodowego systemu

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 Kurs walutowy parytet stóp procentowych

Wykład 5 Kurs walutowy parytet stóp procentowych Wykład 5 Kurs walutowy parytet stóp procentowych dr Leszek Wincenciak WNUW 2/30 Plan wykładu: Kurs walutowy i stopy procentowe Kursy walutowe i dochody z aktywów Rynek pieniężny i rynek walutowy fektywność

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE SWAP: - PROCENTOWE - WALUTOWE - WALUTOWO-PROCENTOWE - KREDYTOWE

TRANSAKCJE SWAP: - PROCENTOWE - WALUTOWE - WALUTOWO-PROCENTOWE - KREDYTOWE TRANSAKCJE SWAP: - PROCENTOWE - WALUTOWE - WALUTOWO-PROCENTOWE - KREDYTOWE 1 SWAP - fixed-to-floating rate IRS - swap procentowy jest umową, w której dwie strony uzgadniają, że będą w ustalonych terminach

Bardziej szczegółowo

OPCJE WALUTOWE. kurs realizacji > kurs terminowy OTM ATM kurs realizacji = kurs terminowy ITM ITM kurs realizacji < kurs terminowy ATM OTM

OPCJE WALUTOWE. kurs realizacji > kurs terminowy OTM ATM kurs realizacji = kurs terminowy ITM ITM kurs realizacji < kurs terminowy ATM OTM OPCJE WALUTOWE Opcja walutowa jako instrument finansowy zdobył ogromną popularność dzięki wielu możliwości jego wykorzystania. Minimalizacja ryzyka walutowego gdziekolwiek pojawiają się waluty to niewątpliwie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim KLIENCI DETALICZNI 5. I. RACHUNKI W PLN: KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim Minimalna wysokość wkładu oraz wpłat na książeczkę oszczędnościową a vista (nie dotyczy Szkolnych Kas Oszczędności)

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI. Warszawa, dnia 14 grudnia 2010 r. Nr 95. -przemysłowej współpracy technicznej, podpisane w Bogocie dnia 29 lipca 2010 r.

MONITOR POLSKI. Warszawa, dnia 14 grudnia 2010 r. Nr 95. -przemysłowej współpracy technicznej, podpisane w Bogocie dnia 29 lipca 2010 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2010 r. Nr 95 TREŚĆ: Poz.: UMOWA MIĘDZYNARODOWA 1086 Memorandum o Porozumieniu między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW arytet siły nabywczej () arytet siły nabywczej jest wyprowadzany w oparciu o prawo jednej ceny. rawo jednej ceny zakładając,

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski ZASADY WYCENY AKTYWÓW Wykład 7 Wartość składnika aktywów a jego cena Wartością podstawową składników aktywów stanowi cena, jaką zapłacą dobrze poinformowani

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

Dr Łukasz Goczek. Uniwersytet Warszawski

Dr Łukasz Goczek. Uniwersytet Warszawski Dr Łukasz Goczek Uniwersytet Warszawski Co to jest długi okres? Prawo jednej ceny i parytet siły nabywczej (PPP) Długookresowy model monetarny Zależność stóp procentowych w długim okresie Wady modeli długookresowych

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.) Czwartek na rynku walutowym przyniósł pierwsze, poważniejsze umocnienie dolara od kilku dni. Przez większość minionego tygodnia dolar taniał, czemu pomagały

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap 21 UCHWAŁA NR 46/2008 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) Dzisiejszy dzień na krajowym rynku walutowym przebiega w miarę spokojnie, choć przeważa presja wzrostu wartości złotego, co jest niejako pochodną zachowania się

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA

RYNEK WALUTOWY RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA Katarzyna Kuziak Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem RYNEK WALUTOWY W latach 1880-1914 najważniejsze waluty miały stałą wartość w złocie (ich wartość względem

Bardziej szczegółowo

Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex)

Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex) Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex) Istotą inwestowania za pomocą kontraktów różnic kursowych (KRK, CFD) jest zarabianie na różnicy pomiędzy kursem z momentu rozpoczęcia transakcji,

Bardziej szczegółowo

Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych w sprawozdaniu finansowym

Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych w sprawozdaniu finansowym 22 luty 2010 Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych w sprawozdaniu finansowym dr Katarzyna Trzpioła Wycena na moment zdarzenia Art. 30 ust 2 Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje

Bardziej szczegółowo

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Jesteś tu: Bossa.pl» Edukacja» Forex» Wprowadzenie» Pips, spread, lot Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Popularny wśród traderów punkt to nic innego jak przyjęty na rynku standard minimalnego kroku

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 1 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Warto mieć już w umowie kredytowej zagwarantowaną możliwość spłaty rat w walucie kredytu lub w złotych.

Warto mieć już w umowie kredytowej zagwarantowaną możliwość spłaty rat w walucie kredytu lub w złotych. Warto mieć już w umowie kredytowej zagwarantowaną możliwość spłaty rat w walucie kredytu lub w złotych. Na wyrażoną w złotych wartość raty kredytu walutowego ogromny wpływ ma bardzo ważny parametr, jakim

Bardziej szczegółowo

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Ryzyko walutowe i zarządzanie nim 2 Istota ryzyka walutowego Istota ryzyka walutowego sprowadza się do konieczności przewalutowania należności i zobowiązań (pozycji bilansu banku) wyrażonych w walutach

Bardziej szczegółowo

FOREX Pierwsze kroki

FOREX Pierwsze kroki FOREX Pierwsze kroki Spis treści : Rynek Forex... 3 Korzyści z Handlu na Rynku Forex... 4 Udział w Rynku Forex... 7 Co jest Przedmiotem Handlu?... 8 Waluty Główne i Drugorzędne (Majors i Minors)... 9 Jak

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Zarządzanie długiem 29

Rozdział 3. Zarządzanie długiem 29 Wstęp 9 Rozdział 1. Źródła informacji 11 Źródła informacji dla finansów 11 Rozdział 2. Amortyzacja 23 Amortyzacja 23 Rozdział 3. Zarządzanie długiem 29 Finansowanie działalności 29 Jak optymalizować poziom

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 3 Rynek walutowy

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 3 Rynek walutowy System finansowy gospodarki Zajęcia nr 3 Rynek walutowy Podział rynków walutowych Detaliczne Międzybankowe, hurtowe oraz FOREX Międzynarodowe. Systemy kursów walutowych Kurs stały (dewaluacja, rewaluacja),

Bardziej szczegółowo

Jak zmierzyć rozwoju? Standardowe wskaźniki. Tomasz Poskrobko

Jak zmierzyć rozwoju? Standardowe wskaźniki. Tomasz Poskrobko Jak zmierzyć rozwoju? Standardowe wskaźniki Tomasz Poskrobko Produkt krajowy brutto (PKB) wartość rynkową wszystkich finalnych dóbr i usług produkowanych w kraju w danym okresie PKB od strony popytowej

Bardziej szczegółowo

Wykład 6 Kurs walutowy Parytet siły nabywczej Model monetarystyczny Efekt Balassy-Samuelsona

Wykład 6 Kurs walutowy Parytet siły nabywczej Model monetarystyczny Efekt Balassy-Samuelsona Wykład 6 Kurs walutowy Parytet siły nabywczej Model monetarystyczny Efekt Balassy-Samuelsona dr Leszek Wincenciak WNEUW 2/32 Plan wykładu: Parytet siły nabywczej Parytet siły nabywczej w wersji absolutnej

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch

Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch Makroekonomia jest najczęściej używanym podręcznikiem na pierwszych latach studiów ekonomicznych w większości polskich uczelni.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Walutowa Wieża Babel Czy potrzebujemy własnej waluty? Aleksandra Ruta Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 25 kwietnia 2016 r. Agenda Czy ma sens jedna waluta w kilku

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 4 Kurs walutowy i stopy procentowe w krótkim okresie parytet stóp procentowych

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 4 Kurs walutowy i stopy procentowe w krótkim okresie parytet stóp procentowych Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 4 Kurs walutowy i stopy procentowe w krótkim okresie parytet stóp procentowych Leszek Wincenciak Wydział Nauk Ekonomicznych UW 2/49 Plan wykładu: Kurs walutowy

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM

Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM Szczecin, 2010 Spis treści Wstęp... 11 CZĘŚĆ I OD WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ DO GOSPODARKI GLOBALNEJ Rozdział 1 HANDEL MIĘDZYNARODOWY....

Bardziej szczegółowo

Opcje. istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii).

Opcje. istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Opcje istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). 1 Mała powtórka: instrumenty liniowe Takie, w których funkcja wypłaty jest liniowa (np. forward, futures,

Bardziej szczegółowo

Indeks Zadłużenia-wrzesień 2011. Zły miesiąc dla zadłużonych w euro.

Indeks Zadłużenia-wrzesień 2011. Zły miesiąc dla zadłużonych w euro. Indeks Zadłużenia-wrzesień 2011. Zły miesiąc dla zadłużonych w euro. Na jakiś czas cichnie temat kredytów we franku szwajcarskim, bo kurs tej waluty względnie się ustabilizował. Ale przełom sierpnia i

Bardziej szczegółowo

INNE SPOJRZENIE NA RYNEK WALUTOWY narzędzia minimalizacji ryzyka walutowego. Departament Sprzedaży Detalicznej

INNE SPOJRZENIE NA RYNEK WALUTOWY narzędzia minimalizacji ryzyka walutowego. Departament Sprzedaży Detalicznej INNE SPOJRZENIE NA RYNEK WALUTOWY narzędzia minimalizacji ryzyka walutowego Departament Sprzedaży Detalicznej Kurs waluty EUR/PLN 3.8975/3.9065 0,0005 pięć pipsów 0,0065 sześćdziesiąt pięć pipsów 0,0965

Bardziej szczegółowo

Informacja o nowych funkcjach oraz o poszerzeniu zakresu danych dostępnych za pośrednictwem programu

Informacja o nowych funkcjach oraz o poszerzeniu zakresu danych dostępnych za pośrednictwem programu Informacja o nowych funkcjach oraz o poszerzeniu zakresu danych dostępnych za pośrednictwem programu Copyright Analizy Online Sp. z o.o. 2009 Szersze dane Do zbioru już dostępnych danych dodaliśmy: 15

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE KONTRAKTÓW CIRS W MECHANIZMIE CURRENCY CARRYTRADES

ZASTOSOWANIE KONTRAKTÓW CIRS W MECHANIZMIE CURRENCY CARRYTRADES Katedra Rynków Kapitałowych Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Jacek Tomaszewski ZASTOSOWANIE KONTRAKTÓW CIRS W MECHANIZMIE CURRENCY CARRYTRADES Rynek kapitałowy, a koniunktura gospodarcza Łódź, 3 4 grudnia

Bardziej szczegółowo

Co należy wiedzieć o spreadzie walutowym i różnicach kursowych?

Co należy wiedzieć o spreadzie walutowym i różnicach kursowych? Co należy wiedzieć o spreadzie walutowym i różnicach kursowych?, czyli na co zwrócić szczególną uwagę przy doborze kredytu. Autor: Przemysław Mudel p.mudel@niezaleznydoradca.pl Copyright 2007 Przemysław

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: zasad kwotowania transakcji typu swap walutowy i walutowych transakcji terminowych w relacji waluta obca/pln na polskim rynku walutowym.

Dotyczy: zasad kwotowania transakcji typu swap walutowy i walutowych transakcji terminowych w relacji waluta obca/pln na polskim rynku walutowym. Rekomendacja nr 2/98 Polskiego Stowarzyszenia Dealerów Bankowych Po przeprowadzeniu konsultacji z bankami Polskie Stowarzyszenie Dealerów Bankowych przyjęło załączony tekst rekomendacji w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Sprzedający => Wystawca opcji Kupujący => Nabywca opcji

Sprzedający => Wystawca opcji Kupujący => Nabywca opcji Opcja walutowa jest to umowa, która daje kupującemu prawo (nie obowiązek) do kupna lub sprzedaży instrumentu finansowego po z góry ustalonej cenie przed lub w określonym terminie w przyszłości. Kupujący

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-08-2006r.) Początek tygodnia na międzynarodowym rynku walutowym nie wniósł niczego nowego. Amerykańska waluta wciąż utrzymuje wypracowaną w ostatnich dniach, krótkoterminową

Bardziej szczegółowo

Analiza handlu zagranicznego i rynku wymiany walut w Polsce

Analiza handlu zagranicznego i rynku wymiany walut w Polsce Analiza handlu zagranicznego i rynku wymiany walut w Polsce NA PRZYKŁADZIE WYMIANY WALUT ONLINE SAMIR TOPKA- WALUTUJ.PL 09.04.2015 Pozytywna afirmacja Umiem wymyślić produkt, który będzie się sprzedawał

Bardziej szczegółowo

Wykład 20: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska

Wykład 20: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse międzynarodowe Wykład 20: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Plan wykładu Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Walutowa Wieża Babel dr Blandyna Puszer Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 17.11.2014 r. 1 Walutami są oficjalne znaki pieniężne będące prawnym środkiem płatniczym w określonym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 15. podręcznika Wolna przedsiębiorczość - bank centralny

Rozdział 15. podręcznika Wolna przedsiębiorczość - bank centralny Rozdział 15. podręcznika Wolna przedsiębiorczość - bank centralny Autor: Mateusz Machaj #bank centralny #inflacja #polityka pieniężna #stopy procentowe W tym rozdziale dowiesz się: Czym są banki centralne

Bardziej szczegółowo

Jak liczyć różnice kursowe w nietypowych sytuacjach. Maciej Jurczyga

Jak liczyć różnice kursowe w nietypowych sytuacjach. Maciej Jurczyga Jak liczyć różnice kursowe w nietypowych sytuacjach Maciej Jurczyga PIT i CIT/Od 1 stycznia 2012 wejdą w życie przepisy jednoznacznie pozwalające przyjąć średni kurs NBP w razie otrzymania należności lub

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 7 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Przedmioty podstawy przedsiębiorczości i geografia Temat:,,Euro waluta wspólnej Europy

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Przedmioty podstawy przedsiębiorczości i geografia Temat:,,Euro waluta wspólnej Europy SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Przedmioty podstawy przedsiębiorczości i geografia Temat:,,Euro waluta wspólnej Europy CELE LEKCJI: Ogólny: - poznanie waluty euro. Szczegółowe: - uczeń zna

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.) Początek tygodnia przyniósł najpierw stabilizację eurodolara w okolicach maksimów z piątku, zatem można się było spodziewać, że podjęta zostanie ponowna próba

Bardziej szczegółowo

STOPA PROCENTOWA I STOPA ZWROTU

STOPA PROCENTOWA I STOPA ZWROTU Piotr Cegielski, MAI, MRICS, CCIM STOPA PROCENTOWA I STOPA ZWROTU (Wybrane fragmenty artykułu opublikowanego w C.H. Beck Nieruchomości, numer 9 z 2011 r. Całość dostępna pod adresem internetowym: www.nieruchomosci.beck.pl)

Bardziej szczegółowo

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22.

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22. 09:00 Okazuje się, że wczorajsze dane o wykorzystanie deficytu budżetowego w Polsce nie były tragiczne i dodatkowo EURUSD znów zaczyna rosnąć więc występują naturalne czynniki sprzyjające umocnieniu PLN.

Bardziej szczegółowo

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne. Co robi market-maker wystawiający opcje? Najchętniej odwraca pozycję

Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne. Co robi market-maker wystawiający opcje? Najchętniej odwraca pozycję Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne 1 Co robi market-maker wystawiający opcje? Najchętniej odwraca pozycję Ale jeśli nie może, to replikuje transakcję przeciwstawną SGH, Rynki Finansowe, Materiały

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji a rynek Forex w Polsce

Rynek akcji a rynek Forex w Polsce AB C Rynku Forex Rynek akcji a rynek Forex w Polsce RYNEK AKCJI FOREX Godziny handlu 8 30 16 30 w dni robocze 24 h 00 00 ) przy wzrostach, jak i przy spadkach. Ograniczenie Ograniczenia handlu 83 mln EURO

Bardziej szczegółowo

Inżynieria finansowa Wykład IV Kontrakty OIS/IRS/CRIS

Inżynieria finansowa Wykład IV Kontrakty OIS/IRS/CRIS Inżynieria finansowa Wykład IV Kontrakty OIS/IRS/CRIS Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki UW 25 października 2011 1 Kontrakty OIS 2 Struktura kontraktu IRS Wycena kontraktu IRS 3 Struktura kontraktu

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość bez granic oferta dla firm prowadzących eksport

Przedsiębiorczość bez granic oferta dla firm prowadzących eksport Przedsiębiorczość bez granic oferta dla firm prowadzących eksport Departament Klienta Biznesowego 0 Warszawa kwiecień 2014 r. Produkty ułatwiające działalność eksportową I. Rachunki firmowe pakiety Mój

Bardziej szczegółowo

1. Rynek Forex. a) Opis rynku

1. Rynek Forex. a) Opis rynku 1. Rynek Forex a) Opis rynku Forex (FX) jest globalnym rynkiem, na którym za pośrednictwem internetu odbywa się handel walutami. Aktualnie rynek Forex jest najpopularniejszą alternatywną formą inwestowania

Bardziej szczegółowo

Różnice kursowe po 1 stycznia 2012 r.

Różnice kursowe po 1 stycznia 2012 r. Różnice kursowe po 1 stycznia 2012 r. Pytanie podatnika: Czy z uwzględnieniem art. 15a ust. 4 ustawy o CIT w brzmieniu nadanym nowelizacją ustawy, Wnioskodawca prawidłowo uznaje, że właściwe będzie stosowanie

Bardziej szczegółowo

1. Wzrost zbyt szybki prowadzi do utraty samodzielności firmy (take-over). 2. Jednym z założeń modelu wzrostu zrównoważonego jest płynna struktura

1. Wzrost zbyt szybki prowadzi do utraty samodzielności firmy (take-over). 2. Jednym z założeń modelu wzrostu zrównoważonego jest płynna struktura 1. Wzrost zbyt szybki prowadzi do utraty samodzielności firmy (take-over). 2. Jednym z założeń modelu wzrostu zrównoważonego jest płynna struktura kapitałowa. 3. Wskaźnik zysku zatrzymanego to iloraz przyrostu

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty Katowice, 10 marca 2014 r.

Akademia Młodego Ekonomisty Katowice, 10 marca 2014 r. JAK LICZĄ EKONOMIŚCI? JAK OPISYWAĆ GOSPODARKĘ? JAKIMI DANYMI POSŁUGUJĄ SIĘ EKONOMIŚCI? dr Michał Trzęsiok michaltrzesiok@uekatowicepl Akademia Młodego Ekonomisty Katowice, 10 marca 2014 r dr Michał Trzęsiok

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z bankami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z bankami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Płatności transgraniczne Warunki współpracy z bankami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Niniejsze Warunki współpracy z bankami (dalej Warunki ) dotyczą zasad realizacji przez Bank Handlowy

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.) Końcówka wczorajszej sesji nie była zbyt udana dla krajowej waluty, która dosyć wyraźnie straciła na wartości. Dzisiejszy dzień co prawda stoi pod znakiem niewielkiej

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia I ćwiczenia 4 Pieniądz

Makroekonomia I ćwiczenia 4 Pieniądz Makroekonomia I ćwiczenia 4 Pieniądz Tomasz Gajderowicz Agenda Kartkówka Pieniądz Co to jest Inflacja? Zadania Agregaty pieniężne M0 = H = C (gotówka w obiegu) + R (rezerwy) M1 = C + D (wkłady na żądanie)

Bardziej szczegółowo

Czy opcje walutowe mogą być toksyczne?

Czy opcje walutowe mogą być toksyczne? Katedra Matematyki Finansowej Wydział Matematyki Stosowanej AGH 11 maja 2012 Kurs walutowy Kurs walutowy cena danej waluty wyrażona w innej walucie np. 1 USD = 3,21 PLN; USD/PLN = 3,21 Rodzaje kursów walutowych:

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (10-10-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (10-10-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (10-10-2006r.) Poniedziałek na krajowym rynku walutowym charakteryzował się nadal utrzymującą presją aprecjacji złotego, choć w nieco mniejszej skali, niż miało to miejsce w

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz walutowy (18-05-2007r.)

FOREX - DESK: Komentarz walutowy (18-05-2007r.) FOREX - DESK: Komentarz walutowy (18-05-2007r.) Czwartek na rynku walutowym przyniósł dość wyraźne umocnienie amerykańskiej waluty, co w zasadzie można tu wiązać z kontynuacją impulsu z poprzedniego dnia,

Bardziej szczegółowo

Transakcje repo Swapy walutowe (fx swap)

Transakcje repo Swapy walutowe (fx swap) Rynek pieniężny Transakcje repo Swapy walutowe (fx swap) oraz Reverse Jednoczesna sprzedaż i przyszłe odkupienie papieru wartościowego Cena Nabycia i Cena Odkupu Równoważnych Papierów Wartościowych Sprzedający

Bardziej szczegółowo

Opis Transakcji Walutowych

Opis Transakcji Walutowych Opis Transakcji Walutowych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Natychmiastowa Transakcja Wymiany Walutowej...4 3. Walutowa Transakcja Terminowa...4 4. Opcje Walutowe...5 5. Niedostarczenie środków...6

Bardziej szczegółowo

Rynek i kurs walutowy

Rynek i kurs walutowy Rynek i kurs walutowy Wykład 9 z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, CE UW Copyright 2006 Pearson Addison-Wesley & Gabriela Grotkowska 2 Wykład 9 Waluta obca i jej cena, sposoby kwotowania Rynek

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Dwuwalutowe

Inwestycje Dwuwalutowe Inwestycje Dwuwalutowe Co to są Inwestycje Dwuwalutowe? Inwestycja Dwuwalutowa to krótkoterminowa inwestycja, w ramach której Klient może otrzymać wysokie oprocentowanie zainwestowanego kapitału w zamian

Bardziej szczegółowo

Decyzja o zmianie cen produktów depozytowych z dnia 21.09.2012 w Deutsche Bank PBC S.A.

Decyzja o zmianie cen produktów depozytowych z dnia 21.09.2012 w Deutsche Bank PBC S.A. Decyzja o zmianie cen produktów depozytowych z dnia 21.09.2012 w Deutsche Bank PBC S.A. 1. Zmiana oprocentowania dla wszystkich okresów db Lokaty Pracującej (PLN). 2. Pozostała oferta produktów depozytowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia zaawansowana konwersatorium Ekonomia międzynarodowa: pytania przykładowe

Makroekonomia zaawansowana konwersatorium Ekonomia międzynarodowa: pytania przykładowe Makroekonomia zaawansowana konwersatorium Ekonomia międzynarodowa: pytania przykładowe dr Leszek Wincenciak Pytanie 1 Omów główne różnice między neoklasyczną i nową teorią handlu. Jakie według nowej teorii

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (19-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (19-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (19-12-2006r.) Tydzień zaczął się dla złotego niezbyt pomyślnie i na praktycznie wszystkich parach złotowych obserwowaliśmy wczoraj lekką presję deprecjonującą naszą walutę.

Bardziej szczegółowo

Słowniczek pojęć. Definicje ogólne. 1 pips najmniejsza możliwa zmiana ceny, najczęściej jest to 0,0001; 100 pips = 1 grosz, 20 pips = 0,2 grosza, itp.

Słowniczek pojęć. Definicje ogólne. 1 pips najmniejsza możliwa zmiana ceny, najczęściej jest to 0,0001; 100 pips = 1 grosz, 20 pips = 0,2 grosza, itp. Słowniczek pojęć Definicje ogólne 1 pips najmniejsza możliwa zmiana ceny, najczęściej jest to 0,0001; 100 pips = 1 grosz, 20 pips = 0,2 grosza, itp. ASK rynkowy kurs, po którym można kupić walutę zagraniczną

Bardziej szczegółowo

UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA

UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA Transakcje Spot (Transkacje natychmiastowe) Transakcje terminowe (FX Forward) Zlecenia rynkowe (Market Orders) Nasza firma Powstaliśmy w jednym, jasno

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE ARBITRAŻOWE PODSTAWY TEORETYCZNE cz. 1

TRANSAKCJE ARBITRAŻOWE PODSTAWY TEORETYCZNE cz. 1 TRANSAKCJE ARBITRAŻOWE PODSTAWY TEORETYCZNE cz. 1 Podstawowym pojęciem dotyczącym transakcji arbitrażowych jest wartość teoretyczna kontraktu FV. Na powyższym diagramie przedstawiono wykres oraz wzór,

Bardziej szczegółowo

istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe

istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe Opcje istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe Punkt odniesienia dla rozliczania transakcji terminowej forward: ustalony

Bardziej szczegółowo

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Zaremba Adam Wprowadzenie Część I. Zanim zaczniesz inwestować Rozdział 1. Jak wybrać dom maklerski? Na co zwracać uwagę? Opłaty i prowizje Oferta kredytowa Oferta

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (13-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (13-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (13-12-2006r.) Wczorajszy dzień na krajowym rynku walutowym upłynął pod znakiem presji wzrostu wartości krajowej waluty. Można to było wiązać z nieznacznym osłabieniem dolara

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) Środa na rynku walutowym stała pod znakiem umocnienia amerykańskiej waluty na większości par. Można przyjąć, że była to wypadkowa reakcji na sporą porcję

Bardziej szczegółowo