Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 19 stycznia 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 19 stycznia 2015"

Transkrypt

1 Biuro Analiz Makroekonomicznych Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista Urszula Kryńska Ekonomistka Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych Kursy walut Δ % EUR/PLN 4,3092 0,6% USD/PLN 3,7220 2,9% CHF/PLN 4, ,3% EUR/USD 1,1576-2,3% Rynek Pieniężny (%) Δ bps WIBOR 1M 2,05-2 WIBOR 3M 2,03-2 Obligacje PL (%) Δ bps 2Y 1,64-4 5Y 1, Y 2,30-1 IRS PLN (%) Δ bps 2Y 1,67 2 5Y 1, Y 2,01-1 Obligacje bazowe (%) Δ bps DE 10Y 0,46 0 US 10Y 1,83-6 Giełdy pkt. Δ % WIG ,4-3,5 S&P ,4-1,2 Nikkei ,3-1,1 Dane z dnia dzisiejszego godz i zmiany tygodniowe Bieżący tydzień na rynkach finansowych 19 stycznia 2015 Ubogie kalendarium danych wraz nieobecnością inwestorów amerykańskich w poniedziałek, wyłączonych z handlu z powodu Dnia Martina Luthera King a sprzyjać powinny stabilizacji notowań eurodolara, z możliwością umiarkowanej korekty, po ostatnich dwóch dniach silnej wyprzedaży wspólnej waluty, oraz niewielkiej zmienności na rynku złotego. O nastrojach w tym tygodniu zdecyduje wynik czwartkowego posiedzenia ECB, które w naszej ocenie może zakończyć się decyzją o użyciu niestandardowych narzędzi, w tym ilościowego łagodzenia polityki pieniężnej, co mogłoby umocnić złotego. Spośród krajowych publikacji zaplanowanych na ten tydzień, jedynie odczyt produkcji przemysłowej mógłby w łagodny sposób wpłynąć na wycenę polskich aktywów. Wydarzenia tygodnia RPP utrzymała stopy bez zmian Na styczniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Retoryka komunikatu wydaje się łagodniejsza w stosunku do komunikatu z grudnia. Pominięte zostało sformułowanie, że dokonane w październiku dostosowanie polityki pieniężnej oraz stabilny wzrost gospodarczy ograniczają ryzyko utrzymania się inflacji poniżej celu w średnim okresie. Rada powoli dojrzewa do obniżki stóp w obliczu wydłużającego się okresu deflacji. Sam prezes Belka powiedział, że obniżki stóp są możliwe, ale nie ma powodów, żeby się spieszyć. Przedłużająca się deflacja w Polsce powoduje jednak narastający dyskomfort Rady. Obecnie trudno zbudować większość do cięcia stóp. Biorąc pod uwagę obserwowaną ścieżkę inflacji (deflacji) w najbliższych miesiącach, a także dane makroekonomiczne, najbardziej prawdopodobnym terminem cięcia wydaje się marzec. SNB przestał bronić kursu franka Bank Centralny Szwajcarii zaskoczył rynki finansowe decyzją o zaprzestaniu obrony kursy EUR/CHF na poziomie 1,20. Jednocześnie obniżył stopy procentowe, sprowadzając je do jeszcze bardziej ujemnych poziomów. Decyzja ta wywołała paniczne osłabienie złotego wobec franka,. Z punktu widzenia Polski, wzrost kursu CHF/PLN generuje potencjalne problemy dla osób zadłużonych w CHF, poprzez wzrost wartości zadłużenia i rat. Częściowo efekt ten będzie jednak złagodzony przez spadek stóp procentowych. Potencjalnie rośnie też ryzyko pogorszenia jakości portfela kredytów mieszkaniowych w sektorze bankowym, jednak poprawa sytuacji na rynku pracy, a także wzrost realnych dochodów gospodarstw domowych i spadek stóp procentowych w Polsce ograniczają ryzyko niewypłacalności konsumentów. Decyzja SNB mieć pewne negatywne skutki na konsumpcję prywatną, jednak wpływ wyższych rat kredytowych częściowo neutralizuje głębsza deflacją cen konsumenta oraz wzrost dochodów realnych. W rezultacie skutki dla polskiej gospodarki mogą być ograniczone, stąd w naszej ocenie decyzja SNB nie powinna zmienić rozkładu sił w polskiej RPP i zmienić dotychczasowego scenariusza stóp procentowych. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych Najważniejszym wydarzeniem minionego tygodnia była decyzja banku centralnego Szwajcarii o rezygnacji z bronionego od 6 września 2011 roku minimalnego kursu wymiany EUR/CHF na poziomie 1,20 i obniżce stóp procentowych do -0,75%. Konsekwencją nagłego porzucenia instrumentu kursowego, który jeszcze podczas posiedzenia SNB w grudniu, miał być broniony z całą determinacją, był gwałtowny wzrost awersji do ryzyka. W rezultacie kurs CHF/PLN przejściowo wzrósł powyżej poziomu 5,0 tj. historycznego maksimum, mimo iż na zamknięciu w środę wynosił 3,5430. Podwyższoną, bo 10-groszową zmienność obserwowaliśmy także w notowaniach pary EUR/PLN, która po przekroczeniu technicznego poziomu i uruchomieniu zleceń stop-loss ustanowiła najwyższy w tym roku poziom 4,3440. Makro i rynek komentarz tygodniowy str. 1

2 Gospodarka polska Stopy w styczniu bez zmian Prof. Chojna-Duch nie wyklucza obniżki stóp Pogłębienie deflacji w grudniu Na styczniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie, co było decyzją zgodną oczekiwaniami. Stopa referencyjna pozostała na rekordowo niskim poziomie 2,0%. Retoryka komunikatu wydaje się łagodniejsza w stosunku do komunikatu z grudnia. Pominięte zostało sformułowanie, że dokonane w październiku dostosowanie polityki pieniężnej oraz utrzymujący się stabilny wzrost gospodarczy ograniczają ryzyko utrzymania się inflacji poniżej celu w średnim okresie. Rada nie wyklucza dalszego dostosowania polityki pieniężnej obniżek stóp - jeśli wydłuży się oczekiwany okres deflacji i tym samym wzrośnie ryzyko pozostania inflacji poniżej celu w średnim okresie, a napływające dane będą potwierdzały spowolnienie dynamiki aktywności gospodarczej oraz utrzyma się niski wzrost w otoczeniu polskiej gospodarki. Wydaje się, że Rada powoli dojrzewa do obniżki stóp w obliczu wydłużającego się okresu deflacji. Sam prezes Belka powiedział, że obniżki stóp są możliwe, ale nie ma powodów, żeby się spieszyć, szczególnie, że ultraniska inflacja w Polsce wynika głównie z czynników podażowych i zewnętrznych. Prezes Belka dodał także, że przedłużająca się deflacja w Polsce ma znaczenie dla RPP, co może wskazywać na narastający dyskomfort Rady w obliczu wydłużającej się perspektywy deflacji. Termin obniżki obarczony jest niepewnością, że w dalszym ciągu utrzymują się silne podziały w ramach RPP, co wyraźnie było widać w trakcie konferencji prasowej. Biorąc pod uwagę obserwowaną ścieżkę inflacji (deflacji) w najbliższych miesiącach, a także dane makroekonomiczne, najbardziej prawdopodobnym terminem cięcia wydaje się w marzec. RPP będzie dysponowała wówczas nową projekcją inflacyjną, która potwierdzi przedłużający się okres deflacji w Polsce, a publikowane dane za styczeń wskażą na wyhamowanie aktywności ekonomicznej, choć w dużej mierze ze względu na czynniki statystyczne. Prof. E. Chojna-Duch, członkini RPP, uważa, że deflacja nie ma negatywnego wpływu na polską gospodarkę. Jej zdaniem inflacja, w tym także inflacja bazowa powinny w kolejnych miesiącach powoli wzrastać. Jeżeli jednak spadek cen pogłębiałby się i był długotrwały, to Rada powinna zastanowić się nad "odpowiednią reakcją". Wypowiedź prof. Chojny-Duch, która w ostatnich miesiącach mniej chętnie popiera dalsze łagodzenie polityki pieniężnej, wskazuje na narastający dyskomfort wewnątrz RPP, w związku z wydłużającym się okresem deflacji. Przedłużający się spadek cen może skłonić RPP do obniżki stóp, która w naszej ocenie może nastąpić w marcu. Grudzień był szóstym z rzędu miesiącem ujemnego wskaźnika inflacji. Inflacja mierzona wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniosła w grudniu minus 1,0% r/r, wobec minus 0,6% r/r miesiąc wcześniej. Spadek inflacji to przede wszystkim efekt taniejących paliw (-4,8% m/m), który był najgłębszy od maja 2013 roku. O tym, że taniejące paliwo może odpowiadać za dzisiejszą pozytywną niespodziankę inflacyjną sugerowały już odczyty CPI w Czechach i na Węgrzech. Wpływ na spadek wskaźnika w grudniu miały także wyprzedaże, które odpowiadały za spadek cen w kategorii odzież i obuwie o 1,1% m/m. Z punktu widzenia RPP, dane teoretycznie wspierają zwolenników dalszego łagodzenia polityki pieniężnej. Pogłębiająca się deflacja może bowiem przekonać do obniżki część członków, którzy obecnie głosują przeciw cięciom. Należy również pamiętać, że deflacja Makro i rynek komentarz tygodniowy str. 2

3 przekłada się na wzrost siły nabywczej dochodów gospodarstw domowych, co powinno sprzyjać wzrostowi realnej konsumpcji i wspierać wzrost gospodarczy. Wzrost inflacji netto w grudniu Spadek deficytu obrotów bieżących Tylko nieznaczny wzrost stopy bezrobocia w grudniu Spośród liczonych przez NBP miar inflacji bazowej jednak wzrosła, a trzy spadły. Inflacja bazowa, po wyłączeniu cen żywności i energii, wyniosła w grudniu 0,5% r/r z 0,4% r/r w listopadzie. Pozostałe trzy obniżyły się i pozostają ujemne, potwierdzając brak presji cenowej w polskiej gospodarce. Bilans obrotów bieżących zamknął się w listopadzie deficytem na poziomie 268 mln EUR wobec deficytu 470 mln EUR w październiku. Spadek deficytu w stosunku do poprzedniego miesiąca to efekt wyższej nadwyżki na rachunku obrotów wtórnych, co związku z wyższymi transferami z UE, a także niższego deficytu na rachunku obrotów pierwotnych, co może odzwierciedlać niższe wypłaty dywidend. Saldo obrotów towarowych wykazało w listopadzie deficyt 96 mln EUR wobec deficytu 8 mln EUR w październiku. Dynamika eksportu zmniejszyła się do 2,3% r/r z 4,1% r/r w październiku, co odzwierciedla słabnący popyt ze strefy euro. Import natomiast wzrósł o 4,7% r/r, podobnie jak miesiąc wcześniej, odzwierciedlając rosnący popyt krajowy. Dane te wpisują się zatem w obraz poprawy koniunktury w polskiej gospodarce. Według szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w grudniu 11,5%, zaledwie 0,1 pkt. proc. wyżej niż w listopadzie. Sezonowy wzrost stopy bezrobocia w grudniu był najniższy od 2007r. Rok 2014 zakończył się zatem stopą bezrobocia niższą o 1,9 pkt. proc. Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w grudniu 2014 roku wyniosła 54,9 tys.i była o 18,7% wyższa niż rok wcześniej. W całym 2014 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy prawie 1,1 miliona wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Poprawie sytuacji na rynku pracy sprzyjały w minionym roku czynniki sezonowe, w tym korzystne warunki pogodowe, ale także utrzymujący się wzrost gospodarczy. W przyszłym roku spadek bezrobocia powinien być utrzymany, choć jego tempo stopniowo będzie wyhamowywało. Makro i rynek komentarz tygodniowy str. 3

4 Bank Narodowy Szwajcarii przestał bronić kursu franka Gospodarki zagraniczne Bank Centralny Szwajcarii zaskoczył rynki finansowe decyzją o zaprzestaniu obrony kursy EUR/CHF na poziomie 1,20, który wprowadził na początku września 2011 r. Jednocześnie obniżył stopy procentowe, sprowadzając je do jeszcze bardziej ujemnych poziomów. Obecnie cel dla 3-miesięczego LIBOR-u wynosi -1,25% do - 0,25% wobec -0,75% do 0,25% poprzednio. Decyzja ta wywołała paniczne osłabienie złotego wobec franka, w wyniku czego kurs CHF/PLN wzrósł przejściowo w okolice 5,0. Decyzja SNB budzi wiele kontrowersji, szczególnie, że jeszcze kilka dni temu szwajcarscy bankierzy centralni deklarowali wolę obrony kursu na poziomie 1,20. Być może SNB uznał, że dalsza obrona kursu EUR/CHF może być zbyt kosztowna i mało efektywna, szczególnie w kontekście zbliżającej się perspektywy luzowania ilościowego przez ECB i jeszcze większej presji na umocnienie szwajcarskiej waluty. Co prawda bank centralny zadeklarował możliwość dalszej aktywności na rynku walutowym, jednak trudno oczekiwać ciągłych interwencji, a jeśli one nastąpią to nie koniecznie na parze EUR/CHF. W rezultacie nasilić się może presja na umocnienie szwajcarskiej waluty, na co SNB może reagować dalszymi obniżkami stóp. Szczególnie, że decyzja SNB zwiększa ryzyko wystąpienia deflacji w Szwajcarii i pogorszenia dynamiki PKB. Z punktu widzenia Polski, wzrost kursu CHF/PLN generuje problem dla osób zadłużonych w CHF, poprzez wzrost wartości zadłużenia i rat. Częściowo efekt ten będzie jednak złagodzony przez spadek stóp procentowych i wzrost kosztów obsługi zadłużenia nie będzie znaczny. Potencjalnie rośnie też ryzyko pogorszenia jakości portfela kredytów mieszkaniowych w sektorze bankowym, jednak poprawa sytuacji na rynku pracy, a także wzrost realnych dochodów gospodarstw domowych, spadek stóp procentowych w Polsce ograniczają ryzyko niewypłacalności konsumentów. W rezultacie decyzja SNB nie powinna spowodować istotnego wzrostu ryzyka w sektorze bankowym. Podobnie ocenia Komisja Nadzoru Finansowego, zdaniem której obecna deprecjacja PLN wobec CHF nie spowoduje znaczącego wzrostu ryzyka systemowego. Decyzja SNB mieć pewne negatywne skutki na konsumpcję prywatną, ponieważ wyższe raty kredytowe zmniejszą wydatki na inne dobra i usługi. Wpływ ten będzie jednak częściowo neutralizowany głębszą deflacją cen konsumenta oraz wzrostem dochodów realnych i rosnącymi w ostatnich miesiącach oszczędnościami gospodarstw domowych. W rezultacie skutki dla polskiej gospodarki mogą być ograniczone, stąd w naszej ocenie decyzja SNB nie powinna zmienić rozkładu sił w polskiej RPP i zmienić dotychczasowego scenariusza stóp procentowych. Rośnie jednak ryzyko ingerencji polityków i rozważań o pomocy dla kredytobiorców w CHF. Znacznie słabsza od oczekiwań sprzedaż detaliczna w USA Spadek inflacji w USA Poprawa nastrojów amerykańskich konsumentów Sprzedaż detaliczna w USA spadła w grudniu o 0,9% m/m wobec wzrostu o 0,4% m/m miesiąc wcześniej, co było wynikiem znacznie słabszym od konsensusu wskazującego na zniżkę o 0,1% m/m. Z wyłączeniem aut spadek sprzedaży wyniósł 1,0% wobec zwyżki o 0,1% m/m w listopadzie. Wskaźnik cen konsumpcyjnych w USA spadł w grudniu o 0,4% m/m, co było wynikiem zgodnym z oczekiwaniami. Inflacja bazowa, po wyłączeniu cen paliw i żywności pozostała na niezmienionym poziomie wobec spodziewanej zwyżki o 0,1% m/m. Opracowywany przez Uniwersytet Michigan indeks poziomu optymizmu amerykańskich konsumentów wzrósł w styczniu do 98,2 pkt. z 93.6 pkt. w grudniu, co było wynikiem wyraźnie wyższym niż konsensus rynkowy na poziomie 94,1 pkt. Poprawie nastrojów konsumenckich sprzyja spadek bezrobocia, a także zniżki cen paliw. Makro i rynek komentarz tygodniowy str. 4

5 Kursy USD/PLN i EUR/PLN 4,40 4,35 4,30 4,25 4,20 4,15 Względna zmiana walut CEE3 1,08 1,06 1,04 1,02 1 0,98 0,96 0,94 EUR/PLN EUR/HUF EUR/CZK Rentowności obligacji krajowych [%] 3,0 2,5 2,0 1,5 1,69 2 1,61 9 1,68 2 1,77 1, ,27 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 10Y Tygodniowa zmiana rentowności benchmarków Spread do Bundów i nachylenie krzywej SPW 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 EUR/PLN USD/PLN /prawa oś/ 10 Y PL vs. 2 Y PL 10 Y PL vs. 1 0Y DE /prawa oś/ 5 3,75 3,70 3,65 3,60 3,55 3,50 3,45 3,40 3,35 3,30 3,25 3, ,9 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 Rynek krajowy FX i stopa procentowa Rynek walutowy - PLN Miniony tydzień dostarczył wielu emocji. Zanim jednak do tego doszło obserwowaliśmy stabilizację notowań złotego i SPW, której sprzyjało oczekiwanie na wynik posiedzenia RPP. W ślad za utrzymaniem stóp procentowych złoty nieznacznie zyskał na wartości, a polskie papiery nieznacznie potaniały. Perspektywy polityki pieniężnej kształtować miał wydźwięk komunikatu i wypowiedzi prezesa NBP podczas konferencji prasowej. Mimo, iż retoryka komunikatu okazała się nieco bardziej łagodny w stosunku do poprzednich posiedzeń, to komentarze M.Belki wskazywały głównie na utrzymujące się podziały w opiniach członków RPP, co do zasadności kolejnych obniżek, generując dość niejasny przekaz. Inwestorzy zdecydowali jednak o kupnie złotego, a kurs EUR/PLN obniżył się na koniec dnia do poziomu 4,2510 tj. najniższego zamknięcia od ponad trzech tygodni. Nieoczekiwanie najważniejszym wydarzeniem minionego tygodnia była jednak decyzja banku centralnego Szwajcarii o rezygnacji z bronionego od 6 września 2011 roku minimalnego kursu wymiany EUR/CHF na poziomie 1,20 i obniżce stóp procentowych do -0,75%. Konsekwencją nagłego porzucenia instrumentu kursowego, który jeszcze podczas posiedzenia SNB w grudniu, miał być broniony z całą determinacją, był gwałtowny wzrost awersji do ryzyka. W rezultacie kurs CHF/PLN przejściowo wzrósł powyżej poziomu 5,0 tj. historycznego maksimum, mimo iż na zamknięciu w środę wynosił 3,5430. Podwyższoną, bo 10-groszową zmienność obserwowaliśmy także w notowaniach pary EUR/PLN, która po przekroczeniu technicznego poziomu i uruchomieniu zleceń stop-loss ustanowiła najwyższy w tym roku poziom 4,3440. Wobec tak istotnych wydarzeń w Szwajcarii krajowe dane o inflacji CPI, mimo głębszego od rynkowego konsensusu spadku cen, nie miały przełożenia na wycenę złotego. W piątek wahania złotego uległy wyraźnemu uspokojeniu, a zmienność pary EUR/PLN obniżyła się do nieco ponad 3 groszy z 10 obserwowanych w czwartek. Podwyższoną, jak na notowania tej pary, zmienność utrzymywał natomiast kurs CHF/PLN. Podczas ostatniej sesji wzrósł powyżej 4,3750 mimo, iż w ciągu dnia kwotowany był na poziomie 4,2094. W dalszym ciągu o wahaniach na tej parze decydowało przede wszystkim zachowanie kursu EUR/CHF. Z kolei zniżka eurodolara doprowadziła do ustanowienia przez USD/PLN poziomu 3,74. Obligacje PL Pomimo zamieszania wokół decyzji banku centralnego Szwajcarii miniony tydzień ostatecznie nie przyniósł większych zmian w wycenie krajowego długu. Istotnym wydarzeniem była pierwsza w tym roku aukcja sprzedaży obligacji, na której Ministerstwo Finansów papiery serii WZ0124, DS0735 i WS0428 na kwotę 4,2 mld PLN przy popycie sięgającym 9,4 mld PLN i puli 3,0-5,0 - podwyższonej o 1 mld PLN w stosunku do pierwotnych założeń. Resort parę dni przed przetargiem zdecydował o zwiększeniu podaży na czwartkowym przetargu obligacji WZ0124/DS0725/WS0428 o 1 mld zł do 3-5 mld tłumacząc to dużym zainteresowaniem inwestorów. Jednocześnie resort zapowiedział, że w przypadku sprzedania w czwartek całej puli na kolejnym przetargu dostępna podaż zostanie ograniczona w analogicznym stopniu do maksymalnie 8 mld PLN. Pierwotnie w przetargu zaplanowanym na 15 stycznia podaż miała wynieść 2-4 mld PLN, zaś na przetargu 22 stycznia 5-9 mld PLN. W ocenie przedstawicieli resortu finansów nie zrealizowanie całości planu podaży podczas czwartkowej aukcji wynikało z dużego stopnia sfinansowania potrzeb pożyczkowych, który daje komfort nieakceptowania ofert ze zbyt niskimi cenami. Nasze oczekiwania na nadchodzący tydzień Kierunek Uzasadnienie EUR/PLN Powrót do umocnienia złotego po okresie dynamicznej wyprzedaży, prawdopodobnie łagodna wymowa posiedzenia ECB, USD/PLN Osłabienie polskiej waluty względem dolara motywowane pozytywnymi wynikami amerykańskiej gospodarki, PL 10Y Spadek dochodowości wzdłuż całej krzywej SPW pod wpływem rosnących, w ocenie rynku, szans na obniżki stóp procentowych oraz spodziewanego dalszego łagodzenia polityki pieniężnej w strefie euro. Makro i rynek komentarz tygodniowy str. 5

6 1,27 1,25 1,23 1,21 1,19 1,17 1, Kursy walutowe EUR/USD i EUR/CHF 2,8 2,3 1,8 1,3 0,8 0,3-0,2 EUR/USD Indeks dolarowy Osłabienie USD Umocnienie USD EUR/CHF /prawa oś/ Rentowności obligacji USA i Niemiec [%] ,48-0,17-0,06 2Y 5Y 10Y Zmiana rentowności Bundów Bundy /lewa oś/ 1,29 Indeksy giełdowe [pkt.] ,82 0,44 Zmiana rentowności Treasuries Treasuries /lewa oś/ 1,200 1,150 1,100 1,050 1,000 0, Rynki bazowe FX i stopa procentowa Rynek walutowy Miniony tydzień był kolejnym, który zakończył się przeceną euro względem dolara. Na początku omawianego okresu kurs EUR/USD zniżkował poniżej 1,1747 tj. poziomu z którego startował w 1999 roku, gdy wprowadzano euro. Argumentem za wyznaczeniem nowego, wielomiesięcznego minimum eurodolara w połowie tygodnia była informacja, iż w opinii rzecznika unijnego Trybunału Sprawiedliwości program OMT, będący narzędziem Europejskiego Banku Centralnego, jest zgodny z prawem unijnym. Spadek wartości wspólnej waluty przypieczętowała natomiast decyzja banku centralnego Szwajcarii, która sprawiła, że kurs EUR/CHF zniżkował momentami o ponad 28% do poziomu 0,8588 tj. rekordowego minimum dla tej pary. W ubiegłym tygodniu ciekawy przebieg miały również notowania eurodolara, który wyznaczył wielomiesięczne minimum na poziomie 1,1450 mimo, iż wskazania analizy technicznej coraz wyraźniej sugerowały potrzebę korekty w trwającym trendzie osłabienia wspólnej waluty. W kolejnych godzinach od chwili ogłoszenia decyzji SNB kurs ustabilizował się jednak wokół poziomu 1,03. Na konferencji prasowej zorganizowanej by wytłumaczyć inwestorom decyzję SNB, prezes T.Jordan starał się uspokoić rynki finansowe stwierdzając, że frank jest znacznie przewartościowany w stosunku do euro i dolara, a za jakiś czas rynki powrócą do równowagi. Osłabienie franka to prawdopodobny kierunek, jednak upłynie kilka miesięcy zanim kurs EUR/CHF wyraźnie wzrośnie powyżej parytetu. Wiele zależeć będzie od wymowy najbliższych posiedzeń ECB. Obligacje bazowe Oczekiwania, iż ECB wkrótce zdecyduje się na użycie dodatkowych narzędzi łagodzenia polityki pieniężnej sprzyjały spadkowi rentowności państw strefy euro. W zakończonym tygodniu dochodowość 10-letnich obligacji Francji, Belgii, Finlandii, Austrii i Holandii wyznaczyły historyczne minima. Spadek rentowności obserwowany był także wśród niemieckiego długu. Dochodowość Bundów ustabilizowała się w minionym tygodniu na poziomie 0,46% jednak w trakcie omawianego okresu osiągnęła poziom 0,42% tj. rekordowe minimum. Wyraźny, bo sięgający 6 bps spadek, zanotowały natomiast amerykańskie obligacje o 10-letnim terminie zapadalności. Drożejącym obligacjom USA sprzyjały między innymi spadki na amerykańskiej giełdzie, po których indeks S&P zamknął się na miesięcznym minimum. Nasze oczekiwania na nadchodzący tydzień Kierunek Uzasadnienie EUR/USD Perspektywa podwyżek stop procentowych w USA, kontrastująca z dalszym łagodzeniem stóp w Eurolandzie, pogorszenie perspektyw wzrostu gospodarczego w strefie euro, 10Y DE (%) Łagodna retoryka ECB, słabe dane z gospodarki strefy euro, wraz z utrzymującą się na rynku awersją do podejmowania ryzyka, która premiuje wycenę bezpiecznych Bundów, 10Y US (%) Publikacje danych makro z gospodarki USA utrwalające oczekiwania na normalizację polityki pieniężnej w 2015 roku a przez to i wzrost rentowności. S&P DAX /prawa oś/ Makro i rynek komentarz tygodniowy str. 6

7 Analiza techniczna W zakończonym tygodniu kurs EUR/PLN wzrósł powyżej poziomu 4,31 Wskaźnik RSI porusza się wokół neutralnych poziomów, nie generując przy tym żadnych sygnałów transakcyjnych, Oscylator stochastyczny jest bliski natomiast wygenerowania sygnał kupna złotego, który zapowiada kontynuacje umocnienia polskiej waluty względem euro, Kurs EUR/PLN przebywa powyżej chmury Ichimoku. Kurs EUR/PLN Wsparcie/Opór O2 4,3545 O1 4,3267 W1 4,3000 W2 4,2384 ; interwał dzienny Analiza techniczna Kurs USD/PLN wzrósł do 5-letniego maksimum na poziomie 3,76 Wskaźnik RSI dotarł natomiast do poziomów wykupienia rynku tworząc przy tym dywergencję z notowaniami pary USD/PLN co zapowiada spadek notowań w nadchodzących dniach, Kurs USD/PLN wzrósł do górnego ograniczenia wstęgi Bollingera. Wsparcie/Opór O2 3,8000 O1 3,7697 W1 3,7007 W2 3,6500 Kurs USD/PLN ; interwał dzienny Analiza techniczna Miniony tydzień to kontynuacja pobytu eurodolara w ramach kanału spadkowego, Kurs EUR/USD wyznaczył najniższy od dziewięciu lat poziom, Wskaźnik RSI znajduje się jednak wyraźnie poniżej poziomów wyprzedania rynku, co sugeruje możliwość wzrostu eurodolara, Tym bardziej, iż oscylator stochastyczny wygenerował sygnału kupna wspólnej waluty Kurs EUR/USD porusza się znacząco poniżej poziomu chmury Ichimoku. Kurs EUR/USD Daily EUR= Cndl; EUR=; Bid ; 1,1549; 1,1628; 1,1544; 1,1606 EMA; EUR=; Bid(Last); ; 1,2461 SMA; EUR=; Bid(Last); ; 1,1834 RSI; EUR=; Bid(Last); 14; Wilder Smoothing ; 22,895 MARSI; EUR=; Bid(Last); 14; Exponential; ; 18, (GMT) Price USD 1,3654 1,36 1,3365 1,34 1,32 1,3 1,2774 1,28 1,26 1,24 1,22 1,2 1,18 1,16 Auto Value USD 60 Wsparcie/Opór O2 1,1880 O1 1,1743 W1 1,1459 W2 1, Auto SMI; EUR=; Bid; 5; 3; 3; 3; Simple ; -42,020; -47,098 Value USD 0-50 Auto paź 13 lis 13 gru 13 sty 14 lut 14 mar 14 kwi 14 maj 14 cze 14 lip 14 sie 14 wrz 14 paź 14 lis 14 gru 14 sty 15 ; interwał dzienny Makro i rynek komentarz tygodniowy str. 7

8 DANE I PROGNOZY MAKROEKONOMICZNE Produkcja przemysłowa (r/r) dane odsezonowane Produkcja budowlana(r/r) dane odsezonowane Zatrudnienie w sek. przeds. (r/r) kwi-14 maj-14 cze-14 lip-14 sie-14 wrz-14 paz-14 lis-14* gru-14* 5,5 5,1 12,2 12,0 4,4 2,6 10,0 9,2 1,8 2,3 8,0 8,3 2,4 2,1 1,1 1,3-1,9 0,8-3,6 1,6 4,2 1,9 5,6 3,8 1,6 1,5-1,0-0,2 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 Płace w sek. przeds. (r/r) 3,8 4,8 3,5 3,5 3,5 3,4 3,8 2,7 3,4 Stopa bezrobocia 13,0 12,5 12,0 11,8 11,7 11,5 11,3 11,4 11,6 0,3 0,2-1,6-5,8 3,3 Saldo CA (mln EUR) CPI (r/r) 0,3 0,3 0,3-0,2-0,3-0,3-0,6-0,6-1,0 PPI (r/r) -0,7-1,0-1,8-2,1-1,5-1,6-1,2-1,6-2,3 Inflacja bazowa (r/r) 0,8 0,8 1,0 0,4 0,5 0,7 0,2 0,4 0,5 Podaż pieniądza M3 % (r/r) 5,4 5,2 5,2 6,2 7,4 7,8 7,7 8,4 8,4 Stopa referencyjna 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,00 2,00 2,00 WIBOR 1M 2,62 2,62 2,61 2,60 2,59 2,40 2,00 2,08 2,08 WIBOR 3M 2,72 2,72 2,68 2,67 2,59 2,28 1,96 2,06 2,06 Obligacja 2-letnia 2,73 2,73 2,50 2,48 2,24 2,02 1,69 1,75 1,79 Obligacja 5-letnia 3,30 3,25 3,04 2,97 2,57 2,38 1,98 1,97 2,13 Obligacja 10-letnia 3,67 3,64 3,51 3,42 3,13 3,00 2,54 2,39 2,58 EUR/PLN 4,14 4,15 4,16 4,19 4,22 4,18 4,20 4,18 4,26 USD/PLN 3,04 3,06 3,05 3,13 3,20 3,30 3,35 3,36 3,51 EUR/USD 1,36 1,36 1,37 1,34 1,32 1,26 1,25 1,25 1,21 Dane i prognozy kwartalne Q14 2Q14 3Q14 4Q * 2015* PKB (% r/r) 1,7 3,4 3,5 3,3 3,2 3,3 3,5 Stopa bezrobocia (%) 13,4 13,5 12,0 11,5 11,6 11,6 10,7 Inflacja (%, r/r) ** 0,9 0,6 0,3-0,2-0,7 0,0 0,2 Stopa referencyjna (%) 2,50 2,50 2,50 2,50 2,00 2,00 1,75 Obligacja 2-letnia (%) 3,03 3,00 2,50 2,02 1,79 1,79 2,00 Obligacja 5-letnia (%) 3,64 3,76 3,04 2,38 2,13 2,13 2,30 Obligacja 10-letnia (%) 4,35 4,26 3,50 3,07 2,58 2,58 2,70 USD/PLN 3,01 3,03 3,05 3,30 3,51 3,51 3,60 EUR/PLN 4,15 4,17 4,16 4,18 4,26 4,26 4,15 * prognozy i szacunki Banku Millennium SA ** średnio w okresie Źródło: GUS, NBP, Reuters, Bank Millennium SA Makro i rynek komentarz tygodniowy str. 8

9 Kalendarium Data Godz. Wskaźnik/Wydarzenie Kraj Okres, Bloomberg, Parkiet, Bank Millennium S.A. Poprzednie dane Aktualne dane 01/16 08:00 Inflacja CPI r/r Niemcy Grudzień 0.2% 0.2% 0.2% 01/16 11:00 Inflacja CPI r/r EU Grudzień -0.2% -0.2% -0.2% 01/16 11:00 Inflacja bazowa r/r EU Grudzień 0.8% 0.7% 0.8% 01/16 14:00 Inflacja bazowa r/r Polska Grudzień 0.4% 0.5% 0.5% 01/16 14:30 Inflacja CPI r/r USA Grudzień 1.3% 0.8% 0.7% 01/16 16:00 Indeks uniwersytetu Michigan USA Styczeń /19 10:00 Saldo rachunku bieżącego NSA EU Listopad 30.6B 24.6B 01/20 08:00 Inflacja PPI r/r Niemcy Grudzień -0.9% -1.4% 01/20 11:00 Indeks ZEW Niemcy Styczeń /20 14:00 Opis posiedzenia banku centralnego Polska Konsensus (prognoza Millenium) 01/20 14:00 Płace r/r Polska Grudzień 2.7% 3.2% (3.4%) 01/20 14:00 Zatrudnienie r/r Polska Grudzień 0.9% 1.0% (1.0%) 01/21 13:00 Liczba podań o kredyt hipoteczny MBA USA Styczeń 49.1% 01/21 14:00 Produkcja sprzedana przemysłu r/r Polska Grudzień 0.3% 4.9% (5.8%) 01/21 14:00 Inflacja PPI r/r Polska Grudzień -1.6% -2.1% (-2.3%) 01/21 14:30 Liczba rozpoczętych budów domów USA Grudzień 1028K 1042K 01/21 14:30 Liczba pozwoleń na budowę USA Grudzień 1035K 1055K 01/22 13:45 Decyzja w sprawie stóp procentowych EU Styczeń 0.05% 0.05% 01/22 14:30 Liczba nowych bezrobotnych USA Styczeń 316K 300K 01/23 09:30 Wstępny PMI w przemyśle Niemcy Styczeń /23 09:30 Wstępny PMI w usługach Niemcy Styczeń /23 10:00 Wstępny PMI w przemyśle EU Styczeń /23 10:00 Wstępny PMI w usługach EU Styczeń /23 15:45 Wstępny PMI w przemyśle USA Styczeń /23 16:00 Sprzedaż domów na rynku wtórnym USA Grudzień 4.93M 5.07M Makro i rynek komentarz tygodniowy str. 9 Niniejsza analiza jest publikacją marketingową i została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ), w oparciu o dane pochodzące z różnych serwisów informacyjnych, wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi ona (ani zawarte w niej informacje) rekomendacji, wyniku doradztwa inwestycyjnego, oferty ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumencie bądź instrumentach finansowych. Prognozy ani dane odnoszące się do przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych cen instrumentów finansowych lub wyników finansowych. Bank dołożył należytej staranności w celu zapewnienia, iż zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Bank i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność jak również za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.

Wydarzenia tygodnia. Kolejna niespodzianka inflacyjna. Członkowie RPP studzą oczekiwania na obniżki stóp

Wydarzenia tygodnia. Kolejna niespodzianka inflacyjna. Członkowie RPP studzą oczekiwania na obniżki stóp Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 19 października 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 19 października 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 13 kwietnia 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 13 kwietnia 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 11 sierpnia 2014

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 11 sierpnia 2014 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 16 listopada 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 16 listopada 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 31 sierpnia 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 31 sierpnia 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 26 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016

Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016 Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w grudniu 2015 r. ukształtował się na poziomie minus 0,5 % r/r

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 16 marca 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 16 marca 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 12 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 12 maja 2014

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 12 maja 2014 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 15 lutego 2016

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 15 lutego 2016 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 28 lipca 2014

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 28 lipca 2014 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Inflacja może zaskoczyć dzięki taniejącej żywności. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut.

CitiWeekly. Inflacja może zaskoczyć dzięki taniejącej żywności. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 14 kwietnia 2014 6 stron CitiWeekly Inflacja może zaskoczyć dzięki taniejącej żywności Rozpoczynający się tydzień będzie obfitował w publikacje krajowych danych. Uwaga

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 14 grudnia 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 14 grudnia 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 9 czerwca 2014

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 9 czerwca 2014 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

STRON: 5 ERNEST PYTLARCZYK TEL. 0 22 829 0166 MARCIN MAZUREK TEL. 0 22 829 0183 E-MAIL: research@brebank.com.pl

STRON: 5 ERNEST PYTLARCZYK TEL. 0 22 829 0166 MARCIN MAZUREK TEL. 0 22 829 0183 E-MAIL: research@brebank.com.pl DEPARTAMENT RYNKÓW FINANSOWYCH BRE BANKU ERNEST PYTLARCZYK TEL. 0 22 829 0166 MARCIN MAZUREK TEL. 0 22 829 0183 E-MAIL: STRON: 5 research@brebank.com.pl Daily Letter piątek, 15 października 2010 Dzisiejsze

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 14 listopada 2016

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 14 listopada 2016 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 27 lipca 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 27 lipca 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 15 (338), 03.02.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 15 (338), 03.02.2015 r. -paź-4 -paź-4 6-lis-4 -lis-4 -lis-4 7-lis-4 4-gru-4 -gru-4 8-gru-4 5-gru-4 -sty-5 8-sty-5 5-sty-5 -sty-5 9-sty-5 BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ;

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 28 września 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 28 września 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Dobre dane o aktywności. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut -1-2. 3 sierpnia 2015 r. 5 stron

CitiWeekly. Dobre dane o aktywności. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut -1-2. 3 sierpnia 2015 r. 5 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 3 sierpnia 2015 r. 5 stron CitiWeekly Dobre dane o aktywności Początek tygodnia stoi pod znakiem publikacji indeksów aktywności PMI. Indeks dla przemysłu, dla Polski nieoczekiwanie

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Indeks PMI Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Indeks PMI, pkt 49,0 54,5 51,1 Według danych opublikowanych przez Markit, indeks

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Grecja na pierwszym planie. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 22 czerwca 2015 r. 7 stron

CitiWeekly. Grecja na pierwszym planie. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 22 czerwca 2015 r. 7 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 22 czerwca 21 r. 7 stron CitiWeekly Grecja na pierwszym planie W rozpoczynającym się tygodniu wszelkie publikacje danych zejdą na drugi plan, a uwaga inwestorów będzie skoncentrowana

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - możliwe kolejne dno, potem trwalsze odbicie EUR/USD - W piątek osiągnięte zostało minimum na poziomie 1.1459 USD. Po godzinie 17-tej rozpoczęło się odbicie, zamknięcie wypadło

Bardziej szczegółowo

/$ NBP EBC WIBOR 3M 10Y

/$ NBP EBC WIBOR 3M 10Y Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 2 stycznia 214 7 stron CitiWeekly Coraz szybszy wzrost, a inflacja wciąż niska Najbliższe dni przyniosą już ostatnią serię publikacji danych potrzebnych do oceny wzrostu

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. EBC przemówił i tym razem nie rozczarował. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 9 czerwca 2014 7 stron

CitiWeekly. EBC przemówił i tym razem nie rozczarował. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 9 czerwca 2014 7 stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 9 czerwca 2014 7 stron CitiWeekly EBC przemówił i tym razem nie rozczarował W rozpoczynającym się tygodniu opublikowane zostaną dane o inflacji w maju oraz bilansie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 5 (328), 15.01.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 5 (328), 15.01.2015 r. 6-paź-4 -paź-4 -paź-4 7-paź-4 -lis-4 -lis-4 7-lis-4 4-lis-4 -gru-4 8-gru-4 -gru-4 -gru-4 9-gru-4 -sty- -sty- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 51 (374), 09.04.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 51 (374), 09.04.2015 r. -gru- 7-sty-5 -sty-5 -sty-5 8-sty-5 -lut-5 -lut-5 8-lut-5 5-lut-5 -mar-5 -mar-5 8-mar-5 5-mar-5 -kwi-5 8-kwi-5 BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 18 czerwca 2012 Aktualne wskaźniki makroekonomiczne: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 8,10 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 29 czerwca 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 29 czerwca 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 181 (306), 01.12.2014 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 181 (306), 01.12.2014 r. -sie- -wrz- 8-wrz- -wrz- -wrz- 9-wrz- 6-paź- -paź- -paź- 7-paź- -lis- -lis- 7-lis- -lis- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament Skarbu: +8

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015

Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015 Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Obroty w handlu zagranicznym - GUS Według danych GUS, pomimo trudności w handlu z krajami Europy Wschodniej (w I-X 2015 r. wartość polskiego

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 34 (357), 10.03.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 34 (357), 10.03.2015 r. 8-lis-4 -gru-4 -gru-4 9-gru-4 6-gru-4 -sty- 9-sty- 6-sty- -sty- -sty- 6-lut- -lut- -lut- 7-lut- 6-mar- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 11 maja 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 11 maja 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Stopa bezrobocia - GUS Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Stopa bezrobocia rejestrowanego 11,7 % 10,1 % 10,0 % Stopa bezrobocia rejestrowanego

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 09-16.09.2016 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według finalnych danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w sierpniu 2016 r. ukształtował się na poziomie minus

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Inflacja wyraźnie poniżej oczekiwań, lepsza produkcja. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut.

CitiWeekly. Inflacja wyraźnie poniżej oczekiwań, lepsza produkcja. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 17 marca 2014 6 stron CitiWeekly Inflacja wyraźnie poniżej oczekiwań, lepsza produkcja Oczekujemy przyspieszenia wzrostu produkcji przemysłowej w lutym do 6,1% r/r z

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów - GUS Wskaźnik IX 2014 VIII 2015 IX 2015 Inflacja konsumentów, r/r -0,3 % -0,6 % -0,8 % Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

Wydarzenia tygodnia. Niewielkie wyhamowanie deflacji w maju. Statystyczne wyhamowanie dynamiki produkcji

Wydarzenia tygodnia. Niewielkie wyhamowanie deflacji w maju. Statystyczne wyhamowanie dynamiki produkcji Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 10 (333), 23.01.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 10 (333), 23.01.2015 r. -paź- -paź- 8-paź- -lis- -lis- 8-lis- -lis- -gru- 9-gru- 6-gru- -gru- -gru- 6-sty- -sty- -sty- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament Skarbu:

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 23 (345), 16.02.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 23 (345), 16.02.2015 r. 5-lis-4 -lis-4 9-lis-4 6-lis-4 -gru-4 -gru-4 7-gru-4 4-gru-4 -gru-4 7-sty-5 4-sty-5 -sty-5 8-sty-5 4-lut-5 -lut-5 BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Druga połowa będzie lepsza? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 28 lipca 2014 6 stron

CitiWeekly. Druga połowa będzie lepsza? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 28 lipca 2014 6 stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 28 lipca 2014 6 stron CitiWeekly Druga połowa będzie lepsza? Pod koniec tygodnia poznamy najnowszy wynik indeksu koniunktury w przemyśle (PMI). Zachowanie wskaźników

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 8 lutego 2016

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 8 lutego 2016 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik II kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 PKB, zmiana r./r. 2,3 % 0,5 % 0,8 % Popyt krajowy, zmiana r./r. Produkt Krajowy Brutto -0,4 % -0,9 % -1,9

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) Dzisiejszy dzień na krajowym rynku walutowym przebiega w miarę spokojnie, choć przeważa presja wzrostu wartości złotego, co jest niejako pochodną zachowania się

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku Warszawa, 14.06.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Stopy spadną jeszcze o 50pb. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 12 stycznia 2015 6 stron

CitiWeekly. Stopy spadną jeszcze o 50pb. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 12 stycznia 2015 6 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 12 stycznia 2015 6 stron CitiWeekly Stopy spadną jeszcze o 50pb Rozpoczynający się tydzień przyniesie serię publikacji danych o inflacji w Europie Środkowej. W Polsce spodziewamy

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Czy RPP obniży ponownie stopy? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut

CitiWeekly. Czy RPP obniży ponownie stopy? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 3 czerwca 2013 7 stron CitiWeekly Czy RPP obniży ponownie stopy? W kraju w tym tygodniu najważniejszym wydarzeniem będzie posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Spodziewamy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 20.01.2015

Biuletyn dzienny 20.01.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - możliwe kolejne dno, dalsze wzrosty złota EUR/USD - Z piątkowego dna na poziomie 1.1459 USD rozpoczęło się odbicie. W poniedziałek dotarło ono do 1.1637 USD. Po godzinie 17-tej

Bardziej szczegółowo

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Piotr Popławski, Analityk walutowy Banku BGŻ Warszawa, 19 września 214 r. Kluczowe czynniki kształtujące kurs walutowy: Krajowe i zagraniczne stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 4 maja 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 4 maja 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Inflacja wciąż niska. Gospodarka i Rynki Finansowe. Polska. 9 grudnia stron

CitiWeekly. Inflacja wciąż niska. Gospodarka i Rynki Finansowe. Polska. 9 grudnia stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 9 grudnia 2013 6 stron CitiWeekly Inflacja wciąż niska W tym tygodniu poznamy kolejny odczyt inflacji - naszym zdaniem wzrost cen konsumentów ustabilizował się w listopadzie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 31 (354), 05.03.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 31 (354), 05.03.2015 r. -lis- -gru- 9-gru- 6-gru- -gru- -gru- 6-sty- -sty- -sty- 7-sty- -lut- -lut- 7-lut- -lut- -mar- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament Skarbu:

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH W czwartek na aukcji zamiany Ministerstwo Finansów będzie odkupowało obligacje serii DS1015 i OK0116. W zamian będą emitowane papiery PS0421 i DS0726. Dr Mirosław Budzicki Starszy

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Rynek skupi uwagę na zatrudnieniu w USA. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 31 sierpnia 2015 r.

CitiWeekly. Rynek skupi uwagę na zatrudnieniu w USA. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 31 sierpnia 2015 r. Gospodarka i Rynki Finansowe 31 sierpnia 2015 r. 6 stron CitiWeekly Rynek skupi uwagę na zatrudnieniu w USA Biorąc pod uwagę oczekiwany przez nas wzrost inflacji i wciąż wysoki wzrost gospodarczy w 2016

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. RPP zapowiada cięcie stóp. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 8 września stron

CitiWeekly. RPP zapowiada cięcie stóp. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 8 września stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 8 września 2014 6 stron CitiWeekly RPP zapowiada cięcie stóp Na najbliższe dni nie zaplanowano publikacji istotnych danych makroekonomicznych w Polsce. Z kolei w minionym

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 183 (308), 03.12.2014 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 183 (308), 03.12.2014 r. 7-sie- -wrz- -wrz- 7-wrz- -wrz- -paź- 8-paź- -paź- -paź- 9-paź- -lis- -lis- 9-lis- 6-lis- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament Skarbu: +8

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Oczekujemy lepszych danych o sprzedaży. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 24 listopada stron

CitiWeekly. Oczekujemy lepszych danych o sprzedaży. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 24 listopada stron Gospodarka i Rynki Finansowe 24 listopada 2014 6 stron CitiWeekly Oczekujemy lepszych danych o sprzedaży W tym tygodniu uwaga uczestników rynku będzie koncentrować się na wtorkowej publikacji danych o

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 27.11-04.12.2015

Komentarz tygodniowy 27.11-04.12.2015 Komentarz tygodniowy 27.11-04.12.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Decyzja w sprawie stóp procentowych Wskaźnik XII 2014 XI 2015 XII 2015 Referencyjna stopa procentowa 2,00 % 1,50 % 1,50 % Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla polskiego rynku FX w dalszej części 2013 roku część analityków oczekuje trendu bocznego na EUR/PLN, część aprecjacji złotego

Perspektywy dla polskiego rynku FX w dalszej części 2013 roku część analityków oczekuje trendu bocznego na EUR/PLN, część aprecjacji złotego Perspektywy dla polskiego rynku FX w dalszej części 2013 roku część analityków oczekuje trendu bocznego na EUR/PLN, część aprecjacji złotego W I kwartale złoty w miarę stabilny wobec euro, słabnący wobec

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Decyzje banków centralnych w centrum uwagi. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 19 stycznia 2015 8 stron

CitiWeekly. Decyzje banków centralnych w centrum uwagi. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 19 stycznia 2015 8 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 19 stycznia 2015 8 stron CitiWeekly Decyzje banków centralnych w centrum uwagi W tym tygodniu EBC prawdopodobnie zdecyduje się na wprowadzenie programu skupu aktywów o wielkości

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Bez zmian w polityce pieniężnej. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 4 maja stron

CitiWeekly. Bez zmian w polityce pieniężnej. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 4 maja stron Gospodarka i Rynki Finansowe 4 maja 2015 6 stron CitiWeekly Bez zmian w polityce pieniężnej W tym tygodniu uwaga inwestorów będzie się koncentrowała na czwartkowym posiedzeniu EBC oraz środowej decyzji

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny FX. Środa, 11 czerwca 2014 r., godz.: 11:15. Wciąż dobre warunki dla dolara

Raport dzienny FX. Środa, 11 czerwca 2014 r., godz.: 11:15. Wciąż dobre warunki dla dolara Raport dzienny FX Środa, 11 czerwca 2014 r., godz.: 11:15 Wciąż dobre warunki dla dolara Rentowności amerykańskich obligacji rządowych dalej idą w górę. Widać wyraźnie, ze rynek próbuje rozegrać temat

Bardziej szczegółowo

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22.

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22. 09:00 Okazuje się, że wczorajsze dane o wykorzystanie deficytu budżetowego w Polsce nie były tragiczne i dodatkowo EURUSD znów zaczyna rosnąć więc występują naturalne czynniki sprzyjające umocnieniu PLN.

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Ton RPP i EBC wciąż łagodny. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 13 stycznia 2014 6 stron

CitiWeekly. Ton RPP i EBC wciąż łagodny. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 13 stycznia 2014 6 stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 13 stycznia 2014 6 stron CitiWeekly Ton RPP i EBC wciąż łagodny W tym tygodniu poznamy pierwsze w tym roku dane z krajowej gospodarki. Oczekujemy niewielkiego wzrostu

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Polityka banków centralnych i dane gospodarcze, które rządzą zmiennością - bieżąca sytuacja na rynkach. Dlaczego decyzje banków centralnych są tak istotne?

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 14 kwietnia 2014

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 14 kwietnia 2014 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 131 (256), 01.09.2014 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 131 (256), 01.09.2014 r. -maj- -cze- 9-cze- -cze- -cze- -cze- 7-lip- -lip- -lip- 8-lip- -sie- -sie- 8-sie- -sie- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament Skarbu: +8 8

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 1 lutego 2016

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 1 lutego 2016 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego Warszawa, 28 października 2014 r. Perspektywy dla gospodarki:

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Wydarzeniem dnia na rynku międzynarodowym były decyzje ECB oraz Banku Anglii odnośnie stóp procentowych. Decyzje władz monetarnych okazały się być zgodne z oczekiwaniami rynku i ECB pozostawił stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Czas na lepsze dane? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 17 sierpnia 2015 r. 7 stron

CitiWeekly. Czas na lepsze dane? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 17 sierpnia 2015 r. 7 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 17 sierpnia 21 r. 7 stron CitiWeekly Czas na lepsze dane? Na najbliższe dni zaplanowano serię publikacji istotnych danych z polskiej gospodarki. W porównaniu z oczekiwaniami

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 05.02.2015

Biuletyn dzienny 05.02.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - odbicie, ropa mocno w dół EUR/USD - W środę kurs euro spadał, przebite zostało ważne wsparcie na poziomie 1.14 USD, dzienne dno wypadło w końcówce sesji na poziomie zaledwie

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) Kluczowym wydarzeniem piątkowej sesji były opublikowane w godzinach popołudniowych dane z amerykańskiego rynku pracy. Dane były nieco lepsze od prognoz. Szacowano,

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Podczas czwartkowej aukcji Ministerstwo Finansów będzie odkupowało obligacje serii OK0116 (16,9 mld PLN), PS0416 (19,6 mld PLN) i OK0716 (12,6 mld PLN) o łącznej wartości 49,1

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Grecja ponownie w centrum uwagi. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 15 czerwca 2015 r.

CitiWeekly. Grecja ponownie w centrum uwagi. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 15 czerwca 2015 r. Gospodarka i Rynki Finansowe 1 czerwca 21 r. 7 stron CitiWeekly Grecja ponownie w centrum uwagi W tym tygodniu uwaga inwestorów będzie koncentrować się przede wszystkim na czynnikach zewnętrznych. Prowadzone

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. PMI prawdopodobnie w górę. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 28 kwietnia 2014 7 stron

CitiWeekly. PMI prawdopodobnie w górę. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 28 kwietnia 2014 7 stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 28 kwietnia 2014 7 stron CitiWeekly PMI prawdopodobnie w górę Ze względu na przypadające na 1 maja święto, rozpoczynający się tydzień powinien minąć pod znakiem mniejszej

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (02-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (02-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (02-08-2006r.) Środa na krajowym rynku walutowym upływa pod znakiem spokojnych wahań w ograniczonym zakresie. Jest to już kolejny z rzędu dzień, gdy na złotym w zasadzie nic

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Droższy frank nie jest dużym ciężarem dla gospodarki

Droższy frank nie jest dużym ciężarem dla gospodarki Droższy frank nie jest dużym ciężarem dla gospodarki Aprecjacja franka po zaskakującej decyzji SNB o porzuceniu obrony kursu była szokiem dla wielu gospodarstw domowych, podnosząc obawy o silnie negatywny

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. RPP i EBC bez zmiany polityki. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 5 maja stron

CitiWeekly. RPP i EBC bez zmiany polityki. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 5 maja stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 5 maja 2014 5 stron CitiWeekly RPP i EBC bez zmiany polityki Oczekujemy, że na majowym posiedzeniu RPP nie zmieni parametrów polityki pieniężnej. Jednocześnie nie spodziewamy

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 157 (282), 14.10.2014 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 157 (282), 14.10.2014 r. 8-lip- -lip- -lip- 9-lip- -sie- -sie- 9-sie- 6-sie- -wrz- 9-wrz- 6-wrz- -wrz- -wrz- 7-paź- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament Skarbu: +8

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 30.10-06.11.2015

Komentarz tygodniowy 30.10-06.11.2015 Komentarz tygodniowy 30.10-06.11.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Decyzja w sprawie stóp procentowych Wskaźnik XI 2014 X 2015 XI 2015 Referencyjna stopa procentowa -0,6 % -0,8 % -0,8 % Inflacja wstępne

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 132 (257), 02.09.2014 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 132 (257), 02.09.2014 r. 7-maj- -cze- -cze- 7-cze- -cze- -lip- 8-lip- -lip- -lip- 9-lip- -sie- -sie- 9-sie- -sie- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament Skarbu: +8

Bardziej szczegółowo

Makro i rynek komentarz tygodniowy

Makro i rynek komentarz tygodniowy Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski +48 (0) 22 598 22 38 Urszula Kryńska +48 (0) 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz +48 (0) 22 598 22 36 Kursy walutowe dzisiejsze

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w lipcu br. ukształtował się na poziomie minus 0,7 % r/r (wobec

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 29.01.2015

Biuletyn dzienny 29.01.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - na granicy ważnego wsparcia, osłabienie franka EUR/USD - W środę doszło do wybicia w dół z kilkunastogodzinnej fazy konsolidacji. Dzienne minimum wypadło na poziomie 1.1271

Bardziej szczegółowo