3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa"

Transkrypt

1 179 F-001 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Bankowa obsługa przedsiębiorstw 2. Prowadzący: dr Jolanta Juza D FX: FB, FP, FS, FU S2 8 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Usługowy charakter operacji bankowych. Rachunki bankowe, ich rodzaje i wykorzystanie w rozliczeniach podmiotów gospodarczych. Rozliczenia gotówkowe. Czeki i weksle w rozliczeniach. Akredytywa i inkaso w rozliczeniach zagranicznych. Kredytowanie działalności jednostek gospodarczych. Operacje dyskontowe i lombardowe banków. Leasing i factoring formami finansowania podmiotów gospodarczych. Działalność depozytowa, bankowość elektroniczna i jej wykorzystanie przez podmioty gospodarcze. F-002 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Bankowość 2. Prowadzący: dr Lesław Fijał, dr Jolanta Juza D FX C 5 30/15 Z FX C 4 6/10 Z ZX: ZR S1 5 14/0 poprzedzające: Finanse, Podstawy marketingu 8. Tezy przedmiotu: J. Juza: Pieniądz, mechanizm wprowadzania do obiegu, proces dematerializacji pieniądza, mechanizm kreacji pieniądza. Bank centralny i instrumenty polityki monetarnej. Działalność banków komercyjnych, usługi i operacje bankowe, oszczędności pieniężne, rodzaje kredytów, zabezpieczenia kredytów, depozyty w działalności banku komercyjnego. Reguły zabezpieczenia banku komercyjnego. L. Fijał: Ekonomiczne przesłani rozwoju operacji pieniężnych i banków. Ewolucja form i postaci pieniądza. Kredytowy charakter współczesnego pieniądza. Oszczędności pieniężne podstawą działalności depozytowo-kredytowej banków. Istota i funkcje kredytu bankowego. Organizacja systemu bankowego. Polityka pieniężna banku centralnego podstawą polityki kredytowej banków komercyjnych. Działalność operacyjna banków jako podstawa ich gospodarki finansowej. Dochodowość a wypłacalność banku komercyjnego. F-003 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Działalność kredytowa banku 2. Prowadzący: dr Jolanta Juza D FX: FB S1 8 30/15

2 180 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Kredyty bankowe. Kwalifikacja kredytu. Wniosek o kredytach bankowych. Wiarygodność dokumentów. Merytoryczna ocena wniosku kredytowego. Zdolność kredytowa. Sprawozdanie finansowe. Analiza wskaźnikowa. Przedsięwzięcie inwestycyjne. Klasy ryzyka kredytowego. Należności nieregularne. Rezerwy celowe. Koncentracje kredytów. Dywersyfikacja metodą ograniczenia ryzyka portfela kredytowego. Zabezpieczenie należności banku. Zabezpieczenie osobiste. Zabezpieczenie rzeczowe. Skuteczność zabezpieczeń. Windykacja wierzytelności. Umowy kredytowe. Realizacja umów kredytowych. F-004 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Finanse 2. Prowadzący: prof. AE dr hab. Maria Kosek-Wojnar, dr Krystyna Ciuman, dr Alicja Kasperowicz-Stępień, dr Ewa Miklaszewska D ZX C 3 30/30 Z EX; FX; ZX C 3 10/10 Z GX B 3 10/10 I TX B 3 30/0 poprzedzające: Makroekonomia, Mikroekonomia 8. Tezy przedmiotu: Pojęcie i przedmiot nauki o finansach. Gospodarka finansowa, prawo finansowe, system finansowy. Klasyfikacja zjawisk finansowych. Mechanizm tworzenia pieniądza. Polityka pieniężna banku centralnego. Rola i zadania banków handlowych. Czynne i bierne operacje bankowe. Rynek finansowy. Teorie popytu na pieniądz. Finanse publiczne: źródła dochodów sektora publicznego, podatki i system podatkowy, dług publiczny, wydatki sektora publicznego. Podstawy finansów ubezpieczeń gospodarczych i społecznych. Elementy finansów międzynarodowych. J. Juza: Przedmiot i zakres nauki finansów. Wybrane teorie finansów. Pieniądz i mechanizm wprowadzania pieniądza do obiegu. Polityka finansowa. Instrumenty finansowe. System bankowy. System finansów publicznych. Budżet państwa. Daniny publiczne. Równowaga budżetowa. Dług publiczny. System finansowy ubezpieczeń. E. Miklaszewska: Analiza podstawowych segmentów systemu finansowego: rynków, instrumentów i instytucji finansowych. Pojęcie rynku efektywnego i związek między zyskiem a ryzykiem. Podstawowe kategorie finansowe. Wartość pieniądza w czasie i metody oceny projektów inwestycyjnych oparte na dyskontowaniu. Analiza polskiego rynku finansowego w aspekcie integracji z Unią Europejską. F-005 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Podstawy nauki o finansach 2. Prowadzący: prof. dr hab. Stanisław Owsiak, prof. AE dr hab. Maria Kosek-Wojnar, dr hab. Krzysztof Surówka, dr Krystyna Ciuman, dr Lesław Fijał, dr Jolanta Juza, dr Alicja Kasperowicz-Stępień, dr Ewa Miklaszewska D FX C 4 15/15 poprzedzające: Makroekonomia, Mikroekonomia 8. Tezy przedmiotu: Finanse. Pieniądz. System finansowy. Polityka fiskalna.

3 181 F-006 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do finansów 2. Prowadzący: dr Alicja Kasperowicz-Stępień W EX B 3 30/30 W FX C 3 15/15 poprzedzające: Makroekonomia, Mikroekonomia 8. Tezy przedmiotu: Pojęcie i przedmiot nauki o finansach. Gospodarka finansowa, prawo finansowe, system finansowy. Klasyfikacja zjawisk finansowych. Mechanizm tworzenia pieniądza. Polityka pieniężna banku centralnego. Rola i zadania banków handlowych. Czynne i bierne operacje bankowe. Rynek finansowy. Teorie popytu na pieniądz. Finanse publiczne: źródła dochodów sektora publicznego, podatki i system podatkowy, dług publiczny, wydatki sektora publicznego. Podstawy finansów ubezpieczeń gospodarczych i społecznych. Elementy finansów międzynarodowych. F-007 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Finanse i bankowość 2. Prowadzący: dr Krystyna Ciuman, dr Alicja Kasperowicz-Stępień D EX B 3 30/30 D MX B 4 30/30 poprzedzające: Makroekonomia 8. Tezy przedmiotu: Przedmiot i metoda nauki finansów. Mechanizm tworzenia pieniądza. System finansowy. Polityka finansowa cele, metody narzędzia. Finanse państwa. Finanse samorządowe. Podatek i system podatkowy. Wydatki publiczne. Banki i system bankowy. Zasady kredytowania podmiotów gospodarczych. Podstawy finansów przedsiębiorstw. Podstawy finansów ubezpieczeń gospodarczych i społecznych. Elementy finansów międzynarodowych. 4 F-008 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Finanse lokalne 2. Prowadzący: prof. AE dr hab. Maria Kosek-Wojnar, dr hab. Krzysztof Surówka /blok przedmiotowy D FX: FB, FP, FS, FR, FU C 6 30/15 poprzedzające: Finanse 8. Tezy przedmiotu: Procedura budżetowa. Metody planowania dochodów i wydatków. Sporządzanie projektu budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Uchwalanie budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Zmiany w toku wykonywania budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Źródła dochodów samorządu terytorialnego. Finansowanie zadań przez jednostki samorządu terytorialnego. Równoważenie budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

4 182 F-009 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Finanse przedsiębiorstw 2. Prowadzący: dr Ewa Miklaszewska D TX B 6 30/0 brak informacji 8. Tezy przedmiotu: brak informacji F-010 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Finanse publiczne 2. Prowadzący: prof. dr hab. Stanisław Owsiak, prof. AE dr hab. Maria Kosek-Wojnar, dr hab. Krzysztof Surówka, dr Krystyna Ciuman, dr Lesław Fijał, dr Jolanta Juza, dr Alicja Kasperowicz-Stępień, dr Ewa Miklaszewska D EX: EA S1 8 15/30 D FX C 5 30/15 D GX: GS S1 6 30/0 D IX B 4 15/30 W FX C 4 30/30 W IX B 3 15/30 Z FX C 4 6/10 S EX: EA S1 3 10/0 S GX: GM S1 3 10/0 poprzedzające: Finanse, Makroekonomia, Podstawy nauki o finansach 8. Tezy przedmiotu: Przedmiot nauki o finansach: pojęcie nauki o finansach publicznych, kategorie potrzeb zbiorowych, dobro publiczne, dobro społeczne, finanse publiczne jako przedmiot zainteresowania różnych dyscyplin. Funkcje finansów publicznych: funkcja alokacyjna, redystrybucyjna i stabilizująca, problem sprzeczności między funkcjami finansów publicznych. Elementy teorii wyboru publicznego: mechanizm alokacji dobra publicznego i dobra prywatnego, cele i przedmiot wyboru publicznego oraz istota wyboru publicznego, sposoby wyrażania preferencji w sprawach publicznych. System finansów publicznych: sektor publiczny a finanse publiczne, elementy systemu finansów publicznych, budżet państwa, budżety samorządowe, funkcje celowe, agencje władz publicznych. System danin publicznych: pojęcie danin publicznych, podatki, opłaty i cła. Ekonomiczne aspekty wydatków publicznych: pojęcie i rodzaje wydatków publicznych, wydatki publiczne w świetle nauki finansów, metody racjonalizacji wydatków publicznych. Równowaga budżetowa: znaczenie równowagi budżetowej, czynniki równowagi budżetowej, mechanizm powstawania deficytu budżetowego i długu publicznego. Charakterystyka systemu finansów publicznych w Polsce: główne cechy systemu, skonsolidowany rachunek systemu finansów publicznych, system budżetowy, system podatkowy w okresie transformacji, strategia podatkowa Państwa, struktura ekonomiczna budżetu, fundusze publiczne celowe, funkcjonowanie agencji władz publicznych, zagadnienie długu publicznego, kryzys finansów publicznych istota i metody jego zwalczania.

5 183 F-011 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Finanse regionalne 2. Prowadzący: vacat D FX: FS S2 9 15/0 brak informacji 8. Tezy przedmiotu: brak informacji F-012 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Finanse samorządowe 2. Prowadzący: prof. AE dr hab. Maria Kosek-Wojnar, dr hab. Krzysztof Surówka, dr Lesław Fijał M FX C 2 15/0 S FX C 3 10/0 poprzedzające: Finanse 8. Tezy przedmiotu: Procedura budżetowa. Metody planowania dochodów i wydatków. Sporządzanie projektu budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Uchwalanie budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Zmiany w toku wykonywania budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Źródła dochodów samorządu terytorialnego. Finansowanie zadań przez jednostki samorządu terytorialnego. Równoważenie budżetu jednostek samorządu terytorialnego. F-013 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Gospodarka finansowa firm ubezpieczeniowych 2. Prowadzący: dr Krystyna Ciuman D FX: FU S1 9 15/15 poprzedzające: Ubezpieczenia gospodarcze 8. Tezy przedmiotu: Finansowy charakter działalności ubezpieczyciela. Cechy redystrybucji ubezpieczeniowej. Podstawy kalkulacji składek ubezpieczeniowych w ubezpieczeniach majątkowych oraz w ubezpieczeniach życiowych. Rodzaje rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i metody ich tworzenia. Funkcje kapitałów własnych ubezpieczycieli. Minimalny kapitał gwarancyjny. Margines wypłacalności. Wpływ reasekuracji na wielkość marginesu wypłacalności. Kapitał gwarancyjny. Polityka lokacyjna zakładów ubezpieczeń. Analiza wskaźnikowa działalności ubezpieczyciela. Aktualne problemy zarządzania finansami ubezpieczycieli polskich. F-014 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Internet w biznesie

6 Prowadzący: prof. dr hab. Tadeusz Grabiński M ZX: ZF, ZL, ZM S2 2 10/0 poprzedzające: Podstawy informatyki 8. Tezy przedmiotu: Geneza, stan i perspektywy rozwoju Internetu. Architektura Internetu. Kierunki wykorzystania Internetu w gospodarce. Intranet i ekstranet. Sieci wirtualne. E-biznes, E-commerce, E-marketing. E-banking, E-logistyka, E-learning. Portale korporacyjne. Pasaże handlowe. Aukcje internetowe. Bezpieczeństwo sieciowych systemów komputerowych. Ochrona danych. Elementy kryptografii. Podpis elektroniczny. Infrastruktura klucza publicznego. Elementy prawa informatycznego. Ochrona prawna oprogramowania i danych osobowych. Prawne regulacje w zakresie procesów informacyjnych. Narzędzia wymiany informacji między systemami informatycznymi. Sektor informacyjny jako IV sektor gospodarki. Globalne społeczeństwo informacyjne. Telepraca. Telematyka. Trendy, szanse, zagrożenia i bariery informacyjne rozwoju gospodarczego. F-015 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Internet w biznesie międzynarodowym 2. Prowadzący: prof. dr hab. Tadeusz Grabiński /blok przedmiotowy S EX: MH S2 2 10/0 poprzedzające: Podstawy informatyki 8. Tezy przedmiotu: Geneza, stan i perspektywy rozwoju Internetu. Architektura Internetu. Kierunki wykorzystania Internetu w gospodarce. Intranet i ekstranet. Sieci wirtualne. E-biznes, E-commerce, E-marketing. E-banking, E-logistyka, E-learning. Systemy informacji europejskiej w Internecie. Zasoby internetu w zakresie administracji rządowej i samorządu lokalnego. Portale, wortale, katalogi, wyszukiwarki. Metody wyszukiwania, pozyskiwania i przetwarzania danych z Internetu. Bezpieczeństwo sieciowych systemów komputerowych. Ochrona danych. Elementy kryptografii. Podpis elektroniczny. Infrastruktura klucza publicznego. Elementy prawa informatycznego. Ochrona prawna oprogramowania i danych osobowych. Prawne regulacje w zakresie procesów informacyjnych. Narzędzia wymiany informacji między systemami informatycznymi. Sektor informacyjny jako IV sektor gospodarki. Globalne społeczeństwo informacyjne. Telepraca. Telematyka. Teledemokracja. Trendy, szanse, zagrożenia i bariery informacyjne rozwoju gospodarczego. F-016 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Komputer w decyzjach finansowych 2. Prowadzący: prof. dr hab. Tadeusz Grabiński D FX: FB, FP, FS, FR, FU C 7 15/30 poprzedzające: Podstawy informatyki 8. Tezy przedmiotu: Informacja i proces podejmowania decyzji. Elementy informatyki bankowej. Bankomatyka. Bankowość elektroniczna i wirtualna. Komputerowe systemy wspomagania decyzji finansowych. Systemy rozliczeń międzybankowych. Elektroniczna wymiana danych (EDI). Bezpieczeństwo i ochrona danych w systemach informatycznych. Rozwiązywanie problemów decyzyjnych przy użyciu złożonych funkcji arkusza kalkulacyjnego. Tworzenie profesjonalnych prezentacji multimedialnych. Intranet i ekstranet. Narzędzia i usługi w Internecie poczta, ftp, grupy dyskusyjne, WWW,

7 185 język HTML i edytory witryn WWW, komunikatory, konferencje wirtualne, praca grupowa. Portale i wortale. Katalogi oraz wyszukiwarki ogólne i specjalistyczne. Strategia wyszukiwania informacji w Internecie. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji finansowej. F-017 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie decyzji finansowych 2. Prowadzący: prof. dr hab. Tadeusz Grabiński M FX C 3 0/15 S FX C 2 4/16 poprzedzające: Podstawy informatyki 8. Tezy przedmiotu: Informacja i proces podejmowania decyzji. Komputerowe systemy wspomagania decyzji finansowych. Elektroniczna wymiana danych (EDI). Bezpieczeństwo i ochrona danych w systemach informatycznych. Rozwiązywanie problemów decyzyjnych przy użyciu złożonych funkcji arkusza kalkulacyjnego. Tworzenie profesjonalnych prezentacji multimedialnych. Intranet i ekstranet. Narzędzia i usługi w Internecie. Portale, wortale, wyszukiwarki. Metody pozyskiwania i przetwarzania informacji z Internetu. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji finansowej. F-018 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Kontrola skarbowa 2. Prowadzący: dr Alicja Kasperowicz-Stępień D FX: FB, FP, FS, FR, FU S2 6 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Obowiązki i uprawnienia podmiotów kontrolowanych. Obowiązki i uprawnienia podmiotów kontrolujących. Rodzaje kontroli państwowej. Istota kontroli skarbowej. Podmioty kontrolowane. Kompetencje organów kontroli. Postępowanie kontrolne. Szczególny nadzór podatkowy. Wywiad skarbowy. Dokumentowanie czynności kontrolnych. Odwołanie się od decyzji. Tajemnica skarbowa. F-019 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Obsługa bankowa przedsiębiorstw 2. Prowadzący: dr Jolanta Juza D EX: EI S2 9 15/15 W EX: EI S2 6 15/15

8 186 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Działalność depozytowa. Rachunki bankowe. Rozrachunki międzybankowe. Rozliczenia gotówkowe. Czek gotówkowy. Polecenie przelewu. Akredytywa inkaso dokumentowe. Czek rozrachunkowy. Rodzaje kredytów. Dyskonto weksli. Prawne zabezpieczenie kredytów. Leasing. Factoring. F-020 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Ordynacja podatkowa 2. Prowadzący: dr Alicja Kasperowicz-Stępień D FX: FB, FS, FU S2 8 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Właściwość organów podatkowych. Kontrola podatkowa. Informacje podatkowe. Terminy płatności. Postępowanie podatkowe. Organy podatkowe. Urząd Skarbowy. Izba Skarbowa. Odpowiedzialność podatkowa. Odwołanie się od decyzji. Tajemnica skarbowa. F-021 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Organizacja i zarządzanie bankiem 2. Prowadzący: dr Ewa Miklaszewska D FX: FB S2 7 30/15 poprzedzające: Finanse 8. Tezy przedmiotu: Deregulacja rynków finansowych a zmiany w sposobie funkcjonowania banku: tradycyjne czynności bankowe, bankowość inwestycyjna, parabanki. Bank jako instytucja pośrednictwa finansowego i firma maksymalizująca zysk. Formułowanie strategii przez bank komercyjny. Czynniki wpływające na efektywność banków i systemu bankowego, zarządzanie aktywami i pasywami, ryzykiem. Kryteria oceny banku. Kryzysy bankowe i przyczyny upadku banków: makroekonomiczne, strukturalne, wewnętrzne. Ocena sytuacji finansowej banku. Regulacje bankowe a hazard moralny. F-022 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Podatki w sferze inwestycyjno-nieruchomościowej 2. Prowadzący: prof. AE dr hab. Maria Kosek-Wojnar D EX: EN S2 8 15/15 W EX: EN S2 6 30/0 S EX: EG S2 4 10/0 poprzedzające: Finanse

9 Tezy przedmiotu: Pojecie, istota i rodzaje danin publicznych. Nieruchomości (budynki, budowle, grunty) jako przedmiot opodatkowania. Opodatkowanie nieodpłatnego i odpłatnego nabywania rzeczy i praw majątkowych. Zasady opodatkowania podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Kierunki reformy opodatkowania działalności inwestycyjno-nieruchomościowej w Polsce. Podatki w sferze inwestycyjno-nieruchomościowej w Polsce a w wybranych krajach Unii Europejskiej. F-023 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Polityka fiskalna 2. Prowadzący: prof. dr hab. Stanisław Owsiak D FX: FS S1 6 15/15 S FX S1 1 10/10 poprzedzające: Finanse publiczne, Makroekonomia, Podstawy nauki o finansach 8. Tezy przedmiotu: Cele polityki fiskalnej. Typy polityki fiskalnej. Narzędzia polityki fiskalnej. Polityka fiskalna Polski w okresie transformacji. Instytucjonalne podstawy polityki fiskalnej w Polsce. Cechy polityki fiskalnej. Dochodowe i wydatkowe instrumenty polityki fiskalnej w Polsce w latach Deficyty budżetowe i dług publiczny w Polsce. Ocena skutków polityki fiskalnej okresu transformacji. F-024 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Programowanie budżetowe 2. Prowadzący: dr Lesław Fijał D FX: FS S2 9 15/15 D GX: GS S2 7 30/0 S GX: GS S1 3 10/0 poprzedzające: Finanse, Finanse publiczne, Finanse samorządowe 8. Tezy przedmiotu: Decentralizacja finansów publicznych jako warunek racjonalizacji wydatków publicznych. Procedura budżetowa w samorządzie. Planowanie a programowanie budżetowe. Budżet tradycyjny a budżet zadań. Programowanie budżetowe a wieloletnie planowanie finansowe. Koncepcja i zasady tworzenia budżetu zadaniowego. Procedura przygotowania budżetu zadaniowego. Monitorowanie realizacji zadań. F-025 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Reasekuracja 2. Prowadzący: dr Krystyna Ciuman D FX: FU S2 9 15/15

10 188 poprzedzające: Finanse uzupełniające: Gospodarka finansowa firm ubezpieczeniowych 8. Tezy przedmiotu: Istota i funkcje reasekuracji. Umowy reasekuracji proporcjonalnej i nieproporcjonalnej. Kalkulacja składek reasekuracyjnych. Umowy reasekuracji fakultatywnej, obligatoryjnej, fakultatywno-obligatoryjnej. Asekuracja a inne metody podziału ryzyka. Aktualne problemy działalności reasekuracyjnej. Wielkość reasekuracji czynnej i biernej wybranych krajów. Charakterystyka działalności reasekuracyjnej ubezpieczycieli polskich. F-026 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Rozliczenia bankowe 2. Prowadzący: dr Jolanta Juza D FX: FB S1 7 15/15 poprzedzające: Bankowość 8. Tezy przedmiotu: Istota rozliczeń pieniężnych. Rachunki bankowe. Systemy rozrachunków międzybankowych. Rozliczenia międzyoddziałowe. Zadania i obowiązki Krajowej Izby Rozliczeniowej. Rozliczenia gotówkowe. Czeki gotówkowe (kasowe). Formy wpłaty i wypłaty gotówki. Polecenie przelewu. Czek rozrachunkowy. Weksel w obrocie gospodarczym. Dokumenty czekopodobne. Akredytywa i inkaso dokumentowe jako uwarunkowanie formy rozliczeń w krajach zagranicznych. Koszty płatnicze. Bankowość elektroniczna. F-027 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Skarbowość 2. Prowadzący: prof. dr hab. Stanisław Owsiak, dr Alicja Kasperowicz-Stępień D GX: GM S1 6 30/0 Z GX: GC S1 5 10/0 poprzedzające: Finanse publiczne 8. Tezy przedmiotu: Organy administracji skarbowej. Kontrola skarbowa a kontrola podatkowa. Ocena skuteczności aparatu skarbowego. Tajemnica skarbowa. Administracja skarbowa w Unii Europejskiej. F-028 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Systemy informatyczne w banku 2. Prowadzący: prof. dr hab. Tadeusz Grabiński D FX: FB S2 8 30/0

11 189 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Komputerowe wspomaganie obsługi działalności podstawowej banku. Specyfika tworzenia bankowych systemów informatycznych. Systemy rozliczeń międzyoddziałowych i międzybankowych. Międzybankowe systemy wymiany informacji. Komputerowe wspomaganie zarządzania bankiem. Problemy ochrony w systemach bankowych. Standaryzacja w komputerowych systemach bankowych. Karty płatnicze w systemach bankowych. Bankowość elektroniczna i wirtualna. Usługi bankowe w sieci Internet. F-029 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Systemy informatyczne w skarbowości 2. Prowadzący: prof. dr hab. Tadeusz Grabiński D FX: FS S2 7 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Komputerowe systemy wspomagania pracy w skarbowości. Specyfika projektowania i wdrażania systemów informatycznych w skarbowości. Elektroniczna wymiana danych (EDI). Jakość, koszty i użyteczność informacji. Charakterystyka narzędzi wykorzystywanych przez służby skarbowe (bazy danych, arkusze kalkulacyjne, pakiety zintegrowane, dedykowane systemy informatyczne). Systemy ekspertowe. Przegląd narzędzi do tworzenia systemów ekspertowych. Przegląd zastosowań systemów ekspertowych w finansach i skarbowości. F-030 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Techniki rozliczeń pieniężnych 2. Prowadzący: dr Jolanta Juza Z FX S1 5 6/10 poprzedzające: Bankowość 8. Tezy przedmiotu: Rozliczenia pieniężne w procesach wymiany i podziału. Rozliczenia międzyoddziałowe i międzybankowe. Zadania i obowiązki Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR) w rozliczeniach pieniężnych. Gotówkowa forma rozliczeń: obiegowe ruchy pieniężne, czeki gotówkowe, przekazy pocztowe. Bezgotówkowe formy rozliczeń: polecenie przelewu i polecenie pobrania. Rodzaje i zadania inkasa bankowego. Rodzaje i wykorzystanie akredytywy w rozliczeniach pieniężnych. Istota, rodzaje i funkcje czeków, dokumentów czekopodobnych i weksli. Karty płatnicze w rozliczeniach. F-031 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Teoria podatku 2. Prowadzący: prof. dr hab. Stanisław Owsiak D FX: FB, FS S2 8 15/15 poprzedzające: Finanse publiczne, Podstawy nauki o finansach

12 Tezy przedmiotu: Przesłanki występowania podatku. Funkcje podatków. Zasady opodatkowania. Systematyka podatków. Strategie nakładania podatków. Makroekonomiczne skutki podatków. Mechanizm przerzucalności podatków. W poszukiwaniu racjonalnego systemu podatkowego. Równowaga pomiędzy podatkami bezpośrednimi a pośrednimi. Ocena polskiego systemu podatkowego. F-032 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Zarządzanie długiem publicznym 2. Prowadzący: prof. dr hab. Stanisław Owsiak, dr Alicja Kasperowicz-Stępień D FX:FS S1 9 15/15 D FX:FR S2 8 15/0 poprzedzające: Finanse publiczne, Polityka fiskalna, Podstawy nauki o finansach 8. Tezy przedmiotu: Istota, rodzaje i przyczyny powstawania długu publicznego. Przyczyny narastania długu publicznego w Polsce w latach Dług zagraniczny Polski. Deficyt budżetowy w latach Mechanizm powstawania oraz metody liczenia deficytu budżetowego. Deficyt budżetowy liczony według standardów Unii Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Sposoby liczenia deficytu budżetowego w Polsce: deficyt budżetu państwa, deficyt ekonomiczny. Zmiany w sposobie i źródłach finansowania deficytu budżetowego w Polsce w latach Odejście od finansowania deficytu budżetowego w NBP. Finansowanie deficytu budżetowego przez sektor bankowy, sektor pozabankowy oraz przez zagraniczny kapitał spekulacyjny. Przychody z prywatyzacji źródłem finansowania deficytu budżetowego. Finansowanie deficytu budżetowego przez emisję skarbowych papierów wartościowych na rynki zagraniczne. Deficyt budżetowy a równowaga makroekonomiczna. Dynamika długu publicznego w Polsce w latach Dynamika długu krajowego i zagranicznego. Zmiany w strukturze zadłużenia Budżetu Państwa i zadłużenia zagranicznego w latach Zobowiązania wobec wierzycieli skupionych w Klubie Londyńskim i wobec międzynarodowych instytucji finansowych (Bank Światowy, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju). Konsekwencje długu zagranicznego na dług krajowy oraz wpływ na finanse publiczne. Wpływ kursu walutowego na polski dług publiczny. Zadłużenie pozabudżetowych elementów sektora finansów publicznych. Ocena wiarygodności kredytowej Polski. Zmiany długoterminowe. Instrumenty o stałym i zmiennym oprocentowaniu oraz instrumenty sprzedawane z dyskontem. Instrumenty aktywne i pasywne. Koszty obsługi długu publicznego, długu krajowego i długu zagranicznego. Dług publiczny w Traktacie z Maastricht a ustawa o finansach publicznych. Strategia stabilizacji długu publicznego w Polsce. F-033 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Zmiany strategiczne na rynkach bankowych 2. Prowadzący: dr Ewa Miklaszewska W FX S2 6 15/0 poprzedzające: Finanse 8. Tezy przedmiotu: Analiza banku i czynności bankowych w różnych ujęciach: w systemie europejskim, angloamerykańskim, jako pośrednika i firmy produkcyjnej, banku komercyjnego i inwestycyjnego. Przyczyny kryzysów bankowych: makroekonomiczne, systemowe i indywidualne. Problemy związane z regulacją banków konflikt między stabilnością i efektywnością. Formułowanie strategii przez banki i trendy strategiczne na globalnych rynkach bankowych analiza wybranych przykładów.

13 191 F-034 Katedra Bankowości 1. Nazwa przedmiotu: Analiza rynku obligacji 2. Prowadzący: dr Igor Styn D FX: FB, FP, FS, FR, FU S2 8 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Rodzaje i charakterystyka obligacji na rynku polskim, eurorynku i wybranych głównych rynkach światowych (w tym sposoby kalkulacji odsetek i przyjmowana baza). Rodzaje ryzyka związane z inwestowaniem w obligacje: ryzyko stopy procentowej, reinwestycji, kredytowe, płynności i pozostałe rodzaje ryzyka. Determinanty cen obligacji: struktura czasowa stóp procentowych, długość okresu do wykupu, ryzyko kredytowe eminenta, wysokość oprocentowania, opodatkowanie strumieni gotówkowych, dołączenie opcji call i put, względnie opcji zmiany do obligacji. Wycena obligacji. Miary stopy zwrotu z inwestycji w obligacje. Miary zmienności ceny obligacji czas trwania (duracja) i wypukłość. Zarządzanie portfelem obligacji. Pomiar i ocena wyników zarządzania portfelem obligacji. F-035 Katedra Bankowości 1. Nazwa przedmiotu: Bankowość 2. Prowadzący: prof. AE dr hab. Ryszard Szewczyk, dr Joanna Kaczor W FX C 4 30/30 Z FX C 4 6/10 Z ZX: ZR S1 5 14/0 poprzedzające: Finanse, Podstawy marketingu 8. Tezy przedmiotu: Pieniądz, mechanizm wprowadzania do obiegu, proces dematerializacji pieniądza, mechanizm kreacji pieniądza. Bank centralny i instrumenty polityki monetarnej. Działalność banków komercyjnych, usługi i operacje bankowe, oszczędności pieniężne, rodzaje kredytów, zabezpieczenia kredytów, depozyty w działalności banku komercyjnego. F-036 Katedra Bankowości 1. Nazwa przedmiotu: Bankowość i finanse 2. Prowadzący: dr Joanna Kaczor Z TX B 4 14/0 poprzedzające: Makroekonomia 8. Tezy przedmiotu: Pieniądz. Banki. Działalność banków komercyjnych. Zabezpieczenia kredytów. Marketing bankowy. Nadzór bankowy. Rozliczenia bezgotówkowe. Weksle. Popyt i podaż pieniądza. Bank centralny. Instrumenty polityki monetarnej. Operacje otwartego rynku. Stopa rezerwy obowiązkowej. Polityka kursowa. Pułapy kredytowe.

14 192 F-037 Katedra Bankowości 1. Nazwa przedmiotu: Bankowość spółdzielcza 2. Prowadzący: dr Stanisław Cieśla D FX: FP, FR, FS S2 6 30/0 poprzedzające: Bankowość 8. Tezy przedmiotu: Sektor banków spółdzielczych w Polsce. Restrukturyzacja i konsolidacja banków spółdzielczych. F-038 Katedra Bankowości 1. Nazwa przedmiotu: Efektywność i planowanie kapitałowe banku 2. Prowadzący: prof. AE dr hab. Ryszard Szewczyk S FX S1 2 10/10 poprzedzające: Bankowość uzupełniające: Rachunkowość bankowa, Rynki finansowe 8. Tezy przedmiotu: Analiza efektywności działania banku. Metody analizy. Wskaźniki efektywności. Model rentowności kapitału. Rola kapitału w banku. Normy związane z kapitałem. Planowanie kapitałowe. F-039 Katedra Bankowości 1. Nazwa przedmiotu: Finanse 2. Prowadzący: dr Joanna Kaczor D GX B 3 30/0 W ZX C 3 30/30 Z IX B 3 10/10 poprzedzające: Makroekonomia, Mikroekonomia 8. Tezy przedmiotu: Pojęcie i przedmiot nauki o finansach. Gospodarka finansowa. Prawo finansowe. System finansowy. Klasyfikacja zjawisk finansowych. Mechanizm tworzenia pieniądza. Polityka pieniężna banku centralnego. Rola i zadania banków handlowych. Czynne i bierne operacje bankowe. Rynek finansowy. Teorie popytu na pieniądz. Finanse publiczne: źródła dochodów sektora publicznego, podatki i system podatkowy, dług publiczny, wydatki sektora publicznego. Podstawy finansów ubezpieczeń gospodarczych i społecznych. Elementy finansów międzynarodowych. F-040 Katedra Bankowości 1. Nazwa przedmiotu: Finanse i bankowość

15 Prowadzący: dr Joanna Kaczor D MX B 4 30/30 poprzedzające: Makroekonomia 8. Tezy przedmiotu: Przedmiot i metoda nauki finansów. Mechanizm tworzenia pieniądza. System finansowy. Polityka finansowa cele, metody, narzędzia. Finanse państwa. Finanse samorządowe. Podatek i system podatkowy. Wydatki publiczne. Bank i system bankowy. Zasady kredytowania podmiotów gospodarczych. Podstawy finansów przedsiębiorstw. Podstawy finansów ubezpieczeń gospodarczych i społecznych. Elementy finansów międzynarodowych. F-041 Katedra Bankowości 1. Nazwa przedmiotu: Finanse międzynarodowe 2. Prowadzący: dr Krystyna Czepielewska-Kałka D FX: FB, FP, FR, FS, FU C 7 30/15 D TX: TH S /0 U TX: TH S1 4 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: FX: Rynek walutowy, transakcje walutowe, kursy walut. Systemy kursowe, teoria kursów walutowych, bilans płatniczy, międzynarodowe systemy walutowe. Europejska integracja walutowa. Pieniądz międzynarodowy. Rynek eurowalutowy. Międzynarodowe instytucje finansowe. TX: Pieniądz międzynarodowy. Specjalne prawa ciągnienia ECU. Europejska Integracja Walutowa. Międzynarodowe rozliczenia bankowe. Rola banków w rozliczaniach. Kursy walut i dewiz. Rozliczenia dewizowe i bezdewizowe. Międzynarodowe organizacje kredytowe i walutowe. Banki światowe i ich afiliacje. Regionalne banki rozwoju. Eurorynek. Inwestycje kapitałowe. Bilans płatniczy. F-042 Katedra Bankowości 1. Nazwa przedmiotu: Finansowanie agrobiznesu 2. Prowadzący: dr Stanisław Cieśla D FX: FB, FP, FR, FS, FU S2 7 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Specyficzne cechy produkcji rolniczej. Dochody rolnicze. System kredytowania działalności w rolnictwie. System dotacji i wspomagania finansowego rolnictwa (programy pomocowe Unii Europejskiej i ich funkcje). Znaczenie agencji rządowych w finansowaniu produkcji rolnej (ARR, AriMR, AW PSP). System podatkowy i ubezpieczeniowy w finansowaniu rolnictwa. Finansowanie przedsiębiorstw sfery agrobiznesu.

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 27 E-001 Katedra Mikroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia 2. Prowadzący: prof. dr hab. Zofia Dach, dr hab. Krystyna Przybylska, dr Adam Cygan, dr Janusz Grabowski, dr Elżbieta Maciejowska, dr Zofia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Jan Śliwa FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Recenzent doc. dr Sławomir Wymysłowski Redakcja tekstu Bogumił Paszkiewicz Projekt

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Rachunkowość i finanse TRYB - NIESTACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym Krok w przedsiębiorczość rok szkolny 2013/2015

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Obowiązuje od 1 września 2013r. I Informacje ogólne Przedmiotowy system oceniania obowiązuje od: 1 września 2013 r. Program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU Klasy pierwsze Liceum Ogólnokształcące nr 16 im. St. Sempołowskiej w Warszawie ROK SZKOLNY 2014/2015 Nauczyciel prowadzący: mgr inż. Zygmunt Kawecki Wg podręcznika

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe Uczeń poprawnie: I. KOMUNIKJ INTERPERSONLN Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości Osoba przedsiębiorcza

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2. Role społeczne i rodzaje zachowań 3. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 2. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 3. Role społeczne i rodzaje zachowań 4. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE PRZEDMIOTY KIERUNKOWE Semestr, wymiar godz. (W, C), pkt.: Mikroekonomia PK-1 IV W E 2, C2 (5 pkt.) Semestr IV WYKŁADY: Wprowadzenie do ekonomii: geneza ekonomii jako nauki, prawa ekonomiczne, potrzeby

Bardziej szczegółowo

dr hab. Agnieszka Alińska

dr hab. Agnieszka Alińska dr hab. Agnieszka Alińska specjalności: Bankowość Finanse publiczne 1. Restrukturyzacja polskiego sektora bankowego 2. Funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej 3. Banki lokalne w systemie bankowym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2005 SPIS TREŚCI 1. Wstęp omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE 1. Definicje banków: Bank jako przedsiębiorstwo Bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych

Bardziej szczegółowo

PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI

PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI 1. INSTYTUT ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI: - Katedra Badań Operacyjnych Modelowanie procesów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się:

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: Rynki Kapitalowe W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: I. Analiza i prognozowanie szeregów czasowych (program komputerowy) - 2. Karol i Maria Kolenda 3. Clienting - Jedyne co przeszkadza, to klient

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA Przedmiotowe Zasady Oceniania- podstawy przedsiębiorczości obowiązujący w VIII. Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 202/203 realizowany przez p. Katarzynę Zawada w oparciu o podręcznik Krok w przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Rynek kapitałowy jako środowisko inżynierii finansowej

Wykład 1 Rynek kapitałowy jako środowisko inżynierii finansowej Wykład 1 Rynek kapitałowy jako środowisko inżynierii finansowej 1. Rynek finansowy i jego segmenty Postępujący proces globalizacji współczesnych rynków finansowych sprawia, że zaczynają one funkcjonować

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Opracowanie Adam Siwerski OPOLE 2010 REDAKCJA I KOREKTA Aleksandra

Bardziej szczegółowo