3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa"

Transkrypt

1 179 F-001 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Bankowa obsługa przedsiębiorstw 2. Prowadzący: dr Jolanta Juza D FX: FB, FP, FS, FU S2 8 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Usługowy charakter operacji bankowych. Rachunki bankowe, ich rodzaje i wykorzystanie w rozliczeniach podmiotów gospodarczych. Rozliczenia gotówkowe. Czeki i weksle w rozliczeniach. Akredytywa i inkaso w rozliczeniach zagranicznych. Kredytowanie działalności jednostek gospodarczych. Operacje dyskontowe i lombardowe banków. Leasing i factoring formami finansowania podmiotów gospodarczych. Działalność depozytowa, bankowość elektroniczna i jej wykorzystanie przez podmioty gospodarcze. F-002 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Bankowość 2. Prowadzący: dr Lesław Fijał, dr Jolanta Juza D FX C 5 30/15 Z FX C 4 6/10 Z ZX: ZR S1 5 14/0 poprzedzające: Finanse, Podstawy marketingu 8. Tezy przedmiotu: J. Juza: Pieniądz, mechanizm wprowadzania do obiegu, proces dematerializacji pieniądza, mechanizm kreacji pieniądza. Bank centralny i instrumenty polityki monetarnej. Działalność banków komercyjnych, usługi i operacje bankowe, oszczędności pieniężne, rodzaje kredytów, zabezpieczenia kredytów, depozyty w działalności banku komercyjnego. Reguły zabezpieczenia banku komercyjnego. L. Fijał: Ekonomiczne przesłani rozwoju operacji pieniężnych i banków. Ewolucja form i postaci pieniądza. Kredytowy charakter współczesnego pieniądza. Oszczędności pieniężne podstawą działalności depozytowo-kredytowej banków. Istota i funkcje kredytu bankowego. Organizacja systemu bankowego. Polityka pieniężna banku centralnego podstawą polityki kredytowej banków komercyjnych. Działalność operacyjna banków jako podstawa ich gospodarki finansowej. Dochodowość a wypłacalność banku komercyjnego. F-003 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Działalność kredytowa banku 2. Prowadzący: dr Jolanta Juza D FX: FB S1 8 30/15

2 180 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Kredyty bankowe. Kwalifikacja kredytu. Wniosek o kredytach bankowych. Wiarygodność dokumentów. Merytoryczna ocena wniosku kredytowego. Zdolność kredytowa. Sprawozdanie finansowe. Analiza wskaźnikowa. Przedsięwzięcie inwestycyjne. Klasy ryzyka kredytowego. Należności nieregularne. Rezerwy celowe. Koncentracje kredytów. Dywersyfikacja metodą ograniczenia ryzyka portfela kredytowego. Zabezpieczenie należności banku. Zabezpieczenie osobiste. Zabezpieczenie rzeczowe. Skuteczność zabezpieczeń. Windykacja wierzytelności. Umowy kredytowe. Realizacja umów kredytowych. F-004 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Finanse 2. Prowadzący: prof. AE dr hab. Maria Kosek-Wojnar, dr Krystyna Ciuman, dr Alicja Kasperowicz-Stępień, dr Ewa Miklaszewska D ZX C 3 30/30 Z EX; FX; ZX C 3 10/10 Z GX B 3 10/10 I TX B 3 30/0 poprzedzające: Makroekonomia, Mikroekonomia 8. Tezy przedmiotu: Pojęcie i przedmiot nauki o finansach. Gospodarka finansowa, prawo finansowe, system finansowy. Klasyfikacja zjawisk finansowych. Mechanizm tworzenia pieniądza. Polityka pieniężna banku centralnego. Rola i zadania banków handlowych. Czynne i bierne operacje bankowe. Rynek finansowy. Teorie popytu na pieniądz. Finanse publiczne: źródła dochodów sektora publicznego, podatki i system podatkowy, dług publiczny, wydatki sektora publicznego. Podstawy finansów ubezpieczeń gospodarczych i społecznych. Elementy finansów międzynarodowych. J. Juza: Przedmiot i zakres nauki finansów. Wybrane teorie finansów. Pieniądz i mechanizm wprowadzania pieniądza do obiegu. Polityka finansowa. Instrumenty finansowe. System bankowy. System finansów publicznych. Budżet państwa. Daniny publiczne. Równowaga budżetowa. Dług publiczny. System finansowy ubezpieczeń. E. Miklaszewska: Analiza podstawowych segmentów systemu finansowego: rynków, instrumentów i instytucji finansowych. Pojęcie rynku efektywnego i związek między zyskiem a ryzykiem. Podstawowe kategorie finansowe. Wartość pieniądza w czasie i metody oceny projektów inwestycyjnych oparte na dyskontowaniu. Analiza polskiego rynku finansowego w aspekcie integracji z Unią Europejską. F-005 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Podstawy nauki o finansach 2. Prowadzący: prof. dr hab. Stanisław Owsiak, prof. AE dr hab. Maria Kosek-Wojnar, dr hab. Krzysztof Surówka, dr Krystyna Ciuman, dr Lesław Fijał, dr Jolanta Juza, dr Alicja Kasperowicz-Stępień, dr Ewa Miklaszewska D FX C 4 15/15 poprzedzające: Makroekonomia, Mikroekonomia 8. Tezy przedmiotu: Finanse. Pieniądz. System finansowy. Polityka fiskalna.

3 181 F-006 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do finansów 2. Prowadzący: dr Alicja Kasperowicz-Stępień W EX B 3 30/30 W FX C 3 15/15 poprzedzające: Makroekonomia, Mikroekonomia 8. Tezy przedmiotu: Pojęcie i przedmiot nauki o finansach. Gospodarka finansowa, prawo finansowe, system finansowy. Klasyfikacja zjawisk finansowych. Mechanizm tworzenia pieniądza. Polityka pieniężna banku centralnego. Rola i zadania banków handlowych. Czynne i bierne operacje bankowe. Rynek finansowy. Teorie popytu na pieniądz. Finanse publiczne: źródła dochodów sektora publicznego, podatki i system podatkowy, dług publiczny, wydatki sektora publicznego. Podstawy finansów ubezpieczeń gospodarczych i społecznych. Elementy finansów międzynarodowych. F-007 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Finanse i bankowość 2. Prowadzący: dr Krystyna Ciuman, dr Alicja Kasperowicz-Stępień D EX B 3 30/30 D MX B 4 30/30 poprzedzające: Makroekonomia 8. Tezy przedmiotu: Przedmiot i metoda nauki finansów. Mechanizm tworzenia pieniądza. System finansowy. Polityka finansowa cele, metody narzędzia. Finanse państwa. Finanse samorządowe. Podatek i system podatkowy. Wydatki publiczne. Banki i system bankowy. Zasady kredytowania podmiotów gospodarczych. Podstawy finansów przedsiębiorstw. Podstawy finansów ubezpieczeń gospodarczych i społecznych. Elementy finansów międzynarodowych. 4 F-008 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Finanse lokalne 2. Prowadzący: prof. AE dr hab. Maria Kosek-Wojnar, dr hab. Krzysztof Surówka /blok przedmiotowy D FX: FB, FP, FS, FR, FU C 6 30/15 poprzedzające: Finanse 8. Tezy przedmiotu: Procedura budżetowa. Metody planowania dochodów i wydatków. Sporządzanie projektu budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Uchwalanie budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Zmiany w toku wykonywania budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Źródła dochodów samorządu terytorialnego. Finansowanie zadań przez jednostki samorządu terytorialnego. Równoważenie budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

4 182 F-009 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Finanse przedsiębiorstw 2. Prowadzący: dr Ewa Miklaszewska D TX B 6 30/0 brak informacji 8. Tezy przedmiotu: brak informacji F-010 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Finanse publiczne 2. Prowadzący: prof. dr hab. Stanisław Owsiak, prof. AE dr hab. Maria Kosek-Wojnar, dr hab. Krzysztof Surówka, dr Krystyna Ciuman, dr Lesław Fijał, dr Jolanta Juza, dr Alicja Kasperowicz-Stępień, dr Ewa Miklaszewska D EX: EA S1 8 15/30 D FX C 5 30/15 D GX: GS S1 6 30/0 D IX B 4 15/30 W FX C 4 30/30 W IX B 3 15/30 Z FX C 4 6/10 S EX: EA S1 3 10/0 S GX: GM S1 3 10/0 poprzedzające: Finanse, Makroekonomia, Podstawy nauki o finansach 8. Tezy przedmiotu: Przedmiot nauki o finansach: pojęcie nauki o finansach publicznych, kategorie potrzeb zbiorowych, dobro publiczne, dobro społeczne, finanse publiczne jako przedmiot zainteresowania różnych dyscyplin. Funkcje finansów publicznych: funkcja alokacyjna, redystrybucyjna i stabilizująca, problem sprzeczności między funkcjami finansów publicznych. Elementy teorii wyboru publicznego: mechanizm alokacji dobra publicznego i dobra prywatnego, cele i przedmiot wyboru publicznego oraz istota wyboru publicznego, sposoby wyrażania preferencji w sprawach publicznych. System finansów publicznych: sektor publiczny a finanse publiczne, elementy systemu finansów publicznych, budżet państwa, budżety samorządowe, funkcje celowe, agencje władz publicznych. System danin publicznych: pojęcie danin publicznych, podatki, opłaty i cła. Ekonomiczne aspekty wydatków publicznych: pojęcie i rodzaje wydatków publicznych, wydatki publiczne w świetle nauki finansów, metody racjonalizacji wydatków publicznych. Równowaga budżetowa: znaczenie równowagi budżetowej, czynniki równowagi budżetowej, mechanizm powstawania deficytu budżetowego i długu publicznego. Charakterystyka systemu finansów publicznych w Polsce: główne cechy systemu, skonsolidowany rachunek systemu finansów publicznych, system budżetowy, system podatkowy w okresie transformacji, strategia podatkowa Państwa, struktura ekonomiczna budżetu, fundusze publiczne celowe, funkcjonowanie agencji władz publicznych, zagadnienie długu publicznego, kryzys finansów publicznych istota i metody jego zwalczania.

5 183 F-011 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Finanse regionalne 2. Prowadzący: vacat D FX: FS S2 9 15/0 brak informacji 8. Tezy przedmiotu: brak informacji F-012 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Finanse samorządowe 2. Prowadzący: prof. AE dr hab. Maria Kosek-Wojnar, dr hab. Krzysztof Surówka, dr Lesław Fijał M FX C 2 15/0 S FX C 3 10/0 poprzedzające: Finanse 8. Tezy przedmiotu: Procedura budżetowa. Metody planowania dochodów i wydatków. Sporządzanie projektu budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Uchwalanie budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Zmiany w toku wykonywania budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Źródła dochodów samorządu terytorialnego. Finansowanie zadań przez jednostki samorządu terytorialnego. Równoważenie budżetu jednostek samorządu terytorialnego. F-013 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Gospodarka finansowa firm ubezpieczeniowych 2. Prowadzący: dr Krystyna Ciuman D FX: FU S1 9 15/15 poprzedzające: Ubezpieczenia gospodarcze 8. Tezy przedmiotu: Finansowy charakter działalności ubezpieczyciela. Cechy redystrybucji ubezpieczeniowej. Podstawy kalkulacji składek ubezpieczeniowych w ubezpieczeniach majątkowych oraz w ubezpieczeniach życiowych. Rodzaje rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i metody ich tworzenia. Funkcje kapitałów własnych ubezpieczycieli. Minimalny kapitał gwarancyjny. Margines wypłacalności. Wpływ reasekuracji na wielkość marginesu wypłacalności. Kapitał gwarancyjny. Polityka lokacyjna zakładów ubezpieczeń. Analiza wskaźnikowa działalności ubezpieczyciela. Aktualne problemy zarządzania finansami ubezpieczycieli polskich. F-014 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Internet w biznesie

6 Prowadzący: prof. dr hab. Tadeusz Grabiński M ZX: ZF, ZL, ZM S2 2 10/0 poprzedzające: Podstawy informatyki 8. Tezy przedmiotu: Geneza, stan i perspektywy rozwoju Internetu. Architektura Internetu. Kierunki wykorzystania Internetu w gospodarce. Intranet i ekstranet. Sieci wirtualne. E-biznes, E-commerce, E-marketing. E-banking, E-logistyka, E-learning. Portale korporacyjne. Pasaże handlowe. Aukcje internetowe. Bezpieczeństwo sieciowych systemów komputerowych. Ochrona danych. Elementy kryptografii. Podpis elektroniczny. Infrastruktura klucza publicznego. Elementy prawa informatycznego. Ochrona prawna oprogramowania i danych osobowych. Prawne regulacje w zakresie procesów informacyjnych. Narzędzia wymiany informacji między systemami informatycznymi. Sektor informacyjny jako IV sektor gospodarki. Globalne społeczeństwo informacyjne. Telepraca. Telematyka. Trendy, szanse, zagrożenia i bariery informacyjne rozwoju gospodarczego. F-015 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Internet w biznesie międzynarodowym 2. Prowadzący: prof. dr hab. Tadeusz Grabiński /blok przedmiotowy S EX: MH S2 2 10/0 poprzedzające: Podstawy informatyki 8. Tezy przedmiotu: Geneza, stan i perspektywy rozwoju Internetu. Architektura Internetu. Kierunki wykorzystania Internetu w gospodarce. Intranet i ekstranet. Sieci wirtualne. E-biznes, E-commerce, E-marketing. E-banking, E-logistyka, E-learning. Systemy informacji europejskiej w Internecie. Zasoby internetu w zakresie administracji rządowej i samorządu lokalnego. Portale, wortale, katalogi, wyszukiwarki. Metody wyszukiwania, pozyskiwania i przetwarzania danych z Internetu. Bezpieczeństwo sieciowych systemów komputerowych. Ochrona danych. Elementy kryptografii. Podpis elektroniczny. Infrastruktura klucza publicznego. Elementy prawa informatycznego. Ochrona prawna oprogramowania i danych osobowych. Prawne regulacje w zakresie procesów informacyjnych. Narzędzia wymiany informacji między systemami informatycznymi. Sektor informacyjny jako IV sektor gospodarki. Globalne społeczeństwo informacyjne. Telepraca. Telematyka. Teledemokracja. Trendy, szanse, zagrożenia i bariery informacyjne rozwoju gospodarczego. F-016 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Komputer w decyzjach finansowych 2. Prowadzący: prof. dr hab. Tadeusz Grabiński D FX: FB, FP, FS, FR, FU C 7 15/30 poprzedzające: Podstawy informatyki 8. Tezy przedmiotu: Informacja i proces podejmowania decyzji. Elementy informatyki bankowej. Bankomatyka. Bankowość elektroniczna i wirtualna. Komputerowe systemy wspomagania decyzji finansowych. Systemy rozliczeń międzybankowych. Elektroniczna wymiana danych (EDI). Bezpieczeństwo i ochrona danych w systemach informatycznych. Rozwiązywanie problemów decyzyjnych przy użyciu złożonych funkcji arkusza kalkulacyjnego. Tworzenie profesjonalnych prezentacji multimedialnych. Intranet i ekstranet. Narzędzia i usługi w Internecie poczta, ftp, grupy dyskusyjne, WWW,

7 185 język HTML i edytory witryn WWW, komunikatory, konferencje wirtualne, praca grupowa. Portale i wortale. Katalogi oraz wyszukiwarki ogólne i specjalistyczne. Strategia wyszukiwania informacji w Internecie. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji finansowej. F-017 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie decyzji finansowych 2. Prowadzący: prof. dr hab. Tadeusz Grabiński M FX C 3 0/15 S FX C 2 4/16 poprzedzające: Podstawy informatyki 8. Tezy przedmiotu: Informacja i proces podejmowania decyzji. Komputerowe systemy wspomagania decyzji finansowych. Elektroniczna wymiana danych (EDI). Bezpieczeństwo i ochrona danych w systemach informatycznych. Rozwiązywanie problemów decyzyjnych przy użyciu złożonych funkcji arkusza kalkulacyjnego. Tworzenie profesjonalnych prezentacji multimedialnych. Intranet i ekstranet. Narzędzia i usługi w Internecie. Portale, wortale, wyszukiwarki. Metody pozyskiwania i przetwarzania informacji z Internetu. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji finansowej. F-018 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Kontrola skarbowa 2. Prowadzący: dr Alicja Kasperowicz-Stępień D FX: FB, FP, FS, FR, FU S2 6 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Obowiązki i uprawnienia podmiotów kontrolowanych. Obowiązki i uprawnienia podmiotów kontrolujących. Rodzaje kontroli państwowej. Istota kontroli skarbowej. Podmioty kontrolowane. Kompetencje organów kontroli. Postępowanie kontrolne. Szczególny nadzór podatkowy. Wywiad skarbowy. Dokumentowanie czynności kontrolnych. Odwołanie się od decyzji. Tajemnica skarbowa. F-019 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Obsługa bankowa przedsiębiorstw 2. Prowadzący: dr Jolanta Juza D EX: EI S2 9 15/15 W EX: EI S2 6 15/15

8 186 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Działalność depozytowa. Rachunki bankowe. Rozrachunki międzybankowe. Rozliczenia gotówkowe. Czek gotówkowy. Polecenie przelewu. Akredytywa inkaso dokumentowe. Czek rozrachunkowy. Rodzaje kredytów. Dyskonto weksli. Prawne zabezpieczenie kredytów. Leasing. Factoring. F-020 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Ordynacja podatkowa 2. Prowadzący: dr Alicja Kasperowicz-Stępień D FX: FB, FS, FU S2 8 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Właściwość organów podatkowych. Kontrola podatkowa. Informacje podatkowe. Terminy płatności. Postępowanie podatkowe. Organy podatkowe. Urząd Skarbowy. Izba Skarbowa. Odpowiedzialność podatkowa. Odwołanie się od decyzji. Tajemnica skarbowa. F-021 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Organizacja i zarządzanie bankiem 2. Prowadzący: dr Ewa Miklaszewska D FX: FB S2 7 30/15 poprzedzające: Finanse 8. Tezy przedmiotu: Deregulacja rynków finansowych a zmiany w sposobie funkcjonowania banku: tradycyjne czynności bankowe, bankowość inwestycyjna, parabanki. Bank jako instytucja pośrednictwa finansowego i firma maksymalizująca zysk. Formułowanie strategii przez bank komercyjny. Czynniki wpływające na efektywność banków i systemu bankowego, zarządzanie aktywami i pasywami, ryzykiem. Kryteria oceny banku. Kryzysy bankowe i przyczyny upadku banków: makroekonomiczne, strukturalne, wewnętrzne. Ocena sytuacji finansowej banku. Regulacje bankowe a hazard moralny. F-022 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Podatki w sferze inwestycyjno-nieruchomościowej 2. Prowadzący: prof. AE dr hab. Maria Kosek-Wojnar D EX: EN S2 8 15/15 W EX: EN S2 6 30/0 S EX: EG S2 4 10/0 poprzedzające: Finanse

9 Tezy przedmiotu: Pojecie, istota i rodzaje danin publicznych. Nieruchomości (budynki, budowle, grunty) jako przedmiot opodatkowania. Opodatkowanie nieodpłatnego i odpłatnego nabywania rzeczy i praw majątkowych. Zasady opodatkowania podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Kierunki reformy opodatkowania działalności inwestycyjno-nieruchomościowej w Polsce. Podatki w sferze inwestycyjno-nieruchomościowej w Polsce a w wybranych krajach Unii Europejskiej. F-023 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Polityka fiskalna 2. Prowadzący: prof. dr hab. Stanisław Owsiak D FX: FS S1 6 15/15 S FX S1 1 10/10 poprzedzające: Finanse publiczne, Makroekonomia, Podstawy nauki o finansach 8. Tezy przedmiotu: Cele polityki fiskalnej. Typy polityki fiskalnej. Narzędzia polityki fiskalnej. Polityka fiskalna Polski w okresie transformacji. Instytucjonalne podstawy polityki fiskalnej w Polsce. Cechy polityki fiskalnej. Dochodowe i wydatkowe instrumenty polityki fiskalnej w Polsce w latach Deficyty budżetowe i dług publiczny w Polsce. Ocena skutków polityki fiskalnej okresu transformacji. F-024 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Programowanie budżetowe 2. Prowadzący: dr Lesław Fijał D FX: FS S2 9 15/15 D GX: GS S2 7 30/0 S GX: GS S1 3 10/0 poprzedzające: Finanse, Finanse publiczne, Finanse samorządowe 8. Tezy przedmiotu: Decentralizacja finansów publicznych jako warunek racjonalizacji wydatków publicznych. Procedura budżetowa w samorządzie. Planowanie a programowanie budżetowe. Budżet tradycyjny a budżet zadań. Programowanie budżetowe a wieloletnie planowanie finansowe. Koncepcja i zasady tworzenia budżetu zadaniowego. Procedura przygotowania budżetu zadaniowego. Monitorowanie realizacji zadań. F-025 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Reasekuracja 2. Prowadzący: dr Krystyna Ciuman D FX: FU S2 9 15/15

10 188 poprzedzające: Finanse uzupełniające: Gospodarka finansowa firm ubezpieczeniowych 8. Tezy przedmiotu: Istota i funkcje reasekuracji. Umowy reasekuracji proporcjonalnej i nieproporcjonalnej. Kalkulacja składek reasekuracyjnych. Umowy reasekuracji fakultatywnej, obligatoryjnej, fakultatywno-obligatoryjnej. Asekuracja a inne metody podziału ryzyka. Aktualne problemy działalności reasekuracyjnej. Wielkość reasekuracji czynnej i biernej wybranych krajów. Charakterystyka działalności reasekuracyjnej ubezpieczycieli polskich. F-026 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Rozliczenia bankowe 2. Prowadzący: dr Jolanta Juza D FX: FB S1 7 15/15 poprzedzające: Bankowość 8. Tezy przedmiotu: Istota rozliczeń pieniężnych. Rachunki bankowe. Systemy rozrachunków międzybankowych. Rozliczenia międzyoddziałowe. Zadania i obowiązki Krajowej Izby Rozliczeniowej. Rozliczenia gotówkowe. Czeki gotówkowe (kasowe). Formy wpłaty i wypłaty gotówki. Polecenie przelewu. Czek rozrachunkowy. Weksel w obrocie gospodarczym. Dokumenty czekopodobne. Akredytywa i inkaso dokumentowe jako uwarunkowanie formy rozliczeń w krajach zagranicznych. Koszty płatnicze. Bankowość elektroniczna. F-027 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Skarbowość 2. Prowadzący: prof. dr hab. Stanisław Owsiak, dr Alicja Kasperowicz-Stępień D GX: GM S1 6 30/0 Z GX: GC S1 5 10/0 poprzedzające: Finanse publiczne 8. Tezy przedmiotu: Organy administracji skarbowej. Kontrola skarbowa a kontrola podatkowa. Ocena skuteczności aparatu skarbowego. Tajemnica skarbowa. Administracja skarbowa w Unii Europejskiej. F-028 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Systemy informatyczne w banku 2. Prowadzący: prof. dr hab. Tadeusz Grabiński D FX: FB S2 8 30/0

11 189 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Komputerowe wspomaganie obsługi działalności podstawowej banku. Specyfika tworzenia bankowych systemów informatycznych. Systemy rozliczeń międzyoddziałowych i międzybankowych. Międzybankowe systemy wymiany informacji. Komputerowe wspomaganie zarządzania bankiem. Problemy ochrony w systemach bankowych. Standaryzacja w komputerowych systemach bankowych. Karty płatnicze w systemach bankowych. Bankowość elektroniczna i wirtualna. Usługi bankowe w sieci Internet. F-029 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Systemy informatyczne w skarbowości 2. Prowadzący: prof. dr hab. Tadeusz Grabiński D FX: FS S2 7 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Komputerowe systemy wspomagania pracy w skarbowości. Specyfika projektowania i wdrażania systemów informatycznych w skarbowości. Elektroniczna wymiana danych (EDI). Jakość, koszty i użyteczność informacji. Charakterystyka narzędzi wykorzystywanych przez służby skarbowe (bazy danych, arkusze kalkulacyjne, pakiety zintegrowane, dedykowane systemy informatyczne). Systemy ekspertowe. Przegląd narzędzi do tworzenia systemów ekspertowych. Przegląd zastosowań systemów ekspertowych w finansach i skarbowości. F-030 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Techniki rozliczeń pieniężnych 2. Prowadzący: dr Jolanta Juza Z FX S1 5 6/10 poprzedzające: Bankowość 8. Tezy przedmiotu: Rozliczenia pieniężne w procesach wymiany i podziału. Rozliczenia międzyoddziałowe i międzybankowe. Zadania i obowiązki Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR) w rozliczeniach pieniężnych. Gotówkowa forma rozliczeń: obiegowe ruchy pieniężne, czeki gotówkowe, przekazy pocztowe. Bezgotówkowe formy rozliczeń: polecenie przelewu i polecenie pobrania. Rodzaje i zadania inkasa bankowego. Rodzaje i wykorzystanie akredytywy w rozliczeniach pieniężnych. Istota, rodzaje i funkcje czeków, dokumentów czekopodobnych i weksli. Karty płatnicze w rozliczeniach. F-031 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Teoria podatku 2. Prowadzący: prof. dr hab. Stanisław Owsiak D FX: FB, FS S2 8 15/15 poprzedzające: Finanse publiczne, Podstawy nauki o finansach

12 Tezy przedmiotu: Przesłanki występowania podatku. Funkcje podatków. Zasady opodatkowania. Systematyka podatków. Strategie nakładania podatków. Makroekonomiczne skutki podatków. Mechanizm przerzucalności podatków. W poszukiwaniu racjonalnego systemu podatkowego. Równowaga pomiędzy podatkami bezpośrednimi a pośrednimi. Ocena polskiego systemu podatkowego. F-032 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Zarządzanie długiem publicznym 2. Prowadzący: prof. dr hab. Stanisław Owsiak, dr Alicja Kasperowicz-Stępień D FX:FS S1 9 15/15 D FX:FR S2 8 15/0 poprzedzające: Finanse publiczne, Polityka fiskalna, Podstawy nauki o finansach 8. Tezy przedmiotu: Istota, rodzaje i przyczyny powstawania długu publicznego. Przyczyny narastania długu publicznego w Polsce w latach Dług zagraniczny Polski. Deficyt budżetowy w latach Mechanizm powstawania oraz metody liczenia deficytu budżetowego. Deficyt budżetowy liczony według standardów Unii Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Sposoby liczenia deficytu budżetowego w Polsce: deficyt budżetu państwa, deficyt ekonomiczny. Zmiany w sposobie i źródłach finansowania deficytu budżetowego w Polsce w latach Odejście od finansowania deficytu budżetowego w NBP. Finansowanie deficytu budżetowego przez sektor bankowy, sektor pozabankowy oraz przez zagraniczny kapitał spekulacyjny. Przychody z prywatyzacji źródłem finansowania deficytu budżetowego. Finansowanie deficytu budżetowego przez emisję skarbowych papierów wartościowych na rynki zagraniczne. Deficyt budżetowy a równowaga makroekonomiczna. Dynamika długu publicznego w Polsce w latach Dynamika długu krajowego i zagranicznego. Zmiany w strukturze zadłużenia Budżetu Państwa i zadłużenia zagranicznego w latach Zobowiązania wobec wierzycieli skupionych w Klubie Londyńskim i wobec międzynarodowych instytucji finansowych (Bank Światowy, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju). Konsekwencje długu zagranicznego na dług krajowy oraz wpływ na finanse publiczne. Wpływ kursu walutowego na polski dług publiczny. Zadłużenie pozabudżetowych elementów sektora finansów publicznych. Ocena wiarygodności kredytowej Polski. Zmiany długoterminowe. Instrumenty o stałym i zmiennym oprocentowaniu oraz instrumenty sprzedawane z dyskontem. Instrumenty aktywne i pasywne. Koszty obsługi długu publicznego, długu krajowego i długu zagranicznego. Dług publiczny w Traktacie z Maastricht a ustawa o finansach publicznych. Strategia stabilizacji długu publicznego w Polsce. F-033 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Zmiany strategiczne na rynkach bankowych 2. Prowadzący: dr Ewa Miklaszewska W FX S2 6 15/0 poprzedzające: Finanse 8. Tezy przedmiotu: Analiza banku i czynności bankowych w różnych ujęciach: w systemie europejskim, angloamerykańskim, jako pośrednika i firmy produkcyjnej, banku komercyjnego i inwestycyjnego. Przyczyny kryzysów bankowych: makroekonomiczne, systemowe i indywidualne. Problemy związane z regulacją banków konflikt między stabilnością i efektywnością. Formułowanie strategii przez banki i trendy strategiczne na globalnych rynkach bankowych analiza wybranych przykładów.

13 191 F-034 Katedra Bankowości 1. Nazwa przedmiotu: Analiza rynku obligacji 2. Prowadzący: dr Igor Styn D FX: FB, FP, FS, FR, FU S2 8 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Rodzaje i charakterystyka obligacji na rynku polskim, eurorynku i wybranych głównych rynkach światowych (w tym sposoby kalkulacji odsetek i przyjmowana baza). Rodzaje ryzyka związane z inwestowaniem w obligacje: ryzyko stopy procentowej, reinwestycji, kredytowe, płynności i pozostałe rodzaje ryzyka. Determinanty cen obligacji: struktura czasowa stóp procentowych, długość okresu do wykupu, ryzyko kredytowe eminenta, wysokość oprocentowania, opodatkowanie strumieni gotówkowych, dołączenie opcji call i put, względnie opcji zmiany do obligacji. Wycena obligacji. Miary stopy zwrotu z inwestycji w obligacje. Miary zmienności ceny obligacji czas trwania (duracja) i wypukłość. Zarządzanie portfelem obligacji. Pomiar i ocena wyników zarządzania portfelem obligacji. F-035 Katedra Bankowości 1. Nazwa przedmiotu: Bankowość 2. Prowadzący: prof. AE dr hab. Ryszard Szewczyk, dr Joanna Kaczor W FX C 4 30/30 Z FX C 4 6/10 Z ZX: ZR S1 5 14/0 poprzedzające: Finanse, Podstawy marketingu 8. Tezy przedmiotu: Pieniądz, mechanizm wprowadzania do obiegu, proces dematerializacji pieniądza, mechanizm kreacji pieniądza. Bank centralny i instrumenty polityki monetarnej. Działalność banków komercyjnych, usługi i operacje bankowe, oszczędności pieniężne, rodzaje kredytów, zabezpieczenia kredytów, depozyty w działalności banku komercyjnego. F-036 Katedra Bankowości 1. Nazwa przedmiotu: Bankowość i finanse 2. Prowadzący: dr Joanna Kaczor Z TX B 4 14/0 poprzedzające: Makroekonomia 8. Tezy przedmiotu: Pieniądz. Banki. Działalność banków komercyjnych. Zabezpieczenia kredytów. Marketing bankowy. Nadzór bankowy. Rozliczenia bezgotówkowe. Weksle. Popyt i podaż pieniądza. Bank centralny. Instrumenty polityki monetarnej. Operacje otwartego rynku. Stopa rezerwy obowiązkowej. Polityka kursowa. Pułapy kredytowe.

14 192 F-037 Katedra Bankowości 1. Nazwa przedmiotu: Bankowość spółdzielcza 2. Prowadzący: dr Stanisław Cieśla D FX: FP, FR, FS S2 6 30/0 poprzedzające: Bankowość 8. Tezy przedmiotu: Sektor banków spółdzielczych w Polsce. Restrukturyzacja i konsolidacja banków spółdzielczych. F-038 Katedra Bankowości 1. Nazwa przedmiotu: Efektywność i planowanie kapitałowe banku 2. Prowadzący: prof. AE dr hab. Ryszard Szewczyk S FX S1 2 10/10 poprzedzające: Bankowość uzupełniające: Rachunkowość bankowa, Rynki finansowe 8. Tezy przedmiotu: Analiza efektywności działania banku. Metody analizy. Wskaźniki efektywności. Model rentowności kapitału. Rola kapitału w banku. Normy związane z kapitałem. Planowanie kapitałowe. F-039 Katedra Bankowości 1. Nazwa przedmiotu: Finanse 2. Prowadzący: dr Joanna Kaczor D GX B 3 30/0 W ZX C 3 30/30 Z IX B 3 10/10 poprzedzające: Makroekonomia, Mikroekonomia 8. Tezy przedmiotu: Pojęcie i przedmiot nauki o finansach. Gospodarka finansowa. Prawo finansowe. System finansowy. Klasyfikacja zjawisk finansowych. Mechanizm tworzenia pieniądza. Polityka pieniężna banku centralnego. Rola i zadania banków handlowych. Czynne i bierne operacje bankowe. Rynek finansowy. Teorie popytu na pieniądz. Finanse publiczne: źródła dochodów sektora publicznego, podatki i system podatkowy, dług publiczny, wydatki sektora publicznego. Podstawy finansów ubezpieczeń gospodarczych i społecznych. Elementy finansów międzynarodowych. F-040 Katedra Bankowości 1. Nazwa przedmiotu: Finanse i bankowość

15 Prowadzący: dr Joanna Kaczor D MX B 4 30/30 poprzedzające: Makroekonomia 8. Tezy przedmiotu: Przedmiot i metoda nauki finansów. Mechanizm tworzenia pieniądza. System finansowy. Polityka finansowa cele, metody, narzędzia. Finanse państwa. Finanse samorządowe. Podatek i system podatkowy. Wydatki publiczne. Bank i system bankowy. Zasady kredytowania podmiotów gospodarczych. Podstawy finansów przedsiębiorstw. Podstawy finansów ubezpieczeń gospodarczych i społecznych. Elementy finansów międzynarodowych. F-041 Katedra Bankowości 1. Nazwa przedmiotu: Finanse międzynarodowe 2. Prowadzący: dr Krystyna Czepielewska-Kałka D FX: FB, FP, FR, FS, FU C 7 30/15 D TX: TH S /0 U TX: TH S1 4 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: FX: Rynek walutowy, transakcje walutowe, kursy walut. Systemy kursowe, teoria kursów walutowych, bilans płatniczy, międzynarodowe systemy walutowe. Europejska integracja walutowa. Pieniądz międzynarodowy. Rynek eurowalutowy. Międzynarodowe instytucje finansowe. TX: Pieniądz międzynarodowy. Specjalne prawa ciągnienia ECU. Europejska Integracja Walutowa. Międzynarodowe rozliczenia bankowe. Rola banków w rozliczaniach. Kursy walut i dewiz. Rozliczenia dewizowe i bezdewizowe. Międzynarodowe organizacje kredytowe i walutowe. Banki światowe i ich afiliacje. Regionalne banki rozwoju. Eurorynek. Inwestycje kapitałowe. Bilans płatniczy. F-042 Katedra Bankowości 1. Nazwa przedmiotu: Finansowanie agrobiznesu 2. Prowadzący: dr Stanisław Cieśla D FX: FB, FP, FR, FS, FU S2 7 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Specyficzne cechy produkcji rolniczej. Dochody rolnicze. System kredytowania działalności w rolnictwie. System dotacji i wspomagania finansowego rolnictwa (programy pomocowe Unii Europejskiej i ich funkcje). Znaczenie agencji rządowych w finansowaniu produkcji rolnej (ARR, AriMR, AW PSP). System podatkowy i ubezpieczeniowy w finansowaniu rolnictwa. Finansowanie przedsiębiorstw sfery agrobiznesu.

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ Wstęp Część I. Ogólna charakterystyka rynków finansowych 1. Istota i funkcje rynków finansowych 1.1. Pojęcie oraz podstawowe rodzaje rynków 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA [AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA :Y Podręcznik akademicki Spis treś«wprowadzenie 11 Rozdział 1 System bankowy w Polsce 13 1.1. Organizacja i funkcjonowanie systemu bankowego 13 1.2. Instytucje centralne

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie*drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT I METODA NAUKI FINANSÓW

1 PRZEDMIOT I METODA NAUKI FINANSÓW Spis treści Wstęp Rozdział 1 PRZEDMIOT I METODA NAUKI FINANSÓW 1.1. Etymologia terminu finanse i główne etapy rozwoju finansów 1.2. Współczesne rozumienie finansów 1.2.1. Ogólna charakterystyka finansów

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Księgarnia PWN: Marian Podstawka (red.) - Finanse. Wstêp... 13. 1. Pojêcie i funkcje finansów... 17. 2. Pieni¹dz...

Spis treœci. Księgarnia PWN: Marian Podstawka (red.) - Finanse. Wstêp... 13. 1. Pojêcie i funkcje finansów... 17. 2. Pieni¹dz... Księgarnia PWN: Marian Podstawka (red.) - Finanse Spis treœci Wstêp..................................................... 13 1. Pojêcie i funkcje finansów....................................... 17 1.1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki., Ideą prezentowanej publikacji jest całościowa analiza działalności operacyjnej banków komercyjnych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r.

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej Na podstawie art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Pieniądz i polityka pieniężna. Działalność bankowa i polski system bankowy

Spis treści. Pieniądz i polityka pieniężna. Działalność bankowa i polski system bankowy Spis treści Pieniądz i polityka pieniężna 1. Istota pieniądza... 15 2. Funkcje pieniądza... 15 3. Współczesne formy pieniądza... 17 4. Istota i cele polityki pieniężnej państwa... 19 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

/I'iio I 80,4. B 375915. Wydaimie III zmkelome. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

/I'iio I 80,4. B 375915. Wydaimie III zmkelome. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne /I'iio I 80,4. o o Wydaimie III zmkelome B 375915 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 15 Rozdział 1 POLSKI SYSTEM BANKOWY 17 1.1. System bankowy jako cząść systemu finansowego 18 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Jan Śliwa PODSTAWY FINANSÓW

Jan Śliwa PODSTAWY FINANSÓW Jan Śliwa PODSTAWY FINANSÓW Łódź Warszawa 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 ROZDZIAŁ I. FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA FINANSE SFERY REALNEJ... 13 1. Istota finansów przedsiębiorstwa... 13 1.1. Podstawowe pojęcia...

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Rynek kapitałowopieniężny Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Uczestnicy rynku finansowego Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa Jednostki administracji państwowej i lokalnej Podmioty zagraniczne

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Bankowość Zbigniew Dobosiewicz

Bankowość Zbigniew Dobosiewicz Bankowość Zbigniew Dobosiewicz Autor, Zbigniew Dobosiewicz, przedstawił najważniejsze problemy bankowości, ujęte w sposób syntetyczny, a w niektórych przypadkach bardzo skrótowy. W praktyce każdy rozdział,

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza. Rynkowy system finansowy

Część pierwsza. Rynkowy system finansowy Od autorów 13 1. Wprowadzenie. System finansowy we współczesnej gospodarce rynkowej (Zbigniew Polański) 17 1.1. System finansowy a system ekonomiczny i system społeczny 17 1.2. Funkcje systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki F I N A N S E Rodzaj studiów: NIESTACJONARNE STUDIA LICENCJACKIE Kierunek: ZARZĄDZANIE Specjalność: WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI 1. ROZLICZENIE GODZINOWE Semestr

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Część pierwsza. Rynek walutowy i pieniężny. Rozdział 1. Geneza rynku walutowego i pieniężnego

Wstęp. Część pierwsza. Rynek walutowy i pieniężny. Rozdział 1. Geneza rynku walutowego i pieniężnego Wstęp Część pierwsza. Rynek walutowy i pieniężny Rozdział 1. Geneza rynku walutowego i pieniężnego Rynki natychmiastowe Rynek pieniężny Transakcje na rynku pieniężnym Rynek walutowy Geneza rynku walutowego

Bardziej szczegółowo

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej Spis treści Wstęp Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej 1.1. Bank jako pośrednik finansowy i dostawca płynności 1.2. Segmentacja działalności

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE

Spis treści CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE Spis treści Wykaz skrótów......................................................... 8 Wstęp................................................................. 9 CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE 1. RYZYKO

Bardziej szczegółowo

Finanse. Opracowała: dr Bożena Ciupek

Finanse. Opracowała: dr Bożena Ciupek Finanse Opracowała: dr Bożena Ciupek Ogólne informacje o przedmiocie Cel przedmiotu: 1. Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami z zakresu finansów, umiejscowienie zjawisk finansowych w całokształcie

Bardziej szczegółowo

Rynek finansowy w Polsce

Rynek finansowy w Polsce finansowy w Polsce finansowy jest miejscem, na którym są zawierane transakcje kupna i sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego, na różne terminy w oparciu o instrumenty finansowe. Uczestnikami rynku

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Rynkowy system finansowy Marian Górski

Rynkowy system finansowy Marian Górski Rynkowy system finansowy Marian Górski Podręcznik obejmuje całościową analizę rynkowego systemu finansowego, który wraz z sektorem finansów publicznych tworzy system finansowy gospodarki. Autor podzielił

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III / IV Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

Kierunek Finanse i rachunkowość Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Finanse i rachunkowość Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Finanse i rachunkowość Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Prawo A 30 3 30 4 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii Teresa Łuczka Godziny konsultacji: 12 13.30 poniedziałek 15 16 wtorek p. 306 Strzelecka T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii WYKŁAD 1 (26.02)

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Arkadiusz Niedźwiecki

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Arkadiusz Niedźwiecki SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III, semestr letni (semestr szósty) Specjalność Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza. PODSTAWY TEORII FINANSÓW PUBLICZNYCH

Część pierwsza. PODSTAWY TEORII FINANSÓW PUBLICZNYCH Stanisław Owsiak, Finanse publiczne teoria i praktyka. Spis treści: Wstęp Część pierwsza. PODSTAWY TEORII FINANSÓW PUBLICZNYCH Rozdział 1. Przedmiot nauki o finansach publicznych Pojęcie nauki o finansach

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Lp. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy nauki o finansach 4 Elementy prawa 5 Makroekonomia 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE Instrumenty finansowe, ryzyko SPIS TREŚCI

INWESTYCJE Instrumenty finansowe, ryzyko SPIS TREŚCI INWESTYCJE Instrumenty finansowe, ryzyko Jajuga Krzysztof, Jajuga Teresa SPIS TREŚCI Przedmowa Wprowadzenie - badania w zakresie inwestycji i finansów Literatura Rozdział 1. Rynki i instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy kierunku ZARZĄDZANIE, I 0 licencjat Wiedza o zarządzaniu 1. Przegląd funkcji kierowniczych. 2. Teorie motywacyjne i przywódcze. 3. Współczesne koncepcje zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Wykład 2 SYSTEM FINANSOWY Co to jest system finansowy? System finansowy obejmuje rynki pośredników, firmy usługowe oraz inne instytucje wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Omówienie programu nauczania Przedmiotowy system oceniania. Pojęcie finansów. Definiowanie pojęcia finansów publicznych i prywatnych

Omówienie programu nauczania Przedmiotowy system oceniania. Pojęcie finansów. Definiowanie pojęcia finansów publicznych i prywatnych Zakres treści z przedmiotu Finanse Klasa 2TE1, 2TE2 LP Temat Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna Omówienie programu nauczania Przedmiotowy system oceniania 1 Pojęcie finansów Definiowanie pojęcia finansów

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Wykład 1 CO TO SĄ FINANSE? Definicja Finanse 1. Dziedzina nauki zajmująca się analizą, jak ludzie lokują dostępne zasoby w danym okresie. 2. Ogół

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM

Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM Szczecin, 2010 Spis treści Wstęp... 11 CZĘŚĆ I OD WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ DO GOSPODARKI GLOBALNEJ Rozdział 1 HANDEL MIĘDZYNARODOWY....

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165 SYSTEM BANKOWY Finanse Plan wykładu Rodzaje i funkcje bankowości Bankowość centralna Banki komercyjne i inwestycyjne Finanse Funkcje banku centralnego(1) Bank dla państwa Bank dla banków Emisja pieniądza

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne Wykaz tematów z podstaw przedsiębiorczości na rok szkolny 2012 2013 dla Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego i Technikum Rozkład materiału według programu 44/PZS1/2012/2 dla klas: II TRA; III

Bardziej szczegółowo

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Część I Istota i historia ubezpieczeń

Spis treści. Wstęp. Część I Istota i historia ubezpieczeń Spis treści Wstęp Część I Istota i historia ubezpieczeń Rozdział 1. Pojęcie ubezpieczenia i podstawowa terminologia (Piotr Jaworski, Jacek Micał) 1.1. Istota ubezpieczeń 1.2. Wspólnota ryzyka i zasada

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Bankowość Zajęcia nr 1

Bankowość Zajęcia nr 1 Motto zajęć: "za złoty dukat co w słońcu błyszczy" Bankowość Zajęcia nr 1 Bankowość centralna, przemiany w pośrednictwie finansowym System bankowy Dwuszczeblowość: bank centralny + banki komercyjne (handlowe);

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Finansów

Przedmiotowy System Oceniania z Finansów Przedmiotowy System Oceniania z Finansów Ocena dopuszczająca wymagania konieczne Ocena dostateczna wymagania konieczne + podstawowe Ocena dobra wymagania konieczne + podstawowe + rozszerzające Ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 39/2012. Rada Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. z dnia 3 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 39/2012. Rada Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. z dnia 3 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 39/2012 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia planu studiów i ramowych programów przedmiotów na studiach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 CZĘŚĆ I. SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE... 13

Spis treści. Wstęp... 9 CZĘŚĆ I. SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE... 13 Spis treści Wstęp......................................... 9 CZĘŚĆ I. SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE..... 13 Rozdział 1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego.............................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Notki o autorach Założenia i cele naukowe Wstęp... 17

Spis treści. Notki o autorach Założenia i cele naukowe Wstęp... 17 Notki o autorach................................................... 11 Założenia i cele naukowe............................................ 15 Wstęp............................................................

Bardziej szczegółowo

Polityka monetarna państwa

Polityka monetarna państwa Polityka monetarna państwa Definicja pieniądza To miara wartości dóbr i usług To ustawowy środek zwalniania od zobowiązań Typy pieniądza Pieniądz materialny: monety, banknoty, czeki, weksle, akcje, obligacje

Bardziej szczegółowo

Opis: Spis treści: Tytuł: Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym. Autorzy: Sławomir Antkiewicz

Opis: Spis treści: Tytuł: Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym. Autorzy: Sławomir Antkiewicz Tytuł: Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym. Autorzy: Sławomir Antkiewicz Opis: Wraz z rozwojem rynku kapitałowego i pieniężnego w Polsce rośnie znaczenie znajomości konstrukcji i stosowania

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Ryzyko walutowe i zarządzanie nim 2 Istota ryzyka walutowego Istota ryzyka walutowego sprowadza się do konieczności przewalutowania należności i zobowiązań (pozycji bilansu banku) wyrażonych w walutach

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Akcji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 742 199 14 525 205 1. Lokaty 6 708 559 14 374 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Finansowe Rynki Kapitałowe - wprowadzenie

Finansowe Rynki Kapitałowe - wprowadzenie Finansowe Rynki Kapitałowe - wprowadzenie dr Grzegorz Szafrański 03/03/2013 Ryzyko finansowe 1 Kontakt http://gszafranski.w.interia.pl/ konsultacje: B106 pon. 13-14.30 tel. : 42 635 5526 office email :

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH

SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ramowy program szkolenia (24 godziny) Prowadzący: dr Przemysław Kitowski, Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4 KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce

System finansowy w Polsce System finansowy w Polsce Redakcja naukowa: Bogusław Pietrzak, Zbigniew Polański i Barbara Woźniak TOM 1 Przedmowa do drugiego wydania Przedmowa do pierwszego wydania 11 1. Wprowadzenie. System finansowy

Bardziej szczegółowo

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów:

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 752512 Temat: Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - przygotowanie do egzaminu państwowego 23 Marzec - 9 Czerwiec Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 204 321,72 1. Lokaty 0,00 1 204 321,72 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 75 486 027,02 85 169 769,29 1. Lokaty 75 486 027,02 85 169 769,29 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 13 521 783,47 10 776 958,11 1. Lokaty 11 014 601,89 9 862 238,31 środki pieniężne 124 567,07 128 853,30 aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. Część I WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1 Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej

Spis treści: Wstęp. Część I WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1 Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej Bankowość korporacyjna. Maciej S. Wiatr Bankowość korporacyjna obejmuje w ujęciu szerokim zbiór specjalistycznych operacji finansowych wykonywanych przez banki komercyjne lub ich piony organizacyjne na

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 8 258 205,62 7 814 530,32 1. Lokaty 8 258 205,62 7 231 147,46 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu

Bardziej szczegółowo

Należności z tytułu oddanych w leasing finansowy rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Należności z tytułu oddanych w leasing finansowy rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 01 02 03 04 05 06 09 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków. (Dz. U. Nr 152, poz. 1727) Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, 2016 Spis treści Od autora 9 Część I Istota rachunkowości 13 1. Pojęcie rachunkowości 13 2. Zakres rachunkowości 15 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31-12-2014 r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31-12-2014 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 43 586 250,85 43 629 427,14 1. Lokaty 38 436 561,53 39 706 495,84 2. środki pieniężne 298 983,23 306 421,17 3. aktywa za

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE STAN NA STAN NA

WYSZCZEGÓLNIENIE STAN NA STAN NA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82 59-301 Lubin Nr statystyczny REGON: 390294404 OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT UBEZPIECZYCIELA sporządzony na dzień: 2014-12-31 Adresat:

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 27 825 355,44 25 261 154,14 1. Lokaty 27 825 355,44 25 261 154,14 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 27 825 355,44 25 261 154,14 1. Lokaty 27 825 355,44 25 261 154,14 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 27 825 355,44 25 261 154,14 1. Lokaty 27 825 355,44 25 261 154,14 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl Darmowy fragment Darmowy fragment Darmowy fragment 4 Spis treści Opracowanie graficzne okładki Jacek Tarasiewicz Redaktor Jadwiga Witecka Opracowanie typograficzne Anna Wojda Copyright by Wydawnictwo Key

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 1 027 436,74 918 272,53 1.

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 1 027 436,74 918 272,53 1. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12013 I Aktywa 1. Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.

Bardziej szczegółowo

Klasa 3TE1, 3TE2. Kapitały własne Wskazanie kapitałów własnych w różnych formach prawnych podmiotów gospodarujących Źródła kapitału własnego

Klasa 3TE1, 3TE2. Kapitały własne Wskazanie kapitałów własnych w różnych formach prawnych podmiotów gospodarujących Źródła kapitału własnego Zakres treści z przedmiotu Finanse Klasa 3TE1, 3TE2 LP Temat Zakres treści Finanse przedsiębiorstw 1-2 Aktywa podmiotów gospodarczych Klasyfikacja aktywów trwałych Metody amortyzacji środków trwałych Ustalanie

Bardziej szczegółowo

Koniec okresu bieżącego I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne Należności

Koniec okresu bieżącego I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne Należności WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec okresu poprzedniego Koniec okresu bieżącego I. Aktywa 0 2 282 720 Lokaty 0 2 282 720 2. Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo