HARMONOGRAM. V Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Procesowego Współpraca sądów w zakresie dowodzenia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HARMONOGRAM. V Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Procesowego Współpraca sądów w zakresie dowodzenia"

Transkrypt

1 HARMONOGRAM V Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Procesowego Współpraca sądów w zakresie dowodzenia Wydział Prawa i Administracji UWM Olsztyn 24 kwietnia 2018 r. Centrum Konferencyjne (ul. Dybowskiego 11) Aula Cytrynowa PATRONAT HONOROWY PATRONAT NAUKOWY 8:00 9:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI 9:00 9:50 UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI JM Prof. zw. dr hab. Ryszard Górecki, Rektor UWM 9:50 11:15 SESJA PLENARNA Przewodniczący: ks. dr hab. Mieczysław Różański prof. UWM Centrum Konferencyjne Aula Cytrynowa 9:50 10:10 prof. zw. dr hab. Bartosz Rakoczy (UMK) Wzajemny wpływ wyroku rozwodowego i wyroku stwierdzającego nieważność małżeństwa kanonicznego 10:10 10:30 ks. prof. zw. dr hab. Ryszard Sztychmiler (UWM) Rekwizycje sądowe

2 10:30 10:45 dr hab. Krystyna Szczechowicz (UWM) Pomoc sądowa w postępowaniu karnym - wybrane zagadnienia 10:45 11:00 dr hab. Agnieszka Skóra, prof. UWM (UWM) Zasada prawdy obiektywnej w postępowaniu administracyjnym państw Europy Środkowo-Wschodniej 11:00 11:15 DYSKUSJA 11:15 11:40 PRZERWA KAWOWA I 11:40 13:20 PANEL I Przewodniczący: dr hab. Jarosław Szczechowicz Centrum Konferencyjne Aula Cytrynowa 11:40 11:55 mec. Agata Rewerska (Szkoła Prawa Procesowego Ad Exemplum mec. Agaty Rewerskiej) Błąd w ustaleniach faktycznych jako skutek błędu logicznego sądu (błąd samoistny) 11:55 12:10 mec. Bartosz Lewandowski (Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris) Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego poniżej 15. roku życia w trybie art. 185a KPK - praktyczne problemy czynności obrońcy w sprawach karnych 12:10 12:25 dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US (US) Zasada bezpośredniości a przeprowadzanie dowodu na odległość 12:25 12:40 dr hab. Jarosław Szczechowicz (UWM) Dopuszczenie dowodu z urzędu w postępowaniu cywilnym 12:40 12:55 dr Magdalena Rzewuska (UWM) Nagranie jako dowód w sprawie rozwodowej 12:55 13:05 mgr Karolina Szydłowska (KUL) Wysłuchanie informacyjne a dowód z przesłuchania stron w postępowaniu cywilnym 13:05 13:20 DYSKUSJA 13:20 14:00 PRZERWA OBIADOWA 11:40 13:10 PANEL II Przewodnicząca: dr hab. Krystyna Szczechowicz Centrum Konferencyjne sala 5 11:40 11:50 prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave - Słowacja) Criminal liability of legal persons in the Slovak Republik 11:50 12:00 dr Monika Nowikowska, dr Konrad Walczuk (Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie) Dowody w postępowaniu kontrolnym (w trybie ustawy o kontroli w administracji rządowej) i możliwość ich wykorzystania w postępowaniu karnym

3 12:00 12:10 dr Magda Dziembowska (UWM), dr Robert Dziembowski (UWM) Wybrane aspekty odpowiedzialności prawnej lekarza za zatrucie pacjenta lekami 12:10 12:20 ks. mgr lic. Krzysztof Kiełpiński (UKSW) Zakaz przesłuchania duchownego w świetle art. 178 kpk 12:20 12:30 mgr lic. Agata Tarnacka (UKSW) Dowód z przesłuchania małoletniego w procesie karnym 12:30 12:40 mgr Sławomira Kotas (UKSW, SN) Orzeczenie kasatoryjne sądu drugiej instancji, jako konsekwencja uchybień w postępowaniu dowodowym 12:40 12:50 mgr Sławomir Sawicki (UwB) Rozkład ciężaru dowodu w sprawach z zakresu prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem procesów o dyskryminację i mobbing 12:50 13:10 DYSKUSJA 13:10 14:00 PRZERWA OBIADOWA 11:40 13:10 PANEL III Przewodniczący: ks. prof. zw. dr hab. Ryszard Sztychmiler Centrum Konferencyjne sala 10 11:40 11:55 ks. dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM (UWM) Kwalifikacje moralne biegłego jako warunek sine qua non właściwego rozumienia istoty procesu o nieważność małżeństwa 11:55 12:10 dr Ernest C. Bodura, LL.M. (Uniwersytet Wiedeński) - Problemy interpretacyjne klauzuli dowodowej zawartej w kan KPK 1983 i ich praktyczne znaczenie wobec ograniczeń dowodowych polskiego prawa prywatnego 12:10 12:25 ks. dr Krzysztof O. Pokorski (WSAP w Szczecinie) System legalnej i swobodnej oceny środków dowodowych w kanonicznym procesie zwyczajnym 12:25 12:35 dr Justyna Krzywkowska (UWM), ks. mgr lic. Marek Paszkowski (MSAW) Urzędowa opinia duszpasterza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania zeznającego 12:35 12:45 ks. mgr lic. Piotr Jarota (UKSW) Dowodzenie w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa według reformy Mitis Iudex Dominus Iesus papieża Franciszka 12:45 12:55 mgr lic. Daniel Przygoda (UKSW) Dopuszczalność wykorzystania procedury Niebieskie Karty w kanonicznym procesie małżeńskim 12:55 13:10 DYSKUSJA 13:10 14:00 PRZERWA OBIADOWA

4 14:00 15:45 PANEL IV Przewodnicząca: dr hab. Agnieszka Skóra, prof. UWM Centrum Konferencyjne Aula Cytrynowa 14:00 14:15 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL (KUL) - Zakres współpracy organów procesowych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia 14:15 14:30 dr Trefiłow Aleksander Anatolijewicz (Instytut Ustawodawstwa i Prawa Porównawczego przy Rządzie Federacji Rosyjskiej) Преюдиция по УПК Швейцарии 2007 года 14:30 14:45 ks. prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski (UO) Zakres władztwa publicznego w procedurze zawierania małżeństwa w formie wyznaniowej 14:45 15:00 dr hab. Maciej Rzewuski (UWM) Transkrypcja uzasadnień orzeczeń kasatoryjnych sądów gospodarczych 15:00 15:15 dr Michał Boczek (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny) Dowód legalny czy każdy? Teoria owoców zatrutego drzewa w ujęciu interdyscyplinarnym 15:15 15:30 dr Hanna Frąckowiak (UWM) Wynagrodzenie za sporządzenie opinii przez biegłego w postępowaniu cywilnym - teoria a praktyka 15:30 15:45 DYSKUSJA 15: PRZERWA KAWOWA II 14:00 15:45 PANEL V Przewodnicząca: dr Dobrochna Ossowska-Salamonowicz Centrum Konferencyjne sala 5 14:00 14:10 dr Aleksandra Klich (US) Stopień dowodu w aspekcie oceny dowodów pozyskanych w drodze pomocy sądowej 14:10 14:20 mgr Dominika Boniecka (US) Mechanizm dowodzenia w procesie poszlakowym w świetle orzecznictwa sądów powszechnych 14:20 14:30 mgr Michał Wojdała (US) Charakter wysłuchania uczestników w sprawach o ochronę zdrowia psychicznego 14:30 14:40 mgr Karolina Ziółkowska (UŁ) Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu przez sąd z dokumentacji medycznej w postępowaniu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych 14:40 14:50 mgr Karolina Ziemianin (US) Wiarygodność zeznań świadków pozyskanych w drodze pomocy sądowej

5 14:50 15:00 Mateusz Winczura (UW) Reguła res ipsa loquitur w orzecznictwie amerykańskim, a praktyka stosowania art. 231 Kodeksu postępowania cywilnego próba porównania 15:00 15:10 Sebastian Czechowicz (UR) Cele i dopuszczalność postępowania dowodowego w procedurze sądowo-administracyjnej 15:10 15:20 dr Adrianna Szczechowicz (UWM) Związanie sądu cywilnego wyrokiem karnym 15:20 15:30 dr Krystyna Ziółkowska (UWM) Rola ławnika sądowego w postępowaniu z zakresu prawa pracy 15:30 15:45 DYSKUSJA 15: PRZERWA KAWOWA II 14:00 15:45 PANEL VI Przewodnicząca: dr Monika Giżyńska Centrum Konferencyjne sala 10 14:00 14:10 dr Dariusz Brakoniecki (PWSIiP w Łomży) Współpraca sądów w zakresie przeprowadzania dowodów w państwach Europy środkowo-wschodniej 14:10 14:20 mgr Dagmara Gut (UKSW) Współpraca sądów administracyjnych z organami administracji publicznej w zakresie dowodzenia 14:20 14:30 mgr Wojciech Kopczyński (UWM) Czynności postępowania karnego przeprowadzane w drodze pomocy prawnej 14:30 14:40 mgr lic. Karolina Lemierz (KUL) Dowód z opinii biegłego psychologa i psychiatry w procesie kanonicznym oraz prawie polskim 14:40 14:50 mgr lic. Aleksandra Rybaczek (KUL) Akta sprawy rozwodowej i ich wykorzystanie w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa 14:50 15:00 Monika Skierska (UWM) Ciężar dowodu w postępowaniu podatkowym 15:00 15:10 Izabela Staniak (UWM) Sprzeczność dowodu z prawem w postępowaniu podatkowym 15:10 15:20 Maciej Trzebiatowski (UWM) Sprzeczność dowodów o charakterze proceduralnym 15:20 15:30 Anna Perkowska (UWM) Właściwości sądów w procesie cywilnym z uwzględnieniem zasady perpetuatio fori 15:30 15:45 DYSKUSJA 15: PRZERWA KAWOWA II

6 16:00 18:30 PANEL VII Przewodnicząca: dr Agata Opalska Centrum Konferencyjne Aula Cytrynowa 16:00 16:10 mgr Katarzyna Mróz (UW) Międzynarodowa współpraca w walce z przestępczością zorganizowaną 16:10 16:20 mgr Elżbieta Chojnowska (UKSW) Dowody i ich charakter w postępowaniu karnym w przypadku plagiatu 16:20 16:30 mgr Stella Kamińska (UWM) Wybrane aspekty wizji lokalnej w sprawach o zabójstwo 16:30 16:40 Tomasz Pilikowski (UJ) Zasada bezpośredniości a przesłuchanie świadka - dopuszczalność dowodowego wykorzystania zeznań złożonych w innych postępowaniach 16:40 16:50 Monika Bojanowska (UWM) Prawa i obowiązki świadka w postępowaniu karnym 16:50 17:00 Adam Wardziński (UWM) Dowód z przesłuchania świadka w postępowaniu karnym a tajemnica państwowa 17:00 17:10 Tomasz Wiliński (UMCS), Kaja Seń (UMCS) Wykorzystanie dowodu z zeznań świadka koronnego w procesie karnym 17:10 17:20 Joanna Deputat (UWM) Znaczenie dowodu z opinii biegłego w sprawie karnej 17:20 17:30 Monika Przybylska (UWM) Okazanie jako źródło dowodowe w polskim systemie karnym 17:30 17:40 Karolina Bełkowska (UWM) Ujawnienie tajemnicy zawodowej przez adwokata w postępowaniu karnym 17:40 17:50 Natalia Dąbkowska (UWM) SMS, i wydruk z Facebooka jako dowód w sprawie sądowej 17:50 18:00 Adrian Szatkiewicz (UWM) Zakazy dowodzenia za pomocą określonego dowodu jako element współpracy sądów 18:00 18:10 Karolina Szelągowska (UWM) Współpraca sądów w Unii Europejskiej w zakresie przeprowadzania dowodów w sporach transgranicznych 18:10 18:20 Maja Ściechowicz (UWM) Europejski nakaz aresztowania 18:20 18:30 Michał Maciążek (UW), mgr Sylwia Rozwandowicz (LBA Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p.) Pośrednie pytanie prejudycjalne - współdziałanie sądów arbitrażowych, krajowych i TSUE 18:30 ZAKOŃCZENIE OBRAD

7 16:00 18:20 PANEL VIII Przewodniczący: ks. mgr lic. Marek Paszkowski Centrum Konferencyjne sala 10 16:00 16:10 mgr Natalia Tończyk (UMK) Dowód z opinii biegłego w procesie cywilnym w sprawach z zakresu ochrony dzieł sztuki a opinie prywatne i opinie powstałe na potrzeby innych postępowań 16:10 16:20 mgr Patrycja Stolarczyk (UKSW) Środki dowodowe w postępowaniach o pozbawienie władzy rodzicielskiej w świetle badań empirycznych 16:20 16:30 Sandra Anna Gumowska (UwB) Problematyka dopuszczalności dowodów z dokumentów tradycyjnych i elektronicznych w postępowaniu administracyjnym i cywilnym 16:30 16:40 Piotr Czeczot (UwB), mgr Karolina Góralczyk (UwB) Opieszałość w wydawaniu opinii przez biegłego a przepisy ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki 16:40 16:50 mgr Piotr Śliwiński (UKSW) Regulacje w zakresie dowodu z zeznań małoletniego świadka na gruncie postępowania karnego i kanonicznego 16:50 17:00 mgr Grzegorz Ćwikliński (UWM) Dowód elektroniczny w sprawach o delicta graviora zarezerwowane Kongregacji Nauki Wiary 17:00 17:10 mgr Julia Kopeć (UKSW) Sądowe uznanie za zmarłego jako dowód w procesie o nieważność małżeństwa z kan KPK 17:10 17:20 Aleksandra Pianka (UWM) Dopuszczalność pozyskiwania dowodu w kanonicznym procesie za pośrednictwem sądu powszechnego 17:20 17:30 Wojciech Rosicki (UMCS), Tomasz Baduła (UMCS) Pomoc adwokata kościelnego w doborze środków dowodowych 17:30 17:40 Magdalena Sasin (UWM) Wartość dowodowa dokumentów w procesie o nieważność małżeństwa 17:40 17:50 lic. Krzysztof Bandurski (UWM) Postępowanie dowodowe w sprawie rozwodowej i o nieważność małżeństwa z powodu uzależnienia od hazardu 17:50 18:00 mgr Łukasz Stanecki (UWM) Dowód elektroniczny w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa 18:00 18:10 inż. Joanna Jędrak (UWM) Rzeczoznawca majątkowy jako biegły sądowy 18:10 18:20 Monika Wilanowska (UR) Współpraca między sądami państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie przeprowadzania dowodów

8 18:20 ZAKOŃCZENIE OBRAD 16:00 18:30 PANEL IX Przewodnicząca: dr Adrianna Szczechowicz Centrum Konferencyjne sala 5 16:00 16:10 mgr Dominika Wójcik (KUL) Tajemnica zawodowa adwokata w postępowaniu cywilnym aspekty prawne i etyczne 16:10 16:20 mgr Katarzyna Kowalska (UWM) Międzynarodowa pomoc prawna w zakresie przeprowadzania dowodów w sprawach cywilnych na podstawie rozporządzenia Rady (WE) Nr 1206/ :20 16:30 mgr Karolina Rzeczkowska (UWM) Pomoc prawna sądów państw obcych w zakresie doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym 16:30 16:40 Mateusz Tubisz (UWM) Problematyka notoryjności na gruncie art. 228 k.p.c. 16:40 16:50 Karol Mierzyński (UwB) Moc dowodowa opinii biegłego prywatnego w postępowaniu administracyjnym i cywilnym 16:50 17:00 Małgorzata Hinz (UWM) Współpraca sądów krajów członkowskich UE w postępowaniu spadkowym 17:00 17:10 Sylwia Bekasińska (UWM) Dokument urzędowy jako dowód w postępowaniu cywilnym - wybrane zagadnienia 17:10 17:20 Wioleta Dąbkowska (UWM) Prekluzja dowodowa w postępowaniu cywilnym 17:20 17:30 Daria Trzebiatowska (UWM) Dowód z badań DNA w sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka 17:30 17:40 Dominika Zaliwska (UWM) Przeprowadzenie dowodu na odległość w postępowaniu cywilnym 17:40 17:50 Arletta Sokół (UWM) Przeprowadzenie dowodu poza składem sądu orzekającego - sędzia wyznaczony i sąd wezwany 17:50 18:00 Monika Ćwikła (UWM) Przesłuchanie w ramach pomocy sądowej w postępowaniu cywilnym 18:00 18:10 mgr Piotr Aszkiełowicz (UWM) Postępowanie dowodowe w zakresie ustanawiania i kontroli obszarów ochrony krajobrazu 18:10 18:20 Zuzanna Załuczkowska (UWM) Postępowanie dowodowe w sprawach o naruszenie praw autorskich

9 18:20 18:30 mgr Cezary Dzierzbicki (UW) Postanowienia dowodowe wydawane w postępowaniu nieprocesowym w sprawach dotyczących nieruchomości 18:30 ZAKOŃCZENIE OBRAD Poster naukowy inż. Joanna Jędrak (UWM) Sądownictwo kościelne w Polsce PATRONAT MEDIALNY