У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА. RADWAG Wagi Elektroniczne Witold Lewandowski, Пољска. Вага са неаутоматским функционисањем, тип WLC, WLY и WTC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА. RADWAG Wagi Elektroniczne Witold Lewandowski, Пољска. Вага са неаутоматским функционисањем, тип WLC, WLY и WTC"

Transkrypt

1 РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: телефон: (011) , телефакс: (011) На основу члана 192. ст. 1. Закона о општем управном поступку (,,Службени лист СРЈ, бр. 33/97 и 31/01 и,,службени гласник РС, број 30/10) и члана 22. Закона о метрологији (,,Службени гласник РС, број 15/16), а у вези са Правилником о вагама са неаутоматским функционисањем (,,Службени гласник РС, број 17/13), поступајући по захтеву SUPERLAB DOO, Нови Београд, Mилутина Миланковића 25, в.д. директора Дирекције за мере и драгоцене метале доноси У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА Произвођач: Назив и тип: Број уверења: RADWAG Wagi Elektroniczne Witold Lewandowski, Пољска Вага са неаутоматским функционисањем, тип WLC, WLY и WTC RS деловодни број: 393-8/ важи до: издато: године Београд, године Главне карактеристике и услови за одобравање наведени су у прилогу, који чини саставни део документа и састоји се од 12 страна. В. Д. Д И Р Е К Т О Р А Чедомир Белић

2 ПРИЛОГ УВЕРЕЊУ О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА БРОЈ: RS Назив и тип мерила Вага са неаутоматским функционисањем типа WLC, WLY и WTC намењенa je мерењу масе у сврху обрачуна према резултату мерења. Подтипови ваге су дефинисани на следећи начин: WLC... ver.1 алуминијумско-пластично кућиште WLC.../C/2 ver.1 алуминијумско-пластично кућиште, уређај за подешавање са уграђеним тегом WLC... ver.2 на основи PUE C/31 индикатора, C1, С2, D2 или F1 платформа WLC... ver.3 пластично кућиште WТС... ver.1 пластично кућиште WLY... ver.1 на основи PUE7 или PUE7.1 индикатора, C1, С2, D2 или F1 платформа 2. Oпис мерила 2.1. Механичка конструкција Ваге WLC... ver.1, WLC.../C/2 ver.1, WLC... ver.3 и WТС... ver.1 су компактне ваге. Ваге WLY... ver.1 и WLC... ver.2 се састоје из: - електронског мерног и показног уређаја, - електромеханичких мерних претварача, - пријемникa масе. Пријемник масе израђен је од челичне конструкције, димензија и облика у зависности од максималног мерења ваге и типа конструкције мерила. Пријемник масе доводи се у референтни положај за мерење помоћу уграђене либеле и подесивих ножица осим код фиксно постављених пријемника масе. Пример изгледа мерила приказан je на слици Функције и уређаји: - уређај за довођење показивача у нулти положај при укључењу, у опсегу до 20 % Max мерења; - полуаутоматски уређај за довођење показивача у нулти положај, у опсегу до 4 % Max мерења; - уређај за одржавање показивача у нултом положају, у опсегу до 4 % Max мерења; - полуаутоматски уређај за тару (тара са којом се умањује опсег мерења); - уређај за подешавање (заштићен жигом); - уређај за подешавање са уграђеним тегом (само WLC.../C/2 ver.1); - уређај за контролу исправности рада показног уређаја; - меморијски модул Алиби меморија (само WLY) - уређај за тару (тара са којом се умањује опсег мерења); - индикатор показивања нуле; - индикатор стабилности; Страна 2 од 12

3 3. Технички подаци 3.1 Класа тачности Класа тачности електромеханичке ваге је: II. 3.2 Мерни опсег Примери одобрених подтипова мерила масе са метролошким параметрима наведени су табеларно. Тип WLC 06 WTC 06 WLC 6 WTC 6 WLC 60 Максимално мерење, Маx 600 g 6 kg 60 kg Минимално мерење, Min 0,5 g 5 g 50 g Верификациони подељак, e 0,1 g 1 g 10 g Тара, T Маx Маx Маx Температурни опсег 15 C t 30 C Електрични напон напајања (стандардни) 230 V, AC 50Hz/ 11 V AC и/или унутрашња батерија Електрични напон напајања (опциони) (10 18) V DC Тип WLC 06/A1/C/2 WLC 6/A2/C/2 Максимално мерење, Маx 600 g 6 kg Минимално мерење, Min 0,5 g 5 g Верификациони подељак, e 0,1 g 1 g Тара, T Маx Маx Температурни опсег 15 C t 30 C Електрични напон напајања (стандардни) 230 V, AC 50Hz/ 11 V AC и/или унутрашња батерија Електрични напон напајања (опциони) (10 18) V DC Тип WLY 06/D2 WLY 6/12/C1 WLY 6/F1 WLY 60/C2 Максимално мерење, Маx 600 g 6/12 kg 6 kg 60 kg Минимално мерење, Min 0,5 g 5/10 g 5 g 50 g Верификациони подељак, e 0,1 g 1/2 g 1 g 10 g Тара, T Маx Маx Маx Маx Температурни опсег 15 C t 30 C Страна 3 од 12

4 3.3 Мерни претварачи У ова мерила масе могу се уградити електромеханички мерни претварачи: VISHAY TEDEA-HUNTLEIGH - PA 04M TRUE-TEC - PA 06M TRUE-TEC 3.4 Уређај за складиштење података (aliby memory) Подтип ваге WLY може бити опремљен уређајем за аутоматско дугорочно складиштење података мерења на интерну USB меморију. Подаци су заштићени од брисања за дати временски период који је подесив. Софтвер се покреће на Windows CE 6.0 и учитавање другог софтвера је онемогућено. 3.5 Техничка документација Прилог Уверењу о oдобрењу типа мерила број RS од године. Техничка документација која се односи на ово Уверење о одобрењу типа мерила налази се у ДМДМ у предмету под бројем 393-8/ Услови одобрења Све карактеристике ваге са неаутоматским функционисањем, поменуте у овом документу или не, не смеју бити у супротности са прилогом 1 Правилника о вагама са неаутоматским функционисањем. Мерни претварачи морају бити заштићени од преоптерећења (заштита од преоптерећења, довољно велико номинално оптерећење мерног претварача итд,) 5. Посебни услови за верификацију 5.1 Потребна документација за верификацију: - Уверење о одобрењу типа мерила масе са прилогом, - Упутство за употребу мерила масе. 5.2 Верификација ваге са неаутоматским функционисањем обавља се на месту употребе или на другом месту ако су испуњени услови одељка 5 прилога 2 Правилника о вагама са неаутоматским функционисањем (,,Службени гласник РС, број 17/13). 5.3 Метролошко упутство Мерила се верификују према прилогу 7. Правилника о вагама са неаутоматским функционисањем (,,Службени гласник РС, број 17/13). 6. Заштита Натписна плочица је осигурана од уклањања основним жигом у облику налепнице који се поставља тако да је прекрије једним делом. При првој верификацији мерило се жигоше на начин приказан на сликама 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Годишњи жиг у облику налепнице са кварталима поставља се у близини натписне плочице (само при оверавању мерила). Страна 4 од 12

5 7. Ознака усаглашености и натписи Српски знак усаглашености и натписи морају испуњавати услове из одељка 1 прилога 4 Правилника о вагама са неаутоматским функционисањем (,,Службени гласник РС бр. 17/13). Српски знак усаглашености и допунска метролошка ознака постављају се на кућиште електронског мерног и показног уређаја или на друго лако доступно и јасно видљиво место када је вага у свом правилном радном положају. Српски знак усаглашености, допунска метролошка ознака и натписи морају бити јасни, добро видљиви у радним условима и исписани тако да се не могу избрисати или скинути, као и да их је немогуће уклонити, а да се при том не оштете. 8. Слике Слика1. Пример изгледа мерила масе Страна 5 од 12

6 Слика 2. Начин жигосања ваге WLC ver. 1 Страна 6 од 12

7 Слика 3. Начин жигосања ваге WLC ver. 2 Страна 7 од 12

8 Слика 4. Начин жигосања ваге WLC ver. 2 Страна 8 од 12

9 Слика 5. Начин жигосања ваге WLC ver. 3 Страна 9 од 12

10 Слика 6. Начин жигосања ваге WTC Страна 10 од 12

11 Слика 7. Начин жигосања ваге WLY Страна 11 од 12

12 Слика 8. Начин жигосања ваге WLY Страна 12 од 12