METRYKA OPRACOWANIA. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Ligoty Woźnickiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "METRYKA OPRACOWANIA. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Ligoty Woźnickiej"

Transkrypt

1 P.W. STAN, Kluczbork, ul. Opolska 18 Pracownia Projektowania i Usług Inwestycyjnych Instalacje sanitarne w pełnym zakresie mgr inż. Andrzej Stańkowski tel/fax. (077) kom Stadium opracowani Temat zadania: METRYKA OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Ligoty Woźnickiej Zakres opracowania Adres inwestycji: Kategoria obiektu budowlanego Inwestor: Jednostka Projektowa: Branża: Data: 1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zakończona na działkach prywatnych. 2. Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej od przepompowni do włączenia w miejscowości Woźniki. 3. Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej od przydomowych przepompowni ścieków do projektowanej studzienki kanalizacji grawitacyjnej. 4. Przepompownia tranzytowa ścieków sanitarnych na działce nr 335 w miejscowości Ligocie Woźnickiej. 5. Zasilenie energetyczne przepompowni ścieków. Ligota Woźnicka, gmina Woźniki, jednostka ewidencyjna _4 Woźniki, Obręb 0005 Woźniki: 20/2, 21; 30/2; 30/3; 255/11; 256/11. Obręb 0003 Ligota Woźnicka: 67/1; 67/6; 255/2; 264/1; 275/2; 276; 279/2; 280/2; 280/3; 281/2; 281/3; 282; 283/1; 286; 287; 288; 289/1; 316; 318; 320/1; 320/2; 322; 323/2; 325; 326/2; 327/1; 327/2; 327/3; 328; 329/1; 330; 331; 332/2; 333/2; 335; 337/2; 338/1; 338/3; 339; 340; 341; 342; 343; 344; 347; 348; 349/1; 349/2; 350; 351/1; 351/2; 352; 353; 354; 355; 356/1; 357/1; 357/2; 359; 360; 363; 364/2; 365; 366; 367; 368; 372; 373/2; 374; 375; 376; 377; 378; 379; 380; 381/5; 386; 388; 389; 390;; 391/2; 393/1; 393/2; 394; 395; 396; 397; 398/1; 398/2; 399/1; 399/3; 400; 401; 402; 403; 404/2; 406/1; 407; 408; 411; 412/2; 412/3; 414/2; 416; 417; 419; 433; 435; 466; 467; 468; 472; 473/2; 474/1; 475; 476; 477; 478/4; 479; 482; 483; 484; 485; 486/1; 486/2; 487; 488; 492; 494; 496/1; 496/2; 497; 498/2; 498/3; 498/4; 499; 500; 502; 503; 509; 511/1; 515/1; 514; 548; 549; 550/1; 550/2; 551; 552/1; 552/2; 553; 554; 555; 556; 557; 558; 559; 595; 596; 598; 599; 600; 601; 604/2; 605; 606; 612/1; 612/2; 623; 627; 628; 629. XXVI Gmina Woźniki ul. Rynek 11; Woźniki Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STAN Andrzej Stańkowski ul. Opolska 18; Kluczbork technologiczno-sanitarna, drogowa, elektryczna Październik 2016 r Imię i nazwisko nr upr.+ przyn. do izby pieczątka i podpis Projektant: mgr inż. Andrzej Stańkowski OPL/0494/PWOS/09 OPL/IS/0224/02 Sprawdzający mgr inż. Kazimierz Arczyński 247/71/Op OPL/IS/0108/01 Opracował branżę elektryczną: mgr inż. Krzysztof Rejman 53/92/OP OPL/IE/1809/02 Opracował branżę drogową Marek Wojtaszczyk 14/93/OP OPL/BD/0732/01

2 OŚWIADCZENIE Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Tekst jednolity Dz. U r. nr 0, poz. 290 z póź. zm.), ja niżej podpisany oświadczam, że przedmiotowy projekt sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej Temat: Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Ligoty Woźnickiej Inwestor: Gmina Woźniki ul. Rynek 11; Woźniki Lokalizacja inwestycji Ligota Woźnicka, gmina Woźniki, jednostka ewidencyjna _4 Woźniki, Obręb 0005 Woźniki: 20/2, 21; 30/2; 30/3; 255/11; 256/11. Obręb 0003 Ligota Woźnicka: 67/1; 67/6; 255/2; 264/1; 275/2; 276; 279/2; 280/2; 280/3; 281/2; 281/3; 282; 283/1; 286; 287; 288; 289/1; 316; 318; 320/1; 320/2; 322; 323/2; 325; 326/2; 327/1; 327/2; 327/3; 328; 329/1; 330; 331; 332/2; 333/2; 335; 337/2; 338/1; 338/3; 339; 340; 341; 342; 343; 344; 347; 348; 349/1; 349/2; 350; 351/1; 351/2; 352; 353; 354; 355; 356/1; 357/1; 357/2; 359; 360; 363; 364/2; 365; 366; 367; 368; 372; 373/2; 374; 375; 376; 377; 378; 379; 380; 381/5; 386; 388; 389; 390; 391/2; 393/1; 393/2; 394; 395; 396; 397; 398/1; 398/2; 399/1; 399/3; 400; 401; 402; 403; 404/2; 406/1; 407; 408; 411; 412/2; 412/3; 414/2; 416; 417; 419; 433; 435; 466; 467; 468; 472; 473/2; 474/1; 475; 476; 477; 478/4; 479; 482; 483; 484; 485; 486/1; 486/2; 487; 488; 492; 494; 496/1; 496/2; 497; 498/2; 498/3; 498/4; 499; 500; 502; 503; 509; 511/1; 515/1; 514; 548; 549; 550/1; 550/2; 551; 552/1; 552/2; 553; 554; 555; 556; 557; 558; 559; 595; 596; 598; 599; 600; 601; 604/2; 605; 606; 612/1; 612/2; 623; 627; 628; 629. Data: październik, 2016 r Imię i nazwisko pieczątka i podpis Projektant branży sanitarnej: mgr inż. Andrzej Stańkowski Sprawdzający branży sanitarnej: mgr inż. Kazimierz Arczyński Projektant branży elektrycznej: mgr inż. Krzysztof Rejman Projektant branży drogowej: Marek Wojtaszczyk 1a

3 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1 Strona tytułowa 1 2 Oświadczenie projektantów 1a 3 Zawartość projektu 2 Branża sanitarna 4 Opis techniczny - branża sanitarna Informacje BIOZ Załączniki 6 Uprawnienia i izba projektanta i sprawdzającego branża sanitarna Uprawnienia i izba branża elektryczna Uprawnienia i izba branża drogowa Warunki techniczne do projektowania wydane przez Urząd Miejski w Woźnikach z dnia r Uzgodnienie przebiegu kanalizacji sanitarnej przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu z dnia r Uzgodnienie z Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział w Opolu z dnia r Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Burmistrza Woźnik z dnia r Uzgodnienie z Śląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach z dnia r Protokół z narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Lublińcu z dnia r Warunki przyłączenia wydane przez TAURON Dystrybucja z dnia r Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostę Lublinieckiego z dnia r Uzgodnienie projektu z Urzędem Miejskim w Woźnikach Wykaz współrzędnych X, Y Plan orientacyjny z podziałem na arkusze rys Projekt zagospodarowania terenu (12 arkuszy) rys Profil sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej rys Profil odgałęzień kanalizacji sanitarnej rys Profil kanalizacyjnej ciśnieniowej rys Zagospodarowanie przepompowni tranzytowej ścieków P1 w miejscowości Ligota Woźnicka rys Schemat studni rewizyjnej Ø1000 rys Schemat studni rewizyjnej Ø1000 z kaskadą zewnętrzna rys Schemat studni inspekcyjnej Ø425 rys Schemat studni rozprężnej Ø1000 rys Schemat studni Ø1200 z czyszczakiem rewizyjnym rys Schemat studni Ø1200 z odpowietrznikiem i czyszczakiem rewizyjnym rys Schemat przepompowni ścieków P1 rys. 8.0 Branża elektryczna 32 Opis techniczny P1 branża elektryczna Projekt zagospodarowania terenu przepompowni ścieków branża elektryczna E1 34 Schemat zasilania przepompowni ścieków P1. Schemat ideowy E2 35 Schemat ideowy szafki sterowniczej przepompowni ścieków P1 E3 Branża drogowa 36 Opis techniczny branża drogowa Projekt zagospodarowania terenu przepompowni ścieków P1 D1 2

4 OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego: Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Ligoty Woźnickiej CZĘŚĆ OGÓLNA Informacje ogólne INWESTOR: Gmina Woźniki ul. Rynek 11; Woźniki TEMAT: Budowa: Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Ligoty Woźnickiej LOKALIZACJA: miejscowość Ligota Woźnicka, gmina Woźniki. Podstawa opracowania Podstawę opracowania stanowi Umowa, zawarta pomiędzy Zamawiającym, a jednostką projektową Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STAN, Andrzej Stańkowski ul. Opolska 18; Kluczbork. Materiały wyjściowe do projektowania Mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500 obejmujące obszar projektowania. Mapy ewidencji gruntów. Wizje lokalne i wywiad terenowy. Uchwała nr 73/VI/2007 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 marca 2007 r w sprawie uchwalenia zamiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Woźniki. Uchwała nr 234/XXI/2004 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 grudnia 2004 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poszczególnych miejscowości gminy Woźniki Wypisy z rejestru gruntów. Dokumentacja geologiczno - inżynierska pod trasę kanalizacji sanitarnej. Uzgodnienia z właścicielami przyłączanych posesji. Warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej wydane przez odbiorcę ścieków. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Urząd Gminy i Miasta w Koziegłowach, Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wydana przez Gminę Woźniki. Warunki techniczne przyłączenia przepompowni do sieci energetycznej. Zakres opracowania: Inwestycja obejmuje projektowane obiekty i urządzenia kanalizacyjne oraz inne roboty związane, które służyć będą dla zbiorczego odprowadzenia ścieków bytowych i komunalnych z miejscowości Ligota Woźnicka w zakresie: 1) Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy DN200 z PVC-U układana na głębokości od 1,50 m do 3,50 m p.p.t. 2) Sieć kanalizacji sanitarnej - odgałęzienia kanalizacji o średnicy DN160mm, łączące kanalizację uliczną zbiorczą z pierwszą studzienką na terenie prywatnym lub doprowadzona do granicy działki. 3) Pompownia sieciowa ścieków P1 wyposażona w dwie pompy: pracująca + rezerwowa. 3

5 Wydajność pompowni P1 wynosi 25,0 m 3 /h. 4) Rurociąg tłoczny DN110 mm, PEHD, SDR17 łączący przepompownię P1 ze studzienką rozprężną SR-1 w miejscowości Woźniki. 5) Rurociąg tłoczny DN75 mm, PEHD, SDR17 łączący odgałęzienia przydomowych przepompowni ścieków ze studzienką rozprężną Sk.13.2 zlokalizowaną w ul. Woźnickiej. 6) Rurociąg tłoczny DN63 mm, PEHD, SDR17 łączący przydomowe przepompownie ścieków z projektowanym zbiorczym rurociągiem tłocznym DN63; 7) Zasilanie energetyczne, system automatyki i monitoringu przepompowni ścieków P1. Zakres projektu obejmuje odprowadzenie ścieków poprzez projektowaną sieć grawitacyjną i tłoczną do sieci kanalizacyjnej w miejscowości Woźniki ul. Obrony Narodowej. 2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2.1. Przedmiot i cel inwestycji. Stan istniejący oraz uzasadnienie ekologiczne inwestycji Projektowane przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia ścieków bytowych i komunalnych w miejscowości Ligota Woźnicka w gminie Woźniki. Obecnie w większości posesji, odprowadzane z budynków ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych, odrębnie dla każdej posesji, nieliczne posesje wyposażone są w przydomowe oczyszczalnie ścieków bazujące na systemach oczyszczania ścieków w środowisku gruntowym. Obecny stan gospodarki ściekowej w miejscowości Ligota Woźnicka jest niezadowalający, gdyż występuje potencjalne zagrożenie zanieczyszczenia środowiska ściekami w przypadku nieszczelności zbiorników możliwe wycieki nieoczyszczonych ścieków do gruntu. Istniejące lokalne systemy oczyszczania ścieków narażone są z kolei na postępujący spadek efektywności oczyszczania na skutek zmęczenia gruntu w strefie rozsączania ścieków. Celem projektowanej inwestycji jest radykalne poprawienie stanu higieniczno-sanitarnego miejscowości Ligota Woźnicka oraz ochrona przed zanieczyszczaniem ściekami gruntu a w konsekwencji również wód powierzchniowych. Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko: 1. Aspekty pozytywne: (a) odprowadzenie do zbiorowej sieci kanalizacji i oczyszczenia docelowo na gminnej oczyszczalni ścieków w ilości ok. Q śr =81,96 m 3 /d; Q maxd =122,94 m 3 /d; Q maxh =12,80m 3 /d; zawierających ładunki zanieczyszczeń w ilości odpowiadającej ok. 683 RLM (b) wyeliminowanie niekontrolowanych wycieków nieoczyszczonych ścieków do gruntu w przypadku nieszczelności przydomowych zbiorników na ścieki; (c) w efekcie wymienionych aspektów nastąpi ograniczenie zanieczyszczenia powierzchni terenu, gruntu oraz ścieków powierzchniowych. 2. Aspekty negatywne: (a) nie przewiduje się negatywnego wpływu projektowanej inwestycji na środowisko. 4

6 2.2. Ogólna charakterystyka miejscowości Ligota Woźnicka Położenie miejscowości Ligota Woźnicka Wieś Ligota Woźnicka położona jest pod względem administracyjnym w powicie lublinieckim na obszarze usytuowanym w centralnej części gminy Woźniki. Siedlisko Ligota Woźnicka rozlokowane jest w pasie terenu rozciągającym się na kierunku północ-południe na długości ok. 1,5 km. Miejscowość zlokalizowana jest głównie wzdłuż dróg powiatowych oraz w obrębie dróg gminnych Ukształtowanie terenu: Ukształtowanie terenu w obrębie siedliska wsi Ligota Woźnicka jest średnio zróżnicowane, wyraźne jest nachylenie terenu w kierunku południowym. Rzędne wysokościowe terenu układają się do ok. 311,9 m n.p.m. do ok. 353,0 m n.p.m Charakter zabudowy wsi Ligota Woźnicka Istniejąca zabudowa ma charakter zwarty. W starej zabudowie charakterystyczny jest brak jednoznacznie wykształconej linii zabudowy. Dominują tutaj posesje o charakterze zagrodowym z budynkami mieszkalnymi parterowymi lub jednopiętrowymi i z licznymi budynkami gospodarczymi oraz inwentarskimi Zaopatrzenie w wodę oraz sieć kanalizacji sanitarnej stan istniejący Woda na cele bytowe w gospodarstwach domowych oraz dla potrzeb gospodarczych i odbiorców we wsi Ligota Woźnicka, dostarczana jest ze zbiorczej gminnej sieci wodociągowej. Wieś nie posiada obecnie żadnej sieci kanalizacji sanitarnej Projektowany układ lokalizacyjny sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych Zapewnienie odbioru ścieków oraz warunki przyłączenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Woźnicka do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zostały określone przez Gminę Woźniki. Warunki te obejmują również wytyczne dla projektowania przepompowni ścieków. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej przeznaczona jest dla odbioru ścieków bytowych oraz komunalnych z miejscowości Ligota Woźnicka. Nie dopuszcza się odprowadzania do projektowanej kanalizacji sanitarnej ścieków inwentarskich oraz ścieków deszczowych i roztopowych. Odgałęzienia sieci kanalizacyjnej umożliwiające podłączenie budynków zaprojektowano zarówno dla działek z zabudową istniejąca jak i dla działek, których właściciele uzyskali pozwolenie na budowę. 5

7 Tab. 1: Wykaz działek z projektowaną siecią i odgałęzieniami kanalizacji sanitarnej: Lp Działka Nr budynku Numer zgody Właściciel Obręb 0003 Ligota Woźnicka 1 67/1 --- Gmina Woźniki, ul. Rynek 11, Woźniki 2 67/6 ul. Skalna 8 1 Słota Rafał zam. ul. Czarnoleśna 2, Ligota Woźnicka, Woźniki 3 255/2 --- Gmina Woźniki, ul. Rynek 11, Woźniki 4 264/1 Św. Antoniego Paliga Patrycja zam. ul. Łąkowa 2; Woźniki 5 275/2 ul. Szkolna 9 3 Mąkos Dagmara zam. ul. Szkolna 9; Woźniki ul. Szkolna 7 4 Potempa Beata zam. ul. Szkolna 7, Ligota Woźnicka, Woźniki 7 279/2 ul. Kwiatowa 14 5 Kacorzyk Jarosław zam. ul. Kwiatowa 14, Ligota Woźnicka, Woźniki 8 280/2 ul. Kwiatowa 12 6 Musik Jolanta zam. ul. Kwiatowa 12, Ligota Woźnicka, Woźniki Musik Gabriel zam. ul. Kwiatowa 12, Ligota Woźnicka, Woźniki 9 280/3 ul. Kwiatowa 12a /2 ul. Kwiatowa 10a 8 Kaczmarczyk Justyna zam. ul. Kwiatowa 12a, Ligota Woźnicka, Woźniki Kaczmarczyk Sebastian zam. ul. Kwiatowa 12a, Ligota Woźnicka, Woźniki Brdąkała Marian zam. ul. Kwiatowa 10a, Ligota Woźnicka, Woźniki Brdąkała Sylwia zam. ul. Kwiatowa 10a, Ligota Woźnicka, Woźniki /3 ul. Kwiatowa 10 9 Gorol Eugeniusz zam. ul. Kwiatowa 10, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. Kwiatowa 8 10 Słota Karol zam. ul. Kwiatowa 8, Ligota Woźnicka, Woźniki /1 ul. Szkolna 7a 11 Tyka Grzegorz zam. ul. Szkolna 7a, Ligota Woźnicka, ul. Kwiatowa 6 12 Skop Adam zam. ul. Kwiatowa 6, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. Kwiatowa 4 13 Musik Marta zam. ul. K. Miarki 24, Ligota Woźnicka, Woźniki Musik Józef zam. ul. Kwiatowa 4, Ligota Woźnicka, Woźniki Musik Jan zam. ul. Kwiatowa 4, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. Kwiatowa 2b 14 Machoń Piotr zam. ul. Kwiatowa 2b, Ligota Woźnicka, Woźniki /1 ul. Kwiatowa 2 15 Harabas Izabela zam. ul. Kwiatowa 2, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. Kwiatowa ul. Łąkowa /1 ul. Łąkowa Peła Henryk zam. ul. Kwiatowa 11, Ligota Woźnicka, Woźniki Peła Rozalia zam. ul. Kwiatowa 11, Ligota Woźnicka, Woźniki Baron Zygmunt zam. ul. Łąkowa 6, Ligota Woźnicka, Woźniki Baron Genowefa zam. ul. Łąkowa 6, Ligota Woźnicka, Woźniki Rupik Gabriel zam. ul. Łąkowa 20, Ligota Woźnicka, Woźniki Rupik Danuta zam. ul. Łąkowa 20, Ligota Woźnicka, Woźniki /2 ul. Łąkowa Rupik Benedykt zam. ul. Woźnicka 5, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. Łąkowa Bauknecht Elżbieta zam. ul. Łąkowa 16, Ligota Woźnicka, Woźniki /2 ul. Kwiatowa 9 21 Osadnik Marek zam. ul. Kwiatowa 9, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. Łąkowa 12a 22 Golaś Przemysław zam. ul. Łąkowa 12a, Ligota Woźnicka, Woźniki /2 ul. Kwiatowa 7a 23 Zamiar Ewa zam. ul. Kwiatowa 7a, Ligota Woźnicka, Woźniki /1 ul. Łąkowa Kluczniak Danuta zam. ul. Kwiatowa 5, Ligota Woźnicka, Woźniki /2 ul. Łąkowa 8 25 Adamus Ryszard zam. ul. Łąkowa 8, Ligota Woźnicka, Woźniki /3 ul. Kwiatowa 5 26 Adamus Henryk zam. ul. Kwiatowa 5, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. Kwiatowa /1 ul. Kwiatowa 1a 28 Płaczek Katarzyna zam. ul. Kwiatowa 3, Ligota Woźnicka, Woźniki Ślązok Renata zam. ul. Kwiatowa 3, Ligota Woźnicka, Woźniki Ślązok Eryk zam. ul. Kwiatowa 3, Ligota Woźnicka, Woźniki Blasczok Joanna zam. ul. Kwiatowa 1a, Ligota Woźnicka, Woźniki Blasczok Damian zam. ul. Kwiatowa 1a, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. Łąkowa 4 29 Osadnik Józef zam. ul. Łąkowa 4, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. Łąkowa 2 ul. Kwiatowa 1 30 Osadnik Gerard zam. ul. Łąkowa 2, Ligota Woźnicka, Woźniki /2 --- Powiat Lubliniecki, ul. Paderewskiego 7, Lubliniec 6

8 Lp Działka Nr budynku Numer zgody Właściciel /2 --- Gmina Woźniki, ul. Rynek 11, Woźniki Gmina Woźniki, ul. Rynek 11, Woźniki /2 ul. Łąkowa Wachowski Wacław zam. ul. Łąkowa 29, Ligota Woźnicka, Woźniki /1 ul. Łąkowa Piechula Lidia zam. ul. Skłodowskiej 68/III m.2, Piekary Śląskie Piechula Leonard zam. ul. Skłodowskiej 68/III m.2, Piekary Śląskie /3 ul. Łąkowa Nokielska Wioletta zam. ul. Jesionowa 16, Gniazdów Nokielski Mariusz zam. ul. Jesionowa 16, Gniazdów ul. Łąkowa Rygoł Aneta zam. ul. Łąkowa 11, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. Łąkowa Rygoł Teresa zam. ul. Łąkowa 11, Ligota Woźnicka, Woźniki Rygoł Franciszek zam. ul. Łąkowa 11, Ligota Woźnicka, Woźniki Dzierżawca: Wojsyk Grażyna zam. ul. Karola Miarki 49; Ligota Woźnicka, Woźniki Wojsyk Stanisław zam. Karola Miarki 49, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. Łąkowa 9 36 Potempa Marzena zam. ul. Łąkowa 9, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. Łąkowa 7 37 Banasik Renata zam. ul. Łąkowa 7, Ligota Woźnicka, Woźniki Szyja Zdzisław zam. ul. Łąkowa 7, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. Łąkowa 5 38 Szyja Anna zam. ul. Knosały 22 m. 9, Radzionków ul. Łąkowa 3 39 Komor Sylwia zam. ul. Łąkowa 3, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. Woźnicka 2 40 Ślimok Ireneusz zam. ul. Woźnicka 2, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. Woźnicka 4 41 Usnacht Lidia zam. ul. Woźnicka 4, Ligota Woźnicka, Woźniki Usnacht Jan zam. ul. Woźnicka 4, Ligota Woźnicka, Woźniki /1 ul. Woźnicka 6 42 Trzepizur Regina zam. ul. Woźnicka 6, Ligota Woźnicka, Woźniki Breguła Izabela zam. ul. Woźnicka 8 Ligota Woźnicka, Woźniki Trzepizur Monika zam. ul. Woźnicka 6, Ligota Woźnicka, Woźniki Trzepizur Michał zam. ul. Woźnicka 6, Ligota Woźnicka, Woźniki /2 ul. Woźnicka 8 43 Breguła Adam zam. ul. Woźnicka 8, Ligota Woźnicka, Woźniki Breguła Izabela zam. ul. Woźnicka 8 Ligota Woźnicka, Woźniki Gmina Woźniki, ul. Rynek 11, Woźniki /1 ul. K. Miarki Nokielski Piotr zam. ul. K. Miarki 59, Ligota Woźnicka, Woźniki /2 ul. K. Miarki Nokielski Rafał zam. ul. K. Miarki 61, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. K. Miarki Węglarz Anna zam. ul. K. Miarki 57, Ligota Woźnicka, Woźniki Węglarz Seweryn zam. ul. K. Miarki 57, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. K. Miarki Rzymsko-Katolicka Parafia pw. św. Jakuba Apostoła, Lubsza ul. K. Miarki 55a 48 Ordon Agnieszka zam. ul. ul. K. Miarki 53a, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. K. Miarki Janus Maria zam. ul. Skalna 8, Ligota Woźnicka, Woźniki Janus Tomasz zam. ul. Skalna 8, Ligota Woźnicka, Woźniki /1 ul. K. Miarki Lorenczyk Dariusz zam. ul. K. Miarki 51, Ligota Woźnicka, Woźniki /1 ul. św Antoniego 6 51 Boguwolski Jan ul. Świętego Antoniego 6; Ligota Woźnicka, Woźniki Boguwolskia Justyna ul. Świętego Antoniego 6; Ligota Woźnicka, Woźniki /2 ul. św Antoniego Boguwolska-Dotkuś Klaudia zam. ul. Leśna 53, Mzyki ul. K. Miarki Wojsyk Stanisław zam. ul. K. Miarki 49, Ligota Woźnicka, Woźniki Wojsyk Grażyna zam. ul. K. Miarki 49, Ligota Woźnicka, Woźniki Gmina Woźniki, ul. Rynek 11, Woźniki ul. K. Miarki Żydziok-Czaja Urszula zam. ul. Lompy 3 m.13, Woźniki /2 ul. K. Miarki Frelich Grażyna zam. ul. Tysiąclecia 5 m.9, Tarnowskie Góry Frelich Ryszard zam. ul. Tysiąclecia 5 m.9, Tarnowskie Góry ul. K. Miarki Szymczyk Krystyna zam. ul. K. Miarki 39, Ligota Woźnicka, Woźniki Szymczyk Jarosław zam. ul. K. Miarki 39, Ligota Woźnicka, Woźniki Szymczyk Daniel zam. ul. K. Miarki 39, Ligota Woźnicka, Woźniki Łapok Aleksandra zam. Skrzesówka 7, Woźniki ul. K. Miarki Usnacht Henryk zam. ul. K. Miarki 37, Ligota Woźnicka, Woźniki 7

9 Lp Działka Nr budynku Numer zgody Właściciel ul. K. Miarki Sylwa Teresa zam. ul. K. Miarki 35, Ligota Woźnicka, Woźniki Sylwa Jacek zam. ul. K. Miarki 35, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. K. Miarki Jantos Andrzej zam. ul. K. Miarki 33, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. K. Miarki Nokielski Andrzej zam. ul. K. Miarki 29, Ligota Woźnicka, Woźniki /2 ul. Szkolna 6 61 Musik Dorota zam. ul. Szkolna 6, Ligota Woźnicka, Woźniki Musik Józef zam. ul. Szkolna 6, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. Szkolna Konopka Mariola zam. ul. K. Miarki 17, Ligota Woźnicka, Woźniki Konopka Tomasz zam. ul. Kościelna 52, Mzyki, Koziegłowy ul. K. Miarki Bajer Gabriela zam. Ks. Ficka 4, Piekary Śląskie ul. K. Miarki Nawara Daria zam. ul. K. Miarki 25, Ligota Woźnicka, Woźniki Nawara Piotr zam. ul. K. Miarki 25, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. K. Miarki Osadnik Werner zam. ul. K. Miarki 21, Ligota Woźnicka, Woźniki Osadnik Irena zam. ul. Spokojna 1, Tarnowskie Góry ul. Szkolna 4 66 Płaszczymąka Marek zam. ul. Szkolna 4, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. K. Miarki 19 ul. Szkolna 2 67 Setnik Róża zam. ul. K. Miarki 19, Ligota Woźnicka, Woźniki Gmina Woźniki, ul. Rynek 11, Woźniki /5 ul. Szkolna 9c 68 Piechula Jerzy zam. ul. K. Miarki 12, Ligota Woźnicka, Woźniki Piechula Hanna zam. ul. K. Miarki 12, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. K. Miarki Łapok Alfred zam. ul. K. Miarki 17, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. K. Miarki Kocot Ewa zam. ul. K. Miarki 13, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. K. Miarki 11b 71 Kupiec Eryk zam. ul. K. Miarki 11b, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. K. Miarki Karpińska Maria zam. ul. K. Miarki 11, Ligota Woźnicka, Woźniki Kamińska Beata zam. ul. Klimasa 6 m.7, Zabrze Musik Magdalena zam. ul. K. Miarki 11, Ligota Woźnicka, Woźniki /2 ul. K. Miarki 11a 73 Mydlak Pelagia zam. ul. K. Miarki 11a, Ligota Woźnicka, Woźniki /1 ul. K. Miarki 9 74 Dyrdzik Jan zam. ul. K. Miarki 9, Ligota Woźnicka, Woźniki Dyrdzik Lucyna zam. ul. K. Miarki 9b, Ligota Woźnicka, Woźniki Dyrdzik Krzysztof zam. ul. K. Miarki 9b, Ligota Woźnicka, Woźniki /2 ul. K. Miarki 9b 75 Dyrdzik Lucyna zam. ul. K. Miarki 9b, Ligota Woźnicka, Woźniki Dyrdzik Krzysztof zam. ul. K. Miarki 9b, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. K. Miarki 7 76 Nowak Marceli zam. ul. K. Miarki 7, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. K. Miarki 5 77 Musik Feliks zam. ul. K. Miarki 5, Ligota Woźnicka, Woźniki Musik Irena zam. ul. K. Miarki 5, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. K. Miarki 3 78 Osadnik Rufin zam. ul. K. Miarki 3, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. K. Miarki 1 79 Rzepka Dawid zam. ul. K. Miarki 1, Ligota Woźnicka, Woźniki /1 --- Powiat Lubliniecki, ul. Paderewskiego 7, Lubliniec /2 --- Powiat Lubliniecki, ul. Paderewskiego 7, Lubliniec /1 --- Gmina Woźniki, ul. Rynek 11, Woźniki /3 --- Powiat Lubliniecki, ul. Paderewskiego 7, Lubliniec Powiat Lubliniecki, ul. Paderewskiego 7, Lubliniec Gmina Woźniki, ul. Rynek 11, Woźniki ul. K. Miarki Nierada Józef zam. ul. K. Miarki 80, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. K. Miarki Kowalik Renata zam. ul. Przedborska 137, Radomsko Stolarczyk Andrzej zam. ul. K. Miarki 78, Ligota Woźnicka, Woźniki /2 ul. K. Miarki Zok Agnieszka zam. ul. K. Miarki 76, Ligota Woźnicka, Woźniki Zok Bogusław zam. ul. K. Miarki 76, Ligota Woźnicka, Woźniki /1 ul. K. Miarki Gorol Leszek zam. ul. K. Miarki 70, Ligota Woźnicka, Woźniki Kandzia Bożena zam. ul. K. Miarki 70, Ligota Woźnicka, Woźniki Kandzia Tomasz zam. ul. K. Miarki 70, Ligota Woźnicka, Woźniki 8

10 Lp Działka Nr budynku Numer zgody Właściciel ul. K. Miarki Paliga Krystyna zam. ul. K. Miarki 68, Ligota Woźnicka, Woźniki Paliga Rajmund zam. ul. K. Miarki 68, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. K. Miarki Pilchowiec Roman zam. ul. K. Miarki 66, Ligota Woźnicka, Woźniki Pilchowiec Alicja zam. ul. K. Miarki 66, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. Czarnoleśna 1 87 Kulisz Józef zam. ul. Czarnoleśna 1, Ligota Woźnicka, Woźniki /2 ul. Czarnoleśna 3 88 Nierada Ewa zam. ul. Czarnoleśna 3, Ligota Woźnicka, Woźniki /3 ul. Czarnoleśna 5 89 Nierada Dorota zam. ul. Czarnoleśna 5, Ligota Woźnicka, Woźniki Nierada Rufin zam. ul. Czarnoleśna 5, Ligota Woźnicka, Woźniki /2 ul. Czarnoleśna 7 90 Plaza Bernadeta zam. ul. Czarnoleśna 7, Ligota Woźnicka, Woźniki Plaza Czesław zam. ul. Czarnoleśna 7, Ligota Woźnicka, Woźniki Plaza Remigiusz zam. ul. Czarnoleśna 7, Ligota Woźnicka, Woźniki Plaza Daria zam. ul. Czarnoleśna 7, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. Czarnoleśna Gorol Alfred zam. ul. Czarnoleśna 13, Ligota Woźnicka, Woźniki dzierżawca: Filipczyk Michał zam. Czarny Las 15, Woźniki ul. Czarnoleśna Gorol Jan zam. ul. Czarnoleśna 15, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. Czarnoleśna 15a 93 Musik Barbara zam. ul. Grójecka 8, Psary ul. Czarnoleśna Kot Paweł zam. ul. Czarnoleśna 19, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. Czarnoleśna Adamus Jerzy zam. ul. Czarnoleśna 25, Ligota Woźnicka, Woźniki Adamus Anna zam. ul. Czarnoleśna 25, Ligota Woźnicka, Woźniki Powiat Lubliniecki, ul. Paderewskiego 7, Lubliniec Powiat Lubliniecki, ul. Paderewskiego 7, Lubliniec ul. Czarnoleśna 6 96 Kluczniak Danuta zam. ul. Kwiatowa 5, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. Czarnoleśna 2 97 Słota Mateusz zam. ul. Czarnoleśna 2, Ligota Woźnicka, Woźniki /2 ul. K. Miarki Opiełka Irena zam. ul. K. Miarki 60, Ligota Woźnicka, Woźniki /1 ul. Sportowa Wachowska Katarzyna ul. Karola Miarki 60; Woźniki Wachowski Roman ul. Karola Miarki 60; Woźniki ul. K. Miarki Ślimok Barbara zam. ul. Karola Miarki 68, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. K. Miarki Kot Jerzy- ul. K. Miarki 40, Ligota Woźnicka, Woźniki Kot Elżbieta zam. ul. K. Miarki 40, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. K. Miarki 54 Gmina Woźniki, ul. Rynek 11, Woźniki /4 ul. K. Miarki Skuła Monika zam. ul. K. Miarki 52, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. K. Miarki Kot Dorota zam. ul. K. Miarki 50, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. K. Miarki Mieroń Grażyna zam. ul. Kukuczki 1 m.6, Ruda Śląska ul. K. Miarki Osadnik Henryka zam. ul. K. Miarki 44, Ligota Woźnicka, Woźniki Przybylska Grażyna zam. ul. K. Miarki 44, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. K. Miarki Franczyk Marian zam. ul. K. Miarki 42, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. K. Miarki Osadnik Regina zam. ul. K. Miarki 40, Ligota Woźnicka, Woźniki /1 ul. Sportowa Żydziok Maria zam. ul. Jana 24, Kalety Sobera Jacek zam. ul. Jana Olbrachta 35, Częstochowa /2 ul. K. Miarki Żydziok Maria zam. ul. Jana 24, Kalety ul. Sportowa Pilarska Danuta zam. ul. Sportowa 21, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. K. Miarki Broncel Teresa zam. ul. K. Miarki 34, Ligota Woźnicka, Woźniki Broncel Antoni zam. ul. K. Miarki 34, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. K. Miarki Wierzbińska Teresa zam. ul. K. Miarki 30, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. Polna 1a 115 Jagusiak Aneta zam. ul. Polna 1a,Ligota Woźnicka, Woźniki /1 ul. Polna Jagusiak Katarzyna zam. ul. Polna 1a, Ligota Woźnicka, Woźniki /2 ul. Polna Szkop Emilian zam. ul. Polna 1, Ligota Woźnicka, Woźniki Gmina Woźniki, ul. Rynek 11, Woźniki 9

11 Lp Działka Nr budynku Numer zgody Właściciel /2 ul. Czarnoleśna 6a 117 Piełot Renata zam. ul. Czarnoleśna 10, Ligota Woźnicka, Woźniki /3 --- Gmina Woźniki, ul. Rynek 11, Woźniki /4 ul. Czarnoleśna Kulisz Krzysztof zam. ul. Czarnoleśna 10, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. Czarnoleśna Gorol Alfred zam. ul. Czarnoleśna 13, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. Czarnoleśna Rygoł Ryszard zam. ul. Czarnoleśna 12, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. Czarnoleśna Nowak Jan zam. ul. Czarnoleśna 14, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. Czarnoleśna Zielenska Angelika zam. ul. 3 Maja 19, Wilkowice ul. Sportowa Nancka Rafał ul. Karola Miarki 16; Woźniki Nancka Karolina ul. Ogrodowa 7; Woźniki /1 ul. Czarnoleśna Skop Arkadiusz zam. ul. K. Miarki 48, Ligota Woźnicka, Woźniki /1 ul. Polna Szkop Paweł zam. ul. Polna 7, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. Polna Michalski Gerard zam. ul. Polna 2, Ligota Woźnicka, Woźniki Gmina Woźniki, ul. Rynek 11, Woźniki Gmina Woźniki, ul. Rynek 11, Woźniki /1 ul. K. Miarki Kołodziejski Jacek zam. ul. K. Miarki 26, Ligota Woźnicka, Woźniki Kołodziejska Agnieszka zam. ul. K. Miarki 26, Ligota Woźnicka, Woźniki /2 ul. Polna Cieślik Natalia zam. ul. Sportowa 7, Woźniki Cieślik Robert zam. ul. Sportowa 7, Woźniki ul. Polna 129 Sojka Urszula zam. ul. Wiosenna 24 m.15, Chorzów Sojka Ewald zam. ul. Wiosenna 24 m.15, Chorzów /1 ul. Sportowa Parkitna Renata zam. ul. Karola Miarki 24, Ligota Woźnicka, Woźniki /2 ul. K. Miarki Wiatrek Urszula zam. ul. K. Miarki 24, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. Sportowa Krzywoń Amelia zam. ul. Sportowa 3, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. Sportowa Janicka Justyna zam. ul. Sportowa 1, Ligota Woźnicka, Woźniki Janicki Michał zam. ul. Sportowa 1, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. K. Miarki Osadnik Gabriel zam. Marienbergstrasse 43, Burghausen adres do dręczeń: ul. Karola Miarki 22, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. K. Miarki Wyląg Anna zam. ul. K. Miarki 20, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. K. Miarki Osadnik Oskar zam. ul. K. Miarki 12a, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. K. Miarki Nancka Hanna zam. ul. K. Miarki 16, Ligota Woźnicka, Woźniki Nancka Jerzy zam. ul. K. Miarki 16, Ligota Woźnicka, Woźniki Gmina Woźniki, ul. Rynek 11, Woźniki Gmina Woźniki, ul. Rynek 11, Woźniki ul. K. Miarki Piechula Jerzy zam. ul. K. Miarki 12, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. K. Miarki Bednarczyk Ryszard zam. ul. K. Miarki 8, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. K. Miarki Wachowski Bogusław zam. ul. K. Miarki 6, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. K. Miarki Kuliś Monika zam. ul. K. Miarki 4, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. K. Miarki Mikulska Agnieszka zam. ul. K. Miarki 2, Ligota Woźnicka, Woźniki /2 ul. Woźnicka Rajtor Joanna zam. ul. Woźnicka 1, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. Woźnicka Ślimok Dawid zam. ul. Woźnicka 3, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. Woźnicka Rupik Józef zam. ul. Woźnicka 5, Ligota Woźnicka, Woźniki /1 ul. K. Miarki Kuder Szymon zam. ul. 3 Maja 35, Boronów Kuder Katarzyna zam. ul. K. Miarki 14, Ligota Woźnicka, Woźniki /2 ul. K. Miarki 12a 147 Osadnik Gerard zam. ul. K. Miarki 12a, Ligota Woźnicka, Woźniki ul. Woźnicka Tworkowska Regina zam. ul. Woźnicka 7, Ligota Woźnicka, Woźniki Tworkowski Zbigniew zam. ul. Woźnicka 7, Ligota Woźnicka, Woźniki 10

12 Lp Działka Nr budynku Numer zgody Właściciel ul. Woźnicka Adamus Bogdan zam. ul. Woźnicka 9, Ligota Woźnicka, Woźniki Adamus Gabriela zam. ul. Woźnicka 9, Ligota Woźnicka, Woźniki Gmina Woźniki, ul. Rynek 11, Woźniki ul. Woźnicka Pieda Krystian zam. ul. 1 Maja 88 m.37, Kalety Obręb 0005 Woźniki / Gorol Mateusz zam. Solarnia 31, Woźniki Skarb Państwa Agencja Nieruchomości Rolnych, ul. 1 Maja 6, Opole /2 --- Powiat Lubliniecki, ul. Paderewskiego 7, Lubliniec /3 --- Powiat Lubliniecki, ul. Paderewskiego 7, Lubliniec / Gmina Woźniki, ul. Rynek 11, Woźniki / Gmina Woźniki, ul. Rynek 11, Woźniki 11

13 Projektowane przedsięwzięcie usytuowane będzie na gruntach obrębu Ligota Woźnicka i Woźniki w zakresie kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej. Zbiorcze kanały sanitarne prowadzone będą w ciągach komunikacyjnych. Odgałęzienia sieci kanalizacyjnej umożliwiające podłączenia budynku lub posesji do kanału zbiorczego, zakończone będą z reguły studzienką zlokalizowaną w pobliżu granicy na działce właściciela budynku lub posesji w odległości do 3,0 m od granicy. W przypadku nie uregulowanego stanu prawnego danej działki gruntowej, odgałęzienia sieci zaprojektowano do granicy działki prywatnej. Dla posesji wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków zaprojektowano odgałęzienia sieci do granicy działki. Do niżej wymienionych budynków z powodu odmowy na umieszczenie sieci lub nieustalonego właściciela działki, zaprojektowano odcinki sieci do granicy działki. Powyższe dotyczy budynków i działek wymienionych poniżej: 1. dz. nr 326/1 ul. Kwiatowa 7; 2. dz. nr 346 ul. Łąkowa 1; 3. dz. nr 362 ul. K. Miarki 45; 4. dz. nr 369 ul. K. Miarki 31; 5. dz. nr 381/4 ul. K. Miarki 9c; 6. dz. nr 387 ul. K. Miarki 15; 7. dz. nr 392/2 ul. K. Miarki 9a; 8. dz. nr 405 ul. K. Miarki 74; 9. dz. nr 409 ul. K. Marki 64; 10. dz. nr 410 ul. K. Miarki 62; 11. dz. nr 432 ul. Czarnoleśna 17; 12. dz. nr 471 ul. Czarnoleśna 4; 13. dz. nr 489 ul. K. Miarki 32; 14. dz. nr 512 ul. Czarnoleśna 20. Usytuowanie projektowanej sieci kanalizacyjnej w terenie w trakcie budowy, wyznaczone będzie według domiarów osi przewodów kanalizacyjnych do istniejących stałych elementów zagospodarowania oraz podanych długości odcinków kanałów między środkami studzienek rewizyjnych lub odcinków przewodu tłocznego oraz między charakterystycznymi punktami sieci (zmiana kierunku) Przepompownia sieciowa ścieków sanitarnych P1 Projektowaną przepompownię ścieków P1 projektuje się usytuować na działce gminnej nr 335 przy ul. Łąkowej w miejscowości Ligota Woźnicka. Teren lokalizacji pompowni będzie ogrodzony. Od strony dojazdu do pompowni, w ogrodzeniu wbudowana będzie brama o szerokości 3,5 m. Teren wewnątrz ogrodzenia pompowni utwardzony będzie kostką betonową. Wewnątrz ogrodzonego terenu pompowni zabudowane będą następujące obiekty i elementy. a) podziemny zbiornik pompowni Ø1500 mm z polimerobetonu; b) szafka sterownicza pompowni; c) słup oświetleniowy wraz z zamontowaną anteną kierunkową monitoringu; d) zasuwa odcinająca wbudowana w kanał doprowadzający ścieki do pompowni Ø 200 mm. e) żurawik ręczny z podstawą. Rzędna projektowana terenu pompowni wynosi 311,90 m n.p.m. Dojazd do pompowni zapewniony będzie z drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Powierzchnię projektowanego zjazdu do pompowni wykonać o nawierzchni tłuczniowej (wg części drogowej projektu). 12

14 Zasilanie elektryczne pompowni P1 zrealizowane będzie zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez TAURON S.A. Szafka złączowo-pomiarowa zabudowana zostanie we wskazanym miejscu usytuowanym w pobliżu ogrodzenia przepompowni ścieków. Projektowana linia kablowa nn, stanowiąca wewnętrzną linię zasilającą (WLZ) pompowni P1 prowadzona będzie od szafki do pompowni (wg części elektrycznej projektu). Wydzielony teren pompowni projektuje się wykonać o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm. 3. ZAKRES ZMIAN Z ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYWOŁANYCH PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ. Istotną zmianę zagospodarowania terenu stanowić będzie wydzielenie z działki nr 335 ogrodzonego terenu o określonych wymiarach pod lokalizację dwu przepompowni ścieków P1. W trakcie realizacji sieci kanalizacyjnej, niezbędne będzie czasowe zajęcie terenu pod plac budowy. W okresie budowy nastąpi demontaż drobnych elementów zagospodarowania terenu, takich jak nawierzchnie dróg, placów i chodników, ogrodzeń itp. przewidzianych do ponownego odtworzenia po zakończeniu robót podstawowych. Generalnie więc, na terenie inwestycji nie nastąpią w związku z budową sieci kanalizacyjnej, istotne zmiany w dotychczasowym stanie zagospodarowania terenu. 4. CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI 4.1. Rodzaje użytkowania terenu oraz prawa rzeczowe Teren lokalizacji projektowanej inwestycji stanowią w zdecydowanej większości pasy drogowe dróg powiatowych i gminnych, działki siedliskowe z zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz użytki rolne. Prawa rzeczowe występują na terenie objętym inwestycją w formach: własności lub współwłasności, prawa użytkowania wieczystego, zarządu nieruchomości. Wykaz działek gruntowych objętych projektowaną inwestycją zamieszczono wcześniej w części opisowej. Właścicieli działek ustalono na podstawie wykazów właścicieli i władających udostępnionych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Uzyskano zgody wszystkich właścicieli i władających na lokalizację projektowanej sieci kanalizacyjnej z pompownią ścieków wraz z elektroenergetyczną wewnętrzną linią zasilającą i na czasowe zajęcie nieruchomości celem przeprowadzenia robót związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji Istniejące uzbrojenie terenu Rodzaje oraz usytuowanie istniejącego uzbrojenia terenu objętego inwestycją ustalono na podstawie map sytuacyjno wysokościowych do celów projektowych w skali 1:500. Występują następujące sieci naziemne: a) napowietrzne linie energetyczne niskiego napięcia (0,4kV) oraz średniego napięcia zarządzane przez TAURON S.A. Sieci uzbrojenia podziemnego obejmują: a) kablowe linie telekomunikacyjne TP S.A. i Dialog; b) kablowe linie elektryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia Tauron S.A.; 13

15 c) sieć wodociągową i kanalizacyjną deszczową eksploatowaną przez wodociągi gminne; d) przyłącza wodociągowe i energetyczne występujące na działkach budowlanych; e) możliwe występowanie nie ewidencjonowanej sieci drenarskiej użytków rolnych oraz drenaży odwadniających budynki; f) kanalizację deszczowo burzową w ograniczonym zakresie Ochrona dóbr kultury Zgodnie z opinią Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, projektowane obiekty nie kolidują z istniejącymi obiektami wpisanymi do rejestru zabytków i zlokalizowanymi na podstawie danych UM w Woźniki. Jeżeli w trakcie robót zostaną odkryte stanowiska archeologiczne, to należy fakt ten zgłosić do Śląskiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, celem sprawowania nadzoru. 5. OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU Prawidłowo wykonana i eksploatowana kanalizacja sanitarna nie stanowi elementu infrastruktury terenu, uciążliwego dla środowiska. Uciążliwość wynika jedynie z konieczności zajęcia terenów na czas realizacji przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U nr 0 poz. 139), obszar oddziaływania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej mieści się w całości na działkach, na których została zaprojektowana i nie oddziaływuje na działki sąsiednie. 6. WARUNKI GÓRNICZE Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej znajduje się poza terenami górniczymi i nie wymaga z tego tytułu dodatkowych zabezpieczeń w ramach profilaktyki budowlanej. 7. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 7.1. Przeznaczenie i program użytkowy inwestycji Projektowana kanalizacja przeznaczona jest dla odprowadzenia ścieków bytowych i komunalnych z istniejącej zabudowy mieszkaniowej usytuowanej w Ligocie Woźnickiej. Nie dopuszcza się odprowadzania do projektowanej kanalizacji ścieków poprodukcyjnych, inwentarskich oraz opadowych lub roztopowych. Bilans ścieków wykonano dla miejscowości Ligota Woźnicka. Ścieki z Ligoty Woźnickiej będą dostarczane kanalizacją tłoczną do systemu kanalizacyjnego Woźnik. Dane dla przepompowni ścieków P1 w Ligota Woźnicka: 1. średniodobowa ilość ścieków Q dsr = 81,96 m 3 /d; 2. maksymalna dobowa ilość ścieków Q maxd =122,94 m 3 /d; 3. maksymalna godzinowa ilość ścieków Q maxh =12,80 m 3 /h. 14

16 7.2. Sieć kanalizacji grawitacyjnej Na obszarze objętym inwestycją zaprojektowano sieć kanalizacyjną grawitacyjną złożoną z kanałów zbiorczych DN200 mm. Zaprojektowano ponadto 164 odgałęzienia sieci kanalizacyjnej o średnicy DN160 mm włączonych do kanałów zbiorczych, umożliwiających podłączenie budynku lub posesji do kanału zbiorczego. Odgałęzienia sieci zakończone są studzienką zlokalizowaną na działce właściciela budynku lub doprowadzone do granicy działek. Po ułożeniu kanalizacji grawitacyjnej w gruncie oraz zasypaniu jej zasypką z gruntu sypkiego (za wyjątkiem połączeń) należy wykonać próbę szczelności na infiltrację i eksfiltrację. Po zasypaniu wykopów oczyszczeniu rurociągów i studni z zanieczyszczeń powstałych w trakcie montażu, należy wykonać kamerowanie całości sieci. Materiały z kamerowania (część filmową oraz opracowanie graficzno-opisowe) winne być przekazanie Inspektorowi nadzoru celem porównania z projektem oraz stwierdzeniem prawidłowości wykonania sieci kanalizacyjnej odnośnie: zanieczyszczeń, połączeń kielichowych, spadków kanałów, rzędnych dna zabudowanych materiałów oraz innych danych technicznych. Na projekcie zagospodarowania terenu oraz na przekrojach podłużnych sieci kanalizacyjnej opisano numery studzienek kanalizacyjnych, rzędne dna studzienek kanalizacyjnych, spadki przewodów kanalizacyjnych, średnice kanałów, długości odcinków kanałów między studzienkami. Uwidocznione na przekrojach podłużnych sieci kanalizacyjnej lokalizacje wysokościowe istniejącego uzbrojenia terenu naniesiono orientacyjnie z uwagi na brak rzędnych inwentaryzacyjnych tych uzbrojeń rzeczywiste usytuowanie tych uzbrojeń należy ustalić w trakcie realizacji przy udziale właścicieli uzbrojenia według zasad określonych w uzgodnieniach, postanowieniach i decyzjach zamieszczonych w dokumentacji. Przewody kanalizacyjne projektuje się wykonać z rur kanalizacyjnych PVC-U o ściance litej wyposażonych w złącza rodzaju P kielichowe na uszczelkę gumową. Kanały sieci kanalizacyjnej projektuje się wykonać z rur typu ciężkiego S (SDR34; SN8) zgodnych z normą PN-EN 12201:2012. Dopuszcza się stosowanie rur wyłącznie od producentów, posiadających odpowiednie aprobaty techniczne ZAKRES RZECZOWY sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200, PVC-U, SDR34, SN8, L = 4175,30 m; sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN160, PVC-U, SDR34, SN8 L= 1377,80 m; odgałęzienia do granicy działki umożliwiające podłączenie budynku = 14 szt.; odgałęzienia zakończone studzienką włączeniową na działce prywatnej bądź doprowadzone do ściany budynku = 150 szt.; studnie rewizyjne DN1000 mm, betonowe, prefabrykowane systemowe = 101 szt.; studnie inspekcyjne Ø425mm, włączeniowe PVC/PE = 152 szt.; trójniki kanalizacyjny 45º, DN200/160, PVC-U = 81 szt. kanalizacja tłoczna PEHD, DN110, SDR17, L= 2392,50 m; kanalizacja tłoczna PEHD, DN75, SDR17, L= 399,20 m; kanalizacja tłoczna PEHD, DN63, SDR17, L= 59,80 m; przepompownia sieciowa ścieków P1 z wyposażeniem, zasilaniem elektrycznym, sterowaniem i monitoringiem oraz zagospodarowaniem terenem 1 kpl.; studnie kontrolne na sieci tłocznej Ø1200 mm betonowe 8 szt.; studnia rozprężna na sieci tłocznej Ø1000 mm betonowa 1 szt. rury osłonowe stalowe Ø323,9x8,0mm L= 101,2 mb; rury osłonowe stalowe Ø273,0x7,1mm L= 530,4 mb; rury osłonowe DN200x11,9, PEHD L= 69,00 mb; rury osłonowe DN160x9,5, PEHD L= 55,00 mb; 15

17 7.4. Spadki dna kanałów oraz zagłębienia pod terenem Minimalne projektowane spadki dna kanałów zbiorczych o średnicy DN200 wynoszą 5,0 a odgałęzień o średnicy DN160 10,0. Minimalna projektowana głębokość posadowienia kanałów zbiorczych oraz odgałęzień sieci kanalizacyjnej wynosi 1,20 m poniżej poziomu terenu Studzienki na kanałach grawitacyjnych oraz na rurociągach tłocznych W obrębie projektowanej sieci kanalizacyjnej występują studzienki kanalizacyjne różnego typu, o różnych funkcjach i średnicy oraz zróżnicowanych rozwiązaniach materiałowych Studnie rewizyjne Zasadniczym typem studzienki jest studzienka rewizyjna z elementów betonowych prefabrykowanych o średnicy wewnętrznej Ø1000 mm łączonych na uszczelki gumowe. Wymaga się aby elementy betonowe prefabrykatów wykonane były z betonu odpornego na korozję XA3, klasy betonu nie mniejszej niż C35/45 (B45) zgodnej z normą PN-EN-206-1:2003. Przejścia przewodów kanalizacyjnych przez ściany studzienek zapewniać muszą szczelność na infiltrację wody gruntowej i na eksfiltrację ścieków do gruntu. Dolna część studzienki musi posiadać wyprofilowaną kinetę, ukształtowaną stosownie do usytuowania w planie króćca lub króćców wlotowych i wylotowych, jak również położenia wysokościowego tych króćców. Studzienki tego typu przewidziano na wszystkich zmianach kierunku trasy kanału, a na odcinkach prostych w odległościach nie większych niż 60,0 m i ponadto na połączeniach dwóch lub trzech kanałów. Kaskady w studzienkach spadowych włazowych Ø1000 mm wykonane będą z rurą spadową na zewnątrz studzienki przy różnicy poziomu wlotu ścieków wynoszącej co najmniej 0,5 m Prefabrykowane studnie inspekcyjne z tworzyw sztucznych średnicy DN425 Prefabrykowane studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy DN425 mm zbudowane z elementów łączonych na uszczelki, wyposażonych w kinety wyprofilowane w dostosowaniu do funkcji (przelotowa, połączeniowa). W przypadku podłączenia kanału do studzienki powyżej kinety przewidziane jest zastosowanie wkładki in situ. Połączenia kanałów ze studzienkami tego typu wykonywać należy przy zastosowaniu kształtek łuków i zwężek. Studzienki inspekcyjne z tworzyw PP o średnicy 425 mm w zależności od rodzaju i obciążenia nawierzchni terenu zbudowane będą z następujących elementów: a) studzienki ze zwieńczeniem klasy D400: kineta przepływowa lub połączeniowa; trzon studzienki z karbowanej rury; rura teleskopowa 315/375; właz żeliwny klasy D400 do rury teleskopowej. b) studzienki ze zwieńczeniem klasy B125: kineta przepływowa lub połączeniowa; trzon studzienki z karbowanej rury; stożek betonowy pod właz; właz żeliwny klasy B125 na stożek betonowy Studzienki rozprężne Studzienki rozprężne o średnicy wewnętrznej Ø1000 mm i o konstrukcji betonowej. Do studzienki rozprężnej włączane będą rurociągi tłoczne z pompowni ścieków. Wlot rurociągu do studzienki usytuowany będzie na 180 w stosunku do kanału odpływowego. 16

18 Studzienki czyszczakowe Studzienki czyszczakowe o średnicy wewnętrznej Ø1200 mm i o konstrukcji identycznej jak studzienki rewizyjnej. Studzienki czyszczakowe zabudowane będą na rurociągu tłocznym pompowni celem umożliwienia dostępu do rurociągu w przypadku konieczności przepłukania lub odpowietrzenia. W studzienkach czyszczakowych przewidziano instalację dwóch zasuw nożowych odcinających przepływ oraz czyszczaka rewizyjnego z zaworem hydrantowym. Typ przyłącza w zaworze hydrantowym - nasada hydrantowa NH52. Projektowane klasy zwieńczeń ww studzienek czyszczakowych zależnie od lokalizacji: klasa D400 w pasach drogowych (w jezdniach i poboczach), placach, wjazdach do posesji, podwórzach, klasa B125 w pozostałych lokalizacjach Zwieńczenia studzienek Wejścia do studzienek kanalizacyjnych o średnicy Ø1200 mm i Ø1000 mm przewidziano poprzez: włazy kanałowe okrągłe kl. D400 o średnicy Ø600 mm, odlew żeliwny z wypełnieniem betonowym, z wentylacją oraz ryglem zabezpieczającym. Zwieńczenia studzienek kanalizacyjnych tworzywowych o średnicy Ø425 mm: właz żeliwny do rury teleskopowej okrągły kl. D400 o średnicy Ø425 mm dla wszystkich studzienek kanalizacyjnych usytuowanych na wjazdach; właz żeliwny do rury teleskopowej okrągły kl. B125 o średnicy Ø425 mm dla pozostałych studzienek kanalizacyjnych usytuowanych w terenach zielonych. Studzienki kanalizacyjne należy montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie na podsypce piaskowej oraz równomiernie obsypać piaskiem po całym obwodzie. Piasek wokół studzienek należy zagęścić mechanicznie, warstwami po 30 cm. Wykonać izolację antykorozyjną studzienek betonowych. Wszystkie elementy studzienek kanalizacyjnych muszą spełniać wymagania normy PN-EN1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. Rzędne poziomu włazów studzienek kanalizacyjnych w nawierzchniach utwardzonych należy dostosować w trakcie realizacji do istniejących rzędnych nawierzchni. Zdecydowana większość studzienek posadawiana będzie w terenie nie posiadającym utwardzonej nawierzchni. W przypadku braku nawierzchni utwardzonej niezbędne jest zabezpieczenie włazów studni rewizyjnych obudową betonową o wymiarach 1,5x1,5 m o gr. 0,3 m wyniesioną +0,05 0,10 m ponad otaczający teren. Powierzchnię płyty ukształtować ze spadkiem 2% od pokrywy studziennej do obrzeża płyty. 8. RUROCIĄG TŁOCZNY Rurociągi tłoczne projektuje się wykonać z rur polietylenowych ciśnieniowych SDR17, PE100RC, PEHD o średnicy 110x6,6mm, SDR17, PE100RC, PEHD o średnicy 75x4,5mm oraz SDR17, PE100RC, PEHD o średnicy 63x3,8mm na ciśnienie robocze 1,0 MPa, łączonych przez zgrzewanie doczołowe lub mufy elektrooporowe. Przewiduje się zastosowanie rur i kształtek dostarczanych wyłącznie od producentów, posiadających odpowiednie aprobaty techniczne. Na zmianach kierunku trasy rurociągu tłocznego, należy stosować łuki segmentowe o kącie jednego elementu najwyżej 30º. Rurociągi układane będą na głębokości minimum 1,5 m p.p.t. 17