PRZEDSIĘBIORCĄ BYĆ! WARSZTATY DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDSIĘBIORCĄ BYĆ! WARSZTATY DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH"

Transkrypt

1 PRZEDSIĘBIORCĄ BYĆ! WARSZTATY DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH Finanse w firmie podstawowe zasady księgowości, ulgi dla przedsiębiorców, kwestie podatkowe, źródła finansowania czyli jak przetrwać i generować zyski. Jakub Świniarski RADOM, r.

2 PODSTAWOWE ZASADY KSIĘGOWOŚCI 1. PODSTAWOWE ZASADY KSIĘGOWOŚCI. Jaka księgowa, taka firma. Czyli jak działa księgowość, tak działa firma. Księgowość polega na rejestracji w ujęciu pieniężnym (a niekiedy w ujęciu ilościowym) odpowiednio udokumentowanych zdarzeń gospodarczych, które powodują zmiany w majątku jednostki gospodarującej i źródłach jego pochodzenia. Księgowość dzielimy na uproszczoną i pełną. Z uwagi na naszą koncentrację księgowości dla JDG skupimy się na uproszczonej księgowości. Najczęściej wybieranymi formami prowadzenia księgowości są ryczałt ewidencjonowany (ryczałt) oraz Księga przychodów i rozchodów (KPiR).

3 PODSTAWOWE ZASADY KSIĘGOWOŚCI RYCZAŁT. 3% - np. z działalności usługowej w zakresie handlu; z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%; 5% - np. z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton; uzyskane prowizje z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów;

4 PODSTAWOWE ZASADY KSIĘGOWOŚCI RYCZAŁT. 8,5% - np. z działalności usługowej, w tym przychody z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%; z tytułu otrzymanych lub postawionych do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniędzy i wartości pieniężnych oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze; z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego; prowizje uzyskane przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu; 17% - ze świadczenia usług: reprodukcji komputerowych nośników informacji, pośrednictwa w: sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek prowadzonej przez Internet, pozostałej sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek, sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzonej przez Internet, pozostałej sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, sprzedaży hurtowej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich; pośrednictwa w sprzedaży hurtowej, z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy, parkingowych, obsługi centrali wzywania radio-taxi, pilotowania na wodach morskich i przybrzeżnych, pilotowania na wodach śródlądowych, zarządzania nieruchomościami na zlecenie, z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy; wynajmu i dzierżawy: samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy, pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy, środków transportu wodnego bez załogi, środków transportu lotniczego bez załogi, pojazdów szynowych (bez obsługi), 20%- dochody osiągane dla wolnych zawodów.

5 PODSTAWOWE ZASADY KSIĘGOWOŚCI Książka Przychodów i Rozchodów. (KPiR) Ewidencja przychodów, ewidencja kosztów, dochód. PRZYCHÓD KOSZTY = DOCHÓD. Podatek liczymy od dochodu. Zasady ogólne 18% i 32% oraz podatek liniowy 19%. Dla kogo podatek liniowy: single lub małżonek z rozdzielnością majątkową, przedsiębiorca osiągający wysokie dochody pow zł rocznie, osoby bez dzieci. (jest to podatek preferencyjny, dlatego nie ma ulg, opodatkowany jest już od 1 zł dochodu, nie ma górnego limitu kwoty; nie można odliczyć dzieci oraz rozliczyć się wspólnie z małżonkiem) Dla kogo podatek na zasadach ogólnych: osoby pozostające w związku małżeńskim, rozliczające się wspólnie (bez rozdzielności majątkowej), osoby z dziećmi, osoby osiągające roczne dochody poniżej zł lub rozliczając się wspólnie z małżonkiem osiągając wspólny dochód roczny ok zł. (opłacalność jest jeśli nie przekracza się progu 18%, czyli nie przekracza się rocznego dochodu zł dla jednej osoby lub zł dla wspólnie rozliczających się małżonków, jest kwota wolna od podatku zł; kwota wolna od podatku przysługuje tylko dla osób na zasadach ogólnych. Karta podatkowa, ryczałt, czy podatek liniowy eliminują możliwość skorzystania z kwoty wolnej od podatku). Przekraczając pierwszy próg podatkowy, przedsiębiorca płaci podatek od dochodów opodatkowany stawką 32%., dla dochodów osiągniętych powyżej zł.

6 ULGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I KWESTIE PODATKOWE ULGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I KWESTIE PODATKOWE Preferencyjny ZUS. Społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) 167,47 zł (z chorobową); Zdrowotne 279,41zł. RAZEM: 446,88zł. Przysługuje przez pełne 24 miesiące od założenia DG. Podatek liniowy. 19% stawki od dochodu. Zwolnienie z VATu. Nowy przedsiębiorca może nie rozliczać VAT-u wybierając tzw. zwolnienie podmiotowe, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty zł (status podatnika VAT zwolnionego można utrzymać także w kolejnych latach, jeżeli wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty zł). Rejestrując firmę warto jednak wcześniej zastanowić się, jak będzie wyglądała struktura zakupów i sprzedaży, w szczególności w pierwszym okresie, kiedy nowy przedsiębiorca dokonuje licznych inwestycji związanych z uruchomieniem swojej firmy. Wybór zwolnienia oznacza bowiem, że z jednej strony przedsiębiorca może sprzedawać bez doliczania do swoich cen VAT-u ale z drugiej, nie ma prawa do odliczenia VAT-u z faktur zakupowych.

7 ULGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I KWESTIE PODATKOWE Optymalizacja podatkowa. Samochód w firmie Lokal w firmie. Samozatrudnienie.

8 ULGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I KWESTIE PODATKOWE Samochód w firmie. Przedsiębiorca posiada kilka możliwości zaliczenia w koszty DG samochodu: prywatny -użyczany do działalności (w przypadku osobowych konieczne jest sporządzenie kilometrówki) prywatny- zakupiony przed rozpoczęciem DG, wprowadzony jako środek trwały firmowy zakupiony do działalności, w tym zakup na raty wynajmowany leasingowany w ramach leasingu finansowego lub operacyjnego

9 ULGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I KWESTIE PODATKOWE Samochód w firmie. Koszty związane z amortyzacją samochodu: 1. Amortyzacja 2. Paliwo 3. Naprawy 4. Przeglądy 5. Ubezpieczenia auta 6. Zakup części do auta 7. Myjnia 8. Opłaty drogowe 9. Odsetki od kredytu na auto 10. Wymiana opon

10 ULGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I KWESTIE PODATKOWE Lokal w firmie. Przedsiębiorca posiada kilka możliwości zaliczenia w koszty DG lokalu: prywatny - zakupiony przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, wprowadzony jako środek trwały firmowy zakupiony do działalności - w tym zakup na raty wynajmowany

11 ULGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I KWESTIE PODATKOWE Lokal w firmie. Koszty związane z amortyzacją lokalu: 1. Amortyzacja 2. Opłaty czynszowe 3. Opłaty licznikowe (gaz, prąd, woda) 4. Remont 5. Zakup wyposażenia 6. Odsetki od kredytu (tylko rata odsetkowa) 7. Podatek od nieruchomości 8. Ubezpieczenie nieruchomości

12 ULGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I KWESTIE PODATKOWE Lokal w firmie. Amortyzację może zastosować tylko właściciel lokalu! Stawki amortyzacji: 1,5% nowe lokale mieszkalne 2,5% spółdzielcza własność prawa do lokalu lub lokale niemieszkalne 10% lokale mieszkalne: - przed nabyciem lokal wykorzystywany był co najmniej 60 miesięcy (5 lat) lub - poniósł nakłady na wykończenie tego lokalu w wysokości co najmniej 30% wartości początkowej przed wprowadzeniem tego lokalu do ewidencji,

13 ULGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I KWESTIE PODATKOWE SAMOZATRUDNIENIE. Korzyści dla pracownika: - podatkowe - niezależność - elastyczność - przygotowanie do prowadzenia własnego biznesu - wyższe wynagrodzenie Korzyści dla pracodawcy: - oszczędność (nawet do 35% vs umowa o pracę) - ograniczenie administracji - zmniejszenie obowiązków kadrowych

14 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Pożyczka. Pożyczka operacja polegająca na udzieleniu przez osobę fizyczną lub instytucję(najczęściej bank) określonej kwoty środków pieniężnych lub określonych przedmiotów do dyspozycji pożyczkobiorcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony. Pożyczka może być odpłatna lub nieodpłatna, zaś kredyt jest odpłatny. W przeciwieństwie do kredytu bankowego nie jest wymagane określenie celu na jaki pieniądze zostaną wydatkowane oraz naliczenie i pobranie odsetek. W związku z tym nazywanie pożyczki mianem kredytu gotówkowego jest niepoprawne, choć powszechnie praktykowane przez instytucje finansowe ze względów marketingowych. Pożyczka pieniężna w kwocie przekraczającej 500 zł musi zostać zawarta na piśmie, co opisuje art kodeksu cywilnego. Korzyści: uproszczone procedury; oferty na oświadczenie; Brak określonego celu finansowania.

15 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Kredyt. Kredyt bankowy umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na określony cel oraz czas, a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek. Na podstawie tej definicji kredyt postrzegany jest jako specyficzny rodzaj stosunków zobowiązaniowych, którego wyróżniającymi cechami są: zwrotność, celowość i odpłatność. Rodzaje kredytów: obrotowe ratalne, obrotowe w postaci linii kredytowej; inwestycyjne; samochodowe; hipoteczne; Korzyści: (w stosunku do pożyczki) Większe kwoty; Na dłuższy okres; Niższe oprocentowanie.

16 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Leasing. To umowa cywilnoprawna, na mocy której jedna ze stron umowy (finansujący, leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe). Nazwa leasing pochodzi od angielskiego słowa to lease oznaczającego tyle, co nająć, wydzierżawić. Wyróżniamy 2 formy leasingu: Leasing Operacyjny Leasing Finansowy. Korzyści: niewielkie zaangażowanie własnego kapitału, optymalizacja obciążeń podatkowych (tarcza podatkowa), brak obciążenia zdolności kredytowej.

17 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Faktoring - czyli gotówka z faktury To rodzaj transakcji handlowych, pośrednictwo handlowe, w którym wyspecjalizowana instytucja finansowa (z reguły spółka z udziałem banku) nabywa w drodze cesji od przedsiębiorstw handlowych lub przemysłowych niewymagalne roszczenia o zapłatę kwot należnych im z tytułu prowadzonej działalności, zwłaszcza ze sprzedaży. Faktoring: pełny i niepełny. Korzyści: Poprawa cash flow płynność finansowa. Możliwość kilkukrotnego obrotu tymi samymi środkami. Zwiększenie obrotów w firmie. Tańsze zakupy u swoich dostawców, poprzez szybsze uregulowanie płatności. Większa konkurencyjność oferty możliwość sprzedaży na odroczony termin płatności.

18 PRZEDSIĘBIORCĄ BYĆ! WARSZTATY DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Jakub Świniarski

Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia

Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia 1 Podatki, wybór formy O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkami podatkowymi

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kancelaria Sejmu s. 1/135 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości

Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy pamiętać o obowiązku wyboru formy opodatkowania zakładanej firmy. Musimy zdecydować się na jedną z czterech

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza

ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza Od 1 stycznia 2012 roku działalność gospodarczą (jednoosobową i spółki cywilne) rejestrujemy nie w Urzędzie Gminy, a w Centralnej Ewidencji i

Bardziej szczegółowo

Samochody w działalności

Samochody w działalności Samochody w działalności 2011 DLA TAX CARE S.A. Samochody w działalności Konsekwencje podatkowe M. Flis 2011-02-10 1 S t r o n a Spis treści Samochody w działalności gospodarczej... 2 Definicja samochodu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Leasing w praktyce ABC Leasingu

Leasing w praktyce ABC Leasingu Leasing w praktyce ABC Leasingu Poradnik leasingowy - Leasing w praktyce Szanowni Państwo, Finansowanie inwestycji za pomocą leasingu jest, zaraz obok kredytów, głównym narzędziem rozwoju biznesu. W dniu

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca:

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca: Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach Copywriter: Edyta Prozorowska Projekt okładki: Aneta Wasilik Wydawca: 8&8 Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław NIP: 8971782498

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Które wydatki można zaliczyć do kosztów PODATKI UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE

CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE 9 CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE RODZAJE USŁUG BANKOWYCH Działalność depozytowa polega na gromadzeniu środków pieniężnych (np. oszczędności ludności czy środków

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elżbieta Szczepaniak Informacje o kursie Prowadzący: Elżbieta Szczepaniak Centrum Studiów Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii, pok. RA108 eszczepaniak@wsiz.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1.

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Kancelaria Sejmu Opracowano s. 1/151 na podstawie: tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1324, z 2001

Bardziej szczegółowo

z dnia 16 grudnia 1999 r.

z dnia 16 grudnia 1999 r. Dziennik Ustaw Nr 105-6121 - Poz. 1199 1199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Na podstawie art. 85 pkt 1 lit. b)

Bardziej szczegółowo

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Małe i średnie przedsiębiorstwa, a zgodnie z nową klasyfikacją mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), to jeden z wiodących sektorów gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz działalność?

Rozpoczynasz działalność? Rozpoczynasz działalność? Zapraszamy do naszego biura z chęcią odpowiemy na wszystkie nurtujące pytania, podpowiemy jak założyć działalność gospodarczą oraz jaką wybrać formę opodatkowania. Wszystkim którzy

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy ABC Biznesu Jak założyć warsztat samochodowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci warsztatu samochodowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza potencjału firmy i

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę w Warszawie

Jak założyć własną firmę w Warszawie Jak założyć własną firmę w Warszawie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Opracowanie publikacji: Miasto Stołeczne Warszawa Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie Przewodnik dla ucznia Spis treści str. 1. Wprowadzenie 2 2. Wymagania wstępne 3 3. Cele kształcenia 4 4. Materiał nauczania i zestawy ćwiczeń 5 4.1. Planowanie własnego

Bardziej szczegółowo

JAK KUPIĆ I SPRZEDAĆ SAMOCHÓD FIRMOWY?

JAK KUPIĆ I SPRZEDAĆ SAMOCHÓD FIRMOWY? JAK KUPIĆ I SPRZEDAĆ SAMOCHÓD FIRMOWY? 2014 Wstęp Samochód firmowy to uzasadnione źródło kosztów niemal w każdej firmie. Właśnie dlatego warto poznać wszystkie aspekty rozliczania samochodu w firmie i

Bardziej szczegółowo

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 ROZDZIAŁ 1 Od autora... 47 Wykaz skrótów... 49 ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 1.1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1... 51 1.1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych

Bardziej szczegółowo

Broszura do PIT-36 STR. 1

Broszura do PIT-36 STR. 1 MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-36 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2014 ROKU FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo