Inkowie się pomylili. Koniec świata nie nastąpi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inkowie się pomylili. Koniec świata nie nastąpi"

Transkrypt

1 Pracodawca transportu drogowego Bolesław Milewski, przewodniczący OZPTD Chaos Inkowie się pomylili. Koniec świata nie nastąpi w przyszłym roku, ale już był 1 lipca W tym dniu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odtrąbiła uruchomienie systemu poboru opłat. Po kilku miesiącach system działa, jak gospodarka ZSRR niby jest, ale wciąż każdy ma jakieś problemy. Słynne przypadki bezmyślnego nakładania kar na Bogu ducha winnych kierowców, jak choćby sprawa katowickiej firmy Alcopper Trans i horrendalnego mandatu w wysokości 99 tys. zł, przyprawiają o stan przedzawałowy wielu przedsiębiorców transportowych! Jako Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego uważamy, że takie naliczanie kar jest niezgodne z duchem ustawy o drogach publicznych. Sprowadzamy rzecz do absurdu. Załóżmy hipotetycznie sytuację, że na drodze byłoby 1000 bramownic i tym samym wysokość kar za jeden przejazd wyniosłaby 3 mln zł! Absurd Kwestionujemy także wysokość kary za bramownicę, bo w Austrii wynosi ona 1/3 polskiej sankcji i na dodatek nakładana jest niezależnie od liczby przejechanych kilometrów. Przecież nie można doprowadzić do sytuacji, że kary wyniszczą firmy. Kto zapłaci za przejazd po drogach, kogo liczne służby kontrolne (naszym zadaniem też jest ich znacznie za dużo) będą karać? Chyba same siebie Jeszcze raz apelujemy do Ministerstwa Infrastruktury o szybką decyzję o rozpoczęciu audytu technicznego systemu, bo podobno minister Jarmuziewicz jakiś czas temu złożył taki wniosek do ministra Grabarczyka. Nie ma co zwlekać, licząc że jakoś się tam ułoży. Nie bardzo wierzę w zapewnienia GDDKiA o tym że system działa, a liczba reklamacji to tylko nieistotny promil. Skoro tak, to niech niezależna instytucja sprawdzi, jak działa system. Będzie źle, to po prostu trzeba go wyłączyć do czasu usprawnienia. To nie są już żarty Bolesław Milewski, przewodniczący OZPTD Bolesław Milewski 14

2 Nowoczesny zawód przeciwwaga dla kryzysu Pragniemy poinformować, iż dnia 1 października 2011 r. rozpoczęła się realizacja projektu Nowoczesny zawód przeciwwaga dla kryzysu. Projekt jest dotowany ze środków: Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Priorytetu VIII: Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2: Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wnioskodawcą i Realizatorem jest Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego z siedzibą w Stobnie k. Piły, na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej. Projekt skierowany jest do osób które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (w wyniku procesu adaptacyjno-modernizacyjnego). Grupę docelową stanowią osoby z obszaru woj. łódzkiego (osoby fizyczne zamieszkujące obszar woj. łódzkiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub pracujące na terenie woj. łódzkiego). Zgodnie z ustawą zawodowo wykonywać pracę w charakterze kierowcy na kat. D można dopiero po ukończeniu 21 roku życia, na kat. C oraz C+E 18 roku życia stąd do projektu będą przyjmowane osoby po ukończeniu tego wieku. Ponadto wymagane jest wcześniejsze posiadanie prawa jazdy kat. B oraz uzyskanie pozytywnego wyniku badania lekarskiego i psychologicznego. Liczba miejsc jest ograniczona do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 100 osób. W przypadku większej liczby chętnych, informujemy, że w pierwszej kolejności zostaną przyjęte: kobiety, następnie osoby poniżej 25 roku życia, osoby powyżej 45 roku życia, osoby posiadające wykształcenie średnie lub niższe, następnie termin nadesłania formularza zgłoszeniowego. Proces rekrutacji przebiega zgodnie z polityką równych szans. Osoby zakwalifikowane zostaną skierowane na badania lekarskie. Główny cel projektu to: podniesienie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych 15 kobiet i 85 mężczyzn zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy do potrzeb rynku pracy do 30 września 2012 r. Cele szczegółowe projektu to: podniesienie motywacji do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju zawodowego w zawodzie kierowcy; nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i aktywnego jej poszukiwania; nabycie uprawnień do zawodu kierowca (kat. C, C+E i D) oraz przejście kwalifikacji wstępnej, zgodnie z wymogami ustaw o transporcie drogowym, nabycie praktycznych umiejętności poprzez udział w praktykach zawodowych. Uczestnikom projektu zapewniamy bezpłatne: - badania lekarskie, - badania psychologiczne, - poradnictwo zawodowe, - poradnictwo psychologiczne, - szkolenia, - praktyki zawodowe, - materiały dydaktyczne. Zgłoszenia są przyjmowane listownie, drogą elektroniczną i w biurze projektu. Biuro Projektu z siedzibą ul. Kopernika 41, Łódź czynne od pon. do pt. w godz.: Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej projektu: Odpowiedzi na wszelkie pytania otrzymają Państwo dzwoniąc pod nr tel.: lub pisząc na adres e mail: 15

3 Pracodawca transportu drogowego Myto wciąż budzi kontrowersje Spotkanie członków śląskiego OZPTD 21 października br., w Mikołowie, odbyło się zebranie Regionu Śląskiego OZPTD. W spotkaniu udział wzięli: zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego Dariusz Winiarczyk oraz inspektor Okręgowego Inspektoratu Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach Damian Cichoń. Spotkanie prowadził przewodniczący Regionu Śląskiego OZPTD Andrzej Nowrotek. Przewodniczący z satysfakcją stwierdził, że nowy, działający od kwietnia, region OZPTD rozwija się dynamicznie. Na sali obecnych było ponad 30 przewoźników. W swojej wypowiedzi podkreślił dotychczasowe działania związku w regionie i apelował do członków o informowanie swoich kolegów przewoźników o działalności OZPTD i zachęcanie ich do wstąpienia do związku. Podkreślił także, że w chwili obecnej OZPTD jest tak naprawdę jedyną organizacją ogólnopolską walczącą skutecznie o interesy wszystkich przewoźników. Wspomniał Spotkanie prowadził przewodniczący Regionu Śląskiego OZPTD Andrzej Nowrotek o przyjętych niedawno nowych ustawach, w których powstaniu związek miał wiodącą rolę zdecydowanie i konsekwentnie uczestniczył w ich powstaniu i procedowaniu. Jest to duży sukces. Następnie głos zabrał zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego Dariusz Winiarczyk, który przedstawił efekty działalności podległych inspektorów. W województwie śląskim ITD przeprowadziła ok. 20 tys. kontroli na drogach i 200 kontroli w przedsiębiorstwach. Od połowy roku doszły także kontrole uiszczania opłat za przejazd po drogach. Temat ten wśród zebranych wywołał żywą dyskusję. Podkreślano nieprawidłowości działania systemu i kuriozalne sytuacje, w których inspektorzy nakładają na kierowców kary, które mogą wywołać zawrót głowy. Na sali obecny był jeden z przewoźników, na którego (oczywiście chodzi o kierowcę) nałożono decyzję na zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), mimo że firma działa w systemie post paid. Inspektor Winiarczyk stwierdził, że inspekcja działa w ramach przepisów prawa i nic na to poradzić nie może. Przewoźnicy gremialnie krytykowali takie stanowisko. Nie może tak być, że za błędy systemu odpowiedzialność ponoszą kierowcy, którzy wobec tak horrendalnych kar są praktycznie bezradni i tak naprawdę nie wiadomo, jak mają to zapłacić. Z kolei zakres kontroli, jej przebieg i wymagane podczas kontroli dokumenty omówił Damian Cichoń z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. Następnie dyrektor Biura Prawnego OZPTD Maciej Wroński szczegółowo przedstawił zmiany jakie czekają przewoźników w związku ze zmianami ustaw oraz wymagania jakie będą musieli spełnić po wejściu w życie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym po 4 grudnia 2011 r. Tematy te spotkały się z dużym zainteresowaniem obecnych i wywołały żywą dyskusję. W trakcie spotkania zebrani mieli okazję zapoznać się z produktami takich firm jak: Tandem Trucks Sp. z o.o., Lutz, Timex, Crakow Truck Center, Kredyt Lease S.A, VB Leasing Polska S.A. Piotr Grześ 16

4 Zawiesić viatoll Zebranie członków OZPTD Regionu Małopolskiego W gościnnych progach hotelu Fero Ekspress w Krakowie 22 października br. odbyło się zebranie członków OZPTD Regionu Małopolskiego. Prezydium Regionu Małopolskiego OZPTD Wspotkaniu udział wziął poseł Andrzej Adamczyk zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury poprzedniej kadencji oraz Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Michał Pierzchała. Spotkanie otworzył zastępca przewodniczącego Regionu Małopolskiego OZPTD Tomasz Ziaja. W trakcie spotkania dyrektor Biura Prawnego OZPTD Maciej Wroński przedstawił założenia zmiany ustawy o transporcie drogowym implementujące do polskiego prawa trzy unijne rozporządzenia, które mają obowiązywać od 4 grudnia br. Zebrani z zainteresowaniem wysłuchali prezentacji i w trakcie dyskusji wyrażali wiele wątpliwości w szczególności dotyczących niedookreślenia w projekcie ustawy np. bazy transportowej. W tym choćby względzie zapisy powinny być bardzo precyzyjne, by uniknąć różnych interpretacji, a co za tym idzie, różnic w wymogach w różnych częściach kraju. Wyrażano powszechną obawę, co do terminu wejścia w życie ustawy i możliwego bałaganu w wydawaniu nowych dokumentów. Następnie dyrektor Michał Pierzchała przedstawił ostatnie działania małopolskiej ITD. W szczególności odniósł się do szeroko zakrojonej akcji ważenia busów przewożących osoby. W trakcie tej akcji stwierdzono, że nagminnie zaniżana jest masa własna pojazdów. Dyrektor Pierzchała odniósł się także do kontroli opłat wnoszonych w systemie via- TOLL. Stwierdził, że inspekcja działa ściśle według wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i nie ma możliwości żadnych odstępstw. Taka sytuacja spotkała się z żywą reakcją zebranych, którzy wskazywali, że ten tak naprawdę niedziałający system powinien być natychmiast zawieszony, skoro stwierdza się tyle nieprawidłowości. Głos w tej sprawie zabrał także poseł Andrzej Adamczyk, informując zebranych, że będzie w tej sprawie interweniował. W trakcie spotkania swoje produkty przedstawili sponsorzy Lutz i Transpass. Piotr Grześ 17

5 Pracodawca transportu drogowego Wizyta w fabryce chłodni Krone Krone W początkach października grupa dwudziestu przewoźników zrzeszonych w Ogólnopolskim Związku Pracodawców Transportu Drogowego zwiedziła fabrykę chłodni Krone w Lübtheen. Wizyta wywarła spore wrażenie na polskich przewoźnikach. Goście z Polski dokładnie zwiedzili hale produkcyjne fabryki w Lübtheen. A było gdzie chodzić, bo to aż mkw. powierzchni. Obecnie są tam wytwarzane przede wszystkim chłodnie Cool Liner Duoplex Steel. Odbywa się tu również produkcja naczep izotermicznych Freesh Liner Steel oraz kontenerowych Dry Liner. Produkcja podwozi. Polscy przewoźnicy dokładnie zapoznali się z procesem i technologią produkcji chłodni. Każda wyprodukowana jest na stalowej ramie. Komponenty służące do produkcji są dostarczane bezpośrednio na taśmę, w systemie just in time. Rama w Lübtheen przechodzi skomplikowany proces zabezpieczenia antykorozyjnego i lakierowania. Pospawane podwozia na początek są śrutowane. Kolejny etap to kataforeza. Każda rama przechodzi przez 10 różnych kąpieli. Linia jest obsługiwana przez komputery. Następnie po obróbce KTL jest suszona w piecu o temp. 200 st. C. Produkcja paneli. Do produkcji paneli wykorzystywane są trzy ciągi produkcyjne dla ścian bocznych (lewej i prawej), dachu, ściany czołowej i drzwi. Produkcja jest w pełni zautomatyzowana. Metalowe ściany paneli, po wcześniejszym oczyszczeniu, przesuwane są na stoły służące do wtryskiwania pianki. Produkcja paneli odbywa się na pięciu takich stołach. Funkcjonowanie stołu polega na tym, że umieszcza się poziomo naprzeciw siebie metalowe ściany (jedna z nich ułożona jest na stole, druga ustawiana automatycznie w zaprogramowanej odległości), a następnie wtryskiwana jest między ściany, przy odpowiedniej temperaturze i ciśnieniu, mieszanka gazowo-poliuretanowa. Proces stygnięcia pianki trwa ok min. Pianka jest równomiernie rozmieszczona i posiada na całej długości panela jednakową gęstość. Sam proces produkcyjny na stołach pianowych trwa 5-10 minut, w zależności od rodzaju elementu. W części wewnętrznej paneli bocznych roboty wkleją listwy służące do zabezpieczenia ładunków. Po ich wklejeniu panele są składowane na regałach wysokiego składowania przez ok. 20 godzin, aby klej dobrze złapał. Potem elementy są poddawane dalszej obróbce. Magazyn na 120 ścian jest zarządzany automatycznie. Montaż końcowy. Na tym etapie ściany boczne są klejone z podłogą, potem dołączany jest dach, rama drzwi portalowych oraz ściana przednia. Tak powstaje właściwa skrzynia chłodni. Możliwe jest także umieszczenie różnych wzorów graficznych na powierzchni naczepy. W tej końcowej fazie montuje się agregat chłodniczy i sprawdza jego funkcjonowanie. Chłodnia jest gotowa do pracy. Polscy przewoźnicy z zainteresowaniem poznali tajniki produkcji chłodni w Lübtheen. Związek przygotowuje kolejne wyjazdy studyjne do dużych producentów sprzętu transportowego. Zbigniew Witamborski 18

6 Kary tkwią w szczegółach Pomoc prawna Kierowca jechał w Niemczech autostradą A38 w kierunku Getyngi. Padał rzęsisty deszcz. Zjeżdżając na A 7 w kierunku Kassel zaczęło nim rzucać. Zapewne nie dostosował prędkości do panujących warunków. Kierowca stracił panowanie nad ciężarówką i wpadł na barierkę ochronną. Nikogo nie było na drodze. Na szczęście kierowca nie odniósł żadnych obrażeń. Wysiadł z ciężarówki, obejrzał uszkodzenia, stwierdził, że jest zdolna do jazdy. Doszedł do wniosku, że pozostając na miejscu zdarzenia może być zagrożeniem w ruchu i pomyślał, że dojedzie na najbliższy parking i stamtąd skontaktuje się z pracodawcą i zadzwoni na policję. Parking znajdował się tylko 3-4 kilometry dalej. Zaczął telefonować do szefa, gdy nagle zjawiły się dwa radiowozy policyjne, które zastawiły ciężarówkę z przodu i z tyłu. Nie zdążył nawet połączyć się z szefem, gdy policjanci podeszli do kabiny, kazali mu oddać dokumenty i kluczyki od samochodu. Kierowca został zabrany na posterunek policji autostradowej pod zarzutem ucieczki z miejsca wypadku. W interpretacji niemieckiego prawa była to ucieczka z miejsca wypadku. Kierowcy zostało odebrane prawo jazdy, zezwolono mu dojechać ciężarówką do miejsca wyładunku (na szczęście było oddalone około 20 kilometrów), a teraz oczekuje na postępowanie karne i administracyjne za zniszczone barierki. Do czasu wyroku ma zakaz poruszania się pojazdami mechanicznymi na terenie Niemiec. Postępowanie może się ciągnąć kilka miesięcy. Na szczęście dla kierowcy, po naszej interwencji, prokuratura zwróciła prawo jazdy, a pracodawca był na tyle wyrozumiały, że przesunął nieszczęśnika na kierunek skandynawski. Zasadą w Niemczech jest, że jeżeli w zdarzeniu drogowym, w którym nie ma ofiar w ludziach (myślę tu o rannych lub o ofiarach śmiertelnych), a doszło do uszkodzenia pojazdów trzecich, infrastruktury drogowej lub innych dóbr materialnych, kierowca musi ustawić pojazd najbliżej prawej strony drogi, zabezpieczyć miejsce kołpakami i trójkątem ostrzegawczym, koniecznie zawiadomić policję i czekać na jej przyjazd. Każde oddalenie się z miejsca zdarzenia traktowane będzie jak ucieczka z miejsca wypadku, a za to w Niemczech grożą wysokie kary. Kolejne zdarzenie. Pewna firma transportowa zakończyła leasingowanie ciężarówki i odkupiła ją od leasingodawcy. Pojazd posiadał urządzenie do automatycznego poboru myta autostradowego w Austrii. Pojazd został przerejestrowany na przedsiębiorstwo transportowe, otrzymał nowe tablice rejestracyjne. Pojechał w trasę do Włoch. Przy kontroli policji austriackiej został zatrzymany pod zarzutem wjazdu na autostradę bez opłacenia myta. Na nic nie zdały się tłumaczenia, że przecież urządzenie pokładowe do rejestracji przejazdu i naliczenia myta znajduje się w pojeździe, jest włączone, a opłaty automatycznie naliczone. Otóż w Austrii urządzenia pokładowe zarejestrowane są na numery rejestracyjne, a nie na pojazdy. Kierowca musiał zapłacić 220 euro karnej opłaty autostradowej, a opłata myta pobrana automatycznie przepadła. Pamiętajmy więc przy zmianie właściciela pojazdu i zmianie numerów rejestracyjnych należy powiadomić operatora urządzenia. W ciągu kilku godzin po powiadomieniu można już bezpiecznie poruszać się po autostradach austriackich. Jerzy Goliński Pomoc prawna na terenie Niemiec! Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego otrzymuje wiele sygnałów o wielu problemach, jakie napotykają polscy przewoźnicy na terenie Niemiec i innych państw europejskich. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu naszych członków, nawiązaliśmy współpracę z kancelarią prawną i kancelarią doradztwa gospodarczego na terenie Niemiec. Poniżej przedstawiamy ofertę pomocy. Warto zaznaczyć, że członkowie OZPTD mają ofertę specjalną. Pomoc prawna w Niemczech i wielu krajach Unii Europejskiej windykacja roszczeń z tytułu niezapłaconych faktur pomoc w kontaktach z BAG, policją i urzędami celnymi interwencyjnie w zdarzeniu oraz w postępowaniach administracyjnych i odwoławczych pomoc w przypadkach szkody, zniszczenia, kradzieży towaru w transporcie pomoc i reprezentacja w sprawach cywilnych i karnych Dla członków OZPTD oferta specjalna! Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Jerzy Goliński Am Windmühlenberg Königs Wusterhausen Tel.: +49 (3375) Fax: +49 (3375) Szczegóły - Biuro OZPTD oraz: FiedlerHAASE Rechtanwälte Mec. Christoph Fiedler Hebbelstrasse 41, Potsdam Tel.: Fax:

7 Pracodawca transportu drogowego Przed oszustami w transporcie można się ochronić Cykl konferencji Nie daj się okraść Na konferencjach z cyklu Nie daj się okraść przewoźnicy i spedytorzy dowiedzieli się, że przed oszustwami w transporcie, takimi jak kradzieże czy wyłudzenia, można się skutecznie chronić. Z ust prelegentów padły konkretne rady i wskazówki. Celem spotkania było zwiększenie świadomości uczestników branży transportowej nt. sposobów działania m.in. zorganizowanych szajek przestępczych zajmujących się kradzieżami i wyłudzeniami w branży transportowej, a także poznanie metod obrony przed nimi. Dyskusja dotyczyła także działalności niewypłacalnych zleceniodawców i tego, w jaki sposób przewoźnicy mogą się ich wystrzegać. Konferencję zorganizował operator giełdy Trans.eu, a także Dolnośląski Oddział Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego głównych partnerów ogólnopolskiej kampanii przeciw kradzieżom w transporcie Rzetelny Przewoźnik, w ramach której została zorganizowana wrocławska konferencja. Zaproszenia do udziału w charakterze prelegentów przyjęli m.in. przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji z Wrocławia, Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, a także prawnicy specjaliści od tematyki transportowej i znawcy ubezpieczeń. Wykładów wysłuchało w sumie 115 uczestników, głównie z woj. dolnośląskiego i województw ościennych. Pierwszy wystąpił komisarz Tomasz Mosur z Wydziału Przestępstw Gospodarczych Komendy Wojewódzkiej Policji z Wrocławia, który specjalizuje się w przestępstwach w branży transportowej. Jego porady i przykłady z życia wzięte, opisujące metody wykorzystywane przez zorganizowane szajki, wywołały spore poruszenie na sali, co przełożyło się na dużą liczbę pytań od zgromadzonych. Komisarz Mosur wskazał m.in. na zmiany, jakie dokonują się w przestępczości transportowej. Maciej Wroński - dyrektor Biura Prawnego OZPTD podczas swojego wystąpienia o najnowszych zmianach w polskim prawie transportowym Dawniej najczęściej rejestrowanymi przypadkami przestępczej działalności były napady na TIR w trakcie transportu, dzisiaj coraz częściej słyszymy m.in. o tym, że szajki zatrudniają nawet swoich ludzi w firmach transportowych i spedycyjnych komentował Mosur. Przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji z Wrocławia pozytywnie wyrażał się także o metodach weryfikacji firm na giełdzie Trans.eu, z którą ściśle współpracuje. Dyrektor Biura Prawnego OZPTD Maciej Wroński opowiedział o uchwalonym w sierpniu br. pakiecie ustaw transportowych. Dyrektor Wroński mówił m.in. Łukasz Chwalczuk - kancelaria Iuridica podczas prezentacji Co tanie to drogie złote zasady jak nie paść ofiarą kradzieży w branży TSL o zmianach, jakie zaszły w kwestii wysokości kar dla przewoźników. Prelekcja była odpowiedzią na liczne zapytania przewoźników, którzy wciąż są nieświadomi zmian w prawie transportowym. Ogromne zainteresowanie wzbudziła prelekcja Łukasza Chwalczuka prawnika z kancelarii Iuridica, który w codziennej pracy pomaga firmom z branży TSL w ich problemach. Według Chwalczuka problem kradzieży i wyłudzeń rośnie w zastraszającym tempie. Kiedyś miałem jedno zgłoszenie związane z kradzieżą na 3 miesiące, a teraz... Tylko w zeszłym tygodniu miałem 2 takie sprawy, 20

8 (Od lewej) Magdalena Piosek, Klaudia Banasik i Andrzej Piosek w tygodniu bieżącym również 2; to przerażające komentował Chwalczuk. Szczególną uwagę Łukasz Chwalczuk zwrócił na błędy, które najczęściej popełniają transportowcy w swojej działalności. Wśród rozwiązań wymienił m.in. korzystanie z dostępnych na giełdzie transportowej Trans.eu ocen i komentarzy. Duże brawa zebrali przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego. Przewoźnicy zgromadzeni na sali docenili nie tylko wystąpienie naczelnika wydziału inspekcji Daniela Woźniaka, ale również ludzką twarz, którą zaprezentował Adrian Gierczak Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego. Inspektor Gierczak podkreślił, że zadaniem jednostki, którą kieruje, jest przede wszystkim ochrona uczciwych przewoźników, a karać należy wyłącznie tych, którzy bez skrupułów naruszają przepisy. Joanna Burda i Grzegorz Haładus z giełdy Trans po raz pierwszy publicznie zaprezentowali proces weryfikacji nowych firm na reprezentowanej przez nich giełdzie. Prowadzący krok po kroku objaśnili zgromadzonym, jakie dane brane są pod uwagę przy nadawaniu dostępu testowego i wyjaśnili, dlaczego tylko 30% firm chcących pracować na giełdzie Trans otrzymuje ostatecznie taką możliwość. Haładus zaprezentował także wykryte przypadki sfałszowanych dokumentów, za pomocą których oszuści próbowali dostać się na giełdę. Z takimi próbami stykamy się niemal w każdym miesiącu przyznał rzecznik giełdy Trans. Tak, jak do tej pory Trans w sposób zdecydowany będzie walczyć ze złodziejami próbującymi wykorzystać uczciwie działających przedsiębiorców klientów giełdy. W tej sprawie mamy po swojej stronie m.in. Policję, z którą współpracujemy podkreślił. Prowadzący konferencję Leszek Luda wiceprzewodniczący OZPTD Dolny Śląsk w swojej prelekcji omówił różnice pomiędzy polisą a ubezpieczeniem oraz na konkretnych przykładach pokazał, jak poważne w skutkach dla firmy transportowej może być zawarcie niekorzystnej umowy z ubezpieczycielem. Drugi przedstawiciel OZPTD Michał Wikowicz posłużył się filmem instruktażowym, aby uczulić zebranych na sali przewoźników, że drobna nieuwaga lub zlekceważenie przepisów o mocowaniu ładunków może mieć tragiczne skutki dla ludzkiego życia. Ostatnie wystąpienie należało do Edyty Kowalczyk brokera z firmy Automobile Expert, która starała się pokazać najkorzystniejsze sposoby na likwidację szkód. OPR. M. Mazur 21

9 Pracodawca transportu drogowego Kilka słów o nowych zasadach wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Czy trzeba się bać 4 grudnia? Maciej Wroński, dyrektor Biura Prawnego OZPTD Od kilku tygodni środowisko przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe jest zaniepokojone zbliżającym się dniem 4 grudnia br. Jest to data wejścia w życie tzw. pakietu transportowego, w skład którego wchodzą trzy rozporządzenia unijne oznaczone kolejnymi numerami WE1071/2009, WE1072/2009 i WE1073/2009. Regulują one dostęp do zawodu przewoźnika drogowego, dostęp do rynku drogowych przewozów rzeczy oraz dostęp do rynku drogowych przewozów pasażerskich. W odróżnieniu od dyrektyw, rozporządzenia unijne obowiązują bezpośrednio wszystkie osoby i podmioty do których są adresowane. Nie ma przy tym znaczenia czy państwo członkowskie UE zdąży z wydaniem krajowych przepisów, które powinny uzupełnić unijną legislację. Uzupełnić, a nie zmienić, gdyż przepisy krajowe co do zasady nie mogą wprowadzać odmiennych regulacji. Rola krajowych regulacji sprowadza się zazwyczaj w takich przypadkach do wskazania organów państwa odpowiedzialnych za realizacje zadań wskazanych w rozporządzeniu, określenia wysokości ewentualnych opłat administracyjnych i wskazania szczegółowych procedur. Dlatego czy nam się to podoba czy też nie, musimy się dostosować do przyjętych przez Parlament Europejski i Radę rozwiązań. No chyba, że opuścimy Unię Europejską, na co jak na razie raczej się nie zanosi. Certyfikaty CPC zachowają ważność. Niepokój przedsiębiorców związany jest z faktem, iż rozporządzenia na nowo określają wymagania stawiane przewoźnikom. Zarówno tym, którzy będą chcieli dopiero wejść do tego zawodu, jak i tym, którzy na rynku drogowych przewozów są już obecni od wielu lat. Na szczęście większość wymagań nie ulegnie zasadniczej zmianie. Nadal od przewoźnika wymagane będzie posiadanie: kompetencji zawodowych, dobrej reputacji, odpowiedniej sytuacji finansowej oraz pojazdów. Dobrą wiadomością jest to, iż obecne certyfikaty kompetencji zawodowej przewoźnika mają być uznane za spełniające wymagania przepisów unijnych niezależnie od ich dotychczasowego zakresu. Takie rozwiązanie przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym. Dlatego posiadacze certyfikatów wydanych w zakresie krajowego transportu drogowego będą nadal mogli z nich korzystać i nie muszą rozszerzać swoich uprawnień na transport międzynarodowy. Koniec z fikcyjnym użyczaniem certyfikatu. Przepisy unijne precyzują zakres zadań każdego posiadacza certyfikatu CPC (osoby zarządzającej operacjami transportowymi w firmie) oraz stanowią, iż zarządzanie ma być rzeczywiste i ciągłe. Dodatkowo każda z tych osób będzie musiała posiadać dobrą reputację. Spełnienie tych wymagań podlegać będzie kontroli Inspekcji Transportu Drogowego oraz innych organów nadzoru. Tym samym warto przed wejściem w życie nowych przepisów zweryfikować zakres zadań przypisanych osobie posiadającej certyfikat pod kątem wymagań rozporządzenia WE1071/2009 oraz sprawdzić jej karalność w rejestrze skazanych. Powołane rozporządzenie kończy z fikcyjnym użyczaniem certyfikatu w ramach tzw. umów cywilnoprawnych na zarządzanie transportem w firmie. Od 4 grudnia br. osoba zarządzająca operacjami transportowymi w firmie na podstawie umowy cywilnoprawnej, będzie mogła wykonywać takie zadania w nie więcej niż 4 przedsiębiorstwach, dysponujących łączną flotą do 50 pojazdów. Zarządzający nie może być też zależny od kontrahentów przewoźnika. Dlatego, jeżeli wykorzystujemy taką osobę w firmie, to przed 4 grudnia warto sprawdzić gdzie jeszcze użyczyła ona swojego certyfikatu. Dobra reputacja trudniejsza do utrzymania. Kolejnym utrzymanym przez nowe przepisy wymaganiem jest dobra reputacja. Obecnie utrata dobrej reputacji związana jest z orzeczonym przez sąd zakazem wykonywania zawodu przewoźnika lub z wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne wskazane w przepisach ustawy o transporcie drogowym. Niestety od 4 grudnia do utraty dobrej reputacji prowadzić będzie także orzeczenie kary za wykroczenie lub nałożenie kary administracyjnej za poważne naruszenie przepisów wskazanych w rozporządzeniu WE 1071/2009. A takich kar nakładanych jest w naszym kraju kilkadziesiąt tysięcy rocznie. Potrzeba zmian w rządowym projekcie ustawy. Na całe szczęście nałożenie kary administracyjnej nie powinno powodować automatycznie utraty dobrej reputacji. Przepisy unijne stanowią bowiem, iż w takim przypadku koniecznym będzie ustalenie, czy utrata dobrej reputacji nie stanowiłaby nieproporcjonalnej reakcji w stosunku do naruszenia. Jeśli właściwy organ uzna, że utrata dobrej reputacji będzie nieproporcjonalną reakcją, to może zdecydować, że dobra reputacja pozostanie nienaruszona. Możemy mieć jedynie nadzieję, że polska administracja wykazywać się będzie znacznym rozsądkiem w takich sprawach, a projektowana ustawa zostanie uzupełniona o określenie organów prowadzących postępowanie w tej sprawie, określenie szczegółowych przesłanek jakimi mają się one kierować oraz określenie zasady, iż przy ocenie dobrej reputacji nie będą brane pod uwagę sankcje za naruszenia popełnione przed dniem 4 grudnia br. Większe koszty związane z dokumentowaniem zdolności finansowej. Zmiany będą też 22

10 dotyczyć wymagań w zakresie posiadania przez przewoźnika odpowiedniej sytuacji finansowej, zwanej w rozporządzeniu WE1071/2009 zdolnością finansową. Wprawdzie progi finansowe utrzymane będą na tym samym, co dotychczas poziomie (9000 euro na pierwszy pojazd i po 5000 euro na każdy następny), ale zmieni się sposób oceny tej zdolności. Przedsiębiorca będzie musiał wykazać, że w każdym momencie może spełnić zobowiązania finansowe w wysokości wynikającej ze wskazanych progów. Dowodem na to będzie wyłącznie roczne sprawozdanie finansowe poświadczone przez biegłego rewidenta albo gwarancje udzielone przez bank, firmę ubezpieczeniową lub inną instytucję finansową. Oznacza to niestety znaczne koszty. W przypadku biegłego rewidenta jest to kilkanaście tysięcy złotych rocznie, a w przypadku gwarancji banku lub firmy ubezpieczeniowej koszty za jej wydanie mogą być niewiele mniejsze. Nie trzeba się bać wymogu posiadania siedziby. Nowym wymogiem obowiązującym od 4 grudnia br. będzie posiadanie siedziby i bazy eksploatacyjnej. Należy przy tym podkreślić, że określenie posiadanie oznacza nie tylko własność, ale także każdy inny tytuł prawny do dysponowania tymi obiektami. Przykładowo może to być dowolna umowa cywilnoprawna dająca możliwość korzystania z odpowiedniej nieruchomości. Sama siedziba nie powinna sprawić większych trudności przedsiębiorcom, skoro rozporządzenie unijne określa ją jako miejsce z lokalami, w których prowadzi główną działalność i gdzie znajdują się wszystkie wymagane dokumenty. Miejsce to musi być dostępne dla organów prowadzących nadzór i kontrolę działalności przewoźnika. Baza eksploatacyjna jest nadal wielką niewiadomą. Gorzej jest z bazą eksploatacyjną. Tu przepisy unijne są niestety zbyt ogólnikowe, co wobec braku precyzyjnej definicji tego obiektu w projektowanej ustawie o zmianie ustawy o transporcie drogowym, może pozwolić organom administracji na pełną dowolność w ocenie tego wymagania. Dlatego też w interesie przedsiębiorców leży odpowiednie zdefiniowanie bazy eksploatacyjnej w przepisach prawa krajowego, przy czym przyjęta definicja powinna być na tyle rozsądna, aby nie stanowiła zaporowej bariery dla istniejących polskich firm transportowych. Pamiętać bowiem należy, iż statystyczne polskie przedsiębiorstwo dysponuje zaledwie czterema pojazdami, a jego zdolność finansowa kształtuje się na dość niskim poziomie. Dotychczasowe licencje będą nadal ważne. Wskazane wyżej wymagania będą bezwzględnie obowiązywać nowe firmy transportowe, które wejdą na rynek po 4 grudnia 2011 r. Trochę inaczej kształtuje się sytuacja dotychczasowych przedsiębiorców. Przepisy rozporządzeń WE 1072/2009 i WE 1073/2009 przewidują zachowanie ważności wcześniej wydanych licencji wspólnotowych i wypisów przez okres na jaki dokumenty te zostały wydane. Z kolei projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym Dobrą wiadomością jest to, iż obecne certyfikaty kompetencji zawodowej przewoźnika mają być uznane za spełniające wymagania przepisów unijnych niezależnie od ich dotychczasowego zakresu określa, iż obecna licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego będzie traktowana jako zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o którym mowa w rozporządzeniu WE 1071/2009. To rozwiązanie pozwala uniknąć konieczności wymiany ok. 100 tys. uprawnień na wykonywanie krajowych przewozów drogowych, co byłoby uciążliwe dla krajowych przewoźników. Niestety przewoźnicy międzynarodowi do już posiadanej licencji wspólnotowej będą musieli dodatkowo uzyskać licencję krajową. Projekt daje im na to czas do 4 grudnia przyszłego roku. Ponad rok czasu na pełne dostosowanie przedsiębiorstw. Uznanie ważności wcześniej uzyskanych uprawnień nie jest jednak bezwarunkowe. Projektowane polskie przepisy nakładają bowiem na dotychczasowych przedsiębiorców obowiązek potwierdzenia do dnia 4 grudnia 2012 r. spełniania nowych unijnych wymagań. Dlatego przed upływem tej daty będą oni musieli złożyć do starostwa odpowiednie przewidziane przepisami dokumenty. Dodatkowo wraz z dokumentami przewoźnicy międzynarodowi będą musieli złożyć wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego. Jeżeli w ww. terminie przewoźnik nie spełni wymagań unijnych i nie dopełni ww. formalności, to jego uprawnienie niestety wygaśnie. Przewozy na potrzeby własne po staremu. Unijny pakiet transportowy budzi zaniepokojenie także u przedsiębiorców wykonujących przewozy na potrzeby własne. Niepotrzebnie, gdyż nowe przepisy nie będą miały żadnego wpływu na tych przedsiębiorców. Zmiany nie dotkną także firm wykonujących pośrednictwo w przewozie rzeczy. Tu nadal ma być utrzymana nasza wewnętrzna regulacja przewidująca posiadanie przez te firmy licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy. Zniknie natomiast obowiązek posiadania licencji na wykonywanie transportu drogowego osób samochodem osobowym. To ostatnie rozwiązanie wydaje się być jednak cokolwiek kontrowersyjne, gdyż tzw. busiki staną się niczym niekontrolowaną konkurencją w stosunku do przewoźników pasażerskich wykorzystujących do przewozów drogowych autobusy. Kłopoty z przedłużeniem licencji lub wydaniem dodatkowych wypisów. Pierwsze miesiące obowiązywania unijnych przepisów mogą przynieść pewne zagrożenia związane z faktem, iż projektowana przez rząd ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym może wejść w życie dopiero na początku przyszłego roku. Dla przedsiębiorców, których licencje tracą ważność na przełomie grudnia 2011 i stycznia 2012, oznaczać to może kłopoty z przedłużeniem tych dokumentów. Po prostu nie będzie miał ich kto wydać, gdyż nie zostaną określone polskie organy właściwe w sprawach wydawania i przedłużania przewidzianych w pakiecie transportowym uprawnień. Ten sam problem dotyczyć może firm, które planują zakup dodatkowego taboru wkrótce po wejściu w życie nowych regulacji. Dlatego też dobrym sposobem na ewentualne kłopoty może być wcześniejsze (jeszcze w pierwszej połowie listopada br.) złożenie wniosku o wydanie licencji przedłużającej dotychczasowe uprawnienia. A co do zakupów nowych pojazdów to może warto się zastanowić nad późniejszym dokonaniem planowanej transakcji. Unikniemy w ten sposób sytuacji, gdzie zakupiony za ciężkie pieniądze tabor będzie bezczynnie oczekiwał na parkingu na wejście w życie polskich krajowych przepisów. Maciej Wroński 23

nr 1/2008 Opłaty za korzystanie z dróg - str 3 Na wschodzie bez zmian - str 23 Actros w księdze rekordów Guinnessa - str 29

nr 1/2008 Opłaty za korzystanie z dróg - str 3 Na wschodzie bez zmian - str 23 Actros w księdze rekordów Guinnessa - str 29 nr 1/2008 Opłaty za korzystanie z dróg - str 3 Na wschodzie bez zmian - str 23 Actros w księdze rekordów Guinnessa - str 29 DAF i wszystko jasne DAF XF105 jest doceniany zarówno przez kierowców jak i właścicieli.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 14.11.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 300/51 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 pażdziernika 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

Zakładam i prowadzę firmę

Zakładam i prowadzę firmę Zakładam i prowadzę firmę gdzie szukać dofinansowania jak zorganizować firmę jak płacić niższe podatki jak optymalizować koszty kiedy trzeba płacić VAT jak rozliczać się z ZUS Zakładam i prowadzę firmę

Bardziej szczegółowo

Konferencje i Seminaria 3(31)2000

Konferencje i Seminaria 3(31)2000 Konferencje i Seminaria 3(31)2000 Ochrona konsumenta na rynku ubezpieczeń Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu Materiały z konferencji dla posłów III kadencji (18 stycznia 2000 r.) zorganizowanej

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SEJMU / NR 21 (657) / VI KADENCJA / DWUTYGODNIK / 30 WRZEŚNIA 2008 R.

KANCELARIA SEJMU / NR 21 (657) / VI KADENCJA / DWUTYGODNIK / 30 WRZEŚNIA 2008 R. KANCELARIA SEJMU / NR 21 (657) / VI KADENCJA / DWUTYGODNIK / 30 WRZEŚNIA 2008 R. MARSZAŁEK SEJMU W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM O AKTUALNEJ SYTUACJI I DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH W POLSKIEJ OŚWIACIE RZĄD INFORMUJE

Bardziej szczegółowo

1. Zasady prowadzenia działalności transportowej i podstawowe definicje

1. Zasady prowadzenia działalności transportowej i podstawowe definicje 1. Zasady prowadzenia działalności transportowej i podstawowe definicje 1.1. Podstawy prawne Do 3 grudnia 2011 r. zasady prowadzenia działalności transportowej nie były jednolicie uregulowane w skali Unii

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2011 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

W Y D A N I E S P E C J A L N E Numer umer 5/ 5 1 / 8 1 / 8 2 / 01 0 3 1 ISSN ISSN 20 2081 8-1 5964

W Y D A N I E S P E C J A L N E Numer umer 5/ 5 1 / 8 1 / 8 2 / 01 0 3 1 ISSN ISSN 20 2081 8-1 5964 WYDANIE SPECJALNE Numer 5/18/2013 ISSN 2081-5964 Szanowni Państwo, P rzekazując Państwu specjalne wydanie Kwartalnika Urzędu Patentowego RP z okazji 95-lecia ustanowienia ochrony własności przemysłowej

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca:

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca: Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach Copywriter: Edyta Prozorowska Projekt okładki: Aneta Wasilik Wydawca: 8&8 Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław NIP: 8971782498

Bardziej szczegółowo

Rynek pożyczek pozabankowych

Rynek pożyczek pozabankowych Warszawa, maj 2015 Spis treści 1 Wstęp... 2 1.1 Definicja klienta firmy pożyczkowej.... 6 2 Dystrybucja pożyczek.... 7 2.1 Korzystanie z placówek... 7 2.2 Wizyta u klienta.... 7 2.3 Droga internetowa...

Bardziej szczegółowo

BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C, D i E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE Ministerstwo Gospodarki Departament Konkurencyjności Gospodarki Grudzień 2005 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH MACIEJ CZAPLIŃSKI Warszawa, sierpień 2012 Copyright by Maciej Czapliński and Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.

1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Polityki Konsumenckiej Funkcjonowanie powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów w roku 2007 Warszawa, marzec 2009 SPIS TREŚCI I. WSTĘP I UWAGI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SŁOWO WSTĘPNE prof. UAM dr hab. Jacek Guliński 1. PIERWSZE KROKI DO ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY, CZYLI JAKĄ FORMĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYBRAĆ Marcin Błaszyk, Krzysztof Jarosiński

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje. Partner Społeczny SIS -17 Lat Dla Rozwoju SIS - Kształtujemy Relacje www.mamprawo.eu Realizator projektu: ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych Prawne warunki działania organizacji pozarządowych WSTĘP (5) Spis rzeczy Radosław Skiba PRAWNE WARUNKI DZIAŁANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ 1 Spis treści Wstęp........................................... 3 Informacje ogólne................................ 4 Procedury zakładania spółdzielni socjalnej..........

Bardziej szczegółowo

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY Białystok, marzec 2008 r. Copyright by RCS Sp. z o.o. WSTĘP Celem niniejszego opracowania jest przekazanie Państwu praktycznych wskazówek dotyczących poruszania się

Bardziej szczegółowo

Radny Platformy pieniądze dostał, inni czekają

Radny Platformy pieniądze dostał, inni czekają DZIŚ: KIEDY FIRMA ZALICZY DO KOSZTÓW WYDATKI ZWIĄZANE Z PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI PRACOWNIKÓW B4 gazetaprawna.pl Wtorek 8 września 202 2,90 zł DZIENNIK.PL FORSAL.PL NR 8 (339 W2) ROK 8 ISSN 2080-6744, NR INDEKSU

Bardziej szczegółowo

Nr marzec 2008, www.pkb.net.pl. Aspekty prawa wspólnotowego. str. 7

Nr marzec 2008, www.pkb.net.pl. Aspekty prawa wspólnotowego. str. 7 Konferencja Animatora str. 4 Nr marzec 2008, www.pkb.net.pl Aspekty prawa wspólnotowego str. 7 Pomagajmy sobie na drodze str. 15 Pełnych radosnej nadziei, miłości i zdrowia Świąt Wielkiej Nocy oraz bliskich

Bardziej szczegółowo