Inkowie się pomylili. Koniec świata nie nastąpi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inkowie się pomylili. Koniec świata nie nastąpi"

Transkrypt

1 Pracodawca transportu drogowego Bolesław Milewski, przewodniczący OZPTD Chaos Inkowie się pomylili. Koniec świata nie nastąpi w przyszłym roku, ale już był 1 lipca W tym dniu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odtrąbiła uruchomienie systemu poboru opłat. Po kilku miesiącach system działa, jak gospodarka ZSRR niby jest, ale wciąż każdy ma jakieś problemy. Słynne przypadki bezmyślnego nakładania kar na Bogu ducha winnych kierowców, jak choćby sprawa katowickiej firmy Alcopper Trans i horrendalnego mandatu w wysokości 99 tys. zł, przyprawiają o stan przedzawałowy wielu przedsiębiorców transportowych! Jako Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego uważamy, że takie naliczanie kar jest niezgodne z duchem ustawy o drogach publicznych. Sprowadzamy rzecz do absurdu. Załóżmy hipotetycznie sytuację, że na drodze byłoby 1000 bramownic i tym samym wysokość kar za jeden przejazd wyniosłaby 3 mln zł! Absurd Kwestionujemy także wysokość kary za bramownicę, bo w Austrii wynosi ona 1/3 polskiej sankcji i na dodatek nakładana jest niezależnie od liczby przejechanych kilometrów. Przecież nie można doprowadzić do sytuacji, że kary wyniszczą firmy. Kto zapłaci za przejazd po drogach, kogo liczne służby kontrolne (naszym zadaniem też jest ich znacznie za dużo) będą karać? Chyba same siebie Jeszcze raz apelujemy do Ministerstwa Infrastruktury o szybką decyzję o rozpoczęciu audytu technicznego systemu, bo podobno minister Jarmuziewicz jakiś czas temu złożył taki wniosek do ministra Grabarczyka. Nie ma co zwlekać, licząc że jakoś się tam ułoży. Nie bardzo wierzę w zapewnienia GDDKiA o tym że system działa, a liczba reklamacji to tylko nieistotny promil. Skoro tak, to niech niezależna instytucja sprawdzi, jak działa system. Będzie źle, to po prostu trzeba go wyłączyć do czasu usprawnienia. To nie są już żarty Bolesław Milewski, przewodniczący OZPTD Bolesław Milewski 14

2 Nowoczesny zawód przeciwwaga dla kryzysu Pragniemy poinformować, iż dnia 1 października 2011 r. rozpoczęła się realizacja projektu Nowoczesny zawód przeciwwaga dla kryzysu. Projekt jest dotowany ze środków: Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Priorytetu VIII: Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2: Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wnioskodawcą i Realizatorem jest Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego z siedzibą w Stobnie k. Piły, na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej. Projekt skierowany jest do osób które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (w wyniku procesu adaptacyjno-modernizacyjnego). Grupę docelową stanowią osoby z obszaru woj. łódzkiego (osoby fizyczne zamieszkujące obszar woj. łódzkiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub pracujące na terenie woj. łódzkiego). Zgodnie z ustawą zawodowo wykonywać pracę w charakterze kierowcy na kat. D można dopiero po ukończeniu 21 roku życia, na kat. C oraz C+E 18 roku życia stąd do projektu będą przyjmowane osoby po ukończeniu tego wieku. Ponadto wymagane jest wcześniejsze posiadanie prawa jazdy kat. B oraz uzyskanie pozytywnego wyniku badania lekarskiego i psychologicznego. Liczba miejsc jest ograniczona do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 100 osób. W przypadku większej liczby chętnych, informujemy, że w pierwszej kolejności zostaną przyjęte: kobiety, następnie osoby poniżej 25 roku życia, osoby powyżej 45 roku życia, osoby posiadające wykształcenie średnie lub niższe, następnie termin nadesłania formularza zgłoszeniowego. Proces rekrutacji przebiega zgodnie z polityką równych szans. Osoby zakwalifikowane zostaną skierowane na badania lekarskie. Główny cel projektu to: podniesienie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych 15 kobiet i 85 mężczyzn zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy do potrzeb rynku pracy do 30 września 2012 r. Cele szczegółowe projektu to: podniesienie motywacji do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju zawodowego w zawodzie kierowcy; nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i aktywnego jej poszukiwania; nabycie uprawnień do zawodu kierowca (kat. C, C+E i D) oraz przejście kwalifikacji wstępnej, zgodnie z wymogami ustaw o transporcie drogowym, nabycie praktycznych umiejętności poprzez udział w praktykach zawodowych. Uczestnikom projektu zapewniamy bezpłatne: - badania lekarskie, - badania psychologiczne, - poradnictwo zawodowe, - poradnictwo psychologiczne, - szkolenia, - praktyki zawodowe, - materiały dydaktyczne. Zgłoszenia są przyjmowane listownie, drogą elektroniczną i w biurze projektu. Biuro Projektu z siedzibą ul. Kopernika 41, Łódź czynne od pon. do pt. w godz.: Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej projektu: Odpowiedzi na wszelkie pytania otrzymają Państwo dzwoniąc pod nr tel.: lub pisząc na adres e mail: 15

3 Pracodawca transportu drogowego Myto wciąż budzi kontrowersje Spotkanie członków śląskiego OZPTD 21 października br., w Mikołowie, odbyło się zebranie Regionu Śląskiego OZPTD. W spotkaniu udział wzięli: zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego Dariusz Winiarczyk oraz inspektor Okręgowego Inspektoratu Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach Damian Cichoń. Spotkanie prowadził przewodniczący Regionu Śląskiego OZPTD Andrzej Nowrotek. Przewodniczący z satysfakcją stwierdził, że nowy, działający od kwietnia, region OZPTD rozwija się dynamicznie. Na sali obecnych było ponad 30 przewoźników. W swojej wypowiedzi podkreślił dotychczasowe działania związku w regionie i apelował do członków o informowanie swoich kolegów przewoźników o działalności OZPTD i zachęcanie ich do wstąpienia do związku. Podkreślił także, że w chwili obecnej OZPTD jest tak naprawdę jedyną organizacją ogólnopolską walczącą skutecznie o interesy wszystkich przewoźników. Wspomniał Spotkanie prowadził przewodniczący Regionu Śląskiego OZPTD Andrzej Nowrotek o przyjętych niedawno nowych ustawach, w których powstaniu związek miał wiodącą rolę zdecydowanie i konsekwentnie uczestniczył w ich powstaniu i procedowaniu. Jest to duży sukces. Następnie głos zabrał zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego Dariusz Winiarczyk, który przedstawił efekty działalności podległych inspektorów. W województwie śląskim ITD przeprowadziła ok. 20 tys. kontroli na drogach i 200 kontroli w przedsiębiorstwach. Od połowy roku doszły także kontrole uiszczania opłat za przejazd po drogach. Temat ten wśród zebranych wywołał żywą dyskusję. Podkreślano nieprawidłowości działania systemu i kuriozalne sytuacje, w których inspektorzy nakładają na kierowców kary, które mogą wywołać zawrót głowy. Na sali obecny był jeden z przewoźników, na którego (oczywiście chodzi o kierowcę) nałożono decyzję na zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), mimo że firma działa w systemie post paid. Inspektor Winiarczyk stwierdził, że inspekcja działa w ramach przepisów prawa i nic na to poradzić nie może. Przewoźnicy gremialnie krytykowali takie stanowisko. Nie może tak być, że za błędy systemu odpowiedzialność ponoszą kierowcy, którzy wobec tak horrendalnych kar są praktycznie bezradni i tak naprawdę nie wiadomo, jak mają to zapłacić. Z kolei zakres kontroli, jej przebieg i wymagane podczas kontroli dokumenty omówił Damian Cichoń z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. Następnie dyrektor Biura Prawnego OZPTD Maciej Wroński szczegółowo przedstawił zmiany jakie czekają przewoźników w związku ze zmianami ustaw oraz wymagania jakie będą musieli spełnić po wejściu w życie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym po 4 grudnia 2011 r. Tematy te spotkały się z dużym zainteresowaniem obecnych i wywołały żywą dyskusję. W trakcie spotkania zebrani mieli okazję zapoznać się z produktami takich firm jak: Tandem Trucks Sp. z o.o., Lutz, Timex, Crakow Truck Center, Kredyt Lease S.A, VB Leasing Polska S.A. Piotr Grześ 16

4 Zawiesić viatoll Zebranie członków OZPTD Regionu Małopolskiego W gościnnych progach hotelu Fero Ekspress w Krakowie 22 października br. odbyło się zebranie członków OZPTD Regionu Małopolskiego. Prezydium Regionu Małopolskiego OZPTD Wspotkaniu udział wziął poseł Andrzej Adamczyk zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury poprzedniej kadencji oraz Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Michał Pierzchała. Spotkanie otworzył zastępca przewodniczącego Regionu Małopolskiego OZPTD Tomasz Ziaja. W trakcie spotkania dyrektor Biura Prawnego OZPTD Maciej Wroński przedstawił założenia zmiany ustawy o transporcie drogowym implementujące do polskiego prawa trzy unijne rozporządzenia, które mają obowiązywać od 4 grudnia br. Zebrani z zainteresowaniem wysłuchali prezentacji i w trakcie dyskusji wyrażali wiele wątpliwości w szczególności dotyczących niedookreślenia w projekcie ustawy np. bazy transportowej. W tym choćby względzie zapisy powinny być bardzo precyzyjne, by uniknąć różnych interpretacji, a co za tym idzie, różnic w wymogach w różnych częściach kraju. Wyrażano powszechną obawę, co do terminu wejścia w życie ustawy i możliwego bałaganu w wydawaniu nowych dokumentów. Następnie dyrektor Michał Pierzchała przedstawił ostatnie działania małopolskiej ITD. W szczególności odniósł się do szeroko zakrojonej akcji ważenia busów przewożących osoby. W trakcie tej akcji stwierdzono, że nagminnie zaniżana jest masa własna pojazdów. Dyrektor Pierzchała odniósł się także do kontroli opłat wnoszonych w systemie via- TOLL. Stwierdził, że inspekcja działa ściśle według wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i nie ma możliwości żadnych odstępstw. Taka sytuacja spotkała się z żywą reakcją zebranych, którzy wskazywali, że ten tak naprawdę niedziałający system powinien być natychmiast zawieszony, skoro stwierdza się tyle nieprawidłowości. Głos w tej sprawie zabrał także poseł Andrzej Adamczyk, informując zebranych, że będzie w tej sprawie interweniował. W trakcie spotkania swoje produkty przedstawili sponsorzy Lutz i Transpass. Piotr Grześ 17

5 Pracodawca transportu drogowego Wizyta w fabryce chłodni Krone Krone W początkach października grupa dwudziestu przewoźników zrzeszonych w Ogólnopolskim Związku Pracodawców Transportu Drogowego zwiedziła fabrykę chłodni Krone w Lübtheen. Wizyta wywarła spore wrażenie na polskich przewoźnikach. Goście z Polski dokładnie zwiedzili hale produkcyjne fabryki w Lübtheen. A było gdzie chodzić, bo to aż mkw. powierzchni. Obecnie są tam wytwarzane przede wszystkim chłodnie Cool Liner Duoplex Steel. Odbywa się tu również produkcja naczep izotermicznych Freesh Liner Steel oraz kontenerowych Dry Liner. Produkcja podwozi. Polscy przewoźnicy dokładnie zapoznali się z procesem i technologią produkcji chłodni. Każda wyprodukowana jest na stalowej ramie. Komponenty służące do produkcji są dostarczane bezpośrednio na taśmę, w systemie just in time. Rama w Lübtheen przechodzi skomplikowany proces zabezpieczenia antykorozyjnego i lakierowania. Pospawane podwozia na początek są śrutowane. Kolejny etap to kataforeza. Każda rama przechodzi przez 10 różnych kąpieli. Linia jest obsługiwana przez komputery. Następnie po obróbce KTL jest suszona w piecu o temp. 200 st. C. Produkcja paneli. Do produkcji paneli wykorzystywane są trzy ciągi produkcyjne dla ścian bocznych (lewej i prawej), dachu, ściany czołowej i drzwi. Produkcja jest w pełni zautomatyzowana. Metalowe ściany paneli, po wcześniejszym oczyszczeniu, przesuwane są na stoły służące do wtryskiwania pianki. Produkcja paneli odbywa się na pięciu takich stołach. Funkcjonowanie stołu polega na tym, że umieszcza się poziomo naprzeciw siebie metalowe ściany (jedna z nich ułożona jest na stole, druga ustawiana automatycznie w zaprogramowanej odległości), a następnie wtryskiwana jest między ściany, przy odpowiedniej temperaturze i ciśnieniu, mieszanka gazowo-poliuretanowa. Proces stygnięcia pianki trwa ok min. Pianka jest równomiernie rozmieszczona i posiada na całej długości panela jednakową gęstość. Sam proces produkcyjny na stołach pianowych trwa 5-10 minut, w zależności od rodzaju elementu. W części wewnętrznej paneli bocznych roboty wkleją listwy służące do zabezpieczenia ładunków. Po ich wklejeniu panele są składowane na regałach wysokiego składowania przez ok. 20 godzin, aby klej dobrze złapał. Potem elementy są poddawane dalszej obróbce. Magazyn na 120 ścian jest zarządzany automatycznie. Montaż końcowy. Na tym etapie ściany boczne są klejone z podłogą, potem dołączany jest dach, rama drzwi portalowych oraz ściana przednia. Tak powstaje właściwa skrzynia chłodni. Możliwe jest także umieszczenie różnych wzorów graficznych na powierzchni naczepy. W tej końcowej fazie montuje się agregat chłodniczy i sprawdza jego funkcjonowanie. Chłodnia jest gotowa do pracy. Polscy przewoźnicy z zainteresowaniem poznali tajniki produkcji chłodni w Lübtheen. Związek przygotowuje kolejne wyjazdy studyjne do dużych producentów sprzętu transportowego. Zbigniew Witamborski 18

6 Kary tkwią w szczegółach Pomoc prawna Kierowca jechał w Niemczech autostradą A38 w kierunku Getyngi. Padał rzęsisty deszcz. Zjeżdżając na A 7 w kierunku Kassel zaczęło nim rzucać. Zapewne nie dostosował prędkości do panujących warunków. Kierowca stracił panowanie nad ciężarówką i wpadł na barierkę ochronną. Nikogo nie było na drodze. Na szczęście kierowca nie odniósł żadnych obrażeń. Wysiadł z ciężarówki, obejrzał uszkodzenia, stwierdził, że jest zdolna do jazdy. Doszedł do wniosku, że pozostając na miejscu zdarzenia może być zagrożeniem w ruchu i pomyślał, że dojedzie na najbliższy parking i stamtąd skontaktuje się z pracodawcą i zadzwoni na policję. Parking znajdował się tylko 3-4 kilometry dalej. Zaczął telefonować do szefa, gdy nagle zjawiły się dwa radiowozy policyjne, które zastawiły ciężarówkę z przodu i z tyłu. Nie zdążył nawet połączyć się z szefem, gdy policjanci podeszli do kabiny, kazali mu oddać dokumenty i kluczyki od samochodu. Kierowca został zabrany na posterunek policji autostradowej pod zarzutem ucieczki z miejsca wypadku. W interpretacji niemieckiego prawa była to ucieczka z miejsca wypadku. Kierowcy zostało odebrane prawo jazdy, zezwolono mu dojechać ciężarówką do miejsca wyładunku (na szczęście było oddalone około 20 kilometrów), a teraz oczekuje na postępowanie karne i administracyjne za zniszczone barierki. Do czasu wyroku ma zakaz poruszania się pojazdami mechanicznymi na terenie Niemiec. Postępowanie może się ciągnąć kilka miesięcy. Na szczęście dla kierowcy, po naszej interwencji, prokuratura zwróciła prawo jazdy, a pracodawca był na tyle wyrozumiały, że przesunął nieszczęśnika na kierunek skandynawski. Zasadą w Niemczech jest, że jeżeli w zdarzeniu drogowym, w którym nie ma ofiar w ludziach (myślę tu o rannych lub o ofiarach śmiertelnych), a doszło do uszkodzenia pojazdów trzecich, infrastruktury drogowej lub innych dóbr materialnych, kierowca musi ustawić pojazd najbliżej prawej strony drogi, zabezpieczyć miejsce kołpakami i trójkątem ostrzegawczym, koniecznie zawiadomić policję i czekać na jej przyjazd. Każde oddalenie się z miejsca zdarzenia traktowane będzie jak ucieczka z miejsca wypadku, a za to w Niemczech grożą wysokie kary. Kolejne zdarzenie. Pewna firma transportowa zakończyła leasingowanie ciężarówki i odkupiła ją od leasingodawcy. Pojazd posiadał urządzenie do automatycznego poboru myta autostradowego w Austrii. Pojazd został przerejestrowany na przedsiębiorstwo transportowe, otrzymał nowe tablice rejestracyjne. Pojechał w trasę do Włoch. Przy kontroli policji austriackiej został zatrzymany pod zarzutem wjazdu na autostradę bez opłacenia myta. Na nic nie zdały się tłumaczenia, że przecież urządzenie pokładowe do rejestracji przejazdu i naliczenia myta znajduje się w pojeździe, jest włączone, a opłaty automatycznie naliczone. Otóż w Austrii urządzenia pokładowe zarejestrowane są na numery rejestracyjne, a nie na pojazdy. Kierowca musiał zapłacić 220 euro karnej opłaty autostradowej, a opłata myta pobrana automatycznie przepadła. Pamiętajmy więc przy zmianie właściciela pojazdu i zmianie numerów rejestracyjnych należy powiadomić operatora urządzenia. W ciągu kilku godzin po powiadomieniu można już bezpiecznie poruszać się po autostradach austriackich. Jerzy Goliński Pomoc prawna na terenie Niemiec! Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego otrzymuje wiele sygnałów o wielu problemach, jakie napotykają polscy przewoźnicy na terenie Niemiec i innych państw europejskich. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu naszych członków, nawiązaliśmy współpracę z kancelarią prawną i kancelarią doradztwa gospodarczego na terenie Niemiec. Poniżej przedstawiamy ofertę pomocy. Warto zaznaczyć, że członkowie OZPTD mają ofertę specjalną. Pomoc prawna w Niemczech i wielu krajach Unii Europejskiej windykacja roszczeń z tytułu niezapłaconych faktur pomoc w kontaktach z BAG, policją i urzędami celnymi interwencyjnie w zdarzeniu oraz w postępowaniach administracyjnych i odwoławczych pomoc w przypadkach szkody, zniszczenia, kradzieży towaru w transporcie pomoc i reprezentacja w sprawach cywilnych i karnych Dla członków OZPTD oferta specjalna! Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Jerzy Goliński Am Windmühlenberg Königs Wusterhausen Tel.: +49 (3375) Fax: +49 (3375) Szczegóły - Biuro OZPTD oraz: FiedlerHAASE Rechtanwälte Mec. Christoph Fiedler Hebbelstrasse 41, Potsdam Tel.: Fax:

7 Pracodawca transportu drogowego Przed oszustami w transporcie można się ochronić Cykl konferencji Nie daj się okraść Na konferencjach z cyklu Nie daj się okraść przewoźnicy i spedytorzy dowiedzieli się, że przed oszustwami w transporcie, takimi jak kradzieże czy wyłudzenia, można się skutecznie chronić. Z ust prelegentów padły konkretne rady i wskazówki. Celem spotkania było zwiększenie świadomości uczestników branży transportowej nt. sposobów działania m.in. zorganizowanych szajek przestępczych zajmujących się kradzieżami i wyłudzeniami w branży transportowej, a także poznanie metod obrony przed nimi. Dyskusja dotyczyła także działalności niewypłacalnych zleceniodawców i tego, w jaki sposób przewoźnicy mogą się ich wystrzegać. Konferencję zorganizował operator giełdy Trans.eu, a także Dolnośląski Oddział Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego głównych partnerów ogólnopolskiej kampanii przeciw kradzieżom w transporcie Rzetelny Przewoźnik, w ramach której została zorganizowana wrocławska konferencja. Zaproszenia do udziału w charakterze prelegentów przyjęli m.in. przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji z Wrocławia, Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, a także prawnicy specjaliści od tematyki transportowej i znawcy ubezpieczeń. Wykładów wysłuchało w sumie 115 uczestników, głównie z woj. dolnośląskiego i województw ościennych. Pierwszy wystąpił komisarz Tomasz Mosur z Wydziału Przestępstw Gospodarczych Komendy Wojewódzkiej Policji z Wrocławia, który specjalizuje się w przestępstwach w branży transportowej. Jego porady i przykłady z życia wzięte, opisujące metody wykorzystywane przez zorganizowane szajki, wywołały spore poruszenie na sali, co przełożyło się na dużą liczbę pytań od zgromadzonych. Komisarz Mosur wskazał m.in. na zmiany, jakie dokonują się w przestępczości transportowej. Maciej Wroński - dyrektor Biura Prawnego OZPTD podczas swojego wystąpienia o najnowszych zmianach w polskim prawie transportowym Dawniej najczęściej rejestrowanymi przypadkami przestępczej działalności były napady na TIR w trakcie transportu, dzisiaj coraz częściej słyszymy m.in. o tym, że szajki zatrudniają nawet swoich ludzi w firmach transportowych i spedycyjnych komentował Mosur. Przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji z Wrocławia pozytywnie wyrażał się także o metodach weryfikacji firm na giełdzie Trans.eu, z którą ściśle współpracuje. Dyrektor Biura Prawnego OZPTD Maciej Wroński opowiedział o uchwalonym w sierpniu br. pakiecie ustaw transportowych. Dyrektor Wroński mówił m.in. Łukasz Chwalczuk - kancelaria Iuridica podczas prezentacji Co tanie to drogie złote zasady jak nie paść ofiarą kradzieży w branży TSL o zmianach, jakie zaszły w kwestii wysokości kar dla przewoźników. Prelekcja była odpowiedzią na liczne zapytania przewoźników, którzy wciąż są nieświadomi zmian w prawie transportowym. Ogromne zainteresowanie wzbudziła prelekcja Łukasza Chwalczuka prawnika z kancelarii Iuridica, który w codziennej pracy pomaga firmom z branży TSL w ich problemach. Według Chwalczuka problem kradzieży i wyłudzeń rośnie w zastraszającym tempie. Kiedyś miałem jedno zgłoszenie związane z kradzieżą na 3 miesiące, a teraz... Tylko w zeszłym tygodniu miałem 2 takie sprawy, 20

8 (Od lewej) Magdalena Piosek, Klaudia Banasik i Andrzej Piosek w tygodniu bieżącym również 2; to przerażające komentował Chwalczuk. Szczególną uwagę Łukasz Chwalczuk zwrócił na błędy, które najczęściej popełniają transportowcy w swojej działalności. Wśród rozwiązań wymienił m.in. korzystanie z dostępnych na giełdzie transportowej Trans.eu ocen i komentarzy. Duże brawa zebrali przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego. Przewoźnicy zgromadzeni na sali docenili nie tylko wystąpienie naczelnika wydziału inspekcji Daniela Woźniaka, ale również ludzką twarz, którą zaprezentował Adrian Gierczak Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego. Inspektor Gierczak podkreślił, że zadaniem jednostki, którą kieruje, jest przede wszystkim ochrona uczciwych przewoźników, a karać należy wyłącznie tych, którzy bez skrupułów naruszają przepisy. Joanna Burda i Grzegorz Haładus z giełdy Trans po raz pierwszy publicznie zaprezentowali proces weryfikacji nowych firm na reprezentowanej przez nich giełdzie. Prowadzący krok po kroku objaśnili zgromadzonym, jakie dane brane są pod uwagę przy nadawaniu dostępu testowego i wyjaśnili, dlaczego tylko 30% firm chcących pracować na giełdzie Trans otrzymuje ostatecznie taką możliwość. Haładus zaprezentował także wykryte przypadki sfałszowanych dokumentów, za pomocą których oszuści próbowali dostać się na giełdę. Z takimi próbami stykamy się niemal w każdym miesiącu przyznał rzecznik giełdy Trans. Tak, jak do tej pory Trans w sposób zdecydowany będzie walczyć ze złodziejami próbującymi wykorzystać uczciwie działających przedsiębiorców klientów giełdy. W tej sprawie mamy po swojej stronie m.in. Policję, z którą współpracujemy podkreślił. Prowadzący konferencję Leszek Luda wiceprzewodniczący OZPTD Dolny Śląsk w swojej prelekcji omówił różnice pomiędzy polisą a ubezpieczeniem oraz na konkretnych przykładach pokazał, jak poważne w skutkach dla firmy transportowej może być zawarcie niekorzystnej umowy z ubezpieczycielem. Drugi przedstawiciel OZPTD Michał Wikowicz posłużył się filmem instruktażowym, aby uczulić zebranych na sali przewoźników, że drobna nieuwaga lub zlekceważenie przepisów o mocowaniu ładunków może mieć tragiczne skutki dla ludzkiego życia. Ostatnie wystąpienie należało do Edyty Kowalczyk brokera z firmy Automobile Expert, która starała się pokazać najkorzystniejsze sposoby na likwidację szkód. OPR. M. Mazur 21

9 Pracodawca transportu drogowego Kilka słów o nowych zasadach wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Czy trzeba się bać 4 grudnia? Maciej Wroński, dyrektor Biura Prawnego OZPTD Od kilku tygodni środowisko przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe jest zaniepokojone zbliżającym się dniem 4 grudnia br. Jest to data wejścia w życie tzw. pakietu transportowego, w skład którego wchodzą trzy rozporządzenia unijne oznaczone kolejnymi numerami WE1071/2009, WE1072/2009 i WE1073/2009. Regulują one dostęp do zawodu przewoźnika drogowego, dostęp do rynku drogowych przewozów rzeczy oraz dostęp do rynku drogowych przewozów pasażerskich. W odróżnieniu od dyrektyw, rozporządzenia unijne obowiązują bezpośrednio wszystkie osoby i podmioty do których są adresowane. Nie ma przy tym znaczenia czy państwo członkowskie UE zdąży z wydaniem krajowych przepisów, które powinny uzupełnić unijną legislację. Uzupełnić, a nie zmienić, gdyż przepisy krajowe co do zasady nie mogą wprowadzać odmiennych regulacji. Rola krajowych regulacji sprowadza się zazwyczaj w takich przypadkach do wskazania organów państwa odpowiedzialnych za realizacje zadań wskazanych w rozporządzeniu, określenia wysokości ewentualnych opłat administracyjnych i wskazania szczegółowych procedur. Dlatego czy nam się to podoba czy też nie, musimy się dostosować do przyjętych przez Parlament Europejski i Radę rozwiązań. No chyba, że opuścimy Unię Europejską, na co jak na razie raczej się nie zanosi. Certyfikaty CPC zachowają ważność. Niepokój przedsiębiorców związany jest z faktem, iż rozporządzenia na nowo określają wymagania stawiane przewoźnikom. Zarówno tym, którzy będą chcieli dopiero wejść do tego zawodu, jak i tym, którzy na rynku drogowych przewozów są już obecni od wielu lat. Na szczęście większość wymagań nie ulegnie zasadniczej zmianie. Nadal od przewoźnika wymagane będzie posiadanie: kompetencji zawodowych, dobrej reputacji, odpowiedniej sytuacji finansowej oraz pojazdów. Dobrą wiadomością jest to, iż obecne certyfikaty kompetencji zawodowej przewoźnika mają być uznane za spełniające wymagania przepisów unijnych niezależnie od ich dotychczasowego zakresu. Takie rozwiązanie przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym. Dlatego posiadacze certyfikatów wydanych w zakresie krajowego transportu drogowego będą nadal mogli z nich korzystać i nie muszą rozszerzać swoich uprawnień na transport międzynarodowy. Koniec z fikcyjnym użyczaniem certyfikatu. Przepisy unijne precyzują zakres zadań każdego posiadacza certyfikatu CPC (osoby zarządzającej operacjami transportowymi w firmie) oraz stanowią, iż zarządzanie ma być rzeczywiste i ciągłe. Dodatkowo każda z tych osób będzie musiała posiadać dobrą reputację. Spełnienie tych wymagań podlegać będzie kontroli Inspekcji Transportu Drogowego oraz innych organów nadzoru. Tym samym warto przed wejściem w życie nowych przepisów zweryfikować zakres zadań przypisanych osobie posiadającej certyfikat pod kątem wymagań rozporządzenia WE1071/2009 oraz sprawdzić jej karalność w rejestrze skazanych. Powołane rozporządzenie kończy z fikcyjnym użyczaniem certyfikatu w ramach tzw. umów cywilnoprawnych na zarządzanie transportem w firmie. Od 4 grudnia br. osoba zarządzająca operacjami transportowymi w firmie na podstawie umowy cywilnoprawnej, będzie mogła wykonywać takie zadania w nie więcej niż 4 przedsiębiorstwach, dysponujących łączną flotą do 50 pojazdów. Zarządzający nie może być też zależny od kontrahentów przewoźnika. Dlatego, jeżeli wykorzystujemy taką osobę w firmie, to przed 4 grudnia warto sprawdzić gdzie jeszcze użyczyła ona swojego certyfikatu. Dobra reputacja trudniejsza do utrzymania. Kolejnym utrzymanym przez nowe przepisy wymaganiem jest dobra reputacja. Obecnie utrata dobrej reputacji związana jest z orzeczonym przez sąd zakazem wykonywania zawodu przewoźnika lub z wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne wskazane w przepisach ustawy o transporcie drogowym. Niestety od 4 grudnia do utraty dobrej reputacji prowadzić będzie także orzeczenie kary za wykroczenie lub nałożenie kary administracyjnej za poważne naruszenie przepisów wskazanych w rozporządzeniu WE 1071/2009. A takich kar nakładanych jest w naszym kraju kilkadziesiąt tysięcy rocznie. Potrzeba zmian w rządowym projekcie ustawy. Na całe szczęście nałożenie kary administracyjnej nie powinno powodować automatycznie utraty dobrej reputacji. Przepisy unijne stanowią bowiem, iż w takim przypadku koniecznym będzie ustalenie, czy utrata dobrej reputacji nie stanowiłaby nieproporcjonalnej reakcji w stosunku do naruszenia. Jeśli właściwy organ uzna, że utrata dobrej reputacji będzie nieproporcjonalną reakcją, to może zdecydować, że dobra reputacja pozostanie nienaruszona. Możemy mieć jedynie nadzieję, że polska administracja wykazywać się będzie znacznym rozsądkiem w takich sprawach, a projektowana ustawa zostanie uzupełniona o określenie organów prowadzących postępowanie w tej sprawie, określenie szczegółowych przesłanek jakimi mają się one kierować oraz określenie zasady, iż przy ocenie dobrej reputacji nie będą brane pod uwagę sankcje za naruszenia popełnione przed dniem 4 grudnia br. Większe koszty związane z dokumentowaniem zdolności finansowej. Zmiany będą też 22

10 dotyczyć wymagań w zakresie posiadania przez przewoźnika odpowiedniej sytuacji finansowej, zwanej w rozporządzeniu WE1071/2009 zdolnością finansową. Wprawdzie progi finansowe utrzymane będą na tym samym, co dotychczas poziomie (9000 euro na pierwszy pojazd i po 5000 euro na każdy następny), ale zmieni się sposób oceny tej zdolności. Przedsiębiorca będzie musiał wykazać, że w każdym momencie może spełnić zobowiązania finansowe w wysokości wynikającej ze wskazanych progów. Dowodem na to będzie wyłącznie roczne sprawozdanie finansowe poświadczone przez biegłego rewidenta albo gwarancje udzielone przez bank, firmę ubezpieczeniową lub inną instytucję finansową. Oznacza to niestety znaczne koszty. W przypadku biegłego rewidenta jest to kilkanaście tysięcy złotych rocznie, a w przypadku gwarancji banku lub firmy ubezpieczeniowej koszty za jej wydanie mogą być niewiele mniejsze. Nie trzeba się bać wymogu posiadania siedziby. Nowym wymogiem obowiązującym od 4 grudnia br. będzie posiadanie siedziby i bazy eksploatacyjnej. Należy przy tym podkreślić, że określenie posiadanie oznacza nie tylko własność, ale także każdy inny tytuł prawny do dysponowania tymi obiektami. Przykładowo może to być dowolna umowa cywilnoprawna dająca możliwość korzystania z odpowiedniej nieruchomości. Sama siedziba nie powinna sprawić większych trudności przedsiębiorcom, skoro rozporządzenie unijne określa ją jako miejsce z lokalami, w których prowadzi główną działalność i gdzie znajdują się wszystkie wymagane dokumenty. Miejsce to musi być dostępne dla organów prowadzących nadzór i kontrolę działalności przewoźnika. Baza eksploatacyjna jest nadal wielką niewiadomą. Gorzej jest z bazą eksploatacyjną. Tu przepisy unijne są niestety zbyt ogólnikowe, co wobec braku precyzyjnej definicji tego obiektu w projektowanej ustawie o zmianie ustawy o transporcie drogowym, może pozwolić organom administracji na pełną dowolność w ocenie tego wymagania. Dlatego też w interesie przedsiębiorców leży odpowiednie zdefiniowanie bazy eksploatacyjnej w przepisach prawa krajowego, przy czym przyjęta definicja powinna być na tyle rozsądna, aby nie stanowiła zaporowej bariery dla istniejących polskich firm transportowych. Pamiętać bowiem należy, iż statystyczne polskie przedsiębiorstwo dysponuje zaledwie czterema pojazdami, a jego zdolność finansowa kształtuje się na dość niskim poziomie. Dotychczasowe licencje będą nadal ważne. Wskazane wyżej wymagania będą bezwzględnie obowiązywać nowe firmy transportowe, które wejdą na rynek po 4 grudnia 2011 r. Trochę inaczej kształtuje się sytuacja dotychczasowych przedsiębiorców. Przepisy rozporządzeń WE 1072/2009 i WE 1073/2009 przewidują zachowanie ważności wcześniej wydanych licencji wspólnotowych i wypisów przez okres na jaki dokumenty te zostały wydane. Z kolei projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym Dobrą wiadomością jest to, iż obecne certyfikaty kompetencji zawodowej przewoźnika mają być uznane za spełniające wymagania przepisów unijnych niezależnie od ich dotychczasowego zakresu określa, iż obecna licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego będzie traktowana jako zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o którym mowa w rozporządzeniu WE 1071/2009. To rozwiązanie pozwala uniknąć konieczności wymiany ok. 100 tys. uprawnień na wykonywanie krajowych przewozów drogowych, co byłoby uciążliwe dla krajowych przewoźników. Niestety przewoźnicy międzynarodowi do już posiadanej licencji wspólnotowej będą musieli dodatkowo uzyskać licencję krajową. Projekt daje im na to czas do 4 grudnia przyszłego roku. Ponad rok czasu na pełne dostosowanie przedsiębiorstw. Uznanie ważności wcześniej uzyskanych uprawnień nie jest jednak bezwarunkowe. Projektowane polskie przepisy nakładają bowiem na dotychczasowych przedsiębiorców obowiązek potwierdzenia do dnia 4 grudnia 2012 r. spełniania nowych unijnych wymagań. Dlatego przed upływem tej daty będą oni musieli złożyć do starostwa odpowiednie przewidziane przepisami dokumenty. Dodatkowo wraz z dokumentami przewoźnicy międzynarodowi będą musieli złożyć wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego. Jeżeli w ww. terminie przewoźnik nie spełni wymagań unijnych i nie dopełni ww. formalności, to jego uprawnienie niestety wygaśnie. Przewozy na potrzeby własne po staremu. Unijny pakiet transportowy budzi zaniepokojenie także u przedsiębiorców wykonujących przewozy na potrzeby własne. Niepotrzebnie, gdyż nowe przepisy nie będą miały żadnego wpływu na tych przedsiębiorców. Zmiany nie dotkną także firm wykonujących pośrednictwo w przewozie rzeczy. Tu nadal ma być utrzymana nasza wewnętrzna regulacja przewidująca posiadanie przez te firmy licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy. Zniknie natomiast obowiązek posiadania licencji na wykonywanie transportu drogowego osób samochodem osobowym. To ostatnie rozwiązanie wydaje się być jednak cokolwiek kontrowersyjne, gdyż tzw. busiki staną się niczym niekontrolowaną konkurencją w stosunku do przewoźników pasażerskich wykorzystujących do przewozów drogowych autobusy. Kłopoty z przedłużeniem licencji lub wydaniem dodatkowych wypisów. Pierwsze miesiące obowiązywania unijnych przepisów mogą przynieść pewne zagrożenia związane z faktem, iż projektowana przez rząd ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym może wejść w życie dopiero na początku przyszłego roku. Dla przedsiębiorców, których licencje tracą ważność na przełomie grudnia 2011 i stycznia 2012, oznaczać to może kłopoty z przedłużeniem tych dokumentów. Po prostu nie będzie miał ich kto wydać, gdyż nie zostaną określone polskie organy właściwe w sprawach wydawania i przedłużania przewidzianych w pakiecie transportowym uprawnień. Ten sam problem dotyczyć może firm, które planują zakup dodatkowego taboru wkrótce po wejściu w życie nowych regulacji. Dlatego też dobrym sposobem na ewentualne kłopoty może być wcześniejsze (jeszcze w pierwszej połowie listopada br.) złożenie wniosku o wydanie licencji przedłużającej dotychczasowe uprawnienia. A co do zakupów nowych pojazdów to może warto się zastanowić nad późniejszym dokonaniem planowanej transakcji. Unikniemy w ten sposób sytuacji, gdzie zakupiony za ciężkie pieniądze tabor będzie bezczynnie oczekiwał na parkingu na wejście w życie polskich krajowych przepisów. Maciej Wroński 23

Zmiany w ustawie o transporcie drogowym 2013 interpretacje ekspertów praktyczne porady

Zmiany w ustawie o transporcie drogowym 2013 interpretacje ekspertów praktyczne porady Biblioteka Przewoźnika Zmiany w ustawie o transporcie drogowym 2013 interpretacje ekspertów praktyczne porady Zmiany w ustawie o transporcie drogowym 2013 Interpretacje ekspertów, praktyczne porady Katarzyna

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Włodawa, dnia.. Oznaczenie przedsiębiorcy nazwa: NIP:.. Telefon... WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy* w zakresie przewozu osób* Miejsce

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Udzielanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wydawanie dodatkowych wypisów z zezwolenia.

KARTA INFORMACYJNA. Udzielanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wydawanie dodatkowych wypisów z zezwolenia. Wydanie A wg stanu na dzień 19-08-2013 STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.pl KARTA INFORMACYJNA Udzielanie

Bardziej szczegółowo

1... (oznaczenie przedsiębiorcy) 3... 5. Rodzaj i liczba pojazdów -... szt.

1... (oznaczenie przedsiębiorcy) 3... 5. Rodzaj i liczba pojazdów -... szt. Strona:1... Siedlce,... (nr rejestru organu właściwego do wydania licencji) wypełnia Urząd w zakresie krajowego przewozu osób w zakresie krajowego przewozu rzeczy STAROSTA SIEDLECKI 1.... (oznaczenie przedsiębiorcy)...

Bardziej szczegółowo

w zakresie krajowego przewozu osób w zakresie krajowego przewozu rzeczy

w zakresie krajowego przewozu osób w zakresie krajowego przewozu rzeczy Strona:1... Siedlce,... (nr rejestru organu właściwego do wydania licencji) wypełnia Urząd w zakresie krajowego przewozu osób w zakresie krajowego przewozu rzeczy PREZYDENT MIASTA SIEDLCE 1.... (oznaczenie

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy

W N I O S E K o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy W N I O S E K o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy podstawa prawna: art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października

Bardziej szczegółowo

Wieliczka dnia. (czytelny podpis wnioskodawcy)

Wieliczka dnia. (czytelny podpis wnioskodawcy) Wniosek do procedury KT-30 WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO........... Oznaczenie przedsiębiorcy, adres, siedziba, albo miejsce zamieszkania......... (adres siedziby

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W ZAKRESIE KRAJOWEGO PRZEWOZU

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W ZAKRESIE KRAJOWEGO PRZEWOZU WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W ZAKRESIE KRAJOWEGO PRZEWOZU RZECZY OSÓB 1. Oznaczenie przedsiębiorcy, adres i siedziba: Tel.:... 2. Numer w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego ... Sępólno Kraj., dnia.. Oznaczenie przedsiębiorcy... Telefon kontaktowy STAROSTA SĘPOLEŃSKI ul. Kościuszki 11 89-400 Sępólno Krajeńskie WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika

Bardziej szczegółowo

Wnoszę o zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób / rzeczy 1.

Wnoszę o zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób / rzeczy 1. (oznaczenie przedsiębiorcy nazwa) (adres miejsce zamieszkania) Numer telefonu:. WKT-ZTS.7341..20 Prezydent Miasta Nowego Sącza Wydział Komunikacji i Transportu Urzędu Miasta Nowego Sącza Wniosek o udzielenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE LICENCJI NA PODJĘCIE I ZAROBKOWE WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO RZECZY / OSÓB*

WNIOSEK O UDZIELENIE LICENCJI NA PODJĘCIE I ZAROBKOWE WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO RZECZY / OSÓB* Bieruń, dnia... r. /oznaczenie przedsiębiorcy/... /adres zam. lub siedziba przedsiębiorcy/... /numer tel. kontaktowego/... /numer REGON/ STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU UL. ŚW. KINGI 1 43-155 BIERUŃ WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

NIK obnażył wszystkie braki

NIK obnażył wszystkie braki NIK obnażył wszystkie braki Polska to piękny, ale dziwny kraj. Wydawałoby się, że proste rzeczy powinno się załatwić od ręki, z marszu. Nie, tak nie ma... Bolesław Milewski, przewodniczący OZPTD Wielokrotnie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O LICENCJĘ. Proszę o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej ( postawić tak )

WNIOSEK O LICENCJĘ. Proszę o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej ( postawić tak ) WNIOSEK O LICENCJĘ...... ( oznaczenie przedsiębiorcy nazwa ) ( miejscowość, data )... Starostwo Powiatowe ( siedziba przedsiębiorcy ) w Przemyślu... ( NIP przedsiębiorcy ) Proszę o udzielenie licencji

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ. Nazwa procedury: UDZIELENIE/ZMIANA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO. Kod procesu nadrzędnego:

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ. Nazwa procedury: UDZIELENIE/ZMIANA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO. Kod procesu nadrzędnego: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu Ul. Bolesława Wstydliwego 14 34-400 Nowy Targ KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ Nazwa procedury: UDZIELENIE/ZMIANA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO. Kod procesu

Bardziej szczegółowo

imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie

imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie TRANSPORT DROGOWY RZECZY/OSÓB WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na dostęp do zawodu PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO: osób rzeczy DATOWNIK imię i nazwisko / nazwa firmy siedziba przedsiębiorcy / adres głównego miejsca

Bardziej szczegółowo

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY KARTA USŁUGI SKT Starostwo Powiatowe w Otwocku UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY KT.IV Komórka organizacyjna: WYDZIAŁ KOMUNIKACJI BIURO TRANSPORTU I ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

Starosta Grodziski miejsce składania wniosku: Wydział Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego ul. Daleka 11a 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Starosta Grodziski miejsce składania wniosku: Wydział Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego ul. Daleka 11a 05-825 Grodzisk Mazowiecki Grodzisk Mazowiecki, dnia WK.7250. Starosta Grodziski miejsce składania wniosku: Wydział Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego ul. Daleka 11a 05-825 Grodzisk Mazowiecki WNIOSEK o wydanie zezwolenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do karty usługi WUK-I.0143.7,9. załącznik 1. (imię i nazwisko) (adres) (PESEL) (Nr certyfikatu kompetencji zawodowych) OŚWIADCZENIE

Załącznik do karty usługi WUK-I.0143.7,9. załącznik 1. (imię i nazwisko) (adres) (PESEL) (Nr certyfikatu kompetencji zawodowych) OŚWIADCZENIE załącznik 1. (Nr certyfikatu kompetencji zawodowych) Oświadczam, że zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym będę pełnić rolę osoby zarządzającej transportem

Bardziej szczegółowo

CEIDG*/KRS* Informacja o wpisie do CEIDG albo numer w rejestrze przedsiębiorców KRS - - - Numer identyfikacji podatkowej (NIP): WKT-ZTS. 7341...

CEIDG*/KRS* Informacja o wpisie do CEIDG albo numer w rejestrze przedsiębiorców KRS - - - Numer identyfikacji podatkowej (NIP): WKT-ZTS. 7341... (oznaczenie przedsiębiorcy nazwa) (adres miejsce zamieszkania) CEIDG*/KRS* Informacja o wpisie do CEIDG albo numer w rejestrze przedsiębiorców KRS - - - Numer identyfikacji podatkowej (NIP): WKT-ZTS. 7341...20

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji (OSR)

Ocena Skutków Regulacji (OSR) Ocena Skutków Regulacji (OSR) 1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja Projektowana ustawa będzie oddziaływać na: 1) przedsiębiorców wykonujących zarobkowo krajowy i międzynarodowy transport

Bardziej szczegółowo

Od wydawcy Recenzja Wprowadzenie Symbole, oznaczenia oraz definicje

Od wydawcy Recenzja Wprowadzenie Symbole, oznaczenia oraz definicje Od wydawcy Recenzja Wprowadzenie Symbole, oznaczenia oraz definicje CZĘŚĆ III: NAJWAśNIEJSZE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE KIEROWCÓW... 1. Podstawowe akty prawne stosowane w transporcie drogowym... 1.1. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE/ZMIANĘ¹ LICENCJI NR... NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB/RZECZY¹

WNIOSEK O UDZIELENIE/ZMIANĘ¹ LICENCJI NR... NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB/RZECZY¹ DRUK 1 (pieczęć wpływu i znak sprawy) URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KOMUNIKACJI WNIOSEK O UDZIELENIE/ZMIANĘ¹ LICENCJI NR... NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB/RZECZY¹ 1. Oznaczenie przedsiębiorcy.

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw /druk nr 812/.

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw /druk nr 812/. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 1090-A DODATKOWE SPRAWOZDANIE KOMISJI INFRASTRUKTURY o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

- - - Numer identyfikacji podatkowej (NIP):

- - - Numer identyfikacji podatkowej (NIP): oznaczenie przedsiębiorcy Siedziba i adres przedsiębiorcy albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy CEIDG*/KRS* Informacja o wpisie do CEIDG albo numer w rejestrze przedsiębiorców KRS - - - Numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Jak unikać oszustw i wyłudzeń w transporcie. We współpracy z:

Jak unikać oszustw i wyłudzeń w transporcie. We współpracy z: Jak unikać oszustw i wyłudzeń w transporcie We współpracy z: Kim jesteśmy Kancelaria Prawna Iuridica specjalizuje się w prawie transportowym i spedycyjnym Współpracujemy z giełdami transportowymi oraz

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE/ZMIANĘ¹ ZEZWOLENIA NR... NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB/RZECZY¹. 1. Oznaczenie przedsiębiorcy...

WNIOSEK O UDZIELENIE/ZMIANĘ¹ ZEZWOLENIA NR... NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB/RZECZY¹. 1. Oznaczenie przedsiębiorcy... ZPD PREZYDENT MIASTA RZESZOWA (pieczęć wpływu i znak sprawy) WNIOSEK O UDZIELENIE/ZMIANĘ¹ ZEZWOLENIA NR... NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB/RZECZY¹ 1. Oznaczenie przedsiębiorcy... (imię

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 841/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 7 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 841/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 7 października 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 841/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 7 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia procedur określających zasady, którym Prezydent Miasta Legnicy udzielił: zezwolenia na wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Ustawa o transporcie drogowym : komentarz / Grzegorz Lubeńczuk, Kamil Sikora. Warszawa, Spis treści

Ustawa o transporcie drogowym : komentarz / Grzegorz Lubeńczuk, Kamil Sikora. Warszawa, Spis treści Ustawa o transporcie drogowym : komentarz / Grzegorz Lubeńczuk, Kamil Sikora. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury XI XIII XIX Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Pracy Rzeczpospolitej Polskiej, reprezentowana przez p. Tadeusza Zająca Głównego Inspektora Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy Rzeczpospolitej Polskiej, reprezentowana przez p. Tadeusza Zająca Głównego Inspektora Pracy SKRÓT POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE WYMIANY INFORMACJI POMIĘDZY PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĄ PRACY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ A INSPEKCJĄ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W HISZPANII Państwowa Inspekcja

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA DG-17 OR.0143.4.2014 MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA DG-17 OR.0143.4.2014 MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel.: (+48) 68 45 64 100 faks: (+48) 68 45 64 155 e-mail: UrzadMiasta@um.zielona-gora.pl DG-17 OR.0143.4.2014 UZYSKANIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO...... ( )... (oznaczenie przedsiębiorcy nazwa)... STAROSTA BĘDZIŃSKI... ( siedziba przedsiębiorcy adres/miejsce zamieszkania

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KM.0143.26.2.2015. Wydawanie uprawnień do wykonywania drogowego przewozu osób i rzeczy w krajowym transporcie drogowym

KARTA INFORMACYJNA NR KM.0143.26.2.2015. Wydawanie uprawnień do wykonywania drogowego przewozu osób i rzeczy w krajowym transporcie drogowym STAROSTWO POWIATOWE W WĘGROWIE ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów www.powiatwegrowski.pl, e-mail: starosta@powiatwegrowski.pl BIP:www.powiatwegrowski.pl KARTA INFORMACYJNA NR KM.0143.26.2.2015 NAZWA SPRAWY:

Bardziej szczegółowo

Fałszywy przewoźnik. charakterystyka przestępstwa, zasady ochrony

Fałszywy przewoźnik. charakterystyka przestępstwa, zasady ochrony Fałszywy przewoźnik charakterystyka przestępstwa, zasady ochrony Spedytor z Łodzi zleca przewóz kosmetyków przewoźnikowi z Węgier sfałszowane dokumenty Spedytor z Poznania zleca przewóz cukru przewoźnikowi

Bardziej szczegółowo

Dlaczego my? Terminowość. Nasze pojazdy bezpiecznie przejechały już ponad 127 043 025 km. Doświadczenie. Zespół. Elastyczność

Dlaczego my? Terminowość. Nasze pojazdy bezpiecznie przejechały już ponad 127 043 025 km. Doświadczenie. Zespół. Elastyczność Dlaczego my? Nasze pojazdy bezpiecznie przejechały już ponad 127 043 025 km. Doświadczenie Terminowość Zespół Elastyczność Dokładność Trans-Rach tworzy zespół specjalistów transportu i logistyki. Nie ma

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie/zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym

WNIOSEK o udzielenie/zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym ... Sępólno Kraj., dnia.. Oznaczenie przedsiębiorcy... Telefon kontaktowy STAROSTA SĘPOLEŃSKI ul. Kościuszki 11 89-400 Sępólno Krajeńskie WNIOSEK o udzielenie/zmianę licencji na wykonywanie transportu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA. Departament Transportu Drogowego

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA. Departament Transportu Drogowego MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA USTAWA: z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 poz. 1137, z późn. zm.) znowelizowana ustawą

Bardziej szczegółowo

Piotr Mikiel Co nowego w transporcie drogowym?

Piotr Mikiel Co nowego w transporcie drogowym? Co nowego w transporcie drogowym? Gdynia 23.11. 2012 r. Plan prezentacji: Część I - Informacja dotycząca zezwoleń zagranicznych Część II - Projektowane zmiany przepisów dot. transportu drogowego Transport

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21

ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące

Bardziej szczegółowo

siedziba przedsiębiorcy / adres głównego miejsca wykonywania działalności,

siedziba przedsiębiorcy / adres głównego miejsca wykonywania działalności, WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na dostęp do zawodu PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO: osób rzeczy imię i nazwisko / nazwa firmy siedziba przedsiębiorcy / adres głównego miejsca wykonywania działalności, adres do

Bardziej szczegółowo

Ile regulacji, w sektorze pasażerskiego. publicznego? Prezes Zarządu Veolia Transport Polska

Ile regulacji, w sektorze pasażerskiego. publicznego? Prezes Zarządu Veolia Transport Polska Ile regulacji, ile konkurencji w sektorze pasażerskiego drogowego transportu publicznego? Tomasz Rochowicz Prezes Zarządu Veolia Transport Polska Gdańsk, ń 29 marca 2010 RYNEK PASAŻERSKICH PRZEWOZÓW DROGOWYCH

Bardziej szczegółowo

Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie

Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów wynikających z pakietu trzech rozporządzeń Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

... Tel.:... Wydany przez:

... Tel.:... Wydany przez: WNIOSEK O UDZIELENIE LICENCJI NAWYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DOROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB POJAZDEM SAMOCHODOWYM PRZEZNACZONYM KONSTRUKCYJNIE DO PRZEWOZU POWYŻEJ 7 I NIE WIĘCEJ NIŻ 9 OSÓB ŁĄCZNIE

Bardziej szczegółowo

Karta opisu usługi Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego. (nazwa usługi) Z DNIA : 15.08.2013r.

Karta opisu usługi Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego. (nazwa usługi) Z DNIA : 15.08.2013r. Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze System Zarządzania Jakością. wg normy PN-EN ISO 9001:2009 ul. Kochanowskiego 10. 58-500 Jelenia Góra, tel. 75/6473200 fax.75/6473212 www.starostwo.jgora.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Czas pracy kierowców

Czas pracy kierowców Czas pracy kierowców Terminy szkolenia Opis Transport drogowy jest dziedziną dynamiczną. Dynamika ta niesie za sobą każdego dnia nowe wyzwania. dla firm z branży. Niezwykle dynamicznie zmieniają się także

Bardziej szczegółowo

Inspekcja Transportu Drogowego. Rafał Kasprzyk Naczelnik Wydziału Inspekcji Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach

Inspekcja Transportu Drogowego. Rafał Kasprzyk Naczelnik Wydziału Inspekcji Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach Inspekcja Transportu Drogowego Rafał Kasprzyk Naczelnik Wydziału Inspekcji Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach Oznakowane pojazdy ITD Wyposażenie inspektorów INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Petycji 2009 20.03.2009 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0858/2007, którą złożył Paul Stierum (Holandia), w sprawie problemów związanych z przywozem pojazdów z Niemiec

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/38 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/38 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KARTA USŁUG NR SO/38 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 Stron 1/2 Wydanie nr 2 1. Nazwa usługi: Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych realizowany jest

Bardziej szczegółowo

ZE W N I O S E K Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy

ZE W N I O S E K Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy ZE W N I O S E K Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy CZĘŚĆ I - DANE OGÓLNE /wypełnia każda strona składająca wniosek/ 1. Imię i nazwisko albo nazwa przedsiębiorcy*:... 2.

Bardziej szczegółowo

Starosta Łowicki Ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz

Starosta Łowicki Ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz Łowicz, dn.. ` Starosta Łowicki Ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz Wnoszę o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu 1. Oznaczenie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

USTAWY: ROZPORZĄDZENIA:

USTAWY: ROZPORZĄDZENIA: 1 USTAWY: z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 Nr 108, poz. 908, z późn. zm.), z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 19, poz. 119, z późn. zm.).

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 43 3946 Poz. 246 246 USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie

Bardziej szczegółowo

P/SO/PS W N I O S E K Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym

P/SO/PS W N I O S E K Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym P/SO/PS W N I O S E K Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym CZĘŚĆ I - DANE OGÓLNE /wypełnia każda strona składająca wniosek/ 1. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO RZECZY LUB OSÓB

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO RZECZY LUB OSÓB WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO RZECZY LUB OSÓB 0 Kutno, dnia... r. Starosta Kutnowski Pieczęć Wnioskodawcy 99-300 Kutno, ul. Kościuszki 16 Proszę o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2013 r. Poz. 916 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2013 r. Poz. 916 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 sierpnia 2013 r. Poz. 916 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości

Bardziej szczegółowo

1) uzyskała w polskiej uczelni dyplom magistra psychologii lub uzyskała za granicą wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej,

1) uzyskała w polskiej uczelni dyplom magistra psychologii lub uzyskała za granicą wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej, Pragnę zwrócić uwagę Pani Minister na trudności w wykonywaniu badań psychologicznych kierowców, instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów wynikające z braku powołania organów samorządu zawodowego psychologów,

Bardziej szczegółowo

STAROSTA BIŁGORAJSKI WNIOSEK. o udzielenie/ zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

STAROSTA BIŁGORAJSKI WNIOSEK. o udzielenie/ zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy TRANSPORT DROGOWY RZECZY WNIOSEK o udzielenie/ zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy STAROSTA BIŁGORAJSKI na okres 1) lat, DATOWNIK imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Do Referatu Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim zgłosił się interesant ubiegający się o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty czasu pracy kierowców z elementami ADR

Prawne i praktyczne aspekty czasu pracy kierowców z elementami ADR Prawne i praktyczne aspekty czasu pracy kierowców z elementami ADR Opis Transport drogowy jest dziedziną dynamiczną. Dynamika ta niesie za sobą każdego dnia nowe wyzwania. dla firm z branży. Niezwykle

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Wydział Spraw Obywatelskich i Handlu OŚWIADCZENIE O DYSPONOWANIU BAZĄ EKSPLOATACYJNĄ

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Wydział Spraw Obywatelskich i Handlu OŚWIADCZENIE O DYSPONOWANIU BAZĄ EKSPLOATACYJNĄ /oznaczenie przedsiębiorcy/ OŚWIADCZENIE O DYSPONOWANIU BAZĄ EKSPLOATACYJNĄ Oświadczam(y), że ww. przedsiębiorstwo: a) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada siedzibę wraz z lokalami, w których

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ III: NAJWAŻNIEJSZE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE KIEROWCÓW... 31

Spis treści CZĘŚĆ III: NAJWAŻNIEJSZE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE KIEROWCÓW... 31 Spis treści Od wydawcy... 13 Recenzja... 14 Wprowadzenie... 15 Symbole, oznaczenia oraz defincje... 17 CZĘŚĆ III: NAJWAŻNIEJSZE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE KIEROWCÓW... 31 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4.

Bardziej szczegółowo

Inspekcja Transportu Drogowego dla. Sylwester Ropielewski, Mariusz Wasiak Biuro Nadzoru Inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transporu Drogowego

Inspekcja Transportu Drogowego dla. Sylwester Ropielewski, Mariusz Wasiak Biuro Nadzoru Inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transporu Drogowego Inspekcja Transportu Drogowego dla bezpieczeństwa ruchu drogowego Sylwester Ropielewski, Mariusz Wasiak Biuro Nadzoru Inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transporu Drogowego Główny Inspektorat Transportu

Bardziej szczegółowo

Nadzór i kontrola. Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda.

Nadzór i kontrola. Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda. Nadzór i kontrola Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda. Art. 21. 1. Przedsiębiorca oraz inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych lub związany

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/14 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/14 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KARTA USŁUG NR SO/14 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 Stron 1/2 Wydanie nr 7 1. Nazwa usługi: Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne osób

Bardziej szczegółowo

Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych oraz przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób

Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych oraz przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych oraz przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób Informacja jest skierowana do przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia

Bardziej szczegółowo

MINISTRÓW TRANSPORTU 1 oraz SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 2. z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych 3

MINISTRÓW TRANSPORTU 1 oraz SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 2. z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych 3 Projekt 5 kwietnia 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW TRANSPORTU 1 oraz SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 2 z dnia... 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych 3 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

(siedziba przedsiębiorcy/ adres głównego miejsca wykonywania działalności) W załączeniu przedkładam następujące dokumenty: 2

(siedziba przedsiębiorcy/ adres głównego miejsca wykonywania działalności) W załączeniu przedkładam następujące dokumenty: 2 TRANSPORT DROGOWY Mysłowice,. PREZYDENT MIASTA ul. Powstańców 1 41-400 MYSŁOWICE WNIOSEK o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób łącznie z kierowcą

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów wynikających z pakietu drogowego trzech rozporządzeń Unii

Bardziej szczegółowo

1. Zasady prowadzenia działalności transportowej i podstawowe definicje

1. Zasady prowadzenia działalności transportowej i podstawowe definicje 1. Zasady prowadzenia działalności transportowej i podstawowe definicje 1.1. Podstawy prawne Do 3 grudnia 2011 r. zasady prowadzenia działalności transportowej nie były jednolicie uregulowane w skali Unii

Bardziej szczegółowo

Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego

Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego Z DNIA : 19.10.2012 r. WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego. 2. Dowód wniesienia opłaty

Bardziej szczegółowo

Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego

Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego Cele szkolenia Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z maksymalnymi dopuszczalnymi okresami czasu prowadzenia pojazdu, minimalnymi wielkościami

Bardziej szczegółowo

Przewidywane skutki wprowadzenia zmian proponowanych wprojekcie ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Przewidywane skutki wprowadzenia zmian proponowanych wprojekcie ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Przewidywane skutki wprowadzenia zmian proponowanych wprojekcie ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Agnieszka Misiejuk Jachranka, 26 czerwca 2014 r. Główne kierunki

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE. transgór s.a. www.transgor.rybnik.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE. transgór s.a. www.transgor.rybnik.pl Strona1 PZEDSIĘBIOSTWO SPEDYCYJNO-TANSPOTOWE EGULAMIN / ZASADY UDZIAŁU W POJEKCIE: BEZPIECZNA PODÓŻ W PZYSZŁOŚĆ PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH OSÓB W BANŻY TANSPOTOWEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Nieniejszy

Bardziej szczegółowo

Nadbużański Oddział Straży Granicznej

Nadbużański Oddział Straży Granicznej Nadbużański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/granice/przewoznicy/11061,przewoznicy.html Wygenerowano: Niedziela, 7 lutego 2016, 23:03 Autor: Rejestr zmian

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach

KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze tel. (085)

Bardziej szczegółowo

Piotr Mikiel Zmiany przepisów dotyczących funkcjonowania transportu drogowego

Piotr Mikiel Zmiany przepisów dotyczących funkcjonowania transportu drogowego Zmiany przepisów dotyczących funkcjonowania transportu drogowego Konferencja ZMPD Poznań 8 maja 2013 r. Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Nowe rozwiązania w przewozach nienormatywnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem.

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem. UMOWA NAJMU Suszec, dnia......... Stronami niniejszej umowy są : zwany właścicielem, oraz zwany klientem. 1. FIRMA wynajmuje pojazd klientowi w dobrym stanie, sprawny technicznie, bez śladów uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO Miejsce Informacja Wymagane dokumenty: Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych ul. Armii Krajowej 9,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 423/2015 Prezydenta Miasta Płocka

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 423/2015 Prezydenta Miasta Płocka Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 423/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2015 r. REGULAMIN wydawania i użytkowania zezwoleń w postaci identyfikatorów upoważniających do wjazdu i poruszania się

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób

Bardziej szczegółowo

(tekst pierwotny: Dz. U r. Nr 30 poz. 151) (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 600)

(tekst pierwotny: Dz. U r. Nr 30 poz. 151) (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 600) Tekst pierwotny: Dz.U.2011.30.151 Tekst jednolity: Dz.U.2014.600 Wersja z dnia: 2014-08-24 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst pierwotny: Dz. U. 2011 r. Nr 30 poz. 151) (tekst

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw projekt sierpień 2013 r. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Kara umowna za podebranie klienta Klauzule o zakazie konkurencji w umowach ze spedytorami

Kara umowna za podebranie klienta Klauzule o zakazie konkurencji w umowach ze spedytorami Kara umowna za podebranie klienta Klauzule o zakazie konkurencji w umowach ze spedytorami Kim jesteśmy Kancelaria Prawna Iuridica specjalizuje się w prawie przewozowym, spedycyjnym i odszkodowawczym Współpracujemy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK dotyczy zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób przewozu rzeczy (zaznaczyć właściwy kwadrat)

WNIOSEK dotyczy zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób przewozu rzeczy (zaznaczyć właściwy kwadrat) J WNIOSEK dotyczy zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób przewozu rzeczy (zaznaczyć właściwy kwadrat) Pełna nazwa firmy przedsiębiorcy Adres siedziby lub miejsca

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Legnica: Świadczenie usług w zakresie całodobowej ochrony realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia wraz ze wsparciem grupy interwencyjnej w trzech obiektach Sądu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

Leasing operacyjny samochodów osobowych wybrane problemy podatkowe

Leasing operacyjny samochodów osobowych wybrane problemy podatkowe Leasing operacyjny samochodów osobowych wybrane problemy podatkowe Autor artykułu: Ewelina Nowakowska Menedżer oraz Doradca Podatkowy w firmie HLB M2 Audyt CZĘŚĆ I - VAT Pomimo, iż leasing samochodów osobowych

Bardziej szczegółowo

O CO ZADBAĆ PRZED KONTROLĄ INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO W FIRMIE TRANSPORTOWEJ?

O CO ZADBAĆ PRZED KONTROLĄ INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO W FIRMIE TRANSPORTOWEJ? TRANSPORT O CO ZADBAĆ PRZED KONTROLĄ INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO W FIRMIE TRANSPORTOWEJ? www.firmatransportowa.pl TRANSPORT O CO ZADBAĆ PRZED KONTROLĄ INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO W FIRMIE TRANSPORTOWEJ?

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów na stanowisko: - młodszego inspektora transportu drogowego,

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów na stanowisko: - młodszego inspektora transportu drogowego, liczba lub wymiar etatu: 3,0 miejsce wykonywania pracy: w Warszawie - przeprowadzanie kontroli na drodze oraz w przedsiębiorstwach, w szczególności kontroli: dokumentów związanych z wykonywaniem transportu

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania Najczęściej zadawane pytania ŚWIADECTWA BEZPIECZEŃSTWA 1. Co to jest świadectwo bezpieczeństwa? 2. Kto jest zobowiązany do uzyskania świadectwa bezpieczeństwa? 3. W jaki sposób można uzyskać świadectwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 czerwca 2014 r. Poz. 816 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 czerwca 2014 r. Poz. 816 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 czerwca 2014 r. Poz. 816 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni sprawni w pracy

Niepełnosprawni sprawni w pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

Nowe obowiązki informacyjne i szkoleniowe agentów ubezpieczeniowych.

Nowe obowiązki informacyjne i szkoleniowe agentów ubezpieczeniowych. Nowe obowiązki informacyjne i szkoleniowe agentów ubezpieczeniowych. Sejm na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2005 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 wzory dokumentów porady ekspertów przykłady rozliczeń

Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 wzory dokumentów porady ekspertów przykłady rozliczeń Biblioteka Przewoźnika Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 wzory dokumentów porady ekspertów przykłady rozliczeń Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 Wzory dokumentów, porady ekspertów,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 15 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 15 maja 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód

Bardziej szczegółowo

Podstawowe regulacje prawne dotyczące wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na życie znajdują się w art. 812 4 k.c. oraz art. 830 k.c.

Podstawowe regulacje prawne dotyczące wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na życie znajdują się w art. 812 4 k.c. oraz art. 830 k.c. Anna Dąbrowska główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie Regulacje prawne Podstawowe regulacje prawne dotyczące wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

Zagadnienie dotyczące określenia uprawnień strażników gminnych, a w szczególności

Zagadnienie dotyczące określenia uprawnień strażników gminnych, a w szczególności Zagadnienie dotyczące określenia uprawnień strażników gminnych, a w szczególności uregulowania problemu wynajmowania przez gminy od firm prywatnych fotoradarów służących do kontroli prędkości w przeszłości

Bardziej szczegółowo

Jakie perspektywy dla polskiego transportu drogowego na krajowym i zagranicznym rynku

Jakie perspektywy dla polskiego transportu drogowego na krajowym i zagranicznym rynku Jakie perspektywy dla polskiego transportu drogowego na krajowym i zagranicznym rynku Nowogród, 25 lipiec 2014 r. Maciej Wroński Polsko-Ukraińska Nowogród, Spotkanie Konferencja Zrzeszenia Przewoźników,

Bardziej szczegółowo

Jak oszczędzić na ubezpieczeniach OCS i OCP

Jak oszczędzić na ubezpieczeniach OCS i OCP Jak oszczędzić na ubezpieczeniach OCS i OCP Kim jesteśmy Kancelaria Prawna Iuridica specjalizuje się w prawie przewozowym, spedycyjnym i odszkodowawczym Współpracujemy z giełdami transportowymi oraz stowarzyszeniami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie Świętokrzyska Akademia przewozu materiałów niebezpiecznych - ADR, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ROK 2009 2010 2011. wpływy KFD 1 041 046 000 1 111 939 000 1 175 429 000 w tym ze sprzedaży winiet

ROK 2009 2010 2011. wpływy KFD 1 041 046 000 1 111 939 000 1 175 429 000 w tym ze sprzedaży winiet Uzasadnienie Projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 151, poz. 1089) stanowi wykonanie delegacji zawartej

Bardziej szczegółowo