AGENCJA USŁUG SPECJALNYCH ALFA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AGENCJA USŁUG SPECJALNYCH ALFA"

Transkrypt

1 AGENCJA USŁUG ALFA

2 2

3 NA STRAŻY BEZPIECZEŃSTWA Szanowni Państwo S erdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą firmy Alfa w zakresie kompleksowych usług ochrony osób i mienia oraz eliminacji nadużyć pracowniczych. Firma, którą mam zaszczyt reprezentować powstała w połowie lat 90 w oparciu o jedną z dwóch najlepszych jednostek specjalnych Sił Zbrojnych RP, I Pułk Specjalny Komandosów w Lublińcu. Dzięki wspaniałej kadrze, wyszkoleniu i logistyce z powodzeniem jesteśmy w stanie każdą zleconą nam usługę w zakresie osób i mienia realizować w sposób wyjątkowo profesjonalny na terenie całego kraju. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony składników majątkowych wielu podmiotów gospodarczych oraz otwarta współpraca na indywidualne potrzeby każdego klienta, owocują rozwojem i sukcesami zawodowymi naszej firmy. Jestem przekonany, że dokonując odpowiedniego wyboru postawicie Państwo na najlepsze rozwiązania, jeśli wśród nich znajdą się te prezentowane w naszej ofercie, sprawicie nam dużą satysfakcję. Z poważaniem Dyrektor Generalny Tomasz Kajkowski 3

4 W CAŁYM KRAJU DO PAŃSTWA USŁUG PROFESJONALNA OCHRONA OSÓB I MIENIA LUBLINIEC ELIMINACJA NADUŻYĆ PRACOWNICZYCH 4

5 ODPOWIEDNI KIERUNEK J esteśmy firmą usługowo-konsultingową zajmującą się problematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Obecnie każda organizacja, przedsiębiorstwo czy instytucja w zależności od profilu prowadzonej działalności, narażona jest na wiele zagrożeń. Naruszenie bezpieczeństwa organizacji, utrata ważnych informacji lub pozyskanie ich przez konkurencję może spowodować utratę wiarygodności w oczach...skuteczny system bezpieczeństwa i ochrony składników majątkowych nabiera dzisiaj szczególnego znaczenia. klientów oraz partnerów, przynieść istotne straty finansowe, a także inne niekorzystne następstwa. Zatem skuteczny system bezpieczeństwa i ochrony składników majątkowych nabiera dzisiaj szczególnego znaczenia. W tej sytuacji pojawiła się realna potrzeba powstania wyspecjalizowanej służby ochrony w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa na najwyższym poziomie. Przedmiotem działalności Agencji Usług Specjalnych ALFA jest doradztwo gospodarcze, świadczenie usług a w szczególności: konsultacje i doradztwo w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa; audyty i organizacja systemu ochrony; organizacja i prowadzenie szkoleń w zakresie objętym przedmiotem działalności Agencji Alfa; ochrona osób i mienia; wykrywanie i eliminowanie nadużyć pracowniczych; bezpieczeństwo wewnętrzne firmy. Profesjonalny charakter usług agencji ALFA zapewniają przede wszystkim doskonale przygotowani i doświadczeni pracownicy. O jakości naszych usług świadczą między innymi koncesje, certyfikaty, uprawnienia - zezwolenia i referencje, jakimi dysponujemy: koncesja MSWiA nr L1770/00, L0260/03, L0195/04 Poświadczenia bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, jakimi dysponują nasi konsultanci. 5

6 WYŁAPUJEMY NIEUCZCIWYCH PRACOWNIKÓW kłamstwo zabór mienia nieterminowość niefrasobliwość prywata grabież defraudacja pochopność szpiegostwo lekkomyślność nierzetelność niedbalstwo manipulacje niesumienność niepunktualność zatajanie prawdy przywłaszczanie niegospodarność brak odpowiedzialności wspieranie konkurencji kradzieże zorganizowane nieświadome nadużycia lekceważenie poleceń ujawnianie tajemnic firmy fałszowanie dokumentów wprowadzanie złych rozwiązań podżeganie innych pracowników nadużywanie zajmowanego stanowiska narażanie firmy na dodatkowe koszty nieprzestrzeganie regulaminu pracy nadużywanie zwolnień lekarskich STOP NADUŻYCIOM Z naczny procent podmiotów gospodarczych zatrudnia nieświadomie nieuczciwych pracowników działających na szkodę tych firm. Skala nadużyć tych pracowników bywa różna i często może przybierać charakter zorganizowanej struktury przestępczej. Działania te powodują straty materialne i niematerialne, negatywnie wpływające na wydajność i wynik finansowy wielu firm. Faktem jest, iż żaden przedsiębiorca inwestor nie chce być przez nikogo oszukiwany, a tym bardziej przez własnych pracowników i współpracowników. Niestety, często okazuje się, że nie warto bezgranicznie im ufać. Wychwycenie tych patologii jest bardzo trudne i czasochłonne. Wymaga intuicji, dobrego wyczucia, przygotowania i czasu ze strony osób realizujących te zadania. Bardzo często narzędzia jakimi dysponują przedsiębiorcy są niewystarczające, a odpowiedzialne służby, którym powierza się nadzór i bezpieczeństwo - mało zaangażowane, a przez to nieskuteczne. 6

7 BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE FIRMY N ieuczciwa konkurencja, szpiegostwo gospodarcze niesie ogromne niebezpieczeństwo dla firmy. Co gorsze, niebezpieczeństwo to, często wynika z naszej niefrasobliwości, braku świadomości potrzeby ochrony danych czy lekceważenia oczywistych zagrożeń. Informacja jest bowiem często najcenniejszym towarem. Firma dobrze poinformowana, to firma mogąca lepiej planować swoje działania. Myśląc o szpiegostwie gospodarczym, zbyt często puszczamy wodze naszej wyobraźni. Tymczasem, kradzież informacji odbywa się metodami bardzo prozaicznymi i co najgorsze, poszkodowani najczęściej taką kradzież sami umożliwiają, nie mając elementarnych zabezpieczeń i nie przestrzegając reguł ochrony własnych danych. Określając jakie dane konkurenci cenią najbardziej, możemy ustalić istniejące zagrożenia dla firmy. Aby ocenić wartość informacji, odpowiedz na następujące pytania: Jaka informacja może mieć największą wartość dla konkurencji? Ile firma straciłaby, gdyby konkurencja otrzymała daną informację? Każda firma ma konkurentów, którzy chcieliby daną informację uzyskać. Określając jakie dane konkurenci cenią najbardziej, możemy ustalić istniejące zagrożenia dla firmy. Zagrożeniem dla przedsiębiorstwa są osoby i organizacje, które albo czyhają na jego informacje, albo mogą świadomie lub nieświadomie doprowadzić do przecieków informacji z firmy. Przecieki informacyjne mogą być zarówno zamierzone, jak i przypadkowe. DLA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA Audyt bezpieczeństwa - innowacyjne rozwiązania. Wykonujemy ekspertyzy określające faktyczne potrzeby Klienta, oceniamy istniejący system ochrony i wskazujemy najsłabsze punkty oraz przedstawiamy propozycje działań zwiększające bezpieczeństwo obiektów. Audyt, jako narzędzie zarządzania strategicznego, poprzedza wdrożenie Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa dostosowanego do indywidualnych potrzeb firmy. Bezpieczeństwo informacji - chronimy najcenniejsze. Wdrażamy system ochrony wszelkiego rodzaju informacji przedsiębiorstwa, pozwalający monitorować procesy gromadzenia, przechowywania i przepływu informacji w sieci informatycznej i telekomunikacyjnej oraz wszelkich innych dokumentów wraz z ich archiwizacją i niszczeniem. Bezpieczeństwo osób - zapewniamy komfort czasu pracy i życia. W ramach tej usługi oferujemy: ochronę osobistą, system ochrony technicznej (nadzór wizyjny, kontrola dostępu i rejestracji czasu pracy), ochronę imprez masowych, ochronę zdrowia oraz bezpieczeństwo higieny pracy. Bezpieczeństwo mienia - reagujemy natychmiast. Przyjmujemy odpowiedzialność za ochronę fizyczną, techniczną, przeciwpożarową, monitoring obiektów i pojazdów, konwojowanie osób, wartości pieniężnych i innych przedmiotów wartościowych. 7

8 USŁUGA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW D la tych Firm, które nie mają w swojej strukturze żadnej służby ochrony lub powierzyły ochronę słabo wyspecjalizowanym firmom lub własnym pracownikom, oferujemy usługę pod nazwą KONTROLA DORAŹNA. Usługa ta polega na tym, że pracownicy naszej firmy przybywają do Państwa zakładu, sklepu, hurtowni, warsztatu w celu dokonania doraźnej kontroli pracowników. Kontrola taka obejmuje m.in.: czynności sprawdzające trzeźwość pracowników, podręczne bagaże przy wyjściu z pracy, pojazdy prywatne i służbowe opuszczające Państwa firmę, a nawet punktualność przyjść i wyjść z pracy. Usługa ta może być poszerzona o przestrzeganie zarządzeń i re- gulaminu pracy oraz przestrzegania norm BHP i P.Poż. Do innych korzyści wynikających z tej usługi zaliczyć należy również możliwość nieodpłatnego włączenia systemu alarmowego Państwa firmy do naszej stacji monitorowania alarmów w ramach poniższych kosztów. Rozwiązanie to jest bardzo oszczędne, ponieważ usługa zaczyna się już od kwoty 500 zł netto miesięcznie. Często zdarzyć się może, że wystąpi nagła potrzeba przeprowadzenia fachowej kontroli i nie ma komu jej powierzyć lub brakuje odpowiedniego sprzętu, dzięki naszej usłudze ten problem zostaje rozwiązany, wystarczy zadzwonić i poprosić o interwencję, którą wykonamy po podpisaniu stosownych upoważnień i umowy. Celem tych kontroli jest podniesienie samodyscypliny wśród pracowników - współpracowników, a przez to uzyskanie lepszej ochrony mienia Państwa firmy. Dzięki naszej usłudze możesz sprawdzić to, czego nie widać gołym okiem. 8

9 ZAWSZE BLISKO W celu zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa w prowadzonej działalności gospodarczej oraz skutecznej ochrony mienia, należy dokonać szczegółowej analizy potencjalnych zagrożeń. Podczas tej analizy musimy uwzględnić wszystkie zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne, w tym te, wywołane przez nieuczciwych pracowników. Po wykonaniu tych czynności dobieramy odpowiednie elementy zabezpieczenia począwszy od ochrony fizycznej poprzez zabezpieczenia elektroniczne, skończywszy na odpowiednim systemie kontroli wewnętrznej. Właściwa konfiguracja tych elementów uchroni nas od nieprzewidzianych zagrożeń. Jako firma zajmująca się tą problematyką jesteśmy w stanie pomóc Państwu przy tworzeniu profesjonalnego kompleksowego systemu bezpieczeństwa i ochrony. GDY NAS POTRZEBUJESZ D o realizacji powierzonych nam zadań kierujemy odpowiednio przygotowanych koordynatorów (administratorów bezpieczeństwa) oraz zespół wykwalifikowanych pracowników. Głównym zadaniem koordynatorów jest bezpośrednia, stała współpraca z wyznaczonymi osobami z obsługiwanej firmy oraz udzielanie niezbędnego, fachowego wsparcia podczas tworzenia lub reorganizacji systemu ochrony. Bieżące wdrażanie wytycznych poleceń Klienta, nadzór nad prawidłowym przebiegiem usługi należą również do podstawowych obowiązków koordynatorów. W skład zespołu wykonawczego wchodzą umundurowani pracownicy ochrony, w liczbie odpowiadającej potrzebom ochranianej jednostki. Dodatkowo mogą zostać wprowadzeni w struktury danego podmiotu gospodarczego pracownicy, których zadaniem będzie skuteczne eliminowanie nadużyć pracowniczych występujących np. w obrębie produkcji. Dzięki ich pracy (incognito) koordynator otrzymuje bieżące informacje i wskazówki dotyczące wszelkich nieprawidłowości. 9

10 OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO OSÓB WYBIERZ NAS życie zdrowie rodzina komfort bezpieczeństwo Dzięki byłym żołnierzom elitarnych jednostek specjalnych GROM 1 Pułku Specjalnego Komandosów dysponujemy najwyższej klasy specjalistami w zakresie ochrony osobistej. DLA OCHRONY NAJWYŻSZYCH WARTOŚCI 10

11 FIZYCZNA OCHRONA OBIEKTÓW 365 dni w roku 24 godziny na dobę pracownicy ochrony fizycznej dbają o bezpieczeństwo naszych Klientów. S ystem stacjonarnej ochrony polega na stałej obecności agentów ochrony na terenie strzeżonego obiektu. Do ich zadań należy nieustanne czuwanie nad bezpieczeństwem osób i mienia znajdującego się na chronionym terenie. P racownicy ochrony to ludzie młodzi, sprawni fizycznie posiadający kwalifikacje do wykonywania powierzonego im zadania. Duża ilość zatrudnionych agentów pozwala na okresowe zmiany oraz na rotację pracowników na strzeżonym obiekcie. Zaletą takiego systemu rotacyjnego jest wyeliminowanie uczucia znużenia pracą oraz utrudnienie możliiwości nawiązania kontaktu z pracownikami firmy chronionej. 11

12 SIŁĄ NASZYCH ROZWIĄZAŃ JEST ODPOWIEDNIE PRZYGOTOWANIE S zeroka oferta Naszym celem jest oferowanie usług z zakresu nie związanego bezpośrednio z podstawową działalnością naszych Klientów. Troska o Klienta Działamy dopasowując się do wymagań Klientów, by w pełni realizować ich oczekiwania. Dążymy do tego, by oferowane przez nas usługi zapewniały Klientom poczucie bezpieczeństwa, zrozumienia i dbałości o ich potrzeby. Innowacyjność Jako dostawca usług chcemy być pionierem i innowatorem. Zaspokajamy potrzeby naszych Klientów poprzez nieustanne poszukiwania komplementarnych rozwiązań. Dbamy o Pracowników Podstawę sukcesu firmy ALFA tworzą jej pracownicy. Kierując się zasadami zaufania, zapewniając im bezpieczeństwo oraz rozwój zawodowy i społeczny dążymy do jak największego ich zaangażowania, zadowolenia, lojalności i identyfikacji z firmą. Etyczne działania Działamy zawsze zgodnie z literą prawa, a nasze relacje z kontrahentami cechuje uczciwość i rzetelność biznesowa. 12

13 WYPOSAŻENIE I SPRZĘT U MUNDUROWANIE (odpowiednio dostosowane do potrzeb klienta) uniformy, ubrania wizytowe, ćwiczebne, taktyczne UZBROJENIE (na potrzeby SUFO) broń palna krótka, pistolety Jerycho (Izrael), Glock 17 (Austria), rewolwery, broń palna długa gładkolufowa Imperator 12/76 i inne ŚRODKI PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO pałki tonfa, kajdanki, ręczne miotacze gazu ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ kamizelki kuloodporne, hełmy, maski p.gaz., gogle, ochraniacze stawów, kaski, pakiety medyczne ŚRODKI TRANSPORTU samochody terenowe, vany, samochody osobowe, specjalistyczne (BMW, Mercedes, VOLVO, Skoda, Opel, Fiat, Daewoo, Ford, Audi), motocykle, quady, skutery, rowery ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI radiowe, cyfrowe, GSM, Motorola SPRZĘT WSPOMAGAJĄCY kamery cyfrowe, DVD, aparaty cyfrowe, lustrzanki, noktowizory, lornetki, wykrywacze metali, GPS, alkomaty, wykrywacze podsłuchówsystemy kontroli pracy służb (Seven Guard, Guard, CCTV) PSY owczarki niemieckie, rottweilery KONTROLA JAKOŚCI USŁUG N ną rolę. W tym celu wykorzystywane są urządzenia rejestrujące codzienny czas pracy m.in. Guard, Seven Guard, CCTV z cyfrowym zapisem. To wszystko poddawane jest wnikliwej analizie. Uzupełnieniem technicznej kontroli są częste fizyczne kontrole realizowane przez koordynatorów odpowiedzialnych za dany obiekt - Klienta. SZKOLENIA PRACOWNIKÓW S a te czynności poświęca się bardzo dużo czasu. Pomimo dużego zaufania do pracowników systematycznie poddaje się ich kontroli w zakresie jakości wykonywanych usług. W grupie usług odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób i mienia nie ma miejsca na błędy, nawet te najdrobniejsze. Dlatego ciągłe usprawnianie i doskonalenie sposobu wykonywania usług odgrywa ogromzkolenia w firmie ALFA odgrywają kluczową rolę. To dzięki nim systematycznie doskonalone są umiejętności pracowników. Program szkolenia podzielony jest na odpowiednie grupy: - szkolenia obiektowe - wykonywane na stanowisku pracy, obiekcie tak by w pełni aranżować sytuacje, które mogą wystąpić dokładnie w tym obiekcie. Przeznaczone są dla zespołu pracowników obsługujących konkretną firmę - klienta; - szkolenia okresowe - w większych grupach odbywają się na sali lub w terenie, obejmują elementy teorii i praktyki niezbędnej w zawodzie, bardzo często połączone z krótkimi sprawdzianami umiejętności; - szkolenia zgrywające - odbywają się w terenie m.in. są to wyjazdy w góry, na narty; - szkolenia specjalistyczne - dotyczą wybranych grup pracowników, obejmują naukę taktyki antyterrorystycznej, strzelania bojowe oraz specjalistyczne ćwiczenia interwencyjne 13

14 CENY z myślą o Tobie DOZÓR FIZYCZNY MIENIA STAWKA GODZINOWA KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW RODZAJ KWALIFIKACJI DOPUSZCZA SIĘ od 6 zł nielicencjowany w trakcie kursu ochrony na licencję, szkolenie podstawowe w miejscu pracy emeryt, stażysta OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA z uwzglęnieniem eliminacji nadużyć pracowniczych STAWKA GODZINOWA od 7 zł KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW nielicencjowany RODZAJ KWALIFIKACJI ukończony kurs ochrony na licencję, szkolenie podstawowe w miejscu pracy od 8 zł* licencjonowany licencja I lub II stopnia od 9 zł od 10 zł od 15 zł licencjonowany licencjonowany licencjonowany licencja I lub II stopnia + pozwolenie na broń palną licencja I lub II stopnia + pozwolenie na broń palną / dodatkowe specjalistyczne kursy - kwalifikacje były pracownik MSWiA, MON licencja I lub II stopnia + pozwolenie na broń palną / dodatkowe specjalistyczne kursy - kwalifikacje były żołnierz jednostek specjalnych DOPUSZCZA SIĘ stażysta * Najczęściej wybierany przez Klientów przedział cenowy Znaczne ulgi we wpłatach na PFRON. WSI Ochrona Mienia 14

15 PROMOCJE Jeden miesiąc usługi gratis lub: MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE NETTO Z TYTUŁY WYKONANEJ USŁUGI OCHRONY od zł od zł od zł od zł od zł od zł od zł NIEODPŁATNE PAKIETY ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH system kontroli pracy służby ochrony podstawowa wersja CCTV od 2 do 4 kamer z monitorem, lub opcjonalna wersja systemu alarmowego system kontroli pracy służby ochrony, średnia wersja CCTV od 6 do 8 kamer z monitorem system kontroli pracy służby ochrony, wysoka wersja CCTV od 6 do 10 kamer monitorem system kontroli pracy służby ochrony, wysoka wersja CCTV od 6 do 12 kamer z monitorem system kontroli pracy służby ochrony profesjonalny system CCTV od 12 do 16 kamer z monitorem i komputer system kontroli pracy służby ochrony profesjonalny system CCTV od 12 do 16 kamer z monitorem i komputer, system anty napadowy system kontroli pracy służby ochrony profesjonalny system CCTV od 16 do 32 kamer z 2 monitorami i komputer, system anty napadowy, bariery ochronne DODATKOWE NIEODPŁATNE USŁUGI opracowanie dokumentacji związanej z ochroną firmy możliwość podglądu w sieci lub przez Internet, opracowanie dokumentacji związanej z ochroną firmy możliwość podglądu w sieci lub przez Internet sprawdzenie pomieszczeń pod kątem podsłuchów, opracowanie dokumentacji związanej z ochroną firmy możliwość podglądu w sieci lub przez Internet sprawdzenie pomieszczeń pod kątem podsłuchów, opracowanie dokumentacji związanej z ochroną firmy audyt bezpieczeństwa raz w roku sprawdzenie pomieszczeń pod kątem podsłuchów 10% zniżki na usługi porządkowe, opracowanie dokumentacji związanej z ochroną firmy audyt bezpieczeństwa 1 raz w roku, pomoc przy organizacji imprez integracyjno - firmowych, 10% zniżki na usługi porządkowo- -czystościowe, opracowanie dokumentacji związanej z ochroną firmy audyt bezpieczeństwa 2 razy w roku, pomoc przy organizacji imprez integracyjno - firmowych, 20% zniżki na usługi porządkowo- -czystościowe, opracowanie dokumentacji związanej z ochroną firmy Zainstalowane urządzenia po upływie terminu określonego w umowie przejdą na Państwa własność. 15

16 O FIRMIE OGÓLNOPOLSKA ALFA Lubliniec, ul. Oleska 20 tel , , A LFA - firma założona w 1996 roku przez zawodowych komandosów z I Pułku Specjalnego z Lublińca. Działa na podstawie koncesji MSWiA. Posiada status Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej. Zrzeszona w Polskiej Izbie Ochrony Osób i Mienia oraz European Association for Security. 16

17 UPRAWNIENIA - KWALIFIKACJE - OSIĄGNIĘCIA DYPLOM COMBAT 56 KRAW MAGA - DYPLOM SZKOLENIA CERTYFIKATE OF TRAING COMANDO 62 MISTRZOSTWA POLSKI KARATE III MIEJSCE GALA MISTRZÓW OYAMA KARATE IV MIEJSCE SFOR - DYPLOM ZA MISJĘ POKOJOWĄ W BOŚNI CERTYFIKAT NATO - ZA MISJĘ POKOJOWĄ- KOSOWO 10 TH SPECIAL FORRES GROUP ( PARACHUIST BADGE) CERTYFIKATE OF APPRECATION TASK FORCE FALCON LICENCJE PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ I i II STOPNIA DYPLOM PUCHARU POLSKI W KARATE OYAMA TOP - I MIEJSCE PODZIĘKOWANIA ZA SŁUZBĘ W JEDNOSTCE GROM OD DOWÓDCY VIII MISTRZOSTWA KARATE SENIORÓW KNOCKDOWN - II MIEJSCE XVIII MISTRZOSTWA ŚLĄSKA KARATE KYOKUSHINKAI - III MIEJSCE MISTRZOSTWA EUROPY KARATE (CZŁONKOWIE KADRY POLSKIEJ) LICENCJE PRACOWNIKA ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO I i II STOPNIA INTERNATIONAL INSTRUKTORS ASSOCIATION OF UNFORMED SERVICES V MISTRZOSTWA POLSKI KARATE SENIORÓW KNOCKDOWN - I I MIEJSCE PODZIĘKOWANIA ZA 15 LAT SŁUŻBY W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ GROM POLBAT DYPLOM UZNANIA - ZA MISJĘ POKOJOWĄ NA WZGÓRZACH GOLAN I MIEJSCE NA OBOZIE DZIAŁAŃ SPECJALNYCH II STOPNIA GROM - COMBAT POLAND COMBAT XX MIĘDZYNARODOWE SZKOLENIE SŁUŻB MUNDUROWYCH 6 BRYGADA DESANTOWO - SZTURMOWA - ŚWIADECTWO INSTRUKTORA SPADOCHRONOWEGO DYPLOM UKOŃCZENIA KURSU OPERATORÓW WOJSKOWYCH JEDNOSTEK ANTYTERRORYSTCZNYCH POŚWIADCZENIA BEZPIECZEŃSTWA OSOBOWEGO - DOPUSZCZENIE DO INFORMACJI NIEJAWNYCH DYPLOM UKOŃCZENIA SZKOLENIA - FUNDACJA BYŁYCH ŻOŁNIERZY JEDNOSTEK SPECJALNYCH GROM 17

18 SOLIDNE REFERENCJE ORLEN S.A. KLER S.A. TVP S.A.. POLROS S.A. WIELTON S.A. KOSZ Sp. z o.o. CHH KATOWICE KRISBUT S.A. ŚWIATOWIT S.A. YAWAL Sp. z o.o. IZOSTAL S.A. LENTEX S.A. CHICAGO CLUB ZTM, KATOWICE HOGER Sp. z o.o. T.T. S.A., PABIANICE ASA POLSKA Sp. z o.o. MEBEL RUST Sp. z o.o. FERROMETAL Sp. z o.o. PHILIPS POLSKA S.A. EJOT POLSKA Sp. z o.o. INTERTECH Sp. z o.o. AS 24, WARSZAWA RADA MIASTA OPOLE WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY WRA HUTA ZAWADZKIE S.A. PHILIP MORRIS POLSKA S.A. INWESTOR 2000, WARSZAWA KREDYT LEASE S.A., WARSZAWA POCZTA POLSKA, SIERADZ UNIMOT EXPRESS Sp. z o.o. KUEHNE NAGEL Sp. z o.o. AHOLD POLSKA Sp. z o.o. KRZYSZTOF KRAWCZYK KUKIZ I BORYSEWICZ INGRID, FRANCJA MACIEJ ORŁOŚ LOMBARD REPUBLIKA STACHURSKY MANDARYNA ICH TROJE T. LOVE BIG CYC RADEX PERFECT DE MONO O.N.A. 18

19 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 25 BRYGADA KAWALERII POWIETRZNEJ URZĄD WOJEWÓDZKI W SIERADZU MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA URZĄD MIASTA, LUBLINIEC LUDGARDA I JERZY BUZEK MARIUSZ PUDZIANOWSKI KAROL STRASBURGER JW 4101, LUBLINIEC ANDRZEJ LEPPER ANDRZEJ GRZESIK VIOLETTA VILLAS VARIUS MANX OASIS GLIWICE KLUB ROTARY, CZĘSTOCHOWA KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA AGENCJA ARTYSTYCZNA MK MUSIC MIEJSKI DOM KULTURY W SIERADZU DOBRODZIEŃSKIE FABRYKI MEBLI S.A. MŁODZIEŻOWY WOLONTARIAT SIERADZKI 21 REJONOWE WARSZTATY TECHNICZNE ŚWIATOWY KONGRES POLONI MEDYCZNEJ, CZĘSTOCHOWA ARAL Sp. z o.o., POLSKA ZM JANDAR Sp. z o.o. NOWY MYSTAL Sp. z o.o. ZBIGNIEW WODECKI KATARZYNA DOWBOR KORNELIUSZ PACUDA ZM PEWEL MAŁA ZM ALEKSANDRIA FAZOS S.A. DROMEX S.A. MONTEX S.A. KASA SKOK PKO BP DROMEX S.A. EXTREME HUSKY KORONA WIELUŃ MDK, LUBLINIEC I WIELE INNYCH 19

20 ALFA OGÓLNOPOLSKA AGENCJA USŁUG SPECJALNYCH ALFA Lubliniec, ul. Oleska 20 tel , ,

Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa PATROL Magazyn Securitas w Polsce Nr 4/2009 Ochrona przeciwpożarowa Ekspansja Securitas w Europie Środkowo-Wschodniej Badanie Opinii Pracowników Współpraca z firmą POLOmarket Na ścieżkach kariery w Securitas

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Global Compact 2013 Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Spis treści Poczta Polska S.A.. 3 Poczta Polska a prawa człowieka.. 4 Poczta Polska a środowisko

Bardziej szczegółowo

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 Szanowni Państwo, Zwracam się do Państwa w związku z opublikowaniem po raz pierwszy Raportu o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku. Ogłaszane

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w Waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Inwestujemy w Waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki PODRĘCZNIK STANDARDU ŚWIADCZENIA NOWEJ USŁUGI DORADCZEJ O CHARAKTERZE PROINNOWACYJNYM AUDYTU POTRZEB MARKETINGOWYCH [Podręcznik dystrybuowany

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

Elementarz. tele pracy

Elementarz. tele pracy Elementarz tele pracy Autorami raportu są: Bartosz Grucza Tomasz Klekowski Ewa Mittelstaedt Ewelina Pyda Monika Zakrzewska Korekta: Ula Roman Projekt graficzny i skład: Agata Duszek, Julia Tabor Koko Studio

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy ABC Biznesu Jak założyć warsztat samochodowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci warsztatu samochodowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza potencjału firmy i

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR Jak zbudować kulturę etyczną w firmie Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jak zbudować kulturę etyczną

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE LICENCJACKIE MAGISTERSKIE Non scholae, sed vitae discimus. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia SZANOWNI PAŃSTWO! prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ZARZĄDZANIA

PROBLEMY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIII, ZESZYT 15 http://piz.sanedu.pl PROBLEMY ZARZĄDZANIA Redakcja Jan Antoszkiewicz Maciej Dębski Warszawa Łódź 2012 Całkowity koszt wydania Zeszytu 15 sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

zaawansowane technologie informatyczne

zaawansowane technologie informatyczne zaawansowane technologie informatyczne 1 Profil działalności Poznańska spółka informatyczna TALEX powstała w 1989 roku. TALEX świadczy zaawansowane usługi informatyczne dla dużych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Wersja IV z 14 stycznia 2014 r. Załącznik do uchwały nr.. Rady Ministrów z dnia.. 2013 r. (poz..) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY Białystok, marzec 2008 r. Copyright by RCS Sp. z o.o. WSTĘP Celem niniejszego opracowania jest przekazanie Państwu praktycznych wskazówek dotyczących poruszania się

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie i skutecznie

Profesjonalnie i skutecznie Profesjonalnie i skutecznie Poradnik dla organizacji pozarządowych N Fundacja Edukacja dla Demokracji Poradnik wydany w ramach projektu Profesjonalnie i skutecznie Publikacja bezpłatna sfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

Podręcznik zarządzania NGO

Podręcznik zarządzania NGO Podręcznik zarządzania NGO Podręcznik zarządzania NGO Redakcja: dr Wojciech Wciseł Copyright: Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw Warszawa, 2015 Opracowanie: Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy

Bardziej szczegółowo

Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS

Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS Spis treści 04 Ocena zasadności outsourcingu 10 Workflow. Elektroniczny obieg dokumentów narzędzie wspierające pracę 14 Żeby napić się mleka, nie trzeba hodować krowy

Bardziej szczegółowo