Zarządzali bankiem na warsztatach. Magazyn Grupy BPS. str. 12 Sukces zasługa konsekwentnej strategii działania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzali bankiem na warsztatach. Magazyn Grupy BPS. str. 12 Sukces zasługa konsekwentnej strategii działania"

Transkrypt

1 Strategia wyznaczona na cztery lata str. 9 Zarządzali bankiem na warsztatach str. 33 Sukces z bankiem spółdzielczym Nasz rodzinny browar str. 38 Magazyn Grupy BPS str. 12 Sukces zasługa konsekwentnej strategii działania Rozmawiamy z Witoldem Morawskim, Prezesem Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej ISSN Nr 12/2013 GRUDZIEŃ

2 Ulica Nowy Świat w Warszawie rozbłysła pod szyldem Banków Spółdzielczych z Grupy BPS. W ten sposób chcemy ciepło i świątecznie kojarzyć się Klientom, środowiskom opiniotwórczym, turystom z Polski i ze świata. Niech świąteczna iluminacja Grupy BPS pozytywnie nastraja przechodniów, którym życzymy samych dobrych dni w Święta i Nowy Rok.

3 3

4 Spis treści: TEMAT NUMERU Trzech liderów 17 Banki wyróżnione Nowa Rada FRBS Zgromadzenie Prezesów Strategia wyznaczona na cztery lata Zgromadzenie Akcjonariuszy NBP nagradza zasłużonych Na zasłużoną emeryturę Nowi Prezesi powitani na ZP ROZMOWA BWS 12 Sukces zasługa konsekwentnej strategii działania NASZE BANKI SANBank współorganizatorem Biegu Niepodległości Nowa placówka Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej Puchar Orlika sponsorowany przez Bank w Krasnymstawie Wyróżniony Oddział Banku Spółdzielczego w Szczyrzycu Terra Fidei w Banku Spółdzielczym w Płońsku Agrokonferencja w Łukowie Bank Spółdzielczy w Lubartowie otworzył nową siedzibę Z mleczarni bank Prezes PBS w Kwidzynie wręcza nagrody IX Limanowska Gala Przedsiębiorczości PS Bank sponsoruje piłkarzy LKS Perły Złotokłos Skat z Bankiem Spółdzielczym w Jastrzębiu-Zdroju Spotkanie w Czyżewie AKTUALNOŚCI PRAWO Nowi Prezesi Spółek Grupy BPS e-nauka dla pracownika Połączenie banków Wygrał z Visą dwa razy W nowej siedzibie Forum Nowoczesnego Samorządu TalentowiSKO się rozkręca W kuluarach 2013 o dostępie do baz danych 49 Prawo w chmurze BANKOWIEC PO PRACY 51 Spółdzielczy futsal KWESTIONARIUSZ 53 Robert Rodek NASZA GRUPA Zarządzali bankiem na warsztatach Osobiście w placówce czy z domu MEDIA O NAS 54 Media o nas SUKCES Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM 38 Nasz rodzinny browar Kontakt z redakcją: 4

5 TEMAT NUMERU Zgromadzenie Prezesów Podczas listopadowych obrad Zgromadzenia Prezesów Banków Spółdzielczych Grupy BPS podjęto uchwałę o strategii Zrzeszenia BPS. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyniosło uchwałę o podwyższeniu kapitału spółki. Oba głosowania umożliwiają Zarządowi Banku BPS realizację założonych planów. Prezesi Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Grupie BPS spotkali się w Ossie 26 listopada br. Obrady otworzył Edward Biernacki, Przewodniczący Rady Zrzeszenia, Prezes Małopolskiego Banku Spółdzielczego w Wieliczce, który został wybrany na Przewodniczącego Zgromadzenia. Za stołem prezydialnym zasiedli także: Tomasz Mironczuk, Prezes Banku BPS, Adam Dudek, Prezes Banku Spółdzielczego w Limanowej i Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku BPS oraz Kazimierz Majewski, Prezes Banku Spółdzielczego w Sochaczewie, a zarazem Członek Prezydium Rady Zrzeszenia. Tomasz Mironczuk, Prezes Zarządu Banku BPS W mowie powitalnej przedstawił problemy, które wymagają pilnych interwencji. Po pierwsze, zablokowane przez rząd środki finansowe na kredyty preferencyjne dla rolników zostały uruchomione. Pozostał jednak problem braku opłacalności oprocentowania tych kredytów w środowisku malejących stóp procentowych. Po drugie, otrzymujemy pisma od regulatorów informujące, że banki spółdzielcze nie powinny wypłacać dywidendy swoim członkom. A jest ona przecież w bankach spółdzielczych instrumentem służącym do przyciągania kapitału i zachętą, by udziałowcy chcieli dalej inwestować. To dla nich często jedyna forma satysfakcji za wkład w budowę lokalnego kapitału. Nasi spółdzielcy muszą mieć więc motywację do inwestowania, powinni być za swoje działania docenieni i szanowani. Kolejny problem to debata na temat zmian w Ustawie o Prawie Spółdzielczym. Planowane jest pozbawienie zarządów banków spółdzielczych prawa decydowania o zbywaniu nieruchomości. Decyzja ta nie może być transferowana na poziom rad nadzorczych. Nikt nie może też oczekiwać od nas ujawniania tajemnicy bankowej. Tymczasem obecne propozycje próbują forsować takie podejście. Tomasz Mironczuk przedstawia strategię Banku BPS. fot. Rafał Meszka/BWS ZGROMADZENIE PREZESÓW 5

6 TEMAT NUMERU Głos zabrali także zaproszeni goście: Eugeniusz Grzeszczak, Wicemarszałek Sejmu RP Mam świadomość, że znalazłem się wśród prezesów banków spółdzielczych, którzy w ostatnim czasie swoją działalnością przyczynili się do tego, że kryzys, który przyszedł ze Stanów Zjednoczonych i zaznaczył swoją obecność we wszystkich krajach Europy, u nas miał zupełnie inny wymiar. Wzrost gospodarczy w tym okresie to właśnie m.in. zasługa banków spółdzielczych, a nie banków komercyjnych. Jednak nad spółdzielczością polską wisi fatum. Siedem nowelizacji w ostatnim czasie: poselskie, prezydenckie i wszystkie pozostałe, nie zostało uchwalonych. W Sejmie działa nadzwyczajna komisja, która chce się wreszcie przekonać, jaki stosunek ma rząd do spółdzielczości. Banki spółdzielcze obsługują sektory: samorządowy, rolno-spożywczy, przetwórczy, rolniczy, rzemiosło, handel, również turystykę, a więc te obszary, które generują blisko 8 mln miejsc pracy. Małych i średnich przedsiębiorstw mamy ponad 1,8 mln. Jest to sektor, o który warto zabiegać, a który chętnie będzie się kredytował w bankach spółdzielczych. Jako parlamentarzysta i spółdzielca pragnę zadeklarować otwartość środowiska politycznego. To jest czas, który decyduje o regulacjach i o pozycji banków spółdzielczych w perspektywie najbliższych 10, 15 czy 20 lat. Deklaruję swoją otwartość i współpracę, bo warto w tym momencie, w którym tworzą się nowe ramy prawa spółdzielczego, zadbać o to, by było ono sprzyjające dla środowiska, do którego jest adresowane. Spółdzielczość bankowa nie może być bowiem zdominowana w przestrzeni publicznej przez spółdzielczość mieszkaniową, która ma inne problemy. Eugeniusz Grzeszczak, Wicemarszałek Sejmu RP Prof. Małgorzata Zaleska, Członek Zarządu NBP Jeśli popatrzymy na nasze osiągnięcia, to bez wątpienia można pochwalić sektor spółdzielczy w Polsce. To sektor stabilny, wypłacalny i rentowny. Warto podkreślić, że w czasie kryzysu zwiększył fundusze własne o 85%. Osiągnął i miejmy nadzieję, że będzie osiągał w przyszłości satysfakcjonujące wyniki finansowe. Nie oznacza to, że nie ma przed nami wyzwań, że funkcjonowanie w przekształcającym się otoczeniu będzie proste. Zmieniają się uwarunkowania makroekonomiczne i uwarunkowania regulacyjne. Stopy procentowe są na niskim poziomie, co stanowi dla banków duże wyzwanie i nie sprzyja zwiększaniu rentowości poszczególnych podmiotów. Wyzwaniem są także regulacje Unii Europejskiej skrojone dla dużych banków, działających w skali międzynarodowej. Mniejsze podmioty będą musiały się zmierzyć z tymi wymogami. Pakiet CRD IV to rozporządzenie, które obejmuje 521 artykułów, i dyrektywa 165 artykułów. Do każdego z tych dokumentów zostaną wydane tzw. standardy techniczne, czyli akty wykonawcze, których będzie ok Wszystkie muszą zostać wdrożone, bo tak wynika z przepisów. Spowoduje to zwiększenie kosztów utrzymania bezpieczeństwa. W procesie wdrażania nowych regulacji ważna jest rola Zrzeszenia. Wydaje się, że naturalną jego rolą jest dążenie do integracji środowiska, do wypracowywania systemów wsparcia. Krystyna Majerczyk-Żabówka, Prezes Zarządu KZBS Obecnie wiele dyskutuje się na temat bankowości, w tym bankowości spółdzielczej. Zachęcam, by uczestniczyć w tych dys- Prof. Małgorzata Zaleska, Członek Zarządu NBP 6 ZGROMADZENIE PREZESÓW

7 TEMAT NUMERU kusjach, mając na celu wypracowanie wspólnych rozwiązań służących prezentacji jednolitego stanowiska banków spółdzielczych. Istotną kwestią są prace nad prawem spółdzielczym. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, przy wsparciu banku zrzeszającego, aktywnie w nich uczestniczy. Pracujemy również nad zmianą ustawy o bankach spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Jest to swoista konstytucja bankowości spółdzielczej, szczególnie ważna w kontekście wdrażania regulacji wynikających z dyrektywy CRD IV i rozporządzenia CRR. Ponadto w Ministerstwie Finansów trwają prace dotyczące projektu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, uporządkowanej likwidacji banków, oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Powinniśmy więc nie tylko rozmawiać o przepisach dotyczących banków spółdzielczych, ale równocześnie aktywnie uczestniczyć w dyskusjach o bardzo istotnych, zupełnie nowych rozwiązaniach w zakresie uporządkowanej likwidacji. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych jest izbą gospodarczą działającą na rzecz integracji i umacniania bankowości spółdzielczej. Jednak w celu podejmowania skutecznych działań na rzecz środowiska niezbędne jest wypracowanie jednolitego stanowiska sektora. Podstawowym celem Związku jest więc integracja banków spółdzielczych po pierwsze w formie członkostwa, po drugie we wspólnych działaniach. Obecnie również istotną sprawą dla Członków Krajowego Związku Banków Spółdzielczych jest opracowanie nowej, wewnętrznej regulacji, czyli statutu KZBS. Wierzę, że uda nam się przygotować statut na miarę oczekiwań Członków, uwzględniający Krystyna Majerczyk-Żabówka, Prezes Zarządu KZBS Prezydium ZP: Adam Dudek, Prezes Banku Spółdzielczego w Limanowej i Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku BPS, Tomasz Mironczuk, Prezes Banku BPS, Edward Biernacki, Prezes Banku Spółdzielczego w Wieliczce, Kazimierz Majewski, Prezes Banku Spółdzielczego w Sochaczewie 7

8 TEMAT NUMERU MIEJMY NA CELU WYPRA- COWANIE WSPÓLNYCH ROZWIĄZAŃ SŁUŻĄCYCH PREZENTACJI JEDNOLITEGO STANOWISKA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH dotychczas przekazywane propozycje i wnioski. Ważne, żeby w rozmowach dotyczących przyszłości sektora mówić jednym głosem. Spójne stanowisko środowiska będzie naszą siłą w trakcie debat dotyczących nowych rozwiązań prawnych. Wierzę, że zwyciężą zdrowy rozsądek i rachunek ekonomiczny oraz, że przy wsparciu posłów i senatorów możliwe będzie wypracowanie jak najlepszych rozwiązań dla bankowości spółdzielczej. Kończąc, gratuluję Grupie BPS dotychczasowych wyników i życzę dalszego, dynamicznego rozwoju. Krystyna Skowrońska, Prezes Banku Spółdzielczego w Przecławiu, Poseł na Sejm RP To właściwy czas, by środowisko skoncentrowało się na tym, jak można, po wyjściu z kryzysu, funkcjonować lepiej w gospodarce, aby zwiększyć portfel kredytowy i pozyskiwać depozyty. Unia Europejska wyzwoliła w nas potrzebę jednoczenia się. Byliśmy razem, gdy nie wszystkie banki spółdzielcze spełniały wymogi kapitałowe, kiedy biliśmy się o pomoc de minimis i o rozwiązanie ustawowe, kiedy rozmawialiśmy o okresie dostosowania się do wymogów kapitałowych. Byliśmy razem i udało się. Teraz też jest taki moment, w którym powinniśmy być razem, żeby znów odnieść sukces. Musimy ułożyć dobre relacje z nadzorcą i działać w taki sposób, żeby wiedział, iż podstawą naszego działania jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo będące gwarancją dla klientów, ale też bezpieczeństwo funkcjonowania rozliczeń finansowych i całego sektora finansowego. Trzeba przekonać nadzorcę, że chcemy działać bezpiecznie. Krystyna Skowrońska, Prezes Banku Spółdzielczego w Przecławiu, Poseł RP Podczas Zgromadzenia Prezesów podjęto uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Wyboru Członków Rady Zrzeszenia Banku BPS S.A., przyjęto sprawozdanie z Pracy Rady Zrzeszenia i Komitetu Finansowego za okres od poprzedniego Zgromadzenia Prezesów, tj. 4 czerwca br., oraz sprawozdanie z realizacji wniosków przyjętych na poprzednim Zgromadzeniu Prezesów. W wyborach uzupełniających na Członków Rady Zrzeszenia wybrano Piotra Żebrowskiego, Prezesa Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim, oraz Tadeusza Noska, Prezesa Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem. Igor Morye Dziennikarz Uczestnicy Zgromadzenia Prezesów 8 ZGROMADZENIE PREZESÓW

9 TEMAT NUMERU Strategia wyznaczona na cztery lata R ada Nadzorcza Banku BPS przyjęła 25 listopada br. Strategię Banku BPS na lata oraz założenia do planu finansowego. 26 listopada Zgromadzenie Prezesów Banków Spółdzielczych z Grupy BPS przyjęło także Strategię Zrzeszenia BPS na lata Podczas Zgromadzenia Prezesów Tomasz Mironczuk, Prezes Banku BPS, przedstawił informację Zarządu dotyczącą bieżącej sytuacji Zrzeszenia BPS i Banku BPS oraz nową Strategię Zrzeszenia BPS. Najważniejsze: mieć plan Prezes Mironczuk przedstawił Prezesom Banków Spółdzielczych listę zadań, które zrealizowano. Do najważniejszych należą: przygotowanie Strategii Banku BPS na lata , która została przyjęta przez Radę Nadzorczą Banku, oraz opracowanie Planu Finansowego i Planu Działań na lata , będących zarówno diagnozą, jak i propozycją rozwiązań w obszarach sprzedaży, usług dla banków spółdzielczych, informatyki oraz zatrudnienia. Po zatwierdzeniu założeń do planu finansowego czekamy na opinię Rady Nadzorczej, czy przedstawiona ścieżka jest akceptowalna wyjaśnił Prezes Mironczuk. Przygotowano także dokument Strategia Przekształceń Grupy Kapitałowej. Korzystne zmiany W zakresie zarządzania ryzykiem zmieniono model restrukturyzacji i windykacji kredytów trudnych oraz rozpoczęto zmiany w procesach kredytowych. Tomasz Mironczuk podkreślił, że ma nadzieję, iż nowe procedury będą sprzyjały budowaniu aktywów Banku BPS i Banków Spółdzielczych Zrzeszenia. Przywrócono też rolę dyrektorów regionalnych w sprzedaży, którzy po trzech latach znowu są gospodarzami terenu odpowiedzialnymi za dobrą współpracę z bankami spółdzielczymi. Zmieniono też model współpracy z leasingiem, by nasycić portfel transakcjami leasingowymi. Nasi klienci oczekują od nas oferty leasingu masowego maszyn i urządzeń podkreślał Tomasz Mironczuk. W celu zatrzymania w bankach spółdzielczych dużych klientów wprowadzono nową formułę współpracy w ramach kredytów konsorcjalnych. Ważnym zadaniem na rzecz poprawy bezpieczeństwa są zmiany w zakresie infrastruktury informatycznej. W nowej siedzibie uruchomiono nowoczesną serwerownię, która może także służyć jako centrum zapasowe dla wszystkich banków w Grupie BPS. Kolejnym istotnym i zrealizowanym zadaniem jest zawarcie korzystnej umowy z IT Card w zakresie obsługi kart i bankomatów, co umożliwi dostęp do nowych produktów kartowych i bankomatowych. W połowie tego roku Zarząd podjął znaczącą decyzję o wdrożeniu nowego systemu bankowości internetowej. Obecnie trwają testy systemu, który będzie dostępny dla banków spółdzielczych od nowego roku. W zakresie operacji skarbowych przygotowano elektroniczne narzędzia obsługujące giełdę depozytową, umożliwiające lepsze zarządzanie płynnością w Zrzeszeniu oraz system autodealingowy do zawierania transakcji depozytowych. Zgodnie z zapotrzebowaniem banków spółdzielczych zaoferowano także transakcje walutowe Forward. Widoczna marka Zmienia się także wizerunek Grupy BPS. Przełożyliśmy akcent z promowania Banku BPS na promowanie Banków Spółdzielczych z Grupy BPS mówił z naciskiem Prezes Mironczuk. Głównymi celami działań promocyjnych w minionym roku były wzmocnienie marki i praca na rzecz wzrostu rozpoznawalności naszych banków spółdzielczych. Efekty tych działań są widoczne. Na skutek dofinansowania znakowania placówek blisko 1/3 banków ma logo zgodne ze standardami w Grupie. Rok temu było to jedynie 30 banków. Wzrosła rozpoznawalność banków spółdzielczych wśród młodych klien- WAŻNE JEST ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ W TAKIM STOPNIU, W JAKIM POZWALA NAM WYPRACOWANY KAPITAŁ tów w obrębie aglomeracji warszawskiej. Stworzono też wspólną wizytówkę w internecie, będącą bazą do e-promocji. Zrewitalizowano SKO i przygotowano zestaw propozycji dla banków do wykorzystania we współpracy z dziećmi i młodzieżą. Rok kończymy iluminacją ulicy Nowy Świat w Warszawie z podpisem Banki Spółdzielcze. Niech ten salon Warszawy podkreśla polskość, nowoczesność i bliskość ludziom z całej Polski. Zwłaszcza, że w czasie świąt to miejsce przyciąga mieszkańców, polityków, dziennikarzy i turystów z różnych miast podkreślił Tomasz Mironczuk. Cenna nauka i wiedza Kolejnym zrealizowanym zadaniem jest umożliwienie edukacji pracownikom całej Grupy. To efekt wzmocnienia współpracy z Fundacją Rozwoju Bankowości Spółdzielczej. Fundacja od niedawna korzysta z logo Grupy BPS, podkreślając w ten sposób misyjną rolę wobec banków spółdzielczych. Dodatkowo 9

10 TEMAT NUMERU Serwerownia w Banku BPS wczoraj... i dzisiaj. fot. Bank BPS została uruchomiona platforma do e-nauki. Każdy może dzisiaj wspomagać się wiedzą przygotowaną w postaci specjalnych kursów dostępnych na służbowych komputerach. Od stycznia 2014 roku banki spółdzielcze staną się ponadto uczestnikiem platformy BIK Przedsiębiorca i będą mieć dostęp do informacji o osobach i firmach, które zaciągnęły kredyty na cele gospodarcze. Ważne zadania przed nami Po przedstawieniu zrealizowanych zadań nadszedł czas na wyzwania stojące przed Grupą BPS. Według Tomasza Mironczuka to m.in. utrzymanie odpowiedniego tempa wzrostu kredytów. Prezes podkreślał kilkukrotnie, że ważne jest rozwijanie działalności kredytowej w takim stopniu, w jakim pozwala na to wypracowany kapitał. Zwrócił też uwagę, by pozyskiwać klientów, zwłaszcza młodych, w silnej kooperacji z bankami spółdzielczymi. Nie traćmy ich na rzecz banków komercyjnych apelował Prezes. Ważne są też działania wizerunkowe, upowszechniające obraz banków spółdzielczych jako placówek nowoczesnych, z ludzkim obliczem, niezbędnych w rozwoju lokalnego rynku. Duże znaczenie ma także zadbanie o otoczenie prawne wspomagające rozwój, udział w rynku bankowości spółdzielczej i przeformułowanie umowy zrzeszeniowej, tak by wzmacniała zrzeszone banki. Trwa też porządkowanie spółek Grupy. Pozostaną tylko te, które rzeczywiście służą swymi usługami bankom spółdzielczym i Bankowi BPS. W związku z planowaną emisją akcji zatrzymano emisję długu podporządkowanego, aby emitowane obligacje mogły być alokowane w tych bankach, które są zaangażowane kapitałowo w Bank Zrzeszający. Zwiększyć udział w rynku Warto, by banki spółdzielcze, planując swoje działania, brały pod uwagę wytyczne zapisane w przyjętej właśnie Strategii Zrzeszenia Misją Zrzeszenia jest rozwój i umacnianie Grupy BPS. Najważniejsze wyzwanie na najbliższe trzy lata to m.in. budowa modelu Zrzeszenia, w którym każdy bank spełnia normy ostrożnościowe. Najważniejszym celem strategicznym jest dostosowanie do możliwości kapitałowych oraz zagospodarowanie pozyskiwanych depozytów na poziomie lokalnym. Wspólne działania mają zagwarantować wzrost udziału w rynku bankowym. Ambitne cele Strategia wyznacza najważniejsze zadania dla Banku BPS. Należą do nich wprowadzenie mechanizmów służących poprawie rentowności i jakości aktywów oraz poprawienie rentowności Banku poprzez redukcję kosztów działania we wszystkich obszarach działalności. Kluczowym działaniem jest spełnienie norm płynności i wypłacalności. W Strategii zwrócono także uwagę na rozwój technologiczny. Założono uporządkowanie systemów informatycznych w oparciu o szynę integracyjną. Zapowiedziano udostępnienie platformy usług internetowych, umożliwiających wdrażanie, na zasadzie dobrowolności, rozwiązań użytecznych dla banków spółdzielczych. Nadrzędną cechą Strategii jest działanie zmierzające do udoskonalenia 10 ZGROMADZENIE PREZESÓW

11 TEMAT NUMERU obecnego modelu Zrzeszenia. W tym celu członkowie Zrzeszenia muszą mieć możliwość indywidualnego wypełnienia norm nadzorczych. Można to uczynić poprzez zwiększenie integracji oraz poszanowanie prawa do samodzielnego podejmowania decyzji w kwestiach biznesowych i organizacyjnych. Ważnym aktem regulującym te kwestie jest umowa zrzeszeniowa wymagająca nowelizacji. W okresie realizacji Strategii nie planuje się budowy systemu ochrony instytucjonalnej w ramach Zrzeszenia. Uznano, że przekształcenie obecnego modelu Zrzeszenia do modelu zintegrowanego najbardziej odpowiada oczekiwaniom banków spółdzielczych. Głosowanie nad zatwierdzeniem nowej Strategii Zrzeszenia BPS na lata zakończyło się wynikiem 95% głosów za jej przyjęciem. Igor Morye Dziennikarz Reprezentacyjna Sala Amfiteatralna Hotelu Ossa często gości uczestników Zgromadzenia Prezesów i Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku BPS. fot. Rafał Meszka/BWS Zgromadzenie Akcjonariuszy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku BPS podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Banku poprzez emisję akcji. Planuje się dokapitalizowanie Banku kwotą do 100 mln zł. Cele strategiczne Banku BPS Drugi dzień obrad to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrany został Prezes Maciej Palej. W prezydium zasiedli także Prezesi: Adam Dudek, Tomasz Mironczuk oraz Kazimierz Majewski. W spotkaniu uczestniczyło około 80% akcjonariuszy. Prezes Tomasz Mironczuk przedstawił Strategię Banku BPS na lata Już na wstępie definiuje ona misję Banku BPS: Optymalne wywiązywanie się z funkcji zrzeszeniowej i komercyjnej w celu tworzenia przyjaznego świata finansów dla obecnych i przyszłych klientów. Strategicznym celem jest zrównoważony rozwój z zachowaniem bezpieczeństwa i stabilności Banku BPS S.A. Wyrażać się on będzie wzrostem współczynnika wypłacalności do poziomu 12%, poprawą jakości i rentowności aktywów, redukcją kosztów, wdrożeniem nowoczesnych technologii informatycznych, rozwojem kompetencji pracowników, dbałością o bezpieczeństwo funkcjonowania banków spółdzielczych, współpracą z europejskimi bankami spółdzielczymi i ich stowarzyszeniami, optymalizacją grupy kapitałowej, a także budowaniem pozytywnego wizerunku Banku i bankowości spółdzielczej. Po prezentacji Prezesa Mironczuka nastąpiła krótka dyskusja, a po niej najważniejsze tego dnia głosowanie na którym podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Banku poprzez emisję akcji.pozwoli to zwiększyć współczynnik wypłacalności, a co za tym idzie, spełnić wymóg Komisji Nadzoru Finansowego. Akcje nowej emisji zostaną skierowane do Banków Spółdzielczych zrzeszonych i współpracujących z Grupą BPS. Zgodnie z przyjętą strategią, założeniem jest dążenie do tego, aby w przyszłości akcjonariat Banku BPS stanowiły jedynie Banki Spółdzielcze. 11

12 ROZMOWA BWS Sukces zasługa konsekwentnej strategii działania Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej, po raz trzeci został Super Liderem Zrzeszenia BPS. Zdobył najmniej spośród wszystkich banków 486 punktów. Sukces Banku to efekt strategii działania, zaufania klientów, bezpieczeństwa i nowoczesności uważa Prezes Banku. Rozmawiamy z Witoldem Morawskim Prezesem Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej Od 2001 roku Pana Bank odnosi nieustające sukcesy: m.in. otrzymał tytuł Najlepszego Banku Spółdzielczego w Polsce w 2013 roku, trzykrotnie tytuł Super Lidera, liczne wyróżnienia. Kto stoi za tymi pozytywnymi zdarzeniami? To zasługa Zarządu, Rady Nadzorczej, pracowników, a przede wszystkim klientów Banku. Dzięki ich zaufaniu i pieniądzom, które u nas lokują i które od nas pożyczają, możemy razem rozwijać działalność gospodarczą. Tytuł Super Lidera jest także zasługą przyjętej przez nas strategii działania. Skoncentrowaliśmy się na rozwoju Banku, konsekwentnie inwestujemy w informatyzację, zapewniającą wzrost bezpieczeństwa operacji finansowych oraz w rozwój sieci. Dbamy też o wygodę w placówkach i ich nowoczesny wygląd. Na bieżąco wzbogacamy naszą ofertę produktową. Jaka jest recepta na sukces w Grupie BPS? Tajemnica handlowa (śmiech). A tak naprawdę, to mamy szczęście działać na specyficznym terenie. Jest wielu dobrych prezesów, ale cóż mogą zrobić, jeśli tam, gdzie działają ich banki, nie ma rozwijającego się biznesu. Z drugiej strony nie wystarczy wysoka dynamika sumy bilansowej, wyników finansowych czy funduszy własnych. Trzeba też umieć odpowiednio tym zarządzać, zachować właściwą strukturę aktywów, relację należności w stosunku do zobowiązań, dobrą jakość portfela kredytowego. Witold Morawski Prezesem Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej został w 1993 roku. Był wówczas najmłodszym prezesem banku spółdzielczego. Do bankowości spółdzielczej trafił w 1988 roku, zaraz po studiach na Uniwersytecie Łódzkim, na Wydziale Handlu Wewnętrznego. Ukończył też studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. fot. Rafał Meszka/BWS Dopiero te wszystkie czynniki plus właściwe otoczenie gospodarcze stwarzają warunki do dynamicznego rozwoju i pozwalają zostać Super Liderem. Czy banki komercyjne depczą po piętach? Co jest największym zagrożeniem na Waszym terenie? Nasi klienci to przedsiębiorcy, którym pomagaliśmy się rozwijać na początku ich działalności. Udzielaliśmy im kredytów, kiedy żaden inny bank nie chciał tego zrobić. Byliśmy więc niejako inkubatorem dla tych firm. Dzisiaj do dużych już przedsiębiorstw przyjeżdżają przedstawiciele różnych banków i próbują je podkupić, przekonując do swoich produktów. Musimy więc obserwować sytuację i dostosowywać naszą ofertę do wymagań rynku. Dla banków spółdzielczych zagrożeniem jest konkurowanie w warunkach spadającej marży odsetkowej. Rozwijamy się dynamicznie, ale zmniejsza się możliwość generowania zysku z wyniku odsetkowego z powodu spadku stóp procentowych oraz niskiej inflacji. Taka sytuacja w połączeniu z relatywnie większymi kosztami operacyjnymi banków spółdzielczych daje niestety bankom komercyjnym uprzywilejowaną pozycję. Czy region, w którym działa Bank, pomaga osiągać wyniki? Niewątpliwie bardzo ważny jest teren działania. Region, na którym działamy, ma olbrzymi poten- 12 ZGROMADZENIE PREZESÓW

13 ROZMOWA BWS W PORTFELU MAMY OKOŁO 20 GRUP PRODUCENCKICH, KTÓRE INWESTUJĄ W NOWE TECHNOLOGIE W SADOWNICTWIE. BYLIŚMY PIERWSZYM BANKIEM, KTÓRY ZAINTERESOWAŁ SIĘ TYM BIZNESEM cjał, m.in. prężnie rozwijające się sadownictwo, przetwórstwo, handel czy usługi. Z drugiej strony bank kreuje ten potencjał poprzez dostęp do kredytów zarówno inwestycyjnych, jak i obrotowych. Zasobność klientów przełoży się korzystnie na kondycję banku, czyli wspólnie budujemy swój kapitał. W czym jesteście najlepsi i z czego najbardziej znany jest Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej? W portfelu mamy około 20 grup producenckich, które inwestują w nowe technologie w sadownictwie. Byliśmy pierwszym bankiem, który zainteresował się tym biznesem. Inne banki, w tym także spółdzielcze, bały się ryzyka. Znamy możliwości tych ludzi i wierzymy, że ten sektor ma szansę na rozwój. Osobiście odwiedzałem niektóre z tych przedsiębiorstw, żeby sprawdzić, jak się rozwijają i jakie są zagrożenia. Staramy się też być uniwersalni. Nasza oferta produktowa już od kilku lat w niczym nie odbiega od oferty banków komercyjnych i dlatego możemy skutecznie pozyskiwać klientów. Wszystkie nasze placówki oferują pełną gamę produktów rynku depozytowo-rozliczeniowego, kredytowego, kartowego. Oferujemy nowoczesne kanały dostępu do rachunków oraz liczne usługi, takie jak przekazy, płatności masowe, doładowania telefonów komórkowych, Bilix, PayByNet, działalność walutową, kantory czy sprzedaż ubezpieczeń. W przeciwieństwie do banków komercyjnych, szybko reagujemy na potrzeby klientów, bo decyzje zapadają na miejscu. Dywersyfikujemy także naszą działalność. W innych regionach otwieramy nowe placówki nastawione na inny rodzaj działalności naszych klientów. Jaki wpływ na sukces ma technologia? Rozwój technologii to dzisiaj wyznacznik sukcesu. Nasze produkty pod względem technologicznym nie odbiegają od tych oferowanych przez banki komercyjne. Nie zapominamy też o zachowaniu bezpieczeństwa stosowanych i planowanych do wdrożenia rozwiązań. Co Pański Bank ma do zaoferowania młodym ludziom? Młodzi klienci to nasz najważniejszy kapitał. Pracujemy nad ofertą dla młodych i umacniamy wizerunek Banku, wykorzystując portale społecznościowe oraz stronę internetową. Jesteśmy Witold Morawski, Prezes Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej z nagrodą Super Lider. fot. Rafał Meszka/BWS obecni w szkołach, w mediach i podczas imprez lokalnych z udziałem młodzieży. Wiemy, że dla nich liczy się dostęp elektroniczny, a w tym takie usługi, jak np. kantor, przewalutowania, kredyty online, zakupy przez internet. Większość młodych ludzi żyje dzisiaj wirtualnie i nie ma znaczenia, czy to młodzież z Warszawy, czy z Białej Rawskiej. Jak zatem zatrzymać młodzież w Banku? To problem wszystkich banków, nie tylko spółdzielczych. I nie chodzi wyłącznie o atrakcyjność oferty. Niż demograficzny utrzymujący się od wielu lat w kraju, emigracja zarobkowa oraz duże bezrobocie wśród młodych to realne zagrożenia dla całej gospodarki. Jeśli młodzież wybiera dzisiaj banki oferujące nowoczesne rozwiązania przez internet, to w takim kierunku musimy się rozwijać. Przygotowanie mobilnych kanałów dostępu dla aplikacji bankowych wspólnie z Bankiem Zrzeszającym jest obecnie jednym z najważniejszych wyzwań stojących 13

14 ROZMOWA BWS MŁODZI KLIENCI TO NASZ NAJWAŻNIEJSZY KAPITAŁ. PRACUJEMY NAD OFERTĄ DLA MŁODYCH I UMACNIAMY WIZERUNEK BANKU, WYKORZYSTUJĄC PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE I STRONĘ INTERNETOWĄ przed bankami spółdzielczymi. Jeśli zapewni się dostęp do nowych technologii, przy niskich kosztach obługi, młodzi ludzie zostaną w banku, nawet jeśli wyjadą gdzieś na dłużej. Klienci Banku to częściej ludzie starsi, czy młodzi? Struktura wiekowa naszych klientów jest korzystna. Nie odnotowujemy dużego rozwarstwienia. Dzięki temu, że rozwijamy sieć placówek na terenie dwóch województw: łódzkiego i mazowieckiego, nasi klienci to osoby działające w różnych branżach i w różnym otoczeniu gospodarczym. Jaką widzi Pan przyszłość przed bankami spółdzielczymi, szczególnie w obliczu nowych regulacji? W wariancie pesymistycznym czeka nas konsolidacja sektora w ramach IPS, gdzie w dłuższym horyzoncie czasowym wszystkie banki spółdzielcze staną się okienkami kasowymi, ze wspólnym kapitałem, regulacjami, odpowiedzialnością i problemami. Stracą wtedy motywację do walki o rynek. Stracą też swój lokalny charakter, ponieważ decyzje będą podejmowane przez bliżej nieokreślone systemy, w odległym miejscu i przez osoby anonimowe. Powstanie BGŻ bis z lat W wariancie optymistycznym banki spółdzielcze będą działać na dotychczasowych zasadach określonych dobrowolną umową zrzeszeniową, zachowując swoje tradycje i lokalny charakter. Kluczowe decyzje będą zapadały w lokalnych środowiskach, łącznie z decyzjami o łączeniu z innymi bankami spółdzielczymi. Łączenia będą konieczne, ale mogą się odbywać w sposób naturalny i wynikający z indywidualnych decyzji. Obecnie bank zrzeszający po uzyskaniu wsparcia przez banki spółdzielcze powinien odzyskać wysoką efektywność ekonomiczną, co umożliwi w przyszłości niektórym bankom spółdzielczym samodzielne funkcjonowanie oraz współpracę z nim na podstawie umów cywilnoprawnych określających zakres odpłatnych usług. Witold Morawski w swoim gabinecie. fot. Rafał Meszka/BWS projekty materiałów reklamowych, indywidualnie kreujemy ofertę produktów i usług. Korzystamy też z produktów zrzeszeniowych oraz bierzemy udział w kampaniach reklamowych Grupy BPS. Jesteśmy dobrze rozpoznawani na swoim terenie działania, gorzej w aglomeracji warszawskiej. Obok własnego logo staramy się umieszczać logo i nazwę Grupy BPS. Stosujemy również wizualizację wewnętrzną placówek zbliżoną do proponowanych przez Bank BPS. Czego życzyć Panu i pracownikom Banku w nowym roku? Każdego roku życzymy sobie, aby ten nadchodzący nie był gorszy od poprzedniego. Czego Pan życzy koleżankom i kolegom Prezesom? Zdrowych i wesołych świąt Bożego Narodzenia i pomyślnego nowego roku. Niech rok 2014 przyniesie rozwiązania prawne, które nie ograniczą możliwości rozwoju banków spółdzielczych i ich samodzielnego funkcjonowania. Dziękuję za rozmowę. Czy BS w Białej Rawskiej stosuje wspólną dla Grupy BPS identyfikację? Kilka lat temu zaznaczyliśmy swoją odrębność. Przyjęliśmy własne logo, wizerunek strony internetowej, sami tworzymy Igor Morye Dziennikarz 14 ZGROMADZENIE PREZESÓW

15 TEMAT NUMERU Trzech liderów Banki spółdzielcze, które w konkursie Najlepszy Bank Spółdzielczy zrzeszony z BPS S.A. otrzymały mniej niż 1000 punktów, zdobyły tytuł Lidera. W tym roku udało się to trzem bankom. Redakcja BWS rozmawia z ich Prezesami. Krzysztof Radziszewski, Prezes SBR Banku Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie 604 pkt Jesteśmy jednym organizmem Sukces w czasie kryzysu jest możliwy. To szansa rozwoju dla banku, a nie ograniczenie działalności, bo w kryzysie spółdzielcze formy gospodarowania zyskały więcej zwolenników. Kryzys finansowy wykazał, że to właśnie banki spółdzielcze zachowały zdrowy rozsądek, nie uległy modzie na stosowanie instrumentów finansowych, nad którymi nie da się zapanować. Wspomagały przedsiębiorczość, gdy banki komercyjne odmówiły kredytowania. SBR Bank również udzielił wpsarcia kilku rodzimym przedsiębiorcom, którzy po zaostrzeniu wskaźników scoringowych przez banki komercyjne utracili źródła finansowania. Były to trafne decyzje, dzięki którym zyskaliśmy lojalnych klientów. Na osiągnięcie sukcesu istotny wpływ miało określenie ambitnych, ale i realnych celów, zaangażowanie i praca zespołowa pracowników Banku. Od czego jeszcze zależy powodzenie? Na pewno duże znaczenie ma teren działania i jakość kadry zarządzajacej. Liczy się przede wszystkim: wiedza, doświadczenie, umiejętność budowania długotrwałych relacji z klientami, a także właściwe dele- gowanie zadań. Sukces zapewniają m.in.: poczucie misji, wartości, polski kapitał, elastyczna oferta dopasowana do potrzeb klienta, szybkość podejmowanych decyzji i wysoka jakość obsługi. Sukces to jedno. Przede wszystkim należy utrzymać portfel dotychczasowych klientów i pozyskiwać nowych. Istotna jest dbałość o jakość porfela i większe przywiązanie klientów do banku poprzez oferowanie nowoczesnych rozwiązań produktowych. Duże znaczenie ma dobór i nieustanny rozwój pracowników. Wszyscy jesteśmy jednym organizmem i mamy wpływ na wizerunek naszego Banku oraz osiągane wyniki. Aby bank w dalszym ciągu się rozwijał, należy myśleć też o młodszej części społeczeństwa. Uatrakcyjnienie oferty dla nich i opracowanie pakietu nowoczesnych rozwiązań wydaje się nieuniknione i pozwoli w przyszłości zdobyć nowych, lojalnych klientów. Sukces Spółdzielczego Banku Rozwoju wpisany jest w jego nazwę. Łączymy tradycję z nowoczesnością, czego odzwierciedleniem jest nasze logo. Mamy największą sieć oddziałów i bankomatów własnych wśród banków spółdzielczych z regionu podlaskiego, fachową kadrę menedżerską i zaangażowanych pracowników. Nie bójmy się odnosić sukcesów! Sektor bankowości spółdzielczej jest coraz bardziej doceniany i ma dużą przewagę nad bankowością komercyjną. Korzystajmy z tego, rozwijajmy się, by pozostać na rynku i nie wypaść z gry. Bank Spółdzielczy w Brodnicy 769 pkt Wierność zasadom spółdzielczości Oczywiście uważam, że nie ma jednej recepty na sukces. W parze z każdym działaniem powinny iść ciężka, systematyczna praca, rozwaga i odpowiedzialność. Zwłaszcza obecnie, w tych trudnych warunkach. Musimy mieć świadomość, że banki są instytucjami zaufania publicznego. Tu nie wolno działać pod wpływem emocji, a o powierzone nam rzeczy trzeba dbać bardziej niż o własne, tak jest również z pieniędzmi. Biorę pod uwagę też obecne warunki gospodarcze w odniesieniu do całego sektora bankowości spółdzielczej. Staram się na problem patrzeć globalnie i sądzę, że pożądane byłoby również, by nowe przepisy inspirowały do oddolnej konsolidacji banków spółdzielczych. Trudno jednoznacznie określić, który z powyższych czynników ma decydujący wpływ na osiągnięcie sukcesu. Nie można go sprowadzić wyłącznie do jednego z wymienionych aspektów, lecz należy go traktować jako ich wypadkową, wzbogaconą o zaangażowanie i codzienną pracę całej załogi banku. Powodzenie nie jest możliwe bez wykwalifikowanej kadry tworzącej zgraną drużynę. Józef Mitura, Prezes Banku Spółdzielczego w Brodnicy To klucz, który pozwala nam osiągać tak dobre wyniki i, miejmy nadzieję, powtórzyć je w przyszłym roku. Gwarantem sukcesu wszystkich banków spółdzielczych jest wierność zasadom spółdzielczości. Poza tym pomocne w osiąganiu zamierzonych efektów są z pewnością cierpliwość i zaufanie, poszanowanie drugiego człowieka przy jednoczesnym zachowaniu ostrożności i umiejętnym operowaniu ryzykiem. Sukcesem Banku Spółdzielczego w Brodnicy jest bez wątpienia jego długoletnia działalność. To najstarszy bank spółdzielczy w Polsce, działający nieprzerwanie od 1862 roku. Zarówno w przeszłości, jeszcze pod zaborami, jak i obecnie, posiadając wyłącznie polski kapitał, był i jest ostoją polskości. Służymy pomocą finansową wielu instytucjom, organizacjom 15

16 TEMAT NUMERU i osobom prywatnym. Wspomagamy finansowo inicjatywy i działania społecznie użyteczne. Jesteśmy obecni wszędzie tam, gdzie powstają dzieła służące rozwojowi gospodarki, nauki, sportu i kultury w regionie. Wierni idei spółdzielczości, staramy się nie zapominać, że bank to przede wszystkim ludzie, którzy wzajemnie się potrzebują. Z jednej strony kompetentni i życzliwi klientom pracownicy banku, z drugiej szukający rady i pomocy w realizacji swoich celów klienci. Ich przyjazne relacje to jeden z filarów sukcesu naszego Banku. Maryla Kania, Prezes Banku Spółdzielczego w Poniatowej Bank Spółdzielczy w Poniatowej 864 pkt Reputacja i prestiż w środowisku Kryzys finansowy ostatnich lat pozwolił nam pozyskać wielu nowych klientów. Zaczęto o nas mówić jako o bezpiecznym i pewnym partnerze biznesowym, z profesjonalnym podejściem. Z małej, ściśle związanej z rolnictwem instytucji, przekształciliśmy się w nowoczesny i dynamicznie rozwijający się Bank, który mimo konkurencyjnego otoczenia jest postrzegany jako naturalny partner lokalnych firm i przedsiębiorstw, samorządów i szeroko rozumianego agrobiznesu. Sukces jest wypadkową wielu czynników. Na pewno ważna jest ciężka praca wszystkich pracowników Banku, z kadrą zarządzającą na czele. Nasi pracownicy są ukierunkowani na osiągnięcie celów strategicznych, czują się ważną częścią tego procesu, wierzą w profesjonalizm kadry zarządzającej. Dla mnie są prawdziwym źródłem przewagi nad konkurencją. Mam nadzieję, że świadczone przez nasz Bank wysokiej jakości usługi i szybkie reagowanie na potrzeby klientów wystarczą, by odnosić kolejne sukcesy. Duże znaczenie mają jednak uwarunkowania zewnętrzne: decyzje Rady Polityki Pieniężnej, rekomendacje nadzorcy oraz stopień implementacji dyrektyw unijnych CRR/CRD IV, do których należy się dostosować. Sukces najczęściej definiowany jest jako osiągnięcie wyznaczonych celów. Jasno sprecyzowane cele i konsekwentnie realizowana strategia pozwalają budować instytucję finansowo bezpieczną i nowoczesną na miarę oczekiwań coraz bardziej wymagającego klienta. W swojej ponad 50-letniej działalności Bank Spółdzielczy w Poniatowej zmienił siedzibę i wygląd, zbudował sieć placówek, ale też udowodnił, że w banku najważniejsi są ludzie. Jak w każdym banku spółdzielczym, klienci dostrzegają nie tylko naszą działalność bankową. Jesteśmy mecenasem i opiekunem miejscowych szkół, organizacji i klubów sportowych. Poprzez podejmowanie działań na rzecz lokalnej społeczności zyskujemy wśród klientów miano instytucji przyjaznej i lubianej, otwartej na potrzeby innych. Nie pracujemy dla rankingów, ale doceniamy ich znaczenie w kontekście postrzegania Banku przez klientów na konkurencyjnym rynku. Podstawowe kryteria wyboru banku przez klienta to bowiem jego reputacja i prestiż w środowisku. Dlatego też zdobycie tak znaczącej nagrody, jaką jest tytuł Lidera Zrzeszenia BPS, jest dla nas nobilitacją i mobilizacją do jeszcze bardziej wytężonej pracy. Liderzy konkursu: Maryla Kania, Prezes Banku Spółdzielczego w Poniatowej, i Józef Mitura, Prezes Banku Spółdzielczego w Brodnicy, w towarzystwie Prezesów: Adama Dudka, Edwarda Biernackiego i Tomasza Mironczuka. fot. BWS 16 ZGROMADZENIE PREZESÓW

17 TEMAT NUMERU Banki wyróżnione W konkursie na Najlepszy Bank Spółdzielczy zrzeszony z BPS S.A. wyróżniono 18 banków spółdzielczych. Aby znaleźć się w tym gronie, liczba otrzymanych przez Bank Spółdzielczy punktów musiała zmieścić się w przedziale Hexa Bank Spółdzielczy 1039 pkt Sukces Hexa Bank Spółdzielczy zawdzięcza dobrej współpracy z klientami. Bank stale dostosowuje swoją ofertę do ich aktualnych potrzeb i oczekiwań. Konsekwentnie realizuje przyjętą strategię, co przynosi poprawę wskaźników ekonomiczno-finansowych. Rozrasta się także sieć placówek Banku, w których profesjonalna i wykwalifikowana kadra potrafi doradzić klientom najkorzystniejsze rozwiązania. Obecnie sieć placówek składa się z centrali, czterech oddziałów, filii oraz punktu obsługi klienta. Bank wspiera wiele inicjatyw kulturalnych, oświatowych i sportowych. Uczestniczy w ten sposób w życiu społeczności i jednocześnie odpowiada na jej potrzeby. W ubiegłym roku Hexa Bank Spółdzielczy otrzymał tytuł Lidera w konkursie organizowanym przez Bank BPS. Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy Vistula Bank Spółdzielczy, Wyszogród Vistula Bank Spółdzielczy 1040 pkt Dynamiczny rozwój Vistula Banku Spółdzielczego to efekt wielu lat pracy, rzetelnego wypełniania obowiązków i budowy zaufania klientów. Bank osiąga zamierzone cele i jednocześnie dba o jakość świadczonych usług. Indywidualne podejście pracowników do klientów Banku pozwala dopasować ofertę do ich potrzeb, co owocuje wzrostem obrotów i powoduje, że klienci cenią sobie tę współpracę. To jedna z ważniejszych cech wyróżniająca Vistula Bank Spółdzielczy na tle innych instytucji finansowych. Atutem Banku jest bez wątpienia zaangażowanie pracowników w swoją pracę i ich identyfikacja z firmą. Nie bez znaczenia jest także mobilność doradców, ich wiedza ekspercka i private banking. Vistula Bank Spółdzielczy dzięki wszechstronnemu rozwojowi otrzymał w ubiegłym roku tytuł Lidera w konkursie organizowanym przez Bank BPS. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie 1051 pkt Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie chętnie podejmuje nowe wyzwania i wytrwale buduje w swoim regionie silną, nowoczesną i konkurencyjną markę. Nie zapomina o klientach, stale unowocześnia swoją ofertę, starając się dopasowywać do ich indywidualnych potrzeb. Wciąż także zdobywa nowych klientów, poszerzając skalę działalności i otwierając kolejne placówki, w których zapewnia sprawną i komfortową obsługę. Obecnie sieć składa się z centrali Banku oraz z pięciu oddziałów. Klienci doceniają fakt, że mogą korzystać z szerokiej gamy produktów depozytowych i kredytowych, a także systemu rozliczeń elektronicznych. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie 17

18 TEMAT NUMERU Bank Spółdzielczy w Jarosławiu 1060 pkt Bank Spółdzielczy w Jarosławiu prowadzi działalność od ponad stu lat. Klientami Banku są mniejsze i większe firmy z województwa podkarpackiego i wielu mieszkańców regionu. Bank oferuje pełną gamę produktów w swoich 13 nowocześnie wyposażonych placówkach. Bank stara się mieć proste i przyjazne procedury oraz tanie produkty dostosowane do wymogów klientów, z możliwością obsługi przez internet. Sytuacja Banku jest ustabilizowana, o czym świadczą dobre wyniki finansowe, stały wzrost sumy bilansowej, obliga kredytowego, depozytów i funduszy własnych. BS w Jarosławiu zdobył w ub.r. tytuł Super Lidera Zrzeszenia, a wcześniej trzykrotnie tytuł Lidera w konkursie organizowanym przez Bank BPS. Bank Spółdzielczy w Jarosławiu Warszawski Bank Spółdzielczy Warszawski Bank Spółdzielczy 1121 pkt Warszawski Bank Spółdzielczy jest nowoczesną placówką. Działa nieprzerwanie od ponad 85 lat. Należy do grona banków dużych, działających w warunkach wielkomiejskich, miejskich i wiejskich. W każdym z tych środowisk osiąga bardzo dobre wyniki. Cechuje go elastyczność, otwartość na negocjacje oraz szybkość w podejmowaniu decyzji. Oferta polecanych produktów i usług jest stale dostosowywana do zmieniających się uwarunkowań rynku oraz rosnących wymagań klientów. Bank wdrożył system E-spiker, umożliwiający komunikację osoby niesłyszącej z pracownikiem za pośrednictwem tłumacza języka migowego. Rozpoczął też efektywną sprzedaż monet kolekcjonerskich, numizmatów i sztabek złota. Jest laureatem wielu konkursów, a w zeszłym roku otrzymał tytuł Lidera w konkursie organizowanym przez Bank BPS. Bank Spółdzielczy w Szczytnie 1127 pkt Bank Spółdzielczy w Szczytnie jest przykładem dobrego, solidnego polskiego banku. Oprócz centrali posiada sześć placówek, trzy filie i pięć punktów kasowych, które zapewniają sprawną i komfortową obsługę klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych i rolników w zakresie szerokiego wachlarza oferowanych produktów depozytowych i kredytowych. Podstawowym celem działalności Banku Spółdzielczego w Szczytnie jest konsekwentne budowanie silnej kapitałowo struktury, wiarygodnej i cieszącej się zaufaniem klientów, a przede wszystkim bezpieczne i profesjonalne świadczenie usług oraz stymulowanie rozwoju środowisk lokalnych. Bank aktywnie wspiera również instytucje pożytku publicznego takie jak stowarzyszenia, fundacje i szkoły. Bank Spółdzielczy w Szczytnie Mazovia Bank Spółdzielczy 1176 pkt Mazovia Bank Spółdzielczy jako instytucja finansowa może poszczycić się długoletnią tradycją. Bank w swojej działalności stara się zrozumieć i przewidzieć potrzeby swoich klientów, zapewniając im sprawny i przejrzysty system obsługi. Wprowadza też najnowsze rozwiązania technologiczne i organizacyjne. Zapewnieniu sprawnej i komfortowej obsługi klientów służy sieć placówek obejmująca centralę, dwie filie oraz punkt kasowy. Ponadto Bank uczestniczy w działalności społeczno-samorządowej, wspiera finansowo imprezy kulturalno-oświatowe, integrując lokalne środowisko wokół wspólnych działań. Mazovia Bank Spółdzielczy, Góra Kalwaria 18 ZGROMADZENIE PREZESÓW

19 TEMAT NUMERU Bank Spółdzielczy w Rykach 1278 pkt Bank Spółdzielczy w Rykach to lokalny bank działający od 1908 roku na terenie gminy i miasta Ryki oraz gmin sąsiadujących. Rozwojowi sprzyjają stała troska o jakość oraz ciągle poszerzana oferta nowych produktów i świadczenie usług dostosowanych do potrzeb klientów. Bank prowadzi swoją działalność poprzez centralę, dwa oddziały, dwie filie oraz punkt kasowy. Przyjęta i konsekwentnie realizowana strategia działania Banku przynosi wymierne efekty w postaci systematycznego wzrostu podstawowych wskaźników ekonomiczno-finansowych. Poza zaspokajaniem potrzeb finansowych swoich klientów Bank wspiera inicjatywy kulturalne i sportowe lokalnej społeczności, prowadzi działalność społeczną i charytatywną, a tym samym przyczynia się do podnoszenia jakości życia mieszkańców regionu. Bank Spółdzielczy w Rykach Bank Spółdzielczy w Miliczu Bank Spółdzielczy w Miliczu 1292 pkt Bank Spółdzielczy w Miliczu to uniwersalny bank wyłącznie z polskim kapitałem. Jest trwałą, wiarygodną i potrzebną instytucją finansową o charakterze lokalnym. Jego ponad 60-letnia historia to ciągły rozwój i wzrost zaufania klientów. Bank Spółdzielczy w Miliczu chce być placówką nowoczesną. Klient spotka tu życzliwą, fachową i szybką obsługę. Bank posiada dziewięć placówek, zlokalizowanych głównie na terenie powiatu milickiego oraz powiatów sąsiednich. Poza swoją działalnością statutową Bank wspiera również lokalne placówki oświatowe i kulturalne, kluby sportowe i organizacje społeczne. Jest stałym sponsorem wydarzeń mających na celu integrację społeczną i promocję regionu. Działalność ta została trzykrotnie nagrodzona przez Krajowy Związek Spółdzielczości Bankowej w konkursie Bank Spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej specjalnymi wyróżnieniami (w latach 2002, 2005 i 2008). Bank Spółdzielczy w Skierniewicach 1355 pkt Bank Spółdzielczy w Skierniewicach jest doskonałym przykładem połączenia tradycji z nowoczesnością. Ciężka praca, otwartość na nowe inicjatywy, rozszerzenie działalności dzięki udostępnieniu nowych placówek, chęć poznania nowych rynków i nawiązania partnerskich relacji z kolejnymi klientami procentują dobrymi wynikami. Bank poza głównymi miastami w regionie, systematycznie rozszerza swoją działalność na inne miasta Polski, m.in.: Warszawę, Łódź, Płock, Piotrków Trybunalski czy Bełchatów. Systematycznie poszukuje nowych podmiotów, również z branż dotychczas nieobsługiwanych, poznaje ich specyfikę i otwiera się na współpracę z nimi. W ub.r. Bank Spółdzielczy w Skierniewicach otrzymał tytuł Lidera w konkursie organizowanym przez Bank BPS. Bank Spółdzielczy w Skierniewicach Bank Spółdzielczy w Lubartowie 1385 pkt Wieloletnie doświadczenie, wyspecjalizowana kadra pracownicza, przemyślane inwestycje oraz nastawienie na sukces sprawiają, iż Bank Spółdzielczy w Lubartowie to szybko rozwijająca się i dobrze prosperująca jednostka bankowa. Misją Banku jest efektywne, profesjonalne i kompleksowe zaspokajanie potrzeb finansowych klientów indywidualnych, instytucjonalnych i samorządowych, stymulowanie gospodarcze rozwoju środowiska lokalnego, a także umacnianie udziału w rynku, przy aktywnej współpracy z bankiem zrzeszającym. Bank sukcesywnie rozbudowuje sieć placówek, która aktualnie obejmuje centralę, pięć oddziałów, trzy punkty kasowe oraz filię. Bank Spółdzielczy w Lubartowie 19

20 TEMAT NUMERU Bank Spółdzielczy w Dynowie 1392 pkt Bank Spółdzielczy w Dynowie powstał w 1891 roku. Jego misją jest zaspokajanie potrzeb swoich klientów dzięki oferowaniu szerokiego wachlarza nowoczesnych produktów oraz usług bankowych, które czynią Bank konkurencyjnym. Bank Spółdzielczy w Dynowie prowadzi wszechstronną obsługę klientów, mając jednostkę macierzystą, trzy oddziały, trzy filie oraz siedem punktów kasowych. Systematycznie dąży do tego, aby być Bankiem nowoczesnym, a jednocześnie takim, w którym klient czuje się dobrze, gdzie spotyka się z życzliwością oraz fachową i szybką obsługą. Bank Spółdzielczy w Dynowie Bank Spółdzielczy w Leśnicy 1423 pkt Bank Spółdzielczy w Leśnicy jest przykładem dobrego, solidnego banku, opartego na polskim kapitale oraz tradycyjnym i klasycznym modelu działania. Dzięki temu jest atrakcyjnym partnerem dla osób prywatnych, rolników, podmiotów gospodarczych oraz samorządów. Bank prowadzi działalność za pośrednictwem centrali, pięciu oddziałów oraz siedmiu filii. Wyniki finansowe dają mu możliwości bezpiecznego działania, osiągania zysków i zaspokajania w szerszym zakresie potrzeb miejscowej ludności dotyczących usług finansowych. Bank wspiera oświatę i kulturę, a także pomaga jako sponsor i oferując doraźną pomoc finansową organizacjom społecznym i charytatywnym. Bank Spółdzielczy w Leśnicy Bank Spółdzielczy w Sokółce 1439 pkt Bank Spółdzielczy w Sokółce działa od ponad 80 lat, łącząc tradycję i nowoczesność. Efektem przyłączenia w 1997 roku Banku Spółdzielczego w Szudziałowie, w 1999 roku Banku Spółdzielczego w Dąbrowie Białostockiej oraz Janowie było zbudowanie prężnego, dobrze rozwijającego się Banku. Prestiż i pozycja Banku to wynik dobrej i efektywnej pracy całej załogi oraz profesjonalnej obsługi klientów. Sieć placówek obecnie składa się z centrali, czterech oddziałów, filii oraz dwóch punktów usług bankowych. W ub.r. Bank Spółdzielczy w Sokółce znalazł się wśród laureatów Krajowego Rankingu Wyróżniające się banki spółdzielcze w kategorii najefektywniejsze banki. Bank Spółdzielczy w Sokółce Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej 1440 pkt Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej od 115 lat swojej działalności łączy elastyczność, nowoczesność, solidność i spółdzielczy, społeczny charakter. Zaangażowani, kompetentni, nastawieni na współpracę ludzie, otwarta na świat i zmiany strategia to cechy wyróżniające Bank w regionie. Wachlarz oferowanych produktów jest stale rozszerzany. W ub.r. został wdrożony leasing na urządzenia, samochody oraz specjalistyczny sprzęt. Bank wydaje karty zbliżeniowe i kredytowe, rozbudowuje bankowość internetową, a także sieć placówek. Obecnie posiada 11 oddziałów, siedem punktów kasowych i filii. Bank cały czas osiąga bardzo dobre wyniki finansowe i zdobywa nagrody oraz wyróżnienia, m.in.: w maju br. zajął 96. miejsce w rankingu 100 największych instytucji finansowych w Polsce organizowanym przez tygodnik Polityka, zaś w ubiegłym roku otrzymał tytuł Lidera w konkursie organizowanym przez Bank BPS. 20 ZGROMADZENIE PREZESÓW

WSPÓLNycH SIŁ. Nie boję się działać w Grupie. Rozmowa ze Zbigniewem Baryłą, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu.

WSPÓLNycH SIŁ. Nie boję się działać w Grupie. Rozmowa ze Zbigniewem Baryłą, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu. Zajęcie Osiemnastu rachunków uszczęśliwionych Rok Sukces na giełdzie! z bankiem. Pierwsza rocznica bankowych marzycieli w czy ramach komornik akcji debiutu Pieniądze Centrum jak kompost Finansowego rozmowa

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy klasyką bankowości. Rozmawiamy z Bartoszem Kublikiem Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej.

Jesteśmy klasyką bankowości. Rozmawiamy z Bartoszem Kublikiem Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej. Bankowość spółdzielcza jest unikalna - Zgromadzenie Prezesów Grupy BPS Obrali Kurs i dotarli do celu - finał konkursu Kurs na zysk Sukces z Bankiem Spółdzielczym - Stałe łącze z Bankiem str. 10 str. 22

Bardziej szczegółowo

Rozmawiamy z Michałem Królem, Prezesem Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie

Rozmawiamy z Michałem Królem, Prezesem Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie Bankowcy zebrali na pomoc dla dzieci z domu dziecka ponad 30 tys. zł str. 8 Wyniki finansowe Sytuacja w Zrzeszeniu BPS str. 17 Sukces z Bankiem Turystyka to nasza pasja str. 20 Magazyn Grupy BPS str. 4

Bardziej szczegółowo

Bank w jednym palcu. magazyn. Rozmowa. nowych technologiach. Rozmowa. Stanisławem. Matejkiewiczem, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach

Bank w jednym palcu. magazyn. Rozmowa. nowych technologiach. Rozmowa. Stanisławem. Matejkiewiczem, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach Sukces z bankiem narty, miniatury i inne atrakcje Ocena wyników Banków Spółdzielczych Grupy BPS Odrębność decyzji, ale wspólny wizerunek rozmowa z Tomaszem Mironczukiem, Prezesem Banku BPS S.A. magazyn

Bardziej szczegółowo

Razem czy osobno? Rozmawiamy z Piotrem Kaczyńskim, Prezesem Hexa Banku Spółdzielczego i Katarzyną Misiak, Prezes Banku Spółdzielczego w Miliczu

Razem czy osobno? Rozmawiamy z Piotrem Kaczyńskim, Prezesem Hexa Banku Spółdzielczego i Katarzyną Misiak, Prezes Banku Spółdzielczego w Miliczu Zmiany w kartach płatniczych Grupy BPS str. 20 Sytuacja banków spółdzielczych u progu zmian regulacyjnych str. 30 Polski bank wspiera polskiego przedsiębiorcę str. 33 Magazyn Grupy BPS str. 4 Razem czy

Bardziej szczegółowo

Bezpiecznie. WSPÓLNYCH SIŁ ISSN 1427-8162 Nr 5/2012 październik. na drodze do zmian. magazyn. Temat numeru. Nasza. Wydarzenia

Bezpiecznie. WSPÓLNYCH SIŁ ISSN 1427-8162 Nr 5/2012 październik. na drodze do zmian. magazyn. Temat numeru. Nasza. Wydarzenia Nasza Grupa Nowe pakiety Banku BPS Temat numeru Rozmowa z posłanką Krystyną Skowrońską Wydarzenia O spółdzielczości w Kancelarii Prezydenta magazyn BANKgrupy bps WSPÓLNYCH SIŁ ISSN 1427-8162 Nr 5/2012

Bardziej szczegółowo

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS str. 10 Nowa reklama Banków Spółdzielczych w radiu i TV str. 16 Kredyty na domy energooszczędne już dostępne str. 12 Magazyn Grupy BPS IT 25-27 wrzesnia Grupy BPS str. 4 Jaki wiek?! Liczy się człowiek!

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu Drodzy Czytelnicy, Z przyjemnością oddajemy do Waszych rąk kolejny numer Magazynu Twój Bank. Ostatnie miesiące to okres intensywnej pracy, podejmowanej w trudnych warunkach, jakie stwarza nam gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa Master Card

Karta kredytowa Master Card Rekord! Dynamika wzrostu wyniosła ponad 280% str. 1 Bank odpowiedzialny społecznie, Z cyklu z wizytą u BS w Tczewie str. 5-7 Europejski Certyfikat Bankowca str 27 INFORMATOR SGB Poznań, marzec-kwiecień

Bardziej szczegółowo

Nr 1 / 2007 ISSN 1895-8796. Ile zrzeszeń? Trzeba wzmocnić KZBS. SoftNet przejmuje klientów Asseco System informatyczny w SGB

Nr 1 / 2007 ISSN 1895-8796. Ile zrzeszeń? Trzeba wzmocnić KZBS. SoftNet przejmuje klientów Asseco System informatyczny w SGB Nr 1 / 2007 ISSN 1895-8796 Ile zrzeszeń? Trzeba wzmocnić KZBS SoftNet przejmuje klientów Asseco System informatyczny w SGB Specjalna oferta dla Banków Spó dzielczych MACIF ycie TUW i Banki Spó dzielcze:

Bardziej szczegółowo

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 Szanowni Państwo, Zwracam się do Państwa w związku z opublikowaniem po raz pierwszy Raportu o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku. Ogłaszane

Bardziej szczegółowo

Magazyn Grupy BPS. ludzie i pieniądze. po godzinach. nasza drużyna. Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II

Magazyn Grupy BPS. ludzie i pieniądze. po godzinach. nasza drużyna. Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II po godzinach Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II ludzie i pieniądze BPS 25 nowa marka bankowości internetowej Banku BPS nasza drużyna BPS Bank Muszynianka Fakro zdobyła Puchar Polski w siatkówce

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

Dobry produkt depozytowy lokata terminowa SGB.

Dobry produkt depozytowy lokata terminowa SGB. Lokata najwyższej jakości tytuł przyznany lokacie depozytowej str. 1 W cyklu Z wizytą u BS w Pszczółkach str. 9-11 INFORMATOR SGB Poznań, styczeń-luty 2011 nr 1/156 Dobry produkt depozytowy lokata terminowa

Bardziej szczegółowo

JEREMIE. dla instytucji finansowych

JEREMIE. dla instytucji finansowych JEREMIE dla instytucji finansowych 24 JEREMIE dla instytucji finansowych 24 Szanowni Państwo, z dużą satysfakcją zapraszam Państwa do zapoznania się z publikacją, w której przedstawiamy naszych Partnerów

Bardziej szczegółowo

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 6/8/15 1:56 PM Wyzwania bankowości detalicznej pod redakcją Zbigniewa Jagiełły Gdańsk 2015 Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Gibała Projekt graficzny: TOFU Studio

Bardziej szczegółowo

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 11/ lato 2013. Cezary Stypułkowski mbank: nadchodzi rebranding Grupy BRE >

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 11/ lato 2013. Cezary Stypułkowski mbank: nadchodzi rebranding Grupy BRE > Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 11/ lato 2013 Cezary Stypułkowski mbank: nadchodzi rebranding Grupy BRE > od początku 4 Podsumowanie kwartału ludzie 6 Moim zdaniem Ernest Pytlarczyk Zmiana

Bardziej szczegółowo

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 PO PROSTU FAIR Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 1. PO PROSTU FAIR WOBEC KLIENTÓW / STR. 15 2. PO PROSTU FAIR WOBEC PARTNERÓW / STR. 31 1.1 1.2 JASNE ZASADY PRZEJRZYSTE PRODUKTY I PROCESY, ŁATWY

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB 2014 Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB POŚWIĘCENIU I WYSIŁKOM PASJI I TALENTOM NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIOM SKUTECZNYM DZIAŁANIOM PRACOWNIKOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POMYSŁOWOŚCI OWOCNEJ WSPÓŁPRACY LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. 1 List Prezesa Zarządu Warszawa, 29 lutego 2012 r. Szanowni Państwo! W 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Liczysz się dla nas. Nowa metodyka zarządzania projektami w SGB-Banku S.A. s. 16. Magia papierowego teatru. Z wizytą w Banku Spółdzielczym w Oławie

Liczysz się dla nas. Nowa metodyka zarządzania projektami w SGB-Banku S.A. s. 16. Magia papierowego teatru. Z wizytą w Banku Spółdzielczym w Oławie Nowa metodyka zarządzania projektami w SGB-Banku S.A. s. 16 Z wizytą w Banku Spółdzielczym w Oławie s. 24 Magia papierowego teatru s. 48 NR 2/2015 Liczysz się dla nas www.sgb.pl Spis treści 4 Aktualności

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów Celem raportu jest omówienie roli rynku kapitałowego w rozwoju polskich regionów oraz pokazanie, że jest jeszcze ogromna liczba przedsiębiorstw i samorządów, które mogą skorzystać z tej formy finansowania

Bardziej szczegółowo

Letnie spotkania z SGB

Letnie spotkania z SGB Poznań, lipiec-sierpień 2009 nr 4/147 Letnie spotkania z SGB Od Redakcji... Uczciwość jest najlepszym sposobem postępowania Tę maksymę propagował już dwieście lat temu Benjamin Franklin, jeden z autorów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł. 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107]

Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107] Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107] Od wydawcy Szanowni Czytelnicy! Tym razem na łamach Świata Biznesu przyjrzeliśmy się kondycji banków. Okazuje się, że nasz rynek finansowo-bankowy zupełnie

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane:

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane: ZŁOTA SETKA 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych 1 7 marca 2013 r. 19 instytucji finansowych Nagrody przyznane: Europejski Fundusz Leasingowy w kategorii: leasing Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

Bardziej szczegółowo

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać!

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! od początku 04 Podsumowanie kwartału mobilnie 06 Badanie Mobilna

Bardziej szczegółowo