Hitachi Europe Ltd. Information Systems Group Secure Solutions Group Poland. Propozycja wykorzystania uwierzytelniania biometrycznego w bankomatach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Hitachi Europe Ltd. Information Systems Group Secure Solutions Group Poland. Propozycja wykorzystania uwierzytelniania biometrycznego w bankomatach"

Transkrypt

1 Hitachi Europe Ltd. Information Systems Group Secure Solutions Group Poland Propozycja wykorzystania uwierzytelniania biometrycznego w bankomatach

2 Propozycja wykorzystania uwierzytelniania biometrycznego w bankomatach Biometria Finger Vein wykorzystujące wzorce naczyń krwionośnych palca jest obecnie najbezpieczniejszą i najszybszą metodą do uwierzytelniania, którą z powodzeniem można zastosować w transakcjach bankomatowych. Wzorce biometryczne Finger Vein zgodnie z opinią prawną prof. Remigiusza Kaszubskiego (Profesora Uniwersytetu Warszawskiego) mogą być wykorzystane do uwierzytelniania transakcji finansowych oraz mogą być przechowywane na serwerze centralnym banku lub na karcie inteligentnej. Porównanie danych pobranych z danymi wzorcowymi może się odbywać na: Na karcie chipowej Na urządzeniu biometrycznym Poniższe propozycje służą jako wytyczne do wprowadzenia biometrii do uwierzytelniania transakcji. Jeśli Bank planuje inne sposoby wykorzystania biometrii, zespół Hitachi Europe lub zespół Partnera pomoże w opracowaniu koncepcji jej wdrożenia. 1. wypłata/wpłata na konto bankowe W modelu tym biometria potwierdza tożsamość osoby wypłacającej gotówkę lub wpłacającej gotówkę. Czynność ta może być dokonywana w oddziale banku lub w bankomacie. Wzorzec naczyń krwionośnych palca, pobrany podczas otwarcia konta biometrycznego potwierdza wypłatę z konta lub wpłatę na konto klienta banku. Podczas operacji wypłaty/wpłaty, klient może być poproszony o podanie dodatkowego identyfikatora (np. data urodzenia, PESEL, numer klienta) a następnie pobierany jest skan wzorca naczyń krwionośnych w celu potwierdzenia transakcji. Karta płatniczna wydana przez Bank również może być wykorzystana jako identyfikator podczas wypłat/wpłat. Karta też może być nośnikiem danych biometrycznych, gdzie dane biometryczne mogą być porównywane na karcie lub na czytniku biometrycznym. Wykorzystując najnowszej generacji czytniki biometryczne 602UE/609UE zapewnione jest bezpieczeństwo transakcji. 2. wypłata świadczeń socjalnych Kolejnym obszarem gdzie Finger Vein może mieć zastosowanie to wypłaty świadczeń ZUS. Świadczenia te mogą obejmować zarówno zasiłki (chorobowy, macierzyński, itp) jak również emerytury i renty. W zależności od modelu wypłat świadczeń socjalnych osoba dokonująca wypłaty podaje identyfikator (np. data urodzenia, PESEL) oraz uwierzytelnia się przy pomocy wcześniej zarejestrowanego wzorca naczyń krwionośnych. Poniżej znajduje się kilka danych statystycznych ZUS obrazujących wydatki na świadczenia w 2009 roku. Struktura wypłat przedstawia się następująco:

3 Wydatki na świadczenia pieniężne FUS w 2009 roku według rodzajów świadczeń (dane ZUS Razem Wypłata świadczeń ZUS: w tys zł w odsetkach w % PKB w tym podlegających refundacji w tys. Zł Ogółem ,4 100,0 11, ,2 Emerytury i renty ,5 91,5 10, ,0 Zasiłki z ubezpieczeń spoełecznych w tym: ,1 8,3 0, ,0 Zasiłki macierzyńskie ,3 1,6 0, ,3 Zasiłki opiekuńcze ,5 0,3 0, ,5 Zasiłki chorobowe ,8 4,5 0, ,8 Zasiłki pogrzebowe ,4 1,3 0, ,3 Zasiłki wyrównawcze 591,7 0,0 0,0 591,7 Świadczenia rehabilitacyjne ,4 0,6 0, ,4 Jednorazowe odszkodowania powypadkowe ,8 0,2 0, ,8 Pozostałe świadczenia 5 851,0 0,0 0, ,4 Jak widać z powyżego zestawienia, zasiłki oraz inne świadczenia są potencjalnym obszarem do wdrożenia technologii Finger Vein. Opracowane przez ZUS dane statystyczne pokazują, które zasiłki oraz ilość potencjalnych osób pobierających świadczenia może objąć technologia Finger Vein. Poniżej tabela przedstawia przeciętną miesięczną liczbę osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe (dane za 2009 rok, źródło: Wynika z niej, że ilość osób uprawnionych do pobierania świadczeń emerytalnorentowych wyniosła w 2009 roku ponad 7,5 mln i w porównaniu z poprzednimi latami wykazuje się tendencją rosnącą.

4 Natomiast następna tabela przedstawia miesięczną przeciętną liczbę osób pobierających emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne za rok 2009 (źródło:

5 Więcej o wypłatach socjalnych w raporcie ZUS za 2009 rok 3. wypłata/wpłata ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń jest kolejnym potencjalnym obszarem zastosowania biometrii Finger Vein. Poniższa tabelka pokazuje tylko mały fragment rynku ubezpieczeń na podstawie kilku raportów rocznych firm ubezpieczeniowych. Technologię Finger Vein można wykorzystać w bankomatach/wpłatomatach do wypłat jak również do wpłat kwot ubezpieczeń np. na ubezpieczenia autocasco,

6 majątkowe itp. Wypłaty obejmować mogą odszkodowania wynikające z ubezpieczenia np. samochodu bądź mienia. Struktura wpłat na ubezpiecznia przedstawia się następująco: I połowa Składki na 2008 w mln 2009 w 2010 w mln Lp. Ubezpieczyciel Ubezpieczenia zł mln zł zł OC komunikacyjne 2806,7 b.d b.d Autocasco 2631,4 b.d b.d Majątkowe 1100,2 b.d b.d Rolne 469,7 b.d b.d 1 PZU S.A Wypadkowe 526,7 b.d b.d Grupowe 3714,7 b.d b.d Bankowe 6382,3 b.d b.d 2 PZU Życie S.A. Indywidualne 2984,3 b.d b.d 3 Hestia składki ogółem 1805, ,8 b.d TUiR Warta majątkowe i 4 S.A. osobowe 1646,1 b.d b.d TUnŻ Warta 5 S.A. składki ogółem 2926,2 b.d b.d Struktura wypłat odszkodowań pokazuje poniższa tabela: Lp. Ubezpieczyciel Wypłaty odszkodowań 2008 w mln zł 2009 w mln zł I połowa 2010 w mln zł OC komunikacyjne 1713,3 b.d b.d Autocasco 1559,1 b.d b.d Majątkowe 435,1 b.d b.d Rolne 314,4 b.d b.d 1 PZU S.A Wypadkowe 124,4 b.d b.d Grupowe 2242,3 b.d b.d Bankowe 2781,1 b.d b.d 2 PZU Życie S.A. Indywidualne 2120,8 b.d b.d 3 Hestia wypłaty ogółem 811,3 1142,2 b.d TUiR Warta odszkodowania i 4 S.A. świadczenia 984,2 b.d b.d 5 TUnŻ Warta S.A. odszkodowania 1344,1 b.d b.d W zależności od przyjętego modelu można również i w tym przypadku zaproponować użycie identyfikatora (PESEL, data urodzenia) oraz wzorca naczyń, który będzie uwierzytelniał transakcje w bankomacie/wpłatomacie. 4. zwrot rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych Uwierzytelnianie biometryczne można również wykorzystać w procesie wypłat rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych przez Urzędy Skarbowe.

7 Poniższa tabela określa wysokości wpływów z tytułu przychodów podatkowych w poprzednich latach. Zestawienie dochodów podatkowych w latach 2008 i 2009 (w mln zł) DOCHODY PODATKOWE wzrost procentowy podatek od towarów i usług % podatek akcyzowy % podatek od gier % podatek dochodowy od osób % prawnych podatek dochodowy od osób % fizycznych podatek tonażowy 0,4 0,2-50% RAZEM , ,2 9% Proces wypłat podatku dochodowego od osób fizycznych przedstawiałby się następująco: dana biometryczna rejestrowana byłaby w Urzędzie Skarbowym właściwym w miejscu zamieszkania podatnika. Nastepnie osoba wypłacająca proszona byłaby o identyfikator (np. data urodzenia, PESEL lub inny) a po jego wprowadzeniu przyłożenie palca do skanera biometrycznego potwierdzałoby ostatecznie transakcję. Na tej podstawie wypłacany byłby zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych. Byłaby to kolejna metoda wypłat obok usług świadczonych przez Pocztę Polską lub przelew na konto bankowe. Zwroty podatkowe byłyby transakcjami czasowymi. Ustawowo kwoty te musiałyby być dostarczone do podatnika w ciągu maksymalnie 90 dni od ostatecznej daty składnia rocznych zeznań podatkowych. 5. wpłata rat leasingowych/kredytowych Sieci bankomatowe można wykorzystać również podczas wpłat rat kredytowych lub leasingowych. Poniższa tabelka pokazuje ilości aktywów sfinansowanych poprzez leasing w poprzednim roku oraz pierwsze półrocze roku W dalszych kolumnach przedstawiają się również prognozy ilości aktywów, które mogą zostać sfinansowane poprzez leasing (źródło:

8 Struktura finansowania ruchomości oraz nieruchomości w mln zł poprzez poszczególne firmy leasingowe w I półroczu 2010 roku. Lp. Spółka OGÓŁEM NIERUCHOMOŚCI FINANSOWANIE RUCHOMOŚCI Leasing 1. Bawag Leasing & Fleet Bankowy Fundusz Leasingowy BGŻ Leasing BNP PARIBAS LEASE GROUP + 4. Fortis BRE Leasing BZ WBK Finance & Leasing* Caterpillar Financial Services De Lage Landen Leasing Deutsche Leasing Polska Europejski Fundusz Leasingowy , FGA ( Fidis) Getin Leasing IKB Leasing Polska IMPULS ING Lease (Polska) Kredyt Lease MAN Financial Services Poland Masterlease Polska (Futura Leasing, 18. Prime Car Management) Millennium Leasing Mercedes-Benz NL Leasing Polska NOMA Nordea Finance Polska ORIX Polska Pekao Leasing Raiffeisen Leasing Polska , Scania Finance Polska SEB SGB - TRANS - LEASING PTL Sp. z 29. o.o SG Equipment Leasing Polska Siemens Finance VB Leasing Polska VFS Usługi Finansowe Polska Volkswagen Leasing Polska RAZEM ,280.76

9 Doszacowanie do 100% rynku: **** , Wyniki po I H , , Zmiana % 2.20% (źródło: 6. opłaty prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego Obecnie coraz więcej osób korzysta z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego zapewniając sobie szybki dostęp do usług medycznych. Osoby te z powodzeniem mogłyby dokonywać opłat miesięczych abonamentów poprzez sieć bankomantów/wpłatomatów. 7. wpłaty na indywidualne konta emerytalne (IKE) tzw. III filar Wykorzystując bankomaty/wpłatomaty można dokonywać wpłat na tzw. III filar indywidualne konta emerytalne. Mogą to być wpłaty wynikajce z oszczędzania na kontach bankowych, opłat wynikających z polis ubezpieczeniowych na życie, czy opłat związanych z wykupem jednostek funduszy inwestycyjnych.

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE dr inż. Małgorzata Smolarek dr Joanna Dzieńdziora Instytut Zarządzania i Ekonomii, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W

Bardziej szczegółowo

Wyniki branży leasingowej za 2013 rok

Wyniki branży leasingowej za 2013 rok Wyniki branży leasingowej za 2013 rok Konferencja prasowa Związku Polskiego Leasingu 22.01.2014 Konfederacja Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 Warszawa Lista członków Związku Polskiego Leasingu Akf leasingpolska

Bardziej szczegółowo

Wrzesień, 2014 r. Porównanie wysokości prowizji i opłat związanych z rozliczeniami pieniężnymi w złotych w polskim sektorze bankowym w okresie grudzień 2013 r. czerwiec 2014 r. Wrzesień, 2014 r. Porównanie

Bardziej szczegółowo

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca:

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca: Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach Copywriter: Edyta Prozorowska Projekt okładki: Aneta Wasilik Wydawca: 8&8 Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław NIP: 8971782498

Bardziej szczegółowo

9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW.

9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW. 9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA fot: fotolia 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW 26 9 15 maja 2014 r. ZŁOTA SETKA RANKING 100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A.

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z przyznanego Limitu kredytu i używania Kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane:

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane: ZŁOTA SETKA 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych 1 7 marca 2013 r. 19 instytucji finansowych Nagrody przyznane: Europejski Fundusz Leasingowy w kategorii: leasing Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA 1. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1. Agent Rozliczeniowy bank lub przedsiębiorca, który

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne usługi finansowe charakterystyka rynku, wyzwania i inicjatywy regulacyjne

Elektroniczne usługi finansowe charakterystyka rynku, wyzwania i inicjatywy regulacyjne Narodowy Bank Polski Materiały i Studia Zeszyt nr 139 Elektroniczne usługi finansowe charakterystyka rynku, wyzwania i inicjatywy regulacyjne (stan na koniec 2001 r.) Małgorzata Szcześ Sebastian Jakubiec

Bardziej szczegółowo

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich. Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A.

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich. Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A. Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A. Czerwiec 2012 Spis treści 1. METODOLOGIA 3 2. WARTOŚĆ I STRUKTURA OSZCZĘDNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści...1 Rozdział 1. Postanowienia ogólne...1 Rozdział 2. Zawarcie Umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MROZACH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MROZACH Załącznik do Uchwały 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrozach z dnia 16 grudnia 2014 roku REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MROZACH

Bardziej szczegółowo

Rozdział I - Postanowienia ogólne

Rozdział I - Postanowienia ogólne Obowiązuje: w przypadku umów zawartych od 17.03.2014 r. od dnia zawarcia umowy W przypadku umow zawartych do 16.03.2014 r. obowiązuje od 17.05. 2014 r. Regulamin rachunków bankowych oferowanych Klientom

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla osób fizycznych

Regulamin kont dla osób fizycznych Regulamin kont dla osób fizycznych Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Otwarcie konta... 4 III. Konto wspólne... 5 IV. Pełnomocnictwo regulaminowe... 5 V. Pakiety kont... 6 VI. Identyfikacja Klienta

Bardziej szczegółowo

Związek Banków Polskich

Związek Banków Polskich Związek Banków Polskich GOSPODARKA ELEKTRONICZNA W BANKACH ELEKTRONICZNE USŁUGI FINANSOWE W POLSCE W PRZEDEDNIU AKCESJI DO UE STAN OBECNY WYZWAINA KONKURENCJA REKOMENDACJE Dr Remigiusz W. Kaszubski Paweł

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie Przewodnik dla ucznia Spis treści str. 1. Wprowadzenie 2 2. Wymagania wstępne 3 3. Cele kształcenia 4 4. Materiał nauczania i zestawy ćwiczeń 5 4.1. Planowanie własnego

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LUTY 2014

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LUTY 2014 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LUTY 2014 Luty to już drugi miesiąc funkcjonowania rynku kredytów hipotecznych w oparciu o nowe regulacje KNF, a także możliwość zaciągania kredytów

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce

Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce Projekt z dnia 12. 06. 2013 r. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce Czerwiec 2013 roku Spis treści Wstęp... 3 1 Charakterystyka obrotu

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2012

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2012 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2012 Sytuacja na rynku kredytów hipotecznych ponownie się zmienia. Zgodnie z zapowiedzią, Deutsche Bank dotychczasowy lider rankingu kredytów

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2013 r.

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2013 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2013 r. Warszawa, czerwiec 2014 r. Spis treści SPIS WYKRESÓW... 1 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH....

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł. 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie biometrycznej, multiaplikacyjnej karty kibica: Stadium VeinCard

Rozwiązanie biometrycznej, multiaplikacyjnej karty kibica: Stadium VeinCard Rozwiązanie biometrycznej, multiaplikacyjnej karty kibica: Stadium VeinCard Koncepcja rozwiązania Version 1.1 Spis treści: Wstęp...3 Technologie...3 Koncepcja Karty Kibica Stadium VeinCard...10 Korzyści

Bardziej szczegółowo