Bez VAT-u do końca marca

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bez VAT-u do końca marca"

Transkrypt

1 marca 2014 r. perły polskiego leasingu Wartość środków oddanych w leasing w 2013 r. (netto w mln zł) Lp. Spółka Ogółem ruchomości i nieruchomości 1 Europejski Fundusz 3 169,16 Leasingowy SA 2 Raiffeisen Leasing Polska SA 2 589,20 3 PKO Leasing SA 2 541,85 4 mleasing Sp. z o.o ,65 5 Millennium Leasing Sp. z o.o ,19 6 BZWBK Leasing SA 2 173,68 7 ING Lease 1 824,98 8 Getin Leasing SA 1 819,31 9 Pekao Leasing Sp. z o.o ,29 10 VB Leasing Polska SA 1 496,43 11 DLL/BGŻ* 1 306,45 12 BNP Paribas Leasing 1 290,61 Solutions** 13 Siemens Finance Sp. z o.o. 895,83 14 SG Equipment Leasing 869,10 15 Volkswagen Leasing 834,73 16 Masterlease Polska 520,33 (FUTURA)*** 17 Scania Finance 506,91 18 Impuls Leasing Sp. z o.o. 477,12 19 Deutsche Leasing Polska SA 424,69 20 BMW Financial Services 387,57 21 IKB Leasing 274,30 22 MAN Financial Services Poland 208,03 23 Caterpillar Financial 175,89 Services Poland Sp. z o.o. 24 FGA Leasing 156,68 25 AKF Leasing 149,92 26 Nordea Finance Polska SA 136,38 27 SGB Leasing Sp. z o.o. 127,48 28 ORIX Polska SA 120,70 29 Handlowy Leasing Sp. z o.o. 53,54 30 NL Leasing 52,80 * DLL / BGŻ Leasing: De Lage Landen Leasing Polska SA, * *** Masterlease Polska: Masterlease, Futura Leasing SA i Prime Car Management SA Bez VAT-u do końca marca Przedsiębiorcy, którzy nabyli 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy. lub nabędą pojazdy do 31 marca Ustawa wchodzi w życie z 1 kwietnia 2014 r r. mają prawo do odliczenia Jeżeli w umowie po wejściu w życie ustawy pełnego podatku VAT od zakupu następować będą jakieś zmiany (np. podwyższenie rat leasingowych), nie będą one objęte pojazdów o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. prawem do 100 proc. odliczenia. Do czasu Do tego dnia istnieje również wejścia w życie ustawy podatek VAT od wydatków eksploatacyjnych tych pojazdów, możliwość odliczenia 100 proc. podatku VAT przy nabyciu do tych w tym od paliwa, podlegają 100 proc. odliczeniu. Po wejściu w życie ustawy od wszyst- pojazdów paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu. kich wydatków eksploatacyjnych, w tym od paliwa, będzie można odliczyć podatek VAT jedynie w wysokości 50 proc., jeżeli pojazd będzie wykorzystany nie tylko w celach działalności gospodarczej, lecz także dla celów prywatnych. Należy tutaj podkreślić, że prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od rat leasingowych zachowają także przedsiębiorcy, którzy wyleasingowali tego typu pojazdy w poprzednich latach, a którzy odliczyli już w ograniczonej ilości podatek VAT (60 proc., nie więcej niż 6 tys. zł), oczywiście pod warunkiem zarejestrowania umowy w urzędzie skarbowych w/w terminie. Andrzej Sugajski Od 1 stycznia możemy w pełni odliczyć podatek VAT od zakupu następujących pojazdów o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony: 1) pojazdy posiadające homologację samochodu ciężarowego, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi: a) 1 jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg, b) 2 jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg, c) 3 lub więcej jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg. Prawo to dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy nabyli lub nabędą pojazdy do 31 marca 2014 r. Warunki odliczenia podatku W przypadku leasingu, najmu, dzierżawy tego typu pojazdów, aby mieć prawo przez cały okres umowy do 100 proc. odliczenia podatku VAT od rat leasingowych, pojazd musi zostać wydany podatnikowi przed dniem wejścia w życie ustawy, a następnie umowa powinna zostać przez podatnika zarejestrowana w urzędzie skarbowym w ciągu Ważne kwestie dla przedsiębiorców Od 1 kwietnia br. w przypadku nabycia, leasingu, wynajmu, dzierżawy wszystkich pojazdów o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, w tym samochodów osobowych, będziemy mogli odliczyć 100 proc. podatku VAT z tego tytułu oraz z tytułu wydatków eksploatacyjnych, o ile będziemy wykorzystywać pojazd wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej. Ograniczenie to nie dotyczy pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą. Pojazdy samochodowe będą uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli obiektywne okoliczności wykorzystywania tych pojazdów (regulaminy, zarządzenia, instrukcje) będą wykluczały możliwość użytkowania pojazdów do celów prywatnych. Dodatkowo przedsiębiorca będzie miał obowiązek prowadzenia dla tych pojazdów ewidencji ich przebiegu. Za pojazdy wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej będą uznane również auta, których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością (wykaz rodzajów tego typu pojazdów znajduje się w ustawie). Połowa podatku mniej Z obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu będą zwolnione auta przeznaczone wyłącznie do odsprzedaży, sprzedaży i oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, ponieważ pojazdy takie co do zasady nie będą miały określonego przebiegu. Jeżeli pojazd taki będzie wykorzystywany, choćby przejściowo, do innych celów (np. jazdy próbnej, użytku służbowego podatnika itp.), wówczas należy prowadzić ewidencję jego przebiegu. W przypadku wykorzystywania samochodów do celów mieszanych (w działalności gospodarczej i do celów prywatnych) przedsiębiorcy będą mieli ograniczone prawo do odliczenia podatku VAT (do 50 proc.), w tym także od wydatków związanych z eksploatacją, przy czym w przypadku aut osobowych oraz niektórych samochodów ciężarowych (o ładowności poniżej 500 kg, zróżnicowanej dla poszczególnych typów, w zależności od liczby siedzeń) do 30 czerwca 2015 r. będzie obowiązywał całkowity zakaz odliczania VAT od nabywanego paliwa. Prawo do 50 proc. odliczenia podatku VAT będą mieli również ci przedsiębiorcy, którzy korzystają z leasingu, najmu, dzierżawy pojazdów, którzy już odliczyli lub odliczają 60 proc. podatku VAT, nie więcej niż 6 tys. zł. Z 1 kwietnia przejdą oni na nowe zasady. Autor jest dyrektorem generalnym Związku Polskiego Leasingu

2 perły polskiego leasingu marca 2014 r. 21 Wartość sprzętu i oprogramowania IT oddanych w leasing w 2013 r. (netto w mln zł) Lp. Spółka Wartość IT 1 ING Lease 109,97 2 SG Equipment Leasing 80,72 3 Europejski Fundusz Leasingowy SA 67,09 4 Pekao Leasing Sp. z o.o. 43,72 5 Raiffeisen Leasing Polska SA 33,96 6 mleasing Sp. z o.o. 33,95 7 BZWBK Leasing SA 16,51 8 Millennium Leasing Sp. z o.o. 14,61 9 BNP Paribas Leasing Solutions* 11,69 10 ORIX Polska SA 7,60 11 DLL/BGŻ** 7,09 12 Siemens Finance Sp. z o.o. 6,96 13 PKO Leasing SA 6,61 14 Getin Leasing SA 3,99 15 VB Leasing Polska SA 2,53 16 Nordea Finance Polska SA 1,21 17 Impuls Leasing Sp. z o.o. 1,06 18 SGB Leasing Sp. z o.o. 0,87 19 Deutsche Leasing Polska SA 0,34 20 Volkswagen Leasing 0,29 20 Handlowy Leasing Sp. z o.o. 0,29 21 IKB Leasing 0,27 22 AKF Leasing 0,15 23 FGA Leasing 0,04 Przedsiębiorcy zaczynają rok w dobrym nastroju Początek 2014 r. zwiastuje stosunkowo dobre nastroje właścicieli firm. Wskazują na to ostatnie badania Skaner MŚP * zrealizowane na początku tego roku. Wynika z nich, że wśród ankietowanych przedsiębiorców oceniających rozwój sytuacji gospodarczej kraju na przestrzeni ostatnich miesięcy, po raz kolejny zmalał udział pesymistów. Radosław Kuczyński Na początku ubiegłego roku negatywne oceny wyrażało 64,8 proc. przedsiębiorców, dziś tę samą opinię podziela 30 proc. właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw. Wyraźnie natomiast rośnie liczba optymistów, których jest obecnie 19,5 proc., podczas gdy na początku 2013 r. pozytywne oceny wyrażało zaledwie 3,2 proc. badanych. Wskaźnik ten powinien stopniowo rosnąć, gdyż oceniając sytuację gospodarczą kraju w pierwszym kwartale br., 23 proc. przedsiębiorców prognozuje poprawę, co jest znaczącym wzrostem w odniesieniu do sytuacji sprzed roku. Nadal jednak ponad połowa właścicieli firm nie przewiduje żadnych zmian w sytuacji gospodarczej Polski w pierwszym kwartale tego roku. Oceniając cały 2014 r., co drugi badany przedsiębiorca spodziewa się, że będzie on jednak lepszy niż 2013 dla rozwoju jego firmy. Przedsiębiorcy z sektora małych i średnich firm są kołem zamachowym polskiej gospodarki. Od ich kondycji finansowej oraz od tego, jak, postrzegać będą sytuację gospodarczą w kraju zależeć będzie popyt, również w branży leasingowej. Z badań wynika, że rośnie odsetek firm, które zaplanowały, że będą się ubiegać się o leasing. Przedsiębiorcy wskazują go jako drugi brany pod uwagę instrument finansowania inwestycji. 22,7 proc. właścicieli małych i średnich firm zamierza skorzystać właśnie z tej formy zewnętrznego finansowania. Dodatkowo zaznaczyć należy, że przedsiębiorcy postrzegają leasing jako dostępną formę finansowania. Aż 60 proc. z nich uważa, że jest on tak samo dostępny, jak w przypadku każdej innej firmy. Właściciele MŚP zainteresowani leasingiem, chcą nim finansować w pierwszym kwartale tego roku zakup samochodów osobowych (31,4 proc.) oraz innych środków transportu (40 proc.). Autor jest prezesem firmy EFL * Skaner mikro- małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), opinie i prognozy przedsiębiorców pierwszy kwartał 2014 r. zrealizowany przez instytut Keralla Research na ogólnopolskiej i reprezentatywnej próbie 600 przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich firm, metodą wywiadów telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI) na przełomie stycznia i lutego 2014 r. Reklama

3 marca 2014 r. perły polskiego leasingu Wartość pojazdów oddanych w leasing w 2013 r. (netto w mln zł) Lp. Spółka Wartość pojazdów 1 Europejski Fundusz Leasingowy SA 2 150,18 2 Raiffeisen Leasing Polska SA 1 889,90 3 Getin Leasing SA 1 506,99 4 PKO Leasing SA 1 459,28 5 mleasing Sp. z o.o ,41 6 Millennium Leasing Sp. z o.o ,17 7 Pekao Leasing Sp. z o.o ,76 8 VB Leasing Polska SA 968,32 9 BZWBK Leasing SA 930,32 10 Volkswagen Leasing 834,19 11 ING Lease 648,37 12 Masterlease Polska (FUTURA)* 520,33 13 Scania Finance 506,65 14 DLL/BGŻ** 493,36 15 BMW Financial Services 387,57 16 Impuls Leasing Sp. z o.o. 327,39 17 SG Equipment Leasing 217,46 18 BNP Paribas Leasing Solutions*** 209,38 19 MAN Financial Services Poland 208,03 20 FGA Leasing 156,64 21 Deutsche Leasing Polska SA 87,31 22 ORIX Polska SA 74,30 23 NL Leasing 49,84 24 Siemens Finance Sp. z o.o. 40,13 25 SGB Leasing Sp. z o.o. 36,82 26 IKB Leasing 28,47 27 Handlowy Leasing Sp. z o.o. 26,79 28 Nordea Finance Polska SA 19,63 29 AKF Leasing 16,41 * Masterlease Polska: Masterlease, Futura Leasing SA i Prime Car Management SA ** Wartość innych maszyn i urządzeń oddanych w leasing w 2013 r. (netto w mln zł) Lp. Spółka Inne MiU 1 PKO Leasing SA 443,44 2 Europejski Fundusz Leasingowy SA 363,94 3 Millennium Leasing Sp. z o.o. 341,21 4 mleasing Sp. z o.o. 301,89 5 BZWBK Leasing SA 287,14 6 ING Lease 230,82 7 Pekao Leasing Sp. z o.o. 206,36 8 Raiffeisen Leasing Polska SA 176,99 9 Getin Leasing SA 133,12 10 BNP Paribas Leasing Solutions* 120,18 11 Nordea Finance Polska SA 88,54 12 Deutsche Leasing Polska SA 60,18 13 SG Equipment Leasing 59,21 14 VB Leasing Polska SA 47,55 15 IKB Leasing 21,92 16 ORIX Polska SA 16,37 17 Handlowy Leasing Sp. z o.o. 8,83 18 SGB Leasing Sp. z o.o. 7,91 19 AKF Leasing 6,43 20 NL Leasing 2,96 21 DLL/BGŻ** 2,16 22 Volkswagen Leasing 0,24 Sposób na niższe koszty samochodów Eksperci PZWLP szacują, że łącznie w tzw. sektorze publicznym w Polsce może być wykorzystywanych nawet 50 tys. samochodów służbowych. Roczny koszt ich utrzymania to minimum kilkadziesiąt mln zł, a zakup nowych aut tylko dla jednego ministerstwa oznacza jednorazowe obciążenie dla budżetu państwa przekraczające 2 mln zł. Leszek Pomorski Samochody służbowe w sektorze publicznym podobnie jak w biznesie zamiast kupować, można jednak użytkować w wynajmie długoterminowym. W takim przypadku łączne koszty związane z flotą znacząco się obniżają. Na dodatek, nie ma konieczności ponoszenia przez instytucje jednorazowych kilkumilionowych wydatków na zakup samochodów pojazdy są użytkowane w ramach stałej miesięcznej opłaty, która dla auta średniej klasy wynosi 1,5 2 tys. zł. Samochody służbowe instytucji publicznych w większości krajów zachodnioeuropejskich są już od wielu lat wynajmowane długoterminowo. Wartość maszyn i urządzeń oddanych w leasing w 2013 r. (netto w mln zł) Lp. Spółka Wartość MiU 1 BZWBK Leasing SA 1 154,91 2 BNP Paribas Leasing Solutions* 932,59 3 Europejski Fundusz Leasingowy SA 898,13 4 Siemens Finance Sp. z o.o. 848,74 5 DLL/BGŻ** 806,00 6 Millennium Leasing Sp. z o.o. 792,80 7 PKO Leasing SA 720,12 8 ING Lease 707,33 9 mleasing Sp. z o. o. 619,60 10 VB Leasing Polska SA 520,43 11 SG Equipment Leasing 518,18 12 Raiffeisen Leasing Polska SA 518,08 13 Pekao Leasing Sp. z o.o. 460,58 14 Deutsche Leasing Polska SA 331,95 15 Getin Leasing SA 290,85 16 IKB Leasing 245,56 17 Caterpillar Financial Services 175,89 Poland Sp. z o.o. 18 Impuls Leasing Sp. z o.o. 148,67 19 AKF Leasing 133,36 20 Nordea Finance Polska SA 94,84 21 ORIX Polska SA 29,61 22 Handlowy Leasing Sp. z o.o. 26,47 23 SGB Leasing Sp. z o.o. 26,30 24 NL Leasing 2,96 25 Scania Finance 0,26 26 Volkswagen Leasing 0,24 Dlaczego z takiego rozwiązania nie korzystają polskie jednostki budżetowe? Koszty związane z zakupem oraz eksploatacją samochodów służbowych administracji publicznej w Polsce można znacząco obniżyć. Wystarczy, że jednostki budżetowe skorzystają ze sprawdzonych w całej Europie nie tylko przez podmioty biznesowe, lecz także przez instytucje publiczne nowoczesnych rozwiązań finansowania i administracji samochodów służbowych. Mowa o leasingu operacyjnym z pełną obsługą, zwanym także wynajmem długoterminowym (lub CFM Car Fleet Management), gdzie korzystanie z samochodów służbowych wiąże się jedynie ze stałą miesięczną opłatą, uwzględniającą finansowanie oraz pełną administrację i obsługę serwisową pojazdów. Łączne oszczędności dzięki takiemu rozwiązaniu wynoszą zazwyczaj kilkanaście procent, choć zdarzają się przypadki, kiedy ich poziom jest jeszcze wyższy. Wolą pojazdy na własność Samochody służbowe w instytucjach sektora publicznego w Polsce są obecnie finansowane w zasadzie wyłącznie poprzez zakup. Wszelką obsługą administracyjną i serwisową, czyli np. ubezpieczeniami, przeglądami, naprawami, wymianą opon czy rejestracjami zajmują się natomiast urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych. W wynajmie długoterminowym znajduje się obecnie jedynie aut. Tymczasem firmy w Polsce użytkują już łącznie ok. 150 tys. aut w leasingu operacyjnym z pełną obsługą. W przypadku administracji rządowej z rozwiązania takiego skorzystały do tej pory jedynie dwa resorty: środowiska i skarbu państwa. Dlaczego w polskim sektorze publicznym samochody służbowe są wciąż wyłącznie kupowane? Przyczyna leży przede wszystkim w konstrukcji samych zamówień przetargowych sektora publicznego, dotyczących flot samochodowych. Są one w większości tworzone w odniesieniu do zakupu pojazdów, wykluczając zazwyczaj możliwość udziału w przetargu wyspecjalizowanych firm CFM, zajmujących się wynajmem długoterminowym samochodów. Wynika to najprawdopodobniej z braku zrozumienia bądź świadomości, czym jest wynajem długoterminowy aut. Pomimo że rynek oraz możliwości pozyskania samochodów służbowych bardzo się zmieniły, dokumenty przetargowe instytucji publicznych są przygotowywane tak, jakby wciąż istniała tylko jedna możliwość klasyczny zakup aut. Przetargi nie dla wszystkich Konstrukcja warunków przetargu powoduje również, że firma wynajmu długoterminowego (CFM) nie jest w stanie przygotować oferty, która dawałaby zamawiającemu maksymalizację oszczędności w całkowitych kosztach związanych z flotą, tj. sfinansowaniu zakupu pojazdów oraz późniejszej eksploatacji. Do często spotykanych sytuacji należy np. precyzyjne określanie marki, modelu, a czasami nawet rodzaju i pojemności silnika. Jest to charakterystyczne dla zakupu samochodu i uniemożliwia skonstruowanie floty z aut faktycznie dopasowanych do potrzeb instytucji i w sposób gwarantujący maksymalizację oszczędności. Jeśli w zapytaniu przetargowym pojawia się np. silnik benzynowy o pojemności 1,6 l, to po przeprowadzeniu wnikliwej analizy może się okazać, że bardziej racjonalny będzie zakup auta z silnikiem o większej pojemności, np. 1,9 2,0 l, ale dieslowym. Przy przebiegach rocznych powyżej 25 tys. km diesel jest bardziej opłacalny ekonomicznie. Podobnie sytuacja wygląda jeśli chodzi o określanie konkretnej marki lub ceny zakupu pojazdu. Samochód o wartości 90 tys. zł, uwzględniając całkowite koszty floty np. w trzyletnim okresie eksploatacji, może być mniej opłacalny ekonomicznie od auta za 110 tys. zł. Droższy w zakupie pojazd może być zwyczajnie mniej awaryjny, koszty jego serwisu mogą być niższe, a więc w ostatecznym rozrachunku łączne koszty w jego przypadku będą mniejsze. Taniej w wynajmie W przypadku wynajmu długoterminowego samochody są użytkowane przez instytucję lub firmę przez założony okres, po którym są zwracane do firmy CFM i ona zajmuje się odsprzedażą aut na rynek wtórny. Taka specyfika powoduje, że cena zakupu nowego samochodu nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na koszt finansowania w stałych miesięcznych ratach leasingowych pojazdu przez klienta. Firma czy instytucja pokrywa bowiem jedynie różnicę finansową pomiędzy ceną zakupu auta a jego wartością w momencie odsprzedaży na rynek wtórny. Oznacza to, że za samochód o wartości 110 tys. zł można w ratach leasingowych w wynajmie długoterminowym płacić mniej niż w przypadku auta za 90 tys. zł. Tańszy pojazd może mieć bowiem znacznie większą utratę wartości w czasie od tego droższego. Niższe koszty, profesjonalne zarządzanie i młodsze auta Wynajem długoterminowy samochodów służbowych w porównaniu z zakupem aut za własne środki finansowe, na kredyt, czy też w klasycznym leasingu finansowym niesie ze sobą szereg korzyści. Dotyczą one w równym stopniu firm, jak i instytucji publicznych. W przypadku sektora publicznego w Polsce jedną z najbardziej atrakcyjnych korzyści jest brak konieczności

4 perły polskiego leasingu marca 2014 r. 23 służbowych w polskich instytucjach publicznych ponoszenia jednorazowych, wielomilionowych wydatków na pojazdy służbowe. W czasach ogólnie panującej tendencji cięcia kosztów w administracji publicznej, kwota rzędu 2 mln zł, czyli koszt zakupu ok. 30 samochodów średniej klasy, bardzo często powoduje, że decyzje o zakupie nowych aut są w instytucjach publicznych odkładane w czasie. W konsekwencji użytkowane są samochody mające 5 10 lat, a czasami nawet starsze. Dochodzi więc do paradoksu. Eksploatacja samochodów firmowych w wieku powyżej pięciu lat przestaje być ekonomiczna, gdyż koszty ich użytkowania bardzo rosną w porównaniu z autami młodszymi. Zamiast oszczędności auta służbowe zaczynają w instytucjach publicznych generować bardzo duże wydatki związane z eksploatacją. Kolejną istotną dla instytucji publicznych zaletą jest oszczędność w łącznych kosztach floty. Wynosi ona zazwyczaj kilkanaście procent w stosunku do finansowania samochodów ze środków własnych, kredytu czy leasingu finansowego. Jest to możliwe między innymi dzięki precyzyjnej kontroli i zarządzaniu wszystkimi kosztami związanymi z flotą, czy profesjonalnemu doborowi pojazdów do specyfiki działalności instytucji. Ponadto zewnętrzny dostawca floty przejmuje wszelkie kwestie związane z administracją autami służbowymi, takie jak: rejestracje, przeglądy, ubezpieczenia, naprawy, likwidacja szkód, wymiana opon, czy wreszcie proces odsprzedaży aut na rynek wtórny po zakończeniu eksploatacji. Jest to więc rozwiązanie bardzo komfortowe, pozwalające skupić się instytucji na jej własnej, podstawowej działalności. Flota wiąże się w takim przypadku wyłącznie z tankowaniem i użytkowaniem pojazdów. Samochody służbowe instytucji publicznych w Europie Zachodniej Z wynajmu długoterminowego samochodów służbowych korzystają już instytucje publiczne w większości krajów zachodnioeuropejskich. Auta w leasingu operacyjnym z pełną obsługą są wykorzystywane przez ministerstwa i inne jednostki administracji państwowej, samorządy, policję, pocztę, wojsko, służbę zdrowia czy nawet organy NATO. Najbardziej rozwinięty pod tym względem jest rynek angielski, gdzie na przykład aż 1/3 łącznej floty służby zdrowia, liczącej ok. 36 tys. samochodów osobowych i dostawczych, znajduje się w wynajmie długoterminowym. Z takiego rozwiązania korzystają tam również samorządy i straż pożarna, dysponujące łącznie ok. 47 tys. aut, z których ok. 10 proc. jest wynajmowane. We Włoszech w wynajmie długoterminowym użytkowanych jest 16 tys. aut poczty, a w pozostałych instytucjach sektora publicznego jest to 10 tys. samochodów. W Norwegii z rozwiązania tego korzysta wojsko (2 tys. aut), poczta (5,5 tys. pojazdów), koleje (1 tys. samochodów), służba zdrowia (1,2 tys. aut) oraz samorządy (1,8 tys. aut). Na Węgrzech z kolei w wynajmie długoterminowym pozostaje 1 tys. samochodów użytkowanych w jednostkach sektora publicznego. Jesteśmy w tyle W Polsce natomiast jest obecnie jedynie ok samochodów służbowych w sektorze publicznym, które znajdują się w wynajmie długoterminowym. Dlaczego tak bardzo odstajemy pod tym względem od Europy Zachodniej? Znaczące różnice wynikają najprawdopodobniej z jednej strony z mentalności i przyzwyczajeń polskiego sektora publicznego, a z drugiej, niestety, z wciąż niskiej w instytucjach publicznych świadomości usług wynajmu długoterminowego i możliwości finansowania samochodów służbowych w sposób inny niż zakup. W Europie Zachodniej sektor publiczny, co jest zapewne pochodną ogólnego rozwoju gospodarki wolnorynkowej w tych krajach, działa w sposób bardziej nowoczesny, wzorując się na standardach biznesowych obowiązujących na rynkach komercyjnych. Ma to także odzwierciedlenie w kwestiach floty instytucji publicznych. Wynajem długoterminowy floty jest natomiast coraz bardziej popularny na rynku komercyjnym w Polsce. Zgodnie z szacunkami PZWLP, w Polsce jest obecnie ok. 350 tys. leasingowanych samochodów firmowych, z czego ponad 1/3 tych pojazdów znajduje się już właśnie w wynajmie długoterminowym (CFM). Z usługi tej korzystają zarówno bardzo duże korporacje, jak i sektor MSP. Od wielu lat tempo wzrostu rynku wynajmu długoterminowego aut w Polsce jest bardzo dynamiczne i w przypadku firm skupionych w PZWLP, reprezentujących ok. 75 proc. rynku, wynosi średnio proc. rocznie. Pomimo, że usługa ta istnieje w naszym kraju zaledwie od 18 lat, to konsekwentnie zastępuje już starsze oraz mniej opłacalne dla firm formy finansowania, takie jak zakup czy leasing finansowy. Pod względem wartości bilansu samochodów oddanych w leasing, obecnie rynek CFM stanowi już ponad 45 proc. rynku klasycznego leasingu finansowego aut i wartość ta wzrosła w ciągu trzech ostatnich lat o 5 proc. Patrząc na wartość bilansową aut, w ciągu ostatnich dwóch lat wynajem długoterminowy samochodów urósł o 25 proc. w stosunku do stanu z końca 2011 r., co oznacza, że rozwijał się pod tym względem ponad dwukrotnie szybciej od leasingu finansowego pojazdów firmowych. Firmy skupione w PZWLP generują obecnie sprzedaż nowych samochodów w naszym kraju na poziomie tys. aut. To blisko ¼ całkowitej sprzedaży nowych samochodów do firm w 2013 r., uwzględniającej wszelkie formy finansowania oraz wszelkie podmioty posiadające REGON od dużych korporacji, po jednoosobowe mikroprzedsiębiorstwa. Autor jest prezesem zarządu PZWLP oraz prezesem firmy Alphabet Polska Fleet Management Wartość nieruchomości oddanych w leasing w 2013 r. (netto w mln zł) Lp. Spółka Nieruchomości 1 mleasing Sp. z o.o. 395,99 2 PKO Leasing SA 213,09 3 ING Lease 196,96 4 Pekao Leasing Sp. z o.o. 190,52 5 Raiffeisen Leasing Polska SA 133,22 6 BNP Paribas Leasing Solutions* 129,60 7 BZWBK Leasing SA 58,52 8 Europejski Fundusz 45,96 Leasingowy SA 9 SGB Leasing Sp. z o.o. 30,43 10 Getin Leasing SA 15,09 11 Millennium Leasing Sp. z o.o. 11,83 Reklama

5 marca 2014 r. perły polskiego leasingu PKO Leasing w grupie liderów Rozmowa z Pawłem Pachem, prezesem firmy PKO Leasing W 2013 r. PKO Leasing rozwijał się prawie dwukrotnie szybciej niż cały rynek leasingu. Czy ubiegły rok zalicza Pan do udanych? Tak, 2013 rok, to był dobry czas dla PKO Leasing. Zwiększyliśmy swój udział rynkowy do 7,2 proc., co przełożyło się na awans spółki na trzecią pozycję wśród firm leasingowych w Polsce. W 2013 roku łącznie sfinansowaliśmy leasingiem przedmioty za 2541,8 mln zł, co oznacza wzrost sprzedaży o 23,6 proc. w porównaniu do 2012 r. Motorem wzrostu był dla nas sektor pojazdów, gdzie zwiększyliśmy sprzedaż o 49,8 proc. do 1459,3 mln zł. Leasing ruchomości wzrósł o ponad 25 proc. do 2328,8 mln zł, a finansowanie w sektorze nieruchomości wyniosło 213,1 mln zł (wzrost o 3,5 proc.). Na rynku szerokim echem odbiło się otwarcie przez PKO Leasing spółki w Szwecji. Dlaczego akurat ten kraj? Powołanie PKO Leasing Sverige to efekt wieloletniej współpracy z naszym klientem- firmą Solaris Bus&Coach, która poszukiwała finasowania dla swoich produktów na rynku szwedzkim. Działalność PKO Leasing Sverige koncentruje się na leasingu autobusów marki Solaris w tym kraju. Nasza oferta skierowana jest do podmiotów związanych z branżą transportu publicznego, a pierwsza transakcja została zrealizowana w 2013 roku. W jej efekcie szwedzki przewoźnik wziął w leasing kilkadziesiąt autobusów, w tym takie z tradycyjnym napędem spalinowym, jak również niezwykle przyjazne dla środowiska pojazdy napędzane gazem ziemnym CNG. Kierunek szwedzki jest nieprzypadkowy, bo korzystamy z doskonałych relacji, jakie na tym rynku ma Solaris. Przy wyborze destynacji biznesowej ważna dla nas była także wielkość i stabilność szwedzkiej gospodarki. Na tak rozwiniętym i konkurencyjnym rynku, PKO Leasing wygrywa nie tylko jakością ofertowanych autobusów, ale także stabilnością finansowania. PKO Leasing Sverige to przykład podążania za klientem. Jesteśmy instytucją finansową z polskim rodowodem i chcemy wspierać rodzimych przedsiębiorców w planach ich ekspansji zagranicznej. Jakie są plany PKO Leasing na obecny rok? Naszą aspiracją nie jest jednorazowy, skokowy wzrost wolumenu sprzedaży, ale stabilny rozwój i zagoszczenie już na stałe w gronie liderów branży leasingu w Polsce. Będziemy poszerzać ofertę i zabiegać o nowych klientów, przy jednoczesnej dalszej współpracy z przedsiębiorcami, którzy już korzystają z naszych usług. Osobiście jestem zwolennikiem codziennej, systematycznej pracy, która w dłuższej perspektywie przekłada się pozytywnie na zaufanie klientów. Realizujemy tą strategię od dłuższego czasu i jak pokazują nasze wyniki w ostatnich latach, daje ona dobre rezultaty. Działalność PKO Leasing Sverige koncentruje się na leasingu autobusów marki Solaris w Szwecji. Nasza oferta skierowana jest do podmiotów związanych z branżą transportu publicznego, a pierwsza transakcja została zrealizowana w 2013 roku. W jej efekcie szwedzki przewoźnik wziął w leasing kilkadziesiąt autobusów, w tym takie z tradycyjnym napędem spalinowym, jak również niezwykle przyjazne dla środowiska pojazdy napędzane gazem ziemnym CNG Nowe propozycje zmian w odliczaniu VAT Do prac w Sejmie trafił poselski projekt nowelizacji ustawy o VAT, który ma na celu zniesienie ograniczeń w pełnym odliczaniu podatku naliczonego od nabycia m.in. samochodów osobowych oraz usunięcie barier w odliczaniu podatku naliczonego przy nabyciu paliwa do tych pojazdów. Projekt zmian w ustawie o VAT umożliwia pełne odliczenie podatku naliczonego przy nabyciu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Takie same zasady mają objąć także odliczenie podatku naliczonego w związku Lp. Spółka Ogółem ruchomości i nieruchomości w 2013 r. z importem oraz użytkowaniem wymienionych wyżej pojazdów na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu oraz umów o podobnym charakterze. Projekt nowelizacji umożliwia również odliczanie podatku naliczonego przy nabyciu paliwa do napędu wskazanych wyżej pojazdów. Dynamika wartości środków oddanych w leasing (2013 i 2012 r.) (netto w mln zł) Zmiana (w proc.) Ogółem ruchomości i nieruchomości w 2012 r. 1 Getin Leasing SA 1 819, ,58 49,42 2 MAN Financial Services Poland 208,03 145,9 42,58 3 SGB Leasing Sp. z o.o. 127,48 94,69 34,63 4 Masterlease Polska (FUTURA)* 520,33 394,06 32,04 5 BZWBK Leasing SA 2 173, ,42 27,31 6 Millennium Leasing Sp. z o.o , ,58 26,35 7 PKO Leasing SA 2 541, ,39 23,61 8 ING Lease 1 824, ,16 21,90 9 Scania Finance 506,91 418,93 21,00 10 Europejski Fundusz Leasingowy SA 3 169, ,3 18,64 11 VB Leasing Polska SA 1 496, ,25 14,73 12 NL Leasing 52,80 46,15 14,41 13 Raiffeisen Leasing Polska SA 2 589, ,8 13,57 14 Impuls Leasing Sp. z o.o. 477,12 430,04 10,95 15 BNP Paribas Leasing Solutions** 1 290, ,01 8,27 16 Pekao Leasing Sp. z o.o , ,76 7,83 17 Siemens Finance Sp. z o.o. 895,83 858,11 4,40 18 FGA Leasing 156,68 151,13 3,67 * Masterlease Polska: Masterlease, Futura Leasing SA i Prime Car Management SA * Jak jest obecnie? Od 1 stycznia br. w przypadku nabycia samochodu osobowego bądź też innego pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwota podatku naliczonego stanowi 60 proc. kwoty podatku określonej w fakturze, kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 6000 zł. Jednocześnie w myśl ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, który jest wykorzystywany do napędu wskazanych wyżej pojazdów. Czy polskie prawo jest sprzeczne z ustawodawstwem UE? Autorzy projektu argumentują konieczność zmian faktem, Wartość pozostałych środków transportu oddanych w leasing w 2013 r. (netto w mln zł) Lp. Spółka Pozostałe środki transportu 1 Millennium Leasing Sp. z o.o. 224,78 2 PKO Leasing SA 109,96 3 SG Equipment Leasing 52,75 4 mleasing Sp. z o.o. 44,74 5 Pekao Leasing Sp. z o.o. 24,59 6 ING Lease 20,23 7 SGB Leasing Sp. z o.o. 17,01 8 Raiffeisen Leasing Polska SA 14,04 9 BZWBK Leasing SA 12,61 10 Europejski Fundusz Leasingowy SA 7,80 11 BNP Paribas Leasing Solutions* 7,36 12 Deutsche Leasing Polska SA 5,09 13 VB Leasing Polska SA 4,58 14 Nordea Finance Polska SA 2,80 że obowiązujące w polskiej ustawie o VAT ograniczenie w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego jest sprzeczne z prawem unijnym. Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 26 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu od wartości dodanej (tzw. Dyrektywa 112) przewiduje, że jeżeli towary i usługi są wykorzystywane na potrzeby opodatkowanych transakcji podatnika, ma on prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Dyrektywa 112 nie zawiera zatem wyłączenia w kwestii pełnego odliczenia podatku naliczonego w przypadku samochodów osobowych oraz innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, jeżeli podatnik wykorzystuje je do wykonywania czynności opodatkowanych uważają autorzy proponowanych zmian. Omawiany projekt nowelizacji ustawy o VAT trafi teraz do pierwszego czytania w Sejmie. Autorzy są ekspertami Kancelarii Prawnej Skarbiec

6 perły polskiego leasingu marca 2014 r. 25 Ilość nieruchomości i ruchomości oddanych w leasing w 2013 r. (w szt.) Lp. Spółka Ogółem nieruchomości i ruchomości 1 Europejski Fundusz Leasingowy SA 2 Raiffeisen Leasing Polska SA Getin Leasing SA BZWBK Leasing SA mleasing Sp. z o.o Pekao Leasing Sp. z o.o PKO Leasing SA VB Leasing Polska SA Volkswagen Leasing ING Lease DLL/BGŻ* Millennium Leasing Sp. z o.o Masterlease Polska (FUTURA)** BNP Paribas Leasing Solutions*** 15 Impuls Leasing Sp. z o.o SG Equipment Leasing Siemens Finance Sp. z o.o BMW Financial Services FGA Leasing Scania Finance ORIX Polska SA Nordea Finance Polska SA IKB Leasing Deutsche Leasing Polska SA AKF Leasing SGB Leasing Sp. z o.o MAN Financial Services Poland Caterpillar Financial 530 Services Poland Sp. z o.o. 29 Handlowy Leasing Sp. z o.o NL Leasing Polska Spółka z o.o. 371 * DLL / BGŻ Leasing: De Lage Landen Leasing Polska SA, ** Masterlease Polska: Masterlease, Futura Leasing SA i Prime Car Management SA ** To będzie dobry rok dla branży Wzrost finansowania leasingiem uważany jest za jeden z pierwszych sygnałów rosnącej aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw. Rynek leasingu w Polsce przyspieszył znacząco już w ostatnim kwartale ubiegłego roku, a motorem wzrostu było finansowanie pojazdów zarówno osobowych, jak i ciężarowych. Początek 2014 r. również wskazuje na zwiększającą się skłonność firm do zakupów i nowych inwestycji. Ilość nieruchomości oddanych w leasing w 2013 r. (w szt.) Lp. Spółka Nieruchomości 1 Raiffeisen Leasing Polska SA 72 1 SGB Leasing Sp. z o.o PKO Leasing SA 42 3 BZWBK Leasing SA 35 4 ING Lease 30 5 BNP Paribas Leasing Solutions* 28 6 Pekao Leasing Sp. z o.o mleasing Sp. z o.o. 6 8 Getin Leasing SA 4 8 Millennium Leasing Sp. z o.o. 4 9 Europejski Fundusz Leasingowy SA 1 Marcin Balicki Dobrze obrazują to dane Millennium Leasing: do 6 marca br. klienci złożyli w Millennium Leasing 3000 wniosków o finansowanie. Dla porównania, w analogicznym okresie ubiegłego roku złożone zostały 1454 wnioski. Dane z całego świata pokazują, że leasing dawno przestał być rozwiązaniem wykorzystywanym głównie do finansowania pojazdów. Dynamicznie rośnie rynek leasingu maszyn, urządzeń oraz nieruchomości, a w Stanach Zjednoczonych i krajach Dalekiego Wschodu sprzętu i oprogramowania IT. Dla polskich przedsiębiorców leasing to od dawna znacznie więcej niż finansowanie floty samochodowej, czy tzw. samochodów z kratką dziś jest uniwersalnym i chętnie wykorzystywanym źródłem środków na różnego rodzaju nowe zakupy. Dodatkowo, jest to jedno z najłatwiej dostępnych dla przedsiębiorstw źródeł finansowania. Firmy leasingowe coraz częściej finansują m.in. inwestycje w nieruchomości, maszyny i urządzenia, w tym pełne linie technologiczne czy nawet wieloletnie projekty prorozwojowe. Spółki leasingowe w Polsce są w stanie finansować długoterminowe i złożone inwestycje, także we współpracy z zagranicznymi kontrahentami. Oferowane rozwiązania stają się coraz bardziej elastyczne, umożliwiając przedsiębiorstwom korzystanie z leasingu jako źródła finansowania niemal dowolnego rodzaju zakupów czy inwestycji. Wsparcie eksperta na każdym kroku Dodatkowo firmy leasingowe wyspecjalizowane w tego typu transakcjach zapewniają klientom merytoryczne wsparcie w realizacji procesu zakupu, na przykład od dostawców zagranicznych. Jest to o tyle istotne, że często w firmach nie ma potrzeby zatrudniać specjalistów od kontraktów importowych, bo takich zakupów nie dokonuje się regularnie. Widać wyraźnie zresztą, że klienci coraz częściej oczekują od swoich partnerów finansowych nie tylko dostarczania im środków finansowych, lecz też bardzo konkretnej wiedzy eksperckiej o strukturyzacji transakcji, warunkach umów. W rezultacie tych tendencji stosowane od dawna określenie doradca staje się dla ludzi zajmujących się sprzedażą usług finansowych coraz większym wyzwaniem. Wysokie kwalifikacje pracowników rozumiejących oczekiwania klientów to poza dobrą ofertą produktową najważniejsza przewaga konkurencyjna firmy leasingowej czy banku. Prężny rozwój branży Jak wskazują dane Związku Polskiego Leasingu, leasingiem finansowana jest w Polsce co trzecia inwestycja na rynku ruchomości. Dynamicznie rośnie segment leasingu maszyn i urządzeń w 2013 r. wartość tego typu transakcji wyniosła 11,5 mld zł. Łączna wartość aktywnego portfela leasingowego na koniec 2013 r. osiągnęła 64,5 mld zł, w porównaniu z 83,9 mld zł wartości portfela kredytów inwestycyjnych udzielonych przez banki. Leasing istotnie wspiera także absorpcję funduszy unijnych. Dobry początek roku potwierdza optymistyczne perspektywy na kolejne miesiące. Większa aktywność inwestycyjna firm powinna przyczynić się do wzrostu PKB, a udostępniane przez spółki leasingowe środki będą wspierać rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Autor jest dyrektorem Departamentu Sprzedaży w firmie Millennium Leasing Najpopularniejsze maszyny i urządzenia 2013 roku Udział segmentu maszyn i urządzeń w całym rynku leasingu wyniósł w 2013 r. ponad 30 proc. Wartość sfinansowanych przez BNP Paribas Leasing Solutions maszyn i urządzeń wzrosła z 905 mln w 2012 roku do 933 mln w roku Blisko 80 proc. tej kwoty stanowiły maszyny rolnicze. Taka zależność, choć nie w tak wysokim stopniu, jest charakterystyczna dla całej branży maszyny rolnicze stanowią największy procentowo udział w segmencie maszyn i urządzeń. Mikołaj Grzegorczyk Wśród maszyn rolniczych najwięcej sprzedaje się ciągników. Wynika to z faktu, że są to urządzenia wielofunkcyjne, używane przede wszystkim do wykonywania szerokiego zakresu prac. Jeśli chodzi o finansowanie maszyn przez BNP Paribas Leasing Solutions, to stosunkowo wysoki udział stanowią kombajny, choć zapotrzebowanie na nie jest zdecydowanie mniejsze niż na traktory (kombajny wykorzystywane są przez krótszy okres w roku, często jeden służy kilku gospodarstwom). Taka struktura finansowania wynika z silnej i dobrze rozwiniętej współpracy BNP Paribas z wiodącą marką na rynku kombajnów zbożowych w Polsce. Unia Europejska i wsparcie rozwoju Przy zakupie maszyn i urządzeń rolniczych bardzo dużym wsparciem są środki unijne pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Należy pamiętać, że przy dotowanych zakupach rolnik najpierw musi stać się właścicielem maszyny, czyli w całości za nią zapłacić. Dopiero po spełnieniu tego warunku będzie mógł otrzymać ustaloną w umowie z Agencją Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa kwotę dotacji. Środki te są coraz trudniej dostępne, niemniej w 2013 r. miały jeszcze istotny wpływ na kształtowanie rynku. Zmiany trendów finansowania W ostatnim czasie obserwujemy spadek inwestycji wspieranych środkami unijnymi, co powoduje zwiększone zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne. Od kilku lat coraz większy udział w finansowaniu rolnictwa w Polsce mają firmy leasingowe, których właścicielami są międzynarodowe banki. Przygotowały one specjalne produkty pożyczki oraz leasingu dla rolników i przetwórców. Realizując potrzeby rynku W takiej ofercie wyspecjalizowała się firma BNP Paribas Leasing Solutions, która od prawie 15 lat wspiera polskich rolników przy zakupach środków trwałych, udzielając pożyczek bezpośrednio bądź poprzez szereg programów finansowania fabrycznego. Współpracujemy z czołowymi producentami oraz dystrybutorami maszyn rolniczych w Polsce. Na przestrzeni lat poznaliśmy specyfikę branży rolniczej, dzięki czemu zapewniamy dostęp do finansowania na elastycznych warunkach, dostosowanych do indywidualnych potrzeb gospodarstw. Oprócz maszyn rolniczych finansujemy również sprzęt budowlany, maszyny poligraficzne, wózki widłowe oraz specjalistyczne maszyny i urządzenia do różnych gałęzi przemysłu. Istotną grupę naszych klientów w tych branżach stanowią klienci BNP Paribas Bank Polska SA. Leasing to dobra alternatywa Współpraca z firmami leasingowymi, to alternatywa dla tradycyjnych kredytów bankowych. Jedną z głównych zalet leasingu jest możliwość bardziej efektywnego wykorzystania majątku, niż w przypadku kredytu. Leasingobiorca nie musi angażować dużych środków własnych, które może wykorzystać na inne cele. Ponadto procedura zawarcia umowy jest znacznie prostsza, a proces decyzyjny dużo szybszy. Autor jest dyrektorem ds. marketingu i rozwoju współpracy w firmie BNP Paribas Leasing Solutions

7 marca 2014 r. perły polskiego leasingu Ilość innych maszyn i urządzeń oddanych w leasing w 2013 r. (w szt.) Lp. Spółka Inne MiU 1 Europejski Fundusz Leasingowy SA Getin Leasing SA Pekao Leasing Sp. z o. o Raiffeisen Leasing Polska SA BZWBK Leasing SA mleasing Sp. z o. o PKO Leasing SA Millennium Leasing Sp. z o.o ING Lease BNP Paribas Leasing Solutions* Nordea Finance Polska SA VB Leasing Polska SA SG Equipment Leasing ORIX Polska SA Deutsche Leasing Polska SA IKB Leasing SGB Leasing Sp. z o. o Handlowy Leasing Sp. z o.o Volkswagen Leasing DLL/BGŻ** NL Leasing Polska Spółka z o. o AKF Leasing 8 BGŻ Leasing Sp. z o. o. Ilość pojazdów oddanych w leasing w 2013 r. (w szt.) Lp. Spółka Pojazdy 1 Europejski Fundusz Leasingowy SA Getin Leasing SA Raiffeisen Leasing Polska SA mleasing Sp. z o.o Volkswagen Leasing PKO Leasing SA BZWBK Leasing SA Masterlease Polska (FUTURA)* Pekao Leasing Sp. z o.o VB Leasing Polska SA Millennium Leasing Sp. z o.o ING Lease DLL/BGŻ** Impuls Leasing Sp. z o.o BMW Financial Services FGA Leasing Polska Sp. z o. o Scania Finance BNP Paribas Leasing Solutions*** SG Equipment Leasing ORIX Polska SA MAN Financial Services Poland SGB Leasing Sp. z o. o Deutsche Leasing Polska SA NL Leasing Polska Spółka z o. o Handlowy Leasing Sp. z o.o AKF Leasing Nordea Finance Polska SA Siemens Finance Sp. z o.o IKB Leasing 148 * Masterlease Polska: Masterlease, Futura Leasing SA i Prime Car Management SA BGŻ Leasing Sp. z o. o. ** Rekordowe roczne wyniki firm leasingowych 2013 r. był dobry dla całej branży leasingowej, która sfinansowała środki trwałe o łącznej wartości 35,3 mld zł (+13 proc. r/r). Był to wynik o 7 proc. lepszy od poprzedniego rekordu 32,9 mld zł, który udało się osiągnąć jeszcze przed kryzysem w 2008 r. Jednym z graczy, który zyskał najwięcej, był BZ WBK Leasing, które osiągnęło wysokie przyrosty w prawie każdej kategorii, osiągając w ostatnim kwartale 2013 r. dynamikę blisko trzykrotnie wyższą niż rynek 73 proc. Szymon Kamiński Tomasz Sudaj Ostatni kwartał przerósł branżowe prognozy. Dynamika była rewelacyjna branża rozpoczęła rok na małym plusie, by w czwartym kwartale eksplodować. Końcówka roku zawsze jest lepsza, ale tym razem wzrost w finansowaniu r/r był blisko dwukrotnie wyższy niż w poprzedzającym go kwartale. Głównym czynnikiem była poprawiająca się sytuacja gospodarcza, w tym wzrost eksportu, który przełożył się na inwestycje w pojazdy i maszyny. Czwarty kwartał w pojazdach na turbodoładowaniu Według danych ZPL, w czwartym kwartale leasingodawcy sfinansowali ruchomości o łącznej wartości 10,5 mld zł, co oznacza blisko 26-proc. wzrost w stosunku do ubiegłego roku. Było to blisko 1/3 całego wyniku rocznego. Do 6,9 mld zł, o prawie 50 proc. r/r, wzrosły pojazdy, z każdą podkategorią na plusie. Wśród nich największe przyrosty odnotowano w: autobusach (416 mln zł, 324 proc. r/r), pojazdach ciężarowych pow. 3,5 t (592 mln zł, 86 proc.), ciągnikach siodłowych (1,6 mld zł, 71 proc.) i autach osobowych (2,8 mld zł, 36 proc.). Segment pojazdów w 2013 r. urósł do 20,7 mld zł (23 proc. r/r). Jedną z firm o wynikach znacząco wyższych w kategorii pojazdów niż rynek było BZ WBK Leasing, które osiągnęło 930 mln zł, 35 proc. r/r, wyróżniając się w segmencie samochodów ciężarowych dynamiką 49 proc. (ponad trzykrotnie wyżej niż rynek). Ilość pozostałych środków transportu oddanych w leasing w 2013 r. (w szt.) Lp. Spółka Pozostałe środki transportu 1 ING Lease PKO Leasing SA 80 3 Millennium Leasing Sp. z o.o mleasing Sp. z o.o Pekao Leasing Sp. z o.o Raiffeisen Leasing Polska SA 37 6 Europejski Fundusz Leasingowy SA 27 6 SG Equipment Leasing 27 7 Deutsche Leasing Polska SA 24 8 VB Leasing Polska SA 12 9 BZWBK Leasing SA 8 9 SGB Leasing Sp. z o.o BNP Paribas Leasing Solutions* 3 11 Nordea Finance Polska SA 1 Pierwszy kwartał 2014 r. to utrzymanie dobrych wyników w segmencie pojazdów. Ze względu na okres deregulacji i możliwość zakupu z odliczeniem pełnego VAT określonych pojazdów do 3,5 tony, spodziewamy się udanego początku roku. To będzie bardzo dobry okres dla inwestycji we flotę i tym samym dla firm leasingowych. Przebudzenie w maszynach? W czwartym kwartale rynek finansowania maszyn i urządzeń (MiU) wzrósł o 7 proc., a ze względu na trend spadkowy w pierwszych miesiącach, w całym roku 2013 o 3 proc. W ostatnich trzech miesiącach 2013 r. wreszcie odnotowano wzrosty w sprzęcie budowlanym o 16 proc. 361,8 mln zł jednak cały rok zamknięto z ujemnym wynikiem -15 proc. r/r. Prognozujemy, że 2014 r. będzie okresem czterech dobrych kwartałów na poziomie trzech ostatnich miesięcy ubiegłego roku. Spodziewamy się mocnego odbicia w branży budowlano-montażowej i dwucyfrowej dynamiki na tym rynku, co powinno przełożyć się na utrzymanie widocznego już pod koniec roku wzrostu w zakupie sprzętu budowlanego Dynamika ilości środków oddanych w leasing (2013 r. i 2012 r.) Lp. Spółka Ogółem ruchomości i nieruchomości w 2013 r. Liderem na rynku w sektorze MiU nadal pozostaje BZ WBK Leasing. W czwartym kwartale spółka co najmniej podwoiła wynik r/r w maszynach do produkcji tworzyw sztucznych i obróbki metalu (204 proc., 58 mln zł), maszynach poligraficznych (119 proc., 9 mln zł), sprzęcie budowlanym (105 proc., 13 mln zł). Firma osiągnęła w rolnictwie, w przeciwieństwie do ujemnego wyniku branży, dodatnią dynamikę 40 proc. r/r 111 mln zł. Dzięki temu spółka w segmencie MiU zamknęła rok 2013 wynikiem 1,15 mld zł +25 proc. r/r. Najlepszy okres roku Czwarty kwartał był rekordowy dla BZ WBK Leasing, co przyczyniło się do najlepszego w historii wyniku naszej spółki. Rośniemy ponad rynek i jesteśmy jednym z najbardziej uniwersalnych graczy, z dedykowanymi do obsługi poszczególnych segmentów sieciami sprzedaży, które rozbudowaliśmy w 2013 r. do ponad 200 osób. Na dobre wyniki wpływa również owocna współpraca z naszymi wewnętrznymi partnerami biznesowymi w ramach Grupy BZ WBK oraz dostawcami sprzętu. Klienci wybierając naszą ofertę, doceniają jej dostępność i bardzo wysoką jakość. Chcemy tę sytuację utrzymać, silnie rozwijając się w każdym istotnym segmencie rynku. To będzie udany rok Prognozujemy, że 2014 r. będzie okresem czterech dobrych kwartałów na poziomie trzech ostatnich miesięcy ubiegłego roku. Spodziewamy się mocnego odbicia w branży budowlano-montażowej i dwucyfrowej dynamiki na tym rynku, co powinno przełożyć się na utrzymanie widocznego już pod koniec roku wzrostu w zakupie sprzętu budowlanego. Okres przejściowy w rolnictwie przed PROW powinien być dobry dla największych graczy, którzy dzięki rozbudowanej sieci dostawców i wyspecjalizowanej sieci sprzedaży będą blisko aktualnych potrzeb inwestycyjnych rolnika i będą mogli zaoferować mu specjalne szyte na miarę oferty czy też atrakcyjne finansowanie dowolnego potrzebnego mu specjalistycznego sprzętu, a nie tylko dofinansowywanego przez UE. Szymon Kamiński jest prezesem BZ WBK Leasing Tomasz Sudaj jest dyrektorem ds. strategii rynkowej w BZ WBK Leasing Ogółem ruchomości i nieruchomości w 2012 r. Zmiana (w proc.) 1 Nordea Finance Polska SA ,78 2 Deutsche Leasing Polska SA ,74 3 ING Lease ,08 4 Getin Leasing SA ,79 5 MAN Financial Services Poland ,05 6 Masterlease Polska (FUTURA)* ,71 7 BZWBK Leasing SA ,35 8 SGB Leasing Sp. z o.o ,9 9 Scania Finance ,81 10 VB Leasing Polska SA ,8 11 FGA Leasing ,74 12 Impuls Leasing Sp. z o.o ,86 13 Europejski Fundusz Leasingowy SA ,45 14 Millennium Leasing Sp. z o.o ,35 15 PKO Leasing SA ,53 16 NL Leasing Polska Spółka z o.o ,48 17 Siemens Finance Sp. z o.o ,16 18 Pekao Leasing Sp. z o. o ,47 * Masterlease Polska: Masterlease, Futura Leasing SA i Prime Car Management SA

8 perły polskiego leasingu marca 2014 r. 27 Rynek pojazdów po pierwszym kwietnia 2014 r. Już wkrótce wejdą w życie nowe przepisy dotyczące odliczania VAT-u od samochodów. Zmiany przygotowane przez resort finansów dotyczą również leasingu tzw. aut z kratką. Jak po 1 kwietnia 2014 r. będzie wyglądała w tym przypadku możliwość odliczenia VAT-u od rat leasingowych i co z umowami zawartymi przed tym terminem? Sebastian Bobrowski Jeszcze do końca marca obowiązują regulacje pozwalające przedsiębiorcom na zakup samochodu z kratką. Umożliwia to odliczenie 100 proc. VAT od wydatków związanych z jego eksploatacją i nabyciem również na podstawie umowy leasingowej. Warunek, który kwalifikuje do odliczenia całości VAT-u: samochód posiada homologację N1 wraz z zaświadczeniem z okręgowej stacji kontroli pojazdów oraz odpowiednią adnotacją w dowodzie rejestracyjnym. W przypadku, gdy samochód z kratką spełnia te warunki, może być uznany za ciężarowy, co daje prawo do odliczenia 100 proc. VAT od nabycia paliwa, wydatków eksploatacyjnych, a także rat leasingowych. Odliczenie 100 proc. VAT Od 1 kwietnia 2014 r. zmienią się jednak zasady odliczania VAT-u od samochodów. Powstaje więc pytanie co z umowami leasingowymi dotyczącymi pojazdów z kratką, które aktualnie pozwalają na odliczenie 100 proc. VAT od rat leasingowych? W takim przypadku możliwe będzie odliczanie pełnego VAT-u od rat leasingowych również po 1 kwietnia, ale po spełnieniu dwóch warunków: Ilość maszyn i urządzeń oddanych w leasing w 2013 r. (w mln zł) Lp. Spółka MiU 1 Europejski Fundusz Leasingowy SA BZWBK Leasing SA DLL/BGŻ* Getin Leasing SA Raiffeisen Leasing Polska SA BNP Paribas Leasing Solutions** Pekao Leasing Sp. z o. o VB Leasing Polska SA Siemens Finance Sp. z o.o ING Lease mleasing Sp. z o. o PKO Leasing SA Millennium Leasing Sp. z o.o SG Equipment Leasing Impuls Leasing Sp. z o.o IKB Leasing Deutsche Leasing Polska SA AKF Leasing ORIX Polska SA Caterpillar Financial Services 530 Poland Sp. z o. o. 21 Nordea Finance Polska SA SGB Leasing Sp. z o. o Handlowy Leasing Sp. z o.o Volkswagen Leasing NL Leasing Polska Spółka z o. o Scania Finance 1 * DLL / BGŻ Leasing: De Lage Landen Leasing Polska SA, BGŻ Leasing Sp. z o. o. * przedsiębiorca odebrał leasingowany samochód przed 1 kwietnia 2014 r.; umowa leasingu została zarejestrowana w urzędzie skarbowym do 2 maja 2014 r. (30 dni od dnia wejścia ustawy w życie). Zgodnie z tymi wymogami, jeśli przedsiębiorca podpisze umowę przed 1 kwietnia, ale do tego czasu samochód nie trafi w jego ręce, to nie odliczy pełnego VAT-u od rat leasingowych. Tym samym biorąc obecnie auto z kratką w leasing i chcąc odliczyć 100 proc. VAT najlepiej wybrać samochód, na który nie trzeba będzie czekać miesiącami. Należy jednak wiedzieć, że jeśli po 1 kwietnia przedsiębiorca będzie odliczał całość VAT-u od rat leasingowych, to niekoniecznie identycznie musi postąpić w przypadku innych wydatków poniesionych po tej dacie, np. związanych z eksploatacją czy nabyciem paliwa. Tutaj zastosowanie znajdą bowiem zmienione zasady. Ilość sprzętu i oprogramowania IT oddanych w leasing w 2013 r. Lp. Spółka IT 1 Europejski Fundusz Leasingowy SA Pekao Leasing Sp. z o. o mleasing Sp. z o. o Raiffeisen Leasing Polska SA ING Lease BZWBK Leasing SA ORIX Polska SA SG Equipment Leasing BNP Paribas Leasing Solutions* VB Leasing Polska SA PKO Leasing SA Getin Leasing SA Impuls Leasing Sp. z o.o Millennium Leasing Sp. z o.o Siemens Finance Sp. z o.o DLL/BGŻ** Nordea Finance Polska SA SGB Leasing Sp. z o. o Handlowy Leasing Sp. z o.o IKB Leasing Deutsche Leasing Polska SA 2 20 Volkswagen Leasing 21 AKF Leasing 1 21 FGA Leasing Polska Sp. z o. o. 1 BGŻ Leasing Sp. z o. o. 2 Wysokość VAT Zgodnie z nowymi regulacjami, które wchodzą w życie 1 kwietnia 2014 r. wartość możliwego do odliczenia VAT-u od samochodu będzie zależała od sposobu jego użytkowania. Co za tym idzie jeśli pojazd będzie wykorzystywany: zarówno w firmie, jak i prywatnie przedsiębiorca odliczy 50 proc. VAT. Odnosi się to zarówno do jego nabycia, jak i wydatków eksploatacyjnych. Możliwość odliczenia połowy VAT-u od zakupu paliwa pojawi się dopiero 1 lipca 2015 r.; wyłącznie na potrzeby firmowe przedsiębiorca odliczy 100 proc. VAT. Taki sposób użytkowania pojazdu pozwoli na odliczenie pełnego VAT-u od zakupu, paliwa oraz wydatków eksploatacyjnych. Należy jednak pamiętać, że przedsiębiorca będzie musiał udowodnić, że samochód wykorzystuje wyłącznie na cele prowadzonej działalności. Dlatego konieczne stanie się prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu do celów VAT. Przedsiębiorca zobligowany jest również do zgłoszenia informacji o pojazdach do naczelnika urzędu skarbowego. Leasing nieruchomości dlaczego tak mało i co dalej? Leasing nieruchomości komercyjnych to wciąż produkt niszowy na polskim rynku leasingu. Dlaczego? Zbigniew Ligmann Odpowiedź jest prosta z danych publikowanych przez ZPL wynika, że udział nieruchomości w ogólnej wartości środków oddanych w leasing (lata ) nie przekracza 5 proc., a średnia wartość umowy oscyluje w granicach 5 6 mln zł. Widać, że nie jest to produkt dostępny dla małych i średnich przedsiębiorstw. Trudno szukać na rynku firm, które udzielą leasingu nieruchomości na kwotę tys. zł. Finansowanie na tym poziomie jest praktycznie niemożliwe, spółki tłumaczą to skomplikowaną procedurą, wysokimi kosztami i czasochłonnością. Brakuje również wyspecjalizowanych doradców, którzy mogliby kompleksowo przeprowadzić transakcję, łącznie z podpisaniem umowy leasingu w formie aktu notarialnego. Znikomy jest udział transakcji o wartości poniżej średnich. Wzrost w tym zakresie w 2013 r. to zasługa głównie dwóch czynników: skrócenia do pięciu lat minimalnego okresu trwania umowy leasingu operacyjnego, możliwości finansowania prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz paradoksalnie utrudniony dla podmiotów dostęp do kredytów z zabezpieczeniem hipotecznym. Nie świadczy to jednak o zmianie podejścia branży do leasingu nieruchomości. W zachodniej Europie nie jest tak źle, leasing nieruchomości jest jednym z podstawowych produktów dostępnych dla małych i średnich przedsiębiorstw. W Polsce największą barierą w rozwoju produktu są, i niestety Powyższe zasady będą się również odnosiły do odliczania VAT-u w kontekście leasingu. Co za tym idzie jeśli przedsiębiorca zdecyduje się wykorzystywać samochód zarówno do celów prywatnych, jak i firmowych, odliczy 50 proc. VAT od rat leasingowych. Z kolei jeśli auto będzie używane tylko w działalności, odliczy pełen VAT. Nie będzie już istotne czy pojazd spełnia warunki homologacji. Jedynym kryterium będzie sposób jego użytkowania. To regulacje, które dotyczą samochodów osobowych. W przypadku samochodów ciężarowych o masie powyżej 3,5 tony w dalszym ciągu możliwe będzie odliczenie 100 proc. VAT. Autor jest dyrektorem finansowym w infakt.pl będą rozbudowane procedury, szersze wymogi dokumentacyjne, brak kompleksowości działania, a wraz z tym większe nakłady pracy przekładane na samą cenę leasingu. Brakuje na rynku firm leasingujących nieruchomości o wartościach poniżej 1 mln zł. Powstałą niszę rynkową zamierza wykorzystać Leasing-Experts SA (Wrocław). Nowy podmiot na rynku Chcemy przełamać ten rynkowy impas, rozszerzając działalność Leasing-Experts SA o fundusz leasingowy, specjalizujący się w finansowaniu transakcji nieruchomości komercyjnych do 1 mln zł. Trwające od kilku miesięcy przygotowania do tego typu leasingu są na ukończeniu i obecnie rozpoczynamy realizację pierwszych umów. Wykorzystując własną doświadczoną już sieć sprzedaży (ok. 90 oddziałów w całym kraju) oraz duże zapotrzebowanie na tego typu produkt Leasing-Experts SA w krótkim okresie czasu zbuduje bezpieczny portfel nieruchomości i wierzytelności, a tym samym dołączy do grona ok. 30 firm leasingowych funkcjonujących w Polsce. Dynamiczny rozwój Warto wspomnieć, że Leasing-Experts SA zaledwie po pięciu miesiącach od debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zrealizował pierwszą emisję obligacji korporacyjnych, z których pozyskał ponad 1 mln zł, a to dopiero początek przygody z rynkiem obligacji, który ma być jednym ze źródeł pozyskiwania kapitału. Oferującym obligacje serii A był Dom Maklerski INVISTA SA. Autor jest dyrektorem Departamentu Leasingu Nieruchomości w firmie Leasing-Experts SA

9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW.

9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW. 9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA fot: fotolia 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW 26 9 15 maja 2014 r. ZŁOTA SETKA RANKING 100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE dr inż. Małgorzata Smolarek dr Joanna Dzieńdziora Instytut Zarządzania i Ekonomii, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki branży leasingowej za 2013 rok

Wyniki branży leasingowej za 2013 rok Wyniki branży leasingowej za 2013 rok Konferencja prasowa Związku Polskiego Leasingu 22.01.2014 Konfederacja Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 Warszawa Lista członków Związku Polskiego Leasingu Akf leasingpolska

Bardziej szczegółowo

Transport Logistyka Spedycja

Transport Logistyka Spedycja MARKETING AFILIACYJNY I PASJA, ŻĄDZA I... DIAMENTY I POLSKI BIZNES, UNIJNE PIENIĄDZE M a g a z y n P r a c o d a w c ó w P o l s k i c h www.gazeta-msp.pl Wrzesień 2009 Nr 9(89)/2009 Indeks 379654 Cena

Bardziej szczegółowo

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca:

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca: Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach Copywriter: Edyta Prozorowska Projekt okładki: Aneta Wasilik Wydawca: 8&8 Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław NIP: 8971782498

Bardziej szczegółowo

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać!

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! od początku 04 Podsumowanie kwartału mobilnie 06 Badanie Mobilna

Bardziej szczegółowo

MŚP pod lupą Raport 2011

MŚP pod lupą Raport 2011 MŚP pod lupą Raport 2011 Wstęp MŚP pod lupą Prezentujemy Państwu raport poświęcony sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. MŚP są najważniejszą siłą gospodarki, stanowiąc 99 procent ogółu

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane:

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane: ZŁOTA SETKA 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych 1 7 marca 2013 r. 19 instytucji finansowych Nagrody przyznane: Europejski Fundusz Leasingowy w kategorii: leasing Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA PL Przedsiębiorstwa i przemysł Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA W pigułce Ogólna sytuacja gospodarcza polskich MŚP w 2013 r. była stabilna. Brak istotnych zmian w porównaniu z rokiem poprzednim odzwierciedlają

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów Celem raportu jest omówienie roli rynku kapitałowego w rozwoju polskich regionów oraz pokazanie, że jest jeszcze ogromna liczba przedsiębiorstw i samorządów, które mogą skorzystać z tej formy finansowania

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

Jakość w leasingu. Jak mali i średni przedsiębiorcy oceniają firmy leasingowe w Polsce? RAPORT 2014. badanie. Przeprowadzone przez.

Jakość w leasingu. Jak mali i średni przedsiębiorcy oceniają firmy leasingowe w Polsce? RAPORT 2014. badanie. Przeprowadzone przez. Jakość w leasingu Jak mali i średni przedsiębiorcy oceniają firmy leasingowe w Polsce? RAPORT 2014 Lipiec 2014 badanie Przeprowadzone przez SPIS TREŚCI WSTĘP 3 LEASING WŚRÓD małych i średnich Przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012. Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian. CD Projekt RED American Dream po polsku

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012. Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian. CD Projekt RED American Dream po polsku Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012 Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian CD Projekt RED American Dream po polsku FOT. OKŁADKA ŁUKASZ KRÓL od początku 04 podsumowanie kwartału

Bardziej szczegółowo

Business Growth. Uczmy się dbać o swoje pieniądze. Finanse z ludzką twarzą. Świadome planowanie płynności. Drukarka w firmie

Business Growth. Uczmy się dbać o swoje pieniądze. Finanse z ludzką twarzą. Świadome planowanie płynności. Drukarka w firmie Na drodze do rozwoju małej i średniej firmy Business Growth F I N A N S E Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I E LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2009 WWW.BUSINESSGROWTH.PL Uczmy się dbać o swoje pieniądze RELACJA

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH MAREK MATEJUN Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka ARKADIUSZ ODERKIEWICZ ING Bank Śląski S.A. WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH W ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW REGIONU ŁÓDZKIEGO [ Po więcej

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji 4 lutego 2008 BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 70000 65000 60000 55000 pkt Rynek akcji Makroekonomia 49 092 Średnie P/E 2008 Średnie P/E 2009 Średni dzienny obrót (3 m-ce)

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo