Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Mechaników Polskich Zespól Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Mechaników Polskich Zespól Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego"

Transkrypt

1 Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Mechaników Polskich Zespól Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP - ZORPOT Ośrodek w Poznaniu Symbol E - 139/ Poznań, Al. Niepodległości 2 tel./fax , wew. 244 e- mail: Zamawiający: KREDYT LEASE S.A. ul. Kasprzaka 2/ WARSZAWA NIP Zlecenie z dnia: roku Temat: Ocena stanu technicznego i ustalenie wartości rynkowej: 1. Ssak medyczny Ca-Mi New Askir 20 nr seryjny: szt. 2. Ssak medyczny Ca-Mi New Askir 20 nr seryjny: szt. 3. Ssak medyczny Ca-Mi New Askir 30 nr seryjny: szt. 4. Ssak medyczny Ca-Mi New Askir 230/12 BR nr seryjny: szt. 5. Ssak medyczny Ca-Mi New Askir 230/12 BR nr seryjny: szt. 6. Tester laboratoryjny Orion Diagnostica nr seryjny: szt. 7. Tester laboratoryjny Orion Diagnostica nr seryjny: szt. Nr umowy leasingowej: 8839/06/2011/LF Ekspertyza wykonana w wersji elektronicznej nie wymaga pieczątek i podpisów Data: Podpis: Kierownik Zespołu mgr inŝ. Wojciech Senger Weryfikator mgr inŝ. Marian Grochowina Dyrektor Ośrodka mgr inŝ. Andrzej Czarnecki

2 2 1. PODSTAWA FORMALNA Formalną podstawą opracowania jest zlecenie firmy Kredyt Lease S.A. ul. Kasprzaka 2/8, Warszawa z dnia r. 2. PODSTAWA MERYTORYCZNA Podstawę merytoryczną stanowią: wizja lokalna, informacje handlowe, techniczne, eksploatacyjne z firm zajmujących się obrotem tego typu sprzętem, bank danych autora i ZORPOT Poznań. 3. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie obejmuje opis stanu technicznego i oszacowanie wartości rynkowej urządzeń medycznych Tabela 1 Tabela 1 Lp. Nazwa urządzenia Nr seryjny Ilość 1. Ssak medyczny Ca-Mi New Askir szt. 2. Ssak medyczny Ca-Mi New Askir szt. 3. Ssak medyczny Ca-Mi New Askir szt. 4. Ssak medyczny Ca-Mi New Askir 230/12 BR szt. 5. Ssak medyczny Ca-Mi New Askir 230/12 BR szt. 6. Tester laboratoryjny Orion Diagnostica szt. 7. Tester laboratoryjny Orion Diagnostica szt. a ponadto: identyfikację, kompletność, ustalenie sprawności technicznej, ustalenie stopnia nowoczesności konstrukcji, ustalenie stopnia zuŝycia, ustalenie wartości rynkowej, wykonanie dokumentacji fotograficznej.

3 3 4. CEL OPRACOWANIA Opracowanie ma na celu ustalenie wartości rynkowej (W R ). 5. WIZJA LOKALNA Wizja lokalna miała miejsce w firmie Centa pl. Sp. z o.o. w Wysogotowie w dniu r. Podczas wizji lokalnej obecni byli: Marcin Michalak, przedstawiciel firmy Centa pl. Sp. z o.o. Wojciech Senger, rzeczoznawca SIMP ZORPOT Poznań. 6. USTALENIA Z WIZJI LOKALNEJ W dniu wizji lokalnej przedmiotowe urządzenia znajdowały się w hali magazynowej firmy Centa. Wszystkie urządzenia podłączono do zasilania. Podczas wizji nie było moŝliwości sprawdzenia urządzeń w pełnym cyklu pracy. Podczas wizji ustalono (numeracja urządzeń wg Tabeli 1): Urządzenia nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5: po podłączeniu do zasilania urządzenia uruchomiły się pracowały na sucho - sprawne, brak naniesionych dat produkcji. Daty produkcji urządzeń ustalono na podstawie nr LOT z tabliczki znamionowej. Brak jakiejkolwiek dokumentacji dotyczącej wymienianych urządzeń. Urządzenie nr 1, nr 2 nr 3 kompletne. Urządzenie nr 4, nr 5 niekompletne, brak przewodów do zasilania z zapalniczki samochodowej. Urządzenia nr 6, nr 7: po podłączeniu zasilania - uruchomiły się, poprzez brak akcesoriów (nie wchodzących w wyposaŝenie urządzeń) brak moŝliwości oceny pełnej sprawności technicznej. Urządzenie nr 6, brak jakiekolwiek dokumentacji, brak zasilacza. Urządzenie nr 7, rzeczoznawcy udostępniono dokumentację: Instrukcje uŝycia 3 egz., Świadectwo Kalibracji z dnia wyniki OK. Urządzenie kompletne. Brak naniesionych dat produkcji na urządzeniach nr 6 i nr 7. Daty ustalono na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej.

4 4 7. OPIS URZĄDZEŃ (numeracja urządzeń wg Tabeli 1) Urządzenie nr 1: - producent: CA MI, Włochy, - typ: NEW ASKIR 20, - nr seryjny: 11587, - rok prod.: brak danych, - LOT: 1007C25, - REF: /12 - zasilanie - 230V/50 [Hz], - podciśnienie - 75 [Kpa], - przepływ ograniczony filtrem 16[l] (max 23[l]) - waga - 2,5 [kg], - wymiary - 35x21x18 [cm]. WyposaŜenie: - butla z poliwęglanu 1 L, z zaworem zabezpieczającym przed przepełnieniem, - regulator i wskaźnik podciśnienia, - dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik drenów. Urządzenie nr 2: - producent: CA MI, Włochy, - typ: NEW ASKIR 20, - nr seryjny: 11589, - rok prod.: brak danych, - LOT: 1007C25, - REF: /12 - zasilanie - 230V/50 [Hz], - podciśnienie - 75 [Kpa], - przepływ ograniczony filtrem 16[l] (max 23[l]) - waga - 2,5 [kg], - wymiary - 35x21x18 [cm]. WyposaŜenie: - butla z poliwęglanu 1 L, z zaworem zabezpieczającym przed przepełnieniem, - regulator i wskaźnik podciśnienia, - dreny i filtry.. Urządzenie nr 3: - producent: CA MI, Włochy, - typ: NEW ASKIR 30, - nr seryjny: 30442, - rok prod.: brak danych, - LOT: 1102C08, - REF: /02 - zasilanie 230V/50 [Hz], - podciśnienie - 80 [Kpa], - przepływ ograniczony filtrem 40[l] (max 45[l])

5 5 - waga - 2,5 [kg], - wymiary - 35x21x18 [cm]. WyposaŜenie: - butla z poliwęglanu 1 L, z zaworem zabezpieczającym przed przepełnieniem, - regulator i wskaźnik podciśnienia, - dreny i filtry. Urządzenie nr 4: - producent: CA MI, Włochy, - typ: NEW ASKIR 230/12 [V] BR, - nr seryjny: 11058, - rok prod.: brak danych, - LOT: 1009C20, - REF: /01, - zasilanie - 230[V] /50[Hz] /12 [VDC], - moc 50 [VA], - podciśnienie - 75 [Kpa], - przepływ max. 16 [l/min], - czas pracy z baterii [min], - waga 4,9 [kg], - wymiary - 35x21x18 [cm]. WyposaŜenie: - wewnętrzny akumulator 12V - 1-litrowa butla z poliwęglanu z zaworem przelewowym - dreny i filtr - regulator i wskaźnik podciśnienia - przewody do zasilania z zapalniczki samochodowej. Urządzenie nr 5: - producent: CA MI, Włochy, - typ: NEW ASKIR 12/230 [V] BR, - nr seryjny: 11059, - rok prod.: brak danych, - LOT: 1009C20, - REF: /01, - zasilanie - 230[V] /50[Hz] /12 [VDC], - moc 50 [VA], - podciśnienie - 75 [Kpa], - przepływ max. 16 [l/min], - czas pracy z baterii [min], - waga 4,9 [kg], - wymiary - 35x21x18 [cm]. WyposaŜenie: - wewnętrzny akumulator 12V - 1-litrowa butla z poliwęglanu z zaworem przelewowym

6 6 - dreny i filtr - regulator i wskaźnik podciśnienia - przewody do zasilania z zapalniczki samochodowej. Urządzenie nr 6: - producent: Orion Diagnostica, Finlandia, - typ: 06040, - nr seryjny: , - rok prod.: brak danych, - REF: , - zasilanie: [AC] lub baterie 8 x AA (1,5), - moŝliwość podłączenia do komputera i drukarki, - wyjścia: RS 232, LAN, Barcode, - waga 1,3 [kg] - wymiary: 20x13x7 [cm]. WyposaŜenie: - zasilacz 9 [V], - pokrowiec. Urządzenie nr 7: - producent: Orion Diagnostica, Finlandia, - typ: 06040, - nr seryjny: , - rok prod.: brak danych, - REF: , - zasilanie: [AC] lub baterie 8 x AA (1,5), - moŝliwość podłączenia do komputera i drukarki, - wyjścia: RS 232, LAN, Barcode, - waga 1,3 [kg] - wymiary: 20x13x7 [cm]. WyposaŜenie: - zasilacz 9 [V], - pokrowiec.

7 7 Stan techniczny urządzeń (Tabela 2) Tabela 2 Lp. Nazwa urządzenia Nr seryjny Opis 1. Ssak medyczny Ca-Mi New Askir Stan dobry, brak widocznych uszkodzeń 2. Ssak medyczny Ca-Mi New Askir Stan dobry, brak widocznych uszkodzeń 3. Ssak medyczny Ca-Mi New Askir Stan dobry, brak widocznych uszkodzeń 4. Ssak medyczny Ca-Mi New Askir 230/12 BR Stan dobry, brak widocznych uszkodzeń 5. Ssak medyczny Ca-Mi New Askir 230/12 BR Stan dobry, brak widocznych uszkodzeń 6. Tester laboratoryjny Orion Diagnostica Stan dobry, brak widocznych uszkodzeń 7. Tester laboratoryjny Orion Diagnostica Stan dobry, brak widocznych uszkodzeń 8. WYCENA (numeracja urządzeń wg Tabeli 1) Przyjmuję podejście kosztowe mieszane, metodę odtworzenia z elementami metody rynkowej - porównawczej za pomocą wzoru: gdzie: W R wartość rynkowa, W p cena zakupu nowej maszyny, S stopień zuŝycia W R = W P (1 S/100) K P E K współczynnik nowoczesności konstrukcji wycenianej do wzorca,k = 1 α (Te 1), Te ilość lat eksploatacji, α współczynnik empiryczny, P współczynnik porównywalności, E współczynnik podatności rynkowej,

8 8 1. Ssak medyczny Ca-Mi New Askir 20 nr seryjny: Ustalam: S (stopień zuŝycia) T e α P E 10% 3 0,01 0,9 0,6 Podstawa wyceny informacje handlowe z firm zajmujących się obrotem i serwisem tego typu urządzeniami. Przyjmuję wartość W p = 635,00 zł netto. W R = 635 ( 1 10/100) [1 0,01 (3 1)] 0,9 0,6 = 302,44 zł netto Wartość rynkowa Ssaka medycznego Ca-Mi New Askir 20 nr seryjny: po zaokrągleniu wynosi: W R = 300,00 zł netto słownie: trzysta złotych netto RZECZOZNAWCA SIMP mgr inŝ. Wojciech Senger nr leg. 9776/11 Poznań, dnia r

9 9 2. Ssak medyczny Ca-Mi New Askir 20 nr seryjny: Ustalam: S (stopień zuŝycia) T e α P E 10% 3 0,01 0,9 0,6 Podstawa wyceny informacje handlowe z firm zajmujących się obrotem i serwisem tego typu urządzeniami. Przyjmuję wartość W p = 635,00 zł netto. W R = 635 ( 1 10/100) [1 0,01 (3 1)] 0,9 0,6 = 302,44 zł netto Wartość rynkowa Ssaka medycznego Ca-Mi New Askir 20 nr seryjny: po zaokrągleniu wynosi: W R = 300,00 zł netto słownie: trzysta złotych netto RZECZOZNAWCA SIMP mgr inŝ. Wojciech Senger nr leg. 9776/11 Poznań, dnia r

10 10 3. Ssak medyczny Ca-Mi New Askir 30 nr seryjny: Ustalam: S (stopień zuŝycia) T e α P E 10% 2 0,01 0,9 0,6 Podstawa wyceny informacje handlowe z firm zajmujących się obrotem i serwisem tego typu urządzeniami. Przyjmuję wartość W p = 935,00 zł netto. W R = 935 ( 1 10/100) [1 0,01 (2 1)] 0,9 0,6 = 449,87 zł netto Wartość rynkowa Ssaka medycznego Ca-Mi New Askir 30 nr seryjny: po zaokrągleniu wynosi: W R = 450,00 zł netto słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych netto RZECZOZNAWCA SIMP mgr inŝ. Wojciech Senger nr leg. 9776/11 Poznań, dnia r

11 11 4. Ssak medyczny Ca-Mi New Askir 230/12 BR nr seryjny: Ustalam: S (stopień zuŝycia) T e α P E 10% 3 0,01 0,9 0,6 Podstawa wyceny informacje handlowe z firm zajmujących się obrotem i serwisem tego typu urządzeniami. Przyjmuję wartość W p = 1 400,00 zł netto. W R = 1400 ( 1 10/100) [1 0,01 (3 1)] 0,9 0,6 = 666,79 zł netto ObniŜam wartość z powodu niekompletności o 40 zł. Wartość rynkowa Ssaka medycznego Ca-Mi New Askir 230/12 BR nr seryjny: po zaokrągleniu wynosi: W R = 600,00 zł netto słownie: sześćset złotych netto RZECZOZNAWCA SIMP mgr inŝ. Wojciech Senger nr leg. 9776/11 Poznań, dnia r

12 12 5. Ssak medyczny Ca-Mi New Askir 230/12 BR nr seryjny: Ustalam: S (stopień zuŝycia) T e α P E 10% 3 0,01 0,9 0,6 Podstawa wyceny informacje handlowe z firm zajmujących się obrotem i serwisem tego typu urządzeniami. Przyjmuję wartość W p = 1 400,00 zł netto. W R = 1400 ( 1 10/100) [1 0,01 (3 1)] 0,9 0,6 = 666,79 zł netto ObniŜam wartość z powodu niekompletności o 40 zł. Wartość rynkowa Ssaka medycznego Ca-Mi New Askir 230/12 BR nr seryjny: po zaokrągleniu wynosi: W R = 650,00 zł netto słownie: sześćset złotych netto RZECZOZNAWCA SIMP mgr inŝ. Wojciech Senger nr leg. 9776/11 Poznań, dnia r

13 13 6. Tester laboratoryjny Orion Diagnostica nr seryjny: Ustalam: S (stopień zuŝycia) T e α P E 10% 3 0,01 0,9 0,6 Podstawa wyceny informacje handlowe z firm zajmujących się obrotem i serwisem tego typu urządzeniami. Cena nowego urządzenia wynosi 975 EUR. Wg tabeli kursów walut NBP z dnia , 975 EUR = 4117,52 zł. Przyjmuję wartość W p = 4000 zł netto. W R = 4000 ( 1 10/100) [1 0,01 (3 1)] 0,9 0,6 = 1905,12 zł netto Wartość rynkowa Testera laboratoryjnego Orion Diagnostica nr seryjny: po zaokrągleniu wynosi: W R = 1 900,00 zł netto słownie: tysiąc dziewięćset złotych netto RZECZOZNAWCA SIMP mgr inŝ. Wojciech Senger nr leg. 9776/11 Poznań, dnia r

14 14 7. Tester laboratoryjny Orion Diagnostica nr seryjny: Ustalam: S (stopień zuŝycia) T e α P E 10% 3 0,01 0,9 0,6 Podstawa wyceny informacje handlowe z firm zajmujących się obrotem i serwisem tego typu urządzeniami. Cena nowego urządzenia wynosi 975 EUR. Wg tabeli kursów walut NBP z dnia , 975 EUR = 4117,52 zł. Przyjmuję wartość W p = 4000 zł netto. W R = 4000 ( 1 10/100) [1 0,01 (3 1)] 0,9 0,6 = 1905,12 zł netto Wartość rynkowa Testera laboratoryjnego Orion Diagnostica nr seryjny: po zaokrągleniu wynosi: W R = 1 900,00 zł netto słownie: tysiąc dziewięćset złotych netto RZECZOZNAWCA SIMP mgr inŝ. Wojciech Senger nr leg. 9776/11 Poznań, dnia r

15 15 9. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 7 zdjęć (numeracja urządzeń - zdjęć wg Tabeli 1) Foto1 Ssak medyczny Ca-Mi New Askir 20, nr seryjny: Foto 2 Ssak medyczny Ca-Mi New Askir 20, nr seryjny: 11589

16 16 Foto 3 Ssak medyczny Ca-Mi New Askir 30 nr seryjny: Foto 4 Ssak medyczny Ca-Mi New Askir 230/12 BR nr seryjny: 11058

17 17 Foto 5 Ssak medyczny Ca-Mi New Askir 230/12 BR nr seryjny: Foto 6 Tester laboratoryjny Orion Diagnostica nr seryjny:

18 18 Foto 7 Tester laboratoryjny Orion Diagnostica nr seryjny:

19 UWARUNKOWANIA 10.1 Opracowanie nie jest ekspertyzą stanu technicznego, lecz charakterystyka i ogólny stan techniczny stanowiły czynniki wpływające w istotnym stopniu na określoną wartość wycenianych urządzeń Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za ewentualne wady, których nie moŝna ustalić podczas wizji lokalnej lub skutki techniczne i prawne jakie mogą powstać w czasie przenoszenia wycenianych urządzeń na nowe miejsce przeznaczenia Wartość wycenianych urządzeń została ustalona na dzień sporządzenia wyceny dla warunków określonych w pkt Opracowanie moŝe być wykorzystane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem określonym w pkt Opracowanie zachowuje waŝność przez okres 6-ciu miesięcy od daty wykonania. Poznań, dnia r RZECZOZNAWCA SIMP mgr inŝ. Wojciech Senger nr leg. 9776/11

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 mgr inŝ. Warnicki Wojciech niezaleŝny RZECZOZNAWCA w zakresie Wyceny Maszyn, Urządzeń i Pojazdów Specjalistycznych WYCENA RYNKOWA Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

OPINIA OKREŚLAJĄCA WARTOŚĆ RYNKOWĄ

OPINIA OKREŚLAJĄCA WARTOŚĆ RYNKOWĄ OPINIA OKREŚLAJĄCA WARTOŚĆ RYNKOWĄ Przedmiot opinii : Samochód osobowy marki PEUGEOT model 607 o numerze rejestracyjnym KR 8300T Zleceniodawca : Komornik Sądowy przy S.R. dla Krakowa - Krowodrzy Leszek

Bardziej szczegółowo

WYCENA MASZYN I URZĄDZEŃ

WYCENA MASZYN I URZĄDZEŃ Dr hab. inż. Jerzy Napiórkowski prof. nadzw. WYCENA MASZYN I URZĄDZEŃ Email: napj@uwm.edu.pl 2 1. WPROWADZENIE Proces wyceny - uporządkowany ciąg działań analityczno rachunkowych w wyniku których uzyskiwane

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY NR 9

OPERAT SZACUNKOWY NR 9 PRAKTYKA ZAWODOWA W ZAKRESIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI OPERAT SZACUNKOWY NR 9 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA POŁOŻONA W DĘBICY, WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Pieczęć rzeczoznawcy Autor operatu:... Kraków, 5 kwietnia 009

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot.: przetargu nieograniczonego od 5.150.000 euro na robotę budowlaną Przebudowa

Bardziej szczegółowo

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU WYCENA Nr: 12/05/2015/IL Wykonawca wyceny : AUTO-TECHNIKA Dariusz Gromadka CCRS581/12 RS001443 Właściciel: Adres: Zadanie: IDEA LEASING SP. Z O.O. S.K.A. I ODDZIAŁ KRAKÓW ul. MOGILSKA 65 31-545 KRAKÓW

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: AG-I.273.2.28.2013

Znak sprawy: AG-I.273.2.28.2013 Znak sprawy: AG-I.273.2.28.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oraz instalację fabrycznie nowych urządzeń do radiołączności dla potrzeb Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Obowiązuje od 16.10.2014 r. generali.pl Spis treści Postanowienia ogólne............................................................... 3 Słownik pojęć stosowanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO dla Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY I GWARANCJI ACTE Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY I GWARANCJI ACTE Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY I GWARANCJI ACTE Sp. z o.o. I. OFERTY HANDLOWE 1. Zapytanie ofertowe może wpłynąć w postaci e-maila, faksu lub listu - wymagana jest forma pisemna. 2. Oferty handlowe są odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Dane pojazdu. Wartość bazowa pojazdu. Korekty. Ekspertyza DEKRA nr 78738/10/12-9511 z dnia 10-10-2012

Dane pojazdu. Wartość bazowa pojazdu. Korekty. Ekspertyza DEKRA nr 78738/10/12-9511 z dnia 10-10-2012 Nr zlecenia DEKRA: PEK(ZSP)/PEK(ZSP)/41862/12/10/08 Nr zlecenia/szkody: WP76921(27/0060/09)7/04273/09 Data zlecenia: 08-10-2012 Zleceniodawca: Karolina Kasprzak Pekao Leasing Sp. z o.o. ul. Puławska 182

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA NOKAUT S.A.... 5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 21

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU (za okres od 01.10.2014r. do 31.12.2014r.) MBF GROUP S.A. WARSZAWA, 3 LUTEGO 2015 ROKU ul. Bysławska 82 04-994 Warszawa Tel. +48 22 350 70 98 Fax +48 22 350 70 13

Bardziej szczegółowo

Realizacja usługi katalogowej Active Directory dla Państwowej Inspekcji Pracy

Realizacja usługi katalogowej Active Directory dla Państwowej Inspekcji Pracy 1 Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Krucza 38/42 00-926 Warszawa tel. 224203754 fax. 224203481 strona www www.pip.gov.pl NIP 5261026544 REGON - 007021519 Numer sprawy: GOZ-353-221-PO4/10

Bardziej szczegółowo

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R.

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R. POPRAWSKA I KASZTELAN Biegli Rewidenci Spółka Partnerska Badanie sprawozdań finansowych Prowadzenie ksiąg rachunkowych Doradztwo podatkowe BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LICZNIKA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO POMIARÓW BEZPOŚREDNICH 230 V / 5(60) A

INSTRUKCJA OBSŁUGI LICZNIKA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO POMIARÓW BEZPOŚREDNICH 230 V / 5(60) A Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. 42-200 Częstochowa, ul. Staszica 8 Tel.: 34 361-38-32, 34 366-44-95 Fax: 34 324-13-50, 34 361-38-35 e-mail: pozyton@pozyton.com.pl www.pozyton.com.pl

Bardziej szczegółowo

Opis instalacji solarnej fototermicznej z kolektorami próżniowymi na budynku 3.2. WIM UTP w Bydgoszczy. Dokumentacja stanowiska dydaktycznego

Opis instalacji solarnej fototermicznej z kolektorami próżniowymi na budynku 3.2. WIM UTP w Bydgoszczy. Dokumentacja stanowiska dydaktycznego Opis instalacji solarnej fototermicznej z kolektorami próżniowymi na budynku 3.2. WIM UTP w Bydgoszczy Dokumentacja stanowiska dydaktycznego Spis treści Str. I. Informacje ogólne... 4 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04

Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Rzeźnik Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę platformy sprzętowo-programowej pod system ERP na rzecz NITROERG S.A. w lokalizacji Krupski Młyn Nr postępowania: 40/PIW/2013 Zamówienie nie podlega

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 22 lutego 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 22 lutego 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 235 /11 WYROK z dnia 22 lutego 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Kuciak Protokolant: Przemysław Łaciński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 lutego

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU SPIS TREŚCI 1. Skonsolidowane Kwartalne Sprawozdanie Finansowe Za I Kwartał 2014 Roku... 4 1.1. Skonsolidowany bilans...

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE.

I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE. I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE. 1. Zleceniodawca: Syndyk Masy Upadłości Huta Ozdobnego Szkła sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej 38-400 Krosno ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 92 2. Wykonawca: mgr inż. Władysław

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo