Chesbrough H.W., Vanhaverbeke W., West J., Open innovation: researching a new paradigm, Oxford University Press, New York Chin K.S., Chan B.L.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Chesbrough H.W., Vanhaverbeke W., West J., Open innovation: researching a new paradigm, Oxford University Press, New York 2006. Chin K.S., Chan B.L."

Transkrypt

1 Bibliografia Adamik A. (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa Adizes I., Corporate life cycles. How and why corporations grow and what to do about it, Prentice-Hall, Englewood Cliffs Alderfer C.P., Existence, relatedness, and growth: human needs in organizational settings, Free Press, New York Apanowicz J., Metodologia nauk, Dom Organizatora TNOiK, Toruń Argyris C., Personality and organization, Harper & Row, New York Axelrod R., The evolution of cooperation, Basic Books, Banaszyk, S. Cyfert, Strategiczna odnowa przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa Barney J., Firm resources and sustained competitive advantage, Journal of Management, Vol. 17, No. 1, Barringer B.R., The effects of relational channel exchange on the small firm: a conceptual framework, Journal of Small Business Management, Vol. 35, No. 2, Baum J.R., Locke E.A., Smith K.G., Multidimensional model of venture growth, Academy of Management Journal, Vol. 44, No. 2, Beckhard R., Organization development: strategies and models, Addison-Wesley, Reading, MA Belderbos R., Carree M., Lokshin B., Cooperative R&D and firm performance, Research Policy, Vol. 33, No. 10, Bełz G., System zarządzania jako regulator odnowy i wzrostu przedsiębiorstw, UE, Wrocław Bengtsson M., Kock S., Cooperation and competition in relationships between competitors in business networks, Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 14, No. 3, Bennis W.G., Organization development: its nature, origins, and prospects, Addison-Wesley, Reading, MA Białasiewicz M. (red.), Rozwój przedsiębiorstw. Modele, czynniki strategie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, Białek J., Depta A., Statystyka dla studentów z programem STAT-STUD1.0, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H.Beck, Warszawa Blake R.R., Mouton J.S., Building a dynamic organization through grid organization development, Addison- Wesley, Reading, MA Borowiecki R., Kwieciński M. (red.), Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem - pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona. Wybrane problemy teorii i praktyki, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Boscherini L., Chiaroni D., Chiesa V., Frattini F., The process of organisational change in open innovation: evidence from high-tech firms, International Journal of Entrepreneurship & Innovation Management, Vol.17, No. 1, Bouncken R.B., Fredrich V., Coopetition: Performance implications and management antecedents, International Journal of Innovation Management, Vol.16, No. 5, Bouncken R.B., Kraus S., Innovation in knowledge-intensive industries: The double - edged sword of coopetition, Journal of Business Research, Vol. 66, No. 10, Bradford D.L., Burke W.W. (eds.), Reinventing OD, Jossey-Bass, San Francisco Brandenburger A.M., Nalebuff B.J., Co-opetition. 1. A revolutionary mindset that combines competition and cooperation. 2. The game theory strategy that s changing the game of business, New York: Currency, Doubleday, Budzisz B., Urban W., Wasiluk A. (red.), Stymulowanie rozwoju przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa Bushe G.R., Marshak R.J., Revisioning organization development. Diagnostic and dialogic premises and patterns of practice, The Journal of Applied Behavioral Science, Vol. 45, No.3, Byungchae J., Salomon R., Do leading or lagging firms learn more from exporting?, Strategic Management Journal, 2010, Vol.31, No. 10, Cameron K.S., Quinn R.E., Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Canals J., Managing corporate growth, Oxford University Press, Oxford Capon N., Farley J.U., Hoenig S., Determinant of financial performance: a metaanalysis, Management Science, Vol. 36, Chen M.J., Su K.H., Tsai W., Competitive tension: the awareness-motivation-capability perspective, Academy of Management Journal, Vol. 50, No. 1, 2007 Cherrington A.P., Advertising as a business force: a compilation of experience records, Doubleday, Page for the associated advertising clubs of America, 1913.

2 Chesbrough H.W., Vanhaverbeke W., West J., Open innovation: researching a new paradigm, Oxford University Press, New York Chin K.S., Chan B.L., Lam P.K., Identifying and prioritizing critical success factors for coopetition strategy, Industrial Management & Data Systems, Vol. 108 No. 4, Choi P., R. Garcia, C. Friedrich, The drivers for collective horizontal coopetition: A case study of screwcap initiatives in the international wine industry, International Journal of Strategic Business Alliances, Vol. 1, No. 3, Cieślak M. (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Communication to the Spring European Council. Working together for growth and jobs. A new start for the Lisbon Strategy, Commission of the European Communities, Brussels, Dostęp: en.pdf. Cummings T.G., Worley C.G., Organization development and change (9th ed.), South-Western College Publishing, Cincinnati, OH Cyfert S., Krzakiewicz K., Strategiczna Karta Wyników jako narzędzie dostosowania przedsiębiorstwa do warunków gospodarki rynkowej, [w:] R. Rutka (red.) Dostosowanie polskich przedsiębiorstw i instytucji do wymogów gospodarki rynkowej. Zarządzanie zasobami, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Cyfert S., Krzakiewicz K., Strategiczna kontrola procesów, [w:] M. Romanowska, M. Trocki (red.), Podejście procesowe w zarządzaniu, SGH, Warszawa Cygler J., Kooperencja - nowy typ relacji między konkurentami, Organizacja i Kierowanie, Nr 2, Cygler J., Zmiany w strategii rynkowej i systemie zarządzania przedsiębiorstw polskich pod wpływem aliansów z partnerami zagranicznymi, Organizacja i Kierowanie nr 1(99), Cygler J., Korzyści kooperencji oczekiwania i efekty, Organizacja i Kierowanie Nr 5 (158), Cygler J., Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, Wyd. SGH, Warszawa, Cygler J., Sroka W., Structural pathologies in inter-organizational networks and their consequences, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 110, No. 24, Cygler J., Aluchna M., Marciszewska E., Witek-Hajduk M.K., Materna G., Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne, Wolters Kluwer business, Warszawa Czakon W. (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, wydanie II, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa Czakon W., Dana L.P., Coopetition at Work: how firms shaped the airline industry, Journal of Social Management/Zeitschrift für Sozialmanagement, 11(2), Czakon W., Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, Czakon W., Koopetycja-splot tworzenia i zawłaszczania wartości, Przegląd Organizacji, Nr 12, Czakon W., Metodyka systematycznego przeglądu literatury, Przegląd Organizacji, Nr 3, Czakon W., Rogalski M., Coopetition typology revisited - a behavioural approach, International Journal of Business Environment, Vol. 6, No. 1, Czakon W., Równowaga a wzrost - relacja odwróconego U w naukach o zarządzaniu, Przegląd Organizacji Nr 10, Czakon W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa Dagnini B, Rocco E., Coopettion Strategy, theory, experiments and cases, Routledge Studies in Global Compettion, New York Dagnino G.B., Padula G., Coopetition strategy: a new kind of inter-firm dynamics for value creation, EURAM, Stockholm De Wit B., Mayer R., Synteza strategii. Tworzenie przewagi konkurencyjnej poprzez analizowanie paradoksów, PWE, Warszawa, Dodgson M., Gann D., Salter A., The management of technological innovation, Oxford University Press, New York Dolińska M., Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa O Dwyer M., Gilmore A., Carson D., Strategic alliances as an element of innovative marketing in SMEs, Journal of Strategic Marketing, Vol. 19, No. 1, Dyduch W., Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej, Akademia Ekonomicyna w Katowicach, Katowice Dyer J.H., Singh H., The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage, Academy of Management Review, Vol. 23, No 4, Earl B., Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Eriksson P.E., Achieving suitable coopetition in buyer supplier relationships: the case of AstraZeneca, Journal of Business-to-Business Marketing, Vol. 15, No. 4, 2008.

3 Europe A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, European Commission, Brussels, Dostęp: Eurostat, Working Group Meeting on Statistics on Science, Technology and Innovation, Luxembourg November doc. Eurostat/F4/STI/2008/12. Fabiańska K., Rokita J., Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa Fernandez A.S., Ji F.X., Yami S., Balancing exploration and exploitation tension in coopetition: the case of European space innovation programmes. International Journal of Business Environment, 6(1), Fernandez A.S., Le Roy F., Gnyawali D.R., Sources and management of tension in co-opetition case evidence from telecommunications satellites manufacturing in Europe, Industrial Marketing Mangement, Vol. 43, No.2, Fernandez A.S., Marques P., Le Roy F., Robert F., Mesurer la coopétition: Mission impossible?, Revue Sciences de Gestion, Nr 73/2010. Filatotchev I., Responding to Reviewers Comments, Publishing Quantitative Research in International Journal, British of Academy Management, Londyn Filip P., Rozwój przedsiębiorstwa przy uwzględnieniu procesu doboru kadr, Zeszyty Uniwersytetu Rzeszowskiego, Gallos J.V. (red.), Organization development, Jossey-Bass Reader, San Francisco Gergen K., Toward generative theory, Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 36, Ghobadi S., D Ambra J., Coopetitive relationships in cross-functional software development teams: How to model and measure?, Journal of Systems and Software, Vol. 85, No. 5, Gnyawali D.R., Park B.J.R., Co-opetition and technological innovation in small and medium-sized enterprises: A multilevel conceptual model, Journal of Small Business Management, Vol. 47, No. 3, Gnyawali D.R., Park B.J.R., Co-opetition between giants: Collaboration with competitors for technological innovation, Research Policy, Vol. 40, No. 5, Gnyawali D.R., Srivastava M.K., Complementary effects of clusters and networks on firm innovation: A conceptual model, Journal of Engineering and Technology Management, Vol. 30, No 1, Goedeking P., Competition, cooperation, co-opetition, and antitrust: Balancing economies of scale and competitive market structures. In networks in Aviation, Springer, Berlin Heidelberg Golnam A., Ritala P., Wegmann A., Coopetition within and between value networks - a typology and a modelling framework, International Journal of Business Environment, Vol. 6 No. 1, A, Gościński J. W., Cykl życia organizacji, PWE, Warszawa Greiner L., Evolution and resolution as organizations grow, Harvard Business Review, July-August Gwarda-Gruszczyńska E., Modele procesu komercjalizacji nowych technologii w przedsiębiorstwach. Uwarunkowania wyboru-kluczowe obszary decyzyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź Hagedoorn J., Understanding the rationale of strategic technology partnering: Interorganizational modes of cooperation and sectoral differences. Strategic Management Journal, Vol. 14, No. 5, Hahn D., Wachstumspolitik industriallen Unternehmen, Betriebswirtschaftliche Forschung Und Praxis, No.11, Hamel G., Breen B., Zarządzanie jutra, Wydawnictwo Red Horse, Hamel G., Competition for competence and interpartner learning within international strategic alliances, Strategic Management Journal, Vol. 12, No. S1, Hejduk I.K., Korczak J. (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin Hofstede G., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa, Holtzman Z., A strategy of innovation through the development of a portfolio of innovation capabilities, Journal of Management Development, Vol. 33, No. 1, Huxham C., Macdonald D., Introducing collaborative advantage: achieving inter-organizational effectiveness through meta strategy, Management Decision, Vol. 30, No. 3, Inkpen A.C., A note on the dynamics of learning alliances: competition, cooperation, and relative scope, Strategic Management Journal, Vol. 21, No. 7, Inkpen A.C., Tsang E., Social capital networks and knowledge transfer, Academy of Management Review, Vol. 30, No. 1, Innovation Management and the Konowledge-Driven Economy, European Commission Directorate General for Enterprise, Office for Official Publications of the European Communities, Brussels-Luxembourg, Jackson J.C., Organization development, University Press of America, Lanham, MD Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa Janasz W., Kozioł-Nadolna K., Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa Jashapara A., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2006.

4 Jemielniak D., Koźmiński A.K. (red.), Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa Jeżak J.(red.), Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Doświadczenia krajowe i międzynarodowe, Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, Łódź Kaczmarek B., Sikorski Cz., Podstawy zarządzania. Zachowania organizacyjne, Absolwent, Łódź Kahn K.B., Mentzer J.T., EDI and EDI Alliances: Implications for the Sales Forecasting Function, Journal of Marketing Theory and Practice, Spring Kaplan R., Norton D.N., Wdrażanie strategii dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwo Profesjonalne, PWN, Warszawa Kaplan R.S., Norton D., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Katz D., Kahn R.L., The social psychology of organizations, Wiley, New York Kitchen D. Jr, Snow Ch. C., Hoover V.L., Research on competitive dynamics: recent accomplishments and future challenges, Journal of Management, Vol. 30, No. 6, Kotler Ph., Philip Kotler odpowiada na pytania na temat marketingu, Wydawnictwo Rebis, Warszawa Kowalczyk A., Nogalski B., Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa Koźmiński A., Jemielniak D., Zmiana, rozwój, strategia. Zarządzanie od podstaw, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Krawczyk T., Diagnozowanie fazy rozwoju organizacji z wykorzystaniem metody list kontrolnych na przykładzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, Nr 1, Krot K., Lewicka D., The importance of trust in manager-employee relationships, International Journal of Electronic Business Management, Vol. 10, No. 3, Krot K., Lewicka D., Human side of innovation-individual and organisational environment-related aspects: the case of IBM, International Journal of Innovation and Learning, Vol. 9, No. 4, Krupski R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji, PWE, Warszawa Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne, koncepcje, metody, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław Krupski R.(red.), Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 27, Wałbrzych Krupski R., Elastyczność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław Krupski R., O szkole zasobów zarządzania strategicznego inaczej, Przegląd Organizacji, Nr 3, Krupski R., Okazje w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwa, Organizacja i Kierowanie, Nr 4, Krupski R., Planowany i nieplanowany rozwój małych firm, Przegląd Organizacji, Nr 11, Krupski, R., Redundancje zasobów i procedur jako panaceum na niepewność otoczenia, Organizacja i Kierowanie, 2 (151), Lachiewicz S. (red.) Zarządzanie rozwojem organizacji, tom I i II, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź Lachiewicz S., Adamik A., Matejun M. (red.), Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź Lachiewicz S., Matejun M. (red.), Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw, Wolters Kluwer business, Warszawa Lado A., Boyd N.G., Hanlon S.C., Competition, cooperation, and the search for economic rents: A syncretic model, Academy of Management Review, Vol. 22, No.1, Lawrence P.R., Lorsch J.W., Developing organizations: diagnosis and action, Addison-Wesley, Reading, MA Le Roy F., Dagnino G.B., Czakon W., Yami S., Strategie koopetycji - nowa forma dynamiki międzyorganizacyjnej?, Przegląd Organizacji, Nr 6, Le Roy F., Marques P., Robert F., Coopétition et performances-le cas du football professionnel français, Revue Sciences de Gestion, Nr 664, Le Roy F., Robert M., Lasch F., Cooperer avec ses amis ou avec ses ennemis. Quelle strategie pour innover?, Revue Francaise de Gestion, Nr 232, Leitch C., Hill F., Neergaard H., Entrepreneurial and business growth and the quest for a comprehensive theory: tilting at windmills? Entrepreneurship theory and practice, Entrepreneurial and Business Growth, Special Issue, Vol. 34, No. 2, 2010.

5 Leja K., Koopetycja metodą doskonalenia zarządzania szkołą wyższą, Przegląd Organizacji Nr7/8, Lewicka D., Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa Lewicka D., The impact of HRM on creating proinnovative work environment, International Journal of Innovation and Learning, Vol. 7, No. 4, Lewicka D., Relacje między zaufaniem horyzontalnym, współpracą i kulturą proinnowacyjną, Organizacja i Kierowanie Nr 3 (152), Lichtenthaler U., Open innovation: past research, current debates, and future directions, Academy of Management Perspectives, Vol. 25, No. 1, Likert R., The human organization, McGraw-Hill, New York Lisbon European Council 23 and 24 March Presidency conclusions. Dostęp: pressdata/en/ec/00100-r1.en0.htm. Loboda B., Motives for Coopetition in Mulisourcing Based on Example of Facilities Management, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014 (praca doktorska). Low J., Kalafut P.C., Niematerialna wartość firmy: ukryte źródła przewagi konkurencyjnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2004, s Lundvall B.Å., National innovation systems-analytical concept and development tool, Industry and Innovation, Vol. 14, No. 1, Luo J., Coopetition in international Business, 2004, Copenhagen Business School Press, Luo Y., A coopetition perspective of MNC-host government relations, Journal of International Management, Vol. 10, No. 4, Machaczka J., Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków Maillat D., Territorial dynamic, innovative milieus and regional policy, Entrepreneurship & Regional Development, Vol. 7, No. 2, Maniak G. (red.), Problemy ekonomii i polityki gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin Mariani M., Coopetition as an Emergent Strategy. Empirical Evidence from an Italian Consortium of Opera Houses, International Studies of Management & Organization, Vol. 37, No. 2, Marshak R.J., Grant D., Organizational discourse and new organization development practices, British Journal of Management, Vol. 19, Masłyk-Musiał E., Organizacje w ruchu. Strategie zarządzania zmianami, Oficyna Wydawnicza, Kraków Matejun M., Barriers to Development of High Technology Small and Medium sized Enterprises, Technical University of Lodz Press, Lodz Matejun M., Metoda studium przypadku egzemplifikacja wykorzystania w naukach o zarządzaniu, [w:] Matejun M. (red.), Rozwój organizacji w teorii i w praktyce zarządzania, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, nr 7, PTE Oddział w Łodzi, Łódź Matusiak K.B. (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa McGahan A. M., Porter M. E., How much does industry matter, really?, Strategic Management Journal 18, McKelvie A., Wiklund J., Advancing firm growth research: a focus on growth mode instead of growth rate, Entrepreneurship Theory and Practice, Baylor University, Waco, Texas McLean G.N., Organization development, Berrett-Koehler, San Francisco Meade P., Rabelo L., Jones A., Applications of chaos and complexity theories to the technology adoption life cycle: case studies in the hard-drive, microprocessor, and server high-tech industries, International Journal of Technology Management, Vol. 36 No. 4, Meade W., Hyman M.R., Blank L., Promotions as coopetition in the soft drink industry, Academy of Marketing Studies Journal, Vol. 13, No. 1, Miąsik D., Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej, Wolters Kluwer business, Warszawa Mikołajczyk Z., Zarządzanie procesami zmian w organizacjach, Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, Katowice Mintzberg H., Waters J.A., Of strategies, deliberate and emergent, Strategic Management Journal, Vol. 6, No. 3, Moore J.F., The death of competition: leadership and strategy in the age of business ecosystems, Harper Business, New York Morris M.H., Kocak A., Ozer A., Coopetition as small business strategy: implications for performance, Journal of Small Business Strategy, Vol. 18, No. 1, Spring/Summer 2007.

6 Nalebuff B.J., Brandenburger A., Co-opetition, Currency Double Day, New York Nauka i Technika w 2012 roku, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa Niemczyk J., Strategia. Od planu do sieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław Nogalski B., Karpacz J., Komponenty orientacji przedsiębiorczej studium przypadku, Contemporary Management Quarterly, No. 1, Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa OECD Science, Technology and Industry Scoreboard Innovation for Growth, OECD Publishing 2013, Ohkita K., Okura M., Coopetition and coordinated investment: Protecting Japanese video games intellectual property rights, International Journal of Business Environment, Vol. 6, No. 1, Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Data, Third Edition, OECD/Eurostat, Paris Parida V., Westerberg M., Frishammar J., Inbound open innovation activities in high-tech SMEs: the impact on innovation performance, Journal of Small Business Management, Vol. 50 No. 2, Pathak S., Pokharel M.P., Mahadevan S., Hyper-competition, collusion, free riding or coopetition: basins of attraction when firms simultaneously compete and cooperate, Nonlinear Dynamics, Psychology, And Life Sciences, Vol. 17, No. 1, Penc J., Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa, Peng T.J.A., Pike S., Yang J.C.H., Roos G., Is cooperation with competitors a good idea? An example in practice, British Journal of Management, Vol. 23, No. 4, Penrose E.T., The theory of the growth of the firm, Backwell, Oxford Perechuda K. (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Peters T.J., Waterman R.H., Poszukiwanie doskonałości w biznesie, Warszawa, Pichlak M., Otwarte innowacje jako nowy paradygmat w zarządzaniu innowacjami, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Nr 1871, Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa Porter M.E., Competitive advantage. Creating and sustaining superior performance, The Free Press, New York Porter M.E., Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Hellion, Gliwice Powell W.W., Koput K.W., Smith-Doerr L., Interorganizational collaboration and the locus of innovation: Networks of learning in biotechnology, Administrative Science Quarterly, Vol. 41, No. 1, Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław Pszczołowski T., Organizacja od dołu i od góry, WP, Warszawa Quinn J.B., Mintzberg H., The Strategy process. Concepts, Contexts, and Cases, Prentice Hall, New Jersey, Quinn R., Cameron K., Organizational life cycles and shifting. Criteria of effectiveness: some preliminary evidence, Management Science, Vol. 29, No. 1, Quintana-Garcia C., Benavides-Velasco C.A., Cooperation, competition, and innovative capability: a panel data of European dedicated biotechnology firms, Technovation, Vol. 24, No. 12, Ritala P., Coopetition strategy-when is it successful? Empirical evidence on innovation and market performance, British Journal of Management, Vol. 23, No. 3, Ritala P., Hurmelinna-Laukkanen P., Incremental and radical innovation in coopetition - The role of absorptive capacity and appropriability, Journal of Product Innovation Management, Vol. 30, No. 1, Ritala P., Hurmelinna-Laukkanen P., What's in it for me? Creating and appropriating value in innovationrelated coopetition, Technovation, 29(12), Robert F., Marques P, Le Roy F., Coopetition between SMEs: an empirical study of French professional football, International Journal of Entrepreneurship and Small Business, Vol. 8, No. 1, Rogalski M., Geograficzne aspekty badań nad koopetycją - dominujące ośrodki badawcze w ujęciu regionalnym, Zarządzanie i Finanse nr 1/2, Rogalski M., Strategia koopetycji- światowe trendy eksploracji, Przegląd Organizacji, Nr 9, Rokita J., Zarządzanie strategiczne: tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Romanowska M. (red.), Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa Romanowska M., Trocki M., Przedsiębiorstwo partnerskie, Difin, Warszawa Rusko R., Exploring the concept of coopetition: A typology for the strategic moves of the Finnish forest industry, Industrial Marketing Management, Vol. 40, No. 2, 2011.

7 Sankowska A., Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem. Perspektywa wewnątrzorganizacyjna, Difin, Warszawa Saunila M., Ukko J., Facilitating innovation capability through performance measurement. A study of Finnish SMEs, Management Research Review, Vol. 36, No. 10, Schein E.H., Bennis W.G. (eds.), Personal and organizational change through group methods, Wiley, New York Schumpeter J., The theory of economic development, Harvard University Press, Cambridge Singh K., Mitchell W., Growth Dynamics: The Bidirectional Relationship Between Interfirm Collaboration and Business Sales in Entrant and Incumbent Alliances, Strategic Management Journal, Vol. 26, Skalik J. (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Integracja, globalizacji, regionalizacja wyzwania dla przedsiębiorstw, Prace Naukowe Akademii Ekonomicynej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicynej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław Skalik J. (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 219, Sławińska M., Witczak H. (red.), Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, PWE, Warszawa Sopińska A., Gregorczyk S. (red.), Granice strukturalnej złożoności organizacji, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa Spencer J.W., Firms' knowledge sharing strategies in the global innovation system: empirical evidence from the flat panel display industry, Strategic Management Journal, Vol. 24, No. 3, Stabryła A., Zarządzanie rozwojem firmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Stankiewicz M.J. (red.), Pozytywny potencjał organizacji. Wstęp do użytecznej teorii zarządzania, TNOIK, Toruń Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstw. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora TNOiK, Toruń, Stańczyk-Hugiet E., Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław Stańczyk Hugiet E., Autonomia i zależność w układach koopetycyjnych, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, PTE Oddział w Łodzi, Łódź Stańczyk-Hugiet E., Strategiczny kontekst zarządzania wiedzą, Wydawnictwo Akademii Ekonomicynej we Wrocławiu, Wrocław Sułkowski Ł., Epistemologia i metodologia zarządzania, PWE, Warszawa Suszyński C. (red.), Przedsiębiorstwo. Wartość. Zarządzanie, PWE, Warszawa Sznajder A. (red.), Alianse marketingowe. Partnerstwa przedsiębiorstw dla zwiększenia konkurencyjności, Wolters Kluwer business, Warszawa Szymański G., Innowacje marketingowe w sektorze E-commerce, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź Światowiec-Szczepańska J., Ryzyko partnerstwa strategicznego przedsiębiorstw. Ujęcie modelowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań Tabaszewska E., Wprowadzanie i funkcjonowanie systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s.28. Targalski J., Przedsiębiorczość i rozwój firmy, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków Tchórzewski J, Cybernetyka życia i rozwoju systemów, Wydawnictwa Uczelniane WSRP, Siedlce, Teece D.J., Pisano G., Shuen A., Dynamic capabilities and strategic management, Strategic Management Journal, Vol. 18, No. 3, Tidd J., Bessant J., Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Wolters Kluwer, Warszawa Tidström A., Hagberg-Andersson Å., Critical events in time and space when cooperation turns into competition in business relationships, Industrial Marketing Management, Vol. 41, No. 2, Tidstrom A., Perspectives on coopetition on actor and operational levels, Management Research, Vol. 6, No. 3, Tura T., Harmaakorpi V., Social capital in building innovative regional capability, Regional Studies, Vol. 39, No. 8, Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa, Uzzi B., Social structure and competition in interfirm networks: The paradox of embeddedness, Administrative Science Quarterly, Vol. 42, No. 1, Van de Ven A.H., Poole M.S., Explaining development and change in organizations, The Academy of Management Review, Vol. 20, No. 3, 1995.

8 Wang Y., Roijakkers N., Vanhaverbeke W., Chen J., How Chinese firms employ open innovation to strengthen their innovative performance, International Journal of Technology Management, Vol. 59, No. 3/4, Wawrzyniak B., Polityka strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa Welch J., Welch S., Winning znaczy zwyciężać, Studio Emka, Warszawa, Wilmańska-Sosnowska S. Relacje z klientami w kreowaniu rynkowej wartości przedsiębiorstwa, Zarządzanie innowacyjne w gospodarce i biznesie, Nr 2(3), Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź Wu S.D., Aytac B., Berger R.T., Armbruster C.A., Managing Short Life-Cycle Technology Products for Agere Systems, Interfaces, Vol. 36, No. 3, Yami S., Castaldo S., Dagnino P., Le Roy F. (red.), Coopetition strategy: Winning Strategies for the 21 st century, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Yami S., Nemeh A., Organizing coopetition for innovation: The case of wireless telecommunication sector in Europe, Industrial Marketing Management, Vol. 43, No. 2, Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa Zakrzewska-Bielawska A., Kooperencja a wybory strategiczne innowacyjnych przedsiębiorstw na przykładzie doświadczeń firm high-tech, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego. Wybrane problemy kooperencji w rozwoju współczesnych organizacji, PTE Oddział w Łodzi, Łódź Zakrzewska-Bielawska A., Koopetycja - strategią sukcesu? Doświadczenia przedsiębiorstw high-tech, Zarządzanie i Finanse Vol. 11, No 4, 2013 część 1. Zakrzewska-Bielawska A., Relacje między strategią a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach wysokich technologii, Zeszyt Naukowy Nr 1095, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź Zakrzewska-Bielawska A., Zasobowe uwarunkowania koopetycji w przedsiębiorstwach high-tech, Przegląd Organizacji, Nr 2, Zook Ch., Niepowstrzymany rozwój. Jak zmienić firmę, gdy zmienia się rynek, MT Biznes, Warszawa Żuber R., Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa Źródła elektroniczne:

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania Dr inż. Edmund Pawłowski Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Modelowanie i projektowanie struktury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

DOROBEK NAUKOWY (1999/2003 r.)

DOROBEK NAUKOWY (1999/2003 r.) Sylwia Stańczyk Katedra Strategii i Metod Zarządzania DOROBEK NAUKOWY (1999/2003 r.) 1. Sylwia Stańczyk, Kultura organizacyjna jako czynnik sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa, [w:] Prace Naukowe AE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 11 Typy relacji koopetycyjnych, czyli o granicach między konkurencją a współpracą

Rozdział 11 Typy relacji koopetycyjnych, czyli o granicach między konkurencją a współpracą Agnieszka Zakrzewska-Bielawska 131 Rozdział 11 Typy relacji koopetycyjnych, czyli o granicach między konkurencją a współpracą Wstęp Szybkie tempo rozwoju technologii, wielokierunkowość rozwoju wiedzy,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Koopetycja strategią sukcesu? Doświadczenia przedsiębiorstw high-tech

Koopetycja strategią sukcesu? Doświadczenia przedsiębiorstw high-tech Agnieszka Zakrzewska-Bielawska * Koopetycja strategią sukcesu? Doświadczenia przedsiębiorstw high-tech Wstęp Strategia koopetycji łączy w sobie dwa przeciwstawne działania: konkurencję i współpracę, które

Bardziej szczegółowo

KOOPERENCJA A WYBORY STRATEGICZNE INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW NA PRZYKŁADZIE DOŚWIADCZEŃ FIRM HIGH-TECH 1. Streszczenie

KOOPERENCJA A WYBORY STRATEGICZNE INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW NA PRZYKŁADZIE DOŚWIADCZEŃ FIRM HIGH-TECH 1. Streszczenie KOOPERENCJA A WYBORY STRATEGICZNE INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW NA PRZYKŁADZIE DOŚWIADCZEŃ FIRM HIGH-TECH 1 Agnieszka Zakrzewska - Bielawska Streszczenie W artykule przedstawiono wybory strategiczne przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE Dr Urszula Szulczyńska

PUBLIKACJE Dr Urszula Szulczyńska PUBLIKACJE Dr Urszula Szulczyńska 1. Szulczyńska U., Wynalazczość pracownicza w przemyśle polskim w latach 1960 1986, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1988, z. 3: 197-210 2. Szulczyńska U.,

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 363 Management Forum 5 Redaktorzy naukowi Ewa Głuszek Grzegorz Bełz Wydawnictwo Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Lista publikacji. dr inż. Edyta Tabaszewska

Lista publikacji. dr inż. Edyta Tabaszewska Lista publikacji dr inż. Edyta Tabaszewska 2008 1. Zarządzanie wiedzą w globalnej firmie konsultingowej. Studium przypadku, W: Wachowiak P. (pod red.), Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji

Bardziej szczegółowo

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 Wprowadzenie 9 Część I. Zarządzanie marketingowe 1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 1.1. Różne koncepcje roli marketingu w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY

PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY Prof. zw. dr hab. Jan Rymarczyk PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY WYKŁAD I GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ 1. Pojęcie biznesu międzynarodowego 2. Pojęcie globalizacji i jej cechy 3. Stymulatory globalizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Zakład zarządzania. praktyczny. polski. kierunkowy-praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Zakład zarządzania. praktyczny. polski. kierunkowy-praktyczny. Analiza finansowa str.1 Analiza marketingowa str. 4 Analiza strategiczna str. 7 Biznes plan str. 10 Ocena opłacalności inwestycji str. 14 OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA BLOKI TEMATYCZNE Z KRÓTKĄ CHARAKTERYSTYKĄ

PROGRAM SZKOLENIA BLOKI TEMATYCZNE Z KRÓTKĄ CHARAKTERYSTYKĄ Nazwa szkolenia PROGRAM SZKOLENIA Techniki i metody zarządzania BLOKI TEMATYCZNE Z KRÓTKĄ CHARAKTERYSTYKĄ Lp. Nazwa bloku tematycznego Charakterystyka bloków tematycznych Liczba godzin Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ dr Anna Drapińska Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Marketingu WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ A. PRACE WYKONANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA Prace publikowane Artykuły naukowe

Bardziej szczegółowo

Koopetycja w procesie inwestycyjnym

Koopetycja w procesie inwestycyjnym Karolina Mucha-Kuś Maciej Sołtysik Tauron Polska Energia SA Koopetycja w procesie inwestycyjnym na przykładzie projektu budowy elektrowni jądrowej w Polsce Wprowadzenie Kapitałochłonne procesy inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Klasyczne a nowe teorie przewagi konkurencyjnej przedsiêbiorstw

Klasyczne a nowe teorie przewagi konkurencyjnej przedsiêbiorstw Joanna Bednarz Klasyczne a nowe teorie przewagi konkurencyjnej przedsiêbiorstw Przewaga konkurencyjna to obszar badañ, który jest zg³êbiany i analizowany nieprzerwanie od lat 80. XX wieku. Zajmowano siê

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. 1 2 Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku a zapożyczone z łaciny oznaczało: przyzwolenie, zgodę, a też,,podobać się. To właśnie

Bardziej szczegółowo

Koopetycja w procesie inwestycyjnym. na przykładzie projektu budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Karolina Mucha-Kuś, Maciej Sołtysik

Koopetycja w procesie inwestycyjnym. na przykładzie projektu budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Karolina Mucha-Kuś, Maciej Sołtysik Koopetycja w procesie inwestycyjnym na przykładzie projektu budowy elektrowni jądrowej w Polsce Karolina Mucha-Kuś, Maciej Sołtysik Streszczenie: Procesy inwestycyjne, w wyniku których powstają obiekty

Bardziej szczegółowo

Strategia nowoczesnego przedsiębiorstwa: zasoby i okazje

Strategia nowoczesnego przedsiębiorstwa: zasoby i okazje Źródło: A. Zakrzewska Bielawska, Strategia nowoczesnego przedsiębiorstwa: zasoby 59 Agnieszka Zakrzewska Bielawska Politechnika Łódzka Strategia nowoczesnego przedsiębiorstwa: zasoby i okazje Wstęp Pojęcie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej V/DWGM /554/2012 PLAN STUDIÓW stacjonarnych, drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Strategia Lizbońska droga do sukcesu zjednoczonej Europy, UKIE, Warszawa 2002, s. 11. 5

Strategia Lizbońska droga do sukcesu zjednoczonej Europy, UKIE, Warszawa 2002, s. 11. 5 O autorze Tomasz Bartosz Kalinowski ukończył studia w 2003 r. na Uniwersytecie Łódzkim. W tym samym roku został zatrudniony jako asystent w Katedrze Zarządzania Jakością tej uczelni oraz rozpoczął studia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK:

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK: Lp. I Introductory module 3 Academic skills Information Technology introduction Intellectual Property Mysterious Code of Science Online surveys Personal growth and social competences in the globalizedintercultural

Bardziej szczegółowo

Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej doświadczenia zachodnich krajów

Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej doświadczenia zachodnich krajów Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej doświadczenia zachodnich krajów Dr Marek Szarucki Katedra Analiz Strategicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Strategie koopetycji nowa forma dynamiki międzyorganizacyjnej?

Strategie koopetycji nowa forma dynamiki międzyorganizacyjnej? Strategie koopetycji nowa forma dynamiki międzyorganizacyjnej? Streszczenie: Celem artykułu jest pokazanie, że koopetycja nie jest ani rozwinięciem teorii konkurencji, ani teorii współdziałania. Definiuje

Bardziej szczegółowo

Pozycje książkowe. Udział w pracach zwartych

Pozycje książkowe. Udział w pracach zwartych Pozycje książkowe Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012 Planowanie i kontrola budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011 Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu,

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZP-2-301-MK-s Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZP-2-301-MK-s Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Nowoczesne koncepcje i działania marketingowe Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZP-2-301-MK-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Marketing Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Protection of Intangible Assets in Cooperative Networks

Protection of Intangible Assets in Cooperative Networks MPRA Munich Personal RePEc Archive Protection of Intangible Assets in Cooperative Networks Marta Najda-Janoszka Jagiellonian University in Krakow, Poland 5. March 2011 Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/42583/

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. 1 2 Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku a zapożyczone z łaciny oznaczało: przyzwolenie, zgodę, a też,,podobać się. To właśnie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych KOD WF/II/st/13 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II / semestr 4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie USOS 10000000

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZP-2-303-MK-n Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZP-2-303-MK-n Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Nazwa modułu: Nowoczesne koncepcje i działania marketingowe Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZP-2-303-MK-n Punkty ECTS: 6 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Marketing Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Redaktor^, naukowi,.'~*i\*\- ::"?' '"''* --f'.'.';-.-v 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp. '... Część

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

Innowacje marketingowe rozważania terminologiczno-definicyjne 1

Innowacje marketingowe rozważania terminologiczno-definicyjne 1 dr S. Wiśniewska Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Zasobami Pracy Innowacje marketingowe rozważania terminologiczno-definicyjne 1 Wstęp Współcześnie za kluczowy

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży odzieżowej. Working paper

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży odzieżowej. Working paper Ł. Kandzior, Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży odzieżowej Working paper JEL Classification: A 10 Słowa

Bardziej szczegółowo

International Business - studia licencjackie i magisterskie

International Business - studia licencjackie i magisterskie International Business - studia licencjackie i magisterskie Wydział Zarządzania Agenda 1. Trochęhistorii 2. Inspiracje i wzorce 3. Program studiów i sylwetka absolwenta 4. Formy prowadzenia i organizacja

Bardziej szczegółowo

Rozwój koopetycji w przemyśle spotkań

Rozwój koopetycji w przemyśle spotkań Rozwój koopetycji w przemyśle spotkań Hotele jako kluczowe podmioty w kształtowaniu oferty konferencyjnej dr Krzysztof Cieślikowski Warszawa 17-03-2016 Wybrane dylematy zarządzania w turystyce TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 ZARZĄDZANIE I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-ZZZ-ZP- -ST-IL-WRO (2015/2016) MAP008010W Matematyka 30 MAP008010C Matematyka

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Zarządzanie Marketingowe na rynku business- to- business

Studia podyplomowe Zarządzanie Marketingowe na rynku business- to- business 1. Analiza rynku 2. Strategia marketingowa 3. Operacje marketingowe 4. Zarządzanie marketingiem y 1.1. Analiza i prognozowanie rynku 1.2. Badania marketingowe 2.1. Strategie marketingowe 2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Jerzy Korczak

Dr inż. Jerzy Korczak Dr inż. Jerzy Korczak Wydział Studiów Stosowanych Instytut Ekonomii i Zarządzania Zakład TSL Adres email: korczak1@gazeta.pl 1. Wykształcenie: wyższe 2. Stopnie i tytuły naukowe: dr inż. 3. Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Wstęp do systemów informacyjnych

Wstęp do systemów informacyjnych Wstęp do systemów informacyjnych Organizacja kursu UEK w Krakowie Ryszard Tadeusiewicz 1 Opis kursu Nazwa kursu: Wstęp do systemów informacyjnych Kierunek: Informatyka Stosowana Wykłady: 30 godzin - Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

KLASTRY. badane szkiełkiem i okiem biogospodarka i ekoinnowacje. mgr Piotr Kryjom Instytut Przedsiębiorstwa SGH

KLASTRY. badane szkiełkiem i okiem biogospodarka i ekoinnowacje. mgr Piotr Kryjom Instytut Przedsiębiorstwa SGH KLASTRY badane szkiełkiem i okiem biogospodarka i ekoinnowacje mgr Piotr Kryjom Instytut Przedsiębiorstwa SGH Plan prezentacji: 1. Przestrzeń ekonomiczna a bieguny rozwoju, 2. Indentyfikacja klastrów,

Bardziej szczegółowo

Staż naukowy Foresight impact on innovation

Staż naukowy Foresight impact on innovation Staż naukowy Foresight impact on innovation Łukasz Nazarko Visitining Research Associate @ Yashiro Lab Institute of Industrial Science University of Tokyo Bialystok University of Technology Faculty of

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania

Bardziej szczegółowo

ROLA WSPÓŁPRACY MIĘDZYORGANIZACYJNEJ MSP W PROCESACH KSZTAŁTOWANIA KONKURENCYJNOŚCI REGIONU NA PRZYKŁADZIE FIRM REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ROLA WSPÓŁPRACY MIĘDZYORGANIZACYJNEJ MSP W PROCESACH KSZTAŁTOWANIA KONKURENCYJNOŚCI REGIONU NA PRZYKŁADZIE FIRM REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 17, Nr 1/2013 Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach L u d z i e, z a r z ą d z a n i e, g o s p o d a r k a Anna

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki i Edukacji ul. Nowoursynowska 166

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Marzena Świgoń. Xth National Forum for Scientific and Technical Information Zakopane, September 22th-25th, 2009

Marzena Świgoń. Xth National Forum for Scientific and Technical Information Zakopane, September 22th-25th, 2009 Xth National Forum for Scientific and Technical Information Zakopane, September 22th-25th, 2009 Marzena Świgoń Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Personal Knowledge Management (PKM) 1998 2009 termin,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci innowacyjnej przedsiębiorstwa ZET Transport Projekt badawczo-rozwojowy

Strategia rozwoju sieci innowacyjnej przedsiębiorstwa ZET Transport Projekt badawczo-rozwojowy Marta Gancarczyk Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu Abstrakt Strategia rozwoju sieci innowacyjnej przedsiębiorstwa ZET Transport Projekt badawczo-rozwojowy Strategy for developing

Bardziej szczegółowo

Ewelina Słupska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Arkadiusz Kozłowski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Ewelina Słupska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Arkadiusz Kozłowski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Ewelina Słupska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu rkadiusz Kozłowski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkującej

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności naukowej i organizacyjnej. w latach 2008-2010

Informacja o działalności naukowej i organizacyjnej. w latach 2008-2010 Jerzy Kisielnicki Informacja o działalności naukowej i organizacyjnej w latach 2008-2010 Członkostwo w komitetach naukowych konferencji i redakcjach czasopism: Członek komitetów redakcyjnych następujących

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży. kosmetycznej

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży. kosmetycznej Beata Tomys Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży kosmetycznej JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: Zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

Koopetycja splot tworzenia i zawłaszczania wartości

Koopetycja splot tworzenia i zawłaszczania wartości Wojciech Czakon Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Koopetycja splot tworzenia i zawłaszczania wartości Kondycja zarządzania strategicznego jako dyscypliny naukowej wydaje się lepsza niż jest w rzeczywistości.

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie strategiczne na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie strategiczne na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie strategiczne na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Zarządzanie strategiczne 2. Kod modułu : ZS (10-ZS-z2-s; 10-ZS-z2-ns)

Bardziej szczegółowo

Organisation and organisational structures. dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie www.zysko.

Organisation and organisational structures. dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie www.zysko. Organisation and organisational structures dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie www.zysko.pl The system model by Leavitt Structure Aims and objectives Technology (Administration)

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZP-2-302-MK-s Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZP-2-302-MK-s Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Budowanie marki i wizerunku obiektu rynkowego Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZP-2-302-MK-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Marketing Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zientara, P., New Europe s Old Regions, The Institute of Economic Affairs, London 2009.

Zientara, P., New Europe s Old Regions, The Institute of Economic Affairs, London 2009. Lista publikacji naukowych Monografie Zientara, P., Międzynarodowe migracje o charakterze ekonomicznym: przyczyny, mechanizmy, konsekwencje, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012. Zientara,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA

KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA Elementy obowiązkowe Esej naukowy indywidualny na dowolnie wybrany temat z zakresu przedmiotu, 3-5 stron standaryzowanego maszynopisu, przesłany do 09.01.2009 na adres e-mail:

Bardziej szczegółowo

B. Gabinet M. Zawadzka Wroclaw University of Economic

B. Gabinet M. Zawadzka Wroclaw University of Economic B. Gabinet M. Zawadzka Wroclaw University of Economic Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na podstawie przedsiębiorstw z branży uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo Słowa kluczowe: zarządzanie

Bardziej szczegółowo

M. Wojtyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

M. Wojtyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu M. Wojtyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 35: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Kośmider Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS TECHNOLOGY PARTNERS

Dr Tomasz Kośmider Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS TECHNOLOGY PARTNERS Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS 1. Założenia i cele Silna organizacja naukowo-badawcza, której celem jest uzyskanie pozycji lidera w obszarze realizacji i wdrażania wyników prac B+R oraz rozwijania aktywnej

Bardziej szczegółowo

15. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej,

15. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej, ZESTAWIENIE zagadnień i literatury do egzaminu doktorskiego z przedmiotów kierunkowych II Wydziałowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego Finanse

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13

Spis treści WSTĘP... 13 WSTĘP... 13 Rozdział I MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTWA A KREACJA WARTOŚCI... 15 (Adam Jabłoński) Wstęp... 15 1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a model zrównoważonego biznesu... 16 2. Ciągłość

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

Kreator innowacyjności

Kreator innowacyjności Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Lp. Rodzaj programu Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy Data rozpoczęcia projektu Data zakończenia projektu Całkowita wartość projektu w zł Wartość dofinansowania projektu

Bardziej szczegółowo

Strategie przedsiębiorstw w sieci. Wyniki badań firm high-tech

Strategie przedsiębiorstw w sieci. Wyniki badań firm high-tech PRACE NAUKOWE WWSZIP NR 32 (2)2015 ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE STRATEGIE SIECI I PRZEDSIĘBIORSTW W SIECI Politechnika Łódzka Strategie przedsiębiorstw w sieci. Wyniki badań firm high-tech WPROWADZENIE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9. Część I. Rynek usług IT

Spis treści. Wstęp... 9. Część I. Rynek usług IT Spis treści Wstęp.............................................................. 9 Część I. Rynek usług IT Andrzej Chluski: Technologiczne aspekty rozwoju usług telemedycznych 13 Iwona Chomiak-Orsa: Rozwój

Bardziej szczegółowo

Możliwości dla MŚP fundusze unijne

Możliwości dla MŚP fundusze unijne KRAKÓW, 17.04.2013 Możliwości dla MŚP fundusze unijne Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mamak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Katarzyna Mamak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Katarzyna Mamak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży pozostałe górnictwo i wydobywanie. Working paper

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie)

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Katarzyna Śledziewska Książki 1. Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu. Wnioski dla Polski, PWE, Warszawa 2012, współautor Czarny

Bardziej szczegółowo

Tytuł Wydawnictwo Okładka

Tytuł Wydawnictwo Okładka dr Joanna Szlęzak- Lp. 2015 Autor/ red. naukowy Tytuł Okładka 1 M. Jamroży, P. Felis, I. Olchowicz, J. Szlęzak- /red. Irena Olchowicz VAT w działalności gospodarczej Difin, Warszawa 2015, Liczba stron:

Bardziej szczegółowo

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008 Rok: 2011 Tytuł oryginału: Unikanie opodatkowania a struktura własności Źródło: W: Finanse nowe wyzwania teorii i praktyki, Finanse przedsiebiorstw/red. S. Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

MARKETING RELACYJNY I MARKETING WARTOŚCI W KIERUNKU PARADYGMATU ZINTEGROWANEGO

MARKETING RELACYJNY I MARKETING WARTOŚCI W KIERUNKU PARADYGMATU ZINTEGROWANEGO Paweł Chlipała Katedra Marketingu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie MARKETING RELACYJNY I MARKETING WARTOŚCI W KIERUNKU PARADYGMATU ZINTEGROWANEGO Wstęp Artykuł jest próbą zintegrowanego spojrzenia na

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński I. Książki naukowe (60 pkt l. Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej, CeDeWu 2013, 240 stron (20 pkt 2.

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki Korzyści osiągane poprzez realizację projektów innowacyjnych w podlaskich małych i średnich przedsiębiorstwach Benefits achieved by the implementation of innovative projects in the Podlaskie small and

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu NEGOCJACJE MIĘDZYKULTUROWE Rocznik studiów 2012/13 Wydział

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Marketing Marketing Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa i klastry perspektywa Komisji Europejskiej

Polityka klastrowa i klastry perspektywa Komisji Europejskiej Piotr Kryjom Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polityka klastrowa i klastry perspektywa Komisji Europejskiej Kraków, 03 czerwca 2013 r. Spis treści: 1. Trendy, 2. Działania Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych przed uzyskaniem stopnia doktora

Wykaz opublikowanych prac naukowych przed uzyskaniem stopnia doktora Wykaz opublikowanych prac naukowych przed uzyskaniem stopnia doktora ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH: 1. Etyka biznesu w: Cierpienie, myślenie działanie praca zbiorowa, Wyd. Uniwersytet Jagielloński Kraków 1999,

Bardziej szczegółowo

Kooperencja agentów ubezpieczeniowych

Kooperencja agentów ubezpieczeniowych Debiuty Iwona Krymarys Kooperencja agentów ubezpieczeniowych W artykule omówiono znaczenie zjawiska kooperencji pomiędzy agentami ubezpieczeniowymi będącymi członkami grup. We wprowadzeniu i części pierwszej

Bardziej szczegółowo

dr Marcin Kuzel Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania

dr Marcin Kuzel Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania dr Marcin Kuzel Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania fotografia Adres email: marcin.kuzel@byd.pl mkuzel@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo