Chesbrough H.W., Vanhaverbeke W., West J., Open innovation: researching a new paradigm, Oxford University Press, New York Chin K.S., Chan B.L.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Chesbrough H.W., Vanhaverbeke W., West J., Open innovation: researching a new paradigm, Oxford University Press, New York 2006. Chin K.S., Chan B.L."

Transkrypt

1 Bibliografia Adamik A. (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa Adizes I., Corporate life cycles. How and why corporations grow and what to do about it, Prentice-Hall, Englewood Cliffs Alderfer C.P., Existence, relatedness, and growth: human needs in organizational settings, Free Press, New York Apanowicz J., Metodologia nauk, Dom Organizatora TNOiK, Toruń Argyris C., Personality and organization, Harper & Row, New York Axelrod R., The evolution of cooperation, Basic Books, Banaszyk, S. Cyfert, Strategiczna odnowa przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa Barney J., Firm resources and sustained competitive advantage, Journal of Management, Vol. 17, No. 1, Barringer B.R., The effects of relational channel exchange on the small firm: a conceptual framework, Journal of Small Business Management, Vol. 35, No. 2, Baum J.R., Locke E.A., Smith K.G., Multidimensional model of venture growth, Academy of Management Journal, Vol. 44, No. 2, Beckhard R., Organization development: strategies and models, Addison-Wesley, Reading, MA Belderbos R., Carree M., Lokshin B., Cooperative R&D and firm performance, Research Policy, Vol. 33, No. 10, Bełz G., System zarządzania jako regulator odnowy i wzrostu przedsiębiorstw, UE, Wrocław Bengtsson M., Kock S., Cooperation and competition in relationships between competitors in business networks, Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 14, No. 3, Bennis W.G., Organization development: its nature, origins, and prospects, Addison-Wesley, Reading, MA Białasiewicz M. (red.), Rozwój przedsiębiorstw. Modele, czynniki strategie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, Białek J., Depta A., Statystyka dla studentów z programem STAT-STUD1.0, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H.Beck, Warszawa Blake R.R., Mouton J.S., Building a dynamic organization through grid organization development, Addison- Wesley, Reading, MA Borowiecki R., Kwieciński M. (red.), Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem - pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona. Wybrane problemy teorii i praktyki, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Boscherini L., Chiaroni D., Chiesa V., Frattini F., The process of organisational change in open innovation: evidence from high-tech firms, International Journal of Entrepreneurship & Innovation Management, Vol.17, No. 1, Bouncken R.B., Fredrich V., Coopetition: Performance implications and management antecedents, International Journal of Innovation Management, Vol.16, No. 5, Bouncken R.B., Kraus S., Innovation in knowledge-intensive industries: The double - edged sword of coopetition, Journal of Business Research, Vol. 66, No. 10, Bradford D.L., Burke W.W. (eds.), Reinventing OD, Jossey-Bass, San Francisco Brandenburger A.M., Nalebuff B.J., Co-opetition. 1. A revolutionary mindset that combines competition and cooperation. 2. The game theory strategy that s changing the game of business, New York: Currency, Doubleday, Budzisz B., Urban W., Wasiluk A. (red.), Stymulowanie rozwoju przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa Bushe G.R., Marshak R.J., Revisioning organization development. Diagnostic and dialogic premises and patterns of practice, The Journal of Applied Behavioral Science, Vol. 45, No.3, Byungchae J., Salomon R., Do leading or lagging firms learn more from exporting?, Strategic Management Journal, 2010, Vol.31, No. 10, Cameron K.S., Quinn R.E., Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Canals J., Managing corporate growth, Oxford University Press, Oxford Capon N., Farley J.U., Hoenig S., Determinant of financial performance: a metaanalysis, Management Science, Vol. 36, Chen M.J., Su K.H., Tsai W., Competitive tension: the awareness-motivation-capability perspective, Academy of Management Journal, Vol. 50, No. 1, 2007 Cherrington A.P., Advertising as a business force: a compilation of experience records, Doubleday, Page for the associated advertising clubs of America, 1913.

2 Chesbrough H.W., Vanhaverbeke W., West J., Open innovation: researching a new paradigm, Oxford University Press, New York Chin K.S., Chan B.L., Lam P.K., Identifying and prioritizing critical success factors for coopetition strategy, Industrial Management & Data Systems, Vol. 108 No. 4, Choi P., R. Garcia, C. Friedrich, The drivers for collective horizontal coopetition: A case study of screwcap initiatives in the international wine industry, International Journal of Strategic Business Alliances, Vol. 1, No. 3, Cieślak M. (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Communication to the Spring European Council. Working together for growth and jobs. A new start for the Lisbon Strategy, Commission of the European Communities, Brussels, Dostęp: en.pdf. Cummings T.G., Worley C.G., Organization development and change (9th ed.), South-Western College Publishing, Cincinnati, OH Cyfert S., Krzakiewicz K., Strategiczna Karta Wyników jako narzędzie dostosowania przedsiębiorstwa do warunków gospodarki rynkowej, [w:] R. Rutka (red.) Dostosowanie polskich przedsiębiorstw i instytucji do wymogów gospodarki rynkowej. Zarządzanie zasobami, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Cyfert S., Krzakiewicz K., Strategiczna kontrola procesów, [w:] M. Romanowska, M. Trocki (red.), Podejście procesowe w zarządzaniu, SGH, Warszawa Cygler J., Kooperencja - nowy typ relacji między konkurentami, Organizacja i Kierowanie, Nr 2, Cygler J., Zmiany w strategii rynkowej i systemie zarządzania przedsiębiorstw polskich pod wpływem aliansów z partnerami zagranicznymi, Organizacja i Kierowanie nr 1(99), Cygler J., Korzyści kooperencji oczekiwania i efekty, Organizacja i Kierowanie Nr 5 (158), Cygler J., Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, Wyd. SGH, Warszawa, Cygler J., Sroka W., Structural pathologies in inter-organizational networks and their consequences, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 110, No. 24, Cygler J., Aluchna M., Marciszewska E., Witek-Hajduk M.K., Materna G., Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne, Wolters Kluwer business, Warszawa Czakon W. (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, wydanie II, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa Czakon W., Dana L.P., Coopetition at Work: how firms shaped the airline industry, Journal of Social Management/Zeitschrift für Sozialmanagement, 11(2), Czakon W., Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, Czakon W., Koopetycja-splot tworzenia i zawłaszczania wartości, Przegląd Organizacji, Nr 12, Czakon W., Metodyka systematycznego przeglądu literatury, Przegląd Organizacji, Nr 3, Czakon W., Rogalski M., Coopetition typology revisited - a behavioural approach, International Journal of Business Environment, Vol. 6, No. 1, Czakon W., Równowaga a wzrost - relacja odwróconego U w naukach o zarządzaniu, Przegląd Organizacji Nr 10, Czakon W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa Dagnini B, Rocco E., Coopettion Strategy, theory, experiments and cases, Routledge Studies in Global Compettion, New York Dagnino G.B., Padula G., Coopetition strategy: a new kind of inter-firm dynamics for value creation, EURAM, Stockholm De Wit B., Mayer R., Synteza strategii. Tworzenie przewagi konkurencyjnej poprzez analizowanie paradoksów, PWE, Warszawa, Dodgson M., Gann D., Salter A., The management of technological innovation, Oxford University Press, New York Dolińska M., Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa O Dwyer M., Gilmore A., Carson D., Strategic alliances as an element of innovative marketing in SMEs, Journal of Strategic Marketing, Vol. 19, No. 1, Dyduch W., Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej, Akademia Ekonomicyna w Katowicach, Katowice Dyer J.H., Singh H., The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage, Academy of Management Review, Vol. 23, No 4, Earl B., Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Eriksson P.E., Achieving suitable coopetition in buyer supplier relationships: the case of AstraZeneca, Journal of Business-to-Business Marketing, Vol. 15, No. 4, 2008.

3 Europe A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, European Commission, Brussels, Dostęp: Eurostat, Working Group Meeting on Statistics on Science, Technology and Innovation, Luxembourg November doc. Eurostat/F4/STI/2008/12. Fabiańska K., Rokita J., Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa Fernandez A.S., Ji F.X., Yami S., Balancing exploration and exploitation tension in coopetition: the case of European space innovation programmes. International Journal of Business Environment, 6(1), Fernandez A.S., Le Roy F., Gnyawali D.R., Sources and management of tension in co-opetition case evidence from telecommunications satellites manufacturing in Europe, Industrial Marketing Mangement, Vol. 43, No.2, Fernandez A.S., Marques P., Le Roy F., Robert F., Mesurer la coopétition: Mission impossible?, Revue Sciences de Gestion, Nr 73/2010. Filatotchev I., Responding to Reviewers Comments, Publishing Quantitative Research in International Journal, British of Academy Management, Londyn Filip P., Rozwój przedsiębiorstwa przy uwzględnieniu procesu doboru kadr, Zeszyty Uniwersytetu Rzeszowskiego, Gallos J.V. (red.), Organization development, Jossey-Bass Reader, San Francisco Gergen K., Toward generative theory, Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 36, Ghobadi S., D Ambra J., Coopetitive relationships in cross-functional software development teams: How to model and measure?, Journal of Systems and Software, Vol. 85, No. 5, Gnyawali D.R., Park B.J.R., Co-opetition and technological innovation in small and medium-sized enterprises: A multilevel conceptual model, Journal of Small Business Management, Vol. 47, No. 3, Gnyawali D.R., Park B.J.R., Co-opetition between giants: Collaboration with competitors for technological innovation, Research Policy, Vol. 40, No. 5, Gnyawali D.R., Srivastava M.K., Complementary effects of clusters and networks on firm innovation: A conceptual model, Journal of Engineering and Technology Management, Vol. 30, No 1, Goedeking P., Competition, cooperation, co-opetition, and antitrust: Balancing economies of scale and competitive market structures. In networks in Aviation, Springer, Berlin Heidelberg Golnam A., Ritala P., Wegmann A., Coopetition within and between value networks - a typology and a modelling framework, International Journal of Business Environment, Vol. 6 No. 1, A, Gościński J. W., Cykl życia organizacji, PWE, Warszawa Greiner L., Evolution and resolution as organizations grow, Harvard Business Review, July-August Gwarda-Gruszczyńska E., Modele procesu komercjalizacji nowych technologii w przedsiębiorstwach. Uwarunkowania wyboru-kluczowe obszary decyzyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź Hagedoorn J., Understanding the rationale of strategic technology partnering: Interorganizational modes of cooperation and sectoral differences. Strategic Management Journal, Vol. 14, No. 5, Hahn D., Wachstumspolitik industriallen Unternehmen, Betriebswirtschaftliche Forschung Und Praxis, No.11, Hamel G., Breen B., Zarządzanie jutra, Wydawnictwo Red Horse, Hamel G., Competition for competence and interpartner learning within international strategic alliances, Strategic Management Journal, Vol. 12, No. S1, Hejduk I.K., Korczak J. (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin Hofstede G., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa, Holtzman Z., A strategy of innovation through the development of a portfolio of innovation capabilities, Journal of Management Development, Vol. 33, No. 1, Huxham C., Macdonald D., Introducing collaborative advantage: achieving inter-organizational effectiveness through meta strategy, Management Decision, Vol. 30, No. 3, Inkpen A.C., A note on the dynamics of learning alliances: competition, cooperation, and relative scope, Strategic Management Journal, Vol. 21, No. 7, Inkpen A.C., Tsang E., Social capital networks and knowledge transfer, Academy of Management Review, Vol. 30, No. 1, Innovation Management and the Konowledge-Driven Economy, European Commission Directorate General for Enterprise, Office for Official Publications of the European Communities, Brussels-Luxembourg, Jackson J.C., Organization development, University Press of America, Lanham, MD Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa Janasz W., Kozioł-Nadolna K., Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa Jashapara A., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2006.

4 Jemielniak D., Koźmiński A.K. (red.), Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa Jeżak J.(red.), Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Doświadczenia krajowe i międzynarodowe, Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, Łódź Kaczmarek B., Sikorski Cz., Podstawy zarządzania. Zachowania organizacyjne, Absolwent, Łódź Kahn K.B., Mentzer J.T., EDI and EDI Alliances: Implications for the Sales Forecasting Function, Journal of Marketing Theory and Practice, Spring Kaplan R., Norton D.N., Wdrażanie strategii dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwo Profesjonalne, PWN, Warszawa Kaplan R.S., Norton D., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Katz D., Kahn R.L., The social psychology of organizations, Wiley, New York Kitchen D. Jr, Snow Ch. C., Hoover V.L., Research on competitive dynamics: recent accomplishments and future challenges, Journal of Management, Vol. 30, No. 6, Kotler Ph., Philip Kotler odpowiada na pytania na temat marketingu, Wydawnictwo Rebis, Warszawa Kowalczyk A., Nogalski B., Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa Koźmiński A., Jemielniak D., Zmiana, rozwój, strategia. Zarządzanie od podstaw, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Krawczyk T., Diagnozowanie fazy rozwoju organizacji z wykorzystaniem metody list kontrolnych na przykładzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, Nr 1, Krot K., Lewicka D., The importance of trust in manager-employee relationships, International Journal of Electronic Business Management, Vol. 10, No. 3, Krot K., Lewicka D., Human side of innovation-individual and organisational environment-related aspects: the case of IBM, International Journal of Innovation and Learning, Vol. 9, No. 4, Krupski R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji, PWE, Warszawa Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne, koncepcje, metody, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław Krupski R.(red.), Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 27, Wałbrzych Krupski R., Elastyczność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław Krupski R., O szkole zasobów zarządzania strategicznego inaczej, Przegląd Organizacji, Nr 3, Krupski R., Okazje w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwa, Organizacja i Kierowanie, Nr 4, Krupski R., Planowany i nieplanowany rozwój małych firm, Przegląd Organizacji, Nr 11, Krupski, R., Redundancje zasobów i procedur jako panaceum na niepewność otoczenia, Organizacja i Kierowanie, 2 (151), Lachiewicz S. (red.) Zarządzanie rozwojem organizacji, tom I i II, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź Lachiewicz S., Adamik A., Matejun M. (red.), Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź Lachiewicz S., Matejun M. (red.), Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw, Wolters Kluwer business, Warszawa Lado A., Boyd N.G., Hanlon S.C., Competition, cooperation, and the search for economic rents: A syncretic model, Academy of Management Review, Vol. 22, No.1, Lawrence P.R., Lorsch J.W., Developing organizations: diagnosis and action, Addison-Wesley, Reading, MA Le Roy F., Dagnino G.B., Czakon W., Yami S., Strategie koopetycji - nowa forma dynamiki międzyorganizacyjnej?, Przegląd Organizacji, Nr 6, Le Roy F., Marques P., Robert F., Coopétition et performances-le cas du football professionnel français, Revue Sciences de Gestion, Nr 664, Le Roy F., Robert M., Lasch F., Cooperer avec ses amis ou avec ses ennemis. Quelle strategie pour innover?, Revue Francaise de Gestion, Nr 232, Leitch C., Hill F., Neergaard H., Entrepreneurial and business growth and the quest for a comprehensive theory: tilting at windmills? Entrepreneurship theory and practice, Entrepreneurial and Business Growth, Special Issue, Vol. 34, No. 2, 2010.

5 Leja K., Koopetycja metodą doskonalenia zarządzania szkołą wyższą, Przegląd Organizacji Nr7/8, Lewicka D., Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa Lewicka D., The impact of HRM on creating proinnovative work environment, International Journal of Innovation and Learning, Vol. 7, No. 4, Lewicka D., Relacje między zaufaniem horyzontalnym, współpracą i kulturą proinnowacyjną, Organizacja i Kierowanie Nr 3 (152), Lichtenthaler U., Open innovation: past research, current debates, and future directions, Academy of Management Perspectives, Vol. 25, No. 1, Likert R., The human organization, McGraw-Hill, New York Lisbon European Council 23 and 24 March Presidency conclusions. Dostęp: pressdata/en/ec/00100-r1.en0.htm. Loboda B., Motives for Coopetition in Mulisourcing Based on Example of Facilities Management, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014 (praca doktorska). Low J., Kalafut P.C., Niematerialna wartość firmy: ukryte źródła przewagi konkurencyjnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2004, s Lundvall B.Å., National innovation systems-analytical concept and development tool, Industry and Innovation, Vol. 14, No. 1, Luo J., Coopetition in international Business, 2004, Copenhagen Business School Press, Luo Y., A coopetition perspective of MNC-host government relations, Journal of International Management, Vol. 10, No. 4, Machaczka J., Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków Maillat D., Territorial dynamic, innovative milieus and regional policy, Entrepreneurship & Regional Development, Vol. 7, No. 2, Maniak G. (red.), Problemy ekonomii i polityki gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin Mariani M., Coopetition as an Emergent Strategy. Empirical Evidence from an Italian Consortium of Opera Houses, International Studies of Management & Organization, Vol. 37, No. 2, Marshak R.J., Grant D., Organizational discourse and new organization development practices, British Journal of Management, Vol. 19, Masłyk-Musiał E., Organizacje w ruchu. Strategie zarządzania zmianami, Oficyna Wydawnicza, Kraków Matejun M., Barriers to Development of High Technology Small and Medium sized Enterprises, Technical University of Lodz Press, Lodz Matejun M., Metoda studium przypadku egzemplifikacja wykorzystania w naukach o zarządzaniu, [w:] Matejun M. (red.), Rozwój organizacji w teorii i w praktyce zarządzania, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, nr 7, PTE Oddział w Łodzi, Łódź Matusiak K.B. (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa McGahan A. M., Porter M. E., How much does industry matter, really?, Strategic Management Journal 18, McKelvie A., Wiklund J., Advancing firm growth research: a focus on growth mode instead of growth rate, Entrepreneurship Theory and Practice, Baylor University, Waco, Texas McLean G.N., Organization development, Berrett-Koehler, San Francisco Meade P., Rabelo L., Jones A., Applications of chaos and complexity theories to the technology adoption life cycle: case studies in the hard-drive, microprocessor, and server high-tech industries, International Journal of Technology Management, Vol. 36 No. 4, Meade W., Hyman M.R., Blank L., Promotions as coopetition in the soft drink industry, Academy of Marketing Studies Journal, Vol. 13, No. 1, Miąsik D., Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej, Wolters Kluwer business, Warszawa Mikołajczyk Z., Zarządzanie procesami zmian w organizacjach, Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, Katowice Mintzberg H., Waters J.A., Of strategies, deliberate and emergent, Strategic Management Journal, Vol. 6, No. 3, Moore J.F., The death of competition: leadership and strategy in the age of business ecosystems, Harper Business, New York Morris M.H., Kocak A., Ozer A., Coopetition as small business strategy: implications for performance, Journal of Small Business Strategy, Vol. 18, No. 1, Spring/Summer 2007.

6 Nalebuff B.J., Brandenburger A., Co-opetition, Currency Double Day, New York Nauka i Technika w 2012 roku, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa Niemczyk J., Strategia. Od planu do sieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław Nogalski B., Karpacz J., Komponenty orientacji przedsiębiorczej studium przypadku, Contemporary Management Quarterly, No. 1, Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa OECD Science, Technology and Industry Scoreboard Innovation for Growth, OECD Publishing 2013, Ohkita K., Okura M., Coopetition and coordinated investment: Protecting Japanese video games intellectual property rights, International Journal of Business Environment, Vol. 6, No. 1, Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Data, Third Edition, OECD/Eurostat, Paris Parida V., Westerberg M., Frishammar J., Inbound open innovation activities in high-tech SMEs: the impact on innovation performance, Journal of Small Business Management, Vol. 50 No. 2, Pathak S., Pokharel M.P., Mahadevan S., Hyper-competition, collusion, free riding or coopetition: basins of attraction when firms simultaneously compete and cooperate, Nonlinear Dynamics, Psychology, And Life Sciences, Vol. 17, No. 1, Penc J., Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa, Peng T.J.A., Pike S., Yang J.C.H., Roos G., Is cooperation with competitors a good idea? An example in practice, British Journal of Management, Vol. 23, No. 4, Penrose E.T., The theory of the growth of the firm, Backwell, Oxford Perechuda K. (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Peters T.J., Waterman R.H., Poszukiwanie doskonałości w biznesie, Warszawa, Pichlak M., Otwarte innowacje jako nowy paradygmat w zarządzaniu innowacjami, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Nr 1871, Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa Porter M.E., Competitive advantage. Creating and sustaining superior performance, The Free Press, New York Porter M.E., Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Hellion, Gliwice Powell W.W., Koput K.W., Smith-Doerr L., Interorganizational collaboration and the locus of innovation: Networks of learning in biotechnology, Administrative Science Quarterly, Vol. 41, No. 1, Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław Pszczołowski T., Organizacja od dołu i od góry, WP, Warszawa Quinn J.B., Mintzberg H., The Strategy process. Concepts, Contexts, and Cases, Prentice Hall, New Jersey, Quinn R., Cameron K., Organizational life cycles and shifting. Criteria of effectiveness: some preliminary evidence, Management Science, Vol. 29, No. 1, Quintana-Garcia C., Benavides-Velasco C.A., Cooperation, competition, and innovative capability: a panel data of European dedicated biotechnology firms, Technovation, Vol. 24, No. 12, Ritala P., Coopetition strategy-when is it successful? Empirical evidence on innovation and market performance, British Journal of Management, Vol. 23, No. 3, Ritala P., Hurmelinna-Laukkanen P., Incremental and radical innovation in coopetition - The role of absorptive capacity and appropriability, Journal of Product Innovation Management, Vol. 30, No. 1, Ritala P., Hurmelinna-Laukkanen P., What's in it for me? Creating and appropriating value in innovationrelated coopetition, Technovation, 29(12), Robert F., Marques P, Le Roy F., Coopetition between SMEs: an empirical study of French professional football, International Journal of Entrepreneurship and Small Business, Vol. 8, No. 1, Rogalski M., Geograficzne aspekty badań nad koopetycją - dominujące ośrodki badawcze w ujęciu regionalnym, Zarządzanie i Finanse nr 1/2, Rogalski M., Strategia koopetycji- światowe trendy eksploracji, Przegląd Organizacji, Nr 9, Rokita J., Zarządzanie strategiczne: tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Romanowska M. (red.), Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa Romanowska M., Trocki M., Przedsiębiorstwo partnerskie, Difin, Warszawa Rusko R., Exploring the concept of coopetition: A typology for the strategic moves of the Finnish forest industry, Industrial Marketing Management, Vol. 40, No. 2, 2011.

7 Sankowska A., Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem. Perspektywa wewnątrzorganizacyjna, Difin, Warszawa Saunila M., Ukko J., Facilitating innovation capability through performance measurement. A study of Finnish SMEs, Management Research Review, Vol. 36, No. 10, Schein E.H., Bennis W.G. (eds.), Personal and organizational change through group methods, Wiley, New York Schumpeter J., The theory of economic development, Harvard University Press, Cambridge Singh K., Mitchell W., Growth Dynamics: The Bidirectional Relationship Between Interfirm Collaboration and Business Sales in Entrant and Incumbent Alliances, Strategic Management Journal, Vol. 26, Skalik J. (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Integracja, globalizacji, regionalizacja wyzwania dla przedsiębiorstw, Prace Naukowe Akademii Ekonomicynej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicynej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław Skalik J. (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 219, Sławińska M., Witczak H. (red.), Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, PWE, Warszawa Sopińska A., Gregorczyk S. (red.), Granice strukturalnej złożoności organizacji, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa Spencer J.W., Firms' knowledge sharing strategies in the global innovation system: empirical evidence from the flat panel display industry, Strategic Management Journal, Vol. 24, No. 3, Stabryła A., Zarządzanie rozwojem firmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Stankiewicz M.J. (red.), Pozytywny potencjał organizacji. Wstęp do użytecznej teorii zarządzania, TNOIK, Toruń Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstw. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora TNOiK, Toruń, Stańczyk-Hugiet E., Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław Stańczyk Hugiet E., Autonomia i zależność w układach koopetycyjnych, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, PTE Oddział w Łodzi, Łódź Stańczyk-Hugiet E., Strategiczny kontekst zarządzania wiedzą, Wydawnictwo Akademii Ekonomicynej we Wrocławiu, Wrocław Sułkowski Ł., Epistemologia i metodologia zarządzania, PWE, Warszawa Suszyński C. (red.), Przedsiębiorstwo. Wartość. Zarządzanie, PWE, Warszawa Sznajder A. (red.), Alianse marketingowe. Partnerstwa przedsiębiorstw dla zwiększenia konkurencyjności, Wolters Kluwer business, Warszawa Szymański G., Innowacje marketingowe w sektorze E-commerce, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź Światowiec-Szczepańska J., Ryzyko partnerstwa strategicznego przedsiębiorstw. Ujęcie modelowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań Tabaszewska E., Wprowadzanie i funkcjonowanie systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s.28. Targalski J., Przedsiębiorczość i rozwój firmy, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków Tchórzewski J, Cybernetyka życia i rozwoju systemów, Wydawnictwa Uczelniane WSRP, Siedlce, Teece D.J., Pisano G., Shuen A., Dynamic capabilities and strategic management, Strategic Management Journal, Vol. 18, No. 3, Tidd J., Bessant J., Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Wolters Kluwer, Warszawa Tidström A., Hagberg-Andersson Å., Critical events in time and space when cooperation turns into competition in business relationships, Industrial Marketing Management, Vol. 41, No. 2, Tidstrom A., Perspectives on coopetition on actor and operational levels, Management Research, Vol. 6, No. 3, Tura T., Harmaakorpi V., Social capital in building innovative regional capability, Regional Studies, Vol. 39, No. 8, Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa, Uzzi B., Social structure and competition in interfirm networks: The paradox of embeddedness, Administrative Science Quarterly, Vol. 42, No. 1, Van de Ven A.H., Poole M.S., Explaining development and change in organizations, The Academy of Management Review, Vol. 20, No. 3, 1995.

8 Wang Y., Roijakkers N., Vanhaverbeke W., Chen J., How Chinese firms employ open innovation to strengthen their innovative performance, International Journal of Technology Management, Vol. 59, No. 3/4, Wawrzyniak B., Polityka strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa Welch J., Welch S., Winning znaczy zwyciężać, Studio Emka, Warszawa, Wilmańska-Sosnowska S. Relacje z klientami w kreowaniu rynkowej wartości przedsiębiorstwa, Zarządzanie innowacyjne w gospodarce i biznesie, Nr 2(3), Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź Wu S.D., Aytac B., Berger R.T., Armbruster C.A., Managing Short Life-Cycle Technology Products for Agere Systems, Interfaces, Vol. 36, No. 3, Yami S., Castaldo S., Dagnino P., Le Roy F. (red.), Coopetition strategy: Winning Strategies for the 21 st century, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Yami S., Nemeh A., Organizing coopetition for innovation: The case of wireless telecommunication sector in Europe, Industrial Marketing Management, Vol. 43, No. 2, Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa Zakrzewska-Bielawska A., Kooperencja a wybory strategiczne innowacyjnych przedsiębiorstw na przykładzie doświadczeń firm high-tech, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego. Wybrane problemy kooperencji w rozwoju współczesnych organizacji, PTE Oddział w Łodzi, Łódź Zakrzewska-Bielawska A., Koopetycja - strategią sukcesu? Doświadczenia przedsiębiorstw high-tech, Zarządzanie i Finanse Vol. 11, No 4, 2013 część 1. Zakrzewska-Bielawska A., Relacje między strategią a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach wysokich technologii, Zeszyt Naukowy Nr 1095, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź Zakrzewska-Bielawska A., Zasobowe uwarunkowania koopetycji w przedsiębiorstwach high-tech, Przegląd Organizacji, Nr 2, Zook Ch., Niepowstrzymany rozwój. Jak zmienić firmę, gdy zmienia się rynek, MT Biznes, Warszawa Żuber R., Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa Źródła elektroniczne:

Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia

Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 298 Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia Redaktorzy naukowi Mieczysław

Bardziej szczegółowo

Frame, J.D., 1999, Building Project Management Competence, Jossey-Bass Inc. Publisher, San Francisco. Gardner, W., Martinko, M. 1996, Using the MBTI

Frame, J.D., 1999, Building Project Management Competence, Jossey-Bass Inc. Publisher, San Francisco. Gardner, W., Martinko, M. 1996, Using the MBTI BIBLIOGRAFIA Adair, J. 2001, Budowanie zespołu, Wydawnictwo Studio Emka, Adamiec, M., Kożusznik, B. 2000, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Aktor-Kreator-Inspirator, Akade, Kraków. Allport, G.W. 1966, Traits

Bardziej szczegółowo

Copyright by Piotr Jedynak & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2007 All rights reserved

Copyright by Piotr Jedynak & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2007 All rights reserved Książka dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz Instytutu Ekonomii i Zarządzania UJ RECENZENCI prof. zw. dr hab. Elżbieta Skrzypek dr

Bardziej szczegółowo

econstor Risk sensitivity indicator as correction factor for cost of capital rate zbw www.econstor.eu

econstor Risk sensitivity indicator as correction factor for cost of capital rate zbw www.econstor.eu econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Grzegorz

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK;

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; 1. B.103552 W.53093 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Jared Martinez ; [tł. Leszek Sielicki]. - Gliwice : HELION, 2012. - 240 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive)

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA, INNOWACJE I WIEDZA A STRATEGIA PRZEDSIĘBIORSTWA HIGH TECH

TECHNOLOGIA, INNOWACJE I WIEDZA A STRATEGIA PRZEDSIĘBIORSTWA HIGH TECH 538 Agnieszka Zakrzewska-Bielawska Politechnika Łódzka TECHNOLOGIA, INNOWACJE I WIEDZA A STRATEGIA PRZEDSIĘBIORSTWA HIGH TECH Streszczenie: W artykule podjęto problematykę strategii przedsiębiorstwa wysoko

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 4(12) WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2010 SPIS TREŚCI 1. Aldona FRĄCZKIEWICZ-WRONKA Pomiar efektywności organizacji jako obszar konwergencji metod,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TECHNOLOGII INTERNETOWYCH NA

WPŁYW TECHNOLOGII INTERNETOWYCH NA PIOTR ZABOREK WPŁYW TECHNOLOGII INTERNETOWYCH NA EFEKTYWNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH KONSPEKT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ PISANEJ POD KIERUNKIEM PROF. DR HAB. MARIANNY STRZYŻEWSKIEJ W KATEDRZE MARKETINGU

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OUTSOURCINGU NA KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA IMPACT OUTSOURCING OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISE. Wstęp

WPŁYW OUTSOURCINGU NA KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA IMPACT OUTSOURCING OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISE. Wstęp STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW Wpływ outsourcingu ROLNICTWA na konkurencyjność I AGROBIZNESU przedsiębiorstwa Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 5 29 Katarzyna Budzyńska Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie WPŁYW

Bardziej szczegółowo

YouTube channel as an example of the use of social media in the proces of knowledge transfer to tourism business

YouTube channel as an example of the use of social media in the proces of knowledge transfer to tourism business MPRA Munich Personal RePEc Archive YouTube channel as an example of the use of social media in the proces of knowledge transfer to tourism business Sebastian Kopera and Marta Najda-Janoszka and Ewa Wszendyby

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 1 STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu dr Arkadiusz Januszewski Komitet Redakcyjny: prof. dr hab. Witold Chmielarz prof. dr hab Ryszard S. Choraś prof. dr hab. Olgierd

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK;

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK; 1. A.71382 100 sposobów motywowania innych / Steve Chandler i Scott Richardson ; [przekład Magdalena Bugajska]. - Warszawa : Studio Emka, 2011. - 190,[1] s. ; 22 cm. MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF Wrocław 2011-VII-22 WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej *** Artykuły w czasopismach recenzowanych

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRZYSZŁOŚCI

MARKETING PRZYSZŁOŚCI UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 596 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 56 MARKETING PRZYSZŁOŚCI TRENDY. STRATEGIE. INSTRUMENTY PARTNERSTWO I KOMUNIKACJA W REGIONIE SZCZECIN 2010 Rada Wydawnicza Urszula

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu Zakończone projekty naukowo-badawcze, edukacyjne i inne (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych) finansowane lub współfinansowane ze środków zagranicznych realizowane od stycznia 2008 Tytuł projektu (+akronim

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii, przedsiębiorczość innowacyjna w rozwoju firm

Transfer technologii, przedsiębiorczość innowacyjna w rozwoju firm Transfer technologii, przedsiębiorczość innowacyjna w rozwoju firm Uniwersytet Łódzki Łódź, 2011 1 Redakcja: dr Dariusz M. Trzmielak Recenzent: dr hab. Edward Stawasz prof. UŁ Przedmowa: dr hab. Rober

Bardziej szczegółowo

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NUMER 2(13)/2009, ISSN 1506-2635 Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne Tom 2 Zarz¹dzanie rozwojem organizacji

Bardziej szczegółowo

redakcja naukowa Agnieszka Sopińska Sylwester Gregorczyk

redakcja naukowa Agnieszka Sopińska Sylwester Gregorczyk redakcja naukowa Agnieszka Sopińska Sylwester Gregorczyk OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2014 Recenzent Jerzy Niemczyk Redaktor Aleksandra Mankiewicz-Malinowska Copyright

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w sferze usług. Innovation in services

Innowacyjność w sferze usług. Innovation in services A R T Y K U Ł Y PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY 2011, 83, 4, s. 435 452 Innowacyjność w sferze usług Innovation in services JOANNA DOMINIAK Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2011 Publikacja wydrukowana została

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu CONTEMPORARY MANAGEMENT QUARTERLY The Journal of Scientific Community and Business Leaders 1/2011 ISSN 1643-5494 RADA PROGRAMOWA

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH KLASY ERP W ŚWIETLE PRZEGLĄDU LITERATURY

PROBLEMATYKA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH KLASY ERP W ŚWIETLE PRZEGLĄDU LITERATURY ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 71 Nr kol. 1917 Tomasz KANICKI Politechnika Białostocka Wydział Zarządzania PROBLEMATYKA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. numer 1(1) październik 2009, Rok wyd. I

Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. numer 1(1) październik 2009, Rok wyd. I Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej numer 1(1) październik 2009, Rok wyd. I ISSN: 2080-8461 kwartalnik_1.indb 1 10/12/09 3:24:51 PM Redaktor naczelna: Irena K. Hejduk

Bardziej szczegółowo