HP StoreVirtual 4000 rozwiązanie elastyczne, proste i ekonomiczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HP StoreVirtual 4000 rozwiązanie elastyczne, proste i ekonomiczne"

Transkrypt

1 HP StoreVirtual 4000 rozwiązanie elastyczne, proste i ekonomiczne

2 Wirtualizacja serwerów odgrywa obecnie niezwykle istotną rolę. Pomaga organizacjom zwiększać dostępność aplikacji i poprawia zdolność biznesu do szybkiego reagowania na zmiany. Dla wielu firm głównym powodem uruchamiania projektów wirtualizacyjnych są oszczędności, jakie można osiągnąć dzięki konsolidacji serwerów. Wiele dodatkowych korzyści wirtualizacji włączając wbudowaną, osiąganą niskim kosztem wysoką dostępność i disaster recovery (DR) wymaga zewnętrznej, współdzielonej pamięci masowej wyposażonej w odpowiedni zestaw funkcji. Aby uzyskać największe oszczędności z wirtualizacji serwerów, należy szczególną uwagę zwrócić na odpowiednie planowanie systemu pamięci masowych. Technologia iscsi jest obecnie postrzegana jako opcja, która pozwala przezwyciężyć ograniczenia kosztowe i kłopoty związane z zarządzaniem tradycyjnymi sieciami SAN. Jednocześnie staje się bardzo popularna w zwirtualizowanych środowiskach serwerowych. Organizacje potrzebują niedrogich i prostych w obsłudze środowisk. Zarządzanie, wprowadzanie zmian w konfiguracji, skalowanie czy zapewnianie wysokiej dostępności danych powinno być intuicyjne. Zaspokajanie potrzeb biznesowych nie może również powodować powstawania wąskich gardeł czy przestojów aplikacji. Wszystkie te wymagania spełnia urządzenie HP StoreVirtual Skalowanie to podstawa HP StoreVirtual 4000 to macierz iscsi wykorzystująca technologię klastrową. Klaster agreguje pewną liczbę systemów tworząc jednorodną, skalowalną pulę zasobów pamięci masowej. Akceptuje i odpowiada na zapytania iscsi w taki sam sposób, jak pojedynczy system. Cała fizyczna pojemność HP StoreVirtual jest zagregowana i dostępna dla wolumenów utworzonych w klastrze. Kiedy pojawia się potrzeba rozbudowania pamięci masowej, dodatkowe węzły HP StoreVirtual mogą być dołączone online do klastra. Płynnie, bez zakłócania funkcjonowania systemu, klaster reorganizuje dane, żeby włączyć nowy węzeł. Wbudowana obsługa implementacji wysokiej dostępności (HA) oraz DR, wysoka wydajność, możliwości skalowania i uproszczone zarządzanie sprawiają, że pamięć masowa HP StoreVirtual to preferowane rozwiązanie dla infrastruktury wirtualnej. Zalety HP StoreVirtual Niskie koszty i łatwość obsługi Kupowanie tego, co jest potrzebne teraz i bezproblemowa rozbudowa pamięci masowej w przyszłości. Większość macierzy wykorzystuje architektury wymagające planowania rozwoju i dokonywania zakupów na zapas. HP StoreVirtual pozwala zacząć od małego klastra, skalować go do setek terabajtów i cały czas zarządzać systemem przy użyciu intuicyjnego interfejsu użytkownika. Skalowalna wydajność Zasoby wszystkich węzłów HP StoreVirtual w klastrze są zagregowane, dlatego pojemność i wydajność całego klastra zwiększa się za każdym razem, kiedy dodawany jest nowy węzeł. Eliminuje to konieczność kosztownych i skomplikowanych upgrade ów kontrolera. Dodawanie węzłów HP StoreVirtual do klastra odbywa się online. Nie przerywa pracy systemu, a zatem nie powoduje przestojów i nie zakłóca działania zespołów informatyków odpowiedzialnych za serwery, aplikacje i sieci. Dostępność Pamięć masowa HP StoreVirtual może zapewniać dostępność danych online nawet w przypadku wystąpienia wielu awarii. Większość architektur wykorzystuje dwa kontrolery na potrzeby zapewnienia wysokiej dostępności. Nie gwarantuje to jednak ochrony przed utratą zasilania, awariami systemów chłodzenia czy innymi problemami, które występują poza klastrem. HP StoreVirtual zapewnia poziomy dostępności danych przekraczające możliwości tradycyjnych, wyposażonych w dwa kontrolery i sprzętowy RAID pamięci masowych. 2 Porównanie całkowitego kosztu posiadania (TCO) w przypadku migracji do rozwiązania HP StoreVirtual. W jaki sposób osiągnąć znaczące oszczędności w perspektywie trzech lat?

3 Rysunek 1. HP StoreVirtual pozwala stworzyć jednorodną pulę zasobów pamięci masowej składającą się z wielu węzłów. Klaster akceptuje i odpowiada na zapytania iscsi tak samo, jak pojedyncza macierz. HP StoreVirtual Klaster HP StoreVir A D A B C B C D Klaster HP StoreVirtual łatwe skalowanie pamięci masowej Technologia klastrowa pozwala tworzyć pulę pamięci masowych składających się z węzłów HP StoreVirtual. Zapewnia to skalowalność online w obrębie wolumenu oraz całego klastra. Cała dostępna pojemność fizyczna jest agregowana i udostępniana dla wolumenów utworzonych w klastrze. Wyższy poziom ochrony biznesu można osiągnąć uruchamiając węzły w sieci IP. W obrębie ośrodka, węzły HP StoreVirtual mogą zostać rozmieszczone zarówno w serwerowni, jak i w przestrzeni przeznaczonej dla urządzeń sieciowych. Pojedynczy klaster HP StoreVirtual może także obejmować wiele lokalizacji fizycznych czy centrów danych, co zmniejsza ryzyko utraty danych czy przestoju w przypadku awarii jednego z ośrodków. Klienci mogą używać HP StoreVirtual do implementowania architektury warstwowej (tiering). Przykładowo, klaster wykorzystujący technologię SAS może być stworzony dla uzyskania optymalnej wydajności, a wyposażony w dyski SSD gwarantuje najwyższą wydajność. Średniej wielkości macierz SAS wdrażana jest z myślą o wyższej gęstości i pojemności. Wszystkie warstwy zarządzane są przy użyciu jednego interfejsu. Skalowalna wydajność Skalowanie pojemności i/lub wydajności odbywa się poprzez dodawanie węzłów HP StoreVirtual do klastra pamięci masowej. HP StoreVirtual automatycznie redystrybuuje dane dla zapewnienia wyższej dostępności danych i większej wydajności. Pojemność, moc obliczeniowa, pamięć i przepustowość każdego z węzłów jest agregowana na potrzeby klastra, dlatego wraz z jego rozwojem wzrasta ogólna wydajność. Rozbudowa nie wymaga żadnych skomplikowanych operacji. Ponadto HP StoreVirtual pozwala rozbudowywać wolumeny bez wyłączania ich i dodawać węzły online, bez zatrzymywania pracy aplikacji. Network RAID niezrównana dostępność Technologia RAID na poziomie sieci (Network RAID), dostępna w HP StoreVirtual, rozdziela dane na części i zapewnia ochronę dla wielu kopii danych zapisanych na węzłach klastra. Eliminuje to pojedynczy punkt awarii. Nawet w przypadku awarii dysku, kontrolera, węzła pamięci, zasilania, sieci czy całego ośrodka, aplikacje mają zapewniony dostęp do danych. 3

4 Rysunek 2. Network RAID rozdziela dane na bloki i zapewnia ochronę dla maksymalnie czterech kopii każdego bloku umieszczonych w klastrze (na rysunku pokazano dwie kopie). Poniżej przedstawiono replikację bloków logicznego wolumenu z użyciem Network RAID 10. Dodatkowo, każdy węzeł HP StoreVirtual zapewnia dyskowy RAID 5, 6 i 10. Klaster HP StoreVirtual A D Dynamiczne alokowanie prz A B C C B D Zaalokowane Dostępne Wykorzystane Stracone 50 GB 150 GB 50 GB 0 GB Zapisa Wolum Administratorzy pamięci masowych zapewniają redundancję w obrębie wolumenu. Zwiększa to poziom utylizacji pamięci masowych i sprawia, że ochrona całego wolumenu dostosowana jest do wymagań aplikacji. Klienci mogą wybierać Network RAID 10, 10+1 lub 10+2, 5 lub 6 dla ochrony danych na węzłach, alokując dodatkową pamięć tylko dla tych danych, które wymagają wyższego poziomu bezpieczeństwa. Wbudowana technologia autonaprawy pozwala funkcjonalności Network RAID proaktywnie eliminować uszkodzone bloki w macierzy, jeszcze zanim wpłyną na działanie aplikacji. Ponadto Network RAID automatycznie optymalizuje układ danych wolumenu. Zapewnia to wysoką wydajność bez względu na to, kiedy powstał wolumen i w jakim stopniu jest wypełniony. Lepsza niż tradycyjne macierze Tradycyjne macierze wymagają definiowania grup RAID z góry poprzez alokowanie dysków do każdej z grup. Zmiana poziomu RAID wolumenu oznacza wyłączenie grupy dla scalenia danych lub przeniesienie wolumenu do innej grupy. W obydwu przypadkach, wszystkie aplikacje, które od niego zależą, muszą zostać wstrzymane na czas operacji. Ochrona danych polegająca wyłącznie na sprzętowym RAID zamyka użytkownika w obrębie jednej konfiguracji. Natomiast w przypadku Network RAID można skonfigurować sprzętowy RAID tak, żeby zapewniał wysoką efektywność wykorzystania pojemności, a jednocześnie gwarantował możliwość błyskawicznej zmiany poziomów RAID. Dzięki temu można precyzyjnie dopasować charakterystykę pamięci masowej do wymagań biznesowych. Thin Provisioning dynamiczne alokowanie przestrzeni W przypadku większości macierzy, działania związane z udostępnianiem przestrzeni muszą wykonywać administratorzy. Wymaga to od nich prognozowania ilości przestrzeni potrzebnej dla każdego wolumenu, kopii migawkowej czy kopii zdalnej. Konieczne jest także określenie tempa ich wzrostu. Dzieje się tak, ponieważ modele udostępniania pamięci masowej opierają się na wcześniejszym alokowaniu przestrzeni na macierzy. Co gorsze, jeśli administratorowi zdarzy się przeszacować potrzeby, odzyskanie niewykorzystywanej przestrzeni jest praktycznie niemożliwe. HP StoreVirtual nie wymaga wcześniejszego alokowania przestrzeni macierzy. Wszystkimi procesami alokowania zarządza oprogramowanie LeftHand Thin Provisioning. Przestrzeń jest zajmowana tylko wówczas, kiedy dane są faktycznie zapisywane do wolumenu. Takie dynamiczne alokowanie przestrzeni pozwala organizacjom kupować pamięć masową, która jest im potrzebna na obecnym etapie rozwoju i rozbudowywać klaster o kolejne węzły w miarę wzrostu ilości danych aplikacyjnych. W efekcie podnosi się ogólny poziom utylizacji i efektywności działania klastra, a ostatecznie także zwrot z inwestycji związanej z macierzą. 4

5 Klaster HP StoreVirtual A D Rysunek 3. LeftHand Thin Provisioning pozwala tworzyć większe wolumeny, niż obecnie potrzebne, i wypełniać je w miarę wzrostu ilości danych aplikacyjnych. Dynamiczne alokowanie przestrzeni wolumenów San Fran A B C C B D Zaalokowane Dostępne Wykorzystane Stracone 50 GB 150 GB 50 GB 0 GB Dostępne HP Store Zapisane 50 GB Wolumen 200 GB Przestrzeń dostosowana do wzrostu Technologia Thin Provisioning pozwala tworzyć wolumeny, które będą się rozwijać. Administrator może ocenić zapotrzebowanie na przestrzeń w przyszłości, stworzyć wolumen i system plików, a następnie pozwolić aplikacji działać i wypełniać wolumen stopniowo. HP StoreVirtual została wyposażona w mechanizmy zaawansowanego monitorowania i ostrzegania, eliminujące zagrożenia wynikające z udostępnienia przestrzeni, której fizycznie nie ma. Dynamiczne alokowanie to atrybut każdego wolumenu, dzięki czemu można przełączać się pomiędzy automatycznym i ręcznym udostępnianiem wystarczy jedno kliknięcie. Zwiększa to elastyczność, efektywność, a także zmniejszają się koszty. 3:00 pm 4:00 pm 5:00 pm Kopie migawkowe Kopie migawkowe tworzą dynamicznie alokowane, błyskawiczne kopie danych typu point-in-time dla wolumenów. Administratorzy mogą wykorzystać kopie migawkowe do odtwarzania pojedynczych plików lub przywracać cały wolumen w środowiskach wirtualnych VMware i Microsoft. Oprogramowanie LeftHand Application Aware Snapshot Manager pozwala wykonywać takie kopie migawkowe dla magazynów danych VMware i VMFS jednym kliknięciem. Przy tym zachowują one spójność aplikacyjną. Dzięki temu odtwarzanie maszyn wirtualnych jest szybkie i niezawodne. Funkcja łączy korzyści natywnych kopii migawkowych VMware z zaawansowanymi funkcjami kopiowania HP StoreVirtual Storage. Jest także w pełni zintegrowana z LeftHand Remote Copy. Integracja kopii migawkowych oraz zdalnych dla serwerów i aplikacji Windows, w tym Microsoft Exchange Server, Microsoft SQL Server, Microsoft SharePoint oraz Microsoft Hyper-V, znacznie upraszczają backup i odtwarzanie danych. Integracja zapewnia zautomatyzowane wyciszanie (quiescing) dla aplikacji Microsoft VSS. Aplikacyjne kopie migawkowe mogą być tworzone ręcznie, ad hoc, zgodnie z harmonogramem lub w oparciu o skrypty. Następnie można je wykorzystać do odtworzenia pojedynczych plików lub folderów, lub przywrócić cały wolumen. Inaczej niż w przypadku większości macierzy, które wymagają rezerwacji przestrzeni dla kopii migawkowych, HP StoreVirtual tworzy kopie, które zawsze są efektywnie alokowane. Zajmują wyłącznie przestrzeń klastra niezbędną do zapisania danych kopii migawkowej. Oznacza to, że nie trzeba zgadywać i rezerwować przestrzeni z góry, co może prowadzić do błędów przy wykonywaniu kopii migawkowych i zapasowych. Oprogramowanie LeftHand otwiera dla organizacji IT nowe możliwości: Praktycznie dowolne oprogramowanie do backupu może mieć dostęp do kopii migawkowych, w tym także produkty, które obsługują backup w samym wolumenie. Kopie migawkowe mogą być wykorzystywane do zapisu/odczytu, co pozwala pracować z nimi bez zakłócania działania aktywnego wolumenu. Harmonogram wykonywania kopii migawkowych dla aplikacji współpracujących z VMware i VSS może być zaplanowany w konsoli HP StoreVirtual, co pozwala zautomatyzować wyciszanie aplikacji. Pamięć masowa HP StoreVirtual może być wykorzystana do szybkiego odtwarzania, przywrócenia poprzedniej wersji pliku lub błyskawicznego odtworzenia całego wolumenu. 5

6 Remote Copy odtwarzanie danych bez zakłócania funkcjonowania biznesu Oprogramowanie LeftHand Remote Copy pozwala na replikowanie dynamicznie alokowanych kopii migawkowych pomiędzy podstawową a zdalną lokalizacją. Zdalne kopie nie wymagają rezerwacji przestrzeni w zdalnym ośrodku. Funkcjonalność Remote Copy jest wykorzystywana do wykonywania scentralizowanego backupu i odtwarzania w przypadku awarii (DR). Może być skonfigurowana dla danego wolumenu. Umieszczenie zdalnych kopii w cyklicznym harmonogramie pozwala osiągnąć asynchroniczną replikację danych typu point-in-time pomiędzy lokalizacjami czy centrami danych. Remote Copy posiada mechanizm wspomagający i ułatwiający konfigurację przełączania awaryjnego (failover/failback). W krytycznym momencie podpowiada on, krok po kroku, jak wykonać procedury DR. Rysunek 4. Funkcjonalność LeftHand Remote Copy bazuje na kopiach migawkowych efektywnie korzystających z przestrzeni do tworzenia spójnych kopii zdalnych typu point-in-time na potrzeby backupu i disaster recovery. San Francisco łącze WAN New York nie przestrzeni wolumenów Dostępne HP StoreVirtual HP StoreVirtual Zapisane 50 GB Wolumen 200 GB 3:00 pm 3:00 pm 4:00 pm 4:00 pm 5:00 pm 5:00 pm HP StoreVirtual tworzy kopię migawkową wolumenu. Kopia migawkowa jest powielana na zdalnym klastrze. Znaki wodne pozwalają zachować porządek. Asynchroniczna replikacja, uruchamiająca się zgodnie z harmonogramem, wysyła na zdalny serwer wyłącznie zmienione bloki. Różne polityki przetrzymywania danych pozwalają zachować najnowsze kopie lub historię kopii dla celów odtwarzania. Zdalne wolumeny mogą być wykorzystywane do odtwarzania po awarii lub pełnić role zwykłego backupu. 6

7 Wysoka dostępność i disaster recovery Zarówno synchroniczna, jak i asynchroniczna replikacja są dostępne bez dodatkowych opłat. Zostały zintegrowane z HP StoreVirtual i mogą obsługiwać każdy wolumen oddzielnie. HP StoreVirtual to rozwiązanie równoważące wysoką dostępność i utylizację przestrzeni. Synchroniczna replikacja wspiera wysoką dostępność, a asynchroniczna wspiera odtwarzanie w przypadku awarii (DR). Dzięki temu HP StoreVirtual pozwala zaimplementować ekonomiczne rozwiązania zapewniające wysoką dostępność i disaster recovery. HP StoreVirtual zapewnia dostępność danych na poziomie znacznie wyższym niż pojedynczy węzeł pamięci masowej. Podstawą technologiczną jest Network RAID czyli całkowicie przezroczysta dla serwerów aplikacyjnych technika synchronicznej replikacji. Przełączanie awaryjne odbywa się automatycznie i nie wpływa na funkcjonowanie systemu. Bez względu na wszystko klaster zachowuje stan spójności logicznej wolumenu. Podstawą technologiczną replikacji asynchronicznej jest Remote Copy z zaprogramowaną serią kopii migawkowych replikowanych do innej lokalizacji. HP StoreVirtual zachowuje informacje o relacji pomiędzy daną kopią a punktem synchronizacji. Do wykonania asynchronicznej replikacji kopiuje jedynie bloki, które zostały zmienione od czasu wykonania poprzedniej kopii. Jednocześnie asynchroniczna replikacja jest zintegrowana z mechanizmem kopii migawkowych HP StoreVirtual. Oznacza to, że nie powstaje problem z zapisem, jeśli w trakcie wykonywania zdalnej kopii wystąpi błąd. Każda zdalna kopia jest dokładnie taka sama, jak źródłowa kopia migawkowa. Inteligentne zarządzanie przepustowością Większość firm dysponuje pomiędzy lokalizacjami łączami o ograniczonej przepustowości. Remote Copy pomaga inteligentnie zarządzać i współdzielić zasoby sieciowe. Dzięki temu można wykorzystywać asynchroniczną replikację, a jednocześnie utrzymać poziom jakości usług dla pozostałego ruchu sieciowego. HP StoreVirtual pozwala na fizyczne przeniesienie początkowej kopii wolumenu na nośniku do zdalnej lokalizacji. Oznacza to, że nie trzeba przesyłać terabajtów danych przez sieć. HP StoreVirtual może także monitorować sieć pod kątem zmieniającej się przepustowości i opóźnień oraz dostosowywać swoje działanie do aktualnej sytuacji, ograniczając odpowiednio transfer danych. 7

8 Technologia SmartClone Technologia LeftHand SmartClone błyskawicznie tworzy klony wolumenów i zbiorów danych bez zużywania dodatkowej pamięci. Każdy klon wolumenu jest wirtualną kopią, która umożliwia oszczędzanie czasu i przestrzeni w różnych środowiskach i aplikacjach. Pozwala udostępniać serwery i komputery biurkowe, uruchamiać systemy z sieci SAN, szybko kopiować dane produkcyjne do środowisk testowych i programistycznych. Technologia LeftHand SmartClone przełamuje bariery kosztowe i technologiczne utrudniające zastosowanie wirtualizacji. Przykładowo, kopie istniejących maszyn wirtualnych mogą być wykorzystane do skalowania istniejących aplikacji poprzez dodawanie identycznych instancji serwera. W ten sposób można tworzyć systemy wirtualnych desktopów bazujące na obrazach golden master, czy też uruchamiać środowiska testowe i programistyczne bazujące na istniejących systemach produkcyjnych. Tworzenie nowych instancji serwera wirtualnego jest proste. W przypadku większości tradycyjnych macierzy, wymaga to czasu i przestrzeni potrzebnych do procesu kopiowania istniejących logicznych wolumenów do wykorzystania przez nowe maszyny wirtualne. Technologia LeftHand SmartClone działa zupełnie inaczej: pozwala stworzyć dowolną liczbę kopii wolumenów wszystkie w jednej chwili i z minimalnymi wymaganiami wobec przestrzeni dyskowej. Jest to możliwe, ponieważ: Klony wolumenów bazują na oryginalnym, źródłowym wolumenie, dzięki czemu można je tworzyć błyskawicznie i nie zajmują dużej ilości przestrzeni. Dostęp do klonów jest możliwy z serwerów fizycznych i wirtualnych oraz wirtualnych desktopów. Technologia LeftHand SmartClone to kopia obrazów serwera czy desktopu, która nie wymaga dużej ilości przestrzeni dyskowej. Dzięki temu jest tylko jedna kopia plików systemu operacyjnego na klastrze pamięci. Pozwala to podnieść poziom utylizacji pamięci masowej i zwiększyć zwrot z inwestycji. Sklonowane wolumeny są dynamicznie alokowane zajmują wyłącznie przestrzeń, która jest w danym momencie niezbędna do działania. Oznacza to większy zwrot z inwestycji w pamięć masową. Rysunek 5. Technologia LeftHand SmartClone błyskawicznie wykonuje kopie wolumenów, oszczędzając miejsce na dysku. Mogą być one wykorzystane na potrzeby maszyn wirtualnych i serwerów fizycznych. łącze WAN New York HP StoreVirtual HP StoreVirtual 3:00 pm 4:00 pm 5:00 pm

9 Bieżąca administracja prosta i przyjemna Całe środowisko pamięci masowych jest zarządzane przy pomocy centralnej konsoli (CMC Centralized Management Console). Administrator łączy się z węzłami HP StoreVirtual poprzez sieć IP. Pamięcią masową w centrach danych i innych lokalizacjach można zarządzać z jednego miejsca wystarczy jeden ekran, bez względu na to, gdzie fizycznie ulokowane są węzły. Z konsolą zintegrowany został system zarządzania wydajnością, który zapewnia dostęp do szczegółowych, aktualnych danych, a także dostarcza możliwości eksportu statystyk. Wszystkie funkcje HP StoreVirtual zarządzane są przy pomocy CMC. Jeden punkt dowodzenia Przy użyciu konsoli można w prosty sposób konfigurować pamięć masową HP StoreVirtual, zarządzać nią oraz monitorować jej funkcjonowanie, a bieżące działania administracyjne są łatwe i przyjemne. Decyduje o tym wyjątkowa architektura, która pozwala skalować pamięć, zmieniać poziom Network RAID wolumenów czy migrować wolumeny pomiędzy warstwami pamięci masowej bez wstrzymywania pracy aplikacji. Konsola CMC upraszcza dostęp do wszystkich funkcji na pamięciach HP StoreVirtual. Nie ma przy tym znaczenia, czy macierz znajduje się w lokalnym, czy zdalnym ośrodku. Codzienna administracja jest efektywna i prosta. Kiedy konieczna jest zmiana atrybutów wolumenu, na przykład jego rozmiaru, poziomu Network RAID czy lokalizacji, to bez względu na to, czy jest on alokowany dynamicznie, czy w sposób tradycyjny, można to zrobić wykonując kilka kliknięć myszką w konsoli CMC. W przypadku bardziej skomplikowanych zadań, takich jak na przykład powrót do oryginalnego wolumenu po przełączeniu awaryjnym do ośrodka zapasowego, wbudowane mechanizmy i narzędzia poprowadzą krok po kroku, żeby wyeliminować potencjalne problemy, kiedy czas i dokładność mają kluczowe znaczenie. Wirtualizacja pamięci w oddziałach i biurach regionalnych Wirtualizacja pozwala obsługiwać małe biura czy oddziały regionalne przy zaangażowaniu mniejszej liczby serwerów do obsługi niezbędnych aplikacji. Wysoki koszt uruchomienia fizycznego systemu pamięci masowej w zdalnej lokalizacji często decyduje o rezygnacji z niego. Oprogramowanie HP StoreVirtual VSA (Virtual Storage Appliance) dostarcza ekonomiczne, wirtualne rozwiązanie tego problemu dzięki wykorzystaniu pojemności pamięci serwera w oddziale oraz centralnym ośrodku przetwarzania. Dzięki przekształceniu wewnętrznych dysków serwera we współdzieloną pamięć masową, małe biura i oddziały regionalne mogą korzystać z wysokiej dostępności, a jednocześnie obniżyć koszty. Dodatkowo, VSA może spożytkować nieużywane sieci SAN iscsi i FC. VSA przekształca istniejące pamięci DAS i SAN w pamięć HP StoreVirtual, która może być łączona w klaster i zarządzana w taki sam sposób, jak fizyczny węzeł HP StoreVirtual. To nie tylko niezwykle ekonomiczny sposób wdrożenia współdzielonej pamięci masowej w biurze regionalnym, ale także możliwość zrobienia więcej przy użyciu mniejszej ilości zasobów, czyli pamięci, które firma już posiada. Dlaczego pamięć masowa HP StoreVirtual? Wirtualizacja centrów danych stwarza przedsiębiorstwom ogromne możliwości: ekonomia konsolidacji serwerów, wyższa utylizacja, wysoka dostępność i disaster recovery. HP StoreVirtual to współdzielona, skalowalna i oferująca wysoki poziom dostępności pamięć masowa, która jest doskonale dopasowana do wymogów środowisk wirtualnych. Pomaga ograniczać koszty poprzez zwiększanie utylizacji. W czasach pogłębiających się ograniczeń budżetowych możliwość kupowania pamięci tylko wówczas, kiedy jest absolutnie niezbędna bez przewymiarowania, z myślą o następnych miesiącach czy latach, jest nie do przecenienia. W przypadku HP StoreVirtual każdy nowy węzeł zwiększa pojemność i wydajność. Oznacza to maksymalizację zwrotu z inwestycji i unikanie wąskich gardeł, charakterystycznych dla tradycyjnych, monolitycznych macierzy. Wbudowane mechanizmy wysokiej dostępności i disaster recovery rozszerzają możliwości wirtualizacji serwerów w zakresie zapewniania realnej ciągłości biznesowej. Łatwość zarządzania HP StoreVirtual sprawia, że środowiskiem pamięci masowych mogą zarządzać zarówno specjaliści od macierzy, jak i administratorzy serwerów. 9

10 Usługi i wsparcie HP Factory Express Program HP Factory Express pomaga klientom w uzyskaniu wyższego zwrotu z inwestycji w infrastrukturę informatyczną. Pozwala dostosować i integrować systemy pamięci masowej i serwerów zgodnie z potrzebami klienta oraz wykorzystać powiązane usługi wdrożeniowe. Zapewnia stabilne, niezawodne i sprawdzone rozwiązania IT, precyzyjnie dopasowane do potrzeb biznesowych organizacji. Umożliwiamy dostosowanie sprzętu do specyfikacji klienta jeszcze na etapie produkcyjnym, co pomaga przyspieszyć wdrożenie i uwolnić zasoby wewnętrzne. Więcej informacji na stronie hp.com/go/factoryexpress. Szkolenia techniczne Edukacja to integralna część strategii mającej na celu maksymalizację zwrotu z inwestycji w rozwiązania pamięci masowej HP. Klienci mogą korzystać z szerokiej oferty kursów związanych z oprogramowaniem obsługującym pamięci masowe, sieciami, archiwizacją i systemami dyskowymi. Są one dostępne w wielu formach od tradycyjnego kursu prowadzonego przez instruktora w jednym z 80 centrów szkoleniowych HP aż po kursy internetowe oraz szkolenia organizowane w siedzibie klienta. Więcej informacji na stronie hp.com/learn/storage. HP Financial Services Usługi HP Financial Services dostarczają innowacyjne programy finansowania i zarządzania zasobami, ułatwiające ekonomiczne nabywanie, zarządzanie a także wycofywanie z użycia rozwiązań HP. Więcej informacji na stronie hp.com/go/hpfinancialservices. 10

11 HP Services Usługi wsparcia oferowane przez HP zapewniają przewagę konkurencyjną. Strategiczne i techniczne know-how posiadane przez naszych konsultantów tworzy jednorodne rozwiązanie usługowe, które pozwalają na osiągnięcie maksymalnych korzyści z inwestycji. W zależności od indywidualnych potrzeb w zakresie wsparcia, klient może wybrać jeden z trzech poziomów usług, które obejmują pełen cykl użytkowania produktu: Wsparcie: Optimized Care najlepsza wydajność i stabilność: Wsparcie: HP Proactive Care 24x7; Plus, 20 kredytów/rok Dodatkowe opcje: 3-lata wsparcie HP Storage Proactive Care Personalized Support 3-lata wsparcie HP Storage Personalized Support, Additional Day Service 3-lata usługa Proactive Select 30 Credit Service Standard Care utrzymanie wysokiego poziomu dostępności: Wsparcie: HP Proactive Care 24x7; Plus, 10 kredytów/rok Dodatkowe opcje: 3-lata wsparcie HP Storage Proactive Care Personalized Support 3-lata wsparcie HP Storage Personalized Support, Additional Day Service 3-lata usługa Proactive Select 30 Credit Service Basic Care minimalny rekomendowany poziom wsparcia: Wsparcie: HP Support Plus 24; Plus, 10 kredytów HP Proactive Select/rok Dodatkowe opcje: 3-lata usługa HP Proactive Select 30 Credit Service 1-rok usługa HP Proactive Select 10 Credit Service Implementacja: Usługa HP Installation and Startup dla rozwiązań P4000 SAN Usługa HP StoreVirtual 4000 Storage Installation and Startup Usługa HP StoreVirtual VSA Software Installation and Startup Usługi HP P4800 G2 SAN Solution for BladeSystem Installation and Startup Usługa HP P4000 SAN/iQ Central Management Console Installation and Startup Integracja HP Proactive Select Konsulting Analiza Storage Efficiency Analysis (SEA) Analiza Storage Impact Analysis Usługa Storage Modernization Usługi HP Storage Data Migration Globalne obywatelstwo HP Firma HP jest głęboko zaangażowana w sprawy globalne. Działamy zgodnie z wysokimi standardami: stawiamy na uczciwość, wspieramy istotne inicjatywy, postępujemy odpowiedzialnie, równoważąc nasze cele biznesowe z ich wpływem na społeczeństwo i naszą planetę. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie hp.com/hpinfo/ globalcitizenship, natomiast informacje o programach środowiskowych HP można znaleźć na stronie hp.com/environment. 11

12 Więcej informacji Pamięć masowa HP StoreVirtual 4000 umożliwia ograniczenie kosztów przechowywania i zarządzania danymi przy jednoczesnym zwiększeniu ich ochrony i dostępności. Jak udaje się to osiągnąć? Więcej informacji na ten temat na stronie hp.com/go/storevirtual. Get connected hp.com/go/getconnected Aktualne sterowniki HP, wsparcie i alerty bezpieczeństwa bezpośrednio na pulpicie Copyright , 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje na produkty i usługi HP są określone w kartach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami lub usługami. Żaden zapis w niniejszej publikacji nie może być traktowany jako udzielenie dodatkowej gwarancji. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne ani pominięcia w niniejszym dokumencie. Microsoft i Windows to zarejestrowane w USA znaki towarowe należące do Microsoft Corporation. 4AA2-5247PLE, kwiecień 2009 r., aktualizacja styczeń 2013, wersja 4

Microsoft Public Cloud

Microsoft Public Cloud 1. Prelegenci Dominik Wojciechowski, eopen; Adrian Przygoda, eopen. Waldemar Skrzypiec, w firmie Microsoft jest odpowiedzialny za wsparcie techniczne. Dominik Wojciechowski oraz Adrian Przygoda z firmy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Rok 2014. okazał się być przełomowym na rynku rozwiązań sieci bezprzewodowych.

Bardziej szczegółowo

Broszura Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji

Broszura Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji Broszura Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji Zmieniające się wymagania w

Bardziej szczegółowo

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Dokument oficjalny Opublikowano: 9 sierpnia Niniejszy dokument jest dokumentem wstępnym, który przed ostatecznym, komercyjnym udostępnieniem

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać VMware Infrastructure w przedsiębiorstwie

Jak wykorzystać VMware Infrastructure w przedsiębiorstwie Jak wykorzystać VMware Infrastructure w przedsiębiorstwie Spis treści Streszczenie 3 Obecne wyzwania informatyczne 3 Pakiet VMware Infrastructure 4 VMware Infrastructure niższe koszty 14 VMware Infrastructure

Bardziej szczegółowo

Systemy dla przedsiębiorstw

Systemy dla przedsiębiorstw Systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Zaufanie Partnerów Alstor działa na polskim rynku od ponad 26 lat. Swoje wieloletnie sukcesy na rynku teleinformatycznym

Bardziej szczegółowo

Wybrane systemy dla przedsiębiorstw

Wybrane systemy dla przedsiębiorstw Wybrane systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Alstor od ponad 26 lat działa na polskim jako rynku jako dystrybutor IT, oferując klientom nie tylko produkty

Bardziej szczegółowo

Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi

Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi K R Ó T K I O P I S R O Z W I Ą Z A Ń Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi Hitachi Data Systems Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi

Bardziej szczegółowo

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów Prowadzący: prof. dr hab. inż. Mikołaj Karpiński Opracowanie: Bogumił Gargula Bezpieczeństwo danych - Backup W dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

HP OneView. Twoje centrum dowodzenia infrastrukturą IT

HP OneView. Twoje centrum dowodzenia infrastrukturą IT HP OneView Twoje centrum dowodzenia infrastrukturą IT HP OneView - Twoje centrum dowodzenia infrastrukturą IT Konwergentna infrastruktura współczesnych centrów danych wymaga stosowania konwergentnych narzędzi

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna: Symantec Backup Exec 12.5 for Windows Servers Standard ochrony danych w systemach Windows

Broszura informacyjna: Symantec Backup Exec 12.5 for Windows Servers Standard ochrony danych w systemach Windows Standard ochrony danych w systemach Windows Wprowadzenie Oprogramowanie Symantec Backup Exec 12.5 to rynkowy lider w dziedzinie tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych (w zakresie od serwerów

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa Katalog usług wdrożeniowych VEGANET Oferta handlowa - 1 - Historia Wersji Data Wersja Autor Opis 13.12.2012 0.6 Tomasz Baczyński Korekta całości dokumentu. Zmiana formy na opis dla klientów. 29.05.2012

Bardziej szczegółowo

danych! Acronis Backup & Recovery 11 Rzetelne dane podstawa funkcjonowania firmy

danych! Acronis Backup & Recovery 11 Rzetelne dane podstawa funkcjonowania firmy Nieprze Nieprzerwana Nieprzerwana Nieprzerwana ochrona wszystkich danych! Acronis Backup & Recovery 11 Rzetelne dane podstawa funkcjonowania firmy Firmowe dane to coś więcej niż zbiór zer i jedynek. Bez

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZP/UR/52/2015 Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest modernizacja posiadanego systemu kopii zapasowej. 1: Dostawa serwera dyskowego o następujących parametrach minimalnych

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych

Kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych SEP sesam Kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych Doskonałe dla całej infrastruktury informatycznej SEP sesam Korporacyjne rozwiązanie tworzenia kopii zapasowych, odtwarzania danych i archiwizacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Touch the Future. Systemy konwergentne

Touch the Future. Systemy konwergentne Touch the Future Systemy konwergentne HP Touch the Future Systemy konwergentne Spotkanie poświęcone jest zintegrowanym systemom konwergentnym dostarczanym przez HP do różnych obszarów zastosowań. Seminarium

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Spis treści 1. Serwer blade...3 1.1. Obudowa blade...3 1.2. Moduł serwerowy...5 1.3. Szafa rack...6 1.4. System wirtualizacji...7 2. Macierz dyskowa podstawowa w PCPD...11 3. Macierz dyskowa zapasowa w

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11.5. Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server

Acronis Backup & Recovery 11.5. Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server Acronis Backup & Recovery 11.5 Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Dokument przeznaczony wyłącznie do stosowania wewnętrznego w firmie VMware i przez jej partnerów handlowych

Dokument przeznaczony wyłącznie do stosowania wewnętrznego w firmie VMware i przez jej partnerów handlowych Dokument przeznaczony wyłącznie do stosowania wewnętrznego w firmie VMware i przez jej partnerów handlowych VPN Launch Guide Podręcznik VPN Spis treści Wprowadzenie....... Pakiet VMware vcloud... Suite....

Bardziej szczegółowo

Metody i narzędzia ewaluacji

Metody i narzędzia ewaluacji Metody i narzędzia ewaluacji wyników zdalnego testowania wiedzy (platforma informatyczna e-matura) Książka przygotowana w ramach projektu E-matura, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Touch the Future Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003

Touch the Future Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003 Touch the Future Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003 jak migrować szybko i bezpiecznie? Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003 jak migrować szybko i bezpiecznie? Firma HP

Bardziej szczegółowo

COMPUTERWORLDGUiDE. Elastyczne Centrum Danych. chmuraprywatna.microsoft.pl

COMPUTERWORLDGUiDE. Elastyczne Centrum Danych. chmuraprywatna.microsoft.pl COMPUTERWORLDGUiDE Elastyczne Centrum Danych Chmura prywatna Computerworld Guide Wiosenne porządki: odzyskaj kontrolę nad serwerownią Wywiad z Tomaszem Klimiukiem, Private Cloud Business Development Managerem,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Ochrona danych Agenty i moduły programu Backup Exec 2010

Wprowadzenie: Ochrona danych Agenty i moduły programu Backup Exec 2010 Wprowadzenie Agenty i moduły programu Backup Exec 2010 umożliwiają rozszerzenie funkcjonalności tego oprogramowania oraz zastosowanie go na dodatkowych platformach. Niezależnie od tego, czy potrzebna jest

Bardziej szczegółowo

Sybase Adaptive Server Enterprise

Sybase Adaptive Server Enterprise Dokument techniczny Sybase Adaptive Server Enterprise Wydajność i niezawodność w systemach o kluczowym znaczeniu dla działalności firm www.sybase.com.pl I EDYCJE SYBASE ASE Edycja Enterprise (Enterprise

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo