HP StoreVirtual 4000 rozwiązanie elastyczne, proste i ekonomiczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HP StoreVirtual 4000 rozwiązanie elastyczne, proste i ekonomiczne"

Transkrypt

1 HP StoreVirtual 4000 rozwiązanie elastyczne, proste i ekonomiczne

2 Wirtualizacja serwerów odgrywa obecnie niezwykle istotną rolę. Pomaga organizacjom zwiększać dostępność aplikacji i poprawia zdolność biznesu do szybkiego reagowania na zmiany. Dla wielu firm głównym powodem uruchamiania projektów wirtualizacyjnych są oszczędności, jakie można osiągnąć dzięki konsolidacji serwerów. Wiele dodatkowych korzyści wirtualizacji włączając wbudowaną, osiąganą niskim kosztem wysoką dostępność i disaster recovery (DR) wymaga zewnętrznej, współdzielonej pamięci masowej wyposażonej w odpowiedni zestaw funkcji. Aby uzyskać największe oszczędności z wirtualizacji serwerów, należy szczególną uwagę zwrócić na odpowiednie planowanie systemu pamięci masowych. Technologia iscsi jest obecnie postrzegana jako opcja, która pozwala przezwyciężyć ograniczenia kosztowe i kłopoty związane z zarządzaniem tradycyjnymi sieciami SAN. Jednocześnie staje się bardzo popularna w zwirtualizowanych środowiskach serwerowych. Organizacje potrzebują niedrogich i prostych w obsłudze środowisk. Zarządzanie, wprowadzanie zmian w konfiguracji, skalowanie czy zapewnianie wysokiej dostępności danych powinno być intuicyjne. Zaspokajanie potrzeb biznesowych nie może również powodować powstawania wąskich gardeł czy przestojów aplikacji. Wszystkie te wymagania spełnia urządzenie HP StoreVirtual Skalowanie to podstawa HP StoreVirtual 4000 to macierz iscsi wykorzystująca technologię klastrową. Klaster agreguje pewną liczbę systemów tworząc jednorodną, skalowalną pulę zasobów pamięci masowej. Akceptuje i odpowiada na zapytania iscsi w taki sam sposób, jak pojedynczy system. Cała fizyczna pojemność HP StoreVirtual jest zagregowana i dostępna dla wolumenów utworzonych w klastrze. Kiedy pojawia się potrzeba rozbudowania pamięci masowej, dodatkowe węzły HP StoreVirtual mogą być dołączone online do klastra. Płynnie, bez zakłócania funkcjonowania systemu, klaster reorganizuje dane, żeby włączyć nowy węzeł. Wbudowana obsługa implementacji wysokiej dostępności (HA) oraz DR, wysoka wydajność, możliwości skalowania i uproszczone zarządzanie sprawiają, że pamięć masowa HP StoreVirtual to preferowane rozwiązanie dla infrastruktury wirtualnej. Zalety HP StoreVirtual Niskie koszty i łatwość obsługi Kupowanie tego, co jest potrzebne teraz i bezproblemowa rozbudowa pamięci masowej w przyszłości. Większość macierzy wykorzystuje architektury wymagające planowania rozwoju i dokonywania zakupów na zapas. HP StoreVirtual pozwala zacząć od małego klastra, skalować go do setek terabajtów i cały czas zarządzać systemem przy użyciu intuicyjnego interfejsu użytkownika. Skalowalna wydajność Zasoby wszystkich węzłów HP StoreVirtual w klastrze są zagregowane, dlatego pojemność i wydajność całego klastra zwiększa się za każdym razem, kiedy dodawany jest nowy węzeł. Eliminuje to konieczność kosztownych i skomplikowanych upgrade ów kontrolera. Dodawanie węzłów HP StoreVirtual do klastra odbywa się online. Nie przerywa pracy systemu, a zatem nie powoduje przestojów i nie zakłóca działania zespołów informatyków odpowiedzialnych za serwery, aplikacje i sieci. Dostępność Pamięć masowa HP StoreVirtual może zapewniać dostępność danych online nawet w przypadku wystąpienia wielu awarii. Większość architektur wykorzystuje dwa kontrolery na potrzeby zapewnienia wysokiej dostępności. Nie gwarantuje to jednak ochrony przed utratą zasilania, awariami systemów chłodzenia czy innymi problemami, które występują poza klastrem. HP StoreVirtual zapewnia poziomy dostępności danych przekraczające możliwości tradycyjnych, wyposażonych w dwa kontrolery i sprzętowy RAID pamięci masowych. 2 Porównanie całkowitego kosztu posiadania (TCO) w przypadku migracji do rozwiązania HP StoreVirtual. W jaki sposób osiągnąć znaczące oszczędności w perspektywie trzech lat?

3 Rysunek 1. HP StoreVirtual pozwala stworzyć jednorodną pulę zasobów pamięci masowej składającą się z wielu węzłów. Klaster akceptuje i odpowiada na zapytania iscsi tak samo, jak pojedyncza macierz. HP StoreVirtual Klaster HP StoreVir A D A B C B C D Klaster HP StoreVirtual łatwe skalowanie pamięci masowej Technologia klastrowa pozwala tworzyć pulę pamięci masowych składających się z węzłów HP StoreVirtual. Zapewnia to skalowalność online w obrębie wolumenu oraz całego klastra. Cała dostępna pojemność fizyczna jest agregowana i udostępniana dla wolumenów utworzonych w klastrze. Wyższy poziom ochrony biznesu można osiągnąć uruchamiając węzły w sieci IP. W obrębie ośrodka, węzły HP StoreVirtual mogą zostać rozmieszczone zarówno w serwerowni, jak i w przestrzeni przeznaczonej dla urządzeń sieciowych. Pojedynczy klaster HP StoreVirtual może także obejmować wiele lokalizacji fizycznych czy centrów danych, co zmniejsza ryzyko utraty danych czy przestoju w przypadku awarii jednego z ośrodków. Klienci mogą używać HP StoreVirtual do implementowania architektury warstwowej (tiering). Przykładowo, klaster wykorzystujący technologię SAS może być stworzony dla uzyskania optymalnej wydajności, a wyposażony w dyski SSD gwarantuje najwyższą wydajność. Średniej wielkości macierz SAS wdrażana jest z myślą o wyższej gęstości i pojemności. Wszystkie warstwy zarządzane są przy użyciu jednego interfejsu. Skalowalna wydajność Skalowanie pojemności i/lub wydajności odbywa się poprzez dodawanie węzłów HP StoreVirtual do klastra pamięci masowej. HP StoreVirtual automatycznie redystrybuuje dane dla zapewnienia wyższej dostępności danych i większej wydajności. Pojemność, moc obliczeniowa, pamięć i przepustowość każdego z węzłów jest agregowana na potrzeby klastra, dlatego wraz z jego rozwojem wzrasta ogólna wydajność. Rozbudowa nie wymaga żadnych skomplikowanych operacji. Ponadto HP StoreVirtual pozwala rozbudowywać wolumeny bez wyłączania ich i dodawać węzły online, bez zatrzymywania pracy aplikacji. Network RAID niezrównana dostępność Technologia RAID na poziomie sieci (Network RAID), dostępna w HP StoreVirtual, rozdziela dane na części i zapewnia ochronę dla wielu kopii danych zapisanych na węzłach klastra. Eliminuje to pojedynczy punkt awarii. Nawet w przypadku awarii dysku, kontrolera, węzła pamięci, zasilania, sieci czy całego ośrodka, aplikacje mają zapewniony dostęp do danych. 3

4 Rysunek 2. Network RAID rozdziela dane na bloki i zapewnia ochronę dla maksymalnie czterech kopii każdego bloku umieszczonych w klastrze (na rysunku pokazano dwie kopie). Poniżej przedstawiono replikację bloków logicznego wolumenu z użyciem Network RAID 10. Dodatkowo, każdy węzeł HP StoreVirtual zapewnia dyskowy RAID 5, 6 i 10. Klaster HP StoreVirtual A D Dynamiczne alokowanie prz A B C C B D Zaalokowane Dostępne Wykorzystane Stracone 50 GB 150 GB 50 GB 0 GB Zapisa Wolum Administratorzy pamięci masowych zapewniają redundancję w obrębie wolumenu. Zwiększa to poziom utylizacji pamięci masowych i sprawia, że ochrona całego wolumenu dostosowana jest do wymagań aplikacji. Klienci mogą wybierać Network RAID 10, 10+1 lub 10+2, 5 lub 6 dla ochrony danych na węzłach, alokując dodatkową pamięć tylko dla tych danych, które wymagają wyższego poziomu bezpieczeństwa. Wbudowana technologia autonaprawy pozwala funkcjonalności Network RAID proaktywnie eliminować uszkodzone bloki w macierzy, jeszcze zanim wpłyną na działanie aplikacji. Ponadto Network RAID automatycznie optymalizuje układ danych wolumenu. Zapewnia to wysoką wydajność bez względu na to, kiedy powstał wolumen i w jakim stopniu jest wypełniony. Lepsza niż tradycyjne macierze Tradycyjne macierze wymagają definiowania grup RAID z góry poprzez alokowanie dysków do każdej z grup. Zmiana poziomu RAID wolumenu oznacza wyłączenie grupy dla scalenia danych lub przeniesienie wolumenu do innej grupy. W obydwu przypadkach, wszystkie aplikacje, które od niego zależą, muszą zostać wstrzymane na czas operacji. Ochrona danych polegająca wyłącznie na sprzętowym RAID zamyka użytkownika w obrębie jednej konfiguracji. Natomiast w przypadku Network RAID można skonfigurować sprzętowy RAID tak, żeby zapewniał wysoką efektywność wykorzystania pojemności, a jednocześnie gwarantował możliwość błyskawicznej zmiany poziomów RAID. Dzięki temu można precyzyjnie dopasować charakterystykę pamięci masowej do wymagań biznesowych. Thin Provisioning dynamiczne alokowanie przestrzeni W przypadku większości macierzy, działania związane z udostępnianiem przestrzeni muszą wykonywać administratorzy. Wymaga to od nich prognozowania ilości przestrzeni potrzebnej dla każdego wolumenu, kopii migawkowej czy kopii zdalnej. Konieczne jest także określenie tempa ich wzrostu. Dzieje się tak, ponieważ modele udostępniania pamięci masowej opierają się na wcześniejszym alokowaniu przestrzeni na macierzy. Co gorsze, jeśli administratorowi zdarzy się przeszacować potrzeby, odzyskanie niewykorzystywanej przestrzeni jest praktycznie niemożliwe. HP StoreVirtual nie wymaga wcześniejszego alokowania przestrzeni macierzy. Wszystkimi procesami alokowania zarządza oprogramowanie LeftHand Thin Provisioning. Przestrzeń jest zajmowana tylko wówczas, kiedy dane są faktycznie zapisywane do wolumenu. Takie dynamiczne alokowanie przestrzeni pozwala organizacjom kupować pamięć masową, która jest im potrzebna na obecnym etapie rozwoju i rozbudowywać klaster o kolejne węzły w miarę wzrostu ilości danych aplikacyjnych. W efekcie podnosi się ogólny poziom utylizacji i efektywności działania klastra, a ostatecznie także zwrot z inwestycji związanej z macierzą. 4

5 Klaster HP StoreVirtual A D Rysunek 3. LeftHand Thin Provisioning pozwala tworzyć większe wolumeny, niż obecnie potrzebne, i wypełniać je w miarę wzrostu ilości danych aplikacyjnych. Dynamiczne alokowanie przestrzeni wolumenów San Fran A B C C B D Zaalokowane Dostępne Wykorzystane Stracone 50 GB 150 GB 50 GB 0 GB Dostępne HP Store Zapisane 50 GB Wolumen 200 GB Przestrzeń dostosowana do wzrostu Technologia Thin Provisioning pozwala tworzyć wolumeny, które będą się rozwijać. Administrator może ocenić zapotrzebowanie na przestrzeń w przyszłości, stworzyć wolumen i system plików, a następnie pozwolić aplikacji działać i wypełniać wolumen stopniowo. HP StoreVirtual została wyposażona w mechanizmy zaawansowanego monitorowania i ostrzegania, eliminujące zagrożenia wynikające z udostępnienia przestrzeni, której fizycznie nie ma. Dynamiczne alokowanie to atrybut każdego wolumenu, dzięki czemu można przełączać się pomiędzy automatycznym i ręcznym udostępnianiem wystarczy jedno kliknięcie. Zwiększa to elastyczność, efektywność, a także zmniejszają się koszty. 3:00 pm 4:00 pm 5:00 pm Kopie migawkowe Kopie migawkowe tworzą dynamicznie alokowane, błyskawiczne kopie danych typu point-in-time dla wolumenów. Administratorzy mogą wykorzystać kopie migawkowe do odtwarzania pojedynczych plików lub przywracać cały wolumen w środowiskach wirtualnych VMware i Microsoft. Oprogramowanie LeftHand Application Aware Snapshot Manager pozwala wykonywać takie kopie migawkowe dla magazynów danych VMware i VMFS jednym kliknięciem. Przy tym zachowują one spójność aplikacyjną. Dzięki temu odtwarzanie maszyn wirtualnych jest szybkie i niezawodne. Funkcja łączy korzyści natywnych kopii migawkowych VMware z zaawansowanymi funkcjami kopiowania HP StoreVirtual Storage. Jest także w pełni zintegrowana z LeftHand Remote Copy. Integracja kopii migawkowych oraz zdalnych dla serwerów i aplikacji Windows, w tym Microsoft Exchange Server, Microsoft SQL Server, Microsoft SharePoint oraz Microsoft Hyper-V, znacznie upraszczają backup i odtwarzanie danych. Integracja zapewnia zautomatyzowane wyciszanie (quiescing) dla aplikacji Microsoft VSS. Aplikacyjne kopie migawkowe mogą być tworzone ręcznie, ad hoc, zgodnie z harmonogramem lub w oparciu o skrypty. Następnie można je wykorzystać do odtworzenia pojedynczych plików lub folderów, lub przywrócić cały wolumen. Inaczej niż w przypadku większości macierzy, które wymagają rezerwacji przestrzeni dla kopii migawkowych, HP StoreVirtual tworzy kopie, które zawsze są efektywnie alokowane. Zajmują wyłącznie przestrzeń klastra niezbędną do zapisania danych kopii migawkowej. Oznacza to, że nie trzeba zgadywać i rezerwować przestrzeni z góry, co może prowadzić do błędów przy wykonywaniu kopii migawkowych i zapasowych. Oprogramowanie LeftHand otwiera dla organizacji IT nowe możliwości: Praktycznie dowolne oprogramowanie do backupu może mieć dostęp do kopii migawkowych, w tym także produkty, które obsługują backup w samym wolumenie. Kopie migawkowe mogą być wykorzystywane do zapisu/odczytu, co pozwala pracować z nimi bez zakłócania działania aktywnego wolumenu. Harmonogram wykonywania kopii migawkowych dla aplikacji współpracujących z VMware i VSS może być zaplanowany w konsoli HP StoreVirtual, co pozwala zautomatyzować wyciszanie aplikacji. Pamięć masowa HP StoreVirtual może być wykorzystana do szybkiego odtwarzania, przywrócenia poprzedniej wersji pliku lub błyskawicznego odtworzenia całego wolumenu. 5

6 Remote Copy odtwarzanie danych bez zakłócania funkcjonowania biznesu Oprogramowanie LeftHand Remote Copy pozwala na replikowanie dynamicznie alokowanych kopii migawkowych pomiędzy podstawową a zdalną lokalizacją. Zdalne kopie nie wymagają rezerwacji przestrzeni w zdalnym ośrodku. Funkcjonalność Remote Copy jest wykorzystywana do wykonywania scentralizowanego backupu i odtwarzania w przypadku awarii (DR). Może być skonfigurowana dla danego wolumenu. Umieszczenie zdalnych kopii w cyklicznym harmonogramie pozwala osiągnąć asynchroniczną replikację danych typu point-in-time pomiędzy lokalizacjami czy centrami danych. Remote Copy posiada mechanizm wspomagający i ułatwiający konfigurację przełączania awaryjnego (failover/failback). W krytycznym momencie podpowiada on, krok po kroku, jak wykonać procedury DR. Rysunek 4. Funkcjonalność LeftHand Remote Copy bazuje na kopiach migawkowych efektywnie korzystających z przestrzeni do tworzenia spójnych kopii zdalnych typu point-in-time na potrzeby backupu i disaster recovery. San Francisco łącze WAN New York nie przestrzeni wolumenów Dostępne HP StoreVirtual HP StoreVirtual Zapisane 50 GB Wolumen 200 GB 3:00 pm 3:00 pm 4:00 pm 4:00 pm 5:00 pm 5:00 pm HP StoreVirtual tworzy kopię migawkową wolumenu. Kopia migawkowa jest powielana na zdalnym klastrze. Znaki wodne pozwalają zachować porządek. Asynchroniczna replikacja, uruchamiająca się zgodnie z harmonogramem, wysyła na zdalny serwer wyłącznie zmienione bloki. Różne polityki przetrzymywania danych pozwalają zachować najnowsze kopie lub historię kopii dla celów odtwarzania. Zdalne wolumeny mogą być wykorzystywane do odtwarzania po awarii lub pełnić role zwykłego backupu. 6

7 Wysoka dostępność i disaster recovery Zarówno synchroniczna, jak i asynchroniczna replikacja są dostępne bez dodatkowych opłat. Zostały zintegrowane z HP StoreVirtual i mogą obsługiwać każdy wolumen oddzielnie. HP StoreVirtual to rozwiązanie równoważące wysoką dostępność i utylizację przestrzeni. Synchroniczna replikacja wspiera wysoką dostępność, a asynchroniczna wspiera odtwarzanie w przypadku awarii (DR). Dzięki temu HP StoreVirtual pozwala zaimplementować ekonomiczne rozwiązania zapewniające wysoką dostępność i disaster recovery. HP StoreVirtual zapewnia dostępność danych na poziomie znacznie wyższym niż pojedynczy węzeł pamięci masowej. Podstawą technologiczną jest Network RAID czyli całkowicie przezroczysta dla serwerów aplikacyjnych technika synchronicznej replikacji. Przełączanie awaryjne odbywa się automatycznie i nie wpływa na funkcjonowanie systemu. Bez względu na wszystko klaster zachowuje stan spójności logicznej wolumenu. Podstawą technologiczną replikacji asynchronicznej jest Remote Copy z zaprogramowaną serią kopii migawkowych replikowanych do innej lokalizacji. HP StoreVirtual zachowuje informacje o relacji pomiędzy daną kopią a punktem synchronizacji. Do wykonania asynchronicznej replikacji kopiuje jedynie bloki, które zostały zmienione od czasu wykonania poprzedniej kopii. Jednocześnie asynchroniczna replikacja jest zintegrowana z mechanizmem kopii migawkowych HP StoreVirtual. Oznacza to, że nie powstaje problem z zapisem, jeśli w trakcie wykonywania zdalnej kopii wystąpi błąd. Każda zdalna kopia jest dokładnie taka sama, jak źródłowa kopia migawkowa. Inteligentne zarządzanie przepustowością Większość firm dysponuje pomiędzy lokalizacjami łączami o ograniczonej przepustowości. Remote Copy pomaga inteligentnie zarządzać i współdzielić zasoby sieciowe. Dzięki temu można wykorzystywać asynchroniczną replikację, a jednocześnie utrzymać poziom jakości usług dla pozostałego ruchu sieciowego. HP StoreVirtual pozwala na fizyczne przeniesienie początkowej kopii wolumenu na nośniku do zdalnej lokalizacji. Oznacza to, że nie trzeba przesyłać terabajtów danych przez sieć. HP StoreVirtual może także monitorować sieć pod kątem zmieniającej się przepustowości i opóźnień oraz dostosowywać swoje działanie do aktualnej sytuacji, ograniczając odpowiednio transfer danych. 7

8 Technologia SmartClone Technologia LeftHand SmartClone błyskawicznie tworzy klony wolumenów i zbiorów danych bez zużywania dodatkowej pamięci. Każdy klon wolumenu jest wirtualną kopią, która umożliwia oszczędzanie czasu i przestrzeni w różnych środowiskach i aplikacjach. Pozwala udostępniać serwery i komputery biurkowe, uruchamiać systemy z sieci SAN, szybko kopiować dane produkcyjne do środowisk testowych i programistycznych. Technologia LeftHand SmartClone przełamuje bariery kosztowe i technologiczne utrudniające zastosowanie wirtualizacji. Przykładowo, kopie istniejących maszyn wirtualnych mogą być wykorzystane do skalowania istniejących aplikacji poprzez dodawanie identycznych instancji serwera. W ten sposób można tworzyć systemy wirtualnych desktopów bazujące na obrazach golden master, czy też uruchamiać środowiska testowe i programistyczne bazujące na istniejących systemach produkcyjnych. Tworzenie nowych instancji serwera wirtualnego jest proste. W przypadku większości tradycyjnych macierzy, wymaga to czasu i przestrzeni potrzebnych do procesu kopiowania istniejących logicznych wolumenów do wykorzystania przez nowe maszyny wirtualne. Technologia LeftHand SmartClone działa zupełnie inaczej: pozwala stworzyć dowolną liczbę kopii wolumenów wszystkie w jednej chwili i z minimalnymi wymaganiami wobec przestrzeni dyskowej. Jest to możliwe, ponieważ: Klony wolumenów bazują na oryginalnym, źródłowym wolumenie, dzięki czemu można je tworzyć błyskawicznie i nie zajmują dużej ilości przestrzeni. Dostęp do klonów jest możliwy z serwerów fizycznych i wirtualnych oraz wirtualnych desktopów. Technologia LeftHand SmartClone to kopia obrazów serwera czy desktopu, która nie wymaga dużej ilości przestrzeni dyskowej. Dzięki temu jest tylko jedna kopia plików systemu operacyjnego na klastrze pamięci. Pozwala to podnieść poziom utylizacji pamięci masowej i zwiększyć zwrot z inwestycji. Sklonowane wolumeny są dynamicznie alokowane zajmują wyłącznie przestrzeń, która jest w danym momencie niezbędna do działania. Oznacza to większy zwrot z inwestycji w pamięć masową. Rysunek 5. Technologia LeftHand SmartClone błyskawicznie wykonuje kopie wolumenów, oszczędzając miejsce na dysku. Mogą być one wykorzystane na potrzeby maszyn wirtualnych i serwerów fizycznych. łącze WAN New York HP StoreVirtual HP StoreVirtual 3:00 pm 4:00 pm 5:00 pm

9 Bieżąca administracja prosta i przyjemna Całe środowisko pamięci masowych jest zarządzane przy pomocy centralnej konsoli (CMC Centralized Management Console). Administrator łączy się z węzłami HP StoreVirtual poprzez sieć IP. Pamięcią masową w centrach danych i innych lokalizacjach można zarządzać z jednego miejsca wystarczy jeden ekran, bez względu na to, gdzie fizycznie ulokowane są węzły. Z konsolą zintegrowany został system zarządzania wydajnością, który zapewnia dostęp do szczegółowych, aktualnych danych, a także dostarcza możliwości eksportu statystyk. Wszystkie funkcje HP StoreVirtual zarządzane są przy pomocy CMC. Jeden punkt dowodzenia Przy użyciu konsoli można w prosty sposób konfigurować pamięć masową HP StoreVirtual, zarządzać nią oraz monitorować jej funkcjonowanie, a bieżące działania administracyjne są łatwe i przyjemne. Decyduje o tym wyjątkowa architektura, która pozwala skalować pamięć, zmieniać poziom Network RAID wolumenów czy migrować wolumeny pomiędzy warstwami pamięci masowej bez wstrzymywania pracy aplikacji. Konsola CMC upraszcza dostęp do wszystkich funkcji na pamięciach HP StoreVirtual. Nie ma przy tym znaczenia, czy macierz znajduje się w lokalnym, czy zdalnym ośrodku. Codzienna administracja jest efektywna i prosta. Kiedy konieczna jest zmiana atrybutów wolumenu, na przykład jego rozmiaru, poziomu Network RAID czy lokalizacji, to bez względu na to, czy jest on alokowany dynamicznie, czy w sposób tradycyjny, można to zrobić wykonując kilka kliknięć myszką w konsoli CMC. W przypadku bardziej skomplikowanych zadań, takich jak na przykład powrót do oryginalnego wolumenu po przełączeniu awaryjnym do ośrodka zapasowego, wbudowane mechanizmy i narzędzia poprowadzą krok po kroku, żeby wyeliminować potencjalne problemy, kiedy czas i dokładność mają kluczowe znaczenie. Wirtualizacja pamięci w oddziałach i biurach regionalnych Wirtualizacja pozwala obsługiwać małe biura czy oddziały regionalne przy zaangażowaniu mniejszej liczby serwerów do obsługi niezbędnych aplikacji. Wysoki koszt uruchomienia fizycznego systemu pamięci masowej w zdalnej lokalizacji często decyduje o rezygnacji z niego. Oprogramowanie HP StoreVirtual VSA (Virtual Storage Appliance) dostarcza ekonomiczne, wirtualne rozwiązanie tego problemu dzięki wykorzystaniu pojemności pamięci serwera w oddziale oraz centralnym ośrodku przetwarzania. Dzięki przekształceniu wewnętrznych dysków serwera we współdzieloną pamięć masową, małe biura i oddziały regionalne mogą korzystać z wysokiej dostępności, a jednocześnie obniżyć koszty. Dodatkowo, VSA może spożytkować nieużywane sieci SAN iscsi i FC. VSA przekształca istniejące pamięci DAS i SAN w pamięć HP StoreVirtual, która może być łączona w klaster i zarządzana w taki sam sposób, jak fizyczny węzeł HP StoreVirtual. To nie tylko niezwykle ekonomiczny sposób wdrożenia współdzielonej pamięci masowej w biurze regionalnym, ale także możliwość zrobienia więcej przy użyciu mniejszej ilości zasobów, czyli pamięci, które firma już posiada. Dlaczego pamięć masowa HP StoreVirtual? Wirtualizacja centrów danych stwarza przedsiębiorstwom ogromne możliwości: ekonomia konsolidacji serwerów, wyższa utylizacja, wysoka dostępność i disaster recovery. HP StoreVirtual to współdzielona, skalowalna i oferująca wysoki poziom dostępności pamięć masowa, która jest doskonale dopasowana do wymogów środowisk wirtualnych. Pomaga ograniczać koszty poprzez zwiększanie utylizacji. W czasach pogłębiających się ograniczeń budżetowych możliwość kupowania pamięci tylko wówczas, kiedy jest absolutnie niezbędna bez przewymiarowania, z myślą o następnych miesiącach czy latach, jest nie do przecenienia. W przypadku HP StoreVirtual każdy nowy węzeł zwiększa pojemność i wydajność. Oznacza to maksymalizację zwrotu z inwestycji i unikanie wąskich gardeł, charakterystycznych dla tradycyjnych, monolitycznych macierzy. Wbudowane mechanizmy wysokiej dostępności i disaster recovery rozszerzają możliwości wirtualizacji serwerów w zakresie zapewniania realnej ciągłości biznesowej. Łatwość zarządzania HP StoreVirtual sprawia, że środowiskiem pamięci masowych mogą zarządzać zarówno specjaliści od macierzy, jak i administratorzy serwerów. 9

10 Usługi i wsparcie HP Factory Express Program HP Factory Express pomaga klientom w uzyskaniu wyższego zwrotu z inwestycji w infrastrukturę informatyczną. Pozwala dostosować i integrować systemy pamięci masowej i serwerów zgodnie z potrzebami klienta oraz wykorzystać powiązane usługi wdrożeniowe. Zapewnia stabilne, niezawodne i sprawdzone rozwiązania IT, precyzyjnie dopasowane do potrzeb biznesowych organizacji. Umożliwiamy dostosowanie sprzętu do specyfikacji klienta jeszcze na etapie produkcyjnym, co pomaga przyspieszyć wdrożenie i uwolnić zasoby wewnętrzne. Więcej informacji na stronie hp.com/go/factoryexpress. Szkolenia techniczne Edukacja to integralna część strategii mającej na celu maksymalizację zwrotu z inwestycji w rozwiązania pamięci masowej HP. Klienci mogą korzystać z szerokiej oferty kursów związanych z oprogramowaniem obsługującym pamięci masowe, sieciami, archiwizacją i systemami dyskowymi. Są one dostępne w wielu formach od tradycyjnego kursu prowadzonego przez instruktora w jednym z 80 centrów szkoleniowych HP aż po kursy internetowe oraz szkolenia organizowane w siedzibie klienta. Więcej informacji na stronie hp.com/learn/storage. HP Financial Services Usługi HP Financial Services dostarczają innowacyjne programy finansowania i zarządzania zasobami, ułatwiające ekonomiczne nabywanie, zarządzanie a także wycofywanie z użycia rozwiązań HP. Więcej informacji na stronie hp.com/go/hpfinancialservices. 10

11 HP Services Usługi wsparcia oferowane przez HP zapewniają przewagę konkurencyjną. Strategiczne i techniczne know-how posiadane przez naszych konsultantów tworzy jednorodne rozwiązanie usługowe, które pozwalają na osiągnięcie maksymalnych korzyści z inwestycji. W zależności od indywidualnych potrzeb w zakresie wsparcia, klient może wybrać jeden z trzech poziomów usług, które obejmują pełen cykl użytkowania produktu: Wsparcie: Optimized Care najlepsza wydajność i stabilność: Wsparcie: HP Proactive Care 24x7; Plus, 20 kredytów/rok Dodatkowe opcje: 3-lata wsparcie HP Storage Proactive Care Personalized Support 3-lata wsparcie HP Storage Personalized Support, Additional Day Service 3-lata usługa Proactive Select 30 Credit Service Standard Care utrzymanie wysokiego poziomu dostępności: Wsparcie: HP Proactive Care 24x7; Plus, 10 kredytów/rok Dodatkowe opcje: 3-lata wsparcie HP Storage Proactive Care Personalized Support 3-lata wsparcie HP Storage Personalized Support, Additional Day Service 3-lata usługa Proactive Select 30 Credit Service Basic Care minimalny rekomendowany poziom wsparcia: Wsparcie: HP Support Plus 24; Plus, 10 kredytów HP Proactive Select/rok Dodatkowe opcje: 3-lata usługa HP Proactive Select 30 Credit Service 1-rok usługa HP Proactive Select 10 Credit Service Implementacja: Usługa HP Installation and Startup dla rozwiązań P4000 SAN Usługa HP StoreVirtual 4000 Storage Installation and Startup Usługa HP StoreVirtual VSA Software Installation and Startup Usługi HP P4800 G2 SAN Solution for BladeSystem Installation and Startup Usługa HP P4000 SAN/iQ Central Management Console Installation and Startup Integracja HP Proactive Select Konsulting Analiza Storage Efficiency Analysis (SEA) Analiza Storage Impact Analysis Usługa Storage Modernization Usługi HP Storage Data Migration Globalne obywatelstwo HP Firma HP jest głęboko zaangażowana w sprawy globalne. Działamy zgodnie z wysokimi standardami: stawiamy na uczciwość, wspieramy istotne inicjatywy, postępujemy odpowiedzialnie, równoważąc nasze cele biznesowe z ich wpływem na społeczeństwo i naszą planetę. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie hp.com/hpinfo/ globalcitizenship, natomiast informacje o programach środowiskowych HP można znaleźć na stronie hp.com/environment. 11

12 Więcej informacji Pamięć masowa HP StoreVirtual 4000 umożliwia ograniczenie kosztów przechowywania i zarządzania danymi przy jednoczesnym zwiększeniu ich ochrony i dostępności. Jak udaje się to osiągnąć? Więcej informacji na ten temat na stronie hp.com/go/storevirtual. Get connected hp.com/go/getconnected Aktualne sterowniki HP, wsparcie i alerty bezpieczeństwa bezpośrednio na pulpicie Copyright , 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje na produkty i usługi HP są określone w kartach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami lub usługami. Żaden zapis w niniejszej publikacji nie może być traktowany jako udzielenie dodatkowej gwarancji. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne ani pominięcia w niniejszym dokumencie. Microsoft i Windows to zarejestrowane w USA znaki towarowe należące do Microsoft Corporation. 4AA2-5247PLE, kwiecień 2009 r., aktualizacja styczeń 2013, wersja 4

Sposób funkcjonowania

Sposób funkcjonowania Stratus Avance został zaprojektowany w sposób, który w przypadku wystąpienia awarii ma zminimalizować czas przestoju i zapobiec utracie danych. Jednocześnie rozwiązanie ma być tanie i łatwe w zarządzaniu.

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik po produkcie. EMC DataDomain

Szybki przewodnik po produkcie. EMC DataDomain Szybki przewodnik po produkcie EMC DataDomain Szybki przewodnik po produkcie EMC DataDomain OPIS ROZWIĄZANIA DataDomain to uniwersalne medium backupowe. Podczas procesu tworzenia kopii zapasowych, systemy

Bardziej szczegółowo

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com Systemy macierzowe www. qsantechnology. com Przegląd produktów Rozwiązania macierzowe QSAN Unified Storage serwer NAS i SAN w jednym Macierze dyskowe typu Unified Storage QSAN pozwalają na wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

Rodzaje pamięci masowych by Silas Mariusz

Rodzaje pamięci masowych by Silas Mariusz Rodzaje pamięci masowych by Silas Mariusz 1. Online Silas Mariusz Administrator TS-x79U 1 GbE Pamięć masowa może być instalowana bezpośrednio w serwerach w postaci dysków tworzących tzw. system DAS (Direct

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH.

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH. SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. Firma Symantec oferuje szybkie i skuteczne kompleksowe rozwiązania do ochrony danych i systemów w środowiskach wirtualnych i fizycznych. SYMANTEC TO ODZYSKIWANIE DANYCH. Wirtualizacja

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

IT-Archiwum SaaS. www.osg.pl tel: 0801 115 804. Światowej klasy usługa tworzenia backupów online dopasowania do Twojej firmy

IT-Archiwum SaaS. www.osg.pl tel: 0801 115 804. Światowej klasy usługa tworzenia backupów online dopasowania do Twojej firmy IT-Archiwum SaaS Światowej klasy usługa tworzenia backupów online dopasowania do Twojej firmy Kluczowe zalety: Prosta, automatyczna ochrona danych Bezpieczeństwo i niezawodność Bez nakładów kapitałowych

Bardziej szczegółowo

HP StoreOnce Backup. Wysokie standardy ochrony danych. Informacje o produkcie

HP StoreOnce Backup. Wysokie standardy ochrony danych. Informacje o produkcie Informacje o produkcie HP StoreOnce Backup Wysokie standardy ochrony danych Kiedy biznes się rozwija, rośnie ilość danych. Ich dynamiczny wzrost, napędzający zakup nowych urządzeń i powodujący większą

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni GŁÓWNE ZALETY Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni Firma Symantec wielokrotnie publicznie udowadniała, że dzięki oprogramowaniu Backup Exec System Recovery

Bardziej szczegółowo

Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant

Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant Usługi firmy HP Dane techniczne Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 08/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 Oferowany produkt: Macierz dyskowa Typ. Model.. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Elastyczne centrum przetwarzania danych

Elastyczne centrum przetwarzania danych Elastyczne centrum przetwarzania danych Flexible Capacity Service pojemność zawsze gotowa na nowe wyzwania. Robert Rutkowski / 24 Kwiecień 2013 Agenda Wyzwania związane z finansowaniem IT Jak mieć zawsze

Bardziej szczegółowo

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych Tomasz Laszuk Michał Makowski Tomasz Ciesielski Prezes Zarządu Dyrektor Techniczny Inżynier Systemowy Nie jestem geniuszem, ale miejscami jestem niezły, więc trzymam

Bardziej szczegółowo

Backup Exec Disaster Recovery - konfiguracja płyty ratunkowej i przywracanie całego systemu operacyjnego z kopii bezpieczeństwa

Backup Exec Disaster Recovery - konfiguracja płyty ratunkowej i przywracanie całego systemu operacyjnego z kopii bezpieczeństwa Backup Exec Disaster Recovery - konfiguracja płyty ratunkowej i przywracanie całego systemu operacyjnego z kopii bezpieczeństwa Współczesne organizacje muszą dbać o ochronę kluczowych danych związanych

Bardziej szczegółowo

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Warszawa, 6 lutego 2014 www.hypermixer.pl 01 1 2 3 4 Rynkowe wyzwania Poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec 2012

Symantec Backup Exec 2012 Lepsze tworzenie kopii zapasowych dla wszystkich Tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie systemu po awarii Opis Program to zintegrowany produkt, który chroni środowiska wirtualne i fizyczne, upraszcza

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:.

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. MODEL: Załacznik nr 6 do SIWZ l.p. Parametr wymagany Potwierdzenie spełnienia parametru lub warunku przez oferowane urządzenie* 1 Macierz dyskowa musi

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec 2012 V-Ray Edition

Symantec Backup Exec 2012 V-Ray Edition Lepsze tworzenie kopii zapasowych dla wszystkich Broszura informacyjna: Archiwizacja Wprowadzenie Oprogramowanie jest przeznaczone dla klientów, którzy w pełni lub w znacznej części zwirtualizowali system

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja infrastruktury według VMware. Michał Małka DNS Polska

Wirtualizacja infrastruktury według VMware. Michał Małka DNS Polska Wirtualizacja infrastruktury według VMware Michał Małka DNS Polska VMware - gama produktów Production Server VirtualCenter ESX Server Test/Development Workstation GSX / VMware Server Enterprise Desktop

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Od czego zacząć przy budowaniu środowisk wysokiej dostępności?

Od czego zacząć przy budowaniu środowisk wysokiej dostępności? Budowanie środowisk wysokiej dostępności w oparciu o nową wersję IDS 11 Artur Wroński IBM Information Management Technical Team Leader artur.wronski@pl.ibm.com Od czego zacząć przy budowaniu środowisk

Bardziej szczegółowo

Usługa instalacji i uruchamiania oprogramowania HP 3PAR 7000

Usługa instalacji i uruchamiania oprogramowania HP 3PAR 7000 Dane techniczne Usługa instalacji i uruchamiania Usługi HP Care Pack Zalety usługi Możliwość skoncentrowania się zespołu IT na jego głównych zadaniach i priorytetach Skrócenie czasu wdrażania oraz zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do wirtualizacji

Oprogramowanie do wirtualizacji Oprogramowanie do wirtualizacji Licencje muszą umożliwiać uruchamianie wirtualizacji na serwerach fizycznych o łącznej liczbie 8 procesorów oraz jednej konsoli do zarządzania całym środowiskiem. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

StoreOnce - To więcej niż Backup2Disk

StoreOnce - To więcej niż Backup2Disk StoreOnce - To więcej niż Backup2Disk Krzysztof Jamiołkowski HP Storage Solutions Architect Bezpieczeństwo Danych Bezpieczeństwo danych to Dane podlegają wielu zagrożeniom Jakie problemy miałeś ostatnio?

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Macierze HP 3PAR w świecie Software-Defined Storage rozwiązania rozłączne czy komplementarne?

Macierze HP 3PAR w świecie Software-Defined Storage rozwiązania rozłączne czy komplementarne? Macierze HP 3PAR w świecie Software-Defined Storage rozwiązania rozłączne czy komplementarne? Mariusz Grabowski / Marek Kozicki Wyzwania IT, 14 kwietnia 2015r. Zmiany w świecie danych Jak są konsekwencje?

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik po produkcie. EMC Avamar

Szybki przewodnik po produkcie. EMC Avamar Szybki przewodnik po produkcie EMC Avamar Szybki przewodnik po produkcie EMC Avamar OPIS ROZWIĄZANIA Avamar to kompletne rozwiązanie do backupu: oprogramowanie i system (tzw. Appliance) do tworzenia kopii

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Załącznik nr 1 do SIWZ DZ-2501/200/14 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Parametry Minimalne wymagania Oferowane

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

Ochrona i przywracanie sprawności obciążeń serwerowych po awarii

Ochrona i przywracanie sprawności obciążeń serwerowych po awarii Broszura informacyjna www.netiq.pl ZARZĄDZANIE ZASOBAMI IT PlateSpin Protect Ochrona i przywracanie sprawności obciążeń serwerowych po awarii PlateSpin Protect firmy NetIQ stanowi proste, elastyczne i

Bardziej szczegółowo

Implementing HP Rack and Tower & HP BladeSystem Server Solutions

Implementing HP Rack and Tower & HP BladeSystem Server Solutions Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: U8476S Implementing HP Rack and Tower & HP BladeSystem Server Solutions Dni: 5 Opis: Adresaci szkolenia Cel szkolenia Osoby przygotowujące się do egzaminu: HP0-S35 i HP0-S34

Bardziej szczegółowo

STACJI ROBOCZYCH WIRTUALIZACJA W SEKTORZE MŚP. Krzysztof Waszkiewicz, BZ WBK Michał Aleksander Kania, EMC

STACJI ROBOCZYCH WIRTUALIZACJA W SEKTORZE MŚP. Krzysztof Waszkiewicz, BZ WBK Michał Aleksander Kania, EMC WIRTUALIZACJA STACJI ROBOCZYCH W SEKTORZE MŚP Krzysztof Waszkiewicz, BZ WBK Michał Aleksander Kania, EMC 1 Agenda Wspólna droga BZ WBK i EMC do chmury Zapotrzebowanie na stacje robocze w biznesie Wyzwania

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 09/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Dane bezpieczne w chmurze

Dane bezpieczne w chmurze Dane bezpieczne w chmurze Grzegorz Śladowski Dyrektor Działu Technicznego S4E S.A. Agenda Chmura definicja, zasady działania, rodzaje Cechy bezpiecznej chmury Architektura Chmura - definicja Model przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Modernizacja środowiska składowania danych

Opis przedmiotu zamówienia. Modernizacja środowiska składowania danych Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Modernizacja środowiska składowania danych W ramach zamówienia należy zrealizować następujące zadania: 1. Rozbudowa macierzy IBM DS5300 2. Aktywacja portów

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

HP StoreOnce B6200 Przykład wdrożenia

HP StoreOnce B6200 Przykład wdrożenia HP StoreOnce B6200 Przykład wdrożenia TS Consulting usługi HP dla rozwiązań infrastrukturalnych Marcin Bartoszek / 23 kwietnia 2014 Różnorodność danych i założenia Środowiska Bazy danych Oracle SQL Server

Bardziej szczegółowo

TSMBOX. Backup Appliance Build for Recovery Speed. Przemysław Jagoda. Zbigniew Parys

TSMBOX. Backup Appliance Build for Recovery Speed. Przemysław Jagoda. Zbigniew Parys TSMBOX Backup Appliance Build for Recovery Speed Przemysław Jagoda Architekt Systemów Informatycznych Infonet Projekt S.A. Pamięci Masowe & Systemy Bezpieczeństwa Danych mail: p.jagoda@infonet-projekt.com.pl

Bardziej szczegółowo

Czy Software-Defined Storage oznacza kres rozwiązań sprzętowych HP StoreOnce? Marek Kozicki / Mariusz Grabowski Wyzwania IT, 14 kwietnia 2015r.

Czy Software-Defined Storage oznacza kres rozwiązań sprzętowych HP StoreOnce? Marek Kozicki / Mariusz Grabowski Wyzwania IT, 14 kwietnia 2015r. Czy Software-Defined Storage oznacza kres rozwiązań sprzętowych HP StoreOnce? Marek Kozicki / Mariusz Grabowski Wyzwania IT, 14 kwietnia 2015r. Zmiany w świecie danych Jak są konsekwencje? Eksplozja danych:

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów. Paweł Płoskonka IS2, P2

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów. Paweł Płoskonka IS2, P2 Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów Paweł Płoskonka IS2, P2 Kopia bezpieczeństwa (ang. Backup copy) w informatyce dane, które mają służyć do odtworzenia oryginalnych

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012 Hyper-V : przewodnik po instalacji i konfiguracji systemu / Aidan Finn [et al.]. Warszawa, Spis treści

Windows Server 2012 Hyper-V : przewodnik po instalacji i konfiguracji systemu / Aidan Finn [et al.]. Warszawa, Spis treści Windows Server 2012 Hyper-V : przewodnik po instalacji i konfiguracji systemu / Aidan Finn [et al.]. Warszawa, 2013 Spis treści Podziękowania Informacje o autorach Wstęp xv xx xxiii Część 1 Podstawy 1

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012 Hyper-V

Windows Server 2012 Hyper-V Aidan Finn Patrick Lownds Michel Luescher Damian Flynn Windows Server 2012 Hyper-V Przewodnik po instalacji i konfiguracji systemu Przekład: Krzysztof Kapustka, Krzysztof Szkudlarek APN Promise, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku

Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku Informacja o produkcie Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku StoreServ 7000 Niezawodna pamięć masowa klasy wyższej w bezkonkurencyjnej cenie Ograniczenia budżetowe zmuszają czasem do wyboru pamięci masowych

Bardziej szczegółowo

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Steve Suehring Egzamin 70-414 Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp................................................................

Bardziej szczegółowo

IV. Wymagane parametry techniczne platformy sprzętowo-programowej (serwera) do zarządzania oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych szt. 1.

IV. Wymagane parametry techniczne platformy sprzętowo-programowej (serwera) do zarządzania oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych szt. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Wymagane parametry techniczne dysków twardych do macierzy NetApp FAS 2240-2 12 szt. Dysk typu - Disk Drive, 600GB 10k, DS224x, 2552/2240-2

Bardziej szczegółowo

WWQ. Wakacyjne Warsztaty QNAP. Zaczynamy o 11:00. Prowadzący: Łukasz Milic Certyfikowany Trener QNAP

WWQ. Wakacyjne Warsztaty QNAP. Zaczynamy o 11:00. Prowadzący: Łukasz Milic Certyfikowany Trener QNAP WWQ Prowadzący: Łukasz Milic Certyfikowany Trener QNAP Zaczynamy o 11:00 Informacje ogólne o WWQ - Webinaria są nagrywane i będą możliwe do odtworzenia w późniejszym czasie, - Podczas webinariów zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja desktopów i aplikacji.

Wirtualizacja desktopów i aplikacji. Wirtualizacja desktopów i aplikacji. Praktyczne aspekty wydajnego i bezpiecznego przetwarzania danych użytkowników końcowych cross case study. Prowadzący: Tomasz Lendzion ADT Group Sp. z o.o. Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych ZAPYTANIE OFERTOWE Dostarczenie systemu macierzy dyskowej w/g specyfikacji do celów badawczych dla K2 Internet S.A. na potrzeby realizacji etapu I projektu realizowanego w ramach działania 1.4 PO IG oraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

oprogramowania HP StoreOnce Recovery Manager Central.

oprogramowania HP StoreOnce Recovery Manager Central. Dane techniczne Usługa instalacji i rozruchu oprogramowania HP StoreOnce Recovery Manager Central Usługi HP Zalety usługi Ułatwienie zespołowi informatycznemu skoncentrowania się na jego głównych zadaniach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia : 2013-02-12 zakup środków trwałych: Serwer - 2 procesory min. 4 core e5540 xeon 2,53ghz, ram 12gb, 4x1GE (1szt.) Serwer - Procesor min 6 core L5640 xeon 2,27ghz ram 16ghz,

Bardziej szczegółowo

Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych. Piotr Trzciński

Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych. Piotr Trzciński Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych Piotr Trzciński O zespole Zespół 6 osób Odpowiedzialność za: Utrzymanie infrastruktury data centre w Polsce, w tym: Service Management

Bardziej szczegółowo

Nowe rozwiązania systemów pamięci masowej połączonych firm Overland Storage i Tandberg Data

Nowe rozwiązania systemów pamięci masowej połączonych firm Overland Storage i Tandberg Data Nowe rozwiązania systemów pamięci masowej połączonych firm Overland Storage i Tandberg Data Jerzy Adamiak Storage Systems Consultant Alstor Sp.J 1 Ujednolicona, unowocześniona oferta rozwiązań automatyki

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych lokalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych lokalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 2012 Firma Informatyczna ASDER Prezentacja Serwer danych lokalnych Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 Szanowni Państwo, W dzisiejszej coraz częściej trzeba współdzielić pliki między pracownikami/działami

Bardziej szczegółowo

platforma zapewniająca usługi wirtualizacji

platforma zapewniająca usługi wirtualizacji Windows Server 2008 jako uniwersalna platforma zapewniająca usługi wirtualizacji oraz klastrowania Jerzy Mikołajczak, Sebastian Petruczynik, Marek Zawadzki Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

The Right Direction. www.tspace.pl

The Right Direction. www.tspace.pl The Right Direction www.tspace.pl Jesteśmy specjalistami w budowie zaawansowanych platform utrzymujących krytyczne systemy IT oraz systemów składowania i zabezpieczania danych Dlaczego TSpace? Zespół Kapitał

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

Przepełnienie bufora. SQL Injection Załączenie zewnętrznego kodu XSS. Nabycie uprawnień innego użytkownika/klienta/administratora

Przepełnienie bufora. SQL Injection Załączenie zewnętrznego kodu XSS. Nabycie uprawnień innego użytkownika/klienta/administratora NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA Bezpieczeństwo rozwiązań hostingowych Hosting wirtualny - studium przypadku Secure 2008 3 października 2008 Arkadiusz Kalicki, NASK Agenda Zagrożenia Omówienie zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Steve Suehring Egzamin 70-413 Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wstęp....ix 1 Planowanie i instalacja infrastruktury serwera....

Bardziej szczegółowo

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect Wbudowana wiedza specjalistyczna Dopasowane do zadania Optymalizacja do aplikacji transakcyjnych Inteligentne Wzorce

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wirtualizacji w kluczowych scenariuszach data-center

Wykorzystanie wirtualizacji w kluczowych scenariuszach data-center Wykorzystanie wirtualizacji w kluczowych scenariuszach data-center Jerzy Mikołajczak, Sebastian Petruczynik, Marek Zawadzki Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe IDC Storage, Virtualization and

Bardziej szczegółowo

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę macierzy dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Stosownie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zadania jest dostawa biblioteki taśmowej o parametrach nie gorszych niż:

Przedmiotem zadania jest dostawa biblioteki taśmowej o parametrach nie gorszych niż: Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie 1 Przedmiotem zadania jest dostawa biblioteki taśmowej o parametrach nie gorszych niż: Lp. Cecha Wymaganie 1. Obudowa Przystosowana

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade ILOŚĆ SZTUK: 1 Szafa rack PRODUCENTA SPRZĘTU : Typ szafa do montażu urządzeń 19 oferowanych serwerów i macierzy Wysokość 42U Wyposażenie drzwi przednie i tylne zamykane na klucz, oraz ściany boczne. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Sposoby klastrowania aplikacji webowych w oparciu o rozwiązania OpenSource. Piotr Klimek. piko@piko.homelinux.net

Sposoby klastrowania aplikacji webowych w oparciu o rozwiązania OpenSource. Piotr Klimek. piko@piko.homelinux.net Sposoby klastrowania aplikacji webowych w oparciu o rozwiązania OpenSource Piotr Klimek piko@piko.homelinux.net Agenda Wstęp Po co to wszystko? Warstwa WWW Warstwa SQL Warstwa zasobów dyskowych Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014 Leonard G. Lobel Eric D. Boyd Microsoft TM Azure SQL Database Krok po kroku Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie........................................................

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu 1. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server

Bardziej szczegółowo

Standard określania klasy systemu informatycznego resortu finansów

Standard określania klasy systemu informatycznego resortu finansów Dane dokumentu Nazwa Projektu: Kontrakt Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych Studium Projektowe Konsolidacji i Centralizacji Systemów Celnych i Podatkowych (SPKiCSCP) Numer wersji

Bardziej szczegółowo

Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Projekt: MS i CISCO dla Śląska Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja i planowanie systemów Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania NetApp. Łukasz Grzesiak ArrowECS

Rozwiązania NetApp. Łukasz Grzesiak ArrowECS Rozwiązania NetApp Łukasz Grzesiak ArrowECS 1 Przyrost danych 2015 > 50GB 1985 1991 1998 2004 17KB 1MB 450MB 3.5GB Firma NetApp 15 lat w Polsce, 24 lata na świecie NetApp specjalizuje się w innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów. Adrian Marczyk

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów. Adrian Marczyk Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów Adrian Marczyk Kopia bezpieczeństwa (ang. Backup copy) w informatyce dane, które mają służyć do odtworzenia oryginalnych

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników.

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Załącznik Nr 1 Parametry techniczne Zadanie Nr 1 1. Wstęp. Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Zakres Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Sukces z Definicji. HP Storage Division. Macierze nowej generacji HP 3PAR StoreServe Nowoczesny backup dyskowy HP StoreOnce

Sukces z Definicji. HP Storage Division. Macierze nowej generacji HP 3PAR StoreServe Nowoczesny backup dyskowy HP StoreOnce Sukces z Definicji HP Storage Division Macierze nowej generacji HP 3PAR StoreServe Nowoczesny backup dyskowy HP StoreOnce Artur Pająk Storage Solution Architect Copyright 2012 Hewlett-Packard Development

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Ochrona czy wydajność? Liczba maszyn wirtualnych wyprzedziła fizyczne już 2009 roku. Dzisiaj ponad połowa

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja Hyper-V: sposoby wykorzystania i najnowsze wyniki badań

Wirtualizacja Hyper-V: sposoby wykorzystania i najnowsze wyniki badań Wirtualizacja Hyper-V: sposoby wykorzystania i najnowsze wyniki badań zespół PCSS/MIC: Jacek Kochan, Jerzy Mikołajczak, Marek Zawadzki 4. Konferencja MIC Nowoczesne technologie bliżej nas Poznań, 04.03.2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna: Symantec Backup Exec 12.5 for Windows Servers Standard ochrony danych w systemach Windows

Broszura informacyjna: Symantec Backup Exec 12.5 for Windows Servers Standard ochrony danych w systemach Windows Standard ochrony danych w systemach Windows Wprowadzenie Oprogramowanie Symantec Backup Exec 12.5 to rynkowy lider w dziedzinie tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych (w zakresie od serwerów

Bardziej szczegółowo

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny?

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny? Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA Dlaczego DNS jest tak ważny? DNS - System Nazw Domenowych to globalnie rozmieszczona usługa Internetowa. Zapewnia tłumaczenie nazw domen

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo