c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r"

Transkrypt

1 c h n i p r k u c h n i p r Wejście smok fot. MJ W mrcu medi finnsowe obiegł informcj, że pierwsz ofert publiczn kcji spółki Helio może nie dojść do skutku. Okzło się, że komunikt dotyczący jej szczegółów zostł, niezgodnie z prwem, opublikowny w medich dw dni przed upublicznieniem prospektu emisyjnego. Debiut producent bklii zwisł n włosku. Do winy przyznł się gencj On Bord PR, obsługując Helio w zkresie relcji inwestorskich. Spółce groziło wstrzymnie oferty, nwet jej odwołnie. Szczęśliwie dl giełdowego debiutnt Komisj Ndzoru Finnsowego zstosowł njłgodniejszą z możliwych snkcji ogłoszono jedynie, że Helio dziłł niezgodnie z prwem. Rport Proces wchodzeni spółek n GPW w ltch podje, że choć głównym motywem debiutu jest chęć pozyskni kpitłu, dl 40 proc. debiutntów wżne jest również podniesienie wirygodności spółki. Wchodząc n giełdę, co czwrty przedsiębiorc liczy tkże n uzysknie efektu mrketingowego. Przykłd Helio pokzuje, że osiągnięcie tych celów nie jest jednk łtwe. Nwet njmniejszy błąd może skutkowć spd- 50

2 k u c h n i p r Jsny cel Kmpni informcyjno-promocyjn związn z IPO Gino Rossi SA łączył cele z obszru rynku kpitłowego i produktowego. Celem było wypromownie firmy jko przedsiębiorstw rentownego, rozwijkiem zufni inwestorów i niepowodzeniem oferty. Konieczn stje się współprc z wyspecjlizownymi dordcmi z zkresu investor reltions. Pomimo trudnych chwil Helio z sukcesem zdebiutowło n wrszwskim prkiecie. Spółk będąc 15 debiutntem w 2007 roku dołączył do 291 już notownych. Rosnąc liczb debiutów ozncz, że polski rynek kpitłowy przeżyw niesłychny rozwój, co z tym idzie, ndchodzą złote czsy dl dordców IR. Wżne know-how Zrządznie kmpnią wspierjącą IPO (ng. Initil Public Offering), czyli pierwszą publiczną ofertę sprzedży kcji wymg miesznki wiedzy z dziedziny rynku kpitłowego i technik PR. Aby dziłć skutecznie, konieczne jest nie tylko posidnie dobrego wrszttu PR i dogłębnej wiedzy o spółce i brnży, le tkże specjlistyczn wiedz z zkresu finnsów, zrządzni strtegicznego czy regulcji prwnych rynku kpitłowego mówi Monik Simpson, senior consultnt gencji Support. Dltego corz częściej firmy decydują się n wynjęcie gencji specjlizującej się w relcjch inwestorskich, któr pełni funkcję przewodnik po rynku kpitłowym. Jej zdniem jest orgnizcj kmpnii promocyjnoinformcyjnej wpierjącej debiut giełdowy. Podobnie było w przypdku firmy Gino Rossi, któr wkroczył n prkiet w czerwcu 2006 roku. Z kmpnię związną z pierwszą ofertą publiczną producent i dystrybutor obuwi odpowidł wspomnin już krkowsk gencj Support, specjlizując się w dziłnich investor reltions. Do zdń gencji nleżło stworzenie i relizcj cłościowej koncepcji strtegii informcyjnej Gino Rossi w środowisku inwestorów. Agencj relizowł ogół dziłń związnych z medi reltions: tworzenie i dystrybucję informcji prsowych, orgnizcję konferencji, spotkń z zrządem i rozmów z dziennikrzmi. Orgnizowł również spotkni inwestorów z zrządem spółki, wizytę w zkłdzie produkcyjnym orz konferencje online. Prcownicy gencji stworzyli tkże prezentcję inwestycyjną jedno z głównych nrzędzi sprzedżowych w ofercie, folder inwestycyjny orz stronę internetową dl inwestorów. Zjmowli się też kolportżem mteriłów informcyjnych, w tym prospektu emisyjnego, do instytucji finnsowych i mediów. W rmch prowdzonych dziłń gencj Support zrelizowł tkże cłą kmpnię rekl- Wchodząc n giełdę, co czwrty przedsiębiorc liczy n uzysknie efektu mrketingowego mową obejmującą stworzenie koncepcji merytorycznej, wizulnej i linii grficznej publikcji reklmowych Gino Rossi. Driusz Mrszłek, Dził Promocji Giełdy Ppierów Wrtościowych, Zespół Informcji Publicznej i Internetu Giełd Ppierów Wrtościowych pomg debiutntom n wiele sposobów. Pierwszym jest edukcj. Cyklicznie orgnizujemy konferencje i seminri dl potencjlnych emitentów, podczs których wyjśnimy, jkie kroki nleży wykonć, by uzyskć st- fot. GPW tus spółki giełdowej. N tkich spotknich firmy dordcze, które n co dzień prcują ze spółkmi wyjśniją, n czym poleg rol domu mklerskiego, dordcy prwnego, udytor, dordcy finnsowego, tkże dordcy z zkresu relcji inwestorskich i PR finnsowego. To tu spółki, które dopiero przymierzją się do przeprowdzeni oferty publicznej mją okzję do zpoznni się ze znczeniem, jkie mją dobrze prowdzone relcje inwestorskie w procesie sprzedży kcji. Do udziłu w tkich konferencjch zprszmy firmy z doświdczeniem n rynku, które zrelizowły już wcześniej giełdowe projekty. Konferencje tkie orgnizujemy w siedzibie GPW, tkże w cłej Polsce, relizując projekt Gzele Biznesu wspólnie z Pulsem Biznesu. Oczywiście udził w tych spotknich jest dl spółek bezpłtny. Dodtkowo w rmch Szkoły Giełdowej projektu edukcyjnego GPW, który prowdzimy wspólnie z 17 uczelnimi wyższymi w cłej Polsce uruchomiliśmy nowy moduł Szkołę Giełdową IPO. Jest to szkolenie dresowne do firm zinteresownych pozyskniem kpitłu z pośrednictwem giełdy. Wśród porusznych zgdnień znjdują się m.in. temty związne z relcjmi inwestorskimi i efektmi mrketingowymi i promocyjnymi, jkie dje wejście n giełdę. Pomgmy również spółkom w kontktch z inwestormi indywidulnymi. Wspólnie ze Stowrzyszeniem Inwestorów Indywidulnych orgnizujemy cyklicznie IPO Dys, czyli spotkni zrządów spółek, które prowdzą włśnie ofertę sprzedży kcji n rynku pierwotnym z inwestormi. Podczs tkich spotkń kżd ze spółek (zzwyczj 4-6 firm) m możliwość zprezentowni siebie i swojej oferty. Konferencje te cieszą się sporym zinteresowniem i pozwlją n bezpośredni kontkt z zrządmi przyszłych debiutntów. Strmy się również uświdomić debiutntom, jk wżnym wydrzeniem wieńczącym cły proces IPO jest dzień debiutu giełdowego. Przekonujemy spółki, że jest to wyjątkowe wydrzenie w ich życiu i nmwimy do zorgnizowni oryginlnej i niezpomninej imprezy z okzji wejści n prkiet. Często smi przygotowujemy dodtkowe trkcje. Zdjęci z tkiej imprezy są nie tylko miłą pmiątką, le i doskonłym mteriłem promocyjnym i mrketingowym. Pondto Giełd ptronuje wielu imprezom poświęconym relcjom inwestorskim, dziłniom edukcyjnym dl spółek itp. Nsi prcownicy zwsze chętnie udzielją wszelkiej pomocy zinteresownym spółkom. kwiecień/mj

3 P rp er le il ti et e P U B L I C R E L A T I O N S P U B L I C R E L A T I O N S Tworzymy strtegie sukcesów z wiedzą i doświdczeniem Od O d wrześni w r z e ś n i2006 u r. r u c uruchomiliśmy hmimy P R PR S ysystem stem uniklne, utorskie oprogrmownie, które łączy nszą wiedzę w obsłudze klientów, możliwości Internetu orz świtowe rozwiązni w zkresie CRM d l b r n ż y p u b l i c r e l t i o n s

4 c h n i p r k u c h n i p r jącego się dynmicznie, o dużej przewdze konkurencyjnej, wytwrzjącego produkty wysokiej jkości. Agencj chcił też przekonć inwestorów do modelu biznesowego spółki orz zbudowć zufnie do jej zrządu. By osiągnąć powyższe złożeni, nleżło przekonć rynek o dobrej kondycji finnsowej przedsiębiorstw orz przejrzystości finnsów i metod zrządzni. Nwet njmniejszy błąd może skutkowć spdkiem zufni inwestorów i niepowodzeniem oferty Stworzono tzw. equity story zwierjącą informcje n temt spółki, jej zrządu, specyfiki i perspektyw brnży, w której funkcjonuje orz zdolności generowni zysków, które n kolejnych etpch komunikowno inwestorom. Wśród grup docelowych kmpnii znleźli się z jednej strony przedstwiciele rynku kpitłowego: nlitycy, mklerzy, inwestorzy instytucjonlni i indywidulni orz przedstwiciele mediów finnsowych. Z drugiej strony byli to klienci firmy, kontrhenci orz prcownicy. Do dzieł Dzięki temu, że zrząd Gino Rossi brdzo powżnie potrktowł kwestię włściwej komunikcji z rynkiem współprc gencji Support ze spółką rozpoczęł się n kilk miesięcy przed smą kmpnią informcyjną. Czs poprzedzjący kmpnię gencj poświęcił n dogłębne poznnie spółki i zbdnie jej dotychczsowego wizerunku mówi Monik Simpson. Dziłni informcyjne rozpoczęły się ntomist mniej więcej n pół roku przed debiutem. N początku skoncentrowno się n zwiększeniu stopni znjomości dziłlności biznesowej Ing Kowlewsk, PR/IR mnger firmy Tel- ForceOne, któr debiutowł n GPW 29 mrc 2007 Jednym z njtrudniejszych momentów dl spółki, któr plnuje zdebiutowć n GPW jest zmin sposobu myśleni o sobie. Jest to swego rodzju fot. rchiwum rewolucj, przez którą gencj IR powinn spółkę bezpiecznie przeprowdzić. Spółk stje się włsnością kcjonriuszy, z których większość pozostje nonimow dl prcowników. Pojwi się wiele wątpliwości, wiele pytń, wiele obw Jest to część procesu, o którym niewiele się mówi, przed którym się nie ostrzeg, który m istotne znczenie dl cłej firmy. Niezwykle wżn jest tkże orgnizcj obiegu informcji strtegicznych, który w wielu firmch plnujących w przyszłości debiut jest niewystrczjący. Dordztwo gencji investor reltions w tym zkresie pomg stworzyć wydjny system. Wbrew pozorom nie jest to proste. Zwiłości prwne poszczególnych ustw, ustlone odgórnie terminy, publikcj rportów w giełdowym systemie ESPI, nowe zsdy i obowiązki nłożone przez GPW potrfią zestresowć njlepszego pirowc. Wielu z nich przed wejściem n giełdowy prkiet czuje się, jkby wkroczyli n zupełnie nieznne dl siebie tereny. Pomoc gencji pozwl uniknąć wielu pomyłek i błędów. Specyfik tej części piru poleg przede wszystkim n szczególnym odbiorcy, jkim jest inwestor, nlityk, finnsist. To jest grup oczekując konkretnych informcji. Agencj PR musi doskonle znć ten rynek, odbiorcę i przygotowywć spotkni czy konferencje dokłdnie tk, jk tego oczekuje osob, któr plnuje rzetelnie ocenić firmę lub zinwestowć w nią. Gino Rossi, tkże n budowniu zinteresowni spółką i jej ofertą w medich i wśród inwestorów. Zdniem ekspertów gencj IR powinn włączyć się w proces wchodzeni n giełdę n smym początku. Njlepiej tuż po podjęciu decyzji o chęci wejści n giełdę lub njpóźniej n początku prc nd prospektem emisyjnym. Im wcześniej, tym lepiej komentuje Agnieszk Kwczyńsk z wrszwskiej gencji Mid-Cp Focus. Według niej gencj powinn mieć wystrczjąco dużo czsu, by móc dokłdnie zpoznć się ze spółką i jej sektorem. I choć w zleżności od stopni skomplikowni dziłlności debiutnt okresy te są brdzo różne, to jednk współprc powinn się rozpocząć njpóźniej n pół roku przed pierwszym notowniem przekonuje Kwczyńsk. Oblicz sukcesu Wżnym elementem kmpnii wspierjącej debiut Gino Rossi było przygotownie zrządu i kluczowych osób w firmie do prezentcji spółki. To włśnie oni mieli być twrzmi debiutnt n spotknich z inwestormi czy choćby w kontktch z medimi. Inwestorzy doceniją zrządy, które potrfią pokzć, co nprwdę kryje się z liczbmi podkreśl Monik Simpson z gencji Support. Wrto pmiętć, że procedur wejści n rynek kpitłowy jest ściśle określon, dltego włściwe przeszkolenie njwżniejszych osób w firmie jest koniecznością. Są dw rodzje szkoleń dedykowne dl kluczowych osób w spółce opowid Michł Wierzchowski z CC Group, firmy specjlizującej się w relcjch inwestorskich. Pierwsze to szkolenie z zkresu obowiązków informcyjnych spółek publicznych. Drugie to wrsztty medilne mjące n celu przygotownie do wystąpień publicznych i współprcy z dziennikrzmi. Według niego szczególnie wżny jest pierwszy rodzj, gdyż sttus spółki publicznej wiąże się z obowiązkiem przekzywni informcji o dziłlności firmy w określony sposób i w zkresie wymgnym przepismi prw. Brk wiedzy w tej mterii może boleśnie skończyć się dl spółki giełdowej twierdzi Wierzchowski. Skutkiem niedotrzymni obowiązków informcyjnych może być snkcj w postci n przykłd wysokiej kry pieniężnej lub odpowiedzilność krn. Trening medilny obejmuje ntomist zgdnieni z zkresu prowdzeni prezentcji i 52

5 k u c h n i p r udzielni wywidów, głównie dl telewizji. Niejednokrotnie dl szkolonych jest to pierwsze spotknie ze szkolenimi z zkresu medi reltions. Włściwe przygotownie zrządu spółki w tej dziedzinie minimlizuje ryzyko wystąpieni nieprzewidzinych sytucji kryzysowych. Zresztą zrząd powinien zostć przećwiczony również n wypdek tkiej sytucji. Uczyniono tk w przypdku Gino Rossi. Prc zespołow Kmpni promując ofertę publiczną wymg ścisłej współprcy gencji z podmiotmi prcującymi przy ofercie. Szczególnie z domem mklerskim, le tkże z dordcą finnsowym czy prwnym mówi Monik Simpson. Agencj specjlizując się w relcjch inwestorskich m.in. uzgdni z nimi szczegóły przekzu i korzyst z bieżących konsultcji prwnych. To włśnie od polityki sprzedży kcji, którą obier dom mklerski zleży rodzj kontktów między spółką inwestormi. W przypdku Gino Rossi n 3 mln kcji około 2,2 mln przeznczono dl inwestorów instytucjonlnych. Dltego wżnym nrzędziem stły się bezpośrednie spotkni zrządu z ich przedstwicielmi. Do inwestorów indywidulnych przekz trfił głównie z pośrednictwem mediów finnsowych orz internetu. Agencj Support zprojektowł i wykonł serwis com, n którym inwestorzy mogli zpoznć się Współprc z gencją powinn się rozpocząć njpóźniej n pół roku przed pierwszym notowniem zrówno z mteriłmi informcyjnymi dotyczącymi firmy, jk i z bieżącymi komuniktmi. Z pośrednictwem internetu trnsmitowno również spotkni zrządu z inwestormi indywidulnymi, które odbywły się w siedzibie giełdy. Wydrzeni te możn było oglądć n żywo z pośrednictwem serwisu infogield.pl, nleżącego do spółki zleżnej od GPW. Dzięki trnsmisjom wykorzystującym technologie stremingu inwestorzy indywidulni mogli zobczyć n ekrnch komputerów szefów firmy, w którą mieli zinwestowć swoje pieniądze. Momenty kluczowe Kluczowymi elementmi w hrmonogrmie dziłń dl Gino Rossi były przypdjący n cztery tygodnie przed pierwszym notowniem dr Piotr Andrzejewski, kierownik Podyplomowego Studium Public Reltions w Akdemii Ekonomicznej w Poznniu Njczęstsze błędy popełnine przez debiutntów Szef jednej z niemieckich spółek giełdowych porównł wejście swojej firmy do obrotu publicznego z losem nrodowej reprezentcji w piłce fot. rchiwum nożnej, n której temt kżdy m coś do powiedzeni. Bnki inwestycyjne, nlitycy, inwestorzy, rd ndzorcz i medi gospodrcze przejmują rolę fnów i komenttorów prsy sportowej, debtując n temt skłdu drużyny, selekcji i tktyki. Kdr kierownicz njwyższego szczebl, któr mogł dotychczs spokojnie dziłć terz jest n celowniku. Aby sprostć temu zdniu, mngement musi przede wszystkim prezentowć przekonujące strtegie, sprzedć dobrą equity story i konsekwentnie ją wdrżć. Przepływ informcji między spółką jej kcjonriuszmi pozwl tym drugim ptrzeć n giełdowy kurs jko n długoflowy trend i nie regowć nerwowo n dorźne spdki i wzrosty. Spółk publiczn musi niezwłocznie informowć zrówno o dobrych, jk i o złych wydrzenich mogących mieć wpływ n decyzje inwestorów. Otoczenie musi widzieć, że przekzywne widomości są kompletne, wirygodne orz bez żdnego opóźnieni. Budując w ten sposób reputcję solidnej firmy, spółk może spodziewć się, że jej wlory będą cieszyły się dużym zinteresowniem w środowisku finnsowym, poniewż dl inwestorów njwżniejszymi cechmi instytucji finnsowych i spółek publicznych są ich solidność i wirygodność. N tym tle do szczególnie rżących błędów popełninych przy okzji debiutów giełdowych nleżą: nieumiejętność opercyjnej współprcy z medimi w okresie przedemisyjnym, niejsn polityk informcyjn w zkresie struktury kcjonritu i wyników ekonomicznych holdingu, biern postw wobec upowszechnini szkodliwych wizerunkowo, zncznych różnic w zkresie wyceny kcji przez poszczególne ośrodki nlityczne. Nie jest możliwe precyzyjne wyliczenie strt ponoszonych przez firmy w wyniku stosowni niewłściwej strtegii investor reltions, poniewż wgi poszczególnych czynników nie d się skwntyfikowć. Nie uleg jednk wątpliwości, że częstym błędem jest to, że spółk uwż, iż w ogóle nie musi słuchć ekspertów od komunikcji. Przyczyn lekcewżeni przez zrządy podstwowych zsd kontktów z inwestormi (np. w kwestii wątpliwości co do zbyt wysokiej wyceny wrtości spółki) możn też uptrywć w tym, że szefowie firm czsem decydują się grć v bnque. Sądzą oni, że duż, płynn spółk, niezleżnie od pewnych niejsności strukturlnych i wysokiej ceny, zwsze przyciągnie inwestorów, zwłszcz fundusze emerytlne. okres rozpoczynjący się od publikcji prospektu emisyjnego w tym dni budowni księgi popytu czyli tzw. book buildingu, ustleni ceny emisyjnej orz zpisów n kcje. Dziłlność informcyjn spółki, co z tym idzie, gencji nbrł wówczs szczególnego temp. Orgnizowno spotkni z inwestormi instytucjonlnymi i indywidulnymi. Prowdzono również intensywne dziłni medi reltions. Zorgnizowno szereg konferencji prsowych, opublikowno kilk komuniktów. W przypdku Gino Rossi był to tkże okres szczególnego nsileni kmpnii reklmowej. kwiecień/mj

6 c h n i p r k u c h n i p r By jeszcze skuteczniej zchęcić inwestorów do zkupu kcji, zproponowno im progrm lojlnościowy. Uczestnictwo w nim zleżło od wielkości zngżowni w spółkę. Inwestorzy, którzy zinwestowli zł otrzymli krtę uprwnijącą do 6-procentowego rbtu n produkty Gino Rossi. Zinwestownie zł wiązło się z rbtem w wysokości 12 proc. Dodtkowo funkcjonowł przyznwn przez zrząd krt VIP z 20- procentową zniżką orz krt prezentow o nominle 500 zł dl tych, którzy przetrzymli wlory Jednym z kryteriów oceny skuteczności kmpnii informcyjnej jest sukces smej oferty debiutnt przez kolejny rok. Progrm to gest w stronę lojlnych kcjonriuszy. Jk podkreślją przedstwiciele Support, służy przede wszystkim nwiązywniu i utrzymywniu pozytywnych, długotrwłych relcji z wybrnymi klientmi orz pozyskniu stbilnego kcjonritu z gron inwestorów indywidulnych. Prwo nie wystrczy Sttus spółki giełdowej oprócz splendoru i wielu prktycznych korzyści przynosi firmie tkże wiele nrzucnych przez prwo obowiązków związnych z prowdzeniem przejrzystej polityki informcyjnej. Są one zwrte w kilku ustwch i rozporządzenich, implementujących tkże dyrektywy Unii Europejskiej. Relizcj obowiązków informcyjnych nie jest ztem sprwą prostą. Brdzo łtwo o nieświdome złmnie przepisów, odpowiedzilność z błędy spd bezpośrednio n zrząd. Przepisy prwne dotyczą tkże przebiegu kcji promocyjnej orz treści prospektu i zsd jego publikcji. Dltego brdzo wżne jest, by dziłni informcyjne prowdzone były przez doświdczonego dordcę, który wie, w jki sposób, kiedy i w jkim zkresie możn, zgodnie z prwem, publikowć informcje dotyczące spółki. Ozncz to ogromną odpowiedzilność spoczywjącą n osobch odpowidjących z politykę informcyjną zuwż Monik Simpson. Jednk wypełnienie obowiązków wynikjących z przepisów to z mło, by móc liczyć n sukces oferty. Stnowią one niewielki procent ktywności podejmownych podczs kmpnii twierdzi Agnieszk Kwczyńsk z Mid-Cp Focus. Jrosłw Kryzysogenny Rynek finnsowy, jk żden inny, jest wrżliwy n wszelkie negtywne informcje, dltego spółk musi przygotowć się n sytucje kryzysowe. - Podczs ofert publicznych spotykliśmy się np. z przykłdmi tzw. czrnego PR - mówi Dorot Chrznowsk, Prezes Zrządu Agencji Support. Poległy one n publikowniu, w czsie oferty, niekorzystnych dl spółki rportów czy informcji, które nie miły żdnego oprci w rzeczywistości. Z nlizy informcji pojwijących się w medich wynik, że njczęściej informcje o giełdowym czrnym PR pojwiją się w kontekście osoby Jrosłw Supłcz. Njbrdziej znne zrzuty są związne z debiutem spółki Hoop S.A. przed trzem lty. Supłcz, podjący się z niezleżnego nlityk, zmieścił płtne ogłoszenie w Rzeczpospolitej, gdzie zrekomendowł swoją stronę internetową. Opublikowł n niej rport Ofert Hoop SA - bjk z morłem, w którym przedstwił spółkę w brdzo niekorzystnym świetle. Wrtość księgow kcji Hoop S.A. wycenion zostł w rporcie n 4,6 zł, podczs gdy sm spółk zmierzł wyemitowć swoje kcje w cenie z przedziłu zł. W rezultcie, z plnownych 5 mln kcji, spółk sprzedł tylko 3 mln po cenie 21 zł z wlor. Ofirmi konkurencji n rynku pdły osttnio spółki Grup Fmur i Action, które tkże musiły bronić się przed nieuzsdnionymi zrzutmi. Prwo wydje się być bezsilne. Choć od pździernik 2006 roku z wprowdzenie w błąd w sprwch związnych z ppiermi wrtościowymi grozi grzywn do 200 tys. zł, to jednk, jk podje Rzeczpospolit, jeszcze nikt nie zostł ukrny z tego typu dziłni. Zdniem Doroty Chrznowskiej njlepszym sposobem, by zneutrlizowć skutki tków jest zdobycie wirygodności i zufni mediów orz inwestorów, poprzez prowdzenie rzetelnej i otwrtej polityki informcyjnej. Ewlucj Eliz Misieck z gencji Genesis PR uwż, że jednym z kryteriów oceny skuteczności kmpnii informcyjnej jest sukces smej oferty, czyli między innymi wielkość ndsubskrypcji. W przypdku Gino Rossi zpisy n kcje wśród inwestorów indywidulnych były dziesięciokrotnie większe niż dostępn liczb. Spółk licząc n pozysknie pomiędzy mln zł sprzedł je po mksymlnej cenie emisyjnej uzyskując 36 mln zł. Sukces emisji oprócz kpitłu dl spółki mił tkże inny skutek. Zrząd Gino Rossi przedłużył współprcę z gencją Support, któr odpowid do terz z relcje inwestorskie spółki. Ojcowie sukcesu Kmpni związn z publiczną ofertą jest brdzo intensywnym okresem wymgjącym prcy wielu osób. Przy kmpnii Gino Rossi prcowło kilkunstu prcowników i stłych współprcowników gencji. Ze względu n wgę dziłń informcyjnych towrzyszących ofercie przez cły okres kmpnii osoby odpowidjące z projekt z rmieni gencji Support utrzymywły stły kontkt z zrządem Gino Rossi, przedstwicielmi oferującego kcje Domu Mklerskiego IDMSA orz dordcy finnsowego Ernst&Young. W kwestich wizerunkowych gencj Support ściśle współprcowł tkże z PR mngerem Gino Rossi. Michł Wierzchowski z CC Group twierdzi jednk, że w większości przypdków rol wewnętrznych służb pirowskich debiutnt nie jest zncząc. Służby te nie są njczęściej przygotowne do skutecznego prowdzeni dziłń związnych z emisją kcji podsumowuje Wierzchowski. Dltego jego zdniem cłość dziłń PR/IR wspierjących debiut powinn pozostć w rękch wyspecjlizownych w tym gencji. Adrin Łźniewski 54

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi o Nowy system wsprci rodzin z dziećmi Projekt współfinnsowny ze środków Unii Europejskiej w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego Brbr Kowlczyk Cele systemu wsprci rodzin z dziećmi dobro dzieci potrzebujących

Bardziej szczegółowo

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS Foli Univ. Agric. Stetin. 2007, Oeconomic 254 (47), 117 122 Jolnt KONDRATOWICZ-POZORSKA ROLA KLIENTA W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU FIRMY ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED

Bardziej szczegółowo

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności Sukcesy i wyzwni 2012 sprwozdnie z dziłlności Pln sprwozdni 1. Sytucj wyjściow zsoby i wyzwni n strcie 2. Zdni i cele co chcieliśmy osiągnąć 3. Dziłni i projekty co zrobiliśmy w 2012 4. Rezultty sukcesy

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 12.03.2012 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LIX Egzmin dl Akturiuszy z 12 mrc 2012 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach pomóżmy innym, by sobie pomogli POROZUMIENIE z dni 27 czerwc 2008 r. w sprwie budowni Loklnego Systemu Przeciwdziłni Przemocy w Rodzinie w Suwłkch zwrte pomiędzy: Mistem Suwłki z siedzibą w Suwłkch, ul

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01 Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. rozliczeń i dministrcji [Pomorze] ADM/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Nzw progrmu opercyjnego Regionlny Progrm Opercyjny Województw Łódzkiego n lt 2007-2013. 2 Numer i nzw osi priorytetowej Oś priorytetow III: Gospodrk,

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnzjum nr 2 im. ks. Stnisłw Konrskiego nr 2 w Łukowie 1. W Gimnzjum nr 2 w Łukowie nuczne są: język ngielski - etp educyjny III.1 język

Bardziej szczegółowo

smoleńska jako nierozwiązywalny konflikt?

smoleńska jako nierozwiązywalny konflikt? D y s k u s j smoleńsk jko nierozwiązywlny konflikt? Wiktor Sorl Michł Bilewicz Mikołj Winiewski Wrszw, 2014 1 Kto nprwdę stł z zmchmi n WTC lub z zbójstwem kżnej Diny? Dlczego epidemi AIDS rozpowszechnił

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. Figury geometryczne

DZIAŁ 2. Figury geometryczne 1 kl. 6, Scenriusz lekcji Pole powierzchni bryły DZAŁ 2. Figury geometryczne Temt w podręczniku: Pole powierzchni bryły Temt jest przeznczony do relizcji podczs 2 godzin lekcyjnych. Zostł zplnowny jko

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Proszę X zaznaczyć właściwą odpowiedź I. Część ogólna: 1.1. Wiek: lat/lata. 1.2. Płeć : a kobieta b mężczyzna

ANKIETA. Proszę X zaznaczyć właściwą odpowiedź I. Część ogólna: 1.1. Wiek: lat/lata. 1.2. Płeć : a kobieta b mężczyzna ANKIETA ZAŁĄCZNIK NR 1 Zwrcmy się z uprzejmą prośą o dokłdne przeczytnie i wypełnienie poniższej nkiety. Celem dni jest określenie czynników determinujących powrót do ktywności zwodowej osó w wieku powyżej

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Wrocłw, dni 8 czerwc 205 r. Wydził Prw, Administrcji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocłwskiego ogłsz zpisy n Studi Podyplomowe Smorządu Terytorilnego i Gospodrki Loklnej w roku kdemickim 205/206 Nzw studiów

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow.03.2014 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LXVI Egzmin dl Akturiuszy z mrc 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 0 minut 1 Mtemtyk

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): 2007 PL 161 PO 001 Program Operacyjny Innowacyjna

Załącznik nr 1 Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): 2007 PL 161 PO 001 Program Operacyjny Innowacyjna Złącznik nr 1 Formulrz sprwozdwczy dotyczący promocji i informcji Numer progrmu (CCI): 27 PL 161 PO 1 Nzw progrmu: Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Złącznik do sprwozdni nr: R/29/POIG/ Okres sprwozdwczy:

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH Michł PAWŁOWSKI 1 1. WSTĘP Corz większy rozwój przemysłu energetycznego, w tym siłowni witrowych stwi corz większe wymgni woec producentów przekłdni zętych jeśli

Bardziej szczegółowo

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/00 Elementy podstwowe symbol dodtkowy element grficzny kolorystyk typogrfi Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/01 Elementy podstwowe /

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zwsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 ZAŁOŻENIA PROGRAMU: progrm m być spójny z progrmem wychowwczym szkoły,

Bardziej szczegółowo

Bartosz Świątek Kancelaria Olszewski Tokarski & Wspólnicy

Bartosz Świątek Kancelaria Olszewski Tokarski & Wspólnicy 06 2.2 0. 6 5 el w Hot s r on W Shert Główne zgdnieni: Jonn Jrosz-Zugj JZP Kncelri Adwokck Jrosz-Zugj, Zij-Pisul, Zugj i Prtnerzy sp.p. Sylwester Ksprzewski Trnsportow Grup Dordcz Piotr Michłowski Kncelri

Bardziej szczegółowo

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14 Sprwozdnie z projektu w rmch Sektorowego Progrmu Opercyjnego Restrukturyzcj i modernizcj sektor Ŝywnościowego orz rozwój obszrów wiejskich 2004 2006 Okresowe Roczne Końcowe Okres sprwozdwczy od 2007-08-02

Bardziej szczegółowo

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014 06-500 Młw, ul. Reymont 4 tel. (023) 654-32-47 ANKIETA potrzeb doskonleni zwodowego n rok szkolny 2013/2014 Zespół dordców metodycznych ośrodk przystąpił do uktulnieni oferty szkoleniowej n rok szkolny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie rt. 22 ust. 2 pkt 1 ustwy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE

ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE Iwon Slejko-Szyszczk ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE Wprowdzenie Konflikty są nieodłącznym elementem funkcjonowni jednostek i zbiorowości w kżdym

Bardziej szczegółowo

Adresaci działania komunikacyjnego

Adresaci działania komunikacyjnego ZAŁĄCZNIK NR 5 Pln komunikcji. Zkłdne wskźniki w oprciu o plnowny budżet dziłń komunikcyjnych (finnsownych w rmch poddziłni Koszty bieżące i ktywizcji) orz plnowne efekty dziłń komunikcyjnych Termin Cel

Bardziej szczegółowo

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych,

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych, Klsyczn Metod Njmniejszych Kwdrtów (KMNK) Postć ć modelu jest liniow względem prmetrów (lbo nleży dokonć doprowdzeni postci modelu do liniowości względem prmetrów), Zmienne objśnijące są wielkościmi nielosowymi,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Wymgni edukcyjne mtemtyk kls 2 zkres podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 r.

Warszawa, czerwiec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 w 2013 ROKU Wrszw, czerwiec 2014 r. SPIS TREŚCI 1. Informcje wstępne... 4 2. Przegląd relizcji progrmu opercyjnego w okresie objętym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultur ludow i trdycyjn I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PRIORYTETEM: II. III. Deprtment Nrodowych Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 205/206 7 ogrm ofilkti jest dostosowny do potrzeb rozwojowych dzieci w wieku 6-3 lt. Czs relizcji ogrmu: rok szkolny 205/206 I Obszry dziłń profilktycznych szkoły: bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Struktura kapitału, a wartość rynkowa przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym

Struktura kapitału, a wartość rynkowa przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym Kurs e-lerningowy Giełd Ppierów Wrtościowych i rynek kpitłowy V edycj Struktur kpitłu, wrtość rynkow przedsiębiorstw n rynku kpitłowym 2010 SPIS TREŚCI I. Wstęp 3 II. Podstwowy miernik rentowności kpitłu

Bardziej szczegółowo

usuwa niewymierność z mianownika wyrażenia typu

usuwa niewymierność z mianownika wyrażenia typu Wymgni edukcyjne n poszczególne oceny z mtemtyki Kls pierwsz zkres podstwowy. LICZBY RZECZYWISTE podje przykłdy liczb: nturlnych, cłkowitych, wymiernych, niewymiernych, pierwszych i złożonych orz przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrszw, dni 22 lutego 2012 r. Pozycj 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU A. Koszty administracyjne (Ka)

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU A. Koszty administracyjne (Ka) Złącznik nr 1 do Wniosku o płtność do umowy L/02/152/2006 o dofinnsownie projektu (opublikowny n stronie www.morwic.pl) w dniu:13.06.2008 ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Mierniki

Bardziej szczegółowo

Moda na lofty - efekt snobizmu czy strategii PR?

Moda na lofty - efekt snobizmu czy strategii PR? nliz nliz To, co do tej pory rziło mieszkńców polskich mist brzydotą, strszyło zwleniem stje się piękne, pożądne i często nieosiąglne. O czym mow? O nie funkcjonujących już obiektch przemysłowych w centrch

Bardziej szczegółowo

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (PLN) dla działania 6.1 POIG Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (PLN) dla działania 6.1 POIG Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Hrmonogrm rzeczowo-finnsowy Projektu (PLN) dl dziłni 6.1 POIG Etp II - Wdrożenie Plnu rozwoju eksportu Nzw Wnioskodwcy i numer umowy o dofinnsownie: Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo -Produkcyjno- Hndlowe Lech

Bardziej szczegółowo

2. FUNKCJE WYMIERNE Poziom (K) lub (P)

2. FUNKCJE WYMIERNE Poziom (K) lub (P) Kls drug poziom podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych redukuje wyrzy

Bardziej szczegółowo

R + v 10 R0, 9 k v k. a k v k + v 10 a 10. k=1. Z pierwszego równania otrzymuję R 32475, 21083. Dalej mam: (R 9P + (k 1)P )v k + v 10 a 10

R + v 10 R0, 9 k v k. a k v k + v 10 a 10. k=1. Z pierwszego równania otrzymuję R 32475, 21083. Dalej mam: (R 9P + (k 1)P )v k + v 10 a 10 Zdnie. Zkłd ubezpieczeń n życie plnuje zbudownie portfel ubezpieczeniowego przy nstępujących złożenich: ozwiąznie. Przez P k będę oznczł wrtość portfel n koniec k-tego roku. Szukm P 0 tkie by spełnił:

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

Wykład 6 Dyfrakcja Fresnela i Fraunhofera

Wykład 6 Dyfrakcja Fresnela i Fraunhofera Wykłd 6 Dyfrkcj Fresnel i Frunhofer Zjwisko dyfrkcji (ugięci) świtł odkrył Grimldi (XVII w). Poleg ono n uginniu się promieni świetlnych przechodzących w pobliżu przeszkody (np. brzeg szczeliny). Wyjśnienie

Bardziej szczegółowo

a A BAMIX HALE DLA PRZEMYSŁU Zapytanie ofertowe na wykonanie platformy 828

a A BAMIX HALE DLA PRZEMYSŁU Zapytanie ofertowe na wykonanie platformy 828 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI il A HALE DLA PRZEMYSŁU Wrszw, 01.04.2014 roku Zpytnie ofertowe n wykonnie pltformy 828 I. ZAMAWIAJACY I WYKONAWCA Zmwijącym jest: 8AMIX Zygmunt Leśnik z siedzibą w Wrszwie

Bardziej szczegółowo

Kolor zielony oznacza zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat

Kolor zielony oznacza zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat LATO W KONSERWATORIUM 7 sierpni wrześni 0 Bezpłtne zjęci muzyczne, lekcje, wykłdy wrsztty, prezentcje instrumentów. Projekt dofinnsowny ze środków Urzędu Mist Poznni Zjęci i wrsztty pod nzwą LATO W KONSERWATORIUM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 PREZYDENT MIASTA KATOWICE SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 ZA 2012 ROK Ktowice, mrzec 2013 roku SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Propozycj przedmiotowego systemu ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Proponujemy, by omwijąc dne zgdnienie progrmowe lub rozwiązując zdnie, nuczyciel określł do jkiego zkresu

Bardziej szczegółowo

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Metodologi szcowni wrtości docelowych dl wskźników wybrnych do relizcji w zkresie EFS w Regionlnym Progrmie percyjnym Województw Kujwsko-Pomorskiego 2014-2020 Toruń, listopd 2014 1 Spis treści I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

Grażyna Nowicka, Waldemar Nowicki BADANIE RÓWNOWAG KWASOWO-ZASADOWYCH W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW AMFOTERYCZNYCH

Grażyna Nowicka, Waldemar Nowicki BADANIE RÓWNOWAG KWASOWO-ZASADOWYCH W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW AMFOTERYCZNYCH Ćwiczenie Grżyn Nowick, Wldemr Nowicki BDNIE RÓWNOWG WSOWO-ZSDOWYC W ROZTWORC ELETROLITÓW MFOTERYCZNYC Zgdnieni: ktywność i współczynnik ktywności skłdnik roztworu. ktywność jonów i ktywność elektrolitu.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II TAK 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

MPI Poland Club 2011-2012 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia

MPI Poland Club 2011-2012 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia Polnd Club 2011-2012 Sprwozdnie z dziłlności stowrzyszeni Przygotowny przez Zrząd Polnd Mrzec 2012 Dne orgnizcji Nzw: Międzynrodowe Stowrzyszenie Orgniztorów Spotkń POLAND Siedzib: Wrszw; Adres: Ul. Mickiewicz,

Bardziej szczegółowo

Twoje zdrowie -isamopoczucie

Twoje zdrowie -isamopoczucie Twoje zdrowie -ismopoczucie Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Poniższ nkiet zwier pytni dotyczące Pn/Pni opinii o włsnym zdrowiu. Informcje te pozwolą nm zorientowć się, jkie jest Pn/Pni smopoczucie

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

Rekuperator to urządzenie

Rekuperator to urządzenie Rekupertor to urządzenie będące sercem cłego systemu wentylcji mechnicznej. Skłd się z zintegrownej obudowy, w której znjdują się dw wentyltory, w nszym przypdku energooszczędne. Jeden z nich służy do

Bardziej szczegółowo

Oznaczenia: K wymagania konieczne; P wymagania podstawowe; R wymagania rozszerzające; D wymagania dopełniające; W wymagania wykraczające

Oznaczenia: K wymagania konieczne; P wymagania podstawowe; R wymagania rozszerzające; D wymagania dopełniające; W wymagania wykraczające Wymgni edukcyjne z mtemtyki ls 2 b lo Zkres podstwowy Oznczeni: wymgni konieczne; wymgni podstwowe; R wymgni rozszerzjące; D wymgni dopełnijące; W wymgni wykrczjące Temt lekcji Zkres treści Osiągnięci

Bardziej szczegółowo

NAUKI SPOŁECZNE PODSTAOWOWE POJĘCIA I ZAGADNIENIA. socjalizacja, więzi i role społeczne, strktury grupowe, struktura życia społecznego

NAUKI SPOŁECZNE PODSTAOWOWE POJĘCIA I ZAGADNIENIA. socjalizacja, więzi i role społeczne, strktury grupowe, struktura życia społecznego NAUKI SPOŁECZNE PODSTAOWOWE POJĘCIA I ZAGADNIENIA socjlizcj, więzi i role społeczne, strktury grupowe, struktur życi społecznego Autor: Elżbiet Czekj JEDNOSTKA i SPOŁECZEŃSTWO Człowiek jest istotą społeczną,

Bardziej szczegółowo

NOWE NIŻSZE CENY. Ceny spiral introligatorskich DOUBLE-LOOP WIRE. www.radpor.pl

NOWE NIŻSZE CENY. Ceny spiral introligatorskich DOUBLE-LOOP WIRE. www.radpor.pl Rok złożeni 1994 Nowodworsk 32, 21-100 Lubrtów tel./fks 81-855-6154, RADPOR 81-854-2860 Nowodworsk 32, 21-100 Lubrtów tel./fks 81-855-6154, 81-854-2860 www.rdpor.pl Ceny spirl introligtorskic DOUBLE-LOOP

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej Dorot Ponczek, Krolin Wej MATeMAtyk 3 inf Przedmiotowy system ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych Zkres podstwowy i rozszerzony Wyróżnione zostły nstępujące wymgni progrmowe: konieczne (K), podstwowe

Bardziej szczegółowo

O PEWNYCH MODELACH DECYZJI FINANSOWYCH

O PEWNYCH MODELACH DECYZJI FINANSOWYCH DECYZJE nr 1 czerwiec 2004 37 O PEWNYCH MODELACH DECYZJI FINANSOWYCH Krzysztof Jjug Akdemi Ekonomiczn we Wrocłwiu Wprowdzenie modele teorii finnsów Teori finnsów, zwn również ekonomią finnsową, jest jednym

Bardziej szczegółowo

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Sttut Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Spis treści Rozdził I Podstwy prwne dziłlności orz zdni Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze... 2 Rozdził II Orgnizcj Uczelni...

Bardziej szczegółowo

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI Kwestionriusz gospodrstw domowego Numer ewidencyjny: Dził 0. REALIZACJA WYWIADU. Łączn liczb wizyt nkieter w wylosownym mieszkniu. Wylosowne mieszknie Proszę

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka R E P U B L I K A C H O R W A C J I GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY LUDNOŚĆ (stn n dzień 31 mrc, n godz. 24:00) Formulrz P-1 Wszystkie dne zwrte w niniejszym formulrzu stnowią tjemnicę służbową i zostną wykorzystne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE W4MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 N skróty: PODSTAWOWE INFORMACJE Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki jest jednym z progrmów relizownych w rmch Nrodowej

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat realizacji zadań Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w 2010 r.

Informacja na temat realizacji zadań Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w 2010 r. Informcj n temt relizcji zdń Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w 2010 r. Komisj nt. możliwości inwestycyjnych i eksportowych Myślibórz, 6 kwietni 2011 r. Zdni i cele Centrum Obsługi Inwestorów i

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie I Liceum Ogólnoksztłcące z Oddziłmi Dwujęzycznymi im. Tomsz Zn we Wschowie Dl uczniów zinteresownych przedmiotmi ścisłymi proponujemy nstępujące profile ksztłceni: 1. Politechniczno-informtyczny - informtyk

Bardziej szczegółowo

c h n i a p r Nie myśl o perswazji k u c h n i a p r

c h n i a p r Nie myśl o perswazji k u c h n i a p r c h n i p r k u c h n i p r fot. Norbert Gjewicz, Studio Afn Kto uczestniczy w kursch z neuroingwistycznego progrmowni? Kżdy, kto w swojej prcy komunikuje się z kientmi, od tego, jk skutecznie n nich wpływ,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2b, 2c, 2e zakres podstawowy rok szkolny 2015/2016. 1.Sumy algebraiczne

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2b, 2c, 2e zakres podstawowy rok szkolny 2015/2016. 1.Sumy algebraiczne Wymgni edukcyjne mtemtyk kls 2b, 2c, 2e zkres podstwowy rok szkolny 2015/2016 1.Sumy lgebriczne N ocenę dopuszczjącą: 1. rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne 2. oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych Zstosownie multimetrów cyfrowych do pomiru podstwowych wielkości elektrycznych Cel ćwiczeni Celem ćwiczeni jest zpoznnie się z możliwościmi pomirowymi współczesnych multimetrów cyfrowych orz sposobmi wykorzystni

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe DRGANIA MECHANICZNE ZAGROŻENIA I PROFILAKTYKA. Serwis internetowy BEZPIECZNIEJ CIOP-PIB

Materiały szkoleniowe DRGANIA MECHANICZNE ZAGROŻENIA I PROFILAKTYKA. Serwis internetowy BEZPIECZNIEJ CIOP-PIB Mteriły szkoleniowe DRGANIA MECHANICZNE ZAGROŻENIA I PROFILAKTYKA Serwis internetowy BEZPIECZNIEJ CIOP-PIB 1. Wprowdzenie Drgnimi nzywne są procesy, w których chrkterystyczne dl nich wielkości fizyczne

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki

Program Profilaktyki Progrm Profilktyki w Ośrodku dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch im. Kornel Mkuszyńskiego 1. WSTĘP Progrm Profilktyki przeznczony jest dl uczniów kls Ośrodk dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch Progrm

Bardziej szczegółowo

MASS MEDIA. opis zjawiska i głowne funkcje

MASS MEDIA. opis zjawiska i głowne funkcje MASS MEDIA opis zjwisk i głowne funkcje Autor: Krzysztof Trobisz Mss medi, środki msowego przekzu, środki komunikowni msowego - to według encyklopedycznej definicji instytucje i posidne przez nich urządzeni

Bardziej szczegółowo

Wektor kolumnowy m wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze n=1 Wektor wierszowy n wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze m=1

Wektor kolumnowy m wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze n=1 Wektor wierszowy n wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze m=1 Rchunek mcierzowy Mcierzą A nzywmy funkcję 2-zmiennych, któr prze liczb nturlnych (i,j) gdzie i = 1,2,3,4.,m; j = 1,2,3,4,n przyporządkowuje dokłdnie jeden element ij. 11 21 A = m1 12 22 m2 1n 2n mn Wymirem

Bardziej szczegółowo

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską POROZUMIENIE zwrte w dniu 11 czerwc 2015 roku w sprwie zsd zwiększeni wyngrodzeń prcowników Uniwersytetu im. Adm Mickiewicz w Poznniu od 1 styczni 2015 roku pomiędzy: Uniwersytetem im. Adm Mickiewicz w

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionlnego Progrmu Opercyjnego Województw Kujwsko-Pomorskiego n lt 2007-2013 (USZCZEGÓŁOWIENIE

Bardziej szczegółowo

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1 Mterił n konferencję prsową w dniu 31 mj 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Deprtment Bdń Społecznych i Wrunków Życi Nottk informcyjn WYNIKI BADAŃ GUS Piłk nożn w bdnich sttystycznych 1 Bdni klubów sportowych

Bardziej szczegółowo

JAK WPROWADZIĆ DO SPRZEDAŻY ASORTYMENT PREMIUM?

JAK WPROWADZIĆ DO SPRZEDAŻY ASORTYMENT PREMIUM? KWARTALNIK BRAN OWY 04/2015 JAK WPROWADZIĆ DO SPRZEDAŻY ASORTYMENT? b y k r e o w c s m k PRZYPRAWY PRZYJAZNA ETYKIETY WSPARCIE MARKETINGOWE PRODUKTÓW Pozostłe temty numeru: NASZE PROPOZYCJE NA JESIEŃ

Bardziej szczegółowo

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r.

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kdencj Prezes Rdy Ministrów DSPA-4822-21(8)/12 Druk nr 738 Wrszw, 12 wrześni 2012 r. Pni Ew Kopcz Mrszłek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Sznown Pni Mrszłek Przekzuję

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II LO 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku Aneks Nr 1 z dni 8 mj 2006 roku do Umowy o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju "Wchodzenie, utrzymnie, powrót n rynek prcy osób po chorobie psychicznej" W umowie o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju w rmch progrmu opercyjnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy Zbiór scenariuszy Mój przedmiot matematyka

Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy Zbiór scenariuszy Mój przedmiot matematyka Stron Wstęp Zbiór Mój przedmiot mtemtyk jest zestwem scenriuszy przeznczonych dl uczniów szczególnie zinteresownych mtemtyką. Scenriusze mogą być wykorzystywne przez nuczycieli zrówno n typowych zjęcich

Bardziej szczegółowo

Zaokrąglanie i zapisywanie wyników obliczeń przybliżonych

Zaokrąglanie i zapisywanie wyników obliczeń przybliżonych Edwrd Musił Oddził Gdński SEP Zokrąglnie i zpisywnie wyników obliczeń przybliżonych Inżynier wykonuje nieml wyłącznie obliczeni przybliżone i powinien mieć nieustnnie n względzie dokłdność, jką chce uzyskć

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ W postępowniu o udzielenie i obsługę długoterminowego u bnkowego w wysokości 172 zł 1 Zświdczenie o ndniu NIP Gminy Znjduje się pod ogłoszeniem o zmówieniu n udzielenie długoterminowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usług oferowanych z[ pośrednictwem serwisu internetowego Przygody i Nagrody prowadzonego pod adresem internetowym http://przygodynagrody.pl/ przez Annę Samson-Zoń działającą pod firmą Emotio

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, dlll 10 listopd 2014 r. Elektronicznie podpisn Jnusz Włdysłw Olech Póz. 2919 Dt: 2014-11-10 14:08:59 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU

Bardziej szczegółowo

CARGO ZARABIAJ NA WZROSTACH KOSZTÓW TRANSPORTU MORSKIEGO

CARGO ZARABIAJ NA WZROSTACH KOSZTÓW TRANSPORTU MORSKIEGO CARGO ZARABIAJ NA WZROSTACH KOSZTÓW TRANSPORTU MORSKIEGO ZASTRZEŻENIE Przedstwione w niniejszym dokumencie opisy produktowe nie stnowią oferty w rozumieniu rt. 66 Kodeksu cywilnego, mją one chrkter wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie kart RUP

Przygotowanie kart RUP Przygotownie krt RUP Bnk Gospodrstw Krjowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Wrszw Stron nr 1 z 18 Spis Treści 1. WPROWADZENIE... 3 2. PRZYGOTOWANIE KART RUP... 3 2.1 KARTA RUP_L_0151 Depozyt do sygntury

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001 EKONOMETRYCZNA ANALIZA POPYTU NA KREDYT W POLSKIEJ GOSPODARCE URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001 Piotr Wdowiński 1 Deprtment Anliz Rynkowych SŁOWA KLUCZOWE: POPYT NA KREDYT,

Bardziej szczegółowo

system identyfikacji wizualnej forma podstawowa karta A03 część A znak marki

system identyfikacji wizualnej forma podstawowa karta A03 część A znak marki krt A03 część A znk mrki form podstwow Znk mrki Portu Lotniczego Olsztyn-Mzury stnowi połączenie znku grficznego (tzw. logo) z zpisem grficznym (tzw. logotypem). Służy do projektowni elementów symboliki

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU/UMOWA (Zawiera strony 1, 2, 3, Regulamin)

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU/UMOWA (Zawiera strony 1, 2, 3, Regulamin) ul. Szos Bydgosk 3 fx (56) 612 02 56 tel. (56) 612 02 63 tel. (56) 612 02 64 e-mil: m.mieszklsk@trgitorunskie.pl tel. 602 629 431 e-mil:.dzio@trgitorunskie.pl tel. 606 228 261 e-mil: zkpis@umk.pl Toruń,

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki

Program Profilaktyki Progrm Profilktyki w Ośrodku dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch im. Korl Mkuszyńskiego 1. WSTĘP Progrm Profilktyki prznczony jest dl uczniów kls Ośrodk dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch Progrm dostosowny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2)

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Alimentcyjnych i Dochodzeni Nleżności ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40;

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy sektora rolno-spożywczego w województwie łódzkim

Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy sektora rolno-spożywczego w województwie łódzkim Szkolnictwo zwodowe dl sektor rolno-spożywczego w województwie łódzkim dignoz potrzeb edukcyjnych Szkolnictwo zwodowe rynek prcy sektor rolno-spożywczego w województwie łódzkim Prognozy oprcowne w rmch

Bardziej szczegółowo

Gry czasowe. Tadeusz Radzik (Wrocław) (artykuł wspomnieniowy o prof. Stanisławie Trybule)

Gry czasowe. Tadeusz Radzik (Wrocław) (artykuł wspomnieniowy o prof. Stanisławie Trybule) MATEMATYKA STOSOWANA TOM 11/52 2010 Tdeusz Rdzik (Wrocłw) Gry czsowe (rtykuł wspomnieniowy o prof. Stnisłwie Trybule) Streszczenie. Prc jest rtykułem wspomnieniowym o prof. Stnisłwie Trybule. Wprowdz on

Bardziej szczegółowo