JJ Auto AG Prezentacja dla inwestorów 19 maja 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JJ Auto AG Prezentacja dla inwestorów 19 maja 2014"

Transkrypt

1 JJ Auto AG Prezentacja dla inwestorów 19 maja 2014

2 Zastrzeżenia prawne Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie promocyjny, nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) ani ofertą w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U Nr 185 poz. 1439) z późniejszymi zmianami, i nie stanowi zobowiązania żadnego podmiotu do przeprowadzenia transakcji opisanej w niniejszej publikacji. Oferta nabycia będzie złożona inwestorom wyłącznie na podstawie prospektu emisyjnego, który zostanie udostępniony po zatwierdzeniu przez niemiecki organ nadzoru (BaFin) i następnie notyfikacji do Komisji Nadzoru Finansowego. Prospekt emisyjny dostępny jest na stronie internetowej spółki: Wersja drukowana prospektu emisyjnego jest dostępna siedzibie spółki w Berlinie oraz w ACON Actienbank AG w Monachium. Skrócona wersja prospektu w języku polskim dostępna będzie na stronie Niniejsza publikacja nie stanowi porady, ani rekomendacji dotyczącej nabycia akcji JJ Auto AG. Inwestor, rozważający nabycie akcji nie powinien podejmować żadnych decyzji inwestycyjnych wyłącznie na podstawie niniejszej publikacji bez dokonania własnych dalszych analiz czy też bez zasięgnięcia niezależnych, profesjonalnych porad doradców: inwestycyjnego, prawnego, podatkowego i rachunkowego oraz bez oceny ryzyka zawieranej transakcji oraz jej skutków ekonomicznych, prawnych, podatkowych i księgowych, a także konsekwencji mogących z niej wyniknąć dla inwestora. W szczególności inwestor powinien zapoznać się z prospektem emisyjnym JJ Auto AG zawierającym opis czynników ryzyka, jak również ze sprawozdaniami finansowymi JJ Auto AG, dostępnymi na stronie internetowej emitenta. Akcje JJ Auto AG nie zostały i nie zostaną zarejestrowane w trybie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. (Securities Act of 1933), ani jakichkolwiek innych amerykańskich przepisów regulujących kwestie związane z papierami wartościowymi, w związku z czym nie mogą być przedmiotem oferty ani sprzedaży na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, lub na rzecz bądź na rachunek amerykańskich osób fizycznych lub prawnych. 2

3 AGENDA Szczegóły IPO JJ Auto w skrócie Najważniejsze informacje dla inwestorów Solidny model biznesowy oparty na szerokiej gamie wysokiej jakości wyrobów stalowych Bezpieczny dostęp do surowców, wydajna produkcja i rozwinięta sieć dystrybucji Obiecujące możliwości rozwoju w Chinach Dobre wyniki finansowe Strategia wzrostu oparta na stabilnych podstawach Załącznik 3

4 SZCZEGÓŁY IPO

5 POWODY EMISJI AKCJI 1. Poprawa wizerunku spółki w Chinach 2. Zbudowanie sieci kontaktów na europejskim rynku motoryzacyjnym, dostęp do zaawansowanych technologii i możliwość modernizacji linii produkcyjnych 3. Create a platform to make ourselves known in the capital markets 4. Równoległa oferta IPO w Warszawie umożliwia dostęp do wiodącego rynku kapitałowego Europy Środkowo Wschodniej, na którym obecni są aktywni inwestorzy rozumiejący mechanizmy rynków wschodzących, w tym Chin. 5. Trudności z wejściem na giełdę w Chinach, związane głównie z długim okresem oczekiwania. SZCZEGÓŁY IPO 5

6 RÓWNOLEGŁA OFERTA I NOTOWANIE AKCJI JJ AUTO NA GIEŁDACH WE FRANKFURCIE I WARSZAWIE Rynki Oferta Giełda Papierów Wartościowych we Frankfurcie, rynek regulowany, Rynek Równoległy GPW w Warszawie, rynek regulowany, Rynek Równoległy Do nowo wyemitowanych akcji zwykłych na okaziciela bez wartości nominalnej IPO z prospektem emisyjnym w Niemczech i Polsce, oferta private placement dla inwestorów instytucjonalnych spoza Niemiec, Polski i USA Istniejący kapitał zakładowy spółki dzieli się na akcji zwykłych na okaziciela (wartość EUR). Międzynarodowy Numer Identyfikacyjny Papierów Wartościowych (ISIN) Globalny Koordynator, Jedyny Prowadzący Księgę Popytu oraz Główny Manager Oferty Konsorcjum domów maklerskich prowadzących zapisy na akcje w Polsce DE000A1TNS70 ACON Actienbank AG Dom Maklerski DF Capital, ING Securities SA, Biuro Maklerskie Alior Banku, BDM SA. Okres realizacji oferty 19 maja 27 maja 2014 Dzień debiutu 9 czerwca 2014 r. SZCZEGÓŁY IPO 6

7 WYKORZYSTANIE PRZYCHODÓW NETTO NA POTRZEBY PRZYSZŁEGO ROZWOJU JJ Auto planuje przeznaczyć przychody netto z emisji na następujące cele (wartości procentowe w przybliżeniu): 35% - uruchomienie własnych centrów dystrybucyjnych 30% - zwiększenie mocy produkcyjnych 15% - budowanie i promocja marki 8% - badania i rozwój 12% - zwiększenie środków obrotowych, które zostaną wykorzystane do sfinansowania rozszerzonej działalności SZCZEGÓŁY IPO 7

8 JJ AUTO W SKRÓCIE

9 JJ AUTO - TWORZYMY MOCNE ELEMENTY ŁĄCZNE DLA POJAZDÓW UŻYTKOWYCH I MASZYN Główne informacje Dynamicznie rozwijający się producent i dostawca części samochodowych, wytwarzający ponad ton wyrobów rocznie. Dobre wyniki finansowe CAGR: +24,0% Obsługuje chiński rynek części zamiennych oferując elementy złączne do pojazdów użytkowych i maszyn ciężkich Spółka wypracowała stabilne długoterminowe relacje biznesowe z ponad 120 klientami. Produkty % 16.3% 15.7% Sworznie, nakrętki, śruby, itd. Części maszyn górniczych: sworznie i nakrętki do zębów koparek, elementy złączne, śruby mocujące, itd przychód (mln eur) marża zysku netto Narzędzia samochodowe: klucze, tuleje, łomy Ponad 30 mln euro środków pieniężnych na 31 grudnia 2013 r. Stan środków pieniężnych na koniec lutego 2014: 38 mln euro O JJ AUTO 9

10 SKŁAD ZARZĄDU JJ AUTO AG Clement Hoo, Dyrektor Finansowy Jianhui Ye, prezes Baorong Ye, Dyrektor Operacyjny Odpowiedzialny za finanse, księgowość oraz relacje inwestorskie Ponad szesnaście lat doświadczenia w sektorze usług finansowych w Chinach i Malezji 1996: ukończone studia w zakresie rachunkowości finansowej w Kuala Lumpur w Malezji Doświadczenie w pracy jako księgowy w malezyjskiej spółce przetwórstwa drewna oraz grupie zajmującej się produkcją rolną Dyrektor finansowy w kilku spółkach, m.in. w okresie Dyrektor Finansowy Youbisheng Greenpaper AG Założyciel JJ Auto Odpowiedzialny za strategię, zarządzanie spółka oraz rozwój działalności Niemal 30 lat doświadczenia w branży motoryzacyjnej 2003: Indywidualne prawa patentowe przyznane dla nowego typu klucza nasadowego do kół Odpowiedzialny za marketing, strategię marki i strategię biznesową 2003: ukończone studia techniczne w zakresie naprawy pojazdów Od 2000 praca w JJ Auto, przede wszystkim w dziale badań i rozwoju Wdrażanie zaawansowanych międzynarodowych strategii marketingowych a także kompleksowych i elastycznych strategii marki O JJ AUTO 10

11 NAJWAŻNIEJSZE ETAPY ROZWOJU Założenie spółki w 1998 pod nazwą Quanzhou Jianjiang Indywidualne prawa patentowe do nowego typu klucza nasadowego do kół Rejestracja znaku handlowego i początek sprzedaży pod marką Yili Rejestracja znaku handlowego i początek sprzedaży pod marką Lizheng, uzyskanie ratingu kredytowego AA IPO we Frankfurcie i Warszawie Przeniesienie produkcji do obecnej bazy w mieście Zimao, Jianjiang Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001:2008) Rejestracja znaku handlowego i początek sprzedaży pod marką Jianjiang, uzyskanie nagrody za jakość produktów Product Quality Stability Award Uznanie firmy za "Przedsiębiorstwo innowacyjne pod kątem naukowym i technologicznym" w Haixi, w prowincji Fujian Zrównoważony rozwój w przyszłości O JJ AUTO 11

12 JJ AUTO - ATRAKCYJNA OFERTA INWESTYCYJNA 1 Stabilny model biznesowy oparty na szerokiej gamie wysokiej jakości produktów stalowych 2 Zabezpieczony dostęp do surowców, wydajna produkcja i rozbudowana sieć dystrybucji 3 Obiecujące możliwości rozwoju w Chinach 4 Doskonała historia wyników finansowych 5 Strategia dalszego wzrostu oparta na stabilnych podstawach NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA INWESTORÓW 12

13 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA INWESTORÓW 1 Stabilny model biznesowy oparty na szerokiej gamie wysokiej jakości produktów stalowych

14 1 Solidny model biznesowy oparty na szerokiej gamie wysokiej jakości wyrobów stalowych EKSPERT W SEKTORZE ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH DO POJAZDÓW Grupa JJ Auto Przychody: 109 mln euro Produkcja własna 79,5% przychodów grupy Działalność handlowa 20,5% przychodów grupy Nasze marki i produkty Produkty klasy premium i o wysokiej wytrzymałości Produkty o średniej wytrzymałości Elementy złączne do pojazdów użytkowych: śruby mocujące i nakrętki o wysokiej wytrzymałości Produkty klasy premium i o wysokiej wytrzymałości Elementy złączne do pojazdów użytkowych, narzędzia i części samochodowe, części do maszyn ciężkich NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA INWESTORÓW 14

15 1 Solidny model biznesowy oparty na szerokiej gamie wysokiej jakości wyrobów stalowych WYSOKIEJ JAKOŚCI CZĘŚCI ZAMIENNE DO POJAZDÓW I MASZYN CIĘŻKICH Elementy złączne do pojazdów użytkowych: śruby i nakrętki o wysokiej wytrzymałości (49% przychodów grupy) Nasza oferta produktowa Części do maszyn ciężkich (29% przychodów grupy) Narzędzia i części samochodowe (22% przychodów grupy) Sworznie, nakrętki, śruby, itd. Części maszyn górniczych: sworznie i nakrętki do zębów koparek i haków szynowych, śruby mocujące, itd. Narzędzia samochodowe: klucze, tuleje, łomy Części: sworznie, uniwersalne złącza, przeguby kulkowe, krzyżaki i przekładki różnicowe, tuleje drążków skrętnych, tuleje cylindrowe, osie hamulcowe NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA INWESTORÓW 15

16 1 Solidny model biznesowy oparty na szerokiej gamie wysokiej jakości wyrobów stalowych BARDZO WYTRZYMAŁE ELEMENTY ZŁĄCZNE DO POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH Śruby mocujące do kół i nakrętki Śruby wałów napędowych Śruby do drążków reakcyjnych Śruby do osi Przeguby kulkowe Tuleje drążków skrętnych Śruby centrujące NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA INWESTORÓW 16

17 1 Solidny model biznesowy oparty na szerokiej gamie wysokiej jakości wyrobów stalowych NIEZAWODNE CZĘŚCI DO MASZYN CIĘŻKICH Elementy złączne JJ Auto produkuje specjalistyczne części, jak elementy złączne, podkłady oraz tuleje dla maszyn górniczych Rolki do łańcuchów Wszystkie produkty są dostosowane do potrzeb naszych klientów NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA INWESTORÓW 17

18 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA INWESTORÓW 2 Zabezpieczony dostęp do surowców, wydajna produkcja i rozbudowana sieć dystrybucji

19 2 Zabezpieczony dostęp do surowców, wydajna działalność operacyjna i rozwinięta sieć dystrybucji NOWOCZESNE OBIEKTY PRODUKCYJNE W JINJIANG CITY a Sprzedaż, marketing, R&D Pakowanie Obiekty biurowe i mieszkalne Gwintowanie i obróbka Obróbka powierzchni Lokalizacja: Strefa przemysłowa Xia Mao, Ziamo, Jinjiang City, prowincja Fujian, Chińska Republika Ludowa 1 2 4a a a Kucie matrycowe - śruby i nakrętki Obróbka śrub Obróbka nakrętek Czyszczenie przed obróbką powierzchni Magazyn 1 Surowce do produkcji Klucze nasadowe Obróbka cieplna wszystkich produktów Obróbka dla maszyn górniczych Kucie matrycowe - maszyny górnicze Magazyn 2 (2. piętro z 4) Powierzchnia obiektu: m2 Dwa budynki biurowe i dziesięć budynków produkcyjnych wyposażonych w nowoczesne maszyny 3 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA INWESTORÓW 19

20 2 Zabezpieczony dostęp do surowców, wydajna działalność operacyjna i rozwinięta sieć dystrybucji WYDAJNA PRODUKCJA Z WYSOKIM WSKAŹNIKIEM WYKORZYSTANIA MOCY PRODUKCYJNYCH Proces produkcyjny Cięcie stali Kucie matrycowe Obróbka maszynowa Obróbka cieplna Obróbka powierzchni Pakowanie i magazynowanie Gwintowanie Obróbka CNC Czynności zlecane na zewnątrz: galwanizacja Nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny 8 krajarek 38 kuźniarek 41 obrabiarek 57 maszyn CNC 17 maszyn do obróbki cieplnej 7 maszyn do obróbki powierzchni Ciągła poprawa wydajności produkcji Wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych w tonach Moce produkcyjne w ujęciu rocznym Rzeczywisty wolumen produkcji w ujęciu rocznym Wskaźnik wykorzystania 76% 83% 87% Plan rozbudowy w celu podniesienia mocy produkcyjnych i wydajności operacyjnej Faza 1: Zwiększenie obecnych mocy produkcyjnych w Xia Mao do ton Faza 2: Dalsze podniesienie mocy o ton w innej lokalizacji Wysoka marża zysku brutto: 22,6% - co świadczy o wydajności produkcji i skutecznej kontroli kosztów Na koszt sprzedaży składają się w 67% koszty surowców (głównie stali) oraz w 5% koszty personelu 20

21 Zabezpieczony dostęp do surowców, wydajna działalność operacyjna i rozwinięta sieć dystrybucji ZAUFANI DOSTAWCY I EFEKTYWNY SYSTEM SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ Wybór dostawcy Podstawowy surowiec: okrągłe i prostokątne płaty stalowe, pręty Wybór dostawcy oparty o analizę obejmującą poziom cen, jakość, zdolność do zapewnienia dostaw, obsługę, itd. Zdywersyfikowana baza dostawców (np. 9 dostawców produktów stalowych) Bliskość geograficzna dostawców (oszczędność kosztów) Złożenie zamówienia i zapasy Niskie poziomy zapasów surowców umożliwiające utrzymanie produkcji przez okres ponad 15 dni Brak zapasów produktów handlowych Miesięczny plan zamówień surowców oparty na prognozach produkcji oraz raporcie surowcowym Ramowe umowy dostaw Ceny stali w Chinach - według wartości (USD/ tona metryczna, ) , Oczekuje się, że poziom cen stali się ustabilizuje i pozostanie na niezmiennym poziomie w związku z prognozowanym niższym wzrostem popytu. W długiej perspektywie zmiany cen będą miały marginalny wpływ na koszty produkcji części zamiennych do pojazdów. Stal walcowana na zimno Stal walcowana na ciepło NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA INWESTORÓW 21

22 2 Zabezpieczony dostęp do surowców, wydajna działalność operacyjna i rozwinięta sieć dystrybucji NIEMAL 100% ZASIĘG NA RYNKU CHIŃSKIM, SILNA POZYCJA W CENTRACH PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO Sieć dystrybucji i sprzedaży JJ Auto obejmuje niemal wszystkie prowincje w Chinach. Xinjiang Jilin Liaoning Mongolia Pekin Shanxi Tianjin Ningxia Shangdong Shangxi Henan Jiangsu Shanghai Anhui Hubei Sichuan Zheijiang Jiangxi Hunan Guizhou Fujian Wzdłuż wschodniego wybrzeża zlokalizowanych jest najwięcej producentów części samochodowych i części do maszyn ciężkich (szczególnie Jiangsu, Zhejiang i Fujian). Także branża elementów złącznych do pojazdów jest skoncentrowana wzdłuż wschodniego wybrzeża, w takich okręgach jak Shanghai, Jiangsu, Zhejiang i Guangdong. Yunan Guangdong Guangxi Hainan Główna siedziba i obiekty produkcyjne JJ Auto Najważniejsi dystrybutorzy produktów JJ Auto Analitycy oczekują wyższego poziom wzrostu także na południowym zachodzie, północnym zachodzie oraz w północnej części Chin, co przełoży się na zwiększony popyt na samochody. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA INWESTORÓW 22

23 12 Zabezpieczony dostęp do surowców, wydajna działalność operacyjna i rozwinięta sieć dystrybucji STRATEGIA WIELU MAREK DŁUGOOKRESOWE I STABILNE RELACJE Z KLIENTAMI Opinie klientów Strategia wielu marek Sprzedaż ( 70%) Dystrybutorzy części samochodowych > 89 klientów relacja biznesowa > 5 lat Wyniki są ściśle monitorowane przez dział Sprzedaży i Marketingu JJ Auto Sprzedaż Klienci końcowi > 31 klientów producenci osi, warsztaty, producenci OEM Sprzedaż bezpośrednia ( 30%) NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA INWESTORÓW 23

24 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA INWESTORÓW 3 Perspektywy wzrostu w Chinach

25 3 Obiecujące możliwości rozwoju w Chinach SZYBKO ROSNĄCY RYNEK CZĘŚCI ZAMIENNYCH Produkcja części zamiennych w Chinach 1) mld USD CAGR: +6,1% CAGR: ,1% e 2021e Rynek części do maszyn górniczych i ciężkich w Chinach 2) mld USD CAGR: 154,1 +22,0% 57.0 Powody szybkiego wzrostu: Utrzymanie przez Chiny pozycji dostawcy towarów dzięki niższym kosztom produkcji w porównaniu do krajów europejskich Wyższa sprzedaż części samochodowych w związku z rozwojem branży transportowej w Chinach Wyższy popyt na części do maszyn górniczych i ciężkich w związku z rozwojem infrastruktury, kolei oraz w szczególności górnictwa e 1) Źródło: 'Podsumowanie łącznej podaży i produkcji na rynku pojazdów używanych' Asia Market Information & Development (marzec 2012) 2) Źródło: 'Raport dotyczący chińskiego rynku maszyn górniczych i odkrywkowych', Beijing Zeefer Consulting (2011) NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE 25 DLA INWESTORÓW

26 3 Obiecujące możliwości rozwoju w Chinach ROSNĄCEGO PRZECIĘTNY WIEK POJAZDÓW DALSZE MOŻLIWOŚCI WZROSTU Samochody osobowe w Chinach według wieku 1) (w %, p) 7% 13% 42% 51% 6% 6% 46% 48% 51% 36% e Autobusy w Chinach według wieku 1) (w %, p) 61% 33% e >9 lat 4-9 lat 1-3 lat >9 lat 4-9 lat 1-3 lat 1) Źródło: 'Możliwości na chińskim rynku pojazdów używanych' ASP Alliance (maj 2013) Duże możliwości rozwoju na chińskim rynku samochodów używanych Rosnąca liczba pojazdów starszych niż 3 lata w Chinach, co przekłada się na wyższe wydatki na części zamienne i serwis Rosnące możliwości sprzedaży części i usług, szczególnie w grupie pojazdów w wieku 4-9 lat Regulacje rządowe dotyczące sprzedaży pojazdów istotnie zwiększają szanse rozwoju na rynku pojazdów używanych, gdyż prawo będzie wymuszać zwiększanie się wieku pojazdów Ogólna penetracja rynku samochodowego w Chinach jest bardzo niska (52 pojazdy na 1000) i oczekuje się, że wskaźnik ten istotnie wzrośnie w nieodległej przyszłości NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA INWESTORÓW 26

27 Cena, jakość i złożoność techniczna gamy produktów 3 Obiecujące możliwości rozwoju w Chinach DOBRA POZYCJA NA ROZDROBNIONYM, KONKURENCYJNYM RYNKU PRODUCENTÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH Klasyfikacja producentów części zamiennych w Chinach Wysoka Niska Marki międzynarodowe* Droższe marki lokalne Tańsze marki lokalne Podróbki/ imitacje Niska udział w rynku części zamiennych Wysoka *Części zamienne sprzedawane pod międzynarodowymi markami są zwykle produkowane przez samych producentów OEM. Graczami w tym segmencie są FAW, Volkswagen, Dongfen Nissan Chiński rynek części zamiennych 1) Udział w rynku w % 90% Bosch Continental Delphi Inne 1) Źródło: Badanie Smart Cube Primary Research Trzech najważniejszych graczy ma łącznie udział w rynku <10% Produkty JJ Auto funkcjonują jako tańsze zamienniki produktów międzynarodowych marek Wyraźnie rozdrobniony rynek głównie producentów OEM oraz producentów samych części Rosnąca liczba międzynarodowych graczy na rynku motoryzacyjnym skutkuje wyższym popytem na wysokiej jakości części 27

28 3 Przychody (2012) Obiecujące możliwości rozwoju w Chinach SEGMENT ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH DO POJAZDÓW NA RYNKU CHIŃSKIM Segmentacja producentów elementów złącznych do pojazdów w Chinach (2012) 1) JJ Auto Najwięksi konkurenci: Fujian Quanzhou Chaoheng Jinjiang Yizhiwang Do 20% China Automobile Parts Holdings Przychody z eksportu Shanghai Prime Maszyny i urządzenia Ningbo Zhongbin Zhonglian Fastener 50% i więcej publiczny Shanghai Autocraft prywatny 1) Źródło: Strona internetowa China Automobile Parts Holding i Ningbo Zhongbin Zhonglian Fasteners, Raport Roczny 2012 Shanghai Prime Machinery Chiński rynek elementów złącznych jest zdominowany przez licznych małych i średnich lokalnych producentów z sektora prywatnego (>90%). Większość spółek porównywalnych do JJ Auto posiada mniejsze doświadczenie w sektorze elementów złącznych. JJ Auto koncentruje się na sprzedaży krajowej. Także części do maszyn ciężkich są produkowane w większości przez producentów lokalnych (tylko 5% przez firmy międzynarodowe). Większość producentów obecnych na rynku generuje 1/4 lub większą część przychodów z eksportu. JJ Auto oferuje niezawodne części samochodowe w dobrej cenie, co pozwala na utrzymywanie trwałych relacji z klientami NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA INWESTORÓW 28

29 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA INWESTORÓW 4 Wyniki finansowe

30 4 Wyniki finansowe DYNAMICZNY WZROST I ZDYWERSYFKOWANY PORTFEL PRODUKTÓW Przychody mln EUR ,0 Przychody za 2013 według segmentu / typu produktu Produkcja własna 20.5% 70.6 CAGR:+ 24.0% Działalność handlowa 79.5% Cel % Elementy złączne Dynamiczny wzrost przychodów dzięki ekspansji w kluczowych regionach Chin oraz nowych prowincjach Przychody ze sprzedaży na krajowym rynku (w Chinach) 29.0% 49.0% Części maszyn ciężkich Narzędzia i pozostałe części Duża widoczność kosztów i przychodów NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA INWESTORÓW 30

31 4 Wyniki finansowe ATRAKCYJNA MARŻA ZYSKU Zysk brutto mln EUR EBIT mln EUR Zysk netto mln EUR CAGR: 22,6% CAGR: 24,7% % 23.3% 22.7% 21.5% 21.8% 21.2% CAGR: 24,8% % 16.3% 15.7% Zysk brutto Marża zysku brutto EBIT marża EBIT Zysk netto Marża zysku netto Nieznaczny spadek wskaźnika zysku brutto wynika z większego udziału produktów handlowych w łącznej gamie produktów Atrakcyjne poziomy zysku z działalności operacyjnej (EBIT) i marży zysku netto dzięki restrykcyjnej kontroli kosztów NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA INWESTORÓW 31

32 4 Wyniki finansowe DOBRY STANDING FINANSOWY Aktywa mln EUR Pasywa mln EUR Istotny przyrost środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w , Zobowiązania bieżące Stan środków pieniężnych na koniec lutego 2014: 38 mln euro Stabilny i silny wskaźnik kapitałowy 83% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Zapasy 6 58 Należności handlowe i inne Inne aktywa bieżące Kapitał własny Aktywa długoterminowe NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA INWESTORÓW 32

33 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA INWESTORÓW 5 Strategia dalszego wzrostu oparta na stabilnych podstawach

34 5 Strategia dalszego wzrostu oparta na solidnych podstawach WIELOWYMIAROWA STRATEGIA WZROSTU Zwiększanie mocy produkcyjnych i unowocześnianie bazy produkcyjnej Dalsza rozbudowa sieci sprzedaży i dystrybucji oraz bazy klientów Poprawa możliwości w zakresie badań i rozwoju, dywersyfikacja produktów Rozwijanie strategii wielu marek i wzmacnianie relacji z klientami Faza 1: Zwiększenie produkcji do 2015 (Bieżący Plan Ekspansji) Faza 2: Budowa nowych obiektów produkcyjnych do 2016 Zwiększenie mocy do ton z opcją zwiększenia produkcji do ton Sprzedaż na rynku krajowym: rosnący popyt (dotychczasowi i nowi klienci) Rozpoczęcie sprzedaży na rynkach zagranicznych, np. Azja Południowo-Wschodnia, Afryka, Europa, Rosja Otwarcie własnych centrów dystrybucji do 2015 r. Rozwijanie zespołu badań i rozwoju Zwiększenie wydatków na badania i rozwój Dywersyfikacja produktów: np. akcesoria układu hamulcowego i kierowniczego, inne komponenty układu hamulcowego maszyn ciężkich Koncentracja na wysokim i średnim segmencie z obecnymi i nowymi markami Wzmocnienie obecności i zintensyfikowanie promocji w dużych i średnich chińskich miastach (poza metropoliami - mniejsza konkurencja) Scentralizowane centrum obsługi klienta Scentralizowana Zwiększenie udziału w rynku w zakresie produktów z wysokiej i średniej półki w Chinach obsługa i za granicą klienta Większa i stabilna baza klientów Poprawa wydajności produkcji oraz różnorodności produktów w odpowiedzi na nowe potrzeby rynkowe NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE 34 DLA INWESTORÓW

35 5 Strategia dalszego wzrostu oparta na solidnych podstawach PROGNOZA NA 2014 I PROGNOZA ŚREDNIOTERMINOWA Rynek Oczekiwany wzrost rynku części zamiennych w Chinach (rosnąca liczba właścicieli aut, urbanizacja, wiek pojazdów) Prognozowany spadek cen stali, co przełoży się na niższe koszty produkcji Środowisko prawne dla spółek takich jak JJ Auto w Chinach prawdopodobnie pozostanie stabilne i przychylne Sprzedaż Przewidywany intensywny wzrost organiczny Koncentracja na częściach zamiennych do maszyn ciężkich Inwestycje Dalsze inwestycje w badania i rozwój, reklamę oraz poprawę działania centrum dystrybucji hurtowej 7 mln euro na zwiększenie mocy produkcyjnych do ton Zysk i dywidenda Utrzymanie atrakcyjnych poziomów rentowności Reinwestowanie zysków w rozwój firmy Planowana wypłata dywidendy NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA INWESTORÓW 35

36 ZAŁĄCZNIK

37 STRUKTURA GRUPY JJ AUTO JJ Auto AG (Niemcy) 100% Jian Jiang International Trading Company Limited (Hong Kong) 100% Quanzhou Minke Trading Co., Ltd. (PRC) 100% Quanzhou Jianjiang Automobile Fittings Co., Ltd. (PRC) Grupa JJ Auto składa się z czterech spółek: JJ Auto AG jest spółką prawa niemieckiego i podmiotem dominującym JJ Auto posiadającym 100 % udziału w kapitale Jian Jiang International Trading Company Limited Jian Jiang International Trading Company Limited, spółka założona zgodnie z prawem Hong Kongu, pełni funkcję pośredniej spółki holdingowej oraz prowadzi działalność handlową i posiada 100% udziału w kapitale Quanzhou Minke Trading Co., Ltd. Quanzhou Minke Trading Co., Ltd. jest spółką prawa chińsiego i prowadzi działalność handlową oraz posiada 100% udział w kapitale jedynej spółki produkcyjnej, Quanzhou Jianjiang Automobile Fittings Co., Ltd. Quanzhou Jianjiang Automobile Fittings Co., Ltd. spółka prawa chińskiego z sidzibą w Jinjiang, prowincja Fujian, Chiny. ZAŁĄCZNIK 37

38 STRUKTURA AKCJONARIATU (przed IPO) Create Win Investment Holdings Co., Ltd. 5.0% 6.0% 6.0% 6.0% Financier Inc. Midasi Investment Limited Universe Glory Enterprises Limited 6.3% 5.8%.6,0% 59.0% Forever Power Investment Holding Company Ltd. Pani Geok Tin Lim Pan Son On Yap Pan Hoon Teng Tan wolny obrót 0% SZCZEGÓŁY IPO 38

39 KALENDARZ FINANSOWY I INFORMACJE KONTAKTOWE Kalendarz finansowy 2014 Relacje inwestorskie - kontakt 5 czerwca sierpnia listopada listopada 2014 Debiut giełdowy Publikacja raportu półrocznego Publikacja raportu za III kw./9m German Equity Forum 2014, Frankfurt nad Menem JJ Auto AG Clement Hoo (CFO) T: F: Kontakt dla mediów: Futurama Communication Intelligence Magdalena Szymańska Waldemar Leszczyński ZAŁĄCZNIK 39

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. Podsumowanie opisu działalności

PODSUMOWANIE. Podsumowanie opisu działalności PODSUMOWANIE Niniejszy materiał stanowi podsumowanie najistotniejszych kwestii i czynników ryzyka dotyczących Emitenta, Spółek Operacyjnych, Grupy Westa oraz Akcji. Niniejsze podsumowanie stanowi jedynie

Bardziej szczegółowo

LIBET Spółka Akcyjna

LIBET Spółka Akcyjna LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław www.libet.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: ofertą publiczną obejmującą nie mniej niż 17.500.000

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym PROSPEKT EMISYJNY PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest: 1.588.264 Akcji serii C, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski IDM S.A.

Dom Maklerski IDM S.A. Prospekt emisyjny sporządzony w związku z Ofertą Publiczną nie mniej niż 4.000.000 i nie więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D ( Akcje Oferowane ) o wartości nominalnej 1 złoty każda

Bardziej szczegółowo

Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady prawnej, finansowej lub podatkowej.

Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady prawnej, finansowej lub podatkowej. EUROCASH S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Komornikach k. Poznania w Polsce i adresem przy ul. Wiśniowej 11, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000213765)

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.)

Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.) Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.) Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: publiczną subskrypcją 2 500 000 akcji nowej emisji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu PROSPEKT EMISYJNY BRASTER S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Szeligach w Polsce i adresem przy ul. Cichy Ogród 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 405201)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Elemental Holding S.A.

Elemental Holding S.A. Elemental Holding S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, adres: ul. Traugutta 42, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 5-515 Wrocław, ul. Klimasa 45 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.wadex.pl przygotowany w związku z Publiczną

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A. GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wrocław, 20.03.2015 SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ...

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Data zatwierdzenia: 15 stycznia 2007 roku

Oferujący: Data zatwierdzenia: 15 stycznia 2007 roku PROSPEKT EMISYJNY SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII A I AKCJI SERII C ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A, B I C ORAZ PRAW DO AKCJI SERII C SPÓŁKI GADU-GADU

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Eko Export Spółka Akcyjna

Eko Export Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY Eko Export Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie: 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 250.000 akcji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU Za rok 2010 CSY S.A. Iława, 8 kwiecień 2011 SPIS TREŚCI: A. OPIS SPÓŁKI... 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU 2011-04-08 1. STAN PRAWNY... 3 2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014 (za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.) Lublin, 9 marca 2015r. SPIS TREŚCI DO AKCJONARIUSZY URSUS... 4 1. ZASADY SPORZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Telekomunikacja TELE-POLSKA HOLDING S.A. Grupa Tele-Polska Holding S.A. jest alternatywnym operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

1. Dane o działalności Inter Cars

1. Dane o działalności Inter Cars Niniejsze sprawozdanie z działalności Inter Cars S.A. ( Spółka,) w 2004 roku zostało sporządzone zgodnie z 64 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących

Bardziej szczegółowo

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI CZĘŚĆ I. PODSUMOWANIE 1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI Ze względu na charakter i zakres

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów,

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, PROSPEKT EMISYJNY IZO-BLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, adres głównej strony internetowej Emitenta: www.izo-blok.pl Sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo