JJ Auto AG Prezentacja dla inwestorów 19 maja 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JJ Auto AG Prezentacja dla inwestorów 19 maja 2014"

Transkrypt

1 JJ Auto AG Prezentacja dla inwestorów 19 maja 2014

2 Zastrzeżenia prawne Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie promocyjny, nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) ani ofertą w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U Nr 185 poz. 1439) z późniejszymi zmianami, i nie stanowi zobowiązania żadnego podmiotu do przeprowadzenia transakcji opisanej w niniejszej publikacji. Oferta nabycia będzie złożona inwestorom wyłącznie na podstawie prospektu emisyjnego, który zostanie udostępniony po zatwierdzeniu przez niemiecki organ nadzoru (BaFin) i następnie notyfikacji do Komisji Nadzoru Finansowego. Prospekt emisyjny dostępny jest na stronie internetowej spółki: Wersja drukowana prospektu emisyjnego jest dostępna siedzibie spółki w Berlinie oraz w ACON Actienbank AG w Monachium. Skrócona wersja prospektu w języku polskim dostępna będzie na stronie Niniejsza publikacja nie stanowi porady, ani rekomendacji dotyczącej nabycia akcji JJ Auto AG. Inwestor, rozważający nabycie akcji nie powinien podejmować żadnych decyzji inwestycyjnych wyłącznie na podstawie niniejszej publikacji bez dokonania własnych dalszych analiz czy też bez zasięgnięcia niezależnych, profesjonalnych porad doradców: inwestycyjnego, prawnego, podatkowego i rachunkowego oraz bez oceny ryzyka zawieranej transakcji oraz jej skutków ekonomicznych, prawnych, podatkowych i księgowych, a także konsekwencji mogących z niej wyniknąć dla inwestora. W szczególności inwestor powinien zapoznać się z prospektem emisyjnym JJ Auto AG zawierającym opis czynników ryzyka, jak również ze sprawozdaniami finansowymi JJ Auto AG, dostępnymi na stronie internetowej emitenta. Akcje JJ Auto AG nie zostały i nie zostaną zarejestrowane w trybie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. (Securities Act of 1933), ani jakichkolwiek innych amerykańskich przepisów regulujących kwestie związane z papierami wartościowymi, w związku z czym nie mogą być przedmiotem oferty ani sprzedaży na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, lub na rzecz bądź na rachunek amerykańskich osób fizycznych lub prawnych. 2

3 AGENDA Szczegóły IPO JJ Auto w skrócie Najważniejsze informacje dla inwestorów Solidny model biznesowy oparty na szerokiej gamie wysokiej jakości wyrobów stalowych Bezpieczny dostęp do surowców, wydajna produkcja i rozwinięta sieć dystrybucji Obiecujące możliwości rozwoju w Chinach Dobre wyniki finansowe Strategia wzrostu oparta na stabilnych podstawach Załącznik 3

4 SZCZEGÓŁY IPO

5 POWODY EMISJI AKCJI 1. Poprawa wizerunku spółki w Chinach 2. Zbudowanie sieci kontaktów na europejskim rynku motoryzacyjnym, dostęp do zaawansowanych technologii i możliwość modernizacji linii produkcyjnych 3. Create a platform to make ourselves known in the capital markets 4. Równoległa oferta IPO w Warszawie umożliwia dostęp do wiodącego rynku kapitałowego Europy Środkowo Wschodniej, na którym obecni są aktywni inwestorzy rozumiejący mechanizmy rynków wschodzących, w tym Chin. 5. Trudności z wejściem na giełdę w Chinach, związane głównie z długim okresem oczekiwania. SZCZEGÓŁY IPO 5

6 RÓWNOLEGŁA OFERTA I NOTOWANIE AKCJI JJ AUTO NA GIEŁDACH WE FRANKFURCIE I WARSZAWIE Rynki Oferta Giełda Papierów Wartościowych we Frankfurcie, rynek regulowany, Rynek Równoległy GPW w Warszawie, rynek regulowany, Rynek Równoległy Do nowo wyemitowanych akcji zwykłych na okaziciela bez wartości nominalnej IPO z prospektem emisyjnym w Niemczech i Polsce, oferta private placement dla inwestorów instytucjonalnych spoza Niemiec, Polski i USA Istniejący kapitał zakładowy spółki dzieli się na akcji zwykłych na okaziciela (wartość EUR). Międzynarodowy Numer Identyfikacyjny Papierów Wartościowych (ISIN) Globalny Koordynator, Jedyny Prowadzący Księgę Popytu oraz Główny Manager Oferty Konsorcjum domów maklerskich prowadzących zapisy na akcje w Polsce DE000A1TNS70 ACON Actienbank AG Dom Maklerski DF Capital, ING Securities SA, Biuro Maklerskie Alior Banku, BDM SA. Okres realizacji oferty 19 maja 27 maja 2014 Dzień debiutu 9 czerwca 2014 r. SZCZEGÓŁY IPO 6

7 WYKORZYSTANIE PRZYCHODÓW NETTO NA POTRZEBY PRZYSZŁEGO ROZWOJU JJ Auto planuje przeznaczyć przychody netto z emisji na następujące cele (wartości procentowe w przybliżeniu): 35% - uruchomienie własnych centrów dystrybucyjnych 30% - zwiększenie mocy produkcyjnych 15% - budowanie i promocja marki 8% - badania i rozwój 12% - zwiększenie środków obrotowych, które zostaną wykorzystane do sfinansowania rozszerzonej działalności SZCZEGÓŁY IPO 7

8 JJ AUTO W SKRÓCIE

9 JJ AUTO - TWORZYMY MOCNE ELEMENTY ŁĄCZNE DLA POJAZDÓW UŻYTKOWYCH I MASZYN Główne informacje Dynamicznie rozwijający się producent i dostawca części samochodowych, wytwarzający ponad ton wyrobów rocznie. Dobre wyniki finansowe CAGR: +24,0% Obsługuje chiński rynek części zamiennych oferując elementy złączne do pojazdów użytkowych i maszyn ciężkich Spółka wypracowała stabilne długoterminowe relacje biznesowe z ponad 120 klientami. Produkty % 16.3% 15.7% Sworznie, nakrętki, śruby, itd. Części maszyn górniczych: sworznie i nakrętki do zębów koparek, elementy złączne, śruby mocujące, itd przychód (mln eur) marża zysku netto Narzędzia samochodowe: klucze, tuleje, łomy Ponad 30 mln euro środków pieniężnych na 31 grudnia 2013 r. Stan środków pieniężnych na koniec lutego 2014: 38 mln euro O JJ AUTO 9

10 SKŁAD ZARZĄDU JJ AUTO AG Clement Hoo, Dyrektor Finansowy Jianhui Ye, prezes Baorong Ye, Dyrektor Operacyjny Odpowiedzialny za finanse, księgowość oraz relacje inwestorskie Ponad szesnaście lat doświadczenia w sektorze usług finansowych w Chinach i Malezji 1996: ukończone studia w zakresie rachunkowości finansowej w Kuala Lumpur w Malezji Doświadczenie w pracy jako księgowy w malezyjskiej spółce przetwórstwa drewna oraz grupie zajmującej się produkcją rolną Dyrektor finansowy w kilku spółkach, m.in. w okresie Dyrektor Finansowy Youbisheng Greenpaper AG Założyciel JJ Auto Odpowiedzialny za strategię, zarządzanie spółka oraz rozwój działalności Niemal 30 lat doświadczenia w branży motoryzacyjnej 2003: Indywidualne prawa patentowe przyznane dla nowego typu klucza nasadowego do kół Odpowiedzialny za marketing, strategię marki i strategię biznesową 2003: ukończone studia techniczne w zakresie naprawy pojazdów Od 2000 praca w JJ Auto, przede wszystkim w dziale badań i rozwoju Wdrażanie zaawansowanych międzynarodowych strategii marketingowych a także kompleksowych i elastycznych strategii marki O JJ AUTO 10

11 NAJWAŻNIEJSZE ETAPY ROZWOJU Założenie spółki w 1998 pod nazwą Quanzhou Jianjiang Indywidualne prawa patentowe do nowego typu klucza nasadowego do kół Rejestracja znaku handlowego i początek sprzedaży pod marką Yili Rejestracja znaku handlowego i początek sprzedaży pod marką Lizheng, uzyskanie ratingu kredytowego AA IPO we Frankfurcie i Warszawie Przeniesienie produkcji do obecnej bazy w mieście Zimao, Jianjiang Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001:2008) Rejestracja znaku handlowego i początek sprzedaży pod marką Jianjiang, uzyskanie nagrody za jakość produktów Product Quality Stability Award Uznanie firmy za "Przedsiębiorstwo innowacyjne pod kątem naukowym i technologicznym" w Haixi, w prowincji Fujian Zrównoważony rozwój w przyszłości O JJ AUTO 11

12 JJ AUTO - ATRAKCYJNA OFERTA INWESTYCYJNA 1 Stabilny model biznesowy oparty na szerokiej gamie wysokiej jakości produktów stalowych 2 Zabezpieczony dostęp do surowców, wydajna produkcja i rozbudowana sieć dystrybucji 3 Obiecujące możliwości rozwoju w Chinach 4 Doskonała historia wyników finansowych 5 Strategia dalszego wzrostu oparta na stabilnych podstawach NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA INWESTORÓW 12

13 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA INWESTORÓW 1 Stabilny model biznesowy oparty na szerokiej gamie wysokiej jakości produktów stalowych

14 1 Solidny model biznesowy oparty na szerokiej gamie wysokiej jakości wyrobów stalowych EKSPERT W SEKTORZE ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH DO POJAZDÓW Grupa JJ Auto Przychody: 109 mln euro Produkcja własna 79,5% przychodów grupy Działalność handlowa 20,5% przychodów grupy Nasze marki i produkty Produkty klasy premium i o wysokiej wytrzymałości Produkty o średniej wytrzymałości Elementy złączne do pojazdów użytkowych: śruby mocujące i nakrętki o wysokiej wytrzymałości Produkty klasy premium i o wysokiej wytrzymałości Elementy złączne do pojazdów użytkowych, narzędzia i części samochodowe, części do maszyn ciężkich NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA INWESTORÓW 14

15 1 Solidny model biznesowy oparty na szerokiej gamie wysokiej jakości wyrobów stalowych WYSOKIEJ JAKOŚCI CZĘŚCI ZAMIENNE DO POJAZDÓW I MASZYN CIĘŻKICH Elementy złączne do pojazdów użytkowych: śruby i nakrętki o wysokiej wytrzymałości (49% przychodów grupy) Nasza oferta produktowa Części do maszyn ciężkich (29% przychodów grupy) Narzędzia i części samochodowe (22% przychodów grupy) Sworznie, nakrętki, śruby, itd. Części maszyn górniczych: sworznie i nakrętki do zębów koparek i haków szynowych, śruby mocujące, itd. Narzędzia samochodowe: klucze, tuleje, łomy Części: sworznie, uniwersalne złącza, przeguby kulkowe, krzyżaki i przekładki różnicowe, tuleje drążków skrętnych, tuleje cylindrowe, osie hamulcowe NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA INWESTORÓW 15

16 1 Solidny model biznesowy oparty na szerokiej gamie wysokiej jakości wyrobów stalowych BARDZO WYTRZYMAŁE ELEMENTY ZŁĄCZNE DO POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH Śruby mocujące do kół i nakrętki Śruby wałów napędowych Śruby do drążków reakcyjnych Śruby do osi Przeguby kulkowe Tuleje drążków skrętnych Śruby centrujące NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA INWESTORÓW 16

17 1 Solidny model biznesowy oparty na szerokiej gamie wysokiej jakości wyrobów stalowych NIEZAWODNE CZĘŚCI DO MASZYN CIĘŻKICH Elementy złączne JJ Auto produkuje specjalistyczne części, jak elementy złączne, podkłady oraz tuleje dla maszyn górniczych Rolki do łańcuchów Wszystkie produkty są dostosowane do potrzeb naszych klientów NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA INWESTORÓW 17

18 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA INWESTORÓW 2 Zabezpieczony dostęp do surowców, wydajna produkcja i rozbudowana sieć dystrybucji

19 2 Zabezpieczony dostęp do surowców, wydajna działalność operacyjna i rozwinięta sieć dystrybucji NOWOCZESNE OBIEKTY PRODUKCYJNE W JINJIANG CITY a Sprzedaż, marketing, R&D Pakowanie Obiekty biurowe i mieszkalne Gwintowanie i obróbka Obróbka powierzchni Lokalizacja: Strefa przemysłowa Xia Mao, Ziamo, Jinjiang City, prowincja Fujian, Chińska Republika Ludowa 1 2 4a a a Kucie matrycowe - śruby i nakrętki Obróbka śrub Obróbka nakrętek Czyszczenie przed obróbką powierzchni Magazyn 1 Surowce do produkcji Klucze nasadowe Obróbka cieplna wszystkich produktów Obróbka dla maszyn górniczych Kucie matrycowe - maszyny górnicze Magazyn 2 (2. piętro z 4) Powierzchnia obiektu: m2 Dwa budynki biurowe i dziesięć budynków produkcyjnych wyposażonych w nowoczesne maszyny 3 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA INWESTORÓW 19

20 2 Zabezpieczony dostęp do surowców, wydajna działalność operacyjna i rozwinięta sieć dystrybucji WYDAJNA PRODUKCJA Z WYSOKIM WSKAŹNIKIEM WYKORZYSTANIA MOCY PRODUKCYJNYCH Proces produkcyjny Cięcie stali Kucie matrycowe Obróbka maszynowa Obróbka cieplna Obróbka powierzchni Pakowanie i magazynowanie Gwintowanie Obróbka CNC Czynności zlecane na zewnątrz: galwanizacja Nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny 8 krajarek 38 kuźniarek 41 obrabiarek 57 maszyn CNC 17 maszyn do obróbki cieplnej 7 maszyn do obróbki powierzchni Ciągła poprawa wydajności produkcji Wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych w tonach Moce produkcyjne w ujęciu rocznym Rzeczywisty wolumen produkcji w ujęciu rocznym Wskaźnik wykorzystania 76% 83% 87% Plan rozbudowy w celu podniesienia mocy produkcyjnych i wydajności operacyjnej Faza 1: Zwiększenie obecnych mocy produkcyjnych w Xia Mao do ton Faza 2: Dalsze podniesienie mocy o ton w innej lokalizacji Wysoka marża zysku brutto: 22,6% - co świadczy o wydajności produkcji i skutecznej kontroli kosztów Na koszt sprzedaży składają się w 67% koszty surowców (głównie stali) oraz w 5% koszty personelu 20

21 Zabezpieczony dostęp do surowców, wydajna działalność operacyjna i rozwinięta sieć dystrybucji ZAUFANI DOSTAWCY I EFEKTYWNY SYSTEM SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ Wybór dostawcy Podstawowy surowiec: okrągłe i prostokątne płaty stalowe, pręty Wybór dostawcy oparty o analizę obejmującą poziom cen, jakość, zdolność do zapewnienia dostaw, obsługę, itd. Zdywersyfikowana baza dostawców (np. 9 dostawców produktów stalowych) Bliskość geograficzna dostawców (oszczędność kosztów) Złożenie zamówienia i zapasy Niskie poziomy zapasów surowców umożliwiające utrzymanie produkcji przez okres ponad 15 dni Brak zapasów produktów handlowych Miesięczny plan zamówień surowców oparty na prognozach produkcji oraz raporcie surowcowym Ramowe umowy dostaw Ceny stali w Chinach - według wartości (USD/ tona metryczna, ) , Oczekuje się, że poziom cen stali się ustabilizuje i pozostanie na niezmiennym poziomie w związku z prognozowanym niższym wzrostem popytu. W długiej perspektywie zmiany cen będą miały marginalny wpływ na koszty produkcji części zamiennych do pojazdów. Stal walcowana na zimno Stal walcowana na ciepło NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA INWESTORÓW 21

22 2 Zabezpieczony dostęp do surowców, wydajna działalność operacyjna i rozwinięta sieć dystrybucji NIEMAL 100% ZASIĘG NA RYNKU CHIŃSKIM, SILNA POZYCJA W CENTRACH PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO Sieć dystrybucji i sprzedaży JJ Auto obejmuje niemal wszystkie prowincje w Chinach. Xinjiang Jilin Liaoning Mongolia Pekin Shanxi Tianjin Ningxia Shangdong Shangxi Henan Jiangsu Shanghai Anhui Hubei Sichuan Zheijiang Jiangxi Hunan Guizhou Fujian Wzdłuż wschodniego wybrzeża zlokalizowanych jest najwięcej producentów części samochodowych i części do maszyn ciężkich (szczególnie Jiangsu, Zhejiang i Fujian). Także branża elementów złącznych do pojazdów jest skoncentrowana wzdłuż wschodniego wybrzeża, w takich okręgach jak Shanghai, Jiangsu, Zhejiang i Guangdong. Yunan Guangdong Guangxi Hainan Główna siedziba i obiekty produkcyjne JJ Auto Najważniejsi dystrybutorzy produktów JJ Auto Analitycy oczekują wyższego poziom wzrostu także na południowym zachodzie, północnym zachodzie oraz w północnej części Chin, co przełoży się na zwiększony popyt na samochody. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA INWESTORÓW 22

23 12 Zabezpieczony dostęp do surowców, wydajna działalność operacyjna i rozwinięta sieć dystrybucji STRATEGIA WIELU MAREK DŁUGOOKRESOWE I STABILNE RELACJE Z KLIENTAMI Opinie klientów Strategia wielu marek Sprzedaż ( 70%) Dystrybutorzy części samochodowych > 89 klientów relacja biznesowa > 5 lat Wyniki są ściśle monitorowane przez dział Sprzedaży i Marketingu JJ Auto Sprzedaż Klienci końcowi > 31 klientów producenci osi, warsztaty, producenci OEM Sprzedaż bezpośrednia ( 30%) NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA INWESTORÓW 23

24 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA INWESTORÓW 3 Perspektywy wzrostu w Chinach

25 3 Obiecujące możliwości rozwoju w Chinach SZYBKO ROSNĄCY RYNEK CZĘŚCI ZAMIENNYCH Produkcja części zamiennych w Chinach 1) mld USD CAGR: +6,1% CAGR: ,1% e 2021e Rynek części do maszyn górniczych i ciężkich w Chinach 2) mld USD CAGR: 154,1 +22,0% 57.0 Powody szybkiego wzrostu: Utrzymanie przez Chiny pozycji dostawcy towarów dzięki niższym kosztom produkcji w porównaniu do krajów europejskich Wyższa sprzedaż części samochodowych w związku z rozwojem branży transportowej w Chinach Wyższy popyt na części do maszyn górniczych i ciężkich w związku z rozwojem infrastruktury, kolei oraz w szczególności górnictwa e 1) Źródło: 'Podsumowanie łącznej podaży i produkcji na rynku pojazdów używanych' Asia Market Information & Development (marzec 2012) 2) Źródło: 'Raport dotyczący chińskiego rynku maszyn górniczych i odkrywkowych', Beijing Zeefer Consulting (2011) NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE 25 DLA INWESTORÓW

26 3 Obiecujące możliwości rozwoju w Chinach ROSNĄCEGO PRZECIĘTNY WIEK POJAZDÓW DALSZE MOŻLIWOŚCI WZROSTU Samochody osobowe w Chinach według wieku 1) (w %, p) 7% 13% 42% 51% 6% 6% 46% 48% 51% 36% e Autobusy w Chinach według wieku 1) (w %, p) 61% 33% e >9 lat 4-9 lat 1-3 lat >9 lat 4-9 lat 1-3 lat 1) Źródło: 'Możliwości na chińskim rynku pojazdów używanych' ASP Alliance (maj 2013) Duże możliwości rozwoju na chińskim rynku samochodów używanych Rosnąca liczba pojazdów starszych niż 3 lata w Chinach, co przekłada się na wyższe wydatki na części zamienne i serwis Rosnące możliwości sprzedaży części i usług, szczególnie w grupie pojazdów w wieku 4-9 lat Regulacje rządowe dotyczące sprzedaży pojazdów istotnie zwiększają szanse rozwoju na rynku pojazdów używanych, gdyż prawo będzie wymuszać zwiększanie się wieku pojazdów Ogólna penetracja rynku samochodowego w Chinach jest bardzo niska (52 pojazdy na 1000) i oczekuje się, że wskaźnik ten istotnie wzrośnie w nieodległej przyszłości NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA INWESTORÓW 26

27 Cena, jakość i złożoność techniczna gamy produktów 3 Obiecujące możliwości rozwoju w Chinach DOBRA POZYCJA NA ROZDROBNIONYM, KONKURENCYJNYM RYNKU PRODUCENTÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH Klasyfikacja producentów części zamiennych w Chinach Wysoka Niska Marki międzynarodowe* Droższe marki lokalne Tańsze marki lokalne Podróbki/ imitacje Niska udział w rynku części zamiennych Wysoka *Części zamienne sprzedawane pod międzynarodowymi markami są zwykle produkowane przez samych producentów OEM. Graczami w tym segmencie są FAW, Volkswagen, Dongfen Nissan Chiński rynek części zamiennych 1) Udział w rynku w % 90% Bosch Continental Delphi Inne 1) Źródło: Badanie Smart Cube Primary Research Trzech najważniejszych graczy ma łącznie udział w rynku <10% Produkty JJ Auto funkcjonują jako tańsze zamienniki produktów międzynarodowych marek Wyraźnie rozdrobniony rynek głównie producentów OEM oraz producentów samych części Rosnąca liczba międzynarodowych graczy na rynku motoryzacyjnym skutkuje wyższym popytem na wysokiej jakości części 27

28 3 Przychody (2012) Obiecujące możliwości rozwoju w Chinach SEGMENT ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH DO POJAZDÓW NA RYNKU CHIŃSKIM Segmentacja producentów elementów złącznych do pojazdów w Chinach (2012) 1) JJ Auto Najwięksi konkurenci: Fujian Quanzhou Chaoheng Jinjiang Yizhiwang Do 20% China Automobile Parts Holdings Przychody z eksportu Shanghai Prime Maszyny i urządzenia Ningbo Zhongbin Zhonglian Fastener 50% i więcej publiczny Shanghai Autocraft prywatny 1) Źródło: Strona internetowa China Automobile Parts Holding i Ningbo Zhongbin Zhonglian Fasteners, Raport Roczny 2012 Shanghai Prime Machinery Chiński rynek elementów złącznych jest zdominowany przez licznych małych i średnich lokalnych producentów z sektora prywatnego (>90%). Większość spółek porównywalnych do JJ Auto posiada mniejsze doświadczenie w sektorze elementów złącznych. JJ Auto koncentruje się na sprzedaży krajowej. Także części do maszyn ciężkich są produkowane w większości przez producentów lokalnych (tylko 5% przez firmy międzynarodowe). Większość producentów obecnych na rynku generuje 1/4 lub większą część przychodów z eksportu. JJ Auto oferuje niezawodne części samochodowe w dobrej cenie, co pozwala na utrzymywanie trwałych relacji z klientami NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA INWESTORÓW 28

29 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA INWESTORÓW 4 Wyniki finansowe

30 4 Wyniki finansowe DYNAMICZNY WZROST I ZDYWERSYFKOWANY PORTFEL PRODUKTÓW Przychody mln EUR ,0 Przychody za 2013 według segmentu / typu produktu Produkcja własna 20.5% 70.6 CAGR:+ 24.0% Działalność handlowa 79.5% Cel % Elementy złączne Dynamiczny wzrost przychodów dzięki ekspansji w kluczowych regionach Chin oraz nowych prowincjach Przychody ze sprzedaży na krajowym rynku (w Chinach) 29.0% 49.0% Części maszyn ciężkich Narzędzia i pozostałe części Duża widoczność kosztów i przychodów NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA INWESTORÓW 30

31 4 Wyniki finansowe ATRAKCYJNA MARŻA ZYSKU Zysk brutto mln EUR EBIT mln EUR Zysk netto mln EUR CAGR: 22,6% CAGR: 24,7% % 23.3% 22.7% 21.5% 21.8% 21.2% CAGR: 24,8% % 16.3% 15.7% Zysk brutto Marża zysku brutto EBIT marża EBIT Zysk netto Marża zysku netto Nieznaczny spadek wskaźnika zysku brutto wynika z większego udziału produktów handlowych w łącznej gamie produktów Atrakcyjne poziomy zysku z działalności operacyjnej (EBIT) i marży zysku netto dzięki restrykcyjnej kontroli kosztów NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA INWESTORÓW 31

32 4 Wyniki finansowe DOBRY STANDING FINANSOWY Aktywa mln EUR Pasywa mln EUR Istotny przyrost środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w , Zobowiązania bieżące Stan środków pieniężnych na koniec lutego 2014: 38 mln euro Stabilny i silny wskaźnik kapitałowy 83% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Zapasy 6 58 Należności handlowe i inne Inne aktywa bieżące Kapitał własny Aktywa długoterminowe NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA INWESTORÓW 32

33 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA INWESTORÓW 5 Strategia dalszego wzrostu oparta na stabilnych podstawach

34 5 Strategia dalszego wzrostu oparta na solidnych podstawach WIELOWYMIAROWA STRATEGIA WZROSTU Zwiększanie mocy produkcyjnych i unowocześnianie bazy produkcyjnej Dalsza rozbudowa sieci sprzedaży i dystrybucji oraz bazy klientów Poprawa możliwości w zakresie badań i rozwoju, dywersyfikacja produktów Rozwijanie strategii wielu marek i wzmacnianie relacji z klientami Faza 1: Zwiększenie produkcji do 2015 (Bieżący Plan Ekspansji) Faza 2: Budowa nowych obiektów produkcyjnych do 2016 Zwiększenie mocy do ton z opcją zwiększenia produkcji do ton Sprzedaż na rynku krajowym: rosnący popyt (dotychczasowi i nowi klienci) Rozpoczęcie sprzedaży na rynkach zagranicznych, np. Azja Południowo-Wschodnia, Afryka, Europa, Rosja Otwarcie własnych centrów dystrybucji do 2015 r. Rozwijanie zespołu badań i rozwoju Zwiększenie wydatków na badania i rozwój Dywersyfikacja produktów: np. akcesoria układu hamulcowego i kierowniczego, inne komponenty układu hamulcowego maszyn ciężkich Koncentracja na wysokim i średnim segmencie z obecnymi i nowymi markami Wzmocnienie obecności i zintensyfikowanie promocji w dużych i średnich chińskich miastach (poza metropoliami - mniejsza konkurencja) Scentralizowane centrum obsługi klienta Scentralizowana Zwiększenie udziału w rynku w zakresie produktów z wysokiej i średniej półki w Chinach obsługa i za granicą klienta Większa i stabilna baza klientów Poprawa wydajności produkcji oraz różnorodności produktów w odpowiedzi na nowe potrzeby rynkowe NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE 34 DLA INWESTORÓW

35 5 Strategia dalszego wzrostu oparta na solidnych podstawach PROGNOZA NA 2014 I PROGNOZA ŚREDNIOTERMINOWA Rynek Oczekiwany wzrost rynku części zamiennych w Chinach (rosnąca liczba właścicieli aut, urbanizacja, wiek pojazdów) Prognozowany spadek cen stali, co przełoży się na niższe koszty produkcji Środowisko prawne dla spółek takich jak JJ Auto w Chinach prawdopodobnie pozostanie stabilne i przychylne Sprzedaż Przewidywany intensywny wzrost organiczny Koncentracja na częściach zamiennych do maszyn ciężkich Inwestycje Dalsze inwestycje w badania i rozwój, reklamę oraz poprawę działania centrum dystrybucji hurtowej 7 mln euro na zwiększenie mocy produkcyjnych do ton Zysk i dywidenda Utrzymanie atrakcyjnych poziomów rentowności Reinwestowanie zysków w rozwój firmy Planowana wypłata dywidendy NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA INWESTORÓW 35

36 ZAŁĄCZNIK

37 STRUKTURA GRUPY JJ AUTO JJ Auto AG (Niemcy) 100% Jian Jiang International Trading Company Limited (Hong Kong) 100% Quanzhou Minke Trading Co., Ltd. (PRC) 100% Quanzhou Jianjiang Automobile Fittings Co., Ltd. (PRC) Grupa JJ Auto składa się z czterech spółek: JJ Auto AG jest spółką prawa niemieckiego i podmiotem dominującym JJ Auto posiadającym 100 % udziału w kapitale Jian Jiang International Trading Company Limited Jian Jiang International Trading Company Limited, spółka założona zgodnie z prawem Hong Kongu, pełni funkcję pośredniej spółki holdingowej oraz prowadzi działalność handlową i posiada 100% udziału w kapitale Quanzhou Minke Trading Co., Ltd. Quanzhou Minke Trading Co., Ltd. jest spółką prawa chińsiego i prowadzi działalność handlową oraz posiada 100% udział w kapitale jedynej spółki produkcyjnej, Quanzhou Jianjiang Automobile Fittings Co., Ltd. Quanzhou Jianjiang Automobile Fittings Co., Ltd. spółka prawa chińskiego z sidzibą w Jinjiang, prowincja Fujian, Chiny. ZAŁĄCZNIK 37

38 STRUKTURA AKCJONARIATU (przed IPO) Create Win Investment Holdings Co., Ltd. 5.0% 6.0% 6.0% 6.0% Financier Inc. Midasi Investment Limited Universe Glory Enterprises Limited 6.3% 5.8%.6,0% 59.0% Forever Power Investment Holding Company Ltd. Pani Geok Tin Lim Pan Son On Yap Pan Hoon Teng Tan wolny obrót 0% SZCZEGÓŁY IPO 38

39 KALENDARZ FINANSOWY I INFORMACJE KONTAKTOWE Kalendarz finansowy 2014 Relacje inwestorskie - kontakt 5 czerwca sierpnia listopada listopada 2014 Debiut giełdowy Publikacja raportu półrocznego Publikacja raportu za III kw./9m German Equity Forum 2014, Frankfurt nad Menem JJ Auto AG Clement Hoo (CFO) T: F: Kontakt dla mediów: Futurama Communication Intelligence Magdalena Szymańska Waldemar Leszczyński ZAŁĄCZNIK 39

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ KOMUNIKAT PRASOWY 22 czerwca 2007 PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ Przedział Ceny Emisyjnej Akcji Serii C oraz Ceny Sprzedaży Akcji Sprzedawanych w

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

ITF: UNIWHEELS AG ZAMIERZA PRZEPROWADZIĆ PIERWSZĄ PUBLICZNĄ OFERTĘ AKCJI I ZADEBIUTOWAĆ NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

ITF: UNIWHEELS AG ZAMIERZA PRZEPROWADZIĆ PIERWSZĄ PUBLICZNĄ OFERTĘ AKCJI I ZADEBIUTOWAĆ NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Do natychmiastowej publikacji ITF: UNIWHEELS AG ZAMIERZA PRZEPROWADZIĆ PIERWSZĄ PUBLICZNĄ OFERTĘ AKCJI I ZADEBIUTOWAĆ NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Bad Dürkheim, 30 marca 2015: UNIWHEELS

Bardziej szczegółowo

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Grupa Selena Rok założenia: 1992 Siedziba: Polska, Europa Spółka giełdowa: notowana na Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne:

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne: Rynek Rynek szybkich pożyczek konsumenckich jest w fazie dynamicznego rozwoju. Pożyczki pozabankowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno osób, które nie mają możliwości skorzystania z oferty

Bardziej szczegółowo

Debiut na NewConnect. 26 lutego 2015 roku

Debiut na NewConnect. 26 lutego 2015 roku Debiut na NewConnect 26 lutego 2015 roku Historia spółki DEBIUT GIEŁDOWY 2015 2014 Rozbudowa mocy produkcyjnych i dalsza modernizacja zakładu Formalne połączenie Gekoplast i Geko-Kart 2013 2012 2011 Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Warszawa, marzec 2013 roku I. Podstawowe informacje o Grupie Aplisens II. III. IV. Sprzedaż i trendy na poszczególnych rynkach Wyniki

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii SPÓŁKA AKCYJNA źródło ekologicznej energii Spis treści Informacje o Spółce Rynek LPG w Polsce Działalność Spółki Rozlewnia gazu Najwyższa jakość obsługi Debiut giełdowy Struktura akcjonariatu Status Spółki

Bardziej szczegółowo

Spółka Prime Car Management S.A. opublikowała prospekt emisyjny

Spółka Prime Car Management S.A. opublikowała prospekt emisyjny Komunikat prasowy Warszawa, 19 marca 2014 roku Spółka Prime Car Management S.A. opublikowała prospekt emisyjny Prime Car Management S.A., jednostka dominująca Grupy Masterlease, jednego z liderów polskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 30 LIPCA 2010

DEBIUT NA NEWCONNECT 30 LIPCA 2010 DEBIUT NA NEWCONNECT 30 LIPCA 2010 AGENDA FIRMA Profil Władze Akcjonariat OFERTA Zakres działalności FINANSE Wyniki finansowe Prognozy finansowe ROZWÓJ Newconnect Program inwestycyjny PROFIL Wyspecjalizowana

Bardziej szczegółowo

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku. 6 maj

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku. 6 maj STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku 6 maj 2016 1 Kryzys na światowym rynku stali dotknął prawie wszystkie regiony EU-28 Turkey Russia USA South-America China India Japan South-Korea World

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok 2011 Warszawa, 20 marca 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2011 R. Wysokie tempo rozwoju Zakup Tenczynek Utrzymanie wysokiego tempa rozwoju organicznego(210,7

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 14 listopada 2014 r.

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 14 listopada 2014 r. Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, 14 listopada 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Projekt rozwojowy CYDR LUBELSKI

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2015 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

Maxcom publikuje prospekt i rozpoczyna ofertę publiczną

Maxcom publikuje prospekt i rozpoczyna ofertę publiczną NIE PODLEGA UDOSTĘPNIANIU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, PUBLIKACJI I ROZPOWSZECHNIANIU, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII LUB JAPONII.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY KOMUNIKAT PRASOWY 13 czerwca 2007 KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A., czołowy na polskim rynku dostawca sprzętu i oprogramowania komputerowego, elektroniki użytkowej oraz operator

Bardziej szczegółowo

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r.

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. data aktualizacji: 2016.11.14 Henkel w trzecim kwartale ponownie notuje dobre wyniki. Firma wygenerowała przychody na poziomie 4,748 mld euro, co oznacza

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INWESTORSKA

PREZENTACJA INWESTORSKA PREZENTACJA INWESTORSKA BIKERSHOP FINANSE S.A. LISTOPAD 2016 R. 1 BIKERSHOP - PODSTAWOWE INFORMACJE Znaczący polski dystrybutor sprzętu sportowego produkowanego przez producentów rowerowych, narciarskich,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników MONNARI TRADE S.A. za Q3 2016

Prezentacja wyników MONNARI TRADE S.A. za Q3 2016 Prezentacja wyników MONNARI TRADE S.A. za Q3 2016 ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka) z przeznaczeniem dla inwestorów, akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Jakość, elegancja i styl. Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl. Prezentacja Spółki marzec 2014

Jakość, elegancja i styl. Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl. Prezentacja Spółki marzec 2014 Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl Prezentacja Spółki marzec 2014 ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka) w celu prezentacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU

RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU Lubsko, 14 maja 2016 roku 1 Podstawa prawna Raport miesięczny LZMO S.A. ( Emitent, Spółka, LZMO ) publikowany jest zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

Nie podlega publikacji lub rozpowszechnianiu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii oraz Australii.

Nie podlega publikacji lub rozpowszechnianiu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii oraz Australii. Nie podlega publikacji lub rozpowszechnianiu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii oraz Australii. Komunikat prasowy Warszawa, 14 października 2010 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie opublikowała

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Podsumowanie wyników za 2011 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i szczegóły oferty Akcji SARE S.A.

Harmonogram i szczegóły oferty Akcji SARE S.A. Jesteś tu: Bossa.pl Zapisy w publicznej ofercie akcji SARE S.A. Emitent tworzy Grupę Kapitałową. Grupa SARE działa w branży komunikacji i marketingu w sieci Internet, koncentrując się na segmencie e-mail

Bardziej szczegółowo

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Przedstawiona prognoza została sporządzona na okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. 1. Rynek motoryzacyjny - prognozy tendencji w 2012 r. Rynek

Bardziej szczegółowo

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja IPO DAY Warszawa, maj 2010 PLAN PREZENTACJI Działalność i strategia Otoczenie rynkowe Wyniki finansowe Podsumowanie Załączniki 2 Działalność i

Bardziej szczegółowo

Profil firmy. Historia firmy. Władze. Usługi. Klienci. Struktura przychodów. Wyniki finansowe. Strategia rozwoju. NewConnect. Struktura akcjonariatu

Profil firmy. Historia firmy. Władze. Usługi. Klienci. Struktura przychodów. Wyniki finansowe. Strategia rozwoju. NewConnect. Struktura akcjonariatu Profil firmy Historia firmy Władze Usługi Klienci Struktura przychodów Wyniki finansowe Strategia rozwoju NewConnect Struktura akcjonariatu Podsumowanie Kontakt GRAPHIC S.A. jest agencją reklamową działającą

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R.

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. AGENDA FIRMA DZIŚ PROFIL DZIAŁALNOŚCI WYNIKI FINANSOWE PROGNOZY FINANSOWE FINANSE FIRMA JUTRO NOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STRATEGIA ROZWOJU WŁADZE FIRMA DZIŚ PROFIL

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu Szanowni Państwo, Ubiegły rok był em kontynuowania przyjętej strategii biznesowej. Dział konsultingu dla jednostek samorządu terytorialnego, zbudowany w oparciu o przejętą spółkę Inwest Consulting SA,

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

CDRL S.A. www.coccodrillo.pl

CDRL S.A. www.coccodrillo.pl CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO. Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna

Prospekt Emisyjny PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Jesteś tu: Bossa.pl EMISJA AKCJI PGE Prospekt Emisyjny PGE S.A. Prospekt Emisyjny PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna ZASTRZEŻENIE Z ZASTRZEŻENIEM OŚWIADCZEŃ ZŁOŻONYCH W PROSPEKCIE UNICREDIT CAIB

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku Warszawa, 15 maja 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I KWARTALE 2012 R. RESTRUKTURYZACJA POPRAWA RENTOWNOŚCI DODATNI WYNIK FINANSOWY Urentownienie

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby edytować styl

Kliknij, aby edytować styl Kliknij, aby edytować styl Prezentacja Grupy Kapitałowej Bowim 1 Sosnowiec, maj 215 Władze Spółki Lp. Nazwisko i Imię Funkcja Zakres odpowiedzialności 1. Jacek Rożek Wiceprezes Zarządu Ekonomia, Finanse

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

MFO SA PRZYDZIELIŁ WSZYSTKIE AKCJE OFEROWANE

MFO SA PRZYDZIELIŁ WSZYSTKIE AKCJE OFEROWANE KOMUNIKAT PRASOWY 18 grudnia 2013 MFO SA PRZYDZIELIŁ WSZYSTKIE AKCJE OFEROWANE STOPA REDUKCJI W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH WYNIOSŁA 81,5% MFO SA, lider polskiego rynku zimnogiętych profili stalowych,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A.

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2014 prezentacja wyników za 1Q 2014 roku 1Q 2014 - wyniki Grupy ROPCZYCE przychody ze sprzedaży niższe r/r 58,6 mln PLN -7,1%

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za I kwartał 2013. 22 maja 2013 r.

Prezentacja wyników za I kwartał 2013. 22 maja 2013 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2013 22 maja 2013 r. Osoby prezentujące Daniel Janusz Prezes Zarządu Piotr Wielesik Członek Zarządu 2 Najważniejsze wydarzenia I kwartału 2013 Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

NOVIAN S.A. RAPORT KWARTALNY jednostkowy i skonsolidowany za okres R. Wrocław, r.

NOVIAN S.A. RAPORT KWARTALNY jednostkowy i skonsolidowany za okres R. Wrocław, r. NOVIAN S.A. RAPORT KWARTALNY jednostkowy i skonsolidowany za okres 01.04.2011 30.06.2011 R. Wrocław, 16.08.2011 r. Spis treści PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Krótka charakterystyka Spółki Struktura akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY skonsolidowany i jednostkowy

RAPORT KWARTALNY skonsolidowany i jednostkowy RAPORT KWARTALNY skonsolidowany i jednostkowy ZA I KWARTAŁ 2010 R. KRYNICKI RECYKLING SA z siedzibą w Olsztynie Olsztyn, 14 maj 2010 roku SPIS TREŚCI: 1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17

Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17 Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17 2 Zastrzeżenia prawne ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Amica Wronki SA ( AMICA lub "Spółka"). Ani niniejsza Prezentacja, ani jakakolwiek

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. 27 sierpnia 2015 r. 1 I 27 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 LISTOPADA 2012

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 LISTOPADA 2012 PREZENTACJA LIBET S.A. 27 LISTOPADA 2012 Zarząd Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A. 2 2 Plan prezentacji Ocena

Bardziej szczegółowo

Emmerson Capital S.A. jest funduszem nieruchomości, zajmującym się inwestycjami w atrakcyjne nieruchomości na terenie całej Polski.

Emmerson Capital S.A. jest funduszem nieruchomości, zajmującym się inwestycjami w atrakcyjne nieruchomości na terenie całej Polski. AGENDA Profil Historia Władze Spółki Zakres działalności Projekty w realizacji Rynek nieruchomości w Polsce Wyniki finansowe Strategia rozwoju Upublicznienie Spółki Struktura akcjonariatu Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o ofercie. Cena oferowanych akcji. Harmonogram oferty

Podstawowe informacje o ofercie. Cena oferowanych akcji. Harmonogram oferty Podstawowe informacje o ofercie. Na podstawie Prospektu w ramach Oferty Akcjonariusz Sprzedający oferuje do 26.786.530 akcji zwykłych na okaziciela serii B Giełdy papierów Wartościowych w Warszawie o wartości

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dziękując za kolejny rok owocnej współpracy prezentuję Państwu raport roczny Remedis SA. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu

Szanowni Państwo, Dziękując za kolejny rok owocnej współpracy prezentuję Państwu raport roczny Remedis SA. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu Szanowni Państwo, Miniony rok był em konsekwentnego realizowania przyjętych założeń rozwoju naszej spółki. Dział konsultingu dla jednostek samorządu terytorialnego znacząco rozwinął swoją działalność podpisując

Bardziej szczegółowo

Konferencja Grupy Amica. Warszawa, 1.12.2015

Konferencja Grupy Amica. Warszawa, 1.12.2015 Konferencja Grupy Amica Warszawa, 1.12.2015 Agenda 1. Wyniki Grupy Amica za 2015 IQ-IIIQ 2. Przejęcie CDA Group Ltd 3. Profil CDA Group Ltd 4. Cele strategiczne 5. Parametry transakcji 6. Q&A 2 1 413 105

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 prezentacja wyników za 1Q 2013 kolejny kwartał dobrych wyników Grupy ZM Ropczyce stabilna sprzedaż rok do roku, przesunięcia

Bardziej szczegółowo

Działalność i strategia rozwoju. Konferencja prasowa Warszawa,

Działalność i strategia rozwoju. Konferencja prasowa Warszawa, Działalność i strategia rozwoju Konferencja prasowa Warszawa, 26.03.2008 Zastrzeżenie enie prawne Niniejsza informacja ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi publicznej oferty nabycia papierów

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 2012 rok oraz perspektywy działalności w 2013 roku GRUPY ARMATURA. 12 marca 2013 r.

Wyniki finansowe za 2012 rok oraz perspektywy działalności w 2013 roku GRUPY ARMATURA. 12 marca 2013 r. Wyniki finansowe za 2012 rok oraz perspektywy działalności w 2013 roku GRUPY ARMATURA 12 marca 2013 r. Oferta rynkowa i struktura sprzedaży A. Armatura sanitarna i akcesoria łazienkowe 42% wartości sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku Kraków, 9 maja 2011roku Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości SA Segmenty działalności Grupy Dynamika i struktura przychodów

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 Spadek globalnego zużycia jawnego stali. Zużycie jawne w 2009r: Świat: - 7 % Polska: - 29% + 9 % + 10 % + 25 % NAFTA EU-27 WNP Am. Łac. Reszta Europy

Bardziej szczegółowo

FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej.

FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej. Działalność FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej. FUTURIS S.A. wspiera spółki z grupy kapitałowej: kapitałem, doświadczeniem w

Bardziej szczegółowo

Na GPW wejdzie właściciel marki MASTERLEASE Wartość IPO FLEET HOLDINGS moŝe sięgnąć 100 mln zł

Na GPW wejdzie właściciel marki MASTERLEASE Wartość IPO FLEET HOLDINGS moŝe sięgnąć 100 mln zł INFORMACJA PRASOWA Na GPW wejdzie właściciel marki MASTERLEASE Wartość IPO FLEET HOLDINGS moŝe sięgnąć 100 mln zł Gdańsk 15 lipca 2011 r. FLEET HOLDINGS właściciel Masterlease, lidera polskiego rynku zarządzania

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów

Prezentacja dla inwestorów Prezentacja dla inwestorów 2016-03-10 2 Zastrzeżenia prawne ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Amica Wronki SA ( AMICA lub "Spółka"). Ani niniejsza Prezentacja, ani jakakolwiek

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Kapitał zakładowy: 1.972.373,00 PLN, w całości wpłacony. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od r. do r.

Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od r. do r. Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od 01.10.2012r. do 31.12.2012r. Częstochowa 14.02.2013r. RAPORT ZAWIERA NASTĘPUJACE DANE: I. WYBRANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ BILANSU

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja prognoz wyników na 2012 r.

Prezentacja prognoz wyników na 2012 r. Prezentacja prognoz wyników na 2012 r. Warszawa, kwiecieo 2012 r. Zakres prezentacji Niniejsza prezentacja opracowana została przez Zarząd spółki Motoricus S.A., w związku z publikacją prognoz wyników

Bardziej szczegółowo

Jakość, elegancja i styl. Prezentacja wyników za 4. kwartał 2014 r. Monnari Trade S.A.

Jakość, elegancja i styl. Prezentacja wyników za 4. kwartał 2014 r. Monnari Trade S.A. Prezentacja wyników za 4. kwartał 2014 r. Monnari Trade S.A. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka) w celu prezentacji wyników

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Debiut na NewConnect. Autoryzowanym Doradcą spółki jest Grant Thornton Frąckowiak. Warszawa, 31 sierpnia 2011 r.

Debiut na NewConnect. Autoryzowanym Doradcą spółki jest Grant Thornton Frąckowiak. Warszawa, 31 sierpnia 2011 r. Debiut na NewConnect Autoryzowanym Doradcą spółki jest Grant Thornton Frąckowiak Warszawa, 31 sierpnia 2011 r. Historia spółki 1949 rozpoczęcie działalności Spółdzielnia Farmaceutyczna POLON. 2001 przekształcenie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. GRUPA KAPITAŁOWA VEDIA S.A. 1 R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19 Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 1. Pismo Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU Gdynia, dnia 8 listopada 2016 roku AGENDA Grupa BEST - podstawowe fakty Najważniejsze wydarzenia w 2016 roku Okres dynamicznego wzrostu Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Był to trzeci i czwarty tegoroczny debiut na głównym parkiecie warszawskiej giełdy.

Był to trzeci i czwarty tegoroczny debiut na głównym parkiecie warszawskiej giełdy. Był to trzeci i czwarty tegoroczny debiut na głównym parkiecie warszawskiej giełdy. W dniu 14 kwietnia na rynku głównym GPW zadebiutowała spółka FERRO SA z siedzibą w Skawinie. Papiery wartościowe wprowadzane

Bardziej szczegółowo

Werth-Holz SA. Producent drewnianej galanterii ogrodowej. Lipiec 2010

Werth-Holz SA. Producent drewnianej galanterii ogrodowej. Lipiec 2010 Producent drewnianej galanterii ogrodowej Lipiec 2010 Profil działalności Werth-Holz S.A. jest producentem drewnianej galanterii ogrodowej; Działalność spółki polega na przetworzeniu zakupionego surowca

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku Kraków, 7 lutego 2011roku Agenda Profil spółki Segmenty działalności Dynamika i struktura przychodów Segment pośrednictwa w sieci własnej

Bardziej szczegółowo

Lekkie bramy przeciwpożarowe. DEBIUT NA NEW CONNECT 15 listopada 2010

Lekkie bramy przeciwpożarowe. DEBIUT NA NEW CONNECT 15 listopada 2010 Lekkie bramy przeciwpożarowe DEBIUT NA NEW CONNECT 15 listopada 2010 Lekkie bramy przeciwpożarowe Profil Spółki Władze Spółki Działalność Wyniki i prognozy finansowe Emisja akcji Akcjonariat Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z ustaleniem przedziału cenowego, w ramach którego przyjmowane

Bardziej szczegółowo

ViDiS S.A. WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU. Sierpień 2014

ViDiS S.A. WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU. Sierpień 2014 ViDiS S.A. WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU Sierpień 2014 Spis treści Informacje wstępne Informacje o Spółce i ofercie Dane finansowe Prognoza na 2014/15 Kierunki rozwoju ViDiS S.A. Polityka dywidendowa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe III kwartał 2015/2016. Warszawa, maj 2016 r.

Wyniki finansowe III kwartał 2015/2016. Warszawa, maj 2016 r. Wyniki finansowe III kwartał 2015/2016 Warszawa, maj 2016 r. 1 Agenda Kluczowe wskaźniki za III kwartał 2015/2016 Kluczowe wskaźniki narastająco po trzech kwartałach 2015/2016 Założenia biznesowe na rok

Bardziej szczegółowo

Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta. Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki

Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta. Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki Zaproszenie do subskrypcji prywatnej Celem niniejszej prezentacji jest przybliżenie profilu działalności firmy potencjalnym

Bardziej szczegółowo

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 2 PLAN PREZENTACJI STRATEGIA 2004-2006 OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 3 STRATEGIA 2004 2006 koncentracja na silnych stronach 1. Koncentracja

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Profil działalności Zakup oraz windykacja pakietów wierzytelności masowych, Obrót

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail Wydanie: z 0 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon/Fax Strona internetowa NIP PESEL E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem:

Bardziej szczegółowo

Debiut na rynku NewConnect. 18 kwietnia 2011 r.

Debiut na rynku NewConnect. 18 kwietnia 2011 r. Debiut na rynku NewConnect 18 kwietnia 2011 r. AGENDA O Spółce Działalność Wyniki finansowe NewConnect Kontakt O SPÓŁCE PROFIL FIRMY Innowacyjne przedsiębiorstwo technologiczne Producent platformy Digital

Bardziej szczegółowo

UNIWHEELS AG ROZPOCZYNA OFERTĘ PUBLICZNĄ W POLSCE I PLANUJE ZADEBIUTOWAĆ NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

UNIWHEELS AG ROZPOCZYNA OFERTĘ PUBLICZNĄ W POLSCE I PLANUJE ZADEBIUTOWAĆ NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Informacja prasowa UNIWHEELS AG ROZPOCZYNA OFERTĘ PUBLICZNĄ W POLSCE I PLANUJE ZADEBIUTOWAĆ NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Bad Dürkheim, Warszawa, 13 kwietnia 2015: UNIWHEELS AG ( UNIWHEELS

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2014 roku, na który składają się w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Profil biznesu kooperacja w zakresie produkcji elementów wykonanych z blach + PRODUKCJA SYSTEMÓW ODPROWADZANIA SPALIN WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNYCH + handel akcesoriami i elementami

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2012 roku, na który składają

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok

Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z ponad 12 letnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo