PREZENTACJA OFERTY EDUKACYJNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZENTACJA OFERTY EDUKACYJNEJ"

Transkrypt

1 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu PREZENTACJA OFERTY EDUKACYJNEJ WYDZIAŁ EKONOMICZNO SPOŁECZNY Studia I stopnia (licencjackie) Poznań 2014

2 Struktura Uczelni WYDZIAŁY Ekonomiczno-Społeczny Hodowli i Biologii Zwierząt Melioracji i Inżynierii Środowiska Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Rolnictwa i Bioinżynierii Nauk o Żywności i Żywieniu Technologii Drewna Leśny

3 Collegium Maximum Siedziba władz Uczelni i Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Adres: Poznań, ul. Wojska Polskiego 28 Bezpośredni dojazd z dworca PKP Bezpłatny parking dla studentów

4 Struktura i władze Wydział Ekonomiczno-Społeczny Katedra Ekonomii Dziekan Wydziału prof. dr hab. Walenty Poczta Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie Katedra Finansów i Rachunkowości Prodziekan ds. Nauki prof. dr hab. Feliks Wysocki Katedra Rynku i Marketingu Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu Katedra Zarządzania i Prawa Prodziekan ds. Studiów dr inż. Przemysław Ratajczak Katedra Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa Katedra Nauk Społecznych Katedra Pedagogiki Prodziekan ds. Studiów dr hab. Rafał Baum

5 Wydział Ekonomiczno-Społeczny Zapraszamy do podjęcia studiów na kierunkach: Ekonomia Finanse i rachunkowość Polityka społeczna

6 Oferta edukacyjna Wydziału Ekonomiczno-Społecznego STOPIEŃ STUDIÓW I STOPIEŃ Studia licencjackie (3-letnie) KIERUNKI STUDIÓW EKONOMIA FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ POLITYKA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ II STOPIEŃ studia magisterskie (2-letnie) EKONOMIA Ekonomika gospodarki żywnościowej Ekonomia regionalna i integracja europejska Ekonomika turystyki przyrodniczej Finanse w gospodarce żywnościowej

7 Wydział Ekonomiczno-Społeczny Przedmioty realizowane na studiach I STOPNIA (LICENCJACKICH)

8 Przedmioty PODSTAWOWE EKONOMIA FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ POLITYKA SPOŁECZNA Mikroekonomia Mikroekonomia Podstawy socjologii Makroekonomia Makroekonomia Psychologia społeczna Matematyka dla ekonomistów Matematyka dla ekonomistów Podstawy matematyki w naukach społecznych Statystyka opisowa Statystyka Instytucje europejskie Prawo Prawo Prawo Rachunkowość Rachunkowość Administracja publiczna Zarządzanie Międzynarodowe stosunki gospodarcze Finanse Ekonometria Metody i techniki badań społecznych Wprowadzenie do polityki społecznej

9 Przedmioty KIERUNKOWE EKONOMIA FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ POLITYKA SPOŁECZNA Polityka gospodarcza Matematyka finansowa Polityka społeczna UE Polityka społeczna Analiza finansowa Zabezpieczenie społeczne Analiza ekonomiczna Rachunkowość finansowa Prawo pracy Finanse publiczne i rynki finansowe Bankowość i rynki finansowe Ekonomia integracji europejskiej Gospodarka regionalna Tworzenie i prowadzenie małej firmy Finanse publiczne Finanse przedsiębiorstwa Rynki finansowe Bankowość Ubezpieczenia Finanse publiczne Polityka rynku pracy Demografia Służby społeczne i praca socjalna Polityka społeczna wobec rodziny

10 Przedmioty SPECJALNOŚCIOWE EKONOMIA FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ POLITYKA SPOŁECZNA Ekonomika gospodarki żywnościowej Ekonomika gospodarki żywnościowej Socjologia miasta i wsi Marketing Polityka gospodarcza Ekonomia społeczna Towaroznawstwo Analiza ekonomiczna Patologia społeczne na OW Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw Polityka rolna Metody pozyskiwania środków z funduszy UE E-biznes Rynek rolny Logistyka w gospodarce żywnościowej Finanse UE Ekonomika i finansowanie przedsiębiorstw Marketing usług finansowych System podatkowy Metody pozyskiwania środków z funduszy UE Koszty logistyki w agrobiznesie Pedagogika opiekuńcza Organizacja i zarządzanie usługami społecznymi Planowanie rozwoju lokalnego Polityka edukacyjna i oświatowa Na obszarach wiejskich Aktywizacja społeczności lokalnych Dialog i negocjacje w polityce społecznej

11 Wydział Ekonomiczno-Społeczny Zapraszamy do zapoznania się z programami kształcenia:

12 Wydział Ekonomiczno-Społeczny KIERUNEK EKONOMIA STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

13 Sylwetka absolwenta Wiedza Posiada wiedzę ekonomiczną. Zna prawne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej. Umiejętności Potrafi gospodarować zasobami ludzkimi, finansowymi i materialnymi. Potrafi przygotowywać i analizować informację wspierającą podejmowanie racjonalnych decyzji. Jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Kompetencje społeczne Posiada zdolność swobodnego poruszania się w przestrzeni gospodarczej. Jest przygotowany do podjęcia pracy kierowniczej i wykonawczej.

14 Możliwości zatrudnienia jednostki administracji państwowej lokalnej i centralnej, instytucje samorządowe, banki, biura rachunkowe, agencje płatnicze (Agencja Rynku Rolnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), przedsiębiorstwa przemysłowe (w tym przemysłu rolno-spożywczego), przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolne, handel hurtowy i detaliczny krajowy i zagraniczny, giełdy towarowe i papierów wartościowych, własna działalność gospodarcza i inne.

15 Wydział Ekonomiczno-Społeczny KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

16 Sylwetka absolwenta Wiedza Posiada wiedzę w zakresie finansów i rachunkowości. Umiejętności Jest przygotowany do podjęcia pracy jako finansista i księgowy. Jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Kompetencje społeczne Posiada kompetencje do rozwiązywania problemów z zakresu rachunkowości, finansów, bankowości i ubezpieczeń na różnych stanowiskach w sektorze prywatnym i publicznym.

17 Możliwości zatrudnienia biura rachunkowe, firmy konsultingowe, w przedsiębiorstwach (działy: finansowe, księgowe, analityczne), jednostki administracji państwowej (lokalnej i centralnej), banki i inne instytucje finansowe, własna działalność gospodarcza i inne.

18 Wydział Ekonomiczno-Społeczny KIERUNEK POLITYKA SPOŁECZNA STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

19 Sylwetka absolwenta Wiedza Ma wiedzę o przyczynach i przejawach problemów społecznych, sposobach zapobiegania im oraz ich rozwiązywania. Umiejętności Jest przygotowany do pracy w zakresie polityki społecznej w wielu dziedzinach życia na różnych stanowiskach w sektorze publicznym i gospodarce. Kompetencje społeczne Posiada kompetencje w zakresie zapobiegania, rozwiązywania i łagodzenia problemów i kwestii społecznych.

20 Możliwości zatrudnienia instytucje samorządowe różnych szczebli organizujące i prowadzące pomoc społeczną, urzędy pracy, stowarzyszenia społeczne, centra i ośrodki pomocy społecznej (wojewódzkie, miejskie i gminne), inne.

21 Wydział Ekonomiczno-Społeczny Dlaczego studia u nas to dobry wybór?

22 Wydziałowe koła naukowe Pogłębianie wiedzy i rozwijanie zainteresowań: Młodych Menedżerów Ekonomistów Agrobiznesu

23 Studia w Polsce lub za granicą

24 Pomoc dla studentów Formy pomocy: stypendium socjalne, stypendium socjalne dla niepełnosprawnych, zapomoga, stypendium Rektora dla najlepszych studentów UP za uzasadnione osiągnięcia studenta (np.: naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe), stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

25 Ponadto... Festiwal Nauki i Sztuki Studenci odbywają praktyki zawodowe

26 Atmosfera! Przyjazna atmosfera studiowania Aktywny samorząd studencki Studenckie imprezy integracyjne

27 Infrastruktura Uczelni

28 Baza noclegowa Największa w Poznaniu baza akademików

29 Nie samą nauką student żyje! Centrum Kultury Studenckiej Uczelniany klub AZS sekcje sportowe, fakultety, obozy Zespół Pieśni i Tańca Łany Chór akademicki Coro da Camera Scena Muzyczno-Teatralna Zespół Trębaczy Myśliwskich Venator Martyna Synoradzka na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie (szermierka) Dawid Grabowski, Bartosz Zabłocki - Mistrzowie Europy (wioślarstwo)

30 Praca! solidne wykształcenie, unikalny charakter studiów łączący solidną wiedzę ekonomiczną ze znajomością specyfiki branży żywnościowej, co rozszerza możliwości zatrudnienia, program nauczania i jego efekty są powiązane z potrzebami gospodarki i życia społecznego, ciągłe zainteresowanie pracodawców naszymi absolwentami.

31 Rozwojowy rynek pracy Agrobiznes i obszary wiejskie Nowe funkcje rolnictwa i obszarów wiejskich, Duża wartość produkcji rolniczej i liczba zatrudnionych w rolnictwie, Ogromy transfer środków z UE na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, W przemyśle spożywczym działa ponad 1/5 wszystkich przedsiębiorstw. Generuje 16% produkcji sprzedanej całego przemysłu i zatrudnia 20% wszystkich zatrudnionych w przemyśle i ponad 20% zatrudnionych w przetwórstwie (Wielkopolska - 30%). Kompleks gospodarki żywnościowej zatrudnia prawie 4 mln osób, co stanowi około 30% pracujących w całej gospodarce narodowej.

32 Zasady rekrutacji na studia I stopnia

33 Rekrutacja - informacje przyjęcie na studia bez egzaminów, podstawa przyjęcia - lista rankingowa, studia stacjonarne są nieodpłatne, studia niestacjonarne są odpłatne, rekrutacja kandydatów na studia etapowo, do wyczerpania limitu miejsc, rejestracja kandydatów na studia odbywa się drogą elektroniczną.

34 Przedmioty KIERUNKOWE będące podstawą rekrutacji STOPIEŃ STUDIÓW I STOPIEŃ Studia licencjackie (3-letnie) KIERUNKI STUDIÓW EKONOMIA FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ POLITYKA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ Biologia albo historia, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie Geografia albo historia, albo informatyka, albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie Więcej informacji znajdziesz w zakładce kandydat na stronie Uczelni.

35 Zasady rekrutacji na studia I stopnia Elektroniczna rejestracja kandydatów na studia odbywa się w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, podanym do wiadomości publicznej. Pamiętaj: Aby przystąpić do rekrutacji, należy zarejestrować się w systemie rekrutacji elektronicznej, który po rozpoczęciu rekrutacji dostępny będzie na stronie Uczelni.

36 Rekrutacja w 7 krokach Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Krok 5 Krok 6 Wejdź na www. puls.edu.pl (zakładka Kandydat >> Rekrutacja) Utwórz konto. Zapamiętaj swój LOGIN i HASŁO Wybierz kierunek, formę studiów, wpisz wyniki z matury Wnieś opłatę rekrutacyjną Odnajdź się na liście rankingowej Złóż niezbędne dokumenty Krok 7 Posiadasz status studenta WES ;)

37 Zapraszamy! Więcej informacji : Współpraca z Wydziałem

38 Wydział Ekonomiczno-Społeczny DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Wykorzystane zdjęcia: W. Czubak, archiwum WES

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Prawa i Administracji

Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji Informator rekrutacyjny 2014 2015 WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 90-232 Łódź ul. Kopcińskiego 8/12 tel.: (42) 635 46 48 (42) 635 47 26 fax: (42) 635 47 85 e-mail: dziekanat@wpia.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 273 (56), 171 178

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 273 (56), 171 178 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 27 (56), 171 178 Teresa SADOWSKA OCENA POPULARNOŚCI STUDIÓW EKONOMICZNYCH ASSESSMENT OF POPULARITY

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na studia stacjonarne oraz niestacjonarne I stopnia. Oferta edukacyjna TA KADRA GWARANTUJE SUKCES!

Zasady rekrutacji na studia stacjonarne oraz niestacjonarne I stopnia. Oferta edukacyjna TA KADRA GWARANTUJE SUKCES! Zasady rekrutacji na studia stacjonarne oraz niestacjonarne I stopnia Przyjęcie na studia bez egzaminów wstępnych Elektroniczna rejestracja kandydatów Wniesienie opłaty rekrutacyjnej Złożenie kompletu

Bardziej szczegółowo

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Akademia Morska w Gdyni Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE LICENCJACKIE MAGISTERSKIE Non scholae, sed vitae discimus. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia SZANOWNI PAŃSTWO! prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego WYDZIAŁ STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH INFORMATOR ECTS ROK AKADEMICKI 2008-2009 1 I. Informacje o wydziale 1. Nazwa i adres Wydział Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz Gości na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach. Cieszymy się, iż w tym roku Targi zostały ponownie objęte honorowym

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Olsztyn 1 Spis WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT...6 STUDIA PODYPLOMOWE PRODUKCJA I MARKETING PASZ PRZEMYSŁOWYCH...7 WYDZIAŁ BIOLOGII...8 STUDIA

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE 2015/2016 Informator Studia Podyplomowe 2015/2016 Warszawa 2015 Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci We współczesnym świecie wiedza jest siłą napędową rozwoju społeczeństw.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl TECHNICZNIE NAJLEPSI! Studia techniczne stwarzają dziś możliwości bardzo różnych, często fascynujących ścieżek zawodowych. Absolwenci Politechniki Warszawskiej znajdują

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2009/2010 semestr letni STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE www.ka.edu.pl Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK AKADEMICKI 2002/2003 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO ECTS...3

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA

STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA Kraków 2009 Rekrutację na prezentowane kierunki prowadzi WYDZIAŁ ROZWOJU REGIONALNEGO w Dębicy UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Krakowie Dębica 39-200 ul. Kościuszki 32

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008 Wydział Towaroznawstwa Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni: Grażyna Wójcik Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe Zespół: Katarzyna Górak-Sosnowska,

Bardziej szczegółowo