(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2457796. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.11.2010 10015013."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (13) (51) T3 Int.Cl. B61D 17/20 ( ) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2013/23 EP B1 (54) Tytuł wynalazku: Pomost do przejścia między dwoma połączonymi przegubowo pojazdami (30) Pierwszeństwo: (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2012/22 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 2013/10 (73) Uprawniony z patentu: Hübner GmbH, Kassel, DE (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 VOLKER JÜNKE, Gensungen/Felsberg, DE TORSTEN ENGEL, Kaufungen, DE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Zbigniew Kamiński KANCELARIA PATENTOWA Al. Jerozolimskie 101/ Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 EP B1 U-4130n/13 Pomost do przejścia między dwoma połączonymi przegubowo pojazdami Opis [0001] Przedmiotem wynalazku jest pomost do przejścia między dwoma pojazdami połączonymi przegubowo, zwłaszcza sprzęgiem cięgłowo zderzakowym, przy czym pomost składa się z płyty pomostowej i dwóch płyt podłogowych, przy czym każda z obu tych płyt podłogowych jest umieszczona od strony czoła pojazdu, przy czym płyta pomostowa przylega do płyt podłogowych, przy czym w celu wyśrodkowania położenia płyty pomostowej względem płyt podłogowych po obu stronach osi przejścia, na dolnej powierzchni pomostu są rozmieszczone elementy centrujące, przy czym element centrujący z jednej strony przylega do płyty pomostowej, zaś z drugiej strony jest połączony przegubowo z odpowiednim pojazdem. [0002] Pomosty tego rodzaju są znane ze stanu techniki, zwłaszcza jako pomosty segmentowe, stosowane w przypadku krótkiego połączenia pojazdów za pomocą sprzęgu cięgłowo zderzakowego. Pomosty segmentowe stosuje się w pojazdach łączonych za pomocą sprzęgów cięgłowo zderzakowych głównie dlatego, że podczas jazdy wzdłuż zakrętu występuje dość duże wzajemne przestawienie tych pojazdów w kierunku poprzecznym. Pomosty segmentowe, znane przykładowo z opisu EP , zasadniczo spełniają wymagania związane z przestawieniem w kierunku poprzecznym podczas jazdy wzdłuż zakrętu. Inne rozwiązania konstrukcyjne takich pomostów są znane przykładowo z patentów EP

3 B1, EP B1 i EP B1. [0003] Znane są również konstrukcje pomostów składających się z płyty pomostowej opartej bocznymi krawędziami o sąsiadujące płyty podłogowe, przy czym każda z płyt podłogowych jest połączona przegubowo z jednym z pojazdów. W celu zabezpieczenia płyty pomostowej przed unoszeniem się nad płytami podłogowymi, pod płytą tą są umieszczone elementy chwytające od dołu płyty podłogowe. Pomosty tego rodzaju, znane przykładowo z publikacji EP A1 albo EP B1, stosuje się w pojazdach wyposażonych w podwozia obrotowe, przykładowo tzw. wózki Jacobsa. W pojeździe wieloczłonowym, w którym poszczególne człony opierają się na wózkach Jacobsa, podczas jazdy wzdłuż zakrętu nie występuje praktycznie przestawienie wzajemne tych członów w kierunku poprzecznym. [0004] Z publikacji US 6,443,070 B1 jest znany pomost do przejścia między dwoma połączonymi przegubowo pojazdami, wyposażony w płytę pomostową opartą na dwóch płytach podłogowych, przy czym każda z płyt podłogowych jest umocowana na jednym z tych pojazdów. W celu kontrolowania ruchu płyty pomostowej względem płyt podłogowych podczas przejazdu wzdłuż zakrętu, po obu stronach na dolnych powierzchniach pomostu są umieszczone wsporniki nożycowe. Jedna strona wspornika nożycowego jest połączona w obszarze płyt podłogowych z konstrukcją wagonu, druga strona tego wspornika jest połączona centralnie z płytą pomostową, Połączenie wsporników nożycowych z płytą pomostową uzyskuje się za pomocą podpór przesuwnych. Również ta konstrukcja może być stosowana w pojazdach połączonych krótkim sprzęgiem, przykładowo sprzęgiem cięgłowo zderzakowym, czyli w pojazdach, w których podczas jazdy wzdłuż zakrętu występuje stosunkowo duże przesunięcie w kierunku poprzecznym między płytą pomostową i płytą podłogową. 2

4 [0005] Wiadomo również powszechnie, że połączone przegubowo pojazdy podczas jazdy wykonują różnego rodzaju ruchy. Jest to kołysanie poprzeczne, pochylanie w płaszczyźnie pionowej i zginanie w płaszczyźnie poziomej oraz kombinacje tych ruchów. Zwłaszcza podczas nakładania się na siebie kołysania poprzecznego, pochylania w płaszczyźnie pionowej i zginania w płaszczyźnie poziomej, płyta pomostowa ma skłonność do unoszenia się nad płyty podłogowe. W następstwie tego ruchu tworzy się stopień, który w miarę możliwości należy wyeliminować, ponieważ powstaje krawędź utrudniająca przejście. Z publikacji US 6,443,070 B1 jest znane rozwiązanie, w którym płyta pomostowa jest umocowana centralnie na wsporniku nożycowym, przy czym obie strony tego wspornika są połączone nierozłącznie z pojazdem. Oba końce płyty pomostowej są wyposażone w przeguby, dzięki którym płyta pomostowa, również w przypadku przestawienia poprzecznego, styka się z płytą podłogową. Problem unoszenia płyty pomostowej, zwłaszcza podczas ruchów skrętnych, w tym również połączonych z pochylaniem w płaszczyznach pionowej i poziomej, nie jest we wspomnianej publikacji omówiony, nie jest więc wyeliminowane tworzenie się szczeliny spowodowanej tym ruchem. [0006] Celem wynalazku jest opracowanie korzystnej cenowo konstrukcji, która umożliwi łatwe wyeliminowania szczeliny między płytą pomostową i płytami podłogowymi podczas kołysania poprzecznego, pochylania w płaszczyźnie pionowej i zginania w płaszczyźnie poziomej oraz przy kombinacji tych ruchów. [0006] Cel wynalazku zrealizowano w konstrukcji, która charakteryzuje się tym, że w celu dociśnięcia płyty podłogowej do płyty pomostowej, na każdym elemencie centrującym jest umocowana co najmniej jedna podpora, przy czym płyta podłogowa jest osadzona przegubowo na powierzchni czołowej pojazdu, przy czym płyta pomostowa jest wykonana z elastycznie podatnego materiału, 3

5 przykładowo z poliuretanu. Z powyższego opisu wynika wyraźnie, że każda z płyt podłogowych jest połączona przegubowo z powierzchnią czołową pojazdu, czyli płyta podłogowa jest osadzona uchylnie w kierunku pionowym. Dodatkowo płyta pomostowa jest wykonana z materiału podatnego elastycznie, przykładowo z poliuretanu. Podczas ruchu skrętnego, czyli podczas ruchu, w którym jeden pojazd obraca się względem drugiego wokół osi wzdłużnej, końce płyty, umieszczone naprzeciwlegle względem siebie wzdłuż linii przekątnej, usiłują unieść się nad płyty podłogowe, tworząc przy tym szczeliny. Przedmiotem zastrzeżenia pierwszego jest więc konstrukcja, w której na każdym elemencie centrującym, w obszarze płyty podłogowej jest umieszczona co najmniej jedna podpora, przy czym podpora ta dociska płytę podłogową do płyty pomostowej. Oznacza to, że zarówno płyta podłogowa jak i płyta pomostowa są stale obciążone naprężeniem wstępnym skierowanym pionowo. Dzięki takiemu rozwiązaniu eliminuje się powstawanie szczeliny między płytą pomostową i płytami podłogowymi. [0009] W szczególnie korzystnym rozwiązaniu według wynalazku płyta podłogowa jest połączona z powierzchnią czołową pojazdu za pomocą zawiasu, przy czym oś zawiasu jest umieszczona poziomo umożliwiając odchylenie płyty podłogowej. [0010] Element centrujący jest korzystnie wykonany w postaci wspornika nożycowego, zwłaszcza jako podwójny mechanizm nożycowy. Możliwe jest również nie tylko rozwiązanie, w którym stosuje się mechanizm nożycowy, zwłaszcza podwójny mechanizm nożycowy, ale również konstrukcja teleskopowa. W przypadku konstrukcji teleskopowej po obu stronach osi wzdłużnej pojazdu, między jednym pojazdem i drugim, są umieszczone rury teleskopowe, przy czym każda z takich rur jest wyposażona w tuleję ślizgową połączoną z płytą 4

6 pomostową. Obie strony tulei ślizgowej są podparte za pomocą sprężyn, tak, aby płyta pomostowa ustawiała się zawsze centralnie między płytami podłogowymi. [0011] Wspomniano już, że połączone ze sobą przegubowo pojazdy wykonują względem siebie określone ruchy, takie, jak zginanie w płaszczyźnie poziomej, pochylanie się w płaszczyźnie pionowej i wzajemny obrót względem osi wzdłużnej, przy czym jedną z właściwości rozwiązania według wynalazku jest połączenie elementu centrującego z pojazdem za pomocą przegubu kulistego umożliwiającego ruch we wszystkich trzech kierunkach. [0012] Jak już wspomniano, wspornik nożycowy jest wykonany jako podwójny mechanizm nożycowy, zaś odpowiednia podpora dociska stale płytę podłogową w obszarze elementów centrujących do płyty pomostowej, eliminując tworzenie się stopnia, zwłaszcza podczas zginania się zespołu złożonego z dwóch pojazdów w płaszczyźnie pionowej. Podpora jest przy tym poddana wstępnemu naprężeniu. W innym rozwiązaniu według wynalazku podpora jest wykonana jako element sprężynujący, który w obszarze [0013] przejścia na płytę pomostową jest dociskany do płyty podłogowej. Należałoby przy tym zwrócić uwagę, że płyta podłogowa jest połączona z konstrukcją pojazdu za pomocą zawiasu, zaś element sprężynujący naciska tę płytę od dołu, w obszarze przejścia na płytę pomostową. Element sprężynujący jest wykonany zwłaszcza w postaci ramienia sprężystego, którego jeden koniec jest wyposażony w główkę wykonaną korzystnie z tworzywa sztucznego, przylegającą do dolnej powierzchni płyty podłogowej. Dzięki zastosowaniu tworzywa sztucznego redukuje się hałas powodowany współpracą ramienia sprężynującego i płyty podłogowej. W przypadku zastosowania elementu centrującego w postaci podwójnego mechanizmu nożycowego umieszczonego pod pomostem, po obu stronach osi wzdłużnej pojazdu, płyta podłogowa po 5

7 każdej stronie płyty pomostowej jest korzystnie dociskana do płyty pomostowej przez cztery podpory, zwłaszcza podpory sprężyste. Każdy z wsporników nożycowych jest wyposażony w dwa ramiona połączone w przegubie tej podpory i ustawione pod kątem do osi wzdłużnej pojazdu. Dzięki takiemu rozwiązaniu, w przypadku dwóch równoległych względem siebie podwójnych mechanizmów nożycowych, na przegubach kulistych mocujących każdy z tych mechanizmów do powierzchni czołowej pojazdu łączą się ze sobą dwa, ustawione pod kątem, ramiona nożycowe. Na każdym z czterech ramion znajduje się w obszarze płyty podłogowej, w przejściu do płyty czołowej, podpora, zwłaszcza podpora sprężysta, dociskająca płytę podłogową do płyty pomostowej. [0014] We wcześniejszej części tekstu wspomniano, że element centrujący jest połączony z płytą pomostową również za pomocą przegubu. [0015] W rozwiązaniu według wynalazku pomost przejścia między dwoma pojazdami jest umieszczony między tymi pojazdami, bezpośrednio nad sprzęgiem. [0016] W celu uzyskania od góry dostępu do sprzęgu, przynajmniej płyta pomostowa musi być demontowana, przy czym w zależności od możliwości płyty podłogowe powinny być osadzone uchylnie na obu częściach pojazdu. Ze wspomnianego wcześniej dokumentu US 6,443,070 B1 nie wynika, jak w prosty sposób zdemontować płytę pomostową umieszczoną na dwóch mechanizmach nożycowych, bez konieczności uzyskania dostępu do tej płyty od dołu. W tym miejscu należałoby zwrócić uwagę, że zazwyczaj osłona harmonijkowa tworząca część przejścia, jest wykonana w postaci tunelu osłaniającego nie tylko sam pomost, ale i sprzęg. Oznacza to, że w celu uzyskania dostępu do sprzęgu, w rozwiązaniach znanych ze stanu techniki konieczne jest zdemontowanie osłony harmonijkowej, aby następnie podejść od dołu do samego sprzęgu. W przypadku, 6

8 gdy z określonych przyczyn sprzęg powinien być dostępny od góry, konieczne jest najpierw zdemontowanie od dołu wsporników nożycowych, a następnie usunięcie od góry płyty pomostowej. [0017] W celu uzyskania rozłącznego połączenia między płyta pomostową i elementem centrującym, mechanizm sprzęgający jest wyposażony w dostępne od strony wnętrza pojazdu urządzenie do zwalniania tego połączenia, W najprostszym rozwiązaniu urządzenie do rozłączania połączenia między elementem centrującym i płytą pomostową jest wykonane w postaci cięgna prowadzonego wzdłuż górnej powierzchni pomostu, pociąganego w celu zwolnienia mechanizmu sprzęgającego, przy czym przynajmniej jeden z obu mechanizmów sprzęgających jest połączony z odpowiednim elementem centrującym za pomocą podpory przesuwnej, umożliwiającej przemieszczanie się płyty pomostowej w kierunku poprzecznym do osi wzdłużnej pojazdu. [0018] Dzięki rozwiązaniu według wynalazku uzyskuje się pomost do przejścia między dwoma, zwłaszcza połączonymi sprzęgiem cięgłowo zderzakowym pojazdami, którego konstrukcja pozwala na duże wzajemne przesunięcia w kierunku poprzecznym oraz umożliwia łatwy dostęp do podzespołów umieszczonych pod pomostem, przykładowo do sprzęgu. [0019] Wspomniano już, że wspornik nożycowy jest wykonany jako podwójny mechanizm nożycowy, przy czym centralnie, w obszarze krzyżowania się dwóch ramion nożycowych tego mechanizmu, jest umocowany mechanizm sprzęgający łączący płytę pomostową z ramionami. Dzięki takiemu rozwiązaniu płyta pomostowa ustawia się dokładnie w środku między dwoma częściami pojazdu albo między płytami podłogowymi. [0020] W innym korzystnym rozwiązaniu według wynalazku mechanizm sprzęgający jest wyposażony we wspornik umocowany do dolnej powierzchni 7

9 płyty pomostowej, przy czym wspornik ten jest połączony z elementem zatrzaskowym, który zazębia się z elementem centrującym za pomocą mechanizmu zatrzaskowego osadzonego na elemencie centrującym. Element zatrzaskowy jest wykonany przykładowo w postaci bolca umocowanego sztywno do płyty pomostowej, zaopatrzonego w wybranie wykonane wzdłuż obwodu, przy czym w wybraniu tym jest osadzony rozłącznie ząb zatrzaskowy, tworzący część mechanizmu zatrzaskowego. Oznacza to, że mechanizm zatrzaskowy jest wyposażony w ząb zatrzaskowy osadzany w elemencie centrującym, przy czym ząb ten może być wysunięty z odpowiedniego wybrania wykonanego na obwodzie elementu zatrzaskowego. Ząb zatrzaskowy jest korzystnie obciążony wstępnie siłą sprężyny, przy czym za pomocą opisanego wyżej cięgna ząb ten można wysunąć w kierunku przeciwnym do siły działania sprężyny z wybrania wykonanego przykładowo jako rowek obwodowy na elemencie zatrzaskowym. [0021] Wspomniano już, że mechanizm sprzęgający jest wyposażony we wspornik umocowany do dolnej powierzchni płyty pomostowej. W korzystnym rozwiązaniu według wynalazku wspornik ten jest wyposażony w sanki, na których jest osadzony element zatrzaskowy. W jeszcze innym korzystnym rozwiązaniu według wynalazku sanki te są osadzone na wsporniku przesuwnie w kierunku poprzecznym względem osi wzdłużnej pojazdu, tworząc podporę przesuwną. Dzięki takiemu rozwiązaniu płyta pomostowa podczas jazdy wzdłuż zakrętu może przemieszczać się w kierunku poprzecznym. [0022] Sanki są korzystnie prowadzone za pomocą rowka utworzonego przez dwie listwy prowadzące, przy czym każda z tych listew jest zaopatrzona w otwór podłużny o osi prostopadłej do osi pojazdu. W otworach podłużnych są osadzone kołki prowadzące umieszczone na sankach. Dzięki takiemu rozwiązaniu sanki są osadzone przesuwnie w otworach podłużnych za pomocą kołków prowadzących. 8

10 Jeżeli ruch sanek jest zablokowany przez listwy prowadzące, otrzymany układ mechaniczny tworzy podporę stałą. Zestawienie podpory stałej i podpory przesuwnej umożliwia przestawianie płyty pomostowej w kierunku poprzecznym, przy zachowaniu stabilności podczas przechodzenia pasażerów. [0023] Wynalazek jest wyjaśniony w dalszej części opisu w przykładowym rozwiązaniu na podstawie rysunku, na którym Fig.1 - przedstawia pomost tworzący część przejścia między dwoma pojazdami, w widoku perspektywicznym od góry; Fig.2 pomost według fig.1 w widoku od dołu; Fig.3 połączenie płyty pomostowej z wspornikiem nożycowym; Fig.3a połączenie według fig.3, w przekroju wzdłuż linii IIIa / IIIa, przy czym dla uzyskania lepszej czytelności rysunku została usunięta płyta pomostowa; Fig.3b połączenie według fig.3 w widoku perspektywicznym; Fig.4 pomost według fig2, w przekroju wzdłuż linii IV IV. Fig.5 przegub kulisty do łączenia wspornika nożycowego z elementem konstrukcji pojazdu. [0024] W rozwiązaniu według fig.1 jest przedstawiony pomost 1. Pomost 1 łączy pojazdy 2, 3, przy czym pomost ten jest wyposażony w płyty podłogowe 4, 5, na których jest podparta płyta pomostowa 6. Każda z płyt podłogowych 4, 5 jest połączona z odpowiednim pojazdem za pomocą zawiasów 4a, 5a, co oznacza, że po uniesieniu płyty pomostowej możliwe jest odchylenie płyt podłogowych. 9

11 [0025] Szczegóły konstrukcyjne pomostu są przedstawione na fig.2. Widoczne są zwłaszcza wsporniki nożycowe 10 rozmieszczone po obu stronach osi wzdłużnej 8, między oboma pojazdami 2, 3 tworzące element centrujący dla płyty pomostowej 6. Wspornik nożycowy 10 jest wyposażony w ramiona nożycowe 13, 14, 15 tworzące podwójny mechanizm nożycowy, przy czym w punkcie węzłowym 12, w którym przecinają się ramiona 13 i 14 jest umieszczony mechanizm sprzęgający 20, łączący wspornik nożycowy 10 z płytą pomostową 6. Jak już wspomniano, każdy z wsporników nożycowych 10 jest w punkcie węzłowym 12 połączony z płytą pomostową 6 za pomocą mechanizmu sprzęgającego. [0026] Mechanizm sprzęgający 20 jest szczegółowo przedstawiony na fig.3 oraz na fig.3a i 3b. W dalszej części opisu, w pierwszej kolejności zostanie omówione połączenie płyty pomostowej z wspornikiem nożycowym, tworzące podporę przesuwną. Na dolnej powierzchni płyty pomostowej 6 jest umocowana płyta nośna 6a, na której są osadzone dwie listwy prowadzące 23, 24. Każda z listew prowadzących 23, 24 jest zaopatrzona w otwór podłużny 23a, 24a, przy czym między tymi listwami są umieszczone sanki 22, zaopatrzone w dwa kołki prowadzące 25. Kołki prowadzące 25 wystające po obu stronach sanek i prowadzone w otworach podłużnych 23a, 24a umożliwiają ruch przesuwny sanek 22 w kierunku oznaczonym strzałką 26. Opisana konstrukcja połączenia płyty pomostowej z wspornikiem nożycowym tworzy więc podporę przesuwną. Płyta nośna 6a, listwy prowadzące 23, 24 oraz sanki 22 tworzą wspornik 21. [0027] Mechanizm łączący umieszczony na przeciwległym wsporniku nożycowym może być wykonany jako podpora stała, czyli ruch sanek 22 w kierunku oznaczonym podwójną strzałką 26 jest zablokowany. [0028] Na dolnej powierzchni sanek 22 tworzących część wspornika 21 jest 10

12 osadzony element zatrzaskowy 27. Element zatrzaskowy 27 połączony sztywno z sankami 22, jest zaopatrzony w umieszczony na obwodzie tego elementu rowek albo wybranie 27a. Rowek ten jest częścią mechanizmu zatrzaskowego 28, składającego się również z zęba zatrzaskowego 29, sprężyny 30 i cięgna elastycznego 31. W rowku obwodowym 27 osadza się ząb zatrzaskowy 29 (fig.3). Ząb zatrzaskowy 29 jest obciążony wstępnie silą sprężyny 30 oraz jest połączony z cięgnem elastycznym 31, które przechodzi przez odpowiednie otwory 6b (fig.2) wykonane w obszarze bocznych krawędzi płyty pomostowej 6 i jest poprowadzone w kierunku do góry. Za pomocą cięgna elastycznego 31 możliwe jest cofnięcie zęba zatrzaskowego 29 w kierunku przeciwnym do kierunku siły sprężyny 30 i wysunięcie tego zęba z rowka 27a. Ząb zatrzaskowy 29 jest osadzony w tulei 29a, połączonej sztywno z wspornikiem nożycowym. Oznacza to, że gdy na skutek ruchu wspornika nożycowego 10 przemieszczają się ramiona 13, 14, również ząb zatrzaskowy 29 przesuwa się w rowku 27a obracając się względem elementu zatrzaskowego 27. W położeniu wyjściowym, gdy pojazd jest ustawiony na prostym odcinku drogi, kierunek przesuwu zęba zatrzaskowego 29 jest prostopadły do osi wzdłużnej pojazdu, czyli cięgno elastyczne 31 nie jest ustawione pod kątem względem kierunku ruchu zęba 29. [0029] Dwa ustawione pod kątem ramiona 15 wspornika 10 są połączone przegubowo za pomocą przegubu kulowego 11 (fig.5). Na każdym z tych ramion jest umocowana podpora sprężysta 40, przy czym na jednym końcu tej podpory jest umieszczona wykonana z tworzywa sztucznego główka 41, dociskana sprężyście do odpowiedniej płyty podłogowej 4, 5. Przy takim rozwiązaniu płyta podłogowa 4, 5 obciążona siłą podpory sprężystej 40, zaś z drugiej strony połączona za pomocą zawiasów 4a, 5a z elementem pojazdu, jest dociskana do płyty pomostowej 6. Dzięki temu oraz dzięki podatnej konstrukcji samej płyty 11

13 pomostowej 6, wykonanej przykładowo z elastycznego materiału, eliminuje się możliwość tworzenia sie stopnia między płytą podłogową i płytą pomostową. Z powyższego opisu wynika wyraźnie, że przy maksymalnych odchyleniach względnych w płaszczyźnie pionowej, poziomej i ruchu skrętnym, również przy występującym przesunięciu poprzecznym jednego pojazdu względem drugiego, nacisk płyty podłogowej powoduje odkształcenie zamontowanej płyty pomostowej w kierunku do góry, a tym samym jej wstępne naprężenie w kierunku pionowym. Element wsporczy może być wykonany w postaci wspornika z tworzywa sztucznego. [0030] Na fig.4 jest przedstawione połączenie wspornika nożycowego 10 z pojazdami 2, 3, przy czym fig.5 pokazuje szczegół tego połączenia w powiększeniu. Widoczny na fig.5 przegub kulisty 11 jest wyposażony w bolec łożyskowy 11a zaopatrzony w kuliste poszerzenie 11b, na którym opiera się również kulista panewka 11c, połączona z ramionami nożycowymi 15, 14. Przeguby kuliste tego rodzaju są znane ze stanu techniki, dlatego nie zostały szczegółowo opisane w tekście. Wykaz oznaczeń [0031] 1 pomost 2 pojazd 3 pojazd 4 płyta podłogowa 4a zawias 5 płyta podłogowa 5a zawias 12

14 6 płyta pomostowa 6a 6b płyta nośna otwór w płycie pomostowej 8 oś wzdłużna pojazdu 10 wspornik nożycowy (element centrujący) 11 przegub kulisty 11a 11b 11c bolec łożyskowy kuliste poszerzenie kulista panewka 12 punkt węzłowy 13 ramię wspornika nożycowego 14 ramię wspornika nożycowego 15 ramię wspornika nożycowego 20 mechanizm sprzęgający 21 wspornik 22 sanki 23 listwa prowadząca 23a otwór podłużny 24 listwa prowadząca 24a otwór podłużny 25 kołek prowadzący 26 strzałka 27 element zatrzaskowy 27a wybranie albo rowek obwodowy w elemencie zatrzaskowym 28 mechanizm zatrzaskowy 29 ząb zatrzaskowy 13

15 29a tuleja zęba zatrzaskowego 30 sprężyna zęba zatrzaskowego 31 cięgno elastyczne 33 główka bolca 40 podpora sprężysta 41 główka podpory sprężystej 14

16 Zastrzeżenia patentowe 1. Pomost do przejścia między dwoma pojazdami (2, 3) połączonymi przegubowo, zwłaszcza sprzęgiem cięgłowo zderzakowym, przy czym pomost (1) składa się z płyty pomostowej (6) i dwóch płyt podłogowych (4, 5), przy czym każda z płyt podłogowych (4, 5) jest przygotowana do umieszczenia od strony czoła pojazdu (2, 3), przy czym płyta pomostowa (6) przylega do płyt podłogowych (4, 5), przy czym w celu wyśrodkowania położenia płyty pomostowej (6) względem płyt podłogowych (4, 5) po obu stronach osi przejścia, na dolnej powierzchni pomostu (1) są rozmieszczone elementy centrujące (10), przy czym element centrujący (10) z jednej strony przylega do płyty pomostowej (6), zaś z drugiej strony jest połączony przegubowo z odpowiednim pojazdem (2, 3), znamienny tym, że w celu dociśnięcia płyty podłogowej(4, 5) do płyty pomostowej (6), na każdym elemencie centrującym (10) jest umocowana co najmniej jedna podpora (40), przy czym płyta podłogowa (4, 5) jest osadzona przegubowo na powierzchni czołowej pojazdu (2, 3), przy czym płyta pomostowa (6) jest wykonana z elastycznie podatnego materiału, przykładowo z poliuretanu. 2. Pomost według zastrz.1 znamienny tym, że płyta podłogowa (4, 5) jest połączona ze ścianą czołową pojazdu za pomocą zawiasu (4a, 5a). 3. Pomost według jednego z poprzednich zastrzeżeń znamienny tym, że element centrujący (10) jest wykonany w postaci wspornika nożycowego. 4. Pomost według zastrz.3 znamienny tym, że element centrujący (10) jest wykonany jako podwójny mechanizm nożycowy. 15

17 5. Pomost według jednego z poprzednich zastrzeżeń znamienny tym, że przynajmniej jeden koniec elementu centrującego (10) jest połączony z pojazdem (2, 3) za pomocą przegubu kulistego (11). 6. Pomost według jednego z poprzednich zastrzeżeń znamienny tym, że podpora (40) jest umocowana do dolnej powierzchni płyty podłogowej (4, 5) z naprężeniem wstępnym. 7. Pomost według jednego z poprzednich zastrzeżeń znamienny tym, że podpora (40) jest elementem sprężynującym. 8. Pomost według jednego z poprzednich zastrzeżeń znamienny tym, że element sprężynujący zawiera ramię sprężyste, którego jeden koniec jest wyposażony w główkę (41) przylegającą do dolnej powierzchni płyty podłogowej (4, 5). 9. Pomost według jednego z poprzednich zastrzeżeń znamienny tym, że płyta pomostowa (6) jest połączona z elementem centrującym za pomocą mechanizmu sprzęgającego (20), przy czym mechanizm sprzęgający (20) jest wyposażony w dostępne od strony wnętrza pojazdu urządzenie (31) do zwalniania połączenia między elementem centrującym (10) i płytą pomostową (6), przy czym przynajmniej jeden z obu mechanizmów sprzęgających (20) jest połączony z odpowiednim elementem centrującym (10) za pomocą podpory przesuwnej. 10. Pomost według zastrz.9 znamienny tym, że mechanizm sprzęgający (20) jest wyposażony we wspornik (21) umocowany na dolnej powierzchni płyty 16

18 11. Pomost według zastrz.9 albo 10 znamienny tym, że wspornik (21) jest wyposażony w sanki (22), na których jest osadzony element zatrzaskowy (27). 12. Pomost według zastrz.9 albo 10 znamienny tym, że sanki (22) są osadzone na wsporniku (21) przesuwnie w kierunku poprzecznym względem osi wzdłużnej pojazdu. 13. Pomost według jednego z zastz.9-12 znamienny tym, że sanki (22) są prowadzone za pomocą rowka utworzonego przez dwie listwy prowadzące (23, 24). 14. Pomost według jednego z zastz.9-13 znamienny tym, że każda z listew prowadzących (23, 24) jest wyposażona w prostopadły do osi pojazdu otwór podłużny (23a, 24a), w którym osadza się co najmniej jeden kołek prowadzący (25) umocowany na sankach (22). 15. Pomost według jednego z zastz.9-14 znamienny tym, że mechanizm zatrzaskowy (28) jest wyposażony w ząb zatrzaskowy (29) osadzony na elemencie centrującym (10), osadzany w odpowiednim wybraniu (27a) wykonanym na obwodzie elementu zatrzaskowego (27). 16. Pomost według jednego z zastz.9-15 znamienny tym, że ząb zatrzaskowy 17

19 (29) jest obciążony siłą sprężyny (30). 17. Pomost według jednego z zastz.9-16 znamienny tym, że ząb zatrzaskowy (29) wysuwa się z wybrania (27a) w kierunku przeciwnym do kierunku działania siły sprężyny (30). 18. Pomost według jednego z zastz.9-17 znamienny tym, że ząb zatrzaskowy wysuwa się w kierunku przeciwnym do działania siły sprężyny za pomocą cięgna (31), które jest prowadzone w obszarze górnej powierzchni płyty pomostowej (6). 18

20 EP B1 10

21 EP B1 11

22 EP B1 12

23 EP B1 13

24 EP B1 14

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 25.04.2002, PCT/EP02/04612 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 25.04.2002, PCT/EP02/04612 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203740 (21) Numer zgłoszenia: 371431 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 25.04.2002 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2004 04006485.9

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2004 04006485.9 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1464787 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2004 04006485.9 (13) T3 (51) Int. Cl. E06B1/60 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2006 06004154.8

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2006 06004154.8 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1719485 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2006 06004154.8

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1700812 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.03.2006 06004461.7 (51) Int. Cl. B66B9/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173. PL/EP 1859720 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.7 (13) (51) T3 Int.Cl. A47L

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1786660 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 (13) T3 (51) Int. Cl. B62D25/08 B60G15/06

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1841919 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5 (13) T3 (51) Int. Cl. E01B27/10 E01B27/06

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1777137. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.10.2006 06021848.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1777137. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.10.2006 06021848. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1777137 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.10.2006 06021848.4 (13) (51) T3 Int.Cl. B62B 3/18 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL 207433 B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP, Warszawa, PL 26.06.2006 BUP 13/06. ZBIGNIEW BORKOWICZ, Wrocław, PL 31.12.

PL 207433 B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP, Warszawa, PL 26.06.2006 BUP 13/06. ZBIGNIEW BORKOWICZ, Wrocław, PL 31.12. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207433 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 371716 (51) Int.Cl. G01N 27/82 (2006.01) B25J 15/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.2 (13) (51) T3 Int.Cl. A47C 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.02.2006 06425080.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.02.2006 06425080. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1818196 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.02.06 06480.6 (1) Int. Cl. B60H1/00 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

PL 216136 B1. ŁAZUR ZBIGNIEW, Lublin, PL 27.09.2010 BUP 20/10. ZBIGNIEW ŁAZUR, Lublin, PL 31.03.2014 WUP 03/14 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL 216136 B1. ŁAZUR ZBIGNIEW, Lublin, PL 27.09.2010 BUP 20/10. ZBIGNIEW ŁAZUR, Lublin, PL 31.03.2014 WUP 03/14 RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 216136 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216136 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387552 (22) Data zgłoszenia: 19.03.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2695694. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.08.2012 12460056.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2695694. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.08.2012 12460056. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2695694 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.08.2012 12460056.0

Bardziej szczegółowo

PL 210777 B1. UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin, PL 21.01.2008 BUP 02/08 29.02.2012 WUP 02/12. ZBIGNIEW OSZCZAK, Lublin, PL

PL 210777 B1. UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin, PL 21.01.2008 BUP 02/08 29.02.2012 WUP 02/12. ZBIGNIEW OSZCZAK, Lublin, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210777 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 380160 (51) Int.Cl. F16D 13/75 (2006.01) F16C 1/22 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL 213839 B1. Manipulator równoległy trójramienny o zamkniętym łańcuchu kinematycznym typu Delta, o trzech stopniach swobody

PL 213839 B1. Manipulator równoległy trójramienny o zamkniętym łańcuchu kinematycznym typu Delta, o trzech stopniach swobody PL 213839 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213839 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 394237 (51) Int.Cl. B25J 18/04 (2006.01) B25J 9/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.09.2004 04762311.1

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.09.2004 04762311.1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1689955 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.09.2004 04762311.1 (13) T3 (51) Int. Cl. E04G1/10 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2004 04006994.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2004 04006994.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1466532 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2004 04006994.0 (13) T3 (51) Int. Cl. A23G9/28 A23G9/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.09.2006 06783960.5

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.09.2006 06783960.5 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 19341 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.09.06 06783960. (97)

Bardziej szczegółowo

12^ OPIS OCHRONNY PL 59409

12^ OPIS OCHRONNY PL 59409 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA 12^ OPIS OCHRONNY PL 59409 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1 (21) Numer zgłoszenia: 107080 5i) Intel7: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 18.09.1997

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183565 PL 183565 B1. (54) Mechanizm przekładni w maszynie do ćwiczeń z obciążeniem narządów ruchu

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183565 PL 183565 B1. (54) Mechanizm przekładni w maszynie do ćwiczeń z obciążeniem narządów ruchu RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183565 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 3 1 9 9 1 6 (22) Data zgłoszenia: 09.05.1997 (5 1) IntCl7: A63B 21/06

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65020 Y1 G09F 7/18 (2006.01) G09F 1/10 (2006.01) A47F 7/14 (2006.01)

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65020 Y1 G09F 7/18 (2006.01) G09F 1/10 (2006.01) A47F 7/14 (2006.01) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 116986 (22) Data zgłoszenia: 24.08.2007 (19) PL (11) 65020 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL 211268 B1. SANPLAST SPÓŁKA AKCYJNA, Wymysłowice, PL 31.03.2008 BUP 07/08. KAROL PODRAZA, Strzelno, PL WIESŁAW PODRAZA, Wymysłowice, PL

PL 211268 B1. SANPLAST SPÓŁKA AKCYJNA, Wymysłowice, PL 31.03.2008 BUP 07/08. KAROL PODRAZA, Strzelno, PL WIESŁAW PODRAZA, Wymysłowice, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211268 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 380655 (51) Int.Cl. A47K 3/16 (2006.01) A47K 3/40 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

PL 215277 B1. MAŁKOWSKI ZENON, Wiry, PL 26.09.2011 BUP 20/11. ZENON MAŁKOWSKI, Wiry, PL 29.11.2013 WUP 11/13. rzecz. pat. Antoni Cieszkowski

PL 215277 B1. MAŁKOWSKI ZENON, Wiry, PL 26.09.2011 BUP 20/11. ZENON MAŁKOWSKI, Wiry, PL 29.11.2013 WUP 11/13. rzecz. pat. Antoni Cieszkowski PL 215277 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215277 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 390713 (22) Data zgłoszenia: 15.03.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(73) Uprawniony z patentu:

(73) Uprawniony z patentu: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 182357 (13) B1 (21 ) Numer zgłoszenia: 318667 (51) IntCl7 A61G 3/06 (22) Data zgłoszenia: 26.02.1997 A61G

Bardziej szczegółowo

PL B1. ŚLANDA TOMASZ ŚLANDA ADAM TIA SPÓŁKA CYWILNA PRODUKCJA-HANDEL- -USŁUGI, Przeworsk, PL BUP 05/07

PL B1. ŚLANDA TOMASZ ŚLANDA ADAM TIA SPÓŁKA CYWILNA PRODUKCJA-HANDEL- -USŁUGI, Przeworsk, PL BUP 05/07 PL 216634 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216634 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 376901 (51) Int.Cl. F16L 3/10 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1731914. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.06.2005 05012519.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1731914. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.06.2005 05012519. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1731914 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.06.200 001219.4 (13) (1) T3 Int.Cl. G01R 11/04 (2006.01) H0K

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.05.2005 05746418.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.05.2005 05746418.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1817186 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.05.2005 05746418.2 (13) T3 (51) Int. Cl. B60G21/055 F16D1/06

Bardziej szczegółowo

m OPIS OCHRONNY t!2) PL 59684 WZORU UŻYTKOWEGO

m OPIS OCHRONNY t!2) PL 59684 WZORU UŻYTKOWEGO mm. RZECZPOSPOLITA POLSKA m OPIS OCHRONNY t!2) PL 59684 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1 (2T) Numer zgłoszenia: 109579 5?) Intel7: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 30.04.1999 B29C 65/74

Bardziej szczegółowo

PL 218045 B1. MALCZEWSKI TOMASZ PROHANTRA, Stalowa Wola, PL 30.01.2012 BUP 03/12. TOMASZ MALCZEWSKI, Stalowa Wola, PL 30.09.

PL 218045 B1. MALCZEWSKI TOMASZ PROHANTRA, Stalowa Wola, PL 30.01.2012 BUP 03/12. TOMASZ MALCZEWSKI, Stalowa Wola, PL 30.09. PL 218045 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218045 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391863 (51) Int.Cl. A47B 43/00 (2006.01) A47B 47/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2149176 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.05.2008 08758021.3

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1477628 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.05.2004 04102103.1 (51) Int. Cl. E05D11/10 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 28.09.1995, PCT/DK95/00388

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 28.09.1995, PCT/DK95/00388 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 319401 (22) Data zgłoszenia: 28.09.1995 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

PL 218446 B1. Stół obrotowy zwłaszcza do pozycjonowania próbki w pomiarach akustycznych w komorze pogłosowej

PL 218446 B1. Stół obrotowy zwłaszcza do pozycjonowania próbki w pomiarach akustycznych w komorze pogłosowej PL 218446 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218446 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 391631 (22) Data zgłoszenia: 26.06.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. STRZYŻAKOWSKA HANNA LES, Warszawa, PL BUP 09/12. PETER VIOL, Rastede, DE WUP 05/14. rzecz. pat.

PL B1. STRZYŻAKOWSKA HANNA LES, Warszawa, PL BUP 09/12. PETER VIOL, Rastede, DE WUP 05/14. rzecz. pat. PL 216775 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216775 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 392642 (51) Int.Cl. E06B 3/42 (2006.01) E05D 15/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2216107. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.01.2010 10000064.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2216107. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.01.2010 10000064. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 22167 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.01. 000064. (13) (1) T3 Int.Cl. B21B 21/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

PL 210299 B1. MICHALCZEWSKI LECH PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE PLEXIFORM, Bojano, PL 16.03.2009 BUP 06/09 30.12.

PL 210299 B1. MICHALCZEWSKI LECH PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE PLEXIFORM, Bojano, PL 16.03.2009 BUP 06/09 30.12. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210299 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383355 (51) Int.Cl. B65B 1/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 14.09.2007

Bardziej szczegółowo

Opis. Tło wynalazku. Podsumowanie wynalazku

Opis. Tło wynalazku. Podsumowanie wynalazku PL/EP 147737 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 147737 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2004 0438009.2 (1) Int. Cl. B60N2/28

Bardziej szczegółowo

PL 197824 B1. Octanorm-Vertriebs-GmbH für Bauelemente,Filderstadt,DE 27.11.1998,DE,29821058.4 05.06.2000 BUP 12/00. Hans Bruder,Aichtal-Aich,DE

PL 197824 B1. Octanorm-Vertriebs-GmbH für Bauelemente,Filderstadt,DE 27.11.1998,DE,29821058.4 05.06.2000 BUP 12/00. Hans Bruder,Aichtal-Aich,DE RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197824 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 336780 (51) Int.Cl. F16B 45/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 26.11.1999

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 64405 Y1 A47G 29/12 (2006.01) Szablowski Roman Produkcja Okuć Meblowych i Budowlanych, Ochojno, PL 06.08.

WZORU UŻYTKOWEGO PL 64405 Y1 A47G 29/12 (2006.01) Szablowski Roman Produkcja Okuć Meblowych i Budowlanych, Ochojno, PL 06.08. RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 115922 (22) Data zgłoszenia: 30.01.2006 (19) PL (11) 64405 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.03.2005 05716095.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.03.2005 05716095. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1738370 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.03.2005 05716095.4 (51) Int. Cl. G11B33/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.03.2004 04718894.1

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.03.2004 04718894.1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1603770 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.03.2004 04718894.1 (13) T3 (51) Int. Cl. B60P1/64 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL 201250 B1. Balcer Józef Zakład Wielobranżowy RETRO,Nakło n/notecią,pl 13.12.2004 BUP 25/04. Józef Balcer,Nakło n/notecią,pl 31.03.

PL 201250 B1. Balcer Józef Zakład Wielobranżowy RETRO,Nakło n/notecią,pl 13.12.2004 BUP 25/04. Józef Balcer,Nakło n/notecią,pl 31.03. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 201250 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 360458 (51) Int.Cl. E04G 1/32 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 02.06.2003

Bardziej szczegółowo

PL 200888 B1. Sposób dokładnego wykrawania elementów z blach i otworów oraz wykrojnik do realizacji tego sposobu

PL 200888 B1. Sposób dokładnego wykrawania elementów z blach i otworów oraz wykrojnik do realizacji tego sposobu RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 200888 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 355081 (51) Int.Cl. B21D 28/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.07.2002

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.09.2006 06121241.1

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.09.2006 06121241.1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1770049 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.09.2006 06121241.1 (13) T3 (51) Int. Cl. B66C19/00 B66C9/04

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n) Witt Władysław, Puszczykowo, PL Stanicki Paweł, Kostrzyn WIkp.

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n) Witt Władysław, Puszczykowo, PL Stanicki Paweł, Kostrzyn WIkp. RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 115941 (22) Data zgłoszenia: 24.12.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62959 (13)

Bardziej szczegółowo

(13)B1 (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)190387 PL 190387 B1

(13)B1 (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)190387 PL 190387 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)190387 (21) N um er zgłoszenia' 340137 (22) Data zgłoszenia' 15.05.2000 (13)B1 (51) IntCl7 A47B 77/00 (54)

Bardziej szczegółowo

PL 168885 B1 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 168685. (54) Konstrukcja nośna elewacji budynku

PL 168885 B1 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 168685. (54) Konstrukcja nośna elewacji budynku RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 168685 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 289324 Data zgłoszenia: 06.03.1991 (51) IntCl6: E04B 2/96 (54) Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.03.2004 04005372.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.03.2004 04005372. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1457164 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.03.2004 04005372.0 (51) Int. Cl. A61C8/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.05.2004 04012291.3

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.05.2004 04012291.3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1491706 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 2.0.04 04012291.3 (13) T3 (1) Int. Cl. E0C9/ (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. ŻURAWSKI ARTUR ZIĘTEK JACEK NASTULA STANISŁAW BOPAN Z.N. SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. ŻURAWSKI ARTUR ZIĘTEK JACEK NASTULA STANISŁAW BOPAN Z.N. SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 117273 (22) Data zgłoszenia: 06.02.2008 (19) PL (11) 65741 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL 215362 B1. STASIAK MAREK, Piotrków Trybunalski, PL 26.09.2011 BUP 20/11. MAREK STASIAK, Piotrków Trybunalski, PL 29.11.

PL 215362 B1. STASIAK MAREK, Piotrków Trybunalski, PL 26.09.2011 BUP 20/11. MAREK STASIAK, Piotrków Trybunalski, PL 29.11. PL 215362 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215362 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 390735 (51) Int.Cl. A63G 31/14 (2006.01) B60P 3/32 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187464

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187464 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187464 (21 ) Numer zgłoszenia: 331012 (22) Data zgłoszenia. 29.04.1998 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 13.05.2002, PCT/DE02/01711 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 13.05.2002, PCT/DE02/01711 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 201638 (21) Numer zgłoszenia: 363647 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 13.05.2002 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL 210006 B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL

PL 210006 B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210006 (21) Numer zgłoszenia: 380722 (22) Data zgłoszenia: 01.10.2006 (13) B1 (51) Int.Cl. A61G 5/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL 175380 B1. Fig. 3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175380. ( 2 1) Numer zgłoszenia: 307624

(13) B1 PL 175380 B1. Fig. 3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175380. ( 2 1) Numer zgłoszenia: 307624 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175380 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ( 2 1) Numer zgłoszenia: 307624 (22) Data zgłoszenia: 10.03.1995 (51) IntCl6: F16K 3/08 F16K

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.10.2006 06804347.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.10.2006 06804347.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1943177 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12..2006 06804347.0

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. (19) PL (n)63486 E05B 1/00 (2006.01) E06B 3/42 (2006.01) Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 03-02.

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. (19) PL (n)63486 E05B 1/00 (2006.01) E06B 3/42 (2006.01) Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 03-02. EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA d2) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 115296 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 03-02.2005 Rzeczypospolitej Polskiej (19) PL (n)63486

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 317484 (22) Data zgłoszenia: 12.05.1995 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

PL 218461 B1. LFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL 29.04.2013 BUP 09/13

PL 218461 B1. LFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL 29.04.2013 BUP 09/13 PL 218461 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218461 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 396686 (22) Data zgłoszenia: 18.10.2011 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL 219451 B1. UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa, PL 30.09.2013 BUP 20/13 30.04.2015 WUP 04/15. PIOTR WASYLCZYK, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL 219451 B1. UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa, PL 30.09.2013 BUP 20/13 30.04.2015 WUP 04/15. PIOTR WASYLCZYK, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 219451 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219451 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 398538 (22) Data zgłoszenia: 21.03.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 202830 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21..2008 0801836.0 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1892368. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.08.2007 07450143.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1892368. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.08.2007 07450143. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1892368 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.08.2007 07450143.8 (13) (51) T3 Int.Cl. E06B 5/16 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178518 PL 178518 B1. (21) Numer zgłoszenia: 312049

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178518 PL 178518 B1. (21) Numer zgłoszenia: 312049 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178518 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 312049 (2)Data zgłoszenia: 22.12.1995 (51) IntCl6: E21F 13/08 (54)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1849151 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.01.2006 06706232.3 (13) (51) T3 Int.Cl. G09F 3/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.04.2004 04009079.7

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.04.2004 04009079.7 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1586782 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.04.2004 04009079.7 (13) T3 (51) Int. Cl. F16D3/12 F16D3/66

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO (19) PĘMPLAR^g^LNY

WZORU UŻYTKOWEGO (19) PĘMPLAR^g^LNY RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (19) PĘMPLAR^g^LNY Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 113990 (22) Data zgłoszenia: 07.04.2003 (13) Y1 (51) Int.CI.

Bardziej szczegółowo

PL 211723 B1. HUTA STALOWA WOLA SPÓŁKA AKCYJNA, Stalowa Wola, PL 12.04.2010 BUP 08/10

PL 211723 B1. HUTA STALOWA WOLA SPÓŁKA AKCYJNA, Stalowa Wola, PL 12.04.2010 BUP 08/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211723 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 386838 (22) Data zgłoszenia: 07.10.2008 (51) Int.Cl. F41H 5/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL 219055 B1. UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin, PL 07.05.2012 BUP 10/12 31.03.2015 WUP 03/15. ANDRZEJ ANATOL STĘPNIEWSKI, Lublin, PL

PL 219055 B1. UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin, PL 07.05.2012 BUP 10/12 31.03.2015 WUP 03/15. ANDRZEJ ANATOL STĘPNIEWSKI, Lublin, PL PL 219055 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219055 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 392821 (22) Data zgłoszenia: 02.11.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2357141. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2010 10461501.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2357141. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2010 10461501. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 237141 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02. 46101.8 (13) (1) T3 Int.Cl. B6D 19/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2014381 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.07.2008 08012704.6 (13) (51) T3 Int.Cl. B21D 5/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL 208802 B1. NYK BOGUSŁAW, Warszawa, PL 13.10.2008 BUP 21/08. BOGUSŁAW NYK, Warszawa, PL 30.06.2011 WUP 06/11. rzecz. pat.

PL 208802 B1. NYK BOGUSŁAW, Warszawa, PL 13.10.2008 BUP 21/08. BOGUSŁAW NYK, Warszawa, PL 30.06.2011 WUP 06/11. rzecz. pat. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208802 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 382138 (51) Int.Cl. A47H 1/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 04.04.2007

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. Fig. 2 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia:

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. Fig. 2 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178809 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 308862 (22) Data zgłoszenia: 01.06.1995 (51) IntCl7: F16B7/18 E04F

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65150 Y1 G09F 13/18 (2006.01) G09F 13/22 (2006.01) KEY COMPANY Sp. z o.o., Zaścianki, PL 23.11.2009 BUP 24/09

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65150 Y1 G09F 13/18 (2006.01) G09F 13/22 (2006.01) KEY COMPANY Sp. z o.o., Zaścianki, PL 23.11.2009 BUP 24/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 117471 (22) Data zgłoszenia: 14.05.2008 (19) PL (11) 65150 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2277374. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.03.2010 10158268.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2277374. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.03.2010 10158268. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2277374 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.03. 8268.2 (13) (1) T3 Int.Cl. A01K 39/012 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

PL 206694 B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL 20.03.2006 BUP 06/06

PL 206694 B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL 20.03.2006 BUP 06/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206694 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 369987 (51) Int.Cl. E01C 9/04 (2006.01) E01B 21/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.02.2005 05003474.3

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.02.2005 05003474.3 PL/EP 6614 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 6614 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.02.0

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2445326 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2011 11186353.6

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1747298 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.7 (51) Int. Cl. C22C14/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)172730 (13)B1

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)172730 (13)B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)172730 (13)B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ( 2 1 ) Nu m e r z g ł o s z e n i a : 3 0 0 5 8 4 (51) B65D 85/42 B65D 5/50 (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2008 08011322.8

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2008 08011322.8 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2138202 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2008 08011322.8 (13) T3 (51) Int. Cl. F16L37/12 A61M39/10

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1504998 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7 (13) T3 (51) Int. Cl. B65C9/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183358 (21) Numer zgłoszenia: 330918 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 14.06.1997 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do obciskania obrotowego wyrobów drążonych

Urządzenie do obciskania obrotowego wyrobów drążonych Urządzenie do obciskania obrotowego wyrobów drążonych Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do obciskania obrotowego wyrobów drążonych, zwłaszcza osi i wałków wielostopniowych, drążonych. Pod pojęciem

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174940 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174940 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174940 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 305007 (22) Data zgłoszenia: 12.09.1994 (51) IntCl6: B25J 9/06 B25J

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2192056. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.11.2009 09014787.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2192056. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.11.2009 09014787. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 219206 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.11.2009 09014787.7 (13) (1) T3 Int.Cl. B6G 1/02 (2006.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/US02/08007 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/US02/08007 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 200652 (21) Numer zgłoszenia: 362655 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 04.03.2002 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL 214256 B1. PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO- -WDROŻENIOWE ARMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sulejówek, PL

PL 214256 B1. PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO- -WDROŻENIOWE ARMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sulejówek, PL PL 214256 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214256 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 381929 (22) Data zgłoszenia: 07.03.2007 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.03.2004 04742371.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.03.2004 04742371. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 16726 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.03.04 04742371.0 (1) Int. Cl. A61F2/16 (06.01) (97)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 162356 (13) B2

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 162356 (13) B2 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 162356 (13) B2 (21) Numer zgłoszenia: 286815 (51) In tc l5: B29D 15/00 B29C 45/44 (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL 206 693 B1. Opis wynalazku

PL 206 693 B1. Opis wynalazku RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206693 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 369912 (51) Int.Cl. E01C 9/04 (2006.01) E01B 21/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 G07F 5/00 ( ) H05K 5/00 ( ) MBS COMPUTERGRAPHIK Sp. z o.o., Błonie, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 G07F 5/00 ( ) H05K 5/00 ( ) MBS COMPUTERGRAPHIK Sp. z o.o., Błonie, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 115838 (22) Data zgłoszenia: 16.12.2005 (19) PL (11) 63836 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

«opis ocdfme CHJpN^L WZORU UŻYTKOWEGO

«opis ocdfme CHJpN^L WZORU UŻYTKOWEGO RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej «opis ocdfme CHJpN^L 61764 WZORU UŻYTKOWEGO \2\j Numer zgłoszenia: 113162 @ Data zgłoszenia: 11.04.2002 Y1 @ Intel7: H05K 7/20 G12B 15/06

Bardziej szczegółowo

PL B1. FABRYKA MASZYN GÓRNICZYCH PIOMA SPÓŁKA AKCYJNA, Piotrków Trybunalski, PL INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice, PL

PL B1. FABRYKA MASZYN GÓRNICZYCH PIOMA SPÓŁKA AKCYJNA, Piotrków Trybunalski, PL INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice, PL PL 214191 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214191 (21) Numer zgłoszenia: 379094 (22) Data zgłoszenia: 03.03.2006 (13) B1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL 200790 B1. ZELMER SA,Rzeszów,PL 14.07.2003 BUP 14/03

PL 200790 B1. ZELMER SA,Rzeszów,PL 14.07.2003 BUP 14/03 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 200790 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 351446 (51) Int.Cl. A47J 27/21 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 31.12.2001

Bardziej szczegółowo

PL 215396 B1. Urządzenie do wymuszonego chłodzenia łożysk, zwłaszcza poziomej pompy do hydrotransportu ciężkiego

PL 215396 B1. Urządzenie do wymuszonego chłodzenia łożysk, zwłaszcza poziomej pompy do hydrotransportu ciężkiego PL 215396 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215396 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 389424 (51) Int.Cl. F16C 37/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(57) (73) Uprawniony z patentu: (30) Pierwszeństwo: (43) Zgłoszenie ogłoszono: (72) Twórcy wynalazku: (45) O udzieleniu patentu ogłoszono:

(57) (73) Uprawniony z patentu: (30) Pierwszeństwo: (43) Zgłoszenie ogłoszono: (72) Twórcy wynalazku: (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: RZECZPO SPO LITA PO LSK A Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183683 (13) B1 (21 ) Numer zgłoszenia: 322678 (22) D ata zgłoszenia: 17.10.1997 (51 ) IntCl7 B61D 3/06

Bardziej szczegółowo

13) OPIS OCHRONNY PL 61790

13) OPIS OCHRONNY PL 61790 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA 13) OPIS OCHRONNY PL 61790 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1 [2\j Numer zgłoszenia: 112455 @ Intel7: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 17.08.2001

Bardziej szczegółowo

PL 204783 B1. BEM Brudniccy spółka jawna,mirosław,pl 27.11.2006 BUP 24/06. Cezary Rutkowski,Płock,PL 26.02.2010 WUP 02/10.

PL 204783 B1. BEM Brudniccy spółka jawna,mirosław,pl 27.11.2006 BUP 24/06. Cezary Rutkowski,Płock,PL 26.02.2010 WUP 02/10. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204783 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 375193 (22) Data zgłoszenia: 18.05.2005 (51) Int.Cl. A62C 2/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21 ) Numer zgłoszenia: 317263 (22) Data zgłoszenia: 27.11.1996 (11) 181956 (13) B1 (51 ) IntCl7 E21F 13/00 (54)

Bardziej szczegółowo

^ OPIS OCHRONNY PL 60786

^ OPIS OCHRONNY PL 60786 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA ^ OPIS OCHRONNY PL 60786 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1 (2l) Numer zgłoszenia: 109400 5i) Intel7: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 13.03.1999

Bardziej szczegółowo