PREZENTACJA FIRMY P.A. NOVA S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZENTACJA FIRMY P.A. NOVA S.A."

Transkrypt

1 PREZENTACJA FIRMY P.A. NOVA S.A.

2 PODSTAWOWE DANE O FIRMIE Pełna nazwa Forma prawna P.A. NOVA S.A. Spółka Akcyjna Adres siedziby Gliwice, ul. Górnych Wałów 42 Nr KRS Organ rejestrowy Sąd Rejonowy w Gliwicach Osoby uprawnione do reprezentowania firmy Numer NIP Numer REGON mgr inż. Ewa BOBKOWSKA Prezes dr inż. arch. Stanisław LESSAER Vice Prezes mgr inż. Przemysław ŻUR Vice Prezes mgr Jarosław BRODA Vice Prezes Język korespondencji Strona internetowa Kontakt z firmą: Zarząd Dział Projektowy Dział Budowlany Dział Inwestycji Dział Przygotowania Produkcji Dział Komputerowy polski, angielski, niemiecki Tel. (32) , tel./fax Tel. (32) Tel. (32) Tel. (32) Tel. (32) , Tel. (32)

3 HISTORIA FIRMY Firma P.A. NOVA S.A. istnieje od 1990 roku. Została założona jako spółka z udziałem kapitału zagranicznego przez działającą od roku 1987 firmę Budoprojekt z siedzibą w Gliwicach oraz udziałowców amerykańskich i niemieckich. W dniu dzisiejszym kapitał P.A. NOVA S.A. jest w 100% własnością podmiotów krajowych. Dynamiczny rozwój spółki rozpoczął się w roku 1994, kiedy to PA NOVA została głównym partnerem i wykonawcą stacji paliw dla koncernu DEA. Współpraca z DEA trwała do roku 2001, tj. do momentu wycofania się koncernu z rynku polskiego. W okresie 7 lat współpracy PA NOVA wykonała pod klucz 41 stacji paliw. Doświadczenie nabyte przy realizacji stacji paliw jest nadal wykorzystywane przez PA NOVA. Firma wykonuje stacje paliw dla sieci: Statoil, Shell, Lotos. Kolejny etap dynamicznego rozwoju firmy wiąże się z rokiem 2002 i rozpoczęciem współpracy z sieciami handlowymi i kompleksowym wykonawstwem obiektów handlowych. Współpraca z sieciami handlowymi obejmuje zarówno formę deweloperską (polegającą na pozyskiwaniu nieruchomości gruntowych, przygotowanie inwestycji pod względem formalno-prawnym, realizację obiektu budowlanego i odsprzedaż zabudowanej nieruchomości) jak i typowe wykonawstwo budowlane. W okresie od 2002 do 2008 roku P.A. NOVA wykonała 25 obiektów handlowych. Głównymi odbiorcami realizowanych inwestycji są sieci handlowe: Kaufland, Plus Discount, Tesco. Oprócz współpracy z dużymi sieciami międzynarodowymi PA NOVA realizuje również obiekty użyteczności publicznej dla instytucji państwowych oraz dla odbiorców indywidualnych. Na uwagę zasługują wykonane szkoły i hale sportowe. W roku 2006 Walne Zgromadzenie Wspólników podjęło decyzję o przekształceniu spółki w spółkę akcyjną. Głównym celem przekształcenia było pozyskanie dodatkowych kapitałów na dalszy rozwój spółki. Rejestracja przekształconej spółki akcyjnej nastąpiła 25 stycznia 2007 r. Debiut na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych miał miejsce w dniu 20 lipca 2007 r. W dniu 8 sierpnia 2007 r. nastąpiła rejestracja przez Sąd Rejonowy w Gliwicach podwyższenia kapitału akcyjnego spółki do kwoty złotych. Obecna strategia firmy opiera się na wspólnym wykorzystaniu działów projektowego i wykonawczego przy realizacjach inwestycji budowlanych; wykorzystania doświadczeń zdobytych przy zrealizowanych obiektach oraz doświadczenie pracowników spółki - zarówno na szczeblu zarządu, jak i bezpośrednio wykonawczej kadry kierowniczej. Na uwagę zasługuje fakt, że większość kadry kierowniczej spółki jest zatrudniona w firmie od połowy lat 90-tych. W celu zwiększenia konkurencyjności na rynku usług projektowych i budowlanych został wdrożony w naszej firmie system zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000, czego potwierdzeniem jest uzyskanie w dniu r. certyfikatu firmy TÜV Rheinland. Wdrożony system zarządzania jakością wg normy ISO 9001 pozwolił zwiększyć renomę naszej firmy i poszerzyć rynek zbytu dla naszych usług. Ważność certyfikatu została przedłużona do 2010 roku. Doświadczenie oraz wykwalifikowana kadra pozyskane przez firmę w ciągu ponad 20-letniej działalności stanowią w dniu dzisiejszym największy atut firmy P.A. NOVA.

4 DANE O EMISJI W 2006 roku Walne Zgromadzenie Wspólników podjęło decyzję o przekształceniu spółki w spółkę akcyjną i wprowadzeniu akcji na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. Głównym celem przekształcenia było pozyskanie dodatkowych kapitałów na dalszy rozwój spółki. Rejestracja przekształconej spółki akcyjnej nastąpiła 25 stycznia 2007 r. W dniu 20 czerwca 2007 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny. Dopuszczenie akcji na giełdę i pierwsze notowanie nastąpiło w dniu 20 lipca 2007 r. Cena emisyjna akcji serii D i cena sprzedaży akcji serii C została ustalona na 38,00 zł. Kurs otwarcia notowań praw do akcji wyniósł 49,00 zł (+28,9%), natomiast kurs zamknięcia 46,00 zł (+21,0%). W dniu 8 sierpnia 2007 r. nastąpiła rejestracja przez Sąd Rejonowy w Gliwicach podwyższenia kapitału akcyjnego spółki do kwoty złotych. Pierwsze notowanie akcji miało miejsce 27 sierpnia 2007 r. Środki finansowe pozyskane z emisji wynoszą ponad 92 mln zł. Zostaną przeznaczone przede wszystkim na realizację galerii handlowych oraz mniejszych obiektów handlowo-usługowych. ZATRUDNIENIE Firma P.A. NOVA S.A. zatrudnia obecnie ok. 150 osób, ma też wielu stałych współpracowników. Jest to zespół inżynierów, techników i pracowników posiadających wysokie kwalifikacje, które zapewniają najwyższą jakość i terminowość realizacji zleceń.

5 ZAKRES DZIAŁALNOŚCI W skład naszej firmy wchodzą następujące działy: 1) Dział Budowlany Podstawową działalność P.A. NOVA S.A. stanowi wykonawstwo kompletnych obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego (obiekty handlowo-usługowe, stacje paliw, szkoły i sale gimnastyczne). W latach nasza firma zrealizowała pod klucz 16 wielkopowierzchniowych obiektów handlowych dla sieci Kaufland na terenie całego kraju. Obiekty Kaufland w Chorzowie, Lublińcu, Sanoku, Prudniku, Raciborzu i Andrychowie zostały kompleksowo zrealizowane przez naszą firmę, poczynając od zakupu terenu pod inwestycję poprzez całą procedurę formalno-prawną, uzyskanie pozwolenia na budowę i wykonanie projektu do realizacji obiektu i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Poza realizacjami dla sieci Kaufland P.A. NOVA uzyskała zlecenia na realizację obiektów PLUS Discount (5 obiektów w Opolu, Kętach, Lęborku, Wodzisławiu i w Hajnówce), TESCO Polska (4 obiekty w Międzyrzeczu, Knurowie, Gliwicach i Dzierżoniowie) oraz NETTO (obiekt w Oświęcimiu). Pełny wykaz zrealizowanych obiektów znajduje się poniżej. Obecnie P.A. NOVA S.A. rozpoczęła prace nad budową galerii handlowej Galeria Sanowa w Przemyślu o powierzchni sprzedaży m2 na działce o pow. 3,8 ha z parkingiem podziemnym. Rozpoczęcie robót r., oddanie do użytkowania wrzesień 2010 r. P.A. NOVA S.A. wraz z spółką Blef San S.A. jest udziałowcem spółki celowej San Development, która jest inwestorem. P.A. NOVA S.A. jest generalnym wykonawcą i projektantem ww. inwestycji. 2) Dział Projektowy Nasza firma posiada własną pracownię projektową, która zatrudnia ponad 40 projektantów wszystkich branż. Dział projektowy zajmuje się: - wykonawstwem zarówno na potrzeby własne jak i odbiorców zewnętrznych kompletnych projektów budowlanych i wykonawczych obiektów kubaturowych, przemysłowych, usługowych, użyteczności publicznej; - opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego, komputerowym przetwarzaniem danych z zakresu systemów informacji przestrzennej, projektami wnętrz, terenów zieleni, instalacji zewnętrznych i wewnętrznych, dróg, modernizacji budynków; - nadzorami autorskimi, inwestorstwem zastępczym, uzgadnianiem i zatwierdzaniem dokumentacji technicznej. Wykaz zrealizowanych projektów znajduje się poniżej. 3) Dział Inwestycji (Deweloperski) P.A. NOVA prowadzi intensywną działalność deweloperską w zakresie pozyskiwania terenów pod realizację, m.in. obiektów handlowych i usługowych.

6 Ponadto prowadzimy kompleksową obsługę formalno-prawną i administracyjną inwestycji w zakresie uzyskania niezbędnych decyzji i pozwoleń (między innymi decyzje o warunkach zabudowy, pozwoleniu na budowę, użytkowaniu obiektu, decyzje uwarunkowań środowiskowych) wraz z wykonaniem projektu i realizacją obiektu pod klucz. Każdorazowo zakres prac dostosowujemy do wymagań Inwestora, jak również na każdym etapie procesu inwestycyjnego wszelkie decyzje i zmiany uzgadniamy z Inwestorem. 4) Dział Informatyczny W zakresie usług informatycznych nasza firma oferuje: - dostawę i wdrażanie systemów komputerowych CAD, GIS i CMMS, - szkolenia inżynierów i projektantów w różnego rodzaju aplikacjach projektowych /posiadamy tytuł Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego Autodesk/, - dostawę sprzętu komputerowego. W chwili obecnej nasze ośrodki szkoleniowe zlokalizowane są w Gliwicach i Katowicach. Dysponujemy stacjonarnymi jak i mobilnymi salami szkoleniowymi umożliwiającymi przeprowadzenie szkoleń na miejscu u klienta.

7 WYKAZ projektów i planów zagospodarowania przestrzennego wykonanych przez Pracownię Projektową P.A. NOVA S.A. Dział Projektowy P.A. NOVA S.A. do roku 2003 wykonał m.in. następujące projekty: - kompleksowe projekty architektoniczno budowlane i wykonawcze wraz z pełna obsługa formalno prawną i realizacją pod klucz obiektów /ponad 40 stacji paliw/, - projekt przebudowy banku BPH w Gliwicach, - projekt salonu samochodowego w Gliwicach przy ul. Portowej, - projekt koncepcyjny urbanistyczno-architektoniczny Zespołu biurowo- usługowego przy ul. Gubińskiej we Wrocławiu, - projekt przebudowy budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem placu wejściowego, - projekt płyty Rynku z przyległymi ulicami w Żorach, - projekt budowy boiska sportowego w Chrzanowie, - koncepcja przebudowy Placu 1000-lecia w Chrzanowie, - projekt budowy obiektu handlowo-usługowego Kaufland w Żorach, - projekt budowy obiektu handlowo-usługowego Kaufland w Chorzowie, - koncepcja budowy salonu samochodowego Renault w Świętochłowicach, - projekt budowy stacji paliw Slovnaft w Wodzisławiu Śląskim, - projekt kolorystyki ul. Zwycięstwa w Gliwicach, - projekt przebudowy przedpola pomnika na Placu Kościuszki w Oświęcimiu, - projekt budowy Centrum Edukacji Ekologicznej i Ochrony Krajobrazu Historycznego w Leśnicy etap I i II. W latach biuro architektoniczne P.A. NOVA S.A. opracowało projekty zagospodarowania przestrzennego terenów miejskich, miedzy innymi: - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Andrychów, - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wadowice, - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek, - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego centrum Zabrza obszarów A, C, - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych obszarów sołectw w Gminie Milówka - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Żywca, - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi, Szpitalna, teren Szpitala Miejskiego/, - miejscowe plany zagospodarowania Przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza tereny A i B, - miejscowy plan zagospodarowania Przestrzennego Śródmieścia miasta Zielona Góra, - miejscowe plany zagospodarowania Przestrzennego miasta Katowice, - miejscowe plany zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Łodygowice. Ponadto biuro projektowe P.A. NOVA S.A. zrealizowało następujące projekty architektoniczne: - projekt płyty Rynku z przyległymi ulicami w Oświęcimiu, - projekt przestrzeni publicznej Rynku z przyległymi ulicami w Chrzanowie, - koncepcja funkcjonalna i przestrzenna Nowego Muzeum Śląskiego w Katowicach, - projekt przebudowy przestrzeni publicznej Rynku w Bielsku Białej, - projekt przebudowy Placu Katedralnego w Bielsku Białej,

8 - projekt przebudowy 5 kamienic przy Rynku w Chrzanowie, - projekt sali sportowej w Wadowicach, - projekt przebudowy płyty Rynku wraz z otoczeniem w Rudzie Śląskiej, - projekt obiektu handlowo-usługowego przy ul. Joselewicza w Chrzanowie, - projekty obiektów handlowo-usługowych Kaufland w Bielsku Białej, Wodzisławiu Śląskim, Lublińcu, Sanoku, Tarnobrzegu, Pszczynie, Prudniku, Andrychowie, Raciborzu, - projekt hali produkcyjnej dla firmy Lambertz w Świętochłowicach. Do roku 2004 P.A. NOVA S.A. otrzymała za prace projektowe i realizacyjne wiele prestiżowych nagród, m.in. - w międzynarodowym konkursie urbanistyczno-architektonicznym na rekultywację terenów poprzemysłowych dzielnicy Karolina w Ostrawie (listopad 2000),Czechy - II nagroda, - w konkursie na projekt Europejskiej Akademii Muzyki w Chodzieży (czerwiec 2002) - III nagroda, - w międzynarodowym konkursie urbanistyczno-architektonicznym na zagospodarowanie nabrzeża Waterford North Quays (wrzesień 2002), Irlandia, - w międzynarodowym konkursie urbanistyczno-architektonicznym na koncepcję zagospodarowania obszaru przy stacji kolejowej Northern Osaka (styczeń 2003), Japonia, - w międzynarodowym konkursie urbanistyczno-architektonicznym: Density: Myth&Reality - Design Competition (maj 2003), Boston USA, - w konkursie na projekt sali koncertowej z biblioteką Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (wrzesień 2003) - wyróżnienie, - w konkursie na kompleks sportowy w Wadowicach (listopad 2003) - I nagroda + projekt realizacyjny, - w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Współpracy Europejskiej Gliwice - Radiostacja (grudzień 2003) - wyróżnienie, - w konkursie urbanistyczno-architektonicznym na zagospodarowanie Centrum Miasta Szczyrk (2004) - II nagroda.

9 WYKAZ zrealizowanych obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego Rok 2008 Budowa obiektu handlowego TESCO w Dzierżoniowie Budowa obiektu handlowego TESCO w Gliwicach Sośnicy Przebudowa obiektu biurowego stanowiącego nową siedzibę emitenta Budowa obiektu handlowego Kaufland w Rudzie Śląskiej Budowa galerii handlowej w Andrychowie Rok 2007 Budowa obiektu handlowego Kaufland w Zamościu Przebudowa obiektu handlowego KAUFLAND w Świdniku Budowa kamienicy o przeznaczeniu biurowo-usługowym w Raciborzu Budowa obiektu handlowego KAUFLAND w Jastrzębiu Zdroju Budowa obiektu handlowego TESCO w Knurowie Budowa obiektu handlowego KAUFLAND w Wągrowcu Rok 2006 Przebudowa 4 obiektów handlowych KAUFLAND Reorga III Przebudowa 4 obiektów handlowych KAUFLAND Reorga II Budowa obiektu handlowego KAUFLAND w Andrychowie Budowa stacji paliw LOTOS w Katowicach Budowa obiektu handlowego TESCO w Międzyrzeczu Budowa stacji paliw LOTOS w Tychach Budowa obiektu handlowego KAUFLAND w Pszczynie Budowa obiektu handlowego KAUFLAND w Raciborzu Przebudowa 6 obiektów handlowych KAUFLAND Reorga I Rok 2005 Budowa obiektu handlowego KAUFLAND w Prudniku Budowa stacji paliw STATOIL w Chorzowie Budowa obiektu handlowego PLUS w Wodzisławiu Śl. Budowa obiektu handlowego PLUS w Hajnówce Budowa stacji paliw LOTOS w Chorzowie Rok 2004

10 Rok 2003 Budowa obiektu handlowego KAUFLAND w Sanoku Budowa obiektu handlowego KAUFLAND w Wodzisławiu Śl. Budowa obiektu handlowego KAUFLAND w Zgorzelcu Budowa obiektu handlowego KAUFLAND w Lublińcu Budowa obiektu handlowego KAUFLAND w Łukowie Budowa obiektu handlowego PLUS w Lęborku Budowa magazynu odpadów medycznych w Kędzierzynie-Koźlu Roboty budowlane przy rozbudowie hali produkcyjnej Autorobot Strefa w Gliwicach Budowa obiektu handlowego PLUS w Opolu, ul. Niemodlińska Budowa obiektu handlowego PLUS w Kętach, ul. Sienkiewicza Budowa obiektu handlowego KAUFLAND w Żorach, al. Zjednoczonej Europy Budowa stacji paliw STATOIL w Żorach, ul. Katowicka Budowa obiektu handlowego KAUFLAND w Hajnówce Rok 2002 Budowa sali gimnastycznej z pomieszczeniami dydaktyczno-sportowymi przy gimnazjum w Herbach Budowa restauracji CHŁOPSKIE JADŁO w Bielsko-Białej /stan surowy/ Adaptacja stacji paliw DEA dla koncernu Shell w zakresie elementów reklamowych Przebudowa pomieszczenia w Pracowni Rentgenowskiej Szpitala Rejonowego w Zabrzu dla przystosowania pod montaż tomografu komputerowego Budowa stacji paliw STATOIL w Gorlicach, ul. Sienkiewicza Budowa stacji paliw STATOIL w Zamościu, ul. Wyszyńskiego Budowa stacji SHELL w Bielsku-Białej, ul. Warszawska Budowa obiektu handlowego Muszkieterowie w Kędzierzynie-Koźlu Budowa stacji paliw dla firmy DISPOHL w Wodzisławiu Śląskim Budowa obiektu handlowo-usługowego KAUFLAND w Chorzowie Rok 2001 Budowa stacji paliw STATOIL w Rybniku Budowa stacji paliw STATOIL w Starachowicach Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej i Ochrony Krajobrazu Historycznego w Leśnicy Opolskiej /sala gimnastyczna/ II etap Budowa budynku administracyjno-socjalnego firmy SCHEIDT w Pyskowicach

11 Realizacje przed rokiem 2001 Modernizacja Budynku Socjalnego firmy Stanpol w Zabrzu Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej i Ochrony Krajobrazu Historycznego w Leśnicy Opolskiej /szkoła + internat/ - I etap Modernizacja muzeum Sedlaczek w Tarnowskich Górach Przebudowa budynku usługowo-biurowego w Gliwicach przy ul. Grodowej 11 Budowa hal magazynowych Polryn Zabrze pełny zakres Remonty i aranżacje wnętrz Poczty Polskiej w Trzebini, Jaworznie i Mysłowicach Remont kapitalny stalowych chłodni kominowych w Elektrowni Halemba Remont płaszcza żelbetowego komina w Zakładach Koksowniczych Zdzieszowice Modernizacja Pawilonu Praktyki Zespolonego Lekarza Rodzinnego, Katowice-Ligota, ul. Medyków 22 Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 Gliwice, ul. Kozielska 39 Modernizacja Poczty Głównej w Katowicach, ul. Pocztowa 9 Przebudowa Szkoły Specjalnej nr 2 w Pyskowicach, ul. Poniatowskiego 2 Modernizacja i dobudowa Serwisu Fiata UNO Poland Chrzanów, ul. Trzebińska Budowa Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Katowice, al. Roździeńskiego Budowa 40 obiektów stacji paliw DEA m.in. w Gliwicach, Lęborku, Opolu, Krakowie (3 obiekty), Olsztynie, Wrocławiu (3 obiekty), Nowym Sączu, Poznaniu, Bielsku- Białej (3 obiekty), Skierniewicach, Warszawie, Łodzi

12 TESCO MIĘDZYRZECZ KAUFLAND RACIBÓRZ

13 Obiekt handlowy PLUS W KĘTACH Stacja paliw LOTOS w Chorzowie

ROZDZIAŁ III DOKUMENT REJESTRACYJNY

ROZDZIAŁ III DOKUMENT REJESTRACYJNY ROZDZIAŁ III DOKUMENT REJESTRACYJNY 1. Osoby odpowiedzialne 1.1. Emitent 1.1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta Nazwa (firma): Vantage Development Spółka Akcyjna Nazwa skrócona: Siedziba: Vantage S.A.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014 Pinczyn, dnia 29 kwietnia 2015 roku Spis treści: 1. WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 2. ORGANIZACJA DEKPOL SA... 6 2.1. Podstawowe informacje o Spółce...

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 5-515 Wrocław, ul. Klimasa 45 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.wadex.pl przygotowany w związku z Publiczną

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK. obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa

RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK. obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31 QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI QUMAK S.A. W 2012 ROKU I. Informacje ogólne Firma:

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku Lublin, 15 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku Jantar Development S.A. Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku Warszawa, 3 stycznia 2013 r. Szanowni Państwo, niniejszym

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 31.03.2015r.

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 31.03.2015r. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 31.03.2015r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ KATOWICE, MAJ

Bardziej szczegółowo

Agencja reklamy zewnętrznej. Ma-Ja SC. Pszczyna, woj. śląskie

Agencja reklamy zewnętrznej. Ma-Ja SC. Pszczyna, woj. śląskie Agencja reklamy zewnętrznej. Ma-Ja SC. Pszczyna, woj. śląskie "Ma-Ja" dostarcza swoim Klientom odpowiednio przygotowane miejsca na reklamę zewnętrzną. Są to przede wszystkim białe tablice umieszczone wzdłuż

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom SA w 2008 roku

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom SA w 2008 roku Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom SA w 2008 roku 1. Informacje ogólne Firma : Qumak-Sekom Spółka Akcyjna Siedziba : 00-807 Warszawa Al. Jerozolimskie 94 Telefon : (022) 519-08-00 Fax : (022) 519-08-33

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU opublikowany zgodnie z 82 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku 1. Wprowadzenie informacja dotycząca jednostki dominującej Grupa kapitałowa Elektrim

Bardziej szczegółowo

Polish Construction Review Serwis informacyjny dla przedsiębiorców budowlanych

Polish Construction Review Serwis informacyjny dla przedsiębiorców budowlanych Tygodniowy przegląd wiadomości Publikowany przez Publications Polish Construction Review Serwis informacyjny dla przedsiębiorców budowlanych www.rynekbudowlany.com WAŻNA INFORMACJA: To jest darmowy newsletter

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gdyni w okresie II poł. 2011 2014. Stan opracowań oraz program prac planistycznych 2015 2018

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gdyni w okresie II poł. 2011 2014. Stan opracowań oraz program prac planistycznych 2015 2018 Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gdyni w okresie II poł. 2011 2014 Stan opracowań oraz program prac planistycznych 2015 2018 Gdynia, marzec 2015 r. 1 Opracowanie wykonane zostało przez Biuro

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku 1. Informacje ogólne Firma : Qumak-Sekom Spółka Akcyjna Siedziba : 00-807 Warszawa al. Jerozolimskie 94 Telefon : (022) 519-08-00 Fax

Bardziej szczegółowo

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7 Spis treści 1. Wstęp...5 2. Proces strategiczny...5 3. Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 4. Diagnoza...7 4.1. Diagnoza ogólna... 7 4.1.1. Infrastruktura społeczna... 10 Kielce na tle

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O FIRMACH NOMINOWANYCH DO NAGRODY GOSPODARCZEJ STOWARZYSZENIA SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO ZA ROK 2011

INFORMACJE O FIRMACH NOMINOWANYCH DO NAGRODY GOSPODARCZEJ STOWARZYSZENIA SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO ZA ROK 2011 INFORMACJE O FIRMACH NOMINOWANYCH DO NAGRODY GOSPODARCZEJ STOWARZYSZENIA SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO ZA ROK 2011 ul. Janosika 8, 71-424 Szczecin tel. 91 44 96 090 NIP 851-29-42-637 biuro@som.szczecin.pl

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu

Prospekt Emisyjny Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu Prospekt Emisyjny Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.189.602 akcji zwykłych na okaziciela serii G o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 5 2. GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

Biuranet.pl. Rusza budowa kompleksu Sobieski Business Park. Jones Lang LaSalle GTC. e-magazyn. Nr 2. Europlan

Biuranet.pl. Rusza budowa kompleksu Sobieski Business Park. Jones Lang LaSalle GTC. e-magazyn. Nr 2. Europlan Biuranet.pl e-magazyn 05/2013 - Nr 2 Rusza budowa kompleksu Sobieski Business Park Europlan e-magazyn biuranet.pl Nr 2 05/2013 Jones Lang LaSalle Jones Lang LaSalle podsumowuje sytuację na polskim rynky

Bardziej szczegółowo

Biuranet.pl CBRE. Jones Lang LaSalle. e-magazyn. Q22 nowy projekt biurowy Echo Investment w Warszawie. Nr 3. Echo Investment

Biuranet.pl CBRE. Jones Lang LaSalle. e-magazyn. Q22 nowy projekt biurowy Echo Investment w Warszawie. Nr 3. Echo Investment Biuranet.pl e-magazyn 07/2013 - Nr 3 Q22 nowy projekt biurowy Echo Investment w Warszawie Echo Investment e-magazyn biuranet.pl Nr 3 07/2013 CBRE Raport - TRÓJMIASTO PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Jones Lang

Bardziej szczegółowo

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu 2011 Ośrodki innowacji w Polsce Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu park technologiczny inkubator technologiczny centrum transferu technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul.

Bardziej szczegółowo

TIM SA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008. 55 011 Siechnice Ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24. Siechnice, kwiecień 2009 r.

TIM SA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008. 55 011 Siechnice Ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24. Siechnice, kwiecień 2009 r. TIM SA 55 011 Siechnice Ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008 Siechnice, kwiecień 2009 r. Sprawozdanie Zarządu TIM SA za 2008 r. strona 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za rok 2014 Sprawozdanie z działalności w 2014 roku

Sprawozdanie z działalności UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za rok 2014 Sprawozdanie z działalności w 2014 roku Sprawozdanie z działalności UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za rok 2014 Sprawozdanie z działalności w 2014 roku UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia

Raport o stanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia Raport o stanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia Górnośląski Związek Metropolitalny listopad 2008 r. materiały i konsultacje merytoryczne dr Krzysztof Wrana Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku Gliwice, dnia 15 września 2008 roku Strona 1 z 26 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKTACH I

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU BIUROWEGO W KATOWICACH

ANALIZA RYNKU BIUROWEGO W KATOWICACH ANALIZA RYNKU BIUROWEGO W KATOWICACH Krzysztof Rożko Michał Moos Rok 2010 Katowice, styczeń 2011 Katowice - opis ogólny Katowice to miasto położone w południowej Polsce, główny ośrodek Górnośląskiego Okręgu

Bardziej szczegółowo