Rynek walutowy Forex (z ang. FOReign EXchange) jest największym i najbardziej płynnym rynkiem obrotu na świecie. Według najnowszych danych, dzienne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek walutowy Forex (z ang. FOReign EXchange) jest największym i najbardziej płynnym rynkiem obrotu na świecie. Według najnowszych danych, dzienne"

Transkrypt

1 Rynek walutowy Forex (z ang. FOReign EXchange) jest największym i najbardziej płynnym rynkiem obrotu na świecie. Według najnowszych danych, dzienne obroty przekraczają kwotę 3.2 bilionów dolarów amerykańskich. Niespotykana na innych rynkach płynność rynku umożliwia natychmiastowe zawieranie nawet największych zleceń po deklarowanych cenach, bez wpływu na aktualny kurs walutowy. Rynek Forex jest rynkiem OTC o braku koncentracji obrotu jaki ma miejsce w przypadku giełd papierów wartościowych. Transakcje zawierane są 24h na dobę, przez 5 dni w tygodniu. Uczestnikami rynku Forex są głównie strony transakcji międzynarodowych importerzy oraz eksporterzy, którzy wymieniają walutę niezbędną do wzajemnych rozliczeń. Kolejną znaczącą grupę stanowią transakcje hedgingowe tj. zabezpieczające przed ryzykiem kursowym. Podmioty, które w swojej działalności są narażone na straty z tytułu niekorzystnych zmian zachodzących na rynku walutowym, dokonują transakcji w celu ograniczenia ryzyka. Inną grupą uczestników rynku Forex są spekulanci zarówno osoby indywidualne, jak i fundusze hedgingowe wykorzystujące zmiany kursów walut w celach zarobkowych.

2 Kontrakty CFD źródło: CFD (Contract For Difference) - to kontrakt różnic kursowych, instrument pochodnych, lewarowany, pozwalający zarabiać na zmianach kursów walutowych, cen towarów, akcji i poziomów indeksów giełdowych. Transakcja na kontraktach CFD dają możliwość kupna lub sprzedaży określonej ilości walut, towarów i akcji bez konieczności dysponowania środkami pokrywającymi całą wartość kontraktu - wystarczy zabezpieczenie, zwane depozytem, gwarantujące rozliczenie transakcji w przypadku niekorzystnego dla inwestora ruchu kursów walutowych. Podstawowe wielkości depozytów to 1% dla kontraktów walutowych, 2 i 3 % dla CFD na towary i indeksy oraz 7 % dla CFD indeksowych.

3 Kontrakty CFD są instrumentami wysoce wystandaryzowanymi i obrót nimi podlega szczegółowym uregulowaniom. Jednostką transakcyjną dla CFD to jeden kontrakt - w przypadku walut znany jako LOT, który oznacza zakup lub sprzedaż jednostek jednej waluty za drugą. W przypadku CFD na towary, akcje i indeksy, wielkość kontraktu wynika ze zdefiniowanej specyfikacji. Można zawierać transakcje o nominale większym lub mniejszym od 1 lota, kupując lub sprzedając jego wielokrotność. Przykładowo, aby nabyć 150tys USD za PLN należy zawrzeć transakcję kupna 1,5 lotów na USD/PLN. Możliwe jest także inwestowanie w np. 0,1 lub 0,5 (pół) lota/kontraktu. Pozwala to na inwestycje rzędu nawet 300 złotych - depozyt dla 0,1 lota kontraktu na USD/PLN - czyli dostęp do rynku dla praktycznie każdego inwestora.

4 Transakcje na CFD dają możliwość korzystania z bardzo wysokiej dźwigni finansowej, umożliwiającej zawieranie transakcji nawet 100-krotnie większych niż stan środków inwestora na rachunku. Zatem żeby kupić np. 200 tys. USD wystarczy posiadać na swoim rachunku inwestycyjnym zaledwie 6 tys. PLN. Oczywiście zakup przez nas 2 lotów reprezentujących 200 tysięcy USD nie oznacza, że jesteśmy posiadaczami tej kwoty i możemy ją wypłacić z naszego rachunku inwestycyjnego. Rozliczenie transakcji na kontraktach różnic kursowych następuje tylko i wyłącznie poprzez porównanie kursu otwarcia i zamknięcia danej transakcji. Nabycie 2 lot-ów oznacza, że nasze ewentualne zyski ze zmiany kursu walutowego naliczane będą nie od 6 tys. PLN a od kwoty 200 tysięcy USD. Tak wysoka dźwignia finansowa oznacza, że w przypadku wzrostu kursu USD do PLN zarobimy stukrotnie więcej niż w przypadku rzeczywistego zakupu dolarów za kwotę 6 tys. PLN.

5 Przykłady transakcji Załóżmy, że przewidujemy osłabienie się polskiej waluty w stosunku do waluty europejskiej ze względu na prawdopodobne podanie się do dymisji rządu i prawdopodobieństwo przedterminowych wyborów. Na rachunku inwestycyjnym w inwestor posiada PLN a aktualny kurs EUR/PLN wynosi 3,9840. Inwestor jest przekonany o trafności swojej analizy rynku i postanawia zaryzykować kupując 2 loty EUR/PLN po kursie 3,9840. Zawarcie takiej transakcji oznacza, że inwestor posiada obecnie otwartą pozycję na wzrost kursu EUR/PLN o nominale EUR. Na zabezpieczenie transakcji zostanie pobrany depozyt początkowy w wysokości 2*4.000 PLN, czyli PLN. Inwestor zarobi na w/w transakcji, jeżeli kurs EUR/PLN będzie wyższy niż 3,9840 a straci, jeżeli będzie niższy niż 3,9840. Prześledźmy zatem stan naszego rachunku inwestycyjnego w zależności od hipotetycznych zmian kursu na rynku.

6 Dzień pierwszy - na zamknięciu dnia kurs EUR/PLN wynosił 3,9700. Strata inwestora z wyceny wynosi: *(3,97-3,9840)= PLN. Inwestor decyduje się jednak przetrzymać pozycję i przerolować ją na następny dzień. Operacja rolowania przebiega automatycznie. Otwarta pozycja inwestora zostanie zastąpiona nową, identyczną pozycją tzn. będzie on miał kupione EUR/PLN po kursie 3,9840, jego rachunek zostanie obciążony kwotą punktów swapowych za jeden dzień. Jako że zgodnie z Tabelą Punktów Swapowych np. gdy punkty swapowe za jeden lot wynoszą 29 PLN to rachunek inwestora zostanie obciążony kwotą: 2*29 PLN = 58 PLN. Dzień drugi - na zamknięciu dnia kurs EUR/PLN wynosił 3,9880. Zysk inwestora z wyceny wynosi: *(3,988-3,9840) = 800 PLN. Inwestor stwierdza jednak, że zysk w wysokości 800 PLN jest dla niego niewystarczający i postanawia przetrzymać pozycję do następnego dnia, rolując ją tak jak w dniu poprzednim. Znowu jego konto zostaje obciążone kwotą 58 PLN z tytułu ujemnych punktów swapowych.

7 Dzień trzeci - o godzinie 14:00 pojawia się informacja o dymisji rządu i przedterminowych wyborach, rynek jest niespokojny. O godzinie 15:15 kurs EUR/PLN wynosi już 4,0190. Inwestor stwierdza, że taki poziom kursu jest dla niego satysfakcjonujący i postanawia zamknąć pozycję, sprzedając ją po kursie 4,0190. Zysk inwestora wynosi: *(4,0190-3,9840) = 7 tys. PLN. Inwestor poniósł jednak koszty punktów swapowych za dwa dni. Tak więc zysk netto inwestora z przeprowadzonej operacji wynosi =7 000PLN 2 * 58 PLN = PLN

8 Przykład 2 Załóżmy teraz, że inwestor przewiduje wzmocnienie się polskiej waluty w stosunku do euro. Swoje przekonanie opiera na przewidywaniach, że po zakończeniu wojny w Zatoce Perskiej polskie firmy zdobędą intratne kontrakty na odbudowę Iraku, co przyczyni się do poprawy sytuacji gospodarczej w Polsce. Na rachunku inwestycyjnym w posiada 20 tys. PLN, aktualny kurs EUR/PLN wynosi 4,4630. Inwestor stwierdza, że ten kurs EUR/PLN jest za wysoki i długo się nie utrzyma, dlatego też postanawia sprzedać 2,5 lota EUR/PLN. Zawarcie takiej transakcji oznacza, że inwestor posiada obecnie otwartą pozycję na spadek kursu EUR/PLN o nominale 250 tys. EUR, na zabezpieczenie której z jego rachunku inwestycyjnego zostanie pobrany depozyt początkowy w wynosi 2,5 * 4,000 PLN, czyli 10 tys. PLN. Inwestor zarobi na w/w transakcji, jeżeli kurs EUR/PLN będzie niższy niż 4,4630 a straci, jeżeli będzie wyższy niż 4,4630. Dzień pierwszy - na zamknięciu dnia kurs EUR/PLN wynosił 4,48

9 Strata inwestora z wyceny wynosi: *(4,4630-4,48)= PLN. Inwestor decyduje przetrzymać pozycję i ją przerolować na następny dzień. Ze względu na fakt, że inwestor sprzedał EUR/PLN, zgodnie ż tabelą punktów swapowych jego konto inwestycyjne zostanie uznane dodatnimi punkami swapowymi z tytułu rolowania pozycji. Stan rachunku inwestora wzrośnie o 2,5 * 50 PLN = 125 PLN, jako że punkty swapowe za jeden dzień na krótkiej pozycji EUR/PLN za jeden lot wynoszą 50 PLN. Dzień drugi - wojska amerykańskie wkraczają do Bagdadu, co rokuje szybkie zakończenie konfliktu. Na rynkach światowych panuje euforia, indeksy giełdowe notują znaczne wzrosty. Kurs EUR/PLN o godzinie 16:10 spada do poziomu 4,3910. Inwestor stwierdza, że taki poziom kursu jest dla niego satysfakcjonujący i postanawia zamknąć pozycję. Zysk inwestora wynosi: * (4,4630-4,3910) = PLN. Dodatkowo inwestor zarobił na dodatnich punktach swapowych 125 PLN, zatem zysk netto z zamkniętej transakcji wynosi = PLN PLN = PLN

10 Rolowanie pozycji Codziennie o godz. 24:00 czasu polskiego wszystkie otwarte pozycje korygowane są o wartość tzw. punktów swapowych (w piątek ta korekta obejmuje 3 dni - sobotę, niedziele i poniedziałek). Konieczność takiego rozliczenia wynika z różnicy stóp procentowych pomiędzy walutami. W zależności od zajmowanej pozycji konto inwestora może być obciążane lub uznawane o wartość punktów swapowych dla odpowiedniej pary walut. Wartość rozliczenia obywa się zgodnie ze wzorem: Wartość rozliczenia = liczba kontraktów *wartość punktów swapowych w PLN Aby obliczyć wartość punktów swapowych w złotówkach, należy pomnożyć wielkości podane w adekwatnej tabeli przez wartość jednego pipsa dla danej pary walut, tak jak w przykładzie.

11 Przykład A: Dane do przykładu: Stawka Punktów Swapowych wyrażona w pipsach dla GBP/USD pozycja długa: -0,400, kurs USD/PLN 3,4 Wartość jednego pipsa w złotówkach dla par walut w których walutą kwotowaną jest USD (np: GBP/USD) wynosi: *0,0001*3,4=34 PLN (wartość nominalna kontraktu*minimalny krok notowania*kurs USD/PLN BID dla długiej pozycji, ASK dla krótkiej pozycji) Konto inwestora który posiada 2 loty GBP/USD pozycja długa codziennie o godz. 24:00 jest obciążane kwotą: 2* (-0,400)*34PLN = -27,2 PLN (liczba kontraktów*wartość puntów swapowych w pipsach*wartość jednego pipsa w PLN)

12 Przykład B: Dane do przykładu: Wartość Punktów Swapowych wyrażona w pipsach dla GBP/USD pozycja krótka: +0,300 Konto inwestora który posiada krótką pozycję na 5 kontraktach GBP/USD codziennie o godz. 24:00 jest uznawane kwotą: 5* (+0,3)*34PLN = +51 PLN (liczba kontraktów*wartość puntów swapowych w pipsach*wartość jednego pipsa w PLN) W związku z oparciem Instrumentów Finansowych opiewających na cenę oleju opałowego (HEATINGOIL), gazu ziemnego (NATGAS), benzyny bezołowiowej (GASOLINE), ropy naftowej (OIL), soi (SOYBEAN), kukurydzy (CORN), pszenicy (WHEAT) oraz 10-letniej obligacji rządu Stanów Zjednoczonych (TNOTE) o odpowiednie kontrakty futures, Poszczególni brokerzy wprowadzili mechanizm korygujący punkty swapowe w momencie rolowania daty dostawy.

13 Mechanizm ten jest korektą techniczną ceny Instrumentu dokonaną poprzez zastosowanie specjalnej stawki punktów swapowych. Celem tego działania jest oczyszczenie ceny z czynników pozarynkowych związanych ze zmianą daty dostawy instrumentu bazowego. Korekta ta wynika ze specyfiki rynku niektórych instrumentów, gdzie transakcje z datą dostawy spot są rzadkością, natomiast handel koncentruje się na transakcjach z datą dostawy 1, 2, lub 3- miesięczną. Daty dostawy dla instrumentów bazowych w stosunku do instrumentów HEATINGOIL, NATGAS, GASOLINE, OIL, CORN, SOYBEAN, WHEAT, TNOTE podawane są w stosownych tabelach.

14 Wpływ wypłaty dywidendy na instrumenty inwestycyjne Wypłaty dywidend przez spółki, których akcje są instrumentami bazowymi CFD na akcje, a także przez spółki których akcje wchodzą w skład indeksów giełdowych które są instrumentami bazowymi CFD na indeksy giełdowe, kwotowane przez danego brokera. W związku z wypłatami dywidend przez spółki, których akcje są instrumentami bazowymi CFD na akcje a także przez spółki których akcje wchodzą w skład indeksów giełdowych które sa instrumentami bazowymi CFD na indeksy giełdowe, kwotowanych przez brokerów, co powoduje obniżenie wartości teoretycznej w/w instrumentów, pozycje nie zamknięte podczas sesji poprzedzającej pierwszą sesje na której instrumenty bazowe będą już notowane bez prawa do dywidendy, będą skorygowane o dodatkowe punkty swapowe zawierające oprócz jednodniowego (a w przypadku piątkowej sesji trzydniowego) wyniku z rolowania pozycji także punkty wynikające ze wspomnianego, teoretycznego spadku wartości danego instrumentu.

15 Przykład A: Spółka GE ogłasza wypłatę dywidendy. Akcje GE bez prawa do dywidendy notowane będą od dnia 18 września Inwestor w dniu 17 września 2008 posiada na koniec sesji pozycję długą na CFD którego instrumentem bazowym są akcje spółki GE. Punkty swapowe dla tego instrumentu wynoszą 0,225, a punkty wynikające z dywidendy 31. Oznacza to, że o godz. 00:00 pozycja inwestora zostanie skorygowana (uznana) o = pkt. Punkty swapowe dla pozycji krótkiej wynoszą 0,064. Jeżeli inwestor w dniu 17 września 2008 na koniec sesji posiada pozycję krótką, to zostanie ona skorygowana (obciążona) o = pkt. Jeżeli inwestor nie chce, żeby jego pozycja została obciążona o dodatkowe punkty swapowe, musi zamknąć swoją pozycję do godz. 22:00. Może ewentualnie otworzyć ją ponownie następnego dnia, a wartość całej pozycji nie ulegnie zmianie.

16 Przykład B: Spółka CITIGROUP wchodząca w skład indeksu Dow Jones Industrial Average który jest instrumentem bazowym dla instrumentu USACASH ogłasza wypłatę dywidendy. Akcje CITIGROUP bez dywidendy notowane będą od dnia 18 września 2008 roku. Spadek wartości indeksu wynikający ze spadku wartości teoretycznej akcji spółki CITIGROUP wynosi 30 pkt. Inwestor w dniu 17 września 2008 posiada na koniec sesji pozycje długą na instrumencie USACASH. Punkty swapowe dla tego instrumentu wynoszą 1,680 a punkty wynikające ze spadku wartości indeksu 30. Oznacza to, że o godzinie 00:00 pozycja inwestora zostanie skorygowana (uznana) o 1, = 28,320 Punkty swapowe dla pozycji krótkiej wynoszą 0,744 Jeżeli inwestor w dniu 17 września 2008 na koniec sesji posiada pozycję krótka, to zostanie ona skorygowana (obciążona) o 0, = - 29,256

17 Jeżeli inwestor nie chce, żeby jego pozycja została obciążona o dodatkowe punkty swapowe, musi zamknąć swoją pozycję do godz. 22:00. Może ewentualnie otworzyć ją ponownie następnego dnia, a wartość całej pozycji nie ulegnie zmianie. Poszczególni brokerzy zastrzegają sobie prawo do nie korygowania pozycji za pomocą punktów swapowych w przypadku, jeżeli spadek teoretycznej wartości danego instrumentu, spowodowany wypłatą dywidendy jest znikomy w stosunku do wartości nominalnej tego instrumentu i spreadu z jakim kwotowany jest ten instrument.

18 Jak zarządzać ryzykiem walutowym - przykłady Podmioty dążące do świadomego zarządzania ryzykiem walutowym które powstaje w trakcie prowadzenia podstawowej działalności gospodarczej mogą rozważyć zastosowanie zarówno pełnego zabezpieczenie ryzyka kursowego (podejście konserwatywne) jak i aktywnego kształtowanie ekspozycji. Podejście pasywne pełne zabezpieczenie Przedsiębiorstwo X podpisało kontrakt z firma niemiecką na dostawę elementów do linii produkcyjnej o wartości 250,000 EUR, którego realizacja (i płatność) nastąpi za półtora miesiąca. Perspektywa nadchodzących wyborów i możliwych zawirowań na rynku złotego skłoniła je do zabezpieczenia pozycji.

19 Działanie Przedsiębiorstwo dokonuje zakupu 2,5 kontraktu (każdy o nominale EUR) na kurs EURPLN po kursie 3,88 zł. Ponieważ poprzez zajęcie długiej pozycji w walucie niżej oprocentowanej (euro) należy jeszcze wziąć pod uwagę konieczność poniesienia kosztu jej utrzymania przez okres zabezpieczenia (punkty swapowe) efektywny kurs zabezpieczenia wyniósł 3,8920.

20 Konsekwencje Zgodnie ze wcześniejszymi oczekiwaniami kurs EURPLN wzrósł po ogłoszeniu wyniku wyborów osiągając w dniu dokonania płatności poziom 4,02 zł, zatem na dokonanie tej płatności przedsiębiorstwo musiało wydać zł. Jednocześnie jednak zamknięto pozycję w kontraktach, co dało dodatni wynik na transakcji w wysokości zł. W rezultacie pomimo wzrostu kursu EURPLN o ponad 3.5% koszt zakupu pozostał na oczekiwanym poziomie. Oczywiście w przypadku spadku kursu korzystniejszy kurs wymiany w dniu dokonywania płatności zostałby wyrównany poprzez ujemny wynik na transakcji zabezpieczającej.

21 Podejście aktywne częściowe zabezpieczenie Podejście aktywne opiera się na wykorzystaniu oczekiwań danego podmiotu dotyczących kształtowania się przyszłych kursów rynkowych dla zarządzania wielkością ekspozycji walutowej. W przedstawionym powyżej przykładzie o podejściu aktywnym można by mówić w sytuacji, gdyby przedsiębiorstwo oczekując osłabienia złotego dokonało transakcji o większym nominale niż wartość zabezpieczanej płatności, np. 3,5 kontraktu.

22 Konsekwencje W porównaniu z sytuacją w której firma nie stosuje żadnego rodzaju zabezpieczenia ekspozycja na ryzyko przy podejściu aktywnym ulega zmniejszeniu, jednocześnie powstaje możliwość skorzystania z rosnącego kursu EURPLN. Aktywne podejście może polegać nie tylko na pozostawianiu ekspozycji na zmiany kursów walut, ale również na wyborze dogodnego momentu do dokonania transakcji zabezpieczającej. Trzeba jednak zwrócić uwagę, iż tego typu podejście wymaga nie tylko ustalenia szczegółowych i sztywnych zasad zarządzania pozycją, ale również bardziej rozbudowanych i sprawnie funkcjonujących systemów raportowania i kontroli.

23 Przykładowe transakcje na rynku Forex, Futures, Indeksach oraz CFD 1. Zakup pary EUR/USD Źródło:

24 Stan początkowy: Stan środków na rachunku: 100 USD. Wielkość dźwigni finansowej na rachunku: 1:200. Zakładamy, iż o godzinie 09:15 dokonujemy transakcji kupna 0,1 lota pary EUR/USD (tj jednostek waluty bazowej) po aktualnym kursie rynkowym 1,5415 USD za 1 EUR. Bez zastosowania dźwigni finansowej w celu sfinansowania tej inwestycji niezbędne byłoby posiadanie na rachunku1,5415*10000 = USD. Większość brokerów umożliwia zastosowanie dźwigni finansowej 1:200, dzięki czemu w celu zawarcia takiej pozycji rynkowej niezbędny będzie depozyt zabezpieczający w wysokości 0,5% wartości transakcji tj /200 = 77,08 USD. Dla nominału transakcji równego 0,1 lota, wielkość 1 pipsa dla party walutowej EUR/USD (tj. zmiana kursu walutowego o 0,0001) wyniesie 1 USD zysku/straty na rachunku.

25 Tego samego dnia, o godzinie 21:45 kurs EUR/USD osiąga wartość 1,5550. Zakładamy, iż do zamknięcia posiadanej pozycji rynkowej dochodzi właśnie po tej cenie. Na rachunku inwestora odnotowany zostanie zysk, gdyż transakcja kupna pary EUR/USD została zamknięta po kursie wyższym, niż kurs po którym została otwarta. Zysk na transakcji w wartościach punktowych równy jest 1,5550-1,5415 = 0,0135 (tj. 135 pipsów). Zysk na rachunku inwestora w wielkościach pieniężnych równy będzie zatem 135*1 = 135 USD. Stopa zwrotu z inwestycji (w odniesieniu do kapitału początkowego) wyniesie zatem 135% w przeciągu 12 h. 30 min. Stan końcowy: Stan środków na rachunku: ,00 = 235,00 USD.

26 2. Sprzedaż pary EUR/USD

27 Stan początkowy: Stan środków na rachunku: 2000 USD. Wielkość dźwigni finansowej na rachunku: 1:100. O godzinie 09:10 podjęta została decyzja o zajęciu pozycji krótkiej (sell) pary EUR/USD o nominale 1 lota (tj jednostek waluty bazowej) po aktualnej cenie rynkowej 1,5730 USD za 1 EUR. W celu otwarcia takiej pozycji nie jest niezbędne wcześniejszy zakup euro lub posiadanie rachunku prowadzonego w euro, z uwagi na fakt, iż wszystkie kalkulacje przeprowadzane będą w walucie depozytowej rachunku. Bez zastosowania dźwigni finansowej, w celu otwarcia pozycji niezbędne byłby posiadanie na rachunku 1,5730* = USD. Dzięki wykorzystaniu oferowanej przez danego brokera dźwigni finansowej 1:100 w celu otwarcia pozycji rynkowej o nominale 1 lota (tj jednostek waluty bazowej), niezbędne jest posiadanie jedynie 1% wartości kontraktu /100 = 1573 USD.

28 Przy nominale pozycji wynoszącym 1 lota, wielkość 1 pipsa dla pary EUR/USD (tj. zmiana kursu walutowego o 0,0001) wyniesie 10 USD. O godzinie 15:55 kurs EUR/USD osiągnął wartość 1,5640. Zakładamy, iż do zamknięcia posiadanej pozycji rynkowej dochodzi właśnie po tej cenie. Na rachunku inwestora odnotowany zostanie zysk, gdyż transakcja sprzedaży pary EUR/USD została zamknięta po kursie niższym, niż kurs po którym została otwarta. Zysk na transakcji w wartościach punktowych równy jest 1,5730-1,5640 = 0,0090 (tj. 90 pipsów). Zysk na rachunku inwestora w wielkościach pieniężnych równy będzie zatem 90*10 = 900 USD. Stopa zwrotu z inwestycji (w odniesieniu do kapitału początkowego) wyniesie zatem 45% w przeciągu 6 h. 45 min. Stan końcowy: Stan środków na rachunku: = 2900,00 USD.

29 3. Kupno Ropy Naftowej (Kontrakt CFD)

30 Stan początkowy: Stan środków na rachunku: 1000 USD. O godzinie 14:15 podjęta została decyzja o zakupie 0,5 lota ropy naftowej (#QM) po aktualnej cenie rynkowej 137,55 USD za jedną baryłkę (jeden kontrakt na ropę naftową opiewa na 500 baryłek ropy). Depozyt na rynku ropy naftowej wynosi 1350 USD dla wielkości nominalnej 1 lota, tak więc przy transakcji o wielkości 0,5 lota depozyt zabezpieczający równy będzie 1350*0,5 = 675 USD. Przy nominale transakcji równej 1 lot, jeden punkt kontraktu (tj. zmiana punktowa indeksu o 0,01) równy jest 5,00 USD zysku/straty, jak wynika ze specyfikacji [#QM]. Jako że opisywana transakcja równa jest 0,5 lota, wielkość 1 punktu wynosi 2,50 USD. Następnego dnia o godzinie 16:30 cena baryłki ropy osiąga wartość 144,70 USD. Zakładamy, iż do zamknięcia posiadanej pozycji rynkowej dochodzi właśnie po tej cenie. Na rachunku inwestora odnotowany zostanie zysk, gdyż transakcja zakupu [#QM] została zamknięta po kursie wyższym, niż kurs po którym została otwarta.

31 Zysk będzie równy zatem 144,70-137,55 = 7.15 USD (tj. 715 pipsów). Zysk na rachunku równy będzie zatem 715*2,50 = 1787,50 USD. Przy kalkulacji wielkości zysku odnotowanego na zrealizowanej transakcji należy uwzględnić prowizję brokera za przeniesienie pozycji na kolejny dzień (SWAP dla pozycji długiej), który zgodnie ze specyfikacją #QM równy jest 10 USD. Dla przykładowej pozycji będzie to zatem 10*0,5 = 5 USD. Ostateczny wynik na transakcji równy będzie: 1787,5-5 = 1782,5 USD. Stopa zwrotu z inwestycji (w odniesieniu do kapitału początkowego) wyniesie 178,25% w przeciągu jednego dnia. Stan końcowy: Stan środków na rachunku: ,50 = 2782,50 USD.

32 Egzamin z AFiT

33 1. Otwarcie pozycji long następuje poprzez: (1 pkt.) a) kupno papierów wartościowych na rynku wtórnym, b) sprzedaż posiadanych akcji, c) kupno papierów wartościowych w celu oddania ich prawnemu właścicielowi, d) żadna z powyższych odpowiedzi. 2. Otwarcie pozycji short następuje w momencie: (1 pkt.) a) kupna papierów wartościowych w celu oddania ich prawnemu właścicielowi, b) sprzedaży posiadanych akcji, c) kupno papierów wartościowych na rynku wtórnym, d) sprzedaży pożyczonych papierów wartościowych. 3. Przyjęło się, że należy otwierać pozycje: (1 pkt.) a) long w trendzie spadkowym a short w trendzie wzrostowym, b) long i short w trendzie bocznym, c) long w trendzie wzrostowym a short w trendzie spadkowym, d) wyłącznie pozycje long ponieważ otwieranie pozycji short zostało zakazane po czarnym czwartku oraz wobec kryzysu państw stery Euro.

34 4. Na jakiej przesłance opiera się analiza techniczna? (1 pkt.) a) rynek dyskredytuje wszystko, b) wolumen podlega trendom, c) historia powtarza się d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 5. W poniższej tabeli (Tabela 1) w kolumnie liczba otwartych pozycji na rynku wstaw symbole odpowiadające określeniom: A rośnie, B spada, C pozostaje bez zmian (4 pkt.)

35 6. Trend boczny (horyzontalny) występuje gdy: (1 pkt.) a) lokalne szczyty jak i dołki są coraz wyżej położone na wykresie, b) kolejne lokalne szczyty i dołki są położone coraz niżej, c) ceny utrzymują się wewnątrz określonego przedziału (kanału), d) następuje otwarcie notowań. 7. Rynkiem niedźwiedzia zwykło nazywać się sytuację gdy na rynku występuje: (1 pkt.) a) trend wzrostowy, b) trend spadkowy, c) trend boczny, d) nie ma takiego określenia. 8. Rynkiem lwa zwykło nazywać się sytuację gdy na rynku występuje: (1 pkt.) a) trend wzrostowy, b) trend spadkowy, c) trend boczny, d) nie ma takiego określenia.

36 a) 9. Poniższy rysunek (Rys. 1) przedstawia budowę linii świecy. Jako C zostało oznaczone (1 pkt.) a) maksimum, b) minimum, c) otwarcie, d) zamknięcie. Rys Na poniższym rysunku, na podstawie wskazań wstęgi Bollingera zaznacz sygnały kupna i sprzedaży stosując następujące oznaczenia: K sygnał kupna (2 pkt.) L S sygnał sprzedaży

37 11. RSI jest to (1 pkt.) a) jest to wskaźnik zbieżności i rozbieżności średnich kroczących i pozwala określić kierunek trendu i jego zmianę, b) jest to wskaźnik zmian cen, który informuje o tym jak dynamicznie zmienia się kurs, c) wskaźnik siły względnej pozwalający określić wykupienie lub wyprzedanie rynku, d) żadna z powyższych odpowiedzi. 12. Na poniższym wykresie znajdują się wartości wskaźnika RSI. Zaznacz sygnały kupna i sprzedaży stosując następujące oznaczenia (2 pkt.) L K sygnał kupna, S sygnał sprzedaży

38 a) Wbrew rozpowszechnionym opiniom, nie jest giełdą w ogólnym znaczeniu tego słowa, lecz jest raczej rozproszonym, elektronicznym systemem handlu akcjami, b) - Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych druga co do wielkości obrotów giełda świata, c) jest indeksem w skład którego wchodzi 500 firm o największej kapitalizacji, d) jest to platforma handlu giełdowego stworzona przez giełdy paryską, amsterdamską, brukselską, do których później dołączyła też giełda w Lizbonie, e) łączy w sobie cechy zwykłego inwestowania w akcje z cechami czystej spekulacji. Ma miejsce jeśli wszystkie pozycje tradera zostają otwarte i zamknięte w ciągu tej samej sesji giełdowej. f) sam podejmuje decyzję co, kiedy i za ile kupić na podstawie własnych analiz lub przeczucia, itd. do l 13. W zaznaczonym obszarze wpisz następujące terminy: (12 pkt.) S&P500, TAS, WIG, trader, NYSE, makler, SMA, ECN, ETF, Euronext, NASDAQ, arbitraż, Level2, EMA, daytrading.

39 14. Mierzy aktywność w amerykańskim sektorze wytwórczym. Wartość poniżej 50 oznacza, że gospodarka jest w recesji. Powyższy opis odnosi się do (1 pkt.) a) PKB, b) ISM, c) dynamika produkcji przemysłowej, d) dynamika sprzedaży detalicznej. 15. Co to jest branie płynności? (1 pkt.) a) dostawienie zlecenia kupna/sprzedaży do kolejki na wybranym ecn-ie, b) wybieranie akcji ze zleceń stojących w kolejce, c) ukrywanie zleceń, d) wszystkie odpowiedzi są błędne. 16. Uzupełnij kolumnę Nazwa okresu w poniższej tabeli (Tab. 2). (1 pkt.) A Market-open B Post-Market C Pre-Market

40 17. Metoda handlu przynosząca najmniejsze możliwe profity przypadające na jedną transakcję przy jak największej częstotliwości handlu. W ramach tej metody inwestorzy realizują zyski rzędu kilku dziesiątych części centa na transakcji wykonując 500 i więcej transakcji w ciągu jednej sesji nazywa się: (1 pkt.) a) spreadowanie, b) skalpowanie, c) golenie, d) surfing. 18. W zaznaczonym obszarze wpisz następujące terminy: (4 pkt.) L Trailing Stop, Market Order, Stop Loss, Limit Order a) - zlecenie, które służy do automatycznego zamknięcia zlecenia, które znajduje się w zysku, jednak zysk ten jest zagrożony przez spadki (dla długiej pozycji) lub wzrosty kursów (dla krótkiej pozycji). b) - zlecenie polegające na automatycznym zamknięciu pozycji w przypadku, gdy jest ona stratna, a poziom tej straty określa inwestor. c) - zlecenie kupna lub sprzedaży papierów wartościowych po najlepszej do uzyskania cenie w czasie, kiedy takie zlecenie pojawi się na giełdzie. d) - w przypadku zlecenia kupna, transakcja zostanie przeprowadzona po cenie nie wyższej niż określony limit natomiast w przypadku zlecenia sprzedaży, transakcja zostanie przeprowadzona po cenie nie niższej niż limit. Zlecenie to można wykorzystywać zarówno do otwierania, jak i zamykania pozycji.

41 19. Na poniższym rysunku (Rys. 4) zaznaczono formację cenową: (1 pkt.) L a) chorągiewkę, b) flagę, c) diament, d) klin zniżkujący. Rys Na poniższym rysunku (Rys. 5) zaznaczono: (1 pkt.) a) doji, b) długie cienie, c) szpulki, d) świece wysokiej fali.

42 21. Na poniższych rysunkach (Rys. 6-7) zaznacz i nazwij formacje cenowe (4 pkt.) L

Podstawy przedsiębiorczości kolokwium zakres materiału

Podstawy przedsiębiorczości kolokwium zakres materiału Podstawy przedsiębiorczości kolokwium zakres materiału - zadania obliczeniowe (zgodne z zawartością plików PP_Cw1.pdf, PP_Cw2.pdf i PP_Cw3.pdf) - analiza fundamentalna i techniczna (podstawowe różnice),

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Zakres materiału na egzamin

ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Zakres materiału na egzamin ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM Zakres materiału na egzamin Podstawowe pojęcia - terminy - analiza fundamentalna i techniczna (podstawy, różnice), - trader, makler (cechy, różnice),

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Zakres materiału na kolokwium

ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Zakres materiału na kolokwium ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM Zakres materiału na kolokwium Podstawowe pojęcia - terminy - analiza fundamentalna i techniczna (podstawy, różnice), - trader, makler (cechy,

Bardziej szczegółowo

Poradnik Inwestora część 4. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych

Poradnik Inwestora część 4. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych Poradnik Inwestora część 4 Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach Jednostka transakcyjna Rynek walutowy Standardową jednostką transakcyjną na rynku Forex jest tzw. lot oznaczający

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 4 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Jesteś tu: Bossa.pl» Edukacja» Forex» Wprowadzenie» Pips, spread, lot Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Popularny wśród traderów punkt to nic innego jak przyjęty na rynku standard minimalnego kroku

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 1 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 7 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 5 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki na rynku Forex. www.xtb.pl

Pierwsze kroki na rynku Forex. www.xtb.pl Pierwsze kroki na rynku Forex www.xtb.pl Przebieg szkolenia Trochę historii, czyli podwaliny rynku Forex Kluczowe pojęcia Jak liczyć Platformy transakcyjne Historia Podwaliny rynku wymiany walut powstały

Bardziej szczegółowo

Poradnik Inwestora część 5. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych

Poradnik Inwestora część 5. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych Poradnik Inwestora część 5 Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach Wartości kontraktów Rynek walutowy Kalkulacja wartości kontraktów na których dokonujemy obrotu na rynku

Bardziej szczegółowo

Krok 4: Zamykamy pozycję

Krok 4: Zamykamy pozycję Krok 4: Zamykamy pozycję Skoro już wiemy, w jakim celu będziemy dokonywać zakupu (zajęcie długiej pozycji) lub sprzedaży (zajęcie krótkiej pozycji), powinniśmy wiedzieć, w jaki sposób zakończyć naszą transakcję.

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na GPW

Kontrakty terminowe na GPW Kontrakty terminowe na GPW Czym jest kontrakt terminowy? Umowa między 2 stronami: nabywcą i sprzedawcą Nabywca zobowiązuje się do kupna instrumentu bazowego w określonym momencie w przyszłości po określonej

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na akcje

Kontrakty terminowe na akcje Kontrakty terminowe na akcje Zawartość prezentacji podstawowe informacje o kontraktach terminowych na akcje, zasady notowania, wysokość depozytów zabezpieczających, przykłady wykorzystania kontraktów,

Bardziej szczegółowo

Jak i gdzie zarabiać na spadkach?

Jak i gdzie zarabiać na spadkach? Jak i gdzie zarabiać na spadkach? Wielu nieprofesjonalnych inwestorów trapi ciągle koszmar krachu giełdowego. Zasypywani codziennie informacjami, artykułami, analizami, raportami, które często są przejawem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem

Zarządzanie Kapitałem Zarządzanie Kapitałem mforex Klaudia Morawska, Warszawa, 23.09.2015 r. Rynek FX W skrócie FX, to międzynarodowy rynek walutowy. Jest to rynek międzybankowy, utworzony w roku 1971, kiedy to kursy walut

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Instalacja platformy... 2 2. Logowanie do rachunku demo... 3 3. Logowanie do rachunku rzeczywistego... 5 4. Informacje o rachunku... 6 dibre.pl 1 1. Instalacja platformy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kontraktach CFD

Przewodnik po kontraktach CFD Przewodnik po kontraktach CFD Inwestuj na zagranicznych spółkach w polskim domu maklerskim! PRZEWODNIK PO KONTRAKTACH CFD Czym są kontrakty CFD? CFD to skrót od angielskiego terminu Contract for difference,

Bardziej szczegółowo

Należy zauważyć, iż z tego typu inwestycjami wiąże się również obowiązek podatkowy.

Należy zauważyć, iż z tego typu inwestycjami wiąże się również obowiązek podatkowy. Ogólny opis istoty kontraktów na różnice kursowe na rynku OTC oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w takie kontrakty INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty

Bardziej szczegółowo

1. Rynek Forex. a) Opis rynku

1. Rynek Forex. a) Opis rynku 1. Rynek Forex a) Opis rynku Forex (FX) jest globalnym rynkiem, na którym za pośrednictwem internetu odbywa się handel walutami. Aktualnie rynek Forex jest najpopularniejszą alternatywną formą inwestowania

Bardziej szczegółowo

Jaki jest limit odległości ceny aktywacji od ceny rynkowej dla zleceń oczekujących? Czy mogę zająć pozycje przeciwstawne w jednym instrumencie?

Jaki jest limit odległości ceny aktywacji od ceny rynkowej dla zleceń oczekujących? Czy mogę zająć pozycje przeciwstawne w jednym instrumencie? Jesteś tu: Bossa.pl Jaki jest limit odległości ceny aktywacji od ceny rynkowej dla zleceń oczekujących? W normalnych warunkach rynkowych nie ma limitu odległości ceny aktywacji od ceny rynkowej (wyjątek

Bardziej szczegółowo

Rynek Finansowy Platforma Transakcyjna XTB-Trader

Rynek Finansowy Platforma Transakcyjna XTB-Trader Rynek Finansowy Platforma Transakcyjna XTB-Trader wszystkie forex, towary, rynki giełda w jednym miejscu Czym jest Rynek Finansowy? Najprościej jest to rynek, na którym dokonuje się transakcji instrumentami

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem

Zarządzanie Kapitałem Zarządzanie kapitałem kluczem do sukcesu W trakcie prac nad tworzeniem profesjonalnego systemu transakcyjnego niezbędne jest, aby uwzględnić w nim odpowiedni model zarządzania kapitałem (ang. money management).

Bardziej szczegółowo

Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex)

Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex) Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex) Istotą inwestowania za pomocą kontraktów różnic kursowych (KRK, CFD) jest zarabianie na różnicy pomiędzy kursem z momentu rozpoczęcia transakcji,

Bardziej szczegółowo

Główne informacje dotyczące specyfiki rynku OTC

Główne informacje dotyczące specyfiki rynku OTC ul. Abpa Baraniaka 88A, 61-131 Poznań telefon: +48 61 679 44 44 e-mail: biuro@efixdm.pl Główne informacje dotyczące specyfiki rynku OTC Spis treści 1. Co to jest rynek OTC? 2. Co to jest kontrakt CFD?

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika mforex WEB

Instrukcja użytkownika mforex WEB Instrukcja użytkownika mforex WEB Kontakt: e-mail: info@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika...

Bardziej szczegółowo

K O N T R A K T Y T E R M I N O W E

K O N T R A K T Y T E R M I N O W E "MATEMATYKA NAJPEWNIEJSZYM KAPITAŁEM ABSOLWENTA" projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego K O N T R A K T Y T E R M I N O W E Autor: Lic. Michał Boczek

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny oparty na wskaźnikach technicznych

System transakcyjny oparty na wskaźnikach technicznych Druga połowa ubiegłego stulecia upłynęła pod znakiem dynamicznego rozwoju rynków finansowych oraz postępującej informatyzacji społeczeństwa w skali globalnej. W tym okresie, znacząco wrosła liczba narzędzi

Bardziej szczegółowo

Wielokrotne zamknięcie przez. Zlecenie po cenie rynkowej. Zlecenie oczekujące z limitem

Wielokrotne zamknięcie przez. Zlecenie po cenie rynkowej. Zlecenie oczekujące z limitem Jesteś tu: Bossa.pl» Edukacja» Forex» Wprowadzenie» Rodzaje zleceń Platforma transakcyjna BOSSAFX dopuszcza składanie zarówno zleceń natychmiastowych jak i oczekujących o wolumenie od 0.01 do 30 lotów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rynków walutowych

Wprowadzenie do rynków walutowych Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego Wykład 1 1 Czym jest Forex? 2 Przykład rachunku 3 Jak grać na giełdzie? 4 Trend i średnie kroczące 5 Język MQL Tematyka wykładów: Ogólne informacje o rynkach

Bardziej szczegółowo

Dużo Mocnej Adrenaliny (DMA) na polskim i globalnym rynku akcji

Dużo Mocnej Adrenaliny (DMA) na polskim i globalnym rynku akcji Dużo Mocnej Adrenaliny (DMA) na polskim i globalnym rynku akcji forex, wszystkie towary, rynki giełda w jednym miejscu Czym są Equity DMA? Handel na Equity DMA odpowiada transakcjom zawieranym na akcjach

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Kontrakty terminowe w teorii i praktyce Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt to umowa między 2 stronami Nabywca/sprzedawca zobowiązuje się do kupna/sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe bez tajemnic. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe bez tajemnic. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Kontrakty terminowe bez tajemnic Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Agenda: ABC kontraktów terminowych Zasady obrotu kontraktami Depozyty zabezpieczające Zabezpieczanie i spekulacja Ryzyko inwestowania

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe i forex SPIS TREŚCI

Kontrakty terminowe i forex SPIS TREŚCI Kontrakty terminowe i forex Grzegorz Zalewski SPIS TREŚCI Część I Teoria Rozdział pierwszy: Zasady działania rynków terminowych Otwieranie i zamykanie pozycji Pozycje długie i krótkie Równanie do rynku

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 6 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Platforma Transakcyjna X-Trade obsługa, analiza, transakcje

Platforma Transakcyjna X-Trade obsługa, analiza, transakcje Platforma Transakcyjna X-Trade obsługa, analiza, transakcje Paweł Śliwa X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. www.xtb.pl 1 Platforma X-Trader: to kompletne i w pełni profesjonalne narzędzie służące inwestowaniu

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w mforex Trader Instrukcja

Pierwsze kroki w mforex Trader Instrukcja Pierwsze kroki w mforex Trader Instrukcja mforex@mbank.pl 22 697 4774 mforex.pl Spis treści 1. Instalacja platformy... 3 2. Logowanie do rachunku demo... 3 3. Logowanie do rachunku rzeczywistego... 5 4.

Bardziej szczegółowo

OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS

OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS Możliwości inwestycyjne akcje, kontrakty, opcje Akcje zysk: tylko wzrosty lub tylko spadki (krótka sprzedaż), brak dźwigni finansowej strata: w zależności od spadku

Bardziej szczegółowo

Analiza danych w biznesie

Analiza danych w biznesie Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego Wykład 1 1 Rynki walutowe, kontrakty, akcje 2 Podstawowe definicje związane z rynkiem walutowym 3 Price Action 4 5 Analiza fundamentalna 6 Przykłady systemów

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Informacje o Rynkach FX

Informacje o Rynkach FX Informacje o Rynkach FX 1. Warunki Ogólne Niniejszy dokument pt. Informacje o Rynkach zawiera informacje dotyczące oferowanych przez nas Rynków FX. Informacje o Rynkach stanowią część Umowy zawieranej

Bardziej szczegółowo

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ArbitraŜ z wykorzystaniem kontraktów terminowych FW20 oraz PLNCASH

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ArbitraŜ z wykorzystaniem kontraktów terminowych FW20 oraz PLNCASH X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ArbitraŜ z wykorzystaniem kontraktów terminowych FW20 oraz PLNCASH Tomasz Uściński, XTB Wall Street, Zakopane 2007 1 ArbitraŜ MoŜliwość osiągania zysków bez ryzyka z

Bardziej szczegółowo

ING Turbo w praktyce. Twoje okno na globalne rynki akcji, surowców i walut. Bartosz Sańpruch, Nowe Usługi S.A.

ING Turbo w praktyce. Twoje okno na globalne rynki akcji, surowców i walut. Bartosz Sańpruch, Nowe Usługi S.A. ING Turbo w praktyce Twoje okno na globalne rynki akcji, surowców i walut Bartosz Sańpruch, Nowe Usługi S.A. Agenda Czym jest ING Turbo? Dostępne instrumenty bazowe Budowa certyfikatów Koszty i ryzyko

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH Jeden z najbardziej popularnych instrumentów zabezpieczających Pełne zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

Platforma transakcyjna BOSSA FX. Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna

Platforma transakcyjna BOSSA FX. Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna Platforma transakcyjna BOSSA FX Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna 1 Główne możliwości: składanie zleceń natychmiastowych i oczekujących prezentacja kwotowań rozbudowane

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 12 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW. Warszawa, 28 maja 2014 r.

Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW. Warszawa, 28 maja 2014 r. Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW Warszawa, 28 maja 2014 r. STANDARD USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN Standard kontraktu: Wielkość kontraktu: 1.000 jednostek waluty Kwotowanie: za 100 jednostek Godziny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader

Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika... 4 3.1. Nagłówek okna platformy... 5 3.2 Menu wyboru instrumentu...

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Ćwiczenia ZPI 1 Zysk/strata Zysk 1 3,89 4,19 4,33 Cena spot np. EURPLN Strata 1 Zysk/Strata nabywcy = Cena Spot Cena wykonania 2 Zysk/strata Zysk 1 Strata 1 3,89 4,19 4,33 Cena spot np. EURPLN Zysk/Strata

Bardziej szczegółowo

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem. Opcje na GPW 22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 9 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji.

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji. Średnie ruchome Do jednych z najbardziej znanych oraz powszechnie wykorzystywanych wskaźników analizy technicznej, umożliwiających analizę trendu zaliczyć należy średnie ruchome (ang. moving averages).

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 3 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Strategie arbitrażowe w praktyce Tomasz Korecki

Strategie arbitrażowe w praktyce Tomasz Korecki Strategie arbitrażowe w praktyce Tomasz Korecki Kwotowania EUR/USD u brokera A: Kupno: 1,4001 Sprzedaż: 1,4002 Kwotowania EUR/USD u brokera B: Kupno: 1,4003 Sprzedaż: 1,4005 Ile możemy zarobić na transakcji

Bardziej szczegółowo

Rynek walutowy - Forex

Rynek walutowy - Forex Rynek walutowy - Forex 1 Rynek FOREX Największy rynek świata Rynek wymiany walut Wielkość dziennych obrotów wynosi ok. 4 bln USD Rynek OTC Globalny charakter rynku Funkcjonuje 24 godziny na dobę przez

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 6 1.7 Wyloguj... 6 2.

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji a rynek Forex w Polsce

Rynek akcji a rynek Forex w Polsce AB C Rynku Forex Rynek akcji a rynek Forex w Polsce RYNEK AKCJI FOREX Godziny handlu 8 30 16 30 w dni robocze 24 h 00 00 ) przy wzrostach, jak i przy spadkach. Ograniczenie Ograniczenia handlu 83 mln EURO

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 11 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 2 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Platforma Transakcyjna X-Trader, podstawy AT, zarządzanie wielkością pozycji.

Platforma Transakcyjna X-Trader, podstawy AT, zarządzanie wielkością pozycji. Platforma Transakcyjna X-Trader, podstawy AT, zarządzanie wielkością pozycji. Łukasz Pisarek X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. www.xtb.pl 1 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 1 Platforma X-Trader:

Bardziej szczegółowo

KROK 4 OTWIERANIE POZYCJI

KROK 4 OTWIERANIE POZYCJI KROK 4 OTWIERANIE POZYCJI Istotą inwestowania za pomocą kontraktów różnic kursowych (KRK, CFD) jest zarabianie na różnicy pomiędzy kursem z momentu rozpoczęcia transakcji, a kursem z chwili jej zakończenia.

Bardziej szczegółowo

Opcje na GPW (I) Możemy wyróżnić dwa rodzaje opcji: opcje kupna (ang. call options), opcje sprzedaży (ang. put options).

Opcje na GPW (I) Możemy wyróżnić dwa rodzaje opcji: opcje kupna (ang. call options), opcje sprzedaży (ang. put options). Opcje na GPW (I) Opcje (ang. options) to podobnie jak kontrakty terminowe bardzo popularny instrument notowany na rynkach giełdowych. Ich konstrukcja jest nieco bardziej złożona od kontraktów. Opcje można

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. Kontrakty terminowe Slide 1 Podstawowe zagadnienia podstawowe informacje o kontraktach zasady notowania, depozyty zabezpieczające, przykłady wykorzystania kontraktów, ryzyko związane z inwestycjami w kontrakty,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013)

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013) Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 roku Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013) 1. w artykule 3 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 587/2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie: określenia trybu i warunków świadczenia usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Ćwiczenia ZPI 1 Kupno opcji Profil wypłaty dla nabywcy opcji kupna. Z/S Premia (P) np. 100 Kurs wykonania opcji (X) np. 2500 Punkt opłacalności X + P 2500+100=2600 WIG20 2 Kupno opcji Profil wypłaty dla

Bardziej szczegółowo

Opcje jako uzupełnienie portfela inwestycyjnego

Opcje jako uzupełnienie portfela inwestycyjnego Opcje jako uzupełnienie portfela inwestycyjnego forex, wszystkie towary, rynki giełda w jednym miejscu Istota opcji Łac. optio- oznacza wolna wola, wolny wybór Kontrakt finansowy, który nabywcy daje prawo

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. OPCJE Opcja jest prawem do kupna lub sprzedaży określonego towaru po określonej cenie oraz w z góry określonym terminie. Stanowią formę zabezpieczenia ekonomicznego dotyczącego ryzyka niekorzystnej zmiany

Bardziej szczegółowo

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia. Opcje na GPW (II) Wbrew ogólnej opinii, inwestowanie w opcje nie musi być trudne. Na rynku tym można tworzyć strategie dla doświadczonych inwestorów, ale również dla początkujących. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

POZNAJ RYNEK FOREX W 10 MINUT

POZNAJ RYNEK FOREX W 10 MINUT POZNAJ RYNEK FOREX W 10 MINUT OSTRZEŻENIE O WYSOKIM RYZYKU INWESTYCYJNYM Obrót na rynku Forex oraz kontraktami różnic kursowych (CFD) jest działalnością spekulacyjną, niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka

Bardziej szczegółowo

Wyróżniamy trzy rodzaje kontraktów terminowych: Forwards Futures Opcje

Wyróżniamy trzy rodzaje kontraktów terminowych: Forwards Futures Opcje Echo ćwiczeń... Transakcje terminowe (kontrakty terminowe) Transakcja terminowa polega na zawarciu umowy zobowiązującej sprzedającego do dostarczenia określonego co do ilości i jakości dobra, będącego

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANA TRANSAKCJA FX SWAP

NEGOCJOWANA TRANSAKCJA FX SWAP Jeden z najbardziej popularnych instrumentów służący przesuwaniu terminów rozliczenia przepływów walutowych Obowiązek rozliczenia transakcji po ustalonych kursach Negocjowana transakcja FX swap polega

Bardziej szczegółowo

Działając w najlepiej pojętym interesie Klientów HFT Brokers w sytuacji trudnych do przewidzenia, a mogących mieć

Działając w najlepiej pojętym interesie Klientów HFT Brokers w sytuacji trudnych do przewidzenia, a mogących mieć Warszawa dn. 15.06.2016 WAŻNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z NADCHODZĄCĄ ZMIANĄ DEPOZYTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z REFERENDUM W SPRAWIE WYSTĄPIENIA WIELKIEJ BRYTANII Z UNII EUROPEJSKIEJ Szanowni Klienci, Działając

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 10 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

MSSF 7 - potencjalny wpływ ryzyka rynkowego

MSSF 7 - potencjalny wpływ ryzyka rynkowego *connectedthinking Aktualności MSSF Wyjaśnienie działań IASB* MSSF 7 - dodatek l MSSF 7 - potencjalny wpływ ryzyka rynkowego Potencjalny wpływ ryzyk rynkowych jest jednym z ważniejszych problemów, na jakie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KONTRAKTY TERMINOWE I FOREX. TEORIA I PRAKTYKA. Jesteś tu: Bossa.pl KONTRAKTY TERMINOWE I FOREX. TEORIA I PRAKTYKA.

ZMIANY KONTRAKTY TERMINOWE I FOREX. TEORIA I PRAKTYKA. Jesteś tu: Bossa.pl KONTRAKTY TERMINOWE I FOREX. TEORIA I PRAKTYKA. Jesteś tu: Bossa.pl KONTRAKTY TERMINOWE I FOREX. TEORIA I PRAKTYKA. KONTRAKTY TERMINOWE I FOREX. TEORIA I PRAKTYKA. Grzegorz Zalewski Wydawnictwo: Linia IV edycja, rok wydania 2010 okładka: twarda/obwoluta

Bardziej szczegółowo

Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji.

Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji. Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji. Możesz być pewien, że będziemy się starać by Twoja inwestycja była zyskowna. Dlaczego? Bo zyskujemy tylko wtedy, kiedy Ty zyskujesz. Twój

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 13 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Transakcje repo Swapy walutowe (fx swap)

Transakcje repo Swapy walutowe (fx swap) Rynek pieniężny Transakcje repo Swapy walutowe (fx swap) oraz Reverse Jednoczesna sprzedaż i przyszłe odkupienie papieru wartościowego Cena Nabycia i Cena Odkupu Równoważnych Papierów Wartościowych Sprzedający

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTY WALUTOWE. Warszawa, kwiecień 2014-1-

KONTRAKTY WALUTOWE. Warszawa, kwiecień 2014-1- KONTRAKTY WALUTOWE Warszawa, kwiecień 2014-1- PARY WALUT USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN Krajowy rynek międzybankowy: Ponad 95% transakcji to pary walut EUR/PLN i USD/PLN 90% transakcji zawieranych jest w godzinach

Bardziej szczegółowo

Kontrakty różnic kursowych (CFD)

Kontrakty różnic kursowych (CFD) Ostrzeżenie dla inwestorów 28/02/2013 Kontrakty różnic kursowych (CFD) Najważniejsze przesłania Kontrakty różnic kursowych (CFD) to złożone produkty, które nie muszą być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI z dnia 24 września 2016 roku. BASIC PREMIUM, STANDARD PREMIUM, PROFESSIONAL PREMIUM 0 0 Stała opłata zgodnie z opisem poniżej*

TABELA OPŁAT I PROWIZJI z dnia 24 września 2016 roku. BASIC PREMIUM, STANDARD PREMIUM, PROFESSIONAL PREMIUM 0 0 Stała opłata zgodnie z opisem poniżej* 1. Ogólne Tytuł Opłata miesięczna za prowadzenie Rachunku BASIC, STANDARD, PROFESSIONAL TABELA OPŁAT I PROWIZJI z dnia 24 września 2016 roku BASIC PREMIUM, STANDARD PREMIUM, PROFESSIONAL PREMIUM PROFESSIONAL

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie OPCJE NA WIG 20 W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE OPCJE NA WIG 20 Opcje na WIG20 to popularny instrument, którego obrót systematycznie rośnie. Opcje dają ogromne

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji OTC z dnia 17 lipca 2016 roku BASIC PREMIUM, STANDARD PREMIUM PROFESSIONAL PREMIUM

Tabela Opłat i Prowizji OTC z dnia 17 lipca 2016 roku BASIC PREMIUM, STANDARD PREMIUM PROFESSIONAL PREMIUM Tabela Opłat i Prowizji OTC z dnia 17 lipca 2016 roku 1. a) Tabela Opłat i Prowizji (OTC) Rodzaj rachunków Tytuł Opłaty lub Prowizji BASIC, STANDARD, BASIC, STANDARD FLAT FEE Równowartość 829 przy liczbie

Bardziej szczegółowo

Szybki start na rynku FOREX Czyli jak rozpocząć inwestowanie na największym rynku świata.

Szybki start na rynku FOREX Czyli jak rozpocząć inwestowanie na największym rynku świata. Szybki start na rynku FOREX Czyli jak rozpocząć inwestowanie na największym rynku świata. mforex@mbank.pl 22 697 4774 mforex.pl Czym jest rynek Forex? Forex to skrót od Foreign Exchange (FX), czyli wymiany

Bardziej szczegółowo

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. OPCJE Slide 1 Informacje ogólne definicje opcji: kupna (call)/sprzedaŝy (put) terminologia typy opcji krzywe zysk/strata Slide 2 Czym jest opcja KUPNA (CALL)? Opcja KUPNA (CALL) jest PRAWEM - nie zobowiązaniem

Bardziej szczegółowo

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 1 TROCHĘ HISTORII 1973 Fisher Black i Myron Scholes opracowują precyzyjną metodę obliczania wartości opcji słynny MODEL BLACK/SCHOLES 2 TROCHĘ HISTORII 26 kwietnia 1973

Bardziej szczegółowo

Szybki start na rynku FOREX

Szybki start na rynku FOREX Szybki start na rynku FOREX Czyli jak zacząć przygodę z inwestowaniem na największym rynku świata. Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Czym jest rynek Forex? Forex

Bardziej szczegółowo

Czy opcje walutowe mogą być toksyczne?

Czy opcje walutowe mogą być toksyczne? Katedra Matematyki Finansowej Wydział Matematyki Stosowanej AGH 11 maja 2012 Kurs walutowy Kurs walutowy cena danej waluty wyrażona w innej walucie np. 1 USD = 3,21 PLN; USD/PLN = 3,21 Rodzaje kursów walutowych:

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 15 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG1006TMS10 1

Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG1006TMS10 1 instrumentów finansowych i opis ryzyka I. WPROWADZENIE II. Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie Klientom istoty instrumentów finansowych rynku nieregulowanego (OTC) oraz powiadomienie o ryzykach

Bardziej szczegółowo

Cała prawda o rynku walutowym

Cała prawda o rynku walutowym X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Cała prawda o rynku walutowym Adam Narczewski X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. 1 forex, indeksy, towary. masz x możliwości Rynek finansowy można podzielić na: Rynek

Bardziej szczegółowo

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu.

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu. Formularz oceny adekwatności i odpowiedniości instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Kontrakty Terminowe na indeks IRDN24. materiał informacyjny

Kontrakty Terminowe na indeks IRDN24. materiał informacyjny Kontrakty Terminowe na indeks IRDN24 materiał informacyjny 1 Kontrakty typu FUTURES Ogólne informacje: Notowane kontrakty: kontrakty terminowe na indeks IRDN24 Wykonanie kontraktu poprzez rozliczenie pieniężne

Bardziej szczegółowo

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014 Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014 Agenda Wprowadzenie Definicja kontraktu Czynniki wpływające

Bardziej szczegółowo

Opcje Giełdowe. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW

Opcje Giełdowe. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW Opcje Giełdowe Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW Warszawa, 7 maja 2014 Czym są opcje indeksowe (1) Kupno opcji Koszt nabycia Zysk Strata Prawo, lecz nie obligacja, do kupna lub sprzedaży instrumentu

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo