WDROŻENIE SYSTEMU TRANSAKCYJNEGO UTP NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WDROŻENIE SYSTEMU TRANSAKCYJNEGO UTP NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH"

Transkrypt

1 WDROŻENIE SYSTEMU TRANSAKCYJNEGO UTP NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SEMINARIUM W RAMACH PROGRAMU E-AKADEMIA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA 14 STYCZNIA 2014 R.

2 Agenda spotkania Przesłanki biznesowe uruchomienia projektu Organizacja Projektu Zarządzanie projektem System UTP Podsumowanie

3 Agenda spotkania Przesłanki biznesowe uruchomienia projektu Organizacja Projektu Zarządzanie projektem System UTP Podsumowanie

4 Przesłanki biznesowe Koszt wdrożenia to oczywiste, ale nie jedyne, kryterium wyboru. Zmiana technologii system Warset został wdrożony w 2000 roku, z punktu widzenia technologii - w zupełnie innej epoce. Nowe rozwiązanie powinno być zgodne z obecnymi trendami w zakresie architektury i technologii. Koszty utrzymania Warset oparty był na komputerach Tandem (Compaq/HP), słabo skalowalnych i kosztownych w utrzymaniu. Nowy system powinien zapewnić skalowalność, a przede wszystkim być opartym na powszechnie wykorzystywanej technologii. Uznany standard zakup rozwiązania w standardzie europejskim i powszechnie wykorzystywanego na światowym rynku kapitałowym. Pozwoli to na tańsze i prostsze podłączenie do systemu transakcyjnego GPW globalnych klientów. 4

5 Przesłanki biznesowe Konkurencyjność rozwiązania w dobie rywalizacji giełd z MTF ami, a także globalizacji rynku kapitałowego istotne jest posiadanie przez operatora (giełdę) systemu transakcyjnego pozwalającego na osiąganie bardzo niskiego poziomu latency oraz znaczących przepustowości systemu. Solidny partner dostawcą rozwiązania powinien być nie tylko partner technologiczny, ale również przyszły partner biznesowy. Dostawca powinien dysponować nie tylko pożądaną technologią, ale również potencjałem pozwalającym na realizację wspólnych przedsięwzięć biznesowych. Nowoczesne funkcjonalności rozwiązanie oprócz poprawy technicznych parametrów (szybkości, wydajności, przepustowości) powinno, poprzez nowe funkcjonalności: Poprawić płynność notowanych instrumentów finansowych. Umożliwić inwestorom stosowanie najnowocześniejszych strategii inwestycyjnych. Stworzyć możliwości inwestowania na GPW dla nowych grup inwestorów. Potencjalnie włączyć rynek polski w sieć rynków globalnych poprzez zastosowanie systemu znanego inwestorom z całego świata. 5

6 Przesłanki biznesowe Obniżenie ryzyka operacyjnego system Warset był oparty na bardzo unikalnej technologii a w związku z tym dostęp do specjalistów znających tą technologie był bardzo ograniczony. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wybrała rozwiązanie Universal Trading Platform (UTP) i dostawcę New York Stock Exchange (NYSE Euronext). Bezpośrednim partnerem w projekcie wdrożenia nowego systemu transakcyjnego została firma NYSE Technologies. Umowa została podpisana w dniu 27 października Dostawa została podzielona na dwie fazy: Wdrożenie systemu UTP C (cash) Wdrożenie modułu UTP-D (derivatives) 6

7 Agenda spotkania Przesłanki biznesowe uruchomienia projektu Organizacja Projektu Zarządzanie projektem System UTP Podsumowanie

8 Organizacja projektu Metodyka GPW stosuje procedurę zarządzania projektami opartą na metodyce PMI. Dodatkowo, w trakcie prowadzenia projektu wykorzystywane są zaimplementowane na GPW procedury zgodne z ITIL (Change Management, Service Management, itp.). Narzędzia Proces zarządzania projektami jest wsparty narzędziami stworzonymi w ramach portalu korporacyjnego (MS Sharepoint). Dodatkowo wykorzystywany jest MS Project głównie harmonogramowanie i zarządzanie zasobami. Do komunikacji ze światem zewnętrznym (w ramach realizowanych projektów) służy dedykowany portal projektowy. NYSE Euronext przyjął naszą organizację i praktykę zarządzania projektami nie tylko na okres realizacji Przedsięwzięcia, ale także zaimplementował kilka elementów do swoich wewnętrznych procedur organizacyjnych. 8

9 Struktura projektowa 2 osoby z GPW Przedstawiciel KDPW Steering Committee Przedstawiciel NYSE Reprezentanci CG Project Board Darek Kułakowski Project Manager Project Sponsor Business Analyst Technical Support Development & Interfaces External Relationships Regulations & Compliance Market Operational And Control PMO 4 osoby 4 osoby 4 osoby 5 osób 3 osoby 4 osoby 5 osób Project Teams Project Processes 1. Migration management Dariusz Kułakowski 2. Documentation management 3. Training management 4. Change management 5. Security and DRP 6. Test management 7. Education & Public Relation 8. Compliance 9

10 Struktura projektowa - obszary Business Analyst (Functional) obszar projektowy odpowiadający za: przygotowanie i zatwierdzenie Specyfikacji Funkcjonalnej Systemu parametryzację systemu as is po podpisaniu Delivery Agreement określenie zmian i przeprowadzenie modyfikacji w regulacjach giełdowych i okołogiełdowych przygotowanie procedur organizacyjnych i instrukcji wewnętrznych (w zakresie parametryzacji i obsługi operacyjnej systemu) testy funkcjonalne rozwiązania opracowanie i zatwierdzenie Strategii Migracji w zakresie obejmującym przejście KDPW i KNF z obecnego rozwiązania na UTP Technical Support obszar projektowy odpowiadający za: przygotowanie i zatwierdzenie Specyfikacji Technicznej Systemu przygotowanie infrastruktury techniczno systemowej dla poszczególnych faz wdrożenia: site preparation serwerownia (powierzchnia, klimatyzacja, energetyka, itp.) sprzęt i oprogramowanie systemowo-narzędziowe (zakup, instalacja, testy techniczne) sieć LAN i WAN oraz punkty dostępowe przygotowanie zespołów specjalistów odpowiadających za eksploatacje rozwiązania: administratorów i technologów operatorów przygotowanie niezbędnych procedur eksploatacyjnych w zakresie obsługi infrastruktury techniczno-systemowej testy technologiczne 10

11 Struktura projektowa - obszary Development & Interfaces obszar projektowy odpowiadający za: Przygotowanie specyfikacji zmian w interfejsach do obecnych systemów Zapewnienie spójności pomiędzy UTP a planowanymi systemami wewnętrznymi Przygotowanie specyfikacji zmian w systemach okołogieldowych w związku z wdrożeniem UTP Udział w instalacji i parametryzacji systemu as is Udział w testach External Relationship obszar projektowy odpowiadający za: Przeprowadzenie użytkowników systemu transakcyjnego GPW przez zmianę jaką była wymiana systemu Opracowanie i zatwierdzenie Strategii Migracji w zakresie obejmującym przejście wszystkich zewnętrznych klientów GPW (Członkowie Giełdy, data vendors, ISV) z obecnego rozwiązania na UTP Przygotowanie wszystkich zewnętrznych klientów GPW do integracji z UTP Testy i certyfikacje oprogramowania klienckiego Regulations & Compliance obszar projektowy odpowiadający za: Opracowanie umów o dostęp do systemu informatycznego Giełdy wszystkich, przyszłych użytkowników systemu: członków Giełdy, dystrybutorów informacji giełdowych, Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, KDPW_CCP (Izby Rozliczeniowej). Przeprowadzenie zmian w Regulaminie Giełdy i Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego Aktualizacja opisów procesów biznesowych i związanych z nimi procedurami i instrukcjami Koordynacja przeprowadzenia zmian w pozostałych dokumentach regulacyjnych 11

12 Struktura projektowa - obszary Market Operational & Control obszar projektowy odpowiadający za: Udział w instalacji i parametryzacji systemu as is Bieżąca eksploatacja instalacji as is Przygotowanie docelowej organizacji Giełdy w zakresie eksploatacji i utrzymania systemu transakcyjnego Przygotowanie (adaptacja) niezbędnych procedur eksploatacyjnych PMO odpowiedzialny w projekcie za wspieranie działań Project Managera i Zespołów Projektowych w zakresie: Zarządzanie budżetem, zasobami, harmonogramami Analizą ryzyk projektowych Zarządzanie jakością Obsługa prawna Sprawowanie funkcji kontrolnej nad realizowanymi w ramach obszarów projektowych procesami takimi jak: Zarządzanie dokumentacją rozwiązania Zarządzanie szkoleniami Zarządzanie zmianami Utrzymywanie spójnej informacji o architekturze rozwiązania i jego usługach Zarządzanie bezpieczeństwem Zarządzanie procesem integracji Zarządzanie testami Utrzymywanie repozytorium projektowego 12

13 Struktura projektowa - role W każdym obszarze projektowym oprócz zadań bezpośrednio związanych z danym obszarem realizowane są zadania (czynności) składające się na większą całość tzn. wymagające interakcji z innymi obszarami. Konieczna jest ich koordynacja (wystandaryzowana i jednolita dla każdego obszaru) i potraktowanie ich jako PROCESU z wyznaczeniem osoby odpowiedzialnej za dany, cały proces. Nie oznacza to dedykowanie danej osoby wyłącznie do tego procesu. Ważne jest natomiast, aby nie raportowała ona do managera danego obszaru (posiada on jedynie wiedzę ograniczona do danego obszaru) tylko bezpośrednio do Project Managera (za pośrednictwem grupy zadaniowej PMO). 13

14 Struktura projektowa - role Documentation Officer odpowiada za: Opracowanie zakresu i struktury dokumentacji wdrażanego systemu, która powstanie w ramach projektu Pod pojęciem dokumentacji wyróżniliśmy następujące kategorie: Architektura systemu: funkcjonalna i techniczna Opisy procesów i usług Szczegółowa dokumentacja poszczególnych modułów i elementów systemu (funkcjonalna i techniczna) Specyfikację poszczególnych elementów na poziomie umożliwiającym budowanie rozwiązań (np. specyfikacja interfejsów, architektura i struktura baz danych, itp.) Podręczniki administratora i operatora Podręczniki użytkownika inne. Nadzorowanie i kontrolowanie powstawania dokumentacji Zarządzanie spójnością dokumentacji Nadzorowanie wprowadzania zmian w zakresie aktualizacji dokumentacji fragment procesu Change Management Zarządzanie wersjami dokumentacji Utrzymywanie repozytorium dokumentacji 14

15 Struktura projektowa role: Training Officer odpowiada za: Opracowanie harmonogramu szkoleń w zakresie: Rozwiązań technologicznych szkolenia administratorów i operatorów Aplikacji - szkolenia administratorów i operatorów Aplikacji szkolenia użytkowników końcowych wewnętrznych Aplikacji szkolenia maklerów i użytkowników z instytucji zewnętrznych Organizowanie szkoleń (lub zamawianie) Zarządzanie szkoleniami Nadzorowanie przygotowywania materiałów szkoleniowych Change Manager odpowiada za: Nadzorowanie wprowadzania zmian do systemu. Brak kontroli nad tymi zmianami, już na etapie tworzenia rozwiązania, może doprowadzić do sytuacji braku kontroli nad rozwiązaniem w momencie przejęcia go do eksploatacji. Ocena zasadności wprowadzenia zmiany Nadzorowanie kompletności zmiany (np. czy wraz ze zmianą w rozwiązaniu zostały wprowadzone zmiany w instrukcjach, dokumentacji, itp.) Dokumentowanie zmian utrzymywanie rejestru Zarządzanie wersjami oprogramowania 15

16 Struktura projektowa role: Migration Officer odpowiada za: Udział w opracowaniu i utrzymaniu strategii migracji Organizacja procesu integracji Planowanie zadań w ramach procesu migracji Koordynacja działań grup zadaniowych w procesie Integracji Przygotowanie scenariuszy awaryjnych w przypadku niepowodzenia wdrożenia systemu Kontrolowanie przebiegu procesu migracji zgodnie ze strategią Compliance Officer odpowiada za: Udział w opracowaniu nowych i aktualizacji obowiązujących regulacji i procedur Nadzór nad ich wdrożeniem Kontrola ich zgodności z regulacjami nadrzędnymi Ocena wpływu wdrożenia nowego rozwiązania na procesy biznesowe GPW Ocena wpływu wdrożenia nowego rozwiązania na organizację GPW 16

17 Struktura projektowa role: Security Manager odpowiada za: Zadbanie o wdrożenie mechanizmów kontroli (dostępu do systemu, dostępu do danych) zgodnych z Polityką Bezpieczeństwa Informacji i Teleinformatycznego oraz innych obowiązujących norm (ustaw) Zapewnienie wdrożenia bezpiecznego przepływu danych Weryfikacja procedur i instrukcji pod kątem bezpieczeństwa Opiniowanie rozwiązania z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu Modyfikacja (opracowanie) Planu Ciągłości Działania Opracowanie (nadzór nad opracowaniem) procedur typu disaster recovery Test Manager odpowiada za: Opracowanie harmonogramu testów: Technicznych (systemowych, wydajnościowych, disaster recovery, itp.) Funkcjonalnych Integracyjnych Planu Ciągłości Działania Nadzorowanie opracowywania i akceptowanie test scripts Nadzorowanie przebiegu procesu testowania na różnych poziomach projektu, w różnych obszarach i różnych podmiotów Uwaga: Ze względu na posiadane zasoby kadrowe konieczne było zlecenie pewnych prac do wykonania na zewnątrz. W szczególności usług specjalistycznych związanych z metodologią przeprowadzania testów. Zakontraktowano grupę testerów wykonujących proste ale żmudne i pracochłonne czynności związane z realizacją testów. 17

18 Plan Komunikacji Jeden z ważniejszych o ile nie najbardziej krytyczny element w procesie zarządzania projektami. Szczególnie istotny w przypadku projektów w których zaangażowanych jest wiele podmiotów. W projekcie UTP uczestniczyło blisko 100 podmiotów, w tym 30 zagranicznych. 18

19 Plan Komunikacji Repozytorium projektu zasoby informacyjne utrzymywane w ramach wewnętrznego Portalu Korporacyjnego zawierające m.in. Harmonogram projektu Raporty postępu prac Aktualizowany na bieżąco budżet projektu Rejestr ryzyk Dokumentację projektową utrzymywaną w uporządkowanej strukturze katalogowej Strukturę organizacyjną projektu Dostęp do repozytorium mieli wszyscy uczestnicy projektu. Cykliczne spotkania projektowe organizowane na następujących poziomach: Zarządu Projektu z udziałem Sponsora Projektu cykl tygodniowy Zarządu Projektu cykl tygodniowy Zespołów projektowych w zależności od tempa prac Cykliczne raporty z postępu prac Zespołów Projektowych cykl dwutygodniowy Raport z realizacji Projektu prezentowany Sponsorowi cykl miesięczny Raport z przebiegu Projektu prezentowany Radzie Nadzorczej cykl dwumiesięczny Eskalacja problemu Problemy pojawiające się w trakcie Projektu, nierozwiązane na poziomie Zarządu Projektu, były natychmiast eskalowane do Sponsora Projektu 19

20

21 Plan Komunikacji Zewnętrzny portal projektowy zasoby informacyjne (wersja polska i angielska) zawierające m.in. Harmonogram projektu Informacje ze spotkań projektowych (prezentacje, notatki) Dokumentację projektową utrzymywaną w uporządkowanej strukturze katalogowej Strukturę organizacyjną projektu Mechanizmy służące do raportowania zaawansowania prac po stronie wszystkich uczestników projektu System ankiet Fora dyskusyjne Listy zidentyfikowanych błędów w systemie Zgłaszanie incydentów i problemów W portalu zarejestrowanych było ponad 500 osób. Bezpośrednia opieka Każdy z klientów miał przydzielonego po stronie GPW bezpośredniego opiekuna który: udzielał bezpośredniego wsparcia pilotował problemy zgłaszane przez Klienta w razie potrzeby eskalował problemy na poziom Kierownika lub do Sponsora Projektu 21

22 Plan Komunikacji

23 Raporty lp ISV Podsumowanie 80% 70% 88% Zakończone CCG Zakończone CCG DC CCG GU CCG DC CCG DCT XDP HA BCP Tech Func Zakończone XDP Zgł. Zak. Zgł. Zak. Zgł. Zak. Zgł. Zak. Zgł. Zak. Zgł. Zak. Zgł. Zak. Zgł. Zak. 1 ALTP nd nd TAK T T T T ARBES TAK nd nd T T T T T T T T T T 3 ARISE TAK TAK TAK T T T T - - T T T T T T T T T T 4 ARQA TAK TAK TAK T T T T - - T T T T T T T T T T 5 ASSECO TAK TAK TAK T T T T - - T T T T T T T T T T 6 BLOOMBERG nd nd TAK T T T T BNP PARIBAS TAK nd nd T T T T T T T T T T 8 CAIT-PAP nd nd TAK T T T T CDM PEKAO SA nd nd TAK T T T T COMARCH TAK nd TAK T T T T T T T T T T T T 11 CREDIT SUISSE TAK nd nd T T T T T T T T T T 12 DM AMERBROEKRS nd nd TAK T T T T EO NETWORKS nd nd TAK T T T T FIDESSA TAK nd TAK T T T T T T T T T T T T 15 FIO BANKA (zawieszone) nd nd nd N N N N N N N N N N N N 16 GOLDMAN SACHS NIE nd nd T T N N N N T N T T 23

24 Agenda spotkania Przesłanki biznesowe uruchomienia projektu Organizacja Projektu Zarządzanie projektem System UTP Podsumowanie

25 Zarządzanie projektem Projekt wdrożenia systemu UTP prowadzony był zgodnie z metodyką GPW, realizowane więc były podstawowe procesy: Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie budżetem Zarządzanie zasobami Zarządzanie zmianami Zarządzanie harmonogramem Dodatkowo ze względu na uruchomienie systemu UTP w trybie przedprodukcyjnej eksploatacji zastosowanie miały procesy zarządcze funkcjonujące na GPW, a zgodne z zestawem best practices ITIL: Zarządzanie usługami Zarządzanie konfiguracją Zarządzanie zmianami Zarządzanie pojemnością Zarządzanie incydentami i problemami 25

26 Ryzyka Opóźnienia po stronie dostawcy oprogramowania dla GPW Błędy blokujące w dostarczonym oprogramowaniu Opóźnienia po stronie dostawców aplikacji klienckich i back - office dla CG Problemy z budową infrastruktury dostępowej Długi proces akceptacji nowych regulacji przez KNF Długi proces podpisania umów o dostęp do systemu notującego GPW Skomplikowane testy RollBack 26

27 Przesłanki zmiany strategii wdrożenia UTP 1. Minimalizacja ryzyka potencjalnego wdrożenia nowej technologii (w miejsce UTP-D), która byłaby wygaszana po określeniu przez NYSE Euronext & DB wspólnej, nowej roadmapy technologicznej. W połowie roku 2011 nie była znana decyzja: jaka technologia (platforma) do obsługi derywatów będzie wybrana jako standard w grupie połączonych giełd. 2. Minimalizacja ryzyka wdrożenia technologii w jej początkowym stadium funkcjonowania. UTP-C (Cash) jest systemem funkcjonującym od lat w grupie NYSE Euronext oraz na innych giełdach. UTP-D (Derivatives) był dopiero na etapie wdrażania na giełdzie NYSE Liffe (wcześniej podawane terminy wdrażania były przesuwane). Okres stabilizacji tej platformy przypadałby na wdrożenie na GPW. 3. Minimalizacja ryzyka znacznego przesunięcia wdrożenia UTP (obie platformy) ze względu na dużą czasochłonność uruchamiania bardzo skomplikowanych funkcjonalności specyficznych dla derywatów. Z przeprowadzonych spotkań projektowych wynika, że wprowadzenie funkcjonalności charakterystycznych dla rozwiniętych platform obrotu derywatami jest dużym wyzwaniem, nie tylko technologicznym, ale także czysto merytorycznym. 27

28 Agenda spotkania Przesłanki biznesowe uruchomienia projektu Organizacja Projektu Zarządzanie projektem System UTP Podsumowanie

29 Parametry techniczne UTP Wydajność systemu zleceń/sekundę. Skalowalność każde dodanie serwera Trading Unit pozwala na zwiększenie wydajności systemu o kolejne zleceń/sekundę. Latency (opóźnienie odpowiedzi): Latency door to door Latency wewnętrzne 650 microsekund 150 microsekund Pojemność systemu zleceń w trakcie sesji giełdowej. Wysoka dostępność potencjalne awarie poszczególnych komponentów obsługiwane bez wpływu na przebieg notowań. Disaster Recovery w przypadku poważnej awarii możliwa kontynuacja notowań w danym dniu giełdowym. 29

30 Ogólna Architektura Systemu UTP System transakcyjny Giełdy Papierów Wartościowych UTP Kanały dostępu do systemu KDPW WAN KDPW_CCP Członkowie Giełdy Członkowie Członkowie Giełdy Giełdy Komisja Nadzoru Finansowego Dystrybutorzy Informacji Dystrybutorzy Giełdowych Informacji Dystrybutorzy Giełdowych Informacji Giełdowych 30

31 Nowe funkcjonalności i usługi PEG nowy typ zlecenia - Limit zlecenia PEG automatycznie podąża za najlepszym limitem zlecenia kupna lub sprzedaży w arkuszu i przyjmuje ich limit, dzięki czemu zwiększa się szansa na realizację. Nowe typy ważności zleceń: Ważne na zamknięcie sesji Ważne na Najbliższy Fixing Ważne do czasu określonego przez składającego zlecenie System animatora rynku (SAR) - System przeznaczony do notowania instrumentów, dla których będzie istniał obowiązek posiadania animatora (np. instrumenty strukturyzowane, warranty). Kwotowania animatorów (Bulk/Mass Quotes) - Bulk/Mass Quotes są wykorzystywane przez animatorów w celu jednoczesnego wysłania kwotowań dla wielu instrumentów (1-150) w jednym komunikacie. 31

32 Trading Unit Trading Unit Obsługa zleceń w ramach UTP UTP MATRIX UTM Indexator DropCopy Gateway Order Gateway Sponsored Access XDP HPA WAN Systemy Członków Giełdy Systemy Członków Giełdy Systemy Członków Giełdy KDPW KDPW_CCP Dystrybutorzy Informacji Dystrybutorzy Giełdowych Informacji Dystrybutorzy Giełdowych Informacji Giełdowych 32

33 Mechanizm DropCopy System transakcyjny UTP Zgłoszenie wykorzystywania funkcjonalności Drop Copy Order Gateway Drop Copy Gateway Serwer 1 Serwer 2 Serwer 3 Risk Management System Systemy Członka Giełdy Drop Copy możliwość agregowania w jednym kanale zleceń (i związanych z nimi transakcji) składanych z wielu lokalizacji danego Członka Giełdy. 33

34 Nowe funkcjonalności i usługi High Performance Access - usługa dla biur maklerskich polegająca na zapewnieniu im możliwości instalacji w bezpośrednim sąsiedztwie systemu transakcyjnego GPW sprzętu i oprogramowania służącego wyłącznie generowaniu zleceń (handel algorytmiczny) lub przetwarzaniu informacji rynkowych. Usługa przeznaczona jest dla klientów wykorzystujących automatyczne systemy handlu, którzy będą chcieli zagwarantować sobie najszybszy dostęp do rynków GPW w celu przesyłania zleceń i odbioru danych rynkowych. Usługa ta gwarantuje wszystkim klientom identyczne i minimalne opóźnienie w komunikacji z systemem GPW. 34

35 Trading Unit Trading Unit High Performance Access UTP MATRIX UTM Indexator DropCopy Gateway Order Gateway XDP HPA WAN Członek Giełdy 35

36 Zmiana parametrów Mechanizm DropCopy Funkcjonalność Sponsored Access System transakcyjny UTP Zgłoszenie wykorzystywania funkcjonalności Drop Copy i DMA Zmiana parametrów DMA Sponsored Access Drop Copy Gateway Klient Umowa Członek Giełdy 36

37 Nowe funkcjonalności i usługi Automatyczne usuwanie zleceń w przypadku utraty połączenia danego Członka Giełdy usługa będzie wykorzystywana głównie przez Animatorów rynku w celu minimalizacji ryzyka związanego z brakiem kontroli nad zleceniami pozostającymi w arkuszach zleceń. IMS Internal Message Services usługa pozwalająca na uprzywilejowanie zleceń danego Członka Giełdy (lub grupy tzw. Konsorcjum) przy zawieraniu danej transakcji. Moduł UTP-W - grupa funkcjonalności wspierająca notowania warrant ów i certyfikatów strukturyzowanych. 37

38 38

39 Docelowa Architektura Systemu UTP System transakcyjny Giełdy Papierów Wartościowych System transakcyjny Giełdy Papierów Wartościowych UTP-CDE UTP-D Kanały dostępu do systemu Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Członkowie Giełdy Członkowie Członkowie Giełdy Giełdy WAN Komisja Nadzoru Finansowego Dystrybutorzy Informacji Dystrybutorzy Giełdowych Informacji Dystrybutorzy Giełdowych Informacji Giełdowych 39

40 Agenda spotkania Przesłanki biznesowe uruchomienia projektu Organizacja Projektu Zarządzanie projektem System UTP Podsumowanie

41 Podsumowanie System UTP został wdrożony 15 kwietnia 2013 roku. Projekt trwał 23 miesiące. Zaangażowanych po stronie GPW było około 30 osób (w tym w pełnym wymiarze czasu pracy 18). Dodatkowo zatrudniliśmy na okres trwania projektu sześciu wysoko wykwalifikowanych testerów pracujących pod nadzorem GPW. W projekt zaangażowanych było ponad 100 podmiotów (polskich i zagranicznych): 56 biur maklerskich (w wielu przypadkach powiązanych infrastrukturalnie z bankami) 32 dystrybutorów informacji 14 dostawców rozwiązań informatycznych (ISV) 3 instytucje rynku kapitałowego (Komisja Nadzoru Finansowego, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, KDPW_CCP) Przeprowadzono wielokrotnie testy funkcjonalne (każdy przebieg testów to realizacja blisko test scripts) w ramach których zdiagnozowano blisko 800 błędów różnej kategorii 41

42 Podsumowanie W trakcie testów przedwdrożeniowych zorganizowano i przeprowadzono: 55 sesji symulujących zwykły cykl giełdowy 11 ofert IPO 14 testów Wezwań 5 sesji z symulowana awarią skutkująca uruchomieniem Planu Ciągłości Notowań 19 sesji z symulowanymi awariami poszczególnych modułów UTP 3 Próby Generalne sesje symulujące codzienne aktywności uczestników obrotu 4 sesje symulujące proces migracji z WARSET na UTP 3 sesję z uruchomieniem procedury RollBack (powrót z UTP na system transakcyjny WARSET) 26 testów wydajnościowych i pojemnościowych Wiele testów prowadzonych było w dni wolne od pracy. W praktyce, ostatnie 3 miesiące przed wdrożeniem, na testy przeznaczone były niemal wszystkie weekendy. Występowały problemy wewnętrzne związane z motywacją, pozyskiwaniem właściwych zasobów, itp. 42

43 Czynniki sukcesu Proces przygotowawczy wdrożenie systemu UTP było zwieńczeniem realizacji długiego (1,5 letniego) programu zmian w architekturze teleinformatycznej GPW. W ramach portfela kilku projektów zrealizowano jeszcze w trakcie funkcjonowania poprzedniego systemu notującego następujące przedsięwzięcia: Wdrożenie tzw. Warstwy integrującej - modułu który separował wszystkie wewnętrzne aplikacje wspierające notowanie od systemu transakcyjnego i standaryzował komunikację wewnętrzną. Dzięki temu w trakcie wdrażania UTP był do przebudowy wyłącznie JEDEN interfejs wewnętrzny (zamiast 11) co w znakomity sposób skróciło proces integracji systemu transakcyjnego. Modernizacja sieci WAN wymiana technologii komunikacji z FrameRealy na MPLS wraz z rozbudową przepustowości sieci. W rezultacie sieć WAN w momencie rozpoczęcia projektu UTP była przygotowana do przyjęcia znacznie większego ruchu. Likwidacja komunikacji VSAT i przeniesienie dystrybucji na sieć WAN pozwoliło to na wcześniejsze przygotowanie wszystkich użytkowników systemu transakcyjnego GPW do odbioru danych giełdowych po łączach naziemnych. Dołączenie GPW do globalnej sieci SFTI dzięki rozszerzeniu dostępu telekomunikacyjnego do GPW poprzez sieć SFTI proces integracji zagranicznych Klientów Giełdy stał się łatwiejszy i szybszy. 43

44 SFTI Secure Financial Transaction Infrastructure 44

45 Czynniki sukcesu Znakomita komunikacja z otoczeniem giełdowym regularne spotkania, dyskusje bez unikania trudnych tematów oraz wspólna polityka wobec dostawców rozwiązań informatycznych (ISV) zbudowały dobre relacje, które w bardzo dużym stopniu pozwoliły na zakończenie z sukcesem projektu. Precyzyjnie zaplanowane i zrealizowane testy zbudowano wewnętrzne, dedykowane testom funkcjonalnym środowisko UTP wyposażone w specjalizowane narzędzia automatyzujące w znacznym stopniu proces testowania cech funkcjonalnych. Dodatkowo zaplanowano i zrealizowano szereg testów z udziałem całego środowiska rynku kapitałowego. Testy symulujące sesje giełdowe weryfikacja cech funkcjonalnych systemu UTP oraz systemów z nim współpracujących oraz ich integracji Testy wydajnościowe i pojemnościowe ocena wydajności i pojemności systemu UTP oraz systemów z nim współpracujących oraz infrastruktury Testy migracji weryfikacja procedury przeprowadzenia migracji oraz sprawności rozwiązań informatycznych ją wspierających Testy RollBack - weryfikacja procedury powrotu do systemu WARSET oraz sprawności rozwiązań informatycznych ją wspierających Testy Planu Ciągłości Działania weryfikacja procedur związanych z zachowaniem ciągłości działania zarówno GPW jak i uczestników rynku oraz sprawności rozwiązań informatycznych je wspierających weryfikacja Testy Gotowości (Dress Rehersal) weryfikacja sprawności funkcjonowania operacyjnego całego rynku kapitałowego (wszystkich uczestników obrotu: Członków Giełdy, Uczestników Rozliczających, data vendors, KDPW, KDPW_CCP, KNF) 45

46 Czynniki sukcesu Sprawność organizacyjna służb informatycznych: Dostawa i wdrożenie systemu WARSET odbywało się w trybie turnkey solution tzn. dostawca odpowiedzialny był za zakup i instalację sprzętu dla GPW oraz wszystkich zewnętrznych użytkowników, budowę sieci dostępowej WAN, instalację i integrację systemu aplikacyjnego oraz testy akceptacyjne. GPW odpowiadała jedynie za integrację systemu WARSET z wewnętrznymi rozwiązaniami informatycznymi oraz kwestie regulacyjne. Tylko w tym celu zatrudniono blisko 20 nowych pracowników. W projekcie wdrożenia UTP dostawca odpowiadał jedynie za przeprowadzenie wstępnych testów aplikacji oraz fizyczną dostawę rozwiązania. Za pozostały zakres przedsięwzięcia odpowiadała Giełda. Zostało to zrealizowane wyłącznie siłami wewnętrznymi GPW (na czas trwania projektu zatrudniono jedynie 6 testerów). Możliwe to było dzięki wysokiemu poziomowi motywacji pracowników oraz uzyskania wysokiej efektywności organizacyjnej. Automatyzacja testów funkcjonalnych: Zostało zbudowane dedykowane, wewnętrzne środowisko testowe UTP wyposażone w specjalistyczne narzędzia pozwalające na budowanie specyficznych scenariuszy testowych i tests scripts oraz wykonywanie ich w sposób niemal automatyczny. 46

47 Czynniki sukcesu Wczesne osiągnięcie gotowości operacyjnej: Prawie 6 miesięcy przed terminem wdrożenia została osiągnięta pełna gotowość operacyjna. Oznaczało to, iż: system UTP był uruchamiany i zamykany codziennie, w standardowych godzinach sesji obsługiwał go docelowy zespół operacyjny (Market Operational & Control) działając na bazie docelowych regulacji, procedur i instrukcji przedmiotem obrotu były dokładnie te same instrumenty jakie były notowane na systemie WARSET wszystkie operacje na papierach (dywidenda, przydział, prawa poboru, itp.) pojawiające się w systemie WARSET były również przeprowadzane tego samego dnia w ramach UTP wszyscy docelowi użytkownicy starali się być obecni na platformie UTP i wykonywali (dublowali) swoje standardowe operacje Można powiedzieć, że przez okres blisko 6 miesięcy funkcjonowały równolegle dwie giełdy. Oficjalna oparta na systemie WARSET, w ramach którego odbywały się właściwe notowania i były zawierane rzeczywiste transakcje oraz druga, symulacyjna prowadzona z udziałem całego środowiska rynku kapitałowego, z wykorzystaniem systemu UTP. 47

48 Pytania / Dyskusja Dariusz Kułakowski Członek Zarządu (CIO) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ul. Książęca 4, Warszawa

UTP nowy system transakcyjny na GPW nowe szanse dla wszystkich grup inwestorów

UTP nowy system transakcyjny na GPW nowe szanse dla wszystkich grup inwestorów UTP nowy system transakcyjny na GPW nowe szanse dla wszystkich grup inwestorów IT w instytucjach finansowych Leszno, 14 marca 2013 Co to jest UTP? System notujący opracowany i funkcjonujący w grupie NYSE

Bardziej szczegółowo

UNIVERSAL TRADING PLATFORM (UTP) NOWOCZESNA PLATFORMA OBROTU GPW

UNIVERSAL TRADING PLATFORM (UTP) NOWOCZESNA PLATFORMA OBROTU GPW UNIVERSAL TRADING PLATFORM (UTP) NOWOCZESNA PLATFORMA OBROTU GPW System UTP dla rynku Zaoferowanie rynkowi rozwiązania o najwyższych światowych standardach funkcjonalnych oraz technicznych Stworzenie warunków

Bardziej szczegółowo

UTP Nowoczesna technologia na GPW

UTP Nowoczesna technologia na GPW UTP Nowoczesna technologia na GPW Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. UTP nowoczesna technologia na GPW system opracowany i funkcjonujący w grupie NYSE Euronext należący do najnowocześniejszych rozwiązań funkcjonujących

Bardziej szczegółowo

WSE goes global with UTP

WSE goes global with UTP GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE WSE goes global with UTP UTP - nowy system transakcyjny na GPW System transakcyjny UTP (Universal Trading Platform) to nowa jakość w dziedzinie technologii na warszawskiej

Bardziej szczegółowo

UTP NOWY SYSTEM TRANSAKCYJNY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

UTP NOWY SYSTEM TRANSAKCYJNY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE UTP NOWY SYSTEM TRANSAKCYJNY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE UTP NOWY SYSTEM TRANSAKCYJNY GPW System transakcyjny UTP (Universal Trading Platform) to nowa jakość w dziedzinie technologii na warszawskiej

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Usługi GPW. Dział Rozwoju Rynku

Usługi GPW. Dział Rozwoju Rynku Usługi GPW Dział Rozwoju Rynku Usługi GPW Podstawowe informacje Struktura Usługi GPW Order Management 1 3 CoD (on NYSE CCG) RMA WebPAM 5 RTS Gateway (on NYSE XDP) RFS Drop Copy (on NYSE CCG DC) 4 PAM Workstation

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UTP NA GPW W WARSZAWIE

SYSTEM UTP NA GPW W WARSZAWIE Biuro Maklerskie SYSTEM UTP NA GPW W WARSZAWIE 1/7 15 kwietnia 2013 roku Warset system informatyczny dotychczas obsługujący GPW zastąpiony zostaje przez UTP (Universal Trading Platform - Uniwersalna Platforma

Bardziej szczegółowo

UTP Najważniejsze informacje

UTP Najważniejsze informacje UTP Najważniejsze informacje UTP - Universal Trading Platform / Uniwersalna Platforma Obrotu System wykorzystywany między innymi na giełdzie w: Nowym Jorku Paryżu Brukseli Katarze Zalety UTP Możliwość

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center

Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center studium przypadku Mirek Piotr Szydłowski Ślęzak Warszawa, 17.05.2011 2008.09.25 WWW.CORRSE.COM Firma CORRSE Nasze zainteresowania zawodowe

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Piotr Krząkała Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Strategia firmy Każda organizacja działająca we współczesnym biznesie powinna posiadać określoną strategię działania i na tej bazie budować system

Bardziej szczegółowo

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie Wybór ZSI Zakup standardowego systemu System pisany na zamówienie Zalety: Standardowy ZSI wbudowane najlepsze praktyki biznesowe możliwość testowania przed zakupem mniej kosztowny utrzymywany przez asystę

Bardziej szczegółowo

Specjalny Raport Portalu Inwestycje-Gieldowe.pl Zmiana systemu WARSET na UTP

Specjalny Raport Portalu Inwestycje-Gieldowe.pl Zmiana systemu WARSET na UTP Specjalny Raport Portalu Inwestycje-Gieldowe.pl Zmiana systemu WARSET na UTP Spis treści System znany z NYSE Euronext także na GPW...2 Skrócenie czasu notowań...3 Zmiany w zleceniach giełdowych...4 1.Nowości

Bardziej szczegółowo

Organizacja obrotu giełdowego

Organizacja obrotu giełdowego Organizacja obrotu giełdowego Notowania na warszawskiej giełdzie prowadzone są w systemie obrotu WARSET. System WARSET zapewnia pełną automatyzację przekazywania zleceń i zawierania transakcji, sprawny

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. Bartosz Szczęch. bartosz.szczech@it.integro.pl. Starszy Konsultant MS Dynamics NAV

Metodyka wdrożenia. Bartosz Szczęch. bartosz.szczech@it.integro.pl. Starszy Konsultant MS Dynamics NAV Metodyka wdrożenia Bartosz Szczęch Starszy Konsultant MS Dynamics NAV bartosz.szczech@it.integro.pl Wyróżniamy następujące etapy wdrożenia rozwiązania ERP: Analiza Projekt Budowa Uruchomienie Działanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B.

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B. W zawiązku z otrzymaniem dofinansowania na projekt: Zautomatyzowany system B2B elektronicznej wymiany dokumentów i danych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2:Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska, Dariusz Wawrzyniak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Plan prezentacji 1 Architektura

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3-CPI-WZP-44/13 Lp. Zakres wykonywanych czynności Liczba osób Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją. Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o.

Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją. Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o. Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o. 1 Typowy model w zarządzaniu IT akceptacja problem problem aktualny stan infrastruktury propozycja

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA CSIOZ-WZP.65.48.20 Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ Warszawa. 20r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r.

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Strategia KDPW na lata 2010 2013. 2013 dr Iwona Sroka Prezes Zarządu KDPW Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Horyzont czasowy Strategia KDPW na lata 2010 2013 2013 została przyjęta przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

Wpływ kompetencji pracowników administracji publicznej na wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych

Wpływ kompetencji pracowników administracji publicznej na wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych 1 Wpływ kompetencji pracowników administracji publicznej na wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych Zespół projektowy: Andrzej Natuniewicz, Bartosz Drozd, Anna Góralska, Andrzej Perkowski,

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć Opis Czy narzędzia informatyczne są trudne w opanowaniu? My uważamy, że nie - sądzimy, że opanowanie ich obsługi

Bardziej szczegółowo

KDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku

KDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku Izba rozliczeniowa KDPW_CCP KDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku 1 lipca 2011 r. nastąpi przekazanie przez Krajowy Depozyt spółce KDPW_CCP zadań dotyczących prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych

Bardziej szczegółowo

IO - Plan wdrożenia. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006

IO - Plan wdrożenia. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006 IO - Plan wdrożenia M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak 5 czerwca 2006 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 1.1 Cel.......................................... 3 1.2 Zakres........................................

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA TESTOWANIE SYSTEMOWE

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA TESTOWANIE SYSTEMOWE INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA TESTOWANIE SYSTEMOWE Ważne pojęcia (I) Warunek testowy (test condition) to element lub zdarzenie modułu lub systemu, który może być zweryfikowany przez jeden lub więcej przypadków

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW 01-447 Warszawa ul. Newelska 6, tel. (+48 22) 34-86-520, www.wit.edu.pl Studia podyplomowe BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW Studia podyplomowe BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA zamówień publicznych w przedsięwzięciach informatycznych MF

STRATEGIA zamówień publicznych w przedsięwzięciach informatycznych MF Warszawa, 10 grudnia 2014 r. STRATEGIA zamówień publicznych Robert Kietliński Zastępca Dyrektora Departament Informatyzacji Usług Publicznych Z czym mamy do czynienia? Skala informatycznych zamówień w

Bardziej szczegółowo

IO - Plan testów. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006

IO - Plan testów. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006 IO - Plan testów M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak 5 czerwca 2006 1 SPIS TREŚCI 2 Spis treści 1 Historia zmian 3 2 Zakres testów 3 2.1 Integration testing - Testy spójnosci.............. 3 2.2

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy technologiczne i ich wpływ na funkcjonowanie rynków finansowych. IT w instytucjach finansowych Leszno, 28 marca 2014

Nowe trendy technologiczne i ich wpływ na funkcjonowanie rynków finansowych. IT w instytucjach finansowych Leszno, 28 marca 2014 Nowe trendy technologiczne i ich wpływ na funkcjonowanie rynków finansowych IT w instytucjach finansowych Leszno, 28 marca 2014 Wprowadzenie Brak wyraźnych, nowych trendów technologicznych, mających wpływ

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Umowy o dostęp członka giełdy do systemów informatycznych giełdy CENNIK

Załącznik Nr 2 do Umowy o dostęp członka giełdy do systemów informatycznych giełdy CENNIK Załącznik Nr 2 do Umowy o dostęp członka giełdy do systemów informatycznych giełdy CENNIK 1. WSTĘP 1.1. Cennik określa wysokość i zasady naliczania opłat za Usługi świadczone przez Giełdę na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego

1. Wprowadzenie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego SCP/ZW/1/2014 Warszawa, 30 stycznia 2014 r. Uczestnicy KDPW Uczestnicy KDPW_CCP Szanowni Państwo, w związku z zatwierdzeniem Planów Działalności KDPW i KDPW_CCP na 2014 rok (opiniowane wcześniej przez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r.

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Vademecum Inwestora Dom maklerski w relacjach z inwestorami Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Firma inwestycyjna Funkcja i rola jest zdefiniowana w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi W myśl art. 3

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Geoff Evelyn Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise Warszawa 2011 Spis treści Podziękowania......................................................

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY WSMS... 4 WSMS AUDIT... 6 WSMS SM...

Bardziej szczegółowo

risk AB ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM Dodatkowe możliwości programu: RYZYKO BRAKU ZGODNOŚCI PRALNIA

risk AB ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM Dodatkowe możliwości programu: RYZYKO BRAKU ZGODNOŚCI PRALNIA risk AB ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM Dodatkowe możliwości programu: RYZYKO BRAKU ZGODNOŚCI PRALNIA PRZEZNACZENIE I ZADANIA PROGRAMU Program risk AB jest narzędziem informatycznym wspierającym proces

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych. Piotr Trzciński

Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych. Piotr Trzciński Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych Piotr Trzciński O zespole Zespół 6 osób Odpowiedzialność za: Utrzymanie infrastruktury data centre w Polsce, w tym: Service Management

Bardziej szczegółowo

Członkostwo na Rynku Instrumentów Finansowych

Członkostwo na Rynku Instrumentów Finansowych Członkostwo na Rynku Instrumentów Finansowych Sylwia Lasota Dyrektor Biura Członków Giełdy Seminarium Kontrakty futures na energię elektryczną Warszawa, 11 września 2015 r. Strona Agenda Wymagania w zakresie

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego Broker Roku 2014. Warszawa, luty 2015

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego Broker Roku 2014. Warszawa, luty 2015 Dom Maklerski PKO Banku Polskiego Broker Roku 2014. Warszawa, luty jako wiodące biuro maklerskie w Polsce. 1 2 3 Działamy na rynku nieprzerwanie od 1991 roku Posiadamy ponad 1000 placówek na terenie całego

Bardziej szczegółowo

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2014 Obszary działań CSR GPW RYNEK PRACOWNICY EDUKACJA ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment CSR / ESG

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa dnia 25 lutego 2013 r. Szanowni Państwo,, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolność 3A, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę analizy przedwdrożeniowej i wdrożenia dla aplikacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014 Skawina 7 listopada 2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pt. Elektroniczna wymiana informacji pomiędzy partnerami w biznesie szansą na rozwój firmy HAUTEC Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o.

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o. Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX Bartosz Marciniak Actuality Sp. z o.o. Prezes Zarządu Społeczeństwo informacyjne społeczeństwo, które znalazło zastosowanie

Bardziej szczegółowo

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej JTW SP. Z OO Zapytanie ofertowe Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej Strona 1 z 8 Spis treści 1. Klauzula poufności... 3 2. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD 1. Zasady ogólne 1. 1. Niniejsze zasady Polityki Najlepszej Realizacji Zlecenia (zwane dalej Zasadami ) określą warunki i zasady, na podstawie

Bardziej szczegółowo

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2013 Obszary działań CSR GPW RYNEK PRACOWNICY EDUKACJA ŚRODOWISKO -2- RYNEK cele i działania CEL I: Kreowanie i promowanie dobrych

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE ZARZĄDZENIE Nr 1/2014 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2013 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji,

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, W KTÓRYCH REALIZOWANE SĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA PROJEKTOWE 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Kompleksowe wsparcie realizacji projektu Czy w Twojej organizacji realizowane są

Bardziej szczegółowo

III Etap konkursu TWOJA FIRMA TWOJA SZANSA NA SUKCES

III Etap konkursu TWOJA FIRMA TWOJA SZANSA NA SUKCES PROTECT DNA OF YOUR BUSINESS BUSINESS CONTINUITY INCIDENT AND RISK MANAGEMENT REAL TIME ENTERPRISE III Etap konkursu TWOJA FIRMA TWOJA SZANSA NA SUKCES Warszawa 11.05.2011 Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014

Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014 Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014 z dnia 22-09-2014 r. w sprawie określenia zasad obsługi zleceń zaawansowanych w Domu Maklerskim Pekao W związku z 34a ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu Usługi i rozwiązania IT dla biznesu lat doświadczeń specjalistów przedsięwzięć krajów od 1995 r. na rynku konsultanci, programiści, kierownicy projektów wspieranych dla ponad 400 klientów klienci i projekty

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem. Opcje na GPW 22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI:

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI: Lublin; 8/10/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI: System B2B automatyzujący procesy związane ze sprzedażą i serwisowaniem samochodów W związku z wdrażaniem przez firmę Auto Broker Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

"Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny".

Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny. "Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny". CZYNNIKI PROJEKTU Cel (zakres) projektu: wyznacza ramy przedsięwzięcia, a tym samym zadania

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie działań IT MF

Przedstawienie działań IT MF Przedstawienie działań IT MF Paweł Oracz Ministerstwa Finansów Maciej Puto Ministerstwa Finansów Radom, dn. 2 kwietnia 2009 r. Agenda spotkania Przedstawienie struktury IT resortu i roli poszczególnych

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA ZLECEŃ. I. Zlecenia bez limitu ceny. 1. Zlecenia PKC

OBSŁUGA ZLECEŃ. I. Zlecenia bez limitu ceny. 1. Zlecenia PKC OBSŁUGA ZLECEŃ I. Zlecenia bez limitu ceny 1. Zlecenia PKC Podstawową zmianą w sposobie realizacji zleceń PKC w stosunku do systemu WARSET jest zasada mówiąca, że część zlecenia napływającego, mogąca się

Bardziej szczegółowo

8 Przygotowanie wdrożenia

8 Przygotowanie wdrożenia 1 Krok 8 Przygotowanie wdrożenia Wprowadzenie Przed rozpoczęciem wdrażania Miejskiego Programu Energetycznego administracja miejska powinna dokładnie przygotować kolejne kroki. Pierwszym jest powołanie

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Praktyki ITIL oraz narzędzia ITSM w procesie wdrożenia usług Agenta Transferowego w Banku Zachodnim WBK S.A.

Praktyki ITIL oraz narzędzia ITSM w procesie wdrożenia usług Agenta Transferowego w Banku Zachodnim WBK S.A. Praktyki ITIL oraz narzędzia ITSM w procesie wdrożenia usług Agenta Transferowego w Banku Zachodnim WBK S.A. Andrzej Bartkowiak Tomasz Stelmaszyk BMC Forum 2010 Kluczowe czynniki Zarządzania Usługami IT

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2015 Obszary działań CSR Grupy GPW EDUKACJA PRACOWNICY RYNEK ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment Social

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation Opis Progress Project zaprasza do zapoznania się z programem szkolenia organizowanego przez partnera szkoleniowego,

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 DOTYCZĄCE PROJEKTU: Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego realizowanego w ramach w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011 Architektura informacji w ochronie zdrowia Warszawa, 29 listopada 2011 Potrzeba Pomiędzy 17 a 19 kwietnia 2011 roku zostały wykradzione dane z 77 milionów kont Sony PlayStation Network. 2 tygodnie 25 milionów

Bardziej szczegółowo

Egzamin ITIL Foundation

Egzamin ITIL Foundation Egzamin ITIL Foundation Przykładowy arkusz egzaminacyjny A, wersja 5.1 Test wielokrotnego wyboru (tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) Instrukcja 1. Należy udzielić odpowiedzi na wszystkie 40 pytań.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 19 do Umowy nr... z dnia... Plan Testów Systemu. Projekt ZEFIR 2

Załącznik nr 19 do Umowy nr... z dnia... Plan Testów Systemu. Projekt ZEFIR 2 Załącznik nr 19 do Umowy nr... z dnia... Plan Testów Systemu Projekt ZEFIR 2 1 Metryka dokumentu Nazwa projektu Właściciel projektu Izba Celna Wykonawca* Produkt Autorzy Plik_wersja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 07/04/IT/2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie i rozwój systemów GREX, SPIN, TK, AMOC, Obsługa Rewidentów 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert, w ramach Projektu realizowanego zgodnie z umową o dofinansowanie UDA-POIG.08.02.00-14-108/12-00

Zaproszenie do składania ofert, w ramach Projektu realizowanego zgodnie z umową o dofinansowanie UDA-POIG.08.02.00-14-108/12-00 Warszawa, 20.04.2013 Zaproszenie do składania ofert, w ramach Projektu realizowanego zgodnie z umową o dofinansowanie UDA-POIG.08.02.00-14-108/12-00 PGS Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA D Rok PO Rok PRZED

REKOMENDACJA D Rok PO Rok PRZED REKOMENDACJA D Rok PO Rok PRZED Praktyczne aspekty procesu weryfikacji i zapewnienia zgodności z zaleceniami REKOMENDACJA D Jacek Więcki, Bank BGŻ S.A., Wydział Strategii i Procesów IT e mail: jacek.wiecki@bgz.pl

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OBSŁUGI INCYDENTÓW I WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ USŁUG W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH. załącznik do ZR 154/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku

PROCEDURA OBSŁUGI INCYDENTÓW I WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ USŁUG W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH. załącznik do ZR 154/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku PROCEDURA OBSŁUGI INCYDENTÓW I WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ USŁUG W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH załącznik do ZR 154/2014 Spis treści I. CEL I ZAKRES OBOWIĄZYWANIA INSTRUKCJI... 3 II. DEFINICJE I SKRÓTY... 3 III.

Bardziej szczegółowo

BADANIE DOJRZAŁOŚCI PROJEKTOWEJ FIRM Z PÓŁNOCNEJ POLSKI

BADANIE DOJRZAŁOŚCI PROJEKTOWEJ FIRM Z PÓŁNOCNEJ POLSKI BADANIE DOJRZAŁOŚCI PROJEKTOWEJ FIRM Z PÓŁNOCNEJ POLSKI PODSUMOWANIE WYNIKÓW MAŁGORZATA KUSYK, KRZYSZTOF KAMIŃSKI - agenda AGENDA 1. Cel badania 2. Metoda 3. Wyniki 4. Wnioski - cel Celem badania było:

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board Zarządzenie nr PL/ 01/14 Członków Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 13/01/2014 Order No. PL/01/14 of Members of Management Board X-Trade Brokers DM S.A. dated on 13/01/2014 Działając zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Droga do SharePoint/Project Server 2013 czyli czy jesteśmy gotowi na upgrade. Bartłomiej Graczyk 2013-04-06

Droga do SharePoint/Project Server 2013 czyli czy jesteśmy gotowi na upgrade. Bartłomiej Graczyk 2013-04-06 Droga do SharePoint/Project Server 2013 czyli czy jesteśmy gotowi na upgrade Bartłomiej Graczyk 2013-04-06 Bartłomiej Graczyk MCT,MCITP,MCTS Architekt rozwiązań Business Intelligence & Enterprise Project

Bardziej szczegółowo

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL 1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL Podczas tworzenia koncepcji architektury korporacyjnej mieliśmy na celu zaproponowanie takich zmian architektonicznych, które wprowadzałyby w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Termin dostarczenia dokumentu 1

FORMULARZ OFERTOWY. Termin dostarczenia dokumentu 1 strona 1 Zał. 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY Opteam S.A. o/lublin ul. Budowlana 30 20-469 Lublin W związku z realizacją projektu pod nazwą,,opracowanie nowoczesnego i zaawansowanego systemu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 11 ENOTICES_CPIMSWiA 25/06/2010- ID:2010-081521 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo