Prezentacja korporacyjna. maj 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezentacja korporacyjna. maj 2015 r."

Transkrypt

1 Prezentacja korporacyjna maj 2015 r.

2 Zastrzeżenia prawne Niniejszy dokument został sporządzony przez Kierownictwo spółki Serinus Energy Inc. ( Spółka lub Serinus ) i jej podmiotów zależnych. Dokument zawiera informacje dotyczące Spółki i podmiotów zależnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, której przedmiotem są akcje lub jakiekolwiek papiery wartościowe Spółki, należy dokonać własnej oceny Spółki oraz, jeśli jest to możliwe, polegać na własnym doświadczeniu zawodowym i wiedzy na temat inwestowania w takie podmioty jak Spółka lub zwrócić się o ogólną lub specjalistyczną poradę do osoby lub firmy mającej takie doświadczenie i wiedzę specjalistyczną. Niniejszy dokument powstał w celu przedstawienia Spółki i jej działalności inwestorom instytucjonalnym oraz innym podmiotom i osobom mającym odpowiednie doświadczenie zawodowe w dziedzinach związanych z inwestowaniem w takie podmioty jak Spółka. Treść niniejszego dokumentu ma charakter tylko orientacyjny i informacyjny, a żadna osoba lub kategoria osób nie powinna w żaden sposób i w żadnym celu opierać się na informacjach zawartych w dokumencie, który nie stanowi żadnego zapewnienia o jakimkolwiek charakterze, ani ze strony Spółki ani jakiegokolwiek innego podmiotu, co do wartości Spółki czy korzyści wynikających z inwestowania w Spółkę. Niektóre informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec istotnej zmianie lub korekcie, ponieważ mogą być przedstawione w wersji nieostatecznej i/lub wymagać sprawdzenia pod kątem zgodności z przepisami prawa. Niniejsza prezentacja zawiera i opiera się na, między innymi, informacjach i stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości, które są obarczone znacznym ryzykiem i niepewnością. Wszystkie takie informacje i stwierdzenia, inne niż stwierdzenia faktu historycznego, zawarte lub wynikające z dokumentu, należy traktować jako odnoszące się do przyszłości. Mogą one opierać się na obecnych założeniach, szacunkach, projekcjach i przewidywaniach co do kondycji gospodarki światowej lub regionalnej, geologicznych i/lub geofizycznych interpretacji określonych szans i możliwości lub obszarów, cen towarów, zakładanych poziomów kosztów inwestycji i kosztów operacyjnych oraz innych czynników. Takie informacje i stwierdzenia odnoszące się do przyszłości mogą opierać się na wewnętrznych szacunkach dotyczących potencjalnych lub prawdopodobnych rezerw odnawialnych w ramach poszczególnych istniejących lub przyszłych inwestycji. Chociaż wszystkie informacje i stwierdzenia odnoszące się do przyszłości odzwierciedlają obecne zamiary Spółki, jej przekonania i oczekiwania, nie ma pewności, że wszystkie takie zamiary zostaną zrealizowane lub że wszystkie takie przekonania i oczekiwania okażą się właściwe lub prawidłowe. Istnieje wiele czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki oraz sposoby realizacji założeń będą odbiegały w sposób istotny od tych wyrażonych lub sugerowanych w stwierdzeniach i prognozach. Dotychczasowe wyniki Spółki nie gwarantują przyszłych wyników Spółki. Nie ma żadnej pewności, że takie stwierdzenia lub że takie założenia, szacunki, projekcje lub przewidywania, na których opierają się takie stwierdzenia, okażą się właściwe. W związku z powyższym, adresaci niniejszego dokumentu powinni opierać się na własnych ocenach takich niewiadomych. Niniejszy dokument nie stanowi i nie tworzy żadnej części jakiejkolwiek oferty sprzedaży papierów wartościowych, zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych Spółki lub ich emisji. Jego celem nie jest nakłanianie do uczestniczenia w jakiejkolwiek ofercie nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki, a ani dokument, ani żadna jego część czy sam fakt jego rozpowszechnienia nie stanowi podstawy i nie może być brany pod uwagę podczas podejmowania jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej lub zawierania umowy dotyczącej papierów wartościowych Spółki. Niniejszy dokument podlega prawu autorskiemu. Żadna jego część nie może być kopiowana i powielana w żaden sposób bez wcześniejszej pisemnej zgody Spółki. Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, wraz z późniejszymi zmianami ( Ustawa o papierach wartościowych ). Nie będą oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, ani na rachunek ani na rzecz podmiotów amerykańskich (zgodnie z określeniem Regulacji S Ustawy o papierach wartościowych), jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych lub, jeśli nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidzianych w Ustawie o papierach wartościowych. 2

3 Podstawowe dane o spółce Kapitalizacja Spółki na 31 marca 2015 r. Liczba akcji (mln) 78,63 Główni akcjonariusze: Kulczyk Investments (KI) 50,8%, Pala Investments 7,5%, Kierownictwo i Dyrektorzy 2,3% (inni niż KI i Pala) Opcje in-the-money * (mln) brak Akcje w pełni rozwodnione (mln) 78,63 Opcje wyemitowane (mln) 3,03 Cena wykonania: 1,56 6,20 USD, średnia 4,59 USD Zobowiązania długoterminowe (mln USD) 44,5 Ujemny kapitał obrotowy (mln USD) 6,7 w tym 6,8 mln USD krótkoterminowych zobowiązań * Opcje kupna, których kurs wykonania jest poniżej ceny instrument bazowego Serinus raportuje w USD. Wszystkie wartości w dolarach wymienione jako $, dolary na akcję, bbl, Mcf lub boe dotyczą USD o ile nie zaznaczono inaczej. Kapitalizacja rynkowa Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Toronto TSX (SEN) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie -GPW (SEN) Kurs akcji (na 12 maja 2015 r.) 1,23 CAD 3,79 PLN Kapitalizacja rynkowa 80,5 mln USD; 96,7 mln CAD 298 mln PLN Płynność (akcje/dzień, średnia z ostatniego miesiąca) Rekomendacje 5 analityków TSX kurs zamknięcia(cad) Kurs akcji $3,75 $3,25 $2,75 $2,25 $1,75 $1,25 $0,75 31 lipca Ukraina - uchwalone nowe stawki opłat royalty listopad 2014 Rząd Ukrainy wprowadza uprzywilejowanie Naftogazu na rynku TSX 13 stycznia Brent Crude osiąga poziom 46,59 USD/bbl WSE 10,5 9,5 8,5 7,5 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 GPW kurs zamknięcia (PLN) 3

4 Główne obszary działalności Niemcyy Polska Rosja Francja Włochy RUMUNIA UKRAINA Hiszpania Turcja TUNEZJA Algieria Libia Tunezja (ropa) Rumunia (gaz) Ukraina (gaz) Rezerwy 1 2P: 11,7 MMboe Produkcja 2 : boe/d (75% ropa) Możliwość rozwoju i potencjał poszukiwawczy W krótkim okresie - ocena złoża / szansa na rozwój oraz dodatkowy potencjał poszukiwawczy Rezerwy 1 2P: 7,8 MMboe Produkcja 2 : boe/d (98% gaz) Potencjał wzrostu w zakresie wydobycia, zagospodarowania i poszukiwawczy 1. Wg stanu na 31 grudnia 2014 r. zgodnie z szacunkami niezależnej firmy zewnętrznej (ewaluatora rezerw) 2. Średnia produkcja na kwiecień 2015 r. 4

5 Działalność operacyjna stałe wzrosty Serinus uzyskał dwucyfrowy wzrost produkcji, przepływów i rezerw od czasu, gdy w 2010 roku stał się operatorem Produkcja w latach Rezerwy Serinus w latach boe/d % CAGR MMboe P 12% CAGR 2P 47% CAGR 3P 59% CAGR - - 1P 2P 3P boe/d na mln akcji 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 Produkcja kw. na akcję a CFPS w latach CAGR* do IV kw r.: 78% do I kw r.: 41% 40% CAGR $0,30 $0,25 $0,20 $0,15 $0,10 $0,05 CFPS $0,00 ($0,05) boe/na akcję 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rezerwy Spółki na akcję w latach P 23% CAGR 2P 63% CAGR 3P 76% CAGR - ($0,10) - * Obliczone za okres od I kw r. 1P 2P 3P CAGR -Średnia roczna stopa wzrostu 5

6 Tunezja Podstawowe informacje 5 koncesji, dla wszystkich operator, SEN właścicielem 100% udziałów z wyjątkiem koncesji Sabria (45%) 1 Przejęte w czerwcu 2013 r. stanowiły część majątku Winstar Resources Odwiert WIN-12bis rozpoczął produkcję w grudniu 2014 r., obecna jego produkcja to boe/d (450 boe/d dla SEN WI*) Produkcja (przypadająca na SEN WI) I kw./15 II kw./15 2 Chouech Es Saida (boe/d) Ech Chouech (boe/d) 27 4 Sabria (boe/d) Sanrhar (boe/d) Razem (boe/d) Ok. 75% stanowi ropa Rezerwy 3 (na koniec 2014 r.) (przypadające na SEN WI) 1P 2P 3P Rezerwy (MMboe) 4,28 11,67 24,99 Wskaźnik żywotności rezerw (lata) 7,5 20,4 43,7 Przyszłe nakłady kapitałowe na zagospodarowanie (mln USD) 21,3 49,1 70,3 1. Podsumowanie warunków każdej koncesji str Średnia produkcja w kwietniu 2015 r. 3. Wg stanu na 31 grudnia 2014 r. zgodnie z szacunkami niezależnej firmy zewnętrznej (ewaluatora rezerw) * WI przypadające na udziały Serinus w prawie użytkowania górniczego Koncesje Serinus Zakład przetw. gazu/stacja przesyłowa Rafineria ropy Ropociąg Gazociąg Proponowany gazociąg 6

7 Tunezja: wartość retroaktywna netto (netback) USD/boe USD/boe $120 $100 $80 $60 $40 $20 $0 $70 $60 $50 $40 $30 $20 $10 $0 Tunezja netbackpo podatku w latach $48,76 $70,84 $55,57 $54,83 $71,96 $53,85 $33,12 $19,93 $10,29 $6,44 $29,24 $1,95 $6,18 $34,41 $13,46 $14,95 $20,67 $23,04 $29,21 $26,54 $1,29 $20,16 $14,81 $15,12 $14,86 $13,67 $13,55 $12,57 $9,96 $6, * 2012* H Q Q Q Q Q Royalties Royalty Operating Koszty operacyjne Costs Cash Podatki Taxes zapłacone AT Roczny Netback całkowity netback Szacunkowa wartość netback w 2015 r. dla Tunezji $22,02 $19,13 $16,23 $13,33 $10,44 $7,54 $3,08 $4,26 $5,45 $6,63 $7,81 $8,99 $22,00 $22,00 $22,00 $22,00 $22,00 $22,00 $4,88 $5,48 $6,09 $6,70 $7,31 $7,92 $40,00 $45,00 $50,00 $55,00 $60,00 $65,00 Brent Crude (USD/bbl) Royalties Royalty Operating Koszty operacyjne Costs Cash Podatki Taxes zapłacone AT Roczny Netback całkowity netback boe/d Mimo znacznego obniżenia tunezyjski netback po opodatkowaniu pozostaje dodatni nawet przy cenie ropy 40 USD za baryłkę * Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Winstar Resources w 2011 r. i 2012 r., przed przejęciem tej spółki przez Serinus 7

8 Produkcja w Tunezji Produkcja Winstar Tunisia w latach Start programu modernizacji Ruszają prace nad WIN-12bis boe/d Wzrosty po modernizacji, rusza produkcja WIN-12bis (10 grudnia) Pełny efekt uruchomienia WIN-12bis Produkcyjne testy WIN kwietnia (zbyt późno, aby był w kw. widoczny znaczny efekt) Serinus przejął Winstar Resources w czerwcu 2013 r. Dalszą część 2013 r. poświęcono na poprawę procedur działalności operacyjnej i standardów, polepszenie relacji ze społecznością i z pracownikami, pozyskanie nowych danych z badań sejsmicznych 3D oraz dokończenie planu rozwoju Niemal do końca II kw r. brak możliwości rozpoczęcia programu prac wiertniczych ze względu na niedostępność urządzenia wiertniczego W produkcji IV kwartału 2014 r. widać efekty ponownego uruchomienia odwiertów po pracach modernizacyjnych oraz uruchomienia w grudniu produkcji z odwiertu WIN-12bis * Średnia produkcja w kwietniu 2015 r. 8

9 Sabria: duże i w większości niezagospodarowane złoże W świetle interpretacji danych na tym obszarze występuje złoże o miąższości 20 m lub większej nasycone ropą Koncesja Sabria: 106 km 2 Główny obszar basenu Perspektywiczny obszar (nie testowany) Odwiert produkujący ropę Odwiert zawieszony Korek likwidacyjny i opuszczony odwiert wykazujący objawy Rezerwy 1 tunezyjskie na koniec 2014 r. 1P 2P 3P Ropa (MMBbl) 1,92 5,53 12,79 Gaz (Bcf) 4,47 12,87 29,74 Boe (MMBoe) 2,67 7,68 17,75 Pole zajmuje obszar ponad akrów 356 MMBbl z OOIP 1 Wykonano jedynie 7 odwiertów Szacunki rezerw z 2014 r.: Zbyt mało odwiertów zostało wykonanych, aby móc przypisać rezerwy dla całej zmapowanej akumulacji 1. Dla P50, wg stanu na 31 grudnia 2014 r. zgodnie z szacunkami niezależnej firmy zewnętrznej (ewaluatora rezerw) 2. Średnia dla pięciu odwiertów produkcyjnych i trzech odwiertów eksploatacyjno-konturujących (w tym WIN-13) ujętych w szacunkach rezerw na koniec 2014 r. Średnio na odwiert 1,5 MMBbl rezerw 2P EUR (tj. Estimated Ultimate Recovery) plus gaz towarzyszący (ok. 2,0 MMboe na odwiert) 2 Porównywalne pola w Ameryce Północnej miewają do 20 odwiertów 9

10 Koncesje Chouech Es Saida/Ech Chouech Zagospodarowywanie triasowych złóż ropy (2,200 2,350 m) ALGIERIA CHOUECH ES SAIDA 172 km² * CS Sil-1 CS Sil-10 Dotychczasowa łączna produkcja z triasowych piaskowców TAGI wynosi ok. 4,8 MMbbl ropy Pojedyncze odwierty - do 3 MMbbl Na TAGI natrafił także odwiert CS-Sil-10, możliwe dodatkowe wiercenia poszukiwawcze Poszukiwania w warstwach z syluru/ordowiku (3,670-3,890 m) CS-1 CS-4 EC-2 EC-3 14 km Sukces w przypadku odwiertów CS Sil-1 i CS Sil-10 Więcej gazu zalega w kierunku południowym (głębiej) - zagospodarowanie w oparciu o gazociąg Nawara Historycznie bardzo wysoki wskaźnik CoS (>90%) w badaniach sejsmicznych 3D Odwierty z południowej Tunezji odnotowały w testach do 120 MMcf/d Poszukiwania w stożku z syluru (4,270 4,490 m) Nowy rodzaj obiektu u podstawy skłonu stożków CS Sil-1 i CS Sil-10 - dowód na obecność węglowodorów w systemie TUNEZJA EC-1 EC-4 Poszukiwania w warstwie z dewonu (AO) (3,000 3,150 m) ECH CHOUECH 136 km² ECS-1 Anomalne amplitudy Analogiczne przykłady w Libii i Algierii Poszukiwania w warstwach z dewonu (Ouan Kasa) (3,000 3,150 m) km * ETAP przypisuje Chouech Es Saida powierzchnię 212 km² Wskazania obecności / produkcja / testy ropy w 7 z 8 penetracji Korelacja pomiarów geofizycznych wszystkich odwiertów Potencjalna duża pułapka stratygraficzna Szczelinowanie EC-4 i ECS-1 w 2014 r., trwają testy korelacja formacji Ouan Kasa 10

11 Rumunia Podstawowe informacje Koncesja Satu Mare w półn.-zach. Rumunii akrów brutto w lądowej części Rumunii Przejęta w czerwcu 2013 r. stanowiła część majątku Winstar Resources Rurociągi Pole - gaz Pole - ropa Pole naftowo-gazowe Badania sejsmiczne 3D Węgry Ukraina Najnowsze odkrycie Zlokalizowana w basenie Panońskim, na torze złóż ropy i gazu, blisko infrastruktury Serinus jest operatorem koncesji i posiada 60% udziałów operacyjnych Realizowane jest to za pośrednictwem spółki zależnej (w 100%) Serinus: Winstar Resources S.A. Wykonano zobowiązania poszukiwawcze Etapu 1. i 2. Etap 3. okresu poszukiwawczego jest negocjowany na okres 3 lat plus 2-letnie przedłużenie Pierwsze dwa odwierty wykonane przez Serinus przyniosły odkrycia Odwiert Moftinu-1001natrafił na wysoce bogate w gaz piaskowce, zawierające wg szacunków Bcf gazu nadającego się do wydobycia Moftinu-1002bis odkrył ruchome węglowodory w głębiej zalegającej formacji typu tight, z potencjałem złożowym Rosnący inwentarz obiektów poszukiwawczych i potencjalnie poszukiwawczych z 100 MMboe zasobów perspektywicznych (nie obarczonych ryzykiem) Moftinu 1001 Moftinu 1002Bis Santau 3D Seismic Moftinu 3D Seismic Satu Mare Rumunia UKRAINA 11

12 Rumunia: warunki podatkowe Atrakcyjny system podatkowy i trwający proces uwalniania cen gazu Obecnie w sektorze przemysłowym (75% rynku rumuńskiego) ceny porównywalne do rynku europejskiego W całej gospodarce średnia cena gazu obecnie kształtuje się na poziomie ok. 88% ceny z rynku europejskiego Sektor Proponowany plan uwalniania cen % rynku Aktualna cena/rynek Zakładany termin zrównania przemysłowy 75% 100% detaliczny 25% 52% IV kw r. Rumuński system podatkowy Royalties - ropa 3,5% - 13,5% Royalties - gaz 3,5% - 13,5% Podatek dochodowy 16% VAT 24% (podlega zwrotowi) Szacunkowy poziom netback dla gazu w aktualnym podziale między sektor przemysłowy a detaliczny Cena rynkowa gazu (USD/Mcf) $5,00 $5,50 $6,00 $6,50 $7,00 $7,50 przemysł (USD/Mcf) $5,00 $5,50 $6,00 $6,50 $7,00 $7,50 sektor detaliczny (USD/Mcf) $2,60 $2,86 $3,12 $3,38 $3,64 $3,90 Cena możliwa do uzyskania (USD/Mcf) $4,40 $4,84 $5,28 $5,72 $6,16 $6,60 Royalties (średnio 5%) (USD/Mcf) ($0,22) ($0,24) ($0,26) ($0,29) ($0,31) ($0,33) Koszty operacyjne (USD/Mcf) ($1,00) ($1,00) ($1,00) ($1,00) ($1,00) ($1,00) Netback z pola (USD/Mcf) $3,18 $3,60 $4,02 $4,43 $4,85 $5,27 Podatki (16%*) (USD/Mcf) ($0,51) ($0,58) ($0,64) ($0,71) ($0,78) ($0,84) Roczny całkowity netback (USD/Mcf) $2,67 $3,02 $3,38 $3,72 $4,07 $4,43 Wg szacunków netback dla Rumunii utrzymuje się na dobrym poziomie nawet w szerokim zakresie cen gazu 12

13 Moftinu - odkrycia gazu Moftinu-1001 Wykonany w listopadzie 2014 r. Testowany: koniec marca 2015 r. Mapa struktury piaskowca A2 7,4 MMcf/d i 18 bbl/d kondensatu +8,5 - współczynnik uszkodzenia strefy przyotworowej Bcf 1 - szacunkowa ilość gazu nadającego się do wydobycia Rozpiętość szacunku odzwierciedla różne metody kalkulacji oraz krótką historię wydobycia z odwiertu Szereg pomniejszych nieopróbowanych stref Moftinu-1002bis Wykonany w grudniu 2014 r. Testowany: w kwietniu 2015 r. Wstępnie przypływ 2,8 MMcf/d, obniżający się do 0,25 MMcf/d w ciągu 2,5 godz., bez wody Formacja o ograniczonych własnościach zbiornikowych (typu tight), uszkodzona Mapping wykazuje 27 Bcf zasobów geologicznych gazu 1 Analizy gazu sugerują możliwość pozyskania jego ciekłych frakcji w ilości 25 bbl/mmcf 1. Szacunek Spółki dla P50 w kategorii BestEstimate(tzw. wyważony szacunek) Moftinu-1000 Moftinu obszar badań sejsmicznych 3D Wykonany w 2012 r. w testach przypływ 1,6 MMcf/d z dwóch stref Dane z badania sejsmicznego 3D wykazały, że odwiert znajduje się poza strukturą 13

14 Przekrój Moftinu: warstwowane piaski i liczne cele Ostatnie testy Nasycone gazem piaski Nasycone ropą piaski Tuf wulkaniczny Piaski Łupek ilasty Wskazania gazu w testach Deltowe } Łączna wielkość (ustabilizowana) w teście: 7,4 MMcf/d Wskazania gazu w testach Dobre wskazania gazu, znaczniki ropy i fluorescencja } Wskazania gazu w testach Brak stabilnej wartości Formacja typu tight, uszkodzona { Perspektywiczne mioceńskie piaskowce 14

15 Zagospodarowanie Moftinu koncepcja Obszar prawny Uzyskanie przedłużenia Etapu 3 okresu poszukiwawczego Ustanowianie Koncesji Wydobywczej na Moftinu Wstępna koncepcja zagospodarowania Moftinu Program wstępnych wierceń Moftinu-1001, Moftinu-1000 i Moftinu-1002bis 3 lokalizacje eksploatacyjno-konturujące Możliwe dodatkowe lokalizacje - w zależności od sukcesu w innych strefach, uznanych za posiadające potencjał w zakresie węglowodorów Instalacja Stacja przesyłu gazu i system magazynowania Dehydracja, odzyskiwanie NGL/kondensatu, kompresja (w zależności od potrzeb) Instalacje przesyłowe pobliskiego wyczerpanego pola mogą być dostępne do zakupu lub podłączenia Odbiór gazu Linia sprzedażowa o średnicy 16 cali przebiega na północy Moftinu Uwaga: schemat ma wyłącznie charakter orientacyjny. Umiejscowienie linii przesyłowych, odwiertów wydobywczych i punktów podłączenia mogą podlegać zmianie. 15

16 Satu Mare - potencjał do poszukiwań i zagospodarowania Satu Mare znajduje się na rozpoznanym torze węglowodorów przebiegającym w kierunku południowo-zachodnim Historycznie pola miały i gaz, i ropę w ilościach znacznie powyżej progów opłacalności komercyjnej Odkrycia na Moftinu, Madaras i Santau potwierdzają, że tor ciągnie się do Satu Mare Znaczny i nadal rosnący potencjał poszukiwawczy Zidentyfikowano do tej pory obiekty poszukiwawcze i potencjalnie poszukiwawcze z 100 MMboe zasobów 1 perspektywicznych nie obarczonych ryzykiem Studium zagospodarowania złoża dla koncesji jeszcze nie ukończone inwentarz obiektów może się powiększyć LEGENDA Główne najbogatsze złoża Pola gazowe Pola naftowe Obiekty poszukiwawcze/potencjalnie poszukiwawcze Odkrycia (z Satu Mare) Obszary z wykonanymi badaniami sejsm. 3D Proponowane badania 3D Wielkość złoża: 0,2 6,0 MMboe 3,9 MMboe(średnia) Berveni Moftinu Santau Madaras Prace poszukiwawcze skupią się na obszarach przyległych Moftinu i Santau Propozycje badań sejsmicznych 3D w Berveni i Madaras W pierwszej kolejności rozpoznawane będą gazowe obiekty perspektywiczne z pomocą badań sejsmicznych 3D i DHI (bezpośredni wskaźnik węglowodorowości) Wielkość złoża: 0,2 21,4 MMboe 10,4 MMboe(średnia) Suplacu de Barcau 144 MMbbl 1. Szacunek Spółki 16

17 Ukraina Podstawowe informacje 5 koncesji, dla wszystkich operator, 70% WI 1 Łączna powierzchnia koncesji 370 km 2 (brutto) Spółka posiada i obsługuje urządzenia wiertnicze, urządzenia typu snubbing i do prowadzenia prac modernizacyjnych, a także infrastrukturę przesyłową o wydajności 68 MMcf/d Inwentarz lokalizacji do prac wiertniczych Produkcja (przypadająca na SEN WI) Koncesja I kw./15 II kw./15 2 Olgowskoje (MMcfe/d) 7,3 7,6 Makiejewskoje (MMcfe/d) 9,7 9,9 Wiergunskoje (MMcfe/d) brak (3) brak (3) Krutogorowskoje (MMcfe/d) brak (3) brak (3) Razem (MMcfe/d) 17,0 17,5 Ok. 98% stanowi gaz Rezerwy 4 na koniec 2014 r. (przypadające na SEN WI) 1P 2P 3P Rezerwy (Bcfe) 20,2 47,1 77,9 (MMboe) 3,4 7,8 13,0 Wskaźnik żywotności rezerw (lata) 3,2 7,4 12,2 Przyszłe nakłady kapitałowe na zagospodarowanie (mln USD) $13,1 $13,2 $13,1 1. Serinus posiada70% udział w KUB-Gas LLC, będącej właścicielem i operatorem ukraińskich koncesji 2. Średnia dla kwietnia 2015 r. 3. Produkcja wstrzymana od czerwca 2014 r. ze względu na stan bezpieczeństwa 4. Wg stanu na 31 grudnia 2014 r., zgodnie z szacunkami niezależnej firmy zewnętrznej (ewaluatora rezerw) Olgowskoje Makiejewskoje Północne Makiejewskoje 17

18 Rozwój na Ukrainie: działanie w ramach budżetu Ograniczenia kapitałowe ograniczają fundusze na rozwój do wysokości wygenerowanych wewnętrznie środków $14,00 Ukraina -netbackpo podatku w latach USD/Mcfe $12,00 $10,00 $8,00 $6,00 $4,00 $2,00 $0,00 $5,80 $6,02 $4,38 $2,50 $6,29 $6,06 $1,11 $1,43 $4,25 $0,49 $0,77 $2,34 $1,31 $0,90 $0,93 $0,09 $0,85 $2,19 $1,46 $0,89 $0,90 $1,46 $1,20 $1,09 $4,25 $4,77 $4,99 $2,09 $2,34 $2,92 $2,33 $2, Q Q Q Q Q MMcfe/d, (70% SEN WI) Royalties Royalty Operating Koszty operacyjne Costs Taxes Podatki AT Roczny Netback całkowity netback Polityka rządu z lat w znacznym stopniu ograniczyła przepływy finansowe Efektywna stawka opłat koncesyjnych (royalty) niemal potroiła się od II kw r. Interwencja rządowa osłabiła rynek gazu ziemnego i obniżyła poziom możliwych do uzyskania cen Przepływy będą finansowały jedynie projekty rozwojowe o mniejszej skali, na 2015 r. nie są planowane nowe wiercenia Oznaki poprawy Przywrócenie dwuletniego okresu uprzywilejowanej stawki opłaty koncesyjnej dla gazu wydobywanego z nowych odwiertów (obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r.) Decyzja sądu znosząca przepisy ograniczające działanie rynku gazu ziemnego (marzec 2015 r.) 18

19 Ukraina: wszelkie podstawy do imponującego wzrostu MMcfe/d (SEN 70% WI) Średni wzrost produkcji od III kw.2010r.: do III kw. 2014r.: 73% do IV kw. 2015r.: 38% Ukraina produkcja w latach Ograniczenie wzrostu ze względu na kwestię punktu rosy sprzedawanego gazu Dalsze ograniczenie ze względu na wprowadzone przez rząd zmiany na rynku - * Średnia produkcja w kwietniu 2015 r. Rozsądne warunki podatkowe stworzyły podstawy do znacznego wzrostu Serinus dokonał ekspansji na Ukrainę w połowie 2010 r. wraz z przejęciem 70% KUB-Gas LLC Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym i z zakresu zarządzania, produkcja wzrosła o 73% per annum w okresie do III kw r. (zanim nie nastąpiły zmiany stawek royalty i nie wprowadzono ograniczeń sprzedaży dla rynku) Koncesje ukraińskie wciąż mają duży potencjał w zakresie poszukiwań i rozwoju 19

20 Ukraina: poszukiwania i rozwój O-15 -odkrycie gazu w warstwie z serpuchowu lipiec 2013 Legenda O-24 Stacja Olgowskoje Gas wells Gas Plant Odwierty gazowe stacja Drilling location gazowa Lokalizacje dla wierceń Bashkirian/Moscovian Z baszkiru/moskowu Producing Nonproducing Serpukhovian Produkcyjny Z serpuchowu Producing Nonproducing Visean Produkcyjny Z wizenunonproducing O-15 M-17 -udany odwiert rozpoznawczo-ocenny marzec 2014 Nieprodukcyjny Nieprodukcyjny Nieprodukcyjny O-11 Olgowskoje M-22 NM-4 M-17 M-16 M-15 Makiejewskoje Nowa stacja Makiejewskoje NM-3 odkrycie ropy w warstwie z wizenu lipiec 2013 NM-3 Północne Makiejewskoje M-16 -odkrycie gazu w warstwach z serpuchowu grudzień 2012 Stara stacja Makiejewskoje M-22 -udany odwiert poszukiwawczy styczeń 2015 Sprzedażowa linia przesyłu Koncesje ukraińskie wciąż charakteryzuje znaczny potencjał Koncesja Zasoby ukraińkie - ocena 1 Warunkowe Perspektywiczne Olgowskoje (Bcfe) 16,7 55,3 Makiejewskoje (Bcfe) 16,8 6,9 Pn. Makiejewskoje (Bcfe) 1,6 Wiergunskoje (Bcfe) Krutogorowskoje (Bcfe) 10,6 Razem (Bcfe) 44,1 63,8 Zasoby perspektywiczne 1 ropy: 2,1 MMbbl w formacji z wizenu na koncesji Pn. Makiejewskoje Rozszerzanie inwentarza obiektów M-22 wykazał obecność gazu po połudnowozachodniej stronie przebiegającego przez region uskoku Północne Makiejewskoje - pułapki stratygraficzne, NM-4 pierwszy do testowania Potencjalne złoża ropy na polu Północne Makiejewskoje zależne od wyników dalszych badań NM-3 1. Wartości nie obarczone ryzykiem dlap50 (zasoby warunkowe) lubdla kategorii Best Estimate(zasoby perspektywiczne) wg stanu na 31 grudnia 2014 r. zgodnie z szacunkami niezależnej firmy zewnętrznej (ewaluatora rezerw) 20

21 Wycena Kapitalizacja rynkowa Aktualny kurs akcji (12 maja 2015 r.) (USD) $1,02 (1,23 CAD) Liczba akcji (mln) 78,63 Kapitalizacja rynkowa (mln USD) $80,5 Zadłużenie netto (1) (mlnusd) $52,2 (2) Wartość firmy (mln USD) $132,7 Parametry rynkowe SEN (na 12 maja 2015r.) Międzynarodowa grupa rówieśnicza (Peer Group) Min. Maks. Mediana EV/2P boe (USD/boe) $6,80 EV na boe/d (USD na boe/d) $ EV/2P boe $2,11 $16,93 $7,00 EV na boe/d $ $ $ Serinus - niska wycena na tle przecenionego sektora Sytuacja geopolityczna na Ukrainie powodowała spadek kursu akcji od początku 2014 r. Kontynuacja sukcesów w Rumunii i Tunezji powinna przyczynić się do bardziej wyważonej wyceny Ukraina w długim okresie pozostaje obiecującym aktywem 1. Zobowiązania długoterminowe plus ujemny kapitał obrotowy 2. Zobowiązania długoterminowe i ujemny kapitał obrotowy wyniosły 44,5mln USD i 7,7 mln USD na 31 marca 2015 r. 21

22 Program nakładów inwestycyjnych na 2015 r. 17 mln USD w programie nakładów inwestycyjnych Capex roku 2015 kształtują dwa krytyczne czynniki: Ceny surowców Restrykcyjne warunki podatkowe na Ukrainie, które ograniczają dostępne przepływy i powodują, że niektóre projekty stają się niewykonalne w kontekście rachunku ekonomicznego Elastyczność działań ze względu na niewielką ilość prac objętych zobowiązaniem, koniecznych dla utrzymania koncesji W roku 2015 wymagane są jedynie wykonanie uzbrojenia i testów Moftinu oraz przeprowadzenie testów na koncesji Północne Makiejewskoje Jakiekolwiek inne nakłady inwestycyjne mają status warunkowych Plan na 2015 Zakończenie prac rozpoczętych pod koniec 2014 roku, a także wypełnienie zobowiązania w zakresie prac (mln USD, SEN WI) Główne pozycje Tunezja $10,5 Wykonanie i uzbrojenie WIN-13 Uzbrojenie ECS-1 z wykorzystaniem urządzenia coiled tubing oraz podłączenie Pozostałe: Sanrhar przetworzenie danych z badania sejsmicznego 3D, Sabria usunięcie wąskich gardeł przesyłu Ukraina $4,2 1 M-22 uzbrojenie, testy i podłączenie Instalacja sprężarek na polach Rumunia $2,3 Moftinu-1001 i1002bis uzbrojenie i testy Santau - przetworzenie danych z badania sejsmicznego 3D 1. Kwota przypadająca na 70% udział SEN w prawie użytkowania górniczego. Kwota brutto: 6 mln USD 22

23 Recap Znaczny potencjał wzrostu we wszystkich trzech krajach Operacyjny sukces odniesiony na Ukrainie powtarzany w Tunezji i Rumunii Zarówno na Ukrainie, jak i w Tunezji przepływy finansowe są dodatnie przy obecnych i niższych cenach surowców Tunezja duży potencjał wzrostu na polu Sabria, skalę możliwości ilustruje produkcja z odwiertu Winstar-12bis Rumunia ma potencjał, aby stać się dla Spółki nowym ważnym obszarem działalności Wszystkie trzy kraje posiadają inwentarz obiektów poszukiwawczych do prac na wiele lat W średnim lub dłuższym okresie Ukraina ma potencjał poszukiwawczy i rozwojowy, gdy poprawi się sytuacja polityczna i stan bezpieczeństwa, a system podatkowy zostanie złagodzony 23

24 Załącznik 24

25 Aktywa i ich warunki podatkowe koncesje Ukraina (wszystkie koncesje) Tunezja Chouech Es Saida (zezwolenie) Ech Chouech (zezwolenie) Sabria (koncesja) Zinnia (koncesja) Sanrhar (koncesja) Rumunia (licencja Satu Mare) Udziały w prawie użytkowania górniczego VAT Opłaty koncesyjne (royalty) ropa/ciecze Opłaty koncesyjne (royalty) gaz Podatek dochodowy 18% 70% 20% 45% (3) 30,25% przez pierwsze dwa lata dla nowych 55%, odwiertów (3) 100% (1) - 15% 15% 35% 100% - 15% 15% 35% 45% - 100% - 2% - 15% W zależności od współczynnika R 2% - 15% W zależności od współczynnika R 2% - 15% W zależności od współczynnika R 2% - 15% W zależności od współczynnika R 50% - 75% W zależności od współczynnika R 50% - 75% W zależności od współczynnika R 100% - 12,5% 12,5% 55% 60% (2) 24% 3,5 % - 1,5% 3,5 % - 13,5% 16% 1. ETAP ("L'EntrepriseTunisienned'ActivitésPétrolières") posiada opcję odkupu (ang. back-in option) 50% udziału, kiedy łączna produkcja netto (po royalties) osiągnie poziom 6,5 MMbbl, obecna łączna produkcja wynosi ok. 5,1 MMbbl wg stanu na koniec IV kw r. 2. Serinus zgodnie z umową farm-in pokrywa 100% zobowiązań w zakresie prac poszukiwawczych w ramach 2 Etapu. Zobowiązania tego etapu zostały wypełnione wraz z zakończeniem prac wiertniczych i testów Moftinu-1001 i Moftinu-1002bis oraz pozyskaniem danych z badania sejsmicznego 3D przeprowadzonego w 2014 r. na Santau. 3. Z dniem 1 sierpnia 2014 r. wzrosły stawki opłat koncesyjnych (royalty) dla kondensatu i gazu do 45% i 55% odpowiednio (wcześniej było to 42% i 28%). Wprowadzono także dwuletni okres uprzywilejowanej stawki 30,25% dla gazu wydobywanego z nowych odwiertów. Uprzywilejowanie zostało zniesionez dniem 1 stycznia 2015 r. Zgodnie z nowymi przepisami uchwalonymi na początku marca 2015 r., okres ze stawką uprzywilejowaną został przywrócony z dniem 1 kwietnia 2015 r. 25

26 Kadra zarządzająca Tim Elliott Dyrektor w Radzie Dyrektorów, Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) Z wykształcenia prawnik, swoją międzynarodową karierę w przemyśle naftowym rozpoczął w Grupie Lundin, gdzie pracował od 1987 do Jego ponad 28-letnie doświadczenie zawodowe obejmuje zarządzanie spółkami publicznymi prowadzącymi w różnych częściach świata działalność w zakresie poszukiwania, oceny, zagospodarowywania i wydobycia. Jock Graham Wiceprezes i Wicedyrektor Generalny (COO) To geolog z ponad 30-letnim doświadczeniem zdobytym w trakcie pracy w różnorodnych spółkach z międzynarodowego sektora naftowogazowego, w tym pracował w Pd. Ameryce, Pd.-wschodniej Azji, byłych republikach radzieckich, Środkowym Wschodzie/Pn. Afryce, jak również w zachodniokanadyjskim basenie sendymentacyjnym. Ze Spółką związany jest od jej powstania i ma duży wkład w jej rozwój i sukces. Norm Holton - Dyrektor, Wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów Ma ponad 40-letnie doświadczenie w sekrotrze naftowo-gazowym zajmował zarówno funkcje techniczne jak i zarządcze. Zanim w 2006 r. poświęcił się całkowicie współpracy z Serinus, tworzył grupę kapitałową TUSK w Kanadzie i kierował zespołem zarządzającym, który w latach doprowadził do ośmiokrotnego wzrostu wartości przedsiębiorstwa w przeliczeniu na jedną akcję. Tracy Heck Dyrektor Finansowy (CFO) Dołączyła do zespołu Serinus w czerwcu 2012 r., a stanowisko CFO objęła w styczniu 2014 r. Wcześniej, od 2005 r. pracowała w NAL Energy Corporation na stanowisku Kontrolera (Controller), a za sobą ma również 13 lat doświadczenia zawodowego zdobytego w KPMG, gdzie była Partnerem Stowarzyszonym (ang. Associate Partner). Ed Beaman Wiceprezes ds. Operacyjnych i Inżynierii Ma na koncie ponad 35 lat doświadczenia w sektorze naftowo-gazowym przy realizacji projektów inżynieryjnych i poszukiwawczych, a także w zakresie eksploatacji i oceny jakości złóż, prowadzonych na terytorium Kanady, Stanów Zjednoczonych, Kolumbii, Peru, Boliwii, Trynidadu, Egiptu, Rumunii, Polski, Słowenii, Rosji i Ukrainy. Przed dołączeniem do zespołu Serinus w 2007 r. przez wiele lat świadczył w niepełnym wymiarze czasu usługi doradcze. Aaron LeBlanc Wiceprezes ds. Poszukiwań Geolog z 13-letnim doświadczeniem w dziedzinie poszukiwań i rozwoju zarówno w kraju jak i zagranicą. W swojej pracy miał do czynienia ze tradycyjnymi złożami węglowymi oraz klastycznymi, konwencjonalnymi, ciężkiej ropy oraz poszukiwaniami w łupkach. Zanim w roku 2011 dołączył do Serinus, przez 9 lat pracował w Devon Energy. Jakub Korczak Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej Ma ponad 15-letnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej, finansach i prowadzeniu relacji ze środowiskiem inwestorów. Przed dołączeniem w 2009 roku do zespołu Serinus jako Pełnomocnik i Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich, pełnił funkcję CFO oraz członka zarządu Banku Pocztowego S.A. ( ). Wcześniej, w BRE Banku odpowiadał za koordynację strategii i zajmował stanowisko dyrektora ds. relacji inwestorskich ( ). Alec Silenzi Radca prawny (General Counsel), Wiceprezes ds. Prawnych, Sekretarz Korporacji, Kierownik ds. Compliance Posiada ponad 21-letnie doświadczenie w zakresie prawa kanadyjskiego i międzynarodowego, w ostatnich 7. latach pracował w charakterze radcy (general consuel). Przed dołączeniem do Serinus był partnerem w dużej międzynarodowej kancelarii prawnej Gowling LLP. 26

Prezentacja korporacyjna. luty 2015 r.

Prezentacja korporacyjna. luty 2015 r. Prezentacja korporacyjna luty 2015 r. Zastrzeżenia prawne Niniejszy dokument został sporządzony przez Kierownictwo spółki Serinus Energy Inc. ( Spółka lub Serinus ) i jej podmiotów zależnych. Dokument

Bardziej szczegółowo

Rezerwy 2P Serinus Energy wzrosły na koniec roku o 119%

Rezerwy 2P Serinus Energy wzrosły na koniec roku o 119% 20 marca 2014 Komunikat Rezerwy 2P Serinus Energy wzrosły na koniec roku o 119% Serinus Energy Inc. ( Serinus Energy, SEN lub Spółka ) (notowana na TSX pod symbolem: SEN, na GPW: SEN), międzynarodowa spółka

Bardziej szczegółowo

Ukraina odwiert K-7 osiągnął TD zidentyfikowano do 5 stref gazu

Ukraina odwiert K-7 osiągnął TD zidentyfikowano do 5 stref gazu 6 listopada 2012 r. Komunikat Ukraina odwiert K-7 osiągnął TD zidentyfikowano do 5 stref gazu Kulczyk Oil Ventures ( KOV, Spółka ), międzynarodowa spółka działająca w sektorze poszukiwania i wydobycia

Bardziej szczegółowo

Latest News Dotychczasowe osiągnięcia i potencjał wzrostu

Latest News Dotychczasowe osiągnięcia i potencjał wzrostu Latest News Dotychczasowe osiągnięcia i potencjał wzrostu wrzesień 2014 r. Zastrzeżenia prawne Niniejszy dokument został sporządzony przez Kierownictwo spółki Serinus Energy Inc. ( Spółka lub Serinus )

Bardziej szczegółowo

KOV wypracował zysk brutto niemal 5 mln dolarów na koniec pierwszego kwartału 2012

KOV wypracował zysk brutto niemal 5 mln dolarów na koniec pierwszego kwartału 2012 7 maja 2012 Informacja prasowa KOV wypracował zysk brutto niemal 5 mln dolarów na koniec pierwszego kwartału 2012 KOV zakończył kolejny kwartał najlepszymi wynikami finansowymi w historii, które przełożyły

Bardziej szczegółowo

KOV przejął Winstar powstała nowa spółka Serinus Energy

KOV przejął Winstar powstała nowa spółka Serinus Energy 25 czerwca 2013 Informacja prasowa KOV przejął Winstar powstała nowa spółka Serinus Energy Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Kulczyk Oil Ventures i Winstar Energy podjęły uchwały, w wyniku których KOV przejęła

Bardziej szczegółowo

SERINUS ENERGY INC. Informacja na temat wyników finansowych i operacyjnych za rok 2015

SERINUS ENERGY INC. Informacja na temat wyników finansowych i operacyjnych za rok 2015 2016-03-17 00:05 SERINUS ENERGY INC. Informacja na temat wyników finansowych i operacyjnych za rok 2015 Raport bieżący z plikiem 9/2016 Podstawa prawna: Inne uregulowania Działając na podstawie art. 62

Bardziej szczegółowo

Brunei i Syria Aktualizacja informacji o zasobach

Brunei i Syria Aktualizacja informacji o zasobach 29 marca 2012 Komunikat Brunei i Syria Aktualizacja informacji o zasobach Kulczyk Oil Ventures Inc. ( Kulczyk Oil, KOV lub Spółka ), międzynarodowa spółka działająca w sektorze poszukiwania i wydobycia

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach na Ukrainie

Informacja o pracach na Ukrainie 4 października 2010 Informacja prasowa Informacja o pracach na Ukrainie Kulczyk Oil Ventures Inc. ( Kulczyk Oil, KOV lub Spółka ) przedstawia informację o pracach prowadzonych na Ukrainie od chwili przejęcia

Bardziej szczegółowo

Przegląd informacji o spółce. grudzień 2011 r.

Przegląd informacji o spółce. grudzień 2011 r. Przegląd informacji o spółce grudzień 2011 r. Zastrzeżenia prawne Niniejszy dokument został sporządzony przez Zarząd spółki Kulczyk Oil Venture Inc ( Spółka ) i jej podmiotów zależnych. Dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Neconde zamknęło transakcję nabycia OML 42 w Nigerii KOV zachowuje możliwość uczestnictwa

Neconde zamknęło transakcję nabycia OML 42 w Nigerii KOV zachowuje możliwość uczestnictwa 1 grudnia 2011 Informacja prasowa Neconde zamknęło transakcję nabycia OML 42 w Nigerii KOV zachowuje możliwość uczestnictwa Kulczyk Oil Ventures Inc. ( Kulczyk Oil, KOV lub Spółka ), międzynarodowa spółka

Bardziej szczegółowo

IPO Day Giełda Papierów Wartościowych Warszawa, 23 lutego 2010

IPO Day Giełda Papierów Wartościowych Warszawa, 23 lutego 2010 IPO Day Giełda Papierów Wartościowych Warszawa, 23 lutego 2010 Agenda Podstawowe informacje o Kulczyk Oil Ventures Strategia: na czym polega biznes KOV Podstawowe aktywa spółki Główne czynniki sukcesu

Bardziej szczegółowo

Realizacja strategii PKN ORLEN 2013-2017 w segmencie Upstream

Realizacja strategii PKN ORLEN 2013-2017 w segmencie Upstream Realizacja strategii PKN ORLEN 2013-2017 w segmencie Upstream Podpisanie umowy nabycia spółki TriOil Resources Ltd. Warszawa, 16 września 2013 Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja została przygotowana

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 19/2015 z dnia 20 maja 2015 r. Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY INC.

Załącznik do raportu bieżącego nr 19/2015 z dnia 20 maja 2015 r. Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY INC. Załącznik do raportu bieżącego nr 19/2015 z dnia 20 maja 2015 r. Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY INC. Stephen C. Akerfeldt Data pierwszego powołania: 16 marca 2011 r. Od 1999 r. Stephen C. Akerfeldt

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Warszawa, 11 maja 2011 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Warszawa, 11 maja 2011 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Warszawa, maja 20 r. Zastrzeżenia prawne Niniejszy dokument został sporządzony przez Zarząd spółki Kulczyk Oil Venture Inc ( Spółka ) i jej podmiotów zależnych. Dokument

Bardziej szczegółowo

KULCZYK OIL VENTURES INC.

KULCZYK OIL VENTURES INC. Raport bieżący nr: 32/2013 Data sporządzenia: 2013-06-21 Skrócona nazwa emitenta: KULCZYK OIL VENTURES INC. Temat: Powołanie osób zarządzających na kolejną kadencję Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kierownictwa z działalności za okres trzech i dziewięciu miesięcy zakończony dnia 30 września 2015 r. (kwoty w dolarach amerykańskich)

Sprawozdanie kierownictwa z działalności za okres trzech i dziewięciu miesięcy zakończony dnia 30 września 2015 r. (kwoty w dolarach amerykańskich) ` SERINUS ENERGY INC. Sprawozdanie kierownictwa z działalności za okres trzech i dziewięciu miesięcy zakończony dnia 2015 r. (kwoty w dolarach amerykańskich) Niniejsze Sprawozdanie kierownictwa z działalności

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia Grupy PGNiG w działalności na rynkach krajów arabskich Rafał Oleszkiewicz

Doświadczenia Grupy PGNiG w działalności na rynkach krajów arabskich Rafał Oleszkiewicz Doświadczenia Grupy PGNiG w działalności na rynkach krajów arabskich Rafał Oleszkiewicz Dyrektor Zarządzający ds. Strategii Warszawa, Maj 2007 Agenda 1 Działalność Grupy Kapitałowej PGNiG 2 Obecność GK

Bardziej szczegółowo

Kulczyk Oil Ventures nabędzie Winstar Resources

Kulczyk Oil Ventures nabędzie Winstar Resources 25 kwietnia 2013 r. Komunikat Kulczyk Oil Ventures nabędzie Winstar Resources Kulczyk Oil Ventures Inc. ( Kulczyk Oil, KOV lub Spółka ), międzynarodowa spółka działająca w sektorze poszukiwania i wydobycia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 18/2016 z dnia 19 lipca 2016 r. Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY INC.

Załącznik do raportu bieżącego nr 18/2016 z dnia 19 lipca 2016 r. Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY INC. Załącznik do raportu bieżącego nr 18/2016 z dnia 19 lipca 2016 r. Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY INC. Stephen C. Akerfeldt Data pierwszego powołania: 16 marca 2011 r. Od 1999 r. Stephen C. Akerfeldt

Bardziej szczegółowo

Poszukiwania i wydobycie gazu z łupków Stan projektu

Poszukiwania i wydobycie gazu z łupków Stan projektu Zdjęcie: Marathon Oil Poszukiwania i wydobycie gazu z łupków Stan projektu Organizacja Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego 12 grudnia 2012 roku OPPPW Podstawowe informacje Związek Pracodawców,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 prezentacja wyników za 1Q 2013 kolejny kwartał dobrych wyników Grupy ZM Ropczyce stabilna sprzedaż rok do roku, przesunięcia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17

Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17 Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17 2 Zastrzeżenia prawne ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Amica Wronki SA ( AMICA lub "Spółka"). Ani niniejsza Prezentacja, ani jakakolwiek

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 14 listopada 2014 r.

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 14 listopada 2014 r. Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, 14 listopada 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Projekt rozwojowy CYDR LUBELSKI

Bardziej szczegółowo

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r. Komunikat prasowy Warszawa, 26 marca 2013 r. INFORMACJA PRASOWA CAPITAL PARK W 2013 R.: WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NISKI POZIOM ZADŁUŻENIA Podsumowanie 2013 r.: Wyniki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2011 roku 18 sierpnia 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Kluczowe wskaźniki za III kwartał roku 2014/2015 Kluczowe wskaźniki narastająco po trzech kwartałach roku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 opublikowany w dniu 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI I. PISMO ZARZĄDU II. WYBRANE DANE FINANSOWE Z ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Skąd biorą się pieniądze? INTEGRA INVEST

Skąd biorą się pieniądze? INTEGRA INVEST Skąd biorą się pieniądze? STRATEGIA Strategia spółki to zarabianie na starannie wyselekcjonowanych przedsiębiorstwach będących na kolejnych etapach rozwoju/wzrostu lub ekspansji (firmy po etapie startup),

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

METODYKA POSZUKIWAŃ ZLÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO

METODYKA POSZUKIWAŃ ZLÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO METODYKA POSZUKIWAŃ ZLÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO Prowadzący: Mgr inż. Bartosz Papiernik Konspekt opracowali w postaci prezentacji PowerPoint B.Papiernik i M. Hajto na podstawie materiałów opracowanych

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) zajmuje się eksploatacją złóż mineralnych, produkcją, transportem i sprzedażą ropy naftowej i gazu ziemnego.

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r.

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Warszawa, 4 listopada 2010 r. Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR 30.06.2010 30.06.2009

Bardziej szczegółowo

Konferencja Grupy Amica. Warszawa, 1.12.2015

Konferencja Grupy Amica. Warszawa, 1.12.2015 Konferencja Grupy Amica Warszawa, 1.12.2015 Agenda 1. Wyniki Grupy Amica za 2015 IQ-IIIQ 2. Przejęcie CDA Group Ltd 3. Profil CDA Group Ltd 4. Cele strategiczne 5. Parametry transakcji 6. Q&A 2 1 413 105

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Grupy Kapitałowej APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2015-31.12.2015 Wrocław, dnia 31 maja 2016 r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy i Inwestorów... 3 II. Informacje o Grupie Kapitałowej...

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 20 maja 2015 r. ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY i MEMORANDUM INFORMACYJNE

Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 20 maja 2015 r. ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY i MEMORANDUM INFORMACYJNE Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 20 maja 2015 r. ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY i MEMORANDUM INFORMACYJNE 23 kwietnia 2015 r. Serinus Energy Inc. jest spółką publiczną

Bardziej szczegółowo

SERINUS ENERGY INC. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SERINUS ENERGY INC. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SERINUS ENERGY INC. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRESY TRZECH I SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2015 R. I 2014 R. kwoty w tysiącach USD Niniejszy dokument stanowi

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r.

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Przedmiot działalności Caspar Asset Management S.A. powstała w sierpniu 2009 roku. Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 maja

Bardziej szczegółowo

GAZ Z ŁUPKÓW PRZYSZŁOŚĆ DLA POLSKI

GAZ Z ŁUPKÓW PRZYSZŁOŚĆ DLA POLSKI GAZ Z ŁUPKÓW PRZYSZŁOŚĆ DLA POLSKI Projekt kierunkowych założeń do ustawy o wydobywaniu węglowodorów, ich opodatkowaniu i Węglowodorowym Funduszu Pokoleń Gaz z łupków przyszłość dla Polski Już teraz Polska

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów

Prezentacja dla inwestorów Prezentacja dla inwestorów 2016-03-10 2 Zastrzeżenia prawne ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Amica Wronki SA ( AMICA lub "Spółka"). Ani niniejsza Prezentacja, ani jakakolwiek

Bardziej szczegółowo

DANE O REZERWACH I INNE INFORMACJE O ROPIE NAFTOWEJ I GAZIE

DANE O REZERWACH I INNE INFORMACJE O ROPIE NAFTOWEJ I GAZIE DANE O REZERWACH I INNE INFORMACJE O ROPIE NAFTOWEJ I GAZIE UWAGA: Treść, nagłówki, formatowanie i tabele w niniejszej części zostały zaczerpnięte bezpośrednio z formularza NI 51-101F1 sporządzonego przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2012 roku, na który składają

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY GAZU ŁUPKOWEGO W POLSCE

PERSPEKTYWY GAZU ŁUPKOWEGO W POLSCE Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energia PAN PERSPEKTYWY GAZU ŁUPKOWEGO W POLSCE Eugeniusz Mokrzycki Posiedzenie Plenarne Komitetu Problemów Energetyki Warszawa, 14 grudnia 2011 r. Perspektywy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I półrocze 2015. 14 sierpnia 2015r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I półrocze 2015. 14 sierpnia 2015r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I półrocze 2015 14 sierpnia 2015r. W 1H mimo dużego spadku cen ropy wzrost wyniku EBITDA w Grupie PGNiG 24% 25% 15% 20% 23% 20 390 16 381 4,9 mld PLN - eliminacje pro forma

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne aspekty eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu w Polsce

Ekonomiczne aspekty eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu w Polsce Dr Andrzej Cylwik Ekonomiczne aspekty eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu w Polsce 1. Perspektywa do roku 2020 W chwili obecnej dysponujemy mała liczbą sprawdzonych informacji, które dotyczą ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r.

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Zastrzeżenie prawne Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIKANA

GRUPA KAPITAŁOWA WIKANA GRUPA KAPITAŁOWA WIKANA PREZENTACJA WYNIKÓW PO 3 KWARTAŁACH 2015 ROKU PREZENTACJA DLA INWESTORÓW I MEDIÓW LISTOPAD 2015 r. Zastrzeżenie Niniejszy dokument został przygotowany przez Wikana S.A. ( Spółka

Bardziej szczegółowo

Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywa subfunduszu są inwestowane w instrumenty finansowe o ograniczonym ryzyku np. papiery wartościowe emitowane przez najbardziej wiarygodnych

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

PGNiG Upstream International

PGNiG Upstream International PGNiG Upstream International Nowe finansowanie norweskiej działalności PGNiG 13.08.2015 Nowe finansowanie dla norweskiej działalności PGNiG Upstream International ( PGNiG UI ) w dniu 13 sierpnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

AQUA S.A. Raport Roczny za 2014 rok.

AQUA S.A. Raport Roczny za 2014 rok. AQUA S.A. Raport Roczny za 2014 rok. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu AQUA S.A. do Akcjonariuszy 3 2. Oświadczenie Zarządu 4 3. Informacja o prezentacji danych 5 4. Wybrane dane finansowe 6 5. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 8 maja 2014 roku KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Tchórzewski

Krzysztof Tchórzewski Krzysztof Tchórzewski Warszawa, 28 czerwca 2016 r. BM-I-0700-69/16BM-I-0700-69/16 Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku, w odpowiedzi na interpelację Pana

Bardziej szczegółowo

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki 1-4Q2015 Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe po 1-4Q2015 mln PLN 1-4Q mln PLN 4Q Wyniki finansowe za 4Q i 1-4Q2015 +46% 4,9 176,1 256,6-9,3 1,1 6 mln zł zysku netto

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Listopad 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarze MF... 8 ul.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Rola węgla brunatnego w gospodarce Polski 180 160 140 120 100 80 60 40 20 Struktura produkcji en. elektrycznej w elektrowniach krajowych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

SERINUS ENERGY INC. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA LATA ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2013 R. I 2012 R. kwoty w tysiącach USD

SERINUS ENERGY INC. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA LATA ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2013 R. I 2012 R. kwoty w tysiącach USD SERINUS ENERGY INC. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA LATA ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2013 R. I 2012 R. kwoty w tysiącach USD Niniejszy dokument stanowi wolne tłumaczenie oryginału sporządzonego w języku

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Główną przyczyną spadku przychodów w 2015 roku były niższe notowania ropy i produktów naftowych na rynkach światowych. W efekcie zmalały przychody zarówno w segmencie

Bardziej szczegółowo

Intensyfikacja poszukiwania gazu z łupków

Intensyfikacja poszukiwania gazu z łupków Strona znajduje się w archiwum. Intensyfikacja poszukiwania gazu z łupków Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA rozpoczęło kolejny etap poszukiwań gazu z łupków na południowym wschodzie Polski. 26

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, 12 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, 12 listopada 2013 r. Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2013/2014 Warszawa, 12 listopada 2013 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I kwartał roku obrotowego 2013/2014 Założenia biznesowe na bieżący

Bardziej szczegółowo

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r.

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. data aktualizacji: 2016.11.14 Henkel w trzecim kwartale ponownie notuje dobre wyniki. Firma wygenerowała przychody na poziomie 4,748 mld euro, co oznacza

Bardziej szczegółowo

CZYSTE ENERGIE na NewConnect Co to są Czyste Energie? 2 Co to są Czyste Energie? Co to są Czyste Energie? Co to są Czyste Energie? Co to są Czyste Energie? Co to są Czyste Energie? Światowe Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 Założenia biznesowe na rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015

WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015 WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015 Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych spółki Pfleiderer Grajewo SA Warszawa, 10.08.2015 r. WYNIKI ZA 1P 2015 NOTA PRAWNA Niniejszy raport przygotowano wyłącznie w celach

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn. 03 czerwca 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 5 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 4.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPIS TREŚCI 1. Pismo Prezesa Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2013 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

podatek dochodowy opłata(wynagrodzenie) za użytkowanie górnicze ustalana w umowie pomiędzy koncesjonariuszem a Skarbem Państwa

podatek dochodowy opłata(wynagrodzenie) za użytkowanie górnicze ustalana w umowie pomiędzy koncesjonariuszem a Skarbem Państwa Rozwiązania podatkowe poszukiwań i wydobycia gazu z łupków w polskim prawodawstwie Poznań, 15.10.2014 Autor: Dominik Goślicki AGENDA 1. Dotychczasowe obciążenia publicznoprawne dot. gazu z łupków 2. Założenia

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2015/2016. obejmujący okres od 01-07-2015 do 31-12-2015

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2015/2016. obejmujący okres od 01-07-2015 do 31-12-2015 Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2015/2016 obejmujący okres od 01-07-2015 do 31-12-2015 29-02-2016 Wybrane skonsolidowane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Publikacja prospektu emisyjnego Dekpol S.A.

Publikacja prospektu emisyjnego Dekpol S.A. Pinczyn, 02.12.2014 r. Publikacja prospektu emisyjnego Dekpol S.A. Prospekt emisyjny Dekpol S.A. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego został opublikowany 2 grudnia 2014 r. Zapisy w Transzy Inwestorów

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY AZOTY POLICE ZA 2015 ROK. 11 marca 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY AZOTY POLICE ZA 2015 ROK. 11 marca 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY AZOTY POLICE ZA 215 ROK 11 marca 216 KLUCZOWE WYDARZENIA 215 ROKU Osiągnięcie w relacji do 214 roku: ponad dwukrotnie wyższy wynik EBIT oraz zysk netto ponad 4% wzrost nakładów

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015 obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 31-08-2015 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Bardziej szczegółowo

Ukraina uruchomienie wydobycia z dwóch horyzontów zakończone sukcesem

Ukraina uruchomienie wydobycia z dwóch horyzontów zakończone sukcesem 21 grudnia 2012 Komunikat Ukraina uruchomienie wydobycia z dwóch horyzontów zakończone sukcesem Kulczyk Oil Ventures Inc. ( Kulczyk Oil, KOV lub Spółka ), międzynarodowa spółka działająca w sektorze poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie

Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie Warszawa, 25 listopada 2011 r. Zastrzeżenia Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja ) została przygotowana przez Getin Holding

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo