Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych."

Transkrypt

1 Wstęp Szanowni Państwo Już od 25 lat towarzyszymy Wam w rozwoju zawodowym. Mamy nadzieję, że w tym jubileuszowym dla nas roku również zechcecie skorzystać z naszego wsparcia. Jako placówka publiczna realizujemy kierunki polityki oświatowej państwa. W bieżącym roku minister edukacji narodowej określił je następująco: Wspieranie dziecka młodszego na pierwszym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego; Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki; Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Formy dotyczące w/w zakresu tematycznego zostały opatrzone w informatorze napisem "realizacja kierunków polityki oświatowej państwa". Miło nam poinformować, że od września tego roku rozpoczyna swoją działalność nasz oddział w Wieluniu, który będzie miał siedzibę pod adresem: ul. Piłsudskiego 6, Wieluń. Liczymy, że uruchomienie oddziału w Wieluniu ułatwi Państwu dostęp do naszych usług i sprawi, iż częściej będziecie korzystać z przygotowanej na bieżący rok szkolny oferty doskonalenia. Informator, który do Państwa kierujemy zawiera różne propozycje wsparcia - tradycyjne, takie jak kursy, warsztaty, seminaria, szkolenia rad pedagogicznych, ale i nowe - szkolenia e-learningowe, projekty kompleksowego wspomagania szkoły. W tym roku przygotowaliśmy też po raz pierwszy ofertę sieci współpracy - ufamy, że ten innowacyjny sposób doskonalenia spotka się z Państwa zainteresowaniem. Oferta na rok szkolny 2014/2015 jest bardzo bogata, więc żywimy nadzieję, że każdy z Was znajdzie w niej coś dla siebie. Dziękujemy, za okazywane przez lata zaufanie. W nowym roku szkolnym życzmy wielu okazji do zawodowej radości, twórczych i kreatywnych pomysłów oraz przychylnej atmosfery do ich realizacji Do zobaczenia. W imieniu zespołu pracowników WODN w Sieradzu Ilona Lewandowska

2 Spiis treścii Zasady uczestnictwa... 3 Kursy nadające kwalifikacje i uprawnienia... 4 Szkolenia Rad Pedagogicznych... 7 E - learning Sieci współpracy Oferta specjalna Kursy doskonalące Zarządzanie oświatą Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Język polski Języki obce Matematyka Historia, WOS, edukacja obywatelska Przedmioty przyrodnicze Technologie informacyjne i komunikacyjne Kształcenie zawodowe Wychowanie i profilaktyka Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 84 Biblioteka Awans zawodowy Inna tematyka Konsultacje zbiorowe Formularze zgłoszenia Str. 2

3 Zasady udziałłu w fforrmach doskonalenia WODN w Sierradzu Osoby zainteresowane uczestnictwem w formach doskonalenia prosimy o przesłanie zgłoszenia w formie on-line (www.wodnsieradz.edu.pl zakładka "zapisy na szkolenia") lub tradycyjną pocztą na adres Ośrodka (wzór zgłoszenia znajduje się na końcu Informatora). Zgłoszenia należy przysyłać najpóźniej do 20 września 2014 r. Osoby, które nadeślą zgłoszenia, zostaną poinformowane o terminach zajęć zgodnie z deklaracją złożoną w zgłoszeniu: listownie na adres szkoły / placówki lub pocztą elektroniczną na wskazany adres Informujemy, że około 26 każdego miesiąca na stronie internetowej Ośrodka w zakładce <SZKOLENIA> zamieszczony będzie wykaz szkoleń rozpoczynających się w następnym miesiącu. Warunkiem uzyskania zaświadczenia o uczestnictwie w wybranej formie jest minimum 80% obecności na zajęciach i dokonanie całości wpłaty (gotówką na pierwszych zajęciach lub przelewem w ciągu 14 dni). O uruchomieniu szkolenia zdecyduje ilość zgłoszeń minimum 15 osób. 3

4 Kursy nadajjące kwalliifiikacjje ii uprawniieniia Tytuł: Zainteresowani nauczyciele Kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa CEL: Uzyskanie kwalifikacji do pracy w bibliotekach wszystkich typów szkół TREŚCI: Zgodne z ramowym programem MEN Liczba godzin: 270 Koszt: 1500 PLN Kierownik: Wiesława Chlebowska Tytuł: Zainteresowani nauczyciele Kurs kwalifikacyjny Wychowanie do życia w rodzinie CEL: Uzyskanie kwalifikacji do nauczania przedmiotu TREŚCI: Zgodne z ramowym programem MEN Liczba godzin: 270 Koszt: 1500 PLN Kierownik: Olgierd Neyman Tytuł: Nauczyciele, wicedyrektorzy, kierownicy Kurs kwalifikacyjny Organizacja i zarządzanie oświatą CEL: Uzyskanie kwalifikacji do pełnienia funkcji dyrektora szkoły lub placówki oświatowej TREŚCI: Zgodne z ramowym programem MEN Liczba godzin: 210 Koszt: 1600 PLN Kierownik: Ewa Marciniak - Kulka Tytuł: Zainteresowani nauczyciele Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu CEL: Uzyskanie kwalifikacji instruktora praktycznej nauki zawodu TREŚCI: Zgodny z programem zatwierdzonym przez Kuratora Oświaty Liczba godzin: 80 Koszt: 500 PLN Kierownik: Ewa Marciniak - Kulka 4

5 Tytuł: Zainteresowani nauczyciele, maturzyści, studenci Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku CEL: Przygotowanie do roli wychowawcy placówek wypoczynku TREŚCI: Zgodne z ramowym programem MEN Liczba godzin: 36 Koszt: 200 PLN Kierownik: Olgierd Neyman Tytuł: Zainteresowani nauczyciele Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku CEL: Przygotowanie do pełnienia roli kierownika wypoczynku TREŚCI: Zgodnie z ramowym programem MEN Liczba godzin: 10 Koszt: 100 PLN Kierownik: Olgierd Neyman Tytuł: Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Kierownik wycieczki szkolnej TREŚCI: Podstawowe przepisy prawne związane z organizacją wycieczek szkolnych Obowiązki kierownika wycieczki szkolnej Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczki szkolnej Liczba godzin: 10 Prowadzący: Mirosław Pisarkiewicz Koszt: 80 PLN Realizacja: Sieradz i Wieluń 5

6 Kursy Języka Angiiellskiiego Prowadzący: Nauczyciele Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sieradzu Opłaty za kursy: I OPCJA: 2200 PLN płatne w 3 ratach (rabat 200 PLN): IX 2014 r PLN; I 2015 r PLN; IX 2015 r PLN II OPCJA: 2400 PLN płatne w 10 ratach po 240 zł: IX, XI 2014 r.; I, III, V, IX, XI 2015 r.; I, III, V 2016 r. Kurs dla początkujących: 270 godzin przez 2 lata (4 godziny x 30 tygodni i 5 godzin x 30 tygodni); wrzesień 2014 czerwiec 2016 Poziom docelowy podstawowa znajomość języka: A2 wg Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego; umiejętności pozwalające zdać egzamin the First Certificate of English /FCE/ Uniwersytetu Cambridge; przygotowanie do egzaminu FCE. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie potrafi porozumiewać się w prostych sytuacjach językowych w zakresie tematów związanych z życiem codziennym jak, np. osoba rozmówcy, rodzina, szkoła, praca, zakupy, wypoczynek. Potrafi opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego. Kurs dla zaawansowanych: 270 godzin przez 2 lata (4 godziny x 30 tygodni i 5 godzin x 30 tygodni); wrzesień 2014 czerwiec 2016 Poziom docelowy zaawansowana znajomość języka: B2 wg Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego; umiejętności pozwalające zdać egzamin the Certificate of Adnvanced English /CAE/ Uniwersytetu Cambridge; przygotowanie egzaminu CAE. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie złożonych tekstów na tematy konkretne i abstrakcyjne, również z zakresu techniki i nauki. Potrafi porozumiewać się w sposób płynny i spontaniczny także z rodzimym użytkownikiem języka. Potrafi w szerokim zakresie tematów formułować szczegółowe, przedstawiając wady i zalety różnych rozwiązań. 6

7 Szkolleniia rad pedagogiicznych Dyrektorów zainteresowanych szkoleniami rad pedagogicznych prosimy o wypełnienie zgłoszenia (wzór na końcu informatora) i przesłanie go on-line lub tradycyjną drogą pocztową na adres WODN w Sieradzu. Koszt szkolenia rady pedagogicznej wynosi: do 4 godzin 200 zł/godz. 5 godzin i więcej 160 zł/godz. Indywidualne zaświadczenia dla uczestników będą wydawane ze wszystkich szkoleń rad pedagogicznych. Temat rady: REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Profilaktyka agresji i przemocy w szkole. Agresywne i prowokacyjne zachowania uczniów WYCHOWAWCZE TREŚCI: Potrzeby uczniów w szkole. Przyczyny zachowań agresywnych, wynikające z niezaspokojonych potrzeb Metoda konstruktywnej konfrontacji w pracy nad trudnymi zachowaniami uczniów. Ćwiczenie umiejętności Metoda mediacji rówieśniczych. Ćwiczenie umiejętności Osoba prowadząca: Ewa Ruszkowska REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Temat rady: Profilaktyka agresji i przemocy w szkole. Formułowanie wniosków z prowadzonych analiz i wdrażanie zmian WYCHOWAWCZE TREŚCI: Analiza wniosków z nadzoru pedagogicznego i /lub raportu z ewaluacji zewnętrznej pod kątem profilaktyki agresji i przemocy w szkole/placówce Wiedza na temat przyczyn agresji, a wnioski z badań Planowanie bieżących zmian w szkole/placówce i wdrażanie zmian Osoba prowadząca: Ewa Ruszkowska Temat rady: REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Profilaktyka agresji i przemocy w szkole. Przyjazne sposoby rozwiązywania konfliktów w szkole negocjacje i mediacje SPOŁECZNE TREŚCI: Istota konfliktu. Funkcjonowanie ludzi w sytuacji konfliktów Rozwiązywanie konfliktów metodą negocjacji i mediacji jako sposób na budowanie koniecznej i długotrwałej współpracy w środowisku szkolnym Osoba prowadząca: Ewa Ruszkowska 7

8 Temat rady: Uczeń w wieku dorastania jak wykorzystać jego potencjał rozwojowy WYCHOWAWCZE TREŚCI: Dorastanie prawidłowości, kryzys adolescencji, problemy szkolne Metody utrzymywania kontaktu z uczniem dorastającym Rola osoby dorosłej w świecie nastolatka Osoba prowadząca: Ewa Ruszkowska Temat rady: Prawa i obowiązki nauczyciela TREŚCI: Prawa i obowiązki nauczyciela regulacje oświatowe, cywilne i karne Odpowiedzialność prawna, a zapisy statutowe i procedury w placówce oświatowej Obowiązki szkoły w zakresie diagnozowania potrzeb uczniów ( w tym niedostosowanych społecznie) oraz obowiązki podejmowania konkretnych działań - analiza nietypowych sytuacji szkolnych Osoba prowadząca: Zenon Kołodziej Temat rady: Szkolna Interwencja Profilaktyczna. Część I TREŚCI: Cele i schemat postępowania interwencyjnego wobec ucznia sięgającego po środki psychoaktywne Podstawy prawne interwencji profilaktycznej w szkole Wiedza na temat substancji psychoaktywnych Znaczenie i zasady dobrej współpracy w gronie pedagogicznym Cześć II szkolenia to warsztat umiejętności realizowany w szkole lub w WODN Osoba prowadząca: Ewa Ruszkowska, Małgorzata Bednarczyk Temat rady: Inteligencja emocjonalna nauczyciela jako narzędzie do zarządzania sobą i uczniami SPOŁECZNE TREŚCI: Inteligencja emocjonalna wprowadzenie Emocjonalny dobrostan i trudności emocjonalne w szkolnej rzeczywistości W dbałości o siebie diagnoza zasobów i ograniczeń oraz indywidualny plan działania, wzmacniający potencjał inteligencji emocjonalnej Osoba prowadząca: Ewa Ruszkowska 8

9 Temat rady: Motywowanie uczniów do aktywnego uczenia się i wspieranie ich w trudnych sytuacjach TREŚCI: Współczesne teorie motywacji; Zasady zachowania motywującego Korzyści wynikające ze stosowania informacji zwrotnej Strategie motywacyjne w pracy dydaktycznej i wychowawczej Osoba prowadząca: Ewa Ruszkowska Temat rady: Nauczyciel doradcą edukacyjnym ucznia coaching w edukacji TREŚCI: Nowe rozumienie roli nauczyciela Praktyki coachingowe w pracy nauczyciela z uczniem Dialog z uczniem jak ma wyglądać z zastosowaniem coachingu? Osoba prowadząca: Ewa Marciniak - Kulka, Olgierd Neyman REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA, WNIOSKI Z NADZORU ŁKO Temat rady: Uczeń co powinien w szkole dostać, w czym powinien uczestniczyć? TREŚCI: Oferta edukacyjna szkoły udział uczniów w jej kreowaniu Atmosfera szkoły odpowiedzialność uczniów w jej tworzeniu Kultura prowadzenia zajęć podnoszenie poziomu świadomości uczestnictwa ucznia we własnym uczeniu się Osoba prowadząca: Ewa Marciniak - Kulka, Olgierd Neyman Temat rady: Informacja zwrotna w ocenianiu wewnątrzszkolnym TREŚCI: Informacja zwrotna jako kontekst dla oceny szkolnej Informacja zwrotna w usamodzielnianiu ucznia w planowaniu i realizacji własnego uczenia się oraz motywowaniu do podejmowania zadań wynikających z wymagań programowych Informacja zwrotna inspiracją do stymulowania rozwoju ucznia Osoba prowadząca: Ewa Marciniak - Kulka, Olgierd Neyman 9

10 Temat rady: Skuteczne osiąganie efektów kształcenia metody i formy pracy z uczniem TREŚCI: Nauczyciel partnerem ucznia w osiąganiu satysfakcjonujących efektów uczenia się zgodnie z podstawą programową Metody i formy pracy wykorzystujące samodzielność, kreatywność, prace zespołową, potrzeby i możliwości ucznia Zespołowa praca nauczycieli, a osiąganie efektów edukacyjnych przez uczniów Osoba prowadząca: Ewa Marciniak - Kulka, Olgierd Neyman REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA, WYMAGANIA NADZORU ZEWNĘTRZNEGO Temat rady: Skuteczne osiąganie efektów kształcenia kultura bezpieczeństwa uczniów i nauczyciela podczas zajęć TREŚCI: Formalne wymagania w zakresie bezpieczeństwa Obowiązki nauczyciela mające zapewnić bezpieczeństwo ucznia i własne podczas zajęć edukacyjnych Przykłady komunikatów, dokumentów i dobrych praktyk w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniów i nauczycieli Osoba prowadząca: Ewa Marciniak - Kulka REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA, WYMAGANIA NADZORU ZEWNĘTRZNEGO Temat rady: Skuteczne osiąganie efektów kształcenia organizowanie procesu edukacyjnego w sposób sprzyjający uczeniu się DYDAKTYCZNO-METODYCZNE TREŚCI: Wymagania nadzoru zewnętrznego w zakresie organizowania procesu edukacyjnego sprzyjającego uczeniu się Metody i techniki uczenia się Przykłady zastosowania różnych technik uczenia się uczniów podczas zajęć edukacyjnych Osoba prowadząca: Ewa Marciniak - Kulka Temat rady: Podstawa programowa w praktyce szkolnej monitorowanie realizacji TREŚCI: Wymagania formalno prawne monitorowania Narzędzia monitorowania Monitorowanie efektów, czasu, procesu, możliwości i potrzeb uczniów, warunków realizacji Osoba prowadząca: Ewa Marciniak - Kulka, Olgierd Neyman 10

11 Temat rady: Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc w nagłych wypadkach TREŚCI: Bezpieczeństwo w szkole Zasady udzielania pierwszej pomocy Praktyczne elementy pierwszej pomocy Osoba prowadząca: Katarzyna Jóźwiak Temat rady: Od analizy wyników sprawdzianu/egzaminu zewnętrznego do planu działań doskonalących efekty kształcenia TREŚCI: Ocena poziomu osiągnięć uczniów w oparciu o skalę staninową i wskaźniki łatwości zadań Formułowanie wniosków rekomendacji, budowanie planu działań doskonalących efekty kształcenia Osoba prowadząca: Ilona Lewandowska Temat rady: EWD wykorzystanie wskaźnika Edukacyjnej Wartości Dodanej do oceny efektywności kształcenia w szkole TREŚCI: Idea Edukacyjnej Wartości Dodanej Interpretacja jednorocznych i trzyletnich wskaźników EWD Wnioski i rekomendacje do doskonalenia pracy szkoły i nauczyciela Osoba prowadząca: Ilona Lewandowska Temat rady: Nowa formuła sprawdzianu po szkole podstawowej TREŚCI: Istota zmian w sprawdzianie Rodzaje zadań, ich forma i odwołania do nowej podstawy programowej Przygotowanie uczniów do nowej formuły sprawdzianów Osoba prowadząca: Ilona Lewandowska 11

12 Temat rady: Opracowanie projektu ewaluacji wewnętrznej wraz z narzędziami badawczymi TREŚCI: Przygotowanie projektu ewaluacji do wskazanego obszaru (przedmiotu ewaluacji) Opracowanie niezbędnych narzędzi badawczych Opracowanie założeń raportu Osoba prowadząca: Olgierd Neyman Temat rady: Skuteczna współpraca z rodzicami i podnoszenie atrakcyjności wywiadówek TREŚCI: Identyfikacja oczekiwań i roli rodzica w szkole Skuteczne sposoby budowania relacji i komunikacji szkoły z rodzicami Jak wykorzystać tłumiony w rodzicu potencjał współpracy ze szkołą? Osoba prowadząca: Olgierd Neyman Temat rady: Wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego przez szkołę/ placówkę TREŚCI: Środowisko lokalne zasobem i sojusznikiem procesu dydaktycznowychowawczego szkoły Rola szkoły w środowisku lokalnym jak budować swój korzystny wizerunek? Sposoby wykorzystania potencjału edukacyjnego środowiska oświatowego Osoba prowadząca: Olgierd Neyman Temat rady: Kultura organizacyjna pracy szkoły TREŚCI: Obszary, zakres i formy współpracy Podmiotów szkoły/ placówki Rozwój podmiotowości nauczycieli i dyrektora szkoły/ placówki Praktyczne i skuteczne rozwiązania organizacyjne w pracy szkoły/ placówki Osoba prowadząca: Ewa Marciniak - Kulka, Olgierd Neyman 12

13 Temat rady: Vademecum wychowawcy WYCHOWAWCZE TREŚCI: Szkolny program wychowawczy i szkolny program profilaktyki a plan pracy wychowawcy klasowego Realizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej w klasie Sytuacje trudne i problemy wychowawcze w klasie, wybrane metody i techniki diagnostyczne w pracy wychowawczej. Zasady budowania współpracy z rodzicami Osoba prowadząca: Małgorzata Bednarczyk Temat rady: Potencjał ucznia jak go rozpoznać i wykorzystać? TREŚCI: Pojęcie zdolności, charakterystyka ucznia zdolnego Metody identyfikacji uczniów zdolnych Zależność między postawą nauczycieli a diagnozowaniem i rozwijaniem zdolności uczniów Osoba prowadząca: Małgorzata Bednarczyk Temat rady: Prawo Autorskie i Prawo Prasowe w praktyce szkolnej TREŚCI: Podstawowe zasady Prawa Autorskiego stosowane przy korzystaniu z cudzej własności intelektualnej w pracy edukacyjnej i działaniach związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej Ochrona wizerunku Przepisy Prawa Autorskiego i Prawa Prasowego związane z prowadzeniem stron internetowych Osoba prowadząca: Mirosław Pisarkiewicz REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Temat rady: Nauczyciele i uczniowie ofiarami mobbingu i dyskryminacji w placówce oświatowej TREŚCI: Podstawowe przepisy prawne dotyczące mobbingu i dyskryminacji Sposoby zapobiegania mobbingowi i dyskryminacji Dokumentowanie przypadków mobbingu i dyskryminacji SPOŁECZNE Osoba prowadząca: Mirosław Pisarkiewicz 13

14 Temat rady: Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się TREŚCI: Czynniki determinujące poziom uczenia się Style uczenia się uczniów a strategie nauczania stosowane przez nauczycieli Czynniki warunkujące poziom motywacji ucznia, na które ma wpływ nauczyciel Osoba prowadząca: Małgorzata Bednarczyk Temat rady: Gry symulacyjne na zajęciach pozalekcyjnych TREŚCI: Co to są gry symulacyjne i kiedy można je stosować? Przykładowe gry symulacyjne. Jak stworzyć grę symulacyjną wpisującą się w nową podstawę programową? Osoba prowadząca: Jadwiga Jerzyńska Temat rady: Uczymy myśleć czyli narzędzia TOC w edukacji TREŚCI: Narzędzia myślowe TOC a wymagania i potrzeby współczesnego ucznia Prezentacja trzech narzędzi myślowych TOC Poznanie sposobów rozwijania umiejętności : analizowania tekstu, myślenia przyczynowo skutkowego, argumentowania i komunikacji Osoba prowadząca: Anna Guć Temat rady: Gram więc myślę, czyli gry dydaktyczne sposobem na aktywizowanie uczniów TREŚCI: Zadania, cechy i rodzaje gier dydaktycznych Prezentacja gier dydaktycznych ułatwiających zapamiętywanie wiadomości Przykłady gier rozwijających umiejętności : analizowania, argumentowania i wnioskowania oraz współpracy w zespole Osoba prowadząca: Anna Guć 14

15 E - llearniing Kurs doskonalący Nauczyciele bibliotekarze Biblioteka szkolna w środowisku szkolnym i pozaszkolnym TREŚCI: Jakość pracy biblioteki szkolnej Promocja biblioteki szkolnej Współpraca ze środowiskiem Liczba godzin: 12 Prowadzący: Wiesława Chlebowska Koszt: 40 PLN Realizacja: e-learning Kurs doskonalący Zainteresowani nauczyciele Bibliografia załącznikowa, powołania i przypisy TREŚCI: Opis bibliograficzny książki, czasopisma, dokumentu elektronicznego, audiowizualnego, audialnego, wizualnego, kartograficznego, ikonograficznego Zasady redagowania bibliografii załącznikowej oraz konstruowania przypisów i umieszczania powołań Liczba godzin: 15 Prowadzący: Wiesława Chlebowska Koszt: 40 PLN Realizacja: e-learning Kurs doskonalący Nauczyciele bibliotekarze Nowoczesny warsztat informacyjny biblioteki szkolnej TREŚCI: Elektroniczne katalogi, kartoteki, zestawienia bibliograficzne (tworzone w programie MOL Optivum oraz w oparciu o zasoby Biblioteki Narodowej) Zasoby bibliotek cyfrowych i internetowych Słowniki i encyklopedie w Internecie Liczba godzin: 20 Prowadzący: Wiesława Chlebowska Koszt: 60 PLN Realizacja: e-learning 15

16 Kurs doskonalący Nauczyciele bibliotekarze Warsztat fachowy nauczyciela bibliotekarza TREŚCI: Akty prawne regulujące pracę biblioteki Źródła drukowane i internetowe przydatne w pracy Kartoteki zagadnieniowe tworzone w programie MOL Optivum Liczba godzin: 20 Prowadzący: Wiesława Chlebowska Koszt: 60 PLN Realizacja: e-learning REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Zainteresowani nauczyciele Bajkoterapia jako metoda wspierająca wszechstronny rozwój ucznia na wszystkich etapach edukacji TREŚCI: Baśnie i bajki różnych autorów wykorzystanie w scenariuszach zajęć Tworzenie wspólnej bajki przez grupę Liczba godzin: 20 Prowadzący: Wiesława Chlebowska Koszt: 60 PLN Realizacja: e-learning Nauczyciele bibliotekarze Tworzenie haseł przedmiotowych TREŚCI: Budowa hasła przedmiotowego Język haseł przedmiotowych (JHP) Biblioteki Narodowej Liczba godzin: 15 Prowadzący: Wiesława Chlebowska Koszt: 40 PLN Realizacja: e-learning REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Zainteresowani nauczyciele Wykorzystanie metody Delacato w diagnozie i terapii uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera 16 TREŚCI: Ogólne założenia dotyczące metody Delacato Wykorzystanie metody w diagnozie sensoryzmów u dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera Wybrane elementy terapii z wykorzystaniem metody Delacato rozwiązania praktyczne Liczba godzin: 15 Prowadzący: Violetta Florkiewicz Koszt: 40 PLN Realizacja: e-learning

17 REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani powyższą tematyką Realizacja oraz dokumentowanie pomocy psychologiczno pedagogicznej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego TREŚCI: Aktualne przepisy prawa oświatowego dotyczące organizacji i realizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej Rozwiązania praktyczne dotyczące organizacji i dokumentowania pomocy psychologiczno pedagogicznej udzielanej uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i uczniowi posiadającemu opinię PPP Liczba godzin: 10 Prowadzący: Violetta Florkiewicz Koszt: 40 PLN Realizacja: e-learning Siiecii współłpracy Proponujemy Państwu nową formę doskonalenia - sieci współpracy. Praca w sieci to cykliczne spotkania, ale i kontakt z uczestnikami sieci np. za pomocą poczty elektronicznej lub platformy internetowej. Uczestnictwo w tej formie to oprócz zajęć warsztatowych lub seminaryjnych, także uczenie się od siebie, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Koszt całości wynosi 50 PLN, a więc forma jest tańsza od innych form o podobnej ilości godzin. Zachęcamy do uczestnictwa. Sieć możemy też zorganizować blisko miejsca Państwa pracy - wystarczy zebrać 15 chętnych osób - a możecie mieć sieć w Waszej gminie lub powiecie. REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA SIEĆ WSPÓŁPRACY Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej Zastosowanie bajkoterapii w pracy z dziećmi przejawiającymi zaburzone zachowania i agresywne zachowania ZAGADNIENIA DO REALIZACJI: Diagnoza trudnych zachowań dzieci Bajkoterapia jako metoda wspomagająca rozumienie i nazywanie emocji oraz zarządzanie emocjami Liczba spotkań: 4 Prowadzący: Dorota Wiśniewska, Wiesława Chlebowska Koszt udziału w sieci: 50 PLN Realizacja: Sieradz 17

18 SIEĆ WSPÓŁPRACY Pedagodzy i psycholodzy szkolni Forum pedagogów i psychologów szkolnych ZAGADNIENIA DO REALIZACJI: Akty prawne i dokumentacja w pracy pedagoga, opracowanie przykładowych kart pracy z uczniem Uczeń zdolny problem czy wyzwanie Problemy emocjonalne dzieci i młodzieży, profilaktyka agresji i przemocy szkole Liczba spotkań: 4 Prowadzący: Małgorzata Bednarczyk Ewa Ruszkowska Koszt udziału w sieci: 50 PLN Realizacja: Sieradz REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA SIEĆ WSPÓŁPRACY Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Realizacja edukacji matematycznej w pracy z dzieckiem sześcioletnim ZAGADNIENIA DO REALIZACJI: Jak organizować przestrzeń edukacyjną, by wspierać rozwój małego dziecka Gry i zabawy dydaktyczne jako aktywizujące metody nauczania matematyki w edukacji wczesnoszkolnej Programy komputerowe i witryny internetowe wspierające edukację matematyczną dziecka sześcioletniego Liczba spotkań: 5 Prowadzący: Anna Krauze, Joanna Wójciak Koszt udziału w sieci: 50 PLN Realizacja: Sieradz SIEĆ WSPÓŁPRACY Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Nauczyciel mentorem i towarzyszem zabawy na I etapie edukacyjnym SPOŁECZNE ZAGADNIENIA DO REALIZACJI: Wyzwania stojące przed szkołą i nauczycielami w związku z obniżeniem wieku szkolnego Efektywne nauczanie i integracja zespołu klasowego Liczba spotkań: 4 Prowadzący: Dorota Staszak, Dorota Chrzanowska - Czechowicz Koszt udziału w sieci: 50 PLN Realizacja: Wieluń 18

19 SIEĆ WSPÓŁPRACY Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Indywidualizacja w tworzeniu pomocy dydaktycznych dla ucznia i warsztatu nauczyciela ZAGADNIENIA DO REALIZACJI: Pomoce dydaktyczne tworzone technikami tradycyjnymi i z wykorzystaniem technologii informacyjnych, wzbogacające warsztat pracy nauczyciela Liczba spotkań: 4 Prowadzący: Dorota Chrzanowska - Czechowicz, Dorota Staszak Koszt udziału w sieci: 50 PLN Realizacja: Wieluń SIEĆ WSPÓŁPRACY Nauczyciele przyrody szkół podstawowych i biologii, geografii, fizyki, chemii gimnazjów Jak nowocześnie i ciekawie nauczać przedmiotów przyrodniczych? ZAGADNIENIA DO REALIZACJI: Ciekawe pomoce dydaktyczne i metody aktywizujące uczniów Prezentacja możliwości zastosowania wybranych przykładów: animacji, filmów, gier, stron WWW na przedmiotach przyrodniczych Zapoznanie z bezpłatnymi programami do obróbki zdjęć i filmów, ułatwiającymi tworzenie pomocy dydaktycznych przez uczniów i nauczycieli Liczba spotkań: 4 Prowadzący: Anna Guć Koszt udziału w sieci: 50 PLN Realizacja: Sieradz i Wieluń SIEĆ WSPÓŁPRACY Nauczyciele matematyki Motywować Indywidualizować Inspirować ZAGADNIENIA DO REALIZACJI: Forum wymiany doświadczeń jak nauczać skuteczniej? Jak napisać innowację programową, a jak projekt o pozyskanie środków na pomoce i zajęcia pozalekcyjne dla uczniów? Jak zaplanować i zorganizować międzyszkolny konkurs matematyczny? Liczba spotkań: 4 Prowadzący: Jadwiga Jerzyńska Koszt udziału w sieci: 50 PLN Realizacja: Wieluń 19

20 SIEĆ WSPÓŁPRACY Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych Dyrektor jako realizator zadań oświatowych i administrator szkoły/placówki TREŚCI: Zadania i obowiązki dyrektora zakres odpowiedzialności Budowanie przejrzystych zasad współpracy z organem prowadzącym i organem nadzoru pedagogicznego Relacje dyrektora szkoły/placówki z jej wewnętrznymi organami Wykorzystanie potencjału społeczności szkolnej w budowaniu jakości pracy placówki Motywowanie wewnętrznych struktur placówki jako warunek jej rozwoju Liczba spotkań: 5 Prowadzący: Zenon Kołodziej Koszt: 50 PLN Realizacja: Sieradz REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA SIEĆ WSPÓŁPRACY Nauczyciele matematyki szkół ponadgimnazjalnych Podniesienie jakości kształcenia matematycznego poprzez efektywne przygotowanie ucznia do matury 2015 z matematyki w zakresie podstawowym i rozszerzonym ZAGADNIENIA DO REALIZACJI: Zmiany obowiązujące na maturze z matematyki w roku 2015 Analiza zadań maturalnych pod kątem doboru najefektywniejszych strategii ich rozwiązań Przykłady dobrych praktyk i wymiana doświadczeń Praca z wybranymi zadaniami sprawiającymi uczniom trudności w ich rozwiązaniu i sposoby przeciwdziałania problemom Wykorzystanie TIK w przygotowaniu ucznia do matury Liczba spotkań: 5 Prowadzący: Joanna Wójciak Koszt udziału w sieci: 50 PLN Realizacja: Sieradz SIEĆ WSPÓŁPRACY Nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół Edukacja kreatywna w procesie nauczania języka angielskiego ZAGADNIENIA DO REALIZACJI: Założenia i cele edukacji kreatywnej Przykłady dobrych praktyk w edukacji kreatywnej na lekcjach języka angielskiego Liczba spotkań: 4 Prowadzący: Krystyna Juźwicka, Dorota Wiśniewska Koszt udziału w sieci: 50 PLN Realizacja: Sieradz i Wieluń 20

21 ZAGADNIENIA DO REALIZACJI: SIEĆ WSPÓŁPRACY Nauczyciele zainteresowani nowatorstwem pedagogicznym Sieć eksperymentatorów edukacyjnych Współczesna szkoła oparta na innowacjach zarządzanie wiedzą wyznacznikiem skuteczności edukacji Diagnozowanie potrzeb w zakresie innowacji gdzie i jak szukać inspiracji? Programy działań innowacyjnych jak opracować, modyfikować i ewaluować? Realizacja innowacji zasady i dobre praktyki Rozwój działalności innowacyjnej w szkole a rozwój ucznia i nauczyciela Liczba spotkań: 5 Prowadzący: Ewa Marciniak - Kulka, Olgierd Neyman Koszt udziału w sieci: 50 PLN Realizacja: Sieradz/Wieluń SIEĆ WSPÓŁPRACY Nauczyciele języka polskiego gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej Międzyszkolna współpraca nauczycieli polonistów szkół III i IV etapu edukacyjnego ZAGADNIENIA DO REALIZACJI: Wymagania podstawy programowej jak rozumiemy, jak interpretujemy, jak praktykujemy? Sprawdzone i efektywne metody edukacji polonistycznej przykłady dobrych praktyk Jak oceniać kryterialnie tak samo za to samo? Symulacja przeprowadzenia i oceniania (nowej) matury wewnętrznej Symulacja sprawdzania i oceniania formy wypowiedzi pisemnej ucznia gimnazjum Liczba spotkań: 5 Prowadzący: Olgierd Neyman, Aleksandra Hofman Koszt udziału w sieci: 50 PLN Realizacja: Sieradz/ Wieluń REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA SIEĆ WSPÓŁPRACY Opiekunowie samorządów uczniowskich Aktywny samorząd uczniowski TREŚCI: Zadania i obowiązki opiekuna SU, zakres odpowiedzialności Planowanie pracy samorządu uczniowskiego Warsztaty aktywizujące dla członków SU Liczba spotkań: 3 Prowadzący: Zenon Kołodziej, Ewa Ruszkowska Koszt: 50 PLN Realizacja: Sieradz 21

22 REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA SIEĆ WSPÓŁPRACY Nauczyciele kształcenia zawodowego Sieć nowoczesny nauczyciel kształcenia zawodowego ZAGADNIENIA DO REALIZACJI: Nowa rola nauczyciela kształcenia zawodowego Program w kształceniu zawodowym co może, co powinien nauczyciel w związku z programem Narzędzia realizacji zajęć wymagania i możliwości Narzędzia kontroli i oceny osiągniętych efektów edukacyjnych ocenianie szkolne, kursowe i egzaminy zewnętrzne Pracodawcy i instytucje otoczenia zawodu w realizacji zajęć przedmiotowych Liczba spotkań: 5 Prowadzący: Ewa Marciniak - Kulka Koszt udziału w sieci: 50 PLN Realizacja: Wieluń/Sieradz SIEĆ WSPÓŁPRACY Osoby odpowiedzialne za prowadzenie stron www Rozwiązywanie problemów związanych z realizacją zapisów Prawa Autorskiego i Prawa Prasowego na stronach www ZAGADNIENIA DO REALIZACJI: Wygląd strony www a zapisy prawa prasowego Prezentacja wizerunku na stronie www Prawa autorskie osobiste a nienaruszalność treści i formy utworu na stronie www Dozwolone korzystanie z cudzej własności intelektualnej i rozpowszechnianie cudzych utworów na stronach www Liczba spotkań: 4 Prowadzący: Mirosław Pisarkiewicz Koszt udziału w sieci: 50 PLN Realizacja: Sieradz/Wieluń SIEĆ WSPÓŁPRACY Nauczyciele wychowawcy Skuteczny wychowawca WYCHOWAWCZE TREŚCI: Współpraca z rodzicami jak budować koalicję? Działania aktywizujące zespół klasowy. Jak zmotywować drugorocznych uczniów do nauki. Problemy emocjonalne dzieci i młodzieży. Liczba spotkań: 4 Prowadzący: Ewa Ruszkowska, Małgorzata Bednarczyk Koszt: 50 PLN Realizacja: Sieradz 22

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH 27-200 STARACHOWICE, ul. Krywki 18 Tel/Fax: (0-41) 274 06 30 E-mail: poczta@cdko.edu.pl www.cdko.edu.pl Placówka akredytowana Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta szkoleń 2014/2015 Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny mogę przekazać w Państwa ręce Ofertę szkoleń, przygotowaną przez Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz 1 2 SPRAWOZDANIE z wykonania usługi edukacyjnej realizacja form

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży SODMiDN PPP nr 2 w Łomży w Łomży Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Rok 2013/2014 Szanowni Państwo Rok szkolny 2013/2014 to kolejne wyzwania dookreślone w priorytetach polityki

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej OPINIE UCZESTNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA Opinia szkoły: Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu Centrum

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Zielona Góra, 2013 r. Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 ROZWIJAMY NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Europejskie Centrum Edukacji budujemy dla przestrze edukacji www.nowaszkola.com infolinia: 801 5555 08 Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń 2011/2012

Oferta szkoleń 2011/2012 Oferta szkoleń 2011/2012 kursy grantowe kursy kwalifikacyjne kursy, warsztaty rady pedagogiczne ODN Słupsk ul. Bałtycka 29 76-200 Słupsk tel/fax 59 84 23 567 e-mail: kursy@odn.slupsk.pl www.odn.slupsk.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

KURSY DOSKONALĄCE. Termin: listopad 2011 i kwiecień 2012

KURSY DOSKONALĄCE. Termin: listopad 2011 i kwiecień 2012 KURSY DOSKONALĄCE 1/11. Praca z dziećmi dyslektycznymi metodą P. Dennisona. Metoda kinezjologii edukacyjnej w pracy z dzieckiem dyslektycznym opiera się między innymi na zajęciach ruchowych, dlatego na

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr zimowy)............................ 5 Platforma obsługi szkoleń................................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH KATOWICE, WRZESIEŃ 2009 1 K oncepcja Pracy Szkoł y Koncepcja Pracy Szkoły

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl

WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl WYZWANIA Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl Zmiana jest tym, co GÓRA prosi, żeby ŚRODEK zrobił DOŁOWI. Rosabeth Moss Kanter w: Liz Clarke Zarządzanei

Bardziej szczegółowo