Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych."

Transkrypt

1 Wstęp Szanowni Państwo Już od 25 lat towarzyszymy Wam w rozwoju zawodowym. Mamy nadzieję, że w tym jubileuszowym dla nas roku również zechcecie skorzystać z naszego wsparcia. Jako placówka publiczna realizujemy kierunki polityki oświatowej państwa. W bieżącym roku minister edukacji narodowej określił je następująco: Wspieranie dziecka młodszego na pierwszym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego; Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki; Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Formy dotyczące w/w zakresu tematycznego zostały opatrzone w informatorze napisem "realizacja kierunków polityki oświatowej państwa". Miło nam poinformować, że od września tego roku rozpoczyna swoją działalność nasz oddział w Wieluniu, który będzie miał siedzibę pod adresem: ul. Piłsudskiego 6, Wieluń. Liczymy, że uruchomienie oddziału w Wieluniu ułatwi Państwu dostęp do naszych usług i sprawi, iż częściej będziecie korzystać z przygotowanej na bieżący rok szkolny oferty doskonalenia. Informator, który do Państwa kierujemy zawiera różne propozycje wsparcia - tradycyjne, takie jak kursy, warsztaty, seminaria, szkolenia rad pedagogicznych, ale i nowe - szkolenia e-learningowe, projekty kompleksowego wspomagania szkoły. W tym roku przygotowaliśmy też po raz pierwszy ofertę sieci współpracy - ufamy, że ten innowacyjny sposób doskonalenia spotka się z Państwa zainteresowaniem. Oferta na rok szkolny 2014/2015 jest bardzo bogata, więc żywimy nadzieję, że każdy z Was znajdzie w niej coś dla siebie. Dziękujemy, za okazywane przez lata zaufanie. W nowym roku szkolnym życzmy wielu okazji do zawodowej radości, twórczych i kreatywnych pomysłów oraz przychylnej atmosfery do ich realizacji Do zobaczenia. W imieniu zespołu pracowników WODN w Sieradzu Ilona Lewandowska

2 Spiis treścii Zasady uczestnictwa... 3 Kursy nadające kwalifikacje i uprawnienia... 4 Szkolenia Rad Pedagogicznych... 7 E - learning Sieci współpracy Oferta specjalna Kursy doskonalące Zarządzanie oświatą Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Język polski Języki obce Matematyka Historia, WOS, edukacja obywatelska Przedmioty przyrodnicze Technologie informacyjne i komunikacyjne Kształcenie zawodowe Wychowanie i profilaktyka Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 84 Biblioteka Awans zawodowy Inna tematyka Konsultacje zbiorowe Formularze zgłoszenia Str. 2

3 Zasady udziałłu w fforrmach doskonalenia WODN w Sierradzu Osoby zainteresowane uczestnictwem w formach doskonalenia prosimy o przesłanie zgłoszenia w formie on-line (www.wodnsieradz.edu.pl zakładka "zapisy na szkolenia") lub tradycyjną pocztą na adres Ośrodka (wzór zgłoszenia znajduje się na końcu Informatora). Zgłoszenia należy przysyłać najpóźniej do 20 września 2014 r. Osoby, które nadeślą zgłoszenia, zostaną poinformowane o terminach zajęć zgodnie z deklaracją złożoną w zgłoszeniu: listownie na adres szkoły / placówki lub pocztą elektroniczną na wskazany adres Informujemy, że około 26 każdego miesiąca na stronie internetowej Ośrodka w zakładce <SZKOLENIA> zamieszczony będzie wykaz szkoleń rozpoczynających się w następnym miesiącu. Warunkiem uzyskania zaświadczenia o uczestnictwie w wybranej formie jest minimum 80% obecności na zajęciach i dokonanie całości wpłaty (gotówką na pierwszych zajęciach lub przelewem w ciągu 14 dni). O uruchomieniu szkolenia zdecyduje ilość zgłoszeń minimum 15 osób. 3

4 Kursy nadajjące kwalliifiikacjje ii uprawniieniia Tytuł: Zainteresowani nauczyciele Kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa CEL: Uzyskanie kwalifikacji do pracy w bibliotekach wszystkich typów szkół TREŚCI: Zgodne z ramowym programem MEN Liczba godzin: 270 Koszt: 1500 PLN Kierownik: Wiesława Chlebowska Tytuł: Zainteresowani nauczyciele Kurs kwalifikacyjny Wychowanie do życia w rodzinie CEL: Uzyskanie kwalifikacji do nauczania przedmiotu TREŚCI: Zgodne z ramowym programem MEN Liczba godzin: 270 Koszt: 1500 PLN Kierownik: Olgierd Neyman Tytuł: Nauczyciele, wicedyrektorzy, kierownicy Kurs kwalifikacyjny Organizacja i zarządzanie oświatą CEL: Uzyskanie kwalifikacji do pełnienia funkcji dyrektora szkoły lub placówki oświatowej TREŚCI: Zgodne z ramowym programem MEN Liczba godzin: 210 Koszt: 1600 PLN Kierownik: Ewa Marciniak - Kulka Tytuł: Zainteresowani nauczyciele Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu CEL: Uzyskanie kwalifikacji instruktora praktycznej nauki zawodu TREŚCI: Zgodny z programem zatwierdzonym przez Kuratora Oświaty Liczba godzin: 80 Koszt: 500 PLN Kierownik: Ewa Marciniak - Kulka 4

5 Tytuł: Zainteresowani nauczyciele, maturzyści, studenci Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku CEL: Przygotowanie do roli wychowawcy placówek wypoczynku TREŚCI: Zgodne z ramowym programem MEN Liczba godzin: 36 Koszt: 200 PLN Kierownik: Olgierd Neyman Tytuł: Zainteresowani nauczyciele Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku CEL: Przygotowanie do pełnienia roli kierownika wypoczynku TREŚCI: Zgodnie z ramowym programem MEN Liczba godzin: 10 Koszt: 100 PLN Kierownik: Olgierd Neyman Tytuł: Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Kierownik wycieczki szkolnej TREŚCI: Podstawowe przepisy prawne związane z organizacją wycieczek szkolnych Obowiązki kierownika wycieczki szkolnej Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczki szkolnej Liczba godzin: 10 Prowadzący: Mirosław Pisarkiewicz Koszt: 80 PLN Realizacja: Sieradz i Wieluń 5

6 Kursy Języka Angiiellskiiego Prowadzący: Nauczyciele Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sieradzu Opłaty za kursy: I OPCJA: 2200 PLN płatne w 3 ratach (rabat 200 PLN): IX 2014 r PLN; I 2015 r PLN; IX 2015 r PLN II OPCJA: 2400 PLN płatne w 10 ratach po 240 zł: IX, XI 2014 r.; I, III, V, IX, XI 2015 r.; I, III, V 2016 r. Kurs dla początkujących: 270 godzin przez 2 lata (4 godziny x 30 tygodni i 5 godzin x 30 tygodni); wrzesień 2014 czerwiec 2016 Poziom docelowy podstawowa znajomość języka: A2 wg Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego; umiejętności pozwalające zdać egzamin the First Certificate of English /FCE/ Uniwersytetu Cambridge; przygotowanie do egzaminu FCE. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie potrafi porozumiewać się w prostych sytuacjach językowych w zakresie tematów związanych z życiem codziennym jak, np. osoba rozmówcy, rodzina, szkoła, praca, zakupy, wypoczynek. Potrafi opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego. Kurs dla zaawansowanych: 270 godzin przez 2 lata (4 godziny x 30 tygodni i 5 godzin x 30 tygodni); wrzesień 2014 czerwiec 2016 Poziom docelowy zaawansowana znajomość języka: B2 wg Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego; umiejętności pozwalające zdać egzamin the Certificate of Adnvanced English /CAE/ Uniwersytetu Cambridge; przygotowanie egzaminu CAE. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie złożonych tekstów na tematy konkretne i abstrakcyjne, również z zakresu techniki i nauki. Potrafi porozumiewać się w sposób płynny i spontaniczny także z rodzimym użytkownikiem języka. Potrafi w szerokim zakresie tematów formułować szczegółowe, przedstawiając wady i zalety różnych rozwiązań. 6

7 Szkolleniia rad pedagogiicznych Dyrektorów zainteresowanych szkoleniami rad pedagogicznych prosimy o wypełnienie zgłoszenia (wzór na końcu informatora) i przesłanie go on-line lub tradycyjną drogą pocztową na adres WODN w Sieradzu. Koszt szkolenia rady pedagogicznej wynosi: do 4 godzin 200 zł/godz. 5 godzin i więcej 160 zł/godz. Indywidualne zaświadczenia dla uczestników będą wydawane ze wszystkich szkoleń rad pedagogicznych. Temat rady: REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Profilaktyka agresji i przemocy w szkole. Agresywne i prowokacyjne zachowania uczniów WYCHOWAWCZE TREŚCI: Potrzeby uczniów w szkole. Przyczyny zachowań agresywnych, wynikające z niezaspokojonych potrzeb Metoda konstruktywnej konfrontacji w pracy nad trudnymi zachowaniami uczniów. Ćwiczenie umiejętności Metoda mediacji rówieśniczych. Ćwiczenie umiejętności Osoba prowadząca: Ewa Ruszkowska REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Temat rady: Profilaktyka agresji i przemocy w szkole. Formułowanie wniosków z prowadzonych analiz i wdrażanie zmian WYCHOWAWCZE TREŚCI: Analiza wniosków z nadzoru pedagogicznego i /lub raportu z ewaluacji zewnętrznej pod kątem profilaktyki agresji i przemocy w szkole/placówce Wiedza na temat przyczyn agresji, a wnioski z badań Planowanie bieżących zmian w szkole/placówce i wdrażanie zmian Osoba prowadząca: Ewa Ruszkowska Temat rady: REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Profilaktyka agresji i przemocy w szkole. Przyjazne sposoby rozwiązywania konfliktów w szkole negocjacje i mediacje SPOŁECZNE TREŚCI: Istota konfliktu. Funkcjonowanie ludzi w sytuacji konfliktów Rozwiązywanie konfliktów metodą negocjacji i mediacji jako sposób na budowanie koniecznej i długotrwałej współpracy w środowisku szkolnym Osoba prowadząca: Ewa Ruszkowska 7

8 Temat rady: Uczeń w wieku dorastania jak wykorzystać jego potencjał rozwojowy WYCHOWAWCZE TREŚCI: Dorastanie prawidłowości, kryzys adolescencji, problemy szkolne Metody utrzymywania kontaktu z uczniem dorastającym Rola osoby dorosłej w świecie nastolatka Osoba prowadząca: Ewa Ruszkowska Temat rady: Prawa i obowiązki nauczyciela TREŚCI: Prawa i obowiązki nauczyciela regulacje oświatowe, cywilne i karne Odpowiedzialność prawna, a zapisy statutowe i procedury w placówce oświatowej Obowiązki szkoły w zakresie diagnozowania potrzeb uczniów ( w tym niedostosowanych społecznie) oraz obowiązki podejmowania konkretnych działań - analiza nietypowych sytuacji szkolnych Osoba prowadząca: Zenon Kołodziej Temat rady: Szkolna Interwencja Profilaktyczna. Część I TREŚCI: Cele i schemat postępowania interwencyjnego wobec ucznia sięgającego po środki psychoaktywne Podstawy prawne interwencji profilaktycznej w szkole Wiedza na temat substancji psychoaktywnych Znaczenie i zasady dobrej współpracy w gronie pedagogicznym Cześć II szkolenia to warsztat umiejętności realizowany w szkole lub w WODN Osoba prowadząca: Ewa Ruszkowska, Małgorzata Bednarczyk Temat rady: Inteligencja emocjonalna nauczyciela jako narzędzie do zarządzania sobą i uczniami SPOŁECZNE TREŚCI: Inteligencja emocjonalna wprowadzenie Emocjonalny dobrostan i trudności emocjonalne w szkolnej rzeczywistości W dbałości o siebie diagnoza zasobów i ograniczeń oraz indywidualny plan działania, wzmacniający potencjał inteligencji emocjonalnej Osoba prowadząca: Ewa Ruszkowska 8

9 Temat rady: Motywowanie uczniów do aktywnego uczenia się i wspieranie ich w trudnych sytuacjach TREŚCI: Współczesne teorie motywacji; Zasady zachowania motywującego Korzyści wynikające ze stosowania informacji zwrotnej Strategie motywacyjne w pracy dydaktycznej i wychowawczej Osoba prowadząca: Ewa Ruszkowska Temat rady: Nauczyciel doradcą edukacyjnym ucznia coaching w edukacji TREŚCI: Nowe rozumienie roli nauczyciela Praktyki coachingowe w pracy nauczyciela z uczniem Dialog z uczniem jak ma wyglądać z zastosowaniem coachingu? Osoba prowadząca: Ewa Marciniak - Kulka, Olgierd Neyman REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA, WNIOSKI Z NADZORU ŁKO Temat rady: Uczeń co powinien w szkole dostać, w czym powinien uczestniczyć? TREŚCI: Oferta edukacyjna szkoły udział uczniów w jej kreowaniu Atmosfera szkoły odpowiedzialność uczniów w jej tworzeniu Kultura prowadzenia zajęć podnoszenie poziomu świadomości uczestnictwa ucznia we własnym uczeniu się Osoba prowadząca: Ewa Marciniak - Kulka, Olgierd Neyman Temat rady: Informacja zwrotna w ocenianiu wewnątrzszkolnym TREŚCI: Informacja zwrotna jako kontekst dla oceny szkolnej Informacja zwrotna w usamodzielnianiu ucznia w planowaniu i realizacji własnego uczenia się oraz motywowaniu do podejmowania zadań wynikających z wymagań programowych Informacja zwrotna inspiracją do stymulowania rozwoju ucznia Osoba prowadząca: Ewa Marciniak - Kulka, Olgierd Neyman 9

10 Temat rady: Skuteczne osiąganie efektów kształcenia metody i formy pracy z uczniem TREŚCI: Nauczyciel partnerem ucznia w osiąganiu satysfakcjonujących efektów uczenia się zgodnie z podstawą programową Metody i formy pracy wykorzystujące samodzielność, kreatywność, prace zespołową, potrzeby i możliwości ucznia Zespołowa praca nauczycieli, a osiąganie efektów edukacyjnych przez uczniów Osoba prowadząca: Ewa Marciniak - Kulka, Olgierd Neyman REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA, WYMAGANIA NADZORU ZEWNĘTRZNEGO Temat rady: Skuteczne osiąganie efektów kształcenia kultura bezpieczeństwa uczniów i nauczyciela podczas zajęć TREŚCI: Formalne wymagania w zakresie bezpieczeństwa Obowiązki nauczyciela mające zapewnić bezpieczeństwo ucznia i własne podczas zajęć edukacyjnych Przykłady komunikatów, dokumentów i dobrych praktyk w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniów i nauczycieli Osoba prowadząca: Ewa Marciniak - Kulka REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA, WYMAGANIA NADZORU ZEWNĘTRZNEGO Temat rady: Skuteczne osiąganie efektów kształcenia organizowanie procesu edukacyjnego w sposób sprzyjający uczeniu się DYDAKTYCZNO-METODYCZNE TREŚCI: Wymagania nadzoru zewnętrznego w zakresie organizowania procesu edukacyjnego sprzyjającego uczeniu się Metody i techniki uczenia się Przykłady zastosowania różnych technik uczenia się uczniów podczas zajęć edukacyjnych Osoba prowadząca: Ewa Marciniak - Kulka Temat rady: Podstawa programowa w praktyce szkolnej monitorowanie realizacji TREŚCI: Wymagania formalno prawne monitorowania Narzędzia monitorowania Monitorowanie efektów, czasu, procesu, możliwości i potrzeb uczniów, warunków realizacji Osoba prowadząca: Ewa Marciniak - Kulka, Olgierd Neyman 10

11 Temat rady: Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc w nagłych wypadkach TREŚCI: Bezpieczeństwo w szkole Zasady udzielania pierwszej pomocy Praktyczne elementy pierwszej pomocy Osoba prowadząca: Katarzyna Jóźwiak Temat rady: Od analizy wyników sprawdzianu/egzaminu zewnętrznego do planu działań doskonalących efekty kształcenia TREŚCI: Ocena poziomu osiągnięć uczniów w oparciu o skalę staninową i wskaźniki łatwości zadań Formułowanie wniosków rekomendacji, budowanie planu działań doskonalących efekty kształcenia Osoba prowadząca: Ilona Lewandowska Temat rady: EWD wykorzystanie wskaźnika Edukacyjnej Wartości Dodanej do oceny efektywności kształcenia w szkole TREŚCI: Idea Edukacyjnej Wartości Dodanej Interpretacja jednorocznych i trzyletnich wskaźników EWD Wnioski i rekomendacje do doskonalenia pracy szkoły i nauczyciela Osoba prowadząca: Ilona Lewandowska Temat rady: Nowa formuła sprawdzianu po szkole podstawowej TREŚCI: Istota zmian w sprawdzianie Rodzaje zadań, ich forma i odwołania do nowej podstawy programowej Przygotowanie uczniów do nowej formuły sprawdzianów Osoba prowadząca: Ilona Lewandowska 11

12 Temat rady: Opracowanie projektu ewaluacji wewnętrznej wraz z narzędziami badawczymi TREŚCI: Przygotowanie projektu ewaluacji do wskazanego obszaru (przedmiotu ewaluacji) Opracowanie niezbędnych narzędzi badawczych Opracowanie założeń raportu Osoba prowadząca: Olgierd Neyman Temat rady: Skuteczna współpraca z rodzicami i podnoszenie atrakcyjności wywiadówek TREŚCI: Identyfikacja oczekiwań i roli rodzica w szkole Skuteczne sposoby budowania relacji i komunikacji szkoły z rodzicami Jak wykorzystać tłumiony w rodzicu potencjał współpracy ze szkołą? Osoba prowadząca: Olgierd Neyman Temat rady: Wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego przez szkołę/ placówkę TREŚCI: Środowisko lokalne zasobem i sojusznikiem procesu dydaktycznowychowawczego szkoły Rola szkoły w środowisku lokalnym jak budować swój korzystny wizerunek? Sposoby wykorzystania potencjału edukacyjnego środowiska oświatowego Osoba prowadząca: Olgierd Neyman Temat rady: Kultura organizacyjna pracy szkoły TREŚCI: Obszary, zakres i formy współpracy Podmiotów szkoły/ placówki Rozwój podmiotowości nauczycieli i dyrektora szkoły/ placówki Praktyczne i skuteczne rozwiązania organizacyjne w pracy szkoły/ placówki Osoba prowadząca: Ewa Marciniak - Kulka, Olgierd Neyman 12

13 Temat rady: Vademecum wychowawcy WYCHOWAWCZE TREŚCI: Szkolny program wychowawczy i szkolny program profilaktyki a plan pracy wychowawcy klasowego Realizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej w klasie Sytuacje trudne i problemy wychowawcze w klasie, wybrane metody i techniki diagnostyczne w pracy wychowawczej. Zasady budowania współpracy z rodzicami Osoba prowadząca: Małgorzata Bednarczyk Temat rady: Potencjał ucznia jak go rozpoznać i wykorzystać? TREŚCI: Pojęcie zdolności, charakterystyka ucznia zdolnego Metody identyfikacji uczniów zdolnych Zależność między postawą nauczycieli a diagnozowaniem i rozwijaniem zdolności uczniów Osoba prowadząca: Małgorzata Bednarczyk Temat rady: Prawo Autorskie i Prawo Prasowe w praktyce szkolnej TREŚCI: Podstawowe zasady Prawa Autorskiego stosowane przy korzystaniu z cudzej własności intelektualnej w pracy edukacyjnej i działaniach związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej Ochrona wizerunku Przepisy Prawa Autorskiego i Prawa Prasowego związane z prowadzeniem stron internetowych Osoba prowadząca: Mirosław Pisarkiewicz REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Temat rady: Nauczyciele i uczniowie ofiarami mobbingu i dyskryminacji w placówce oświatowej TREŚCI: Podstawowe przepisy prawne dotyczące mobbingu i dyskryminacji Sposoby zapobiegania mobbingowi i dyskryminacji Dokumentowanie przypadków mobbingu i dyskryminacji SPOŁECZNE Osoba prowadząca: Mirosław Pisarkiewicz 13

14 Temat rady: Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się TREŚCI: Czynniki determinujące poziom uczenia się Style uczenia się uczniów a strategie nauczania stosowane przez nauczycieli Czynniki warunkujące poziom motywacji ucznia, na które ma wpływ nauczyciel Osoba prowadząca: Małgorzata Bednarczyk Temat rady: Gry symulacyjne na zajęciach pozalekcyjnych TREŚCI: Co to są gry symulacyjne i kiedy można je stosować? Przykładowe gry symulacyjne. Jak stworzyć grę symulacyjną wpisującą się w nową podstawę programową? Osoba prowadząca: Jadwiga Jerzyńska Temat rady: Uczymy myśleć czyli narzędzia TOC w edukacji TREŚCI: Narzędzia myślowe TOC a wymagania i potrzeby współczesnego ucznia Prezentacja trzech narzędzi myślowych TOC Poznanie sposobów rozwijania umiejętności : analizowania tekstu, myślenia przyczynowo skutkowego, argumentowania i komunikacji Osoba prowadząca: Anna Guć Temat rady: Gram więc myślę, czyli gry dydaktyczne sposobem na aktywizowanie uczniów TREŚCI: Zadania, cechy i rodzaje gier dydaktycznych Prezentacja gier dydaktycznych ułatwiających zapamiętywanie wiadomości Przykłady gier rozwijających umiejętności : analizowania, argumentowania i wnioskowania oraz współpracy w zespole Osoba prowadząca: Anna Guć 14

15 E - llearniing Kurs doskonalący Nauczyciele bibliotekarze Biblioteka szkolna w środowisku szkolnym i pozaszkolnym TREŚCI: Jakość pracy biblioteki szkolnej Promocja biblioteki szkolnej Współpraca ze środowiskiem Liczba godzin: 12 Prowadzący: Wiesława Chlebowska Koszt: 40 PLN Realizacja: e-learning Kurs doskonalący Zainteresowani nauczyciele Bibliografia załącznikowa, powołania i przypisy TREŚCI: Opis bibliograficzny książki, czasopisma, dokumentu elektronicznego, audiowizualnego, audialnego, wizualnego, kartograficznego, ikonograficznego Zasady redagowania bibliografii załącznikowej oraz konstruowania przypisów i umieszczania powołań Liczba godzin: 15 Prowadzący: Wiesława Chlebowska Koszt: 40 PLN Realizacja: e-learning Kurs doskonalący Nauczyciele bibliotekarze Nowoczesny warsztat informacyjny biblioteki szkolnej TREŚCI: Elektroniczne katalogi, kartoteki, zestawienia bibliograficzne (tworzone w programie MOL Optivum oraz w oparciu o zasoby Biblioteki Narodowej) Zasoby bibliotek cyfrowych i internetowych Słowniki i encyklopedie w Internecie Liczba godzin: 20 Prowadzący: Wiesława Chlebowska Koszt: 60 PLN Realizacja: e-learning 15

16 Kurs doskonalący Nauczyciele bibliotekarze Warsztat fachowy nauczyciela bibliotekarza TREŚCI: Akty prawne regulujące pracę biblioteki Źródła drukowane i internetowe przydatne w pracy Kartoteki zagadnieniowe tworzone w programie MOL Optivum Liczba godzin: 20 Prowadzący: Wiesława Chlebowska Koszt: 60 PLN Realizacja: e-learning REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Zainteresowani nauczyciele Bajkoterapia jako metoda wspierająca wszechstronny rozwój ucznia na wszystkich etapach edukacji TREŚCI: Baśnie i bajki różnych autorów wykorzystanie w scenariuszach zajęć Tworzenie wspólnej bajki przez grupę Liczba godzin: 20 Prowadzący: Wiesława Chlebowska Koszt: 60 PLN Realizacja: e-learning Nauczyciele bibliotekarze Tworzenie haseł przedmiotowych TREŚCI: Budowa hasła przedmiotowego Język haseł przedmiotowych (JHP) Biblioteki Narodowej Liczba godzin: 15 Prowadzący: Wiesława Chlebowska Koszt: 40 PLN Realizacja: e-learning REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Zainteresowani nauczyciele Wykorzystanie metody Delacato w diagnozie i terapii uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera 16 TREŚCI: Ogólne założenia dotyczące metody Delacato Wykorzystanie metody w diagnozie sensoryzmów u dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera Wybrane elementy terapii z wykorzystaniem metody Delacato rozwiązania praktyczne Liczba godzin: 15 Prowadzący: Violetta Florkiewicz Koszt: 40 PLN Realizacja: e-learning

17 REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani powyższą tematyką Realizacja oraz dokumentowanie pomocy psychologiczno pedagogicznej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego TREŚCI: Aktualne przepisy prawa oświatowego dotyczące organizacji i realizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej Rozwiązania praktyczne dotyczące organizacji i dokumentowania pomocy psychologiczno pedagogicznej udzielanej uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i uczniowi posiadającemu opinię PPP Liczba godzin: 10 Prowadzący: Violetta Florkiewicz Koszt: 40 PLN Realizacja: e-learning Siiecii współłpracy Proponujemy Państwu nową formę doskonalenia - sieci współpracy. Praca w sieci to cykliczne spotkania, ale i kontakt z uczestnikami sieci np. za pomocą poczty elektronicznej lub platformy internetowej. Uczestnictwo w tej formie to oprócz zajęć warsztatowych lub seminaryjnych, także uczenie się od siebie, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Koszt całości wynosi 50 PLN, a więc forma jest tańsza od innych form o podobnej ilości godzin. Zachęcamy do uczestnictwa. Sieć możemy też zorganizować blisko miejsca Państwa pracy - wystarczy zebrać 15 chętnych osób - a możecie mieć sieć w Waszej gminie lub powiecie. REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA SIEĆ WSPÓŁPRACY Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej Zastosowanie bajkoterapii w pracy z dziećmi przejawiającymi zaburzone zachowania i agresywne zachowania ZAGADNIENIA DO REALIZACJI: Diagnoza trudnych zachowań dzieci Bajkoterapia jako metoda wspomagająca rozumienie i nazywanie emocji oraz zarządzanie emocjami Liczba spotkań: 4 Prowadzący: Dorota Wiśniewska, Wiesława Chlebowska Koszt udziału w sieci: 50 PLN Realizacja: Sieradz 17

18 SIEĆ WSPÓŁPRACY Pedagodzy i psycholodzy szkolni Forum pedagogów i psychologów szkolnych ZAGADNIENIA DO REALIZACJI: Akty prawne i dokumentacja w pracy pedagoga, opracowanie przykładowych kart pracy z uczniem Uczeń zdolny problem czy wyzwanie Problemy emocjonalne dzieci i młodzieży, profilaktyka agresji i przemocy szkole Liczba spotkań: 4 Prowadzący: Małgorzata Bednarczyk Ewa Ruszkowska Koszt udziału w sieci: 50 PLN Realizacja: Sieradz REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA SIEĆ WSPÓŁPRACY Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Realizacja edukacji matematycznej w pracy z dzieckiem sześcioletnim ZAGADNIENIA DO REALIZACJI: Jak organizować przestrzeń edukacyjną, by wspierać rozwój małego dziecka Gry i zabawy dydaktyczne jako aktywizujące metody nauczania matematyki w edukacji wczesnoszkolnej Programy komputerowe i witryny internetowe wspierające edukację matematyczną dziecka sześcioletniego Liczba spotkań: 5 Prowadzący: Anna Krauze, Joanna Wójciak Koszt udziału w sieci: 50 PLN Realizacja: Sieradz SIEĆ WSPÓŁPRACY Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Nauczyciel mentorem i towarzyszem zabawy na I etapie edukacyjnym SPOŁECZNE ZAGADNIENIA DO REALIZACJI: Wyzwania stojące przed szkołą i nauczycielami w związku z obniżeniem wieku szkolnego Efektywne nauczanie i integracja zespołu klasowego Liczba spotkań: 4 Prowadzący: Dorota Staszak, Dorota Chrzanowska - Czechowicz Koszt udziału w sieci: 50 PLN Realizacja: Wieluń 18

19 SIEĆ WSPÓŁPRACY Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Indywidualizacja w tworzeniu pomocy dydaktycznych dla ucznia i warsztatu nauczyciela ZAGADNIENIA DO REALIZACJI: Pomoce dydaktyczne tworzone technikami tradycyjnymi i z wykorzystaniem technologii informacyjnych, wzbogacające warsztat pracy nauczyciela Liczba spotkań: 4 Prowadzący: Dorota Chrzanowska - Czechowicz, Dorota Staszak Koszt udziału w sieci: 50 PLN Realizacja: Wieluń SIEĆ WSPÓŁPRACY Nauczyciele przyrody szkół podstawowych i biologii, geografii, fizyki, chemii gimnazjów Jak nowocześnie i ciekawie nauczać przedmiotów przyrodniczych? ZAGADNIENIA DO REALIZACJI: Ciekawe pomoce dydaktyczne i metody aktywizujące uczniów Prezentacja możliwości zastosowania wybranych przykładów: animacji, filmów, gier, stron WWW na przedmiotach przyrodniczych Zapoznanie z bezpłatnymi programami do obróbki zdjęć i filmów, ułatwiającymi tworzenie pomocy dydaktycznych przez uczniów i nauczycieli Liczba spotkań: 4 Prowadzący: Anna Guć Koszt udziału w sieci: 50 PLN Realizacja: Sieradz i Wieluń SIEĆ WSPÓŁPRACY Nauczyciele matematyki Motywować Indywidualizować Inspirować ZAGADNIENIA DO REALIZACJI: Forum wymiany doświadczeń jak nauczać skuteczniej? Jak napisać innowację programową, a jak projekt o pozyskanie środków na pomoce i zajęcia pozalekcyjne dla uczniów? Jak zaplanować i zorganizować międzyszkolny konkurs matematyczny? Liczba spotkań: 4 Prowadzący: Jadwiga Jerzyńska Koszt udziału w sieci: 50 PLN Realizacja: Wieluń 19

20 SIEĆ WSPÓŁPRACY Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych Dyrektor jako realizator zadań oświatowych i administrator szkoły/placówki TREŚCI: Zadania i obowiązki dyrektora zakres odpowiedzialności Budowanie przejrzystych zasad współpracy z organem prowadzącym i organem nadzoru pedagogicznego Relacje dyrektora szkoły/placówki z jej wewnętrznymi organami Wykorzystanie potencjału społeczności szkolnej w budowaniu jakości pracy placówki Motywowanie wewnętrznych struktur placówki jako warunek jej rozwoju Liczba spotkań: 5 Prowadzący: Zenon Kołodziej Koszt: 50 PLN Realizacja: Sieradz REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA SIEĆ WSPÓŁPRACY Nauczyciele matematyki szkół ponadgimnazjalnych Podniesienie jakości kształcenia matematycznego poprzez efektywne przygotowanie ucznia do matury 2015 z matematyki w zakresie podstawowym i rozszerzonym ZAGADNIENIA DO REALIZACJI: Zmiany obowiązujące na maturze z matematyki w roku 2015 Analiza zadań maturalnych pod kątem doboru najefektywniejszych strategii ich rozwiązań Przykłady dobrych praktyk i wymiana doświadczeń Praca z wybranymi zadaniami sprawiającymi uczniom trudności w ich rozwiązaniu i sposoby przeciwdziałania problemom Wykorzystanie TIK w przygotowaniu ucznia do matury Liczba spotkań: 5 Prowadzący: Joanna Wójciak Koszt udziału w sieci: 50 PLN Realizacja: Sieradz SIEĆ WSPÓŁPRACY Nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół Edukacja kreatywna w procesie nauczania języka angielskiego ZAGADNIENIA DO REALIZACJI: Założenia i cele edukacji kreatywnej Przykłady dobrych praktyk w edukacji kreatywnej na lekcjach języka angielskiego Liczba spotkań: 4 Prowadzący: Krystyna Juźwicka, Dorota Wiśniewska Koszt udziału w sieci: 50 PLN Realizacja: Sieradz i Wieluń 20

21 ZAGADNIENIA DO REALIZACJI: SIEĆ WSPÓŁPRACY Nauczyciele zainteresowani nowatorstwem pedagogicznym Sieć eksperymentatorów edukacyjnych Współczesna szkoła oparta na innowacjach zarządzanie wiedzą wyznacznikiem skuteczności edukacji Diagnozowanie potrzeb w zakresie innowacji gdzie i jak szukać inspiracji? Programy działań innowacyjnych jak opracować, modyfikować i ewaluować? Realizacja innowacji zasady i dobre praktyki Rozwój działalności innowacyjnej w szkole a rozwój ucznia i nauczyciela Liczba spotkań: 5 Prowadzący: Ewa Marciniak - Kulka, Olgierd Neyman Koszt udziału w sieci: 50 PLN Realizacja: Sieradz/Wieluń SIEĆ WSPÓŁPRACY Nauczyciele języka polskiego gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej Międzyszkolna współpraca nauczycieli polonistów szkół III i IV etapu edukacyjnego ZAGADNIENIA DO REALIZACJI: Wymagania podstawy programowej jak rozumiemy, jak interpretujemy, jak praktykujemy? Sprawdzone i efektywne metody edukacji polonistycznej przykłady dobrych praktyk Jak oceniać kryterialnie tak samo za to samo? Symulacja przeprowadzenia i oceniania (nowej) matury wewnętrznej Symulacja sprawdzania i oceniania formy wypowiedzi pisemnej ucznia gimnazjum Liczba spotkań: 5 Prowadzący: Olgierd Neyman, Aleksandra Hofman Koszt udziału w sieci: 50 PLN Realizacja: Sieradz/ Wieluń REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA SIEĆ WSPÓŁPRACY Opiekunowie samorządów uczniowskich Aktywny samorząd uczniowski TREŚCI: Zadania i obowiązki opiekuna SU, zakres odpowiedzialności Planowanie pracy samorządu uczniowskiego Warsztaty aktywizujące dla członków SU Liczba spotkań: 3 Prowadzący: Zenon Kołodziej, Ewa Ruszkowska Koszt: 50 PLN Realizacja: Sieradz 21

22 REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA SIEĆ WSPÓŁPRACY Nauczyciele kształcenia zawodowego Sieć nowoczesny nauczyciel kształcenia zawodowego ZAGADNIENIA DO REALIZACJI: Nowa rola nauczyciela kształcenia zawodowego Program w kształceniu zawodowym co może, co powinien nauczyciel w związku z programem Narzędzia realizacji zajęć wymagania i możliwości Narzędzia kontroli i oceny osiągniętych efektów edukacyjnych ocenianie szkolne, kursowe i egzaminy zewnętrzne Pracodawcy i instytucje otoczenia zawodu w realizacji zajęć przedmiotowych Liczba spotkań: 5 Prowadzący: Ewa Marciniak - Kulka Koszt udziału w sieci: 50 PLN Realizacja: Wieluń/Sieradz SIEĆ WSPÓŁPRACY Osoby odpowiedzialne za prowadzenie stron www Rozwiązywanie problemów związanych z realizacją zapisów Prawa Autorskiego i Prawa Prasowego na stronach www ZAGADNIENIA DO REALIZACJI: Wygląd strony www a zapisy prawa prasowego Prezentacja wizerunku na stronie www Prawa autorskie osobiste a nienaruszalność treści i formy utworu na stronie www Dozwolone korzystanie z cudzej własności intelektualnej i rozpowszechnianie cudzych utworów na stronach www Liczba spotkań: 4 Prowadzący: Mirosław Pisarkiewicz Koszt udziału w sieci: 50 PLN Realizacja: Sieradz/Wieluń SIEĆ WSPÓŁPRACY Nauczyciele wychowawcy Skuteczny wychowawca WYCHOWAWCZE TREŚCI: Współpraca z rodzicami jak budować koalicję? Działania aktywizujące zespół klasowy. Jak zmotywować drugorocznych uczniów do nauki. Problemy emocjonalne dzieci i młodzieży. Liczba spotkań: 4 Prowadzący: Ewa Ruszkowska, Małgorzata Bednarczyk Koszt: 50 PLN Realizacja: Sieradz 22

wniosków z prowadzonych analiz i wdrażanie zmian KOMPETENCJE:

wniosków z prowadzonych analiz i wdrażanie zmian KOMPETENCJE: Szkolleniia rad pedagogiicznych Dyrektorów zainteresowanych szkoleniami rad pedagogicznych prosimy o wypełnienie zgłoszenia (wzór na końcu informatora) i przesłanie go on-line lub tradycyjną drogą pocztową

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA

REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Edukacjja przedszkollna ii wczesnoszkollna REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Gry i zabawy rozwijające umiejętności społeczne dzieci TREŚCI: Umiejętności społeczne będące podstawą wyboru

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA

REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Dyrektorów zainteresowanych szkoleniami rad pedagogicznych prosimy o wypełnienie zgłoszenia (wzór na końcu informatora) i przesłanie go on-line lub tradycyjną drogą pocztową na adres WODN w Sieradzu. Koszt

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA

REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Kurs doskonalący i edukacji wczesnoszkolnej Kod zachowania jak rozumieć i uczyć dzieci sprawiające duże problemy TREŚCI: Interpretowanie zachowań dzieci

Bardziej szczegółowo

Zainteresowani nauczyciele Bibliografia załącznikowa, powołania i przypisy DYDAKTYCZNO - METODYCZNE

Zainteresowani nauczyciele Bibliografia załącznikowa, powołania i przypisy DYDAKTYCZNO - METODYCZNE Biblioteka szkolna w środowisku szkolnym i pozaszkolnym TREŚCI: Jakość pracy biblioteki szkolnej Promocja biblioteki szkolnej Współpraca ze środowiskiem Liczba godzin: 12 Prowadzący: Wiesława Chlebowska

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie kreatywności i autonomii ucznia

Rozwijanie kreatywności i autonomii ucznia Językii obce REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Kurs doskonalący Nauczyciele języka angielskiego Strony internetowe, portale społecznościowe oraz gry komputerowe jako narzędzia dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Edukacja interaktywna na lekcjach języka polskiego

Edukacja interaktywna na lekcjach języka polskiego Język pollskii REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA szkoły podstawowej kl. IV VI, gimnazjum Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach języka polskiego TREŚCI: Diagnozowanie

Bardziej szczegółowo

Koszt szkolenia rady pedagogicznej wynosi: do 4 godzin 200 zł za godzinę szkolenia 5 godzin i więcej 160 zł za godzinę szkolenia

Koszt szkolenia rady pedagogicznej wynosi: do 4 godzin 200 zł za godzinę szkolenia 5 godzin i więcej 160 zł za godzinę szkolenia Szkolleniia rad pedagogiicznych Państwa Dyrektorów zainteresowanych szkoleniami rad pedagogicznych prosimy o wypełnienie zgłoszenia (wzór na końcu informatora) i przesłanie go pocztą na adres WODN w Sieradzu

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA

REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Językii obce REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Praca z dziećmi na lekcjach języka angielskiego integrowanie umiejętności językowych TREŚCI: Wykorzystanie gier i zabaw językowych w procesie

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 201/2015 DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku O D N środek oskonalenia auczycieli w Słupsku Status Publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli Organ prowadzący Samorząd Województwa Pomorskiego Nadzór pedagogiczny Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

Z poważaniem. Dariusz Magacz. Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski, 11.09.2013

Z poważaniem. Dariusz Magacz. Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski, 11.09.2013 Zmiana. Dodaje otuchy, ma moc uzdrawiającą, ożywia, zaskakuje, otwiera nowe możliwości, przynosi świeże doświadczenie Z całą pewnością jest warta ryzyka. Leo Buscaglia Nowe formy doskonalenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele organów prowadzących

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na LISTOPAD 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na LISTOPAD 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

Środki dydaktyczne wykorzystywane w nauczaniu dzieci. zabaw językowych w procesie nauczania Motywowanie dzieci do nauki języka obcego

Środki dydaktyczne wykorzystywane w nauczaniu dzieci. zabaw językowych w procesie nauczania Motywowanie dzieci do nauki języka obcego Nauczyciele języków obcych szkół podstawowych Nauczanie języka obcego w edukacji wczesnoszkolnej TREŚCI: Psychorozwojowe uwarunkowania wczesnej edukacji językowej Rozwój sprawności receptywnych i produktywnych

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na WRZESIEŃ 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na WRZESIEŃ 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na GRUDZIEŃ 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na GRUDZIEŃ 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r.

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. OFERTY DOSKONALENIA NA ROK 2015/2016 W PRZYGOTOWANIU OFERTY UWZGLĘDNILIŚMY KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA DIAGNOZĘ

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r. RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.) Zarządzeniem Nr 41/2011 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO! Dyrektor WODN w Sieradzu Ilona Lewandowska wraz z pracownikami

SZANOWNI PAŃSTWO! Dyrektor WODN w Sieradzu Ilona Lewandowska wraz z pracownikami SZANOWNI PAŃSTWO! Witamy po wakacyjnej przerwie i jak co roku mamy przyjemność zaprezentować ofertę edukacyjną Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu. Wiele form zamieszczonych w naszym

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Akty prawne regulujące prawa i obowiązki nauczyciela. Urlop

Bardziej szczegółowo

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM PRO BONO Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kielce, ul. Sienkiewicza 60A/7 I N F O R M A T O R O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2010/11 Szanowni Państwo Jesteśmy niepubliczną placówką

Bardziej szczegółowo

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie:

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 3. Wspomaganie 3.1. Organizacja i realizacja wspomagania 3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 1) Przygotowywania i podawania do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI A Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. IA/1. Prawa dziecka. Nauczyciele przedszkoli. Cel: - Nauczyciel doskonali swoje umiejętności niezbędne w podmiotowym traktowaniu

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 OPRACOWANY W OPARCIU O: Priorytetowe zadania nadzoru pedagogicznego,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r.

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r. RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r.) Zarządzeniem Nr 36/2012 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Podstawa prawna: 25 Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (poz.1270) 1) Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2012 roku. Plan nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ADM.272.1.2014. Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń. Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń.

Znak sprawy: ADM.272.1.2014. Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń. Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń. Nr obszaru Szczegółowe warunki Znak sprawy: ADM.272.1.2014 Obszar tematyczny Forma Liczba godzin na grupę Minimalna liczebność grupy Wymogi szczegółowe organizacji i realizacji zadania 1. 2. 3. 4. Stymulowanie

Bardziej szczegółowo

Filia w Poddębicach. w roku szkolnym 2016/2017. Prowadzący: metodycy z Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu

Filia w Poddębicach. w roku szkolnym 2016/2017. Prowadzący: metodycy z Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Filia w Poddębicach 99-200 Poddębice, ul. Narutowicza 13, tel./fax. 43 678 36 04 e-mail: filiapoddebice@bpsieradz.pl, www.filiapoddebice.bpsieradz.pl Oferta szkoleń dla

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów Wojewódzkie Zadania Edukacyjne Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów L.p. Tematyka Adresaci 1. Działania szkoły na rzecz poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

Rok Szkoły Zawodowców

Rok Szkoły Zawodowców PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA w roku szkolnym 2014/15 Rok Szkoły Zawodowców 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 250041-2013; data zamieszczenia: 22.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 250041-2013; data zamieszczenia: 22.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 250041-2013; data zamieszczenia: 22.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 247091-2013 data 20.11.2013

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2012/2013. w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2012/2013. w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2012/2013 w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2014 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 dla przedszkola Strona 1 z 6 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Przedszkola w dniu 28

Bardziej szczegółowo

Wykaz form doskonalenia uruchamianych w miesiącu marzec 2016 roku

Wykaz form doskonalenia uruchamianych w miesiącu marzec 2016 roku Wykaz form doskonalenia uruchamianych w miesiącu marzec 2016 roku SIEĆ WSPÓŁPRACY LP. TYTUŁ FORMY TERMIN MIEJSCE SZKOLENIA GODZINA 1. EKO - pracownia przyrodnicza 29.02.2016 r. 14.30 ANNA GUĆ Prosimy o

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PODSTAWY PLANOWANYCH ZADAŃ 1. Art. 33 w zw. z 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późn.

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2013 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń: Styczeń 2010 r.

Harmonogram szkoleń: Styczeń 2010 r. Termin 07.01.2010 r. 08.01.2010 r. 09.01.2010 r. -15 00 09.01.2010 r. 10.01.2010 r. LUBELSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Oddział tel/fax 083 343-42-60, konsultanci 083-342-50-90, organizacja

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na PAŹDZIERNIK 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na PAŹDZIERNIK 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015.

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015. CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Lublin 2015 Strona1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 EDUKACJA MATEMATYCZNA Szanowni Państwo Dyrektorzy oraz Nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych,

Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych, Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych, mianowanych opr. A. Sternicka Projekt dotyczy wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli wszystkich przedmiotów rozpoczynających pracę w

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PRZEDSZKOLE NR 283 W WARSZAWIE Warszawa, dn.15 września 2014 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.10.2010 r. Cele WDN główny Wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

Program Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016

Program Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016 Program Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016 Rada Ministrów uchwałą nr 130/2014 z dnia 8 lipca 2014 r. przyjęła rządowy program na lata 2014 2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła. Cel główny: Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

Art. 7 ust.2 pkt 4 Karta Nauczyciela (jednolity tekst ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity: Dz.U z 2006 r. nr 97, poz.

Art. 7 ust.2 pkt 4 Karta Nauczyciela (jednolity tekst ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity: Dz.U z 2006 r. nr 97, poz. PROGRAM WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHOCIWLU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OPRACOWAŁA: TERESA BANAS-KOBYLARSKA MAŁGORZATA KLIMCZAK Podstawa prawna: Art. 7 ust.2

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Działania poradni psychologiczno-pedagogicznych związane z obniżeniem wieku

Działania poradni psychologiczno-pedagogicznych związane z obniżeniem wieku Działania poradni psychologiczno-pedagogicznych związane z obniżeniem wieku spełniania obowiązku szkolnego. 1 września 2014 r do szkoły podstawowej przyjdzie sześciolatek Wyzwanie to wymaga od systemu

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonalenia PCG

Centrum Doskonalenia PCG Ścieżki rozwoju dla kadr systemu oświaty Wierzymy, że o sukcesie najlepszych placówek oświatowych decydują ich liderzy, którzy podejmują skuteczne decyzje organizacyjne i finansowe, budują potencjał swoich

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA RÓśNE. IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół.

SZKOLENIA RÓśNE. IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół. IX SZKOLENIA RÓśNE IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół. Cel: - Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu podstawowych obowiązków nauczyciela.

Bardziej szczegółowo

1. Informacje wprowadzające:

1. Informacje wprowadzające: Plan Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dolistowie na rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 2013r.

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 2013r. MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KRAKOWIE Imię i nazwisko: Halina Schab INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 0r. Przedmiot doradztwa

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH dr Anna Andrzejewska Dotyczą one głównie nowych wyzwań edukacyjnych i zagrożeń głównie uczniów (dzieci, młodzieży) treściami mediów cyfrowych oraz interaktywnych technologii

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Joanna Wiater : mgr Monika Walczak Data rozpoczęcia stażu 1 września 2010 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy Cel podstawowy: uzyskanie stopnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.... 4 2. Ewaluacja.....6 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Lp. Nazwa kursu Zleceniodawca Ilość słuchaczy Ilość kursów Kursy 822 21 1. Kursy modułowe informatyczne nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008. Rozstrzygnięcie

Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008. Rozstrzygnięcie Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008 Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na organizację szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli województwa lubelskiego w

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.35.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 marca 2016 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013)

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013) ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie (rok szkolny 2012/2013) PLAN OPRACOWANO W OPARCIU O: Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PRAWIE OŚWIATOWYM Podstawa prawna : 1. Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów.

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów. Str. Spis treści. Wprowadzenie.... Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów..... Poradnictwo i pomoc psychologiczna..... Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156

Bardziej szczegółowo

Kurs Programowanie Trzeci język w praktyce szkolnej

Kurs Programowanie Trzeci język w praktyce szkolnej Kurs Programowanie Trzeci język w praktyce szkolnej nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, matematyki, informatyki i technologii informacyjnej SP,G,SPG 1. Matematyka w programowaniu (doskonalenie kompetencji

Bardziej szczegółowo

Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego 91-322 Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2014/2015

Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego 91-322 Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2014/2015 Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego 91-322 Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2014/2015 Przedstawiony: Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 r. 1 ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16 Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy! U progu roku szkolnego 2015/2016 przekazujemy Państwu ofertę form doskonalenia opracowaną przez doradców metodycznych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w ZCEMiP w

Bardziej szczegółowo

Art. 33.1. Nadzór pedagogiczny polega na:

Art. 33.1. Nadzór pedagogiczny polega na: PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Zespołu Szkolno Gimnazjalnego nr 1 w Radomsku W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: 1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej, praktycznej i empirycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SOSW w Koluszkach na rok szkolny 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SOSW w Koluszkach na rok szkolny 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SOSW w Koluszkach na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Udział ODN w Poznaniu w projekcie w projekcie Ośrodek zapewniał: 1. Programy szkoleń w ramach planowanej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 Ewaluacja 6 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

WODN Łódź zaprasza w marcu i kwietniu 2016 r.

WODN Łódź zaprasza w marcu i kwietniu 2016 r. CERTYFIKAT ISO 9001 AKREDYTACJA ŁKO WODN Łódź zaprasza w marcu i kwietniu 2016 r. Nr szkolenia Tytuł formy Adresat Kierownik formy Liczba godzin Koszt szkolenia Planowane terminy szkolenia Termin zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak Wrocław, 19. 09. 2003 r. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Katarzyny Rzeźniczak nauczyciela mianowanego Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego okres stażu 01.09.2003r.

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012 Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie w roku szkolnym 2011/2012 I. Opracowany w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 3.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), dofinansowanie ze środków UE: 100% łączna wartość

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU 2014-2017 1 I. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Podstawa prawna: Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

na rok szkolny 2014-2015

na rok szkolny 2014-2015 Przedszkole nr 184 w Poznaniu na rok szkolny 2014-2015 Plan nadzoru pedagogicznego zawiera tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2014-2015. PODSTAWY PRAWNE: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo