Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu"

Transkrypt

1

2

3 Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 1

4 Redakcja: Ewa Superczyńska Stefania Misiarek Tadeusz Nowik Joanna Marchewka Opracowanie: Gabriela Wojciechowska dział doradztwo metodyczne Iwona Wysocka oferta szkoleniowa dla nauczycieli Tomasz Filipionek opracowanie informatyczne Projekt okładki: Paweł Gołębiewski Korekta: Krystyna Klimontowicz Joanna Marchewka Magdalena Umińska ISBN Zakład Poligraficzny Antoni Frąckowiak Poznań, ul. Unii Lubelskiej 3, tel ; 2 Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

5 Spis treści Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/ Priorytety doskonalenia zawodowego nauczycieli województwa wielkopolskiego na lata Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu Struktura organizacyjna Kierownictwo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu Pracownia Wspomagania Szkół i Doradztwa Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pracownia Informacji i Organizacji Szkoleń Oferta szkoleniowa 2013/ Kursy kwalifikacyjne Studia podyplomowe Wspomaganie szkół i przedszkoli Wspomaganie w rozwoju szkół i przedszkoli Uczymy się w zespole szkolenie rad pedagogicznych Zarządzanie w oświacie Spotkania dyskusyjno-szkoleniowe dla dyrektorów Indywidualny program rozwoju dla kadry kierowniczej w oświacie Seminaria dla dyrektorów Kursy dla dyrektorów Efektywna analiza wyników Konferencje Projekty Seminaria Kursy doskonalące Doskonalenie przedmiotowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Edukacja polonistyczna Nauczanie języków obcych Historia i kultura Nauczanie matematyki Edukacja przyrodnicza Edukacja muzyczna Edukacja dla bezpieczeństwa Wychowanie fizyczne Edukacja katechetyczna Kształcenie zawodowe Doskonalenie ponadprzedmiotowe Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Kursy językowe Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 3

6 Konsultacje indywidualne Medioteka Języka Niemieckiego Czasopismo Uczyć lepiej Doradztwo metodyczne Doradztwo metodyczne Oferta doskonalenia dla doradców w roku szkolnym 2013/ Wykaz doradców metodycznych Ośrodki doskonalenia nauczycieli prowadzone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

7 Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych i wynalazków. Poddawanie w wątpliwość utartych przekonań wytycza nowe drogi rozwoju cywilizacji. Gotowość przyjmowania nowych punktów widzenia otwiera na kontakty międzyludzkie. Jednym z ważniejszych warunków dobrego funkcjonowania systemu edukacji jest zdolność do konfrontowania się z oczekiwaniami współczesnego świata poprzez zadawanie kontrolnych pytań. Jaki jest sens podejmowanych działań? Dokąd prowadzi wybrana droga? Jakie środki i metody zagwarantują skuteczność? Odwagę stawiania trudnych pytań i przyjmowania z pokorą odpowiedzi powinniśmy mieć zarówno zarządzając placówką oświatową, jak i stając w klasie przed uczniami, bo jak mówił cytowany już w motcie Einstein: Kto nie potrafi pytać, nie potrafi żyć. Przygotowując ofertę doskonalenia zawodowego na nowy rok szkolny, postawiliśmy sobie za cel inspirowanie Państwa do poszukiwania nowych rozwiązań metodycznych i wychowawczych, aktywizujących uczniów do stawiania twórczych i trudnych pytań poznawczych i egzystencjalnych. Wśród propozycji znajdą Państwo także ofertę kompleksowego wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli. Przygotowani w tym zakresie specjaliści są gotowi pomóc w diagnozowaniu potrzeb, będą także towarzyszyć radzie pedagogicznej w realizacji przyjętego planu rozwoju. To nowa forma wsparcia, wymagająca zwiększenia odpowiedzialności wszystkich uczestników procesu edukacji. Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 5

8 Otwieramy szerzej możliwości doskonalenia zawodowego oświatowej kadry kierowniczej poprzez program Master Class, a także dając możliwość realizacji indywidualnych programów rozwojowych. Proponujemy nadal wspólną naukę w zespołach nauczycielskich wokół szerokiej gamy tematów. Dbając o efektywne wykorzystanie wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, wprowadziliśmy dział szkoleń zajmujący się tym zagadnieniem w odniesieniu do poszczególnych poziomów kształcenia oraz przedmiotów egzaminacyjnych. Mam przekonanie, że każdy sięgający do oferty Ośrodka znajdzie interesującą dla siebie propozycję, a my, kończąc rok szkolny, otrzymamy potwierdzenie w ewaluacji, że sprostaliśmy Państwa oczekiwaniom i skutecznie zaspokoiliśmy potrzeby doskonalenia zawodowego, czego sobie i Państwu życzę. Ewa Superczyńska Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu 6 Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

9 Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 Na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz z póź. zm.) ustalono: 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. 2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. 3. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. 4. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych. Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 7

10 Priorytety doskonalenia zawodowego nauczycieli województwa wielkopolskiego na lata Na podstawie 15 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 19 listopada 2009 roku Dz. U. nr 200 poz w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli ustala się następujące priorytetowe kierunki doskonalenia zawodowego nauczycieli województwa wielkopolskiego: I. Podniesienie efektów kształcenia (w tym wyników nauczania mierzonych egzaminami zewnętrznymi). 1. Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie analizy i wykorzystania w procesie dydaktycznym wyników egzaminów zewnętrznych oraz wyników ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. 2. Praca z uczniem zdolnym i z trudnościami edukacyjnymi (diagnoza potrzeb i uzdolnień, planowanie pracy, dobór metod nauczania). 3. Konstruowanie i wdrażanie programów poprawy jakości kształcenia. 4. Metoda projektu, ćwiczenia i eksperymenty sposobem na skuteczne nauczanie. 5. Kształtowanie postaw odpowiedzialności ucznia za osobiste osiągnięcia edukacyjne oraz doskonalenie umiejętności efektywnego uczenia się. II. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej. III. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadgimnazjalnych. 1. Doskonalenie kompetencji dyrektora w zakresie nadzoru nad realizacją podstawy programowej. 2. Konstruowanie programów nauczania. 3. Proinnowacyjna postawa nauczyciela warunkiem osiągania celów nowej podstawy programowej. IV. Wspomaganie szkół we wdrożeniu projektów realizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, ORE i inne instytucje. V. Skuteczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna i doradztwo zawodowe warunkiem sukcesu edukacyjnego ucznia. Nasze certyfikaty 8 Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

11 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu otrzymał w 2006 roku Certyfikat potwierdzający posiadanie systemu zarządzania jakością zgodnego z Normą ISO 9001:2008, odnowiony w latach 2009 i Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 9

12 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu uzyskał Certyfikat ELL European Language Label - Europejski Znak Innowacyjności w zakresie nauczania języków obcych w V Edycji Konkursu w roku W 2013 roku Ośrodek uzyskał tytuł Miejsca Odkrywania Talentów, przyznawany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji instytucjom, które podjęły systemowe działania na rzecz ucznia zdolnego. 10 Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

13 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu Adres: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ul. Górecka 1, Poznań tel ; fax nr konta: KB S.A. III O/Poznań Struktura organizacyjna Kierownictwo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu Dyrektor Ewa Superczyńska tel ; kom Wicedyrektor Stefania Misiarek tel ; kom Pracownia Wspomagania Szkół i Doradztwa Główne zadania: koordynowanie procesu wspomagania szkół w realizacji programów rozwojowych; organizowanie i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli Kierownik Gabriela Wojciechowska tel ; kom Imię i nazwisko Olga Gałuszek Zakres kompetencji nauczanie języka polskiego; koordynacja pracy doradców kom Tel. wew. 749 Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 11

14 Jolanta Liskowska Alina Płaziak-Janiszewska Teresa Radomska Justyna Szychowiak nauczanie matematyki; koordynacja pracy doradców kom nauczanie języka polskiego, etyki; koordynacja wspomagania w rozwoju szkół i przedszkoli kom wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna; koordynacja wspomagania w rozwoju szkół i przedszkoli kom nauczanie religii i przedmiotów artystycznych; koordynacja pracy doradców kom Pracownia Kształcenia Ustawicznego Główne zadania: projektowanie oraz prowadzenie form dokształcania i doskonalenia zawodowego dyrektorów, nauczycieli szkół i placówek oświatowych Kierownik Iwona Wysocka tel ; kom Imię i nazwisko Teresa Bilkiewicz-Siemińska Violetta Chruścicka-Woś Roman Dwulit Elżbieta Gorączniak Zakres kompetencji problematyka psychologiczna; praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych kom problematyka psychologiczna; rozwój osobowy nauczyciela kom technologia informacyjna i komunikacyjna kom nauczanie języków obcych; współpraca z Goethe Institut kom Tel. wew Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

15 Izabela Grabowska Iwona Wesołowska Ewa Wawrzyniak Urszula Wittchen Krystyna Klimontowicz doskonalenie zawodowe kadry kierowniczej kom wychowanie fizyczne i edukacja prozdrowotna kom bibliotekoznawstwo; współpraca z Goethe Institut kom rozwój zawodowy nauczycieli; edukacja wczesnoszkolna kom specjalista ds. organizacji kursów kom Pracownia Informacji i Organizacji Szkoleń Główne zadania: gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie informacji pedagogicznej, organizacja szkoleń Kierownik Tadeusz Nowik tel ; kom Imię i nazwisko Zakres kompetencji Joanna Marchewka nauczanie języka polskiego; redagowanie czasopisma Uczyć lepiej i innych publikacji Ośrodka kom Dorota Mursztyn nauczanie języka polskiego; redagowanie wydawnictw Ośrodka i strony WWW; organizacja szkoleń rad pedagogicznych kom Krystyna Marcinkowska projekty unijne i inne formy dotacji dla edukacji; archiwum zakładowe kom Tel. wew Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 13

16 Tomasz Filipionek Tomasz Sobkiewicz Magdalena Umińska administrowanie stroną WWW Ośrodka; administrowanie bazami danych; organizacja szkoleń drukowanie i powielanie materiałów szkoleniowych, informacyjnych; organizacja szkoleń rozpowszechnianie informacji drogą elektroniczną; korekta wydawnictw i strony WWW; organizacja szkoleń Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

17 Oferta szkoleniowa 2013/2014 Aktualna informacja na stronie Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 15

18 Oferta szkoleniowa adresowana jest do dyrektorów i nauczycieli przede wszystkim z rejonu objętego działalnością Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, ale może z niej także skorzystać każdy nauczyciel spoza tego obszaru zainteresowany problematyką proponowanych zajęć. Zgłoszenia i opłaty 1. Zgłoszenia udziału w szkoleniu dokonuje się wyłącznie przez formularz on-line, znajdujący się na stronie 2. Informacji szczegółowych o prowadzonych formach doskonalenia udzielają kierownicy szkoleń. 3. Warunkiem uruchomienia kursu jest odpowiednia liczba zgłoszeń. 4. Osoby zakwalifikowane do udziału w kursie otrzymają em zawiadomienie na trzy tygodnie przed rozpoczęciem zajęć. 5. Opłaty za szkolenie należy dokonać w terminie podanym w zawiadomieniu. Niespełnienie tego warunku jest traktowane jako rezygnacja z udziału w danej formie doskonalenia. 6. Formy doskonalenia mogą być także organizowane poza siedzibą Ośrodka na zamówienie (np. szkół, organów prowadzących szkoły) po zapewnieniu przez zamawiającego odpowiedniej bazy dydaktycznej do prowadzenia zajęć. 7. Jeśli forma doskonalenia nie zostanie uruchomiona z powodów organizacyjnych, ODN zwraca wpłaconą kwotę. 8. Aktualne informacje o ofercie Ośrodka znajdują się na stronie poznan.pl 9. Opłaty za kurs należy dokonać na konto: Odbiorca: Numer konta: ODN Poznań KB S.A. III O/Poznań Świadectwa i zaświadczenia Osoby, które ukończyły formę szkolenia zorganizowaną przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, otrzymują odpowiednio: świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego wg załącznika do Rozporządzenia MEN z 19 listopada 2009 r. Dz.U. nr 200 poz.1537, z późniejszymi zmianami; zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z 20 ust. 2 cyt. rozporządzenia. 16 Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

19 Warunki uzyskania świadectw lub zaświadczeń Ustalone są następujące warunki uzyskania świadectw lub zaświadczeń: dla form doskonalenia trwających do 10 godzin dydaktycznych wymagana jest stuprocentowa obecność na zajęciach; dla form doskonalenia trwających dłużej niż 10 godzin dydaktycznych nieobecność nie może przekraczać 25% czasu zajęć. Decyzję o wydaniu dokumentu podejmuje kierownik formy doskonalenia po konsultacji z prowadzącymi zajęcia; w przypadku kursów kwalifikacyjnych uczestnik może otrzymać świadectwo ukończenia kursu pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w programie kursu. Kryteria o charakterze merytorycznym ustala kierownik formy doskonalenia z osobami prowadzącymi zajęcia. Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 17

20 18 Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

21 Kursy kwalifikacyjne Aktualna informacja na stronie Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 19

22 Kursy kwalifikacyjne, realizowane przez Ośrodek, odbywają się za zgodą Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Dają one możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i przypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009 r. nr 50, poz. 400). Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego jest równoważne dyplomowi studiów podyplomowych wyższych uczelni. Kadrę wykładowców stanowią pracownicy naukowi uczelni oraz specjaliści z poszczególnych dziedzin. Uwaga Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie co najmniej 20-osobowej grupy. Zainteresowani udziałem w kursach kwalifikacyjnych, oprócz zgłoszenia, winni przedłożyć kserokopię dyplomu ukończenia studiów. Istnieje możliwość zorganizowania innych kursów kwalifikacyjnych (według ramowych programów zatwierdzonych przez MEN) pod warunkiem zebrania się grupy osób zainteresowanych. Zajęcia na kursach kwalifikacyjnych prowadzone będą w soboty i niedziele w odstępach dwutygodniowych oraz w czasie zimowej przerwy wakacyjnej. Opłaty za kurs kwalifikacyjny można wnosić w dwóch ratach. A1 Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej Uprawnienia Uzyskanie kwalifikacji z zakresu zarządzania oświatą. Tematyka Prawo oświatowe w pracy dyrektora. Nadzór pedagogiczny. Psychologiczne wskaźniki zarządzania zespołem pracowniczym. Zmiana jako wymiar efektywności pracy szkoły. Liczba godzin 210 Koszt 1300 zł Zgłoszenie Rejestracja na stronie Izabela Grabowska telefon: Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

23 A2 Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci upośledzonych umysłowo Uprawnienia Uzyskanie kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo. Tematyka Pedagogika specjalna. Oligofrenopedagogika. Podstawy psychologiczne rewalidacji upośledzonych umysłowo. Rewalidacja indywidualna. Metodyka nauczania i wychowywania lekko upośledzonych umysłowo. Metodyka wychowania głębiej upośledzonych umysłowo. Metodyka wychowania w internacie. Liczba godzin 270 Koszt 1500 zł Zgłoszenie Rejestracja na stronie Urszula Wittchen telefon: Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 21

24 A3 Kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa Uprawnienia Uzyskanie kwalifikacji w zakresie bibliotekoznawstwa. Tematyka Bibliotekoznawstwo i bibliotekarstwo. Praca bibliotek szkolnych i kontekst czytelniczy. Literatura dla dzieci i młodzieży. Biblioterapia. Informacja naukowa. Technika pracy umysłowej. Liczba godzin 270 Termin Rozpoczęcie kursu 11 października 2013 Koszt 1500 zł Zgłoszenie Rejestracja na stronie Ewa Wawrzyniak telefon: Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

25 A4 Terapia pedagogiczna Uprawnienia Uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zespołów korekcyjno-kompensacyjnych, zespołów wyrównawczych, klas wyrównawczych i terapeutycznych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Tematyka Diagnoza pedagogiczna. Podstawy teoretyczne i metodyka pracy z dzieckiem z zaburzeniami. Rozwój osobisty nauczyciela. Organizacja procesu terapeutycznego. Liczba godzin 280 Koszt 1600 zł Zgłoszenie Rejestracja na stronie W nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2013 Teresa Radomska telefon: Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 23

26 24 Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

27 Studia podyplomowe Aktualna informacja na stronie Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 25

28 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu jest Punktem Konsultacyjno- Rekrutacyjnym (PKR) Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie. W roku szkolnym 2013/2014 uruchomione zostaną studia podyplomowe uzupełniające dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych. Studia uzupełniające będą trwały jeden semestr. Oferta dotyczy następujących kierunków: Lp. Nazwa kierunku Czesne Wpisowe 1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością 1000 zł 100 zł intelektualną (oligofrenopedagogika) 2. Terapia pedagogiczna 1100 zł 100 zł 3. Zarządzanie oświatą 1200 zł 100 zł 4. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa 1200 zł 100 zł Wymagane dokumenty: oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego w danym obszarze, kserokopia dowodu osobistego, 2 zdjęcia legitymacyjne (35x45 mm), podanie o przyjęcie na studia (formularz na Dokumenty należy składać osobiście lub listownie w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, ul. Górecka 1, Poznań. 26 Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

29 Wspomaganie szkół i przedszkoli Aktualna informacja na stronie Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 27

30 Wspomaganie w rozwoju szkół i przedszkoli Zacznij tam, gdzie jesteś, użyj tego, co masz, zrób, co możesz. Arthur Ashe Przygotowaliśmy dla Państwa nową ofertę, której celem jest kompleksowe wspomaganie rozwoju szkoły/przedszkola. Polegać ono będzie na wspólnym, z radą pedagogiczną i dyrektorem, zdiagnozowaniu potrzeb i wypracowaniu konkretnych rozwiązań, prowadzących do zwiększenia efektywności działań placówki. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, dostosowując się do potrzeb klienta, może wspomóc zespół pracowników w poszukiwaniu obszaru rozwoju szkoły/ przedszkola. Zapewniamy Państwu prowadzenie doskonalenia nauczycieli zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami oraz pomoc w praktycznym wykorzystaniu nabytej wiedzy i umiejętności. W procesie wspomagania rozwoju szkoły zapewniamy Państwu opiekę Animatora Rozwoju Szkoły (ARS). 28 Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

31 Kompetencje Animatora Rozwoju Szkoły: pomoc w zdiagnozowaniu potrzeb szkoły/przedszkola i określeniu obszaru wymagającego zmian; wsparcie w przygotowaniu planu wspomagania rozwoju; pozyskanie zewnętrznych ekspertów i zorganizowanie zaplanowanych form wspomagania; konsultacje w rozwiązywaniu indywidualnych problemów; monitorowanie przebiegu realizacji planu wspomagania; przygotowanie sprawozdania z przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania; współpraca przy rekomendacjach do pracy w kolejnym roku szkolnym. W jaki sposób zgłosić szkołę/przedszkole do wspomagania? Należy zarejestrować placówkę na stronie Kontakt z Państwem nawiąże konsultant z Pracowni Wspomagania Szkół i Doradztwa. Szczegóły dotyczące kosztów, terminów, form spotkań będą ustalane indywidualnie z dyrektorem szkoły/przedszkola. Kontakt Kierownik Pracowni Wspomagania i Doradztwa telefon: ; Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 29

32 Uczymy się w zespole szkolenie rad pedagogicznych W trosce o skuteczne wsparcie zespołów przedmiotowych i rad pedagogicznych w przedszkolach, szkołach oraz placówkach oświatowych proponujemy uczenie się w zespole z udziałem naszego konsultanta. Taka forma doskonalenia, nawet gdy zespół jest mały, pozwala na udzielanie wsparcia merytorycznego i metodycznego, przy jednoczesnej możliwości rzetelnej ocenie obszarów do rozwoju. Poniżej przedstawiamy propozycję tematów szkoleń rad pedagogicznych. Program szkolenia może zostać indywidualnie dopasowany do potrzeb szkoły lub przedszkola. Zgłoszenie Rejestracja na stronie Informacje organizacyjne Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem strony WWW najpóźniej miesiąc przed planowanym terminem spotkania. Proponowany przez dyrektora w zgłoszeniu termin szkolenia wymaga uzgodnień z konsultantem odpowiedzialnym za dany cykl szkoleń. Liczba osób w grupie szkoleniowej uzależniona jest od celu i tematu spotkania. Czas trwania szkolenia oraz szczegółowy program ustalany jest indywidualnie. Odpłatność za jedną grupę szkoleniową wynosi 500 zł Szkolenia poza rejonem działania ODN uzależnione są od decyzji dyrektora Ośrodka, a ich cena ustalana jest indywidualnie. Szczegółowych informacji udziela Dorota Mursztyn telefon: ; L.p. Temat / treści Osoba odpowiedzialna 1 Metoda projektu w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej Projekt jako metoda edukacyjna Umiejętności zdobywane podczas realizacji projektów, planowanie pracy z dzieckiem młodszym Realizacja projektów a realizacja podstawy programowej Teresa Radomska 30 Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

33 2 Wielozmysłowe poznawanie świata przez dzieci (warsztaty) Rytuały i zwyczaje a poczucie bezpieczeństwa małego dziecka Wykorzystanie elementów metody Porannego Kręgu 3 Umuzykalnienie w przedszkolu (warsztaty) Aktywne poznawanie muzyki z wykorzystaniem metody Batti Strauss 4 Dziecko widzem i aktorem (warsztaty) Zabawy parateatralne Wykorzystanie kukiełki, pacynki w dziecięcych zabawach w teatr Zabawy słowem 5 Zgodne dzieciaki: zabawy i ćwiczenia uczące empatii i współpracy (ćwiczenia) Budowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania Wrażliwość na potrzeby innych Oblicza emocji, rozwiązywanie problemów 6 Metody aktywizujące pracę uczniów na lekcji Przegląd najpopularniejszych metod aktywizujących Umiejętności interpersonalne, komunikacyjne kształcone i wspomagane w związku z metodami aktywizującymi Umiejętności przedmiotowe i metody wspierające ich nabywanie Próby opracowywania innych metod rozwijających i uaktywniających uczniów w procesie kształcenia 7 Kompetencje ucznia na progu drugiego etapu kształcenia blaski i cienie pracy w kl. 4 Umiejętności kluczowe uczniów po pierwszym etapie kształcenia sylwetka ucznia, jego możliwości i potrzeby Myślenie i sposoby działania uczniów w wieku 9-10 lat Efektywne metody pracy i konstruowanie zadań dla uczniów młodszych 8 Metoda projektu w edukacji szkolnej e i zadania w pracy zespołowej Projektowanie zadań nauczycieli i uczniów Sojusznicy pozyskiwanie wsparcia w działaniach projektowych Przykłady dobrej praktyki 9 Wszyscy uczymy języka polskiego! Uczeń kształcony holistycznie Podstawowe umiejętności polonistyczne potrzebne każdemu uczniowi Edukacja polonistyczna w wymiarze międzyprzedmiotowym (przygotowanie ucznia do dyskusji, argumentowania, prezentowania projektu) Teresa Radomska Teresa Radomska Teresa Radomska Teresa Radomska Urszula Wittchen Urszula Wittchen Iwona Wysocka Iwona Wysocka Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 31

34 10 Umiejętność uczenia się kluczową kompetencją ucznia Aktywność ucznia warunkiem skutecznego uczenia się Czynniki wpływające na skuteczność uczenia się Istota i cel stosowania wybranych metod i technik aktywizujących 11 Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej Podstawowe pojęcia związane z ocenianiem i ich właściwościami Stawianie celów nauczania i uczenia się Cechy dobrej informacji zwrotnej, analiza recenzji nauczycielskich w odniesieniu do założeń oceniania kształtującego Wariant dla I etapu kształcenia: Funkcje i cele oceny oraz oceniania Podstawowe zasady oceniania. Etyczny wymiar oceny Systemy oceniania dla pierwszego etapu kształcenia 12 Cyfrowa szkoła. Nowe technologie w edukacji szkolnej Narzędzia ITC w procesie dydaktycznym Tablica interaktywna Wykorzystanie różnych programów, gier, serwisów WWW w połączeniu z tablicą interaktywną YouTube w edukacji Prezi nowe podejście do prezentacji WebQuest metoda efektywnie wykorzystująca technologię informacyjno-komunikacyjną w procesie dydaktycznym Praca w chmurze narzędzia Google Wykorzystanie mobilnych urządzeń w dydaktyce 13 E-learning narzędzie nauczyciela Metodyka nauczania z zastosowaniem e-learningu Platforma e-learningowa MOODLE Konta, zasoby, aktywności platformy e-learningowej Narzędzia do opracowywania materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej Publikacja materiałów dydaktycznych Przykłady dobrych praktyk 14 Narzędzia do przygotowywania interaktywnych materiałów edukacyjnych Zasady opracowywania interaktywnych materiałów edukacyjnych Program Hot Potatoes Program Exe Camtasia Prezi Urszula Wittchen Alina Płaziak- Janiszewska Dorota Mursztyn Tadeusz Nowik Roman Dwulit Roman Dwulit 32 Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

35 15 Darmowe zasoby edukacyjne w Internecie Podstawy prawa autorskiego prawo cytatu, dozwolony użytek Wolne licencje oznaczanie treści otwartymi licencjami Wyszukiwanie materiałów edukacyjnych Otwarte Zasoby Edukacyjne w Internecie katalog 16 Formy odpoczynku i regeneracji dostosowane do rodzaju zmęczenia ucznia Zdrowie definicja i rodzaje Edukacja zdrowotna w nowej podstawie programowej Higiena pracy umysłowej ucznia i nauczyciela Ćwiczenia praktyczne zestawy ćwiczeń śródlekcyjnych 17 Kompetencje nauczyciela we współczesnej szkole Społeczne i kulturowe wymiary edukacji Kwalifikacje zawodowe a kompetencje psychologiczne, społeczne, etyczne Cechy europejskiego nauczyciela 18 Efektywna komunikacja podstawa dobrego klimatu szkoły Warunki budowania społecznego klimatu szkoły Kompetencje psychologiczne i społeczne nauczyciela Pułapki i warunki sprzyjające komunikacji interpersonalnej Warunki skutecznej komunikacji zasoby i style zachowania 19 Uczeń szczególnie uzdolniony problem czy wyzwanie? Narzędzia wspomagające identyfikowanie uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami Wspomaganie i promowanie ucznia i jego zdolności 20 Od strategii do własnego stylu radzenia sobie w sytuacji stresowej Podatność na stres czynniki zewnętrzne i wewnętrzne Strategie radzenia sobie ze stresem Indywidualna podatność na stres Własne nastawienie i zachowanie w sytuacji stresu; własny styl radzenia sobie z sytuacją stresową 21 Wspólne działania rodziców i nauczycieli na rzecz wspomagania rozwoju dziecka/ucznia Współpraca a współdziałanie Obszary odpowiedzialności Zasady współdziałania 22 Współpraca z rodzicami szansa czy konieczność? Aspekty prawne współpracy z rodzicami Postawy rodziców i nauczycieli Wzajemne oczekiwania i oferta Strategie przekazywania informacji rodzicom Praca z grupą rodziców organizacja zebrań Korzyści współpracy dla uczniów, rodziców i nauczycieli Roman Dwulit Iwona Wesołowska Teresa Bilkiewicz-Siemińska Teresa Bilkiewicz-Siemińska Teresa Bilkiewicz-Siemińska Teresa Bilkiewicz-Siemińska Teresa Radomska Dorota Mursztyn Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 33

36 23 Motywowanie uczniów do nauki Teoretyczne założenia i rodzaje motywacji Aspekty wychowawcze wpływające na motywację uczniów Kompetencje nauczycielskie w motywowaniu uczniów Sposoby motywowania a potrzeby uczniów 24 Dziecko przewlekle chore w szkole i przedszkolu Szkolenie treściowo dostosowane do potrzeb szkoły, np. dzieci z cukrzycą, padaczką 25 Pierwsza pomoc przedmedyczna na lekcjach Aspekty psychologiczne udzielania pierwszej pomocy Anatomia i fizjologia układów: oddechowego, krążenia, pokarmowego, nerwowego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, bezprzyrządowa Prowadzenie przyrządowej akcji resuscytacyjnej; dostępność apteczek Rany jako uszkodzenie barier fizjologicznych: cięte, kłute, postrzałowe, szarpane, amputacje, oparzenia, odmrożenia Złamania, zwichnięcia, stłuczenia, urazy kręgosłupa Wstrząs i stany zagrożenia życia Utrata przytomności: przyczyny, postępowanie Drgawki i zatrucia Ratownictwo bezprzyrządowe i przyrządowe Sprzęt ratowniczy i jego dostępność Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy 26 Ewaluacja własnych działań nauczyciela Techniki ewaluacyjne Autoewaluacja nauczyciela Informacja zwrotna podstawą wprowadzania zmian w pracy nauczyciela 27 Prawa i obowiązki nauczyciela Ustawowe i wynikające z rozporządzeń obowiązki nauczyciela Prawa nauczyciela wynikające z przepisów prawa oświatowego Kompetencje stanowiące i opiniujące rady pedagogicznej Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela 28 Ocenianie pracy nauczyciela Podstawa prawna oceny pracy Źródła oceny pracy Tworzenie kryteriów oceny 29 Prowadzenie dokumentacji szkolnej przez nauczyciela Wymagania prawne związane z dokumentacją pracy nauczyciela Formy dokumentowania pracy Rodzaje dokumentacji Dorota Mursztyn Dorota Mursztyn Roman Dwulit Izabela Grabowska Teresa Radomska Izabela Grabowska Izabela Grabowska Dorota Mursztyn 34 Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku O D N środek oskonalenia auczycieli w Słupsku Status Publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli Organ prowadzący Samorząd Województwa Pomorskiego Nadzór pedagogiczny Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 OPRACOWANY W OPARCIU O: Priorytetowe zadania nadzoru pedagogicznego,

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Akty prawne regulujące prawa i obowiązki nauczyciela. Urlop

Bardziej szczegółowo

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Udział ODN w Poznaniu w projekcie w projekcie Ośrodek zapewniał: 1. Programy szkoleń w ramach planowanej

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2013 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 201/2015 DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM PRO BONO Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kielce, ul. Sienkiewicza 60A/7 I N F O R M A T O R O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2010/11 Szanowni Państwo Jesteśmy niepubliczną placówką

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Plan doskonalenia zawodowego na lata 2013-2018 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015 Istotą WDN jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale szkoły jako określonej całości. Jest to rozwój

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016 Istotą WDN jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale szkoły jako określonej całości. Jest to rozwój

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.10.2010 r. Cele WDN główny Wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA PROJEKTÓW

POWIĄZANIA PROJEKTÓW Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska POWIĄZANIA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ORE Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 3.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), dofinansowanie ze środków UE: 100% łączna wartość

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty

Bardziej szczegółowo

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI A Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. IA/1. Prawa dziecka. Nauczyciele przedszkoli. Cel: - Nauczyciel doskonali swoje umiejętności niezbędne w podmiotowym traktowaniu

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program

Bardziej szczegółowo

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie:

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 3. Wspomaganie 3.1. Organizacja i realizacja wspomagania 3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 1) Przygotowywania i podawania do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Urszula Wojtkiewicz. Doradca metodyczny. CKU SWŁ w Łodzi

Urszula Wojtkiewicz. Doradca metodyczny. CKU SWŁ w Łodzi Urszula Wojtkiewicz Doradca metodyczny CKU SWŁ w Łodzi Oferta doskonalenia doradcy metodycznego na rok szkolny 2015/2016 r. dla dyrektorów szkól i nauczycieli placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ANNOPOLU na lata 2015-2020 Podstawa prawna:

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ANNOPOLU na lata 2015-2020 Podstawa prawna: PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ANNOPOLU na lata 2015-2020 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z

Bardziej szczegółowo

Art. 7 ust.2 pkt 4 Karta Nauczyciela (jednolity tekst ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity: Dz.U z 2006 r. nr 97, poz.

Art. 7 ust.2 pkt 4 Karta Nauczyciela (jednolity tekst ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity: Dz.U z 2006 r. nr 97, poz. PROGRAM WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHOCIWLU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OPRACOWAŁA: TERESA BANAS-KOBYLARSKA MAŁGORZATA KLIMCZAK Podstawa prawna: Art. 7 ust.2

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU Podstawa prawna I. Art. 33 ust. 1 i 2; art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 EDUKACJA MATEMATYCZNA Szanowni Państwo Dyrektorzy oraz Nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe:

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ON.0050.3245.2014. MZO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 marca 2014r. PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU BUDŻETOWYM 2014 ORAZ USTALENIA MAKSYMALNEJ

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY

STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY Załącznik do Uchwały Nr 383/LII/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2009 r. STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY 1. Samorządowy Ośrodek Doradztwa

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE NA LATA 2005-2009

PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE NA LATA 2005-2009 PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE NA LATA 2005-2009 I Kierunki kształcenia ustawicznego 1 Dokształcanie Prowadzone przez: wyższe

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów Wojewódzkie Zadania Edukacyjne Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów L.p. Tematyka Adresaci 1. Działania szkoły na rzecz poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

Bardziej szczegółowo

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie. nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016.

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie. nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016. Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016. 1. Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania Nowy system wspomagania pracy szkoły Założenia, cele i działania Wsparcie projektowe dla nowego systemu wspomagania pracy szkół Projekt systemowy: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2014 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

2. Kształtowanie podstawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy. 3. Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania.

2. Kształtowanie podstawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy. 3. Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania. W e w n ą t r z s z k o l n y P r o g r a m D o r a d z t w a Z a w o d o w e g o w Z e s p o l e S z k ó ł S p o r t o w y c h w G o r z o w i e W l k p. I. Podstawy prawne programu Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 2013r.

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 2013r. MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KRAKOWIE Imię i nazwisko: Halina Schab INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 0r. Przedmiot doradztwa

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2012 roku. Plan nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LUBLINIE na rok szkolny 2014/2015

PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LUBLINIE na rok szkolny 2014/2015 PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LUBLINIE na Załącznik do Uchwały Nr XLVI/405/2014 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 20 sierpnia 2014 r. sporządzony na podstawie: Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI NA ROK SZKOLNY 2015-2016 Plan nadzoru pedagogicznego określa tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PRZEDSZKOLE NR 283 W WARSZAWIE Warszawa, dn.15 września 2014 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

Konferencja metodyczna dla nauczycieli JĘZYKA POLSKIEGO szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Konferencja metodyczna dla nauczycieli JĘZYKA POLSKIEGO szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 27 28 sierpnia 2015 Konferencja metodyczna dla nauczycieli JĘZYKA POLSKIEGO szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Oceniając informuję, motywuję, pomagam Opracowanie: Janusz Korzeniowski

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Agnieszka Sinkowska Opiekun stażu: mgr Katarzyna Straszewska Data rozpoczęcia stażu:

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.36.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 marca 2015 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013)

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013) ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie (rok szkolny 2012/2013) PLAN OPRACOWANO W OPARCIU O: Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

Awans zawodowy nauczyciela-podstawy prawne oraz przygotowanie dokumentacji : nauczyciel mianowany. oprac. Wioletta Stępczyńska

Awans zawodowy nauczyciela-podstawy prawne oraz przygotowanie dokumentacji : nauczyciel mianowany. oprac. Wioletta Stępczyńska Awans zawodowy nauczyciela-podstawy prawne oraz przygotowanie dokumentacji : nauczyciel mianowany oprac. Wioletta Stępczyńska Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące awansu zawodowego: 1. Karta nauczyciela

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRASNYMSTAWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRASNYMSTAWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRASNYMSTAWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 opracowany w oparciu o: Priorytetowe zadania nadzoru pedagogicznego, wskazane przez Ministra

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Piasku

Szkoła Podstawowa w Piasku Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Strona 1 z 10 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2014-2015

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Strona 1 z 10 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2014-2015 Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Strona 1 z 10 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2014-2015 Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Strona 2 z 10 I. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm. 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Gardnie Imię i nazwisko SORE Piotr Waydyk

Gimnazjum w Gardnie Imię i nazwisko SORE Piotr Waydyk Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: Magdalena Anna Płatonow Zajmowane stanowisko: nauczyciel bibliotekarz Miejsce pracy: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Opracowanie: Eleonora Żmijowska-Wnęk Wrocław 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. CELE OGÓLNE SZKOLENIA... 4 3. METODY PRACY... 4 4. TREŚCI I PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły W obecnej dobie podejmowane są szeroko zakrojone działania, których najważniejszym celem jest zmodernizowanie polskiego systemu oświaty. Reforma programowa,

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele organów prowadzących

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012 Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie w roku szkolnym 2011/2012 I. Opracowany w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r. RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.) Zarządzeniem Nr 41/2011 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE Jolanta Rafał-Łuniewska

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE Jolanta Rafał-Łuniewska Akty prawne na rzecz ucznia z symptomami ryzyka dysleksji oraz zadania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

Program warsztatów metodycznych dla nauczycieli matematyki - gimnazjum

Program warsztatów metodycznych dla nauczycieli matematyki - gimnazjum Program warsztatów metodycznych dla nauczycieli matematyki - gimnazjum 1. Autor: Dorota Misiorna 2. Nazwa formy: Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego.

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Jakie formy doskonalenia najbardziej spełnią Pana/-i oczekiwania? szkolenie rady pedagogicznej 26 32.10%

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: - Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu

Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA OFERTA SZKOLENIOWA. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej

MATEMATYKA OFERTA SZKOLENIOWA. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej MATEMATYKA OFERTA SZKOLENIOWA Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej na rok szkolny 2014 / 2015 Numer szkolenia: MA 1 UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNE

Bardziej szczegółowo

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle krajowych i unijnych przepisów prawnych

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle krajowych i unijnych przepisów prawnych Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle krajowych i unijnych przepisów prawnych Cele modułu o Przedstawienie uwarunkowań prawnych umożliwiających funkcjonowanie doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r.

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. OFERTY DOSKONALENIA NA ROK 2015/2016 W PRZYGOTOWANIU OFERTY UWZGLĘDNILIŚMY KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA DIAGNOZĘ

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 w Wałczu ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1 IM. PROFESORA WIKTORA ZINA

Zespół Szkół nr 2 w Wałczu ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1 IM. PROFESORA WIKTORA ZINA Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania bibliotek pedagogicznych w świetle zmienionych zapisów prawa oświatowego

Rola i zadania bibliotek pedagogicznych w świetle zmienionych zapisów prawa oświatowego Rola i zadania bibliotek pedagogicznych w świetle zmienionych zapisów prawa oświatowego Biblioteki pedagogiczne jako jeden z elementów systemu wspomagania szkół Kontekst zmian 1. Nowa koncepcja wspomagania

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla nauczycieli 3x45 min. Doradca metodyczny Milenia Jaśkiewicz

Warsztaty dla nauczycieli 3x45 min. Doradca metodyczny Milenia Jaśkiewicz Warsztaty dla nauczycieli 3x45 min. Doradca metodyczny Milenia Jaśkiewicz 1. Aktywizowanie i podnoszenie kompetencji nauczycieli do prowadzenia orientacji i doradztwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010

SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010 SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010 Realizowano 5 programów priorytetowych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli Programy priorytetowe L. form doskonalenia Liczba uczestników

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia we wdrażaniu nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego. Witold Woźniak Gronowo, 28 października 2014

Doświadczenia we wdrażaniu nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego. Witold Woźniak Gronowo, 28 października 2014 Doświadczenia we wdrażaniu nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego Witold Woźniak Gronowo, 28 października 2014 Dlaczego potrzebne są zmiany Aby: Dopasować kształcenie zawodowe do potrzeb rynku

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.35.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 marca 2016 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo