Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu"

Transkrypt

1

2

3 Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 1

4 Redakcja: Ewa Superczyńska Stefania Misiarek Tadeusz Nowik Joanna Marchewka Opracowanie: Gabriela Wojciechowska dział doradztwo metodyczne Iwona Wysocka oferta szkoleniowa dla nauczycieli Tomasz Filipionek opracowanie informatyczne Projekt okładki: Paweł Gołębiewski Korekta: Krystyna Klimontowicz Joanna Marchewka Magdalena Umińska ISBN Zakład Poligraficzny Antoni Frąckowiak Poznań, ul. Unii Lubelskiej 3, tel ; 2 Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

5 Spis treści Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/ Priorytety doskonalenia zawodowego nauczycieli województwa wielkopolskiego na lata Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu Struktura organizacyjna Kierownictwo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu Pracownia Wspomagania Szkół i Doradztwa Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pracownia Informacji i Organizacji Szkoleń Oferta szkoleniowa 2013/ Kursy kwalifikacyjne Studia podyplomowe Wspomaganie szkół i przedszkoli Wspomaganie w rozwoju szkół i przedszkoli Uczymy się w zespole szkolenie rad pedagogicznych Zarządzanie w oświacie Spotkania dyskusyjno-szkoleniowe dla dyrektorów Indywidualny program rozwoju dla kadry kierowniczej w oświacie Seminaria dla dyrektorów Kursy dla dyrektorów Efektywna analiza wyników Konferencje Projekty Seminaria Kursy doskonalące Doskonalenie przedmiotowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Edukacja polonistyczna Nauczanie języków obcych Historia i kultura Nauczanie matematyki Edukacja przyrodnicza Edukacja muzyczna Edukacja dla bezpieczeństwa Wychowanie fizyczne Edukacja katechetyczna Kształcenie zawodowe Doskonalenie ponadprzedmiotowe Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Kursy językowe Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 3

6 Konsultacje indywidualne Medioteka Języka Niemieckiego Czasopismo Uczyć lepiej Doradztwo metodyczne Doradztwo metodyczne Oferta doskonalenia dla doradców w roku szkolnym 2013/ Wykaz doradców metodycznych Ośrodki doskonalenia nauczycieli prowadzone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

7 Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych i wynalazków. Poddawanie w wątpliwość utartych przekonań wytycza nowe drogi rozwoju cywilizacji. Gotowość przyjmowania nowych punktów widzenia otwiera na kontakty międzyludzkie. Jednym z ważniejszych warunków dobrego funkcjonowania systemu edukacji jest zdolność do konfrontowania się z oczekiwaniami współczesnego świata poprzez zadawanie kontrolnych pytań. Jaki jest sens podejmowanych działań? Dokąd prowadzi wybrana droga? Jakie środki i metody zagwarantują skuteczność? Odwagę stawiania trudnych pytań i przyjmowania z pokorą odpowiedzi powinniśmy mieć zarówno zarządzając placówką oświatową, jak i stając w klasie przed uczniami, bo jak mówił cytowany już w motcie Einstein: Kto nie potrafi pytać, nie potrafi żyć. Przygotowując ofertę doskonalenia zawodowego na nowy rok szkolny, postawiliśmy sobie za cel inspirowanie Państwa do poszukiwania nowych rozwiązań metodycznych i wychowawczych, aktywizujących uczniów do stawiania twórczych i trudnych pytań poznawczych i egzystencjalnych. Wśród propozycji znajdą Państwo także ofertę kompleksowego wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli. Przygotowani w tym zakresie specjaliści są gotowi pomóc w diagnozowaniu potrzeb, będą także towarzyszyć radzie pedagogicznej w realizacji przyjętego planu rozwoju. To nowa forma wsparcia, wymagająca zwiększenia odpowiedzialności wszystkich uczestników procesu edukacji. Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 5

8 Otwieramy szerzej możliwości doskonalenia zawodowego oświatowej kadry kierowniczej poprzez program Master Class, a także dając możliwość realizacji indywidualnych programów rozwojowych. Proponujemy nadal wspólną naukę w zespołach nauczycielskich wokół szerokiej gamy tematów. Dbając o efektywne wykorzystanie wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, wprowadziliśmy dział szkoleń zajmujący się tym zagadnieniem w odniesieniu do poszczególnych poziomów kształcenia oraz przedmiotów egzaminacyjnych. Mam przekonanie, że każdy sięgający do oferty Ośrodka znajdzie interesującą dla siebie propozycję, a my, kończąc rok szkolny, otrzymamy potwierdzenie w ewaluacji, że sprostaliśmy Państwa oczekiwaniom i skutecznie zaspokoiliśmy potrzeby doskonalenia zawodowego, czego sobie i Państwu życzę. Ewa Superczyńska Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu 6 Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

9 Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 Na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz z póź. zm.) ustalono: 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. 2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. 3. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. 4. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych. Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 7

10 Priorytety doskonalenia zawodowego nauczycieli województwa wielkopolskiego na lata Na podstawie 15 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 19 listopada 2009 roku Dz. U. nr 200 poz w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli ustala się następujące priorytetowe kierunki doskonalenia zawodowego nauczycieli województwa wielkopolskiego: I. Podniesienie efektów kształcenia (w tym wyników nauczania mierzonych egzaminami zewnętrznymi). 1. Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie analizy i wykorzystania w procesie dydaktycznym wyników egzaminów zewnętrznych oraz wyników ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. 2. Praca z uczniem zdolnym i z trudnościami edukacyjnymi (diagnoza potrzeb i uzdolnień, planowanie pracy, dobór metod nauczania). 3. Konstruowanie i wdrażanie programów poprawy jakości kształcenia. 4. Metoda projektu, ćwiczenia i eksperymenty sposobem na skuteczne nauczanie. 5. Kształtowanie postaw odpowiedzialności ucznia za osobiste osiągnięcia edukacyjne oraz doskonalenie umiejętności efektywnego uczenia się. II. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej. III. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadgimnazjalnych. 1. Doskonalenie kompetencji dyrektora w zakresie nadzoru nad realizacją podstawy programowej. 2. Konstruowanie programów nauczania. 3. Proinnowacyjna postawa nauczyciela warunkiem osiągania celów nowej podstawy programowej. IV. Wspomaganie szkół we wdrożeniu projektów realizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, ORE i inne instytucje. V. Skuteczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna i doradztwo zawodowe warunkiem sukcesu edukacyjnego ucznia. Nasze certyfikaty 8 Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

11 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu otrzymał w 2006 roku Certyfikat potwierdzający posiadanie systemu zarządzania jakością zgodnego z Normą ISO 9001:2008, odnowiony w latach 2009 i Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 9

12 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu uzyskał Certyfikat ELL European Language Label - Europejski Znak Innowacyjności w zakresie nauczania języków obcych w V Edycji Konkursu w roku W 2013 roku Ośrodek uzyskał tytuł Miejsca Odkrywania Talentów, przyznawany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji instytucjom, które podjęły systemowe działania na rzecz ucznia zdolnego. 10 Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

13 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu Adres: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ul. Górecka 1, Poznań tel ; fax nr konta: KB S.A. III O/Poznań Struktura organizacyjna Kierownictwo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu Dyrektor Ewa Superczyńska tel ; kom Wicedyrektor Stefania Misiarek tel ; kom Pracownia Wspomagania Szkół i Doradztwa Główne zadania: koordynowanie procesu wspomagania szkół w realizacji programów rozwojowych; organizowanie i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli Kierownik Gabriela Wojciechowska tel ; kom Imię i nazwisko Olga Gałuszek Zakres kompetencji nauczanie języka polskiego; koordynacja pracy doradców kom Tel. wew. 749 Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 11

14 Jolanta Liskowska Alina Płaziak-Janiszewska Teresa Radomska Justyna Szychowiak nauczanie matematyki; koordynacja pracy doradców kom nauczanie języka polskiego, etyki; koordynacja wspomagania w rozwoju szkół i przedszkoli kom wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna; koordynacja wspomagania w rozwoju szkół i przedszkoli kom nauczanie religii i przedmiotów artystycznych; koordynacja pracy doradców kom Pracownia Kształcenia Ustawicznego Główne zadania: projektowanie oraz prowadzenie form dokształcania i doskonalenia zawodowego dyrektorów, nauczycieli szkół i placówek oświatowych Kierownik Iwona Wysocka tel ; kom Imię i nazwisko Teresa Bilkiewicz-Siemińska Violetta Chruścicka-Woś Roman Dwulit Elżbieta Gorączniak Zakres kompetencji problematyka psychologiczna; praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych kom problematyka psychologiczna; rozwój osobowy nauczyciela kom technologia informacyjna i komunikacyjna kom nauczanie języków obcych; współpraca z Goethe Institut kom Tel. wew Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

15 Izabela Grabowska Iwona Wesołowska Ewa Wawrzyniak Urszula Wittchen Krystyna Klimontowicz doskonalenie zawodowe kadry kierowniczej kom wychowanie fizyczne i edukacja prozdrowotna kom bibliotekoznawstwo; współpraca z Goethe Institut kom rozwój zawodowy nauczycieli; edukacja wczesnoszkolna kom specjalista ds. organizacji kursów kom Pracownia Informacji i Organizacji Szkoleń Główne zadania: gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie informacji pedagogicznej, organizacja szkoleń Kierownik Tadeusz Nowik tel ; kom Imię i nazwisko Zakres kompetencji Joanna Marchewka nauczanie języka polskiego; redagowanie czasopisma Uczyć lepiej i innych publikacji Ośrodka kom Dorota Mursztyn nauczanie języka polskiego; redagowanie wydawnictw Ośrodka i strony WWW; organizacja szkoleń rad pedagogicznych kom Krystyna Marcinkowska projekty unijne i inne formy dotacji dla edukacji; archiwum zakładowe kom Tel. wew Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 13

16 Tomasz Filipionek Tomasz Sobkiewicz Magdalena Umińska administrowanie stroną WWW Ośrodka; administrowanie bazami danych; organizacja szkoleń drukowanie i powielanie materiałów szkoleniowych, informacyjnych; organizacja szkoleń rozpowszechnianie informacji drogą elektroniczną; korekta wydawnictw i strony WWW; organizacja szkoleń Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

17 Oferta szkoleniowa 2013/2014 Aktualna informacja na stronie Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 15

18 Oferta szkoleniowa adresowana jest do dyrektorów i nauczycieli przede wszystkim z rejonu objętego działalnością Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, ale może z niej także skorzystać każdy nauczyciel spoza tego obszaru zainteresowany problematyką proponowanych zajęć. Zgłoszenia i opłaty 1. Zgłoszenia udziału w szkoleniu dokonuje się wyłącznie przez formularz on-line, znajdujący się na stronie 2. Informacji szczegółowych o prowadzonych formach doskonalenia udzielają kierownicy szkoleń. 3. Warunkiem uruchomienia kursu jest odpowiednia liczba zgłoszeń. 4. Osoby zakwalifikowane do udziału w kursie otrzymają em zawiadomienie na trzy tygodnie przed rozpoczęciem zajęć. 5. Opłaty za szkolenie należy dokonać w terminie podanym w zawiadomieniu. Niespełnienie tego warunku jest traktowane jako rezygnacja z udziału w danej formie doskonalenia. 6. Formy doskonalenia mogą być także organizowane poza siedzibą Ośrodka na zamówienie (np. szkół, organów prowadzących szkoły) po zapewnieniu przez zamawiającego odpowiedniej bazy dydaktycznej do prowadzenia zajęć. 7. Jeśli forma doskonalenia nie zostanie uruchomiona z powodów organizacyjnych, ODN zwraca wpłaconą kwotę. 8. Aktualne informacje o ofercie Ośrodka znajdują się na stronie poznan.pl 9. Opłaty za kurs należy dokonać na konto: Odbiorca: Numer konta: ODN Poznań KB S.A. III O/Poznań Świadectwa i zaświadczenia Osoby, które ukończyły formę szkolenia zorganizowaną przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, otrzymują odpowiednio: świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego wg załącznika do Rozporządzenia MEN z 19 listopada 2009 r. Dz.U. nr 200 poz.1537, z późniejszymi zmianami; zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z 20 ust. 2 cyt. rozporządzenia. 16 Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

19 Warunki uzyskania świadectw lub zaświadczeń Ustalone są następujące warunki uzyskania świadectw lub zaświadczeń: dla form doskonalenia trwających do 10 godzin dydaktycznych wymagana jest stuprocentowa obecność na zajęciach; dla form doskonalenia trwających dłużej niż 10 godzin dydaktycznych nieobecność nie może przekraczać 25% czasu zajęć. Decyzję o wydaniu dokumentu podejmuje kierownik formy doskonalenia po konsultacji z prowadzącymi zajęcia; w przypadku kursów kwalifikacyjnych uczestnik może otrzymać świadectwo ukończenia kursu pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w programie kursu. Kryteria o charakterze merytorycznym ustala kierownik formy doskonalenia z osobami prowadzącymi zajęcia. Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 17

20 18 Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

21 Kursy kwalifikacyjne Aktualna informacja na stronie Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 19

22 Kursy kwalifikacyjne, realizowane przez Ośrodek, odbywają się za zgodą Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Dają one możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i przypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009 r. nr 50, poz. 400). Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego jest równoważne dyplomowi studiów podyplomowych wyższych uczelni. Kadrę wykładowców stanowią pracownicy naukowi uczelni oraz specjaliści z poszczególnych dziedzin. Uwaga Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie co najmniej 20-osobowej grupy. Zainteresowani udziałem w kursach kwalifikacyjnych, oprócz zgłoszenia, winni przedłożyć kserokopię dyplomu ukończenia studiów. Istnieje możliwość zorganizowania innych kursów kwalifikacyjnych (według ramowych programów zatwierdzonych przez MEN) pod warunkiem zebrania się grupy osób zainteresowanych. Zajęcia na kursach kwalifikacyjnych prowadzone będą w soboty i niedziele w odstępach dwutygodniowych oraz w czasie zimowej przerwy wakacyjnej. Opłaty za kurs kwalifikacyjny można wnosić w dwóch ratach. A1 Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej Uprawnienia Uzyskanie kwalifikacji z zakresu zarządzania oświatą. Tematyka Prawo oświatowe w pracy dyrektora. Nadzór pedagogiczny. Psychologiczne wskaźniki zarządzania zespołem pracowniczym. Zmiana jako wymiar efektywności pracy szkoły. Liczba godzin 210 Koszt 1300 zł Zgłoszenie Rejestracja na stronie Izabela Grabowska telefon: Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

23 A2 Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci upośledzonych umysłowo Uprawnienia Uzyskanie kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo. Tematyka Pedagogika specjalna. Oligofrenopedagogika. Podstawy psychologiczne rewalidacji upośledzonych umysłowo. Rewalidacja indywidualna. Metodyka nauczania i wychowywania lekko upośledzonych umysłowo. Metodyka wychowania głębiej upośledzonych umysłowo. Metodyka wychowania w internacie. Liczba godzin 270 Koszt 1500 zł Zgłoszenie Rejestracja na stronie Urszula Wittchen telefon: Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 21

24 A3 Kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa Uprawnienia Uzyskanie kwalifikacji w zakresie bibliotekoznawstwa. Tematyka Bibliotekoznawstwo i bibliotekarstwo. Praca bibliotek szkolnych i kontekst czytelniczy. Literatura dla dzieci i młodzieży. Biblioterapia. Informacja naukowa. Technika pracy umysłowej. Liczba godzin 270 Termin Rozpoczęcie kursu 11 października 2013 Koszt 1500 zł Zgłoszenie Rejestracja na stronie Ewa Wawrzyniak telefon: Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

25 A4 Terapia pedagogiczna Uprawnienia Uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zespołów korekcyjno-kompensacyjnych, zespołów wyrównawczych, klas wyrównawczych i terapeutycznych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Tematyka Diagnoza pedagogiczna. Podstawy teoretyczne i metodyka pracy z dzieckiem z zaburzeniami. Rozwój osobisty nauczyciela. Organizacja procesu terapeutycznego. Liczba godzin 280 Koszt 1600 zł Zgłoszenie Rejestracja na stronie W nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2013 Teresa Radomska telefon: Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 23

26 24 Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

27 Studia podyplomowe Aktualna informacja na stronie Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 25

28 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu jest Punktem Konsultacyjno- Rekrutacyjnym (PKR) Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie. W roku szkolnym 2013/2014 uruchomione zostaną studia podyplomowe uzupełniające dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych. Studia uzupełniające będą trwały jeden semestr. Oferta dotyczy następujących kierunków: Lp. Nazwa kierunku Czesne Wpisowe 1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością 1000 zł 100 zł intelektualną (oligofrenopedagogika) 2. Terapia pedagogiczna 1100 zł 100 zł 3. Zarządzanie oświatą 1200 zł 100 zł 4. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa 1200 zł 100 zł Wymagane dokumenty: oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego w danym obszarze, kserokopia dowodu osobistego, 2 zdjęcia legitymacyjne (35x45 mm), podanie o przyjęcie na studia (formularz na Dokumenty należy składać osobiście lub listownie w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, ul. Górecka 1, Poznań. 26 Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

29 Wspomaganie szkół i przedszkoli Aktualna informacja na stronie Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 27

30 Wspomaganie w rozwoju szkół i przedszkoli Zacznij tam, gdzie jesteś, użyj tego, co masz, zrób, co możesz. Arthur Ashe Przygotowaliśmy dla Państwa nową ofertę, której celem jest kompleksowe wspomaganie rozwoju szkoły/przedszkola. Polegać ono będzie na wspólnym, z radą pedagogiczną i dyrektorem, zdiagnozowaniu potrzeb i wypracowaniu konkretnych rozwiązań, prowadzących do zwiększenia efektywności działań placówki. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, dostosowując się do potrzeb klienta, może wspomóc zespół pracowników w poszukiwaniu obszaru rozwoju szkoły/ przedszkola. Zapewniamy Państwu prowadzenie doskonalenia nauczycieli zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami oraz pomoc w praktycznym wykorzystaniu nabytej wiedzy i umiejętności. W procesie wspomagania rozwoju szkoły zapewniamy Państwu opiekę Animatora Rozwoju Szkoły (ARS). 28 Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

31 Kompetencje Animatora Rozwoju Szkoły: pomoc w zdiagnozowaniu potrzeb szkoły/przedszkola i określeniu obszaru wymagającego zmian; wsparcie w przygotowaniu planu wspomagania rozwoju; pozyskanie zewnętrznych ekspertów i zorganizowanie zaplanowanych form wspomagania; konsultacje w rozwiązywaniu indywidualnych problemów; monitorowanie przebiegu realizacji planu wspomagania; przygotowanie sprawozdania z przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania; współpraca przy rekomendacjach do pracy w kolejnym roku szkolnym. W jaki sposób zgłosić szkołę/przedszkole do wspomagania? Należy zarejestrować placówkę na stronie Kontakt z Państwem nawiąże konsultant z Pracowni Wspomagania Szkół i Doradztwa. Szczegóły dotyczące kosztów, terminów, form spotkań będą ustalane indywidualnie z dyrektorem szkoły/przedszkola. Kontakt Kierownik Pracowni Wspomagania i Doradztwa telefon: ; Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 29

32 Uczymy się w zespole szkolenie rad pedagogicznych W trosce o skuteczne wsparcie zespołów przedmiotowych i rad pedagogicznych w przedszkolach, szkołach oraz placówkach oświatowych proponujemy uczenie się w zespole z udziałem naszego konsultanta. Taka forma doskonalenia, nawet gdy zespół jest mały, pozwala na udzielanie wsparcia merytorycznego i metodycznego, przy jednoczesnej możliwości rzetelnej ocenie obszarów do rozwoju. Poniżej przedstawiamy propozycję tematów szkoleń rad pedagogicznych. Program szkolenia może zostać indywidualnie dopasowany do potrzeb szkoły lub przedszkola. Zgłoszenie Rejestracja na stronie Informacje organizacyjne Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem strony WWW najpóźniej miesiąc przed planowanym terminem spotkania. Proponowany przez dyrektora w zgłoszeniu termin szkolenia wymaga uzgodnień z konsultantem odpowiedzialnym za dany cykl szkoleń. Liczba osób w grupie szkoleniowej uzależniona jest od celu i tematu spotkania. Czas trwania szkolenia oraz szczegółowy program ustalany jest indywidualnie. Odpłatność za jedną grupę szkoleniową wynosi 500 zł Szkolenia poza rejonem działania ODN uzależnione są od decyzji dyrektora Ośrodka, a ich cena ustalana jest indywidualnie. Szczegółowych informacji udziela Dorota Mursztyn telefon: ; L.p. Temat / treści Osoba odpowiedzialna 1 Metoda projektu w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej Projekt jako metoda edukacyjna Umiejętności zdobywane podczas realizacji projektów, planowanie pracy z dzieckiem młodszym Realizacja projektów a realizacja podstawy programowej Teresa Radomska 30 Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

33 2 Wielozmysłowe poznawanie świata przez dzieci (warsztaty) Rytuały i zwyczaje a poczucie bezpieczeństwa małego dziecka Wykorzystanie elementów metody Porannego Kręgu 3 Umuzykalnienie w przedszkolu (warsztaty) Aktywne poznawanie muzyki z wykorzystaniem metody Batti Strauss 4 Dziecko widzem i aktorem (warsztaty) Zabawy parateatralne Wykorzystanie kukiełki, pacynki w dziecięcych zabawach w teatr Zabawy słowem 5 Zgodne dzieciaki: zabawy i ćwiczenia uczące empatii i współpracy (ćwiczenia) Budowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania Wrażliwość na potrzeby innych Oblicza emocji, rozwiązywanie problemów 6 Metody aktywizujące pracę uczniów na lekcji Przegląd najpopularniejszych metod aktywizujących Umiejętności interpersonalne, komunikacyjne kształcone i wspomagane w związku z metodami aktywizującymi Umiejętności przedmiotowe i metody wspierające ich nabywanie Próby opracowywania innych metod rozwijających i uaktywniających uczniów w procesie kształcenia 7 Kompetencje ucznia na progu drugiego etapu kształcenia blaski i cienie pracy w kl. 4 Umiejętności kluczowe uczniów po pierwszym etapie kształcenia sylwetka ucznia, jego możliwości i potrzeby Myślenie i sposoby działania uczniów w wieku 9-10 lat Efektywne metody pracy i konstruowanie zadań dla uczniów młodszych 8 Metoda projektu w edukacji szkolnej e i zadania w pracy zespołowej Projektowanie zadań nauczycieli i uczniów Sojusznicy pozyskiwanie wsparcia w działaniach projektowych Przykłady dobrej praktyki 9 Wszyscy uczymy języka polskiego! Uczeń kształcony holistycznie Podstawowe umiejętności polonistyczne potrzebne każdemu uczniowi Edukacja polonistyczna w wymiarze międzyprzedmiotowym (przygotowanie ucznia do dyskusji, argumentowania, prezentowania projektu) Teresa Radomska Teresa Radomska Teresa Radomska Teresa Radomska Urszula Wittchen Urszula Wittchen Iwona Wysocka Iwona Wysocka Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 31

34 10 Umiejętność uczenia się kluczową kompetencją ucznia Aktywność ucznia warunkiem skutecznego uczenia się Czynniki wpływające na skuteczność uczenia się Istota i cel stosowania wybranych metod i technik aktywizujących 11 Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej Podstawowe pojęcia związane z ocenianiem i ich właściwościami Stawianie celów nauczania i uczenia się Cechy dobrej informacji zwrotnej, analiza recenzji nauczycielskich w odniesieniu do założeń oceniania kształtującego Wariant dla I etapu kształcenia: Funkcje i cele oceny oraz oceniania Podstawowe zasady oceniania. Etyczny wymiar oceny Systemy oceniania dla pierwszego etapu kształcenia 12 Cyfrowa szkoła. Nowe technologie w edukacji szkolnej Narzędzia ITC w procesie dydaktycznym Tablica interaktywna Wykorzystanie różnych programów, gier, serwisów WWW w połączeniu z tablicą interaktywną YouTube w edukacji Prezi nowe podejście do prezentacji WebQuest metoda efektywnie wykorzystująca technologię informacyjno-komunikacyjną w procesie dydaktycznym Praca w chmurze narzędzia Google Wykorzystanie mobilnych urządzeń w dydaktyce 13 E-learning narzędzie nauczyciela Metodyka nauczania z zastosowaniem e-learningu Platforma e-learningowa MOODLE Konta, zasoby, aktywności platformy e-learningowej Narzędzia do opracowywania materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej Publikacja materiałów dydaktycznych Przykłady dobrych praktyk 14 Narzędzia do przygotowywania interaktywnych materiałów edukacyjnych Zasady opracowywania interaktywnych materiałów edukacyjnych Program Hot Potatoes Program Exe Camtasia Prezi Urszula Wittchen Alina Płaziak- Janiszewska Dorota Mursztyn Tadeusz Nowik Roman Dwulit Roman Dwulit 32 Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

35 15 Darmowe zasoby edukacyjne w Internecie Podstawy prawa autorskiego prawo cytatu, dozwolony użytek Wolne licencje oznaczanie treści otwartymi licencjami Wyszukiwanie materiałów edukacyjnych Otwarte Zasoby Edukacyjne w Internecie katalog 16 Formy odpoczynku i regeneracji dostosowane do rodzaju zmęczenia ucznia Zdrowie definicja i rodzaje Edukacja zdrowotna w nowej podstawie programowej Higiena pracy umysłowej ucznia i nauczyciela Ćwiczenia praktyczne zestawy ćwiczeń śródlekcyjnych 17 Kompetencje nauczyciela we współczesnej szkole Społeczne i kulturowe wymiary edukacji Kwalifikacje zawodowe a kompetencje psychologiczne, społeczne, etyczne Cechy europejskiego nauczyciela 18 Efektywna komunikacja podstawa dobrego klimatu szkoły Warunki budowania społecznego klimatu szkoły Kompetencje psychologiczne i społeczne nauczyciela Pułapki i warunki sprzyjające komunikacji interpersonalnej Warunki skutecznej komunikacji zasoby i style zachowania 19 Uczeń szczególnie uzdolniony problem czy wyzwanie? Narzędzia wspomagające identyfikowanie uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami Wspomaganie i promowanie ucznia i jego zdolności 20 Od strategii do własnego stylu radzenia sobie w sytuacji stresowej Podatność na stres czynniki zewnętrzne i wewnętrzne Strategie radzenia sobie ze stresem Indywidualna podatność na stres Własne nastawienie i zachowanie w sytuacji stresu; własny styl radzenia sobie z sytuacją stresową 21 Wspólne działania rodziców i nauczycieli na rzecz wspomagania rozwoju dziecka/ucznia Współpraca a współdziałanie Obszary odpowiedzialności Zasady współdziałania 22 Współpraca z rodzicami szansa czy konieczność? Aspekty prawne współpracy z rodzicami Postawy rodziców i nauczycieli Wzajemne oczekiwania i oferta Strategie przekazywania informacji rodzicom Praca z grupą rodziców organizacja zebrań Korzyści współpracy dla uczniów, rodziców i nauczycieli Roman Dwulit Iwona Wesołowska Teresa Bilkiewicz-Siemińska Teresa Bilkiewicz-Siemińska Teresa Bilkiewicz-Siemińska Teresa Bilkiewicz-Siemińska Teresa Radomska Dorota Mursztyn Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 33

36 23 Motywowanie uczniów do nauki Teoretyczne założenia i rodzaje motywacji Aspekty wychowawcze wpływające na motywację uczniów Kompetencje nauczycielskie w motywowaniu uczniów Sposoby motywowania a potrzeby uczniów 24 Dziecko przewlekle chore w szkole i przedszkolu Szkolenie treściowo dostosowane do potrzeb szkoły, np. dzieci z cukrzycą, padaczką 25 Pierwsza pomoc przedmedyczna na lekcjach Aspekty psychologiczne udzielania pierwszej pomocy Anatomia i fizjologia układów: oddechowego, krążenia, pokarmowego, nerwowego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, bezprzyrządowa Prowadzenie przyrządowej akcji resuscytacyjnej; dostępność apteczek Rany jako uszkodzenie barier fizjologicznych: cięte, kłute, postrzałowe, szarpane, amputacje, oparzenia, odmrożenia Złamania, zwichnięcia, stłuczenia, urazy kręgosłupa Wstrząs i stany zagrożenia życia Utrata przytomności: przyczyny, postępowanie Drgawki i zatrucia Ratownictwo bezprzyrządowe i przyrządowe Sprzęt ratowniczy i jego dostępność Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy 26 Ewaluacja własnych działań nauczyciela Techniki ewaluacyjne Autoewaluacja nauczyciela Informacja zwrotna podstawą wprowadzania zmian w pracy nauczyciela 27 Prawa i obowiązki nauczyciela Ustawowe i wynikające z rozporządzeń obowiązki nauczyciela Prawa nauczyciela wynikające z przepisów prawa oświatowego Kompetencje stanowiące i opiniujące rady pedagogicznej Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela 28 Ocenianie pracy nauczyciela Podstawa prawna oceny pracy Źródła oceny pracy Tworzenie kryteriów oceny 29 Prowadzenie dokumentacji szkolnej przez nauczyciela Wymagania prawne związane z dokumentacją pracy nauczyciela Formy dokumentowania pracy Rodzaje dokumentacji Dorota Mursztyn Dorota Mursztyn Roman Dwulit Izabela Grabowska Teresa Radomska Izabela Grabowska Izabela Grabowska Dorota Mursztyn 34 Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH 27-200 STARACHOWICE, ul. Krywki 18 Tel/Fax: (0-41) 274 06 30 E-mail: poczta@cdko.edu.pl www.cdko.edu.pl Placówka akredytowana Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży SODMiDN PPP nr 2 w Łomży w Łomży Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Rok 2013/2014 Szanowni Państwo Rok szkolny 2013/2014 to kolejne wyzwania dookreślone w priorytetach polityki

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta szkoleń 2014/2015 Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny mogę przekazać w Państwa ręce Ofertę szkoleń, przygotowaną przez Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 ROZWIJAMY NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Europejskie Centrum Edukacji budujemy dla przestrze edukacji www.nowaszkola.com infolinia: 801 5555 08 Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Zielona Góra, 2013 r. Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej OPINIE UCZESTNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA Opinia szkoły: Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu Centrum

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży.

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie FILIA Instytutu Studiów Podyplomowych w Lubsku INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (projekt

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo