Zastosowanie technologii informacyjno komunikacyjnych w edukacji: udoskonalanie badań naukowych i rozwoju zawodowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zastosowanie technologii informacyjno komunikacyjnych w edukacji: udoskonalanie badań naukowych i rozwoju zawodowego"

Transkrypt

1 Luis Ochoa Siguencia Zastosowanie technologii informacyjno komunikacyjnych w edukacji: udoskonalanie badań naukowych i rozwoju zawodowego Radomska Szkoła Wyższa 2013

2

3

4 Zastosowanie technologii informacyjno komunikacyjnych w edukacji: udoskonalanie badań naukowych i rozwoju zawodowego

5

6 Radomska Szkoła Wyższa Luis Ochoa Siguencia Zastosowanie technologii informacyjno - komunikacyjnych w edukacji: udoskonalanie badań naukowych i rozwoju zawodowego Radom 2013

7 Recenzenci: dr hab. prof. AJD Jolanta Wilsz (Kierownik zakładu Dydaktyki i Technologii Informacyjnej - Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Polska) dr.paed. prof. Velta Ļubkina (Director Personality Socialization Research Institute - Rezekne Higher Education Institution, Latvia) Skład i formatowanie Renata Ochoa-Dąderska Projekt okładki: Renata Ochoa-Dąderska This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. ISBN Publisher: Radomska Szkoła Wyższa Distrybucja: Zastosowanie Technologii Informacyjno Komunikacyjnych w edukacji:udoskonalone badania naukowe i rozwój zawodowy Use of Information and Communication Technology in education: enhanced Research and Professional Development Publisher: Radomska Szkoła Wyższa Distrybucja: Publikacja na podstawie badań prowadzonych wramach projektu OLAREX. Projekt ten został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. "OLAREX: Open Learning Approach with Remote Experiments", LLP ES-KA3-KA3MP. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną

8 Spis treśći Wstęp Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych Wykorzystanie Internetu w edukacji Wykorzystanie Internetu w miejscu pracy Metodologia Opis metod / technik zbierania informacji Narzędzia badawcze Stan kompetencji w grupie badanych Wykorzystanie technologii informacyjno -komunikacyjnych w doskonaleniu badań naukowych i rozwojuzawodowym TIK udoskonalone badania naukowe i rozwój zawodowy A. Określ i rozwiń swój temat B. Znajdź podstawowe informacje C. Cytuj, co znalazłeś w standardowym formacie D. Napisz i zaprezentuj swoją pracę naukową ICT enhanced Research and Professional Development A. Identify and develop your topic B. Find background information C. Cite what you find using a standard format D. Write and present your research TIC investigación mejorada y desarrollo profesional A. Identifica y desarrolla tu tema B. Encontrar antecedentes e información de contexto C. Cita lo encontrado utilizando un formato estándar D. Redacta y presenta tu investigación IKT támogatott kutatás és szakmai fejlődés A. A saját téma meghatározása és kidolgozása B. Háttér-információk gyűjtése C. Az információk szabványos formátumban történő idézése D. A kutatás összeállítása és ismertetése

9 3.5. Информационни и комуникационни технологии /икт/ разширено проучване и професионално развитие A. Определииразвийсвоятатема B. Намираненафонова/базиснаинформация C. Цитирайтетова, коетостеизползваливстандартнияформат D. Напишете и презентирайте Вашето изследване Ikt sustiprintas mokslinių tyrimų ir profesinis tobulėjimas A. Nustatykite ir išvystikite temą B. Raskite pagrindinę informaciją C. Pateikite rastos informacijos šaltinius remdamiesi standartine forma D. Aprašykite ir pateikite savo tyrimus Wnioski i rekomendacje Bibliografia Summary

10 Wstęp Głównym celem badawczym niniejszej pracy jest wprowadzenie innowacyjnego sposobu wykorzystania narzędzi Internetowych [technologii informacyjno komunikacyjnych] do zdobycia wiedzy naukowej w celu poprawy warunków nauki i pracy. Internet jest ważnym narzędziem, które może być wykorzystywane nie tylko w miejscu pracy, ale również do celów edukacyjnych 1. Edukację należy rozumieć jako "Proces obejmujący swoim zasięgiem całe życie człowieka, rozwój jego cech indywidualnych i społecznych we wszystkich formach i kontekstach w systemie formalnym, nieformalnym i pozaformalnym 2. Aby móc stworzyć odpowiednie narzędzie edukacyjne, przeprowadzono szereg ankiet internetowych w celu określenia potrzeb zdobywania wiedzy za pomocą nowoczesnych technologii przez nauczycieli oraz przyszłych pracowników (uczniów szkół zawodowych, studentów szkół wyższych), wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców. Część teoretyczna opiera się na doświadczeniach zawodowych i artykułach naukowych prezentowanych na sympozjach, konferencjach oraz opublikowanej przez autora w 2008 roku książce na temat: Wykorzystania Internetu w edukacji i miejscu pracy 3. Narzędziem, które w sposób nieunikniony ma coraz większy wpływ na wieloaspektowy rozwój człowieka jest Internet. Internet rozpoczął swoją egzystencję jako mała sieć połączeń wojskowych i akademickich w Stanach 1 Edukacja ustawicznelub Uczenie się przez całe życie (lifelong learning) 2 Okoń, W. (1996), Nowy słownik pedagogiczny (s. 140). Warszawa 3 Luis Ochoa Siguencia od 2008 roku zajmuje się badaniem tematyki związanej z nowymi technologiami wykorzystanymi w edukacji oraz w miejscu pracy: e edukacja, edukacja informatyczna, Internet w edukacji, Internet w miejscu pracy, Pbworks,technologia informacyjna i komunikacyjna, uczenie się kooperatywne.w swoich publikacjach prezentuje wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów i pracowników oraz własne doświadcznia naukowo-dydaktyczne. 9

11 Wstęp Zjednoczonych na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku. Po roku stał się wielką globalną siecią, którą zaczęto wykorzystywać zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym, i gdzie zaczęto określać kierunki jego rozwoju 4. W tym momencie potencjał Internetu w kształtowaniu rzeczywistości, ludzkich zachowań i postaw wydaje się być bezcennym. Obecnie stał się narzędziem promocji i komunikacji dla wszystkich rodzajów instytucji, wykorzystywanym nie tylko edukacji, ale także w przedsiębiorczości. W rezultacie powstały nowe sektory gospodarki, takie jak dostawcy usług internetowych lub platform dla przedsiębiorstw już istniejących, wykorzystania Internetu i nowych technologii np. jako aukcje, księgarnie, szkoły czy portale społecznościowe 5. Na rynku, w tym sektorze pojawiło się dużo nowych e-produktów, a tym samym marketing i strategie sprzedaży zmieniły sposób komunikacji z klientami, a nawet pracownikami własnej firmy. Wykorzystanie Internetu przez szkolnictwo podstawowe, średnie i wyższe jest powszechnie obowiązującym zjawiskiem nie tylko w działalności dydaktycznej nauczycieli i pracowników naukowych, ale także znalazło szerokie zastosowanie w administracji i jako pomoc dydaktyczna dla uczniów. W instytucjach oświatowych nie ma stanowisk pracy dla osób, które nie mają kontaktu z nowymi technologami i Internetem. Istotnym pytaniem, jakie sobie zadajemy w tym momencie nie jest: czy korzystać z osiągnieć nowych technologii czy nie, ale jak je wykorzystać najefektywniej we wszystkich sferach życia: prywatnego,społecznego, edukacyjnego czy zawodowego 6. Nie ulega wątpliwości, że nowoczesne przedsiębiorstwo nie może funkcjonować bez nowych technologii i nie prowadzić działalności online w celach marketingowych. Przedsiębiorstwa wykorzystują Internet także do budowania własnego wizerunku, w szkoleniu pracowników, w komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej [B2B B2C C2C] 7. Podczas przeprowadzonych badań w szkołach i w przedsiębiorstwach, gdzie analizuje się dostępność narzędzi, jakimi są technologie informacyjnokomunikacyjne, uzyskaliśmy informacje na temat tego, jakie narzędzia są 4 Ochoa, L. (2012). Gestion de los recursos de internet: aplicaciones en la educacion superior. (s ). Raleigh: Lulu.com. 5 Ochoa, L. (2012). Las nuevas tecnologias de la informacion y las comunicaciones: impacto de internet en la formacion universitaria. (s ). Berlin: Editorial Academica Espanola. 6 Gil, A., Nowacka U., Ochoa L. (2012). Analysis of selected areas of educational activity of senior citizens. W V. Lubkina (pod red.), Society, integration, education (Vol. I, s ). Rezekne: Rezeknes Augstskola 7 B2B (Business to Business), B2C (Business to Consumer), C2C (Consumer to Consumer) 10

12 Wstęp najbardziej pożądanymi przez środowisko edukacyjne i zawodowe. Po analizie danych powstał kurs: TIK udoskonalone badania naukowe i rozwój zawodowy, który pokazuje, jak wyszukiwać informacje naukowe, dane statystyczne oraz narzędzia do prowadzenia badań naukowych i prezentowania wyników. Kurs składa się z czterech modułów: Jak określić i rozwinąć swój temat badawczy Sposoby wyszukiwania danych wtórnych i pierwotnych Formy i sposoby zapisywania cytatów dokumentów elektronicznych Prezentacja ustna i pisemna wyników badań Ten kurs został przygotowany w formie on-line, w oparciu o oczekiwania grup docelowych w językach: angielskim, hiszpańskim, polskim, węgierskim, bułgarskim oraz litewskim. Materiały i programy nauczania są dostępne na platformie internetowej MOODLE 8. 8 Ochoa, L., et all (2012). Influence of Information and Communication Technology Security management in the implementation of ICT for educational purposes at high school: case study of Radom region. W A. Gil, (pod red.), Edukacja Techniczna i Informatyczna (s ). Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza 11

13

14 1. Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych W przedstawionej pracy badawczej wykorzystano wyniki nastepujacych prac 9 : [H1] A toolkit to evaluate the impact of an educational action to senior / Roger Esteller Curto, Pilar Escuder Mollon, Luis Ochoa Siguencia // w: Society, integration, education: proceedings of the International Scientifical Conference, may 24th-25th, 2013, Rezekne, [Łotwa]: Rezeknes Augstskola, Vol. II: School pedagogy. Higher education institutions pedagogy. Lifelong learning. - s ISSN [H2] Ochoa Siguencia L., Gestion de los recursos de internet : aplicaciones en la educacion superior / - Raleigh, [USA] : Lulu.com, s. : tab., wykr. ; 21 cm. - ISBN [H3] Las nuevas tecnologias de la informacion y las comunicaciones: impacto de Internet en la formacion universitaria / Luis Ochoa Siguencia. - Berlin: Editorial Academica Espanola (EAE), s. : tab. ; 24 cm. - ISBN [H4] Investigación e innovación en educación: Encuestas online como herramienta de investigación / Luis Ochoa Siguencia. - Berlin: Editorial Academica Espanola (EAE), s. : tab. ; 24 cm. - ISBN [H5] Influence of Information and Communication Technology Security management in the implementation of ICT for educational purposes at high school: case study of Radom region/ Luis Ochoa Siguencia, Renata Ochoa-Daderska, Alina Gil, Urszula Nowacka [w:] Edukacja Techniczna 9 Pracenaukoweopublikowane przezluisochoasiguenciaostatnich czterech lat [ ]. 13

15 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych i Informatyczna, Prace naukowe AJD, tom VII, NR ISSN , pod red. A. Gil, Wyd. Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa 2012, s ISBN [H6] Analysis of selected areas of educational activity of senior citizens / Alina Gil, Urszula Nowacka, Luis Ochoa Siguencia // w: Society, integration, education: proceedings of the International Scientifical Conference, may 25th-26th, 2012, Rezekne. - Rezekne, [Łotwa]: Rezeknes Augstskola, Vol. 1 : School pedagogy. Higher education institutions pedagogy. Lifelong learning. - s ISSN [H7] Ciudadania activa y educacion de adultos en la universidad de la tercera edad en Myslowice-Polonia : investigacion sobre educacion continua / Luis Ochoa Siguencia, Renata Ochoa-Daderska // en: Aprendizaje y acceso a la red : la tecnologia para los mayores: II jornadas de mayores y nuevas tecnologias / eds. Roger Esteller Curto, Raul Marin Prades. - Castello de la Plana, [Spain] : Publicacions de la Universitat Jaume I, 2012, - s ISBN [H8] El papel de las tic en la educacion profesional : el caso de la escuela superior de economia y administracion en Bytom (Polonia) / Luis Ochoa Siguencia, Renata Ochoa-Daderska // en: Aprendizaje y acceso a la red : la tecnologia para los mayores: II jornadas de mayores y nuevas tecnologias / eds. Roger Esteller Curto, Raul Marin Prades. - Castello de la Plana, [Spain] : Publicacions de la Universitat Jaume I, 2012, - s ISBN [H9] Business innovation management: The role of information and communication technology in tourism industry / Luis Ochoa Siguencia, Keith Chandler, Renata Ochoa-Daderska // en: Regionalne i lokalne strategie rozwoju turystyki / ed. Stefan Nowak, AWF Katowice, 2012, s ISBN: [H10] Current problems of international security in the curriculum of Higher education in Ukraine / АКТУАЛьНІПРОБЛЕМИМІЖНАРОДНОЇБЕЗПЕКИВНАВчАЛьНИ ХПРОГРАМАХВИщОЇшКОЛИУКРАЇНИ / Kotsur V, L. Ochoa Siguencia / en: ГУМАНІТАРНИЙВІСНИКДЕРЖАВНОГОВИЩОГОНАВЧАЛЬНО ГОЗАКЛАД«ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙДЕРЖАВНИЙ / Pereyaslav-Khmelnitsky, 2012, s ISBN: ISBN [H11] Instructional and cognitive impacts of online learning tools for internet based education at higher schools / Luis Ochoa Siguencia, Henryk Ćwięk, Renata Ochoa-Daderska // W: Pedagogical technologies in 14

16 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych socialization and resocialization of society / [ed. Velta Lubkina]. - Rezekne, [Latvia]: Personality Socialization Research Institute of Rezekne Higher Education Institution, 2011, s ISBN [H12] Strukturyzacja wiedzy informatycznej w dydaktyce szkoły wyższej / Edward Krawczyński, Luis Ochoa Siguencia // W: Organizacja działań kooperacyjnych w społecznościach informacyjnych: XIII Seminarium problemowe WOD, Łódź 8-9 kwietnia 2011: program i materiały / oprac. Zbigniew Kierzkowski. - Poznań: Sorus SC Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2011, - s ISBN [H13] Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu przemysłem = Use of information and communication technologies in the tourism industry management / Luis Ochoa Siguencia, Renata Ochoa-Dąderska, Romuald Szopa // W: Zarządzanie w wybranych obszarach sportu, turystyki i rekreacji / pod red. Piotra Halemby; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. - Katowice Wydaw. Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, 2011, - s ISBN [H14] A usability and user-centered approach to the design of e-learning environments for full-time employees in the Silesia Region - Poland / Luis Ochoa Siguencia // W: Proceedings of the Third International Conference on E- learning in the Workplace : ICELW 2011 / ed. David Guralnick. - New York [USA] : Kaleidoscope Learning, 2011, - s ISBN [H15] Aktywne obywatelstwo poprzez nowe technologie informacyjnokomunikacyjne w każdym wieku: projekt activeict (wprowadzenie do problematyki badań własnych) / Renata Ochoa-Dąderska, Mirosław Czapka, Luis Ochoa Siguencia // Nauczyciel i Szkoła. - Nr 1-2, 2010, s [H16] Effective Learning Environment Management through the implementation of online cooperative learning tools at Higher Schools / Mirosław Czapka, Luis Ochoa-Siguencia, Renata Ochoa-Dąderska // Revista de Administracao e Negocios da Amazonia. - Vol. 2, nr 1, 2010, s [H17] Internet i jego nowoczesne narzędzia a idea uczenia się przez całe życie na przykładzie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu / Luis Ochoa-Siguencia, Miquel F. Oliver Trobat, Renata Ochoa-Dąderska // Nauczyciel i Szkoła. - Nr 1-2, 2010, s

17 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych [H18] Assessing the role of internet in the learning process: a part-time learnercentered perspective / Luis Ochoa Siguencia, Mirosław Czapka, Renata Ochoa-Dąderska // W: Active learning methods and new technology in adult education / ed. by Mirosław Czapka; University of Economics and Administration in Bytom - Poland. - Bytom: WSEiA, 2010, - s ISBN [H19] Competence for professional educators in Europe: polish pilote course evaluation / Mirosław Czapka, Renata Ochoa - Dąderska, Luis Ochoa Siguencia // W: Active learning methods and new technology in adult education / ed. By Mirosław Czapka; University of Economics and Administration in Bytom - Poland. - Bytom: WSEiA, 2010, s ISBN [H20] La utilización de las tecnologáas de la información y la comunicación en la administración de escuelas superiores / Mirosław Czapka, Luis Ochoa Siguencia // W: Active learning methods and new technology in adult education / ed. by Mirosław Czapka; University of Economics and Administration in Bytom - Poland. - Bytom : WSEiA, 2010, s ISBN [H21] Rola internetu w zarządzaniu i funkcjonowaniu instytucji społecznych=role of internet in the management and functioning of social organizations / Luis Ochoa Siguencia, Ion-Ovidiu Panisoara, Renata Ochoa-Daderska / W: Specyfikacja zarządzania w pomocy społecznej i opiece zdrowotnej. Aspekty psychospołecznei pedagogiczne : praca zbiorowa / pod red. Mirosława Czapki przy wsp. Marii Dłucik. - Mysłowice : Dukat, 2010, s ISBN [H22] The internet as a natural environment for online vocational training: implementation of social media in the workplace / Mirosław Czapka, Renata Ochoa-Dąderska, Luis Ochoa Siguencia // W: Active learning methods and new technology in adult education / ed. by Mirosław Czapka; University of Economics and Administration in Bytom - Poland. - Bytom: WSEiA, 2010, s ISBN [H23] Use of ICT in the management of educational institutions: the case of Silesian College of Economics and Administration in Bytom - Poland / Luis Ochoa Siguencia // W: Proceedings of the Third International Conference on E-learning in the Workplace : ICELW 2010 / ed. David Guralnick. - New York [USA] : Kaleidoscope Learning, 2010, s ISBN

18 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych W ostatnich latach pojawiły się słowa krytyki, iż media spłycają osobowość człowieka, czynią ją hermetyczną, zamkniętą i w sposób techniczny zdyscyplinowaną do kontaktów czysto formalnych. Nie od dziś wiadomo, że media mają ogromny wpływ na swoich odbiorców. Treści działają na psychikę i osobowość odbiorcy zależnie od podatności odbiorcy na wpływy zewnętrzne. Media wpływają na wiele aspektów życia odbiorców, między innymi: na styl życia, na poglądy polityczne, na poglądy życiowe, na gust (w obrębie muzyki, ubioru itd) itd 10. Media poprzez kreowanie rzeczywistości w filmach czy serialach sprawiają, że ludzie chcą żyć tak jak bohaterowie. Potrafią wypracowywać w odbiorcach pewne poglądy, kreować rzeczywistość wedle własnych potrzeb i wykorzystywać je dla swych celów. Stawiam tutaj tezę, iż takie głosy krytyki w dobie społeczeństwa informacyjnego nie mają racji bytu. Inteligencja ludzka w relacji z tak zwaną inteligencją sztuczną, przynależną wytworom człowieka o najwyższej jakości, może powodować wyzwolenie potencjału dotychczas zbiorowościom ludzkim nie danego, nie tylko na poziomie wiedzy, ale przede wszystkim na poziomie uczuć. To właśnie dzięki mediom, a szczególnie dzieki internetowi, telewizji i radiu, ludzie wiedzą coraz więcej. Ponadto, skutecznie zwiększają swój udział w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym. Zainteresowanie współpracą z mediami jest widoczne w każdej dziedzinie. Zabiegają o nią instytucje, organizacje i urzędy. Media są dziś wszechobecne i aktywne w każdej dziedzinie 11. Nie ma cenzury ani tematów tabu, wystarczy tylko trzymać się przepisów prawa prasowego. Media mają ogromny wpływ na społeczeństwo. Ich rola w życiu człowieka systematycznie rośnie. Potencjał, który w człowieku wyzwala połączenie sztucznej inteligencji z jego własną, wydaje się być kapitalnym dla doskonalenia sylwetki zawodowej w rzeczywistości pracowniczej, zakładowej i produkcyjnej XXI wieku 12. Należy jednak uważać podczas obcowania ze zjawiskiem mediów. Ich wpływ na człowieka można bowiem rozpatrywać dwojako. Z jednej strony dają ludziom możliwości rozwoju, o jakich parę lat temu nikt by nawet nie 10 Czapka, M., Ochoa-Daderska, R., & Ochoa, L. (2010). Competence for professional educators in europe: polish pilote course evaluation. W M. Czapka (Ed.), Active learning methods and new technology in adult education (s ). Bytom: WSEiA. 11 Ochoa-Dąderska R., Czapka M., Ochoa Siguencia L. (2010). Aktywne obywatelstwo poprzez nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w każdym wieku: projekt activeict. W P. Barczek (pod red.), Nauczyciel i Szkoła. (Nr 1-2. s ). Mysłowice: GWSP 12 Ochoa Siguencia L. (2011). A usability and user-centered approach to the design of e-learning environments for full-time employees in the Silesia Region Poland. W D. Guralnick (pod red.), Proceedings of the Third International Conference on E- learning in the Workplace : ICELW (s. 1-5). New York: Kaleidoscope Learning 17

19 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych marzył. Z drugiej jednak strony kształtują człowieka, czasem kierując się niezdrowym obiektywizmem nie uczą nas tego, co jest dobre, a co złe. Obojętnie przekazywane radosne informacje nie pozwalają nam się cieszyć, a kolejna beznamiętnym głosem przeczytana przez spikera informacja o katastrofie sprawia, że my również nie przyjmujemy jej zbyt emocjonalnie. Zaciera się granica między dobrem a złem i wszystko jest tylko krótszą lub dłuższą informacją pełną niedomówień, nieskończonych wypowiedzi i braku docierania do powodów zdarzenia 13. Przekazujący informacje liczą na to, że odbiorcy sami wyrobią sobie światopogląd i opinię na prezentowane tematy. Jednak nie zawsze ludziom się to udaje. Czasami prezentowane przez media brutalne tematy powodują u człowieka nie oburzenie, ale zafascynowanie. Jednak nie tylko działanie tego typu może być udziałem mediów. Dla ludzi pragnących zdobywać wiedzę, mogą okazać się jej kopalnią. Media, co dla wszystkich jest chyba oczywiste, są cennym źródłem różnorodnych informacji dla każdego. Szczególnie pomocne są uczniom, bo dziś w edukacji stawia się na samodzielność w zdobywaniu informacji 14. A więc media pełnią dziś kilka istotnych funkcji we współczesnym kształceniu. Pierwsza to rola poznawczo kształcąca. Druga to rola emocjonalno motywacyjna, a trzecia działaniowo interakcyjna. Ma to oczywiste odniesienia do edukacji. Media są zdolne rozwijać procesy percepcyjne, intelektualne i wykonawcze uczniów 15. Pokazują zjawiska i fragmenty rzeczywistości, które normalnie pozostają niezauważone. Przez zastosowanie różnego rodzaju technik specjalnych media przedłużają zasięg naszych zmysłów i nerwów. Narzędziem, które bezapelacyjnie ma coraz większy wpływ na wieloaspektowy rozwój człowieka, jest Internet. Rozpoczął on swe istnienie jako niewielka sieć wojskowa i akademicka w Stanach Zjednoczonych, na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych dwudziestego wieku. Po latach stał się wielką światową siecią, w której mieściły się zarówno 13 Kotsur V., Ochoa Siguencia, L. (2012). Current problems of international security in the curriculum of Higher education in Ukraine. W ГУМАНІТАРНИЙВІСНИКДЕРЖАВНОГОВИЩОГОНАВЧАЛЬНОГОЗАКЛАД«ПЕРЕЯ СЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙДЕРЖАВНИЙ(s ). Pereyaslav-Khmelnitsky 14 Esteller, R., Escuder, P., & Ochoa, L. (2013). A toolkit to evaluate the impact of an educational action to senior. W V. Lubkina (Ed.), Society, integration, education (Vol. II, s ). Rezekne: Rezeknes Augstskola.. 15 Ochoa, L. (2012). Investigación e innovación en educación: Encuestas online como herramienta de investigación. (s ). Berlin: Editorial Academica Espanola. 18

20 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych elementy wojskowe, rządowe i akademickie, jak i ogromny sektor prywatny, który w końcu zaczął wyznaczać kierunki jego rozwoju 16. Obecnie potencjał Internetu w kształtowaniu rzeczywistości oraz ludzkich zachowań i poglądów wydaję się być nieoceniony. Jest on narzędziem promocji i komunikacji dla wszelkiego rodzaju instytucji, firm i osób prywatnych. Dzięki temu powstały nowe gałęzie gospodarki np. dostawcy usług internetowych, albo nowe płaszczyzny dla biznesów dotychczas istniejących takich jak aukcje czy księgarnie internetowe. Pojawiło się dzięki temu wiele nowych produktów, a co za tym idzie strategii marketingowych i sprzedaży, zmienił się sposób komunikacji z klientami, a nawet z pracownikami własnej firmy 17. Internet, podobnie jak media, tworzy nowe drogi rozwoju w wielu dziedzinach. Jedną z nich jest rozwój zawodowy i proces jego optymalizacji. Wykorzystując Internet, człowiek jest w stanie zwiększyć swój potencjał na poziomie wiedzy, a także uczuć, co czyni go również zdecydowanie bardziej podatnym na proces optymalizacji zawodowej. Narzędzie metodologiczne służące rozpoznawaniu tego obszaru optymalizacji zawodowej zaprezentowano w niniejszym opracowaniu, traktując zawarte w nim treści i konstatacje przede wszystkim jako przyczynkarskie i wywołujące problem w dyskusji ogólnospołecznej, a może także w perspektywie w praktyce zawodowej Wykorzystanie Internetu w edukacji Wykorzystanie Internetu w edukacji jest ważne, co można zauważyć, gdy rozważamy zmiany w obszarze zarządzania szkołami, jakie nastąpiły wraz z transformacją społeczno gospodarczą w Polsce. Badanie odnośnie kwestii związanych z wykorzystaniem w zarządzaniu nowoczesnych technologii 16 Ochoa, L. (2012). Las nuevas tecnologias de la informacion y las comunicaciones: impacto de internet en la formacion universitaria. (s. 1-79). Berlin: Editorial Academica Espanola. 17 Ochoa Siguencia L., et all. (2012). Business innovation management: The role of information and communication technology in tourism industry. W S. Nowak (pod red.), Regionalne i lokalne strategie rozwoju turystyki (s ). Katowice: AWF Katowice 19

21 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych informacyjno komunikacyjnych w szkolnictwie wyższym prezentuje artykuł prezentowany w Międzynarodowej Konferencji Naukowej ICELW Dokonano analizy dokumentacji informatycznej opracowanej dla potrzeb zarządzania Wyższą Szkołą Ekonomii i Administracji w Bytomiu. Autor opisuje także wyniki ankiety przeprowadzonej we WSEiA wśród pracowników administracji, dotyczącej umiejętności wykorzystania Internetu i technologii informacyjno komunikacyjnych. Badania pokazały, że należy podjąć konkretne działania w tym zakresie, tak by szły one w parze z inwestycjami w sprzęt nowej generacji i w nowe oprogramowanie 19. Dopiero skoordynowanie tych dwóch czynników przyczyni się do wysokiego stopnia elastyczności i skuteczności zarządzania, co jest tak ważne na specyficznym polskim rynku edukacyjnym. Badaliśmy, w jaki sposób zastosowano Internet jako instrument służący do wdrożenia środowiska kooperatywnego uczenia się online, by pobudzić efektywne uczenie się wśród studentów kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w procesie produkcji". Interakcje, które zaistniały między studentami oraz pomiędzy studentami i nauczycielem obrazują, w jaki sposób uczenie się kooperatywne i skierowane na rozwiązanie problemu można wspomóc, wykorzystując narzędzie, jakim jest Pbworks 20. W treści kursu skupiono się na uczeniu się bazującym na wykorzystaniu technologii, umożliwiając w ten sposób studentom wejście w autentyczne środowisko edukacyjne 21. Omówiono strategię kursu i kilka przykładów, które pokazują różnorodne strategie, jakie stosują studenci, by uruchomić proces rozwiązywania problemu. 18 Ochoa Siguencia L. (2010). Use of ICT in the management of educational institutions: the case of Silesian College of Economics and Administration in Bytom Poland. W D. Guralnick (pod red.), Proceedings of the Third International Conference on E-learning in the Workplace: ICELW 2010 (s ). New York: Kaleidoscope Learning 19 Czapka M., Ochoa Siguencia L. (2010). La utilización de las tecnologáas de la información y la comunicación en la administración de escuelas superiores. W M. Czapka (pod red.), Active learning methods and new technology in adult education.(s ). Bytom: WSEiA 20 Ochoa Siguencia L., Panisoara I., Ochoa-Daderska R. (2010) Rola internetu w zarządzaniu i funkcjonowaniu instytucji społecznych. W M. Czapka (pod red.), Specyfikacja zarządzania w pomocy społecznej i opiece zdrowotnej. Aspekty psychospołecznei pedagogiczne (s ). Mysłowice: Dukat 21 Czapka M., Ochoa-Dąderska R., Ochoa Siguencia L. (2010). The internet as a natural environment for online vocational training: implementation of social media in the workplace W M Czapka (pod red.), Active learning methods and new technology in adult education (s ). Bytom: WSEiA 20

22 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Na bazie studiów przypadku opisano także kilka wytycznych dla rozwoju współpracy online. Do celów artykułu wykorzystano badania jakościowe i ilościowe, przeprowadzone wśród studentów 22 W pracy Strukturyzacja wiedzy informatycznej w dydaktyce szkoły wyższej 23 podjęto problematykę edukacji informatycznej, dotyczącej różnych poziomów kształcenia, zpodziałem na zagadnienia odnoszące się do edukacji podstawowej (TIK) oraz wspomagania cyfrowego w kształceniu kierunkowym i specjalnościowym studentów. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń, zaproponowano strukturyzację i standaryzację wiedzy w tych zagadnieniach, nastawioną na kreatywność, wzmacnianie kompetencji dynamicznych przyszłych absolwentów. Podano przykładowe propozycje wybranej wiedzy, wymaganej do zdobycia w edukacji studentów, głównie na poziomie podstawowym, które szczególnie są ważne dla profesjonalnego wykorzystywania narzędzi informatyki w przyszłym warsztacie pracy. Zaproponowano zainicjowanie szerokiej dyskusji na ten temat w środowisku nauczycieli zainteresowanych tą problematyką, w ramach specjalistycznej encyklopedii PBworks, udostępnianej i dedykowanej dla zainteresowanych środowisk w poszczególnych grupach tematycznych. Celem głównym tej dyskusji byłoby wypracowanie strukturyzacji i standaryzacji wymaganej wiedzy związanej z profesjonalnym użytkowaniem narzędzi informatyki, którą powinni zdobyć studenci w kształceniu podstawowym, oraz wytycznych do zdobycia w ramach kształcenia kierunkowego i specjalnościowego 24. Wirtualny świat w coraz szerszym zakresie wspomaga, a czasem zastępuje świat realny. Przykładem jest stale rozwijająca się e-edukacja, oferująca wiele wygodnych i szybkich narzędzi, z pomocą których internauci mogą kształcić swoje umiejętności. Ta forma nauki zyskuje na znaczeniu szczególnie w obliczu 22 Ochoa Siguencia L., et all. (2010). Assessing the role of internet in the learning process: a parttime learner-centered perspective W M. Czapka (pod red.), Active learning methods and new technology in adult education (s ). Bytom: WSEiA 23 Krawczyński E., Ochoa Siguencia L. (2011). Strukturyzacja wiedzy informatycznej w dydaktyce szkoły wyższej. W Z. Kierzkowski (pod red.), Organizacja działań kooperacyjnych w społecznościach informacyjnych: XIII Seminarium problemowe WOD (s ). Poznań: Sorus SC Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa 24 Ochoa Siguencia L., et all. (2011). Instructional and cognitive impacts of online learning tools for internet based education at higher schools. W V. Lubkina (pod red.), Pedagogical technologies in socialization and resocialization of society (s ). Rezekne: Rezeknes Augstskola 21

23 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych promowanej przez Unię Europejską idei uczenia się przez całe życie (proces Boloński) 25. E-learning, czyli nauczanie z pomocą sieci komputerowych i Internetu, wspomaga proces dydaktyki, pozwala na ukończenie szkoleń, kursów, bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej. Często umożliwia samodzielne wybranie preferowanej formy dostarczenia wiedzy, a także tempa jej przekazywania. Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji przeprowadziła wśród swych studentów i pracowników naukowo dydaktycznych ankietę dotyczącą korzystania z Internetu 26. Te badania pozwoliły poznać różnice w podejściu do sieci tych dwóch grup, ich preferencje i przyzwyczajenia związane z Internetem. To z kolei umożliwia uczelni zaproponowanie swym studentom i pracownikom najlepiej dopasowanych do aktualnych realiów i ich potrzeb nowoczesnych form e-edukacji, jak na przykład blended-learning. Gestión de los recursos de Internet: Aplicaciones en la educación superior 27 jest to studium zastosowań edukacyjnych i wykorzystywania Internetu przez studentów uczelni wyższych pochodzących z regionu Śląska w Polsce, a dokładniej przez studentów kierunku Business Administration (Administracja Biznesu) oraz określenie korzyści z takich aplikacji i wpływ Internetu na rozwój akademicki tych studentów. Poprzez badanie i odpowiedzi studentów na pytania zawarte w ankiecie, w której uczestniczyli, analizujemy, jakie dostępne narzędzia internetowe są najbardziej wykorzystywane w środowisku akademickim, które zasoby są uważane przez studentów i nauczycieli za najbardziej przydatne w ich pracy, oraz które narzędzia muszą zostać ulepszone tak, aby były użyteczne dla wszystkich uczestniczących w życiu akademickim Ochoa-Siguencia L., Oliver M., Trobat, Ochoa-Dąderska R. (2010). Internet i jego nowoczesne narzędzia a idea uczenia się przez całe życie na przykładzie WSEA w Bytomiu. W P. Barczek (pod red.), Nauczyciel i Szkoła. (Nr 1-2. s ). Mysłowice: GWSP 26 Ochoa Siguencia L., et all. (2010). Assessing the role of internet in the learning process: a parttime learner-centered perspective W M. Czapka (pod red.), Active learning methods and new technology in adult education (s ). Bytom: WSEiA 27 Ochoa, L. (2012). Gestion de los recursos de internet: aplicaciones en la educacion superior. (pp ). Raleigh: Lulu.com 28 Ochoa, L. (2012). Las nuevas tecnologias de la informacion y las comunicaciones: impacto de internet en la formacion universitaria. (pp. 1-79). Berlin: Editorial Academica Espanola. 22

24 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Do celów niniejszej pracy naukowej przeprowadzono serię badań online 29. Opierając się na ich wynikach możemy stwierdzić, że chociaż Internet jest narzędziem coraz bardziej wykorzystywanym w polskim środowisku edukacyjnym, czeka nas jednak długa droga do pełnego i właściwego wykorzystywania zasobów internetowych przez wszystkich członków społeczności szkolnej Wykorzystanie Internetu w miejscu pracy Internet jest narzędziem pozwalającym na bardziej wydajną pracę. Jednak coraz częściej korzysta się z sieci w miejscu pracy także w celach prywatnych albo edukacyjnych. Lepsze poznanie tego zjawiska jest istotne zarówno z punktu widzenia pracodawców, którzy często wyrażają obawy związane z przebywaniem pracowników w sieci, jak i pracowników potrzebujących przerwy w godzinach pracy 31. W pracy Rola Internetu w zarządzaniu i funkcjonowaniu instytucji społecznych 32 omówiono wyniki badań dotyczących wykorzystania Internetu 29 Ochoa, L., et all (2012). Influence of Information and Communication Technology Security management in the implementation of ICT for educational purposes at high school: case study of Radom region. W A. Gil, (pod red.), Edukacja Techniczna i Informatyczna (s ). Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza 30 Ochoa L., Ochoa-Daderska R. (2012). Ciudadania activa y educacion de adultos en la universidad de la tercera edad en Myslowice-Polonia: investigacion sobre educacion continua. W R. Esteller, R. Marin (pod red.), Aprendizaje y acceso a la red : la tecnologia para los mayores: II jornadas de mayores y nuevas tecnologias (s ). Castello de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I 31 Ochoa Siguencia L., Ochoa-Daderska, R. (2012). El papel de las tic en la educacion profesional: el caso de la escuela superior de economia y administracion en Bytom Polonia. W R. Esteller, R. Marin (pod red.), Aprendizaje y acceso a la red : la tecnologia para los mayores: II jornadas de mayores y nuevas tecnologias (s ). Castello de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I 32 Ochoa Siguencia L., Panisoara I., Ochoa-Daderska R. (2010) Rola internetu w zarządzaniu i funkcjonowaniu instytucji społecznych. W M. Czapka (pod red.), Specyfikacja zarządzania w pomocy społecznej i opiece zdrowotnej. Aspekty psychospołecznei pedagogiczne (s ). Mysłowice: Dukat 23

25 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w miejscu pracy jako narzędzia zapewniającego lepsze zarządzanie przedsiębiorstwem i bardziej efektywne jego funkcjonowanie. Posługując się metodą sondażu diagnostycznego,przeprowadzono ankietę wśród studentów zaocznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu, którzy naukę łączą z pracą 33. Chcieliśmy zbadać, w jaki sposób i w jakim celu pracownicy różnych firm w województwie śląskim korzystają z Internetu w miejscu pracy. Ankieta pozwoliła nam zorientować się, w jakim stopniu śląskie firmy i instytucje wykorzystują liczne możliwości, jakie daje Internet. Wśród nich zwróciliśmy szczególną uwagę na takie narzędzia, jak e-szkolenia czy e-zarządzanie. W ten sposób dokonaliśmy oceny innowacyjności śląskich firm w tym zakresie lub ich gotowości do śledzenia i nadążania za technologicznym postępem. Badano znaczenie kształtowania dyspozycji osobowościowych w procesie kształcenia na odległość ze względu na podnoszenie efektywności pracy. Punktem wyjścia do rozważań na temat znaczenia kształtowania wspomnianych dyspozycji są cele, warunki i treści kształcenia zawodowego. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie kadry specjalistów, którzy będą w stanie spełnić oczekiwania stawiane im nie tylko przez przedsiębiorców, ale również przez zmieniające się warunki społecznogospodarcze 34. Warunkiem koniecznym realizacji tego celu jest współudział przedstawicieli przedsiębiorstw w procesie projektowania procesu dydaktycznego. Należy jednak pamiętać, że współpraca pomiędzy specjalistami reprezentującymi przedsiębiorstwa, a specjalistami zajmującymi się kształceniem na odległość nie może być jednorazowa, sporadyczna, czy też okazjonalna. Współpraca, o której mowa, musi opierać się na zjawisku sprzężenia zwrotnego, czyli należy dokonywać analiz aktualnych potrzeb 33 Czapka M., Ochoa-Siguencia L., Ochoa-Dąderska R. (2010). Effective Learning Environment Management through the implementation of online cooperative learning tools at Higher Schools (Vol. 2, nr 1 s. 2-15). Rondonia: Revista de Administracao e Negocios da Amazonia 34 Ochoa Siguencia L., et all. (2012). Business innovation management: The role of information and communication technology in tourism industry. W S. Nowak (pod red.), Regionalne i lokalne strategie rozwoju turystyki (s ). Katowice: AWF Katowice 24

26 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w zakresie kształcenia zawodowego muszą być one zgłaszane przez przedsiębiorstwa 35. Następnie zespoły specjalistów reprezentujących zarówno środowisko akademickie, jak i przedsiębiorców, dokonują oceny wpływu obecnego kształcenia na odległość na aktualny poziom efektywności pracy. Kolejnym krokiem jest opracowanie i wdrożenie nowego procesu kształcenia zawodowego. Badano Internet w kontekście możliwości jego wykorzystania w public relations oraz wykorzystanie technologii informacyjno komunikacyjnych w zarządzaniu przemysłem turystycznym 36. Te badania pokazują Internet jako medium umożliwiające komunikację obustronną, pozwalające na budowanie zwrotnych kanałów informacyjnych 37. Umożliwia on tym samym sprawny i szybki dialog z odbiorcami przekazów, czy to marketingowych czy też związanych z budowaniem wizerunku podmiotu kształcącego. Obecnie niezbędnym elementem witryny edukacyjnej są elementy interaktywne, umożliwiające dwukierunkową komunikację z użytkownikami serwisu już pozyskanymi lub potencjalnymi uczestnikami kształcenia na odległość 38. Sektor turystyki odnotowuje największy rozwój ze względu na wykorzystanie tzw. e-biznesu (sektor elektroniczny) w Polsce i na świecie. Jest to (wprowadzony w 1995 roku przez IBM) według powszechnie obowiązującej definicji model prowadzenia biznesu opierający się na szeroko rozumianych rozwiązaniach teleinformatycznych, w szczególności na aplikacjach 35 Ochoa Siguencia L., et all. (2012). Business innovation management: The role of information and communication technology in tourism industry. W S. Nowak (pod red.), Regionalne i lokalne strategie rozwoju turystyki (s ). Katowice: AWF Katowice 36 Ochoa Siguencia L., et all. (2011). Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu przemysłem. In P. Halemby (pod red.), Zarządzanie w wybranych obszarach sportu, turystyki i rekreacji (s ). Katowice: Wydaw. AWF 37 Ochoa Siguencia L., et all. (2012). Business innovation management: The role of information and communication technology in tourism industry. W S. Nowak (pod red.), Regionalne i lokalne strategie rozwoju turystyki (s ). Katowice: AWF Katowice 38 Ochoa Siguencia L., et all. (2011). Instructional and cognitive impacts of online learning tools for internet based education at higher schools. W V. Lubkina (pod red.), Pedagogical technologies in socialization and resocialization of society (s ). Rezekne: Rezeknes Augstskola 25

27 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych internetowych. Pojęcie elektronicznego biznesu obejmuje m.in. wymianę informacji między producentami, dystrybutorami i odbiorcami produktów i usług, zawieranie kontraktów, przesyłanie dokumentów, prowadzenie telekonferencji, pozyskiwanie nowych kontaktów, wyszukiwanie informacji, etc. Im większa liczba użytkowników Internetu, tym większe możliwości strategiczne przedsiębiorstwa, ale także poważne zagrożenia dla osób, które nie dostosowały się do nowych trendów. Podsumowując można potwierdzić, że Internet, w kontekście możliwości jego wykorzystania w miejscy pracy, służy nie tylko do budowy wizerunku firmy, ale też jako kanał do komunikacji dwustronnej czy też wielostronnej 39. Wykorzystanie Internetu jest także efektywne w komunikacji wewnętrznej w systemie Business to Employee oraz do komunikacji zewnętrznej w bliższym i dalszym otoczeniu, jak to jest w Business to Consumer oraz Business to Business 40. Drugim aspektem tu przedstawianym jest Internet jako narzędzie do zarządzania biznesem, e-szkoleniem, podnoszeniem kwalifikacji pracowników oraz jako miejsce udzielania informacji i pomocy w rozwiązywaniu problemów helpdesk dla pracowników i klientów. 39 Esteller, R., Escuder, P., & Ochoa, L. (2013). A toolkit to evaluate the impact of an educational action to senior. W V. Lubkina (pod red.),society, integration, education (Vol. II, s ). Rezekne: Rezeknes Augstskola 40 Ochoa Siguencia L., et all. (2011). Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu przemysłem. W P. Halemby (pod red.), Zarządzanie w wybranych obszarach sportu, turystyki i rekreacji (s ). Katowice: Wydaw. AWF 26

28 2. Metodologia W naszej pracy chcielibyśmy zaprezentować przykład badania naukowego prowadzonego za pomocą Internetu. Zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie ankiety internetowej dlaa nalizy potrzeb dotyczących wiedzy/umiejętności wymaganych od uczniów szkół ponadpodstawowych, celem pomyślnego przejścia w edukację na poziomie wyższym lub szkolenia zawodowego wyższego stopnia, czy przy rozpoczynaniu kariery zawodowej, jak również w odniesieniu do studentów szkół wyższych jako przyszłych pracowników przemysłu. Do przeprowadzenia naszego badania wykorzystaliśmy ankietę internetową umieszczoną na stronie internetowej (www.encuestafacil.com). Kwestionariusz składał się z 31 pytań (zarówno jednokrotnego, jak i wielokrotnego wyboru, a także możliwości dodania własnej odpowiedzi w niektórych pytaniach). Kwestionariusz dotyczył analizy zapotrzebowania na materiały do nauki na odległość /e-learning/ i eksperymenty zdalne oraz nowe metody edukacyjne. Wyniki przeprowadzonej ankiety zamieścimy w dalszej części pracy Opis metod / technik zbierania informacji Badania ilościowe to badania o charakterze objaśniającym, mające na celu poszukiwanie związków przyczynowo-skutkowych oraz wykorzystujące techniki modelowe oraz metody statystyczne i ekonometryczne. W badaniach ilościowych wykorzystywane są zazwyczaj próby duże ( n > 30), natomiast wyniki można generalizować na całą populację. 27

29 Metodologia Badania ilościowe obejmują gromadzenie i analizę informacji liczbowych, wykorzystywane są do poznania częstości występowania badanego zjawiska oraz określenia poziomu zależności, jakie występują pomiędzy różnymi danymi. Badania ilościowe umożliwiają wnioskowanie na temat całej populacji w oparciu o badania przeprowadzone na próbie tej populacji. Populacja to cały zbiór osób poddanych analizie, próba natomiast to podzbiór danych pochodzących z populacji, który daje podstawę do uogólnień na całą populację. Metodą stosowaną w badaniach ilościowych jest kwestionariusz. Jest to standaryzowana metoda otrzymywania informacji od respondenta (osoby badanej), która nie wymaga obecności ankietera. Badany sam odpowiada na pytania za pomocą takiego kwestionariusza. Badania ilościowe prowadzi się w stosunkowo dużych próbach, wykorzystując przy tym standaryzowane techniki i narzędzia badawcze. W badaniach ilościowych dąży się do nadania zjawiskom określonych miar. Prowadzi się je na próbie dobranej przy użyciu mniej lub bardziej rygorystycznych metod. Najbardziej powszechnymi technikami badań ilościowych są: Wywiad bezpośredni Wywiad bezpośredni wspomagany komputerowo CAPI Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo CATI Ankieta internetowa CAWI Ankieta pocztowa. Badania ilościowe przez Internet Jedną z najczęściej stosowanych metod w badaniach ilościowych jest metoda ankietowa, która wykształciła wiele technik badawczych. Do technik ankietowych wykorzystujących Internet zalicza się ankiety umieszczane na stronach internetowych przedsiębiorstw, portalach oraz ankietę ową Jaciow M. (2005). Badania rynku. W Z. Kędzior (pod red.), Metody, zastosowania, (s.89). Warszawa:PWE, 28

30 Metodologia Badania ilościowe prowadzone przez Internet mogą opierać się na preselekcji lub samo rekrutacji respondentów. 42 Ankiety umieszczane na stronach internetowych badania opierające się na samo rekrutacji respondentów, co prawda nie są kosztowne, ale nie zapewniają badaczowi kontroli nad próbą. Ten sposób badania jest podobny do ankiety prasowej, którą wypełniają czytelnicy konkretnego tytułu. Natomiast w badaniach opierających się na preselekcji respondentów próba często ma charakter kwotowy i można ją profilować tak, aby uzyskać strukturę zbliżoną do struktury wybranej grupy. Jest to możliwe w sytuacji, gdy znana jest struktura grupy osób, do których adresowane jest badanie ankietowe. Do badań polegających na preselekcji respondentów należą badania panelowe, prowadzone na grupie respondentów, którzy zostali zrekrutowani i wyrazili zgodę na udział w badaniach on-line. Przed rozpoczęciem badania spośród zarejestrowanych uczestników dobiera się respondentów spełniających założenia próby. Badania oparte na preselekcji mogą mieć również charakter zamknięty, kiedy zleceniodawca badania posiada bazę adresów internetowych swoich klientów i spośród nich wybiera się respondentów. Badania internetowe obejmują: 43 Badanie satysfakcji Badanie opinii na temat produktów Badanie opinii użytkowników portali Badanie postaw klientów sklepów internetowych Badanie skuteczności kampanii reklamowych Badanie popularności marki Badania mediów: oglądalności, słuchalności, czytelnictwa Badania trendów i preferencji konsumenckich Badania metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviews) Technika badań CAWI to wywiad przeprowadzony poprzez otrzymanie kwestionariusza czy też ankiety drogą internetową oraz wypełnienie go on-line. Obecnie metoda CAWI jest jedną z bardziej popularnych oraz najszybciej rozwijających się metod badań nauk społecznych oraz humanistycznych. 42 CzarneckiA. (2009).Badania ankietowe w Internecie. W E. Michalski (pod red.), Marketing w Praktyce (nr 5, s ). Warszawa: PWN

31 Metodologia W porównaniu do innych metod, dzięki poczuciu anonimowości i możliwości udziału w badaniu w terminie dogodnym dla respondenta, metoda CAWI pozwala zgromadzić bardziej rzetelne dane. Przeprowadzając badania tą metodą możemy być pewni, iż nie tylko dotrzemy do szerszej grupy potencjalnych klientów [nauczycieli studentów], ale również tego, iż nasza ankieta trafi do konkretnej grupy docelowej. Samodzielnie można zaadresować ankietę do interesującej nas grupy, określając, czy mają być to np. uczestnicy kursów internetowech, czy też internauci odwiedzający portale tematyczne. W dobie, gdy praktycznie każdy ma dostęp do komputera z Internetem i coraz więcej osób korzysta z wszelkiego rodzaju urządzeń typu smartfony czy tablety, a darmowy bezprzewodowy Internet jest dostępny w większości publicznych miejsc, badanie metodą CAWI na pewno będzie o wiele skuteczniejsze. Badania tradycyjnymi metodami, takimi jak wywiady osobiste, przeprowadzane przez ankieterów, czy też telefoniczne, stają się coraz mniej popularne. Przede wszystkim coraz trudniej jest dotrzeć osobiście do potencjalnych klientów, między innymi z powodu zastrzeżonych numerów telefonów, nieobecności w domach, czy też chęci zachowania przez nich prywatności. 44 W celu zastosowania metody CAWI w badaniach społecznych humanistycznych respondent może zostać poproszony o samodzielne wypełnienie formularza ankiety przy użyciu komputera z dostępem do Internetu. W takim wypadku funkcję papierowego formularza ankiety spełnia specjalnie przygotowana strona www, która umożliwia respondentowi, po odpowiedniej autoryzacji, na udzielenie odpowiedzi. Internetowe kwestionariusze znajdują się na serwerze agencji badawczej lub na serwerze grupy badawczej. Respondenci wypełniają ankiety przez Internet, a wyniki wypełnionych kwestionariuszy są automatycznie zliczane przez system. Badania typu CAWI są szybkie w realizacji i charakteryzują się relatywnie niskim kosztem przeprowadzenia. Standardy zostały podzielone na trzy części, ze względu na trzy rodzaje badań CAWI, wyróżnione według kryterium sposobu rekrutacji (pozyskania) respondenta, który wypełnia ankietę on line. 44 [ ] 30

32 Metodologia Badania na internetowych panelach Ankiety wyświetlane w zasobach Internetu (tzw. pop-ups) Badania CAWI z użyciem baz danych Moim zdaniem, ankiety internetowe (Computer-Assisted Web Interviewing) z powodu swojego charakteru nie powinny być traktowane na równi z innymi metodami ankietowymi. Ich podstawowym wyróżnikiem jest wspomaganie pomiaru badawczego poprzez odpowiednie oprogramowanie oraz sprzęt komputerowy, co przynosi wiele daleko idących skutków. Rysunek 1. Ankieta internetowa schemat. Badania marketingowe, od teorii do praktyki D.Maison, A.Noga-Bogomilski, wyd. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdansk, 2007, s 77 Zalety badań ilościowych przeprowadzanych za pomocą ankiet internetowych (CAWI): Szybkość realizacji badania - bardzo krótki czas przygotowania i prowadzenia badania. Zebranie 1000 ankiet w ciągu jednego dnia nie stanowi problemu. Dzięki technikom internetowym dostępne stają się grupy, do których trudno dotrzeć w tradycyjny sposób, a dodatkowo 31

33 Metodologia dzięki systemom on-line, mamy dostęp do podglądu wyników przez cały czas trwania badania. Niskie koszty realizacji badania ankiety tworzone są elektronicznie, nie ma potrzeby wykorzystania ankieterów, oraz drukowania ankiet, więc końcowy koszt wypadający za wypełnioną ankietę jest niewielki. Dodatkowo zostaje wyeliminowany efekt ankietera, czyli wpływ osoby prowadzącej badanie, na udzielane odpowiedzi przez respondenta 45. Ankiety CAWI mogą być wypełniane on-line na stronach internetowych, a odpowiedzi udzielone przez respondenta zapisane zostają na serwerze i gromadzone w postaci wynikowej bazy danych 46. Brak ryzyka błędu popełnianego przez ankietera (w porównaniu do metody papi oraz cati) W przypadku zauważenia błędu już po stworzeniu ankiety łatwiej jest go skorygować niż w przypadku klasycznych ankiet papierowych 47. Szybkość realizacja badania trwa zdecydowanie krócej niż w przypadku badań tradycyjnych. Wstępne wyniki można otrzymać już po 2-3 dniach. Multimedialność do ankiet online można z łatwością dołączyć elementy multimedialne, takie jak obraz czy film. Dzięki temu badanie online świetnie sprawdza się do testowania reklam czy opakowań. Dodatkowo istnieje możliwość zastosowania zaawansowanych metod przybliżających sytuację badania do sytuacji, z jakimi respondent ma do czynienia jako konsument np. Conjoint, shelf test (testy półkowe polegające na symulowaniu na ekranie komputera półki sklepowej). Interaktywność możliwe jest modyfikowanie zestawu i kolejności zadawania pytań w zależności od uzyskiwanych odpowiedzi. Dzięki temu można przeprowadzać bardziej precyzyjne badania poprzez eliminację niektórych pytań lub pogłębianie odpowiedzi na inne 48. Wysoka penetracja w najbardziej interesujących marketingowo segmentach populacji wśród osób o wyższych zarobkach, lepiej

34 Metodologia wykształconych, młodszych. W tych grupach częstokroć korzystanie z Internetu jest już bardziej powszechne, niż z telefonu stacjonarnego 49. Uczestnicy mają możliwość zachowania większej anonimowości 50. Realność danych. Wady badań ilościowych przeprowadzanych za pomocą ankiet internetowych (CAWI): Niski poziom responsywności (zwrotności wypełnionych ankiet). Można co prawda w tym przypadku wspomagać się tzw. mailami ponaglającymi lub telefonami z prośbą o wypełnienie ankiety CAWI (w przypadku ściśle określonej grupy docelowej), jednak i tak w większości trzeba liczyć na przychylność respondentów, którzy odpowiedzą na zaproszenie do udziału w badaniu. Takie sytuacje często przekładają się na konieczność przedłużenia terminu badania. W zależności od posiadanego systemu internetowego mogą pojawić się problemy techniczne, które wpływają na termin realizacji badania, a także mają wpływ na zniechęcenie respondentów do odpowiedzi na zadawane pytania. Wadą również jest to, że badania realizowane tą techniką są reprezentatywne jedynie dla populacji osób posiadających adresy mailowe. Często adresy te są jednak nieaktualne, błędne, co wpływa na obniżenie realizacji próby. Wybierając tę metodę badawczą należy więc wziąć pod uwagę grupę docelową, do której chcemy skierować badanie i możliwość pozyskania prawidłowej i aktualnej bazy danych adresów mailowych 51. Metoda może być stosowana tylko w odniesieniu do respondentów posiadających dostęp do Internet 52. Nie ma nic za darmo, dlatego należy pamiętać, iż osobom, które odpowiadają na pytania zawarte w ankiecie, należy przyznać jakąś

35 Metodologia określoną odgórnie gratyfikację pieniężną, w ten sposób przyciągniemy do siebie więcej chętnych, którzy poświęcą swój cenny czas na potrzeby przeprowadzenia ankiety 53. Słabością CAWI jest dobór grupy respondentów o określonych cechach, bowiem przy publikacji ankiety w Internecie nie jest możliwe precyzyjne określenie, jaki odbiorca ją wypełni. Oczywiście są sposoby, aby ten czynnik niepewności zminimalizować poprzez zamieszczanie ankiety na określonych portalach społecznościowych, forach tematycznych, poprzez linki sponsorowane w wyszukiwarce google według słów kluczowych właściwych dla tematyki badania itp. 54. Metoda CAWI, jako metoda nowych czasów Klienci firm coraz częściej sięgają po ten rodzaj badań, kosztem wywiadów bezpośrednich face-to-face lub wywiadów telefonicznych CATI. Metoda CAWI jest coraz częściej wykorzystywana także w Polsce. W ubiegłym roku była ona najczęściej wybierana przez klientów firm zajmujących się przeprowadzaniem badań wśród respondentów techniką realizacji wywiadów spośród wszystkich metod dostępnych. Liczba przeprowadzonych wywiadów CAWI wyniosła ponad 196 tys. i po raz pierwszy byłą wyższa od liczby wywiadów bezpośrednich face-to-face, która osiągnęła liczbę ponad 180 tys. oraz wywiadów zrealizowanych metodą telefoniczną - ponad 141 tys Instytut GfK Polonia rozwija Access Panel i badania CAWI, [ ] 34

36 Metodologia Rysunek 2. Wywiady wg metodologii CATI F2F oraz CAWI 56 Na zmianę proporcji w zakresie wykorzystywanych technik zbierania danych ma wpływ rosnąca penetracja Internetu oraz stale rozwijany panel zarejestrowanych internautów tzw. Access Panel, czyli internetowa społeczność osób, które wyraziły zgodę na udział w badaniach online i przekazały do panelu swoje pełne dane osobowe. 56 [ ] 35

37 Metodologia Rysunek 3.GFK Net Index, 2012, ogólnopolska próba reprezentatywna osób w wieku lat n Podsumowanie Coraz trudniej jest prowadzić badania tradycyjnymi metodami (wywiady osobiste, telefoniczne) dostępu do respondentów bronią domofony, ogrodzone osiedla, zastrzeżone numery telefonów, a przede wszystkim chęć zachowania prywatności, rosnące tempo życia i całodniowa nieobecność w domu. Dotyczy to zwłaszcza osób o wysokich dochodach, a więc potencjalnie najbardziej atrakcyjnych jako konsumenci. Dylemat ten firmy badawcze na całym świecie starają się rozwiązać stosując na coraz większą skalę badania internetowe, które umożliwiają łatwe dotarcie do respondentów odwiedzających portale internetowe. Jednak trzeba pamiętać, że poprzez Internet można dotrzeć tylko do ograniczonej grupy osób, czyli internautów, a jest to tylko fragment całej populacji. Można jednak również powiedzieć, że ten specyficzny fragment populacji jest bardzo miarodajny dla badań z dziedziny biznesu. Bowiem Internet jest obecnie nieodzownym narzędziem w biznesie. Portale takie jak allegro.pl, nasza-klasa.pl i wiele innych popularnych portali są odwiedzane przez miliony użytkowników miesięcznie, co świadczy o dużej liczebności oraz wysokiej aktywności internautów. 36

38 Metodologia 2.2. Narzędzia badawcze Jako narzędzie badawcze stosujemy encuestafacil.com. Ankieta internetowa dostępna w Internecie jest bezpłatna, jeżeli użyta zostanie do celów badawczych oraz przez członków instytucji badawczej 57. Ankieta została stworzona dla potrzeb Projektu OLAREX: Open Learning Approach with Remote Experiments (Swobodny Dostęp do Nauki z Eksperymentami Zdalnymi). OLAREX jest to konsorcjum jedenastu partnerów z sześciu krajów europejskich współfinansowane przez Unię Europejską. Cele niniejszego badania są następujące: analiza potrzeb dotyczących wiedzy/umiejętności wymaganych od nauczycieli szkół średnich / akademickich, celem pomyślnego przejścia w edukację na poziomie wyższym lub na etap szkolenia zawodowego wyższego stopnia czy przy rozpoczynaniu kariery zawodowej, jak również w odniesieniu do studentów szkół wyższych jako przyszłych pracowników przemysłu. analiza współpracy przedsiębiorstw i szkół zawodowych przez programy angażujące młodzież w działalność produkcję oraz ich wpływ na szkolenie przyszłych pracowników poprzez uświadomienie, jakie kompetencje powinien posiadać uczeń/student, aby aktywnie uczestniczyć w takich programach. analiza zapotrzebowania na materiały do nauki na odległość /e-learning/ i eksperymenty zdalne oraz nowe metody edukacyjne. Ankieta dla nauczycieli/wykładowców 1. Kraj (wybór): Austria Bułgaria Węgry Litwa Polska Hiszpania

39 Metodologia 2. Wiek (wybór) : Mniej niż Więcej niż Płeć (wybór) : kobieta mężczyzna 4. Poziom wykształcenia (wybór) : Licencjat Magister Doktor 5. Mam wystarczającą znajomość języka obcego, aby wykorzystywać go w kwestiach zawodowych: Angielski Niemiecki Hiszpański Inny (proszę podać) 6. Ilość lat pracy jako nauczyciel/wykładowca: (wybór) Mniej niż 1 rok 1 3 lat 4 7 lat 8 10 lat lat lat Więcej niż lat 38

40 Metodologia 7. Jakich przedmiotów uczy Pan(i) w swojej szkole (niezależnie od oficjalnej przynależności do Szkoły/Wydziału) (przedmiot główny drugorzędny) Matematyka Biologia Technologia Fizyka Chemia Inny (proszę podać) 8. Czy wykorzystuje Pan(i) praktyczną część laboratorium w swoim programie nauczania? (wybór) Nie Tak 9. W przypadku odpowiedzi Tak na poprzednie pytanie, proszę podać nazwę przedmiotu i poziom szkoły (dowolny tekst).. Nazwa przedmiotu: Stopień/poziom: 10. W odniesieniu do każdego z przedmiotów, w jakim stopniu wymaga się od uczniów/studentów przeprowadzania eksperymentów indywidualnie lub w grupach? Jak liczne są typowe grupy (jeśli dotyczy)? ( M = Matematyka, B = Biologia, T = Technologia, Ph = Fizyka, Ch = Chemia, O = Inner Wszystkie eksperymenty przeprowadzane są w grupach. Większość eksperymentów jest wykonywanych w grupach, nieliczne indywidualnie. Mniej więcej pół na pół. Większość eksperymentów jest wykonywanych indywidualnie, nieliczne w grupach. Wszystkie eksperymenty przeprowadzane są indywidualnie. Wszystkie eksperymenty są demonstrowane uczniom/studentom. Inny (proszę podać) 39

41 Metodologia 11. Typowa ilość uczniów/studentów w jednej grupie (jeśli dotyczy): (Proszę podać liczby) Matematyka: ---- Biologia: ---- Technologia: ---- Fizyka: ---- Chemia: ---- Inny: Czy słyszał Pan(i) wcześniej o laboratoriach dostępnych zdalnie (na odległość)? (wybór: tak/nie) Nie Tak 13. Zakładając, że eksperymenty zdalne będą dostępne w Państwa szkole. (w ogóle nie jestem zainteresowany(a), trochę zainteresowany(a), zainteresowany(a), bardzo zainteresowany(a), absolutnie zainteresowany(a)) Czy korzystał(a)by Pan(i) z nich podczas nauczania? 14. Kompetencje wymagane do nauczania w klasach: (7 bardzo dobra, 6 dobra, 5 zadowalająca, 4 dostateczna, 3 mierna, 2 nieodpowiednia, 1 niepotrzebna) Potrafię stworzyć kurs przedmiotowy z zadaniami online wykorzystując system zarządzania nauką/informacją z różnych źródeł (np. biblioteki, Internet, itp.) Szybko uczę się i adaptuję nowe metody nauczania. Szybko uczę się i adaptuję nowe technologie dla edukacji. Potrafię znaleźć/ocenić nowe instrumenty uczenia się/nauczania ICT. Potrafię zastosować je w klasie samodzielnie bez szkolenia. 15. Ogólne umiejętności w zakresie technologii komunikacyjnoinformacyjnych (ICT). (7 bardzo dobra, 6 dobra, 5 zadowalająca, 4 dostateczna, 3 mierna, 2 nieodpowiednia, 1 niepotrzebna) 40

42 Metodologia Korzystanie ze sprzętu komputerowego (np. komputer, ploter, skaner, urządzenia cyfrowe). Korzystanie z programów użytkowych (Word, Excel, i PowerPoint). Korzystanie z poczty elektronicznej / /. Korzystanie z Bezpłatnych Programów Szkoleniowych/Wykładów online w klasie Umiejętność przeszukiwania internetu 16. Posiadam/nie posiadam komputer osobisty z dostępem do Internetu w domu (wybór: tak/nie) Nie Tak 17. Jestem aktywnie zaangażowany(a) w przynajmniej jedno forum internetowe/ chat room (wybór: tak/nie) Tak Nie 18. Jestem aktywnie zaangażowany(a) w przynajmniej jeden portal społecznościowy: Facebook, Twitter, Google+ (wybór: tak/nie) Tak Nie 19. Wiedza w korzystaniu z aplikacji do nauczania ( 7 bardzo dobra, 6 dobra, 5 zadowalająca, 4 dostateczna, 3 mierna, 2 nieodpowiednia, 1 niepotrzebna) LMS: Moodle LMS: WebCT LMS: Blackboard Środowiska współpracujące e-learning (Wiki Google docs - ietherpad, TitanPad ) Portale społecznościowe : Facebook, Twitter M - Learning nauka z wykorzystaniem telefonu komórkowego Symulacje i gry intelektualne w klasie 41

43 Metodologia 20. Czy regularnie uczestniczy Pan(i) w szkoleniach? (wybór: tak/nie) Tak Nie 21. W przypadku odpowiedzi Nie na poprzednie pytanie, jakie były przyczyny braku uczestnictwa w szkoleniach? Proszę zaznaczyć z poniższej listy wszystkie odnoszące się do tego powody Do tej pory nie było/było niewiele organizowanych takich szkoleń Zorganizowane szkolenie było nie związane z moim przedmiotem Brak czasu Brak zainteresowania Inny (proszę podać) 22. Z jakich źródeł dokształcających obecnie Pan(i) korzysta? Proszę zaznaczyć wszystkie stosowne źródła z poniższej listy Internet Wydawnictwa profesjonalne Seminaria Kursy/szkolenia poza szkołą opłacane przez szkołę Kursy/szkolenia poza szkołą opłacane przez uczestnika Kontynuacja nauki zaocznie jako słuchacz instytucji edukacyjnej Żadne 23. Czy kiedykolwiek uczestniczył(a) Pan(i) w jakimkolwiek szkoleniu organizowanym na odległość/online (szkolenie prowadzone wyłącznie przez internet)? (wybór: tak/nie) Tak Nie 24. Czy sądzi Pan(i), że szkolenie na odległość może być skuteczne i efektywne dla zdobycia wiedzy profesjonalnej w Pana(i) dziedzinie? (wybór: tak/nie) Tak Nie 42

44 Metodologia 25. Proszę podać powody, dla którychuczestniczył Pan(i)/uczestniczyłby Pan(i) w dokształcaniu. Proszę zaznaczyć wszystkie stosowne przyczyny z poniższej listy: Finansowe, podwyższenie dochodu Awans zawodowy Wiedza własna i zainteresowania/pogłębianie wiedzy Aby motywować uczniów/studentów Aby być bardziej efektywnym w stosowaniu w nauczaniu nowych narzędzi/technologii Inne (proszę podać): 26. Ile godzin tygodniowo może Pan(i) poświęcić na dokształcanie? Szkolenie będzie prowadzone w pełni przez Internet i w jakimkolwiek dogodnym czasie (24h/7 dni w tygodniu)? (dowolny tekst).. 27.W jakie dni tygodnia miałby Pan(i) czas na wyżej opisane szkolenie online? Proszę zaznaczyć wszystkie stosowne dni z poniższej listy Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela 28. Jaki jest Pana(i) poziom zainteresowania następującymi modułami nauczania podczas lekcji [w ogóle nie jestem zainteresowany(a), trochę zainteresowany(a),zainteresowany(a), bardzo zainteresowany(a), absolutnie zainteresowany(a)]: Jak płynie prąd? niski Ohm (korzystając z oprzyrządowania laboratorium zdalnego) Pracując jako komputer bramki logiczne (korzystając z oprzyrządowania laboratorium zdalnego) Rosnąca fasola (korzystając z oprzyrządowania laboratorium zdalnego) 43

45 Metodologia Co daje nam oscyloskop. Reprezentacja funkcji i całki liczące (korzystając z oprzyrządowania laboratorium zdalnego) Promieniowanie ciała doskonale czarnego pospolitych źródeł światła Analiza widmowa źródeł światła Pomiary obwodów analogowych Symulacja z wykorzystaniem istniejących narzędzi symulacyjnych 29. Jaki jest Pana(i) stopień zainteresowania następującymi kursami podczas szkolenia na odległość dla nauczycieli szkół średnich [w ogóle nie jestem zainteresowany(a), trochę zainteresowany(a), zainteresowany(a), bardzo zainteresowany(a), absolutnie zainteresowany(a)]: Transformacja programu nauczania z eksperymentami zdalnymi: jak zintegrować je z programem szkoły średniej Umożliwienie edukacji: Jak poprawnie ocenić materiały e-learning Umożliwienie edukacji: Jak dobrać instrumenty ICT i aplikacje do celów Państwa program nauczania Projektowanie programu nauczania dla wirtualnego środowiska uczenia się Moodle Projektowanie programu nauczania dla międzynarodowej mobilności Programy muzealne ICT w procesie nauczania w klasie/szkole Jak wprowadzić programy muzealne ICT w zajęcia w klasie ICT Wspomaganie nauczania i zarządzanie ICT Zaawansowane Badania Naukowe i Rozwój Zawodowy ICT Komunikacja pośrednia i współpraca 30. Proszę podzielić się z nami wszelkimi innymi informacjami, jakie mogłyby być nam pomocne przy przygotowywaniu treści szkoleń na odległość dla nauczycieli szkół średnich. (dowolny tekst) Aby otrzymać zaproszenie do udziału w bezpłatnym szkoleniu online dla nauczycieli szkolnych (Styczeń-Czerwiec 2013) proszę podać poniżej swój adres . Zapewniamy, że Państwa adres nie będzie w żaden sposób powiązany z odpowiedziami udzielonymi przez Państwaw niniejszej ankiecie. (dowolny tekst).. 44

46 Metodologia Ankieta dla kierownictwa przedsiębiorstw Informacje ogólne 1. Nazwa Firmy: (dowolny tekst) 2. Kraj (wybór): Austria Bułgaria Węgry Litwa Polska Hiszpania 3. Stanowisko w Firmie: (wybór) Dyrektor Generalny Dyrektor Techniczny Kierownik ds. Rozwoju Produktu Dyrektor ds. Strategii I Rozwoju Biznesu Kierownik Działu Kadr Inny (proszę podać): 4. Główna działalność Firmy. Proszę zaznaczyć stosowną działalność z poniższej listy: Produkcja Usługi Doradztwo techniczne Edukacja Badanie I Rozwój 5. Ilość lat na rynku /dotyczy Firmy/: (wybór) 1-2 lat 3-5 lat 6-10 lat lat 45

47 Metodologia lat Więcej niż 30 lat 6. Ilość pracowników: (wybór) Więcej niż Wiek pracowników w % : (0-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50, 50-60, 60-70, 70-80, 80-90, ) Mniej niż 20 lat lat lat lat lat lat 8. Szacunkowy udział procentowy pracowników firmy o podanym wykształceniu: (0-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50, 50-60, 60-70, 70-80, 80-90, ) Szkoła podstawowa Szkoła średnia Szkoła zawodowa Stopień licencjata Stopień magistra Stopień doktora 9. Czy posiadają/posiadali Państwo jakikolwiek program angażujący młodzież w działalność/produkcję Państwa Firmy? (wybór tak/nie) Tak Nie 46

48 Metodologia 10. W przypadku odpowiedzi Tak na poprzednie pytanie, proszę zaznaczyć wszystkie stosowne program z poniższej listy: (Studenci uniwersytetów, Uczniowie szkół zawodowych, Uczniowie szkół średnich) Otwarte Drzwi Ko-op (Kooperacyjny) program Staż letni Praktyka Stanowisko półetatowe Stanowisko pełnoetatowe Inne, proszę podać 11. W przypadku odpowiedzi na poprzednie pytanie proszę podać/ oszacować średnią ilość Studentów uniwersytetów w każdym programie/rocznie w Państwa firmie: Żaden, 1-5, 5-10, 10-20, Więcej niż 20 Otwarte Drzwi Ko-op (Kooperacyjny) program Staż letni Praktyka Stanowisko półetatowe Stanowisko pełnoetatowe Inne, 12. W przypadku odpowiedzi na poprzednie pytanie proszę podać/ oszacować średnią ilość Uczniów szkół zawodowych w każdym programie/rocznie w Państwa firmie: Żaden, 1-5, 5-10, 10-20, Więcej niż 20 Otwarte Drzwi Ko-op (Kooperacyjny) program Staż letni Praktyka Stanowisko półetatowe 47

49 Metodologia Stanowisko pełnoetatowe Inne, 13. W przypadku odpowiedzi na poprzednie pytanie proszę podać/ oszacować średnią ilość Uczniów szkół średnich w każdym programie/rocznie w Państwa firmie: Żaden, 1-5, 5-10, 10-20, Więcej niż 20 Otwarte Drzwi Ko-op (Kooperacyjny) program Staż letni Praktyka Stanowisko półetatowe Stanowisko pełnoetatowe Inne, 14. Czy słyszeli Państwo wcześniej o Programie Ko-op (Kooperacyjnym) w Państwa lub innych krajach? (wybór tak/nie) Tak Nie 15. Gdyby Państwa Firma została zaproszona do udziału w tym programie, czy zaakceptowaliby Państwo tworzenie Programu Ko-op? Kooperacyjna edukacja (ko-op) jest metodą zbudowaną z kombinacji edukacji szkolnej z praktycznym doświadczeniem w pracy. Doświadczenie edukacji kooperacyjnej (ko-op) zapewnia zaliczenie akademickiej praktyki zawodowej. Edukacja ta nabiera nowego znaczenia w pomocy młodym ludziom w przejściu ze szkoły do pracy, usługach edukacyjnych i eksperymentalnych inicjatywach uczenia się. Tak Nie 16. W przypadku odpowiedzi Tak na poprzednie pytanie proszę podać/oszacować uśrednioną liczbę uczniów/studentów jaka powinna być zaangażowana (1-3, 3-5, 5-10,10-15, więcej niż 15) 48

50 Metodologia Studenci uniwersytetów Uczniowie szkół zawodowych Uczniowie szkół średnich 17. Państwa zdaniem, jakie kompetencje powinien posiadać uczeń/student aby aktywnie uczestniczyć w tym programie? (Student uniwersytetu, Uczeń szkoły zawodowej, Uczeń szkoły średniej) Podstawy w temacie Elektryczność Podstawy informatyki Oprogramowanie inżynieryjne; C, MATLAB/Simulink, LabVIEW, itp. Doświadczenie w pracy z eksperymentami/narzędziami zdalnymi Umiejętność prawidłowego korzystania z materiałów (np. schematy, instrukcje techniczne) Korzystanie z urządzeń komputerowych (np. komputer, ploter, skaner, urządzenia cyfrowe) Korzystanie programów komputerowego przetwarzania (Word, Excel, i PowerPoint) Szybka adaptacja do nowych technologii Znajdowanie i selekcja informacji z różnych źródeł (np. biblioteka, internet) Zdolności w przeszukiwaniu internetu zdobywanie i ocena informacji Organizacja i przechowywanie informacji Posiadanie wystarczającej znajomości języka angielskiego aby używać go w kontekście zawodowym Wielozadaniowość (wykonywanie zadań równolegle) Zarządzanie czasem selekcja głównych-istotnych działań, ustalanie kolejności, rozmieszczenie w czasie Rozwiązywanie problemów pojawiających się podczas pracy Interpersonalne praca z innymi 18. Proszę podać jaka inna wiedza/umiejętności będzie wymagana w Państwa Firmie: (dowolny tekst) 49

51 Metodologia 19. Czy chcieliby Państwo przekazać jakieś uwagi czy sugestie w odniesieniu do Programu współpracy? (dowolny tekst) 2.3. Stan kompetencji w grupie badanych Edukacja Znajomość języków obcych wśród nauczycieli lub wykładowców przedstawia się w następujący sposób: w Polsce najbardziej popularnym językiem jest j. angielski, który otrzymał 63%, po nim j. niemiecki 38%. Również w Hiszpanii najpopularniejszym językiem jest j. angielski, posługuje się nim 40%, w Austrii j. angielski uzyskał 100%. 77% węgierskich, 78% litewskich, oraz 83% bułgarskich nauczycieli zna j. angielski. Zastosowanie praktycznych laboratoriów w programie nauczania jest popularne na Litwie 73% i w Austrii 67%. W Polsce i Hiszpanii tylko około 1/3 nauczycieli korzysta z praktycznych laboratoriów. Na Węgrzech i w Bułgarii korzystających jest po 45%. Zakładając, że zdalne eksperymenty będą dostępne w szkole, zarówno w Polsce, jak i w Hiszpanii ponad połowa nauczycieli odpowiedziała, że są zainteresowani. W Austrii, Litwie, Bułgarii i na Węgrzech zainteresowanie oscylowało wokół 35% Biorąc pod uwagę umiejętność stworzenia kursu on-line z wykorzystaniem informacji z różnych źródeł 16% polskich i węgierskich nauczycieli ocenia się bardzo dobrze, a 7% polskich i 11% węgierskich nauczycieli nie jest zadowolonych z tej umiejętności. W Hiszpanii niezadowolonych jest 22%, a oceniających się bardzo dobrze jest 10%. Najwięcej oceniających się bardzo dobrze jest na Litwie 27% i w Bułgarii 38%. Na pytanie o umiejętność szybkiego uczenia się i dostosowania do nowych metod nauczania 21% nauczycieli z Węgier, po 30% z Hiszpanii i Austrii, 36% z Litwy, 44% z Polski i 56% z Bułgarii odpowiedziało, że są w tym bardzo dobrzy. Tylko 6% nauczycieli z Hiszpanii nie jest zadowolonych z tej umiejętności. 50

52 Metodologia Na pytanie o umiejętność szybkiego uczenia się i dostosowania do nowych technologii dla edukacji 46% nauczycieli z Polski, 43% z Bułgarii, 41% z Litwy odpowiedziało, że są w tym bardzo dobrzy. 10% nauczycieli z Hiszpanii nie jest zadowolonych z tej umiejętności. Biorąc pod uwagę umiejętności znalezienia/ocenienia nowych instrumentów technologii informacyjno komunikacyjnych nauczania i uczenia się oraz wykorzystywania ich w klasie, najwięcej bo 45% nauczycieli z Litwy oceniło się na bardzo dobry, później 34% - Bułgaria, 30% - Austria. W granicy 23% opowiedzieli wykładowcy z Polski, a Hiszpanii i Węgier (21%). Nauczycielami niezadowolonymi z tej umiejętności są Hiszpanie, których jest 27%. Jeżeli chodzi o umiejętności znalezienia/ocenienia nowych instrumentów technologii informacyjno-komunikacyjnych nauczania i uczenia się oraz wykorzystywania ich bez treningu, ocenionych na bardzo dobrze jest 30%z Austrii, 28% z Bułgarii, 19% z Polski i 18% z Litwy. Odnośnie wiedzy o LMS: Moodle najwięcej ocenionych na bardzo dobry jest nauczycieli z Austrii 57%, później z Litwy 23%, nauczyciele z Polski i Bułgarii stanowią odpowiednio 14% i 16%. Niezadowolonych ze swojej wiedzy jest najwięcej na Węgrzech 36% i w Hiszpanii 12%. Z wiedzy na temat LMS: WebCT zadowolonych jest najwięcej, bo 9% nauczycieli z Litwy, a niezadowolonych jest 45% nauczycieli z Węgier, 40%z Bułgarii i 23% z Hiszpanii. Wiedzę na temat LMS: Blackboard najwięcej, bo 11% z Polski ocenia na bardzo dobry, a niezadowolonych jest 41% wykładowców z Węgier i 38%z Bułgarii. Biorąc pod uwagę wspólne środowisko e-learning (Wiki Google docs - ietherpad - TitanPad ) wiedzę na ten temat w stopniu bardzo dobrym posiada 29% z Węgier, 22% z Austrii, 21% z Polski, i po kilkanaście % z Litwy i Bułgarii. Niezadowolonych z wiedzy na ten temat jest 29% nauczycieli z Węgier, 24% z Bułgarii, i 20% z Hiszpanii. Wiedzę o serwisach społecznościowych bardzo dobrze ocenia 28% bułgarskich nauczycieli, po 23% polskich i litewskich oraz 22% austriackich. Niezadowolonych z wiedzy i korzystania jest 21% wykładowców z Bułgarii, 20% z Węgier i 17% z Hiszpanii. 51

53 Metodologia Biorąc pod uwagę wiedzę na temat Learning korzystania z telefonów komórkowych bardzo dobrze ocenia się 14% polskich nauczycieli i 13% austriackich. Niezadowolonych ze swojej wiedzy jest 41% bułgarskich nauczycieli, 36% węgierskich oraz 19% hiszpańskich. Oceniając wiedzę o symulacjach i grach edukacyjnych w klasie na bardzo dobry ocenia się 22% bułgarskich nauczycieli, 21% polskich i 18% litewskich. Nieusatysfakcjonowanych ze swojej wiedzy w tym temacie jest 29% węgierskich i 21% bułgarskich nauczycieli. Zainteresowanie przekształceniem nauczania ze zdalnymi eksperymentami jak zintegrować go z programem szkoły średniej, przedstawia sie następująco: bardzo zainteresowanych jest 23% nauczycieli na Litwie i 22% w Bułgarii. Niezainteresowanych jest 28% w Hiszpanii, 26% w Austrii i 2% na Węgrzech. Wzmacnianiem edukacji: jak poprawnie oceniać materiały e-learning bardzo zainteresowanych jest 32% litewskich nauczycieli, 28% bułgarskich, 22% austriackich i 20% hiszpańskich. W ogóle niezainteresowanych tym jest 26% w Austrii, 14% w Hiszpanii, i 16% na Węgrzech. Włączeniem muzealnych programów ICT w klasie zainteresowanych jest 41% nauczycieli na Litwie, 27% w Hiszpanii, 25% na Węgrzech, 22%w Austrii. Niezainteresowanych jest najwięcej w Austrii, również tyle samo ile zainteresowanych 22%. Projektowaniem programów nauczania dla międzynarodowej mobilności wirtualnej bardzo zainteresowanych nauczycieli jest najwięcej w Austrii 30%, później na Litwie 23%, następnie w Hiszpanii 19% i w Bułgarii 16%. Niezainteresowanych jest najwięcej na Węgrzech 25%, w Hiszpanii i Austrii po 17% i w Polsce 12% Projektowaniem programów nauczania dla Moodle learning w środowisku wirtualnym bardzo zainteresowanych jest najwięcej w Austrii 17% i Bułgarii 16%. Niezainteresowanych jest 39% w Hiszpanii, 32% na Węgrzech i 30% w Austrii. Wzmacnianiem edukacji: jak wybierać instrumenty ICT i aplikacje dla potrzeb programu nauczania zainteresowanych jest najwięcej na Litwie 18%, potem na Węgrzech 14% i w Bułgarii 12%. Niezainteresowanych jest 52

54 Metodologia więcej w tych krajach, a najwięcej jest 36% hiszpańskich nauczycieli, po 23% na Litwie i na Węgrzech i 22% w Austrii. ITC Muzealnymi programami w klasach/szkołach podczas procesu nauczania są bardzo zainteresowani bułgarscy nauczyciele 17%, litewscy 14% i austriaccy 13%. Niezainteresowanych jest więcej, 28% w Hiszpanii, 21% na Węgrzech, i 18% na Litwie. ITC Wspieraniem nauczania i zarządzania bardzo zainteresowanych jest 30% nauczycieli na Węgrzech i 29% w Bułgarii, niezainteresowanych jest najwięcej na Litwie 41%, w Hiszpanii 36% i w Austrii 30%. ITC Poprawieniem badań i rozwoju zawodowego bardzo zainteresowanych jest 32% wykładowców na Litwie, 19 % w Bułgarii i po 16% na Węgrzech i w Hiszpanii. Niezainteresowanych jest najwięcej w Hiszpanii 31%, w Austrii 30% i na Węgrzech 21%. ICT Pośredniczeniem w komunikacji i współpracy najbardziej zainteresowani są nauczyciele na Litwie 32% oraz w Bułgarii 21%. Niezainteresowanych jest najwięcej w Austrii 35% i Hiszpanii 31%. Biznes Kwestionariusz dla zarządzających przedsiębiorstwem przedstawia szczegóły dotyczące udziału w programie kooperacyjnym w skali międzynarodowej. Analiza odpowiedzi wykazuje, że jedynie Austria i Bułgaria w 100% zgodziłyby się na wzięcie udziałuw programie, nieco mniejsze chęci zdeklarowały Polska i Litwa, natomiast Hiszpania i Węgry nie wyraziłby zgody na udział w programie. Kolejne pytanie dotyczyło ilości osób, która powinna zostać zaangażowana do programu. Zakres możliwych odpowiedzi obejmował: studentów, uczniów szkół zawodowych oraz uczniów szkół średnich. Zdecydowana większość badanych narodowości wybrałaby grupę studentów liczącą 1 3 osób. W Austrii te osoby stanowiłyby 100% zaangażowanych do projektu. Najmniej, bo tylko 17 21% przedsiębiorców z Polski i Bułgarii nawiązałaby współpracę z uczniami szkół średnich. Uczniów szkół zawodowych na pierwszym miejscu przyjęłaby Austria, następnie Litwa, Polska i Bułgaria. 53

55 Metodologia Kolejne pytanie dotyczyło kompetencji, które powinny charakteryzować ucznia, aby mógł on aktywnie uczestniczyćw programie. Zapytane osoby pochodziły z 5 europejskich krajów: Polska, Hiszpania, Austria, Węgry, Litwa oraz Bułgaria. Odpowiedzi respondentów różnych narodowości są dość zróżnicowane. Po podddaniu szczegółowej analizie odpowiedzi ankietowanych, przedstawia się to następująco: w opinii Polaków najbardziej pożądanymi wśród studentów kompetencjami są: wielozadaniowość (wykonywanie zadań równolegle) oraz zarządzanie czasem wybiera cel stosownych działań, porządkuje je. Zdecydowanie najmniej cenioną kompetencją charakteryzującą studentów w opinii Polaków są podstawy z informatyki. Respondenci z Polski za najbardziej pożądane cechy, które powinny charakteryzować ucznia szkoły zawodowej biorącego udział w programie, uważają: umiejętność korzystania z materiałów (np.schematy, instrukcje techniczne). Najmniej pożądaną kompetencją jest natomiast znajdowanie i wybieranie informacj iz różnych źródeł (np. biblioteka, Internet). U uczniów szkół średnich najbardziej cenioną w opinii respondentów kompetencją są podstawy z informatyki. Natomiast za najmniej przydatną ankietowani uznali umiejętność korzystania z materiałów (np.schematy, instrukcje techniczne). Analiza odpowiedzi udzielonych przez respondentów z Litwy wykazała, iż najwięcej z zarządzających 100% za pożądaną kompetencję u studentów uznaje: korzystanie z urządzeń sprzętowych (np. komputer, ploter, skaner, urządzeń cyfrowych), korzystanie z edytorów tekstu (Word, Excel i PowerPoint), szybkość przystosowania się do nowych technologii, wielozadaniowość (wykonywanie zadań równolegle). Zdecydowanie najmniej cenioną cechą jest natomiast znajomość podstaw z informatyki. Dla uczniów szkół zawodowych respondenci nie wykazali zdecydowanej przewagi odpowiedzi co do najbardziej pożądanej kompetencji. Taka sama ilość respondentów jako pożądaną kompetencje wybrała: podstawy z informatyki, inżynierię oprogramowania, C, MATLAB / Simulink, LabVIEW, itp., doświadczenie w pracy ze zdalnym eksperymentowaniem/urządzeniami, znajdowanie i wybieranie informacji z różnych źródeł (np. biblioteka, Internet), umiejętności w przeszukiwaniu Internetu pozyskiwanie i analizowanie informacji. Nikt z ankietowanych nie podkreśla między innymi umiejętności korzystania z materiałów (np.schematy, instrukcje techniczne) oraz wielozadaniowości (wykonywanie zadań równolegle). Najbardziej pożądana przez zapytanych Litwinów u uczniów szkół średnich kompetencja to: umiejętność korzystania z materiałów (np.schematy, 54

56 Metodologia instrukcje techniczne), podstawy dotyczące energii elektrycznej, podstawy z informatyki. Są to kompetencje pożądane przez około 1/3 ankietowanych. Ostatnią badaną grupą są respondenci z Bułgarii. Za najbardziej pożądaną kompetencję u studentów zdecydowane uznają oni rozwiązywanie problemów występujących podczas pracy. Kompetencja związana z doświadczeniem w pracy ze zdalnymi eksperymentami/urządzeniami jest najbardziej cenioną przez Bułgarów kompetencją u uczniów szkół zawodowych. Nikt z respondentów z tego kraju nie wskazał korzystania z edytorów tekstu (Word, Exceli PowerPoint) oraz znajdowania i wybierania informacji z różnych źródeł (np. biblioteka, Internet) jako pożądanych kompetencji u uczniów szkół zawodowych. Zapytani o kompetencje Bułgarzy jako najbardziej pożądaną u uczniów szkól zawodowych wskazali umiejętność korzystania z materiałów (np.schematy, instrukcje techniczne). Nikt z ankietowanych Bułgarów nie uznaje inżynierii oprogramowania, C, MATLAB / Simulink, LabVIEW, itp., doświadczenia w pracy ze zdalnymi eksperymentami/urządzeniami oraz organizacji i zarządzania informacjami za pożądane kompetencje, istotne dla aktywnego uczestnictwa w programie. 55

57 3. Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych w doskonaleniu badań naukowych i rozwoju zawodowym ICT (information and communication technologies), czyli TIK (technologie informacyjne i komunikacyjne) udoskonalone badania naukowe i rozwój zawodowy został stworzony jako narzędzie wsparcia dla uczestników w ich staraniach włączenia dodatkowych kompetencji i umiejętności ICT w ich miejscu pracy. Ciągły rozwój umiejętności ICTwśród nauczycieli jest niezbędny dla promowania pozytywnych wyników nauczania wśród uczniów/studentów. Wiedza, kiedy, gdzie, jak i dlaczego w korzystaniu z nowych technologii w nauczaniu jest kluczowa. ICT staną się nierozerwalnie związane, zintegrowane i osadzone we wszystkich aspektach edukacji i szkoleń oraz będą mieć pozytywny wpływ na procesy uczenia się i ich wyniki. Wyniki kursu: na koniec niniejszego kursu uczniowie/nauczyciele będą lepiej rozumieć proces badawczy i zasady, jakie nim rządzą, włączając identyfikację tematu, planowanie lekcji, przygotowanie projektu badawczego i końcowy raport z przeprowadzonych badań. Autorstwo: Luis Ochoa Siguencia PhD Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej w Radomskiej Szkole Wyższej. Instytucja(-e) organizująca szkolenie: Radomska Szkoła Wyższa (Polska, 56

58 Prowadzący: w jęz. angielskim, polskim, hiszpańskim: Luis Ochoa Siguencia PhD., Radomska Szkoła Wyższa (Polska). Grupa docelowa / oczekiwani odbiorcy: nauczyciele szkół ponadpodstwaowych, twórcy materiałów edukacyjnych/kursów/modułów. Wymagania wstępne: podstawowe umiejętności komputerowe, podstawowa znajomość i wgląd w ICT w edukacji i miejscu pracy. Języki modułu: angielski, bułgarski, polski, litewski, hiszpański, węgierski, niemiecki. Wyniki kształcenia/ kompetencje w zakresie modułu: Na zakończenie nauki, po pomyślnym przeprowadzeniu wszystkich przydzielonych zadań i działań, uczestnicy szkolenia będą posiadali nastepujące kompetencje: Będą rozumieć proces badawczy i zasady nim rządzące, w tym identyfikację tematu, przygotowanie propozycji badania i końcowego raportu z przeprowadzonego badania. Będą umieli znaleźć informacje podstawowe Będą potrafili cytować e-dokument używając standardowego formatu Będa umieli napisać i zaprezentować pracę Czas trwania: 20 godzin nauki (rozdzielone na 4 tygodnie) Tematy objęte modułem i harmonogram nauki: Temat nauki 1: Określ i rozwiń swój temat 2: Znajdź informacje podstawowe Tygodnie kompetencje Wyniki kształcenia/ 1 Ustal cele badania Sformułuj cele Wybierz tematy badania Ustanów idee tematu jako pytanie Rozwiń temat 2 Dane badawcze Drugorzędne Pierwszorzędne Analiza i opracowanie wyników Zadania Zadanie 1: Skorzystajz Google Advanced Search [http://groups.google.co.uk/adv anced_search] i przećwicz dwa interesujące cię tematy Zadanie 2: Znajdź i przeszukaj katalogi online jak Libdex Zadanie 3: Użyj encuestafacil i stwórz e-ankietę 57

59 3: Cytuj to, co znalazłeś używając standardowego formatu 4: Napisz i zaprezentuj swoje badanie naukowe 3 Cytowanie źródeł Citation machine 4 Pisanie pracy Prezentacja naukowego badania Zadanie 4. Użyj Citation machine i przećwicz formaty APA i MLA Zadanie 5: Napisz krótką pracę i zaprezentuj ją w PowerPoint Metody oceny: Zadanie 1: Skorzystaj zgoogle Advanced Search [http://groups.google.co.uk/advanced_search] i przećwicz dwa interesujące cię tematy 20 % Zadanie 2: Znajdź i przeszukaj katalogi online jak Libdex 20 % Zadanie 3: Użyj encuestafacil i stwórz e-ankietę 20 % Zadanie 4: Użyj Citation machine i przećwicz formaty APA i MLA 20 % Zadanie 5: Napisz krótką pracę i zaprezentuj ją w PowerPoint 20 % Razem 100 % Rejestracja do modułu jest dostępna na: 58

60 3.1. TIK udoskonalone badania naukowe i rozwój zawodowy ICT enhanced Research and Professional Development Course in Polish language Kurs został podzielony na cztery części, które przedstawiają łatwą i efektywną strategię znajdowania informacji do pracy badawczej oraz dokumentowania znalezionych źródeł. W zależności od tematu i znajomości bibliotek uczestnicy mogą potrzebować przestawienia lub ponowienia etapów proponowanych podczas kursu. Zarys kursu Część A: Określ i rozwiń swój temat Część B: Znajdź podstawowe informacje Część C: Cytuj to, co znalazłeś używając standardowego formatu Część D: Napisz i zaprezentuj swoją pracę naukową A. Określ i rozwiń swój temat Aby określić i rozwinąć swój temat istotne jest, aby mieć zdefiniowany cel badania naukowego. Ustal cel swojego badania Zakres twojego badania zależy od tego, co chcesz osiągnąć (twoje cele) oraz rodzajów decyzji, jakie badanie ma pomóc ci podjąć. Przed rozpoczęciem najistotniejsze jest określenie swoich celów. Jest to najważniejsza część procesu, która pozwoli uniknąć marnowania czasu i wysiłków w późniejszych etapach. 59

61 Jaki jest cel badania? Jakie informacje są poszukiwane? Jak informacje te będą wykorzystane? Ilustracja 1: Pytania celowe: a. Jaki jest cel badania?. Jakie informacje są poszukiwane?. Jak informacje te będą wykorzystane? Sformułuj cel: Aby mieć większe szanse powodzenia Twoje cele powinny byś zgodne z regułą SMART. Dzieje się tak ponieważ: Twój cel winien być konkretny (Specific), więc dokładnie wiesz, co należy osiągnąć. Możesz powiedzieć, kiedy zostanie on osiągnięty, jest wymierny (Measurable), gdyż masz sposób na zmierzenie jego realizacji. Jest on wysoce prawdopodobny, gdyż jest to zdarzenie, które jest osiągalne (Achievable). Przed ustaleniem celu powinieneś przeanalizować istotne czynniki, takie jak zasoby i czas, co gwarantuje, że jest on realny (Realistic). Wreszcie element harmonogramu (Timescale) zapewnia termin ostateczny, co pomaga ci skupić się na zadaniach koniecznych do osiągnięcia celu. 60

62 Timescale Termin Ostateczny Specific Konkretny Realistic Realny Measurable Wymierny Achievable Osiągalny Ilustracja 2: Reguła SMART: Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Timescale Przykład: Organizacje, przedsiębiorstwa i osoby prywatne każdego dnia wyznaczają sobie cele, często ich nie realizując. Jeśli przetestują swoje cele za pomocą reguły SMART, zwiększą szanse ich powodzenia. Jak tylko zostanie wyznaczony cel SMART, następnym krokiem jest napisanie planu określającego, jak ten cel zostanie osiągnięty 58 Producent oprogramowania chciałby zwiększyć sprzedaż, więc postawił sobie za cel zwiększenie udziału w rynku do poziomu 3%w ciągu 12 miesięcy. 58 Smart objectives, Learn marketing net: For Marketing Learners Globally, [ ] 61

63 Element Specific Measurable Achievable Realistic Na ile cel zawiera w sobie ten element Cel konkretnie stwierdza, że firma chce zwiększyć swój udział w rynku, zamiast czegoś ogólnego, co ma być bardziej opłacalne. Cel konkretnie stwierdza, że firma chce zwiększyć swój udział w rynku do poziomu 3%. Określenie procentowe przedstawia coś, co może być wymierne, aby wykazać, czy cel został osiągnięty czy nie. Przed ustaleniem celu firma powinna ocenić swoje możliwości i otoczenie marketingowe, aby upewnić się, że cel jest osiągalny Przed ustaleniem 12-miesięcznego terminu planowanego osiągnięcia celu firma powinna sprawdzić swoje zasoby, pracowników, konkurentów i obecny udział w rynku, aby upewnić się, że wzrost udziału w rynku do poziomu 3% w ciągu 12 miesięcy jest realny. Timescale Ten element zostanie osiągnięty przez cel obejmujący 12- miesięczny termin wykonania. Ilustracja 3. Przykładowy cel fikcyjnego producenta oprogramowania dla zilustrowania zastosowania reguły celowej SMART 59 Wybierz temat badawczy Ty jako nauczyciel/moderator powinieneś mieć możliwość wyboru tematu badań potrzebnego do wykorzystania w trakcie lekcji lub do referatu. Tutaj zapraszamy cię, abyś poprosił swojego moderatora [wtym konkretnym kursie], aby pomógł ci w temacie badań. On/ona jest często najlepszym przewodnikiem, pomagając ci wybrać odpowiedni temat badań naukowych, zwłaszcza taki, który spełni wymogi kursu

64 Instruktorzy często sugerują tematy w klasie lub w sylabusie przedmiotu. Pamiętaj, że te pomysły są zazwyczaj ogólnymi sugestiami. Mogą one wymagać zawężenia, aby stały się wykonalnymi tematami prac zaliczeniowych. Przykład: Jeżeli wyszukiwanym przez ciebie hasłem było ICT, i jeśli używasz Google Wyszukiwanie zaawansowane, powinieneś skorzystać z dostępnej rozwijalnej opcji do ograniczenia: JĘZYK: Powrót stron pisanych po angielsku DOMENA: Powrót jedynie wyników ze strony lub domeny edu WYSTĘPOWANIE: Powrót wyników, gdzie w tytule strony wystepują moje pojęcia Kliknij na przycisk wyszukiwania Ilustracja 4. W ten sposób możesz znaleźć Institute for Creative Technologies 60 z jego rozszerzonym materiałem edukacyjnym. Ćwiczenie: Proszę przejść do Zaawansowanej Wyszukiwarki i przetestować dwa interesujące cię tematy i skomentować je na forum 61 : 60 ict.usc.edu

65 Znajdź strony z: Wszystkimi tymi wyrazami: terrier] [Wpisz ważne słowa: tricolor rat Dokładnie tym wyrazem lub frazą: ---Wpisz ważne słowa: tricolor rat terrier] Którymkolwiek z tych wyrazów: ----[Wpisz LUB pomiędzy wszystkie słowa, które chcesz znaleźć:miniatura LUB standard] Żadnym z tych wyrazów: [wstaw znak minus tuż przed słowami, których nie chcesz: - gryzoń, - "Jack Russell"] Liczby począwszy od: do [Wstaw 2 kropki między liczbami i dodaj jednostkę miary: lb, $300..$500, Następnie zawęź swoje wyniki poprzez... język: [Znajdź strony w języku, który wybierasz]; region: -- [Znajdź strony publikowane w konkretnym regionie]; ostatnie uaktualnienie: [Znajdź strony uaktualnione w określonym przez ciebie czasie]; stronę lub domenę: [Wyszukaj jedną stronę (jak wikipedia.org ) lub ogranicz swoje wyniki do domeny jak.edu,.org or.gov] pojawiające się terminy: [Wyszukuj określenia na całych stronach, stronach tytułowych, adresach internetowych lub w linkach do stron, których szukasz]. 64

66 SafeSearch - bezpieczne wyszukiwanie: off - moderate strict /wyłączony umiarkowany ścisły/ [Określ, na ile filtrować treści o charakterze jednoznacznie seksualnym]. poziom odczytu: [Znajdź strony na jednym poziomie odczytu lub po prostu zobacz informacje o poziomie]. typ pliku: [Znajdź strony w formacie, który preferujesz]. prawa użytkowania: [Znajdź strony, z których możesz bezpłatnie korzystać]. Możesz także... Znaleźć strony, które są podobne lub łącze do URL Przeszukać strony, które odwiedzałeś Użyć operatorów w polu wyszukiwania Dostosować ustawienia wyszukiwania Wyraź ideę swojego tematu w formie pytania Zanim znajdziesz właściwe pytanie, które zadasz, potrzebujesz trochę kontekstu lub podstawowych informacji o swoim temacie. Jeśli jesteś zainteresowany dowiedzeniem się czegoś na temat "korzystania uczniów szkół średnich z ICT", możesz postawić pytanie: Przykład: "Jaki wpływ ma korzystanie z ICT na końcowe osiągnięcia uczniów szkół średnich?" 65

67 "Jaki wpływ ma korzystanie z ICT na końcowe osiągnięcia uczniów szkół średnich?" W tym przypadku są to ICT, osiągnięcia uczniów, i uczniowie szkół średnich. Ilustracja 5: Określ główne koncepcje lub słowa kluczowe Rozwiń swój temat Przetestuj główne pojęcia lub słowa kluczowe w twoim temacie, szukając ich w odpowiednich podstawowych źródłach lub używając ich jako terminów wyszukiwawczych w wyszukiwarkach i bibliografiach zawartości czasopism Jeśli znajdujesz zbyt dużo informacji i zbyt wiele źródeł, zawęź swój temat za pomocą operatora i : na przykład, ICT i edukacja i uczniowie szkół średnich. Znalezienie zbyt małej ilości informacji może wskazywać, że trzeba poszerzyć temat. Na przykład poszukaj informacji na temat uczniów, a nie uczniów szkół średnich. Powiąż synonimiczne terminy wyszukiwawcze z lub: ICT lub Nowe Technologie lub Internet... Zastosowanie skrócenia przy takich terminach wyszukiwawczych również poszerza wyszukiwanie i zwiększa liczbę pozycji, które znajdujesz. Ważne. Po zakończeniu tej pierwszej części będziesz mógł: mieć jasne wyobrażenie o swoim temacie ustalić cele: (reguła SMART) zrobić pierwsze podejście do źródeł wtórnych. 66

68 B. Znajdź podstawowe informacje. Przeprowadzenie udanego studium badawczego obejmuje cztery oddzielne etapy: sprawdzenie, czy takie samo lub podobne badanie naukowe było przeprowadzane w przeszłości przegląd wszelkich istniejacych istotnych danych określenie, kiedy te informacje będą potrzebne i ile możesz przeznaczyć na uzyskanie ich decyzja jak te dane zostana wykorzystane i przez kogo Gdy określisz już główny temat i słowa kluczowe dla swoich badań, znajdź jedno lub więcej źródeł informacji do przeczytania. Źródła te pomogą Ci zrozumieć szerszy kontekst twoich badań i podpowiedzą ci w sposób ogólny, co wiadomo w kwestii twojego tematu. Pierwotne Wtórne Rodzaje danych Ilustracja 6. Dowiedz się, jakie informacje już istnieją 67

69 Ważne: Istniejące informacje (na przykład spis statystyczny) są uznawane za dane wtórne, a pierwotnymi są nowo zebrane dane. Wyszukiwanie danych wtórnych Informacje, których potrzebujesz, można znaleźć w wewnętrznych ewidencjach firmowych, bibliotekach lub oficjalnych źródłach. Informacje wtórne dzielą się na dwa obszary: oficjalny i nieoficjalny. Oficjalny.Obejmuje on informacje zebrane i opublikowane przez federalne, państwowe i lokalne agencje rządowe. Największy zbiór źródeł internetowych dostarczających statystyki został skompilowany przez Karen Blakeman z Usług Informacyjnych RBA 62. Obejmuje on dane spisowe, handlowe i przemysłowe, statystyki demograficzne aż do poziomu przedmieść i zmian trendów społecznych Nieoficjalny. Obejmuje on dane, które można uzyskać z takich źródeł, jak Internet, gazety, czasopisma, leksykony, katalogi handlowe, stowarzyszenia handlowe, banki, uniwersytety, politechniki, instytuty badawcze i publikacje organizacji badań rynkowych. Najbardziej powszechnymi źródłami informacji ogólnej są encyklopedie i słowniki w formie drukowanej oraz księgozbiór podręczny online. Podręczniki szkolne także dostarczają informacji ogólnych. Przeczytaj podstawowe informacje i zanotuj wszelkie przydatne źródła (książki, czasopisma, magazyny, itp.), wymienione w bibliografii na końcu artykułu encyklopedycznego lub hasła w słowniku. Źródła cytowane w bibliografii są dobrym punktem wyjścia do dalszych badań. Wyszukaj te źródła w katalogach i bibliografiach zawartości czasopism. Sprawdź hasła przedmiotowe wymienione w polu tematycznym zapisu online dla tych książek i artykułów. Następnie wykonaj wyszukiwanie tematyczne używając tych haseł przedmiotowych, aby zlokalizować dodatkowe tytuły. 62 Blakeman, K. (2012, June 27). Statistics. Retrieved from 68

70 Pamiętaj, że wiele książek i artykułów, jakie znajdujesz, także posiadają bibliografie. Sprawdź te bibliografie mogące być dodatkowym przydatnym zasobem źródeł i informacji do twoich badań. Za pomocą tej techniki ciągłego następstwa źródeł cytowanych w bibliografiach można wygenerować zaskakująco dużą ilość książek i artykułów na wybrany temat w stosunkowo krótkim czasie. Znajdź i przeszukaj pojedyncze katalogi online wielu podstawowych bibliotek na całym świecie bezpośrednio korzystając z LibDex 63 : Ćwiczenie. Niemal każdy zna i używa Google i jego pochodnych, Google Scholar, Google Books, Google News, YouTube, itd. do wyszukiwania i znajdowania informacji w ogólnodostępnym Internecie. Proszę wyszukiwać informacje dla opracowania swoich tematów korzystając z następujących narzędzi online: Wyszukiwarki: Alta Vista 64, Bing 65, Google 66, Hotbot 67, Yahoo! Search 68 Portale tematyczne: Librarians' Index to the Internet 69, WWW Virtual Library Directory of library across the world as well as an extensive collection of books:

71 Multi-Wyszukiwarki: MetaCrawler 71 Tabele porównawcze: Search Engine Features 72 Oceń to, co znalazłeś Ocena rzeczoznawstwa, użyteczności i wiarygodności informacji, jaką można znaleźć, jest kluczowym krokiem w procesie przeszukiwania bibliotek. Zanim zaczniesz czytać źródło lub spędzać czas na jego poszukiwaniach, zastanów się nad autorem, tytułem pracy, streszczeniem, tym gdzie ono jest, oraz nad aktualnością wpisu. Można też spojrzeć na słowa kluczowe, aby zobaczyć, do jakich innych kategorii praca ta należy. Oceń te informacje, aby przekonać się, czy są one istotne i ważne dla twojego badania. Dana Lynn Driscoll i Allen Brizee (2010), proponują przejść pewne ważne etapy oceny materiału w danym źródle, z którym się zapoznajesz 73 : Przeczytaj wstęp i oceń,co autor chciał osiągnąć? Przejrzyj spis treści i indeks. To da ci ogólny zarys źródła. Czy pokrywa się z twoim tematem wystarczająco głęboko, by być pomocnym? Jeśli nie możesz znaleźć dyskusji na twój temat, spróbuj wyszukać jakieś synonimy w indeksie. Sprawdź w wykazie odnośników lub innych cytatów te, które wyglądają tak, jakby prowadziły do interesującego cię materiału, czy byłyby dobrym źródłem. Określ zamierzonego odbiorcę. Czy jesteś nim? Rozważ ton, styl, poziom informacji, oraz założenia, jakie autor czyni w stosunku do czytelnika. Czy są one odpowiednie dla twoich potrzeb? Spróbuj ustalić, czy treść źródła jest faktem, opinią, czy propagandą. Jeśli uważasz, że źródło to przedstawia fakty, to sprawdź, czy źródła tych faktów są wyraźnie wskazane? Czy uważasz, że przedstawione dowody są wystarczające? Czy zakres jest wyczerpujący (jak będziesz dowiadywać się coraz o swoim temacie, zauważysz, że idzie ci coraz łatwiej, gdyż stajesz się coraz bardziej ekspertem). Czy język jest obiektywny czy emocjonalny? The full text you can find at: 70

72 Czy istnieją duże uogólnienia, które wyolbrzymiają lub upraszczają sprawę? Czy autor użył dobrej mieszanki źródeł pierwotnych i wtórnych w informacjach? Jeśli źródło jest opinią, to czy autor przedstawia uzasadnione powody przyjęcia tego stanowiska? Rozważ ponownie te kwestie związane z autorem. Czy jest to osoba godna zaufania? Sprawdź zgodność Na ile aktualne jest to źródło? Czy źródło to nie jest od 20 lat nieaktualne? Niektóre informacje stają się przestarzałe, kiedy dostępne są nowe badania, ale inne starsze źródła informacji mogą być całkiem wiarygodne 50 czy 100 lat później. Zrób pewną kontrolę krzyżową. Czy możesz znaleźć niektóre z tych samych informacji podane gdzie indziej? Na ile wiarygodny jest autor? Jeśli dokument jest anonimowy, co wiesz o organizacji? Czy źródło zostało poddane weryfikacji, tj. sprawdzeniu przez innych ekspertów z danej dziedziny? Czy występują mgliste lub rozległe uogólnienia, które nie są poparte dowodami? Czy argumenty są bardzo jednostronne bez żadnego uznania innych punktów widzenia? Pewne istotne aspekty których musisz mieć świadomość 74 : Proces publikacji Autorstwo i afiliacje Źródła drukowane Przejdź przez szeroko zakrojony proces publikacji obejmujący edycję i przegląd artykułu. Proces posiada sprawdzających fakty wielu recenzentów i redaktorów, aby zapewnić jakość publikacji Wyraźnie wskaż, kto jest autorem, w jakich organizacjach jest stowarzyszony i kiedy jego praca została opublikowana Źródła internetowe Każdy, kto posiada komputer z dostępem do Internetu może opublikować stronę lub dokument elektroniczny. Większość dokumentów web nie posiada edytorów, sprawdzających fakty, czy innego typu recenzentów Autorstwo i afiliacje są trudne do określeniaw Internecie. Niektóre strony mogą mieć autora i podanego sponsora, ale wiele nie

73 Źródła i cytaty Stronniczość i interesy partykularne Kwalifikacje autora Informacje o publikacji Większość zewnętrznych źródeł informacjii bezpośrednie cytaty są wyraźnie oznaczone i określone Choć z pewnością istnieje stronniczość w tradycyjnych publikacjach, drukowanie jest bardziej kosztowne i trudne do zrealizowania. Większość dużych wydawców ma obecnie na celu osiągnięcia zysku i nie będzie zaspokajać grup interesów ani wyraźnie wskazywać, gdy są one kierowane do grup interesów Kwalifikacje autora są prawie zawsze konieczne dla źródeł drukowanych. Tylko wykwalifikowani autorzy mogą uzyskać akceptację swoich rękopisów do publikacji. Publikacja informacji takich jak daty publikacji, wydawca, autor i redaktor są zawsze wyraźnie wymienione w publikacjach drukowanych Źródła, których autor użył lub odnosi się do nich w tekście mogą nie być wyraźnie podane w zasobach internetowych. Cel tekstu online, może być mylący. Strona, która wydaje się być rzeczowa może faktycznie być przekonująca i/lub zwodnicza. Nawet jeśli autora i cel witryny można określić, kwalifikacje autora nie zawsze są podane. Daty publikacji i aktualność informacji są wątpliwew Internecie. Data wymieniona na stronach internetowych może być datą wysłania, aktualizacji lub data może być w ogóle nie wymieniona Ćwiczenie: Proszę uważnie przeczytać i przeanalizować następujące źródła online: Jak krytycznie analizować źródła informacyjne 75 Odróżnianie czasopism naukowych od nie-naukowych: zestawienie i kryteria

74 Proszę także obejrzeć dwa krótkie filmy na YouTube: Identyfikowanie czasopism naukowych 77 Identyfikowanie źródeł konkretnych wiadomości 78 Praca domowa:powróć do obejrzanych filmów i skomentuj je na forum. Wyszukiwanie danych pierwotnych Dane główne są informacjami, które gromadzisz poprzez specjalizowane sondaże lub dyskusje grupowe. Aby upewnic się, że twoje badanie jest efektywne poświęć czas na zdefiniowanie swoich celów i zrozumienie problemu, który badasz. wybierz właściwą metodę Przeprowadź własne badanie za pomocą sondaży Sondaże mogą być klasyfikowane jako obserwacja lub sondaże ankietowe. 77 [ ] 78 [ ] 73

75 Obserwacja: takie sondaże mogą obejmować wizyty w różnych klasach. Sondaże obserwacyjne polegają na słuchaniu tego, co mówią ludzie na temat będący przedmiotem badania. Także Internet może stanowić doskonałą platformę dla sondaży obserwacyjnych poprzez analizowanie stron internetowych szkół/instytucji. Wywiad osobisty: ankieter kontaktuje się z pewną liczbą członków szkół, aby uzyskać informacje jakościowe i ilościowe. Informacja jakościowa:postrzega postawy uczniów wobec kursów, usług, szkół i zagadnień. Celem może być ujawnienie, dlaczego uczniowie lubią dany przedmiot, a nie lubią innych. Możnaby wykorzystać te informacje w planowaniu działań, technik oraz lekcji. Informacja ilościowa: jest uzyskiwana poprzez wywiad z pewną liczbą uczniów/nauczycieli w celu ustalenia, na przykład, ile osób prawdopodobnie weźmie udział w kursie. Ta informacja jest przydatna w przewidywaniu penetracji rynku, przyszłej pomocy i zysków. Sondaże obejmujące osobiste wywiady zawierają: - sondaże twarzą w twarz - wywiady grupowe (grupy docelowe) - ankiety pocztowe - ankiety online - badania reprezentacyjne. Ważne Po tym jak zadecydujesz, której metody sondażu użyjesz, musisz rozważyć wzorzec respondentów. Twój wzorzec może opierać się na doborze osób zgrupowanych poprzez elementy charakterystyczne, takie jak szkoła, obszar, wiek, płeć lub kurs, albo też, osoby te mogą być wybierane losowo jako populacja niezidentyfikowana. 74

76 Następny etap wymaga wyboru ilości uczestników sondażu, jaka będzie ci potrzebna ZASADA 79 : Im większy rozmiar grupy wzorcowej, tym bardziej możesz być pewny, że ich odpowiedzi wiernie odzwierciedlają odpowiedzi ogółu. Oznacza to, że dla danego poziomu ufności, im większy rozmiar grupy wzorcowej, tym mniejszy przedział ufności. Jednak zależność ta nie jest liniowa (tzn. podwojenie wielkości grupy wzorcowej nie zmniejsza o połowę przedziału ufności) Przedział ufności (zwany także marginesem błędu) jest liczbą plus-minus podawaną zazwyczaj przy ogłaszaniu wyników badania opinii publicznej w prasie czy telewizji. Poziom ufności mówi, na ile można być pewnym. Jest on wyrażany w procentach i przedstawia, jak często prawdziwy procent populacji, która udzieliła odpowiedzi kłamie w danym przedziale ufności

77 Ćwiczenie. Zanim skorzystasz z kalkulatora grupy wzorcowej, istnieją dwa pojęcia, które musisz poznać: przedział ufnościipoziom ufności. Proszę użyć Kalkulatora Grupy Wzorcowej 80 badanie: i przetestować swoje Określ rozmiar grupy wzorcowej Poziom ufności: 95% 99% Przedział ufności Populacja Licz Wyczyść Potrzebna grupa Ilustracja 7. Kalkulator Grupy Wzorcowej Znajdź przedział ufności Poziom ufności: 95% 99% Rozmiar grupy Populacja Procent Licz Wyczyść Przedział ufności Ilustracja 8. Kalkulator przedziału ufności

78 Ćwiczenie. Proszę przeprowadzić sondaż za pomocą Ankiet Online. Najlepszym miejscem na początek mogłoby być encuestafacil.com. projektować zbierać analizować Pewne zalety badań online 81 : Niski koszt: nie trzeba wynajmować ankieterów, ani marnować papieru, aby uzyskać dane. Prędkość: wyniki są uzyskiwane w realnym czasie. Precyzja: można wyeliminować błędy w danych wejściowych. Jakość i wiarygodność: wyeliminowani są pośrednicy (a przez to wszelka możliwa stronniczość); każdy respondent uczestniczy w czasie dogodnym dla siebie, a nie ankietera; dlatego jakość odpowiedzi ulega znacznej poprawie. Interaktywny charakter: to medium oferuje możliwość włączenia elementów multimedialnych niewyobrażalną w przypadku badań offline

79 Ogromny zakres: pozwala na ankietowanie segmentów populacji nieosiągalnych tradycyjnymi metodami. Dobry monitoring: możliwe jest śledzenie trendów w odpowiedziach, ponieważ dane są automatycznie przetwarzane i wyświetlane graficznie. Ważne: Generowanie danych pierwotnych może być kosztowne i potencjalnie bardziej ryzykowne niż zbieranea i porównywanie danych wtórnych. Analizuj i działaj na wynikach Jak tylko zakończysz swój sondaż, przychodzi czas na analizę odpowiedzi i uzyskanie odpowiedzi na pytania, które zadałeś na początku. Miej otwarty umysł i bądź obiektywny. Staraj się unikać prowadzenia badań po to, by udowodnić swoje z góry przyjęte założenia. Zapamiętaj te złote zasady, kiedy interpretujesz wyniki swojego badania: - błędne pytania tworzą błędne wyniki bądź uczciwy wobec siebie; - jeżeli to możliwe, prowadź rejestr osób badanych; jeśli będą one pomocne, można skontaktować się z nimi jako potencjalnymi klientami mogącymi uczestniczyć w twoich planach; - korzystaj z uzyskanych informacji, aby rozwijać swoje mocne strony, eliminować słabości i tworzyć nowe możliwości. 78

80 C. Cytuj, co znalazłeś w standardowym formacie Cytowanie lub dokumentowanie źródeł wykorzystywanych w badaniu naukowym służy dwóm celom: o wyraża właściwe uznanie autorom wykorzystanych materiałów, o pozwala tym, którzy czytają twoją pracę, powielić twoje badania oraz zlokalizować źródła, które wyszczególniłeś w odnośnikach. Świadome prezentowanie pracy innych osób jako swojej własnej jest plagiatem. Rozpocznij zbieranie swojego materiału i nie zapominaj o dokumentowaniu swojego badania naukowego. Korzystanie ze źródeł w pracy naukowej jest ważnym elementem budowania i wspierania swojej argumentacji. Istotną częścią procesu pisania jest dokumentowanie badań i uznanie poglądów innych. Powołuj się na swoje źródła Należy wymienić wszystkie źródła (zarówno w wersji drukowanej, jak i online) prawidłowo i w pełni, tak aby ci, którzy czytają twoją pracę, mogli znaleźć i odnieść się do twoich cytatów. Kiedy gromadzisz źródła 79

81 do swojego tematu, upewnij się, że zwróciłeś uwagę na następujące informacje dotyczące twoich cytatów 82. Dla źródeł papierowych: Autor Tytuł - podtytuł Edytor (jeśli wystepuje) Edycja Wolumen Miejsce publikacji Wydawca Data publikacji Ilość stron artykułu Dla źródeł online, także dodaj: Istnieje wiele programów zarządzania źródłami, między innymi: Zotero, EndNote, RefWorks, ProCite, CiteUlike, Connotea, Mendeley. Wybierając oprogramowanie do zarządzania bibliografią można rozważyć następujące czynniki: cena, tryb pamięci, źródła, z których można importować informacje, wyjście, łatwość użytkowania, integracja z oprogramowaniem do przetwarzania tekstu

82 Ćwiczenie. Proszę przejść do Citation machine 83 oraz użyć APA i MLA i omówić różnice w cytatach, jakie znalazłeś. Proszę skorzystać z forum. KSIĄŻKI / DOKUMENTY A P A 6 t h E d i t i o n DZIENNIKARSTWO MULTIMEDIA SOCIAL MEDIA Web Page Czasopismo A/V Media Blog Książka Praca skompilowana Magazyn Gazeta TV/Radio Web Image Online Dyskusja Podkast Informator Wywiad Zarządzenie Konferencja Praca naukowa KSIĄŻKI / DOKUMENTY Książka Praca skompilowana Uchwała Informator Zarządzenie Konferencja Web Dokument Praca naukowa DZIENNIKARSTWO M L A 7 t h E d i t i o n Czasopismo Magazyn Gazeta Baza Danych MULTIME DIA Web Image A/V Media TV/Radio SOCIAL MEDIA Online Dyskusja Listy e Wykład Blog Wywiad Podkast 83 Citation machine: 81

83 Ilustracja 9. Citation machine Ćwiczenie. Przeczytaj następujący dokument i skomentuj na forum: Cytowanie & dokumentowanie źródeł CO DLACZEGO Zawsze cytuj... Kiedy korzystasz z cudzych słów lub pomysłów. Cokolwiek przeczytałeś w każdym formacie. Cokolwiek zostało zaprezentowane lub wygłoszone, jak przemowy, wykłady, osobiste wywiady, wystąpienia, itp. Inne dzieła jak filmy, muzyka, teksty piosenek, dane, oprogramowanie, kody, itp., które są własnością intelektualną innych.. Cytowanie swoich źródeł Pomoga ci uniknąć posądzenia o plagiat. Pozwala odnaleźć twojemu czytelnikowi twoje źródła. Dostarcza dowodów twoim argumentom i dodaje wiarygodności. Jest ważną częścią procesu naukowego. Pokazuje on, że odnosisz się do danej osoby, zgadzasz z nią, dodajesz coś do tego, co ktoś uprzednio powiedział. 82

84 STYL Zapytaj swojego instruktora, który styl cytowania on/ona preferuje. Jeśli instruktor nie ma żadnych preferencji, wybierz styl i trzymaj się go. Oto kilka stylów do wyboru... APA: American Psychological Association, często używany w naukach społecznych Chicago/Turabian: często używany w naukach społecznych i humanistycznych CBE: Council of Biology Editors, często używany w naukach przyrodniczych MLA: Modern Language Association, często używany w sztuce i naukach humanistycznych s PISANIE Przytaczając: Używanie dokładnych słów autora. Przytaczaj, gdy oryginał jest trudny do przeformułowania lub oryginał jest tak dobry, że chcesz zachować język. Zawsze używaj "cudzysłów" i cytuj. Podsumowując:Streszczanie oryginalnych słów/myśli bez zmiany ich znaczenia. Zasadniczo,prezentowanie tych samych informacj w pigułce. Użyj własnych słów i zawsze cytuj. Przekształcanie słów/myśli autora, bez zmiany ich znaczenia. Parafrazy zazwyczaj maja tę samą długość jak oryginał. Użyj swoich własnych słów i zawsze cytuj. JAK TO ROBIĆ Używajw tekściecytatów(cytaty w nawiasach, przypisy, itd.), aby wyraźnie odróżnićswoje myśli i słowa od innych. Użyj cytatów kompletnych na zakończenie twojej pracy. Zobacz postawy formatów stylów cytowania dla APA, Chicago i/lub MLA Zawsze odnoś się do najświeższej wersji przewodnika stylu cytowania. USZCZĘDZACZE CZASU I INNE WSKAZÓWKI Zachowaj ślady swoich cytatów podczas prowadzonego badania abyś nie musiał później ich odnajdować ponownie Wypróbuj program zarządzania bibliografią (np., Endnote). Bądź pewny, ze zaznaczyłeś swoje notatki jako przytoczenia, streszczenia i parafrazy lub swoje własne myśli, żebyś wiedział, które z nich będą wymagały później cytowania. Jeśli masz pomocnika, kolegę itp. pomagającego ci w edycji twojej pracy, upewnij się czy nie jest ona przeedytowana. Powierzenie komuś przepisywania całych fragmentów lub zmieniania twojego pisania tak bardzo, że nie odzwierciedla ono oryginału, zazwyczaj nie jest dobre. 83

85 co ze źródłami online? Zawsze traktuj źródła online tak, jak traktowałbyś źródła drukowane czy inne. Nawet jeśli jest to źródło online musisz powołać się na nie, jeżeli korzystałeś z jakichkolwiek jego słów, idei, statystyk, danych, itp. zawsze Zapisz URL stron, datę kiedy była opublikowana, oraz datę swojego dostępu, jak również autora, tytuł, sponsora itd. Będziesz potrzebować tych informacji do swojego kompletnego cytowania. Próbuj wykorzystywać najlepsze i najistotniejsze źródła dla twojej pracy badawczej. Źródła online są czasem łatwiej dostępne niż drukowane, ale wybieraj swoje źródła bazując raczej na jakości i ważności niż na wygodzie nigdy Nie kopiuj i nie wklejaj niczego bez przypisania źródła. Nie znajduj gotowej pracy online (czy gdziekolwiek indziej) i nie zamieniaj jej w swoją własną. (Oczywiste, ale ludzie ciągle są przyłapywani na robieniu tego). Text from: winter 2004 UCLA Library 84

86 D. Napisz i zaprezentuj swoją pracę naukową Praca (Microsoft Word / OpenOffice Writer) Tytuł: musi być on na tyle ciekawy, aby zaintrygować czytelnika i zachęcić go do przeczytania tekstu, a jednocześnie powinien być konkretny, i opisywać zawartość pracy. Autor: powinieneś napisać o swoich afiliacjach 84 Abstrakt: praca powinna zawierać abstrakt. Abstrakt piszemy na koniec, kiedy tekst jest już gotowy, a zamieszczamy go pod tytułem, mniejszą czcionka (10 punktów). Abstrakt nie powinien być dłuższy niż 150 słów (zazwyczaj ma 5-8 zdań). Treść powinna zawierać odpowiedź na pytania: Jaki jest temat pracy? Jaki jest jej problem badawczy i teza? Jakie zostały zastosowane metody badań? Co osiągnąłeś? Wprowadzenie: wstęp powinien zachęcać czytelnika do przeczytania kolejnych paragrafów, zatem pamiętaj, by zawrzeć w nim haczyk, który zainteresuje odbiorcę. Wskaż, jaki to interesujący problem badawczy podejmuje Twój tekst i dlaczego może okazać się atrakcyjny także dla czytelnika. (Można zacząć od anegdoty, cytatu.). Jasno wskaż, jaki jest cel tekstu; co masz zamiar w nim osiągnąć; dlaczego podjąłeś daną tematykę? Wskaż czytelnikowi kontekst Twoich rozważań i ich znaczenie. Wskaż, kto podejmował badania na ten temat, które z nich są najnowsze i najważniejsze dla Twojej pracy. We wstępie przedstaw stan badań nad podejmowanym przez Ciebie problemem (kto się nim zajmował, określ, jakie były wyniki tych badań, w jakim sensie Twoje badania są kontynuacją, rozwinięciem czy novum omawianego problemu oraz dlaczego i w jakim zakresie ten problem zasługuje i wymaga dalszych badań). Omów wykorzystaną literaturę i udowodnij, że jesteś zorientowany w przedmiocie. 84 Luis Ochoa Siguencia, Radomska Szkoła Wyższa, 85

87 Wskaż, co zawierają kolejne części Twojego tekstu narysuj czytelnikowi mapę, która pomoże mu przejść przez Twój tekst. Metoda: określ, jakie źródła stanowią Twój materiał badawczy (prasa, ikonografia, film, dokument, kronika, listy, pamiętniki, wywiady, itp.). Wskaż, jaka metoda lub teoria została przez Ciebie zastosowana dla zanalizowania i interpretacji materiału badawczego. Jakie są jej ewentualne ograniczenia? Streść ową metodę/teorię. (W przypadku badań archiwalnych wchodzi w grę krytyka zewnętrzna i wewnętrzna źródła ustalenie autentyczności i wiarygodności.) Prezentacja i analiza źródeł: dobrze jest podzielić tekst właściwy publikacji na mniejsze części, jednolite treściowo i opatrzone własnymi tytułami. Stwarza to wrażenie, że piszący dobrze panuje nad tekstem i wie, co chce napisać. Poza tym znacznie ułatwia to czytanie. Analiza źródła to podstawowa i główna część Twojej pracy, która ma wskazać na znajomość rzemiosła historycznego. Analiza zaczyna się od szczegółowego opisu źródła ( głębokie odczytanie ). Argumenty i interpretacja: główna część pracy to interpretacja źródła. Głębokie odczytanie źródła (analiza) powinno podpowiedzieć teorię, która może zostać zastosowania w procesie interpretacji. W tej części powinniśmy umieścić nasze własne wyniki badań (grafika, ilościowe, jakościowe wyniki badań). Wnioski: we wnioskach dokonujemy podsumowania tekstu: przypominamy cel referatu, tezę, streszczamy krótko argumenty i wskazujemy na płynące z nich wnioski. Podsumowanie powinno wykazać, że problem zawarty w tytule został rozwiązany, a teza obroniona. Bibliografia: praca musi zawierać bibliografię sporządzoną w porządku alfabetycznym. 86

88 Ćwiczenie: Zawarte w tym przewodniku uwagi dotyczą typu pracy zaliczeniowej, którą można określić jako pracę badawczą. Pamiętaj, że piszesz pracę, która będzie stanowiła podstawę zaliczenia Kursu Olarex, praca ta musi zatem spełniać dwa wymogi: 1) musi podejmować zagadnienia nawiązujące do tych, przerabianych na zajęciach, oraz 2) pokazywać twoją umiejętność łączenia pracy badawczej (zbieranie, krytyka i analiza źródeł) z wykorzystaniem teorii w procesie interpretacji. Nie obawiaj się włączać własnych pomysłów. Nie stosuj metody nożyczek i kleju (przepisywanie i łączenie fragmentów z innych tekstów). Unikaj plagiatów! Plagiat polega na włączeniu cudzego tekstu do własnej pracy bez wskazania na prawdziwe źródła. Cytowanie ustępów z innej pracy nie jest plagiatem, jeśli podaje się pełną informację dotyczącą autora i dzieła. Układ graficzny czcionka: Times New Roman rozmiar: 12 punktów odstęp między wierszami: 1.5 margines lewy/prawy 3.17 margines górny/dolny : 2.54 ilość stron:minimum 5 stron standardowego maszynopisu Jak zaprezentować swoją pracę badawczą [Prezentacja PowerPoint / Open Office Impress] Prezentacja polega na publicznym wystąpieniu, gdzie osoba występująca posługuje się materiałami wizualnymi w trakcie swojej wypowiedzi 87

89 Wskazówki Na slajdach nie powinien znajdować się cały tekst prezentacji, a tylko jej najważniejsze elementy. Można ograniczać się do haseł, stosować wypunktowanie. Dobrze jest stosować tabele, wykresy, rysunki, które wzbogacają i uatrakcyjniają prezentację, ale w taki sposób, aby nie przysłoniły one sensu prezentacji. Nie mogą być za bardzo skomplikowane. Nie należy czytać tekstu ze slajdów. Ma on być wygłoszony. Kolor tła nie może przeszkadzać w odczytaniu tekstu przez widownię, tzn. złym pomysłem jest umieszczanie czarnego tekstu na granatowym tle, dobrym natomiast czarny tekst na jasnym tle. Tło powinno być jednolite i jednakowe dla wszystkich slajdów. Nie należy stosować jaskrawych kolorów. Nie należy przesadzać z ilością slajdów. Przy zbyt dużej liczbie istnieje prawdopodobieństwo, że nie zdążysz zaprezentować wszystkich. Przy zbyt małej wywołasz niedosyt widowni. Układ Slajd początkowy - powinien na nim znajdować się tytuł prezentacji, a także imię i nazwisko prezentera, nazwa instytucji, którą reprezentuje. Wprowadzenie do tematu prezentacji - przedstawienie problemu, sformułowanie definicji itp. Rozwinięcie tematu prezentacji - bardziej szczegółowe przedstawienie poruszanego problemu. Podsumowanie i wnioski. Slajd końcowy - zawiera tytuł, podziękowanie za uwagę, imię i nazwisko prezentującego, nazwę instytucji, którą reprezentuje, dane kontaktowe. 88

90 3.2. ICT enhanced Research and Professional Development TIK udoskonalone badania naukowe i rozwój zawodowy Kurs w języku angielskim ICT ENHANCED RESEARCH AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT has been designed as an instrument of support for the participants in their attempt for including extra ICT competences and skills in their workplace. The continuing development of ICT skills among teachers is crucial to promoting positive educational outcomes for pupils / students. The knowledge of when, where, how and why to make use of the new technologies in teaching is crucial. ICT will become inextricably linked, integrated and embedded into all aspects of education and training and have a positive impact on learning processes and outcomes. Course Outcomes: By the end of this course, students/teachers will better understand the research process and the rules that guide it, including the identification of a topic, planning a lesson, preparation of a research proposal and final research report. The course has been divided into four parts that provide a simple and effective strategy for finding information for a research activity and documenting the sources you find. Depending on the topic and the familiarity with the library, the participant may need to rearrange or recycle the steps proposed during the course. Course overview Part 1: Identify and develop your topic Part 2: Find background information Part 3: Cite what you find using a standard format Part 4: Write and present your research 89

91 Target groups: Students, teachers and school staff interested in using ICT for research and professional development purposes Preliminary requirements: Some knowledge and insight into Information and Communication Technology in Education and the workplace. Read: How to Write a Good Paper in Computer Science and How Will It Be Measured by ISI Web of Knowledge 85 Finishing Course Requirements: Obligatory activities on the Moodle / Internet platform: 75% [Participation in online discussion forums. Participants to the course will be expected to post comments and responses to an online forum] Final work: 25% [Participants will be expected to write a research paper and make a Power Point presentation and post it in Olarex Moodle platform. A. Identify and develop your topic To identify and develop your topic it is important to have defined the objective of your research. Set your research objectives The scope of your research is determined by what you want to achieve (your objectives) and the types of decisions it needs to help you make. Before you get started it is essential to define your objectives. This is the most important part of the process and will avoid wasting time and effort in later stages. 85 [ ] 90

92 What is the purpose of the research? What information is being sought? How will the information be used? Figure 1: Objective questions: a. What is the purpose of the research?. What information is being sought?. How will the information be used? Formulate the objective: Your objectives should follow the SMART rule to be more likely to succeed. This is because: Your objective should be clear (Specific) so you know exactly what needs to be achieved. You can tell when it has been achieved (Measurable) because you have a way to measure completion. Is likely to happen because it is an event that is Achievable. Before setting an objective you should analyse relevant factors such as resources and you time to ensure that it is Realistic. Finally the Timescale element provides a deadline which helps you, focus on the tasks required to achieve the objective. 91

93 Timescale Specif Realistic Measurable Achievable Figure 2: SMART rule: Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time scaled Example: Organisations, businesses and people set objectives everyday often without realising it. If they test their objectives against the SMART principle, they will increase their chances of success. Once a SMART objective has been set, the next step is to write a plan detailing, how the objective will be achieved 86 A software company would like to increase its sales so it has set an objective to increase its market share to 3% in 12 months. Element How does the objective include this element Specific The objective specifically states that the firm would like to increase its market share instead of something general like be more profitable Measurable The objective specifically states that the firm would like to increase its market share to 3%. Stating the percentage provides something that can be measured to show whether the objective has been achieved or not 86 Smart objectives, Learn marketing net: For Marketing Learners Globally, [ ] 92

94 Achievable Before setting the objective the firm should have assessed its capabilities and its marketing environment to ensure that the objective is achievable Realistic Before setting a 12 month deadline for the objective the firm should have reviewed its resources, employees, competitors and current market share to ensure that an increase in market share to 3% in 12 months is realistic Timescale This element is achieved by the objective including a 12 month timescale Figure 3. Example objective from a fictional software company, to illustrate how to apply the SMART objective principle87 Select a Research Topic You as a teacher / facilitator should be able to select the research topic needed for using during the lessons or maybe for a conference paper. Here we invite you to ask your facilitator [in this specific course] to help you in the research topic. He/she is often the best guide in helping you select an appropriate academic research topic, especially one which will satisfy the requirements of the course. Instructors often suggest topics in class or in the course syllabus. Remember that these ideas are typically broad suggestions. They may need to be narrowed in order to make them feasible term paper topics. Example: If your search term was ICT, and if you are using Google - Advanced search, you would use the available pull down options to limit:

95 LANGUAGE: Return pages written in English DOMAIN: Only return results from the site or domain edu OCCURRENCES: Return results where my terms occur in the title of the page Click on the search button Figure 4. In this fashion, you might find Institute for Creative Technologies 88 with its extensive educational material. Exercise: Please go to Google Advanced Search and practice with two topics of your interest and comment on the forum 89 : Find pages with: all these words: [Type the important words: tricolor rat terier] this exact word or phrase: [Type the important words: tricolor rat terrier] any of these words: [Type OR between all the words you want: miniature OR standard] 88 ict.usc.edu

96 none of these words: [Put a minus sign just before words you don't want: -rodent, -"Jack Russell"] numbers ranging from: to [Put 2 periods between the numbers and add a unit of measure: lb, $300..$500, Then narrow your results by... language: [Find pages in the language you select]. region: [Find pages published in a particular region]. last update: [Find pages updated within the time you specify]. site or domain: [Search one site (like wikipedia.org ) or limit your results to a domain like.edu,.org or.gov] terms appearing: [Search for terms in the whole page, page title, or web address, or links to the page you're looking for]. SafeSearch: off - moderate - strict [Tell how much explicit sexual content to filter]. reading level: view the level info]. [Find pages at one reading level or just file type: [Find pages in the format you prefer]. usage rights: [Find pages you are free to use yourself]. 95

97 You can also... Find pages that are similar to, or link to, a URL Search pages you've visited Use operators in the search box Customize your search settings State your topic idea as a question. Before you can find the right question to ask, you need some context or background about your topic. If you are interested in finding out about use of ICT by college students, you might pose the question: Example: What effect does use of ICT have on the final achievements of college students?" "What effect does use of ICT have on the final achievements of college students?" In this case they are ICT, student achievements, and college students. Figure 5: Identify the main concepts or keywords 96

98 Develop your topic Test the main concepts or keywords in your topic by looking them up in the appropriate background sources or by using them as search terms in the search machines and in periodical indexes. If you are finding too much information and too many sources, narrow your topic by using the and operator: ICT and education and college students, for example. Finding too little information may indicate that you need to broaden your topic. For example, look for information on students, rather than college students. Link synonymous search terms with or: ICT or New technology or Internet. Using truncation with search terms also broadens the search and increases the number of items you find Important: After finishing this first part you will be able to: have a clear idea about your topic Set up Objectives: (SMART rule) Do a first approach to the secondary sources 97

99 B. Find background information Conducting a successful research study involves four separate stages: checking if the same or similar research has been carried out in the past reviewing any existing relevant data determining when the information is needed and how much you can spend to obtain it deciding how the data will be used, and by whom Once you have identified the main topic and keywords for your research, find one or more sources of background information to read. These sources will help you understand the broader context of your research and tell you in general terms what is known about your topic. Primary Types of data Secondary 98

100 Figure 6. Find out what information already exists Important: Existing information (for example census statistics) is known as secondary data and primary is the collection of new data. Secondary data research: Information you need can be found in internal company records, libraries or official sources. The secondary information falls into two areas: Official: This includes information gathered and published by federal, state and local government agencies. The largest collection of web sources providing statistics, compiled by Karen Blakeman of RBA Information Services 90. This includes census data, trade and industry data, demographic statistics down to a suburb level and changes in social trends Non official: This covers data which can be obtained from sources such as the internet, newspapers, magazines, reference books, trade directories, trade associations, banks, universities, technical colleges, research institutions and publications from market research organizations. The most common background sources are encyclopaedias and dictionaries from the print and on-line reference collection. Class textbooks also provide background information Read the background information and note any useful sources (books, journals, magazines, etc.) listed in the bibliography at the end of the encyclopedia article or dictionary entry. The sources cited in the bibliography are good starting points for further research. Look up these sources in catalogues and periodical indexes. Check the subject headings listed in the subject field of the online record for these books and articles. Then do subject searches using those subject headings to locate additional titles. Remember that many of the books and articles you find will themselves have bibliographies. Check these bibliographies for additional useful resources for your research. 90 Blakeman, K. (2012, June 27). Statistics. Retrieved from 99

101 By using this technique of routinely following up on sources cited in bibliographies, you can generate a surprisingly large number of books and articles on your topic in a relatively short time. Find and search the individual online catalogues of many libraries around the world directly using Libdex 91 : Exercise: Nearly everyone is aware of and uses Google and its branches, Google Scholar, Google Books, Google News, YouTube, etc., to search and find information on the open Internet. C. Please search for your topics using the followingonline tools: Search engines: Alta Vista 92, Bing 93, Google 94, Hotbot 95, Yahoo! Search 96 Subject portals: Librarians' Index to the Internet 97, WWW Virtual Library 98 Multi-engine searching: MetaCrawler 99 Comparison chart: Search Engine Features Directory of library across the world as well as an extensive collection of books:

102 D. Evaluate what you find Evaluating the authority, usefulness, and reliability of the information you find is a crucial step in the process of library research. Before you start to read a source or spend time hunting for it, consider the author, the title of the work, the summary, where it is, and the timeliness of the entry. You may also want to look at the keywords to see what other categories the work falls into. Evaluate this information to see if it is relevant and valid for your research. Dana Lynn Driscoll and Allen Brizee (2010), propose some important steps how evaluate the material in the source as you read through it 101 : Read the preface--what does the author want to accomplish? Browse through the table of contents and the index. This will give you an overview of the source. Is your topic covered in enough depth to be helpful? If you don't find your topic discussed, try searching for some synonyms in the index. Check for a list of references or other citations that look as if they will lead you to related material that would be good sources. Determine the intended audience. Are you the intended audience? Consider the tone, style, level of information, and assumptions the author makes about the reader. Are they appropriate for your needs? Try to determine if the content of the source is fact, opinion, or propaganda. If you think the source is offering facts, are the sources for those facts clearly indicated? Do you think there's enough evidence offered? Is the coverage comprehensive? (As you learn more and more about your topic, you will notice that this gets easier as you become more of an expert.) Is the language objective or emotional? 101 The full text you can find at: 101

103 Are there broad generalizations that overstate or oversimplify the matter? Does the author use a good mix of primary and secondary sources for information? If the source is opinion, does the author offer sound reasons for adopting that stance? (Consider again those questions about the author. Is this person reputable? Check for accuracy How timely is the source? Is the source 20 years out of date? Some information becomes dated when new research is available, but other older sources of information can be quite sound 50 or 100 years later. Do some cross-checking. Can you find some of the same information given elsewhere? How credible is the author? If the document is anonymous, what do you know about the organization? Has it been peer reviewed i.e. checked by other experts in the field? Are there vague or sweeping generalizations that aren't backed up with evidence? Are arguments very one-sided with no acknowledgement of other viewpoints? 102

104 Some important aspects you should be aware of 102 : Print sources Internet sources Publication Process Go through an extensive publication process that includes editing and article review. The process has fact-checkers, multiple reviewers, and editors to ensure quality of publication Anyone with a computer and access to the Internet can publish a website or electronic document. Most web documents do not have editors, fact-checkers, or other types of reviewers Authorship and Affiliations Clearly indicate who the author is, what organisation(s) he or she is affiliated with, and when his or her work was published Authorship and affiliations are difficult to determine on the Internet. Some sites may have author and sponsorship listed, but many do not Sources and Quotations Most external sources of information and direct quotations are clearly marked and identified Sources the author used or referred to in the text may not be clearly indicated in an Internet source. Bias and Special Interests While bias certainly exists in traditional publications, printing is more expensive and difficult to accomplish. Most major publishers are out to make a profit and will either not cater to special interest groups or will clearly indicate when they are catering to special interest groups The purpose of the online text may be misleading. A website that appears to be factual may actually be persuasive and/deceptive. Author Qualifications Qualifications of an author are almost always necessary for print sources. Only qualified authors are likely to have their manuscripts accepted for publication. Even if the author and purpose of a website can be determined, the qualifications of the author are not always given

105 Publication Information Publication information such as date of publication, publisher, author, and editor are always clearly listed in print publications Dates of publication and timeliness of information are questionable on the internet. Dates listed on websites could be the date posted, date updated, or a date may not be listed at all. Exercise: Please analyse and read the following online sources carefully: How to Critically Analyse Information Sources 103 Distinguishing Scholarly from Non-Scholarly Periodicals: A Checklist of Criteria 104 Please also watch two short films on YouTube: Identifying scholarly journals 105 Identifying substantive news source 106 Home work: make a resume of the films watched and comment on the forums [ ] 106 [ ] 104

106 1. Primary data research Primary data is the information you gather through specialised surveys or group discussions. To make sure your research is effective Take time to define your objectives and understand the problem you are researching. Choose the right methodology Do your own research through surveys Surveys can be categorized as either observation or interview surveys. Observation: These surveys could include a visit to different classrooms. Observational surveys include listening to what people say about the researched topic. The internet may also provide an excellent platform for observational surveys by studying the websites of schools / institutions. Personal interview: An interviewer contacts a number of school members to obtain qualitative and quantitative information. Qualitative information: looks at student s attitudes towards the courses, services, schools and issues. The aim may be to reveal why students like a subject and dislike others. You would use this information in planning activities, techniques and lessons. Quantitative information: is obtained by interviewing numbers of students / teachers to determine for example how many will probably follow a course. This information is useful in predicting market penetration, future assistance and profits. 105

107 Surveys involving personal interviews include: - face-to-face surveys - group interviews (focus groups) - post or mail surveys - online surveys - survey samples. Important: After you ve decided which survey method to use you need to consider the sample of respondents. Your sample can be a selection of people grouped by a characteristic such as type of school, area, age, sex or course; or they could be chosen at random to typify the unidentified population. The next step requires choosing the number of survey respondents that you need. The next step requires choosing the number of survey respondents that you need 106

108 RULE 107 The larger your sample size, the more sure you can be that their answers truly reflect the population This indicates that for a given confidence level, the larger your sample size, the smaller your confidence interval. However, the relationship is not linear (i.e., doubling the sample size does not halve the confidence interval) The confidence interval (also called margin of error) is the plus-or-minus figure usually reported in newspaper or television opinion poll results. The confidence level tells you how sure you can be. It is expressed as a percentage and represents how often the true percentage of the population who would pick an answer lies within the confidence interval. Exercise: Before using the sample size calculator, there are two terms that you need to know: confidence interval and confidence level. Please use Sample Size Calculator 108 and test your research: Determine Sample Size Confidence Level: 95% 99% Confidence Interval Population Sample size needed Calculate Clear Figure 7. Sample size calculator

109 Find Confidence Interval Confidence Level: 95% 99% Sample Size Population Percentage Calculate Clear Confidence Interval Figure 8. Confidence Interval calculator Exercise: Please conduct a survey using Online surveys. The best place to start could be encuestafacil.com. Design Collect Analyze 108

110 Some of the advantages of online research 109 : Low cost: It is no longer necessary to hire interviewers, nor use paper to obtain data. Speed: Results are obtained in REAL TIME Precision: Errors in data input eliminated Quality and reliability: Intermediaries are eliminated (and thus any possible bias). Each respondent participates at a time convenient for them, not for the interviewer. Therefore, the quality of the responses vastly improves. Interactive nature: This medium offers the advantage of including multimedia elements inconceivable in offline research. Great scope: Allows you to interview a segment of the population who are difficult to reach through traditional methods. Good monitoring: It s possible to observe trends in the response, given that the data is automatically processed and displayed graphically. Important: Generating primary data can be costly and potentially more risky than the collection and collation of secondary data

111 Analyse and act on the results Once you ve finished your survey it s time to analyse the responses and get the answers to the questions you asked at the beginning. Keep an open mind and be objective. Try to avoid conducting research to prove your preconceived ideas. Remember these golden rules when interpreting the findings of your research: flawed questions produce flawed results be honest with yourself Where possible, keep a record of the people surveyed. If they are supportive you can contact them as prospective customers should you proceed with your plans. Use the information you have obtained to develop your strengths, eliminate your weaknesses and create new opportunities. C. Cite what you find using a standard format Citing or documenting the sources used in your research serves two purposes, it gives proper credit to the authors of the materials used, it allows those who are reading your work to duplicate your research and locate the sources that you have listed as references. 110

112 Knowingly representing the work of others as your own is plagarism. Start collecting your material and do not forget Documenting your research Using sources in your research paper is an important part of building and supporting your argument. An essential part of the writing process involves documenting your research and acknowledging the ideas of others. Cite your sources You should cite all sources (both printed and online) correctly and fully so that those who read your work can find and refer to your citations. When you are gathering sources for your topic, make sure that you note the following information for your citations 110 For paper resources: Autor Title - subtitle Editor (if any) Edition Volume Place of publication Publisher Date of publication Page numbers of article

113 For online resources, also add: There are many reference management software tools available including: Zotero, EndNote, RefWorks, ProCite, CiteUlike, Connotea, Mendeley among others. When choosing bibliographic management software you may consider the following: the price, storage mode, source from which it can import information, the output, the ease of use, the integration with text processing software. Exercise: Please go to the Citation machine 111 and use APA and MLA and discuss the differences in citation you find. Please use the forum. A P A 6 t h E d i t i o n BOOKS / DOCUMENTS JOURNALISM MULTIMEDIA SOCIAL MEDIA BWeb Page Journal A/V Media Blog 111 Citation machine: 112

114 Book Compiled Work Reference Work Government Magazine Newspaper TV/Radio Web Image Online Discussion Podcast Interview Conference Academic work BOOKS / DOCUMENTS Book Compiled Work Chapter Reference Government Conference Web Document Academic Work M L A 7 t h E d i t i o n JOURNALISM MULTIMEDIA SOCIAL MEDIA Journal Magazine Newspaper Database Web Image A/V Media TV/Radio Online Discussion Letters s Lecture Blog Interview Podcast Figure 9. Citation machine Exercise: Read the following document and comment on the forums: 113

115 CITING & DOCUMENTING SOURCES pdf WHAT WHY Always cite... When you use someone else s words or ideas. Anything that you read in any format. Anything presented or spoken, like speeches, lectures, personal interviews, performances, etc. Other works like films, music, song lyrics, data, programming code, etc. that are the intellectual property of others. Citing your sources Helps you avoid accusations of plagiarism. Allows your readers to find your sources. Provides evidence for your arguments & adds credibility. Is an important part of the scholarly process. It demonstrates that you are responding to this person, agreeing with that person, adding to what someone previously said STYLE Ask your instructor which citation style he/she prefers. If the instructor has no preference, choose a style and stickwith it. A few styles to choose from are... APA: American Psychological Association, often used in the social sciences Chicago/Turabian: often used in the social sciences and humanities CBE: Council of Biology Editors, often used in the life sciences MLA: Modern Language Association, often used in the arts and humanities WRITING Quoting: Using the author s exact words. Quote when the original is difficult to rephrase, or the original is so good, that you want to preserve the language. Always use quotations marks and cite it. Summarizing: Condensing the original words/ideas without altering the meaning. Basically, presenting the same info in a nutshell. Use your own words and always cite it. Paraphrasing: Restating the author s words/ideas without altering the meaning. Paraphrases are usually around the same length as the original. Use your own words and always cite it. 114

116 HOW TO S Use in-text citations (parenthetical citations, footnotes, etc.)to clearly distinguish your thoughts and words and those ofothers. Use complete citations at the end of your work. See the citation style format basics for APA, Chicago and/ormla Always refer to the most recent edition of the citation style guide. TIME SAVERS & OTHER TIPS Keep track of your citations as you research so you don thave to find them again later. Try bibliographic management software (e.g., Endnote). Be sure to mark your notes as quotes, summaries, paraphrases or as your own thoughts so you know what needs to be cited later. If you have a tutor, friend, etc. help edit your paper, be sure she s not over-editing. Having someone rewrite entire passages or change your writing so much that it no longer reflects your original usually isn t ok what about online sources? Always treat online sources as you would print or other sources. Even if it s online, you must cite the source if you used any of it s words, ideas, statistics, data, etc. always Record the site s URL, the date it was published, and the date that you accessed it as well as the author, title, sponsor etc. You ll need this information for your complete citation. Try to use the best and most relevant sources for your research. Online sources are sometimes easier to access than print, but choose your sources based on quality and relevance rather than convenience. never Copy and paste anything without attributing the source. Find a paper online (or anywhere) and turn it in as your own. (Obvious, but people get caught doing this all the time.) Text from: winter 2004 UCLA Library 115

117 D. Write and present your research How to write your research: The paper (Microsoft Word / Openoffice Writer) Title: It must be interesting enough to intrigue the reader and encourage reading of the text, and at the same time it should be definite and describe the contents of the papers. Author: You should write your affiliation 112 Abstract: The paper should contain an abstract. This is written at the end, when the text is ready, and we locate it under the title, with smaller font (10 points). The abstract should not be longer than 150 words (usually 5-8 sentences). The content should include the answers for the questions: What is the work about? What is its research problem and thesis? What research methods were used? What did you achieve? Introduction: The introduction should encourage the reader to read the next paragraphs, therefore remember to include some "catch" in it that will interest the recipient. Indicate, what interesting research problem your writing covers and why it may be attractive also for the reader. (You can start with an anecdote, citation.) Clearly indicate the purpose of the text, what you are seeking to achieve in it, why you took this particular subject? Point the reader to the context of your considerations and their significance. Indicate who undertook research in this subject, which are the latest and the most important for your work. Present in the introduction the state of research regarding the problem taken by you (who dealt with it, what were the results of these studies, how much your studies are the continuation, development of the described problem and why - and to what extent - the problem deserves and requires the further study). Discuss the deployed literature and prove that you are knowledgeable in the subject. Indicate what the following parts of your text contain - "draw" a map for a reader that will help him to go through your text. 112 Luis Ochoa Siguencia, Radomska Wyzsza Szkola, 116

118 Methodology: Determine what sources your research material is from (newspaper, iconography, film, documentary, chronicles, letters, diaries, interviews, etc.). Indicate which method or theory has been used by you to analyze and interpretation of the research material. What are the possible restrictions, if any? Summarise this method/ theory. (In case of archival research the external and internal criticism of source is at stake - to establish the authenticity and credibility.) Presentation and analysis of the sources: It is good to share the relevant text of publication in smaller parts, thematically uniform with their own titles. It gives the impression that the writer of the text controls it well and knows what he wants to write. In addition, it is much easier to read. The analysis of the source is the basis and the main part of your work, which shall point out your historical knowledge. The analysis starts from the detailed description of the source ("deep reading"). Argument and interpretation: The main part of the paper is the interpretation of the source. "Deep reading" of the source (analysis) should suggest a theory which can be used in the process of interpretation. In this part we should put our own research results ( graphics, quantitative, qualitative findings. Conclusion: In the conclusion we make a summary of the text: we remind the purpose of the paper, thesis, briefly summarize the arguments and point the arising conclusions. The summary should demonstrate that the problem contained in the title has been resolved, and the thesis defended. Bibliography: The paper must include a bibliography compiled in alphabetical order. Exercise: The notes included in this guide refer to the type of term papers, that can be defined as a research paper. 117

119 Remember that you are writing a paper that will be the basis for credit of Olarex course, therefore it must meet two requirements: 1) it must take the questions referring to those worked in the classroom, and 2) must present your ability to connect research (collecting, criticism and analysis of the sources) with using the theory in interpretation process. Do not be afraid to incorporate your own ideas. Do not use the method of "scissors and glue" (rewriting and combining of other text fragments). Avoid plagiarism! This is the inclusion of someone else s text into your paper without any indication to the true source.... Citation of the other papers is not plagiarism, if you give the full reference to the author and the writing. Graphic layout font: Times New Roman size: 12 points line spacing: 1.5 left / right: margin 3.17 upper / lower margin : 2.54 numbered pages: minimum 6 pages of standard manuscript How to present the research: Presentation (Power Point / Open office impress) Presentation involves public speaking, where the presenter uses some visual materials during the speech. Guidelines The entire text of presentation should not be on the slides, rather the most important elements. You should limit this to keywords and apply bullet points. It is good to use tables, charts, drawings, which enrich and liven up the visual presentation. However use them in such a way that they do not override the meaning of presentation. They cannot be too complicated. 118

120 Do not read the text of the slides. It shall be spoken.( I don t understand needs rephrasing) Background color cannot interfere with the reading of the text by the audience, e.g. it is a bad idea to insert a black text on a dark blue background, and good idea to put the black text on a light background. The background should be uniform and the same for all the slides. Do not use gaudy colors. Do not overdo the number of slides. When there are too many slides you can have not enough time to present all of them, if there are too few you may make your audience feel lacking in knowledge Layout Initial slide - there should be the title of the presentation, as well as the presenter's name, name of the institution he/she represents. Introduction to the presentation subject - the presentation of the problem, formulation of definitions, etc. Development of the presentation subject - more detailed presentation of discussed problem. Summary and conclusions. The final slide - contains the title, thanks for attention, the presenter's name and surname, the name of the institution he represents, contact data. 119

121

122 3.3. TIC investigación mejorada y desarrollo profesional TIK udoskonalone badania naukowe i rozwój zawodowy Kurs w języku hiszpańskim TIC Investigación Mejorada y Desarrollo Profesional ha sido diseñado como un instrumento de soporte a los participantes en su intento de obtener competencias TIC y habilidades extra en su entorno laboral. El desarrollo continuo de las habilidades en TIC entre los profesores es crucial para propiciar resultados positivos en los estudiantes. El conocimiento sobre cuándo, dónde, cómo y por qué utilizar las nuevas tecnologías en la enseñanza es crucial. Las TIC se relacionan de manera inextricable, integrada y embebida en todos los aspectos de la educación y la formación, teniendo un impacto positivo en los procesos de aprendizaje y sus resultados. Resultados del curso: Al finalizar este curso, los estudiantes y profesores entenderán mejor el proceso de investigación y las reglas que lo rigen, incluyendo la identificación de un tema, planificación de una lección, preparación de una propuesta de investigación y redacción de un informe final de investigación. El curso ha sido dividido en cuatro apartados que proveen una estrategia simple y efectiva para la búsqueda de información en la actividad investigadora y documentar las fuentes encontradas. Dependiendo de la temática y familiaridad con la literatura, el participante puede necesitar reorganizar o adaptar los pasos propuestos durante el curso. Visión general del curso: Parte 1: Identificar y desarrollar tu tema. Parte 2: Encontrar antecedentes. Parte 3: Citar los hallazgos usando un formato estándar. Parte 4: Redactar y presentar tu investigación. 121

123 Grupos objetivo: Estudiantes, profesores y personal interesado en utilizar las TIC en la actividad investigadora y con intenciones de desarrollarse profesionalmente. Prerrequisitos: Conocimientos básicos sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la educación y el entorno laboral. Leer: How to Write a Good Paper in Computer Science and How It Be Measured by ISI Web of Knowledge 113. Finalización de los requisitos del curso: 1. Actividades obligatorias en la plataforma online (Moodle, etc.): 75% (Participación en los debates online del foro. Se espera que los participantes del curso posteen comentarios y respuestas en un foro online). 2. Trabajo final: 25% (Se espera que los participantes escriban un paper de investigación y hagan una presentación en PowerPoint para subirla a la plataforma Moodle Olarex). A. Identifica y desarrolla tu tema Para identificar y desarrollar tu tema es importante tener definido el objetivo de tu investigación. Fija los objetivos de tu investigación: El alcance de tu investigación está determinado por lo que quieres lograr (tus objetivos) y el tipo de decisiones que tienes que tomar para conseguirlo. Antes de comenzar es esencial que definas tus objetivos. Esta es la parte más importante de todo el proceso, y evitará que pierdas tiempo y esfuerzo en etapas posteriores [ ] 122

124 Figura 1: Preguntas objetivas: a) Cuál es el propósito de la investigación? b) Qué información se desea? c) Cómo se utilizará la información? Formula el objetivo: Tus objetivos deberían seguir la regla SMART para que puedas tener éxito. Esto se debe a que: Tu objetivo debe ser claro (Specific), para saber con certeza qué se necesita lograr. Puedes decir cuando ha sido alcanzado (Measurable), porque tienes forma de medir el grado de finalización. Es probable que ocurra, porque el objetivo es alcanzable (Achievable). Antes de fijar un objetivo deberías analizar factores relevantes como recursos y tiempo, para asegurarse de que es realista (Realistic). Finalmente, el plazo de ejecución (Timescale) proporciona una fecha límite que ayuda a concentrarse en las tareas requeridas para alcanzar el objetivo. 123

125 Figura 2: Regla SMART: Specific, Measurable, Achievable, Realistic y Timescaled Ejemplo: Las organizaciones, negocios y personas establecen objetivos diariamente, a menudo sin darse cuenta de ello. Si contrastan sus objetivos con el principio SMART, incrementarán sus opciones de éxito. Cuando un objetivo SMART ha sido fijado, el próximo paso es escribir un plan detallando cómo se logrará ese objetivo 114. A una empresa de software le gustaría incrementar sus ventas, por lo que ha establecido un objetivo para aumentar su cuota de mercado un 3% en 12 meses. 114 Objetivos SMART: Learn marketing net: For Marketing Learners Globally, [ ] 124

126 Elemento Cómo incluye el objetivo este elemento? Specific El objetivo afirma específicamente que a la empresa le gustaría incrementar su cuota de mercado, en vez de algo más general como ser más rentable. Measurable El objetivo enuncia que a la empresa le gustaría incrementar su cuota de mercado un 3%. Concretar el porcentaje proporciona una magnitud que puede ser medible para mostrar si el resultado se ha alcanzado o no. Achievable Antes de ajustar el objetivo la empresa debería haber evaluado sus capacidades y su entorno de mercado, para confirmar que el objetivo es alcanzable. Realistic Antes de fijar como fecha final un período de 12 meses, la empresa debería haber revisado sus recursos, empleados, competidores y cuota de mercado actual, para asegurar que incrementar la cuota un 3% en 12 meses es una opción realista. Timescaled Este elemento se define fijando un plazo de ejecución de 12 meses. Figura 3. Ejemplo del objetivo de una empresa de software ficticia, para ilustrar como aplicar al objetivo el principio SMART 115. Seleccionar un tema de investigación: Como profesor / facilitador deberías ser capaz de seleccionar la temática de investigación necesaria para utilizar durante las lecciones o para un paper de conferencia. Te invitamos a pedirle a tu facilitador (el de este curso específico) que te ayude en la temática de investigación. Este facilitador suele ser el mejor guía para ayudarte a seleccionar una temática de investigación académica adecuada, especialmente una que satisfaga los requisitos del curso. Los instructores suelen sugerir temáticas en clase o en el programa de la asignatura. Recuerda que estas ideas suelen ser típicamente sugerencias muy

127 amplias. Deberían orientarse para convertirlas en temáticas apropiadas a tratar en un paper. Ejemplo:Si tu término de búsqueda era TIC, y estás utilizando la búsqueda avanzada de Google, utilizarías las opciones disponibles en el desplegable para limitar: IDIOMA: Devuelve páginas escritas en inglés OCURRENCIAS: Devuelve resultados donde mis términos aparezcan en el título de la página DOMINIO: Devuelve solo resultados del dominio.edu Hacer click en el botón de búsqueda Figure 4. De esta forma, es posible encontrar el Institute for Creative Technologies116, con su amplia oferta en contenido educativo. 116 ict.usc.edu 126

128 Ejercicio: Por favor, abre la búsqueda avanzada de Google y practica con dos temas de tu interés y coméntalo en el foro 117 :

129 También puedes Buscar páginas similares a una URL o crear un enlace a la misma Buscar páginas visitadas Usar operadores en el cuadro de búsqueda Personalizar configuración de búsqueda Formula la idea de tu tema como una pregunta: Antes de encontrar la pregunta adecuada, necesitas cierto tipo de contexto o antecedente histórico sobre tu tema. Si estás interesado en el uso de las TIC por los estudiantes, puedes formular la pregunta: Ejemplo: Qué efecto tiene el uso de las TIC en los resultados finales de los estudiantes? " Qué efecto tiene el uso de las TIC en los resultados finales de los estudiantes?" En este caso son las TIC, los resultados de los estudiantes y los estudiantes en sí. Figura 5: Identifica los conceptos principales o palabras clave. 128

130 Desarrolla tu tema: Pon a prueba los conceptos principales o palabras clave de tu temática contrastándolas con los antecedentes adecuados, o usándolos como términos de búsqueda en buscadores online e índices alfabéticos. Si encuentras demasiada información o referencias, concreta el tema utilizando el operador and : TICand educaciónand estudiantes, por ejemplo. Encontrar poca información suele indicar que necesitas ampliar tu búsqueda. Por ejemplo, busca información sobre estudiantes frente a estudiantes de colegio. Relaciona sinónimos utilizando el operador or entre términos: TICorNuevas tecnologíasorinternet. Truncar los términos de búsqueda también suele ampliar la búsqueda e incrementa el número de resultados. Importante: Tras finalizar esta primera parte, serás capaz de: Tener una idea clara sobre tu tema. Fijar tus objetivos mediante la regla SMART Realizar una primera aproximación a las fuentes secundarias. 129

131 B. Encontrar antecedentes e información de contexto Llevar a cabo una investigación exitosa consta de 4 etapas diferenciadas. Comprobar si la misma investigación o una similar ha sido realizada anteriormente Revisar cualquier información relevante existente Determinar cuando la información es necesaria y cuanto puedes invertir para obtenerla Decidir cómo se va a usar la información, y por quién Una vez identificado el tema principal y las palabras clave para tu investigación, encuentra una o más fuentes de información relevante para analizarlas. Estas fuentes te ayudarán a comprender el contexto más amplio de tu investigación, ofreciendo de forma general el estado del arte de tu estudio. Dos tipos de información Primaria Secundaria Figura 6: Averigua qué información se encuentra disponible 130

132 Importante: Los datos existentes (por ejemplo, estadísticas de censo poblacional) son conocidos como información secundaria, mientras que la primaria es la obtención de nueva información. Investigación sobre información secundaria: La información que necesitas puede ser encontrada en los archivos internos de empresas, bibliotecas o fuentes oficiales. La información secundaria suele pertenecer a una de las dos siguientes áreas: Oficiales: Aquí se incluye la información recogida y publicada por agencias federales, estatales o del gobierno local. La colección más grande de sitios web que contienen estadísticas fue compilada por Karen Blakeman, de la RBA Information Services 118. Esta incluye datos de censo, comercio e industria, estadísticas demográficas (hasta el nivel de suburbio) y cambios en las tendencias sociales. No oficiales: Estas cubren la información que puede ser obtenida de fuentes como Internet, periódicos, revistas, libros de referencia, directorios comerciales, asociaciones de comercio, bancos, universidades, escuelas técnicas, institutos de investigación y publicaciones de organizaciones que realizan estudios de mercado. Las fuentes más comunes de información de referencia son las enciclopedias y diccionarios, tanto online como impresos. Los libros de texto también proporcionan a menudo buena información de referencia. Lee información de referencia y anota cualquier fuente útil (libros, revistas, journals, etc.) de la lista de referencias bibliográficas que aparecen al final del artículo de enciclopedia o entrada del diccionario. Las fuentes citadas en la bibliografía son buenos puntos de entrada para una futura investigación. Busca estas fuentes en catálogos e índices alfabéticos. Comprueba los títulos listados en los campos de materia del archivo online para estos libros y artículos. Después, realiza búsquedas temáticas utilizando esos términos para encontrar títulos adicionales. 118 Blakeman, K. (2012, June 27). Statistics. Retrieved from 131

133 Recuerda que muchos de los libros y artículos que encuentres tendrán a su vez bibliografía. Comprueba estas referencias como recursos útiles para tu investigación. Utilizando de forma rutinaria la técnica de seguir referencias en bibliografías, puedes generar una gran cantidad de referencias a libros y artículos versados en tu tema en un periodo de tiempo relativamente corto. Busca directamente en los catálogos online de numerosas bibliotecas de todo el mundo usando Libdex 119 : Ejercicio: Casi todo el mundo es consciente de la existencia de Google y sus productos (Google Scholar, Google Books, Google News, YouTube, etc.) para buscar información en Internet. a) Por favor, busca información relacionada con tu tema utilizando las siguientes herramientas online: Motores de búsqueda: Alta Vista 120, Bing 121, Google 122, Hotbot 123, Yahoo! Search 124 Portales temáticos: Librarians' Index to the Internet 125, WWW Virtual Library Directorio de bibliotecas en todo el mundo así como una vasta colección de libros:

134 Motores multi-búsqueda: MetaCrawler 127 Gráficos comparativos: Search Engine Features 128 b) Evalúa tus hallazgos Validar la autoría, utilidad y veracidad de la información que encuentres es un paso crucial en la búsqueda bibliográfica. Antes de comenzar a leer una fuente o invertir tiempo en su búsqueda, considera el autor, el título del trabajo, su resumen, dónde se encuentra y la fecha de publicación. También te puede interesar observar las palabras clave para ver en qué otras categorías se clasifica esta información. Evalúa esta información para comprobar si es relevante y válida para tu investigación. Dana Lynn Driscoll y Allen Brizee (2010) proponen algunos pasos importantes para evaluar el material contenido en la fuente según vas leyéndola 129 : Lee la introducción: Qué es lo que quiere conseguir el autor? Navega a través de la tabla de contenidos y el índice. Esto te dará una idea general de la fuente. Está tu tema tratado con la suficiente profundidad para ser de ayuda? Si no encuentras tratado tu tema, prueba con algunos sinónimos en el índice. Trata de encontrar una lista de referencias o citas que puedan conducirte a material relacionado que constituyan una buena fuente de información. Identifica la audiencia a quién va dirigido el texto: Eres tú parte de esa audiencia? Ten en consideración el tono, estilo, nivel de información y suposiciones que realiza el autor sobre el lector. Son adecuadas para tus necesidades? Trata de diferenciar si el contenido de la fuente es un hecho, una opinión o propaganda. Si crees que la fuente está ofreciendo hechos, el origen de los mismos está claramente indicado? Crees que se ofrecen suficientes evidencias? Es amplia la cobertura? (A medida que vayas aprendiendo más sobre tu tema y te conviertas en The full text you can find at: 133

135 un experto, será más fácil identificar que artículos aportan nueva información y cuáles no). Es el lenguaje objetivo o emocional? Hay generalizaciones tan amplias que simplifican el problema? Utiliza el autor un buen equilibrio entre información secundaria y primaria? Si el artículo es de opinión, ofrece el autor buenas razones para defender su postura? (Considera de nuevo las preguntas sobre el autor, tiene esa persona buena reputación?) Verifica la precisión Cómo de novedosa es la fuente? Lleva 20 años desactualizada? Alguna información caduca cuando una nueva investigación está disponible, pero otra puede permanecer bastante fiable hasta 50 o 100 años después. Realiza verificaciones cruzadas. Puedes encontrar parte de la misma información en otro sitio? Cuánta credibilidad posee el autor? Si el documento es anónimo, qué conoces sobre la institución que lo firma? Ha sido evaluada, por ejemplo, por otros expertos en la materia? Existen hechos vagos o que no han sido soportados por suficientes evidencias? Existen argumentos muy particulares que no han tenido en cuenta otros puntos de vista? 134

136 Algunos aspectos importantes de los que deberías ser consciente 130 : Fuentes impresas Fuentes de Internet Proceso de publicación Pasan por un extenso proceso de publicación que incluye edición y revisión de los artículos. Este proceso posee verificación de hechos, revisores múltiples y editores para asegurar la calidad de la publicación. Cualquiera con un ordenador y acceso a Internet puede publicar una página web o un documento electrónico. La mayoría de documentos online no tienen editores, comprobación de hechos ni otro tipo de revisores. Autoría y afiliaciones Indican claramente quién es el autor, a que organización/es pertenece y cuando fue publicado su trabajo. La autoría y afiliaciones son difíciles de determinar en Internet. Algunos sites pueden tener a sus autores y patrocinadores listados, pero la mayoría no lo tienen. Fuentes y citas La mayoría de las fuentes de información externas y citas directas están claramente identificadas. Las Fuentes e información a las que el autor hace referencia pueden no estar indicadas. Preferencias e intereses especiales Aunque la parcialidad existe en las publicaciones tradicionales, imprimir es una tarea más cara y difícil de conseguir. La mayoría de las grandes publicaciones existen para obtener un beneficio, y es posible que no atiendan a ciertos grupos de interés o que hagan referencia directa a algunos grupos de interés para complacerles. El propósito del texto puede ser engañoso. Una página web que parece estar basada en hechos puede ser persuasiva o engañosa

137 Méritos del autor Los méritos de un autor suelen ser requisito indispensable en las publicaciones impresas. Solo los autores que los cumplan tendrán sus manuscritos aceptados para su publicación. Aun cuando el autor y el propósito de una página web está determinado, los méritos del autor no siempre están disponibles. Información de la publicación Información como la fecha de publicación, editorial, autor y editor están claramente indicados en las publicaciones impresas. Las fechas de publicación en Internet son cuestionables. Las fechas que aparecen pueden ser las de publicación, las de la última modificación o pueden no aparecer en absoluto. Ejercicio: Analiza y lee los siguientes recursos online de forma cuidadosa: How to Critically Analyze Information Sources 131 Distinguishing Scholarly from Non-Scholarly Periodicals: A Checklist of Criteria 132 Ve también estos dos cortos en YouTube: Identifying scholarly journals 133 Identifying substantive news source 134 Trabajo personal: Realiza un resumen de los videos y coméntalos en el foro [ ] 134 [ ] 136

138 Búsqueda de información primaria La información primaria es aquella que se recopila mediante encuestas especializadas o debates en grupo. Para asegurarse de que tu investigación es efectiva Toma el tiempo necesario definir tus objetivos y entender el problema a investigar. Elige la metodología correcta Realiza tu propia investigación mediante encuestas Las encuestas pueden ser clasificadas como observaciones o entrevistas: Observaciones: Estos cuestionarios pueden incluir la visita a distintas aulas. Las observaciones contemplan escuchar lo que las personas opinan y conocen sobre el área de investigación. Internet puede proporcionar una plataforma ideal para las observaciones, analizando los sitios web de escuelas e instituciones. Entrevistas personales: Un entrevistador se pone en contacto con distintos miembros de escuelas y colegios para obtener información cualitativa y cuantitativa. Información cualitativa:analiza la actitud de los estudiantes con respecto a los cursos, servicios, colegios y problemáticas de su entorno. El objetivo puede ser para revelar por qué a los estudiantes les gusta una determinada 137

139 asignatura y les desagrada otra. Esta información puede ser empleada para planificar nuevas actividades, lecciones y técnicas. Información cuantitativa:se obtiene entrevistando a alumnos y profesores para determinar qué porcentaje de los mismos asistirá a un determinado curso. Esta información es útil para predecir penetración en el mercado, asistencia futura y beneficios. Las encuestas que contienen entrevistas personales incluyen: Encuestas cara a cara. Entrevistas grupales (de grupos objetivo). Encuestas por correo. Encuestas online. Cuestionarios de muestra. Importante: Tras haber decidido qué modelo de cuestionario utilizar, debes pensar sobre qué muestra de personas la vas a aplicar. Tu muestra puede estar compuesta por una selección de personas agrupadas por características como el tipo de colegio, área, edad, sexo o curso; o puede ser tomada de forma aleatoria para representar a la población no identificada. El próximo paso require seleccionar al número de encuestados que se necesitan. Regla: A mayor tamaño de muestra, más seguro puedes estar de que sus respuestas representan al total de la población. 138

140 Ejercicio: Antes de usar la calculadora del tamaño de la muestra, existen dos términos que debes conocer: intervalo de confianza y nivel de confianza. Si no estás familiarizado con ellos, visita: Utiliza la calculadora del tamaño de muestra 135 y valida tu investigación: Figura 7. Calculadora del tamaño de la muestra [http://www.surveysystem.com]

141 Figura 8. Calculadora del tamaño de la muestra [http://www.surveysystem.com] Ejercicio: Lleva a cabo una encuesta utilizando un servicio online. El mejor sitio para comenzar podría ser encuestafacil.com. Diseña Agrupa Analiza 140

142 Algunas ventajas del sondeo online 136 : Bajo costo: No es necesario contratar entrevistadores, ni utilizar papel para obtener información. Velocidad: Los resultados se obtienen en tiempo real. Precisión: Los errores en los datos de entrada son eliminados. Calidad y fiabilidad: Los intermediarios desaparecen (y de esta forma, cualquier parcialidad de los mismos). Cada encuestado responde en el momento más adecuado para ellos, no para el entrevistador. De esta forma, la calidad de la respuesta mejora notablemente. Naturaleza interactiva: Este medio ofrece las ventajas de incluir contenido multimedia, inconcebible en las encuestas offline. Gran alcance: Permite encuestar a un segmento de la población que sería difícil alcanzar mediante métodos tradicionales. Buena monitorización: Es posible observar tendencias en las respuestas, puesto que la información es procesada de forma automática y se muestra gráficamente. Importante: La generación de información primaria puede ser costosa y potencialmente más arriesgada que la obtención y recopilación de información secundaria

143 Analiza y actúa sobre los resultados Una vez finalizada tu encuesta es hora de analizar los resultados y obtener las respuestas a las preguntas formuladas inicialmente. Mantén para ello una mente abierta y sé objetivo. Trata de evitar llevar a cabo una investigación para demostrar y dar validez a tus ideas preconcebidas. Recuerda estas reglas de oro a la hora de interpretar los hallazgos en tu estudio de mercado: Las preguntas con errores en su formulación generan respuestas imperfectas, sé honesto contigo mismo. Siempre que sea posible, mantén un registro de las personas encuestadas. Si muestran su apoyo puedes contactar con ellas como futuros clientes para llevar a cabo nuevos planes. Utiliza la información que has obtenido para desarrollar tus fortalezas, eliminar las debilidades y crear nuevas oportunidades. 142

144 C. Cita lo encontrado utilizando un formato estándar Citar y documentar las fuentes utilizadas en tu investigación sirve a dos propósitos: Otorga un reconocimiento adecuado a los autores del material utilizado. Permite que aquellos que están leyendo tu trabajo puedan replicar tu investigación y localizar los recursos que has listado como referencia. Representar el trabajo de otros como tuyo propio de forma consciente es plagio. Comienza organizando tu material y no te olvides de Documentar tu investigación. Utilizar fuentes en tu artículo de investigación es una parte importante de construir y dar consistencia a tu argumento. Una parte esencial del proceso de escritura conlleva documentar tu investigación y reconocer las ideas y aportaciones de otros. Cita tus fuentes Deberías citar todas tus fuentes (tanto impresas como online) correctamente y de forma completa, de manera que aquellos que lean tu trabajo 143

145 puedan encontrar y hacer referencia a tus citas. Cuando estás recolectando fuentes para tu temática, asegúrate de que anotas la siguiente información en tus citas 137 Para recursos en artículos: Autor Título - Subtítulo Editor (si lo hay) Edición Volumen Lugar de publicación Editorial Fecha de publicación Números de página del artículo Para recursos online, añade: Existen muchas herramientas software para la gestión de las referencias, como pueden ser: Zotero, EndNote, RefWorks, ProCite, CiteUlike, Connotea y Mendeley (entre otras)

146 Al seleccionar un software de gestión de referencias bibliográficas deberías considerar los siguientes factores: el precio, el modelo de almacenamiento, la fuente de la que puede importar información, salida que genera, facilidad de uso e integración con procesadores de texto. Ejercicio: Visita Citation machine 138 y prueba los formatos APA y MLA, debatiendo las diferencias que encuentres en la manera de citar. Por favor, utiliza el foro para ello. A P A ( 6 ª e d i c i ó n) Libros / documentos Periodismo Multimedia Social media Página web Journal Audio Blog Libro Revista Vídeo Debate online Trabajo recopilatorio Periódico TV Podcast Estudio de referencia Radio Entrevista Conferencia gubernamental Imágenes web Informe académico MLA (7ª edición) Libros / documentos Periodismo Multimedia Social Media 138 Citation machine: 145

147 Página web Journal Audio Blog Libro Revista Vídeo Cartas de debate Trabajo recopilatorio Periódico TV Podcast Referencia en un capítulo Base de datos Radio Entrevista Conferencia gubernamental Imágenes web s Conferencia Figura 9. Citation machine 146

148 Ejercicio: Lee el siguiente documento y coméntalo en los foros: CITING & DOCUMENTING SOURCES QUÉ Citar siempre que Utilices las palabras o ideas de otro. Leas algo en cualquier formato. Sea algo presentado o hablado, como discursos, conferencias, entrevistas personales, etc. Pertenezcan a otra categoría cuya propiedad intelectual es de otros, como películas, música, letras de canciones, datos, código software, etc. POR QUÉ Citar tus fuentes Ayuda a evitar acusaciones por plagio. Permite a tus lectores encontrar tus fuentes. Proporciona pruebas para tus argumentos, lo que añade credibilidad. Es un proceso fundamental en el entorno académico. Demuestra que respondes al autor, o que estás de acuerdo con él, o que prosigues con su investigación, etc. ESTILO Pregunta a tu profesor que estilo de citación prefiere. Si no tiene ninguna preferencia, elige un estilo y mantente fiel a él. Algunos de los estilos a elegir son 147

149 APA (American Psychological Association): Usado normalmente en las ciencias sociales. Chicago/Turabian: Utilizado con frecuencia en ciencias sociales y humanidades. CBE (Council of Biology Editors): Empleado normalmente en Ciencias Biológicas. MLA (Modern Language Association): Utilizado en artes y humanidades. ESCRITURA Citación: Utiliza las palabras exactas del autor. Cita cuando el original es difícil de parafrasear, o es tan bueno, que quieres mantener la expresión del lenguaje. Utiliza siempre comillas y cítalo. Resumen: Condensar las ideas y palabras originales sin alterar su significado. Básicamente consiste en presentar la misma información en pocas palabras. Utiliza tus propias palabras y cítalas siempre. Parafrasear: Reafirmar las ideas y palabras del autor sin cambiar el significado. Su longitud suele ser la misma que en el original. Utiliza tus propias palabras y cítalas siempre. CÓMO SE HACE Utiliza citas a nivel de texto (citas entre paréntesis, notas al pie, etc.) para diferenciar de forma clara entre tus ideas y las de otros. Utiliza citas completas al final de tu trabajo. Échale un vistazo a los formatos de estilo básico de APA, Chicago y MLA en la web de Bruin Success with Less Stress: Haz siempre referencia a la edición más reciente de la guía de estilo de citas. ATAJOS, TRUCOS Y CONSEJOS Mantén un registro de tus citas a medida que realices tu investigación, de forma que no tengas que recopilarlas al final. Prueba a utilizar un software de gestión de referencias bibliográficas (por ejemplo, Endnote) 148

150 Asegúrate de que marcas tus notas como citas, resúmenes, paráfrasis o tus propias conclusiones, de forma que tengas claro que necesita ser citado a posteriori. Si tienes un tutor, amigo, etc. ayudándote a editar tu artículo, asegúrate de que no está sobre-editando. No es adecuado tener a alguien que está reescribiendo fragmentos enteros de tu trabajo de forma que ya no refleja tu pensamiento original. Qué pasa con las referencias online? Considera las referencias online como si fueran impresas u otro tipo de fuentes. Aunque esté online, debes citar a la fuente si utilizas cualquiera de sus palabras, ideas, gráficos, datos, etc. Siempre: Registra la URL de la página, la fecha en que fue publicada, y la fecha en la que accediste a ella, así como el autor, título, patrocinador, etc. Necesitarás esta información para realizar una cita completa. Trata de emplear las mejores y más relevantes fuentes en tu investigación. Las fuentes online suelen ser más accesibles que las impresas, pero debes seleccionar tus fuentes en base a su calidad y relevancia, no su conveniencia. Nunca: Copies y pegues contenido sin hacer referencia a la fuente original. Encuentres un artículo online (o en cualquier otro lugar) y lo utilices como tuyo propio (obvio, pero se sigue cazando a algunos autores haciendo esto). 149

151 D. Redacta y presenta tu investigación El paper (Microsoft Word / OpenOffice Writer) Título: Debe ser lo suficientemente interesante para intrigar al lector y animar a la lectura del texto, mientras describe de forma concisa el contenido del artículo. Autor: Deberías describir tu afiliación 139 Abstract: El paper debería incluir un abstract. Este es escrito al final, cuando el texto está listo, y se sitúa bajo el título con un tamaño de fuente menor (10 puntos). La extensión del abstract no debería ser superior a las 150 palabras (normalmente 5-8 sentencias). Su contenido debería responder a las siguientes preguntas: Sobre qué versa el estudio? Cuál es el problema a investigar y la tesis propuesta? Qué métodos de investigación han sido utilizados? Qué se ha conseguido? Introducción: La introducción debería animar al lector a leer los siguientes párrafos, por lo tanto recuerda incluir algún anzuelo en la misma que atraiga la atención sobre el resto del contenido. Indica que interesante área de investigación cubre tu trabajo, y porqué debería ser atractivo para el lector (puedes comenzar con una anécdota o una cita). Indica claramente el objetivo del texto, lo que intentas lograr con el mismo, y porqué elegiste este tema en particular. Señala al lector el contexto que rodea a tus consideraciones y su importancia. Indica quién comenzó la investigación en esta materia, y cuáles son las últimas y más relevantes aportaciones para tu trabajo. Presenta en la introducción el estado del arte en la materia haciendo referencia a tu trabajo (quién se encargó de ello, y cuáles fueron los resultados de su estudio, y en qué medida tu trabajo es continuación y desarrollo del problema descrito y, hasta qué punto, la problemática necesita investigación extendida). Debate acerca de la literatura existente demostrando tu conocimiento en la materia. Finalmente, indica el contenido de cada una de las partes del texto, dibujando una especia de mapa que ayude al lector a través del texto. 139 Luis Ochoa Siguencia, Radomska Wyzsza Szkola, 150

152 Metodología: Determina de qué fuentes proviene el material de tu investigación (periódicos, iconografías, películas, documentales, crónicas, cartas, diarios, entrevistas, etc.). Indica qué método o teoría has utilizado para analizar e interpretar dicho material. Si las hubiera, cuáles son las posibles restricciones? Sintetiza dicho método/teoría (en caso de tratarse de investigaciones de archivo la crítica sobre las fuentes internas y externas son de interés, para establecer la autenticidad y credibilidad de las mismas). Presentación y análisis de las fuentes: Es una buena práctica repartir la información relevante del texto publicado en partes más pequeñas, coherentes con la temática relevante de sus títulos. Así se da la impresión de que el autor del texto lo controla a la perfección y sabe sobre lo que quiere escribir. Además, así es mucho más fácil su lectura. El análisis de la fuente es la base y parte principal de tu trabajo, que debería demostrar tu conocimiento histórico. El análisis comienza desde la descripción detallada de la fuente (lectura profunda). Argumentos e interpretaciones: La parte principal del paper es la interpretación de la fuente. La lectura profunda de la fuente (análisis) debería sugerir la teoría a emplear en el proceso de interpretación. En este apartado deberíamos incluir los resultados de nuestra propia investigación (gráficas, hallazgos cuantitativos y cualitativos, etc.). Conclusiones: En las conclusiones hacemos un resumen del texto: recordamos el propósito del paper, la tesis, y resumimos de forma breve los argumentos empleados apuntando hacia las conclusiones extraídas. El resumen debería demostrar que el problema planteado en el título ha sido resulto, y la tesis defendida. Bibliografía: El paper debe incluir una bibliografía organizada por orden alfabético. Ejercicio: Las notas incluidas en esta guía hacen referencia a ensayos, que pueden ser considerados artículos de investigación. 151

153 Recuerda que estás escribiendo un artículo que será el fundamento para la acreditación del curso Olarex, por lo que debes cumplir dos requisitos: i. Debes hacer referencia a las preguntas planteadas en clase ii. Debe mostrar tu habilidad para conectar investigación (recopilación, crítica y análisis de las fuentes) y teoría en el proceso de interpretación. No te preocupes por incluir tus propias ideas. No utilices la técnica cortapega (re-escribir y combinar fragmentos de texto de otros). Evita el plagio! Por plagio se entiende el incluir texto de otros autores en tu artículo sin hacer referencia alguna a la fuente original. Citar otros artículos no es plagio si incluyes una referencia completa al autor y su trabajo. Presentación: Fuente: Times New Roman Tamaño: 12 puntos Interlineado: 1.5 Márgenes laterales: 3.17 Márgenes superiores e inferiores: 2.54 Páginas numeradas: Mínimo de 6 páginas de manuscrito Cómo presentar tu trabajo Presentación (Power Point / OpenOffice Impress) La presentación incluye exponer en públicos, dónde el orador utiliza algunos apoyos visuales durante su discurso. Directrices o El texto completo de la presentación no debería aparecer en las transparencias, más bien los puntos más importantes de la misma. Deberías limitarte en mostrar los conceptos clave a través de viñetas. 152

154 o Es correcto utilizar tablas, gráficas, dibujos, etc. para enriquecer la presentación, pero no las utilices en exceso para evitar saturar la presentación. Estos recursos no deben contener información compleja de entender. o No leas el texto de las transparencias. Deberías prepararte el contenido de la presentación y explicarlo con tus propias palabras. o El color de fondo no puede interferir en la lectura del texto. Por ejemplo, no es buena idea combinar texto en color negro con un fondo azul oscuro, mientras que sí lo es combinarlo con un fondo claro. o El fondo debería ser uniforme en todas las diapositivas. No utilices colores demasiado llamativos. o No te excedas en el número de diapositivas. Cuando hay demasiadas es muy probable que no tengas tiempo de explicarlas todas, mientras que un número pequeño de ellas pueden dar la impresión de que no dominas el tema. Puesta en escena o Primera diapositiva: Deberían aparecer el título de la presentación, el nombre del autor y el de la institución a la que representa. o Introducción a la presentación: problemática, definiciones, etc. o Desarrollo del contenido: Presentación detallada del tema abordado. o Resumen y conclusiones. o Diapositiva final: Título de la presentación, agradecimiento por la atención prestada, nombre completo del autor y de la institución a la que representa y datos de contacto. 153

155 3.4. IKT támogatott kutatás és szakmai fejlődés TIK udoskonalone badania naukowe i rozwój zawodowy Kurs w języku węgierskim AZ IKT TÁMOGAOTT KIUTATÁS ÉS SZAKMAI FEJLŐDÉS modul segítségével a résztvevők további kompetenciákra és készségekre tehetnek szert a témával kapcsolatban. Az IKT megoldásokkal kapcsolatos ismeretek fejlesztése a tanárok körében létfontosságú a tanulók/diákok tanulmányi előmenetele szempontjából. Nagyon fontos annak elsajátítása, hogy mikor, hol, hogyanés miért kell az új technológiákat alkalmazni a tanítás során. Az IKT szerves részévé fog válni az oktatás és képzés valamennyi területének, és kedvező hatással lesz a tanulási folyamatokra és eredményekre. A tanfolyam eredményei: A tanfolyam elvégzését követően mind a tanulók, mind a tanárok egyaránt átfogóbb ismeretekkel fognak rendelkezni a kutatási folyamatról és az alkalmazandó szabály okról, ideértve a témaazonosítást, az óratervezést, valamint a kutatási javaslat és a végleges kutatási jelentés előkészítésének mikéntjét. A tanfolyam négy részből áll, amelyek egyszerű és hatékony módon mutatják be a kutatási tevékenységhez kapcsolódó információk összegyűjtésére vonatkozó stratégiát, és a források dokumentálásának módját. A témaválasztástól és a szakirodalom-ismerettől függően a résztvevők szabadon választhatják meg és használhatják újra a tanfolyam során javasolt lépéseket. A tanfolyam áttekintése rész: A saját téma meghatározása és kidolgozása rész: Háttér-információk gyűjtése rész: Az információk szabványos formátumban történő idézése rész: A kutatás összeállítása és ismertetése 154

156 Célcsoportok: Olyan tanulók, tanárok és iskolai munkatársak, akik kutatási célokból és szakmai fejlődésük érdekében érdeklődnek az IKT használata iránt. Előfeltételek: Az információs és kommunikációs infrastruktúra oktatásban és munkahelyen betöltött szerepének minimális szintű ismerete. Ajánlott olvasmány: HowtoWrite a Good Paperin Computer Science and HowWillIt Be Measuredby ISI Web of Knowledge 140. A tanfolyam teljesítésének követelményei: Kötelező tevékenységek a Moodle-ben vagy az internetes platformon: 75% [Internetes vitafórumokon való részvétel. A résztvevőktől elvárjuk, hogy kommenteket és válaszokat tegyenek közzé az online fórumon.] Vizsgamunka: 25% [A résztvevőknek dolgozatot kell írniuk a kutatási témájukról, ezenkívül PowerPoint prezentációt kell készíteniük, amelyet közzé kell tenniük az OlarexMoodle platformon.] A. A saját téma meghatározása és kidolgozása Saját téma meghatározása és kidolgozása szempontjából fontos pontosan meghatározni a kutatás célját. A kutatási célok meghatározása A kutatás hatókörét (céljait) aszerint kell meghatározni, hogy mit szeretne elérni, és hogy ez milyen típusú döntésekkel jár. A kutatás megkezdése előtt fontos meghatározni a célokat. Ez a folyamat leglényegesebb része, mert így a későbbi szakaszokban elkerülhető a felesleges időráfordítás és pluszmunka [ ] 155

157 1. ábra: Célokkal kapcsolatos kérdések: Mi a kutatás célja? Milyen információkra van szükség? Hogyan lesznek felhasználva az információk? A cél megfogalmazása: A siker érdekében a céloknak követniük kell a SMART szabályt. A szabály jelentése: A célnak érthetőnek (Specific konkrét) kell lennie, hogy világos legyen, mit szeretnénk elérni. Tudni kell, mikor fog teljesülni (Measurable, mérhető), hogy mérhető legyen a célok megvalósítása. Teljesíthető-e a kutatás célja (Achievable elérhető). A cél meghatározása előtt elemezni kell az erőforrásokat és a rendelkezésre álló időt, valamint egyéb lényeges tényezőket, hogya feladat reálisan teljesíthető legyen (Realistic realisztikus). Végül pedig határidőket kell meghatározni (Timescale időskála), amelyek segítenek abban, hogy a cél eléréséhez szükséges feladatokra koncentráljon. 156

158 2. ábra: SMART-szabály: Specifikus, mérhető, teljesíthető, reális és határidővel rendelkezik Példa: A szervezetek, vállalkozások és emberek gyakran anélkül tűznek ki mindennapi célokat, hogy ez tudatosodna bennük. A célok SMART-elv szerint történő megfogalmazásával sokkal nagyobb az esély a sikerre. A célok SMART-elv mentén történő meghatározása után a következő lépés olyan terv összeállítása, amely a cél teljesítésének módjáról szól. 141 Egy szoftvervállalat szeretné növelni értékesítéseit, ezért azt a célt tűzte ki, hogy 12 hónap alatt 3%-kal növeli piaci részesedését. 141 Smart-célok, Learn marketing net: For Marketing LearnersGlobally, [ ] 157

159 Elem Hogyan tartalmazza a célkitűzés ezt az elemet? Specific (konkrét) A célkitűzés konkrétan kimondja, hogy a cég szeretné növelni piaci részesedését, nem pedig általánosságot fogalmaz meg (például hogy nyereségesebbé szeretne válni). Measurable (mérhető) A célkitűzés konkrétan kimondja, hogy a cég 3%-kal szeretné növelni piaci részesedését. A százalékos érték megadása megfelelő alapot jelent annak mérésére, hogy a cél teljesült-e vagy sem. Achievable (teljesíthető) A célkitűzés meghatározása előtt a cégnek fel kell mérnie a lehetőségeit és a piaci környezetet, hogy biztosan teljesíthető legyen. Realistic (reális) Mielőtt 12 hónapos határidőt határoznak meg a célkitűzéshez, a vállalatnak át kell tekintenie erőforrásait, személyzeti állományát, versenytársai helyzetét és jelenlegi piaci részesedését, hogy meggyőződjön arról: a 3%-os növekedés 12 hónap alatt reálisan teljesíthető. Timescale (határidőhöz kötött) Ez az elem a 12 hónapos határidő megállapításával teljesül. 3. ábra: A SMART-elv alkalmazása egy fiktív szoftvervállalatnál 142 A Kutatási téma kiválasztása Tanárként/facilitátorként ki kell tudnia választani az órákhoz, illetve akár konferencia-előadáshoz felhasználható kutatási témát. Kérje meg a facilitátort (a jelen tanfolyamban segítő személyt), hogy segítsen a kutatási téma meghatározásában. Az ilyen szakemberek gyakran az órákon vagy a tanmenetben tesznek témajavaslatokat. Ne feledje, hogy ezek a javaslatok az esetek többségében

160 általánosak. Előfordulhat, hogy a témát szűkíteni kell, hogy a kutatási dolgozatban felhasználható legyen. Példa: Ha a keresési kifejezés az IKT, és Ön a Google speciális keresési funkcióját használja, alkalmazza a rendelkezésre álló funkciókat a téma szűkítéséhez: 4. ábra: Előfordulhat, hogy a keresés során a számos oktatóanyagot tartalmazó Institute forcreative Technologies 143 hivatkozás is a találatok között szerepel. Gyakorlat: Használja a Google speciális keresés funkcióját, és gyakoroljon két tetszés szerint választott témán, majd ossza meg tapasztalatait a fórumon 144 : Ilyen oldalak keresése: ezen szavak mindegyikét: [Írja be a fontos szavakat: emeletes esküvői torta] 143 ict.usc.edu

161 pontosan ezt a szót vagy kifejezést: [Írja be a fontos szavakat: emeletes esküvői torta] ezen szavak bármelyikét: [Az összes kívánt szó közé írja be a(z) OR kifejezést: miniatűr OR szabványos] ne tartalmazza ezen szavak egyikét sem: [Az elkerülendő szavak elé tegyen mínuszjelet: -rágcsáló, -"Jack Russell"] számok ettől: eddig [Tegyen két pontot a számok közé és tüntessen fel egy mértékegységet: kg, $ 300..$ 500, Ezután szűkítse a találatokat eszerint... nyelv: [A kiválasztott nyelven írott oldalak keresése]. régió: [Egy adott régióban közzétett oldalak keresése]. utolsó frissítés: [A megadott időn belül frissített oldalak keresése]. webhely vagy domain: [Keresés egy oldalon (pl. wikipedia.org ), illetve a találatok korlátozása egy domainre, például:.edu,.org vagy.gov] megjelenő kifejezések: [Kifejezések keresése az egész oldalon, az oldal címében vagy webcímében, illetve a keresett oldalra mutató linkekben]. Biztonságok keresés: ki közepes szigorú [Itt beállíthatja, milyen mértékben szűrje ki e funkció az explicit szexuális tartalmakat]. olvasási szint: [Egy olvasási szintű oldalak keresése, vagy csak a szintinformációk megjelenítése]. 160

162 fájltípus: [A kívánt formátumú oldalak keresése]. felhasználási jogok: [Szabadon felhasználható oldalak keresése]. Továbbá... Az adott URL-hez hasonló, illetve arra hivatkozó oldalakat kereshet Az Ön által meglátogatott oldalak között kereshet Operátorokat használhat a keresőmezőben Személyre szabhatja a keresési beállításokat Fogalmazza meg kérdésként a témaötletét. Mielőtt megtalálná a megfelelő kérdést, kontextusra és háttérinformációkra van szüksége a témájával kapcsolatban. Ha Ön a következő téma iránt érdeklődik: az IKT alkalmazása a felsőoktatásban tanulók körében, tegye fel a következő kérdést: Példa: Milyen hatással van az IKT használata a felsőoktatásban tanulók eredményeire? 161

163 5. ábra: A fő fogalmak és kulcsszavak meghatározása Saját téma meghatározása A megfelelő háttérforrásokban történő kereséssel vagy a kulcsszavak keresőmotorokban és időszaki kiadványok mutatóiban való keresésével ellenőrizze témája fő fogalmait vagy kulcsszavait. Ha a keresőben túl sok információ és forrás jelenik meg, szűkítse témáját az and operátor használatával: Például IKT and oktatás and felsőoktatásban tanulók. A túl kevés információ azt jelentheti, hogy bővítenie kell a témáját. Például keressen inkább diákokkal kapcsolatos információkat a felsőoktatásban tanulókkal kapcsolatos információk helyett. Szinonimák összekapcsolása az or operátorral: IKT or új 162

164 technológia or internet. Töredékkifejezések használatával is bővítheti a keresést és a keresés eredményét. Fontos: E rész befejezése után Önnek világos elképzelése lesz a saját témájáról. A kutatási célok meghatározása (SMART-szabály) Kezdje el áttekinteni a másodlagos forrásokat B. Háttér-információk gyűjtése A sikeres szakirodalom-kutatás négy különböző szakaszból áll: A kutatás fő témájának és kulcsszavainak meghatározása után keressen egy-két áttanulmányozandó szakirodalom-forrást. Ezek a források segítenek megérteni a kutatás átfogóbb kontextusát, és általános információkkal szolgálnak a témával kapcsolatban. 163

165 6. ábra: Tudjon meg többet a már létező információkról Fontos: A létező információk (például népszámlálási statisztika) másodlagos adatforrásnak számít, elsődleges forrás az új adatok gyűjtése. Másodlagos adatok kutatása: Az Ön által keresett információk belső vállalati adatok között, könyvtárakban vagy hivatalos forrásokban lelhetők fel. A másodlagos információk két csoportra oszthatók: Hivatalos: Többek között országos, megyei vagy helyi hatóságok (önkormányzatok) által gyűjtött és közzétett információk. A legnagyobb, statisztikai adatokat tartalmazó webes forrást Karen Blakeman, az RBA InformationServices munkatársa állította össze 145. Ez népszámlálási adatokat, kereskedelmi és iparági adatokat, demográfiai statisztikai adatokat és társadalmi tendenciákat érintő változásokat tartalmaz 145 Blakeman, K. (2012. június 27.). Statistics. Letöltve a oldalról 164

166 Nem hivatalos: Ide az internetről, napilapokból, időszaki kiadványokból, könyvekből, cégjegyzékekből, kereskedelmi szövetségektől, bankoktól, egyetemektől, szakiskoláktól, kutatási intézetektől és piackutató szervezetek által kiadott kiadványokból származó források tartoznak. A leggyakoribb szakirodalom-források a nyomtatott és internetalapú enciklopédiák és szótárak. A tankönyvek szintén tartalmaznak háttérinformációkat. Olvassa el a szakirodalmakat, és jegyezzen fel minden hasznos forrást (könyvet, folyóiratot, időszaki kiadványt stb.), amely a kiadványok szakirodalom-listájában szerepel. A szakirodalom-listákban felsorolt források a további kutatás jó kiindulópontjai lehetnek. Nézzen utána ezeknek a forrásoknak katalógusokban és időszaki kiadványok mutatóiban. Ellenőrizze a tárgyszavakat az e könyvekre és cikkekre vonatkozó internetes bejegyzések tárgymezőjében. Ezt követően keressen rá a tárgyszavakra további kiadványok címének keresése érdekében. Ne feledje, hogy a találatok között szereplő kiadványok többségben szintén van szakirodalom-lista. Ellenőrizze ezeket, amelyek további hasznos forrásként szolgálhatnak a kutatásához. A szakirodalom-listákban szereplő források rendszeres ellenőrzésével rövid idő alatt meglepően sok szakirodalom-forrás gyűjthető össze. A Libdex használatával végezzen keresést számos könyvtár egyéni internetes katalógusában világszerte 146 : 146 Nemzetközi internetes könyvtárkatalógusok és átfogó könyvgyűjtemény: 165

167 Feladat: Szinte mindenki ismeri és használja a Google-t, valamint annak részfunkcióit, a GoogleScholar-t, a GoogleBooks-ot, a Google News-t, a YouTube-ot stb. az internetes információk kereséséhez. Használja a következőinternetes eszközöket a saját témájával kapcsolatos kereséshez: Keresőmotorok: Alta Vista 147, Bing 148, Google 149, Hotbot 150, Yahoo! Search 151 Tematikus keresőportálok: Librarians' Index tothe Internet 152, WWW VirtualLibrary 153 Többmotoros keresés: MetaCrawler 154 Összehasonlító táblázat: Keresőmotor-funkciók 155 Értékelje a kapott információkat Az információk létjogosultságának, hasznosságának és megbízhatóságának értékelése a keresés folyamatának lényeges lépése. A forrás elolvasása vagy beszerzése előtt gondolja át, hogy ki a szerző, mi a mű címe, tekintse át a leírását, hol lelhető fel, valamint aktuális-e a bejegyzés

168 Érdemes megnézni a kulcsszavakat annak megállapítása érdekében, hogy a kutatási terület milyen egyéb kategóriákba tartozik. Értékelje, hogy ezek az információk relevánsak és alkalmazhatóak-e a kutatáshoz. Dana LynnDriscoll és Allen Brizee (2010) javasolnak néhány fontos lépést a forrásokban fellelhető információk értékeléséhez 156 : Olvassa el az előszót és a bevezetést? Mi a szerző célja? Lapozza át a tartalomjegyzéket és a tárgymutatót. Ezáltal általános képet kaphat a forrásról. A kiválasztott témát tárgyalja olyan mértékben a felhasznált irodalom, hogy hasznosnak bizonyuljon? Ha nem találja a témát, keressen rá szinonimákra a tárgymutatóban. Ellenőrizzen olyan referencialistákat és hivatkozott részeket, amelyek a megfelelő forrásanyagokhoz vezethetnek. Határozza meg a célközönséget. Ön a célközönség? Gondolja át a leendő mű hangvételét, stílusát, információtartalmának szintjét, és a szerzőnek az olvasóval szembeni elvárásait. Alkalmasak ezek a célok eléréséhez? Próbálja megállapítani, hogy a forrás tartalma tény, vélemény vagy propagandajellegű-e. Ha úgy véli, hogy a forrás tényeken alapul, akkor azok forrásai világosan fel vannak-e tüntetve? Van elég adat a tények alátámasztásához? Átfogó a téma kifejtése? (Minél többet tud meg a témájáról, annál nagyobb gyakorlattal fog rendelkezni a kérdések megválaszolásával kapcsolatban.) Objektív vagy szubjektív a mű hangvétele? Vannak olyan általános kijelentések a kiadványban, amelyek túlmagyarázzák vagy túlságosan leegyszerűsítik a kérdést? Megfelelő arányban használja a szerző az elsődleges és másodlagos forrásokat? Ha a forrás a szerző véleményét tükrözi, alapos érveléssel támasztja azt alá? (Tekintse át újra a szerzővel kapcsolatos kérdéseket.) Jó hírű a szerző? 156 A teljes szöveg a következő hivatkozáson keresztül érhető el: 167

169 Ellenőrizze a forrás pontosságát Mennyire aktuális a forrás? Elavult (20 éves vagy régebbi) adatokra támaszkodik? Egyes információk akkor válnak elavulttá, ha új kutatási eredmények állnak rendelkezésre, más régebbi források azonban 50 vagy 100 év távlatában is hitelesek lehetnek. Végezzen keresztellenőrzést. Megtalálható ugyanezen információk egy része máshol? Mennyire hiteles a szerző? Ha a dokumentum névtelen, mit lehet tudni magáról a szervezetről? Alávetették szakértői értékelésnek, azaz ellenőrizték a szakterület más szakértői? Tartalmaz a felhasznált irodalom homályos vagy messzemenő következtetéseket, amelyek nincsenek adatokkal alátámasztva? Nem túl egyoldalúak/más szempontokat kizáróak az érvelések? 168

170 Néhány fontos szempont 157 : Nyomtatott források Internetes források Közzétételi folyamat Széles körű közzétételi folyamatot kell alkalmazni, amelynek része a szerkesztés és a recenzió. A folyamat során a kiadvány minőségét a tényeket ellenőrző szakemberek, számos lektor és szerkesztő ellenőrzi. Bárki, aki számítógéppel rendelkezik, és van internethozzáférése, közzétehet weboldalt vagy elektronikus dokumentumot az interneten. A legtöbb internetes dokumentum tényszerűségét és más egyéb tulajdonságait nem ellenőrzik tényszerűen, illetve nem olvassák át lektorok és szerkesztők. Szerzők és kapcsolódó szervezetek Világosan fel kell tüntetni a szerzőt, illetve hogy milyen szervezet munkatársa, valamint hogy az adott kiadvány közzétételére mikor kerül sor. Az internetes források szerzőinek és a kapcsolódó szervezeteknek a kilétét nehéz meghatározni. Egyes oldalak feltüntetik a szerzőket és a támogatókat, a többség azonban nem. Források és idézetek A legtöbb külső információforrás vagy szó szerinti idézet forrását feltüntetik. A felhasznált források szerzőjét nem feltétlenül tüntetik fel az internetes forrásban. Részrehajlás és speciális érdekek Habár a hagyományos kiadványok esetében is előfordulhat részrehajlás, ez nehezebben megvalósítható, és a nyomtatási költségek magasabbak. A legtöbb nagy kiadó célja a profitszerzés, és vagy nem enged teret speciális érdekcsoportoknak, vagy világosan jelzi, amikor erre kerül sor. Az internetes szövegek célja félrevezető lehet. Egy weboldal, amely látszólag tényeket közöl, valójában rábeszélési célzatú és/vagy szándékosan félrevezető lehet. A szerző végzettsége A szerző végzettségét szinte mindig fel kell tüntetni a nyomtatási forrásokban. Általában csak a végzettséggel rendelkező szerzők műveit jelentetik meg nyomtatásban. Még ha a weboldal szerzője vagy célja meg is határozható, a szerző végzettsége nem mindig van feltüntetve

171 Közzétételi információk A közzétételi információk, például a közzététel ideje, a kiadó, a szerző és a szerkesztő mindig fel vannak tüntetve a nyomtatott kiadványok esetében. Az internetes információk közzétételének ideje és az aktualitása egkérdőjelezhető. A weboldalakon feltüntetett dátum a közzététel, a frissítés ideje is lehet, de előfordulhat, hogy egyáltalán nem szerepel. Feladat: Tekintse át és alaposan olvassa el a következő internetes forrásokat: Hogyan kell kritikusan elemezni az információforrásokat 158 A tudományos és nem tudományos kiadványok megkülönböztetése: Kritériumokat tartalmazó ellenőrző lista 159 Ezenkívül nézze meg az alábbi két kisfilmet a YouTube-on: A tudományos folyóiratok felismerése 160 A hasznos hírforrások felismerése 161 Házi feladat: Készítsen összefoglalót a megnézett filmekről, és tegyen észrevételeket a fórumokon. Elsődleges adatok kutatása Az elsődleges adatok azok az információk, amelyeket specializált felméréseken vagy csoportmegbeszéléseken gyűjtenek össze [ ] 161 [ ] 170

172 A hatékony kutatás érdekében Saját kutatás felmérések használatával A felmérések, megfigyelésen alapuló felmérésekvagy adatfelvételi felmérések lehetnek. Megfigyelések: Ebbe a csoportba tartoznak a különböző osztálylátogatások. A megfigyelésen alapuló felmérések közé tartozik a személyeknek a kutatási témával kapcsolatban elhangzott véleményének meghallgatása. Az interneten közzétett iskolai vagy intézményi weboldalak szintén kiváló platformok lehetnek a megfigyelésen alapuló felmérésekhez. Személyes interjú: A kérdező kvalitatív és kvantitatív információk gyűjtése céljából több iskolai illetékest felkeres. Kvalitatív információk: A tanulók tanfolyamokkal, szolgáltatásokkal, iskolákkal és problémákkal kapcsolatos hozzáállása. A célja annak megállapítása, hogy a tanulók miért kedvelnek, vagy nem kedvelnek bizonyos tantárgyakat. Ezek az információk tevékenységek, technikák és órák megtervezésében lehetnek hasznosak. Kvantitatív információk: Tanulók/tanárok megkérdezése során gyűjtött információk, annak eldöntése érdekében, hogy közülük hányan fogják teljesíteni a tanfolyamot. Ezek az információk a piaci elterjedés, a jövőbeli segítségnyújtás és profit szempontjából fontosak. 171

173 Személyes interjúkat magukban foglaló felmérések többek között: o személyes elbeszélgetések o csoportos interjúk (fókuszcsoportok) o postai úton eljuttatott felmérések o internetes felmérések o felmérésminták Fontos: A felmérési módszer kiválasztása után meg kell határozni a válaszadók mintáját. A minta alapulhat az iskola, területi elhelyezkedés, kor, nem vagy tanfolyam és egyéb jellemzők szerint kiválasztott embercsoportokon; illetve választhatók véletlenszerű, azonosítatlan populáció is. Szabály: Minél nagyobb a minta mérete, annál valószínűbb, hogy a válaszok valóban a populációra vonatkoznak. Feladat: A minta méretének meghatározására alkalmas kalkulátor használata előtt ismerkedjen meg a következő két fogalommal: konfidenciaintervallum és konfidenciaszint. Ha nem ismeri ezeket a fogalmakat, lépjen a következő oldalra: 172

174 Használja a minta méretének meghatározására alkalmas kalkulátort, 162 és ellenőrizze a kutatását: 7. ábra: Mintaméret-kalkulátor [http://www.surveysystem.com]

175 8. ábra: Mintaméret-kalkulátor [http://www.surveysystem.com] Feladat: Végezzen felmérést internetes felmérések használatával. A kezdéshez a legalkalmasabb oldal az encuestafacil.com lehet. Design Collect Analyze Az online kutatás néhány előnye 163 :

176 Olcsó: Nem kell kérdezőket alkalmazni, és papíralapon adatokat gyűjteni. Gyors: Az eredmények gyűjtésére VALÓS IDŐBEN kerül sor. Pontos: Nincsenek az adatbevitel során előforduló hibák. Minőség és megbízhatóság: Nincsenek közvetítők (és részrehajlás sem fordulhat elő). Minden válaszadó a neki megfelelő, nem pedig a kérdezőnek megfelelő időben vesz részt a felmérésben. A válaszok minősége ezért nagymértékben javul. Interaktív: Olyan multimédiás elemek alkalmazhatók, amelyek nem állnak rendelkezésre nem internetes kutatás esetében. Nagy hatókör: A populáció azon szegmense is megkérdezhető, amelyik hagyományos módszerekkel nehezen elérhető. Nyomon követhetőség: Lehetőség van a válaszadási tendenciák megfigyelésére, feltéve hogy az adatokat automatikusan feldolgozzák és grafikusan megjelenítik. Fontos: Az elsődleges adatok előállítása költséges és sokkal kockázatosabb lehet, mint másodlagos minták gyűjtése és egyeztetése. Az eredmények elemzése és az eredményeknek megfelelő további lépések Ha befejezte a kérdőívet, ideje elemezni a válaszokat, és a folyamat elején feltett kérdésekre válaszolni. Legyen nyitott és objektív. Próbálja meg elkerülni, hogy a kutatás során a saját előzetes feltételezéseit bizonyítsa. 175

177 Emlékezzen ezekre az aranyszabályokra a piackutatása eredményeinek értelmezése közben: a hibás kérdések hibás eredményekhez vezetnek legyen őszinte önmagával. Ha lehetséges, készítsen nyilvántartást a felmérésben megkérdezett emberektől. Ha segítőkészek, a tervei megvalósítása során felveheti velük a kapcsolatot mint leendő ügyfelekkel. Használja a begyűjtött információkat a saját erősségeinek fejlesztésére, a gyengeségeinek kiküszöbölésére, és új lehetőségek létrehozása érdekében. C. Az információk szabványos formátumban történő idézése A kutatás során felhasznált forrásokra való hivatkozás és dokumentálása két célt szolgál: a felhasznált anyagok szerzőinek megfelelő hitelt ad; az Ön munkájának olvasói újrafelhasználhatják a kutatását, és felkutathatják a referencialistában felsorolt forrásokat. Kezdje el gyűjteni a kutatáshoz szükséges anyagot, és ne feledje dokumentálni kutatását. 176

178 A források felhasználásának fontos szerepe van a kutatási dolgozat érvelésének felépítésében és alátámasztásában. Az írási folyamatnak fontos része a kutatás dokumentálása és mások munkáinak feltüntetése. A források feltüntetése Valamennyi (mind a nyomtatott, mind az internetes) forrást helyesen és teljesen fel kell tüntetni, hogy azok, akik olvassák a munkáját, megtalálják és hivatkozni tudjanak az idézett forrásokra. Ha forrásokat gyűjt a témájához, vegye figyelembe a következő információkat a hivatkozott források esetében 164 Papíralapú források esetében: Internetes források esetében:

179 Számos referenciakezelő szoftver érhető el, például: Zotero, EndNote, RefWorks, ProCite, CiteUlike, Connotea, Mendeley stb. Ha szakirodalomlista-kezelő szoftvert választ, vegye figyelembe a következőket: az árat, a tárolási módot, a forrást, ahonnan információ importálható, a kimeneti formátumot, a használat bonyolultságát, valamint a szövegfeldolgozó szoftverrel való integrációt. Feladat: Használja a Citationmachine 165 APA vagy MLA funkcióját, és tekintse át a hivatkozásokban található különbségeket. Használja a fórumot! KÖNYVEK / DOKUMENTUMOK Az APA 6. kiadása ÚJSÁGÍRÁS MULTIMÉDIA KÖZÖSSÉGI MÉDIA Weboldal Folyóirat Audio-/videoanyag Blog Könyv Magazin TV/rádió Internetes vitafórum Összegyűjtött munka Napilap Webes kép Podcast Referenciamunka Interjú 165 Citationmachine:http://citationmachine.net/index2.php 178

180 Kormányzat Konferencia Tudományos munka Az MLA 7. kiadása KÖNYVEK / DOKUMENTUMOK Könyv Összegyűjtött munka Fejezet Referencia Kormányzat Konferencia Internetes dokumentum Tudományos munka ÚJSÁGÍRÁS MULTIMÉDIA KÖZÖSSÉGI MÉDIA Folyóirat Magazin Napilap Adatbázis Webes kép Audio-/videoanyag TV/rádió Internetes vitafórum Levelek ek Előadás Blog Interjú Podcast 9. ábra: Citationmachine 179

181 Feladat: Olvassa el a következő dokumentumot, és kommentálja a fórumokon: Források idézése és dokumentálása 180

182 181

183 182

184 183

185 D. A kutatás összeállítása és ismertetése A dokumentum (Microsoft Word / OpenOfficeWriter) Cím: Elég érdekesnek kell lennie ahhoz, hogy felkeltse az olvasó figyelmét, és olvasásra ösztönözze, ugyanakkor pontosnak kell lennie, és ismertetnie kell a dokumentum tartalmát. Szerző: Fel kell tüntetni a kapcsolódó szervezetet 166 Absztrakt: A dokumentumnak absztraktot kell tartalmaznia. Ezt a dokumentum elkészítését követően kell megírni, és a cím alá, kisebb (10-es) betűtípussal kell elhelyezni. Az absztrakt nem lehet hosszabb 150 szónál (általában 5-8 mondat). A tartalomban választ kell adni a következő kérdésekre: Miről szól a munka? Mi a kutatási probléma és a tézis? Milyen kutatási módszerek alkalmazására került sor? Milyen eredményeket ért el? Bevezetés: A bevezetést úgy kell megírni, hogy az olvasó továbbolvasson, ezért ne felejtse el felkelteni az érdeklődését. Tüntesse fel, hogy milyen érdekes kutatási problémával foglalkozik a dokumentum, és hogy az miért lehet vonzó az olvasó számára is. (Kezdhet anekdotával, idézettel.) Világosan határozza meg a szöveg célját, mit szeretne elérni a dokumentummal, miért választotta kifejezetten ezt a témát. Irányítsa az olvasók figyelmét a javaslatokra és azok fontosságára. Tüntesse fel, ki végzett kutatást a témában, ki végezte a témájához tartozó legfrissebb és legfontosabb kutatásokat. Ismertesse a bevezetőben, hogy a kutatás milyen mértékig haladt előre (ki végezte, milyen eredménnyel zárult, mennyiben folytatása az Ön kutatása egy adott problémafelvetésnek, a leírt probléma megoldásában tapasztalható előrehaladás, és miért, illetve milyen mértékben kell a problémát további kutatásokban vizsgálni). Ismertesse az alkalmazott szakirodalmat, és mutassa be, hogy jártas az adott témában. Vázolja fel, hogy a dolgozat milyen részekből fog állni ez segíteni fog az olvasónak eligazodni a szöveg olvasása közben. Módszertan: Határozza meg a kutatási anyag alapjául szolgáló forrásokat (napilap, ikonográfia, film, dokumentumfilm, krónika, levelek, naplók, interjúk 166 Luis OchoaSiguencia, Radomska Wyzsza Szkola, 184

186 stb.). Ismertesse azt a módszert vagy elméletet, amely a kutatási anyag elemzésének és értelmezésének alapjául szolgál. Adott esetben mik a lehetséges korlátai? Foglalja össze röviden a módszert/elméletet. (Ha archív kutatást végez, a hitelesség és megbízhatóság érdekében a külső és belső kritikai észrevételek kiemelten fontosak.) A források bemutatása és elemzése: Érdemes a szöveget kisebb, tematikus részekre tagolni, és megfelelő alcímekkel ellátni őket. Ez azt a benyomást kelti, hogy a dolgozat szerzője megfelelően uralja a szöveget, és tudja, miről akar írni. Az ilyen szövegeket emellett sokkal könnyebb olvasni. A források elemzése képezi a munka alapját és fő részét, és ez igazolja a témával kapcsolatos háttértudást is. Az elemzés a forrás részletes bemutatásával kezdődik (mélyolvasás). Érvelés és értelmezés: A dolgozat kifejtő, fő szakasza a forrás értelmezéséből áll. A forrás mélyolvasásának (elemzés) olyan elméletet kell tükröznie, amely felhasználható az értelmezési folyamat során. Ebbe a részbe kell beleszőni a saját kutatási eredményeinket is (ábrák, kvantitatív és kvalitatív következtetések). Befejezés: Emlékeztetni kell az olvasót a dolgozat céljára, röviden össze kell foglalni az érveket, és utalni kell az azokból fakadó következtetésekre. Az összefoglaló résznek bizonyítania kell, hogy a címben feltüntetett problémafelvetés megválaszolásra került, és az alapfelvetést igazoltuk. Felhasznált irodalom: A dolgozatban felhasznált irodalmat ábécésorrendben kell feltüntetni. Feladat: Az ebben az útmutatóban bemutatott szövegtípus kutatási dolgozatnak tekinthető. Ne feledje, hogy az Olarex tanfolyamban elért teljesítményének egy részét ez a dolgozat képezi, ezért meg kell felelnie két követelménynek: 1) figyelembe kell vennie a tanfolyam során megtárgyalt kérdéseket, és 2) az értelmezési folyamat során bemutatott elméletnek tükröznie kell az Ön kutatási képességeit (anyaggyűjtés, kritikai készség és a források elemzése). 185

187 Ne féljen megosztani saját ötleteit! Ne ollózza össze dolgozatát, azaz ne fogalmazzon át és kombináljon másoktól származó szövegrészeket. Tartózkodjon a plagizálástól! A kifejezés azt jelenti, hogy egy adott forrásból származó szövegrészt a forrás/szerző feltüntetése nélkül használ fel. A szövegidézés nem számít plágiumnak, ha feltünteti a felhasznált szöveg szerzőjét és adatait. Grafikus elrendezés betűtípus: Times New Roman méret: 12-es betűméret sorköz: 1,5 3,17-es margó a bal/jobb oldalon felső/alsó margó: 2,54 számozott oldalak: legalább 6 szabványos oldalnak megfelelő A kutatás bemutatása / Prezentáció (PowerPoint / Open office) A prezentáció során az előadó hallgatóság előtt, vizuális anyagokat felhasználva tart előadást. Iránymutatások Csak a legfontosabb elemeket kell a diákon pontokba szedni, nem az egész szöveget. A prezentációnak kulcsszavakból és felsorolásokból kell állnia. Érdemes táblázatokat, ábrákat, rajzokat használni, amelyek érdekesebbé teszik az előadást. Csak a szükséges mértékben használjon ilyen vizuális elemeket, amelyek ne legyenek túl bonyolultak. Ne olvassa fel a mondandóját! Mondja el saját szavaival. (Ahhoz, hogy a hallgatóság megértse, át kell fogalmazni.) A háttérszín ne zavarja a szövegolvasást, például rossz ötlet sötétkék háttérrel fekete betűket használni, ellenben fekete betűket világos háttérrel kombinálni jó választás. 186

188 A prezentáció hátterének egységesnek kell lennie. Ne használjon túl harsány színeket. A prezentáció ne tartalmazzon túl sok diát. A túl sok diára esetleg nem jut elég idő, viszont túl kevés dia használata hiányérzetet kelthet a hallgatóságban. A prezentáció elrendezése Első dia: tartalmaznia kell a prezentáció címét, az előadó nevét, és az általa képviselt intézmény megnevezését. A prezentáció témájának bemutatása: tartalmaznia kell a problémafelvetést, a definíciókat stb. A prezentáció tárgyának kifejtése: a probléma részletes kifejtéséből áll. Összefoglaló és következtetések. Az utolsó diának ismét tartalmaznia kell a címet, köszönetnyilvánítást a hallgatóságnak, az előadó teljes nevét, az általa képviselt intézmény megnevezését és az elérhetőségeket. 187

189 3.5. Информационни и комуникационни технологии /икт/ разширено проучване и професионално развитие TIK udoskonalone badania naukowe i rozwój zawodowy Kurs w języku bułgarskim Курсът ИКТ разширено проучване и професионално развитие, е замислен като инструмент заподкрепана участниците в опит за включване на повече ИКТ компетентности и умения на тяхното работно място. Понататъшното развитие на умения за работа с ИКТсред учителитее от решаващо значениеза насърчаваненаположителнитеобразователните резултатина учениците. Познанията за кога, къде, как и защо е добре да се възползватот новитетехнологии в обучението. Товае от решаващо значение. ИКТ ще станатнеразривно свързани, интегрирани и вграденивъв всички аспектина образованието и обучениетои ще иматположително въздействие върхуучебните процесии резултати. Очаквани резултати от курса : Към края на този курс, учениците и учителите ще разберат по-добре изследователския процесиправилата, които го ръководят, включително опознаване натема, планиране наурок, подготовка наизследователски проекти окончателен доклад за резултатите отизследванията. Курсът е разделен начетири части, които осигуряват леснаи ефективнастратегия занамиране на информациязаизследователска дейности документиране наизточниците. В зависимост от темата иопознаванетона библиотеката/източниците на информация, може да се наложи участниците да пренаредят илиотхвърлят някой отстъпките, предложенипо време на курса. Преглед на съдържанието на курса Част 1 : Идентифициране и развиване на темата Част 2 : Намиране на информационен фон Част 3 : Цитиране на използваните източници чрез стандартен формат 188

190 Част 4 : Написване и презентиране на изследването Целеви групи : Ученици, учители и училищен персонал, заинтересован от използването на ИКТ за проучвания и професионално развитие. Предварителни изисквания : Някои познания и вникване винформационните комуникационни технологиив образованиетои на работното място. Прочетете : How to Write a Good Paper in Computer Science and How Will It Be Measured by ISI Web of Knowledge 167 Какданапишемдобърдокладпокомпютърнинауки и как той би бил оценяван от.... Изисквания за завършване на курса: 1. Задължителнaдейностaна Интернет платформата Moodle 75%. /Участие в онлайн дискусионни форуми. Ще се очаква участниците в курсаочаква да посват/дават коментари иотговори наон-лайн форума./ 2. Завършваща задача 25%. /Ще се очаква участниците данапишат докладвобласттананаучнитеизследванияи да направят презентациянаpower Point и да го публикуват на платформата OlarexMoodle./ A. Определииразвийсвоятатема За идентифициране и разработване на темата, е важно да сеопредели целтана Вашето изследване. Задайте/Поставете своите изследователски цели Приложното поле на Вашето изследванесе определяот това, коетоискате да постигнетеивидовете решения, които трябва дави помогнат да го направите [ ] 189

191 Преди да започнете еважно да определитецелите си.това е найважнатачаст от процеса, за даизбегнете загубата навреме и усилияв покъснитеетапи. Фигура 1. Основни въпроси: а.каква е целта на изследването? б. Каква информация е взета предвид? в. Как тази информация ще бъде използвана? Формулирайте целите : Вашите цели трябва да следват правилото SMART, за да бъдат възможно по-успешни. Това се налага, защото: - Целта Ви трябва да е ясна/специфична/, така че да знаететочно какво е необходимо, зада се постигне. /Specific Clear/ - Можете да кажете, кога тя са постигната, защотоимате начин да измерите този процес в цялост /Measurable/ - Вероятно е да се случи, защото целта епостижима./achievable/ 190

192 - Преди определяне нацелта,трябва да сеанализиратсъответните фактори, като:ресурси ивреме, задасе гарантира, чее реалистична./ Realistic/ - И последно - времевият елемент предвиждакраен срок, койтови помага дасе съсредоточите върхузадачите, необходимиза постигане на целта./time scaled/ Фигура 2. СМАРТ /SMART правило: Специфично/ясно/, Измеримо, Постижимо, Реалистично и Определено във времето ПРИМЕР : Организациите, бизнесът и хоратаежедневно си поставят различни цели,често дори без да го осъзнават. Ако те тестват своитецелиспрямо правилото СМАРТ, те ще увеличат технитешансовеза успех. След като веднъж вече целтае била правилно определена според СМАРТ правилото,следващата стъпкае да се напишеплан, който подробно да опишекакще бъде постигнатацелта Smart objectives, Learn marketing net: For Marketing Learners Globally, [ ] 191

193 Софтуерна компания биискалада увеличи продажбите си, така че си е поставилза цел даувеличи пазарния си дялдо 3% за12месеца. Фигура 3. Примерна таблица за определяне на целите на дадена софтуеърна компания, която илюстрира приложението на правилото SMART 169 Изберете изследователска тема Като учител/водещ, Виетрябвадабъдете в състояниеда изберетенеобходимата изследователска тема, нужна по време на уроците. Тук ние Ви канимда поискате от вашияводещ (в този конкретен курс) да Ви помогне втемата.той / Тя често енай-добрият водач, който ви помага даизберетеподходящаакадемичнаизследователска тема. Водещият найдобре знае какво да Ви посъветва, така че да изберете най-подходящата тема, коятоще удовлетвори максимално изискваниятаза тозикурс

194 Инструкторите/водещите честопредлагат темив клас иливучебната програма. Не забравяйте, обаче, че тези идеиобикновено са сширокиприложение. Може да се наложида бъдат стеснени и конкретизирани, за да бъдат осъществими. Пример: Ако Вашата тема е свързана с ИКТ, и ако използвате Гугъл разширено търсене, може да изберете опциите за ограничаване на търсенето : Схема с текст: Език : Покажи страници, написани на Английски Събития: Покажи резултати, в които условието се съдържа в заглавието на страницата Домейн: образование Покажи резултати само от сайта или от домейн 193

195 Фигура 4. Тук можете да намерите Институт за креативни технологии -Institute for Creative Technologies 170 с неговия екстензивен образователен материал Упражнение : Моля, отидете на Гугъл разширено търсене/ Google Advanced Search/ и пробвайте /упражнете се/ с две заглавия/теми по Ваш интерес и след това коментирайте във форума 171 : Намерете страници със : Всички тези думи : (Напишете важните думи : трикольор, плъх, териер) Точно тази дума или фраза: (Напишете важните думи : трикольор, плъх, териер) Която и да е от тези думи: (Напишете ИЛИ между всички думи които искате: Миниатюрен или стандартен) Нито една от тези думи: (Поставете знак минус - преди думите които не искате: - гризач, - Джак Ръсел ) Числа вариращи от : до (Поставете два периода между числата и добавете мерна единица : 10-35кг, $ $ ) След това стеснете Вашите резултатите си като... Език : ( Намерете страници на езика, който сте избрали). Регион : (Намерете страници, публикувани в определен регион). 170 ict.usc.edu

196 Последна актуализация : - (Намерете страници актуализирани в периода, който сте уточнили). Сайт или домейн : - (Търсете на сайтове (като Wikipedia.org) или ограничете Вашите резултати към домейни като :.edu,.org или.gov) Включени условия : --- (Търсете за резултати в цели страници, заглавия на страници, или уеб адреси, или линкове на страницата, която търсите). Безопасно търсене : --- от умерене до строго (Кажете изрично какво сексуално съдържание да бъде филтрирано). Ниво на четене : --- (Намерете страници на едно ниво или просто вижте нивото на информацията). Вид на файла : (Намерете страници във формата, който предпочитате). Авторски права : (Намерете страници, които са свободни за използване). Да намерете страници, които са подобни или линк към... или URL Да търсете страници, които вече сте посетили 195

197 Да използвате полето в кутията за търсене Да персонализирате настройките си за търсене Задайте Вашата идея за тема като въпрос. Преди да можете да намерите правилния въпрос, имате нужда от някакъв контекст или фон за Вашата тема. Ако сте заинтересовани от : Използването на ИКТ от ученици, може да зададете въпроса : Пример : Какъв ефект има използването на ИКТ, според последните постижения на учениците? Фигура 5. Определяне на основните понятия или ключови думи 196

198 Развийте вашата тема Тествайте основните понятияили ключови думивъв Вашата тема, като ги съпоставите сподходящите източнициили ги използвайте катотермини в търсачки ив периодичнииндекси. Ако откриете твърде многоинформация имногоизточници, намалете Вашата тема, с помощта на и - допълнителен оператор:икт иобразованието иучениците, например. Намирането натвърде малкоинформациясочи, че трябва да се разшири Вашата тема. Например, търсетеинформация заученици, не толкова за студенти. Свържете синонимнитермини за търсене с или : ИКТ или нови технологииили Интернет...Използването насъкратенитермини за търсене, същоразширяватърсенетои увеличаваброя наелементите/данните, които ще намерите. Важно : След приключването на тази първа част, Вие ще можете да: - разполагате с точна идея за Вашата тема - поставите цели/съобразно правилото СМАРТ - направите първата крачка към вторичните източници. 197

199 B. Намираненафонова/базиснаинформация Провежданетонауспешноизследваневключва 4 отделнинива: След като вече веднъж основната тема е определена, а също и ключовите думи, намерете един или повече източници или базисни информации, които да прочетете. Тези източници ще Ви помогнат да разберете по-широкия контекст на Вашето изследване и ще Ви посочи основните/най-широките термини, които са познати/се използват по тази тема. Фигура 6. Открийте каква информация вече съществува 198

200 Важно: Съществуващата информация /примерно данни и статистика от преброяване на населението/ се определя /е позната/ като вторична, а първичната е събирането на нови данни. Търсене на вторична информация: Информацията, от която се нуждаете - може да бъде открита във вътрешни данни/архиви на компанията, в библиотеки или от официални източници. Вторичната информация се разделя на два основни типа: Официална: Тя включва информация, събрана и публикувана от федерални, държавни или местни правителствени агенции. Най-голямото количество от уеб-базирани източници предоставя статистически данни, обединени от Karen Blakeman of RBA Information Services 172. Те включват статистически данни от преброяване на населението, търговски или производствени данни, демографски статистики, сведени до ниво предградия, както и промени в социалните тенденции. Неофициална: Тази информация покрива данни, които могат да бъдат намерени от източници като: Интернет, вестници, списания, справочници, търговски регистри, търговски асоциации, банки, университети, технически колежи, изследователски институти, и публикации от маркетингови организации. Най-популярният фонов/базисен източник на информация са енциклопедиите и речниците в печатен и он-лайн вид справочници. Училищните учебници също дават подобна информация. Прочетете базисната/общата/вторичната информация и отбележете всеки полезен за Вас източник /книги, вестници, списания и т.н./, изброени в библиографията в края на енциклопедичния материал или в началото на речника. Източниците, цитирани в библиографията са добър начален старт за последващите изследвания. 172 Blakeman, K. (2012, June 27). Statistics. Retrieved from 199

201 Прегледайте тези източници в каталозите и периодичните индекси. Проверете тематичните направления, изброени в определеното поле на он-лайн архивите за тези книги и статии. След това направете тематични търсения като използвате тези тематични направления, за да локализирате допълнителни заглавия. Запомнете, че много от книгите и статиите, които намирате имат свои собствени библиографии. Проверете тези библиографии за допълнителни полезни източници за Вашето изследване. С помощта на тази техника зарутиннопроследяванена източници, цитирани в библиографиите, можете да генерирате изненадващо голям бройкниги и статии за Вашата темав относително кратъкпериодотвреме. Намерете и търсете чрезотделни он-лайнкаталози намного библиотекипо целия святдиректноизползвайки Libdex 173. Упражнение :почти всеки познаваи използваgoogleи неговите клонове, Google Scholar, Google Books, Google News, YouTube, etc., за да търси и намира информация в отвореното Интернет пространство. 173 Directory of library across the world as well as an extensive collection of books: 200

202 a.моля, потърсете информация за Вашата тема, използвайки следните он-лайн инструменти : Търсачки: Search engines Alta Vista 174, Bing 175, Google 176, Hotbot 177, Yahoo! Search 178 Тематични портали: Subject portals Librarians' Index to the Internet 179, WWW Virtual Library 180 Мултиактивни търсачки Multi-engine searching: MetaCrawler 181 Сравнителни таблици/диаграми Comparison chart: Search Engine Features 182 b.оценете това, което сте открили Оценявайки достоверността, полезността и истинността на информацията, която сте намерили Вие сте направили найважната/решаващата крачка в процеса на търсенето на литература. Преди да започнете да четете от някой източник или да прекарате време издирвайки го, помислете за автора, за заглавието, за обобщението и къде се намира във времето. Можете също да поискате да погледнетеключови думи, за да видите в каквидруги категорииспада работата/темата Ви. Оценете тази информация, зада видите дали тя е от значениеи е валидна за Вашия изследователски обект

203 Dana Lynn Driscoll and Allen Brizee (2010), предлагат някоиважни стъпки за това как да оценяваме и отсяваме материалав източника докато го четем 183 : Прочетете предговора- каквоавторътиска да постигне? Прегледайте таблицата насъдържанието ииндекса. Това ще ви даде поглед над източника. Дали Вашата тема е сдостатъчнодълбочина, зада бъде полезна? Ако не се убедите, че Вашата тема е достатъчно обсъждана/популярна, опитайте се да търсите някои синоними в индексите. Проверете за списък напозовавания илидругицитати, коитоизглеждат така, сякашще ви отведат до свързаните с тяхматериали, които да ползвате като добри източници. Определете желаната аудитория. Те ли са предвидената аудитория? Помислете затон,стил,ниво наинформация, както и предположения, които авторът правиза читателя.подходящи ли са за вашите нужди? Опитайте седа определите далисъдържаниетона източника ефакт, мнениеилипропаганда. Ако считате, че източникът Ви предлага реални/верни факти, дали източниците на информация за тези факти са ясно разпознаваеми? Мислите ли, че имадостатъчно представени доказателства? Изчерпателно лие покритието? /Колкото повече опознавате темата, ще забележите колко по-лесно Ви става и се чувствате като експерт./ Езикът емоционален ли е или обективен? Дали има твърде широки обобщения, коитопреувеличаватилиопростяватнещата? Дали авторът използвадобър микс отпървични и вторични източницизаинформацията? 183 The full text you can find at: 202

204 Ако източникът е мнението, дали авторътпредлагаоснователни причинизаприемането на тазипозиция? (Помислете отновоза автора и дали този човек е уважаван)? Проверете за точност Колко подходящ е даденият източник? Дали е съвременен или от преди 20 години? Някои информации са с датата, от която е публикувано изследването, а други по-стари данни могат да са и с дати отпреди 50 или 100 години. Направете някои кръстосани проверки. Можете ли да намерите някои от тези информации/данни, публикувани и на други места? Колко признат/приет е даденият автор? Дали документът е анонимен и какво знаете за организацията? Дали тя е равностойно представена т.е проверена и от други експерти в сферата? Има ли неясни или повърхностни обобщения, които не се основават на определени точни доказателства? Дали аргументите са едностранчиви и без познаване и позоваване на други мнения и гледни точки? Някои важни аспекти, които трябва да имате предвид 184 : Печатни източници Интернет източници Процес на публикуване Преминете през обширните публикации, които включват редактиране и преглед на статии. Процесът съдържа проверка на факти, голям брой рецензенти или редактори, които да установят качеството на публикацията. Всеки човек с компютър и достъп до Интернет може да публикува или електронен документ. Повечето уеб документи нямат редактори и проверяващи на фактите/данните или друг тип рецензенти

205 Авторство и връзки Добре проверете кой е авторът, коя организация представлява и кога е публикувана неговата работа. Авторството и връзките са трудни за определяне в Интернет. Някои сайтове могат да имат автор и спонсор, но повечето нямат. Източници и цитирания Повечето външни източници на информация и директно цитиране са ясно маркирани и идентифицирани Източниците, които авторът цитира или на които се позовава в текста може да неса ясно посочени и Интернет източниците. Отклонения и специални интереси Понеже отклоненията определено съществуват в традиционните публикации, печатането е много поскъпо и трудно за изпълнение. В този случай повечето големи издатели не могат да получат печалба и не се съобразяват с интересите на специалните групи със специални интереси или пък пък ясно посочват тези интереси. Целта на он-лайт текста може да бъде заблуждаваща. Даден уеб-сайт, който изглежда като истински/оригинален, може на практика да бъде такъв, но може и да бъде лъжлив. Авторови квалификации Квалификациите на даден автор почти винаги присъстват в печатните източници. Само добре квалифицирани автори са добре приети с техните монографии. Дори и авторът и целта на уеб-сайта да може да се определи, квалификациите на автора не винаги са посочени. Информация за публикациите Информацията за публикациите от типа на дата на публикуване, издател, автор и редактор са винаги ясно посочени в печатните публикации. Датите на публикуване и времевият период на информацията не винаги са точни в Интернет. Датите, посочени в уеб-сайтовете може да са дати на постване, дати на обновяване или датите могат изобщо да не са посочени. 204

206 Упражнение: Моля, анализирайте и прочетете следните он-лайн източници внимателно: Как критично да анализираме информационните източници 185 Разграничаване на Училищните от Неучилищните периодики: Проверовъчен лист за критерии 186 Моля, погледнете също двата кратки филма в YouTube: Идентифицирайте училищните дневници journals 187 Определете съществените /важни/ информационни източници 188 Домашна работа: направете резюме на филмите, които гледате и коментирайте във форумите Първоначален проучване на данни Първоначалните данни са информация, която Вие събирате чрез специализирано проучване или групови дискусии [ ] 188 [ ] 205

207 Отделете време, за да определите вашите цели и разберете проблема, който Вие изследвате. Изберете правилната методология. Направете Вашето изследване чрез въпросници/допитвания Въпросниците/допитванията могат да бъдат определени или като проучвания/наблюдение/анализ/ - или като анкети/интервюта. Observation/Наблюдение, Проучване: Този тип проучвания могат да включват посещения в различни класни стаи. Те включват изслушване за това какво хората казват по отношение на изследваната тема. Интернет може съща да осигури отлична платформа за това на основа на преглед на уеб.сайтовете на училища/институции. Персонално интервю/анкета Интервюиращият се свързва с определен брой представители на училището за да придобие качествена и количествена информация. 206

208 Качествена информация /има се предвид информацията, свързана с качеството/: тя отразява отношението на учащите се спрямо курсовете, услугите/поддръжката, училищата и др. Целта може да бъде да се покаже защо учениците харесват даден предмет или не харесват други. Вие можете да използвате тази информация при планиране на дейностите, технологията на подготовка на уроците и подбора на самите уроци. Количествена информация /има се предвид информация, свързана с количеството/: това е информацията, добивана чрез интервюиране на даден брой ученици или учители. Тази информация определя примерно колко участници би привлякъл даден курс. Тази информация е необходима за правилно предвиждане на навлизането на пазара, за предвиждане на бъдещи ползи и печалби и т.н. Анкети/допитвания, включващи персонални интервюта са следните: - Лично интервю - Групови интервюта/фокус групи - Интервюта посредством поща или електронна поща - Интервюта по предварително зададени образци ВАЖНО: След като сте решили какъв тип метод/модел ще използвате трябва да изберете типовете отговарящи. Могат да бъдат хора, обединени от дадена характеристика примерно: вид училище, район, възраст, пол или курс; или могат да бъдат избрани на случаен принцип т.е от вида неопределена група население. 207

209 Правило: Колкото по-голям е sample sizeразмерът на вашия образец, толкова по-сигурни можете да бъдете, че отговорите дават по-вярна информация/отражение на нагласите на населението. Упражнение: Преди да използвате sample size calculator,има два термина, които трябва да познавате: интервал на конфиденциалности ниво на конфиденциалност. Ако не познавате добре съдържанието на тези термини, моля, посетете Моля, използвайте Sample Size Calculator 189 изследване/анкета: и проверете Вашето

210 Фигура 7. Sample Size Calculator [http://www.surveysystem.com] Фигура 8. Sample size calculator [http://www.surveysystem.com] 209

211 Упражнение: Моля, започнете/създайте survey/анкета, използвайки он-лайн моделите Най-доброто място да започнете би могло да бъде encuestafacil.com. Някои от предимствата на онлайн-анкетите 190 : 1. Низки разходи: Вече не е необходимо да наемате интервюиращи, не се използва хартия за да получите данните 2. Скорост: Резултатите са получават в РЕАЛНО ВРЕМЕ 3. Прецизност: Елиминират се грешките при въвеждане на данните 4. Качество и надеждност/сигурност: Елиминирани са посредниците и в следствие на това и възможните отклонения. Всеки отговарящ на въпросите отговаря в удобното време за него, а не за интервюиращия. По тази причина качеството на отговорите се подобрява. 5. Интерактивен характер: Тази среда предлага предимството да са включени интерактивни елементи, които са невъзможни/не могат да се приложат при анкети извън мрежата. 6. Голям обхват: Можете да интервюирате сегмент от населението, които по правило са трудни да бъдат достигнати/обхванати чрез традиционните методи

212 7. Добро мониториране: Възможно е да се наблюдават тенденциите в отговорите, защото постъпилите данни автоматично биват отразявани в графичен вид. Важно: Събирането на първични данни може да бъде по-скъпо и потенциално по-рисково, отколкото събирането и съпоставянето на вторични данни. Анализ и боравене с резултатите След като вече сте свършили Вашето survey/интервю/проучване, вече е време да анализирате и да получите отговорите на зададените въпроси в началото. Запазете спокойствие и бъдете обективни. Опитайте се да избегнете водене на проучване от вида потвърждение на вашите предварителни идеи. Запомнете златните правила, необходими при интерпретиране на данните: Изследване: неправилните въпроси водят до неправилни резултати бъдете честни със себе си. Където е възможно, правете архив на интервюираните хора. Ако те са добре настроени и колаборативни, вие може да се свързвате с тях като бъдещи потребители/купувачи, когато ви се наложи. 211

213 Използвайте придобитата информация, за да придобиете допълнителни сили, за да елиминирате слабостите и да си създадете нови възможности. C. Цитирайтетова, коетостеизползваливстандартнияформат Цитирането или документирането на източниците, използвани във Вашето проучване обслужва две цели, - Отдава нужното уважение към авторите на използваните материали - Позволява на тези, които четат Вашия материал да повторят/дублират Вашето проучване и да локализират източниците, които сте отбелязали като справки/позовавания. Започнете събирането на Вашия материал и не забравяйте Документирайте Вашата работа/проучване Използването на източници във Вашата работа /на хартия/ е важна част от създаването и поддържането на Вашите аргументи. Най-важната 212

214 част от процеса на писане включва документиране на Вашето изследване и познаване на идеите на другите. Цитирайте своите източници Виебиследвалодацитиратевсичкиизточници/ кактоон-лайн, такаивъввариантнахартия/ коректноипълно, така, четези, коиточетатвашияматериалдамогатданамерятисъщодасепозоватнавашитец итирания. Когатосъбирате/подбиратеизточницизаВашататема, уверетесе, честенаправилисъответнитеотбелязваниянавашитецитирания citations 191 За източници на хартия/печатни публикации За он-лайн източници, се добавя още:

215 Имамноговидоведостъпни софтуеър/инструментизаупотребанацитати, референции, позовавания от вида на: Zotero, EndNote, RefWorks, ProCite, CiteUlike, Connotea, Mendeley и други. Когато избирате кой софтъуеър за боравене с библиографии да използвате, можете да прецените по следното: цена, начин на ползване, източници, от които може да се получава информация, полезност, леснина при употребата, интегрираност към софтуеър за текстообработка и т.н. Упражнение: Моля, отидетена Citation machine 192 и използвайте APA и MLA и коментирайте разликите в цитирането, които откривате. Моля, използвайте форума. 26.Citation machine: 214

216 A P A 6 t h E d i t i o n BOOKS / DOCUMENTS JOURNALISM MULTIMEDIA SOCIAL MEDIA Web Page Book Compiled Work Reference Work Government Conference Academic work Journal Magazine Newspaper A/V Media TV/Radio Web Image Blog Online Discussion Podcast Interview M L A 7 t h E d i t i o n BOOKS / DOCUMENTS JOURNALISM MULTIMEDIA SOCIAL MEDIA Book Compiled Work Chapter Reference Government Conference Web Document Academic Work Journal Magazine Newspaper Database Web Image A/V Media TV/Radio Online Discussion Letters s Lecture Blog Interview Podcast Упражнение: Прочетете следващия документ и коментирайте във форумите: 215

217 CITING & DOCUMENTING SOURCES Какво Винаги цитирайте... Когато използвате нечии чужди думи или идеи. Всичко, което четете във всеки формат. Всичко, представено или изговорено от типа на речи, лекции, персонални интервюта, представяния и т.н Други публикации като: филми, музика, песни, стихове, данни, програмиращи кодове и т.н., които са чужда интелектуална собственост. Защо Защото, когато цитирате вашите източници... Помагате на себе си да избегнете обвения в плагиатство. Позволявате на вашите читатели да открият Вашите източници. Осигурявате доказателства за своята аргументация и добавяте истинност. Това е важна част от учебния процес. Тя демонстрира факта, че Вие се позовавате на автора, съгласявате се с него и добавяте нещо към вече казаното

218 Стил Попитайте Вашия инструктор/водещ, кой стил цитиране предпочита. Ако той няма предпочитания изберете който и да било стил и се придържайте към него. Някои от стиловете, от които можете да изберете са: - APA: Американска Психологическа Асоциация: стил, често използван в социалните науки. - Chicago/Turabian: стил, често използван в социалните и хуманитарни науки - CBE: Съвет на издателите в областта на биологията: стил, често използван в науките за живота - MLA: Асоциация на съвременните езици: често използван стил в областта на хуманитарните и изкуствоведски науки Писане Цитиране /Слагане в кавички/: Това е използване на точни авторови думи. Цитирането се използва когато оригиналът е труден за перифразиране или когато оригиналът е толкова добър, че Вие желаете да запазите оригиналния изказ/език. Винаги използвайте кавички и цитирайте източника. Резюмиране/обобщение: Това е кратко резюмиране на оригиналните думи/идеи без промяна на значението. Обикновено това е съкратено представяне на същата информация. Използвайте свои думи и винаги цитирайте източника. 217

219 Парафразиране: своеобразноповторение на авторовите думи/идеи без да се променя техния смисъл. Парафразите обикновена са със сходна дължина, колкото оригинала. Използвайте свои думи и винаги цитирайте източника. Как да използваме цитирането Използвайте вьтрeшно - текстови/вмъкнати цитати /parenthetical, footnotesetc./, за да отделите коректно Вашите мисли и думи от тези на другите. Използвайте пълни цитати в края на Вашата работа. Вижте данните за основните правила на стиловете/форматите за цитиране APA. Chicago и/или MLA на сайта Bruin Success with Less Stress: Винаги се позовавайте/използвайте на най-новото издание на даден наръчник за цитиране. Прийоми за пестене на време и други улеснения Запазвайте/записвайте си Вашите цитирания по време на изследователската работа, за да не се налага да ги търсите отново по-късно. Изпробвайте софтуеъра за управление на цитирания /т.е Endnote/. Уверете се, че използвате правилно цитатите под формата на текст в кавички, рефериране или парафразиране, така че да ги отделите от Вашите собствени мисли/твърдения и, за да се улесните 218

220 по-късно, когато трябва да знаете какво точно трябва да отбележите като цитирания. Ако имате ръководител, приятел или сътрудник, който Ви помага при подготовката на Вашия материал, уверете се, че той не е прекалил с редактирането. Ако някой пренаписва цели пасажи или променя Вашия текст толкова много, че той вече да не отговаря на Вашия оригинален замисъл, това не е добре. По-добре се откажете от такъв редактор. 219

221 D. Напишете и презентирайте Вашето изследване Доклад/(Microsoft Word / OpenOffice Writer) Заглавие: То трябва да е достатъчно интересно, за да привлече читателя и до го насърчи да го прочете. Самото заглавие в същото време трябва да е ясно и да описва съдържанието на доклада. Автор: Вие трябва да напишете Вашите данни/връзки/контактиaffiliation 193 Резюме: Докладът трябва да съдържа резюме. То се пише в края, когато текстът е готов и поставяме резюмето под заглавието с малки букви /размер 10/. Резюмето не бива да бъде по-дълго от 150 думи обикновено това са 5-8 изречения. Съдържанието на резюмето трябва да включва отговори на следните въпроси: За какво се отнася написаното в материала? Кой е изследваният проблем или теза? Какви изследователски методи са използвани? До какви изводи е стигнал авторът?. Въведение: Въвеждащата част би следвало да привлече читателя и да го насърчи да прочете и следващите параграфи, затова помнете, че там трябва да включите грабващи интереса данни/факти. Напишете, какъв интересен проблем анализирате, и защо той би бил интересен за читателя. /Можете да започнете с анекдот, цитат или друг интересен текст./ Ясно определете целта на Вашия текст, какво очаквате да откриете или постигнете с Вашата работа, защо сте избрали именно този проблем и т.н. Насочете читателя към контекста на Вашите разсъждения и тяхната значимост. Дайте яснота кой се е занимавал до този момент и кой подкрепя изследванията по тази тема, кои са последните и най-важни неща за Вашата работа. Във въведението представете държавата, в която са извършва изследването, съобразно проблема, с който Вие сте се заел. Посочете кой се занимава с него, какви са досегашните резултати от предходни изследвания, до колко и защо Вашите изследвания са логично продължение на предходните постижения, а също и до каква степен разглежданият проблем, наистина изисква допълнителни анализи и изучаване. Коментирайте вече излязлата литература по темата и докажете, 193 Luis Ochoa Siguencia, Radomska Wyzsza Szkola, 220

222 че Вие сте запознат с нея. Дайте да се разбере, че следващите по-долу параграфи във Вашия доклад рисуват своеобразна карта, която да помогне на читателя да се ориентира добре и да разбере представения текст. Методология: Определете какви са източниците на Вашия материал/доклад: вестници, иконографски изображения, филми, документи, хроники, писма, дневници, интервюта, и т.н./ Напишете кой метод или теория сте използвали при анализа и интерпретацията на изследвания материал. Посочете и какви са възможните ограничения, ако има такива. Кратко представете този метод/теория. /В случай, че правите изследване на архивни материали, добавете различни вътрешни и външни критични анализи/мнения на предходни автори, за да създадете необходимата автентичност и истинност./ Представяне и анализ на източниците: Добре е текстът да бъде поднасян/структуриран на по-малки части, придружени с тематично подбрани отделни техни заглавия. Това създава впечатление, че авторът контролира съдържанието по най-добрия начин и знае какво точно иска да напише. В допълнение така е много по-лесно дадения текст да бъде прочетен и възприет. Анализът на източниците е основната и най-важната част от Вашата работа. Той дава знак за Вашите исторически познания. /Анализът започва от детайлно описание на изворите т.нар. дълбочинен прочит./ Аргументиране и интерпретация: Основната част на доклада е интерпретирането на източниците/данните. Дълбочинният прочит /анализът/ на изворите/данните трябва да предложи теория, която може да се използва в процеса на интерпретиране. В тази част Вие трябва да използвате/поставите/покажете Вашите собствени изследователски резултати: графики, количествени и качествени показания, резултати и т.н. Заключение: Като заключение се прави кратко обобщение на предложения текст: припомняме целта на разработката, тезата, кратко преразказваме аргументите и посочваме достигнатите крайните изводи. Обобщението би следвало да покаже, че посоченият проблем в заглавието е получил своето решение и тезата е защитена/доказана. 221

223 Библиография: Докладът/разработката трябва да включва библиография, подредена по азбучен ред. Упражнение: Бележките, включени в този материал/глава се отнасят към типа проблемни доклади, които могат да бъдат определени като изследователски. Запомнете, че Вие пишете доклад/материал, който ще бъде основа за получаване на кредит/оценяван от OLAREX дистанционен курс и следователно той би следвало да отговаря на две изисквания: 1. Трябва да поставя въпроси, отнасящи се до работата в класната стая и 2. Трябва да представи Вашата способност да свързвате изследователската част /събиране, критичен анализ и анализ на източници/данни// - с използването на теорията в процеса на интерпретация. Не се страхувайте да включвате свои собствени идеи. Не използвайте метода на ножицата и лепилото /преписване и комбиниране на фрагменти от други текстове/ Избягвайте плагиатството! Това е включване на чужди текстове във Вашите разработки без да се посочи техния истински източник. Цитиранията на чужди текстове, обаче не е плагиатство ако дадете пълна/точна информация за автора и неговия труд. Графично оформяне Шрифт/ font: Times New Roman Размер на буквите - size: 12 points Разстояние между редовете - line spacing: 1.5 Ляво/дясно отстояния: margin 3.17 Горе/долу отстояния margin : 2.54 Брой страници минимум 6 стандартни страници 222

224 Как да представите Вашето изследване/материал? Presentation (Power Point / Open office impress) Презентацията представлява публично говорене, докато в същото време авторът/представящият се използва някои визуални материали по време на своето говорене пред публиката. Насоки/препоръки/инструкции: - Цялостният текст на презентацията не бива да бъде на слайдовете, а само най-важните елементи от него. Трябва да се определят ключовите думи и да се използват отделни точки/bulletpoints/ за структуриране на вай-важното. - Добре е да се използват таблици,чартове, рисунки и др., които обогатяват и оживяват съдържанието. Но, в същото време трябва да ги използвате така, че те да не утежняват и да не променят значението на презентацията. Не бива да са особено сложни. - Не четете текста от слайдовете. Той следва да се говори. Няма нужда от повтаряне. - Цветът на фона не бива да пречи на четенето на текста от страна на аудиторията. Лоша идея е да поставите тъмно-син текст върху черен фон. Добрият вариант е да поставяте тъмен текст върху светъл фон. - Фонът трябва да бъде сходен във всички слайдове. Не използвайте твърде претрупани цветни фонове. 223

225 - Не преигравайте с броя на слайдовете. Когато те са твърде много няма да имате достатъчно време да ги представите. Когато са твърде много и аудиторията ще се отегчи и няма да разбере необходимото. Оформление: Начален слайд на него би следвало да се постави заглавието на презентацията, както и името на презентатора и името на институцията, която той/тя представлява. Следва - въведение в предмета/темата на презентацията представяне на проблема, формулировка на дефиницията и т.н. Следват развитие на основното съдържание про-детайлна информация на дискутирания проблем. Обобщение и изводи Последен слайд той съдържа заглавието, благодарности за вниманието, името и фамилията на презентатора, името на институцията, която представлява, както и данни за следващ контакт. 224

226 3.6. Ikt sustiprintas mokslinių tyrimų ir profesinis tobulėjimas TIK udoskonalone badania naukowe i rozwój zawodowy Kurs w języku litewskim IKT SUSTIPRINTAS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PROFESINIS TOBULĖJIMAS buvo sukurtaskaippagalbinė priemonė, padedanti dalyviams įsisavinti papildomas IKTkompetencijas ir įgūdžiusdarbo vietoje. Tęstinis mokytojų IKT įgūdžių tobulinimas turi lemiamą vaidmenį skatinant teigiamusmokinių / studentų mokymosi rezultatus. Žinojimas kada, kur, kaip ir kodėlšvietime naudoti naująsias technologijas yra labai svarbus. IKT tapsneatskiriama,integruota ir įtvirtinta dalimi visuose švietimo ir mokymo aspektuose ir turės teigiamą poveikį mokymosi procesui bei rezultatams. Kurso rezultatai: Šio kurso pabaigoje, mokiniai/mokytojai geriausuprasmoksliniųtyrimų vykdymo procesą irprincipus, įskaitanttemosnustatymą, pamokos planavimą, mokslinio tyrimo projekto rengimą ir galutinę mokslinio tyrimo ataskaitą. Kursas buvo padalintasį keturias dalis, numatančiaspaprastą ir veiksmingąstrategiją, kaiprastiinformaciją mokslinio tyrimo veiklaiir kaip dokumentuoti rastusšaltinius. Priklausomainuo temos ir kaip gerai susipažinę su biblioteka, dalyviams gali tektipakeistiar pakartoti kurso pateiktus veiksmus. Kurso apžvalga 1 dalis: Nustatykite ir išvystykite temą 2 dalis: Raskite pagrindinę informaciją 3 dalis: Pateikite rastos informacijos šaltinius remdamiesi standartine forma 4 dalis: Aprašykite ir pateikite savo tyrimus Tikslinės grupės: Mokiniai, mokytojai ir mokyklos personalas, kuriuos domina IKT naudojimasmokslinių tyrimų irprofesinio tobulėjimo tikslams. 225

227 Preliminarūs reikalavimai:bendros žinios ir supratimas apie Informacines Ryšių Technologijas švietime ir darbo vietoje. Skaityti:How to Write a Good Paper in Computer Science and How Will It Be Measured by ISI Web of Knowledge 194 [Kaipparašyti gerą mokslinį darbą informatikos srityje, irkaip jis bus vertinamas pagalisi žinių tinklo duomenų bazę] Kurso baigimo reikalavimai: Privaloma veikla Moodle/ Internetinėjeplatformoje: 75 % [Dalyvavimas internetinių diskusijųforumuose. Kursodalyviaiturės rašyti komentarusbei atsiliepimusinternetiniame forume] Baigiamasis darbas: 25% [Dalyviai turės parašytimokslinį tyrimo darbą irpadaryti Power Point pranešimą, bei patalpinti jįįolarexmoodleplatformą. A. Nustatykite ir išvystikite temą Tam, kad nustatytumėte ir išplėtotumėte temą, svarbu apibrėžti tyrimo tikslus. Nustatykite mokslinio tyrimotikslus Mokslinio tyrimo apimtis nustatoma pagaltai, ko noritepasiekti(tikslai)ir tai padaryti padėsiančius sprendimus. Prieš pradedant, labai svarbuapibrėžtitikslus. Taipati svarbiausiaproceso dalis, vėlesniuose etapuose padėsianti sutaupyti laiko ir jėgų [ ] 226

228 Paveikslas: Kokia tyrimo paskirtis? Kokios informacijos ieškoma? Kaip ta informacija bus panaudojama? Užduokite sau šiuos tris klausimus Kokia tyrimo paskirtis? Kokios informacijos ieškoti? Kaip ta informacija bus panaudojama? OLAREX, Projekto Nr. Suformuluokite tikslą: Kad sėkmingai pasiektumėte tyrimo tikslus, vadovaukitės SMART kriterijais. To reikia tam, kad: - Jūsų uždaviniai būtų konkretūs(angl. Specific) ir kad tiksliai žinotumėte, kąreikia pasiekti. 227

229 - Galite pasakyti, kada tikslas pasiektas, nes turite būdą pamatuoti jo (angl. Measurable)pasiekimą. - Tikėtina, kad tikslą pasieksite, nes jis pasiekiamas (angl. Achievable). - Prieš užsibrėždamitikslą, turėtumėte išnagrinėti susijusiusveiksnius, kaip antai turimi ištekliai ir laikas, kurių užtektų tikslui įgyvendinti (angl. Realistic). - Galiausiai, terminų tvarkaraščio (angl. Timescale) elementas nurodoterminą, kuris padeda sutelkti dėmesį įužduotis ir pasiekti užsibrėžtą tikslą laiku. Specific konkretus Measurable pamatuojamas Achievable pasiekiamas Realistic įgyvendinamas Timescale besilaikantis tvarkaraščio PAVYZDYS: Organizacijos, verslo įmonės ir žmonės kelia sau tikslus kiekvieną dieną apie tai net nesusimąstydami. Jei jie savo tikslams taiko SMART principais, 228

230 pasisekimo galimybė smarkiai išauga. Iškėlus SMART tikslą, kitas žingsnis sudaryti planą, detalizuojantį, kaip tas tikslas bus pasiektas. 195 Programinės įrangoskompanija norėtųpadidinti savopardavimus, todėl ši užsibrėžėper 12 mėnesių padidintisavo rinkos dalįiki 3%. Elementas Kaip šis elementas atsispinti tiksle? Konkretumas Užuot bendrai teigdamas, jog įmonė siekia tapti pelningesnė, tikslas konkrečiai įvardija, kad įmonė norėtų padidinti savo rinkos dalį. Išmatuojamumas Tikslas aiškiai įvardija, kad įmonė norėtų padidinti savo rinkos dalį 3 %. Procentinės išraiškos nurodymas suteikia konkretumo, parodo, kad tikslo pasiekiamumą galima pamatuoti. Pasiekiamumas Kad įsitikintų, jog tikslas pasiekiamas, prieš keldama tikslus, įmonė turėjo įvertinti savo galimybes ir rinkos aplinką. Įgyvendinamumas Prieš nustatydama galutinį terminą tikslui pasiekti, įmonė turėjo apžvelgti savo turimus išteklius, darbuotojus, konkurentus ir esamą rinkos dalį, kad įsitikintų, jog rinkos dalies augimas 3 % per 12 mėnesių laikotarpį yra realus, t.y. įgyvendinamas. Terminų laikymasis Šis punktas įvykdomas tikslui pasiekti apsibrėžiant 12 mėnesių terminą. Paveikslas Pavyzdinis tikslo kėlimas, pasitelkiant netikrą programinės įrangos kompaniją ir iliustruojantis, kaip taikyti SMART tikslų principus 196 Pasirinkite mokslinio tyrimo temą Kaip mokytojas (-a) / vadovas (-ė), Jūs turėtumėte gebėti parinkti reikiamą tyrimo temą naudojimui pamokose ar rašant pranešimą konferencijai. 195 Smart objectives, Learn marketing net: For Marketing Learners Globally, [ ]

231 Kviečiame [šiame konkrečiame kurse] paprašyti savo vadovo (-ės) padėti pasirinkti tyrimo temą. Jis/ji dažnai yra geriausias (-ia) vadovas (-ė), padedantis išsirinkti tinkamą akademinę tyrimo temą, atitinkančią kurso reikalavimus. Mokytojai paprastai pateikia temas klasėje arba kurso programoje. Primename, kad čia pateikiamos idėjos yra bendro pobūdžio pasiūlymai, kuriuos gali tekti konkretinti, pavyzdžiui, norint išvystyti tinkamą kursinio temą. Pavyzdys: Jei Jūsų paieškos terminas buvo IKT, ir jei naudojatės Google išplėstine paieška, taip pat naudotumėte naršyklėje pateikiamas parinktis išskleidžiamajame menu, siekiant apriboti: KALBĄ: Rodyti puslapius lietuvių kalba PAIEŠKOS REZULTATUS: Rodyti rezultatus, kur mano terminai minimi puslapio pavadinime SRITĮ: Rodyti tik tuos rezultatus, kurie pateikiami iš edu internetinio puslapio ar paieškos srities 4 Paveikslas Šiuo būdu galite rasti kūrybinių technologijų institutą (angl. Institute for Creative Technologies 197 ), kuriame pateikiama daug mokomosios medžiagos. PRATIMAS: Įeikite į Google išplėstinę paiešką ir pasipraktikuokite su dvejomis jus dominančiomis temomis bei parašykite atsiliepimą į forumą 198 : 197 ict.usc.edu 230

232 Suraskite puslapius su: visais šiais žodžiais: [Įveskite raktinius žodžius: trispalvis žiurkinis terjeras] tokiu pačiu žodžiu ar fraze: [Įveskite raktinius žodžius: trispalvis žiurkinis terjeras] bet kuriais šiais žodžiais: [Įveskite ARBA / AR (angl. OR) tarp visų norimų žodžių: miniatiūrinis ARBA standartinis] nei vienu iš šių žodžių: [Dėkite minuso ženklą prie kiekvieno nenorimo žodžio:-graužikas] skaičiais nuo: iki [Padėkite 2 taškus tarp skaičiaus ir mato vieneto: lb, $300..$500, ] Tada susiaurinkite paiešką pagal... kalbą: [Suraskite puslapius pasirinkta kalba]. regioną: [ Suraskite puslapius, paskelbtus konkrečiame regione]. paskutinį atnaujinimą: [Suraskite puslapius, atnaujintus per nurodytą laiką]. puslapį ar sritį: [Ieškokite vieno konkretaus internetinio puslapio (kaip wikipedia.org ) arba susiaurinkite paiešką iki srities, pavyzdžiui,.edu,.org arba.gov] pasirodančius terminus: [Ieškokite terminų visame internetiniame puslapyje, puslapio pavadinime arba internetiniame adrese, ar nuorodų į ieškomą puslapį]. saugią paiešką: išjungti - vidutinė apsauga - griežta apsauga [Nurodykite kiek filtruoti atviro seksualinio pobūdžio turinį]

233 skaitymo lygį: [Suraskite to paties skaitymo lygio puslapius arba peržiūrėkite lygio informaciją]. failo tipą: [Suraskite norimo formato puslapius]. naudojimo teises: [Suraskite Jums prieinamus puslapius]. Taip pat galite... Surasti puslapius, panašius ar nurodančius į universalųjį adresą URL Ieškoti anksčiau lankytų puslapių Naudoti paieškos operacijos ženklus paieškos laukelyje Pasirinkti individualius paieškos nustatymus Suformuluokite temą kaip klausimą. Prieš suformuluodami tinkamą klausimą, Jums reikia konteksto arbateorinės informacijos apie temą. Jeinorite daugiau sužinoti apie kolegijos studentų naudojimąsi IKT, galėtumėte iškelti klausimą: PAVYZDŽIUI: Kokią įtaką IKT naudojimas turi galutiniams kolegijos studentųpasiekimams? 232

234 "Kokią įtaką IKT naudojimas turi galutiniams kolegijos studentų pasiekimams?" Šiuo atveju jie yra IKT, studentų pasiekimai ir kolegijos studentai. 5 Paveikslas: Nurodykite pagrindines sąvokas ir raktinius žodžius Išplėtokite temą. Patikrinkite savo temos pagrindines sąvokas ir raktinius žodžius atitinkamuose literatūros šaltiniuose arba įveskite kaip paieškos elementus į kompiuterines paieškos sistemas ir periodines rodykles. Jei randate per daug informacijos ir šaltinių, susiaurinkite paieškos frazę, naudodami AND paieškos operacijos ženklą: pavyzdžiui, IKT AND mokymas AND kolegijos studentai. Jei radote per mažai informacijos, temą reikalinga išplėsti. Pavyzdžiui, vietoj kolegijos studentų, geriau ieškokite informacijos apie studentus bendrai. Sinonimiškus paieškos elementus sujunkite operatoriumi ARBA (angl. OR): IKT ARBA Naujosios Interneto Technologijos ARBA Internetas Trumpinių naudojimas taip pat išplečia paiešką ir padidina paieškos elementų skaičių. SVARBU: Pabaigę šią pirmą dalį, gebėsite: 233

235 - aiškiai suvokti temą - išsikelti tikslus (SMART principai) - metodologiškai prieiti prie antrinių informacijos šaltinių B. Raskite pagrindinę informaciją Sėkmingas mokslinio tyrimo atlikimas apima keturis etapus: išsiaiškinti ar anksčiau nebuvo atliktas panašus tyrimas peržvelgti visus esamus susijusius duomenis nusistatyti, kada informacija yra būtina ir kiek laiko galite skirti jai gauti nuspręsti, kaip ir kieno bus naudojami gauti duomenys Nustatę tyrimo pagrindinę temą ir raktinius žodžius, suraskite vieną ar daugiau literatūros šaltinių, kad pagilintumėte savo žinias toje srityje. Šie šaltiniai padės plačiau suvokti tyrimo kontekstą ir bendrais bruožais supažindins, kas jau yra žinoma apie Jūsų temą. Dveji duomenų tipai: Pirminiai Antriniai 6 Paveikslas Išsiaiškinkite, kokia informacija jau egzistuoja SVARBU: Esama informacija (pavyzdžiui, gyventojų surašymo statistika) žinoma kaip antriniai duomenys, o duomenų rinkimas būtų pirminiai duomenys. 234

236 Antrinių duomenų tyrimai: Reikiamą informaciją galite rasti įmonės vidaus įrašuose, bibliotekose ar oficialiuose šaltiniuose. Antrinė informacija skirstoma į dvi grupes: Oficiali: Apima federalinių,valstybės irvietos valdžiosinstitucijųsurinktą irpaskelbtą informaciją. Didžiausias internetinių šaltinių rinkinys, teikiantisstatistinius duomenis, buvo surinktaskarenblakeman ir informacinių paslaugų kūrimo įmonės (angl. RBA Information Services 199 ). Tai apima gyventojų surašymo,prekybosirpramonės duomenis, demografinę statistiką iki priemiesčiųlygioirsocialinių tendencijųpokyčius. Neoficiali: Tokia informacija apima duomenis, kurie gaunami iš tokių šaltinių kaip internetas, laikraščiai, žurnalai, žinynai, prekybos katalogai, prekybos asociacijos, bankai, universitetai, technikumai, mokslinių tyrimų institucijos ir rinkos tyrimų organizacijųleidiniai. Dažniausiai pasitaikantys teorijosšaltiniaiyraenciklopedijos ir žodynai išspausdintųir internetinių katalogų rinkinių.klasėsvadovėliaitaippat galipateikti teorinės informacijos. Perskaitykite teorinę medžiagą ir pasižymėkite naudingus šaltinius (knygas, žurnalus ir t.t.), pateiktus enciklopedijos ar žodyno straipsnio pabaigoje esančiame literatūros sąraše. Šaltiniai, minimiliteratūros sąraše,yra gerasatspirties taškastolesniems moksliniams tyrimams. Ieškokite šių šaltiniųkataloguoseir periodinių leidiniųrodyklėse. Šių knygų ir straipsnių paieškai internetiniuose kataloguose naudokite dalyko temines antraštes. Tada atlikite dalyko paiešką, naudodami tasantraštespapildomiems pavadinimams rasti. Atminkite, kad daug rastų knygų ir straipsnių taip pat turės savo bibliografijas. Patikrinkite ir šias bibliografijas kaip papildomus naudingus išteklius savo moksliniam tyrimui. 199 Blakeman, K. (2012 m. birželio 27 d.). Statistics. Paimta išhttp://www.rba.co.uk/sources/stats.htm 235

237 Naudodamiesi šiuo nuolatiniu reguliariu tolesnių, bibliografijose pateiktų šaltinių ieškojimo būdu, galite per gana trumpą laiką sukaupti stebėtinai daug knygų ir straipsnių jus dominančia tema. Suraskite bei atlikite atskirų internetinių katalogų paiešką daugelio pasaulio bibliotekų mastu, naudodami LibDex 200 : PRATIMAS: Beveik kiekvienas iš mūsų esame girdėję ar naudojęsi Google automatine paieška bei jos atšakomis Google Scholar, Google Books, Google News, YouTube ir pan. informacijos paieškai plačiajame internete. Atlikite savo temos paiešką, naudodamiesi žemiau išvardytus internetinius įrankius: Paieškos sistemas: Alta Vista 201, Bing 202, Google 203, Hotbot 204, Yahoo! Search 205 Temų portalus: Bibliotekininkų internetinė rodyklė (angl.librarians' Index to the Internet) 206, virtuali biblioteka (angl. WWW Virtual Library) 207 Daugialypę paieškos sistemą: MetaCrawler 208 Lyginamąją paieškos schemą : Paieškos sistemos savybės Pasaulinis bibliotekos katalogas bei plati knygų kolekcija:

238 Įvertinkite surastus šaltinius Rastos informacijos kompetentingumo, naudingumo ir patikimumo įvertinimas yra labai svarbus etapas bibliotekų tyrinėjimo procese. Prieš pradedami skaityti ar ieškoti šaltinio, atkreipkite dėmesį į jo autorių, pavadinimą, santrauką, kur tas šaltinis yra ir kada tas įrašas buvo pateiktas. Taip pat vertėtų peržiūrėti raktinius žodžius, siekiant išsiaiškinti, kokias kitas kategorijas mokslinis darbas apima. Įvertinkite ar ši informacija tinka ir siejasi su Jūsų mokslinio tyrimo tema. Dana Lynn Driscoll ir Allen Brizee (2010) pateikia keletą svarbių žingsnių, kaip įvertinti šaltinio medžiagą skaitant 210 : Perskaityti įvadą Koks autoriaus tikslas? Peržiūrėkite turinį ir rodyklę. Taip susidarysite bendrą šaltinio vaizdą. Ar šaltinyje Jūsų tema nagrinėjama pakankamai nuodugniai, kad tiktų jūsų tyrimui? Jei šaltinyje savo temos nerandate, pabandykite rodyklėje ieškoti sinonimų. Peržiūrėkite literatūros šaltinių sąrašą ir kitas nuorodas, galinčias nukreipti į susijusius tinkamus šaltinius. Nustatykite tikslinę auditoriją. Ar Jūs jai priklausote? Atkreipkite dėmesį į toną, stilių, informacijos lygį ir autoriaus daromas prielaidas apie skaitytoją. Ar jie atitinka jūsų poreikius? Pasistenkite įvardyti, ar šaltinio turinys atspindi faktus, nuomonę ar propagandą. Jei manote, jog šaltinyje pateikti faktai, įsitikinkite, ar tų faktų šaltiniai aiškiai nurodyti. Kaip manote, ar šaltiniui pakanka pagrindimo? Ar pateikiama medžiaga pakankamai išsami? (Kai apie savo temą sužinosite vis daugiau ir tapsite tos srities žinovu, pastebėsite, kad tai padaryti bus vis lengviau.) Ar teksto kalba objektyvi ar paremta emocijomis? 210 Piną tekstą galite rasti šiuo adresu: 237

239 Ar jame nesama bendrų apibendrinimų, pernelyg sukomplikuojančių ar supaprastinančių klausimą? Ar autorius proporcingai naudoja tiek pirminius tiek antrinius informacijos šaltinius? Jei šaltinis atspindi nuomonę, ar autorius sugeba objektyviai ją pagrįsti? (Dar kartą pagalvokite apie klausimus, susijusius su autoriumi. Ar šis asmuo turi gerą reputaciją?) Patikrinkite tikslumą Ar šaltinis yra savalaikis? Ar šaltinis pasenęs 20 metų? Tam tikra informacija laikoma pasenusia, kai pasirodo nauji tyrimai, bet kiti, žymiai senesni informacijos šaltiniai, gali būti gana patikimi net ir po 50 ar 100 metų. Atlikite kryžminius patikrinimus. Ar galite rasti tokios pačios informacijos kitur? Kiek patikimas yra autorius? Jei dokumentas anonimiškas, ką žinote apie tą organizaciją? Ar šaltinis buvo recenzuojamas, t.y. patikrintas kitų tos srities ekspertų? Ar yra nepagrįstų miglotų ar plačių apibendrinimų? Ar argumentai nėra vienpusiai, nenurodantys kitų, tą temą atspindinčių požiūrių? 238

240 Kai kurie svarbūs aspektai, kuriuos turėtumėte žinoti 211 : Spausdinti šaltiniai Internetiniai šaltiniai Publikavimo procesas Pereina nuodugnų publikavimo procesą, apimantį redagavimą ir straipsnio recenzavimą. Siekiant užtikrinti publikacijos kokybę, procesas įtraukia faktų tikrintojus, recenzentus bei redaktorius. Kiekvienas, turintis kompiuterį ir prieigą prie interneto gali publikuoti tinklalapį ar elektroninį dokumentą. Dauguma internetinių dokumentų neturi redaktorių, faktų tikrintojų ar kitų recenzentų. Autorystė ir narystė Aiškiai nurodo autorių, jo ryšį su kitomis organizacijomis ir kada jo) darbas buvo publikuotas Autorystę ir narystę internete sunku nustatyti. Kai kurie tinklapiai gali nurodyti autorius bei rengėjus, tačiau tokių nėra daug. Šaltiniai ir jų nuorodymas Dauguma išorinių informacijos šaltinių ir tiesioginių citatų yra aiškiai nurodomi. Autoriaus tekste naudojami šaltiniai internetiniame šaltinyje ne visada aiškiai nurodomi. Šališkumas ir suinteresuotumas Nors šališkumo tradicinėse publikacijose tikrai esama, jų spausdinimas yra brangesnis bei sunkiau įgyvendinamas. Dauguma didesnių leidėjų siekia pelno, ir arba neatsižvelgia į specialių interesų grupių poreikius, arba aiškiai nurodo, kada tai daro. Internetinio teksto paskirtis gali klaidinti. Tinklapis, kuris iš pažiūros atspindi faktus, gali pasirodyti įtikinantis ir/ arba klaidinantis. Autoriaus kvalifikacijos Spausdintuose leidiniuose beveik visada reikalinga nurodyti autoriaus kvalifikacijas. Tik Net jei tinklapio autorius ir paskirtis žinomi, autoriaus kvalifikacijos nurodomos ne

241 kvalifikuoti autoriai gali tikėtis, kad jų rankraščiai bus priimti spausdinti. visada. Publikacijos informacija Publikacijos informacija, į kurią įeina publikavimo data, leidėjas, autorius ir redaktorius, spausdintose publikacijose visada nurodomi. Leidinių datos ir informacijos savalaikiškumas internete yra abejotini. Tinklapiuose nurodytos datos gali žymėti paskelbimo datą, datą, kada informacija buvo atnaujinta, arba ši gali būti nenurodyta. PRATIMAS: Prašome atidžiai išanalizuoti ir perskaityti žemiau nurodytus internetinius šaltinius: kaip kritiškai analizuoti informacijos šaltinius 212 kaip atskirti mokslinius periodinius leidinius nuo nemokslinių: kriterijų kontrolinis sąrašas 213. Peržiūrėkite du trumpus Youtube vaizdo įrašus: mokslinių žurnalų atpažinimas 214 nepriklausomų naujienų šaltinių atpažinimas 215. Namų darbas: parašykite žiūrėtų įrašų santraukas ir pakomentuokite forumuose [ ] 215 [ ] 240

242 Pirminių duomenų tyrimai Pirminiai duomenys yra informacija, kurią surenkate per specializuotas tyrimų apklausas ar grupines diskusijas. Norėdami įsitikinti, kad Jūsų tyrimas yra veiksmingas skirkite laiko tikslams nusistatyti ir įsigilinkite į tiriamą problemą. pasirinkite tinkamą metodologiją Atlikite apklausas savo tyrimui Tyrimai gali būti skirstomi arba į stebėjimo, arba į interviu tipo tyrimus. Stebėjimas: Šios apklausos procesas galėtų apimti vizitus į skirtingas klases. Stebėjimo tyrimai yra klausymasis, ką žmonės sako apie tiriamą temą. Internetas taip pat gali būti puiki platforma stebėjimo tyrimams, studijuojant mokyklų/ įstaigų interneto svetaines. Asmeninis pokalbis: Interviuotojas apklausia tam tikrą mokyklos narių skaičių, kad gautų tiek kokybinės, tiek kiekybinės informacijos. Kokybinė informacija: nurodo studento požiūrį į mokomus dalykus, paslaugas, mokyklą ir problemas. Tikslas gali būti išsiaiškinti, kodėl studentams 241

243 vieni dalykai patinka, o kiti ne. Šią informaciją galėtumėte panaudoti planuodami užsiėmimus, metodus ir pamokas. Kiekybinė informacija: gaunama apklausiant tam tikrą skaičių mokinių/ mokytojų, kad būtų galima išsiaiškinti, pavyzdžiui, kiek jų tęs kursą. Ši informacija naudinga prognozuojant patekimą į rinką, pagalbą ateityje ir pelną. Apklausos, kurias sudaro asmeniniai pokalbiai, apima: - Apklausas bendraujant tiesiogiai - Grupės interviu (tikslinės grupės) - Apklausas paštu - Apklausas internetu - Apklausų imtis. SVARBU: Pasirinkus apklausos metodą, reikėtų pagalvoti apie respondentų imtį, kuri galėtų būti grupė žmonių, suskirstytų, pavyzdžiui, pagal mokyklą, sritį, amžių, lytį ar dalyką; arba jie galėtų būti parenkami atsitiktinai ir būti tipiniu "nenustatytos populiacijos" pavyzdžiu. Kitas žingsnis reikalauja pasirinkti reikiamą respondentų skaičių. TAISYKLĖ: Kuo didesnis Jūsų imties dydis, tuo didesnė tikimybė, kad respondentų atsakymai atspindės realų gyventojų skaičių. 242

244 PRATIMAS: Prieš naudodami imties dydžio skaičiuoklę, reikėtų žinoti du terminus: patikimumo intervalas ir patikimumo lygis. Jei nesate susipažinę su šiais terminais, sekite šia nuoroda: Naudodami imties dydžio skaičiuoklę (angl. Sample Size Calculator) 216, atlikite skaičiavimus savo tyrimui: Determine Sample Size - Nustatyti Imties Dydį Confidence level patikimumo lygis Confidence Interval patikimumo intervalas Population gyventojų skaičius Calculate skaičiuoti Clear išvalyti Sample size needed reikiamas imties dydis 7 Paveikslas Imties Dydžio Skaičiuoklė [http://www.surveysystem.com] Find Confidence Interval - Apskaičiuoti Patikimumo Intervalą Confidence level patikimumo lygis Sample size imties dydid Population žmonių skaičius Percentage procentas Calculate skaičiuoti Clear išvalyti Confidence Interval patikimumo intervalas

245 8 Paveikslas Imties Dydžio Skaičiuoklė [http://www.surveysystem.com] PRATIMAS: Prašome atlikti apklausą, naudodami internetines apklausos anketas. Geriausia pradėti nuo "encuestafacil.com". Sudaryti Surinkti Analizuoti Kai kurie internetinių tyrimų privalumai 217 : 1. Nebrangu: Nebūtina samdyti nei interviuotojo, nei naudoti popierių duomenims gauti. 2. Greitis: Rezultatai pateikiami REALIU LAIKU. 3. Tikslumas: Duomenų įvesties klaidos pašalinamos. 4. Kokybiškumas ir patikimumas: Pašalinami tarpininkai (ir tuo pačiu išvengiama galimo šališkumo). Kiekvienas respondentas dalyvauja jam/jai, o ne interviuotojam (-ai) patogiu laiku. Todėl atsakymų kokybė žymiai pagerėja. 5. Interaktyvus pobūdis: Ši terpė pranaši tuo, kad leidžia naudoti multimedijos elementus, kurie būtų neprieinami vykdant neinternetines apklausas. 6. Puikus pasiekiamumas: Leidžia apklausti gyventojų dalį, kurią sunku pasiekti taikant tradicinius metodus. 7. Geras stebėjimas: Galima stebėti atsakymų tendencijas, atsižvelgiant į tai, kad duomenys apdorojami automatiškai ir vaizduojami grafiškai

246 Svarbu: Pirminių duomenų rinkimas gali būti brangesnis ir potencialiai rizikingesnis nei antrinių duomenų rinkimas ir lyginimas. Analizuokite ir veikite atsižvelgdami į rezultatus Baigus apklausą, laikas analizuoti rezultatus ir gauti atsakymus į klausimus, užduotus pradžioje. Būkite objektyvūs ir atviri idėjoms. Atlikdami mokslo tyrimą, venkite vadovautis savo išankstine nuomone. Analizuodami rinkos tyrimų rezultatus, prisiminkite šias auksines taisykles: Ydingi klausimai duoda ydingus rezultatus, todėl būkite sąžiningi su pačiu (-ia) savimi. Jei įmanoma, veskite apklaustųjų sąrašą. Jei jie yra linkę bendradarbiauti, galite susisiekti su jais kaip su potencialiais klientais, jei toliau nuspręsite tęsti savo planus. Surinktą informaciją naudokite plėtoti savo stipriąsias puses, šalinti trūkumus ir kurti naujas galimybes. 245

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

Agencja Badań Nowej Generacji

Agencja Badań Nowej Generacji Agencja Badań Nowej Generacji Kim jesteśmy SW Research Agencja badań nowej generacji Rok założenia 2011 Stały skład 11 Wizerunek Wartości Lider i prekursor społecznościowych badań przez Internet w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie Badania marketingowe Wykład 5 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Ograniczenia wtórnych źródeł informacji

Bardziej szczegółowo

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty 96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4 tel. (46) 833-20-04, (46) 833-40-47 fax. (46) 832-56-43 www.wodnskierniewice.eu wodn@skierniewice.com.pl Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek Andragogika Opr. Katarzyna Verbeek 1. Wprowadzenie do andragogiki Andragogika to dziedzina zajmująca się szeroko pojętym kształceniem dorosłych, ich edukowaniem, wychowaniem i rozwojem. Wywodzi się z pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2013_2 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

METODY POZYSKIWANIA DANYCH W IDI CATI CAWI WWW.CONQUEST.PL

METODY POZYSKIWANIA DANYCH W IDI CATI CAWI WWW.CONQUEST.PL METODY POZYSKIWANIA IDI DANYCH W CATI CAWI WWW.CONQUEST.PL INDYWIDUALNE WYWIADY POGŁĘBIONE (IDI) IDI ZOBACZ JAK POZYSKUJE SIĘ DANE W METODA IDI Individual In-Depth Interview (IDI) to jedna z najbardziej

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno - promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego

POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno - promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno - promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego Doradztwo zawodowe i edukacja dorosłych jako systemy wspierania rozwoju człowieka

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Informacja o autorce: mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 1: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Badania satysfakcji pracowników. www.biostat.com.pl

Badania satysfakcji pracowników. www.biostat.com.pl to powszechnie stosowane narzędzie pozwalające na ocenę poziomu zadowolenia oraz poznanie opinii pracowników w zakresie wybranych obszarów działalności firmy. Za pomocą skal pomiarowych badanie daje możliwość

Bardziej szczegółowo

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Warszawa, 14 września 2010 r. Informacja prasowa IAB Polska Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Wyniki badania przeprowadzonego dla IAB przez PBI wskazują, że internauci aktywnie interesują

Bardziej szczegółowo

Prelegentki wskazały jak osiągnąć sukces w biznesie, otworzyć drogę do kariery zawodowej, podnieść swoje kompetencje czy oszczędzać czas.

Prelegentki wskazały jak osiągnąć sukces w biznesie, otworzyć drogę do kariery zawodowej, podnieść swoje kompetencje czy oszczędzać czas. 1 Jak co roku 17 maja obchodzony był Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego. Wspominanie tego dnia ma przyczynić się do podniesienia świadomości jak korzystanie z Internetu i innych technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03. Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.2010 Wybrane pola zastosowań e-learningu typowe indywidualne bądź

Bardziej szczegółowo

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet Czas trwania zajęć: 1 moduł, 12 jednostek lekcyjnych, razem 540. Cele zajęć: Cele operacyjne: UCZESTNICY: mm. zapoznają się terologią nn. rozpoznają różne typy

Bardziej szczegółowo

Rzeczywistość rozszerzona w edukacji w świetle piśmiennictwa

Rzeczywistość rozszerzona w edukacji w świetle piśmiennictwa IS-1/068/NCBR/2014: EduAR Opracowanie systemu komputerowego Rzeczywistości Rozszerzonej przeznaczonego do zastosowania w oprogramowaniu dydaktycznym dedykowanym przedmiotom ścisłym Rzeczywistość rozszerzona

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE P R O G R A M Y K S Z T A Ł C E N I A S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE KRAKÓW 2015 1 Spis treści NARZĘDZIA WEB 2.0 W SEKTORZE PUBLICZNYM

Bardziej szczegółowo

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Kierunki studiów: Europeistyka Filozofia Kognitywistyka Kreatywność społeczna Socjologia Zarządzanie w politykach publicznych

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 2: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online.

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. skdyronl Autorzy: Małgorzata Rostkowska Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla: Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. Dyrektorów placówek oświatowych i ich zastępców, pracowników wydziałów

Bardziej szczegółowo

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia E-learning: nowoczesna metoda kształcenia Tworzenie kursów e-learningowych Karolina Kotkowska Plan prezentacji część I E-learning obiektywnie: 2. Definicja 3. Formy 4. Wady i zalety e-szkoleń 5. Mity 6.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 6.12.2006 r.

Wrocław, 6.12.2006 r. ROZWÓJ E-LEARNINGU NA PRZYKŁADZIE MESI dr Jerzy Ładysz Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Wrocław, 6.12.2006 r. Budowa gospodarki opartej na wiedzy opiera się m.in. na opracowaniu i efektywnym wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Program specjalności dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ nt. EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Opiekun specjalności: dr Artur Sajnóg Katedra

Bardziej szczegółowo

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI Małgorzata Bartoszewicz goskab@amu.edu.pl Wydział Chemii, Zakład Dydaktyki Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE ILOŚCIOWE BADANIA MARKETINGOWE KLUCZEM DO SKUTECZNYCH DECYZJI MARKETINGOWYCH

SZKOLENIE ILOŚCIOWE BADANIA MARKETINGOWE KLUCZEM DO SKUTECZNYCH DECYZJI MARKETINGOWYCH SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW ILOŚCIOWE BADANIA MARKETINGOWE KLUCZEM DO SKUTECZNYCH DECYZJI MARKETINGOWYCH TRENER Violetta Rutkowska Badacz rynku, doradca,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Profil absolwenta Absolwenci specjalności są przygotowani do: pracy na stanowiskach menedżerów i

Bardziej szczegółowo

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla uczelni Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Efekt ROPO Jak obecność online wpływa na wzrost sprzedaży offline Wyniki badania marketingowego. Patronat branżowy

Efekt ROPO Jak obecność online wpływa na wzrost sprzedaży offline Wyniki badania marketingowego. Patronat branżowy Efekt ROPO Jak obecność online wpływa na wzrost sprzedaży offline Wyniki badania marketingowego Patronat branżowy Efekt ROPO Efekt ROPO (ang. Research Online Purchase Offline) polega na realizowaniu przez

Bardziej szczegółowo

Konsystem, Friedrich-Ebert-Str. 20, 15234 Frankfurt

Konsystem, Friedrich-Ebert-Str. 20, 15234 Frankfurt Dochodowy e-biznes czyli jak zaistnieć i zarabiać w sieci Anna Konopa Spis treści Czy warto zaistnieć w sieci? (internauci w Polsce) Jak zaistnieć w sieci? Jak rozpocząć działalność w sieci? Plan działania

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia:

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia: Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej Temat szkolenia: Edukacyjne aspekty korzystania z portali społecznościowych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2013 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Katedra Pedagogiki Pracy dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego Plan nauczania Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

W5. Metody badań ilościowych

W5. Metody badań ilościowych W5. Metody badań ilościowych Metoda ankietowa Metoda wywiadu Znaczenie badań ilościowych 1 Badania ilościowe Ankieta Metoda wywiadu 2 1 Metoda ankietowa Ankieta - pomiar pośredni polegający na udzieleniu

Bardziej szczegółowo

Badanie Media na rynku budowlanym to analiza efektywności dotarcia z przekazem informacyjnym do różnych odbiorców materiałów i usług budowlanych

Badanie Media na rynku budowlanym to analiza efektywności dotarcia z przekazem informacyjnym do różnych odbiorców materiałów i usług budowlanych Badanie Media na rynku budowlanym to analiza efektywności dotarcia z przekazem informacyjnym do różnych odbiorców materiałów i usług budowlanych Chcesz wiedzieć Jaki jest na najefektywniejszy kanał dotarcia

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. Badania w public relations

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. Badania w public relations Badania w public relations. Wprowadzenie. Anna Miotk Książka to pierwsza na polskim rynku pozycja, która w sposób przekrojowy, a przy tym przystępny, prezentuje najważniejsze zagadnienia związane z prowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Badanie kompetencji cyfrowych nauczycieli przedmiotów ścisłych i przyrodniczych w polskich gimnazjach

Badanie kompetencji cyfrowych nauczycieli przedmiotów ścisłych i przyrodniczych w polskich gimnazjach Opracowanie systemu komputerowego Rzeczywistości Rozszerzonej przeznaczonego do zastosowania w oprogramowaniu dydaktycznym dedykowanym przedmiotom ścisłym przedmiotów ścisłych i przyrodniczych w polskich

Bardziej szczegółowo

Do czego chcemy przygotować nasze dzieci i naszych uczniów: do testów czy do życia i pracy? Gdańsk, 16 maja 2009 roku

Do czego chcemy przygotować nasze dzieci i naszych uczniów: do testów czy do życia i pracy? Gdańsk, 16 maja 2009 roku Do czego chcemy przygotować nasze dzieci i naszych uczniów: do testów czy do życia i pracy? 1 Prawdziwe wartości edukacji Europejskie ramy odniesienia Polskie ramy odniesienia Badania PISA 2 Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

SHOPPER FEEDBACK. Nowoczesna metoda analizy potrzeb i satysfakcji klientów. Inquiry sp. z o.o.

SHOPPER FEEDBACK. Nowoczesna metoda analizy potrzeb i satysfakcji klientów. Inquiry sp. z o.o. SHOPPER FEEDBACK Nowoczesna metoda analizy potrzeb i satysfakcji klientów Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla klientów z branży FMCG, sieci detalicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny Badania marketingowe dr Grzegorz Mazurek Istota badań Podejmowanie decyzji odbywa się na bazie doświadczenia, wiedzy oraz intuicji. Podejmowanie decyzji wiąże się automatycznie z ryzykiem poniesienia porażki

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

4. NA CZYM POLEGA PRACA ANKIETERA? PRZYGOTOWANIE DO PRACY W CHARAKTERZE ANKIETERA - Franciszek Sztabiński

4. NA CZYM POLEGA PRACA ANKIETERA? PRZYGOTOWANIE DO PRACY W CHARAKTERZE ANKIETERA - Franciszek Sztabiński WPROWADZENIE - Zbigniew Sawiński, Paweł B. Sztabiński 1. RYNEK BADAŃ - Zbigniew Sawiński 1.1 Rodzaje badań 1.2 Instytuty badawcze 1.3 Metody jakościowe i ilościowe 1.4 Projekty badawcze 1.5 Wielkość i

Bardziej szczegółowo

Sieć co łowi wszystkie ryby, czyli poradnictwo zawodowe a Internet Anna Sarczyńska i Zbigniew Brzeziński

Sieć co łowi wszystkie ryby, czyli poradnictwo zawodowe a Internet Anna Sarczyńska i Zbigniew Brzeziński Sieć co łowi wszystkie ryby, czyli poradnictwo zawodowe a Internet Anna Sarczyńska i Zbigniew Brzeziński Kraków, 5 czerwca 2014 roku Niesłychanie ważny plan dotarcia do celu Internet jako emanacja rynku

Bardziej szczegółowo

Public Disclosure of Student Learning Form

Public Disclosure of Student Learning Form International Assembly for Collegiate Business Education Public Disclosure of Student Learning Form Institution: Academic Business Unit: WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ FINANSÓW I BANKOWOŚCI Academic

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Numer i nazwa obszaru: 8 Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Menedżer Fitness & Wellness

Menedżer Fitness & Wellness Menedżer Fitness & Wellness Studia Podyplomowe Zostań pierwszym w Polsce Dyplomowanym Menedżerem Fitness & Wellness. Kreowanie standardów zarządzania sportem poprzez edukowanie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Tegoroczna edycja badań przeprowadzana była na przełomie marca i kwietnia 2015.

Tegoroczna edycja badań przeprowadzana była na przełomie marca i kwietnia 2015. KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2015 to ogólnopolski, promocyjny program konsumencki, prowadzony przez Redakcję Strefy Gospodarki ogólnopolskiego, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z Dziennikiem Gazetą

Bardziej szczegółowo

Sylabus KRK. Sprawne zarządzanie jakością kształcenia. Elastyczna organizacja programów studiów zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji

Sylabus KRK. Sprawne zarządzanie jakością kształcenia. Elastyczna organizacja programów studiów zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji 2013 Sylabus KRK Sprawne zarządzanie jakością kształcenia. Elastyczna organizacja programów studiów zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji Autonomia programowa uczelni w praktyce: spójność programów z

Bardziej szczegółowo

Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk

Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego e-repetytorium Spis treści I. Ramowy plan nauczania 1. Cel studiów

Bardziej szczegółowo

czy samorządność szkolnictwa wyższego = samorządność i niezależność uniwersytetu? Jerzy M. Mischke, em. prof. AGH

czy samorządność szkolnictwa wyższego = samorządność i niezależność uniwersytetu? Jerzy M. Mischke, em. prof. AGH czy samorządność szkolnictwa wyższego = samorządność i niezależność uniwersytetu? Jerzy M. Mischke, em. prof. AGH o czym będę mówił? o kulturotwórczej roli wolności akademickich i ich ochronie o współczesnych

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie

Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie mgr Piotr Gaś, dr hab. inż. Jerzy Mischke Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu Wprowadzenie W każdym systemie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin

mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin Wykorzystanie mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin Realizacja projektu Jarocin KREATYWNA SZKOŁ@ rozpoczęła się 1 września 2010 roku. Celem projektu jest podniesienie jakości pracy

Bardziej szczegółowo

Rezultaty projektów transferu innowacji. Warszawa, 17 czerwca 2013

Rezultaty projektów transferu innowacji. Warszawa, 17 czerwca 2013 Rezultaty projektów transferu innowacji Warszawa, 17 czerwca 2013 Cel programu Uczenie się przez całe życie Włączenie uczenia się przez całe życie w kształtowanie Unii Europejskiej jako zaawansowanej,

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Audyt efektywności działań społecznościowych i mobilnych. Dedykowany workshop wg metodologii TRUE prowadzi dr Albert Hupa.

Audyt efektywności działań społecznościowych i mobilnych. Dedykowany workshop wg metodologii TRUE prowadzi dr Albert Hupa. workshops. Dedykowany workshop wg metodologii TRUE prowadzi dr Albert Hupa. Cel warsztatu: Przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do wypracowywania optymalnego sposobu pomiaru efektywności kampanii

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Moduł ecommerce. Terminy: 11 i 12 marca 25 i 26 marca 15 i 16 kwietnia 25 i 26 kwietnia

Moduł ecommerce. Terminy: 11 i 12 marca 25 i 26 marca 15 i 16 kwietnia 25 i 26 kwietnia Tematy: 1. Metody monetyzacji obecności firmy B2B w Internecie i prowadzenia handlu elektronicznego (e-commerce). Trenerzy: Łukasz Kurosad/Wojciech Szymczak 2. Badania użyteczności w optymalizacji serwisów

Bardziej szczegółowo

(opisowe, procentowe, punktowe, inne. formy oceny do wyboru przez wykładowcę)

(opisowe, procentowe, punktowe, inne. formy oceny do wyboru przez wykładowcę) Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/V. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

BADANIE KLIENTÓW SATYSFAKCJI JAK KLIENCI OCENIAJĄ LIVESPACE CRM? Raport LiveSpace

BADANIE KLIENTÓW SATYSFAKCJI JAK KLIENCI OCENIAJĄ LIVESPACE CRM? Raport LiveSpace BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTÓW JAK KLIENCI OCENIAJĄ LIVESPACE CRM? Raport LiveSpace LiveSpace CRM, styczeń 2015 Badanie satysfakcji klientów Badanie satysfakcji klientów zostało przeprowadzone w styczniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: BADANIA MARKETINGOWE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Spis Powszechny w oczach Internautów 2011

Spis Powszechny w oczach Internautów 2011 Raport Spis Powszechny w oczach Internautów 2011 Od 1 kwietnia do 30 czerwca br. Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Jedną z metod zbierania danych będzie

Bardziej szczegółowo

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły W obecnej dobie podejmowane są szeroko zakrojone działania, których najważniejszym celem jest zmodernizowanie polskiego systemu oświaty. Reforma programowa,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Kluczowe dane o kształceniu i innowacjach z zastosowaniem

Kluczowe dane o kształceniu i innowacjach z zastosowaniem EURYDICE Nowości Wydawnicze Sieci Eurydice Nr 21 lipiec 2011 Kluczowe dane o kształceniu i innowacjach z zastosowaniem technologii informacyjno- -komunikacyjnych w szkołach w Europie Wydanie 2011 Technologie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO I KOMPETENCJE POLSKICH DYREKTORÓW

SPECYFIKA PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO I KOMPETENCJE POLSKICH DYREKTORÓW Prezentacja przedstawiona podczas VIII Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO, Warszawa 25-27.09.2013 www.oskko.edu.pl/kongres/ SPECYFIKA PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO I KOMPETENCJE POLSKICH DYREKTORÓW DR ROMAN

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) MULTIMEDIA I TECHNOLOGIE INTERNETOWE (nazwa specjalności)

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) MULTIMEDIA I TECHNOLOGIE INTERNETOWE (nazwa specjalności) KARTA KURSU (realizowanego w module ) MULTIMEDIA I TECHNOLOGIE INTERNETOWE (nazwa ) Nazwa Nazwa w j. ang. Badanie mediów z analizą danych statystycznych Media research and analysis of statistical data

Bardziej szczegółowo

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI dotyczących realizacji działania: Budowanie kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych jako podstawy do uczenia się przez cale życie (w tym wspieranie

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu e-urzędnik

Sylabus modułu e-urzędnik Sylabus modułu e-urzędnik Wymagania konieczne: Zakłada się, że przystępując do egzaminu modułu e-urzędnik, zdający będzie miał opanowany blok umiejętności i wiadomości podstawowych w zakresie zgodnym z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM opracowała: mgr Celina Czerwonka nauczyciel informatyki - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tarnawatce Spis treści Wstęp...3 Zadania szkoły...

Bardziej szczegółowo

Czynniki wpływające na jakość i reprezentatywność badań dotyczących kompetencji na rynku pracy. Anna Ślusarczyk Warszawa, 16 czerwca 2011

Czynniki wpływające na jakość i reprezentatywność badań dotyczących kompetencji na rynku pracy. Anna Ślusarczyk Warszawa, 16 czerwca 2011 2011 Czynniki wpływające na jakość i reprezentatywność badań dotyczących kompetencji na rynku pracy Anna Ślusarczyk Warszawa, 16 czerwca 2011 Zagadnienia Skala przedsięwzięcia Wykorzystane zasoby Realizacja

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Ciepucha kierownik Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP

Elżbieta Ciepucha kierownik Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP Elżbieta Ciepucha kierownik Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP Zmiany w edukacji w kontekście perspektyw rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii na przykładzie wyników badań Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA (communication design, public relations, branding)

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA (communication design, public relations, branding) PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA (communication design, public relations, branding) FORMA STUDIÓW: niestacjonarne SPECJALNOŚĆ: Communication Design (Projektowanie ) POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA. Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność

RAPORT Z BADANIA. Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność 1 RAPORT Z BADANIA Badanie potrzeb w zakresie rozwoju kompetencji wychowawczych wśród studentów kierunków nauczycielskich Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność http://fundacja-rea.org/ Fundacja REA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Metody Badań Methods of Research

Metody Badań Methods of Research AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR letni NAZWA PRZEDMIOTU/ NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA PUNKTÓW ECTS Metody

Bardziej szczegółowo

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Platforma Content Marketingowa Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Dlaczego Content Marketing? Główna różnica pomiędzy tradycyjnymi akcjami

Bardziej szczegółowo

Szczęście w nieszczęściu, czyli jak wykorzystać potencjał utraconych klientów

Szczęście w nieszczęściu, czyli jak wykorzystać potencjał utraconych klientów Szczęście w nieszczęściu, czyli jak wykorzystać potencjał utraconych klientów Kluczowym czynnikiem tworzącym sukces każdej firmy jest zadowolenie odbiorców. Lojalni klienci pomagają w rozwoju przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Izabella Lutze, Jolanta Rafał-Łuniewska

Izabella Lutze, Jolanta Rafał-Łuniewska Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych (edukacja wczesnoszkolna). Rozpoznawanie ryzyka dysleksji. Izabella Lutze, Jolanta Rafał-Łuniewska

Bardziej szczegółowo