PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ /JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ /JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem/serwisem i hostingiem oraz jego instalacja, uruchomienie, integracja, migracja danych i dostosowanie do obsługi serwisów internetowych, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

2 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 2 z 62 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE Cel Stan aktualny i oczekiwania Zamawiającego Definicje akronimów i skrótów Omówienie dokumentu ZAKRES PRAC Organizacja projektu Analiza funkcjonalności Systemu Projekt graficzny wyglądu systemu Projekt techniczny Harmonogram realizacji Wymagania dotyczące harmonogramu: Etapy realizacji projektu Założenia dla Etapu I Założenia dla Etapu II Założenia dla Etapu III Odbiory i harmonogram płatności Gwarancja i serwis CHARAKTERYSTYKA UŻYTKOWNIKÓW CMS OGRANICZENIA, ZAŁOŻENIA I ZALEŻNOŚCI WYMAGANIA FUNKCJONALNE DOSTĘPNOŚĆ, ESTETYKA, ERGONOMIA WYDAJNOŚĆ DOKUMENTACJA HOSTING BEZPIECZEŃSTWO SZKOLENIA LICENCJONOWANIE MIGRACJA DANYCH TESTY MAPA SERWISU... 56

3 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 3 z WPROWADZENIE 1.1. Cel Celem niniejszego zamówienia jest opracowanie i prowadzenie serwisu internetowego, który będzie pełnił funkcję kanału komunikacji z obywatelami, podmiotami działającymi w systemie ochrony zdrowia (m.in. kadrą zarządzającą i przedstawicielami zawodów medycznych) oraz z mediami. Rolą serwisu będzie informowanie m.in. o kluczowych kwestiach związanych z organizacją i funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia w Polce, opieką zdrowotną i polityką zdrowotną. Serwis będzie pełnił również funkcję edukacyjną - będą w nim zamieszczane m.in. materiały dotyczące profilaktyki zdrowotnej, prowadzenia zdrowego trybu życia i praw pacjentów. Będzie także narzędziem prezentacji działań oraz prac legislacyjnych prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia. Serwis będzie ważnym narzędziem, usprawniającym przepływ informacji pomiędzy urzędem, a społeczeństwem i umożliwiającym ministerstwu realizację zadań z zakresu komunikowania publicznego Stan aktualny i oczekiwania Zamawiającego W chwili obecnej Ministerstwo Zdrowia (MZ) użytkuje m.in. następującymi serwisami internetowymi: bip.mz.gov.pl, ktore wykorzystują zestawy narzędzi służących do zarządzania publikowaną treścią. Pozyskane narzędzie CMS ma umożliwić: 1. Nowoczesne i uproszczone zarządzanie i obsługę portali intranetowych. 2. Stworzenie platformy informacyjnej, zintegrowanej pod względem funkcjonalnym i wizerunkowym. 3. Tworzenie w przyszłości nowych serwisów tematycznych w Internecie z wykorzystaniem pozyskanego narzędzia. 4. Poprawienie wizerunku MZ w Internecie, poprzez udostępnienie funkcjonalnych i łatwych w użyciu stron internetowych. Serwis będzie rozwinięciem dotychczas istniejącego dostosowanym do rzeczywistych potrzeb Ministerstwa.

4 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 4 z Definicje akronimów i skrótów Termin Definicja ATOM standard kanałów informacyjnych mający zastąpić RSS. Artykuł Tekst (wraz z opcjonalnymi dodatkami multimedialnymi takimi jak zdjęcia, wideo, audio itp.) opatrzony tytułem, tekstem zapowiadającym, treścią właściwą oraz podpisem składającym się z daty i godziny utworzenia, opublikowania i modyfikacji, a także imienia i nazwiska Redaktora, imienia i nazwiska Redaktora Zatwierdzającego artykuł do publikacji oraz imienia i nazwiska Redaktora publikującego artykuł. Artykuł może zostać podzielony na części (stronicowany), z których każda będzie wyświetlana indywidualnie z możliwością nawigacji pomiędzy tymi częściami. CMS System zarządzania treścią (ang. Content Management System - CMS) jest to aplikacja internetowa lub ich zestaw, pozwalająca na łatwe utworzenie serwisu WWW (jednego bądź kilku) oraz jego późniejszą aktualizację i rozbudowę przez redakcyjny personel nietechniczny. Kształtowanie treści i sposobu ich prezentacji w serwisie zarządzanym przez CMS odbywa się za pomocą prostych w obsłudze interfejsów użytkownika, zazwyczaj w postaci stron WWW zawierających rozbudowane formularze. CSS Kaskadowe arkusze stylów (ang. Cascading Style Sheets) to język służący do opisu formy prezentacji (wyświetlania) stron WWW. Można nim opisać sposób prezentacji elementów dokumentów internetowych, takich jak rodzina czcionek, kolor tekstu, marginesy, odstęp międzywierszowy lub nawet pozycja danego elementu względem innych elementów bądź okna przeglądarki. Wykorzystanie arkuszy stylów daje znacznie większe możliwości pozycjonowania elementów na stronie, niż oferuje sam (X)HTML. CSS został stworzony w celu odseparowania struktury dokumentu od formy jego prezentacji. Separacja ta zwiększa zakres dostępności witryny, zmniejsza zawiłość dokumentu, ułatwia wprowadzanie zmian w strukturze dokumentu. CSS ułatwia także zmiany w renderowaniu strony w zależności od obsługiwanego medium (ekran, palmtop, dokument w druku, czytnik ekranowy). Stosowanie zewnętrznych arkuszy CSS daje możliwość zmiany wyglądu wielu stron na raz bez ingerowania w sam kod (X)HTML, ponieważ arkusze mogą być wspólne dla wielu dokumentów. Dział Patrz: Kategoria Dostęp do Funkcjonalność polegająca na wyświetlaniu statycznych tekstów, zawartości dokumentów i innego rodzaju zawartości multimedialnej. statycznej Dostęp do Funkcjonalność umożliwiająca prezentację zawartości tworzonej na zawartości bieżąco poprzez informacje pobierane z baz danych, generowane z dynamicznej każdym ich wywołaniem na podstawie zdefiniowanych reguł. HTML 5 (ang. Extensible HyperText Markup Language, rozszerzalny hipertekstowy język znaczników) język służący do tworzenia stron WWW. Specyfikacje HTML 5 przygotowuje organizacja W3C.

5 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 5 z 62 Interface użytkownika Javascript Kategoria Moduł MVC Część serwisu odpowiedzialna za prezentację zasobów wytworzonych przy użyciu CMS i dostępna ogólnoświatowo za pośrednictwem Internetu JavaScript (JS) obiektowy skryptowy język programowania, stosowany na stronach internetowych. Skrypty służą m.in. do zapewnienia interaktywności poprzez reagowanie na zdarzenia, sprawdzania poprawności formularzy lub budowania elementów nawigacyjnych i interaktywnych itp. Służy do logicznego grupowania stron w ramach serwisu. Kategoria może zawierać kategorie podrzędne (podkatagorie) tworząc w ten sposób hierarchiczną strukturę zawartości serwisu. Kategoria może posiadać swoją stronę opartą o dowolny szablon lub w szczególności o szablon prezentujący listę podkategorii i/lub stron zawartych w danej kategorii. Fragment CMS zawierający określony zbiór funkcjonalności. Przykłady: moduł zarządzania użytkownikami/uprawnieniami/szablonami, wyszukiwarka, czat, mapa serwisu, galeria, często zadawane pytania (FAQ), księga gości, zamówienia publiczne itp. Moduł może posiadać kategorie i strony. Moduł może być elementem składowym strony (np. wyszukiwarka). MVC (ang. Model-View-Controller) - Model-Widok-Kontroler to architektoniczny wzorzec projektowy, którego głównym założeniem jest podział aplikacji na trzy podstawowe komponenty: model danych, interfejs użytkownika i logika sterowania (tzw. logiki biznesowej), w taki sposób, aby modyfikacje jednego komponentu minimalnie wpływały na pozostałe. Newsletter Elektroniczna forma biuletynu rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do zarejestrowanych Gości lub zdefiniowanej grupy odbiorów. NTP Personalizacja Podpis elektroniczny Powiadamianie o nowościach Projekt RSS Serwis internetowy SHA Protokół umożliwiający precyzyjną synchronizację czasu pomiędzy komputerami. Wzorcowy czas UTC może pochodzić bezpośrednio z zegarów atomowych lub pośrednio ze specjalizowanych serwerów czasu. Protokół NTP jest coraz powszechniej uznawany za światowy standard synchronizacji czasu w urządzeniach teleinformatycznych i telekomunikacyjnych. Dostosowanie zawartości i wyglądu (sposobu wyświetlania) serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika i/lub pełnionej przez niego roli w systemie. Dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny. Informacje o nowych treściach na stronie Internetowej przesyłane automatycznie pocztą elektroniczną do zarejestrowanych Gości. Niniejsze przedsięwzięcie, realizowane przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zgodnie z umową zawartą między nimi oraz wymaganiami zawartymi w SIWZ (ang. Really Simple Syndication) oparta na języku XML technika przesyłania nagłówków wiadomości. Stworzony za pomocą CMS zbiór powiązanych tematycznie i umieszczonych na serwerze/serwerach stron internetowych. (ang. Secure Hash Algorithm) - rodzina powiązanych ze sobą funkcji

6 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 6 z 62 skrótu zaprojektowanych przez NSA (National Security Agency) i publikowanych przez National Institute of Standards and Technology. SMS Usługa przesyłania krótkich wiadomości tekstowych w cyfrowych sieciach telefonii komórkowej. SSL (ang. Secure Socket Layer) protokół typu klient-serwer pozwalający na nawiązanie bezpiecznego połączenia z użyciem certyfikatów x509. Umożliwia bezpieczną transmisję zaszyfrowanego strumienia danych. Strona Służy do prezentacji artykułów oraz modułów w oparciu o zdefiniowane internetowa szablony wyglądu. Pobierana z serwera i interpretowany po stronie użytkownika za pomocą przeglądarki. Może zawierać hipertekst (odnośniki), multimedia, elementy prezentacyjne (wykonane np. w technologii Flash), formularze oraz inne elementy interaktywne. Może być statyczna lub tworzona dynamicznie w momencie zażądania jej przez przeglądarkę internetową z serwera. Szablon Opis wyglądu strony WWW, będący wzorcem wykonania strony na podstawie zdefiniowanych wcześniej schematów, służący do prezentacji artykułów na stronach o identycznym układzie graficznym, ale o innej zawartości. System Patrz: CMS XHTML (ang. Extensible HyperText Markup Language, rozszerzalny hipertekstowy język znaczników) język służący do tworzenia stron WWW. Specyfikacje XHTML przygotowuje organizacja W3C. Unicode Uniwersalny standard kodowania znaków przypisujący unikalny numer każdemu znakowi, niezależny od używanej platformy, programu czy języka. URL (ang. Uniform Resource Locator) zunifikowany format odnośników (adresów) wskazujący lokalizację zasobu. WAI (ang. Web Accessibility Initiative) prowadzona przez organizację W3C Inicjatywa Przystępnej Sieci mająca na celu zwiększenie szeroko rozumianej dostępności stron WWW dla osób niepełnosprawnych. Działania w ramach WAI skupiają się na: Tworzeniu wytycznych odnośnie dostępności do Sieci (w tym WCAG). Zapewnianiu, że technologie sieciowe wspierają dostępność. Tworzeniu narzędzi do ewaluacji oraz ułatwiania dostępności. Prowadzeniu działań edukacyjnych. Koordynowaniu prac badawczych i rozwoju. WCAG Zbiór dokumentów opublikowany przez WAI zawierający zalecenia dotyczące tworzenia dostępnych serwisów internetowych, mający na celu zwiększenie szeroko rozumianej dostępności stron WWW dla osób niepełnosprawnych. Poszczególne polecenia mają przypisane trzy poziomy priorytetu w zależności od jego stopnia oddziaływania na dostępność. Wypełnienie priorytetów danego poziomu określane jest Witryna internetowa Wersja robocza odpowiednio zgodnością poziomu A, AA, AAA. Patrz: serwis internetowy. Wersja artykułu w trakcie tworzenia przez redaktorów, przed publikacją w serwisie.

7 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 7 z 62 WYSIWYG Wyszukiwarka Zamawiający (ang. What You See Is What You Get) akronim stosowany w informatyce dla określenia metod, które pozwalają uzyskać wynik w publikacji identyczny lub bardzo zbliżony do obrazu na ekranie. Programy spełniające założenia WYSIWYG prezentują na monitorze komputera dane (tekstowe, graficzne) w sposób jak najbardziej zbliżony do uzyskanego po ich wydrukowaniu lub innym przeniesieniu do postaci fizycznej. Funkcjonalność systemu polegająca na możliwości odnalezienia treści zawartej w serwisie lub wielu serwisach, obsługiwanych przez system, na podstawie słów i ich kombinacji. Ministerstwo Zdrowia (MZ) 1.4. Omówienie dokumentu Wymagania dotyczące CMS zostały podzielone na następujące grupy: 4 ograniczenia, założenia i zależności, 5 funkcjonalność, 6 dostępność, estetyka, ergonomia 7 wydajność, 8 dokumentacja, 9 hosting, 10 bezpieczeństwo, 11 szkolenia, 12 licencjonowanie, 13 migracja danych, 14 testy, Każde wymaganie w ramach ww. grup posiada nazwę określającą ogólnie zagadnienie, którego dotyczy wymaganie oraz szczegółowy opis. Jeżeli wymaganie zostało uszczegółowione za pomocą punktów ( ) odwołując się do nich należy do oznaczenia wymagania dodać numer danego punktu (np ). Wymagania dotyczące CMS posiadają Status. Może on przyjmować 3 wartości: K krytyczne oznacza że oferowany CMS musi spełniać wymaganie na dzień składania ofert. Brak spełnienia wymagania oznacza uznanie oferty za nieważną i jej odrzucenie jako nie odpowiadającej treści SIWZ. Wykaz wymagań krytycznych znajduje się w załączniku nr 3 do OFERTY. W wdrożenie oznacza że wymaganie nie jest krytyczne i może zostać zrealizowane w trakcie wdrożenia zgodnie z przyjętym harmonogramem. WP punktowane oznacza wymaganie niekrytyczne punktowane. W przypadku gdy oferowany System spełnia tak oznaczone wymagania na dzień składania ofert, Wykonawcy zostaną przyznane dodatkowe punkty zgodnie z kryteriami oceny ofert. Jeśli oferowany system nie spełnia tak oznaczonego wymagania na dzień składania ofert wymaganie takie należy potraktować tak jak wymaganie oznaczone symbolem

8 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 8 z 62 W. Wykaz wymagań niekrytycznych punktowanych znajduje się w załączniku nr 4 do OFERTY. Uwaga: Jeżeli w dokumencie użyte zostaną określenia typu: o określonej porze, dla zdefiniowanej/wskazanej grupy/użytkownika itp. należy je rozumieć jako możliwe do ustawienia w Systemie przez uprawionego Użytkownika.

9 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 9 z ZAKRES PRAC Uwaga: W przypadku rozbieżności pomiędzy jakimkolwiek dokumentem projektowym a umową, pierwszeństwo zawsze mają postanowienia umowy Organizacja projektu Wykonawca (na podstawie przedstawionego w ofercie szczegółowego harmonogramu oraz propozycji zasad organizacji realizacji projektu) zobowiązany jest - we współpracy z Zamawiającym - do opracowania zasad realizacji Projektu, obejmujących swoim zakresem co najmniej następujące elementy: 1. Zasady zarządzania projektem po stronie Wykonawcy: a. skład zespołu przewidzianego do realizacji projektu wraz z zakresem kompetencji i odpowiedzialności jego członków, b. zasady i sposób raportowania postępów pracy (nie rzadziej niż 1 raz na tydzień), c. zasady tworzenia i nazewnictwo dokumentów projektowych, d. zasady i sposoby komunikacji pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 2. Opis przyjętych i stosowanych metodyk przy realizacji projektu. 3. Plan zapewnienie jakości projektu. 4. Ryzyka w projekcie wraz z zasadami zarządzania, aktualizacji, monitorowania i raportowania. 5. Zasady zarządzania zmianą. W przypadku istotnych zastrzeżeń co do osób realizujących zadanie po stronie Wykonawcy, Zamawiający może zarządać ich zmiany. W takim przypadku w terminie do 7 dni od zgłoszenia zastrzeżenia Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego kandydatury osób z odpowiednimi kwalifikacjami i zapewni sprawne przekazanie obowiązków przez zmieniane osoby Analiza funkcjonalności Systemu Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji analizę funkcjonalności realizowanego Systemu zawierającą minimum: 1. Słownik pojęć. 2. Szczegółowy opis wszystkich wymagań dotyczących CMS. 3. Architekturę logiczną Systemu (podział na moduły, zakres funkcjonalny modułów, zależności pomiędzy modułami itp.) 4. Zakres danych przechowywanych i udostępnianych przez System. 5. Założenia i opis interfejsu użytkownika. 6. Listę uprawnień do poszczególnych funkcji CMS wraz z opisem. 7. Listę ról w Systemie i grupowanych przez nie uprawnień Projekt graficzny wyglądu systemu 1. Wygląd serwisów musi odzwierciedlać miejsce i rolę MZ jako urzędu którego zadaniem jest organizacja opieki zdrowotnej, ochrona zdrowia i profilaktyka zdrowotna pacjentów, koordynacja i kontrola systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń

10 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 10 z 62 zrowotnych. Musi cechować się innowacyjnością i dynamizmem, jednocześnie podkreślając profesjonalizm Ministerstwa. 2. Wykonawca po uprzednich konsultacjach z przedstawicielami Zamawiającego przedstawi minimum 2 różne (pod względem wyglądu, szaty graficznej, mechanizmów nawigacji) projekty graficzne wyglądu serwisów: Serwisu ogólnego Serwisu ogólnego w angielskiej wersji językowej, Serwisu Biuletynu Informacji Publicznej bip.mz.gov.pl, 3. Wykonawca zaimplementuje wybrane i zaakceptowane przez MZ projekty graficzne w dostarczonym CMS. 4. Dla każdego projektu graficznego muszą być zdefiniowane dodatkowo następujące warianty: żałoba, święta Wielkanocne i Boże Narodzenie, Światowy dzień zdrowia, Dzień Pracownika Służby Zdrowia, Dzień Pielęgniarki Położnej, Dzień Ratownictwa Medycznego, Dzień Honorowego Dawcy Krwi Projekt techniczny Na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego analizy funkcjonalności Wykonawca wykona projekt techniczny Systemu zawierający minimum: 1. Opis wszystkich funkcji dostarczanego Systemu. 2. Opis wykorzystywanych struktur danych i modelu bazy danych. 3. Architekturę techniczną Systemu (moduł i powiązania pomiędzy nimi, zastosowane technologie itp). 4. Projekt migracji danych. 5. Projekt zabezpieczeń na następujących poziomach: sieć, system operacyjny, baza danych, oprogramowanie narzędziowe i systemowe, backup danych. 6. Projekt instalacji i konfiguracji Systemu. 7. Scenariusze testowe do testów akceptacyjnych w zakresie funkcjonalności, bezpieczeństwa i wydajności systemu będącego przedmiotem zamówienia. 8. Rejestr zmian treści. Projekt techniczny podlega akceptacji i odbiorowi przez Zamawiającego. Projekt techniczny może podlegać rozwojowi i aktualizacji w trakcie prac wdrożeniowych. Każda zmiana w tym dokumencie (odnotowana w rejestrze zmian treści) musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego Harmonogram realizacji 1. Na podstawie przedstawionych poniżej założeń i ograniczeń Wykonawca przedstawi w ofercie szczegółowy harmonogram realizacji projektu. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w porozumieniu z Wykonawcą, do: a. modyfikacji zakresu i sposobu realizacji wymagań określonych w niniejszej specyfikacji b. rezygnacji z realizacji określonego wymagania, c. przesunięcia realizacji wymagania pomiędzy etapami. 3. Zmiany takie będą traktowane jako nieistotne i nie wymagające aneksowania umowy.

11 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 11 z Wymagania dotyczące harmonogramu: 1. ODBIORY CZĘŚCIOWE. W przypadku przekazywania Zamawiającemu dokumentów lub funkcjonalności cząstkowych Systemu do odbioru należy przewidzieć w harmonogramie niezbędny czas na weryfikację/odbiór przez Zamawiającego (minimum 5 dni roboczych) oraz wprowadzenie niezbędnych poprawek i uzupełnień przed ponownym przedstawieniem do odbioru (czas na ponowny odbiór dla Zamawiającego 2 dni robocze). 2. TESTY AKCEPTACYJNE W przypadku testów akceptacyjnych należy przewidzieć niezbędny czas na testy i odbiór przez Zamawiającego (minimum 7 dni roboczych) oraz wprowadzenie niezbędnych poprawek i uzupełnień przed ponownym przedstawieniem do odbioru. (czas na ponowny odbiór dla Zamawiającego 3 dni roboczych). 3. MIGRACJA DANYCH W przypadku migracji danych należy przewidzieć, iż może pojawić się konieczność wykonywania migracji pewnych danych w czasie wolnym od pracy (po godzinach pracy Zamawiającego lub w dni wolne). 4. SZKOLENIA Szczegółowe wymagania dotyczące szkoleń znajdują się w pkt Etapy realizacji projektu Założenia dla Etapu I Czas trwania: 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Etap I składa się z dwóch części: A. Część 1 Główne zadania do realizacji w tej części etapu: Opracowanie i zatwierdzenie dokumentu zasad realizacji projektu. Opracowanie i zatwierdzenie analizy funkcjonalności Systemu. Opracowanie i zatwierdzenie projektu technicznego Systemu. Opracowanie i zatwierdzenie projektów graficznych wyglądu serwisów. B. Część 2 Główne zadania do realizacji w tej części etapu: Dostawa oprogramowania i licencji z nim związanych niezbędnych do wdrożenia CMS. Instalacja i konfiguracja oprogramowania systemowego i narzędziowego na sprzęcie Wykonawcy. Instalacja oprogramowania CMS. Wytworzenie i dostarczenie brakującej funkcjonalności wynikającej z wymagań Zamawiającego. Sukcesywne testy cząstkowe poszczególnych funkcjonalności systemu. Migracja danych.

12 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 12 z 62 Testy akceptacyjne: funkcjonalne, bezpieczeństwa Systemu i danych, wydajnościowe. Dostarczenie dokumentacji użytkownika, administratora i powykonawczej Systemu. Założenia dla Etapu II Rozpoczęcie: nie później niż 61 dni od dnia podpisania umowy Czas trwania: do 14 dni kalendarzowych Warunek rozpoczęcia: Protokół odbioru Etapu I Główne zadania do realizacji w etapie: szkolenie użytkowników systemu (administratorów i redaktorów), produkcyjne uruchomienie serwisów i odbiór wdrożenia. Założenia dla Etapu III Rozpoczęcie: nie później niż 76 dni od dnia podpisania umowy Czas trwania: Opieka gwarancyjna (minimum 24 miesięcy). Wsparcie(serwis) (24 miesiące). Hosting (24 miesiące) Warunek rozpoczęcia: Protokół odbioru Etapu II Główne zadania do realizacji w etapie: Bieżący nadzór (monitoring) nad prawidłową pracą Systemu oraz wsparcie użytkowników w eksploatacji Systemu (helpdesk). Usuwanie błędów i nieprawidłowości w działaniu Systemu zgodnie z warunkami gwarancji. Świadczenie usług wsparcia/serwisu m.in. w zakresie bieżącego aktualizowania do nowszych wersji i dostarczania łat i innych uaktualnień dla dostarczonego systemu, Dokonywanie okresowych (nie rzadziej niż co 12 m-cy) przeglądów dostarczonego Systemu. Przeprowadzanie okresowych audytów bezpieczeństwa Systemu (1- po 12 miesiącach, 2 po 22 miesiącach od zakończenia Etapu II),. Wykonywanie wskazanych przez Zamawiającego dodatkowych modyfikacji w ramach 200 roboczogodzin przewidzianych na tego typu prace. Usługa Rozwoju Systemu. Przed przystąpieniem do realizacji dodatkowych modyfikacji zleconych przez Zamawiającego w ramach Usługi Rozwoju Systemu, Wykonawca dokona wyceny ich czasochłonności i przedstawi je do akceptacji przez Zamawiającego.

13 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 13 z Odbiory i harmonogram płatności Podstawą potwierdzenia zrealizowania przez Wykonawcę poszczególnych czynności przewidzianych umową i harmonogramem są, poprzedzone testami, protokoły odbioru podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Płatność za dany etap (I-III) może nastąpić po zrealizowaniu wszystkich przewidzianych umową czynności i zadań danego etapu i podpisania protokołu odbioru etapu. Płatności za dodatkowe modyfikacje w ramach Usługi Rozwoju Systemu - mogą nastąpić po zrealizowaniu zleconych, wycenionych i zaakceptowanych przez Zamawiającego modyfikacji i podpisaniu protokołu odbioru tych prac bez uwag przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Dla etapów od I do II płatności będę następowały po zrealizowaniu każdego z etapów przewidzianego harmonogramem, na podstawie wystawionej faktury do której Wykonawca załączy kopię protokołu odbioru etapu. Płatności za III etap (wsparcie/serwis/hosting) będą następowały z dołu, co miesiąc na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, do której załączony zostanie protokół odbioru realizacji usług wsparcia/serwisu za dany okres bez uwag. Płatności za dodatkowe modyfikacje wykonywane w trakcie III etapu będą następowały na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę. Do każdej faktury załączona musi być kopia protokołu odbioru wykonanych prac.

14 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 14 z Gwarancja i serwis Definicje terminów Termin Definicja Aktualizacja poprawka lub dodatek do Systemu, których celem jest ulepszenie, naprawienie lub przywrócenie funkcjonalności Systemu, niestanowiące nowej wersji, w szczególności niepowodujace nowych funkcjonalności Systemu Asysta zdalna pomoc udzielana Użytkownikom lub Administratorom Systemu w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem Systemu za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub innego środka komunikacji. Awaria problem w prawidłowym funkcjonowaniu Systemu wynikający z przyczyn technicznych niezależnych od jego Wykonawcy np. problemy wniesione przez elementy współpracujące z Oprogramowaniem i nie będące przedmiotem zamówienia, wirusy komputerowe itd. Błąd wada, lub nieprawidłowość powodująca istotne utrudnienia w korzystaniu z Systemu wpływające na funkcjonalność Systemu. Błąd krytyczny wada uniemożliwiająca użytkownikom korzystanie z Systemu lub jego fragmentu oraz naruszenie bezpieczeństwa Systemu (dostęp do danych lub funkcji Systemu z pominięciem mechanizmów zabezpieczeń). Interwencja wizyta serwisowa w miejscu instalacji Systemu związana z naprawą Awarii Czas Reakcji Serwisu Okno Serwisowe Usterka pracami nie objętych bezpłatną gwarancją. czas liczony od chwili Zgłoszenia do reakcji serwisu, obejmującej co najmniej kontakt zwrotny z Zamawiającym, potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, wstępną analizę problemu i przedstawienie planu dalszych działań. zaplanowany z co najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem i w uzgodnieniu z Zamawiającym czas wyłączenia Systemu z eksploatacji celem wykonania prac konserwacyjnych. wada lub nieprawidłowość powodująca mniej istotne utrudnienia w korzystaniu z Systemu niewpływające w sposób istotny na funkcjonowanie Systemu. Zgłoszenie dokonane przez Użytkownika udokumentowane powiadomienie (telefonicznie, faxem, mailem) o problemie związanym z nieprawidłowym funkcjonowaniem Systemu. 1. Warunki gwarancji 1.1. Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji na prawidłowe, wolne od wad i nieprzerwane działanie dostarczonego Systemu. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy Systemu dostarczone przez Wykonawcę oraz modyfikacje, aktualizacje Systemu realizowane przez Wykonawcę w ramach gwarancji i serwisu, oraz modyfikacje wykonane przez Zamawiającego o ile zostały wcześniej autoryzowane (wyrażona zgoda) przez Wykonawcę Termin rozpoczęcia gwarancji liczony jest od następnego dnia po podpisaniu protokołu odbioru etapu II bez uwag Gwarancja i serwis świadczona będzie przez całą dobę i we wszystkie dni tygodnia łącznie ze świętami.

15 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 15 z W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnie do: analizy i usuwania wykrytych Usterek i Błędów, usunięcia przyczyn oraz skutków zdefiniowanych Usterek i Błędów, dostarczania, instalacji (po uzyskaniu zgody Zamawiającego) i konfiguracji łatek i poprawek dla dostarczonego Systemu oraz związanych z tym aktualizacji dostarczonej dokumentacji i przekazanych kodów źródłowych. dostosowania Systemu do zmian aktów prawnych mających wpływ na dostarczony System i realizowaną przez niego funkcjonalność. 2. W ramach serwisu Wykonawca zobowiązuje się do: administrowanie serwisem (administrator techniczny), świadczenia asysty, analizy problemów zgłaszanych przez użytkowników Systemu, asysty przy rozwiązywaniu zaistniałych problemów, asysty przy określaniu i usuwaniu przyczyn oraz skutków Awarii Systemu i identyfikacji elementu systemu, który jest tego przyczyną, dostarczania, instalacji (po uzyskaniu zgody Zamawiającego) i konfiguracji uaktualnień i nowych wersji Systemu lub jego komponentów w przypadku zmian i aktualizacji oraz związanych z tym aktualizacji dostarczonej dokumentacji i przekazanych kodów źródłowych, dokonywanie okresowych (nie rzadziej niż co 12 m-cy) przeglądów dostarczonego Systemu na warunkach określonych w SIWZ. 3. Z każdej czynności realizowanej w systemie (instalacja, konfiguracja, modyfikacja itp.) Wykonawca sporządzi protokół zawierający m.in. powód przeprowadzonych prac, ich szczegółowy zakres oraz czas trwania. 4. Termin każdej instalacji musi zostać uzgodniony z Zamawiający minimum na 3 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem prac (termin nie dotyczy czynności wynikających z naprawy błędu). 5. W ramach asysty Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia bezpłatnej Interwencji na żądanie Zamawiającego w wymiarze 8 godzin miesięcznie przez cały czas trwania Serwisu. Do czasu prac naprawczych nie wlicza się dojazdu do miejsca naprawy. 6. Zgłoszenie przyjmowane będą przez Wykonawcę pod podanym w umowie nr telefonu, faksu lub adresem . Czas Reakcji Serwisu na otrzymane zgłoszenie nie może być dłuższy niż 2 godziny. (Brak potwierdzenia we wskazanym czasie oznacza automatycznie rozpoczęcie biegu terminu skutecznej naprawy). Wykonawca niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia przystąpi do analizy zaistniałej sytuacji i podejmie działania zmierzające do usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości w działaniu Systemu. 7. Czas skutecznej naprawy Błędu krytycznego to 2 godziny od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. 8. Czas skutecznej naprawy Błędu to 24 godziny od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. 9. Czas skutecznej naprawy Usterki to 96 godziny od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. 10. Okno Serwisowe wynosić będzie 4 godziny w miesiącu.

16 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 16 z CHARAKTERYSTYKA UŻYTKOWNIKÓW CMS Nazwa roli Administrator techniczny Administrator merytoryczny Redaktor Zatwierdzający Redaktor Gość Gość zarejestrowany Użytkownik Charakterystyka Osoba zajmujący się zarządzaniem całością lub wydzieloną częścią Systemu odpowiadający za jego sprawne działanie, do którego zadań należy: konfiguracja i nadzorowanie pracy serwera/ów, instalacja i aktualizacja oprogramowania systemowego (system operacyjny), narzędziowego i użytkowego (w tym m.in. CMS). dbanie o bezpieczeństwo systemu, tworzenie kopii zapasowych Systemu, nadzorowanie i eliminowanie nieprawidłowości w jego działaniu. Osoba posiadająca pełne uprawnienia administracyjne do CMS w tym m.in. do dodawania i usuwania kont użytkowników, parametryzowania i pełnego zarządzania strukturą i wyglądem serwisu, zarządzania modułami tematycznymi, szablonami itp. Osoba nadzorująca merytorycznie pracę wybranych redaktorów. Dokonuje ewentualnej modyfikacji i akceptuje materiały do publikacji. Osoba publikująca w serwisie zatwierdzone materiały. Każda osoba korzystająca z serwisu Internetowego. Osoba korzystająca z serwisu Internetowego, która zarejestrowała się zakładając konto w serwisie. Konto pozwala na zmianę danych osoby, otrzymywania np. newslettera, dostępu do wybranych fragmentów serwisu przeznaczonych dla zarejestrowanych gości serwisu. Każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z CMS. Uwaga: Konkretna osoba może pełnić 1 lub kilka ról w systemie.

17 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 17 z OGRANICZENIA, ZAŁOŻENIA I ZALEŻNOŚCI 4.1. Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa K Dostarczony system (w szczególności serwis BIP) musi być zgodny z obowiązującymi aktami prawnymi mającymi wpływ na jego działanie i realizowaną funkcjonalność na dzień złożenia oferty, w szczególności z: Ustawą o dostępie do informacji publicznej Dz.U nr 112 poz z późn. zm. Ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U nr 64 poz. 565 z późn. zm. Ustawą o podpisie elektronicznym. Dz.U nr 130 poz z późn. zm. Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U ) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Dz.U nr 10 poz. 68. Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2005 nr 212 poz. 1766) Prawa autorskie i majątkowe W 1. Wykonawca przeniesie na rzecz MZ autorskie prawa majątkowe do zaakceptowanych przez Zamawiającego elementów graficznych i szablonów wyglądu serwisów. 2. Wszelkie zdjęcia i materiały multimedialne oraz inne elementy dostarczone przez Wykonawcę z CMS muszą być własnością MZ lub autorskie prawa majątkowe muszą zostać przeniesione na rzecz MZ. W wypadku, gdy materiały są objęte licencjami otwartymi Wykonawca musi zapewnić szczegółową informację o podstawie i dopuszczalnym zakresie ich wykorzystania Ochrona danych osobowych W System musi spełniać wymagania określone w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U ) oraz wewnętrznych przepisach Zamawiającego wynikających z ww. ustawy Dostęp do funkcji Systemu K Pełna funkcjonalność Systemu (dla redaktorów i administratorów) musi być dostępna przez przeglądarkę internetową bez potrzeby instalowania na stacji roboczej użytkownika jakiegokolwiek oprogramowania nie będącego częścią przeglądarki internetowej. Dopuszcza się użycie technologii Flash do prezentacji danych (wykresów statystyk itp.), nie może jednak ono blokować możliwości korzystania z podstawowych funkcji systemu Baza danych K 1. System musi zostać zrealizowany w oparciu o relacyjną bazę danych pracującą w standardzie SQL. 2. Baza danych wykorzystywana przez dostarczony CMS musi mieć możliwość tworzenia baz danych na potrzeby innych (niezależnych od dostarczonego) systemów.

18 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 18 z Prace instalacyjne, konfiguracyjne, serwisowe i gwarancyjne W 1. Wszystkie przeprowadzane przez Wykonawcę prace instalacyjne, konfiguracyjne, serwisowe i gwarancyjne będą odbywać się przy udziale wyznaczonych pracowników Zamawiającego (w godzinach 8-16 w dni robocze). 2. Jeżeli niezbędne okażą się działania wymagające wyłączania urządzeń z bieżącej pracy muszą być przeprowadzane po godz lub w dni wolne od pracy. Zaistnienie takiej sytuacji musi zostać uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego, na co najmniej 2 dni robocze przed planowanym terminem z podaniem przyczyny, zakresu prac, planowanego czasu niezbędnego do przeprowadzenia prac, oraz listy osób Wykonawcy wyznaczonych do ich przeprowadzenia Dostosowanie do zmian prawa W 1. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania Systemu (w szczególności serwisu BIP) do zmian aktów prawnych mających wpływ na dostarczony System i realizowaną przez niego funkcjonalność w ramach świadczonych usług wsparcia/serwisu, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. 2. System musi być dostosowany do zmian aktów prawnych przed ich wejściem w życie Modyfikacje i rozbudowa systemu - Usługa Rozwoju Systemu W 1. W przypadku konieczności dostosowania Systemu do zmian wyspecyfikowanych przez Zamawiającego w trakcie okresu serwisowego, Wykonawca zobowiązuje się do ich wykonania wg. stawki za roboczogodzinę prac podanej w ofercie po wcześniejszym określeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego zakresu prac oraz ich pracochłonności w roboczogodzinach. 2. W cenę oferty Wykonawca ma wliczyć 200 roboczogodzin możliwych do Wykorzystania przez Zamawiającego w miarę potrzeb w trakcie III etapu prac Hosting serwisu W 1. Wykonawca zapewni hosting serwisu przez okres, 24 miesięcy, od dnia odbioru, zgodnie z warunkami określonymi w rozdziale 9.

19 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 19 z WYMAGANIA FUNKCJONALNE 5.1. Serwisy tematyczne K 1. System musi zapewnić możliwość tworzenia i uruchamiania dowolnej liczby niezależnych serwisów tematycznych, które uruchamiane będą na własnych adresach internetowych (subdomenach). Serwisy muszą posiadać własną niezależną szatę graficzną i strukturę kategorii strony. 2. Zamawiający musi mieć możliwość dodawania i usuwania działów, konfiguracji menu nawigacyjnych oraz dowolnej konfiguracji wszystkich działów każdego z serwisów (np. ukrywanie stron, przydzielanie uprawnień dostępu do działów i stron, tworzenie stron z dostępem na hasło) Szablony i wygląd serwisu K 1. Wygląd serwisu (grafika, rozkład treści, typografia, itp.) musi być definiowany w oparciu o system szablonów. 2. System musi umożliwiać definiowanie indywidualnych szablonów dla poszczególnych kategorii serwisu, dla poszczególnych artykułów, list zajawek artykułów, bloków funkcjonalnych przy zachowaniu ogólnie przyjętego stylu dla całości serwisu. Administrator merytoryczny musi mieć możliwość zmiany sposobu prezentacji wszystkich elementów widocznych na stronie internetowej dla gości serwisów. Definiowanie szablonów ma być możliwe dla przeszkolonego pracownika Zamawiającego posiadającego odpowiednie uprawnienia. Domyślnie będzie to Administrator merytoryczny. 3. System musi umożliwiać wyłączanie poszczególnych bloków funkcjonalnych (jak. np. wyszukiwarka, sonda, itp.) zdefiniowanych w ramach szablonu tak aby nie były one pokazywane w wybranych kategoriach serwisu. 4. System musi umożliwiać zmianę i modyfikację szablonów serwisu (wygląd i nawigacja) bez ingerencji w publikowane treści tj. zmiana wyglądu nie będzie pociągała za sobą koniczność odtwarzania treści serwisu. 5. Administrator merytoryczny musi mieć możliwość zarządzania szablonami stron poprzez możliwość ich tworzenia, edycji i modyfikacji i usuwania. 6. Położenie oraz zakres elementów nawigacji (tylko główne menu/tylko submenu/pełna hierarchia menu, ścieżka nawigacji, itp.) definiowane są w szablonie strony. Każdorazowa zmiana zawartości menu z poziomu panelu administracyjnego musi powodować natychmiastową aktualizacje elementów nawigacji na stronach serwisu. 7. System musi umożliwiać dowolne przenoszenie pozycji menu (góra/dół) względem siebie w danej kategorii oraz kategorii względem innych kategorii Szata graficzna W 1. Wszystkie elementy graficzne muszą być zoptymalizowane mały rozmiar plików przy zachowaniu wysokiej jakości i czytelności prezentowanej treści. 2. System musi umożliwiać globalną zmianę kompozycji graficznej wybranego serwisu, działu lub wybranej strony w obrębie serwisu (np. różne działy/strony znajdujące się w obrębie jednego serwisu mogą mieć odmienne kompozycje graficzne np. różniące się kolorami, stylem, i stałymi elementami strony, jak

20 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 20 z 62 nagłówek i stopka) poprzez mechanizm schematów graficznych (tzw. skórek ). Zastosowane rozwiązanie musi bazować na stylach kaskadowych CSS. Wykonawca poza standardową wersją serwisu dostarczy również szablony żałoba, Świąteczny (Wielkanoc i Boże Narodzenie), Światowy dzień zdrowia, Dzień Pielęgniarki Położnej, Dzień Ratownictwa Medycznego. Szablon musi uwzględniać formatowanie tekstu, wypunktowania, wyróżniki, nagłówki, odsyłacze itp Publikacja tej samej treści w różnych serwisach i/lub kategoriach WP CMS musi zapewniać możliwość publikowania tej samej treści w jednym lub kilku serwisach i/lub kategoriach przy zachowaniu odpowiednich szablonów charakterystycznych dla poszczególnych serwisów i/lub kategorii. Przy zachowaniu funkcjonalności, która pozwoli na edycję treści w jednym wybranym jako źródłowym miejscu. Treść w innych miejscach będzie automatycznie aktualizowana na podstawie zmian wprowadzonych w treści źródłowej Repozytorium plików K 1. CMS musi posiadać repozytorium plików: graficznych, multimedialnych, tekstowych, PDF, itp. Musi ono obsługiwać co najmniej formaty wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Zasoby repozytorium będą mogły być wykorzystywane wielokrotnie w różnych miejscach serwisu, tak, by zmiana ilustracji czy dokumentu dołączonego do wielu stron serwisu polegała tylko na zamianie pojedynczego pliku w repozytorium, a zawartość stron wykorzystujących dany plik musi podlegać ponownej weryfikacji i publikacji. 2. CMS musi umożliwiać dostęp do repozytorium plików lub jego części, zgodnie z przyznanymi uprawnieniami, w celu umieszczania plików na stronach serwisu, dodawania nowych oraz usuwania zbędnych. Pliki gromadzone będą w sposób umożliwiający swobodne ich przeglądanie, katalogowanie (w katalogi, podkatalogi) i sortowanie przez uprawionych redaktorów. 3. Repozytorium musi umożliwiać co najmniej: tworzenie, kopiowanie, usuwanie katalogów i podkatalogów przez użytkownika posiadającego odpowiednie uprawnienia, dodawanie, kopiowanie, przenoszenie, podgląd oraz usuwanie plików, dodawanie opisu do pliku, edytowanie parametru alt dla plików graficznych, zmianę nazwy pliku, podmianę pliku na inną wersję, sortowanie wg. nazwy, typu, wielkości, daty dodania. 4. System musi umożliwiać wgrywanie i aktualizowanie w ramach repozytorium wielu plików na raz. 5. Pliki graficzne umieszczane w repozytorium serwisu muszą podlegać normalizacji zgodnie z konfiguracją w zakresie rozmiaru miniaturki oraz rozmiaru zdjęcia tj. konwersji do określonego wymiaru i stopnia kompresji, zarówno dla miniaturki jak i dla samego zdjęcia. System musi, w razie potrzeby, umożliwiać opublikowanie zdjęcia w oryginalnym rozmiarze. 6. Nazwy tworzonych na serwerze plików powinny być zapisywane małymi literami oraz do nazwy każdego z plików powinien być automatycznie dodany unikalny identyfikator.

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-9076/JP/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-9076/JP/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-9076/JP/13 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie serwisów internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz zapewnieniu

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Informacje ogólne ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO NA POTRZEBY PROJEKTU SYSTEMOWEGO WRAZ Z SYSTEMEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ ORAZ WSPARCIEM

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT 1 I. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT. II.

Bardziej szczegółowo

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH załącznik nr 3 do SIWZ pieczęć wykonawcy... OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH Dot.: Dostawa biuletynu informacji publicznej, portalu miejskiego oraz hostingu w ramach

Bardziej szczegółowo

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego Zał. nr 2 Wymagania techniczne: 1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie portalu internetowego opartego na systemie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Tworzenie i edycja danych na stronie www 1. Rozpoczęcie pracy. Logowanie się do systemu zarządzania treścią dwajeden.pl ropocząć należy od podania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Tworzenie stron w systemie skycms 1. Logujemy się 2. Tworzenie nowej strony: Wchodzimy do zakładki Strony Dodaj nową stronę. Pokażą się zakładki Strona, Powiązania strony,

Bardziej szczegółowo

Wstępny Opis Przedmiotu Zamówienia

Wstępny Opis Przedmiotu Zamówienia Wstępny Opis Przedmiotu Zamówienia I. Informacje ogólne Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej na potrzeby Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint)

PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint) PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint) wersja 2.0. (6 listopada 2015 r.) Przygotowanie: Dział Informacji i Komunikacji, Dział

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS Łódź, 22.08.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS I. ZAMAWIAJĄCY Bestom Dentonet.pl Sp. z o.o. 94-302 Łódź ul. Wigury 15A, NIP 7282640463 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3 Spis treści Warto zapamiętać...2 Podstawy...3 Moduły:...12 Aktualności...12 Fotogaleria i galeria wideo...13 Download...15 Przekierowanie...16 Formularz...17 Katalog produktów...18 Komponenty...18 Pokaz

Bardziej szczegółowo

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA Pytania z dnia 07.04.2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej Projektu LIFE+ Carrying out necessary conservation work on a territory of Szachownica Cave designated within Natura 2000 / Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Pomoc. BIP strona portalu

Pomoc. BIP strona portalu Pomoc BIP strona portalu Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy i zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP REGIONALNY SYSTEM BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ CYFROWY URZĄD DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Gdynia, maj 2013 Metryka Nazwa projektu Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 1 do umowy nr. Zakres przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności obejmującego trening komputerowy (zadanie nr 3), w ramach programu

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in:

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in: Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty IP. 2611.19.2015 Opis przedmiotu zamówienia: Modernizacja serwisów internetowych Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz Komisji Standaryzacji

Bardziej szczegółowo

E.14.1 Tworzenie stron internetowych / Krzysztof T. Czarkowski, Ilona Nowosad. Warszawa, Spis treści

E.14.1 Tworzenie stron internetowych / Krzysztof T. Czarkowski, Ilona Nowosad. Warszawa, Spis treści E.14.1 Tworzenie stron internetowych / Krzysztof T. Czarkowski, Ilona Nowosad. Warszawa, 2014 Spis treści Przewodnik po podręczniku 8 Wstęp 10 1. Hipertekstowe języki znaczników 1.1. Elementy i znaczniki

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES MySource Matrix CMS Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES Spis Treści Informacje Ogólne 3 Środowisko pracy 3 Logowanie do Prostego

Bardziej szczegółowo

1. Narzędzia główne: WORD 2010 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. wycinamy tekst, grafikę

1. Narzędzia główne: WORD 2010 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. wycinamy tekst, grafikę 1. Narzędzia główne: wycinamy tekst, grafikę stosowanie formatowania tekstu i niektórych podstawowych elementów graficznych umieszczane są wszystkie kopiowane i wycinane pliki wklejenie zawartości schowka

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia strona internetowa

Opis przedmiotu zamówienia strona internetowa Załącznik nr 2 do Umowy Nr... z dnia. 2012 r. Opis przedmiotu zamówienia strona internetowa 1. Utworzenie i uruchomienie strony internetowej Projektu (serwisu/systemu zarządzania treścią) Utworzenie i

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do Umowy Zadaniem Wykonawcy będzie świadczenie usług wsparcia, rozwoju i asysty technicznej w obszarze poniższego oprogramowania wytworzonego w technologii

Bardziej szczegółowo

LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9

LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9 BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9 e m a i l : u r z a d @ l w o w e

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowe założenia funkcjonalne i techniczne projektu. Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

Załącznik nr 1. Szczegółowe założenia funkcjonalne i techniczne projektu. Projekt przewiduje realizację następujących zadań: Załącznik nr 1. Szczegółowe założenia funkcjonalne i techniczne projektu Projekt przewiduje realizację następujących zadań: 1. Dostosowanie strony BIP Miasta i Gminy Swarzędz do potrzeb osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Samouczek do korzystania z dokumentów Google

Samouczek do korzystania z dokumentów Google Samouczek do korzystania z dokumentów Google dr Paweł Cieśla dr Małgorzata Nodzyńska Uniwersytet Pedagogiczny, im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków1 Samouczek do korzystania z dokumentów Google: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Jak posługiwać się edytorem treści

Jak posługiwać się edytorem treści Jak posługiwać się edytorem treści Edytor CKE jest bardzo prostym narzędziem pomagającym osobom niezaznajomionym z językiem HTML w tworzeniu interaktywnych treści stron internetowych. Razem z praktyka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203)

Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203) Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203) Technikum - kl. 3 Td, semestr 5 i 6 Ocena niedostateczna dopuszczająca Wymagania edukacyjne wobec ucznia: Uczeń nie

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji Zamówienia

Warunki realizacji Zamówienia Warunki realizacji Zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego inżyniera dla infrastruktury sieciowej eksploatowanej w ośrodkach przetwarzania

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Web Editing Moduł S6 Sylabus - wersja 2.0

ECDL/ICDL Web Editing Moduł S6 Sylabus - wersja 2.0 ECDL/ICDL Web Editing Moduł S6 Sylabus - wersja 2.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Web Editing. Sylabus opisuje zakres wiedzy i umiejętności, jakie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ Spis treści: 1 Logowanie do panelu administracyjnego 2 Dodawanie obiektów na stronie 2.1 Wybór podstrony 2.2 Wybór obiektu 2.2.1 Dodawanie obiektów tekstowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. ( miejscowość, data) Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/BLAU/POKL/2013 Projekt PI-BLAU Badanie Losów Absolwentów Uczelni, nr POKL.04.01.01-00-239/11 jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy nr..

Załącznik do umowy nr.. Załącznik do umowy nr.. z dnia I Opis przedmiotu zamówienia specyfikacja techniczna: 1. System mobilny: Aplikacja przeznaczona dla telefonów z systemem Android, wersja 4.0 wzwyż i napisana w języku natywnym

Bardziej szczegółowo

którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na:

którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na: GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Warszawa, 2 października 2015 r. DEPARTAMENT NADZORU, KONTROLI I ORGANIZACJI SŁUŻBY GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ NG-KiSZ.2611.6.2015 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści

ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop. 2012 Spis treści Wstęp 9 1 HTML 5 i XHTML w pytaniach i odpowiedziach 13 Co to jest HTML 5? 13 Co to jest XHTML? 15 Czy strony utworzone w HTML

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Główne założenia projektu. Założenia projektu wdrożenia systemu CMS do obsługi strony internetowej. Spis treści

Główne założenia projektu. Założenia projektu wdrożenia systemu CMS do obsługi strony internetowej. Spis treści Załącznik nr 1 do Umowy o wykonanie i wdrożenie programu CMS nr... Założenia projektu wdrożenia systemu CMS do obsługi strony internetowej Spis treści Główne założenia projektu...1 Zakres prac:...2 Ogólne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ W celu wprowadzenia, modyfikacji lub usunięcia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej należy wpisać w przeglądarce adres strony: http:/bip.moriw.pl/admin.php

Bardziej szczegółowo

1. DODAWANIE ZDJĘĆ DO SERWISU... 28 2. USUWANIE ZDJĘĆ SERWISU... 29 3. DODAWANIE DOKUMENTÓW DO SERWISU... 29... 30 2. USUWANIE DOKUMENTÓW SERWISU...

1. DODAWANIE ZDJĘĆ DO SERWISU... 28 2. USUWANIE ZDJĘĆ SERWISU... 29 3. DODAWANIE DOKUMENTÓW DO SERWISU... 29... 30 2. USUWANIE DOKUMENTÓW SERWISU... Spis treści Uwierzytelnianie Użytkownika w serwisie... 3 1. LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA W SERWISIE... 3 2. RESETOWANIE HASŁA UŻYTKOWNIKA W SERWISIE... 3 3. WYLOGOWANIE UŻYTKOWNIKA Z SERWISU... 4 Edytor WebCorner

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON Załącznik nr 3 do umowy nr 31/DI/PN/2015 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca zobowiązuje się do administrowania środowiskiem produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

Edycja strony: W edycję danej strony wchodzimy poprzez naciśnięcie opcji

Edycja strony: W edycję danej strony wchodzimy poprzez naciśnięcie opcji Edycja strony: W edycję danej strony wchodzimy poprzez naciśnięcie opcji uzyskujemy widok: a. Wstawianie tekstów Tekst możemy wpisywać bezpośrednio w panelu lub wklejać do edytora. Jeśli wklejamy tekst

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Adm /16 z dnia 17 czerwca 2016 roku Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu

Zarządzenie Adm /16 z dnia 17 czerwca 2016 roku Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu Zarządzenie Adm 0010-39/16 z dnia 17 czerwca 2016 roku Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu w sprawie wdrożenia Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Radomiu na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia W ramach zakupionej usługi Wykonawca realizuję zaprojektowanie i wdrożenie interaktywnego portalu gminy zintegrowanego z epuap na rzecz Urzędu

Bardziej szczegółowo

Nowy szablon stron pracowników ZUT

Nowy szablon stron pracowników ZUT Nowy szablon stron pracowników ZUT Uczelniane Centrum Informatyki ZUT przygotowało nowy szablon stron pracowników, zunifikowany z obecnymi stronami ZUT. Serdecznie zachęcamy Państwa do migracji na nowy

Bardziej szczegółowo

W polu: Tytuł : wpisujemy prostą, zroumiałą dla odbiorcy treści nazwę dokumentu, który chcemy opublikować (pole o ograniczonej ilości znaków). W ikonc

W polu: Tytuł : wpisujemy prostą, zroumiałą dla odbiorcy treści nazwę dokumentu, który chcemy opublikować (pole o ograniczonej ilości znaków). W ikonc INSTRUKCJA WPROWADZANIA INFORMACJI DO BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ bip.um.szczecin.pl (Na przykładzie ogłoszeń o wszczęciu postępowania przetargowego) Rozpoczynamy pracę na stronie głównej UMiNET -

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy AG.26.23.2014 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poniższy dokument opisuje przedmiot zamówienia polegającego na dostawie łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 011/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/004.06.14 Okres kształcenia: łącznie ok. 180 godz. lekcyjne Wojciech Borzyszkowski Zenon Kreft Moduł Bok wprowadzający Podstawy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.1.21.137 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Wikispaces materiały szkoleniowe

Wikispaces materiały szkoleniowe Wikispaces materiały szkoleniowe Wstęp Wikispaces jest ogólnie dostępnym narzędziem do tworzenia własnych stron internetowych. Zastosowanie stron internetowych tworzonych przy pomocy wikispaces to na przykład:

Bardziej szczegółowo

Własna strona WWW w oparciu o CMS

Własna strona WWW w oparciu o CMS Własna strona WWW w oparciu o CMS 1. Uruchomienie własnej strony WWW w oparciu o CMS Do uruchomienia własnej strony WWW, służy Aplikacja do zarządzania kontem w Uczelnianej Sieci Komputerowej ZUT, dostępna

Bardziej szczegółowo

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Opracowano w Departamencie Informatyki i Administracji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Październik 2013 Spis treści: 1. Dostęp do strony portalu...

Bardziej szczegółowo

URL: http://www.ecdl.pl

URL: http://www.ecdl.pl Syllabus WEBSTARTER wersja 1.0 Polskie Towarzystwo Informatyczne 2007 Copyright wersji angielskiej: Copyright wersji polskiej: The European Computer Driving Licence Foundation Ltd. Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie. Cel zamówienia Strona internetowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 2 do Zaproszenia Nr zamówienia: MZK/02/2016 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wykonanie strony internetowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. 48-303 Nysa, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Pliki zorganizowano w strukturze drzewiastej odzwierciedlając strukturę logiczną aplikacji:

Pliki zorganizowano w strukturze drzewiastej odzwierciedlając strukturę logiczną aplikacji: Technologia wykonania projektu: HTML5 Javascript: o jquery (1.9.1), o CreateJS (0.6.1): EaselJS, TweenJS, PreloadJS. Części funkcjonalne projektu: Strona internetowa pliki strony internetowej zlokalizowane

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Kurs obsługi systemu CMS. Prawie wszystkie treści wyświetlające się na stronie są zlokalizowane w dziale artykuły.

Kurs obsługi systemu CMS. Prawie wszystkie treści wyświetlające się na stronie są zlokalizowane w dziale artykuły. Kurs obsługi systemu CMS Zaczynając przygodę z systemem zarządzania treścią Joomla 2.5 należy przedstawić główny panel administratora. Całość zaprojektowana jest w kombinacji dwóch systemów nawigacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Copyright wersji angielskiej: The European Computer Driving Licence Foundation Ltd. Copyright wersji polskiej: Polskie Towarzystwo Informatyczne

Copyright wersji angielskiej: The European Computer Driving Licence Foundation Ltd. Copyright wersji polskiej: Polskie Towarzystwo Informatyczne Syllabus WEBSTARTER wersja 1.0 Polskie Towarzystwo Informatyczne 2007 Copyright wersji angielskiej: The European Computer Driving Licence Foundation Ltd. Copyright wersji polskiej: Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Foresight wdrażanie wyników

Narodowy Program Foresight wdrażanie wyników B a z a e k s p e r t ó w Projekt techniczny oraz powykonawcza dokumentacja techniczna Narodowy Program Foresight wdrażanie wyników Białystok 2013 Dokument jest poufny i przeznaczony wyłącznie do wiadomości

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria obrazów Amiant... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY. Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego

Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY. Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Na wykonanie

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG

Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Opracowano w Departamencie Informatyki Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Październik 2016 Spis treści: 1. Dostęp do strony Portalu... 3 1.1. Adres

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.6 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT WERSJA

Bardziej szczegółowo

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 013/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/00.06.1 Okres kształcenia: łącznie ok. 170 godz. lekcyjne Moduł Bok wprowadzający 1. Zapoznanie z programem nauczania i

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres:

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres: 1. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług serwisowych, konserwacji i wsparcia technicznego dla czterech macierzy dyskowych HP StorageWorks P9500 oraz dwóch serwerów HP DL160 G6 zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe Sterowanie klawiaturą, klawiatura, klawisze funkcyjne, przesuwanie obiektów ekranowych, wydawanie poleceń za pomocą klawiatury

Słowa kluczowe Sterowanie klawiaturą, klawiatura, klawisze funkcyjne, przesuwanie obiektów ekranowych, wydawanie poleceń za pomocą klawiatury Obsługa za pomocą klawiatury Różnego typu interfejsy wykorzystują różne metody reagowania i wydawania poleceń przez użytkownika. W środowisku graficznym najpopularniejsza jest niewątpliwie mysz i inne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. I Cel zamówienia Celem zamówienia jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS e-mail: info@essentio.pl System EssentioCMS Profesjonalna strona internetowa stanowi nieocenione źródło informacji o firmie, jej usługach oraz produktach. Jest najnowocześniejszym medium pozyskiwania nowych

Bardziej szczegółowo

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego,

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego, 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, w zakresie diagnozowania wstępnego, ustalenia przyczyn usterek i usunięcia usterek. 2. Założenia do

Bardziej szczegółowo

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej adres naszej strony: www.zs3.wroc.pl logo liceum 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

2 Podstawy tworzenia stron internetowych

2 Podstawy tworzenia stron internetowych 2 Podstawy tworzenia stron internetowych 2.1. HTML5 i struktura dokumentu Podstawą działania wszystkich stron internetowych jest język HTML (Hypertext Markup Language) hipertekstowy język znaczników. Dokument

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na projekt wortalu Państwowej Inspekcji Pracy Założenia dotyczące strony intranetowej

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na projekt wortalu Państwowej Inspekcji Pracy Założenia dotyczące strony intranetowej Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na projekt wortalu Państwowej Inspekcji Pracy Założenia dotyczące strony intranetowej WORTAL Państwowej Inspekcji Pracy po stronie INTRANETOWEJ powinien posiadać

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK Daniel M. [dm.o12.pl] 2012 I. Ogólna charakterystyka systemu 1) System nie wymaga bazy danych oparty jest o pliki tekstowe. 2) Aktualna

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria zdjęć... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo