Regulamin ogólny serwisu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin ogólny serwisu"

Transkrypt

1 Regulamin ogólny serwisu Poniższy regulamin obowiązuje w serwisie AfterMarket.pl od dnia Prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminu; nowo dodane treści zostały zaznaczone kolorem czerwonym. Serwis AfterMarket.pl, (zwany dalej serwisem) jest udostępniany przez firmę Michau Enterprises Limited, zarejestrowaną zgodnie z paragrafem 113 Prawa Korporacyjnego Republiki Cypryjskiej pod numerem (zwaną dalej właścicielem bądź właścicielem serwisu). Niniejszy dokument reguluje ogólne zasady korzystania z serwisu. Regulaminy usług Poniższe regulaminy poszczególnych usług świadczonych w serwisie stanowią integralną część niniejszego regulaminu. Użytkownik akceptując niniejszy regulamin, wyraża też tym samym akceptację treści wskazanych poniżej regulaminów. Regulamin płatności Regulamin rejestracji i utrzymania domen Regulamin kupna domen Regulamin sprzedaży domen Regulamin dzierżawy domen Regulamin programu partnerskiego Regulamin usług hostingowych Regulamin programu resellerskiego Regulamin ochrony prywatności domen Regulamin dostępu do danych Regulamin usługi Domeny Premium Polityka prywatności Dane gromadzone w serwisie Wszystkie dane wyświetlane i gromadzone w serwisie, w tym dane statystyczne, stanowią własność właściciela serwisu. Zmiany regulaminu Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, jak też pozostałych regulaminów obowiązujących w serwisie, w dowolnym momencie. O zmianie regulaminu użytkownicy zostaną poinformowani w momencie zalogowania się do serwisu bądź też wykonania czynności wymagającej akceptacji nowego regulaminu. Rozpatrywanie reklamacji Reklamacje użytkowników będą rozpatrywane przez właściciela w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.

2 Sprawy sporne Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującym prawem Republiki Cypryjskiej.

3 Regulamin płatności Niniejszy regulamin opisuje zasady przyjmowania i obsługi płatności w serwisie AfterMarket.pl. Płatności za usługi Płatności za usługi zamawiane w serwisie muszą być wnoszone w terminach wskazanych na liście usług do opłacenia widniejącej na koncie użytkownika. Wniesienie płatności po tym terminie może skutkować brakiem realizacji zamówionej usługi. Użytkownik może dokonać wpłaty na swoje konto z góry. W tym wypadku, wpłacona kwota będzie automatycznie zużywana na opłacenie usług zamawianych przez użytkownika, do momentu jej wyczerpania. Nadpłata na konto użytkownika może być zwrócona na konto bankowe w terminie 5 dni roboczych, za opłatą zgodną z obowiązującym cennikiem. Rezerwacja usług Domeny inne niż.pl i.sk nie mogą być rezerwowane. Dlatego też mimo złożenia oferty rejestracji tych domen, mogą one nie być zarejestrowane dla użytkownika w przypadku gdy inny rejestrator dokona rejestracji domen podczas oczekiwania na zapłatę użytkownika lub przetworzenie jego zamówienia. Usługi prerejestracji Opłaty za usługi prerejestracji (wnoszone na poczet usług rejestracji domen, która ma być wykonana w przyszłości), która nie może zostać wykonana, zostaną zwrócone na konto do rejestracji domen w serwisie. Nadpłata ta może być wykorzystana do rejestracji domen lub też zwrócona użytkownikowi na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie. Zaległości w opłatach Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości wytransferowania domen użytkownika na inne konto lub do innego rejestratora, ich sprzedaży bądź funkcjonowania stron internetowych umieszczonych pod danymi domenami, jeśli zaległości użytkownika z tytułu opłat za usługi wykonane w serwisie przekraczają 25 EUR. Faktury za kupno domen Faktury VAT za zakupy domen i innych usług dokonane w serwisie wystawiane są przez właściciela serwisu w cyklu miesięcznym w formie elektronicznej. Faktury te obejmują podsumowanie usług zakupionych w serwisie w danym miesiącu. Załącznikiem do faktury jest szczegółowe zestawienie zakupionych usług. Część usług w serwisie jest świadczona przez partnera właściciela serwisu, firmę Domain Aftermarket LLC z siedzibą w Coastal Highway, Lewes, Delaware, USA.

4 Użytkownicy zgadzają się na otrzymywanie faktur od tej firmy za świadczone przez nią usługi. Wymiana walut Wymiana walut w płatnościach dokonywanych w serwisie odbywa się zgodnie z bieżącymi kursami Europejskiego Banku Centralnego. Właściciel serwisu może pobierać prowizję za wymianę walut w wysokości nieprzekraczającej 3%. Przetwarzanie płatności Określone formy płatności mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne, które przekazują wpłacone przez użytkowników środki na konto właściciela serwisu zgodnie z odrębnymi umowami. Prowizje Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania prowizji pokrywających koszty obsługi określonych sposobów wpłaty bądź wypłaty środków.

5 Regulamin rejestracji i utrzymywania domen Niniejszy regulamin opisuje zasady rejestracji domen internetowych w serwisie AfterMarket.pl. Rejestracja domen Poprzez złożenie zlecenia rejestracji, nabycia, transferu lub przechwycenia domeny, użytkownicy serwisu wyrażają zgodę na rejestrację i utrzymywanie swoich domen poprzez jedną z następujących firm: Michau Enterprises, Limited EuroDNS SA KeySystems GmBH InternetX GmBH First Dropcatchers, LLC Second Dropcatchers, LLC Third Dropcatchers, LLC Fourth Dropcatchers, LLC Fifth Dropcatchers, LLC Sixth Dropcatchers, LLC Seventh Dropacatchers, LLC Eighth Dropcatchers, LLC Ninth Dropcatchers, LLC Obsługa domen rejestrowanych w wyżej wymienionych firmach innych niż Michau Enterprises Limited może być automatycznie przeniesiona do tej firmy. Użytkownik akceptuje fakt, iż na czas realizacji tego przeniesienia właściciel serwisu może podjąć środki techniczne wymagane do jego realizacji, włączając w to tymczasową zmianę danych abonenta domeny do czasu finalizacji przeniesienia. Użytkownik akceptuje również fakt, iż przeniesienie obsługi domeny do innego rejestratora może w takim wypadku nastąpić najwcześniej po upływie terminu określonego przez rejestr obsługujący daną domenę jako minimalny termin pomiędzy transferami domeny. Złożenie zlecenia rejestracji, nabycia, transferu lub przechwycenia domeny oznacza akceptację regulaminu rejestru obsługującego dane domeny; w szczególności dla domen.pl oznacza akceptację regulaminów NASK rejestracji i utrzymania domen internetowych, znajdującymi się pod adresami: Status prawny domen Właściciel serwisu nie udziela żadnych gwarancji co do statusu prawnego jakiejkolwiek domeny dostępnej do rejestracji lub kupna w serwisie. Użytkownik dokonujący zakupu

6 domeny ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenia znaków towarowych wynikające z użytkowania domeny. Usługa kontaktu lokalnego Domeny, dla których rejestr obsługujący ich rejestrację wymaga podania danych zawierających adres w obrębie kraju lub regionu związanego z rejestracją tych domen, będą rejestrowane na dane lokalnego przedstawiciela spełniające warunki określone przez rejestr. Wpis ten nie ogranicza możliwości zarządzania domeną przez użytkownika serwisu który ją zamówił. Niezależnie od dokonania wpisu, użytkownik odpowiada za wszelkie działania podejmowane przez siebie w ramach utrzymywania i zarządzania domeną. Wizytówki stron Właściciel serwisu udostępnia do każdej domeny zarejestrowanej w serwisie darmowy hosting o wielkości 5 MB przestrzeni dyskowej, bez ograniczeń ruchu. Właściciel serwisu dokłada wszelkich starań, aby hosting stron działał prawidłowo, jednak nie daje żadnych gwarancji co do dostępności tej usługi. Parametry darmowego hostingu (takie jak powierzchnia dyskowa albo ograniczenia ruchu) mogą być zmienione z tygodniowym wyprzedzeniem. Korzystanie z darmowego hostingu do celów niezgodnych z prawem jest zabronione. Właściciel zastrzega sobie prawo do zablokowania hostingu stron zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami (np. phishing, łamanie praw autorskich), a także wypowiedzenia usługi hostingu dowolnej strony z miesięcznym wyprzedzeniem. Phishing Rejestrowanie i utrzymywanie domen do celów phishingu jest surowo wzbronione. Obsługa domen, które są wykorzystywane do phishingu, kradzieży haseł i podobnych celów, może być zawieszona.

7 Regulamin kupna domen Niniejszy regulamin opisuje zasady kupna domen internetowych w serwisie AfterMarket.pl. Oferta kupna domeny Złożenie oferty w aukcji domeny, oferty kupna domeny wystawionej na sprzedaż, zaakceptowanie kontroferty otrzymanej od sprzedawcy domeny lub zaakceptowanie transakcji Escrow oznacza prawnie wiążącą ofertę kupna domeny po wskazanej cenie. Termin opłat za domenę Opłaty za zakupione przez użytkownika domeny muszą być wnoszone w odpowiednich terminach: Dla domen przechwyconych i zakupionych na giełdzie: 120 godzin Dla domen kupionych w transakcji Escrow: zgodnie z ustaleniami ze sprzedawcą. Niewniesienie opłaty w terminie powoduje naliczenie opłaty karnej zgodnie z obowiązującym cennikiem. Domeny, za które nie wniesiono opłaty w terminie, nie będą dla użytkownika zarejestrowane. Przeniesienie praw do domeny Złożenie oferty w aukcji domeny, oferty kupna domeny wystawionej na sprzedaż, zaakceptowanie kontroferty otrzymanej od sprzedawcy domeny lub zaakceptowanie transakcji Escrow oznacza zgodę użytkownika na przeniesienie na niego praw do utrzymywania domeny. Usuwanie i ponowne wystawiania aukcji Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do odwołania aukcji domeny, lub anulowania zamówienia rejestracji, transferu, kupna bądź przechwycenia domeny w przypadku zaistnienia okoliczności prawnych, technicznych lub organizacyjnych uniemożliwiających rejestrację, transfer przechwycenie bądź przeniesienie własności domeny. Aukcja domeny może być anulowana i przeprowadzona ponownie lub też przedłużona w przypadku wystąpienia błędu systemowego lub innych okoliczności uniemożliwiających jej prawidłowy przebieg. O anulowaniu bądź przedłużeniu czasu trwania aukcji użytkownicy licytujący w aukcji zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną. Jeśli domena została opłacona przez zwycięzcę anulowanej aukcji, opłata za domenę zostanie zwrócona na konto użytkownika, zaś domena usunięta z tego konta.

8 Weryfikacja użytkowników Przed umożliwieniem użytkownikowi złożenia bądź akceptacji oferty kupna domeny, właściciel serwisu może podjąć działania zmierzające do ustalenia wiarygodności użytkownika, w tym, weryfikacji danych osobowych podawanych przez użytkownika i innych parametrów mogących mieć wpływ na ocenę wiarygodności i wypłacalności użytkownika. Czas trwania aukcji Czas trwania aukcji może być przedłużony o 5 minut w przypadku złożenia w aukcji oferty podczas ostatnich 5 minut jej trwania, celem umożliwienia innym uczestnikom aukcji dostosowania swoich ofert.

9 Regulamin sprzedaży domen Niniejszy regulamin opisuje zasady sprzedaży domen internetowych w serwisie AfterMarket.pl. Sprzedaż domen na giełdzie Wystawienie oferty sprzedaży na giełdzie domen z ceną "Kup teraz", akceptacja otrzymanej oferty kupna domeny bądź złożenie kontroferty oznacza prawnie wiążącą zgodę na sprzedaż domeny po wskazanej cenie. Niewywiązanie się z transakcji sprzedaży domeny skutkować będzie naliczeniem opłat karnych zgodnie z cennikiem. Przeniesienie własności domeny Użytkownik wystawiający aukcję, ofertę sprzedaży lub transakcję Escrow domeny w serwisie zgadza się na tymczasowe przeniesienie praw do domeny na właściciela serwisu w przypadku jej pomyślnej sprzedaży (tzn. dokonania zapłaty przez nabywcę lub zakończenia aukcji), celem przekazania jej nabywcy. Niewywiązanie się z umowy sprzedaży domeny W przypadku sprzedaży domeny niezarejestrowanej w serwisie AfterMarket.pl bądź też domeny, której transfer nie może odbyć się automatycznie, sprzedający jest zobowiązany do przekazania domeny kupującemu po otrzymaniu informacji o dokonaniu wpłaty przez kupującego, w następujących terminach: Przekazanie kodu AuthInfo musi nastąpić w ciągu 14 dni. Transfer domeny na konto kupującego musi nastąpić w ciągu 5 dni. Potwierdzenie transferu domeny (zleconego za pomocą kodu AuthInfo) musi nastąpić w ciągu 5 dni. Niedotrzymanie wymienionych terminów skutkuje naliczeniem opłaty karnej zgodnie z aktualnym cennikiem. Możliwość sprzedaży Właściciel serwisu może ograniczyć albo uniemożliwić możliwość wystawienia aukcji, wystawienia domeny na sprzedaż bądź rozpoczęcia transakcji Escrow w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających bądź utrudniających przeniesienie praw do domeny na nabywcę, takich jak zbliżający się termin ważności domeny albo trwający transfer domeny do innego rejestratora. Manipulacja ofertami w aukcji Zabroniona jest manipulacja ceną bądź ofertami w aukcji, w szczególności licytowanie w aukcji własnej domeny. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do blokowania kont

10 użytkowników dopuszczających się manipulacji stanem aukcji, oraz obniżenia wynagrodzenia sprzedawców o kwoty powstałe w wyniku manipulacji. Sprzedaż poza serwisem Użytkownik wystawiający domeny na giełdzie domen jest zobowiązany do przeprowadzenia sprzedaży domen, dla których otrzymał w serwisie oferty kupna, za pomocą transakcji Escrow w serwisie. Odrzucanie ofert i późniejszy kontakt z kupującymi poza serwisem celem dokończenia transakcji skutkować będzie naliczeniem dwukrotnej prowizji jak za sprzedaż domeny w serwisie. Rozwiązywanie sporów W przypadku domen sprzedawanych za pomocą transferu na konto u innego rejestratora niż AfterMarket.pl bądź też domen, których transfer do nabywcy nie może odbyć się automatycznie, kupujący jest zobowiązany do zgłoszenia problemów z transferem w przeciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia o przekazaniu domeny przez sprzedającego. Po tym terminie, transakcja zostanie uznana za zawartą. W przypadku zgłoszenia przez kupującego problemów z transferem, transakcja zostanie sprawdzona przez arbitra serwisu AfterMarket.pl. Decyzje arbitra co do zawarcia bądź niezawarcia transakcji są ostateczne. Arbiter ma prawo nałożyć opłatę karną na stronę niewywiązującą się z umowy nabycia domeny. Modyfikacje aukcji i ofert Wszystkie oferty sprzedaży domen w serwisie, zarówno w formie aukcji jak i ofert sprzedaży bądź transakcji Escrow są prawnie wiążące. Modyfikacje w trwającej aukcji nie są możliwe, poza awaryjnym odwołaniem aukcji wiążącym się z koniecznością uiszczenie opłaty według cennika serwisu. Kategorie aukcji Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo zmiany kategorii, w której wystawiona została aukcja lub oferta sprzedaży domeny, w przypadku gdy wybrane przez sprzedającego kategorie nie odpowiadają charakterowi domeny. Decyzja odnośnie takiej zmiany jest podejmowana przez właściciela serwisu i nie podlega reklamacji. Opłaty i prowizje Sprzedaż domeny wiąże się z uiszczeniem opłaty wyszczególnionej w cenniku serwisu. Opłata ta jest automatycznie potrącana z kwoty przekazanej sprzedającemu. Należność za sprzedaną domenę zostaje przekazana na konto do rejestracji domen sprzedającego. Może być stamtąd wypłacona na rachunek bankowy, lub też użyta do opłacenia innych usług zamówionych w serwisie.

11 Płatności za usługi promocyjne Płatności za usługi promocyjne, takie jak umieszczenie ofert sprzedaży domeny na stronie głównej, są pobierane z góry. Opłaty nie są zwracane w przypadku niemożności kontynuacji promocji z przyczyn zewnętrznych (takich jak wygaśnięcie domeny czy jej sprzedaż). W przypadku otrzymania większej liczby zgłoszeń niż liczba dostępnych miejsc promocyjnych, właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wyboru metody wyboru wyświetlanych zgłoszeń (losowo bądź według daty zakończenia aukcji). Faktury za sprzedaż domen Użytkownicy dokonujący sprzedaży domen w serwisie wyrażają zgodę na wystawianie w ich imieniu faktur dokumentujących sprzedaż usług właścicielowi serwisu.

12 Regulamin dzierżawy domen Niniejszy dokument określa zasady dzierżawy domen w serwisie AfterMarket.pl. Przekazanie praw do domeny Wydzierżawiający domenę zgadza się na dokonanie cesji domeny na właściciela serwisu na okres dzierżawy domeny. Jeśli warunki dzierżawy obejmują przekazanie domeny dzierżawiącemu po zakończeniu okresu dzierżawy, dzierżawiący zgadza się na wykonanie cesji domeny na swoje dane po zakończeniu dzierżawy. Działania zabronione Bez zgody wydzierżawiającego, niedozwolone jest wykorzystywanie dzierżawionych domen do następujących działań: Umieszczania treści erotycznych i pornograficznych, za wyjątkiem domen o wyraźnym erotycznym charakterze. Umieszczania treści naruszających prawa innych podmiotów, w tym prawa autorskie. Umieszczania treści obraźliwych, szkalujących, lub zabronionych przez prawo. Wysyłania niezamówionych wiadomości drogą elektroniczną (spamu). Spamowania wyników wyszukiwarek internetowych oraz nieetycznych metod pozycjonowania stron (black hat). W przypadku zaistnienia sporu dotyczącego wykorzystania domeny, właścicielowi serwisu AfterMarket.pl przysługuje ostateczne prawo stwierdzenia, czy postanowienia regulaminu zostały naruszone. Terminy płatności Czynsz za dzierżawę domeny musi być wpłacany przez dzierżawiącego w następujących terminach: 4 dni przy płatnościach cotygodniowych 7 dni przy płatnościach comiesięcznych Zerwanie dzierżawy Wydzierżawiający ma prawo do zerwania umowy dzierżawy w przypadku naruszenia przez dzierżawiącego postanowień niniejszego regulaminu. W przypadku nieopłacenia czynszu przez dzierżawiącego, wydzierżawiający ma możliwość ponownego umożliwienia dzierżawiącemu dokonania zapłaty, lub też zerwania dzierżawy. W tym przypadku, zerwanie nie jest możliwe wcześniej niż 3 dni po upływie terminu

13 płatności, celem umożliwienia rozpatrzenia ewentualnych reklamacji płatności od dzierżawiącego. W przypadku braku decyzji wydzierżawiającego, umowa dzierżawy zostanie automatycznie zerwana 14 dni po upływie terminu zapłaty niewpłaconego czynszu.

14 Regulamin programu partnerskiego Niniejszy regulamin opisuje zasady uczestnictwa w programie partnerskim serwisu AfterMarket.pl. Uczestnictwo w programie Uczestnikiem programu może zostać każda osoba fizyczna zdolna do czynności prawnych, oraz każda osoba prawna. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w programie pod warunkiem uzyskania zgody opiekunów prawnych. Uczestnik programu musi posiadać konto w serwisie AfterMarket.pl. Prowizje Uczestnicy programu otrzymują prowizje za zakupy domen przez poleconych przez nich klientów serwisu dokonane w ciągu 180 dni od rejestracji klienta w serwisie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami znajdującymi się na stronie: Zmiana stawek prowizyjnych nie stanowi zmiany regulaminu. Prowizje będą wypłacane uczestnikom programu bezpośrednio na saldo jego konta w serwisie. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do modyfikacji stawek w dowolnym czasie, a także ich zróżnicowania pod względem rynku, użytkownika i innych kryteriów. Metody promocji Uczestnicy programu otrzymają od właściciela serwisu zestaw linków, bannerów i innych narzędzi promujących serwis. W kodzie otrzymanych linków lub bannerów znajduje się unikalny numer partnera, który identyfikuje klientów poleconych przez partnera. Za klientów poleconych przez partnera uważa się klientów, którzy w ciągu 90 dni zarejestrowali się w serwisie po kliknięciu w link lub banner partnera. Uczestnicy programu nie mogą nakłaniać osób zainteresowanych kupnem ich domen wystawionych na sprzedaż w serwisie do rejestracji jako poleconych przez nich klientów, ani też w inny sposób wykorzystywać programu jako środka do obniżenia opłat i prowizji pobieranych w serwisie od sprzedaży bądź kupna domen. Identyfikacja klientów poleconych przez partnera zależy od bieżących możliwości technicznych, w tym od włączenia przez klienta obsługi ciasteczek ("cookies") w przeglądarce internetowej. Działania niedozwolone Uczestnik programu zobowiązuje się do:

15 Przestrzegania obowiązujących uregulowań prawnych dotyczących reklamy drogą elektroniczną; w szczególności niewysyłania niezamówionych wiadomości z informacjami o stronie za pomocą poczty elektronicznej, grup dyskusyjnych, komentarzy na forach i blogach internetowych. Nieumieszczania linków ani bannerów promujących serwis na stronach zawierających materiały erotyczne, pornograficzne, łamiące prawo polskie, naruszających dobre imię osób trzecich lub w inny sposób szkodzące dobremu imieniu serwisu. Uczestnicy programu nie otrzymują prowizji w następujących sytuacjach: Kupno domen przez partnera, który zarejestrował dla siebie nowe konto z własnego polecenia. Kupno domen wystawionych na sprzedaż przez partnera lub osoby z nim powiązane, przez klientów poleconych przez partnera. Zakupy dokonane przez klientów poleconych z naruszeniem niniejszego regulaminu.

16 Regulamin usług hostingowych Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług hostingowych w serwisie AfterMarket.pl. Usługa hostingu Administrator serwisu zobowiązuje się do świadczenia usług hostingu stron WWW z należytą starannością. Administrator zobowiązuje się do informowania o zaplanowanych przerwach technicznych i innych ograniczeniach w korzystaniu z usług z 24-godzinnym wyprzedzeniem. Administrator nie odpowiada za przerwy w świadczeniu usług spowodowane działaniami siły wyższej, aktami terroryzmu lub klęskami żywiołowymi lub innymi czynnikami zewnętrznymi. Z zastrzeżeniem powyższych wyjątków, administrator zobowiązuje się do zapewnienia miesięcznej dostępności stron WWW na udostępnianych kontach hostingowych na poziomie 99.5%. W przypadku wystąpienia przerw w dostępności powyżej gwarantowanej dostępności, administrator zobowiązuje się do przedłużenia ważności konta hostingowego o 1 dzień w zamian za każdą godzinę niedostępności. Działania niedozwolone Niedozwolone jest wykorzystywanie konto hostingowych do: Wysyłania niezamówionych informacji pocztą elektroniczną (spamu). Podszywania się pod inne serwisy internetowe celem przejmowania haseł lub danych osobowych (phishingu). Działań naruszających stabilność i bezpieczeństwo serwerów i sieci AfterMarket.pl bądź innych serwisów internetowych, w tym: skanowania portów, łamania haseł dostępu, itp. Umieszczania treści pornograficznych lub naruszających prawa autorskie innych podmiotów. Działań naruszających obowiązujące przepisy prawa. Konta, na których prowadzona będzie niedozwolona działalność, będą usuwane. Użytkownikowi konta w przypadku stwierdzenia niedozwolonej działalności nie przysługuje zwrot opłat za niewykorzystany czas użytkowania konta. Limity zużycia zasobów Dla każdego konta hostingowego obowiązują limity zasobów: Maksymalna liczba plików w folderze: 3000 Maksymalna liczba plików na koncie:

17 Maksymalne obciążenie rdzenia procesora: 1% w przypadku pakietu Starter, 3% w przypadku pakietu Medium, 5% w przypadku pakietu Professional, 7% w przypadku pakietu Optimum. Administrator serwisu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych ograniczeń lub blokady konta, jeśli jego zawartość stanowi zagrożenie dla stabilności serwera lub innych kont hostingowych. W takim przypadku, użytkownik konta otrzyma monit z informacją na temat wprowadzonych ograniczeń i przyczyny ich wprowadzenia. Konta, których zawartość mimo przesyłanych monitów nadal stanowi istotne zagrożenie stabilności serwera, mogą być zablokowane lub usunięte. Ważność konta Klient zobowiązany jest do terminowego opłacania abonamentu za usługi hostingowe oraz utrzymywania aktualnych danych kontaktowych w serwisie AfterMarket.pl. Konta nieopłacone w ciągu 7 dni od upływu terminu zapłaty będą blokowane, a po dalszych 14 dniach usuwane z serwera. Postanowienia końcowe Usługi niemieszczące się w ramach normalnej obsługi technicznej serwera mogą być wykonywane przez administratora za indywidualnie uzgodnioną opłatą. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cennika usług hostingowych lub obowiązujących limitów zasobów, informując o tym klientów drogą elektroniczną.

18 Regulamin dopuszczalnego salda debetowego Usługa dopuszczalnego salda debetowanego zostaje wycofana. Dotychczasowi użytkownicy usługi mogą korzystać z niej na zasadach określonych regulaminem obowiązującym w chwili zamówienia usługi.

19 Regulamin usługi ochrony domen Usługa ochrony domen w dotychczasowym kształcie zostaje wycofana. Dotychczasowi użytkownicy usługi mogą korzystać z niej na zasadach określonych regulaminem obowiązującym w chwili zamówienia usługi.

20 Regulamin programu resellerskiego Serwis AfterMarket.pl, (zwany dalej serwisem) jest udostępniany przez firmę Michau Enterprises Limited, zarejestrowaną zgodnie z paragrafem 113 Prawa Korporacyjnego Republiki Cypryjskiej pod numerem (zwaną dalej właścicielem). Niniejszy dokument reguluje ogólne zasady korzystania z usług programu resellerskiego w serwisie. Zasady programu Program resellerski dostępny jest dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników serwisu będących płatnikami VAT z siedzibą w Polsce, lub też spełniających inne warunki określone odrębnie przez właściciela serwisu. W ramach programu resellerskiego, każdy użytkownik (zwany dalej "resellerem") może utworzyć dowolną liczbę serwisów resellerskich (zwany dalej "stronami"), pod wybranymi przez siebie domenami. Każda strona umożliwia klientom resellera zamawianie usług rejestracji domen, utrzymania stron WWW i dostarczonych przez właściciela serwisu usług dodatkowych, zarządzanie tymi usługami oraz przedłużanie ich ważności. Strona utrzymywana jest bezpłatnie na serwerach należących do właściciela serwisu, który zobowiązuje się do zachowania należytej staranności w zakresie utrzymania i aktualizacji strony. Rozliczenia Płatności za usługi zamówione na stronie rozliczane są poprzez wystawianie klientom strony faktur w imieniu resellera i danymi jego firmy. Reseller zobowiązany jest do księgowania wystawionych faktur w swoim systemie księgowym i prawidłowego rozliczania pobranego podatku VAT. Za wszystkie usługi zakupione przez klientów resellera, konto resellera obciążane jest kwotą wynikającą z zakupienia usługi po cenach hurtowych, wyświetlonych w panelu resellera. Jednocześnie, konto resellera jest zasilane kwotą faktycznie wpłaconą przez klienta, zgodnie z cenami ustalonymi przez resellera. Za wyjątkiem usług wymienionych w następnym akapicie, reseller sam ustala ceny usług w swoim serwisie, poprzez ustalenie marży powyżej cen hurtowych. Za sprzedaż domeny na giełdzie domen umieszczonej na stronie, reseller otrzymuje stałą marżę w wysokości połowy prowizji określonej w cenniku serwisu w stosunku do sprzedaży domen na stronach resellerskich.

21 Przetwarzanie danych osobowych Reseller zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych swoich klientów wyłącznie w celach wystawiania faktur oraz przesyłania informacji związanych z bieżącą obsługą kont klientów. Za wyjątkiem sytuacji wymienionych w następnym akapicie, reseller zobowiązany jest do korzystania z funkcji wysyłania masowych wiadomości swoim klientom wyłącznie celem informowania o nowościach, zmianach cen, i przekazywania innych wiadomości bezpośrednio związanych z obsługą kont w serwisie resellerskim. Reseller ma możliwość wysłania swoim klientom nie więcej niż jednej masowej wiadomości w miesiącu o temacie niezwiązanym bezpośrednio z obsługą kont klientów w serwisie resellerskim. Zarządzanie usługami klientów Reseller zobowiązany jest do dokonywania zmian w konfiguracji i sposobie działania usług w serwisie resellerskim wyłącznie na wyraźne życzenie klientów i w sposób przez nich określony. Rezygnacja z uczestnictwa w programie Reseller może zrezygnować z uczestnictwa w programie resellerskim z miesięcznym okresem wypowiedzenia, poprzez poinformowanie o tym właściciela serwisu AfterMarket.pl za pomocą poczty elektronicznej. Właściciel serwisu AfterMarket.pl ma prawo do podjęcia działań celem potwierdzenia faktycznego wypowiedzenia uczestnictwa w programie za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub listownie. Zamknięcie serwisu resellerskiego Właściciel serwisu AfterMarket.pl ma prawo dokonać bezzwłocznego zamknięcia serwisu resellera w następujących przypadkach: Upłynięcie miesięcznego okresu wypowiedzenia resellera. Wygaśnięcia domeny, na której funkcjonuje serwis resellerski. Powtarzających się naruszeń prywatności klientów dokonywanych przez resellera, w szczególności złamania zapisów punktu "Przetwarzanie danych osobowych" niniejszego regulaminu. Powtarzających się przypadków zmian w konfiguracji bądź sposobie działania usług klientów, dokonywanych przez resellera niezgodnie z życzeniami klientów. Właściciel serwisu AfterMarket.pl ma prawo przenieść konta klientów zamykanego serwisu resellera do serwisu innego, wybranego przez siebie resellera.

22 Regulamin usług prywatności Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania usług związanych z prywatnością danych do rejestracji domen w serwisie AfterMarket.pl. Przedmiot usługi Usługa ochrony prywatności domen (zwana dalej usługą), polega na ukryciu danych użytkownika w bazie WHOIS zawierającej dane abonentów domen. Poprzez zamówienie usługi użytkownik serwisu zgadza się na wykonanie cesji domen na podmiot świadczący usługę: spółkę Domain Privacy LLC z siedzibą w Coastal Highway, Lewes, USA (zwaną dalej usługodawcą). Usługodawca zapewnia, iż na każde zlecenie użytkownika, bezzwłocznie dokona zwrotnej cesji domeny na dane użytkownika. Usługa dotyczy tylko domen zarejestrowanych w serwisie. Usługa nie może być aktywowana dla domen, dla których rejestr nie zapewnia mechanizmów automatycznych oraz bezpłatnych cesji domen. Opłaty za usługę Opłaty za usługę pobierane są równocześnie z opłatą za utrzymanie domeny, zgodnie z aktualnym cennikiem serwisu. W przypadku aktywowania usługi dla nowej domeny, opłata pobierana jest z góry za wskazany okres rejestracji domeny. W przypadku aktywowania usługi dla już zarejestrowanej domeny, opłata pobierana jest z góry za okres aktualnej ważności rejestracji domeny. W przypadku przedłużenia utrzymania domeny z włączoną usługą, opłata pobierana jest z góry za wskazany okres przedłużenia domeny. W okresie obowiązywania usługi, użytkownik może dowolną ilość razy włączać i wyłączać ukrycie swoich danych w bazie WHOIS. Wykorzystanie usługi Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy wykonania usługi dla dowolnej domeny. W takim wypadku, usługodawca zwróci użytkownikowi opłatę za niewykorzystany czas działania usługi. Usługa nie może być wykorzystywana do ukrycia tożsamości osób prowadzących działania niezgodne z prawem. W przypadku udokumentowanych działań użytkownika polegających na wykorzystywaniu domen z włączoną usługą do kradzieży tożsamości (phishingu), łamania praw autorskich, zagrożenia bezpieczeństwa sieci komputerowych lub innych

Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com 1 Postanowienia ogólne 1. Organizator: Właścicielem Programu Partnerskiego dostępnego pod adresem mixprofit.com jest: Nuvoxa LLC 3422 Old Capitol Trail 700

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28.

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28. 1. Definicje FreeFlyCenter lub FFC - spółka DIZGUT sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno jako osobę prawną, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym w Sądzie Rejonowym w Opolu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług hostingowych na Linux.pl

Regulamin usług hostingowych na Linux.pl Regulamin usług hostingowych na Linux.pl 1. Definicje 1. Terminy użyte w regulaminie: "Linux.pl" - firma AB-Com Arkadiusz Bednarczyk, z siedzibą przy ul.wodnej 19A, 76-251 Kobylnica - wpisaną do ewindencji

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski

Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski Postanowienia zawarte w Regulaminie świadczenia usług hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu

Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu Ogólne warunki umów stanową zasady i warunki na jakich świadczone są usługi pozycjonowania stron internetowych ( OWU ), przez firmę MAKSYM Maksym Pękosz

Bardziej szczegółowo

Regulamin domen I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin oznacza Regulamin domen oraz dokumenty, do których odsyła ten Regulamin, w szczególności cennik oraz Ogólne Warunki Umów. 2. Domena oznacza unikalny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

Po naciśnięciu na button KUP BILET zostaniesz przekierowany do serwisu Sprzedaży Internetowej Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie.

Po naciśnięciu na button KUP BILET zostaniesz przekierowany do serwisu Sprzedaży Internetowej Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Po naciśnięciu na button KUP BILET zostaniesz przekierowany do serwisu Sprzedaży Internetowej Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Po wybraniu miejsc na sali system poprosi o podanie kilku danych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY

REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY Użyte pojęcia i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie: KM-Płock Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o., ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy Domen

Regulamin Giełdy Domen I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin oznacza Regulamin Giełdy Domen. 2. Usługodawcą jest nazwa.pl Spółka Akcyjna (dawniej NetArt Spółka Akcyjna S.K.A.) z siedzibą w Krakowie, ul. Cystersów 20a, 31-553

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Program Partnerski opracowany przez OPEGIEKA Sp. z o.o. służy prowadzeniu sprzedaży Powierzchni kolokacyjnej Data Center poprzez kanały sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło

Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem sklep.malesiolo.pl. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

II. WARUNKI TECHNICZNE USŁUGI GEODETA CYFROWY 1. Korzystanie z usługi GEODETA Cyfrowy wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:

II. WARUNKI TECHNICZNE USŁUGI GEODETA CYFROWY 1. Korzystanie z usługi GEODETA Cyfrowy wymaga spełnienia następujących warunków technicznych: REGULAMIN serwisu egeodeta24.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem serwisu egeodeta24.pl oraz wydawcą GEODETY Cyfrowego jest Geodeta Spółka z o.o., zwana dalej Geodetą lub firmą Geodeta, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH 1 WARUNKI OGÓLNE 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że złożenie zamówienia - na Bazę Danych oraz faktycznego jej udostępnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN*REJESTRACJI*DOMEN*W*SERWISIE* FABRYKANAZW.PL*! I.! Postanowienia!ogólne! II.! Definicje! III.! Obowiązek!przestrzegania!prawa! IV.!

REGULAMIN*REJESTRACJI*DOMEN*W*SERWISIE* FABRYKANAZW.PL*! I.! Postanowienia!ogólne! II.! Definicje! III.! Obowiązek!przestrzegania!prawa! IV.! REGULAMIN*REJESTRACJI*DOMEN*W*SERWISIE* FABRYKANAZW.PL* I. Postanowieniaogólne II. Definicje III. Obowiązekprzestrzeganiaprawa IV. ZasadyrejestracjiDomenyglobalnej V. ZasadyrejestracjiDomenypolskiej VI.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych firmy ABAKS

Regulamin świadczenia usług hostingowych firmy ABAKS Regulamin świadczenia usług hostingowych firmy ABAKS 1. Definicje Operator firma pod nazwą ABAKS Adam Długosz, z siedzibą w Skowarcz ul. Gdańska 82 83-032 Pszczółki, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ)

Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ) Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ) 1. Wykupienie uczestnictwa na kurs/konferencję jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego przestrzeganie. 2. PPZ zastrzega sobie prawo do zmiany dat poszczególnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Postanowienia ogólne Definicje użyte w Regulaminie

Regulamin serwisu Postanowienia ogólne Definicje użyte w Regulaminie I. Postanowienia ogólne II. Definicje użyte w regulaminie III.Przedmiot umowy IV.Zawarcie umowy V. Rejestracja i obsługa domen VI.Płatności i faktury VII.Warunki techniczne świadczenia usług VIII.Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne

Regulamin rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne Regulamin rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny, zwany dalej Regulaminem, określa warunki świadczenia usług rejestracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Download Plus

Regulamin Download Plus Regulamin Download Plus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 9 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd Krajowa Izba Rozliczeniowa

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług nr

Umowa o świadczenie usług nr Umowa o świadczenie usług nr Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Firmą AirCity, Krzysztof Arkadiusz Janukowicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr ewid. 44326/2004/S z siedzibą

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży biletów do Kina Stacja Falenica za pomocą Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów.

REGULAMIN sprzedaży biletów do Kina Stacja Falenica za pomocą Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów. REGULAMIN sprzedaży biletów do Kina Stacja Falenica za pomocą Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów. 1.Definicje 1.1 "Regulamin" oznacza niniejszy regulamin zakupu biletów do kina Stacja Falenica za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY ŚWIADCZENIA USŁUG. 1. Definicje

REGULAMIN OGÓLNY ŚWIADCZENIA USŁUG. 1. Definicje REGULAMIN OGÓLNY ŚWIADCZENIA USŁUG 1. Definicje Domena (nazwa domeny) symboliczne oznaczenie, które służy do adresowania węzłów sieci Internet (stron internetowych, serwerów poczty elektronicznej, sieciowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA DLA ABONENTÓW PLAY KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY FORMUŁA BIZNES BOX Z NIELIMITOWANYM INTERNETEM DO BIURA

REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA DLA ABONENTÓW PLAY KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY FORMUŁA BIZNES BOX Z NIELIMITOWANYM INTERNETEM DO BIURA REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA DLA ABONENTÓW PLAY KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY FORMUŁA BIZNES BOX Z NIELIMITOWANYM INTERNETEM DO BIURA ważny od 16 czerwca 2016 r. do odwołania I. DEFINICJE W tym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin SMS Premium

1. Regulamin SMS Premium Regulamin SMS Premium (obowiązujący z dniem 10 kwietnia 2011) 1. Regulamin SMS Premium 1 Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin i Warunki Uczestnictwa w Sprzedaży Promocyjnej - Sklep TAURON z PHILIPS. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin i Warunki Uczestnictwa w Sprzedaży Promocyjnej - Sklep TAURON z PHILIPS. 1 Postanowienia ogólne Regulamin i Warunki Uczestnictwa w Sprzedaży Promocyjnej - Sklep TAURON z PHILIPS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument ( Warunki Uczestnictwa lub Regulamin ) określa zasady funkcjonowania oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH 1 DEFINICJE Administrator ASIB Press & Media Emil Michał Kowalski, partner Operatora z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kozłowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK POJĘĆ Ilekroć w niniejszym regulaminie występują n/w pojęcia należy przez nie rozumieć:

SŁOWNIK POJĘĆ Ilekroć w niniejszym regulaminie występują n/w pojęcia należy przez nie rozumieć: REGULAMIN USŁUG HOSTINGOWYCH Z DNIA 01.01.2006r. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2006r. SŁOWNIK POJĘĆ Ilekroć w niniejszym regulaminie występują n/w pojęcia należy przez nie rozumieć: 1. USŁUGODAWCA-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 USŁUGODAWCA

REGULAMIN 1 USŁUGODAWCA REGULAMIN 1 USŁUGODAWCA 1. Usługodawcą prowadzącym działalność w ramach niniejszego serwisu pod adresami elektronicznymi Serveradmin.pl jest Grzegorz Mac Piotr Kloc SERVERADMIN.PL spółka cywilna z/s 35

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny

Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych

Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych Regulamin z dnia 16.06.2014r. Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez Vogan Sp. z o.o. usług rejestracji i utrzymania domen internetowych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO Saeco Premium Service (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu serwisowego Saeco Premium Service (zwanego dalej Programem ) i administratorem

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca Playlink SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USŁUG UTI.PL 1. REJESTRACJA I UTRZYMANIE DOMENY W UTI.PL

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USŁUG UTI.PL 1. REJESTRACJA I UTRZYMANIE DOMENY W UTI.PL SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USŁUG UTI.PL 1. REJESTRACJA I UTRZYMANIE DOMENY W UTI.PL 1.1 Podstawowe informacje 1. W celu rejestracji domeny, uti.pl, działając na rzecz i w imieniu Abonenta (na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt

Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt 1 Postanowienia ogólne I. Niniejszy dokument zawiera warunki sprzedaży rejsów morskich organizowanych przez firmę Skłodowscy Yachting

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo 1. Przedmiot Umowy 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem sklepów internetowych Wiollo, określa zasady świadczenia przez Wiollo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu internetowego 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Hostovita sp. z o.o. Regulamin programu partnerskiego. I. Definicje

Regulamin Hostovita sp. z o.o. Regulamin programu partnerskiego. I. Definicje Regulamin Hostovita sp. z o.o. Regulamin programu partnerskiego I. Definicje 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki promocji usług Hostovita sp. z o.o., w ramach Programu Partnerskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim SheeplaPARTNER prowadzonym przez firmę Sheepla S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., Strona 1 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Heyah Internet Non Stop ( Oferta )

Regulamin oferty Heyah Internet Non Stop ( Oferta ) Polska Telefonia Cyfrowa S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII

Bardziej szczegółowo

3. Klientami w rozumieniu niniejszego regulaminu są: rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola;

3. Klientami w rozumieniu niniejszego regulaminu są: rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola; REGULAMIN E- USŁUGI JaJunior.pl świadczonej przez JaJunior.pl Magdalena Lewandowska I. Przedmiot e- usługi: 1. JaJunior.pl Magdalena Lewandowska, prowadząca działalność w Poznaniu, 60-853, ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USŁUG UTI.PL 1. REJESTRACJA I UTRZYMANIE DOMENY W UTI.PL

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USŁUG UTI.PL 1. REJESTRACJA I UTRZYMANIE DOMENY W UTI.PL SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USŁUG UTI.PL 1. REJESTRACJA I UTRZYMANIE DOMENY W UTI.PL 1.1 Podstawowe informacje 1. W celu rejestracji domeny, uti.pl, działając na rzecz i w imieniu Abonenta (na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 (Postanowienia wstępne)

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 (Postanowienia wstępne) Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl 1 (Postanowienia wstępne) 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 - Postanowienia wstępne

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 - Postanowienia wstępne Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl 1 - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Menedżer Sprzedaży

Regulamin usługi Menedżer Sprzedaży Regulamin usługi Menedżer Sprzedaży I. Definicje Na potrzeby niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia: Allegro Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ulicy Grunwaldzkiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o. z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki świadczenia usług przez LVL UP Michał Frąckiewicz

Ogólne warunki świadczenia usług przez LVL UP Michał Frąckiewicz Ogólne warunki świadczenia usług przez LVL UP Michał Frąckiewicz I. Postanowienia ogólne II. Słownik art. 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez LVL UP Michał Frąckiewicz,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Giełdy Mobilnych Reklam. dla serwisu MapAndU

Regulamin. Giełdy Mobilnych Reklam. dla serwisu MapAndU Regulamin Giełdy Mobilnych Reklam dla serwisu MapAndU Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu. 2. Operatorem serwisu internetowego Giełda Mobilnych Reklam MapAndU,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH Grupa PROMOMEDIA Łukasz Rubacki, ul. Szosa Polska 54 lok. 1, 71-800 Szczecin, NIP: 851-298-06-55, REGON: 320617135, e-mail: bok@promo-media.pl, tel. kom: +48 518 875 703 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA Preambuła Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z usług serwisu reklamowoogłoszeniowego MilMedia zarządzanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu przepisu art. 384 1 ustawy z dnia dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

3. Regulamin niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Egzoland24;

3. Regulamin niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Egzoland24; I. Regulamin Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która

Bardziej szczegółowo

1. Usługa jest świadczona przez Spółkę jedynie Usługobiorcom, którzy są klientami Banku, korzystają z wewnętrznej bankowości elektronicznej Banku oraz

1. Usługa jest świadczona przez Spółkę jedynie Usługobiorcom, którzy są klientami Banku, korzystają z wewnętrznej bankowości elektronicznej Banku oraz Spis treści: Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w Systemie BlueCash dla Klientów Banku... 1 Regulamin promocji Przelew ekspresowy w Euro Bank S.A. za 0 zł... 5 Regulamin świadczenia Usługi płatniczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SMS PREMIUM via PLATNOSCI.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN USŁUGI SMS PREMIUM via PLATNOSCI.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN USŁUGI SMS PREMIUM via PLATNOSCI.PL 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin został wydany przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Marcelińskiej 90, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO WSTĘP Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane z wypożyczaniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie:

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie: Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów (dawna nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

7. Ustawa o prawach konsumenta ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

7. Ustawa o prawach konsumenta ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

TWOJA RECEPCJA. Regulamin świadczenia usług

TWOJA RECEPCJA. Regulamin świadczenia usług TWOJA RECEPCJA Regulamin świadczenia usług 1 Rodzaj i zakres usługi 1. Usługa Twoja Recepcja (Usługa) jest udostępniana przez dcs.pl Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Puławskiej 303, 02-785 Warszawa, zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIERŻAWY SERWERA DEDYKOWANEGO EcoGreen z dnia 30.10.2013 r. SŁOWNIK POJĘĆ

REGULAMIN DZIERŻAWY SERWERA DEDYKOWANEGO EcoGreen z dnia 30.10.2013 r. SŁOWNIK POJĘĆ REGULAMIN DZIERŻAWY SERWERA DEDYKOWANEGO EcoGreen z dnia 30.10.2013 r. SŁOWNIK POJĘĆ Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniższe pojęcia należy przez nie rozumieć: 1. USŁUGODAWCA- Firma MUCHA s.c.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW NA WYDARZENIA FUNDACJI PRZEDSIEBIORCZOŚCI KOBIET PRZEZ SERWIS INTERNETOWY EVENEA

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW NA WYDARZENIA FUNDACJI PRZEDSIEBIORCZOŚCI KOBIET PRZEZ SERWIS INTERNETOWY EVENEA REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW NA WYDARZENIA FUNDACJI PRZEDSIEBIORCZOŚCI KOBIET PRZEZ SERWIS INTERNETOWY EVENEA 1 Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób zakupu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REGULAMIN INSTYTUTU SPRZEDAŻY ORAZ SYSTEMU PROMOCJI INSTYTUTU SPRZEDAŻY. Art. 1 Definicje

REGULAMIN REGULAMIN INSTYTUTU SPRZEDAŻY ORAZ SYSTEMU PROMOCJI INSTYTUTU SPRZEDAŻY. Art. 1 Definicje REGULAMIN REGULAMIN INSTYTUTU SPRZEDAŻY ORAZ SYSTEMU PROMOCJI INSTYTUTU SPRZEDAŻY Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Art. 1 Definicje Instytut Sprzedaży - Instytut Sprzedaży Konrad Wierzelewski, z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r.

Regulamin Promocji. Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r. Regulamin Promocji Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SERWERY DEDYKOWANE / SLA. 1 Przedmiot Regulaminu

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SERWERY DEDYKOWANE / SLA. 1 Przedmiot Regulaminu REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SERWERY DEDYKOWANE / SLA 1 Przedmiot Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia i gwarancji jakości usługi udostępniania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA z Portalu www.polskirynekwegla.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA z Portalu www.polskirynekwegla.pl REGULAMIN KORZYSTANIA z Portalu www.polskirynekwegla.pl Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu www.polskirynekwegla.pl, zwanego dalej Portalem. 2. Właścicielem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z.O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI WISE SHOP. 1 Przedmiot Regulaminu

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z.O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI WISE SHOP. 1 Przedmiot Regulaminu REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z.O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI WISE SHOP 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin Świadczenia Usługi Wise Shop ( zwany dalej Regulaminem), określa zasady i warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. ..., zwanym/ą Partnerem. 1. Postanowienia ogólne

UMOWA PARTNERSKA. ..., zwanym/ą Partnerem. 1. Postanowienia ogólne .. 2013 r. UMOWA PARTNERSKA Stronami umowy są: -. z siedzibą w przy ul..., zarejestrowaną w, nr KRS, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu..., zwaną dalej. -......, zwanym/ą Partnerem 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1

Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1 Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1 Postanowienia ogólne Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usług Promocyjnych

Regulamin Usług Promocyjnych Regulamin Usług Promocyjnych I. Wstęp Poniższy Regulamin określa zasady świadczenia usług reklamy i promocji Obiektów Turystycznych w ramach serwisu internetowego byway.pl. II. Definicje Usługodawca właściciel

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży biletów w sieci kin Helios S.A. za pomocą Aplikacji Mobilnej. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży biletów w sieci kin Helios S.A. za pomocą Aplikacji Mobilnej. 1 Definicje Regulamin sprzedaży biletów w sieci kin Helios S.A. za pomocą Aplikacji Mobilnej. 1 Definicje Helios spółka Helios Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (90-418) przy al. Kościuszki 17 zarejestrowana przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG SA w Warszawie Dolnośląski Oddział Handlowy we Wrocławiu Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu Wielkopolski Oddział Handlowy w Poznaniu Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych

Bardziej szczegółowo

1. Sklep internetowy Fabryka Snu działa za pośrednictwem witryny internetowej w domenie www.fabrykasnu.info.pl.

1. Sklep internetowy Fabryka Snu działa za pośrednictwem witryny internetowej w domenie www.fabrykasnu.info.pl. REGULAMIN SKLEPU 1. Sklep internetowy Fabryka Snu działa za pośrednictwem witryny internetowej w domenie www.fabrykasnu.info.pl. Składanie zamówień może się odbywać przez 24 godziny na dobę za pomocą strony

Bardziej szczegółowo

Regulamin rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych przez Expro sp. z o.o.

Regulamin rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych przez Expro sp. z o.o. Regulamin rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych przez Expro sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych przez Expro

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO I. Definicje REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Organizator Sławomir Zajas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. 4U Sławomir

Bardziej szczegółowo