Regulamin ogólny serwisu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin ogólny serwisu"

Transkrypt

1 Regulamin ogólny serwisu Poniższy regulamin obowiązuje w serwisie AfterMarket.pl od dnia Prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminu; nowo dodane treści zostały zaznaczone kolorem czerwonym. Serwis AfterMarket.pl, (zwany dalej serwisem) jest udostępniany przez firmę Michau Enterprises Limited, zarejestrowaną zgodnie z paragrafem 113 Prawa Korporacyjnego Republiki Cypryjskiej pod numerem (zwaną dalej właścicielem bądź właścicielem serwisu). Niniejszy dokument reguluje ogólne zasady korzystania z serwisu. Regulaminy usług Poniższe regulaminy poszczególnych usług świadczonych w serwisie stanowią integralną część niniejszego regulaminu. Użytkownik akceptując niniejszy regulamin, wyraża też tym samym akceptację treści wskazanych poniżej regulaminów. Regulamin płatności Regulamin rejestracji i utrzymania domen Regulamin kupna domen Regulamin sprzedaży domen Regulamin dzierżawy domen Regulamin programu partnerskiego Regulamin usług hostingowych Regulamin programu resellerskiego Regulamin ochrony prywatności domen Regulamin dostępu do danych Regulamin usługi Domeny Premium Polityka prywatności Dane gromadzone w serwisie Wszystkie dane wyświetlane i gromadzone w serwisie, w tym dane statystyczne, stanowią własność właściciela serwisu. Zmiany regulaminu Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, jak też pozostałych regulaminów obowiązujących w serwisie, w dowolnym momencie. O zmianie regulaminu użytkownicy zostaną poinformowani w momencie zalogowania się do serwisu bądź też wykonania czynności wymagającej akceptacji nowego regulaminu. Rozpatrywanie reklamacji Reklamacje użytkowników będą rozpatrywane przez właściciela w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.

2 Sprawy sporne Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującym prawem Republiki Cypryjskiej.

3 Regulamin płatności Niniejszy regulamin opisuje zasady przyjmowania i obsługi płatności w serwisie AfterMarket.pl. Płatności za usługi Płatności za usługi zamawiane w serwisie muszą być wnoszone w terminach wskazanych na liście usług do opłacenia widniejącej na koncie użytkownika. Wniesienie płatności po tym terminie może skutkować brakiem realizacji zamówionej usługi. Użytkownik może dokonać wpłaty na swoje konto z góry. W tym wypadku, wpłacona kwota będzie automatycznie zużywana na opłacenie usług zamawianych przez użytkownika, do momentu jej wyczerpania. Nadpłata na konto użytkownika może być zwrócona na konto bankowe w terminie 5 dni roboczych, za opłatą zgodną z obowiązującym cennikiem. Rezerwacja usług Domeny inne niż.pl i.sk nie mogą być rezerwowane. Dlatego też mimo złożenia oferty rejestracji tych domen, mogą one nie być zarejestrowane dla użytkownika w przypadku gdy inny rejestrator dokona rejestracji domen podczas oczekiwania na zapłatę użytkownika lub przetworzenie jego zamówienia. Usługi prerejestracji Opłaty za usługi prerejestracji (wnoszone na poczet usług rejestracji domen, która ma być wykonana w przyszłości), która nie może zostać wykonana, zostaną zwrócone na konto do rejestracji domen w serwisie. Nadpłata ta może być wykorzystana do rejestracji domen lub też zwrócona użytkownikowi na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie. Zaległości w opłatach Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości wytransferowania domen użytkownika na inne konto lub do innego rejestratora, ich sprzedaży bądź funkcjonowania stron internetowych umieszczonych pod danymi domenami, jeśli zaległości użytkownika z tytułu opłat za usługi wykonane w serwisie przekraczają 25 EUR. Faktury za kupno domen Faktury VAT za zakupy domen i innych usług dokonane w serwisie wystawiane są przez właściciela serwisu w cyklu miesięcznym w formie elektronicznej. Faktury te obejmują podsumowanie usług zakupionych w serwisie w danym miesiącu. Załącznikiem do faktury jest szczegółowe zestawienie zakupionych usług. Część usług w serwisie jest świadczona przez partnera właściciela serwisu, firmę Domain Aftermarket LLC z siedzibą w Coastal Highway, Lewes, Delaware, USA.

4 Użytkownicy zgadzają się na otrzymywanie faktur od tej firmy za świadczone przez nią usługi. Wymiana walut Wymiana walut w płatnościach dokonywanych w serwisie odbywa się zgodnie z bieżącymi kursami Europejskiego Banku Centralnego. Właściciel serwisu może pobierać prowizję za wymianę walut w wysokości nieprzekraczającej 3%. Przetwarzanie płatności Określone formy płatności mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne, które przekazują wpłacone przez użytkowników środki na konto właściciela serwisu zgodnie z odrębnymi umowami. Prowizje Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania prowizji pokrywających koszty obsługi określonych sposobów wpłaty bądź wypłaty środków.

5 Regulamin rejestracji i utrzymywania domen Niniejszy regulamin opisuje zasady rejestracji domen internetowych w serwisie AfterMarket.pl. Rejestracja domen Poprzez złożenie zlecenia rejestracji, nabycia, transferu lub przechwycenia domeny, użytkownicy serwisu wyrażają zgodę na rejestrację i utrzymywanie swoich domen poprzez jedną z następujących firm: Michau Enterprises, Limited EuroDNS SA KeySystems GmBH InternetX GmBH First Dropcatchers, LLC Second Dropcatchers, LLC Third Dropcatchers, LLC Fourth Dropcatchers, LLC Fifth Dropcatchers, LLC Sixth Dropcatchers, LLC Seventh Dropacatchers, LLC Eighth Dropcatchers, LLC Ninth Dropcatchers, LLC Obsługa domen rejestrowanych w wyżej wymienionych firmach innych niż Michau Enterprises Limited może być automatycznie przeniesiona do tej firmy. Użytkownik akceptuje fakt, iż na czas realizacji tego przeniesienia właściciel serwisu może podjąć środki techniczne wymagane do jego realizacji, włączając w to tymczasową zmianę danych abonenta domeny do czasu finalizacji przeniesienia. Użytkownik akceptuje również fakt, iż przeniesienie obsługi domeny do innego rejestratora może w takim wypadku nastąpić najwcześniej po upływie terminu określonego przez rejestr obsługujący daną domenę jako minimalny termin pomiędzy transferami domeny. Złożenie zlecenia rejestracji, nabycia, transferu lub przechwycenia domeny oznacza akceptację regulaminu rejestru obsługującego dane domeny; w szczególności dla domen.pl oznacza akceptację regulaminów NASK rejestracji i utrzymania domen internetowych, znajdującymi się pod adresami: Status prawny domen Właściciel serwisu nie udziela żadnych gwarancji co do statusu prawnego jakiejkolwiek domeny dostępnej do rejestracji lub kupna w serwisie. Użytkownik dokonujący zakupu

6 domeny ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenia znaków towarowych wynikające z użytkowania domeny. Usługa kontaktu lokalnego Domeny, dla których rejestr obsługujący ich rejestrację wymaga podania danych zawierających adres w obrębie kraju lub regionu związanego z rejestracją tych domen, będą rejestrowane na dane lokalnego przedstawiciela spełniające warunki określone przez rejestr. Wpis ten nie ogranicza możliwości zarządzania domeną przez użytkownika serwisu który ją zamówił. Niezależnie od dokonania wpisu, użytkownik odpowiada za wszelkie działania podejmowane przez siebie w ramach utrzymywania i zarządzania domeną. Wizytówki stron Właściciel serwisu udostępnia do każdej domeny zarejestrowanej w serwisie darmowy hosting o wielkości 5 MB przestrzeni dyskowej, bez ograniczeń ruchu. Właściciel serwisu dokłada wszelkich starań, aby hosting stron działał prawidłowo, jednak nie daje żadnych gwarancji co do dostępności tej usługi. Parametry darmowego hostingu (takie jak powierzchnia dyskowa albo ograniczenia ruchu) mogą być zmienione z tygodniowym wyprzedzeniem. Korzystanie z darmowego hostingu do celów niezgodnych z prawem jest zabronione. Właściciel zastrzega sobie prawo do zablokowania hostingu stron zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami (np. phishing, łamanie praw autorskich), a także wypowiedzenia usługi hostingu dowolnej strony z miesięcznym wyprzedzeniem. Phishing Rejestrowanie i utrzymywanie domen do celów phishingu jest surowo wzbronione. Obsługa domen, które są wykorzystywane do phishingu, kradzieży haseł i podobnych celów, może być zawieszona.

7 Regulamin kupna domen Niniejszy regulamin opisuje zasady kupna domen internetowych w serwisie AfterMarket.pl. Oferta kupna domeny Złożenie oferty w aukcji domeny, oferty kupna domeny wystawionej na sprzedaż, zaakceptowanie kontroferty otrzymanej od sprzedawcy domeny lub zaakceptowanie transakcji Escrow oznacza prawnie wiążącą ofertę kupna domeny po wskazanej cenie. Termin opłat za domenę Opłaty za zakupione przez użytkownika domeny muszą być wnoszone w odpowiednich terminach: Dla domen przechwyconych i zakupionych na giełdzie: 120 godzin Dla domen kupionych w transakcji Escrow: zgodnie z ustaleniami ze sprzedawcą. Niewniesienie opłaty w terminie powoduje naliczenie opłaty karnej zgodnie z obowiązującym cennikiem. Domeny, za które nie wniesiono opłaty w terminie, nie będą dla użytkownika zarejestrowane. Przeniesienie praw do domeny Złożenie oferty w aukcji domeny, oferty kupna domeny wystawionej na sprzedaż, zaakceptowanie kontroferty otrzymanej od sprzedawcy domeny lub zaakceptowanie transakcji Escrow oznacza zgodę użytkownika na przeniesienie na niego praw do utrzymywania domeny. Usuwanie i ponowne wystawiania aukcji Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do odwołania aukcji domeny, lub anulowania zamówienia rejestracji, transferu, kupna bądź przechwycenia domeny w przypadku zaistnienia okoliczności prawnych, technicznych lub organizacyjnych uniemożliwiających rejestrację, transfer przechwycenie bądź przeniesienie własności domeny. Aukcja domeny może być anulowana i przeprowadzona ponownie lub też przedłużona w przypadku wystąpienia błędu systemowego lub innych okoliczności uniemożliwiających jej prawidłowy przebieg. O anulowaniu bądź przedłużeniu czasu trwania aukcji użytkownicy licytujący w aukcji zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną. Jeśli domena została opłacona przez zwycięzcę anulowanej aukcji, opłata za domenę zostanie zwrócona na konto użytkownika, zaś domena usunięta z tego konta.

8 Weryfikacja użytkowników Przed umożliwieniem użytkownikowi złożenia bądź akceptacji oferty kupna domeny, właściciel serwisu może podjąć działania zmierzające do ustalenia wiarygodności użytkownika, w tym, weryfikacji danych osobowych podawanych przez użytkownika i innych parametrów mogących mieć wpływ na ocenę wiarygodności i wypłacalności użytkownika. Czas trwania aukcji Czas trwania aukcji może być przedłużony o 5 minut w przypadku złożenia w aukcji oferty podczas ostatnich 5 minut jej trwania, celem umożliwienia innym uczestnikom aukcji dostosowania swoich ofert.

9 Regulamin sprzedaży domen Niniejszy regulamin opisuje zasady sprzedaży domen internetowych w serwisie AfterMarket.pl. Sprzedaż domen na giełdzie Wystawienie oferty sprzedaży na giełdzie domen z ceną "Kup teraz", akceptacja otrzymanej oferty kupna domeny bądź złożenie kontroferty oznacza prawnie wiążącą zgodę na sprzedaż domeny po wskazanej cenie. Niewywiązanie się z transakcji sprzedaży domeny skutkować będzie naliczeniem opłat karnych zgodnie z cennikiem. Przeniesienie własności domeny Użytkownik wystawiający aukcję, ofertę sprzedaży lub transakcję Escrow domeny w serwisie zgadza się na tymczasowe przeniesienie praw do domeny na właściciela serwisu w przypadku jej pomyślnej sprzedaży (tzn. dokonania zapłaty przez nabywcę lub zakończenia aukcji), celem przekazania jej nabywcy. Niewywiązanie się z umowy sprzedaży domeny W przypadku sprzedaży domeny niezarejestrowanej w serwisie AfterMarket.pl bądź też domeny, której transfer nie może odbyć się automatycznie, sprzedający jest zobowiązany do przekazania domeny kupującemu po otrzymaniu informacji o dokonaniu wpłaty przez kupującego, w następujących terminach: Przekazanie kodu AuthInfo musi nastąpić w ciągu 14 dni. Transfer domeny na konto kupującego musi nastąpić w ciągu 5 dni. Potwierdzenie transferu domeny (zleconego za pomocą kodu AuthInfo) musi nastąpić w ciągu 5 dni. Niedotrzymanie wymienionych terminów skutkuje naliczeniem opłaty karnej zgodnie z aktualnym cennikiem. Możliwość sprzedaży Właściciel serwisu może ograniczyć albo uniemożliwić możliwość wystawienia aukcji, wystawienia domeny na sprzedaż bądź rozpoczęcia transakcji Escrow w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających bądź utrudniających przeniesienie praw do domeny na nabywcę, takich jak zbliżający się termin ważności domeny albo trwający transfer domeny do innego rejestratora. Manipulacja ofertami w aukcji Zabroniona jest manipulacja ceną bądź ofertami w aukcji, w szczególności licytowanie w aukcji własnej domeny. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do blokowania kont

10 użytkowników dopuszczających się manipulacji stanem aukcji, oraz obniżenia wynagrodzenia sprzedawców o kwoty powstałe w wyniku manipulacji. Sprzedaż poza serwisem Użytkownik wystawiający domeny na giełdzie domen jest zobowiązany do przeprowadzenia sprzedaży domen, dla których otrzymał w serwisie oferty kupna, za pomocą transakcji Escrow w serwisie. Odrzucanie ofert i późniejszy kontakt z kupującymi poza serwisem celem dokończenia transakcji skutkować będzie naliczeniem dwukrotnej prowizji jak za sprzedaż domeny w serwisie. Rozwiązywanie sporów W przypadku domen sprzedawanych za pomocą transferu na konto u innego rejestratora niż AfterMarket.pl bądź też domen, których transfer do nabywcy nie może odbyć się automatycznie, kupujący jest zobowiązany do zgłoszenia problemów z transferem w przeciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia o przekazaniu domeny przez sprzedającego. Po tym terminie, transakcja zostanie uznana za zawartą. W przypadku zgłoszenia przez kupującego problemów z transferem, transakcja zostanie sprawdzona przez arbitra serwisu AfterMarket.pl. Decyzje arbitra co do zawarcia bądź niezawarcia transakcji są ostateczne. Arbiter ma prawo nałożyć opłatę karną na stronę niewywiązującą się z umowy nabycia domeny. Modyfikacje aukcji i ofert Wszystkie oferty sprzedaży domen w serwisie, zarówno w formie aukcji jak i ofert sprzedaży bądź transakcji Escrow są prawnie wiążące. Modyfikacje w trwającej aukcji nie są możliwe, poza awaryjnym odwołaniem aukcji wiążącym się z koniecznością uiszczenie opłaty według cennika serwisu. Kategorie aukcji Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo zmiany kategorii, w której wystawiona została aukcja lub oferta sprzedaży domeny, w przypadku gdy wybrane przez sprzedającego kategorie nie odpowiadają charakterowi domeny. Decyzja odnośnie takiej zmiany jest podejmowana przez właściciela serwisu i nie podlega reklamacji. Opłaty i prowizje Sprzedaż domeny wiąże się z uiszczeniem opłaty wyszczególnionej w cenniku serwisu. Opłata ta jest automatycznie potrącana z kwoty przekazanej sprzedającemu. Należność za sprzedaną domenę zostaje przekazana na konto do rejestracji domen sprzedającego. Może być stamtąd wypłacona na rachunek bankowy, lub też użyta do opłacenia innych usług zamówionych w serwisie.

11 Płatności za usługi promocyjne Płatności za usługi promocyjne, takie jak umieszczenie ofert sprzedaży domeny na stronie głównej, są pobierane z góry. Opłaty nie są zwracane w przypadku niemożności kontynuacji promocji z przyczyn zewnętrznych (takich jak wygaśnięcie domeny czy jej sprzedaż). W przypadku otrzymania większej liczby zgłoszeń niż liczba dostępnych miejsc promocyjnych, właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wyboru metody wyboru wyświetlanych zgłoszeń (losowo bądź według daty zakończenia aukcji). Faktury za sprzedaż domen Użytkownicy dokonujący sprzedaży domen w serwisie wyrażają zgodę na wystawianie w ich imieniu faktur dokumentujących sprzedaż usług właścicielowi serwisu.

12 Regulamin dzierżawy domen Niniejszy dokument określa zasady dzierżawy domen w serwisie AfterMarket.pl. Przekazanie praw do domeny Wydzierżawiający domenę zgadza się na dokonanie cesji domeny na właściciela serwisu na okres dzierżawy domeny. Jeśli warunki dzierżawy obejmują przekazanie domeny dzierżawiącemu po zakończeniu okresu dzierżawy, dzierżawiący zgadza się na wykonanie cesji domeny na swoje dane po zakończeniu dzierżawy. Działania zabronione Bez zgody wydzierżawiającego, niedozwolone jest wykorzystywanie dzierżawionych domen do następujących działań: Umieszczania treści erotycznych i pornograficznych, za wyjątkiem domen o wyraźnym erotycznym charakterze. Umieszczania treści naruszających prawa innych podmiotów, w tym prawa autorskie. Umieszczania treści obraźliwych, szkalujących, lub zabronionych przez prawo. Wysyłania niezamówionych wiadomości drogą elektroniczną (spamu). Spamowania wyników wyszukiwarek internetowych oraz nieetycznych metod pozycjonowania stron (black hat). W przypadku zaistnienia sporu dotyczącego wykorzystania domeny, właścicielowi serwisu AfterMarket.pl przysługuje ostateczne prawo stwierdzenia, czy postanowienia regulaminu zostały naruszone. Terminy płatności Czynsz za dzierżawę domeny musi być wpłacany przez dzierżawiącego w następujących terminach: 4 dni przy płatnościach cotygodniowych 7 dni przy płatnościach comiesięcznych Zerwanie dzierżawy Wydzierżawiający ma prawo do zerwania umowy dzierżawy w przypadku naruszenia przez dzierżawiącego postanowień niniejszego regulaminu. W przypadku nieopłacenia czynszu przez dzierżawiącego, wydzierżawiający ma możliwość ponownego umożliwienia dzierżawiącemu dokonania zapłaty, lub też zerwania dzierżawy. W tym przypadku, zerwanie nie jest możliwe wcześniej niż 3 dni po upływie terminu

13 płatności, celem umożliwienia rozpatrzenia ewentualnych reklamacji płatności od dzierżawiącego. W przypadku braku decyzji wydzierżawiającego, umowa dzierżawy zostanie automatycznie zerwana 14 dni po upływie terminu zapłaty niewpłaconego czynszu.

14 Regulamin programu partnerskiego Niniejszy regulamin opisuje zasady uczestnictwa w programie partnerskim serwisu AfterMarket.pl. Uczestnictwo w programie Uczestnikiem programu może zostać każda osoba fizyczna zdolna do czynności prawnych, oraz każda osoba prawna. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w programie pod warunkiem uzyskania zgody opiekunów prawnych. Uczestnik programu musi posiadać konto w serwisie AfterMarket.pl. Prowizje Uczestnicy programu otrzymują prowizje za zakupy domen przez poleconych przez nich klientów serwisu dokonane w ciągu 180 dni od rejestracji klienta w serwisie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami znajdującymi się na stronie: Zmiana stawek prowizyjnych nie stanowi zmiany regulaminu. Prowizje będą wypłacane uczestnikom programu bezpośrednio na saldo jego konta w serwisie. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do modyfikacji stawek w dowolnym czasie, a także ich zróżnicowania pod względem rynku, użytkownika i innych kryteriów. Metody promocji Uczestnicy programu otrzymają od właściciela serwisu zestaw linków, bannerów i innych narzędzi promujących serwis. W kodzie otrzymanych linków lub bannerów znajduje się unikalny numer partnera, który identyfikuje klientów poleconych przez partnera. Za klientów poleconych przez partnera uważa się klientów, którzy w ciągu 90 dni zarejestrowali się w serwisie po kliknięciu w link lub banner partnera. Uczestnicy programu nie mogą nakłaniać osób zainteresowanych kupnem ich domen wystawionych na sprzedaż w serwisie do rejestracji jako poleconych przez nich klientów, ani też w inny sposób wykorzystywać programu jako środka do obniżenia opłat i prowizji pobieranych w serwisie od sprzedaży bądź kupna domen. Identyfikacja klientów poleconych przez partnera zależy od bieżących możliwości technicznych, w tym od włączenia przez klienta obsługi ciasteczek ("cookies") w przeglądarce internetowej. Działania niedozwolone Uczestnik programu zobowiązuje się do:

15 Przestrzegania obowiązujących uregulowań prawnych dotyczących reklamy drogą elektroniczną; w szczególności niewysyłania niezamówionych wiadomości z informacjami o stronie za pomocą poczty elektronicznej, grup dyskusyjnych, komentarzy na forach i blogach internetowych. Nieumieszczania linków ani bannerów promujących serwis na stronach zawierających materiały erotyczne, pornograficzne, łamiące prawo polskie, naruszających dobre imię osób trzecich lub w inny sposób szkodzące dobremu imieniu serwisu. Uczestnicy programu nie otrzymują prowizji w następujących sytuacjach: Kupno domen przez partnera, który zarejestrował dla siebie nowe konto z własnego polecenia. Kupno domen wystawionych na sprzedaż przez partnera lub osoby z nim powiązane, przez klientów poleconych przez partnera. Zakupy dokonane przez klientów poleconych z naruszeniem niniejszego regulaminu.

16 Regulamin usług hostingowych Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług hostingowych w serwisie AfterMarket.pl. Usługa hostingu Administrator serwisu zobowiązuje się do świadczenia usług hostingu stron WWW z należytą starannością. Administrator zobowiązuje się do informowania o zaplanowanych przerwach technicznych i innych ograniczeniach w korzystaniu z usług z 24-godzinnym wyprzedzeniem. Administrator nie odpowiada za przerwy w świadczeniu usług spowodowane działaniami siły wyższej, aktami terroryzmu lub klęskami żywiołowymi lub innymi czynnikami zewnętrznymi. Z zastrzeżeniem powyższych wyjątków, administrator zobowiązuje się do zapewnienia miesięcznej dostępności stron WWW na udostępnianych kontach hostingowych na poziomie 99.5%. W przypadku wystąpienia przerw w dostępności powyżej gwarantowanej dostępności, administrator zobowiązuje się do przedłużenia ważności konta hostingowego o 1 dzień w zamian za każdą godzinę niedostępności. Działania niedozwolone Niedozwolone jest wykorzystywanie konto hostingowych do: Wysyłania niezamówionych informacji pocztą elektroniczną (spamu). Podszywania się pod inne serwisy internetowe celem przejmowania haseł lub danych osobowych (phishingu). Działań naruszających stabilność i bezpieczeństwo serwerów i sieci AfterMarket.pl bądź innych serwisów internetowych, w tym: skanowania portów, łamania haseł dostępu, itp. Umieszczania treści pornograficznych lub naruszających prawa autorskie innych podmiotów. Działań naruszających obowiązujące przepisy prawa. Konta, na których prowadzona będzie niedozwolona działalność, będą usuwane. Użytkownikowi konta w przypadku stwierdzenia niedozwolonej działalności nie przysługuje zwrot opłat za niewykorzystany czas użytkowania konta. Limity zużycia zasobów Dla każdego konta hostingowego obowiązują limity zasobów: Maksymalna liczba plików w folderze: 3000 Maksymalna liczba plików na koncie:

17 Maksymalne obciążenie rdzenia procesora: 1% w przypadku pakietu Starter, 3% w przypadku pakietu Medium, 5% w przypadku pakietu Professional, 7% w przypadku pakietu Optimum. Administrator serwisu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych ograniczeń lub blokady konta, jeśli jego zawartość stanowi zagrożenie dla stabilności serwera lub innych kont hostingowych. W takim przypadku, użytkownik konta otrzyma monit z informacją na temat wprowadzonych ograniczeń i przyczyny ich wprowadzenia. Konta, których zawartość mimo przesyłanych monitów nadal stanowi istotne zagrożenie stabilności serwera, mogą być zablokowane lub usunięte. Ważność konta Klient zobowiązany jest do terminowego opłacania abonamentu za usługi hostingowe oraz utrzymywania aktualnych danych kontaktowych w serwisie AfterMarket.pl. Konta nieopłacone w ciągu 7 dni od upływu terminu zapłaty będą blokowane, a po dalszych 14 dniach usuwane z serwera. Postanowienia końcowe Usługi niemieszczące się w ramach normalnej obsługi technicznej serwera mogą być wykonywane przez administratora za indywidualnie uzgodnioną opłatą. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cennika usług hostingowych lub obowiązujących limitów zasobów, informując o tym klientów drogą elektroniczną.

18 Regulamin dopuszczalnego salda debetowego Usługa dopuszczalnego salda debetowanego zostaje wycofana. Dotychczasowi użytkownicy usługi mogą korzystać z niej na zasadach określonych regulaminem obowiązującym w chwili zamówienia usługi.

19 Regulamin usługi ochrony domen Usługa ochrony domen w dotychczasowym kształcie zostaje wycofana. Dotychczasowi użytkownicy usługi mogą korzystać z niej na zasadach określonych regulaminem obowiązującym w chwili zamówienia usługi.

20 Regulamin programu resellerskiego Serwis AfterMarket.pl, (zwany dalej serwisem) jest udostępniany przez firmę Michau Enterprises Limited, zarejestrowaną zgodnie z paragrafem 113 Prawa Korporacyjnego Republiki Cypryjskiej pod numerem (zwaną dalej właścicielem). Niniejszy dokument reguluje ogólne zasady korzystania z usług programu resellerskiego w serwisie. Zasady programu Program resellerski dostępny jest dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników serwisu będących płatnikami VAT z siedzibą w Polsce, lub też spełniających inne warunki określone odrębnie przez właściciela serwisu. W ramach programu resellerskiego, każdy użytkownik (zwany dalej "resellerem") może utworzyć dowolną liczbę serwisów resellerskich (zwany dalej "stronami"), pod wybranymi przez siebie domenami. Każda strona umożliwia klientom resellera zamawianie usług rejestracji domen, utrzymania stron WWW i dostarczonych przez właściciela serwisu usług dodatkowych, zarządzanie tymi usługami oraz przedłużanie ich ważności. Strona utrzymywana jest bezpłatnie na serwerach należących do właściciela serwisu, który zobowiązuje się do zachowania należytej staranności w zakresie utrzymania i aktualizacji strony. Rozliczenia Płatności za usługi zamówione na stronie rozliczane są poprzez wystawianie klientom strony faktur w imieniu resellera i danymi jego firmy. Reseller zobowiązany jest do księgowania wystawionych faktur w swoim systemie księgowym i prawidłowego rozliczania pobranego podatku VAT. Za wszystkie usługi zakupione przez klientów resellera, konto resellera obciążane jest kwotą wynikającą z zakupienia usługi po cenach hurtowych, wyświetlonych w panelu resellera. Jednocześnie, konto resellera jest zasilane kwotą faktycznie wpłaconą przez klienta, zgodnie z cenami ustalonymi przez resellera. Za wyjątkiem usług wymienionych w następnym akapicie, reseller sam ustala ceny usług w swoim serwisie, poprzez ustalenie marży powyżej cen hurtowych. Za sprzedaż domeny na giełdzie domen umieszczonej na stronie, reseller otrzymuje stałą marżę w wysokości połowy prowizji określonej w cenniku serwisu w stosunku do sprzedaży domen na stronach resellerskich.

21 Przetwarzanie danych osobowych Reseller zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych swoich klientów wyłącznie w celach wystawiania faktur oraz przesyłania informacji związanych z bieżącą obsługą kont klientów. Za wyjątkiem sytuacji wymienionych w następnym akapicie, reseller zobowiązany jest do korzystania z funkcji wysyłania masowych wiadomości swoim klientom wyłącznie celem informowania o nowościach, zmianach cen, i przekazywania innych wiadomości bezpośrednio związanych z obsługą kont w serwisie resellerskim. Reseller ma możliwość wysłania swoim klientom nie więcej niż jednej masowej wiadomości w miesiącu o temacie niezwiązanym bezpośrednio z obsługą kont klientów w serwisie resellerskim. Zarządzanie usługami klientów Reseller zobowiązany jest do dokonywania zmian w konfiguracji i sposobie działania usług w serwisie resellerskim wyłącznie na wyraźne życzenie klientów i w sposób przez nich określony. Rezygnacja z uczestnictwa w programie Reseller może zrezygnować z uczestnictwa w programie resellerskim z miesięcznym okresem wypowiedzenia, poprzez poinformowanie o tym właściciela serwisu AfterMarket.pl za pomocą poczty elektronicznej. Właściciel serwisu AfterMarket.pl ma prawo do podjęcia działań celem potwierdzenia faktycznego wypowiedzenia uczestnictwa w programie za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub listownie. Zamknięcie serwisu resellerskiego Właściciel serwisu AfterMarket.pl ma prawo dokonać bezzwłocznego zamknięcia serwisu resellera w następujących przypadkach: Upłynięcie miesięcznego okresu wypowiedzenia resellera. Wygaśnięcia domeny, na której funkcjonuje serwis resellerski. Powtarzających się naruszeń prywatności klientów dokonywanych przez resellera, w szczególności złamania zapisów punktu "Przetwarzanie danych osobowych" niniejszego regulaminu. Powtarzających się przypadków zmian w konfiguracji bądź sposobie działania usług klientów, dokonywanych przez resellera niezgodnie z życzeniami klientów. Właściciel serwisu AfterMarket.pl ma prawo przenieść konta klientów zamykanego serwisu resellera do serwisu innego, wybranego przez siebie resellera.

22 Regulamin usług prywatności Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania usług związanych z prywatnością danych do rejestracji domen w serwisie AfterMarket.pl. Przedmiot usługi Usługa ochrony prywatności domen (zwana dalej usługą), polega na ukryciu danych użytkownika w bazie WHOIS zawierającej dane abonentów domen. Poprzez zamówienie usługi użytkownik serwisu zgadza się na wykonanie cesji domen na podmiot świadczący usługę: spółkę Domain Privacy LLC z siedzibą w Coastal Highway, Lewes, USA (zwaną dalej usługodawcą). Usługodawca zapewnia, iż na każde zlecenie użytkownika, bezzwłocznie dokona zwrotnej cesji domeny na dane użytkownika. Usługa dotyczy tylko domen zarejestrowanych w serwisie. Usługa nie może być aktywowana dla domen, dla których rejestr nie zapewnia mechanizmów automatycznych oraz bezpłatnych cesji domen. Opłaty za usługę Opłaty za usługę pobierane są równocześnie z opłatą za utrzymanie domeny, zgodnie z aktualnym cennikiem serwisu. W przypadku aktywowania usługi dla nowej domeny, opłata pobierana jest z góry za wskazany okres rejestracji domeny. W przypadku aktywowania usługi dla już zarejestrowanej domeny, opłata pobierana jest z góry za okres aktualnej ważności rejestracji domeny. W przypadku przedłużenia utrzymania domeny z włączoną usługą, opłata pobierana jest z góry za wskazany okres przedłużenia domeny. W okresie obowiązywania usługi, użytkownik może dowolną ilość razy włączać i wyłączać ukrycie swoich danych w bazie WHOIS. Wykorzystanie usługi Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy wykonania usługi dla dowolnej domeny. W takim wypadku, usługodawca zwróci użytkownikowi opłatę za niewykorzystany czas działania usługi. Usługa nie może być wykorzystywana do ukrycia tożsamości osób prowadzących działania niezgodne z prawem. W przypadku udokumentowanych działań użytkownika polegających na wykorzystywaniu domen z włączoną usługą do kradzieży tożsamości (phishingu), łamania praw autorskich, zagrożenia bezpieczeństwa sieci komputerowych lub innych

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL ( Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie świadczenia usług Zenbox.pl, stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY... 6 ROZDZIAŁ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG / TRYB I WARUNKI

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot regulaminu 1. Poniższy regulamin określa zasady zakładania i użytkowania kont hostingowych oraz wszelkich innych usług na serwerach

1. Przedmiot regulaminu 1. Poniższy regulamin określa zasady zakładania i użytkowania kont hostingowych oraz wszelkich innych usług na serwerach 1. Przedmiot regulaminu 1. Poniższy regulamin określa zasady zakładania i użytkowania kont hostingowych oraz wszelkich innych usług na serwerach należących do SEBDAN Sebastian Zięba znajdujących się w

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE: INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, KRS - 416593, NIP 5272644300 (dane rejestrowe znajdują się w stopce na stronie firmowej

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USŁUG UTI.PL 1. REJESTRACJA I UTRZYMANIE DOMENY W UTI.PL

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USŁUG UTI.PL 1. REJESTRACJA I UTRZYMANIE DOMENY W UTI.PL SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USŁUG UTI.PL 1. REJESTRACJA I UTRZYMANIE DOMENY W UTI.PL 1.1 Podstawowe informacje 1. W celu rejestracji domeny, uti.pl, działając na rzecz i w imieniu Abonenta (na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w.

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w. 1. Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne. 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają : - tryb i warunki zawierania, rozwiązywania oraz wygaśnięcia umów, - zasady wnoszenia płatności

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTING I DOMENY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTING I DOMENY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTING I DOMENY 1. PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Poniższy regulamin określa zasady zakładania i użytkowania kont hostingowych oraz wszelkich innych usług na serwerach należących

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie świadczenia Usług hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez TONIO LIMITED usług drogą

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Backup Bezpieczeństwo Domeny Hosting SaaS Strony WWW VoIP Wirtualizacja

Backup Bezpieczeństwo Domeny Hosting SaaS Strony WWW VoIP Wirtualizacja Regulamin świadczenia usługi BackupTec I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi backupu danych online, świadczonej przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług PayLane

Regulamin świadczenia usług PayLane 1 1. Definicje Regulamin świadczenia usług PayLane PayLane PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-387), przy ul. Arkońskiej 6, A3, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo