INFORMATOR NA ROK SZKOLNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR NA ROK SZKOLNY"

Transkrypt

1

2 WOJEWÓDZKI OŚRODEK METODYCZNY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM INFORMATOR NA ROK SZKOLNY 2014/2015 GORZÓW WIELKOPOLSKI SIERPIEŃ 2014

3 O p r a c o w a n i e Anna Buczak, Jerzy Kaliszan R e d a k c j a t e c h n i c z n a Grażyna Kwaśniewska P r o j e k t o k ł a d k i Dariusz Sapkowski Copyright by Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Gorzów Wielkopolski 2014 Przedruk całości lub części książki zabroniony ISBN Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Gorzów Wlkp., ul. Łokietka 23, tel , fax Zlec. nr 2/2014

4 SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 5 Informacje o Ośrodku... 7 Pracownia Zarządzania Oświatą... 8 Pracownia Technologii Informacyjnych... 9 Pracownia Psychoedukacji i Wychowania Pracownia Doskonalenia Metodycznego Biblioteka Pedagogiczna Zespół doradców metodycznych OFERTA SZKOLEŃ Granty edukacyjne Kursy kwalifikacyjne Kursy nadające uprawnienia W S P O M A G A N I E S Z K Ó Ł Projekty systemowego wspomagania szkół Szkolenia rad pedagogicznych Warsztaty w szkole Kursy doskonalące, warsztaty, seminaria: - zarządzanie oświatą * awans zawodowy edukacja informatyczna i techniczna psychoedukacja i wychowanie * poradnie * świetlice edukacja prozdrowotna * wychowanie do życia w rodzinie kształcenie specjalne edukacja elementarna: przedszkolna i wczesnoszkolna wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa religia M E T O D Y K A N A U C Z A N I A - język polski historia * wiedza o społeczeństwie * filozofia kultura i sztuka * muzyka * plastyka języki obce * edukacja europejska matematyka przedmioty przyrodnicze (przyroda, biologia, geografia, chemia, fizyka) edukacja zawodowa * doradztwo zawodowe dydaktyka ogólna biblioteka * edukacja czytelnicza i medialna * biblioterapia Spis form doskonalenia

5

6 Szanowni Państwo Nauczyciele oraz Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych woj. lubuskiego! Kolejna edycja naszego Informatora zawiera zaktualizowaną informację o Ośrodku oraz ofertę edukacyjną na rok szkolny 2014/2015, będącą odzwierciedleniem zarówno aktualnych priorytetów w oświacie, jak i nowych tendencji w doskonaleniu nauczycieli. Przejawia się to przede wszystkim w zmianie proporcji: zmniejsza się ilość szkoleń adresowanych do indywidualnych nauczycieli i realizowanych w siedzibie Ośrodka na rzecz form wspomagania szkół jako zespołów nauczycieli i zarazem instytucji, których jakościowy rozwój wymaga innych sposobów działania: od diagnozy stanu na wejściu po ewaluację efektów zastosowanych form wspomagania. W związku z powyższym istotniejsze niż dotąd źródło danych do projektowania doskonalenia poza odgórnie wyznaczonymi przez Ministra Edukacji Narodowej kierunkami polityki edukacyjnej państwa, których praktyczną realizacją będą m.in. granty edukacyjne stanowią wnioski z nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez Kuratorium Oświaty, a także wnioski z analizy wyników egzaminów zewnętrznych. W tegorocznej ofercie zawieramy ponad 270 form szkoleniowych, w tym: szkolenia grantowe (31), formy doskonalenia adresowane do indywidualnych nauczycieli (177 kursów doskonalących, warsztatów i seminariów), ale też na co szczególnie zwracamy uwagę bogatszą ofertę wspomagania szkół w formie szkoleń rad pedagogicznych (29 tematów) oraz szkoleń w szkole (32). Są to szkolenia przygotowane w celu ich realizacji na terenie szkoły, przybliżając doskonalenie do szkoły i nauczycieli. Ze względu na to, że adresowane są do zespołu nauczycieli stanowiącego radę pedagogiczną (lub jej część) pozwalają lepiej wyrównać poziom wiadomości i umiejętności w zakresie konkretnego tematu. Proponujemy również wspólną rozłożoną na cały rok szkolny realizację projektów wspomagania szkół, których celem jest rozwiązywanie takich problemów szkoły, które wymagają systemowego wspomagania w zakresie psychopedagogicznym, metodyczno-przedmiotowym, informatycznym często jednocześnie. 5

7 Podobnie jak w r. szk. 2013/2014 proponujemy Państwu udział w konferencjach powiatowych, których tematyka wynika z diagnozy przeprowadzonej w środowiskach szkolnych poszczególnych powiatów w r. szk. 2013/2014. Nową propozycją są dwa projekty systemowego wspomagania psychopedagogicznego: Siła zespołu oraz Rodzic partnerem, w ramach których zainteresowane szkoły będą mogły uczestniczyć w różnorodnych formach doskonalenia kompetencji rady pedagogicznej jako zespołu nauczycieli. Oferta nasza nie jest zamknięta, będzie przez cały rok szkolny aktualizowana i uzupełniana o takie propozycje, które wynikać będą z pojawiających się potrzeb, których dziś nie jesteśmy w stanie zidentyfikować, a niezależnie od szkoleń proponowanych przez nas zachęcamy Państwa Dyrektorów do zamawiania takich form wspomagania, które wynikają z diagnozy problemów swojej szkoły/placówki. O tym wszystkim informować będziemy na stronie internetowej: Informacji szczegółowych o szkoleniach udziela nasze Biuro Obsługi Szkoleń (tel , womgorz.edu.pl). Wyrażamy nadzieję, że każdy z Państwa znajdzie w naszej ofercie na rok szkolny 2013/2014 formy umożliwiające rozwój jakościowy zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i w wymiarze instytucjonalnym. Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., 31 sierpnia 2014 roku 6

8 Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Gorzów Wlkp., ul. Łokietka 23, tel , -11, fax Internet: WOM Gorzów Dyrektor Sekretariat , -11, fax Wicedyrektor Główna księgowa Kierownik administracyjny Administracja... Noclegi Biuro Obsługi Szkoleń Pracownia Zarządzania Oświatą Kierownik Pracownia Technologii Informacyjnych Kierownik Pracownia Psychoedukacji i Wychowania Kierownik Pracownia Doskonalenia Metodycznego Kierownik Redakcja Wydawnictw , Księgarnia Edukacyjna Biblioteka Pedagogiczna Kierownik Wypożyczalnia Dział Informacji i Doradztwa , Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów , Filia BP w Sulęcinie

9 DORADCY METODYCZNI IMIĘ i NAZWISKO PRZEDMIOT ADRES NR TEL. Beata Gizińska-Gigoła język polski WOM: SP 10: Małgorzata Niewiadomska język polski WOM: I LO: Jolanta Stępkowska historia wiedza o społeczeństwie WOM: G 9: Jerzy Dutkiewicz historia wiedza o społeczeństwie WOM: ZSEk.: Urszula Polańska język angielski WOM: II LO: Beata Kujawa przyroda WOM: SP 20: Aleksandra Duszka-Sondej biologia WOM: G 7: Krystyna Kudlińska matematyka WOM: SP 15: Iwona Jankowska matematyka WOM: ZSSp.: Dorota Tomczak matematyka WOM: II LO: Iwona Surdacka przedmioty zawodowe WOM: ZSOgr.: Anna Jańczak edukacja wczesnoszkolna WOM: SP 6: Lidia Pyżyńska pomoc psychologiczno- -pedagogiczna WOM: ZPPP:

10 Informacja o Ośrodku Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim jest publiczną placówką doskonalenia prowadzoną przez Samorząd Województwa Lubuskiego Dyrektor mgr Jerzy Kaliszan Wicedyrektor mgr Anna Buczak 7

11 Informacja o Ośrodku Konsultanci: Pracownia Zarządzania Oświatą pok. 13 (I piętro) K i e r o w n i k P r a c o w n i mgr Elżbieta Rostkowska konsultant ds. zarządzania oświatą mgr Dorota Janiszewska konsultant ds. zarządzania oświatą mgr Roman Sondej konsultant ds. zarządzania oświatą (prowadzi również doradztwo metodyczne w zakresie geografii) mgr Leszek Weichert konsultant ds. jakości pracy i ewaluacji Pracownia organizuje działalność doradczo-konsultacyjną oraz szkoleniową przede wszystkim dla kierowniczej kadry oświatowej, pracowników nadzoru pedagogicznego i pracowników jednostek samorządu terytorialnego, szczególnie w zakresie: organizacji i zarządzania oświatą, sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły, public relation, ale także dla nauczycieli wszystkich typów szkół, m.in. w zakresie poradnictwa prawnego i awansu zawodowego. Pracownia angażuje się w realizację projektów unijnych oraz prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla kadry kierowniczej oświaty. 8

12 Informacja o Ośrodku Pracownia Technologii Informacyjnych pok. 23 (II piętro) , -24 Konsultanci: K i e r o w n i k P r a c o w n i mgr Mariusz Walak konsultant ds. edukacji informatycznej mgr Emil Błaszkowski ds. technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji mgr inż. Łukasz Lemieszewski ds. technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji mgr Dariusz Sapkowski ds. zastosowań grafiki komputerowej i technik multimedialnych w edukacji (prowadzi również doradztwo metodyczne w zakresie edukacji plastycznej) mgr inż. Danuta Najnigier- Bonczkowitz Do zadań Pracowni Technologii Informacyjnych należy: ds. technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji i edukacji technicznej organizowanie i prowadzenie doskonalenia nauczycieli i kadry kierowniczej wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, a także pracowników organu nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących szkoły i innych pracowników oświaty w zakresie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w praktyce edukacyjnej i zawodowej; organizowanie doskonalenia i prowadzenie doradztwa metodycznego oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli informatyki i zajęć komputerowych oraz zajęć technicznych wszystkich typów szkół; upowszechnianie stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej oraz działania rozwijające edukację niestacjonarną (e-learning); upowszechnianie przykładów dobrej praktyki z obszaru TIK i techniki; doskonalenie nauczycieli w zakresie edukacji medialnej i technicznej; organizowanie seminariów, warsztatów, konferencji z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie oraz ochrony wizerunku ucznia i nauczyciela w sieci. 9

13 Informacja o Ośrodku Pracownia Psychoedukacji i Wychowania pok. 24 (II piętro) S ied z iba d o r a d c ó w : pok. 01 (niski parter) K i e r o w n i k P r a c o w n i mgr Agata Muńko konsultant ds. wychowania i edukacji elementarnej Pracownia poprzez doradztwo i doskonalenie psychologiczno-pedagogiczne wspomaga rozwój osobowy i zawodowy: w zakresie: wychowawców klas, nauczycieli różnych przedmiotów i specjalności, w tym szczególnie: kształcenia specjalnego, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa, pedagogów szkolnych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, świetlic szkolnych i innych placówek oświatowych - umiejętności wychowawczych i psychoedukacji, - tworzenia i realizacji programów: edukacyjnych, specjalnych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wczesnej interwencji, - terapii pedagogicznej, - profilaktyki i działań naprawczych, - pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, - wychowania prorodzinnego i prozdrowotnego, - edukacji elementarnej (przedszkolnej i wczesnoszkolnej). Pracownia specjalizuje się w obszarach: psychoedukacji i wychowania, kształcenia specjalnego i pomocy psychopedagogicznej, edukacji prorodzinnej i prozdrowotnej, edukacji elementarnej (przedszkolnej i wczesnoszkolnej), wychowania fizycznego oraz edukacji dla bezpieczeństwa. Pracownia realizuje również systemowe wspomaganie szkół i placówek oraz organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, a także upowszechnianie przykładów dobrej praktyki. 10

14 Informacja o Ośrodku W P r a c o w n i d z i a ł a j ą z e s p o ł y s p e c j a l i s t y c z n e ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO I POMOCY PSYCHOPEDAGOGICZNEJ koordynator mgr Barbara Basińska konsultant ds. kształcenia specjalnego i edukacji psychospołecznej oraz terapii pedagogicznej mgr Lidia Pyżyńska doradca metodyczny ds. pomocy psychologicznej i pedagogicznej ZESPÓŁ EDUKACJI PRORODZINNEJ I PROZDROWOTNEJ koordynator mgr Jadwiga Krzewska- Gordzijewska konsultant ds. wychowania prorodzinnego i prozdrowotnego dr Piotr Wójciak konsultant ds. wychowania fizycznego i bezpieczeństwa w szkole ZESPÓŁ EDUKACJI ELEMENTARNEJ koordynator mgr Agata Muńko konsultant ds. wychowania i edukacji elementarnej mgr Danuta Turłaj konsultant ds. wychowania przedszkolnego mgr Anna Jańczak doradca metodyczny ds. edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego 11

15 Informacja o Ośrodku Pracownia Doskonalenia Metodycznego pok. 12 (I piętro) pok. 22 (II piętro) pok. 21 (II piętro) S ied z iba d o r a d c ó w : pok. 01 i 020 (niski parter) ,-20 K i e r o w n i k P r a c o w n i mgr Małgorzata Jach konsultant ds. diagnoz dydaktycznych i doskonalenia metodycznego Pracownia organizuje i prowadzi doskonalenie zawodowe i doradztwo metodyczne dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących oraz przedmiotów zawodowych wszystkich typów szkół w zakresie: wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz zmian wprowadzanych w systemie oświaty, wymagań stawianych wobec szkół i placówek przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny, realizacji podstawy programowej, w tym opracowywania i modyfikowania programów nauczania, diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania, analizowania wyników sprawdzianu i egzaminów, w tym wskaźników EWD, oraz ich wykorzystania w celu doskonalenia pracy nauczycieli. Pracownia wspiera nauczycieli również w: pracy z uczniem zdolnym, rozwijaniu szkolnego ruchu artystycznego, m.in. poprzez organizowanie konkursów oraz prezentowanie dorobku artystycznego dzieci i młodzieży, kształtowaniu postaw obywatelskich i społecznych, edukacji o prawach człowieka, edukacji regionalnej, przeciwdziałaniu dyskryminacji, kształtowaniu uczniowskich kompetencji międzykulturowych. 12

16 Informacja o Ośrodku W P r a c o w n i d z i a ł a j ą z e s p o ł y s p e c j a l i s t y c z n e ZESPÓŁ HUMANISTYCZNY S i e d z i b a Z e s p o ł u : pok D o r a d c y : pok. 020 (niski parter) koordynator mgr Małgorzata Tyszkiewicz konsultant ds. edukacji humanistycznej mgr Beata Gizińska-Gigoła doradcy metodyczni ds. j. polskiego mgr Małgorzata Niewiadomska mgr Jerzy Dutkiewicz doradcy metodyczni ds. historii mgr Jolanta Stępkowska i wiedzy o społeczeństwie

17 Informacja o Ośrodku ZESPÓŁ EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ I OBYWATELSKIEJ S i e d z i b a Z e s p o ł u : pok koordynator mgr Dorota Dąbrowska konsultant ds. rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich mgr Barbara Bednarek konsultant ds. edukacji artystycznej (w r.szk. 2014/2015 korzysta z rocznego urlopu dla poratowania zdrowia) ZESPÓŁ JĘZYKÓW OBCYCH S i e d z i b a Z e s p o ł u : pok koordynator mgr Mirosław Kwiatkowski konsultant ds. języka angielskiego i edukacji europejskiej dr Urszula Polańska doradca metodyczny ds. języka angielskiego dr Renata Nadobnik konsultant ds. języka niemieckiego mgr Halina Uchto konsultant ds. języka rosyjskiego oraz konkursów i olimpiad szkolnych mgr Małgorzata Wiczkowska konsultant ds. wspomagania metodycznego szkół (prowadzi również doradztwo metodyczne w zakresie języka francuskiego, włoskiego i łaciny) ZESPÓŁ MATEMATYCZNY S i e d z i b a Z e s p o ł u : pok. 020 (niski parter) koordynator mgr Iwona Jankowska doradca metodyczny ds. edukacji matematycznej w gimnazjach mgr Krystyna Kudlińska doradca metodyczny ds. edukacji matematycznej w szkołach podstawowych mgr Dorota Tomczak doradca metodyczny ds. matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych 14

18 Informacja o Ośrodku ZESPÓŁ PRZYRODNICZY S i e d z i b a Z e s p o ł u : pok D o r a d c y : pok. 020 (niski parter) koordynator mgr inż. Małgorzata Lech konsultant ds. edukacji przyrodniczej (prowadzi również doradztwo metodyczne w zakresie chemii) mgr Zbigniew Łuczka konsultant ds. edukacji przyrodniczej, diagnoz dydaktycznych i oceniania (prowadzi również doradztwo metodyczne w zakresie fizyki i astronomii) mgr Beata Kujawa doradca metodyczny ds. przyrody w szkołach podstawowych mgr Aleksandra Duszka-Sondej doradca metodyczny ds. biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych ZESPÓŁ EDUKACJI ZAWODOWEJ S i e d z i b a Z e s p o ł u : pok D o r a d c a : pok. 01 (niski parter) koordynator mgr inż. Grażyna Lindner-Cegieła konsultant ds. edukacji zawodowej mgr inż. Iwona Surdacka doradca metodyczny ds. edukacji zawodowej 15

19 Informacja o Bibliotece Pedagogicznej Biblioteka Pedagogiczna Gorzów Wlkp., ul. Łokietka 20a K i e r o w n i k B i b l i o t e k i mgr Barbara Tymszan Dział Udostępniania Zbiorów Dział Informacji i Doradztwa , -38 Czytelnia Multimedialna kierownik: mgr Krystyna Krzywak Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów , -41 kierownik: mgr Alicja Kubaczka Biblioteka jest c z y n n a: poniedziałki piątki: ; soboty: Filia Biblioteki Pedagogicznej w Sulęcinie ul. E. Plater kierownik: mgr Arletta Plamowska czynna: poniedziałki piątki: ; soboty:

20 Informacja o Ośrodku Biuro Obsługi Szkoleń 17

21 Zespół doradców metodycznych W roku szkolnym 2014/2015 doradztwo metodyczne prowadzą nw. doradcy: J Ę Z Y K P O L S K I 1. mgr Beata Gizińska-Gigoła doradca ds. języka polskiego w szkołach podstawowych miejsce pensum: SP nr 10 w Gorzowie Wlkp. ul. Towarowa 21, tel mgr Małgorzata Niewiadomska miejsce pensum: doradca ds. języka polskiego w szkołach ponadgimnazjalnych I LO w Gorzowie Wlkp., ul. Puszkina 31, tel H I S T O R I A * W I E D Z A O S P O Ł E C Z E Ń S T W I E 3. mgr Jolanta Stępkowska doradca ds. historii i wiedzy o społeczeństwie w szkołach podstawowych i gimnazjach miejsce pensum: Gimnazjum nr 9 w Gorzowie Wlkp., ul. Zamenhofa 2A, tel mgr Jerzy Dutkiewicz doradca ds. historii i wiedzy o społeczeństwie w szkołach ponadgimnazjalnych miejsce pensum: ZS Ekonomicznych w Gorzowie Wlkp. ul. 30 Stycznia 29, tel J Ę Z Y K A N G I E L S K I 5. dr Urszula Polańska doradca ds. języka angielskiego miejsce pensum: II LO w Gorzowie Wlkp. ul. Przemysłowa 22, tel P R Z E D M I O T Y P R Z Y R O D N I C Z E 6. mgr Beata Kujawa miejsce pensum: 7. mgr Aleksandra Duszka- Sondej miejsce pensum: doradca ds. przyrody w szkołach podstawowych SP nr 20 w ZS nr 20 w Gorzowie Wlkp. ul. Szarych Szeregów 7, tel doradca ds. biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Gimnazjum nr 7 w Gorzowie Wlkp. ul. Estkowskiego 3, tel

22 Zespół doradców metodycznych M A T E M A T Y K A 8. mgr Krystyna Kudlińska doradca ds. matematyki w szkołach podstawowych miejsce pensum: SP nr 15 w Gorzowie Wlkp. ul. Kotsisa 1, tel mgr inż. Iwona Jankowska doradca ds. matematyki w gimnazjach miejsce pensum: ZS Sportowych w Gorzowie Wlkp., ul. Stanisławskiego 2, tel mgr Dorota Tomczak doradca ds. matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych miejsce pensum: II LO w Gorzowie Wlkp. ul. Przemysłowa 22, tel E D U K A C J A Z A W O D O W A 11. mgr inż. Iwona Surdacka doradca ds. edukacji zawodowej miejsce pensum: ZS Ogrodniczych w Gorzowie Wlkp. ul. Poznańska 23, tel E D U K A C J A W C Z E S N O S Z K O L N A 12. mgr Anna Jańczak doradca ds. edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego miejsce pensum: SP nr 6 w ZS nr 6 w Gorzowie Wlkp. ul. Gwiaździsta 14, tel P O M O C P S Y C H O L O G I C Z N O - P E D A G O G I C Z N A 13. mgr Lidia Pyżyńska doradca ds. pomocy psychologiczno- -pedagogicznej miejsce pensum: Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp. ul. Czereśniowa 4i, tel

23 Zespół doradców metodycznych 20 Doradztwo metodyczne prowadzą również nw. konsultanci w zakresie: chemii mgr inż. Małgorzata Lech konsultant ds. edukacji przyrodniczej Pracownia Doskonalenia Metodycznego tel fizyki i astronomii mgr Zbigniew Łuczka konsultant ds. edukacji przyrodniczej, diagnoz dydaktycznych i oceniania Pracownia Doskonalenia Metodycznego tel geografii mgr Roman Sondej konsultant ds. zarządzania oświatą Pracownia Zarządzania Oświatą tel edukacji plastycznej mgr Dariusz Sapkowski konsultant ds. zastosowań grafiki komputerowej i technik multimedialnych w edukacji Pracownia Technologii Informacyjnych tel języka francuskiego, włoskiego i łaciny mgr Małgorzata Wiczkowska konsultant ds. wspomagania metodycznego szkół Pracownia Doskonalenia Metodycznego tel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa dr Piotr Wójciak konsultant ds. wychowania fizycznego i bezpieczeństwa w szkole Pracownia Psychoedukacji i Wychowania tel Doradcy pełnią dyżury w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym i szkołach macierzystych w terminach uzgodnionych z nauczycielami poszczególnych przedmiotów (specjalności). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ośrodka: w zakładce Serwisy doradców Na podstawie porozumień Ośrodek prowadzi działalność w powiatowych Punktach Konsultacyjno-Doradczych: w Sulęcinie (Filia BP, ul. Emilii Plater 3, tel ) w Strzelcach Krajeńskich (Starostwo Powiatowe, ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, tel )

24 OFERTA SZKOLEŃ Granty edukacyjne... s Kursy kwalifikacyjne... s Kursy nadające uprawnienia... s Wspomaganie szkół: Projekty wspomagania szkół... s Szkolenia rad pedagogicznych... s Szkolenia w szkole... s Kursy doskonalące, warsztaty, seminaria... s

25

26 granty edukacyjne Numer projektu G-1/1/ PDM-1 G-2/3/ PZ-1 G-3/5/ PW-1 G-4/7/ PDM-2 G-5/9/ PDM-3 G-6/11/ PDM-4 G-7/15/ PW-2 G-8/17/ PW-3 G-9/19/ PW-4 G-10/20/ PW-5 G-11/22/ PZ-2 G-12/24/ PW-6 G-13/25/ PW-7 G-14/26/ PW-8 G-15/27/ PDM-5 G-16/29/ PDM-6 GRANTY EDUKACYJNE 2014/2015 TYTUŁ SZKOLENIA Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim przez nauczycieli wychowania przedszkolnego kierownik szkolenia: Mirosław Kwiatkowski Budowanie strategii współpracy z rodzicami kierownik szkolenia: Dorota Janiszewska Dostosowanie edukacji do indywidualnych możliwości i potrzeb najmłodszych uczniów kierownik szkolenia: Anna Jańczak Współpraca międzyprzedmiotowa nauczycieli w organizacji procesu edukacyjnego w oddziale szkolnym kierownik szkolenia: Małgorzata Lech Praktyczne wykorzystanie EWD do doskonalenia procesu edukacyjnego kierownik szkolenia: Zbigniew Łuczka Nowoczesne metody motywowania uczniów kierownik szkolenia: Małgorzata Wiczkowska Nowa rola i zadania pedagoga szkolnego w organizacji i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej kierownik szkolenia: Danuta Turłaj Funkcje i zadania nauczyciela-wychowawcy w organizacji i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej kierownik szkolenia: Barbara Basińska Racjonalne planowanie i efektywna realizacja zajęć rewalidacyjnych kierownik szkolenia: Barbara Basińska Opinia i orzeczenie poradni psychologicznopedagogicznej znam, wnioskuję, działam kierownik szkolenia: Lidia Pyżyńska Zalecenia wynikające z orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej a dostosowywanie wymagań edukacyjnych kierownik szkolenia: Elżbieta Rostkowska Metodyka pracy z dzieckiem uczniem edukacji wczesnoszkolnej na zajęciach wychowania fizycznego kierownik szkolenia: Piotr Wójciak Metodyka pracy z dzieckiem uczniem edukacji wczesnoszkolnej na zajęciach edukacji komputerowej kierownik szkolenia: Agata Muńko Metodyka pracy z dzieckiem uczniem edukacji wczesnoszkolnej na zajęciach religii kierownik szkolenia: Jadwiga Krzewska-Gordzijewska Wspomaganie kariery edukacyjnozawodowej ucznia gimnazjum kierownik szkolenia: Iwona Surdacka Wspomaganie kariery edukacyjnozawodowej ucznia szkoły ponadgimnazjalnej kierownik szkolenia: Iwona Surdacka Uczestnicy nauczyciele wychowania przedszkolnego nauczyciele różnych typów szkół i placówek nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej nauczyciele różnych typów szkół i placówek I GRUPA nauczyciele kl. IV-VI SP II GRUPA nauczyciele G III GRUPA nauczyciele SPG dyrektorzy i nauczyciele różnych typów szkół i placówek 2 grupy dyrektorzy 2 grupy nauczyciele nauczyciele różnych typów szkół i placówek I GRUPA nauczyciele kl. I-III SP II GRUPA nauczyciele kl. IV-VI SP III GRUPA nauczyciele G IV GRUPA nauczyciele SPG pedagodzy różnych typów szkół i placówek nauczyciele różnych typów szkół i placówek dyrektorzy, wychowawcy, nauczyciele różnych typów szkół i placówek I grupa zajęcia w WOM-ie w Gorzowie W. II grupa zajęcia w ODN-ie w Zielonej G. pracownicy pedagogiczni poradni psychologicznopedagogicznych, pedagodzy szkolni, nauczyciele różnych typów szkół i placówek dyrektorzy szkół i poradni psychologicznopedagogicznych nauczyciele zajęć wychowania fizycznego I grupa zajęcia w WOM-ie w Gorzowie W. II grupa zajęcia w ODN-ie w Zielonej G. nauczyciele zajęć edukacyjnych informatyka I grupa zajęcia w WOM-ie w Gorzowie W. II grupa zajęcia w ODN-ie w Zielonej G. nauczyciele zajęć edukacyjnych religia I grupa zajęcia w WOM-ie w Gorzowie W. II grupa zajęcia w ODN-ie w Zielonej G. szkolni doradcy zawodowi i nauczyciele wyznaczeni do realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego gimnazjum szkolni doradcy zawodowi i nauczyciele wyznaczeni do realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Liczba godzin/miejsc 30 h/30 (2 grupy) 20 h/45 (3 grupy) 20 h/30 (2 grupy) 12 h/45 (3 grupy) 8 h/60 (4 grupy) 16 h/60 (4 grupy) 8 h/30 (2 grupy) 8 h/60 (4 grupy) 8 h/40 (2 grupy) 8 h/60 (4 grupy) 16 h/30 (2 grupy) 16 h/30 (2 grupy) 16 h/30 (2 grupy) 16 h/30 (2 grupy) 16 h/30 (2 grupy) 16 h/30 (2 grupy) 23

27 granty edukacyjne G-17/31/ PW-9 G-18/33/ PDM-7 G-19/35/ PDM-8 G-20/37/ PDM-9 G-21/39/ PZ-3 G-22/41/ PDM-10 G-23/43/ PDM-11 G-24/45/ PTI-1 G-25/47/ PTI-2 G-26/49/ PTI-3 G-27/51/ PTI-4 G-28/53/ PTI-5 G-29/55/ PZ-4 G-30/57/ PDM-12 G-31/58/ PDM SP G SPG Wychowanie do kulturalnej rywalizacji sportowej i kulturalnego kibicowania kierownik szkolenia: Piotr Wójciak Metodyka pracy z uczniem młodszym na drugim etapie edukacyjnym kierownik szkolenia: Beata Kujawa Jak kształtować umiejętności kluczowe uczniów w kształceniu zawodowym kierownik szkolenia: Grażyna Lindner-Cegieła Planowanie i realizacja edukacji regionalnej kierownik szkolenia: Dorota Dąbrowska Kwalifikacje i zatrudnianie nauczycieli w szkole lub placówce oświatowej kierownik szkolenia: Roman Sondej Teatr w edukacji przedszkolnej i szkolnej kierownik szkolenia: Barbara Bednarek Nowe perspektywy współpracy międzynarodowej szkół program Erasmus+ kierownik szkolenia: Mirosław Kwiatkowski Stosowanie technologii informacyjnej w pracy dyrektora szkoły/placówki kierownik szkolenia: Emil Błaszkowski Multimedialne narzędzia cyfrowe pomocą w dydaktyce przedmiotowej kierownik szkolenia: Łukasz Lemieszewski Stosowanie technologii informacyjnej w pracy nauczyciela Excel 2010 poziom podstawowy kierownik szkolenia: Mariusz Walak Stosowanie technologii informacyjnej w pracy nauczyciela PowerPoint 2010 poziom podstawowy i zaawansowany kierownik szkolenia: Dariusz Sapkowski Stosowanie technologii informacyjnej Word 2010 poziom zaawansowany kierownik szkolenia: Emil Błaszkowski Jak zarządzać szkołą aby sześciolatek odniósł sukces? kierownik szkolenia: Leszek Weichert Innowacje pedagogiczne i eksperymenty jako nowatorskie rozwiązania w procesie nauczania kierownik szkolenia: Małgorzata Jach Innowacje pedagogiczne i eksperymenty jako nowatorskie rozwiązania w procesie nauczania kierownik szkolenia: Małgorzata Jach SZKOŁY PODTAWOWE GIMNAZJA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE nauczyciele różnych typów szkół i placówek I GRUPA nauczyciele kl. I-III SP II GRUPA nauczyciele kl. IV-VI SP III GRUPA nauczyciele G IV GRUPA nauczyciele SPG nauczyciele klas IV-VI szkoły podstawowej nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych nauczyciele różnych typów szkół i placówek dyrektorzy różnych typów szkół i placówek oświatowych nauczyciele różnych typów szkół i placówek dyrektorzy, nauczyciele koordynatorzy współpracy międzynarodowej, nauczyciele języków obcych, nauczyciele różnych typów szkół i placówek dyrektorzy różnych typów szkół i placówek oświatowych nauczyciele różnych typów szkół i placówek nauczyciele różnych typów szkół i placówek nauczyciele różnych typów szkół/placówek, pracownicy poradni psychologicznopedagogicznych nauczyciele różnych typów szkół/placówek, pracownicy poradni psychologicznopedagogicznych dyrektorzy różnych typów szkół i placówek oświatowych dyrektorzy różnych typów szkół i placówek oświatowych nauczyciele różnych typów szkół i placówek oświatowych 12 h/60 (4 grupy) 16 h/30 (2 grupy) 12 h/30 (2 grupy) 12 h/30 (2 grupy) 12 h/30 (2 grupy) 12 h/30 (2 grupy) 6 h/30 (2 grupy) 12 h/30 (2 grupy) 12 h/30 (2 grupy) 12 h/30 (2 grupy) 12 h/30 (2 grupy) 12 h/30 (2 grupy) 12 h/30 (2 grupy) 6 h/15 (1 grupa) 16 h/15 (1 grupa) Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli i dyrektorów szkół/placówek z woj. lubuskiego do udziału w szkoleniach finansowanych ze środków Lubuskiego Kuratora Oświaty. Szkolenia uruchamiane będą od początku września 2014 r. po skompletowaniu grupy. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną. Formularz dostępny na stronie internetowej w zakładce Oferta szkoleń. (Uwaga! Szkolenia w grupie II grantów: G-9, G-12, G-13 i G-14 realizowane będą w siedzibie ODN-u w Zielonej Górze, natomiast zgłoszenia należy składać pod adresem w zakładce Oferta szkoleń ).

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na WRZESIEŃ 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na WRZESIEŃ 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele organów prowadzących

Bardziej szczegółowo

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku O D N środek oskonalenia auczycieli w Słupsku Status Publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli Organ prowadzący Samorząd Województwa Pomorskiego Nadzór pedagogiczny Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.36.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 marca 2015 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na PAŹDZIERNIK 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na PAŹDZIERNIK 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na LISTOPAD 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na LISTOPAD 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

Z poważaniem. Dariusz Magacz. Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski, 11.09.2013

Z poważaniem. Dariusz Magacz. Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski, 11.09.2013 Zmiana. Dodaje otuchy, ma moc uzdrawiającą, ożywia, zaskakuje, otwiera nowe możliwości, przynosi świeże doświadczenie Z całą pewnością jest warta ryzyka. Leo Buscaglia Nowe formy doskonalenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.35.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 marca 2016 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r.

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. OFERTY DOSKONALENIA NA ROK 2015/2016 W PRZYGOTOWANIU OFERTY UWZGLĘDNILIŚMY KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA DIAGNOZĘ

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r. RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.) Zarządzeniem Nr 41/2011 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010

SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010 SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010 Realizowano 5 programów priorytetowych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli Programy priorytetowe L. form doskonalenia Liczba uczestników

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na GRUDZIEŃ 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na GRUDZIEŃ 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008. Rozstrzygnięcie

Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008. Rozstrzygnięcie Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008 Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na organizację szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli województwa lubelskiego w

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

Zaangażowane środki a) osobowe b) materialne. środki finansowe. Środki własne szkoły oraz pozyskane środki z EFS ok. 320 tyś. zł.

Zaangażowane środki a) osobowe b) materialne. środki finansowe. Środki własne szkoły oraz pozyskane środki z EFS ok. 320 tyś. zł. Kuratorium Oświaty w Opolu Przykład dobrej praktyki Nazwa szkoły / placówki Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Zębowicach Dyrektor szkoły / placówki Koordynator DP Adres mgr Małgorzata Stelmach mgr Iwona Grabowska

Bardziej szczegółowo

Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół

Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół Zmiany w prawie oświatowym dotyczące funkcjonowania placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych i poradni

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na sierpień i WRZESIEŃ 2015 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na sierpień i WRZESIEŃ 2015 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na MARZEC 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na MARZEC 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-031 ZIELONA GÓRA, ul.chopina 15A, tel. 68-328 64 28 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl ; www.cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: Magdalena Anna Płatonow Zajmowane stanowisko: nauczyciel bibliotekarz Miejsce pracy: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń: Styczeń 2010 r.

Harmonogram szkoleń: Styczeń 2010 r. Termin 07.01.2010 r. 08.01.2010 r. 09.01.2010 r. -15 00 09.01.2010 r. 10.01.2010 r. LUBELSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Oddział tel/fax 083 343-42-60, konsultanci 083-342-50-90, organizacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Lp. Nazwa kursu Zleceniodawca Ilość słuchaczy Ilość kursów Kursy 822 21 1. Kursy modułowe informatyczne nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Społecznych w Lubinie

Regulamin Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Społecznych w Lubinie Regulamin Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Społecznych w Lubinie 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm. 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów Wojewódzkie Zadania Edukacyjne Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów L.p. Tematyka Adresaci 1. Działania szkoły na rzecz poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 201/2015 DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 2013r.

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 2013r. MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KRAKOWIE Imię i nazwisko: Halina Schab INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 0r. Przedmiot doradztwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r.

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r. RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r.) Zarządzeniem Nr 36/2012 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie:

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 3. Wspomaganie 3.1. Organizacja i realizacja wspomagania 3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 1) Przygotowywania i podawania do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016. 2. Plan nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 OPRACOWANY W OPARCIU O: Priorytetowe zadania nadzoru pedagogicznego,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Zespół Doradców Metodycznych przy PCEiPP w Miliczu

Szanowni Państwo! Zespół Doradców Metodycznych przy PCEiPP w Miliczu Szanowni Państwo! W nowym roku szkolnym zapraszamy do współpracy z Zespołem Doradców Metodycznych działających przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym i Psychologiczno Pedagogicznym w. Przedstawiamy nasze

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Podstawa prawna: 25 Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (poz.1270) 1) Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 LP. OBSZAR ZADANIE ODPOWIEDZIALNY TERMIN UWAGI I Nadzór pedagogiczny dyrektora sprawowanie nadzoru

Bardziej szczegółowo

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe:

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ON.0050.3245.2014. MZO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 marca 2014r. PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU BUDŻETOWYM 2014 ORAZ USTALENIA MAKSYMALNEJ

Bardziej szczegółowo

Zadania Zespołu Wychowawczego

Zadania Zespołu Wychowawczego Zał. Nr 2 do Regulaminu Zespołów Nauczycielskich Zadania Zespołu Wychowawczego 1. Opracowywanie szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki na podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Wspomaganie pracy szkoły we współpracy z biblioteką szkolną. Falenty, 8 10 września 2014 r

Spotkanie informacyjne Wspomaganie pracy szkoły we współpracy z biblioteką szkolną. Falenty, 8 10 września 2014 r Spotkanie informacyjne Wspomaganie pracy szkoły we współpracy z biblioteką szkolną Falenty, 8 10 września 2014 r Uczestnicy spotkania dyrektorzy, kierownicy filii i pracownicy bibliotek pedagogicznych,

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego rok szkolny 2016 / 2017

Plan nadzoru pedagogicznego rok szkolny 2016 / 2017 Plan nadzoru pedagogicznego rok 2016 / 2017 Zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną 14 września 2016 r. Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 7 im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bydgoszczy Data obowiązywania:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 STANDARDY: I. Organizacja pracy dydaktycznej nowoczesnej szkoły. II. Efektywne zarządzanie nowoczesną szkołą. III. Praca dydaktyczna. IV. Działania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012 Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie w roku szkolnym 2011/2012 I. Opracowany w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonalenia PCG

Centrum Doskonalenia PCG Ścieżki rozwoju dla kadr systemu oświaty Wierzymy, że o sukcesie najlepszych placówek oświatowych decydują ich liderzy, którzy podejmują skuteczne decyzje organizacyjne i finansowe, budują potencjał swoich

Bardziej szczegółowo

Kliknij, żeby dodać tytuł

Kliknij, żeby dodać tytuł Departament Funduszy Strukturalnych Kliknij, żeby dodać tytuł Edukacja w perspektywie finansowej 2014-2020 Plan prezentacji 1. Środki przewidziane na edukację w latach 2014-2020 w ramach EFS 2. Edukacja

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Zespół Doradców Metodycznych przy PCEiPP w Miliczu

Szanowni Państwo! Zespół Doradców Metodycznych przy PCEiPP w Miliczu Szanowni Państwo! Przedstawiamy ofertę form doskonalących na najbliższe miesiące (marzec/kwiecień). Zachęcamy równocześnie do korzystania z propozycji naszego zespołu, zarówno tych prowadzonych przez nas,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń: IV-VI 2016 r. Wychowanie przedszkolne, Edukacja wczesnoszkolna

Harmonogram szkoleń: IV-VI 2016 r. Wychowanie przedszkolne, Edukacja wczesnoszkolna Oddział tel/fax 83 33-2-60, konsultanci 83-32-50-90, organizacja ów 83-32-50-91, www.lscdn.pl; bialapodlaska@lscdn.pl Harmonogram szkoleń: IV-VI 2016 r. Wychowanie przedszkolne, Edukacja wczesnoszkolna

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) 2. Ustawa z 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Jakie formy doskonalenia najbardziej spełnią Pana/-i oczekiwania? szkolenie rady pedagogicznej 26 32.10%

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na WRZESIEŃ 2013 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na WRZESIEŃ 2013 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-031 ZIELONA GÓRA, ul.chopina 15A, tel. 68-328 64 28 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl ; www.cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Udział ODN w Poznaniu w projekcie w projekcie Ośrodek zapewniał: 1. Programy szkoleń w ramach planowanej

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE (miasto i gmina Syców, miasto i gmina Międzybórz, gmina Dziadowa Kłoda) Przedszkola A) Na terenie

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY

STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY Załącznik do Uchwały Nr 383/LII/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2009 r. STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY 1. Samorządowy Ośrodek Doradztwa

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej Załącznik nr 1 Procedura organizacji i zakres zadań zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY EUROPEJSKIE:

PROJEKTY EUROPEJSKIE: PROJEKTY EUROPEJSKIE: KLUCZ DO UCZENIA Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu PRIORYTET 9.4 KLUCZ DO UCZENIA Projekt systemowy na lata 2010-2011 Priorytet 9.4 LIDER PROJEKTU: Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zorganizowanie oraz przeprowadzenie kursów doskonalących i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli z terenu województwa opolskiego w ramach Grantów Edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Plan doskonalenia zawodowego na lata 2013-2018 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH. Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich. Rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH. Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich. Rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich Rok szkolny 2015/2016 I. Zespół nauczycieli językόw obcych składa się z następujących osób: - Tomasz Kretek nauczyciel

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015.

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015. CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Lublin 2015 Strona1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013)

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013) ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie (rok szkolny 2012/2013) PLAN OPRACOWANO W OPARCIU O: Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016 OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016 Szanowni Państwo, w związku licznie zgłaszanymi uwagami oraz prośbami ze strony nauczycieli przesyłamy uzupełniającą

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI A Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. IA/1. Prawa dziecka. Nauczyciele przedszkoli. Cel: - Nauczyciel doskonali swoje umiejętności niezbędne w podmiotowym traktowaniu

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania bibliotek pedagogicznych w świetle zmienionych zapisów prawa oświatowego

Rola i zadania bibliotek pedagogicznych w świetle zmienionych zapisów prawa oświatowego Rola i zadania bibliotek pedagogicznych w świetle zmienionych zapisów prawa oświatowego Biblioteki pedagogiczne jako jeden z elementów systemu wspomagania szkół Kontekst zmian 1. Nowa koncepcja wspomagania

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W skład Zespołu matematyczno działającego przy Zespole Szkół w Pietrowicach Wielkich wchodzą nauczyciele matematyki: Urszula Cieśla, Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak

mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak Poradnie od zawsze wychodziły naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego wpierając: dziecko rodzica nauczyciela Pakiet poradniany w roku 2010 Potrzeba pełnej optymalizacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W GOWOROWIE

PROCEDURY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W GOWOROWIE PROCEDURY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W GOWOROWIE 1 W dniu 30 sierpnia 2011 r. zespół zadaniowy do spraw wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH dr Anna Andrzejewska Dotyczą one głównie nowych wyzwań edukacyjnych i zagrożeń głównie uczniów (dzieci, młodzieży) treściami mediów cyfrowych oraz interaktywnych technologii

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy

S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o : 1) ustawie należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania. Małgorzata Spendel ROME Metis

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania. Małgorzata Spendel ROME Metis Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania Małgorzata Spendel ROME Metis 1 Nowe regulacje prawne - rozporządzenia w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na MARZEC 2015 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na MARZEC 2015 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO luty - czerwiec 2012

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO luty - czerwiec 2012 MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KRAKOWIE Imię i nazwisko: Halina Schab INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO luty - czerwiec 2012 Przedmiot doradztwa /

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.10.2010 r. Cele WDN główny Wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM PRO BONO Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kielce, ul. Sienkiewicza 60A/7 I N F O R M A T O R O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2010/11 Szanowni Państwo Jesteśmy niepubliczną placówką

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie kreatywności i autonomii ucznia

Rozwijanie kreatywności i autonomii ucznia Językii obce REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Kurs doskonalący Nauczyciele języka angielskiego Strony internetowe, portale społecznościowe oraz gry komputerowe jako narzędzia dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) Dz.U.2013.199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak Cel wystąpienia: Omówienie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/1092/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/1092/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/1092/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa

Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa Europejski wymiar edukacji rola dyrektora szkoły w realizacji międzynarodowych projektów współpracy szkół Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa Warszawa, 5 listopada 2010 r. Iwona Moczydłowska,

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak Wrocław, 19. 09. 2003 r. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Katarzyny Rzeźniczak nauczyciela mianowanego Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego okres stażu 01.09.2003r.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Skład zespołu: Przewodniczący: Renata Zarzycka-Masłowska Członkowie:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE Załącznik do zarządzenia nr... Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w XXI LO im. B. Prusa w Łodzi

Procedura organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w XXI LO im. B. Prusa w Łodzi Procedura organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w XXI LO im. B. Prusa w Łodzi Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LUBLINIE na rok szkolny 2014/2015

PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LUBLINIE na rok szkolny 2014/2015 PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LUBLINIE na Załącznik do Uchwały Nr XLVI/405/2014 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 20 sierpnia 2014 r. sporządzony na podstawie: Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo