Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne"

Transkrypt

1 Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne The Role of Informatics in Economic and Social Sciences Innovations and Interdisciplinary Implications redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2014

2 Publikacja wydrukowana została zgodnie z materiałem dostarczonym przez Autorów. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść, formę i styl artykułów. Komitet Naukowy prof. dr hab. Krzysztof Grysa prof. zw. dr hab. Tadeusz Grabiński Redaktor Naczelny dr Zbigniew E. Zieliński Recenzenci prof. zw. dr hab. Tadeusz Grabiński prof. dr hab. Krzysztof Grysa dr Grzegorz Wilk Jakubowski dr Zbigniew E. Zieliński dr Danuta Mokrosińska dr inż. Paweł Morawiecki dr Anita Szyguła dr Lech Hyb Redakcja Skład i tłumaczenie mgr inż. Jarosław Kościelecki Redakcja językowa mgr Katarzyna Baziuk Skład mgr inż. Artur Janus Projekt okładki mgr Piotr Sidor Wydawca publikacji Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach Projekt PITWIN Portal innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce ul. Peryferyjna Kielce Copyright by Wyższa Szkoła Handlowa, Kielce 2014 ISSN X Nakład 100 egz. Pismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (4 pkt). Artykuły podlegają recenzji. Publikacja jest dostępna w wersji elektronicznej dla osób, które zarejestrują się na stronie internetowej portalu

3 Spis treści Wstęp... 5 Introduction... 6 Część I Technologie informacyjne E learning 1. dr inż. Marlena Plebańska Platformy e learningowe zaawansowane możliwości wdrożenia mgr Olga Łodyga Platforma ŁAP jako narzędzie wspomagające kształcenie ustawiczne dr Zbigniew Zieliński Blended learning w opinii studentów dr inż. Zdzisław Sroczyński Interakcja człowiek komputer w systemach e learningu dostępnych dla osób niepełnosprawnych wzrokowo mgr Malwina Popiołek, mgr Sandra Gwóźdź Internetyzacja edukacji na przykładzie serwisu YouTube Nowe technologie informacyjne 6. mgr Piotr Ziuziański Kokpit menedżerski jako efektywne narzędzie do wizualizacji danych w organizacji dr inż. Szczepan Paszkiel Analiza zmian sygnału EEG za pomocą urządzenia MindWave Mobile dr inż. Szczepan Paszkiel Laplace filters and Blind Signal Separation for use in the Brain Computer Interfaces dr Monika Gajdkowska Rozwój i obszary zastosowań e gospodarki w Polsce Część II Ekonomia i nauki społeczne Ekonomia 10. mgr Anna Misztal, mgr Piotr Misztal Telepraca elastyczna forma zatrudnienia jako odpowiedź na wyzwania współczesnego rynku pracy mgr Anna Misztal, mgr Piotr Misztal Podatkowa grupa kapitałowa jako jedna z form optymalizacji zobowiązania finansowego Karolina Czerwińska Konstrukcja podatku od towarów i usług w kontekście odpłatnej dostawy towarów Zarządzanie 13. dr Barbara Kusto Zarządzanie finansami lokalnymi w gminach województwa świętokrzyskiego w latach Nauki społeczne 14. mgr Krzysztof Kucharski Terroryzm a Media, Cyberterroryzm jako instrument stosowany w destrukcji politycznej i gospodarczej państwa mgr Katarzyna Taraba Rola globalizacji we współczesnym świecie oraz jej skutki analiza aspektów dodatnich i ujemnych mgr Sandra Gwóźdź, mgr Malwina Popiołek Podziały cyfrowe jako skutek działania technologii informacyjno komunikacyjnych Prawo 17. mgr Klaudia Gawlik Monitorowanie pracownika w miejscu pracy a ochrona prawa do prywatności pracownika

4

5 Wstęp Oddajemy do rąk Państwa pierwszy zeszyt po zakończeniu finansowania projektu PITWIN Portalu Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce, a trzymając się ustalonej numeracji, numer 1/2014, będący kolejną, jedenastą recenzowaną publikacją naukową wydawnictwa Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach. Niniejsza książka pt.: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne zawiera piętnaście artykułów reprezentujących różne dziedziny nauki, a dotyczące zagadnień związanych z zastosowaniem technologii informacyjnych oraz dziedzin ekonomii i nauk społecznych. Opracowania zawarte w niniejszej publikacji dotyczą zarówno problemów metodycznych jak i badawczych. Wydawnictwo to stanowi próbę podsumowania wyników badań przeprowadzonych w ośrodkach naukowych w Polsce. Autorami artykułów są zarówno pracownicy naukowi WSH jak i pracownicy innych uczelni. Redakcja bieżącego Zeszytu Naukowego Portalu Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce ma nadzieję, że każdy z Czytelników, który sięgnie po niniejszą publikację, znajdzie interesujący go artykuł. Życzymy Państwu ciekawej i dobrej lektury. dr Zbigniew E. Zieliński

6 Introduction We present to you the first issue after the completion of the project funding PITWIN Portal of Innovative Knowledge Transfer in Education and holding to fixed numbering, number 1/2014, which is eleventh reviewed scientific publication of Higher School of Commerce in Kielce (WSH). This book entitled: "The role of information technology in economic and social sciences. Innovation and interdisciplinary implications "contains fifteen articles representing various fields of science, and on issues related to the use of information technologies and fields of economics and social sciences. Studies included in this publication relate to both methodological issues and research. This publication is an attempt to summarize the results of research conducted in academic centers in Poland. Authors are both faculty and staff of WSH and other universities. Editors of the publication of PITWIN hopes that each of the readers will find many interesting articles. We wish you an interesting reading. dr. Zbigniew E. Zieliński

7 Część I Technologie informacyjne

8

9 Marlena Plebańska Marlena Plebańska Zaawansowane możliwości wdrożenia platform e learning Streszczenie: Niniejszy artykuł prezentuje zaawansowane możliwości wykorzystania platform e learningowych w przedsiębiorstwach. Prezentuje szeroki kontekst możliwości realizacji wykorzystania platform e learning samodzielnie jak również w połączeniu z innymi narzędziami. Dowodzi, iż platforma e learningowa może być znacznie szerzej wykorzystywana niż system zarządzania szkoleniami oraz rozwojem pracowników. Słowa kluczowe: e learning w przedsiębiorstwach, zastosowanie e learningu, narzędzia e learning 1.Wstęp Platformy e learningowe charakteryzują się dość podobną bazą funkcji, w związku z tym podstawowym pytaniem przy wyborze systemu jest to, w jakim stopniu odpowiada on obecnym i przyszłym potrzebom organizacji. Z platformy e learningowej korzysta jednocześnie wielu użytkowników rozproszonych terytorialnie, o różnych profilach działalności: szeregowi pracownicy, menedżerowie, dział HR, firmy współpracujące itp. Niejednokrotnie użytkowników platform można liczyć w dziesiątkach tysięcy. Zarządzanie tak wielką i tak zróżnicowaną grupą użytkowników stanowi kompleksowy proces. Platformy e learningowe rozwiązują kompleksowo problem zarządzania użytkownikami za pomocą odpowiednio profilowanych grup użytkowników. Profilowanie użytkowników platformy e learningowej jest zależne od kilku czynników, a mianowicie funkcji, jaką spełnia platforma e learningowa i zbudowany na niej system zarządzania wiedzą pracowników, struktury organizacji, funkcji poszczególnych użytkowników platformy e learningowej w organizacji, strategii funkcjonowania zarządzania wiedzą pracowników w danej organizacji. Profile użytkowników wiążą się nie tylko z usystematyzowaniem poszczególnych użytkowników bądź grup użytkowników, ale przede wszystkim z przydzieleniem użytkownikom odpowiednich praw dostępu do platformy e learningowej, czyli prawa użytkowania platformy e learningowej. Najczęściej platformy e learningowe wyposażone są w standardowe profile użytkowników z przydzielonymi grupami standardowych praw dostępu każdego profilu. Administrator platformy e learningowej ma wszelkie możliwości do tworzenia własnych profili użytkowników i przydzielania im odpowiednich uprawnień. Podstawowym serwisem oferowanym przez platformę e learningową jest usługa WWW. Strony dostępne przez przeglądarkę internetową wykorzystywane są zarówno do wielokierunkowego transferu wiedzy, jak i do udostępniania wiedzy administracyjno organizacyjnej. Za poprawne funkcjonowanie serwisu WWW odpowiada specjalnie do tego celu przeznaczony serwer. Kolejnym ważnym narzędziem programowym jest serwer aplikacji. Do jego zadań należy udostępnianie aplikacji (umożliwienie zdalnego ich wykorzystania) oraz udostępnianie środowisk symulacyjnych (komercyjnych oraz tworzonych na potrzeby określonego kursu, np. języka Java, Flash, HTML). Dzięki temu serwerowi możliwe jest również uczestniczenie kursantów w eksperymentach zdalnych. 2. Zawansowane procesy realizowane z użyciem platform e learningowych Kompleksowa obsługa tak zintegrowanych procesów powoduje, iż platformy e learningowe muszą spełniać wiele funkcji niezależnie od poziomu ich wdrożenia. Ogólny schemat podziału funkcji platform e learningowych ilustruje podział ze względu na czynności operacyjne wykonywane w obrębie platformy. Wyjaśnia on procesy zachodzące w obrębie platform e learningowych wykorzystywanych jako systemy zarządzania wiedzą pracowników. 9

10 Zaawansowane możliwości wdrożenia platform e learning Biorąc pod uwagę procesy jakie mogą zachodzić w organizacji przy udziale platform e learning, możemy wyróżnić szereg funkcji jakie realizują platformy e learningowe, do głównych należą: 1. Rekrutacja. 2. Rozwój. 3. Motywowanie. 4. Ocena. 5. Zarządzanie talentami. 6. Zarządzanie zasobami wiedzy 7. Zarządzanie użytkownikami, 8. Zarządzanie płatnościami. 9. Zarządzanie innowacjami. 10. Zarządzanie procesem komutacji 1. Moduł Rekrutacja 1.1 Opracowywanie wewnętrznych ofert rekrutacyjnych oraz ich dystrybucja moduł służący do opracowywania ofert rekrutacyjnych przeznaczonych do dystrybucji wewnątrz organizacji. Wewnętrzne oferty rekrutacyjne tworzone są na platformie e learningowej oraz dystrybuowane za pośrednictwem platformy e learningowej wśród pracowników. Oferty mogą być dystrybuowane przez platformę wśród wszystkich pracowników lub wśród wybranych grup pracowników. Wewnętrzne oferty rekrutacyjne tworzone są na podstawie danych pochodzących z systemu oceny kompetencji w których to każde stanowisko opisane jest przez role, role zaś opisane są przez kompetencje określone na indywidualnym poziomie dla każdego stanowiska. W przypadku ofert wewnętrznych dystrybucja ofert rekrutacyjnych przebiega również za pośrednictwem platformy, przez koordynację platformy z modułem pocztowym. Każdy z pracowników otrzymuje na swoją skrzynkę z wiadomością o prowadzonej rekrutacji jak również wykaz szczegółowych wytycznych co do stanowiska na które prowadzona jest rekrutacja. Pracownik zainteresowany udziałem w procesie rekrutacyjnym może również za pośrednictwem platformy zgłosić swój udział w rekrutacji. Często również pierwsze etapy procesu rekrutacyjnego prowadzone są w sieci za pośrednictwem platformy e learning np. podstawowe testy kompetencyjne, testy językowe czy podstawowe zadania rekrutacyjne. 1.2 Opracowywanie zewnętrznych ofert rekrutacyjnych oraz ich dystrybucja moduł służący do opracowywania ofert rekrutacyjnych przeznaczonych do dystrybucji w zewnętrznym środowisku organizacji. Zewnętrzne oferty rekrutacyjne tworzone są na platformie e learningowej oraz dystrybuowane za pośrednictwem platformy e learningowej na rynku zewnętrznym poza przedsiębiorstwem. Zewnętrzne oferty rekrutacyjne podobnie jak wewnętrzne tworzone są na podstawie danych pochodzących z systemu oceny kompetencji w których to każde stanowisko opisane jest przez role, role zaś opisane są przez kompetencje określone na indywidualnym poziomie dla każdego stanowiska. Toteż każda oferta zawiera bardzo dokładny opis stanowiska na które przebiega rekrutacja. W przypadku ofert zewnętrznych dystrybucja ich przebiega również za pośrednictwem platformy, przez koordynację platformy z portalem korporacyjnym, przez który oferta dystrybuowana jest poza organizacją. Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacyjnym mogą za pośrednictwem platformy (która jest dla niech widoczna w postaci strony WWW) zgłosić swój udział w rekrutacji. Podobnie jak w przypadku wewnętrznych ofert rekrutacyjnych pierwsze etapy procesu rekrutacyjnego mogą być prowadzone w sieci za pośrednictwem platformy e learningowej np. podstawowe testy kompetencyjne, testy językowe czy podstawowe zadania rekrutacyjne. 1.3 Ewaluacja procesu rekrutacji moduł przeznaczony do ewaluacji procesu rekrutacji w zakresie: analizy efektywności opracowywania ofert rekrutacyjnych, analizy efektywności dystrybucji ofert rekrutacyjnych, analizy efektywności odpowiedzi na oferty rekrutacyjne, 10

11 Marlena Plebańska analizy efektywności jakości ofert rekrutacyjnych. Analizy we wszystkich wskazanych zakresach prowadzone są na podstawie danych oraz raportów z platformy e learningowej mogą mieć charakter ilościowy lub jakościowy. Kształt analizy uzależniony jest od indywidualnych potrzeb organizacji. Analizy ilościowe przybierają najczęściej formę raportów, natomiast analizy jakościowe to obszerne opisy badające efektywność jakości opracowania ofert w stosunku do kompetencji zrekrutowanych pracowników. 1.4 Archiwizacja historii procesu rekrutacji moduł przeznaczony do archiwizacji wszystkich ofert rekrutacyjnych wewnętrznych oraz zewnętrznych utworzonych oraz rozdystrybuowanych w ramach platformy e learningowej jak również wszelkich operacji (procesów) wykonanych na platformie e learningowej zawierających informacje na temat czasów utworzenia oraz realizacji poszczególnych procesów rekrutacyjnych jak również wyników ewaluacji poszczególnych rekrutacji. Archiwizacja danych zawierających historię procesów rekrutacyjnych może zostać ograniczona czasowo, jak również zakresowo. 2. Moduł Rozwój 2.1 Systematyzacja wiedzy udostępnione na platformie e learningowej materiały dydaktyczne wykorzystywane są wielokrotnie w różny sposób, aby było to możliwe muszą zostać usystematyzowane na platformie e learningowej. Systematyzacja dotyczy zarówno kategoryzacji jak i skatalogowania materiałów dydaktycznych na platformie e learningowej. Platformy edukacyjne pozwalają na tworzenie hierarchicznej struktury katalogów wiedzy na platformie e learningowej jak również personalizację stref użytkowników z podziałem uwzględniającym strukturę organizacji jak również indywidualne potrzeby poszczególnych użytkownikówpracowników platformy e learningowej. Ponadto zapewniają dodawanie różnego typu treści dydaktycznych w dowolne miejsce struktury katalogów na platformie e learningowej. Materiały dydaktyczne na platformie e learningowej zarówno wykonane zewnętrznie jak i wewnętrznie mogą przyjmować rożną formę multimedialną np. dokumentów elektronicznych, testów, zadań, prezentacji multimedialnych kursów w standardzie IMS, SCORM, AICC itp. Bez względu na formę multimedialną materiały dydaktyczne mogą zostać osadzone w dowolnym miejscu struktury platformy e learningowej oraz mogą zostać udostępnione dowolnie określonej grupie odbiorców. 2.2 Dystrybucja wiedzy dystrybucja wiedzy polega na udostępnianiu odpowiedniej wiedzy odpowiednim użytkownikom pracownikom platformy e learningowej. Dystrybucja wiedzy pozwalająca na takich zasadach profilować użytkowników pracowników wynika z profilowania wiedzy. Platformy edukacyjne umożliwiają grupowanie materiałów dydaktycznych w katalogi dostępne odpowiednim profilom użytkowników. Profilowanie materiałów dydaktycznych dotyczy nie tylko profilowania materiałów dydaktycznych dostępnych grupom użytkowników, ale również profilowanie materiałów dla indywidualnych użytkowników pracowników. Profilowanie wiedzy w ścisły sposób powiązane jest z profilowaniem użytkowników, każdy typ użytkowników platformy (administrator, trener, kursant) korzysta z odmiennych treści dydaktycznych (np. podręcznik administratora, wskazówki metodyczne dla trenera, sylabus dla kursanta). Ponadto platforma edukacyjna umożliwia profilowanie funkcji i narzędzi pod kątem typu oraz indywidualnych potrzeb pracowników. 2.3 Testowanie wiedzy platforma e learningowa umożliwia tworzenie oraz prowadzenie testowania wiedzy w kontekście zarówno celów biznesowych organizacji jak i indywidualnych potrzeb użytkowników. Testowanie wiedzy może obywać się na platformie e learningowej przez przeprowadzenie różnego typu testów wiedzy, umiejętności czy kompetencji jak również w pełni zautomatyzowaną ocenę zadań otwartych oraz automatyczną weryfikację zadań pracowniczych oraz zadań rozwojowych. Cel testowania, poziom merytoryczny, zakres tematyczny oraz forma multimedialna są w pełni uzależnione od potrzeb organizacji. Automatyzacja procesu testowania wiedzy zapewnia organizacji nie tylko szybką ocenę organizacyjnego poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji, ale również daje duże możliwości analityczne w zakresie porównywania wiedzy oraz analizowania poziomu oraz jakości wiedzy organizacyjnej m.in. 11

12 Zaawansowane możliwości wdrożenia platform e learning w zakresie przyrostów i spadków wiedzy, obiegu wiedzy, skuteczności działania różnego typu produktów rozwojowych na poziomie kompetencji itp Raportowanie wiedzy platforma e learningowa umożliwia monitorowanie i rejestrowanie wszelkich działań użytkowników realizowanych za jej pośrednictwem. Platforma e learningowa zapewnia możliwość tworzenia różnego typu raportów w zależności od potrzeb organizacji. Standardowo platformy posiadają wbudowane systemy raportowania zapewniając raportowanie wykorzystania produktów rozwojowych, czasów spędzonych na platformie e learningowej, realizację planów rozwojowych, realizację programów certyfikacyjnych, wykorzystanie działań prowadzonych na bazie wiedzy, raportowanie strumieni przepływu wiedzy, raportowanie nadawców oraz odbiorców wiedzy, raportowanie źródeł wiedzy itp. 2.5 Propagowanie procesu nauczania platforma e learningowa wyposażona jest w szereg narzędzi przeznaczonych do realizacji procesów komunikacyjnych w tym również działań mających charakter realizacji procesów promujących cele organizacyjne, kanon zachowań, postawy obowiązujące w danej organizacji, w tym również propagowanie procesu uczenia się. Do najczęściej spotykanych narzędzi propagowania procesu uczenia się należą portal internetowy (który może funkcjonować w ramach platformy), newslettery, fora dyskusyjne, chaty, FAQ itp. Wszelkie te narzędzia dostępne są z poziomu platformy internetowej. Częstymi procesami z zakresu zarządzania wiedzą realizowanymi za pośrednictwem platformy e learningowej są cykliczne newslettery, tematyczne chaty oraz fora dyskusyjne prowadzone za pośrednictwem platformy, spotkania online z ekspertami oraz managementem, burze mózgów online itp. 2.6 Tworzenie procesów rozwojowych Platforma e learningowa zapewnia możliwość tworzenia procesów rozwojowych. Procesy te budowane są indywidualnie lub dla określonych grup pracowniczych. Proces rozwojowy to określona w czasie ścieżka rozwoju kompetencji, zbudowana z produktów rozwojowych oraz zadań rozwojowych, które ma wykonać pracownik. Na platformie e learningowej procesy rozwojowe mogą być budowane przez pracowników indywidualnie, samodzielnie lub pracowniom przez przełożonych, czy całym grupom pracowniczym pionom, działom przez zespół HR. Struktura, poziom merytoryczny oraz zawartość ścieżki rozwojowej uzależnione są od potrzeb rozwojowych wynikających z samooceny pracownika, okresowej oceny kompetencji pracowniczych, kontekstu realizowanych przez pracownika/ pracowników działań, kontekstu indywidualnej ścieżki kariery itp. 2.7 Ewaluacja procesów rozwojowych realizacja procesów rozwojowych jest na bieżąco monitorowana oraz raportowana, a sposób zapisu danych z realizacji procesów rozwojowych zapewnia kontekstowa wielopoziomową analizę różnym komórkom organizacji. Przez działania ewaluacyjne procesów rozwojowych organizacja może zdobyć informacje na temat poziomu realizacji zadań realizowanych, ale również kompleksową informacje na temat poszczególnych pracowników nie tylko w zakresie nabywania nowych kompetencji czy podwyższania poziomu realizacji kompetencji już posiadanych, ale również szeroko pojętej systematyczności, dbałości o rozwój, chęci dzielenia się własną wiedzą, dostarczania oraz pobierania wiedzy z organizacji. 3. Moduł Motywowanie 3.1 Tworzenie programów motywacyjnych platforma e learningowa daje możliwość tworzenia programów motywacyjnych opartych na bazie wiedzy oraz bibliotece projektów rozwojowych. Programy motywacyjne mogą mieć również charakter finansowy skorelowany z systemem wynagrodzeń (np. częściowe uzależnienie wysokości premii od wysokości wyników realizacji zadań rozwojowych) lub pozafinansowy (nagrody pozafinansowe np. udział w dodatkowych zadaniach rozwojowych czy trudniejszych, bardziej rozwojowych projektach). 3.2 Realizacja programów motywacyjnych platforma e learningowa zapewnia dynamiczną, automatyczną realizację programów motywacyjnych. Program motywacyjny tworzony jest przez dział HR we współpracy z bezpośrednimi przełożonymi poszczególnych pracowników. Program motywacyjny przebiega również w ścisłej korelacji z systemem oceny kompetencji poszczególnych pracowników, działania motywacyjne wyznaczane są w korelacji z zadaniami motywacyjnymi. Przebieg ich realizacji monitorowany jest z użyciem mechanizmów raportowania platformy 12

13 Marlena Plebańska e learningowej. Ponadto mechanizmy platformy e learningowej zapewniają również działania motywacyjne ad hoc wynikające z dynamiki oraz specyfiki biznesowej organizacji, konieczności wprowadzenia zmian w stosunku do wcześniej zaplanowanych działań rozwojowych itp. 3.3 Bieżąca realizacja działań motywacyjnych platforma e learningowa zapewnia realizację bieżących działań motywacyjnych realizowanych ad hoc w stosunku do pojawiających się na bieżąco potrzeb biznesowych. Działania takie wynikają z potrzeb jakie pojawiają się w organizacji np. przy realizacji nowych projektów czy nowych produktów które pojawiły się w organizacji już po określeniu oraz wprowadzeniu na platformę programów motywacyjnych. 3.4 Ewaluacja programów oraz działań motywacyjnych ewaluacja programów oraz działań motywacyjnych dostępna jest na platformie w sposób dynamiczny. Przez interfejs oraz funkcjonalności platformy zbierane są wszelkie informacje dotyczące efektywności realizacji programów motywacyjnych. Przez system odpowiednio zaprojektowanych raportów organizacja może dowiedzieć się jak, w jaki sposób, w jakim czasie, z jaką aktywnością realizowane są działania rozwojowe oraz skorelowane z nimi działania motywacyjne przez pracowników. 4. Moduł Ocena 4.1 Tworzenie modeli okresowej oceny pracowniczej platforma e learningowa zapewnia implementowanie modeli oceny kompetencji pracowniczej. Za pośrednictwem platformy e learningowej możliwa jest zarówno ocena 180 jak i 360 stopni. Okresowa Ocena Pracownicza (OOP) jest jednym z narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi, ukierunkowanym na wzrost efektywności organizacji. Podstawowym zadaniem OOP jest dostarczanie pracownikom informacji zwrotnej zarówno o jakości ich pracy, jak i o zdiagnozowanych potrzebach oraz możliwościach rozwojowych. System Oceny Okresowej obejmuje nie tylko ocenę efektów pracy danego pracownika, ale także diagnozę jego kompetencji również zaimplementowanych na platformie e learningowej niezbędnych do efektywnego realizowania postawionych mu zadań. Na podstawie uzyskanych wyników przygotowywane są zbiorcze i indywidualne raporty, zawierające informacje na temat określonych potrzeb rozwojowych pracowników oraz rekomendowanych dla nich zadań zaimplementowanych na platformie e learningowej w formie rozmaitych produktów rozwojowych. Uwzględniają one jednocześnie realizację założonych przez organizację celów oraz wyzwań. Dwie najpopularniejsze metody stosowane w procesach OOP to: metoda 180 o : sposób oceny pracownika dokonywany na podstawie informacji zbieranych z dwóch źródeł samooceny pracownika oraz oceny dokonanej przez przełożonego, metoda 360 o : ocena zatrudnionych w organizacji osób polegająca na przeprowadzeniu badania z użyciem arkuszy obserwacyjnych wśród osób z otoczenia danego pracownika. W skład zespołu oceniającego wchodzą: bezpośredni przełożeni, współpracownicy, równorzędni pracownicy, osoby, którymi zarządza badany pracownik, klienci, czy też inne osoby, które chcemy zapytać o opinię na temat badanego pracownika. Obie te metody mogą zostać zaimplementowane na platformie e learningowej w zależności od tego która metoda wykorzystywana jest w organizacji. 4.2 Realizacja pełnego procesu oceny pracowniczej platforma e learningowa zapewnia realizacje pełnej oceny okresowej pracowników niezależnie od wybranej przez organizacje metody rozwojowej. Ocena odbywa się w automatyczny sposób dzięki zaimplementowaniu na platformie e learningowej dynamicznych kwestionariuszy oceny pracowniczej. Wyniki oceny zapisywane są oraz zbierane w bazie danych. Na podstawie ich analizy oceniane są mocne oraz słabe strony pracownika na poziomie każdej kompetencji wchodzącej w zakres przypisanych mu ról. Następnie każdemu z pracowników wyznaczana jest indywidualna ścieżka rozwoju skonstruowana z produktów rozwojowych dostępnych w bazie wiedzy osadzonej na platformie e learningowej np. e szkoleń, szkoleń stacjonarnych, konferencji, działań rozwojowych itp. Okresowa Ocena Pracownicza jest działaniem cykliczny w związku z czym efekty realizacji ścieżek rozwojowych przez pracowników są cały czas monitorowane, a następnie podsumowywane przez organizację 13

14 Zaawansowane możliwości wdrożenia platform e learning w określonych cyklach najczęściej półrocznych lub rocznych. Ponadto osoby uprawnione mają możliwość bieżącego wglądu do wyników realizacji ścieżek rozwojowych przez pracowników na platformie e learningowej (najczęściej przełożeni mają wgląd do wyników realizacji ścieżek rozwojowych przez swoich pracowników). W każdej chwili mogą sprawdzić na jakim poziomie realizowana jest ścieżka rozwojowa przez pracownika. 4.3 Ewaluacja oceny pracowniczej platforma e learningowa zapewnia stałe możliwości ewaluacyjne za pośrednictwem system raportów powiązanych zarówno z oceną pracowniczą jak i z realizacją ścieżek rozwojowych opracowywanych na jej podstawie. Raporty zawierają dane o różnych możliwościach konfiguracji dotyczące poziomu kompetencji pracowniczych jak również poziomu ich rozwoju. Ewaluacja oceny pracowniczej odbywa się cyklicznie w okresach ustalonych przez organizacje jak również na bieżąco adekwatnie do potrzeb zachodzących w organizacji. 4.4 Implementacja systemu kompetencji platforma e learningowa zapewnia implementacje systemu kompetencji. W systemie takim kompetencje określają dla każdego pracownika komponenty ról przypisanych jego stanowisku takie jak poziom wiedzy, umiejętności oraz reprezentowane postawy. Na zaimplementowanym w obrębie platformy e learningowej systemie kompetencyjnym bazuje szereg innych funkcjonalności platformy takich jak ocena pracownicza, zarządzanie talentami, rozwój pracowników przez rozwój kompetencji. 5. Moduł Zarządzanie talentami 5.1 Wyszukiwanie talentów platforma e learningowa zapewnia implementacje na bazie systemu okresowej oceny pracowniczej systemu zarządzania talentami. W ramach realizacji produktów rozwojowych realizowanych przez pracowników w ramach ścieżek rozwojowych oraz zadań rozwojowych wyłaniani są pracownicy osiągający najwyższe wyniki, którzy traktowani mogą być jako talenty. Ponadto na platformie e learningowej w ramach systemu zrządzania talentami może być prowadzona ewidencja zawodowych osiągnięć pracowników działających na rozmaitych polach oraz poziomach organizacji. Skorelowanie wyników realizacji działań zawodowych z wynikami realizowanymi na ścieżkach rozwojowych pozwala na wyłonienie w organizacji tzw. talentów czyli osób szczególnie uzdolnionych w jednym z kierunków działania organizacji, a następnie rozwijanie tych pracowników przez delegowanie ich na specjalne programy rozwojowe jak również delegowanie do udziału w projektach rozwojowych. 5.2 Tworzenie ścieżek rozwojowych dla talentów zidentyfikowane w organizacji talenty jako niezmiernie cenny kapitał intelektualny organizacji podlegają realizacji specyficznych ścieżek rozwojowych stosownych do obszaru ich talentu. Ścieżki takie definiowane są na platformie e learningowej podobnie jak w przypadku stanowisk oraz przypisanych im ról, dotyczą jednak rozwoju nie pojedynczych kompetencji stanowiskowych, ale rozwoju zidentyfikowanych talentów. Rozwój ten obejmuje zarówno działania rozwojowe prowadzone w środowisku wirtualnym jak i w środowisku tradycyjnym. 5.3 Monitoring rozwoju talentów platforma e learningowa zapewnia możliwość stałego, bieżącego monitorowania rozwoju talentów realizowanego na i przy pomocy platformy e learningowej. Monitoring ten odbywa się przez realizację cyklicznych oraz bieżących raportów obejmujących kontrole szeroko pojętych działań rozwojowych talentów realizowanych oraz administrowanych przy użyciu platformy e learningowej. 5.4 Tworzenie ofert rekrutacyjnych dla talentów poza wyłanianiem oraz rozwijaniem talentów za pośrednictwem platformy e learningowej przez połączenie platformy z systemem rekrutacyjnym istnieje możliwość tworzenia oraz wyszukiwania specjalistycznych ofert rekrutacyjnych dla talentów. W przypadku rekrutacji na stanowiska specjalistyczne istnieje możliwość zaoferowania stanowiska specjalistycznego talentowi wyłonionemu wewnętrznie w organizacji co wzmacnia również działanie systemu motywacyjnego. 14

15 Marlena Plebańska 6. Moduł Zarządzanie zasobami wiedzy 6.1 Dodawanie nowych zasobów wiedzy polegające na umieszczaniu w odpowiednich miejscach bazy wiedzy zasobów wiedzy usystematyzowanych w zakresie zawartości merytorycznej oraz formy realizacji. 6.2 Profilowanie zasobów wiedzy polegające na publikowaniu zasobów wiedzy z użyciem odpowiednich mechanizmów synchronicznych i asynchronicznych platformy e learningowej. Profilowanie polega na opublikowaniu na łamach platformy zasobów wiedzy, przez nadanie im odpowiednich praw dostępu dla poszczególnych użytkowników końcowych; dzięki profilowaniu zasoby wiedzy za pośrednictwem platformy e learningowej trafiają do właściwych użytkowników końcowych oraz spełniają postawione przed nimi wymagania. 6.3 Dystrybucja zasobów wiedzy udostępnianie zasobów wiedzy użytkownikom platformy po uprzednim nadaniu wiedzy odpowiednich profili. Dystrybucja zasobów wiedzy polega na udostępnianiu za pośrednictwem platformy e learning wszelkiego rodzaju materiałów dydaktycznych oraz projektowych. Dostarczanie wiedzy może odbywać się w sposób synchroniczny i asynchroniczny. Wiedza dostarczana synchronicznie to mówiąc najprościej wiedza dostarczana w czasie rzeczywistym. Użytkownicy systemu zobowiązani są do zdobywania wiedzy w określonym czasie, co wiąże się z procesem logowania do platformy edukacyjnej w odpowiednim momencie w celu korzystania z udostępnianych im zasobów w konkretnym czasie. Wiedza dostarczana asynchronicznie to wiedza dostarczana w czasie nierzeczywistym, czyli udostępniana na platformie w formie różnego typu materiałów dostępnych dla użytkowników końcowych w wybranym przez nich czasie i miejscu. 6.4 Usuwanie zasobów wiedzy fizyczne kasowanie zasobów wiedzy z platformy e learningowej, wiążące się z usunięciem zasobów wiedzy z bazy danych. 6.5 Archiwizacja zasobów wiedzy oraz historii ich użycia platforma przechowuje wszelkiego rodzaju dane, informacje oraz wiedzę w postaci rozmaitych typów plików. Zawartość platformy stanowią pliki różnych formatów: od najprostszych plików tekstowych, html, graficznych, flash, aż po pliki audio/wideo, czy też gotowe e kursy. Materiały te mogą być przechowywane fizycznie w bazie danych lub w postaci odpowiednio usystematyzowanych i skatalogowanych plików na serwerze. Konstruując zasoby wiedzy na platformę e learningową należy zastanowić się nad ich strukturą oraz funkcjonalnością, tak, aby konstruowana zawartość nie miała za dużego rozmiaru w stosunku do łączy dostępu dla użytkowników końcowych, a przy tym spełniała założone cele. Zasoby wiedzy udostępnione na platformie e learningowej zostają zoptymalizowane przez administratora platformy. Wszelkie zaimplementowane na platformę oraz wykorzystywane za jej pośrednictwem zasoby wiedzy zostają na platformie archiwizowane. 6.6 Testowanie wiedzy polegające na sprawdzaniu efektywności wiedzy dostarczanej użytkownikom platformy e learningowej w postaci różnego typu produktów rozwojowych. Testowanie wiedzy przybiera najczęściej charakter testów wiedzy, testów umiejętności czy wręcz pełnych testów kompetencyjnych. Testy sprawdzające mogą stanowić element produktu rozwojowego lub być udostępniane na łamach platformy jako oddzielne produkty rozwojowe. Mogą być konstruowane za pomocą generatorów testów wbudowanych w platformę e learningową lub za pomocą generatorów zewnętrznych (poza platformą), a następnie wprowadzane na platformę w postaci gotowych produktów. 6.7 Funkcje raportowania wiedzy umożliwiające raportowanie wyników dostarczania wiedzy dla dowolnie wybranej grupy użytkowników w postaci raportów zbiorowych lub dla poszczególnych użytkowników w postaci raportów indywidualnych. Raporty mogą być konstruowane w dowolny sposób oraz zawierać dowolne informacje z puli informacji dostępnych do raportowania. Wszelkie raporty tworzone są przez administratorów platformy edukacyjnej. 6.8 Tworzenie i wdrażanie materiałów dydaktycznych w ramach platformy edukacyjnej Jedną z najbardziej pracochłonnych czynności w trakcie wdrażania platformy edukacyjnej jest przygotowywanie materiałów dydaktycznych. Ogromną zaletą platformy edukacyjnej jest możliwość wykorzystania wprowadzonych materiałów dydaktycznych na wiele sposobów. Raz 15

16 Zaawansowane możliwości wdrożenia platform e learning wprowadzona treść może być wykorzystana na wiele sposobów jednocześnie. Platforma edukacyjna umożliwia tworzenie treści (materiałów) dydaktycznych, jak również wdrażanie materiałów już istniejących, polegające na: publikowaniu materiałów tekstowych (np. artykułów, analiz, wyników badań, jak również całych podręczników) w formacie PDF, umieszczaniu łączy do stron internetowych, istniejących niezależnie od platformy e learningowej, udostępnianiu materiałów multimedialnych (grafika, audio, wideo, prezentacje multimedialne), przenoszeniu kursów z innych platform e learningowych (dzięki standardom tworzenia kursów, np. SCORM). Tworzenie materiałów dydaktycznych odbywa się za pomocą narzędzi platformy. Takimi materiałami mogą być np.: kursy, notki, dokumenty, testy, quizy, zadania, krzyżówki edukacyjne, gry edukacyjne. Zarówno tworzenie, jak i wdrażanie materiałów dydaktycznych, jest możliwe dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu, które stanowi integralną część platformy. Wdrażanie jest możliwe dzięki oprogramowaniu wspomagającemu synchronizację platformy z komputerami oraz innymi narzędziami. Platforma umożliwia nagranie wykładów w trybie audio/wideo przy użyciu narzędzi tworzenia materiałów dydaktycznych, a kursanci mogą zapoznać się z multimedialnym materiałem w dogodnym dla nich czasie. Widać zatem, że procesy tworzenia i wdrażania materiałów dydaktycznych oraz zależności między nauczaniem synchronicznym i asynchronicznym wzajemnie się przenikają, a co najważniejsze uzupełniają się, co prowadzi do bardziej efektywnego przekazywania i przyswajania wiedzy. 7. Moduł Zarządzanie użytkownikami 7.1 Dodawanie nowych użytkowników dodawanie użytkowników do platformy e learningowej polega na tworzeniu nowych kont użytkowników na platformie oraz nadawaniu utworzonym kontom odpowiednich uprawnień. 7.2 Usuwanie użytkowników usuwanie użytkowników z platformy e learningowej polega na usuwaniu kont użytkowników z platformy. Wraz z usunięciem użytkownika usuwana jest również cała jego historia pracy na platformie oraz wszelkie powiązania z produktami rozwojowymi. Historia działań użytkownika pozostaje jedynie w archiwalnych logach pracownika. 7.3 Profilowanie użytkowników dodanym do platformy użytkownikom można nadawać uprawnienia do pracy na różnych obszarach oraz na różnych aktywnościach platformy e learningowej. Nadawanie uprawnień użytkownikom pozwala na zachowanie porządku w organizacji platformy. Zarządzanie użytkownikami umożliwia sprawne zarządzanie prawami dostępu do funkcji i narzędzi platformy w różnych wariantach oraz przyczynia się do poprawy porządku i bezpieczeństwa zgromadzonych zasobów. Użytkowników platformy edukacyjnej można podzielić na trzy podstawowe grupy: administratorzy, prowadzący, kursanci. Istnieje również wiele profili pośrednich, których specyfika zleży od wdrożonej w organizacji platformy e learningowej jak również podziału specjalizacji zadań i obowiązków między użytkownikami platformy. 7.4 Ewaluacja działań użytkowników platforma e learningowa umożliwia ewaluację wszelkich działań użytkowników. Ewaluacja ta możliwa jest dzięki zastosowaniu szeregu raportów (standardowych oraz dedykowanych) prezentujących czas oraz sposób pracy poszczególnych pracowników w zakresie wszelkich modułów oraz funkcjonalności platformy e learningowej. 8. Moduł Zarządzanie płatnościami 8.1 Implementacja modułu płatności platforma e learningowa umożliwia implementacje systemu płatności powiązanego z modułem szkoleniowym. Wdrożenie moduł płatności umożliwia pobieranie opłat za realizację produktów rozwojowych przez pracowników. W momencie pobrania opłaty za realizację produktu rozwojowego, użytkownikowi pracownikowi udostępniany 16

17 Marlena Plebańska jest dostęp platformy e learningowej np. do realizacji produktu szkoleniowego. Produktem rozwojowym może być produkt wirtualny, produkt tradycyjny, ścieżka szkoleniowa, ścieżka certyfikacyjna itp. 8.2 Obsługa płatności produktów rozwojowych moduł płatności powiązany jest ściśle z modułem realizacji produktów rozwojowych. Produkty rozwojowe udostępniane są po implementacji takiego rozwiązania po pobraniu opłaty za realizację produktów. Cały proces odbywa się automatycznie. 8.3 Archiwizacja procesu realizacji transakcji wszelkie transakcje realizowane na platformie w zakresie obsługi platformy i realizowanych na niej produktów rozwojowych są w pełni archiwizowane i przechowywane na serwerach platformy e learningowej. 9. Moduł Zarządzanie innowacjami 9.1 Implementacja bazy pomysłów innowacji platforma e learningowa zapewnia implementacje bazy innowacji w ramach której pracownicy mogą zgłaszać różnego typu pomysły innowacyjne. Proces zgłaszania pomysłów innowacyjnych za pośrednictwem platformy e learningowej jest w pełni zautomatyzowany. Pomysły zgłaszane są za pomocą odpowiednich formularzy połączonych z odpowiednimi kategoriami pomysłów. Skatalogowane tematycznie pomysły stanowią łatwy materiał analityczny w procedurze wyłaniania najlepszych pomysłów. 9.2 Zarządzanie procesem zgłaszania pomysłów proces zgłaszania pomysłów innowacyjnych jest procesem w pełni zautomatyzowany. Pomysły zbierane są i grupowane automatycznie do odpowiednich kategorii. Kategoryzacja pomysłów ułatwia proces ich analizy oraz oceny. Kategorie pomysłów w bazie pomysłów innowacyjnych tworzone są przez administratora platformy lub osoby przez niego uprawnione. Każdemu z pomysłów nadawany jest automatycznie numer ewidencyjny na podstawie którego pomysł jest ewidencjonowany oraz wyszukiwany. Dodatkową opcję stanowi wyposażanie pomysłów innowacyjnych w słowa kluczowe. Pomysł innowacyjny może zostać usunięty z bazy danych przez administratora platformy e learningowej. 9.3 Wyłanianie najlepszych pomysłów na platformach e learningowych organizowane są często konkursy innowacyjne mające na celu wyłonienie najlepszych pomysłów w ramach wskazanych przez organizację kategorii innowacyjnych. Zgłoszone przez użytkowników do bazy danych pomysły innowacyjne są oceniane i wyłaniane w konkursach innowacyjnych. Pomysły mogą być oceniane automatycznie przez wbudowane w systemie specjalistyczne mechanizmy oceny jak również system oceny eksperckiej prowadzony tradycyjnie z użyciem platformy jako miejsca archiwizacji oraz ewidencji poszczególnych opinii eksperckich. 9.4 Zarządzanie procesem przekazywania do realizacji pomysłów innowacyjnych platforma e learningowa zapewnia automatyczny proces zgłaszania do realizacji pomysłów innowacyjnych wyłonionych do realizacji w konkursach innowacyjnych. Zwycięskie pomysły przesyłane są przez platformę bezpośrednio do działów, które realizują proces wdrożenia. Oczywiście automatyzacja ta wymaga odwzorowania na platformie e learningowej struktury organizacyjnej, tak aby odpowiednie realizacje trafiały do właściwych działów. 9.5 Archiwizacja pomysłów wszelkie pomysły innowacyjne jak również przebieg procesu ich zgłaszania oraz postępowań konkursowych gromadzone są i archiwizowane na platformie e learningowej przez okres wyznaczony wewnętrznymi decyzjami organizacyjnymi. Archiwum pomysłów innowacyjnych może zostać usunięte jedynie przez administratora platformy e learningowej. 10. Moduł Zarządzanie procesem komunikacyjnym 10.1 Implementacja synchronicznych oraz asynchronicznych kanałów komunikacyjnych platforma e learningowa zapewnia implementację różnorodnych narzędzi komunikacyjnych. Narzędzia komunikacyjne platform e learningowych można podzielić na dwie główne grupy: narzędzia synchroniczne zapewniające komunikację z dowolnego miejsca w określonym czasie, 17

18 Zaawansowane możliwości wdrożenia platform e learning narzędzia asynchroniczne zapewniające komunikację z dowolnego miejsca w dowolnym czasie. Poniższe zestawienie prezentuje podział narzędzi w rozbiciu na dwie przedstawione powyżej kategorie. Narzędzia asynchroniczne: serwis informacyjny: newsy, wyniki, informacje organizacyjne wszelkie wiadomości informacyjno organizacyjne posegregowane tematycznie ; za pomocą tego narzędzia można zamieszczać oraz dystrybuować wszelkiego rodzaju informacje niezbędne do poprawnego funkcjonowania platformy, listy dyskusyjne narzędzie przeznaczone do wymieniania poglądów w ramach konkretnej tematycznej listy dyskusyjnej, transmisje audio/wideo transmisje plików audio/wideo pobierane na żądanie z serwera; mogą przybierać formę instruktarzy na żądanie, raporty zestawienia wyników pracy na platformie e learningowej, kanał komunikacyjny przeznaczony do wewnętrznej korespondencji owej między uczestnikami platformy e learningowej, FAQ internetowy spis najczęściej pojawiających się problemów użytkowników platform e learningowych, z gotowymi odpowiedziami. Narzędzia synchroniczne: transmisje audio/wideo prowadzone w czasie rzeczywistym; najczęściej spotykanym modelem są transmisje audio/wideo wykorzystujące wymianę dźwięku i obrazu on line, czat aplikacja przeznaczona do rozmów w czasie rzeczywistym z jednym lub z wieloma współrozmówcami, wirtualne lekcje środowisko zdalnego nauczania w trybie synchronicznym, umożliwiające symulacje aktywności w tradycyjnej klasie; wirtualne lekcje odbywają się najczęściej w ściśle wydzielonych, wcześniej ustalonych grupach; użytkownicy współdzielą różnego typu aplikacje, prowadzą rozmowy na czacie, obserwują się wzajemnie za pomocą kamer internetowych, rozmawiają w trybie rzeczywistym; narzędzie to służy głównie mentorom merytorycznym, whiteboard tzw. wirtualna tablica, czyli aplikacja przeznaczona do symulowania pracy na tradycyjnej tablicy; umożliwia współdzielenie pustej strony (ekranu) z możliwością nadzorowanej przez mentora modyfikacji (rysowania, mazania, zaznaczania, wymazywania gumką, pisania po tablicy), współdzielenie aplikacji współpracowanie grupy użytkowników w ramach jednej aplikacji; najczęściej są to ściśle wydzielone grupy użytkowników współpracujące w ramach jednego obszaru tematycznego i jednej aplikacji, np. współdzielące aplikacje PowerPoint w celu wspólnego przygotowania prezentacji lub grupa kursantów przygotowująca notatkę w aplikacji Word, wsparcie telekonferencyjne stosowane w celu rozwiązywania bieżących problemów uczestników kursu, komunikatory umożliwiające szybki kontakt i pracę grupową, wideo konferencje stosowane w celu umożliwienia pracy grupowej z wymianą obrazu. Narzędzia synchroniczne oraz asynchroniczne mogą być implementowane oraz wykorzystywane przez organizacje w dowolny sposób. Większość organizacji wdraża stopniowo pełen zakres narządzi komunikacyjnych, w ramach swoich potrzeb oraz wewnętrznych uwarunkowań Zarządzanie procesem przydzielania uprawnień do korzystania z kanałów komunikacyjnych niezależnie od puli wdrożonych narzędzi komunikacyjnych w organizacji istnieje możliwość przydzielania uprawnień do korzystania z kanałów komunikacyjnych w ramach realizacji programów rozwojowych. Do każdego z realizowanych procesów zarządzania wiedzą pracowników narzędzia komunikacyjne mogą zostać wybrane indywidualnie w zależności od 18

19 Marlena Plebańska założeń projektu czy założonych narzędzi wsparcia. W dowolny sposób mogą być łączone narzędzia synchroniczne oraz asynchroniczne Zarządzanie procesem przydzielania uprawnień do korzystania z kanałów komunikacyjnych użytkownikom platforma e learningowa zapewnia również użycie dowolnych narzędzi synchronicznych oraz asynchronicznych w kontekście dostępności narzędzi w użyciu ich przez poszczególnych użytkowników indywidualnych czy grupy w codziennym korzystaniu z kanałów komunikacyjnych. W ramach profilowania użytkowników platformy e learningowej przydzielane są im również indywidualne lub grupowe uprawnienia do korzystania z kanałów komunikacyjnych w uwzględnieniem roli użytkownika oraz administratora Archiwizacja procesów komunikacyjnych procesy komunikacyjne archiwizowane są w logach platformy e learningowej. Archiwizacji podlegają wszelkie działania użytkowników na synchronicznych oraz asynchronicznych narzędziach platformy jak również czasy ich realizacji. Czas archiwizacji danych odzwierciedlających użycie kanałów komunikacyjnych za pośrednictwem platformy e learningowej określany jest przez potrzeby biznesowe organizacji Komunikacja marketingowa w zakresie zarządzania wiedzą pracowników platforma e learningowa zapewnia prowadzenie szeroko pojętych działań marketingowych w ramach marketingu wewnętrznego. Działania marketingu oznaczają prowadzenie przez firmę działań zmierzających do motywowania personelu do angażowania się w proces zarządzania wiedzą pracowników oraz realizacji przez to celów biznesowych organizacji. Firmy powinny skutecznie motywować i szkolić pracowników, zwłaszcza odpowiedzialnych za wdrożenie oraz realizację procesów zarządzania wiedzą pracowników jako pracowników stanowiących siłę napędową organizacji. Prowadzenie skutecznego marketingu wewnętrznego wymaga użycia wielu mechanizmów synchronicznych oraz asynchroniczny. Działania marketingu wewnętrznego podejmowane są zarówno na etapie wdrożenia systemu zrządzania wiedzą pracowników opartego na platformie e learningowej jak i na etapie udostępniania poszczególnych jej modułów oraz realizacji poszczególnych działań. Do działań tych należą przede wszystkim: kampanie informacyjne mają na celu informowanie pracowników o wdrożeniu platformy oraz jej poszczególnych modułów w organizacji oraz o planowanych szkoleniach i korzyściach, jakie odniosą uczestniczący w nich pracownicy i cała organizacja. Są one kierowane odrębnie do różnych grup pracowników, kampanie reklamowe mają na celu uzyskanie wysokiego wskaźnika zainteresowania działaniami z zakresu zarządzania wiedzą pracowników prowadzonymi na platformie oraz wysokiego wskaźnika realizacji celów biznesowych prowadzonych za pośrednictwem platformy, quizy mają na celu sprawdzenie sprawności komunikacji i sieci oraz poziomu mobilności pracowników. Stanowią atrakcyjną formę motywującą pracowników do zapoznania się z funkcjonowaniem platformy e learningowej i korzystania z jej modułów, newslettery mające na celu głównie funkcje informacyjne, podniesienie wskaźnika zainteresowania działaniami prowadzonymi na platformie e learningowej oraz zapewnienie wysokiego wskaźnika realizacji celów biznesowych postawionych w założeniach wdrożenia poszczególnych modułów platformy e learningowej, konkursy mające na celu personalne zaangażowanie pracowników w procesy realizowane z udziałem platformy e learningowej, a dzięki temu wzrost zainteresowania tymi działaniami oraz wzrost ich zrozumienia, spotkania z przedstawicielami grupy docelowej, objętej wdrażanym projektem prowadzone odrębnie dla menedżerów i pracowników objętych projektem, wewnątrzkorporacyjne serwisy WWW tworzone i osadzone w portalu korporacyjnym wydzielone serwisy poświęcone działaniom realizowanym z użyciem platformy e learningowej. 19

20 Zaawansowane możliwości wdrożenia platform e learning 3. Podsumowanie Jak prezentuje artykuł platforma e learningowa może być wykorzystywana w szerokim kontekście. W kontekście procesów rozwojowych pracowników, zarządzania wiedzą pracowników jak również w szerokim kontekście raportowania i sprawozdawczości. Pozwala na wyszukiwanie talentów, ocenę i ewaluację ich pracy jak również wsparcie motywowania pracowników, ewaluację ich rozwoju oraz działania wspomagające takie jak np. zarządzanie płatnościami czy innowacjami. Bibliografia 1. Clarke A., (2007), E learning. Nauka na odległość, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. 2. Hyla M., (2007), Przewodnik po e learningu, Kraków: Wolters Kluwer Polska. 3. Plebańska M., (2009), Charakterystyka nauczania na odległość, [w:] Okońska Walkowicz A., Plebańska M., Szaleniec H., O kompetencjach kluczowych, e learningu i metodzie projektów, Warszawa: WSiP. 4. Plebańska M., (2011), E Learning. Tajniki edukacji na odległość, Warszawa: C.H. Beck. 5. Plebańska M., (2010), Informatyka gospodarcza, Warszawa: C.H. Beck. 6. Stecyk A., (2008), ABC e learningu. System LAMS, Warszawa: Difin. Advanced Possibilities of Implementing E Learning Platforms This article presents the using advanced e learning platforms in the enterprises. It presents a broad context of feasibility of using e learning platforms, alone and in combination with other tools. This shows that e learning platform can be much more widely used than just a learning management system and the development of employees. Keywords: e learning in enterprises, the use of e learning, e learning tools 20

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Marlena Plebaƒska Platforma e-learningowa jako trzon systemu zarządzania wiedzą pracowników Praca naukowa, która dowodzi, że e-learning jest nie tylko nowoczesną platformą transferu wiedzy, ale staje się

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig E-learning jako usługa rozwojowa E-learning to jedna z forma zdalnego nauczania (tj. formy wspomagania procesu uczenia się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi)

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING Cel dokumentu Przedstawiony opis jest jedynie przeglądem najważniejszych elementów, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze usługi e-learningu. Dokument

Bardziej szczegółowo

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia E-learning: nowoczesna metoda kształcenia Tworzenie kursów e-learningowych Karolina Kotkowska Plan prezentacji część I E-learning obiektywnie: 2. Definicja 3. Formy 4. Wady i zalety e-szkoleń 5. Mity 6.

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 Newsletter Issue 2 April 2009 Drogi czytelniku, Przedstawiamy z przyjemnością drugie wydanie biuletynu projektu LearnIT. W tym wydaniu chcemy powiedzieć więcej

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe dotyczące. w PKN ORLEN S.A.

Zapytanie Ofertowe dotyczące. w PKN ORLEN S.A. Zapytanie Ofertowe dotyczące Wdrożenia narzędzia informatycznego wspierającego procesy zarządzania rozwojem pracowników - etap II (talenty, sukcesje) w PKN ORLEN S.A. nr ref: 10248555 Płock, 25.09.2012

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03. Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.2010 Wybrane pola zastosowań e-learningu typowe indywidualne bądź

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne narzędzia do zarządzania kompetencjami i ich rozwoju

Innowacyjne narzędzia do zarządzania kompetencjami i ich rozwoju Innowacyjne narzędzia do zarządzania kompetencjami i ich rozwoju Od aspiracji... do realnych potrzeb naszych klientów Od aspiracji Przy planowaniu prac nad rozwojem autorskiej platformy MN Portal zapytaliśmy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 11/2014 Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 1 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA Jak usprawnić pracę w zespole IT? Wykorzystanie narzędzi do pracy grupowej na przykładzie zespołu Polska.pl Agnieszka Kukałowicz-Kolaszyńska, Starszy Specjalista IT

Bardziej szczegółowo

Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie

Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie mgr Piotr Gaś, dr hab. inż. Jerzy Mischke Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu Wprowadzenie W każdym systemie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Class Server. Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA

Microsoft Class Server. Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA Microsoft Class Server Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA Czym jest Microsoft Class Server? Platforma edukacyjna dla szkół Nowe możliwości dla: nauczyciela, ucznia, rodzica Tworzenie oraz zarządzanie biblioteką

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i wdrożenie Platformy e-learning oraz wykonanie i przeprowadzenie kursów e-learning

Wykonanie i wdrożenie Platformy e-learning oraz wykonanie i przeprowadzenie kursów e-learning Wykonanie i wdrożenie Platformy e-learning oraz wykonanie i przeprowadzenie kursów e-learning Konferencja organizowana w ramach projektu Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb

Bardziej szczegółowo

e-learning Daniel Lala Combidata Poland Warszawa, 19 września 2005 r.

e-learning Daniel Lala Combidata Poland Warszawa, 19 września 2005 r. e-learning Daniel Lala Combidata Poland Warszawa, 19 września 2005 r. e-learning e-learning jest jednym z głównych narzędzi edukacyjnych w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego, w którym wiedza i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r.

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r. Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r. Stworzenie platformy internetowej na potrzeby projektu. 1 Wykonanie portalu internetowego na potrzeby e-usługi, obejmującego

Bardziej szczegółowo

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych Umowa użytkownika Platforma szkoleń elektronicznych firmy Olympus (https://elearning.olympuseuropa.com) to internetowe środowisko, które zostało stworzone z myślą o przeszkoleniu i podniesieniu świadomości

Bardziej szczegółowo

Wyróżnij się, zwiększ swój zasięg, zautomatyzuj część pracy oraz poznaj nowe, aktywne metody uczenia dorosłych.

Wyróżnij się, zwiększ swój zasięg, zautomatyzuj część pracy oraz poznaj nowe, aktywne metody uczenia dorosłych. 1 W sposobach przekazywania wiedzy istotne są proporcje, dlatego warto poznać przekrój nowoczesnych metod oraz narzędzi cyfrowych i online, które pomogą trenerom prowadzić skuteczne szkolenia i wzbogacą

Bardziej szczegółowo

Katalog kompetencji zawodowych (dydaktycznych) zespołu projektowego (kadry dydaktycznej) w zakresie e-learningu

Katalog kompetencji zawodowych (dydaktycznych) zespołu projektowego (kadry dydaktycznej) w zakresie e-learningu opracowanie: mgr inż. Sławomir Gurdała mgr Zbigniew Mikurenda kurs: wprowadzenie do e-kształcenia (20 godzin) Katalog kompetencji zawodowych (dydaktycznych) zespołu projektowego (kadry dydaktycznej) w

Bardziej szczegółowo

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet Czas trwania zajęć: 1 moduł, 12 jednostek lekcyjnych, razem 540. Cele zajęć: Cele operacyjne: UCZESTNICY: mm. zapoznają się terologią nn. rozpoznają różne typy

Bardziej szczegółowo

doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl

doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Przegląd wybranych systemów i narzędzi e-learning doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Duża część oprogramowania e-learningowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19

Spis treści. Wstęp... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19 Spis treści Wstęp... 15 Treść książki... 16 Adresaci książki... 16 Struktura książki... 17 Trzecie wydanie książki... 17 Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19 Przykłady e-learningu... 20 E-learning

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami

Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami Jak robić to dobrze? Plan prezentacji o o o o o Wprowadzenie Co lubią internauci Kilka ważnych zasad projektowania Różne narzędzia ale taki sam proces Postępujące

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r.

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r. ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie

Bardziej szczegółowo

E-Podręcznik w edukacji. Marlena Plebańska

E-Podręcznik w edukacji. Marlena Plebańska E-Podręcznik w edukacji Marlena Plebańska e-podręczniki 62 e-podręczniki, 14 przedmiotów, 2500 zasobów edukacyjnych dostępnych z poziomu tabletu, komputera, telefonu, czytnika książek, otwarta licencja,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego Ocena zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość opracowanie przygotowane przez Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI Z WYKORZYSTANIEM

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI Z WYKORZYSTANIEM SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI Z WYKORZYSTANIEM Technologii Informacyjnych Program szkolenia dla nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych. Cel szkolenia Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli przedmiotów

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Postępy edukacji internetowej

Postępy edukacji internetowej Postępy edukacji internetowej na przykładzie działań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego dr inż. Małgorzata Suchecka inż. Artur Sychowicz Centralny Instytut Ochrony Pracy

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych Postanowienia ogólne 1 Zakres przedmiotowy niniejszego Regulaminu obejmuje zasady przygotowywania i prowadzenia zajęć. 2 Podstawę prawną niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 11 czerwca 2010 Dr Andrzej Niesler Pełnomocnik Rektora ds. Nauczania na Odległość Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Publisher Panel jest podzielony na 3 działy, z których każdy oferuje zaawansowane narzędzia do prowadzenia czasopisma w systemie Index Copernicus:

Publisher Panel jest podzielony na 3 działy, z których każdy oferuje zaawansowane narzędzia do prowadzenia czasopisma w systemie Index Copernicus: 1. Co to jest Publisher Panel? Publishers Panel jest częścią międzynarodowego systemu Index Copernicus składającego się z kilku powiązanych ze sobą działów dotyczących literatury naukowej, naukowców, projektów

Bardziej szczegółowo

... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji)

... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji) ... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji) Szanowni Państwo, Dotyczy: postępowania ofertowego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych poz. 907 ze zm.) (Dz.U. Z 2013 r., Zapraszamy Państwa

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Zadania szkół biorących udział w projekcie 1. Realizacja zajęć kształcenia zawodowego z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Akredytacja i certyfikacja IPMA Student z perspektywy asesora

Akredytacja i certyfikacja IPMA Student z perspektywy asesora Akredytacja i certyfikacja IPMA Student z perspektywy asesora dr inż. Bogumił Dałkowski Asesor IPMA Stowarzyszenie IPMA Polska, poprzez program akredytacji IPMA Student, oferuje uczelniom wyższym możliwość

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH AGENDA Prezentacja firmy Tecna Informacja i jej przepływ Workflow i BPM Centralny portal informacyjny Wprowadzanie danych do systemu Interfejsy

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub Narzędzia informatyczne służące do efektywnego zarządzania Centrum Kompetencji Seed i Start-up, procesami decyzyjnymi w nim zachodzącymi oraz budowania bazy pomysłodawców, technologii i ekspertów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 6.12.2006 r.

Wrocław, 6.12.2006 r. ROZWÓJ E-LEARNINGU NA PRZYKŁADZIE MESI dr Jerzy Ładysz Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Wrocław, 6.12.2006 r. Budowa gospodarki opartej na wiedzy opiera się m.in. na opracowaniu i efektywnym wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Remigiusz Rak Marcin Godziemba-Maliszewski Andrzej Majkowski Adam Jóśko POLITECHNIKA WARSZAWSKA Ośrodek Kształcenia na Odległość Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Jak zagwarantować rezultat w e-learningu - best practices. Iwona Wieczorek Dyrektor Zarządzająca e-learning.pl

Jak zagwarantować rezultat w e-learningu - best practices. Iwona Wieczorek Dyrektor Zarządzająca e-learning.pl Jak zagwarantować rezultat w e-learningu - best practices Iwona Wieczorek Dyrektor Zarządzająca e-learning.pl Co gwarantuje rezultat Precyzyjne określenie oczekiwań wszystkich interesariuszy projektu Dobór

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Informacja o autorce: mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Opracowanie: Eleonora Żmijowska-Wnęk Wrocław 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. CELE OGÓLNE SZKOLENIA... 4 3. METODY PRACY... 4 4. TREŚCI I PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

Internetowy system e-crm do obsługi biura podróży. Marek Bytnar, Paweł Kraiński

Internetowy system e-crm do obsługi biura podróży. Marek Bytnar, Paweł Kraiński Internetowy system e-crm do obsługi biura podróży Marek Bytnar, Paweł Kraiński Cele pracy utworzenie nowoczesnego systemu CRM dla biura podróży, które oferuje swoje usługi przez Internet zaproponowanie

Bardziej szczegółowo

INFOMAGE INFORMATION MANAGEMENT CRM. Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie

INFOMAGE INFORMATION MANAGEMENT CRM. Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie INFOMAGE CRM Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie INFOMAGE Infomage CRM O produkcie Infomage CRM jest innowacyjnym systemem do wsparcia sprzedaży w firmie. Budując system Infomage CRM wykorzystaliśmy

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla ABI i ADO (2-dniowe) tworzenie, wdrażanie i nadzór nad systemem ochrony danych osobowych

Warsztaty dla ABI i ADO (2-dniowe) tworzenie, wdrażanie i nadzór nad systemem ochrony danych osobowych Warsztaty dla ABI i ADO (2-dniowe) tworzenie, wdrażanie i nadzór nad systemem ochrony danych osobowych Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/09/7492/10692 Cena netto 1 650,00 zł Cena brutto 2 029,50

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35

SZKOLENIA. ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35 ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35 Adresaci szkolenia Budowanie Modeli Kompetencji Szkolenie to przeznaczone jest dla menedżerów i pracowników działów zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Numer i nazwa obszaru: 8 Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Informacja dla rodziców dzieci ze szkół zaproszonych do udziału w projekcie e-matematyka i zajęcia komputerowe skuteczne programy nauczania

Informacja dla rodziców dzieci ze szkół zaproszonych do udziału w projekcie e-matematyka i zajęcia komputerowe skuteczne programy nauczania Informacja dla rodziców dzieci ze szkół zaproszonych do udziału w projekcie e-matematyka i zajęcia komputerowe skuteczne programy nauczania wrzesień 2013 O przedsięwzięciu Projekt e-matematyka i zajęcia

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i obsługa wirtualnego laboratorium komputerowego

Tworzenie i obsługa wirtualnego laboratorium komputerowego Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Michał Ochociński nr albumu: 236401 Praca magisterska na kierunku informatyka stosowana Tworzenie i obsługa wirtualnego

Bardziej szczegółowo

Instytut Przedsiębiorczości Cisco

Instytut Przedsiębiorczości Cisco Instytut Przedsiębiorczości Cisco Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Konferencja: Technologie IT w służbie jakości kształcenia 1 czerwca 2010 Elżbieta Tarnawska Koordynator

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH dla nauczycieli szkół podstawowych

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH dla nauczycieli szkół podstawowych PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH dla nauczycieli szkół podstawowych TYTUŁ PROGRAMU: Kształcenie myślenia matematycznego z wykorzystaniem TIK CELE OGÓLNE: Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla uczelni Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. organizacji Międzyszkolnego Konkursu BIT dla uczniów klas VI szkoły podstawowej

REGULAMIN. organizacji Międzyszkolnego Konkursu BIT dla uczniów klas VI szkoły podstawowej REGULAMIN organizacji Międzyszkolnego Konkursu BIT dla uczniów klas VI szkoły podstawowej Organizatorem konkursu jest I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Zamościu, ul. Koszary 15, 22-400

Bardziej szczegółowo

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online.

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. skdyronl Autorzy: Małgorzata Rostkowska Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla: Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. Dyrektorów placówek oświatowych i ich zastępców, pracowników wydziałów

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WOPZ WIELOASPEKTOWA OCENA PREFERENCJI ZAWODOWYCH

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WOPZ WIELOASPEKTOWA OCENA PREFERENCJI ZAWODOWYCH WOPZ WIELOASPEKTOWA OCENA PREFERENCJI ZAWODOWYCH Broszura informacyjna opracowana w ramach projektu @doradca zawodowy elektroniczna aplikacja on-line PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE APUS ROBERT MELLER,

Bardziej szczegółowo

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. CHARAKTERYSTYKA PLATFORMY BUSINESS NAVIGATOR... 4 3. WYKORZYSTANIE USŁUGI ANKIETY

Bardziej szczegółowo

Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK

Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK Paweł Lenkiewicz Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Plan prezentacji PJWSTK

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Wykładzie metodycznym i warsztatach szkoleniowych w ramach projektu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Wykładzie metodycznym i warsztatach szkoleniowych w ramach projektu Warszawa; 08.04.2014 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Wykładzie metodycznym i warsztatach szkoleniowych w ramach projektu Łamigłówki dla nomada metoda uczenia przez całe życie na miarę XXI wieku 1

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl KRZYSZTOF WOŁK Praktyczny przewodnik po MAC OS X Server 10.6 i 10.7 Wdrożenie i administracja systemu serwerowego Apple a opisane w formie samouczków opatrzone w teorię + ĆWICZENIA Wydawnictwo Psychoskok,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą KONFERENCJA w ramach projektu WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą Alicja Zajączkowska 6

Bardziej szczegółowo

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI Małgorzata Bartoszewicz goskab@amu.edu.pl Wydział Chemii, Zakład Dydaktyki Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 10 Tworzenie i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

PROCEDURA NR 10 Tworzenie i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Strona 1/12 1. Cel i przedmiot procedury 1.1. Celem procedury jest usystematyzowanie i ujednolicenie zasad tworzenia i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod ujętych w programie i planie studiów na Politechnice

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam Andrzej Wegner, Consensus. Firma Usługowa.

Pozdrawiam Andrzej Wegner, Consensus. Firma Usługowa. Witam! Polecam Pani/Panu swoją usługę, zajmuję się projektowaniem i tworzeniem stron internetowych jestem włascicielem domeny grudz.pl" zarejestrowanej na potrzeby lokalnego rynku grudziądzkiego, serwerów

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji?

Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji? Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji? Spis treści: 1. Informacja ważnym elementem wprowadzania zmian w oświacie 2. Projekty EFS jako

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ TYTUŁ PROGRAMU: Edukacja wczesnoszkolna wsparta TIK CELE OGÓLNE: Nauczyciel po zakończeniu szkolenia Ma wiedzę i umiejętności: w

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System

Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System Prof. zw. dr hab. inż Celina M. Olszak Dr Kornelia Batko

Bardziej szczegółowo

Marlena Plebańska, Piotr Kopciał Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechnika Warszawska

Marlena Plebańska, Piotr Kopciał Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechnika Warszawska Marlena Plebańska, Piotr Kopciał Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechnika Warszawska Charakterystyka Projektu 1. 2010 rok OKNO PW uruchamia pakiet studiów podyplomowych Informatyka w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA PROJEKTÓW

POWIĄZANIA PROJEKTÓW Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska POWIĄZANIA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ORE Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu e-urzędnik

Sylabus modułu e-urzędnik Sylabus modułu e-urzędnik Wymagania konieczne: Zakłada się, że przystępując do egzaminu modułu e-urzędnik, zdający będzie miał opanowany blok umiejętności i wiadomości podstawowych w zakresie zgodnym z

Bardziej szczegółowo

DESIGNER APPLICATION. powered by

DESIGNER APPLICATION. powered by DESIGNER APPLICATION powered by O FIRMIE HiddenData specjalizuje się w technologii dystrybucji treści video w Internecie oraz w budowie złożonych, funkcjonalnych aplikacji internetowych i mobilnych. Budujemy

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez Białystok, dn. 13.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 I. Zamawiający ILLUMINATIO Łukasz Kierus Żelazna 9/5 15-297 Białystok II. Opis przedmiotu zamówienia W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw

Bardziej szczegółowo

1. W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących usług:

1. W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących usług: Strona1 07.08.2013 r. W związku z realizacją projektów: Łamigłówki dla Nomada metoda uczenia przez całe życie na miarę XXI wieku Nowoczesna kadra dla e-gospodarki program rozwoju Wydziału Zamiejscowego

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" zakładki ogólnodostępne

Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo zakładki ogólnodostępne Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" zakładki ogólnodostępne 1 1. Czym jest platforma internetowa Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE P R O G R A M Y K S Z T A Ł C E N I A S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE KRAKÓW 2015 1 Spis treści NARZĘDZIA WEB 2.0 W SEKTORZE PUBLICZNYM

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM OŚWIATOWY

ZINTEGROWANY SYSTEM OŚWIATOWY Perfektus System SYSTEM NABOROWY PORTAL INFORMACJI PRAWNEJ DZIENNIK ELEKTRONICZNY MULTIKATALOG BIBLIOTECZNY PORTAL INFORMACJI OŚWIATOWEJ ZINTEGROWANY SYSTEM OŚWIATOWY oprogramowanie do zarządzania oświatą

Bardziej szczegółowo

ORACLE TALEO SOCIAL SOURCING CLOUD SERVICE

ORACLE TALEO SOCIAL SOURCING CLOUD SERVICE ORACLE TALEO SOCIAL SOURCING CLOUD SERVICE ROZWIĄZANIE DO REKRUTACJI PRACOWNIKÓW W MODELU SPOŁECZNOŚCIOWYM, Z NIEOGRANICZONYMI MOŻLIWOŚCIAMI PROWADZENIA ROZMÓW NAJWAŻNIEJSZE CECHY I FUNKCJE Publikowanie

Bardziej szczegółowo