Edycja napisów w programie Subtitle Workshop

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Edycja napisów w programie Subtitle Workshop"

Transkrypt

1 Edycja napisów w programie Subtitle Workshop Firma URUSoft dostarcza nam darmowe narzędzie do edycji napisów - program Subtitle Workshop Niniejszy tekst omawia jego podstawowe funkcje. 0. Przygotowanie do pracy UWAGA: Wszystkie polecenia programu w niniejszej instrukcji pochodzą z jego spolszczonej wersji. Aby przełączyć interfejs użytkownika na język polski, używamy polecenia Settings -> Language -> Polski. (a) Podgląd filmu Przed rozpoczęciem edycji możemy otworzyć w programie plik z filmem, z którym związane są napisy - będzie to pomocne min. przy ich synchronizacji. Jeśli plik filmu nosi taką samą (lub zbliżoną) nazwę, jak plik napisów, zostanie on automatycznie otwarty. Gdy jest inaczej, możemy otworzyć plik z filmem poleceniem Film -> Otwórz... lub skrótem klawiszowym Ctrl-P. Subtitle Workshop obsłuży wszystkie kontenery multimedialne (np. *.avi, *.mpg, *.asf, *.ogm, *.mkv) i formaty obrazu (np. DivX, XviD, VP6) oraz dźwięku (np. MP3, Ogg, AAC, AC3) dla których posiadamy zainstalowane w systemie filtry DirectShow. UWAGA: Zainstalowane w systemie filtry DirectShow służące do nakładania napisów (np. VobSub lub ffdshow z aktywną funkcją "Napisy") spowodują, że napisy w oknie podglądu filmu będą pojawiać się podwójnie. Aby tego uniknąć, należy wyłączyć takie filtry (sposobu wyłączania konkretnego filtra należy szukać w jego dokumentacji). Wewnętrzny odtwarzacz dysponuje paskiem postępu, którym możemy się posługiwać podczas wyszukiwania odpowiedniego fragmentu w filmie, oraz pokaźnym zestawem przycisków. 1 - odtwarzaj/wstrzymaj Wstrzymuje i ponawia odtwarzanie zachowując pozycję odtwarzania. 2 - zatrzymaj Zatrzymuje odtwarzanie i przesuwa pozycję odtwarzania na początek pliku. 3 - przewijaj listę napisów Jeśli przycisk jest zaznaczony (będzie wtedy w czarnej obwódce), podczas odtwarzania filmu program będzie automatycznie zaznaczał na liście napisów aktualnie wyświetlany napis, a w razie potrzeby przewijał listę napisów. 4 - skocz do poprzedniego napisu Przesuwa pozycję odtwarzania do początku napisu poprzedzającego aktualnie zaznaczony napis. 5 - skocz do następnego napisu Przesuwa pozycję odtwarzania do początku napisu nastepującego po aktualnie zaznaczonym napisie. 6 - przewijaj do tyłu Naciśnięty raz przesuwa pozycję odtwarzania do tyłu o pół sekndy (wartość tą można dostosować w ustawieniach programu: Ustawienia -> Ustawienia... -> Podgląd filmu -> Skok czasu przy przewijaniu). Przytrzymanie przycisku po wciśnięciu powoduje szybkie przewijanie filmu do tyłu. Obie funkcje działają zarówno podczas odtwarzania, jak i gdy film jest zatrzymany. 7 - przewijaj do przodu Naciśnięty raz przesuwa pozycję odtwarzania do przodu o pół sekndy (wartość tą można dostosować w ustawieniach programu). Przytrzymanie przycisku po wciśnięciu powoduje szybkie przewijanie filmu do przodu. Obie funkcje działają zarówno podczas odtwarzania, jak i gdy film jest zatrzymany. 8 - zmień prędkość odtwarzania Jeśli przycisk jest zaznaczony (będzie wtedy w czarnej obwódce), prędkość odtwarzania będzie wynosić 50% zwykłej prędkości (film będzie odtwarzany dwukrotnie wolniej). Wartość tą można zmienić w ustawieniach programu ( Ustawienia -> Ustawienia... -> Podgląd filmu -> Domyślna wartość zmiany prędkości odtwarzania). 9 - przesuń napisy Wciśnięcie tego przycisku powoduje przesunięcie wszystkich zaznaczoncyh napisów tak, aby czas początkowy pierwszego z nich był równy czasowi aktualnej pozycji odtwarzania. Czas trwania żadnego z tych napisów się nie zmienia. A - ustaw czas początkowy Ustawia czas początkowy zaznaczonego napisu na czas aktualnej pozycji odtwarzania. B - ustaw czas końcowy

2 Ustawia czas końcowy zaznaczonego napisu na czas aktualnej pozycji odtwarzania oraz przechodzi do następnego napisu. C - rozpocznij napis Zapamiętuje aktualną pozycję odtwarzania w celu wykorzystania jej jako początek nowego napisu. Patrz punkt D. D - zakończ napis Tworzy napis o początkowym czasie zapamiętanym po wciśnięciu przycisku rozpocznij napis (patrz punkt C) i końcowym czasie równym aktualnej pozycji odtwarzania. E - zaznacz jako pierwszy punkt synchronizacji Opisany w punkcie 10b artykułu. F - zaznacz jako ostatni punkt synchronizacji Opisany w punkcie 10b artykułu. G - dodaj punkt synchronizacji Opisany w punkcie 10d artykułu. Podczas odtwarzania możemy odczytać aktualną pozycję na zegarze umieszczonym po prawej stronie przycisków. (b) Wybór trybu pracy Po otwarciu pliku z napisami (poleceniem Plik -> Otwórz plik napisów... lub skrótem klawiszowym Ctrl-O) automatycznie zostaje wybrany tryb pracy: Czas......lub Klatki.

3 Tryb pracy wybierany jest na podstawie formatu napisów - dla formatów czasowych (np. SubRip / SRT) jest to Czas, dla klatkowych (np. MicroDVD / TXT) są to Klatki. Jeśli jednak wolimy pracować w trybie Czas na pliku z napisami w formacie klatkowym (lub odwrotnie), wystarczy zmienić tryb pracy w przeznaczonej do tego celu liście rozwijanej znajdującej się na górze po lewej stronie okna programu (nie będzie miało to wpływu na format, w którym plik napisów będzie zapisywany, gdy użyjemy polecenia Plik -> Zapisz lub skrótu klawiszowego Ctrl-S). EDYCJA NAPISÓW 1. Tworzenie nowych napisów / otwieranie napisów oraz ich zapis Po uruchomieniu Subtitle Workshop musimy zdecydować, czy będziemy edytować istniejący plik napisów, czy chcemy stworzyć nowe napisy. Polecenie Plik -> Nowe napisy... (a także skrót klawiszowy Ctrl-N) stworzy nowy plik napisów, zaś Plik -> Otwórz plik napisów... (Ctrl-O) otworzy istniejący plik napisów. Gdy program nie będzie w stanie automatycznie rozpoznać formatu napisów, a my wiemy, w jakim formacie one są, należy użyć listy rozwijanej w oknie Otwieranie i wybrać z niej odpowiedni format.

4 Jeśli w tym samym katalogu zostanie odnaleziony plik z filmem o zbliżonej nazwie, a pozycja Film -> Tryb podglądu filmu została uprzednio zaznaczona, program podejmie próbę otwarcia tego pliku i wyświetlenia go w oknie podglądu. Podczas edycji istniejącego już pliku napisów możemy go zapisywać poleceniem Plik -> Zapisz (oraz skrótem Ctrl-S). Możemy też zapisać te napisy w innym pliku wybierając jednocześnie jeden z kilkudziesięciu formatów napisów obsługiwanych przez program. W oknie Zapisz jako wybieramy ikonę oznaczającą wybrany format i dwukrotnie ją klikamy, po czym podajemy nazwę pliku. Napisy zostaną skonwertowane do wybranego formatu i zapisane w nim bez względu na aktualny tryb pracy (klatki lub czas). Podczas odczytu i zapisu plków z napisami Subtitle Workshop korzysta z biblioteki URUSoft Subtitle API umieszczonej w pliku SubtitleAPI.dll w podkatalogu SubtitleAPI w katalogu programu. Umożliwa to uaktualnienie tej biblioteki bez konieczności uaktualniania całego programu, a co za tym idzie bezbolesne dodawanie obsługi nowych formatów napisów. 2. Dodawanie napisów Aby dodać nowy napis po zaznaczonym napisie, używamy polecenia Edycja -> Wstaw napis lub klawisza Insert.

5 Nowy napis przed zaznaczonym napisem dodajemy poleceniem Edycja -> Wstaw przed lub skrótem klawiszowym Shift-Insert. Czasy rozpoczęcia i zakończenia nowego napisu są wybierane automatycznie, lecz mogą wymagać dostosowania. 3. Usuwanie napisów Aby usunąć zaznaczone napisy, używamy polecenia Edycja -> Usuń zaznaczone lub klawisza Delete. 4. Edycja pojedynczego napisu Aby wyedytować wybrany napis, zaznaczamy go kliknięciem lewym przyciskiem myszy. Następnie w lewym dolnym rogu okna programu możemy zmienić dla niego Początek, Koniec i Czas wyświetlania (w zależności od trybu pracy wartości te są podane w klatkach lub w czasie) oraz treść napisu w dużym polu Tekst. Aby zmienić jedną z wartości Początek, Koniec i Czas wyświetlania, wystarczy przenieść kursor

6 tekstowy do odpowiedniego pola (klikając je lewym przyciskiem myszy), wpisać żądaną wartość i wcisnąć Enter - wówczas wpisana przez nas wartość zostanie ustawiona. Możemy też zaznaczyć myszą odpowiednią cyfrę i posłużyć się strzałkami umieszczonymi po prawej stronie każdego pola aby zwiększyć lub zmniejszyć zaznaczoną wartość. Treści napisu możemy edytować po przeniesieniu kursora tekstowego do pola Tekst poprzez kliknięcie go lewym przyciskiem myszy. Pomóc nam mogą informacje wyświetlane w nawiasie - znajduje się tam ilość znaków w każdej linijce (oddzielone ukośnikiem) oraz długość całego napisu. Podczas edycji napisów w języku polskim zadbajmy, aby w polu oznaczającym zestaw znaków wybrana była wartość EastEurope. Używając w treści napisów znaczników stylu pochodzących z HTML (do pogrubienia czcionki, do jej pochylenia, do podkreślenia, oraz do określenia koloru w formacie RGB) musimy zadbać, aby w preferencjach programu (Ustawienia -> Ustawienia... -> Ogólne) zaznaczona była opcja Ignoruj znaczniki stylów. Subtitle Workshop nie obsługuje sytuacji, w której znaczniki takie dotyczą tylko części napisu 5. Sprawdzanie i korekta pisowni napisów Jeśli mamy zainstalowany program Microsoft Word w wersji co najmniej 97, możemy sprawdzać i poprawiać pisownię w pliku napisów bezpośrednio z programu Subtitle Workshop, który w tym celu wykorzystuje zainstalowaną z Wordem bibliotekę. Uruchamiamy tą funkcję poleceniem Narzędzia ->

7 Sprawdzenie pisowni lub klawiszem F7. Informacje na temat modułu sprawdzania pisowni znajdują się w systemie pomocy programu Word. OPERACJE NA CZASACH 6. Zmiana wartości FPS Wartość FPS pliku z napisami (czyli ilość klatek na sekundę) ma kluczowe znaczenie dla synchronizacji napisów z filmem. Weźmy na przykład film kinowy przystosowany do emisji w kraju PAL (25 FPS) i napisy pochodzące z wydania tego samego filmu w kraju NTSC ( FPS) zapisane w formacie SubRip (SRT). Jeśli (na przykład) film trwa 2 godziny w wersji NTSC ( FPS), w wersji PAL (25 FPS) będzie on trwał 115 minut (godzinę i 55 minut). Ponieważ SubRip jest formatem czasowym, film będzie stopniowo wyprzedzał napisy. Aby zmienić wartość FPS pliku z napisami (w tym przykładzie z na 25), ustawiamy Wejściowe FPS na aktualną wartość FPS tego pliku (23.976), zaś FPS na wartość, którą chcemy uzyskać (25). Teraz wystarczy zapisać plik z napisami. 7. Dzielenie napisów Polecenie Narzędzia -> Podziel plik napisów... udostępnia nam kilka metod dzielenia napisów: (a) Zakładka Prosty zawiera metody dzielenia na dwie części.

8 Po zaznaczonej linii Pierwszy plik będzie zawierał wszystkie linie aż do zaznaczonej włącznie, zaś pozostałe linie znajdą się w drugim pliku. Po linii nr Pierwszy plik będzie zawierał wszystkie linie aż do tej o podanym numerze włącznie, zaś pozostałe linie znajdą się w drugim pliku. Po czasie Wszystkie linie rozpoczynające się przed wyspecyfikowanym czasem znajdą się w pierwszym pliku, zaś pozostałe w drugim. Po klatce nr Do drugiego pliku trafią wszystkie linie rozpoczynajace się po klatce o podanym numerze. Na końcu filmu Wszystkie linie o czasach wyższych niż długość trwania filmu w podanym pliku *.avi (wybranym przy pomocy przycisku Znajdź) trafią do drugiego pliku. Ramka Nazwy umożliwia nam wybór nazw dla obu plików tworzonych podczas podziału. (b) Zakładka Zaawansowany umożliwia nam podział pliku napisów na więcej niż dwie części.

9 Do wyboru mamy metody: Części o równych czasach - dzieli napisy na części o równych (w miarę możliwości) czasach trwania. Części o równej ilości linii - napisy zostaną podzielone na części o (w przybliżeniu) równej ilości linii. Na końcu filmów - dla każdej części napisów wyszczególnionej na liście wybieramy plik z filmem. Robimy to podwójnie klikając nazwę każdej części (począwszy od pierwszej) i wskazując plik z odpowiednią częścią filmu. Zaznaczając Automatyczne nazwy części możemy określić wzorzec, według którego nadawane będą nazwy poszczególnym częściom. %ORGFILENAME zastępuje oryginalną nazwę pliku, zaś %NUM numer części. W polu po prawej możemy wybrać przyrostek nazwy (oznaczający język napisów) z rozwijanej listy lub wpisać tam własny. Jeśli zaś odznaczymy Automatyczne nazwy części, możemy określić nazwę dla każdej części osobno - po jej zaznaczeniu na liście wystarczy wcisnąć F2, wpisać nazwę i zatwierdzić ją klawiszem Enter. Pole Folder docelowy umożliwia nam wybór katalogu, do którego one trafią. Z listy rozwijanej Format docelowy wybieramy format, w jakim chcemy uzyskać podzielone napisy. Zaznacznie pola Przelicz wartości czasów spowoduje automatyczne przesunięcie czasów w drugim pliku, aby były one zsynchronizowane z podzielonym filmem. 8. Łączenie napisów Polecenie Narzędzia -> Połącz plik napisów... umożliwia nam połączenie kilku plików napisów w jeden. Łączyć możemy nawet pliki w różnych formatach i o różnych wartościach FPS - konwersja na wybrany format wyjściowy oraz FPS następuje podczas łączenia.

10 Przyciskiem Dodaj dodajemy kolejne pliki napisów, które chcemy połączyć w jeden (muszą być we właściwej kolejności). Przyciskiem Usuń usuwamy zaznaczony plik napisów z listy. Przycisk Wyczyść czyści listę plików z napisami. Dla formatów klatkowych wartość FPS (widoczną przy każdym z tych plików znajdujących się na liście napisów) możemy zmienić przy pomocy rozwijanej listy po prawej stronie przycisku Wyczyść - wystarczy zaznaczyć plik i wybrać odpowiednią dla niego wartość. Przyciskiem Przypisz część filmu przypisujemy plikowi napisów plik z odpowiadającą mu częścią filmu - ułatwia to programowi prawidłowe przeliczenie wartości czasowych. Informacje te możemy usunąć przyciskiem Wyczyść informacje o filmie. Z listy Format wyjściowy wybieramy format, w jakim program zapisze plik wynikowy. Jeśli jest to jeden z formatów klatkowych, wybieramy wartość FPS z listy Wyjściowy FPS. Jeśli zaznaczymy Otwórz plik po połączeniu i zapisaniu, program automatycznie otworzy nowo powstały plik napisów, aby można było dokonać dodatkowych korekt (jeśli takowe będą potrzebne). Zaznaczenie pola Przelicz wartości czasów powoduje, że czasy we wszystkich częściach napisów oprócz pierwszej zostaną przesunięte, aby pozostały zsynchronizowane z filmem. Nie jest to stosowane dla fragmentów, którym przypisaliśmy pliki z odpowiadającymi im fragmentami filmu. 9. Przesuwanie napisów w czasie Polecenie Edycja -> Czasy -> Ustaw przesunięcie czasu... pozwala nam przesunąć czasy (początkowe i końcowe) napisów. Z rozwijanej listy wybieramy + aby opóźnić napisy, zaś - aby przesunąć je w czasie do przodu (bez zmiany długości trwania napisów). W polu po prawej wybieramy wartość przesunięcia czasowego. Zaznaczając Dla wszystkich napisów decydujemy o zastosowaniu przesunięcia czasu dla całego pliku napisów, zaś aby przesunąć w czasie tylko napisy uprzednio zaznaczone, wybieramy Dla zaznaczonych napisów. Przesunięcie następuje po zatwierdzeniu przyciskiem Zastosuj. 10. Synchronizacja napisów z filmem Wszystkie opisane tu metody oprócz (c) wymagają użycia podglądu filmu. (a) przy pomocy pierwszej i ostatniej kwestii W oknie podglądu odnajdujemy pierwszą kwestię wypowiadaną w filmie (tą, którą tłumaczy pierwszy napis w pliku) i zapisujemy czas jej wystapienia (ukazany na zegarze pod oknem podglądu po prawej stronie). Potem odnajdujemy ostatnią kwestię (tą, której tłumaczeniem jest ostatni napis) i również zapisujemy czas jej wystąpienia. Następnie wybieramy Edycja -> Czasy -> Synchronizuj z filmem

11 -> Synchronizuj z napisami... i w zakładce Prosta wpisujemy odpowiednie wartości w pola Pierwszy dialog filmu i Ostatni dialog filmu. Później wystarczy zatwierdzić operację przyciskiem Synchronizuj!. (b) przy pomocy dwóch punktów Ta metoda synchronizuje wszystkie napisy pomiędzy dwoma wybranymi napisami stosując liniową interpolację wartości czasów. Stosujemy ją, gdy pewien przedział napisów ma nieprawidłowe wartości czasowe. Gdy zaznaczymy pierwszy napis z przedziału, który chcemy zsynchronizować, odnajdujemy w filmie punkt, w którym pojawia się kwestia związana z napisem i używamy skrótu klawiszowego Ctrl-1 lub wciskamy przycisk zaznacz jako pierwszy punkt synchronizacji pod oknem podglądu (oznaczony jako E w punkcie 0a artykułu). Następnie zaznaczamy ostatni napis z przedziału i znajdujemy w filmie kwestię tłumaczoną przez ten napis, po czym posługujemy się klawiszami Ctrl-2 lub przyciskiem zaznacz jako ostatni punkt synchronizacji pod oknem podglądu (oznaczony jako F w punkcie 0a artykułu). Gdy pojawi się pytanie o potwierdzenie, klikamy Tak. Napisy z wybranego przedziału (z pierwszym i ostatnim włącznie) zostaną zsynchronizowane. (c) przy pomocy zsynchronizowanych napisów Aby użyć tej metody, potrzebujemy drugiego pliku z napisami, w którym są one zsynchronizowane z filmem. Ilość napisów w plikach może się różnić. Dla prawidłowej synchronizacji konieczne jest, aby pierwszy napis w pliku, który chcemy zsynchronizwaoć był tłumaczeniem tej samej kwestii, co pierwszy napis w pliku używanym podczas synchronizacji. Ten sam warunek musi być spełniony dla ostatnich napisów w obu plikach. (d) zaawansowana synchronizacja Metody tej należy używać, gdy wszystkie pozostałe zawiodły. Umożliwia nam ona wybór wielu punktów synchronizacji, dzięki czemu możemy zsynchronizować napisy, w których desynchronizacja nie zawiera żadnego stałego wzorca. Aby dodać punkt synchronizacji, zaznaczamy wybrany napis i szukamy w oknie podglądu filmu kwestii, którą ten napis tłumaczy. Następnie używamy skrótu klawiszowego Ctrl-Alt-P lub wciskamy przycisk dodaj punkt synchronizacji pod oknem podglądu (oznaczony jako G w punkcie 0a artykułu). Pojawi się okno Synchronizacja napisów - Zaawansowana. Aktywujemy myszką okno główne Subtitle Workshop (nie zamykając okna Synchronizacja napisów - Zaawansowana) i dodajemy kolejne punkty synchronizacji w analogiczny sposób. Można je również dodawać ręcznie klikając przycisk Dodaj i wpisując odpowiednie czasy (Old time to czas, który zostanie zamieniony na New time). Przycisk Dodaj z filmu działa analogicznie jak przycisk dodaj punkt synchronizacji pod oknem podglądu filmu - dodaje punkt synchronizacji w aktualnej pozycji odtwarzania. Punkty synchronizacji możemy wyeksportować do pliku *.spf przyciskiem Zapisz do pliku i zaimportować z takiego pliku przyciskiem Pobierz z pliku. Punkt synchronizacji usuwamy z listy poprzez jego zaznaczenie i wciśnięcie przycisku Usuń. W rubryce Jeśli czas jest poza oznaczonymi punktami mamy do wyboru trzy możliwości: Ekstrapoluj - wartości czasów dla wszystkich napisów w pliku zostaną obliczone metodą podobną do tej, jaką stosuje metoda opisana w punkcie 10b. Przywróć oryginalny czas (bez zmian) - dla napisów poza oznaczonymi punktami czasy napisów

12 pozostaną nietknięte. Cofnij przesunięcie sąsiedniego punktu synchronizacji - jeśli napis jest przed pierwszym punktem synchronizacji, jego czas zostanie obliczony przy użyciu przesunięcia pierwszego punktu synchronizacji. Jeśli napis jest po ostatnim punkcie synchronizacji, jego czas zostanie obliczony przy użyciu przesunięcia ostatniego punktu synchronizacji. Po stworzeniu wszystkich punktów synchronizacji uruchamiamy proces synchronizacji przyciskiem Synchronizuj!. 11. Zmiany czasów wyświetlania Polecenie Edycja -> Czasy -> Przedłużenie/skrócenie czasu wyświetlania umożliwa nam przedłużenie lub skrócenie czasów wyświetlania wybranych lub wszystkich napisów o jednakową (określoną przez użytkownika w polu Zmień czas o) wartość. 12. Granice czasów wyświetlania Jeśli w pliku napisów znajdują się napisy o bardzo długim (np. 10 sekund) lub bardzo krótkim (poniżej 1 sekundy) czasie wyświetlania, możemy użyć polecenia Edycja -> Czasy -> Ustaw granice czasu wyświetlania... lub skrótu klawiszowego Ctrl-L. Po zaznaczeniu pola Maksymalny czas wyświetlania możemy ustalić tą wartość - jeśli napis będzie miał dłuższy czas wyświetlania, zostanie on skrócony do ustalonego maksimum. Jeśli zaznaczymy Minimalny czas wyświetlania, czas napisów o krótszym czasie wyświetlania zostanie wydłużony do podanego minimum. Program zadba przy tym, aby czasy napisów nie wchodziły ze sobą w konflikty (nie powodowały nakładania się napisów na siebie). 13. Wydłużanie czasów wyświetlania Jeśli po zaznaczeniu wybranych napisów użyjemy polecenia Edycja -> Czasy -> Zwiększona długość, czas końcowy każdego z nich zostanie ustawiony na wartość o jedną milisekundę mniejszą niż czas początkowy następnego napisu.

13 14. Automatyczny dobór czasów wyświetlania Polecenie Edycja -> Czasy -> Automatyczne czasy wyświetlania oblicza i ustawia czasy wyświetlania napisów na podstawie ilości liter, słów i linii. Jest to bardzo przydatne, gdy tylko czasy początkowe napisów w pliku są poprawne lub gdy tworzymy nowe napisy ustalając dla nich tylko czasy początkowe. W odpowiednich rubrykach wybieramy czasy trwania dla znaku, słowa i linii. Możemy też zdecydować, czy zmienić czasy trwania dla wszystkich, czy tylko zaznaczonych napisów oraz czy brać przy tym pod uwagę ich oryginalne czasy wyświetlania. 15. Import czasów z innego pliku napisów Dzięki funkcji Edycja -> Czasy -> Odczytaj czasy z pliku możemy do otwartego pliku napisów przenieść czasy wyświetlania z innego pliku napisów. Jest to przydatne, gdy w pierwszym pliku napisów prawidłowy jest tekst, a w drugim prawidłowe są czasy. Najpierw otwieramy plik napisów z właściwym tekstem, potem zaś używamy polecenia Edycja -> Czasy -> Odczytaj czasy z pliku i w oknie dialogowym wskazujemy plik z właściwymi czasami. 16. Odczytywanie wartości FPS z filmu Jeśli nie znamy ilości klatek ma sekundę w filmie (lub nie znamy sposobu na jej odczytanie), możemy ją odczytać programem Subtitle Workshop z pliku filmu. Jest to przydatne np. przy konwersji napisów w formacie klatkowym na format czasowy. Program udostępnia dwa sposoby wykonania tego zadania: (a) polecenie Narzędzia -> FPS z pliku AVI Polecenie to odczytuje wartość FPS z nagłówka pliku *.avi. Nie dotyczy to innych kontenerów multimedialnych, jak np. *.mkv, *.ogm, *.mpg. (b) podgląd filmu Gdy używamy podglądu filmu (patrz punkt 0a niniejszego artykułu), jego wartość FPS jest automatycznie odczytywana. Czasem ta wartość może się okazać nieprawidłowa, ponieważ podgląd filmu w Subtitle Workshop używa filtrów DirectShow do jego zdekodowania, może się więc okazać, że filtr użyty w procesie dekodowania filmu nie potrafi dostarczyć tej wartości w prawidłowy sposób. Obie metody umieszczają odczytaną wartość FPS w polach Wejściowe FPS i FPS. OPERACJE NA TEKSTACH 17. Łamanie linii Polecenie Edycja -> Teksty -> Inteligentne dopasowanie linii zmienia sposób łamania linii we wszystkich zaznaczonych napisach. Ilość znaków powyżej której napis zostanie podzielony na dwie linie określamy w ustawieniach programu ( Ustawienia -> Ustawienia... -> Ogólne -> Zaawansowane -> Inteligentne dopasowanie linii -> Dwie linie, jeśli napis dłuższy niż... znaków). Z napisów o mniejszej lub równej ilości znaków łamanie linii zostanie usunięte. Funkcja ta stara się rozpoznać napisy tłumaczące dialogi (rozpoczynające się znakiem " -") i zadbać o odpowiednie łamanie linii w takich napisach, co może powodować nieprawidłowe łamanie linii tam, gdzie znak "-" nie miał oznaczać dialogu.

14 18. Zmiana wielkości liter Polecenie Edycja -> Teksty -> Zmiana wielkości liter udostępnia kilka sposobów dopasowywania wielkości liter: (a) jak w zdaniu Pierwsza litera każdego słowa będzie wielka, wszystkie pozostałe będą małe. Dostępne mamy dodatkowe opcje: Tylko pierwsza litera pierwszego słowa - zaznaczenie jej spowoduje, że podczas konwersji program tylko zmieni pierwszą literę pierwszego słowa w każdym zdaniu na dużą i nie będzie interesował się pozostałymi literami (pozostawi je bez zmian). Wykrywanie ciągu "..." - zaznaczenie tej opcji spowoduje, że jeśli poprzednie zdanie kończy się ciągiem "...", pierwsza litera następnego zdania zostanie zmieniona na małą, ponieważ zostanie ono potraktowane jako dokończenie poprzedniego zdania. (b) małe litery Wszystkie litery zostaną zmienione na małe. (c) duże litery Wszystkie litery zostaną zmienione na wielkie. (d) jak tytuł Pierwsza litera każdego słowa będzie wielka, pozostałe będą małe. (e) odwrócenie Wielkie litery zostaną zmienione na małe, małe na wielkie. 19. Scalanie do jednej linii Polecenie Edycja -> Teksty -> Scal napis do jednej linii usuwa łamanie linii z każdego z zaznaczonych napisów (powoduje, że każdy z nich staje się jedną linią). 20. Dzielenie na dwa napisy Polecenie Edycja -> Teksty -> Podziel na dwa napisy... dzieli wybrany napis na dwa. Jest to użyteczne gdy mamy do czynienia z bardzo długim napisem. W polu Podziel po linii nr wybieramy numer linii oryginalnego napisu, po której zostanie on podzielony na dwa. Czas końcowy i czas wyświetlania pierwszego z nowych napisów możemy dostosować w polach Ukryj i Czas wyświetlania po jego lewej stronie (chyba, że zaznaczymy

15 Zastosuj automatyczne czasy wyświetlania - wtedy zostaną one dobrane przez program). Czas początkowy drugiego z nowych napisów zmieniamy w polu Pokaż po jego lewej stronie (jeśli zaznaczmy Kontynuuj bezpośrednio zostanie on ustawiony na czas o jedną milisekundę późniejszy, niż czas końcowy pierwszego z nowych napisów). Do ustawienia czasów można też użyć jednego z przycisków proporcji (1:1, 1:2, 2:1 itd.) umieszczonych na górze okna dialogowego - wtedy czasy obu nowych napisów zostaną dobrane według proporcji na przycisku. UWAGA: Jeśli zaznaczony napis ma mniej znaków niż wartość wpisana w pole Ustawienia -> Ustawienia... -> Ogólne -> Zaawansowane -> Podział napisów na linie -> Nowa linia, gdy więcej niż... znaków, funkcja Edycja -> Teksty -> Podziel na dwa napisy... będzie nieaktywna (poszarzona). 21. Zmiana długości linii do maksimum Funkcja Edycja -> Teksty -> Ustaw maksymalną długość linii... zmienia długość wszystkich linii we wszystkich zaznaczonych napisach tak, aby była ona równa maksimum (ustawionym w polu Ustawienia -> Ustawienia... -> Zaawansowane -> Maksymalna długość linii) lub od niego mniejsza. Linie krótsze od maksimum zostaną wydłużone, linie od niego dłuższe zostaną podzielone. 22. Import tekstów z innego pliku napisów Podobnie jak w punkcie 15, lecz tym razem importowany jest tekst napisów, zaś czasy pozostają bez zmian. 23. Łączenie napisów w jeden Polecenie Edycja -> Napisy -> Połącz napisy (i skrót klawiszowy Ctrl-K) łączy wszystkie zaznaczone napisy w jeden. Czas początkowy nowego napisu będzie równy czasowi początkowemu pierwszego z łączonych napisów, czas końcowy nowego napisu zostanie ustawiony na czas końcowy ostatniego z łączonych napisów. 24. Sortowanie napisów według czasów Funkcja Edycja -> Napisy -> Sortuj sortuje napisy w pliku według czasów ich wyświetlania. 25. Usuwanie wielokropków Polecenie Edycja -> Napisy -> Usuń zbędne kropki "..." usuwa z całego pliku napisów wielokropki tam, gdzie jeden z nich kończy napis, a drugi rozpoczyna następny (gdy drugi napis jest dokończeniem pierwszego). 26. Wyszukiwanie i zamiana Polecenia Znajdź -> Znajdź... (Ctrl-F) oraz Znajdź -> Znajdź i zamień... (Ctrl-R) wywołują okno Znajdź i zamień. Kliknięcie przycisku Więcej > rozwinie je udostępniając dodatkowe opcje. Uwzględniaj DUŻE/małe litery - wyszukuje biorąc pod uwagę wielkość liter. Tylko całe słowa - uwzględnia dane wystapienie poszukiwanego tekstu tylko, jeśli wystąpienie to

16 stanowi odrębne słowo. Zachowaj wielkość liter przy zamianie - podczas zamiany wielie litery zostaną zamienione na wielkie, a małe na małe. Np. jeśli chcemy zamienić wszystkie wystąpienia słowa "mama" na "TATA" (przy odznaczonej opcji Uwzględniaj DUŻE/małe litery), zaś program znajdzie w pliku napisów słowo "Mama", zostanie ono zamienione na "Tata", nie na "TATA". KONWERSJA FORMATÓW 27. Zmiana formatu wielu plików z napisami Dzięki poleceniu Narzędzia -> Konwersja wielu plików... możemy zmienić całą naszą kolekcję napisów na jeden format przy pomocy zaledwie kilku kliknięć. Na liście Rozszerzenia zaznaczamy rozszerzenia plików napisów, które mają zostać poddane konwersji, zaś w polu Ścieżka poszukiwań podajemy katalog, w którym się one znajdują. Zaznaczenie pola Uwzględniaj podkatalogi spowoduje, że również napisy ze wszystkich podkatalogów katalogu podanego wyżej zostaną poddane konwersji. Dokładna kontrola plików każe programowi poddać każdy plik gruntownej kontroli w celu prawidłowego rozpoznania formatu napisów (zazwyczaj użycie tej opcji jest nieotrzebne - zwykłe szybkie sprawdzenie dokonywane domyślnie przez program w zupełności wystarcza). W polu Folder docelowy określamy katalog, do którego trafią nowe pliki napisów - te, które powstaną w procesie konwersji. Z listy Format docelowy wybieramy format napisów, na który zostaną skonwertowane napisy. Domyślny FPS to wartość FPS dla plików w formatach klatkowych, która zostanie użyta podczas ich konwersji na format czasowy. Przycisk Dalej przenosi nas do kolejnego okna.

17 Na liście znajdą się wszystkie pliki napisów o wybranych wcześniej rozszerzeniach znalezione w podanym katalogu (i ewentualnie jego podkatalogach). Zaznaczając jeden z nich możemy zmienić dla niego wartość FPS (jeśli jest on w formacie klatkowym) przy pomocy listy rozwijanej umieszczonej na dole okna. Przyciskami Dodaj i Usuń możemy zmieniać zawartość listy, przyciskiem Wyczyść usunąć z niej wszystkie pozycje. Dzięki przyciskowi Wstecz możemy się cofnąć do poprzedniego okna i zmienić w nim ustawienia. Przycisk Konwertuj rozpoczyna proces konwersji, po którym otrzymujemy raport w postaci tekstowej (możemy go zapisać do osobnego pliku).

BAZA DANYCH Wersja 16

BAZA DANYCH Wersja 16 BAZA DANYCH Wersja 16 1/04-2014 Kopiowanie tego podręcznika bez zgody firmy PC SCHEMATIC jest zabronione. Baza danych 16 Strona 1 Wstęp WSTĘP PC SCHEMATIC Baza danych jest programem obsługi baz danych,

Bardziej szczegółowo

szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika

szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika zintegrowane środowisko tłumaczeniowe szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika 2004-2013 Kilgray Translation Technologies Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie: GET IT Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online Spis treści asc Plan Lekcji... 1 1 Wstęp... 1 1.1 Po co jest strona z pomocą?... 1 1.2 Pobieranie nowszych wersji i instalacja... 1 1.3 Wymagania systemowe... 1 1.4 Jak sprawdzić, którą wersję programu

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej MultiCEL Multimedialne

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++

Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++ Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++ Podręcznik użytkownika Marcin Malinowski Patryk Nowacki Michał Wiktor Żmijewski Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas Sprzefak++

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja GUI programu KAMELEON ERP ver. 8

Dokumentacja GUI programu KAMELEON ERP ver. 8 Dokumentacja GUI programu KAMELEON ERP ver. 8 Spis treści WSTĘP... 4 PROGRAM GŁÓWNY... 4 MENU POMOCNICZE... 5 MENU APLIKACJI... 6 SEKCJE... 6 Dodanie nowej sekcji... 7 Ukrywanie sekcji... 7 Przesuwanie

Bardziej szczegółowo

System laboratoryjny. ProMIC. Mori Marcin Bogucki www.mori.com.pl

System laboratoryjny. ProMIC. Mori Marcin Bogucki www.mori.com.pl System laboratoryjny ProMIC Mori Marcin Bogucki www.mori.com.pl Spis treści 1Informacje ogólne...6 1.1 Uruchomienie programu, zmiana hasła...6 1.2 Skróty klawiszowe i poruszanie się po programie...7 1.3

Bardziej szczegółowo

Excel 2010 PL dla bystrzaków

Excel 2010 PL dla bystrzaków Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Rozdział. Dodatek

Przewodnik. Rozdział. Dodatek Przewodnik Rozdział 1: STATISTICA ogólny opis 7 2: Przykłady 13 Analizy 15 Zarządzanie danymi 73 Wersje korporacyjne 93 3: Środowisko pracy 123 4: Zarządzanie wynikami analiz 143 5: Dokumenty STATISTICA

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 2 1.Wstęp...4 2.Instalacja...5 2.1 Instalacja z CD (wersja płatna)...5 2.1 Instalacja z pliku pobranego z internetu...5 2.3 Instalacja wersji jednostanowiskowej...5 2.4 Uaktualnienie...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Detal Wersja 2014.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁA CZENIE (wersja z 12.03.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA... 5 1.Dodawanie i usuwanie afiliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo