Edycja napisów w programie Subtitle Workshop

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Edycja napisów w programie Subtitle Workshop"

Transkrypt

1 Edycja napisów w programie Subtitle Workshop Firma URUSoft dostarcza nam darmowe narzędzie do edycji napisów - program Subtitle Workshop Niniejszy tekst omawia jego podstawowe funkcje. 0. Przygotowanie do pracy UWAGA: Wszystkie polecenia programu w niniejszej instrukcji pochodzą z jego spolszczonej wersji. Aby przełączyć interfejs użytkownika na język polski, używamy polecenia Settings -> Language -> Polski. (a) Podgląd filmu Przed rozpoczęciem edycji możemy otworzyć w programie plik z filmem, z którym związane są napisy - będzie to pomocne min. przy ich synchronizacji. Jeśli plik filmu nosi taką samą (lub zbliżoną) nazwę, jak plik napisów, zostanie on automatycznie otwarty. Gdy jest inaczej, możemy otworzyć plik z filmem poleceniem Film -> Otwórz... lub skrótem klawiszowym Ctrl-P. Subtitle Workshop obsłuży wszystkie kontenery multimedialne (np. *.avi, *.mpg, *.asf, *.ogm, *.mkv) i formaty obrazu (np. DivX, XviD, VP6) oraz dźwięku (np. MP3, Ogg, AAC, AC3) dla których posiadamy zainstalowane w systemie filtry DirectShow. UWAGA: Zainstalowane w systemie filtry DirectShow służące do nakładania napisów (np. VobSub lub ffdshow z aktywną funkcją "Napisy") spowodują, że napisy w oknie podglądu filmu będą pojawiać się podwójnie. Aby tego uniknąć, należy wyłączyć takie filtry (sposobu wyłączania konkretnego filtra należy szukać w jego dokumentacji). Wewnętrzny odtwarzacz dysponuje paskiem postępu, którym możemy się posługiwać podczas wyszukiwania odpowiedniego fragmentu w filmie, oraz pokaźnym zestawem przycisków. 1 - odtwarzaj/wstrzymaj Wstrzymuje i ponawia odtwarzanie zachowując pozycję odtwarzania. 2 - zatrzymaj Zatrzymuje odtwarzanie i przesuwa pozycję odtwarzania na początek pliku. 3 - przewijaj listę napisów Jeśli przycisk jest zaznaczony (będzie wtedy w czarnej obwódce), podczas odtwarzania filmu program będzie automatycznie zaznaczał na liście napisów aktualnie wyświetlany napis, a w razie potrzeby przewijał listę napisów. 4 - skocz do poprzedniego napisu Przesuwa pozycję odtwarzania do początku napisu poprzedzającego aktualnie zaznaczony napis. 5 - skocz do następnego napisu Przesuwa pozycję odtwarzania do początku napisu nastepującego po aktualnie zaznaczonym napisie. 6 - przewijaj do tyłu Naciśnięty raz przesuwa pozycję odtwarzania do tyłu o pół sekndy (wartość tą można dostosować w ustawieniach programu: Ustawienia -> Ustawienia... -> Podgląd filmu -> Skok czasu przy przewijaniu). Przytrzymanie przycisku po wciśnięciu powoduje szybkie przewijanie filmu do tyłu. Obie funkcje działają zarówno podczas odtwarzania, jak i gdy film jest zatrzymany. 7 - przewijaj do przodu Naciśnięty raz przesuwa pozycję odtwarzania do przodu o pół sekndy (wartość tą można dostosować w ustawieniach programu). Przytrzymanie przycisku po wciśnięciu powoduje szybkie przewijanie filmu do przodu. Obie funkcje działają zarówno podczas odtwarzania, jak i gdy film jest zatrzymany. 8 - zmień prędkość odtwarzania Jeśli przycisk jest zaznaczony (będzie wtedy w czarnej obwódce), prędkość odtwarzania będzie wynosić 50% zwykłej prędkości (film będzie odtwarzany dwukrotnie wolniej). Wartość tą można zmienić w ustawieniach programu ( Ustawienia -> Ustawienia... -> Podgląd filmu -> Domyślna wartość zmiany prędkości odtwarzania). 9 - przesuń napisy Wciśnięcie tego przycisku powoduje przesunięcie wszystkich zaznaczoncyh napisów tak, aby czas początkowy pierwszego z nich był równy czasowi aktualnej pozycji odtwarzania. Czas trwania żadnego z tych napisów się nie zmienia. A - ustaw czas początkowy Ustawia czas początkowy zaznaczonego napisu na czas aktualnej pozycji odtwarzania. B - ustaw czas końcowy

2 Ustawia czas końcowy zaznaczonego napisu na czas aktualnej pozycji odtwarzania oraz przechodzi do następnego napisu. C - rozpocznij napis Zapamiętuje aktualną pozycję odtwarzania w celu wykorzystania jej jako początek nowego napisu. Patrz punkt D. D - zakończ napis Tworzy napis o początkowym czasie zapamiętanym po wciśnięciu przycisku rozpocznij napis (patrz punkt C) i końcowym czasie równym aktualnej pozycji odtwarzania. E - zaznacz jako pierwszy punkt synchronizacji Opisany w punkcie 10b artykułu. F - zaznacz jako ostatni punkt synchronizacji Opisany w punkcie 10b artykułu. G - dodaj punkt synchronizacji Opisany w punkcie 10d artykułu. Podczas odtwarzania możemy odczytać aktualną pozycję na zegarze umieszczonym po prawej stronie przycisków. (b) Wybór trybu pracy Po otwarciu pliku z napisami (poleceniem Plik -> Otwórz plik napisów... lub skrótem klawiszowym Ctrl-O) automatycznie zostaje wybrany tryb pracy: Czas......lub Klatki.

3 Tryb pracy wybierany jest na podstawie formatu napisów - dla formatów czasowych (np. SubRip / SRT) jest to Czas, dla klatkowych (np. MicroDVD / TXT) są to Klatki. Jeśli jednak wolimy pracować w trybie Czas na pliku z napisami w formacie klatkowym (lub odwrotnie), wystarczy zmienić tryb pracy w przeznaczonej do tego celu liście rozwijanej znajdującej się na górze po lewej stronie okna programu (nie będzie miało to wpływu na format, w którym plik napisów będzie zapisywany, gdy użyjemy polecenia Plik -> Zapisz lub skrótu klawiszowego Ctrl-S). EDYCJA NAPISÓW 1. Tworzenie nowych napisów / otwieranie napisów oraz ich zapis Po uruchomieniu Subtitle Workshop musimy zdecydować, czy będziemy edytować istniejący plik napisów, czy chcemy stworzyć nowe napisy. Polecenie Plik -> Nowe napisy... (a także skrót klawiszowy Ctrl-N) stworzy nowy plik napisów, zaś Plik -> Otwórz plik napisów... (Ctrl-O) otworzy istniejący plik napisów. Gdy program nie będzie w stanie automatycznie rozpoznać formatu napisów, a my wiemy, w jakim formacie one są, należy użyć listy rozwijanej w oknie Otwieranie i wybrać z niej odpowiedni format.

4 Jeśli w tym samym katalogu zostanie odnaleziony plik z filmem o zbliżonej nazwie, a pozycja Film -> Tryb podglądu filmu została uprzednio zaznaczona, program podejmie próbę otwarcia tego pliku i wyświetlenia go w oknie podglądu. Podczas edycji istniejącego już pliku napisów możemy go zapisywać poleceniem Plik -> Zapisz (oraz skrótem Ctrl-S). Możemy też zapisać te napisy w innym pliku wybierając jednocześnie jeden z kilkudziesięciu formatów napisów obsługiwanych przez program. W oknie Zapisz jako wybieramy ikonę oznaczającą wybrany format i dwukrotnie ją klikamy, po czym podajemy nazwę pliku. Napisy zostaną skonwertowane do wybranego formatu i zapisane w nim bez względu na aktualny tryb pracy (klatki lub czas). Podczas odczytu i zapisu plków z napisami Subtitle Workshop korzysta z biblioteki URUSoft Subtitle API umieszczonej w pliku SubtitleAPI.dll w podkatalogu SubtitleAPI w katalogu programu. Umożliwa to uaktualnienie tej biblioteki bez konieczności uaktualniania całego programu, a co za tym idzie bezbolesne dodawanie obsługi nowych formatów napisów. 2. Dodawanie napisów Aby dodać nowy napis po zaznaczonym napisie, używamy polecenia Edycja -> Wstaw napis lub klawisza Insert.

5 Nowy napis przed zaznaczonym napisem dodajemy poleceniem Edycja -> Wstaw przed lub skrótem klawiszowym Shift-Insert. Czasy rozpoczęcia i zakończenia nowego napisu są wybierane automatycznie, lecz mogą wymagać dostosowania. 3. Usuwanie napisów Aby usunąć zaznaczone napisy, używamy polecenia Edycja -> Usuń zaznaczone lub klawisza Delete. 4. Edycja pojedynczego napisu Aby wyedytować wybrany napis, zaznaczamy go kliknięciem lewym przyciskiem myszy. Następnie w lewym dolnym rogu okna programu możemy zmienić dla niego Początek, Koniec i Czas wyświetlania (w zależności od trybu pracy wartości te są podane w klatkach lub w czasie) oraz treść napisu w dużym polu Tekst. Aby zmienić jedną z wartości Początek, Koniec i Czas wyświetlania, wystarczy przenieść kursor

6 tekstowy do odpowiedniego pola (klikając je lewym przyciskiem myszy), wpisać żądaną wartość i wcisnąć Enter - wówczas wpisana przez nas wartość zostanie ustawiona. Możemy też zaznaczyć myszą odpowiednią cyfrę i posłużyć się strzałkami umieszczonymi po prawej stronie każdego pola aby zwiększyć lub zmniejszyć zaznaczoną wartość. Treści napisu możemy edytować po przeniesieniu kursora tekstowego do pola Tekst poprzez kliknięcie go lewym przyciskiem myszy. Pomóc nam mogą informacje wyświetlane w nawiasie - znajduje się tam ilość znaków w każdej linijce (oddzielone ukośnikiem) oraz długość całego napisu. Podczas edycji napisów w języku polskim zadbajmy, aby w polu oznaczającym zestaw znaków wybrana była wartość EastEurope. Używając w treści napisów znaczników stylu pochodzących z HTML (do pogrubienia czcionki, do jej pochylenia, do podkreślenia, oraz do określenia koloru w formacie RGB) musimy zadbać, aby w preferencjach programu (Ustawienia -> Ustawienia... -> Ogólne) zaznaczona była opcja Ignoruj znaczniki stylów. Subtitle Workshop nie obsługuje sytuacji, w której znaczniki takie dotyczą tylko części napisu 5. Sprawdzanie i korekta pisowni napisów Jeśli mamy zainstalowany program Microsoft Word w wersji co najmniej 97, możemy sprawdzać i poprawiać pisownię w pliku napisów bezpośrednio z programu Subtitle Workshop, który w tym celu wykorzystuje zainstalowaną z Wordem bibliotekę. Uruchamiamy tą funkcję poleceniem Narzędzia ->

7 Sprawdzenie pisowni lub klawiszem F7. Informacje na temat modułu sprawdzania pisowni znajdują się w systemie pomocy programu Word. OPERACJE NA CZASACH 6. Zmiana wartości FPS Wartość FPS pliku z napisami (czyli ilość klatek na sekundę) ma kluczowe znaczenie dla synchronizacji napisów z filmem. Weźmy na przykład film kinowy przystosowany do emisji w kraju PAL (25 FPS) i napisy pochodzące z wydania tego samego filmu w kraju NTSC ( FPS) zapisane w formacie SubRip (SRT). Jeśli (na przykład) film trwa 2 godziny w wersji NTSC ( FPS), w wersji PAL (25 FPS) będzie on trwał 115 minut (godzinę i 55 minut). Ponieważ SubRip jest formatem czasowym, film będzie stopniowo wyprzedzał napisy. Aby zmienić wartość FPS pliku z napisami (w tym przykładzie z na 25), ustawiamy Wejściowe FPS na aktualną wartość FPS tego pliku (23.976), zaś FPS na wartość, którą chcemy uzyskać (25). Teraz wystarczy zapisać plik z napisami. 7. Dzielenie napisów Polecenie Narzędzia -> Podziel plik napisów... udostępnia nam kilka metod dzielenia napisów: (a) Zakładka Prosty zawiera metody dzielenia na dwie części.

8 Po zaznaczonej linii Pierwszy plik będzie zawierał wszystkie linie aż do zaznaczonej włącznie, zaś pozostałe linie znajdą się w drugim pliku. Po linii nr Pierwszy plik będzie zawierał wszystkie linie aż do tej o podanym numerze włącznie, zaś pozostałe linie znajdą się w drugim pliku. Po czasie Wszystkie linie rozpoczynające się przed wyspecyfikowanym czasem znajdą się w pierwszym pliku, zaś pozostałe w drugim. Po klatce nr Do drugiego pliku trafią wszystkie linie rozpoczynajace się po klatce o podanym numerze. Na końcu filmu Wszystkie linie o czasach wyższych niż długość trwania filmu w podanym pliku *.avi (wybranym przy pomocy przycisku Znajdź) trafią do drugiego pliku. Ramka Nazwy umożliwia nam wybór nazw dla obu plików tworzonych podczas podziału. (b) Zakładka Zaawansowany umożliwia nam podział pliku napisów na więcej niż dwie części.

9 Do wyboru mamy metody: Części o równych czasach - dzieli napisy na części o równych (w miarę możliwości) czasach trwania. Części o równej ilości linii - napisy zostaną podzielone na części o (w przybliżeniu) równej ilości linii. Na końcu filmów - dla każdej części napisów wyszczególnionej na liście wybieramy plik z filmem. Robimy to podwójnie klikając nazwę każdej części (począwszy od pierwszej) i wskazując plik z odpowiednią częścią filmu. Zaznaczając Automatyczne nazwy części możemy określić wzorzec, według którego nadawane będą nazwy poszczególnym częściom. %ORGFILENAME zastępuje oryginalną nazwę pliku, zaś %NUM numer części. W polu po prawej możemy wybrać przyrostek nazwy (oznaczający język napisów) z rozwijanej listy lub wpisać tam własny. Jeśli zaś odznaczymy Automatyczne nazwy części, możemy określić nazwę dla każdej części osobno - po jej zaznaczeniu na liście wystarczy wcisnąć F2, wpisać nazwę i zatwierdzić ją klawiszem Enter. Pole Folder docelowy umożliwia nam wybór katalogu, do którego one trafią. Z listy rozwijanej Format docelowy wybieramy format, w jakim chcemy uzyskać podzielone napisy. Zaznacznie pola Przelicz wartości czasów spowoduje automatyczne przesunięcie czasów w drugim pliku, aby były one zsynchronizowane z podzielonym filmem. 8. Łączenie napisów Polecenie Narzędzia -> Połącz plik napisów... umożliwia nam połączenie kilku plików napisów w jeden. Łączyć możemy nawet pliki w różnych formatach i o różnych wartościach FPS - konwersja na wybrany format wyjściowy oraz FPS następuje podczas łączenia.

10 Przyciskiem Dodaj dodajemy kolejne pliki napisów, które chcemy połączyć w jeden (muszą być we właściwej kolejności). Przyciskiem Usuń usuwamy zaznaczony plik napisów z listy. Przycisk Wyczyść czyści listę plików z napisami. Dla formatów klatkowych wartość FPS (widoczną przy każdym z tych plików znajdujących się na liście napisów) możemy zmienić przy pomocy rozwijanej listy po prawej stronie przycisku Wyczyść - wystarczy zaznaczyć plik i wybrać odpowiednią dla niego wartość. Przyciskiem Przypisz część filmu przypisujemy plikowi napisów plik z odpowiadającą mu częścią filmu - ułatwia to programowi prawidłowe przeliczenie wartości czasowych. Informacje te możemy usunąć przyciskiem Wyczyść informacje o filmie. Z listy Format wyjściowy wybieramy format, w jakim program zapisze plik wynikowy. Jeśli jest to jeden z formatów klatkowych, wybieramy wartość FPS z listy Wyjściowy FPS. Jeśli zaznaczymy Otwórz plik po połączeniu i zapisaniu, program automatycznie otworzy nowo powstały plik napisów, aby można było dokonać dodatkowych korekt (jeśli takowe będą potrzebne). Zaznaczenie pola Przelicz wartości czasów powoduje, że czasy we wszystkich częściach napisów oprócz pierwszej zostaną przesunięte, aby pozostały zsynchronizowane z filmem. Nie jest to stosowane dla fragmentów, którym przypisaliśmy pliki z odpowiadającymi im fragmentami filmu. 9. Przesuwanie napisów w czasie Polecenie Edycja -> Czasy -> Ustaw przesunięcie czasu... pozwala nam przesunąć czasy (początkowe i końcowe) napisów. Z rozwijanej listy wybieramy + aby opóźnić napisy, zaś - aby przesunąć je w czasie do przodu (bez zmiany długości trwania napisów). W polu po prawej wybieramy wartość przesunięcia czasowego. Zaznaczając Dla wszystkich napisów decydujemy o zastosowaniu przesunięcia czasu dla całego pliku napisów, zaś aby przesunąć w czasie tylko napisy uprzednio zaznaczone, wybieramy Dla zaznaczonych napisów. Przesunięcie następuje po zatwierdzeniu przyciskiem Zastosuj. 10. Synchronizacja napisów z filmem Wszystkie opisane tu metody oprócz (c) wymagają użycia podglądu filmu. (a) przy pomocy pierwszej i ostatniej kwestii W oknie podglądu odnajdujemy pierwszą kwestię wypowiadaną w filmie (tą, którą tłumaczy pierwszy napis w pliku) i zapisujemy czas jej wystapienia (ukazany na zegarze pod oknem podglądu po prawej stronie). Potem odnajdujemy ostatnią kwestię (tą, której tłumaczeniem jest ostatni napis) i również zapisujemy czas jej wystąpienia. Następnie wybieramy Edycja -> Czasy -> Synchronizuj z filmem

11 -> Synchronizuj z napisami... i w zakładce Prosta wpisujemy odpowiednie wartości w pola Pierwszy dialog filmu i Ostatni dialog filmu. Później wystarczy zatwierdzić operację przyciskiem Synchronizuj!. (b) przy pomocy dwóch punktów Ta metoda synchronizuje wszystkie napisy pomiędzy dwoma wybranymi napisami stosując liniową interpolację wartości czasów. Stosujemy ją, gdy pewien przedział napisów ma nieprawidłowe wartości czasowe. Gdy zaznaczymy pierwszy napis z przedziału, który chcemy zsynchronizować, odnajdujemy w filmie punkt, w którym pojawia się kwestia związana z napisem i używamy skrótu klawiszowego Ctrl-1 lub wciskamy przycisk zaznacz jako pierwszy punkt synchronizacji pod oknem podglądu (oznaczony jako E w punkcie 0a artykułu). Następnie zaznaczamy ostatni napis z przedziału i znajdujemy w filmie kwestię tłumaczoną przez ten napis, po czym posługujemy się klawiszami Ctrl-2 lub przyciskiem zaznacz jako ostatni punkt synchronizacji pod oknem podglądu (oznaczony jako F w punkcie 0a artykułu). Gdy pojawi się pytanie o potwierdzenie, klikamy Tak. Napisy z wybranego przedziału (z pierwszym i ostatnim włącznie) zostaną zsynchronizowane. (c) przy pomocy zsynchronizowanych napisów Aby użyć tej metody, potrzebujemy drugiego pliku z napisami, w którym są one zsynchronizowane z filmem. Ilość napisów w plikach może się różnić. Dla prawidłowej synchronizacji konieczne jest, aby pierwszy napis w pliku, który chcemy zsynchronizwaoć był tłumaczeniem tej samej kwestii, co pierwszy napis w pliku używanym podczas synchronizacji. Ten sam warunek musi być spełniony dla ostatnich napisów w obu plikach. (d) zaawansowana synchronizacja Metody tej należy używać, gdy wszystkie pozostałe zawiodły. Umożliwia nam ona wybór wielu punktów synchronizacji, dzięki czemu możemy zsynchronizować napisy, w których desynchronizacja nie zawiera żadnego stałego wzorca. Aby dodać punkt synchronizacji, zaznaczamy wybrany napis i szukamy w oknie podglądu filmu kwestii, którą ten napis tłumaczy. Następnie używamy skrótu klawiszowego Ctrl-Alt-P lub wciskamy przycisk dodaj punkt synchronizacji pod oknem podglądu (oznaczony jako G w punkcie 0a artykułu). Pojawi się okno Synchronizacja napisów - Zaawansowana. Aktywujemy myszką okno główne Subtitle Workshop (nie zamykając okna Synchronizacja napisów - Zaawansowana) i dodajemy kolejne punkty synchronizacji w analogiczny sposób. Można je również dodawać ręcznie klikając przycisk Dodaj i wpisując odpowiednie czasy (Old time to czas, który zostanie zamieniony na New time). Przycisk Dodaj z filmu działa analogicznie jak przycisk dodaj punkt synchronizacji pod oknem podglądu filmu - dodaje punkt synchronizacji w aktualnej pozycji odtwarzania. Punkty synchronizacji możemy wyeksportować do pliku *.spf przyciskiem Zapisz do pliku i zaimportować z takiego pliku przyciskiem Pobierz z pliku. Punkt synchronizacji usuwamy z listy poprzez jego zaznaczenie i wciśnięcie przycisku Usuń. W rubryce Jeśli czas jest poza oznaczonymi punktami mamy do wyboru trzy możliwości: Ekstrapoluj - wartości czasów dla wszystkich napisów w pliku zostaną obliczone metodą podobną do tej, jaką stosuje metoda opisana w punkcie 10b. Przywróć oryginalny czas (bez zmian) - dla napisów poza oznaczonymi punktami czasy napisów

12 pozostaną nietknięte. Cofnij przesunięcie sąsiedniego punktu synchronizacji - jeśli napis jest przed pierwszym punktem synchronizacji, jego czas zostanie obliczony przy użyciu przesunięcia pierwszego punktu synchronizacji. Jeśli napis jest po ostatnim punkcie synchronizacji, jego czas zostanie obliczony przy użyciu przesunięcia ostatniego punktu synchronizacji. Po stworzeniu wszystkich punktów synchronizacji uruchamiamy proces synchronizacji przyciskiem Synchronizuj!. 11. Zmiany czasów wyświetlania Polecenie Edycja -> Czasy -> Przedłużenie/skrócenie czasu wyświetlania umożliwa nam przedłużenie lub skrócenie czasów wyświetlania wybranych lub wszystkich napisów o jednakową (określoną przez użytkownika w polu Zmień czas o) wartość. 12. Granice czasów wyświetlania Jeśli w pliku napisów znajdują się napisy o bardzo długim (np. 10 sekund) lub bardzo krótkim (poniżej 1 sekundy) czasie wyświetlania, możemy użyć polecenia Edycja -> Czasy -> Ustaw granice czasu wyświetlania... lub skrótu klawiszowego Ctrl-L. Po zaznaczeniu pola Maksymalny czas wyświetlania możemy ustalić tą wartość - jeśli napis będzie miał dłuższy czas wyświetlania, zostanie on skrócony do ustalonego maksimum. Jeśli zaznaczymy Minimalny czas wyświetlania, czas napisów o krótszym czasie wyświetlania zostanie wydłużony do podanego minimum. Program zadba przy tym, aby czasy napisów nie wchodziły ze sobą w konflikty (nie powodowały nakładania się napisów na siebie). 13. Wydłużanie czasów wyświetlania Jeśli po zaznaczeniu wybranych napisów użyjemy polecenia Edycja -> Czasy -> Zwiększona długość, czas końcowy każdego z nich zostanie ustawiony na wartość o jedną milisekundę mniejszą niż czas początkowy następnego napisu.

13 14. Automatyczny dobór czasów wyświetlania Polecenie Edycja -> Czasy -> Automatyczne czasy wyświetlania oblicza i ustawia czasy wyświetlania napisów na podstawie ilości liter, słów i linii. Jest to bardzo przydatne, gdy tylko czasy początkowe napisów w pliku są poprawne lub gdy tworzymy nowe napisy ustalając dla nich tylko czasy początkowe. W odpowiednich rubrykach wybieramy czasy trwania dla znaku, słowa i linii. Możemy też zdecydować, czy zmienić czasy trwania dla wszystkich, czy tylko zaznaczonych napisów oraz czy brać przy tym pod uwagę ich oryginalne czasy wyświetlania. 15. Import czasów z innego pliku napisów Dzięki funkcji Edycja -> Czasy -> Odczytaj czasy z pliku możemy do otwartego pliku napisów przenieść czasy wyświetlania z innego pliku napisów. Jest to przydatne, gdy w pierwszym pliku napisów prawidłowy jest tekst, a w drugim prawidłowe są czasy. Najpierw otwieramy plik napisów z właściwym tekstem, potem zaś używamy polecenia Edycja -> Czasy -> Odczytaj czasy z pliku i w oknie dialogowym wskazujemy plik z właściwymi czasami. 16. Odczytywanie wartości FPS z filmu Jeśli nie znamy ilości klatek ma sekundę w filmie (lub nie znamy sposobu na jej odczytanie), możemy ją odczytać programem Subtitle Workshop z pliku filmu. Jest to przydatne np. przy konwersji napisów w formacie klatkowym na format czasowy. Program udostępnia dwa sposoby wykonania tego zadania: (a) polecenie Narzędzia -> FPS z pliku AVI Polecenie to odczytuje wartość FPS z nagłówka pliku *.avi. Nie dotyczy to innych kontenerów multimedialnych, jak np. *.mkv, *.ogm, *.mpg. (b) podgląd filmu Gdy używamy podglądu filmu (patrz punkt 0a niniejszego artykułu), jego wartość FPS jest automatycznie odczytywana. Czasem ta wartość może się okazać nieprawidłowa, ponieważ podgląd filmu w Subtitle Workshop używa filtrów DirectShow do jego zdekodowania, może się więc okazać, że filtr użyty w procesie dekodowania filmu nie potrafi dostarczyć tej wartości w prawidłowy sposób. Obie metody umieszczają odczytaną wartość FPS w polach Wejściowe FPS i FPS. OPERACJE NA TEKSTACH 17. Łamanie linii Polecenie Edycja -> Teksty -> Inteligentne dopasowanie linii zmienia sposób łamania linii we wszystkich zaznaczonych napisach. Ilość znaków powyżej której napis zostanie podzielony na dwie linie określamy w ustawieniach programu ( Ustawienia -> Ustawienia... -> Ogólne -> Zaawansowane -> Inteligentne dopasowanie linii -> Dwie linie, jeśli napis dłuższy niż... znaków). Z napisów o mniejszej lub równej ilości znaków łamanie linii zostanie usunięte. Funkcja ta stara się rozpoznać napisy tłumaczące dialogi (rozpoczynające się znakiem " -") i zadbać o odpowiednie łamanie linii w takich napisach, co może powodować nieprawidłowe łamanie linii tam, gdzie znak "-" nie miał oznaczać dialogu.

14 18. Zmiana wielkości liter Polecenie Edycja -> Teksty -> Zmiana wielkości liter udostępnia kilka sposobów dopasowywania wielkości liter: (a) jak w zdaniu Pierwsza litera każdego słowa będzie wielka, wszystkie pozostałe będą małe. Dostępne mamy dodatkowe opcje: Tylko pierwsza litera pierwszego słowa - zaznaczenie jej spowoduje, że podczas konwersji program tylko zmieni pierwszą literę pierwszego słowa w każdym zdaniu na dużą i nie będzie interesował się pozostałymi literami (pozostawi je bez zmian). Wykrywanie ciągu "..." - zaznaczenie tej opcji spowoduje, że jeśli poprzednie zdanie kończy się ciągiem "...", pierwsza litera następnego zdania zostanie zmieniona na małą, ponieważ zostanie ono potraktowane jako dokończenie poprzedniego zdania. (b) małe litery Wszystkie litery zostaną zmienione na małe. (c) duże litery Wszystkie litery zostaną zmienione na wielkie. (d) jak tytuł Pierwsza litera każdego słowa będzie wielka, pozostałe będą małe. (e) odwrócenie Wielkie litery zostaną zmienione na małe, małe na wielkie. 19. Scalanie do jednej linii Polecenie Edycja -> Teksty -> Scal napis do jednej linii usuwa łamanie linii z każdego z zaznaczonych napisów (powoduje, że każdy z nich staje się jedną linią). 20. Dzielenie na dwa napisy Polecenie Edycja -> Teksty -> Podziel na dwa napisy... dzieli wybrany napis na dwa. Jest to użyteczne gdy mamy do czynienia z bardzo długim napisem. W polu Podziel po linii nr wybieramy numer linii oryginalnego napisu, po której zostanie on podzielony na dwa. Czas końcowy i czas wyświetlania pierwszego z nowych napisów możemy dostosować w polach Ukryj i Czas wyświetlania po jego lewej stronie (chyba, że zaznaczymy

15 Zastosuj automatyczne czasy wyświetlania - wtedy zostaną one dobrane przez program). Czas początkowy drugiego z nowych napisów zmieniamy w polu Pokaż po jego lewej stronie (jeśli zaznaczmy Kontynuuj bezpośrednio zostanie on ustawiony na czas o jedną milisekundę późniejszy, niż czas końcowy pierwszego z nowych napisów). Do ustawienia czasów można też użyć jednego z przycisków proporcji (1:1, 1:2, 2:1 itd.) umieszczonych na górze okna dialogowego - wtedy czasy obu nowych napisów zostaną dobrane według proporcji na przycisku. UWAGA: Jeśli zaznaczony napis ma mniej znaków niż wartość wpisana w pole Ustawienia -> Ustawienia... -> Ogólne -> Zaawansowane -> Podział napisów na linie -> Nowa linia, gdy więcej niż... znaków, funkcja Edycja -> Teksty -> Podziel na dwa napisy... będzie nieaktywna (poszarzona). 21. Zmiana długości linii do maksimum Funkcja Edycja -> Teksty -> Ustaw maksymalną długość linii... zmienia długość wszystkich linii we wszystkich zaznaczonych napisach tak, aby była ona równa maksimum (ustawionym w polu Ustawienia -> Ustawienia... -> Zaawansowane -> Maksymalna długość linii) lub od niego mniejsza. Linie krótsze od maksimum zostaną wydłużone, linie od niego dłuższe zostaną podzielone. 22. Import tekstów z innego pliku napisów Podobnie jak w punkcie 15, lecz tym razem importowany jest tekst napisów, zaś czasy pozostają bez zmian. 23. Łączenie napisów w jeden Polecenie Edycja -> Napisy -> Połącz napisy (i skrót klawiszowy Ctrl-K) łączy wszystkie zaznaczone napisy w jeden. Czas początkowy nowego napisu będzie równy czasowi początkowemu pierwszego z łączonych napisów, czas końcowy nowego napisu zostanie ustawiony na czas końcowy ostatniego z łączonych napisów. 24. Sortowanie napisów według czasów Funkcja Edycja -> Napisy -> Sortuj sortuje napisy w pliku według czasów ich wyświetlania. 25. Usuwanie wielokropków Polecenie Edycja -> Napisy -> Usuń zbędne kropki "..." usuwa z całego pliku napisów wielokropki tam, gdzie jeden z nich kończy napis, a drugi rozpoczyna następny (gdy drugi napis jest dokończeniem pierwszego). 26. Wyszukiwanie i zamiana Polecenia Znajdź -> Znajdź... (Ctrl-F) oraz Znajdź -> Znajdź i zamień... (Ctrl-R) wywołują okno Znajdź i zamień. Kliknięcie przycisku Więcej > rozwinie je udostępniając dodatkowe opcje. Uwzględniaj DUŻE/małe litery - wyszukuje biorąc pod uwagę wielkość liter. Tylko całe słowa - uwzględnia dane wystapienie poszukiwanego tekstu tylko, jeśli wystąpienie to

16 stanowi odrębne słowo. Zachowaj wielkość liter przy zamianie - podczas zamiany wielie litery zostaną zamienione na wielkie, a małe na małe. Np. jeśli chcemy zamienić wszystkie wystąpienia słowa "mama" na "TATA" (przy odznaczonej opcji Uwzględniaj DUŻE/małe litery), zaś program znajdzie w pliku napisów słowo "Mama", zostanie ono zamienione na "Tata", nie na "TATA". KONWERSJA FORMATÓW 27. Zmiana formatu wielu plików z napisami Dzięki poleceniu Narzędzia -> Konwersja wielu plików... możemy zmienić całą naszą kolekcję napisów na jeden format przy pomocy zaledwie kilku kliknięć. Na liście Rozszerzenia zaznaczamy rozszerzenia plików napisów, które mają zostać poddane konwersji, zaś w polu Ścieżka poszukiwań podajemy katalog, w którym się one znajdują. Zaznaczenie pola Uwzględniaj podkatalogi spowoduje, że również napisy ze wszystkich podkatalogów katalogu podanego wyżej zostaną poddane konwersji. Dokładna kontrola plików każe programowi poddać każdy plik gruntownej kontroli w celu prawidłowego rozpoznania formatu napisów (zazwyczaj użycie tej opcji jest nieotrzebne - zwykłe szybkie sprawdzenie dokonywane domyślnie przez program w zupełności wystarcza). W polu Folder docelowy określamy katalog, do którego trafią nowe pliki napisów - te, które powstaną w procesie konwersji. Z listy Format docelowy wybieramy format napisów, na który zostaną skonwertowane napisy. Domyślny FPS to wartość FPS dla plików w formatach klatkowych, która zostanie użyta podczas ich konwersji na format czasowy. Przycisk Dalej przenosi nas do kolejnego okna.

17 Na liście znajdą się wszystkie pliki napisów o wybranych wcześniej rozszerzeniach znalezione w podanym katalogu (i ewentualnie jego podkatalogach). Zaznaczając jeden z nich możemy zmienić dla niego wartość FPS (jeśli jest on w formacie klatkowym) przy pomocy listy rozwijanej umieszczonej na dole okna. Przyciskami Dodaj i Usuń możemy zmieniać zawartość listy, przyciskiem Wyczyść usunąć z niej wszystkie pozycje. Dzięki przyciskowi Wstecz możemy się cofnąć do poprzedniego okna i zmienić w nim ustawienia. Przycisk Konwertuj rozpoczyna proces konwersji, po którym otrzymujemy raport w postaci tekstowej (możemy go zapisać do osobnego pliku).

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.6 przeznaczona jest dla systemów Windows Vista/7. Pobierz ze strony:

Wersja 2.6 przeznaczona jest dla systemów Windows Vista/7. Pobierz ze strony: Windows Movie Maker Windows Movie Maker to program do obróbki filmów. Wersja 2.6 przeznaczona jest dla systemów Windows Vista/7. Pobierz ze strony: http://www.dobreprogramy.pl/windows-movie-maker,program,windows,11546.html

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 opracowanie: mgr Monika Pskit 1. Rozpoczęcie pracy z programem Microsoft PowerPoint 2007. 2. Umieszczanie tekstów i obrazów na slajdach.

Bardziej szczegółowo

Co to jest arkusz kalkulacyjny?

Co to jest arkusz kalkulacyjny? Co to jest arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania obliczeń matematycznych. Za jego pomocą możemy również w czytelny sposób, wykonane obliczenia przedstawić w postaci

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Rekompresja plików AVI za pomocą Avi ReComp. Wstęp

Rekompresja plików AVI za pomocą Avi ReComp. Wstęp Rekompresja plików AVI za pomocą Avi ReComp Wstęp Avi ReComp służy do rekompresji plików avi. Program może okazać się szczególnie przydatny tym, którzy chcą przygotować materiał filmowy dla potrzeb stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Konwersja AVI do DVD w programie Avidemux z napisami (również w systemie Linux)

Konwersja AVI do DVD w programie Avidemux z napisami (również w systemie Linux) Konwersja AVI do DVD w programie Avidemux z napisami (również w systemie Linux) Wstęp W serwisie znajduje się już wiele opisów dotyczących konwersji plików AVI (DivX) do formatu DVD Video. Wszystkie te

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria zdjęć... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria obrazów Amiant... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 4. Animacje, przejścia, pokaz slajdów Dzięki animacjom nasza prezentacja może stać się bardziej dynamiczna, a informacje, które chcemy przekazać,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Pierwsze uruchomienie Przygotowanie kompozycji Wybór kompozycji Edycja kompozycji...

1. Wstęp Pierwsze uruchomienie Przygotowanie kompozycji Wybór kompozycji Edycja kompozycji... Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 3 3. Przygotowanie kompozycji... 4 3.1. Wybór kompozycji... 4 3.2. Edycja kompozycji... 5 3.2.1. Dodawanie pliku Flash przygotowanie plików Flash...

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress.

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Założenia użytkownik posiada założone konto w systemie z prawami Redaktora.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Dokładny opis instalacji programów RFD można znaleźć w pliku PDF udostępnionym na stronie w zakładce Downland > AutoCAD > Instalacja

Dokładny opis instalacji programów RFD można znaleźć w pliku PDF udostępnionym na stronie  w zakładce Downland > AutoCAD > Instalacja Kratka Dokładny opis instalacji programów RFD można znaleźć w pliku PDF udostępnionym na stronie www.rfd.pl w zakładce Downland > AutoCAD > Instalacja Menu programu wywołujemy poleceniem. Command: kkm

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r.

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. W systemie SZOI została wprowadzona nowa funkcjonalność umożliwiająca tworzenie graficznych harmonogramów pracy.

Bardziej szczegółowo

Praca z widokami i nawigacja w pokazie

Praca z widokami i nawigacja w pokazie Poniższe ćwiczenie ma na celu zapoznanie z ogólnymi zasadami pracy w środowisku MS PowerPoint oraz najczęściej wykorzystywanymi mechanizmami służącymi do dodawania i edycji slajdów. Należy pobrać ze wskazanej

Bardziej szczegółowo

Operacje na Wielu Arkuszach

Operacje na Wielu Arkuszach Operacje na Wielu Arkuszach 1. Operacje na wielu arkuszach na raz. 2. Przenoszenie i kopiowanie arkuszy pomiędzy plikami. 3. Ukrywanie arkuszy. Przykład 1. Operacje na wielu arkuszach na raz. Często pracując

Bardziej szczegółowo

1.5. Formatowanie dokumentu

1.5. Formatowanie dokumentu Komputerowa edycja tekstu 29 1.5. Formatowanie dokumentu Pisanie, kopiowanie czy przenoszenie tekstu to jedynie część naszej pracy z dokumentem. O tym, jak będzie się on prezentował, decydujemy, wykonując

Bardziej szczegółowo

Jak uŝywać programu Windows Movie Maker?

Jak uŝywać programu Windows Movie Maker? Jak uŝywać programu Windows Movie Maker? Windows Movie Maker to program do tworzenia/edytowania filmów. Jest on standardowo dorzucany do systemu operacyjnego Windows. Program jest prosty w obsłudze i w

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe

Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe Zestawienie wydatków rok 2015 1 Wstaw numerację stron. Aby to zrobić przejdź na zakładkę Wstawianie i w grupie Nagłówek i stopka wybierz Numer strony. Następnie określ pozycję numeru na stronie (na przykład

Bardziej szczegółowo

najlepszych trików Excelu

najlepszych trików Excelu 70 najlepszych trików W Excelu 70 najlepszych trików w Excelu Spis treści Formatowanie czytelne i przejrzyste zestawienia...3 Wyświetlanie tylko wartości dodatnich...3 Szybkie dopasowanie szerokości kolumny...3

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7 DOKUMENTY I GRAFIKI SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością... 2 Tworzenie folderu... 3 Dodawanie dokumentu / grafiki... 4 Wersje plików... 7 Zmiana uprawnień w plikach... 9 Link do dokumentów i dodawanie

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Tworzenie stron w systemie skycms 1. Logujemy się 2. Tworzenie nowej strony: Wchodzimy do zakładki Strony Dodaj nową stronę. Pokażą się zakładki Strona, Powiązania strony,

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe Sterowanie klawiaturą, klawiatura, klawisze funkcyjne, przesuwanie obiektów ekranowych, wydawanie poleceń za pomocą klawiatury

Słowa kluczowe Sterowanie klawiaturą, klawiatura, klawisze funkcyjne, przesuwanie obiektów ekranowych, wydawanie poleceń za pomocą klawiatury Obsługa za pomocą klawiatury Różnego typu interfejsy wykorzystują różne metody reagowania i wydawania poleceń przez użytkownika. W środowisku graficznym najpopularniejsza jest niewątpliwie mysz i inne

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL 1 SPIS TREŚCI: I. Podstawowe pojęcia II. Podstawowe operacje III. Obsługa programu I. PODSTAWOWE POJĘCIA Ekran: Przycisk poleceń pozwala na wykonanie

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Animacja w prezentacji

Animacja w prezentacji Animacja w prezentacji 109 8.4 Animacja w prezentacji Przyszedł czas na kolejny, czwarty już rozdział jakim są animacje w prezentacji multimedialnej. Nauczymy się dodawać różne animacje do elementów slajdu,

Bardziej szczegółowo

W polu: Tytuł : wpisujemy prostą, zroumiałą dla odbiorcy treści nazwę dokumentu, który chcemy opublikować (pole o ograniczonej ilości znaków). W ikonc

W polu: Tytuł : wpisujemy prostą, zroumiałą dla odbiorcy treści nazwę dokumentu, który chcemy opublikować (pole o ograniczonej ilości znaków). W ikonc INSTRUKCJA WPROWADZANIA INFORMACJI DO BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ bip.um.szczecin.pl (Na przykładzie ogłoszeń o wszczęciu postępowania przetargowego) Rozpoczynamy pracę na stronie głównej UMiNET -

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007

Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007 Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007 Opublikowano: 5 kwietnia 2007 Autor: Michał Staniszewski W życiu codziennym często wypełniamy różnego rodzaju formularze, podania i coraz częściej mają

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

SolidWorks 2012 odpowiedzi na często zadawane pytania Jerzy Domański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, jdom@uwm.edu.pl

SolidWorks 2012 odpowiedzi na często zadawane pytania Jerzy Domański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, jdom@uwm.edu.pl Materiały pomocnicze dla studentów z zakresu zastosowania programu SolidWorks 2012 Autor Jerzy Domański jdom@uwm.edu.pl Wydział Nauk Technicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Materiały przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2

Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2 Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2 Spis treści: 1. Tworzenie nowego testu. str 2...5 2. Odczyt raportów z wynikami. str 6...7 3. Edycja i modyfikacja testów zapisanych

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu.

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Klub Seniora - Podstawy obsługi komputera oraz korzystania z Internetu Str. 1 Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Część 3 Opis programu MS Office

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7 Fenomen Excela... 8 Twoje korzyści... 8

Wstęp... 7 Fenomen Excela... 8 Twoje korzyści... 8 Wstęp... 7 Fenomen Excela... 8 Twoje korzyści... 8 1 Arkusz kalkulacyjny... 11 Za co lubimy arkusze kalkulacyjne... 13 Excel 2003... 14 2 Uruchamianie programu... 17 3 Okno programu... 21 Komórka aktywna...

Bardziej szczegółowo

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl 2 Do obsługi Twojego szablonu nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie - jedyne czego potrzebujesz to aktywne konto w serwisie allegro.pl. Dokładne

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Techniki zaznaczania plików i folderów

Techniki zaznaczania plików i folderów Techniki zaznaczania plików i folderów Aby wykonać określone operacje na plikach lub folderach (np. kopiowanie, usuwanie, zmiana nazwy itp.) należy je najpierw wybrać (zaznaczyć) nazwa i ikona pliku lub

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2003 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL Webmail spełnia wszystkie wymogi stawiane programowi pocztowemu, włączając w to obsługę typów MIME, książkę adresową, możliwość manipulowania folderami, wyszukiwanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

MGA Sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Piaskowa 6

MGA Sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Piaskowa 6 +48 56 66 24 700 +48 56 69 26 998 info@mga.com.pl MGA V3 Third Edition Menu formatki W momencie otwarcia dowolnej formatki menu główne zostaje zastąpione przez menu formatki, które zawiera standardowo

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych

Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych Obsługa grawerki Laser 500 i programu LaserCut 5.3 Dominik Rzepka, dominik.rzepka@agh.edu.pl Celem projektu jest wykonanie grawerunku na pleksi oraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer

Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer F2 Ctrl + F2 F3 Ctrl + F3 F4 Shift + F4 F5 Ctrl + Shift + F5 F7 Ctrl + F7 F8 Ctrl + F8 Shift + F8 Ctrl+Shift+F8 F9 Ctrl + F9 Shift + F9 Ctrl + Shift + F9 Ctrl

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra pozwalają na zautomatyzowanie często powtarzających się czynności. Opierają się na akcjach np.: otwarcie

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować szablon allegro?

Jak zainstalować szablon allegro? Jak zainstalować szablon allegro? W mailu z zakupionym szablonem otrzymali państwo plik zip z numerem szablonu w nazwie. Należy najpierw go rozpakować. W paczce znajduję się pliki: 1. index[nrszablonu].txt

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi programu Microsoft Outlook 2010

Podstawy obsługi programu Microsoft Outlook 2010 Podstawy obsługi programu Microsoft Outlook 2010 Program Outlook 2010 udostępnia światowej klasy narzędzia umożliwiające utrzymanie produktywności oraz podtrzymywanie kontaktów służbowych i prywatnych

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Kurs ECDL Moduł 3. Nagłówek i stopka Microsoft Office Word 2003. Autor: Piotr Dębowski. piotr.debowski@konto.pl

Kurs ECDL Moduł 3. Nagłówek i stopka Microsoft Office Word 2003. Autor: Piotr Dębowski. piotr.debowski@konto.pl Kurs ECDL Moduł 3 Nagłówek i stopka Microsoft Office Word 2003 Autor: Piotr Dębowski piotr.debowski@konto.pl Wolno: Creative Commons License Deed Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych

Bardziej szczegółowo

Skany oraz tworzenie nowych dokumentów na ich podstawie

Skany oraz tworzenie nowych dokumentów na ich podstawie Skany oraz tworzenie nowych dokumentów na ich podstawie 1. Wprowadzenie Aby zobaczyć listę skanów, które zostały przygotowane i oczekują na archiwizację, należy wejść w zakładkę SKANY. W zakładce tej dokonywane

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Informacje podstawowe

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Informacje podstawowe Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Informacje podstawowe 1 Spis treści 1. Logowanie... 4 1.1 Widok strony po zalogowaniu... 5 1.2 Widok zaplecza... 6 2. Kopia zapasowa... 9 3.

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DO ZAZNACZANIA

NARZĘDZIA DO ZAZNACZANIA NARZĘDZIA DO ZAZNACZANIA Narzędzia do zaznaczania Program Gimp pozwala zmieniać cały obrazek, wskazaną warstwę oraz wybrane jej fragmenty. Dzielenie obszaru warstwy na chroniony i edycyjny nazywamy zaznaczaniem.

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 3 mgr inż.

Technologia Informacyjna. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 3 mgr inż. Technologia Informacyjna semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 3 mgr inż. Adam Idźkowski Technologia informacyjna Pracownia nr 3 2 I. Style w

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Creative Photos. program do tworzenia kompozycji fotoksiążek instrukcja instalacji i obsługi

Creative Photos. program do tworzenia kompozycji fotoksiążek instrukcja instalacji i obsługi Laboratorium Fotograficzne Kodak Express FOTOS ul. Hoża 9, 16-300 Augustów tel. 087 643 24 66 www.fotos.augustow.pl fotos@fotos.augustow.pl Godz. otwarcia pn-pt 9.00 17.00 sob 9.00 13.00 Creative Photos

Bardziej szczegółowo

Generator CABRILLO program Marka SP7DQR (Instrukcja obsługi)

Generator CABRILLO program Marka SP7DQR (Instrukcja obsługi) Program Generator Cabrillo umożliwia przepisanie logu po zawodach i zapisanie go w formacie Cabrillo lub ADIF. Program nie wymaga instalacji. 1. Uruchamianie programu Przejść do foldera, w którym umieszczono

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Aplikacja ArcMap nadaje się do edycji danych równie dobrze jak do opracowywania map. W tym ćwiczeniu rozbudujesz drogę prowadzacą do lotniska łącząc jej przedłużenie z istniejącymi

Bardziej szczegółowo

Dalej będziemy tworzyli prezentacje filmową złożoną ze zdjęd, filmów i muzyki.

Dalej będziemy tworzyli prezentacje filmową złożoną ze zdjęd, filmów i muzyki. I. Edycja filmu Windows Movie Maker Program Windows Movie Maker jest programem systemowym, dostarczanym razem z Windows i służy do tworzenia prezentacji multimedialnej zawierającej pliki graficzne, ewentualnie

Bardziej szczegółowo