PAŃSTWO BEZPRAWIA. Problemy z ochroną lokatorów NIEUMYŚLNE SPOWODOWANIE ŚMIERCI ARESZT ŚLEDCZY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PAŃSTWO BEZPRAWIA. Problemy z ochroną lokatorów NIEUMYŚLNE SPOWODOWANIE ŚMIERCI ARESZT ŚLEDCZY"

Transkrypt

1 PODEJRZANY POKRZYWDZONY ŚWIADEK OSKARŻONY SKAZANY POLICJANT PROKURATOR SĘDZIA ADWOKAT STRAŻNIK nr 18 DODATEK ORGAN WYMIARU I BEZMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI SPRAWIEDLIWOŚĆ JEST SILNIEJSZA NAWET OD PRAWA, KTÓRE CZĘSTO LEGITYMUJE BEZPRAWIE NIEUMYŚLNE SPOWODOWANIE ŚMIERCI przypadkowe działanie może doprowadzić do czyjejś śmierci PAŃSTWO BEZPRAWIA Kiedy prawo przestaje bronić, a zaczyna służyć Problemy z ochroną lokatorów jak w praktyce wygląda pomoc mieszkaniowa udzielana przez gminy ARESZT ŚLEDCZY jakie prawa rządzą polskimi zakładami wydobywczymi

2 II CO POWIE RYBA? Piotr Ryba - redaktor wydania.państwo bezprawia Pedofil, Morderca, Szatan z Piotrkowa Mariusz T. Skazany w 1989 roku na karę śmierci za zabójstwo czterech chłopców. Na mocy amnestii wyrok ten został zamieniony na 25 lat pozbawienia wolności. 11 lutego 2014 roku bestia wyszła na wolność. Pisali o niej wszyscy, mówiła cała Polska. Każdy rodzic w kraju bał się o swoje pociechy. A politycy to podchwycili i dodatkowo nakręcili bo skoro zabił raz, to zabije ponownie. Rosła nienawiść, przyszły emocje i wszyscy zapomnieli, o co tak naprawdę chodziło. Cel był jeden pozbycie się zagrożenia. Nieważne jakimi środkami, byle raz a skutecznie. Żeby było jasne - nie bronię Trynkiewicza. Za to co zrobił do końca życia powinien być zamknięty z takimi, którzy wiedzą jak się nim zająć. Państwo jednak powinno stać po stronie prawa, przestrzegać go i pilnować. Powinno być opoką. A w tej sytuacji pokazało, że sprawiedliwość to tylko cel do osiągania swoich celów. NIEZNAJOMOŚĆ PRAWA SZKODZI Robert Woldański W codziennym życiu zdarzają się wypadki, kiedy nasze działanie, chociaż nieświadome, może prowadzić do skrzywdzenia innej osoby. Jednym z celów prawa jest osiągniecie sprawiedliwości. Ciężko jednak o nią gdy przez przypadek przytrafia się coś, co nigdy nie miało mieć miejsca... Nieumyślne spowodowanie śmierci w przeciwieństwie do zabójstwa nie jest przestępstwem w świetle Kodeksu Karnego, a jedynie występkiem. Definiuje go artykuł 155, który mówi, iż: Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. De profundis ad ripam - z otchłani do brzegu Dziennikarz, przedsiębiorca i aferzysta. Podsłuchiwany, śledzony, przesłuchiwany, oskarżany. Człowiek, który nałajdaczył w życiu prywatnym i zawodowym dużo ale nie dość, żeby spędzić dwa lata w aresztach wydobywczych. Mój wizerunek prokuratorsko-medialny po aresztowaniu hazardzista, dziwkarz, łapówkarz, gangster i przyjaciel Leppera. I niech tak zostanie. Na początku był pomysł stwórzmy ustawę, która umożliwi zastosowanie nadzoru prewencyjnego lub leczenia w ośrodku zamkniętym już po odbyciu kary więzienia. Odrzućmy domniemanie niewinności, ignorujmy konstytucję i fundamentalne zasady demokratycznego państwa. W końcu prawo ma służyć ludziom. A tacy jak on już nie zasługują na nazywanie ich człowiekiem. Cytując klasyka Prawo prawem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie!. Kiedy jednak w świetle tej zasady funkcjonuje państwo to wyraźny znak, że dzieje się coś złego. I tak 22 stycznia w życie weszła powyższa regulacja. W myśl ustawy każdy przestępca, u którego zachodzi co najmniej wysokie prawdopodobieństwo popełnienia czynu zabronionego z użyciem przemocy zagrożonego karą pozbawienia wolności powyżej 10 lat więzienia, może być pomimo braku popełnienia tego czynu czy choćby jego planowania, dożywotnio umieszczony w ośrodku zamkniętym. 30 kwietnia wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie Mariusz Trynkiewicz został uznany za szczególnie niebezpiecznego.nieumyślne spowodowanie śmierci Jak wynika więc z przepisu, aby doszło do popełnienia tego czynu zabronionego, sprawca musi działać nieumyślnie. Oznacza to, że nie mając zamiaru spowodowania czyjejś śmierci, jednak ją powoduje na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość tej śmierci przewidywał albo mógł przewidzieć. Kluczową sprawą jest więc to, że sprawca znał lub mógł poznać konsekwencje własnych działań, lecz pomimo tego nie zrobił nic, aby do nich nie doszło. Przykładem takiego działania może być kierownik budowy, który po zleceniu wykopania głębokiego rowu nie zabezpiecza go dostatecznie i przez to przypadkowa osoba może w ten sposób stracić życie. Różnica pomiędzy zabójstwem a nieumyślnym spowodowaniem śmierci jest taka, że w pierwszym przypadku sprawca działał i zamknięty. Bez czynu zabronionego, bez winy, bez przestępstwa. Ale na podstawie ustawy. Takiej, która została wymyślona parę miesięcy wcześniej. Państwo de facto powiesiło więc Trynkiewicza na podstawie pierwszego wyroku z 1989 roku, nie pozwalając mu jednocześnie umrzeć. Twarde prawo ale prawo Oznacza to nie mniej, nie więcej, iż przez decyzje sądu każdy kogo państwo-system uzna za niebezpiecznego, może zostać uwięziony do końca życia. Zafundowanie komu zechce karę śmierci rozłożoną na raty? Jasne. Bo kto im zabroni. A społeczeństwo przyklaśnie, bo to kolejny sukces polskiego systemu sprawiedliwości. Pamiętaj! Nieumyślne spowodowanie śmierci jest przestępstwem ściganym z urzędu. Oznacza to, że prokuratura oraz sąd same prowadzą całe postępowanie, a w szególności zbierają dowody, przesłuchują świadków i wymierzają karę. z zamiarem ewentualnym bezpośrednim, tzn. chciał i godził się na to, że kogoś zabije. W drugim przypadku osoba winna nie miała zamiaru pozbawienia kogoś życia i nie godziła się na to, lecz mimo to taki skutek nastąpił. Znalezione NIE kradzione Prawa autorskie - co oznacza w praktyce ich zrzeczenie się? (Cz.2) Ochronę autorskich praw osobistych, jaką roztaczają nad twórcą i jego utworem przepisy ustawy, czasem porównuje się do ochrony dóbr osobistych wymienionych w art. 23 Kodeksu cywilnego. Jakkolwiek zakresy pojęć twórczość artystyczna jako rodzaj dobra osobistego i jako osobiste prawo autorskie krzyżują się, to powszechnie podkreśla się niezwykle istotną różnicę między tymi dwoma podstawami ochrony prawnej. Mianowicie, o ile przekazanie wykonywania osobistych praw autorskich i w tym zakresie dochodzenie ochrony przez osobę trzecią jest dopuszczalne, o tyle jest to niemożliwe w odniesieniu do dóbr osobistych. Prawa osobiste przysługują bowiem osobie fizycznej w celu ochrony jej dóbr osobistych. Są to prawa niemajątkowe, tak ściśle związane z podmiotem, że razem z nim powstają, wygasają i nie mogą przechodzić na inne osoby (tak: Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 14 maja 2007 r., I ACa 668/06). Autorskie prawa osobiste, zgodnie z art. 16 ustawy, nie nikną wraz ze śmiercią twórcy, lecz podlegają ochronie przez czas nieograniczony. Zauważyć należy, że ustawa - w odniesieniu do autorskich praw osobistych - posługuje się sformułowaniem zbycie (będące odpowiednikiem przeniesienia) i zrzeczenie się (które de facto prowadzi do zniesienia prawa). Obie czynności zalicza się do różnych postaci rozporządzania prawem, które swoim zakresem obejmuje przeniesienie, obciążenie, ograniczenie lub zniesienie prawa. Skoro zatem przepis posługuje się tylko wymienionymi dwoma określeniami, dopuszczalne wydaje się upoważnienie przez twórcę osoby trzeciej do wykonywania jego autorskich praw osobistych (na podstawie umowy). Twórca może się także zobowiązać do niewykonywania autorskich praw osobistych. Zobowiązanie takie można dla pewności obwarować stosownymi karami umownymi. W kontekście zrzeczenia się autorskich praw osobistych twórcy należy zwrócić uwagę na treść kluczowego w tym zakresie przepisu, tj. art. 16 ustawy. Jak bowiem wskazałem powyżej, twórca ma prawo do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem. Twórca może także udostępnić swój utwór anonimowo, czyli z pominięciem jakichkolwiek określeń autora. Źródło: Money.pl NA GORĄCYM UCZYNKU Klaudia Zadworna Zagadanienia te normuje Kodeks Karny Wykonanwczy z 1997 roku. Mówi on, iż: Wykonanie tymczasowego aresztowania służy realizacji celów, dla których ten środek zastosowano, a w szczególności zabezpieczeniu prawidłowego toku postępowania karnego. Przyjmując tymczasowo aresztowanego do aresztu śledczego należy go bezzwłocznie poinformować o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach, a zwłaszcza umożliwić mu zapoznanie się z przepisami niniejszego kodeksu i regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania oraz poddać odpowiednim badaniom lekarskim i zabiegom sanitarnym. Tymczasowo aresztowany ma prawo do porozumiewania się z obrońcą lub pełnomocnikiem będącym adwokatem albo radcą prawnym podczas nieobecności innych osób oraz korespondencyjnie. Jeżeli organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, zastrzeże przy widzeniu obecność swoją lub osoby upoważnionej widzenie odbywa się w sposób wskazany przez ten organ. Tymczasowo aresztowany może korzystać z własnej odzieży, bielizny i obuwia, chyba że zakłóca to porządek ustalony w areszcie śledczym lub sprzeciwiają się temu względy bezpieczeństwa lub względy sanitarne. Tymczasowo aresztowany nie może posiadać środków łączności, urządzeń technicznych służących do rejestrowania i odtwarzania informacji, sprzętu komputerowego, a także, poza depozytem, przedmiotów i dokumentów, które mogą utrudniać prawidłowy tok postępowania karnego. Tymczasowo aresztowany może za zgodą organu, do którego dyspozycji pozostaje oraz dyrektora aresztu korzystać z wyżywienia, środków leczniczych i higieny otrzymywanych spoza aresztu śledczego. Tymczasowo aresztowany może uzyskać widzenie po wydaniu zarządzenia o zgodzie na widzenie przez organ, do którego dyspozycji pozostaje. Co do zasady tymczasowo aresztowany ma prawo do co najmniej jednego widzenia w miesiącu z osobą należącą do kręgu osób najbliższych. III policjanci i złodzieje Za mało organizacji... zdaje się niektórym wadzić bardziej niż innym. Doskonałym tego przykładem jest pani Joanna, do niedawna jeszcze wiceprezes SKOK Wołomin, a obecnie rezydentka aresztu przy prokuraturze w Gorzowie Wielkopolskim. Pani tej tak bardzo brakowało rzeczonej organizacji, że zapisała się do innej, określonej przez prawo jako przestępczej. W myśl zasady jak kochać to księcia, jak kraść to miliony wraz z kilkunastoma wspólnikami wyłudziła przez okres do tej pory bliżej nie ustalony kwoty określane aktualnie na wielomilionowe. Celowe zaniedbania pry kredytach udzielanych przez SKOK Wołomin wypłynęły w maju 2013 roku i to zupełnie przypadkiem w ramach innej sprawy, niezwiązanej z tą instytucją. Jak twierdzi prokurator, ilość dowodów przeciwko oskarżonej jest znaczna, a ich jakość niepodważalna, tak że nawet wcześniej wspomniany książę na białym koniu nie pomoże. Prawa górą, lewica nie pozostaje dłużna... a wszystko to w najnowszym raporcie niemieckiego MSW. Tym razem nie chodzi jednak o docinki i słowne dogryzanie przez opozycję rządowi i odwrotnie, które przy sprawie, o której mowa, nabierają charakteru zgoła dziecinnych przepychanek w piaskownicy, a o przestępstwach popełnianych z pobudek politycznych przez skrajne ugrupowania obu stron. I chociaż wciąż przoduje w tej kwestii prawica, pozostawiając swoich konkurentów daleko w tyle, to ci zdają się brać sobie te wyniki za sondaże i uparcie z roku na rok poprawiają wyniki. W tym roku ze sporym sukcesem, gdyż ataki ze strony lewicy wzrosły o 40%, z czego nikt nie jest ani nie ma powodu być dumny. Przestępstwa na tle politycznym to plaga Niemiec. W tym roku odnotowano ich niemal 35 tysięcy, z czego najwięcej to oczywiście pobicia policjantów i ataki na imigrantów, w tym tych pochodzenia polskiego. Po łapkach za reklamę... dostali wspólnie Orange Sport i Radio Maryja, każde za swoje. Krajowa Radia Radiofonii i Telewizji za jednym zamachem ukarała obu nadawców karami odpowiednio 50 i 30 tysięcy złotych za łamanie praw o reklamie. Przedstawiciel telewizji zasłużył na to głównie nieuwagą, gdyż w tak zwanym czasie chronionym puścił reklamę piwa. Toruńska rozgłośnia zaś zapłaci za kryptoreklamy w wypowiedziach swojego dyrektora, który w audycjach promował od czasu do czasu produkty, usługi lub ludzi, choć nigdzie nie było oznaczenia, iż jest to reklama, a według prawa takież powinno się znaleźć. Kary, jak na łamanie praw reklamowych, są bardzo wysokie. KRRiT oświadczyło, iż związane jest to głównie z charakterem działalności prowadzonej przez głównych zainteresowanych - Orange promować ma zdrowy tryb życia, który radzie z piwem się nie kojarzy, a Radio Maryja ma status nadawcy społecznego i nie powinno nadawać przekazów handlowych. Rozpasanie prawne... na Kubie przekracza granice możliwe do osiągnięcia przez mózg człowieka zgodny z zarządzeniami miłościwie panującej partii! Nowe reformy wprowadzane na wyspie, pierwsze od rewolucji, zakładają, iż przedsiębiorcy będą mogli sami podejmować drugorzędne operacje handlowe, bez nieodzownego to tej pory wsparcia rządu. Oznacza to, iż będą mogli np. poszerzyć asortyment swoich produktów bez uzyskiwania stosu pozwoleń - od tej pory jeśli chcą, mogą sprzedawać długopisy bez zezwolenia, za to całkowicie legalnie. Otrzymają też z tego tytułu więcej pieniędzy niż dotychczas - nie 30, a 50%. Redakcja z przyjaźnią i dobrym sercem ostrzega rząd kubański o niebezpieczeństwie posunięć zwiększających swobodę ruchu obywateli - może to doprowadzić do tragedii, albo nawet demokracji!

3 IV V Dzisiaj dalszy ciąg patologii, albo raczej paranoi urzędniczych. O tym jak funkcjonują polskie urzędy wiemy wszyscy. O tym, że poszczególne instytucje państwowe i rządowe nie komunikują się miedzy sobą, wiedzą nieliczni. Gdyby urzędy i instytucje wymieniały się informacjami, czyli współpracowały, państwo funkcjonowałoby zdecydowanie skuteczniej i wydajniej. Oczywiście nie oznacza to, że byłoby to z korzyścią dla nas, czyli podatników, ale na pewno niejednokrotnie pozwoliłoby zaoszczędzić zarówno czas jak i pieniądze (podatników i urzędników). Przykładem na potwierdzenie powyższej tezy jest oczywiście nasza firma X z Łodzi. Działalność jej można w skrócie opisać jako handel międzynarodowy różnymi produktami. Między innymi firma ta sprzedaje za granicę państwa substancje chemiczne oraz wyroby biopochodne. O tym, że firma działa zgodnie z prawem nie muszę chyba dodawać. Dzięki zaangażowaniu, wiedzy oraz umiejętnościom organizacyjnym zarządu (gdyż jest to spółka) firma corocznie zasila budżet podatkami w kwotach sześciocyfrowych. I niby wszyscy powinni być zadowoleni. Niby, bo przecież w jednym z artykułów napisałem, że nic nas tak nie cieszy, jak cudza krzywda. I zgodnie z tym stwierdzeniem prawdopodobnie znalazł się taki, co go w oczy kłuło, że firma X się ma dobrze, a nawet się rozwija. Więc trzeba jej nabruździć. Niewielki donosik do prokuraturki i zamieszanie gotowe. Prokuratura zgodnie z jej celem istnienia zabiera się do sprawy z werwą młodego nosorożca widzącego ponętną samicę. Działa szybko i wnikliwie. Zleca również czynności policji, ale nie żeby zwykłej jednostce jak powiatówka lub komisariat. Samo Centralne Biuro Śledcze ma realizować czynności w sprawie. Żeby przypadkiem chwalba (jeżeli sprawa wypali) nie przypadła jakiemuś Kowalskiemu z komisariatu w pipidówce. No i ruszyło. Szefowie Jacek Owczarek.biznes w eurokołchozie (cz.5) Niniejszą publikacją rozpoczynamy cykl felietonów opisujących funkcjonowanie biznesu w warunkach gospodarki wolnorynkowej w Polsce. firmy nieco się zdziwili widząc smutnych panów z postanowieniami przeszukania, ale bez protestów wydali dokumentację, której żądała prokuratura. Wszystkie dokumenty (a było tego kilkadziesiąt segregatorów) zostały skrupulatnie spisane i zabrane (czort wie gdzie). No i znów wszystko byłoby cacy (prawie), gdyby nie jeden drobny szczegół. W postanowieniach przeszukania oraz pozostałych dokumentach prokuratury i policji znajdowały się stwierdzenia jakoby firma X dopuściła się (przepraszam, śledztwo jest prowadzone w sprawie a nie przeciwko, więc na takie dictum trochę za wcześnie) mogła się dopuścić uszczuplenia Skarbu Państwa o kwotę prawie dwóch milionów złotych z tytułu podatku akcyzowego. Jak prezesi firmy to przeczytali to prawie z krzeseł pospadali (ze śmiechu). Przecież wszystkie transakcje, których dotyczyły zabrane przez policję dokumenty realizowane były w formie eksportu, a właściwie w ramach wewnątrzwspólnotowego obrotu. Każdy student ekonomii wie, że zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym, opodatkowaniu podlegają m.in. dobra importowane, a nie wywożone za granicę. Wobec czego cała sprawa wydaje się absurdalna. Podobnie jak absurdalna jest kwota wpisana w kwity prokuratorskie. Aby wiedzieć jaki powinien być wymiar podatku akcyzowego trzeba znać podstawę opodatkowania oraz stawkę. Gdyby nasze dzielne anioły sprawiedliwości odpowiednio dogłębnie przeczytali cytowaną powyżej ustawę, wiedzieliby, że wyroby eksportowane nie podlegają opodatkowaniu akcyzą, a kwota wpisana w dokumenty jest wyssana z palca. Niestety nie doczytali. Arcyciekawe w tej sytuacji jest to, że zarówno produkcja jak i wywóz substancji, którą handluje firma X znajdują się pod ścisłym nadzorem urzędu celnego. Wiemy również, że podatkiem akcyzowym również zajmuje się właśnie urząd celny. Gdyby hipotetycznie zaistniały jakiekolwiek podejrzenia co do konieczności opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów firmy X jestem absolutnie pewny, że celnicy sumiennie naliczyliby akcyzę zgodnie z przepisami prawa. Również interesujący jest fakt, że firma X posiada dokumenty z właściwego urzędu celnego potwierdzające prawidłowe i zgodne z obowiązującym prawem działania firmy przy produkcji jak i wywozie substancji poza granice Najjaśniejszej RP. I tu wracamy do stwierdzenia z początku artykułu dotyczącego współpracy różnych instytucji i organów państwowych. Gdyby orły sprawiedliwości, zanim zaczęły bawić się w Miami Vice (informacja dla młodszego pokolenia - serial sensacyjny z lat 80. XX wieku), kopsnęły się do kolegów z celnego, zaoszczędziliby sobie sporo czasu, pracy jak i pieniędzy podatników. No ale może właśnie o to chodzi, żeby udowadniać (sobie i innym), że jest się niezbędnym, lecz niekoniecznie skutecznym. Jacek Owczarek komentator patologii urzędniczo-prawnych Kodeks Karny Skarbowy Przestępstwo skarbowe jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności. Wykroczenie skarbowe jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. Wykroczeniem skarbowym jest także inny czyn zabroniony, jeżeli kodeks tak stanowi. Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu zabronionego bierze się pod uwagę rodzaj i charakter zagrożonego lub naruszonego dobra, wagę naruszonego przez sprawcę obowiązku finansowego, wysokość uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej, sposób i okoliczności popełnienia czynu zabronionego, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonej reguły ostrożności i stopień jej naruszenia. W rozumieniu kodeksu wypadek mniejszej wagi jest to czyn zabroniony jako wykroczenie skarbowe, które w konkretnej sprawie, ze względu na jej szczególne okoliczności zarówno przedmiotowe, jak i podmiotowe zawiera niski stopień społecznej szkodliwości czynu, w szczególności gdy uszczuplona lub narażona na uszczuplenie należność publicznoprawna nie przekracza ustawowego progu, a sposób i okoliczności popełnienia czynu zabronionego nie wskazują na rażące lekceważenie przez sprawcę porządku finansowo-prawnego lub reguł ostrożności wymaganych w danych okolicznościach, albo sprawca dopuszczający się czynu zabronionego, którego przedmiot nie przekracza kwoty małej wartości, czyni to z pobudek zasługujących na uwzględnienie. Duża wartość jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza pięćsetkrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia.... Korzyścią majątkową lub osobistą jest korzyść zarówno dla siebie, jak i dla kogo innego.

4 VI na prawo patrz Za tydzień mam podjąć pracę w sklepie spożywczym. Właściciel proponuję jako formę zatrudnienia umowę zlecenie a nie umowę o pracę. Czym one się od siebie różnią? Czy umowa zlecenie jest dla mnie korzystna? Umowa zlecenia a umowa o pracę posiadają kilka zasadniczych różnic. Przede wszystkim warto podkreślić, że w wypadku zawarcia umowy o pracę przysługuje nam chociażby prawo do urlopu wypoczynkowego, dodatek za pracę w godzinach nocnych oraz święta. Poza tym ustawodawca określa co roku wysokość tzw. minimalnego wynagrodzenia (obecnie wynosi ono 1680zł brutto przy tzw. pełnym etacie). W razie jakichkolwiek sporów pozew kieruje się do sądu pracy. Umowa zlecenie jest tzw. umową cywilno-prawną. Zleceniobiorca nie ma zatem np. prawa do urlopu, ponadto wysokość wynagrodzenia może być niejako z góry narzucona przez zleceniodawcę. Nie ma bowiem określonej przepisami minimalnej stawki za godzinę. Brak też jest ograniczeń w zakresie maksymalnej ilości godzin co do świadczenia pracy. Właściwym do rozstrzygania sporów jest wydział cywilny sądu rejonowego. Przed podpisaniem umowy warto się z nią zapoznać i zastanowić, czy jest ona dla Pani korzystna. Tydzień temu kupiłem w komisie samochód. Podczas jego rejestracji w Wydziale Komunikacji dowiedziałem się, iż został on zajęty przez komornika. Co mogę zrobić w takiej sytuacji? W komisie nie poinformowano mnie o tym fakcie. Z przedstawionego przez Pana opisu wynika, iż pojazd dotknięty jest tzw. wadą prawną. Wynika to z faktu, iż do ruchomości rości sobie prawa organ egzekucyjny. Zapewne w umowie kupna sprzedaży znalazło się zastrzeżenie, że pojazd nie jest obciążony wadami fizycznymi ani prawnymi. Jedyne co Panu pozostaje, to odstąpienie od umowy i żądanie zwrotu zapłaconej ceny. Warto w tym miejscu nadmienić, że komornik ma prawo sprzedać pojazd, pomimo iż dłużnik przestał być jego właścicielem. Przepisy stanowią bowiem, że rozporządzenie ruchomością po jej zajęciu nie mają wpływu na dalszy tok postępowania. Innymi słowy, komornik może np. ów pojazd zlicytować. Miesiąc temu kupiłam w sklepie buty. Wczoraj zauważyłam, że w jednym z nich pękła mi podeszwa. Udałam się z nimi do sklepu, sprzedawca przyjął moją reklamację. Ile ma czasu na jej rozpatrzenie? Zgodnie z przepisami termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni kalendarzowych. Jeżeli w tym czasie nie uzyska Pani jakiejkolwiek informacji, to przyjmuje się, że reklamacja została uznana za zasadną. Niestety ustawodawca nie wskazał, w jakim terminie towar winien być naprawiony albo wymieniony na nowy wolny od wad. To już zależy wyłącznie od sprzedającego. Krzysztof Łaciński Prawnik, w latach odbywał aplikację komorniczą, posiada uprawnienia mediatora stałego DURA LEX W praktyce jednak osoby ubiegające się o pomoc mieszkaniową od gminy spotykają się często z różnymi trudnościami wskazującymi, iż obecny stan prawny nie spełnia w całości swoich zadań. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, nakłada na gminy, w ramach realizacji zadań własnych, obowiązek tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców. W tym celu gminy obowiązane są do utworzenia i utrzymywanie mieszkaniowego zasobu gminnego, w skład którego wchodzą lokale socjalne, zamienne, pomieszczenia tymczasowe oraz inne stanowiące własność gminy oraz gminnych osób prawnych. Jednak praktyczna realizacja wspomnianych zadań przez gminy spotyka liczne trudności. Raport NIK Niepokojące dane o stanie lokali socjalnych w Polsce przyniósł zeszłoroczny raport Najwyższej Izby Kontroli. Żadna ze skontrolowanych przez NIK gmin nie zaspokoiła potrzeb mieszkańców w zakresie lokali socjalnych. Wprawdzie w ostatnich latach zwiększyła się liczba takich mieszkań, ale jednocześnie wzrosło na nie zapotrzebowanie. W skontrolowanych gminach brakowało lokali socjalnych dla ponad 80 proc. oczekujących. Najtrudniej jest w dużych miastach. Tak niski, a w dodatku zmniejszający się stopień zaspokojenia potrzeb społecznych wskazuje, że gminy wbrew art. 75 ust. 1 Konstytucji RP nie wspierają w odpowiednim stopniu rozwoju budownictwa socjalnego. Jedną z przyczyn pogarszającej się relacji liczby lokali socjalnych do zapotrzebowania jest zbyt małe wsparcie finansowe udzielane gminom z budżetu. W latach w ramach programu pilotażowego wypłacono z zasilanego przez budżet państwa Funduszu Dopłat 83 mln zł, ale zgłoszone przez gminy zapotrzebowanie wynosiło 151 mln zł. W latach 2007 do marca 2010 potrzeby gmin wyniosły 262 mln zł, natomiast do udzielenia finansowego wsparcia zakwalifikowano wnioski na kwotę 162 mln zł. Wysokość udzielanego przez budżet państwa wsparcia była też znacznie niższa od.problemy z ochroną lokatorów Podstawowym celem ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych przez lokatorów, szczególnie tych o niskich dochodach. założeń rządowych, w których przyjęto, że dofinansowanie gmin w tych latach wyniesie ponad 1 mld złotych. Niedozwolone warunki W każdej miejscowości rada gminy ustala w drodze uchwały własne zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, przyjmując określone kryteria dochodowe bądź inne w stosunku do osób ubiegających się o przyznanie lokalu socjalnego. W praktyce więc zasady wynajmu mogą się znacząco różnić w poszczególnych gminach. W wielu gminach przyjęła się powszechnie praktyka uzależniania wynajęcia mieszkania od wcześniejszego przeprowadzenia przez najemcę remontu. Gminy więc wyznaczają potencjalnym najemcom termin przeprowadzenia remontu, często generalnego, wskazanego lokalu. Jeżeli ubiegający się o mieszkanie nie jest w stanie wyremontować lokalu - gmina uzna, iż nie spełnia on kryteriów kwalifikujących go do uzyskania pomocy mieszkaniowej z zasobów gminnych. Celem lokali socjalnych jest umożliwienie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowym osobom o niskich dochodach. Natomiast przeprowadzenie remontu wiąże się ze sporymi wydatkami, najczęściej finansowymi, a więc wprowadzenie ich wymogu stoi również w sprzeczności z podstawowym celem ustawy o ochronie praw lokatorów. Co zatem mają zrobić osoby ubiegające się o lokal socjalny, w sytuacji gdy gmina warunkuje zawarcie umowy najmu od przeprowadzenia remontu lokalu? Pozostaje jedno wyjście - złożenie skargi do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego z powołaniem się na niezgodność z prawem uchwały rady gminy, która taką możliwość wprowadziła. W obowiązującym stanie prawnym nie można bowiem podnosić w skardze ewentualnych okoliczności dotyczących spełniania przez niego kryteriów do uzyskania pomocy mieszkaniowej (lokalu mieszkalnego czy też socjalnego), bowiem dotyczą one merytorycznego załatwienia wniosku skarżącego, co jak wyjaśnimy dalej, nie może być przedmiotem oceny ani organu odwoławczego, ani sądu administracyjnego. Odmowa przyznania lokalu Największe zastrzeżenia budzi jednak obowiązująca procedura odmowy przydzielenia lokalu socjalnego przez gminę. Otóż gminy odmawiając zawarcia umowy VII W LEWO ZWROT najmu lokalu socjalnego, przesyłają ubiegającym się o lokal pismo, w którym podają przyczynę odmowy. W doktrynie i orzecznictwie istniała wątpliwość czy pismo takie należy uznawać za decyzję administracyjną i stosować do niego odwoławczą procedurę administracyjną. Organ administracyjny, jakim jest niewątpliwie rada gminy, może bowiem załatwić indywidualną sprawę decyzją administracyjną tylko wówczas, gdy wynika to z przepisów prawa materialnego. Prawo materialne może nie posługiwać się wprost pojęciem decyzji, lecz nazwą taką jak np. zezwolenie, zgoda, pozwolenie, przydział. W każdym jednak przypadku pojęcie to musi dotyczyć władczego i jednostronnego rozstrzygnięcia podejmowanego w indywidualnej sprawie. Tymczasem z art. 5 i 6 ustawy wynika, że gmina nie dokonuje przydziału lokalu, lecz zawiera umowę o odpłatne używanie lokalu, umowę najmu z lokatorem. Podobnie z art. 23 ustawy wynika, że gmina nie dokonuje przydziału lokalu socjalnego, lecz zawiera umowę najmu. W ocenie sędziów SN, z żadnego przepisu prawa materialnego nie wynika, by organ administracji załatwiał sprawy o zawarcie umowy najmu w formie decyzji, jak też by postępowanie, poprzedzające zawarcie umowy dotyczącej lokalu było postępowaniem, sprawą administracyjną. W przypadku odmowy zawarcia umowy najmu przez gminę, potencjalny lokator nie może zatem złożyć odwołania w trybie postępowania administracyjnego. Pozostaje mu więc jedynie złożenie pisma z prośbą o ponowne rozpatrzenie sprawy. Sytuacje taką należy jednak ocenić negatywnie, ponieważ nie gwarantuje ona kontroli decyzji organów gminnych, a przez to nie zapewnia dostatecznego poziomu ochrony praw lokatorów. W związku z tym należy postulować przeprowadzenie nowelizacji przepisów poprzez wprowadzenie wyraźnego postępowania odwoławczego do sądów powszechnych. radca prawny, obrońca praw człowieka, autor projektów ustaw

5 VIII oko za oko Krzysztof Łaciński Gdy musisz opuścić mieszkanie... o eksmisji słów kilka, cz. 3 Pierwszy kwietnia to nie tylko Prima Aprilis. Od tej daty można również dokonywać eksmisji do pomieszczeń tymczasowych, o czym m.in. będzie mowa w niniejszej publikacji. ZA TYDZIEŃ Przeczytasz w dodatku Robert Woldański - Obrona konieczna. Jakie zasady wyłączają bezprawność czynu. - Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca. Z poprzednich publikacji na temat eksmisji mogli się Państwo dowiedzieć pokrótce na temat wymogów, jakie winien spełniać lokal socjalny albo pomieszczenie tymczasowe, a nadto opisałem procedurę eksmisyjną. Warto podkreślić, że wprawdzie wierzyciel wnosi zaliczkę na transport ruchomości, jak również opłatę za eksmisję i asystę policji, to finalnie kosztami postępowania obciążany jest dłużnik. O wysokości kosztów orzeka komornik wydając odpowiednie postanowienie. Stronie, która nie zgadza się z rozstrzygnięciem komornika, służy skarga do sądu rejonowego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Mogło by się wydawać, że podstawą do przeprowadzenia eksmisji jest wyłącznie wyrok sądu zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Tak było w istocie do 2 maja 2012r. Dzień później weszła bowiem w życie szeroka nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego. Jeden z przepisów, który uległ zmianie to art. 999 kpc. Celowo piszę o nim, ponieważ jego treść stanowi podstawę do złożenia przez wierzyciela wniosku o wszczęcie egzekucji eksmisję. Treść tegoż przepisu dotyczy skutków, jakie wywołuje prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności. Sąd wydaje rzeczone postanowienie w wypadku, gdy nabywca nieruchomości na licytacji komorniczej wpłaci na rachunek sądu wymaganą należność, za którą ją nabył, pomniejszoną o wcześniej uiszczone wadium. Przed zmianą przepisu nabywca nieruchomości mógł, posługując się wskazanym postanowieniem, wnioskować do komornika o wprowadzenie w posiadanie. W praktyce polegało to jedynie na wymianie zamków, nie można było natomiast dokonać eksmisji. Do tego niezbędne było założenie sprawy w sądzie, co wiązało się z kosztami i czasem. Kupujący mógł dopiero złożyć wniosek o eksmisję po uzyskaniu stosownego wyroku wraz z klauzulą. Wskutek wspomnianej wyżej nowelizacji prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności stanowi podstawę nie tylko do wprowadzenia w posiadanie, ale również do opróżnienia znajdujących się na jej terenie pomieszczeń. Nie trzeba zatem składać powództwa do sądu. Jest to niewątpliwie bardzo korzystne rozwiązanie dla nabywcy. Nierzadko bowiem zdarzało się, że pomimo kupna nieruchomości na licytacji nie mógł on z niego korzystać, bowiem w sądzie toczyła się sprawa o ekmisję. Postępowanie egzekucyjne prowadzone w oparciu o postanowienie nie różni się niczym od tego, w którym podstawą do wszczęcia był wyrok. Przy nowelizacji ustawodawca pominął jednakże bardzo istotną kwestię. Nie wskazał bowiem, czy ekmisja ma nastąpić do lokalu socjalnego czy też pomieszczenia tymczasowego. W przepisie brak jest jakiegokolwiek odniesienia do Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego. W praktyce przyjmuje się, że eksmisja winna nastąpić do pomieszczenia tymczasowego. Warto się zastanowić, czy przepis art. 999 nie wymaga doprecyzowania. Andrzej Dembiński po tamtej stronie moja kariera klawisza fragmenty niepublikowanej książki, cz. 18 Na początku lat dziewięćdziesiątych odbyłem kilka konwojów z osadzonymi jako przysłowiowy balast, to znaczy funkcjonariusz ochrony. Jednak odbyłem zaledwie parę transportów, gdyż powstała grupa konwojowa, którą tworzyli funkcjonariusze do tej funkcji przeznaczeni na stałe. Posiadali odpowiednie predyspozycje fizyczne i psychiczne. Zresztą w całej tej służbie - predyspozycje to 99% sukcesu. D-ca konwoju, stary wyjadacz SW i kierowca powożący zdezelowanym Starem siedzieli w szoferce, a z tyłu na kipie, z kałachem w ręku, siedział balast. Buda przystosowana była do przewozu 25 osadzonych, siedzących w dwóch oddzielonych od siebie tunelach. W każdym ławki naprzeciwko siebie, miejsc na 12 osadzonych. Siadali ocierając się o siebie, co wielokrotnie powodowało konflikty na tle seksualnym, to znaczy ten za blisko usiadł tego, za bardzo się opiera itp. Każdy powód jest dobry do dymu. Dla najbardziej krnąbrnych była izolatka-pojedynka. Było to takie ustrojstwo, które przypominało metalową szafę. Siedziało się w niej bardzo niewygodnie z powodu braku wolnej przestrzeni. Sadzani tam krnąbrni delikwenci nie mogli mieć klaustrofobii, a kilkugodzinna jazda w takich warunkach powodowała zastój i zesztywnienie wszystkich mięśni. Klasa luks to na pewno nie była. Dobrowolnie podróżowali tam jedynie cwele lub pedofile, którzy z automatu byli cwelami. Dla własnego bezpieczeństwa wyrażali swój akces do odbywania podróży w tego typu samotności. Procedura podejrzewam jest teraz taka sama lub niedużo zmodyfikowana. Rano oddziałowy osadzonego, zakwalifikowanego do transportu, daje mu prowiant i z całym mandżurem wystawia na świetlicę. Jeśli jest kilku z oddziału, to musi tak manipulować, by przypadkiem antagoniści nie spotkali się razem, bo groziło to zadymą. Transporty są tak ustawiane, aby osadzeni wrogo nastawieni do siebie razem nie jechali. Ale zdarzają się wyjątki, bo wczorajsi wafle to dzisiaj potężni wrogowie (np. w nocy o coś się pokłócili). W tym przejawiała się duża rola oddziałowego i jego rozeznanie sytuacji. Jeśli nie zorientuje się co jest grane, to zrobi kłopot konwojentom. Ale w tej pracy, w takim ogromie zajęć - mogą nastąpić pomyłki. Ryzyko zawodowe. Najczęściej staraliśmy się do tego nie dopuścić, ale czasami sytuacja nas przerastała. Ogrom obowiązków na oddziale powodował, że pewne sprawy nam mimo wszystko umykały. Najczęściej nie z naszej winy. Wielka niewiadoma przed wszystkimi. Podstawowy problem jest taki, że bez względu na to co się dzieje wśród osadzonych, nie ma możliwości otworzenia podczas jazdy drzwi do luków transportowych. Żadne załatwianie potrzeb fizjologicznych (chyba, że pod siebie), mdlenie, zejścia - nie są w stanie zatrzymać konwoju będącego w ruchu. Prowadzona jest ciągła łączność radiowa z jednostką i na bieżąco płyną informacje. Ale jeśli mieliśmy jechać kilka godzin, w jakimś zakładzie po drodze organizowany był postój na załatwienie potrzeb fizjologicznych. Wjeżdżaliśmy na teren, oni już przygotowali wzmocnienie funkcjonariuszy i po powiadomieniu naszej jednostki, zaczynaliśmy wyładowywać osadzonych. Podczas transportu wielokrotnie były nieprzewidziane sytuacje: pobicie się osadzonych, samouszkodzenie, zasłabnięcie. Za każdym razem można było interweniować tylko na terenie innej jednostki penitencjarnej, nigdy podczas podróży, na co oczywiście liczyli przewożeni osadzeni. Sporadyczne były konwoje, w czasie trwania których nic się nie wydarzyło. Masz temat? Napisz: Skład:

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Sankcje za wadliwe wystawianie faktur Gdynia, 10 lutego 2014 RODZAJE ODPOWIEDZIALNO CI Odpowiedzialność podatkowa Odpowiedzialność karna skarbowa ODPOWIEDZIALNO Ć

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia stycznia 2007 r. D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 marca 2016 r. Poz. 1088 UCHWAŁA NR XI/97/16 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 24 lutego 2016 r.

Wrocław, dnia 2 marca 2016 r. Poz. 1088 UCHWAŁA NR XI/97/16 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 24 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 marca 2016 r. Poz. 1088 UCHWAŁA NR XI/97/16 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 27 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 27 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Goniądz. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY SŁUPNO ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY SŁUPNO ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY SŁUPNO ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego

Bardziej szczegółowo

/V\X/ Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów (...), rada gminy uchwala:

/V\X/ Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów (...), rada gminy uchwala: RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Warszawa, H'b. IV.7210.69.2014.DZ Pani Elżbieta Bieńkowska Wicepremier Minister Infrastruktury* i Rozwoju /V\X/ /y^c-irt Na tle spraw badanych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/249/14 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 31 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/249/14 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/249/14 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rajgród Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 12 czerwca 2014 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR XLIII/349/2014 RADY GMINY W SULMIERZYCACH w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/37/2011 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 3 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/37/2011 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 3 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/37/2011 RADY GMINY LUBISZYN z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubiszyn. Na podstawie art.18 ust.2, pkt.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Art. 1.

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Art. 1. USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) wprowadza się

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 407/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 lutego 2014 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie wyroków zobowiązujących lokatorów do opróżnienia zajmowanego mieszkania

Wykonywanie wyroków zobowiązujących lokatorów do opróżnienia zajmowanego mieszkania Wypowiedzenie najmu/prawa do korzystania z lokalu W praktyce problemy sprawia wynajmującym norma z art. 11 ust. 2 pkt 2 - dopiero zwłoka w zapłacie należności związanych z najmem lokalu mieszkalnego za

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu. interpretacja indywidualna. Sygnatura IPPB2/415-224/11-2/AK. Data 2011.05.18. Autor. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.

Rodzaj dokumentu. interpretacja indywidualna. Sygnatura IPPB2/415-224/11-2/AK. Data 2011.05.18. Autor. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/415-224/11-2/AK Data 2011.05.18 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/884/13 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 25 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/884/13 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 25 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIX/884/13 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu

Bardziej szczegółowo

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Ministerstwo Sprawiedliwości POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Co to jest? Jak z niej korzystać? Publikacja przygotowana dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej 2 Jesteś pokrzywdzonym, podejrzanym

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/415-836/10-2/AS Data 2010.12.15 Referencje IPPB4/415-627/09-4/JK2, interpretacja indywidualna Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia przygotowane przez Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski

Zagadnienia przygotowane przez Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski Zagadnienia przygotowane przez Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski Zawartość opracowania: - Blok pierwszy: Co o prawie pracy powinien wiedzieć młody

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (druk nr 452) USTAWA z dnia 26 lipca

Bardziej szczegółowo

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich zostały przeanalizowane obowiązujące. przepisy normujące zasady porozumiewania się podejrzanego i oskarżonego

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich zostały przeanalizowane obowiązujące. przepisy normujące zasady porozumiewania się podejrzanego i oskarżonego RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-662364-II-10/ST 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Krzysztof Kwiatkowski Minister Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/87/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 23 lutego 2012 roku

Uchwała Nr XV/87/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 23 lutego 2012 roku Uchwała Nr XV/87/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie: uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pniewy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 15 kwietnia 2011 r. DOLiS/DEC-304/11 dot. [ ] DECYZJA Na podstawie art. 104 l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25 lipca 2001 r.

Warszawa, 25 lipca 2001 r. Warszawa, 25 lipca 2001 r. Opinia na temat wniosku Stowarzyszenia Związek Polskich Artystów Plastyków do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Etapy postępowania karnego. 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze

Etapy postępowania karnego. 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze Etapy postępowania karnego 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze Postępowanie przygotowawcze Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wszczęcie postępowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Gerard Bieniek (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote. Protokolant Bożena Nowicka

UCHWAŁA. SSN Gerard Bieniek (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote. Protokolant Bożena Nowicka Sygn. akt III CZP 37/08 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 czerwca 2008 r. SSN Gerard Bieniek (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote Protokolant Bożena Nowicka

Bardziej szczegółowo

Pan Wojciech R. Wiewiórowski Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

Pan Wojciech R. Wiewiórowski Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-681846-1/11/A WO 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Wojciech R. Wiewiórowski Generalny

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 13 Przedmowa... 15 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2007 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury...

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 3/03. Rady Gminy Celestynów z dnia 14 lutego 2003r.

U C H W A Ł A Nr 3/03. Rady Gminy Celestynów z dnia 14 lutego 2003r. U C H W A Ł A Nr 3/03 Rady Gminy Celestynów z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Na podstawie art.21 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/205/2013 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 7 czerwca 2013 roku.

UCHWAŁA NR XXVII/205/2013 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 7 czerwca 2013 roku. UCHWAŁA NR XXVII/205/2013 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 7 czerwca 2013 roku. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Janikowo oraz zasad powoływania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Puszkarski

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Puszkarski Sygn. akt IV KK 118/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 kwietnia 2016 r. SSN Zbigniew Puszkarski w sprawie P. Z. co do którego umorzono postępowanie karne o czyn z art. 157 2 k.k. po rozważeniu

Bardziej szczegółowo

w postępowaniu nakazowym art. 485 par. 2a kpc#

w postępowaniu nakazowym art. 485 par. 2a kpc# Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym art. 485 par. 2a kpc# , dnia r. Sąd 1 w Wydział ul., _ Powód: (imię i nazwisko/firma i siedziba/w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH STANOWIACYCH GMINNY ZASÓB MIESZKANIOWY GMINY MIKOŁÓW

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH STANOWIACYCH GMINNY ZASÓB MIESZKANIOWY GMINY MIKOŁÓW ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH STANOWIACYCH GMINNY ZASÓB MIESZKANIOWY GMINY MIKOŁÓW Spis treści 1. Zasady wynajmowania lokali stanowiących gminny zasób mieszkaniowy, a w tym: a) określenie dochodu

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność prawna nieletnich

Odpowiedzialność prawna nieletnich Odpowiedzialność prawna nieletnich Referat poniższy ma charakter działań profilaktycznych i edukacyjnych. Mamy nadzieję, że nigdy nie wystąpi sytuacja z udziałem naszych wychowanek, w której będziemy musieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/152/2011 Rady Gminy Psary z dnia r.

UCHWAŁA NR XIV/152/2011 Rady Gminy Psary z dnia r. UCHWAŁA NR XIV/152/2011 Rady Gminy Psary z dnia 22.12.2011r. w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Psary. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

Jak zadbać o bezpieczeństwo na Osiedlu

Jak zadbać o bezpieczeństwo na Osiedlu Jak zadbać o bezpieczeństwo na Osiedlu Członkowie wspólnot mieszkaniowych coraz częściej decydują się na działania zmierzające do zapewniania bezpieczeństwa na obszarach należących do wspólnoty. W tym

Bardziej szczegółowo

Kiedy potrzebne jest zagraniczne zaświadczenie o niekaralności

Kiedy potrzebne jest zagraniczne zaświadczenie o niekaralności Kiedy potrzebne jest zagraniczne zaświadczenie o niekaralności Dominik Wojcieszek Radca prawny z Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Stwierdzenie niepodlegania wykluczeniu na podstawie dokumentów z polskiego

Bardziej szczegółowo

Egzekucja z nieruchomości podstawowe zasady

Egzekucja z nieruchomości podstawowe zasady 2014-05-06 10:59:54 Egzekucja z nieruchomości podstawowe zasady AUTOR: Jacek Kotowski Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 czerwca 2004 r.

USTAWA. z dnia 17 czerwca 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr..?R51.2.Q.Q.9... Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia..~.9...\:l.f. :<:.ę.~.j!.jr-..?q09 r

Uchwała Nr..?R51.2.Q.Q.9... Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia..~.9...\:l.f. :<:.ę.~.j!.jr-..?q09 r - A)ZĄD powiat~ z K Dworze Mazowieckim N NoWym. O ul MazowIecka l... O 6 MazoWIeckI ns-100 Nowy w r Uchwała Nr..?R51.2.Q.Q.9.... Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia..~.9....\:l.f. :

Bardziej szczegółowo

REGULAM IN przeprowadzania przetargu na lokale stanowiące własność Piotrkowskiej Spółdzielni M ieszkaniowej.

REGULAM IN przeprowadzania przetargu na lokale stanowiące własność Piotrkowskiej Spółdzielni M ieszkaniowej. 1 Załącznik do uchwały n r...^ - Rady Nadzorczej PSM z dnia REGULAM IN przeprowadzania przetargu na lokale stanowiące własność Piotrkowskiej Spółdzielni M ieszkaniowej. Regulamin określa zasady i tryb

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 listopada 2009 r.

Warszawa, dnia 24 listopada 2009 r. Warszawa, dnia 24 listopada 2009 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobnie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Sygnatura DFP-Fn-VI.310.1.2012 Data 2012-12-19 Autor Prezydent Miasta Łodzi Temat Jaką stawką podatku od nieruchomości należy opodatkować lokal użytkowy będący

Bardziej szczegółowo

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mniów

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mniów Załącznik do Uchwały nr 14/XIX/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 27 kwietnia 2012r. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mniów 1 Zakres przedmiotowy uchwały 1. Artykuły

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1. z dnia 04.12.2015 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1. z dnia 04.12.2015 r. Nr sprawy: SNA.261.2.42.2015.MZ Częstochowa, dn. 04.12.2015 r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1 z dnia 04.12.2015 r. Świadczenie usługi doręczeń przekazów pieniężnych adresatom wskazanym przez Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. S.A. L.dz. SRK/TZ/6027/15/KR Bytom, dnia 28.10.2015 r. wszystkim zainteresowanym dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawcy oraz zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931; 2004 r. Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 25,

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 2 stycznia 2012 r. DOLiS/DEC-820/10 dot. DOLiS-440-820/10/OS/I D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1. wykorzystywanie towaru wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku oraz

1. wykorzystywanie towaru wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku oraz Jak sprzedać używane auto NOWELIZACJA Podatnik, który przy zakupie samochodu odliczył podatek i wykorzystywał pojazd w działalności opodatkowanej, może zastosować zwolnienie przy jego zbyciu. Paradoksalnie,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy

USTAWA z dnia. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy Projekt z dnia 27 lutego 2009 r. USTAWA z dnia. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm. 1) )

Bardziej szczegółowo

Zdjęcie. Krzysztof Olbrycht doradca podatkowy www.valor.pl. Ryzykowne nabycie

Zdjęcie. Krzysztof Olbrycht doradca podatkowy www.valor.pl. Ryzykowne nabycie Zdjęcie Krzysztof Olbrycht doradca podatkowy www.valor.pl Ryzykowne nabycie KUPUJĄC SAMOCHODY WE WTÓRNYM OBIEGU GOSPODARCZYM NALEŻY WYKAZAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ. I NIE CHODZI TU TYLKO O STAN TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Dorota Szczerbiak

POSTANOWIENIE. Protokolant Dorota Szczerbiak Sygn. akt IV KK 211/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 listopada 2014 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski SSN Dorota Rysińska Protokolant Dorota

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lipca 2015 r. Poz. 1054 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/181/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2012r.

Uchwała Nr XV/181/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2012r. Uchwała Nr XV/181/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Stargard

Bardziej szczegółowo

Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach rodzinnych, o rozwód i separację

Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach rodzinnych, o rozwód i separację MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach rodzinnych, o rozwód i separację Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony konfliktu lub

Bardziej szczegółowo

I. Zarys historii polskiego nowożytnego prawa karnego

I. Zarys historii polskiego nowożytnego prawa karnego I. Zarys historii polskiego nowożytnego prawa karnego 1. Zabór austriacki 1787 Józefina 1797 ustawa karna dla Galicji Zachodniej 1804 Franciszkana 1852 Kodeks karny 1878 węgierski kodeks karny (tereny

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Włostowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Włostowska Sygn. akt III KK 256/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 września 2014 r. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Andrzej Ryński SSN Dorota

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 4 S t r o n a

Spis treści. 4 S t r o n a Spis treści POZNAJ POSTĘPOWANIE SĄDOWE... 7 Sąd powszechny, sąd polubowny - co wybrać?... 8 Sąd polubowny... 8 Sąd powszechny... 9 Jaki wybór?... 9 Właściwy tryb postępowania A raczej, czy zawsze będzie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym 1) (Dz. U. z dnia 9 lipca 2007 r. z późn. zm.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym 1) (Dz. U. z dnia 9 lipca 2007 r. z późn. zm.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.07.123.849 USTAWA z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym 1) (Dz. U. z dnia 9 lipca 2007 r. z późn. zm.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) warunki oraz tryb nabywania i

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPP1/443-436/08-4/BD Data 2008.07.23 Referencje ILPB1/415-286/08-4/RP, interpretacja indywidualna ILPB3/423-236/08-4/MM, interpretacja indywidualna

Bardziej szczegółowo

Prawnokarne konsekwencje naruszenia prawa do informacji oraz obowiązku zachowania tajemnicy

Prawnokarne konsekwencje naruszenia prawa do informacji oraz obowiązku zachowania tajemnicy Prawnokarne konsekwencje naruszenia prawa do informacji oraz obowiązku zachowania tajemnicy dr inż. Agnieszka Gryszczyńska Katedra Prawa Informatycznego Wydział Prawa i Administracji UKSW Konferencja naukowa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) Sygn. akt II KK 185/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2014 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM. PRAW AUTORSKICH Nr. Zawarta w Warszawie, dnia pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej

UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM. PRAW AUTORSKICH Nr. Zawarta w Warszawie, dnia pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH Nr Zawarta w Warszawie, dnia...20... pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej PAN z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/57/11 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 8 sierpnia 2011 roku

UCHWAŁA Nr VIII/57/11 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 8 sierpnia 2011 roku UCHWAŁA Nr VIII/57/11 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Izbica Kujawska Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 639/2012 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 29 lutego 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 639/2012 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 29 lutego 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 639/2012 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie trybu postępowania obowiązującego przy wynajęciu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 1 Sygnatura 2461-IBPB-2-1.4514.447.2016.1.BJ Data wydania 27-10-2016 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM. PRAW AUTORSKICH Nr. Zawarta w Warszawie, dnia...20... pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej

UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM. PRAW AUTORSKICH Nr. Zawarta w Warszawie, dnia...20... pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH Nr Zawarta w Warszawie, dnia...20... pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej PAN z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 4 MARCA 2009 R. III KK 322/08

WYROK Z DNIA 4 MARCA 2009 R. III KK 322/08 WYROK Z DNIA 4 MARCA 2009 R. III KK 322/08 Przepis art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w pierwotnym brzmieniu

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy.

- o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 3858 Warszawa, 22 grudnia 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku! Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... 2006 r. w sprawie udzielania ochrony i pomocy świadkom koronnym i innym uprawnionym osobom

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... 2006 r. w sprawie udzielania ochrony i pomocy świadkom koronnym i innym uprawnionym osobom Źródło: http://bip.msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 26 listopada 2015, 14:51 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia... 2006 r. w sprawie udzielania ochrony i pomocy świadkom koronnym i innym uprawnionym

Bardziej szczegółowo

Obrót nieruchomościami. Najem, sprzedaż, opodatkowanie Autor: Mirosław Górski

Obrót nieruchomościami. Najem, sprzedaż, opodatkowanie Autor: Mirosław Górski Obrót nieruchomościami. Najem, sprzedaż, opodatkowanie Autor: Mirosław Górski Publikacja stanowi kompendium wiedzy z zakresu obrotu nieruchomości na gruncie kodeksu cywilnego, ustawy z 21 czerwca 2001

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V KK 84/12 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy Izba Karna w składzie: SSN Krzysztof Cesarz (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSA del. do SN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Przygotowała Małgorzata Stoczewska Menedżer Zespołu Płacowego w UCMS Group Poland. Październik 2012

Przygotowała Małgorzata Stoczewska Menedżer Zespołu Płacowego w UCMS Group Poland. Październik 2012 Październik 2012 Przygotowała Małgorzata Stoczewska Menedżer Zespołu Płacowego w UCMS Group Poland Spis treści Źródła Prawa Podatkowego.3 Pojęcia w Prawie Podatkowym.5 Interpretacje przepisów prawa podatkowego

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 34/VI/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 7 kwietnia 2011 r.

U C H W A Ł A Nr 34/VI/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 7 kwietnia 2011 r. U C H W A Ł A Nr 34/VI/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Milanówek Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB3/423-254/12-2/IR Data 2012.10.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 grudnia 2009 r.

USTAWA z dnia 17 grudnia 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 grudnia 2009 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2010 r. Nr 3, poz. 13. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Prawo podatkowe ~ postępowanie podatkowe

Prawo podatkowe ~ postępowanie podatkowe Prawo podatkowe ~ postępowanie podatkowe mgr Karol Magoń Asystent w Katedrze Prawa UEK Czym jest prawo podatkowe? Prawo podatkowe ogół przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 R. I KZP 20/02

UCHWAŁA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 R. I KZP 20/02 UCHWAŁA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 R. I KZP 20/02 Dopuszczalne jest orzeczenie na podstawie art. 42 1 k.k. zakazu prowadzenia pojazdów określonego rodzaju, kierowanie którymi nie wymaga posiadania uprawnień

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta - Przepisy zmieniające Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)

Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta - Przepisy zmieniające Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta - Przepisy zmieniające Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) Art. 556. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana

Bardziej szczegółowo

Test kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Test kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku (imię i nazwisko) Białystok, dnia 27 czerwca 2013 r. Test kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku Test jednokrotnego wyboru. Odpowiedź właściwą należy

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie procedury VAT marża w przypadku sprzedaży telefonów używanych

Zastosowanie procedury VAT marża w przypadku sprzedaży telefonów używanych Zastosowanie procedury VAT marża w przypadku sprzedaży telefonów używanych Pismo z dnia 23 czerwca 2010 r, syg. IBPP/2/443-282/10/JJ, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach W przypadku towarów używanych,

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania doradcy podatkowego w trakcie zatrzymania 1

Instrukcja postępowania doradcy podatkowego w trakcie zatrzymania 1 Instrukcja postępowania doradcy podatkowego w trakcie zatrzymania Instrukcja postępowania doradcy podatkowego w trakcie zatrzymania 1 I. ISTOTA ZATRZYMANIA I JEGO PODSTAWA PRAWNA 1. Zatrzymanie jest jednym

Bardziej szczegółowo

Regulamin. sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych. stanowiących własność TBS Bytom Spółka z o.o.

Regulamin. sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych. stanowiących własność TBS Bytom Spółka z o.o. Regulamin sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność TBS Bytom Spółka z o.o. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa zasady i tryb sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 563 UCHWAŁA NR 46/VII/15 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia 26 lutego 2015 r.

Opole, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 563 UCHWAŁA NR 46/VII/15 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 563 UCHWAŁA NR 46/VII/15 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 64/01

Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 64/01 Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 64/01 Nałożenie na spółkę cywilną osób fizycznych jako jednostkę organizacyjną dodatkowego zobowiązania podatkowego na podstawie art. 27 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 8 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 394/2007 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października2007r.

Zarządzenie Nr 394/2007 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października2007r. Zarządzenie Nr 394/2007 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października2007r. w sprawie: określenia procedury zawierania ugód ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi w zakresie roszczeń odszkodowawczych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 68/XII/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 października 2011 roku

Uchwała Nr 68/XII/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 października 2011 roku Uchwała Nr 68/XII/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 października 2011 roku zmieniająca załącznik do Uchwały Nr 70/XXXVI/2009 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 29 grudnia 2009r w sprawie Wieloletniego

Bardziej szczegółowo

Penalizacja życia gospodarczego - czy spółki powinny brać pod rozwagę ryzyko odpowiedzialności karnej?

Penalizacja życia gospodarczego - czy spółki powinny brać pod rozwagę ryzyko odpowiedzialności karnej? Penalizacja życia gospodarczego - czy spółki powinny brać pod rozwagę ryzyko odpowiedzialności karnej? 19 października 2016 r. Janusz Tomczak Adwokat, Partner Warszawa Penalizacja życia gospodarczego argumenty

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt II CSK 50/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 31 stycznia 2014 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/189/13 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI/189/13 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI/189/13 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciechanów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Prawo do ochrony zdrowia migrantów

Prawo do ochrony zdrowia migrantów Marcin Mikos Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego Prawo do ochrony zdrowia migrantów Podstawowe kwestie dotyczące prawa do ochrony zdrowia w Polsce 1.Art. 68 Konstytucji RP stanowi, że każdy ma prawo do

Bardziej szczegółowo

cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Dz. U. z 2010 r. Nr 3, poz. 13 USTAWA z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk).

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk). 1 Podstawowe prawa pokrzywdzonego: 1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art. 299 1 kpk). 2. Jeżeli pokrzywdzonym

Bardziej szczegółowo

Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny Fundusz alimentacyjny Fundusz alimentacyjny ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (DZ. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.) 1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI.65.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR XI.65.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR XI.65.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Zasad Wynajmowania Lokali Wchodzących w Skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy Komprachcice Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Publikujemy cz. I artykułu na temat odpowiedzialności karnej członków zarządu sp. z o.o.

Publikujemy cz. I artykułu na temat odpowiedzialności karnej członków zarządu sp. z o.o. Publikujemy cz. I artykułu na temat odpowiedzialności karnej członków zarządu sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką handlową, nabywającą osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Niewykonany kontrakt może zrealizować ktoś inny

Niewykonany kontrakt może zrealizować ktoś inny Niewykonany kontrakt może zrealizować ktoś inny Wierzyciel może wystąpić do sądu o upoważnienie go do wykonania konkretnej czynności, np. otynkowania warsztatu, na koszt jego dłużnika. Po udzieleniu takiego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Sobczak (przewodniczący) SSN Przemysław Kalinowski SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca) Protokolant Barbara Kobrzyńska

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Sobczak (przewodniczący) SSN Przemysław Kalinowski SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca) Protokolant Barbara Kobrzyńska Sygn. akt V KK 177/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 października 2013 r. SSN Jacek Sobczak (przewodniczący) SSN Przemysław Kalinowski SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca) Protokolant

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP1/443-687/10/AJ Data 2010.10.04 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące

Bardziej szczegółowo