Biuletyn Informacyjny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny"

Transkrypt

1 Polsce Biuletyn Informacyjny atru Publicznego w Polsce 34 Zarządu Głównego NUMER ZIMA 2014/2015 ISSN Polsce atru Publicznego w Polsce Polsce atru Publicznego w Polsce Polsce atru Publicznego w Polsce Polsce atru Publicznego w Polsce Polsce atru Publicznego w Polsce Polsce atru Publicznego w Polsce Polsce atru Publicznego w Polsce Polsce Nagrody im. Andrzeja Nardellego przyznane! ZASP - STOWARZYSZENIE POLSKICH ARTYSTÓW TEATRU, FILMU, RADIA I TELEWIZJI

2 fot. akpa Decyzją Kapituły Nagrody GuStAW, najwyższej nagrody ZASP za szczególne zasługi dla środowiska teatralnego, 18 grudnia 2014 roku wyróżniono Jana EnGlERta, byłego wiceprezesa ZASP-u z okresu stanu wojennego, okresu trudnych wyborów wymagających postawy, która określiła etos obywatelski polskich artystów, aktora i reżysera obchodzącego w 2014 roku jubileusz 50-lecia pracy artystycznej, wieloletniego dyrektora artystycznego teatru Narodowego oraz rektora warszawskiej PWSt/At im. Aleksandra Zelwerowicza, uhonorowanego licznymi nagrodami m.in.: Nagrodą im. Cypriana Kamila Norwida, Nagrodą tadeusza Boya-Żeleńskiego, za profi l repertuarowy teatru Narodowego. laureatowi serdecznie gratulujemy. Na okładce: (od lewej) Karolina Kamińska, Bartosz Gelner, Julia Konarska, Julia Sobiesiak

3 PREZES 4 Na dobry początek... - Olgierd Łukaszewicz Z PRAC ZARZĄDU 5 Sprawozdanie kwartalne z działalności Zarządu Głównego ZASP - Zarząd Główny ZASP 7 Informacja 8 Pismo do Ministra Pracy i Polityki Społecznej - Olgierd Łukaszewicz Métier teatralne 10 Ile teatru w państwie? - Dariusz Kosiński 13 Ile jest państwa w teatrze? - Dorota Buchwald nagrody 16 Nagrody im. Andrzeja Nardellego za najlepszy debiut w teatrach dramatycznych w sezonie 2013/ Krystyna Piaseczna 16 Bartosz Gelner - Małgorzata Karbowiak 17 Julia Konarska - Hanna Karolak 18 Karolina Kamińska - Łukasz Kaczyński 20 Julia Sobiesiak - Anita Nowak 21 Potrzebujemy etatów, korzyści, jakie dają teatry, i głośnego mówienia o ZASP-ie - Łukasz Kaczyński ze świata 24 Irena Delmar-Czarnecka - wspomnienia z głębi serca - Irena Delmar-Czarnecka 26 Zapomniana gwiazda. Wspomnienie o Helenie Makowskiej w 50. rocznicę śmierci - Alina Bala GALERIA SCENOGRAFÓW 29 Przychodzi reżyser do scenografa - Piotr Bogusław Jędrzejczak 32 Ryszard Kaja Z KRAJU SEKCJA SCENOGRAFÓW 35 Donośnik scenograficzny - Barbara Zawada 36 Memorandum w przedmiocie naruszenia praw autorskich - Monika Grabowska-Dziadak 38 Proceder naruszania i łamania praw autorskich... - Michał Bergman 40 Polecamy nowy album poświęcony scenografii - Sekcja Scenografów ZASP SEKCJA estrady 40 Statuetka Laureat - Sekcja Estrady ZASP SEKCJA TEATRÓW DRAMATYCZNYCH 41 Inauguracja w Kaliszu - Teresa Stępień-Nowicka oddział w krakowie 41 Z krakowskiego rynku jubileusze i honorowe doktoraty - Jacek Milczanowski oddział w gdańsku 43 Tytuły Profesjonaliści Forbesa 2014 przyznane - Joanna Żędzianowska 44 By coś zostało z tych dni - Joanna Żędzianowska oddział w warszawie 45 Heroina Polskiego Kina - Katarzyna Ostrowska portrety 46 Natalia Lerska i Julian Sztatler - Zbigniew Rymarz FESTIWALE Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek Spotkania - Agnieszka Niezgoda Spotkania Teatrów Jednego Aktora w Toruniu - Anita Nowak 53 Toruńskie festiwale, festiwale - Władysław Owczarzak 55 Nowa Klasyka Europy - Janina Klimasowa/Łukasz Kaczyński polemiki 59 List otwarty do Pani Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzaty Omilanowskiej - Witold Sadowy 60 List do Pana Witolda Sadowego - Zenon Butkiewicz 61 Pora umierać - Witold Sadowy SKOLIMÓW 63 Wigilia w Skolimowie - Maria Wilma-Hinz 65 Podróż sentymentalna - Krystyna Mazur JUBILEUSZE 66 Jubileusze listopad luty Tak trzymaj! Jubilacie od Jubileuszów - Barbara Rybałtowska 69 Benefis Steni Kozłowskiej - Krystyna Jędrzejecka 71 Benefis Krystyny Piasecznej - Łukasz Kaczyński lat nauczania sztuki reżyserii w Polsce - Andrzej Pawłowski 75 Baj wśród dzieci - Zarząd Sekcji Teatrów Lalkowych 77 Jubileusz Teatru Lalek Arlekin im. Henryka Ryla - Elżbieta Janiszewska POŻEGNANIA 79 Wanda Spinka - Joanna Wania 79 Jadwiga Swirtun-Derfel - Witold Sadowy 80 Halina Mancewiczówna-Pieniążek - Ryszarda Gozdowska 81 Bożena Mrowińska - Zofia Perczyńska WSPOMNIENIA 81 Bogusław Wiśniewski - Wisia Zalecka/Jacek Maria Mełnicki 83 Stanisław Mikulski - Witold Sadowy spis treści BIULETYN INFORMACYJNY ZASP Redakcja: Krystyna Piaseczna - Redaktor Naczelna, Barbara Zawada, Andrzej Dębski, Łukasz Kaczyński, Agnieszka Kahl * Adres Redakcji: Zarząd Główny ZASP, Warszawa, Al. Ujazdowskie 45, tel , fax , * Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian Winieta czołowa, Layout: Marek Lewandowski * Okładka: Barbara Zawada Projekt graficzny, skład, łamanie: Pink Design (www.pink-design.pl), Druk: Grafix-Bis (www.grafixbis.pl) * Wydawca: Zarząd Główny ZASP * Wykorzystano zdjęcia i materiały ze zbiorów: Zarząd Główny ZASP oraz Biura Informacji i Promocji ZASP (Maria Wilma-Hinz), Oddziałów i Kół ZASP oraz archiwów prywatnych. Biuletyn Informacyjny /2015 3

4 Prezes Na dobry początek... U progu Nowego Roku życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, artystycznym i społecznikowskim. fot. E. Gowin Kochani, Aniołek na Wigilię w Skolimowie w dniu 22 grudnia 2014 r. doleciał i mogliśmy zebranym tam ogłosić dobrą nowinę o podpisaniu trójstronnego porozumienia, o którym dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy Tomasz Pactwa zakomunikował em: Szanowni Państwo, Informuję, że w dniu dzisiejszym szczęśliwie podpisaliśmy trójstronne porozumienie w sprawie Domu Pomocy Społecznej Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Porozumienie to umożliwi trwałe finansowanie funkcjonowania Domu na najbliższe lata. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie się w proces negocjacji i pomoc w zrozumieniu wzajemnych uwarunkowań instytucji, które reprezentujemy. Myślę, że to sukces nas wszystkich. To ta dobra część wiadomości. Ale jest i poważniejsza sprawa: będziemy musieli dopłacać do pobytu osób kierowanych do DAW. Będzie to test na solidarność naszego środowiska. Szerzej o tym opowiemy w specjalnym numerze Biuletynu. A teraz UWAGA: z końcem minionego roku upłynęła ważność umowy generalnej z TVP, którą sygnował wspólnie ZASP i SA- FiT w roku Proponuje się nam obecnie obniżenie dotychczasowego wynagrodzenia o około 30%. W efekcie nastąpiłoby obniżenie o 1/3 wysokości pobieranych tantiem. W ocenie ZASP jest to propozycja zbyt krzywdząca i niesprawiedliwa względem aktorów biorących udział w programach TVP. Będziemy negocjować. Biuletyn Informacyjny NUMER 33 ZIMA Zarządu Głównego 2014/2015 ISSN WYDanIE SPEcjaLnE W nadchodzących miesiącach spodziewamy się ożywionego dialogu z organizacjami dyrektorów teatrów i Ministerstwem Kultury na temat pojawiającej się propozycji wprowadzenia sezonowego zatrudnienia artystów. Wciąż powtarzam naszym pracodawcom pytanie: sezon? a za ile? Żałuję, że opublikowanie przeze mnie w Biuletynie mojej karty płac z Niemiec wywołało tak nikłe echo w środowisku. Czyżby rzeczywiście były to sprawy, które nas mało obchodzą? Pensje, uważam, muszą być przewidywalne, a najlepiej stałe. A kiedy rozwiązywać umowy sezonowe? Dlaczego dopiero na trzy miesiące przed końcem sezonu a nie już w połowie października, jak to ma miejsce w Niemczech? Powtarzają mi niektórzy dyrektorzy tu nigdy nie będzie jak w Niemczech. Szkoda, bo od nich moglibyśmy się uczyć co to jest stały zespół i jakie są zadania publicznego teatru repertuarowego. na ratunek DomU artysty WETErana w Skolimowie ZASP - STOWARZYSZENIE POLSKICH ARTYSTÓW TEATRU, FILMU, RADIA I TELEWIZJI Życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom, aby w roku 250-lecia teatru publicznego w Polsce umocniło się wśród decydentów przekonanie, że teatr publiczny nie jest przeżytkiem. Teatr komercyjny tworzą gwiazdy, a publiczny solidarny zespół. Czyż nie jest to nasze szczere przekonanie? Mam nadzieję, że w roku 2015, w dyskusję na ten temat zaangażuje się całe nasze środowisko, a ZASP nie będzie osamotniony. Olgierd Łukaszewicz Prezes Zarządu Głównego ZASP 4 Biuletyn Informacyjny /2015

5 Sprawozdanie kwartalne z działalności Zarządu Głównego ZASP Realizując swój statutowy obowiązek, zgodnie z zapisami 28 ust. 3 Statutu ZASP, Zarząd Główny ZASP Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji składa niniejsze sprawozdanie ze swojej działalności od 22 września do 24 listopada 2014 r. z prac Zarządu W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 posiedzeń i podjęto 68 uchwał umożliwiających realizację celów statutowych Stowarzyszenia oraz wypływających ze spraw bieżących. Księga Uchwał stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania. Szczegółowe treści uchwał znajdują się w protokołach z poszczególnych posiedzeń Zarządu Głównego. Niezależnie od posiedzeń, w pilnych sprawach wymagających uzgodnień, członkowie Zarządu kontaktowali się ze sobą bezpośrednio, a poza tym pełnili dyżury w siedzibie ZASP. Posiedzenia odbywały się w obecności członków Głównej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Programowej Rady Sekcji oraz zaproszonych gości. Tematyka posiedzeń Zarządu Głównego dotyczyła spraw roboczych oraz bieżących działań. 1. Sprawy programowe: DAW: Główne działania Prezesa Zarządu Głównego ZASP nadal koncentrują się wokół ratowania Domu Artystów Weteranów. Wobec wyczerpania możliwości stworzenia systemowego finansowania DAW ze środków rządowych Prezes ZASP Olgierd Łukaszewicz w dniu 3 września 2014 r. sformułował apel środowiska artystycznego skierowany do Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz z prośbą o ratunek dla DAW Skolimów. 6 października 2014 r. Prezes ZASP Olgierd Łukaszewicz złożył list do rąk własnych Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz z apelem i podpisami osób ze środowiska artystycznego oraz kopię pisma do Przewodniczącej Rady Miasta st. Warszawy Pani Ewy Malinowskiej-Grupińskiej. Efektem tych działań było wyznaczenie na 14 października 2014 roku terminu spotkania poświęconego problemom DAW. W spotkaniu tym wzięli udział: Minister Pracy Władysław Kosiniak-Kamysz jako prowadzący w towarzystwie Ministra Kultury pani prof. Małgorzaty Omilanowskiej i Prezydenta m.st. Warszawy prof. Hanny Gronkiewicz- -Waltz wraz ze Starostą Powiatu Piaseczyńskiego Panem Janem Dąbkiem. Ze strony ZASP-u udział wzięli: Prezes Olgierd Łukaszewicz, Dyrektor Generalny ZASP Andrzej Gajewski i ekspert ZASP dr Krzysztof Torończyk, dyrektor naczelny Teatru Narodowego. W dyskusji wzięli udział również pracownicy resortów i starostwa. Szczegółowe informacje na temat powyższych działań zawarte są w notatkach Prezesa ZASP nr 11, 14, 16 dla Zarządu Głównego ZASP (załącznik nr 2, 3, 4). 27 października 2014 r. Prezes Olgierd Łukaszewicz zwrócił się do Zarządu Głównego ZASP z inicjatywą uzupełnienia Regulaminu Organizacyjnego Domu Artystów Weteranów Scen Polskich im. Wojciecha Bogusławskiego o zapis zobowiązujący Zarząd Główny do publikowania raz w roku w Biuletynie Informacyjnym ZASP aktualnej listy mieszkańców DAW. Szczegółowe informacja w w/w sprawie zawarte są w Notatce Prezesa ZASP dla Zarządu Głównego Nr 13 (załącznik nr 5). 13 listopada 2014 r. Prezes Olgierd Łukaszewicz skierował zaproszenie do mec. Jana Zawiszy na posiedzenie Zarządu Głównego ZASP z Przewodniczącymi Oddziałów i Sekcji w sprawie rozmowy na temat możliwości ratowania podstaw finansowych DAW poprzez nawiązanie współpracy z Totalizatorem Sportowym. INNE: 23 września 2014 r Prezes Olgierd Łukaszewicz spotkał się z zespołem aktorskim Teatru Polskiego we Wrocławiu. 24 września 2014 r. - Prezes Olgierd Łukaszewicz z inicjatywy dyrektora Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze Piotra Jędrzejasa odbył spotkanie z Prezydentem Miasta Panem Marcinem Zawiłą, który poinformował go m.in. o planach remontu teatru i ewentualnej jego siedzibie zastępczej. Szczegółowe informacje na powyższy temat zawarte są w Notatce Prezesa ZASP nr 12 dla Zarządu Głównego (załącznik nr 6). 20 listopada 2014 r. Zarząd Główny ZASP zwrócił się do Ministra w MKiDN pana Andrzeja Wyrobca z prośbą o wyznaczenie terminu spotkania, które dotyczyłoby tematu uposażeń emerytalnych tancerzy. 20 listopada 2014 r. - ZASP, w nawiązaniu do ogłoszenia o konsultacji projektu ustawy z dnia 20 października 2014 roku o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw zwrócił się pismem do Ministra Pracy i Polityki Społecznej pana Władysława Kosiniaka-Kamysza z prośbą o przyjęcie uwag do zaproponowanych w ustawie zmian (załącznik nr 7). 2. Dom Artystów Weteranów Scen Polskich: W okresie sprawozdawczym Zarząd Główny ZASP podjął 6 uchwał w sprawach dotyczących Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Konstancinie-Jeziorna: 22 września br. Zarząd Główny ZASP podjął uchwałę w sprawie podpisania listu intencyjnego o współpracy, którego stronami są ZASP oraz Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. 27 października 2014 r. Zarząd Główny ZASP podjął uchwałę o likwidacji Kasy Ochrony Skolimowa, uchyleniu jej Regulaminu i przekazaniu kwoty w wysokości , 26 zł na rachunek bankowy ZASP. 27 października 2014 r. Zarząd Główny ZASP podjął uchwałę o zatwierdzeniu nowego brzmienia Regulaminu Organizacyjnego Domu Artystów Weteranów Scen Polskich im. Wojciecha Bogusławskiego w Konstancinie-Jeziorna. 24 listopada 2014 r. Zarząd Główny ZASP podjął uchwałę o zatwierdzeniu Biuletyn Informacyjny /2015 5

6 z prac Zarządu nowego brzmienia Regulaminu Komisji Skolimowskiej. Zgodnie z zaleceniami LVI Walnego Zjazdu Delegatów ZASP dotyczącymi powołania Komisji Skolimowskiej Prezes Olgierd Łukaszewicz wraz z Zarządem Głównym podjął działania w w/w sprawie. Szczegółowe informacje dotyczącej tej sprawy zawarte są w Notatce Sekretarza dla Zarządu Głównego (załącznik nr 8). 24 listopada 2014 r. Zarząd Główny ZASP podjął uchwałę o zatwierdzeniu nowego brzmienia Regulaminu Organizacyjnego Domu Artystów Weteranów Scen Polskich im. Wojciecha Bogusławskiego w Konstancinie-Jeziorna. 24 listopada 2014 r Zarząd Główny ZASP podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Domu Pracy Twórczej przy Domu Artystów Weteranów Scen Polskich im. Wojciecha Bogusławskiego w Skolimowie. 3. Prawo autorskie: W minionym okresie Zarząd Główny ZASP uchwalił w sprawach repartycji 12 uchwał, które dotyczyły w większości wypłat bieżących. 22 września 2014 r. Zarząd Główny ZASP uchwalił załączniki nr 1 i 2 do regulaminu Komisji ds. Repartycji, Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych. 13 października 2014 r. Zarząd Główny ZASP zatwierdził zmiany w Regulaminie Komisji ds. Repartycji, Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych. 27 października 2014 r. Zarząd Główny ZASP podjął decyzję o zatwierdzeniu Regulaminu Statutowego Funduszu Korekt i Rezerw. 10 listopada 2014 r. Zarząd Główny ZASP podjął decyzje o poparciu Apelu w sprawie opłat od czystych nośników. 24 listopada 2014 r. Zarząd Główny ZASP podjął uchwałę w sprawie wypowiedzenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Dobiesławowi Stefaniakowi i radcy prawnemu Maciejowi Chmielewskiemu uprawniającego do reprezentowania ZASP przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym we wszystkich sprawach związanych z przysługującymi ZASP względem Polskiego Radia S.A. z siedzibą w Warszawie roszczeniami o wynagrodzenie dochodzonymi w zakresie zbiorowego zarządzania, o którym mowa w ar. 110 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 24 listopada 2014 r. Zarząd Główny ZASP podjął uchwalę w sprawie wypowiedzenia pełnomocnictwa pani Aldonie Załęckiej do reprezentowania ZASP w sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem VAT działalności statutowej ZASP jako organizacji zbiorowego zarządzania. 24 listopada 2014 r- Zarząd Główny ZASP podjął uchwałę w sprawie podpisania umowy z firmą Crido Taxand Sp. zo.o w zakresie reprezentowania ZASP w sprawach związanych z działaniami w stosunku do Polskiego Radia S.A. 4. Sprawy finansowe: W okresie sprawozdawczym Zarząd Główny ZASP w sprawach finansowych podjął 21 uchwał, w tym: dotyczących repartycji 6, 1 w sprawie zawarcia umowy z biegłym rewidentem na dokonanie badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2014, 1 w sprawie wydania poradnika podatkowego dla artystów, 1 w sprawie ustalenia kwoty wpisowego do ZASP i 12 dotyczących bieżących spraw finansowych. Sprawy organizacyjne: 22 września 2014 r. Zarząd Główny ZASP powołał kol. Ewę Leśniak na Przewodniczącą Komisji ds. Monitorowania Teatrów Publicznych w Polsce. 22 września 2014 r. Zarząd Główny ZASP zdecydował o podjęciu prac mających na celu utworzenie na stronie internetowej ZASP działu pt. Poszukuję pracy. 22 września 2014 r. Zarząd Główny ZASP podjął uchwałę o zatwierdzeniu następujących regulaminów: Regulamin Zasady udzielania rekomendacji przez ZASP Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji, Regulamin Zasady i warunki finansowego/ rzeczowego udziału przez ZASP Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji w projektach artystycznych, Regulamin Zasady dofinansowywania przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez Sekcje lub Oddziały. 22 września 2014 r. Zarząd Główny ZASP podjął uchwałę o odwołaniu kol. Andrzeja Pawłowskiego (na jego wniosek) z funkcji członka Komisji ds. Monitorowania Sytuacji Teatrów Publicznych w Polsce. 13 października 2014 r. Zarząd Główny ZASP podjął uchwałę o odwołaniu (na jej wniosek) kol. Barbary Sier-Janik z funkcji członka Komisji ds. Zagranicznych. 13 października 2014 r. Zarząd Główny ZASP podjął uchwałę o powołaniu kol. Wacława Gaworczyka na członka Komisji ds. Zagranicznych. 13 października 2014 r.- Zarząd Główny ZASP podjął uchwałę w sprawie zezwolenia na korzystanie z nazwy SPATiF dla restauracji znajdującej się w lokalu położonym w Łodzi przy Alei Kościuszki 33/35 prowadzonej przez PPH ANWA Sp. zo.o. 27 października 2014 r. Zarząd Główny ZASP podjął uchwałę w sprawie zniesienia Statutowego Funduszu Zarządu Głównego ZASP. 27 października 2014 r. Zarząd Główny ZASP podjął uchwałę w sprawie zniesienia Funduszu Składek Członkowskich ZASP. 27 października 2014 r. Zarząd Główny ZASP powołał pana Sławomira Dolińca na Przewodniczącego Komisji Zagranicznej ZASP. W tym samym dniu Zarząd powołał przewodniczącego Komisji Zagranicznej na pełnomocnika Zarządu Spraw Zagranicznych - opiniowanie przez ZASP kandydatów na stanowiska dyrektorów 22 września 2014 r- Zarząd Główny ZASP podjął uchwałę w sprawie delegacji osoby do komisji konkursowej w wypadku, gdy ZASP może wysłać tylko jednego kandydata. 13 października 2014 r. Zarząd Główny ZASP podjął Uchwałę o delegowaniu pani Danuty Renz do reprezentowania ZASP w komisji konkursowej konkursu na stanowisko dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku. 10 listopada 2014 r. Zarząd Główny ZASP podjął uchwałę o zatwierdzeniu projektu pisma do dr Zenona Butkiewicza Dyrektora Departamentu Narodowych Instytucji Kultury dot. powołania na kolejną kadencję dyrektora Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, pana Zbigniewa Rybki. W piśmie tym Zarząd zajął stanowisko, że wyłonienie kandydata na w/w stanowisko powinno odbyć się w drodze procedury konkursowej. 6 Biuletyn Informacyjny /2015

7 - Patronaty ZASP: 13 października 2014 r. Zarząd Główny ZASP podjął uchwałę o objęciu patronatem honorowym cyklu pokazów kinowych filmu dokumentalnego Czasem śnię, że latam. 27 października 2014 r. - Zarząd Główny ZASP podjął uchwałę o udostępnieniu logotypu ZASP łącznie z logo Fundacji Artystów Weteranów Scen Polskich w celu promowania drugiej edycji akcji charytatywnej podejmowanej przez uczestniczki programu Debiutantki na rzecz artystów seniorów z DAW. 10 listopada 2014 r. Zarząd Główny ZASP podjął uchwałę o objęciu patronatem 6. edycji Festiwalu ERA SCHAEFFERA. 10 listopada 2014 r. - Zarząd Główny ZASP podjął uchwałę o udzieleniu rekomendacji monodramowi Tuwim... czyli 5 minut woźnej. - sprawy Oddziałów ZASP: 13 października 2014 r. Zarząd Główny ZASP podjął decyzję w sprawie udzielenia p. Andrzejowi Lajborkowi (Przewodniczącemu Zarządu Oddziału ZASP w Poznaniu) i p. Januszowi Andrzejewskiemu (Wiceprzewodniczącemu Zarządu Oddziału ZASP w Poznaniu) pełnomocnictwa do reprezentowania ZASP w zakresie podpisania wniosku o udzielenie dotacji do MKiDN. 22 września 2014 r Zarząd Główny ZASP, na wniosek Zarządu Oddziału ZASP w Szczecinie, podjął uchwałę o dofinansowaniu w kwocie tys. zł brutto kosztów przedstawienia Zaduszki za rok wolności w Szczecinie w dniu 17 listopada 2014 roku. - sprawy Sekcji ZASP: 22 września 2014 r. - Zarząd Główny ZASP, na wniosek Sekcji Estrady ZASP, podjął uchwałę o przyznaniu na Nagrodę ZASP-u na Festiwalu Piosenki Literackiej W żółtych płomieniach liści im. Łucji Prus w Białymstoku kwotę w wysokości 1000 zł netto. 14 listopada - Zarząd Główny ZASP, na wniosek Sekcji Krytyków Teatralnych ZASP, podjął uchwałę o dofinansowaniu działalności Sekcji kwotą tys. zł brutto z przeznaczeniem na Nagrodę im. Andrzeja Nardellego. - Biuro ZASP: 27 października 2014 r. Zarząd Główny ZASP podjął uchwałę o zatwierdzeniu Regulaminu udostępniania dokumentów wytworzonych i gromadzonych w ZASP. 6. Sprawy informacyjne: -Biuletyn Informacyjny ZASP Nr 32 został już wydany. W przygotowaniu jest Biuletyn Informacyjny ZASP nr 33, który w całości poświecony będzie sprawie ratowania Domu Artystów Weteranów Scen Polskich im. Wojciecha Bogusławskiego w Konstancinie-Jeziorna od likwidacji. -Strona Internetowa ZASP (www.zasp. pl): zbieranie i opracowywanie informacji o istotnych wydarzeniach w Stowarzyszeniu oraz ich upowszechnianie na stronie internetowej Stowarzyszenia w porozumieniu z osobą odpowiedzialną ze strony Zarządu ZASP za informację i promocję ma w swoich kompetencjach Dział Informacji i Promocji. Obsługę techniczną strony wykonuje pani Klaudia Powała, pracownik Działu Członkowskiego Biura ZASP. Zarząd Główny ZASP z prac Zarządu Informacja MEDICOVER pakiety medyczne i ubezpieczenia dla członków ZASP- Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji Zachęcamy do skorzystania z usług medycznych. Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy! Wielu z nas pracuje jako freelancerzy na umowy o dzieło, zlecenia albo prowadzi własną działalność. Także wielu osobom zatrudnionym na stałe pracodawcy nie zapewniają opieki medycznej i grupowych ubezpieczeń. Dlatego ZASP-Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji oraz Press Club Polska proponują artystom zrzeszonym w ZASP, dziennikarzom i pracownikom techniki oraz członkom ich rodzin, możliwość zakupu pakietów opieki medycznej Medicover, ubezpieczeń na życie Warta oraz asysty prawnej, po bardzo atrakcyjnych cenach dostępnych dotychczas tylko dla dużych firm. Szczegóły na stronie: Dodatkowe informacje: Polska Grupa Brokerska Monika Dąbrowska, tel.: ZASP-Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji Magdalena Kowalewska, tel.: Biuletyn Informacyjny /2015 7

8 z prac Zarządu Szanowny Panie Ministrze, W nawiązaniu do ogłoszenia o konsultacji projektu ustawy z dnia 20 października 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, ZASP Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 45, Warszawa, prosi o przyjęcie poniższych uwag. 1. ZASP z dużym zadowoleniem przyjmuje działania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej mające na celu wzmocnienie stałości stosunku pracy oraz zabezpieczenie interesów pracowników poprzez przedstawione propozycje zmian w kodeksie pracy oraz niektórych innych ustawach. W tym m.in. w zakresie umów zawieranych na czas określony. 2. Jest rzeczą powszechnie znaną, iż praktyka pracodawców, w tym instytucji kultury zatrudniających artystów wykonawców polega na nadużywaniu w instytucji umów zawieranych na czas określony poprzez zawieranie szeregu krótkich umów terminowych, niezabezpieczających elementarnych interesów pracowników artystów wykonawców. Bardzo często bowiem mamy do czynienia z zawieraniem umów na czas określony z artystami wykonawcami, ograniczonych do maksymalnie 9 miesięcy. Taki stan rzeczy powoduje, iż artyści wykonawcy nie posiadają w instytucjach kultury stabilnych, stałych umów zabezpieczających ich podstawowe potrzeby życiowe jak też rozwój artystyczny. 8 Biuletyn Informacyjny /2015

9 3. Kwestia zatrudnienia artystów wykonawców w instytucjach kultury w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.) z uwagi na specyfikę tego zatrudnienia i rodzaju działalności, wymaga naszym zdaniem odrębnego uregulowania w sposób częściowo odmienny od przepisów kodeksu pracy. Taka regulacja mogłaby zostać wprowadzona w przepisach ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 4. W naszej ocenie, biorąc pod uwagę specyfikę działalności artystycznej artystów wykonawców w instytucjach kultury, umowy zawierane na czas określony pomiędzy instytucjami kultury a artystami wykonawcami powinny być zawierane na minimalny okres, nie krótszy niż 12 miesięcy i nie więcej niż łącznie 24 miesiące. Umowy takie mogłyby być wypowiedziane w normalnym trybie za wypowiedzeniem wyłącznie na podstawie prawdziwych, konkretnych i uzasadnionych przyczyn, analogicznie jak umowy zawierane na czas nieokreślony. W takiej sytuacji pracodawca chcąc rozwiązać umowę zawartą na czas określony za wypowiedzeniem, musiałby w takim wypowiedzeniu wskazać prawdziwą i konkretną przyczynę wypowiedzenia, zaś pracownik miałby w tym zakresie prawo do odwołania się do sądu pracy, analogicznie jak pracownicy zatrudnieni na umowę na czas nieokreślony, mający m.in. prawo domagania się przywrócenia do pracy. 5. Proponowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej konstrukcja polegająca na możliwości wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony za wypowiedzeniem, bez wskazywania przyczyn takiego wypowiedzenia, faktycznie osłabia dotychczasową pozycję pracownika gdyż zakłada możliwość rozwiązania umowy o pracę na każdym etapie, niezależnie od długości umowy o pracę przez pracodawcę. Art. 33 kodeksu pracy w aktualnym brzmieniu, daje taką możliwość jeżeli strony umowy o pracę zawartej na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy przewidzą w umowie o pracę dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. z prac Zarządu Reasumując wskazujemy na konieczność uwzględnienia w przepisach prawa pracy specyfiki sytuacji artystów wykonawców zatrudnionych w instytucjach kultury takich jak teatry, teatry muzyczne, opery itp. Konieczne jest w tym zakresie dokonanie zmian w prawie pracy przewidujących minimalne gwarancje zatrudnienia artystów wykonawców i stabilizacji ich sytuacji zawodowej. ZASP deklaruje gotowość przedstawienia określonych rozwiązań w powyższym zakresie. Z poważaniem, Biuletyn Informacyjny /2015 9

10 Métier teatralne Ile teatru w państwie? To tytułowe pytanie wieść może w różne strony. Można by na przykład opowiadać niezwykle ciekawą historię wykorzystywania przez państwo środków teatralnych do budowania obrazu swojego znaczenia i ideologii, co rozpoczyna się od ceremonii koronacyjnych polskich królów, którym towarzyszyły liczne widowiska i popisy, a skończywszy na bardzo współczesnych poszukiwaniach kształtu dla świąt państwowych, z czym zresztą jest spory kłopot. Dariusz Kosiński Tę historię już jednak opowiedziałem w książce Teatra polskie. Historie, a dziś spotykamy się w związku z rocznicą powstania teatru publicznego i narodowego, więc chciałbym tytułowe pytanie wykorzystać jako punkt wyjścia do rozważania nieco innego problemu: obecności teatru w państwie rozumianej jako sposoby, na jakie teatr przyczyniać się może do polepszenia funkcjonowania państwa, a przede wszystkim i to wydaje mi się najważniejsze do budowania więzi między państwem a obywatelami, do lepszego wzajemnego zrozumienia obu stron, a w końcu do ukazania państwa jako wspólnego dobra, a obywateli nie jako przedmiotu, ale podmiotu władzy. Moim zdaniem jest to jedna z podstawowych funkcji i wartości teatru publicznego. W historii sceny polskiej z dość oczywistych względów historycznych, dzieje takiej współpracy między państwem a teatrem są rwane. Pół wieku po powstaniu stałej zawodowej sceny publicznej, państwo polskie utraciło na długie lata swoją niepodległość i w okresie, gdy teatr miał największe znaczenie w życiu społecznym, gdy był niekwestionowanym królem świata widowisk, w zasadzie nie mógł swobodnie współpracować z państwem, które po prostu było wobec obywateli polskich narzędziem obcego ucisku. Oczywiście wyglądało to różnie w różnych czasach i miejscach na przykład w Galicji okresu autonomii współpraca teatru i państwa układała się dość dobrze i nie była przez obywateli traktowana jako coś nagannego niemniej jednak w XIX wieku teatr pełnił przede wszystkim funkcje narodowe: chronił język, tradycje kultury, w miarę możliwości podtrzymywał także ducha oporu, a gdy tylko się dało manifestował odrębną polską tożsamość. Ma w tym wielkie i niekwestionowane zasługi, ale też trudno nie zauważyć, że sytuacja opresji narodowej budowała silne poczucie nieufności czy wręcz wrogości między polskim teatrem a państwem, której echa da się słyszeć jeszcze i dziś. To zresztą zjawisko szersze brak zaufania do państwa wynikający z wieloletniego doświadczenia bycia rządzonym przez państwo nieswoje, nie służące interesom obywateli jest wciąż jeszcze dostrzegany w wielu dziedzinach życia. Pół wieku po powstaniu stałej zawodowej sceny publicznej, państwo polskie utraciło na długie lata swoją niepodległość. Mimo tych historycznych uwarunkowań w dziejach i tradycji polskiego teatru bez trudu dostrzec można historycznie ważne zjawiska, które dotyczą takiej obecności teatru w państwie, o jakiej próbuję mówić. Ta linia rozpoczyna się od wydarzenia doniosłego, związanego z wybitnym dziełem sztuki, a mianowicie od przedstawienia Odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego 12 I 1578 na zamku w Jazdowie pod Warszawą. Pomysłodawcą zaprezentowania napisanej pięć lat wcześniej tragedii był Jan Zamoyski, który w ten sposób uświetniał swoje wesele z Krystyną Radziwiłłówną. Uroczystości były zresztą bardzo widowiskowe i dokładnie przygotowane: w ich programie znalazło się nie tylko przedstawienie, ale także turniej, wielką ucztę, na której Krzysztof Klabon recytował Orfeusza tegoż Kochanowskiego przy dźwiękach lutni oraz maszkary, za które odpowiedzialny był Zbigniew Ossoliński. Jednak przedstawienie Odprawy, przygotowane przez słynnego lekarza i humanistę Wojciecha Oczko, miało szczególne znaczenie. Wiązało się z precyzyjnie przygotowanym planem oddziaływania na polityczną świadomość zgromadzonej na weselu elity, w tym króla Stefana Batorego (mówiąc w skrócie chodziło o swoiste przygotowanie do obrad sejmu i wywarcie presji na posłów i króla, którzy mieli podejmować decyzję w sprawie wyprawy moskiewskiej). Jednak nie sposób uznać, że Odprawa posłów greckich ma charakter dzieła propagandowego. Owszem w jasny sposób ukazuje określony projekt polityczny jako pozytywny, ale też zachowuje coś, co można by nazwać regułami procesu demokratycznego. Tragedia polityczna Kochanowskiego, wzorowana raczej na modelu rzymskim, senekiańskim, niż greckim, ukazuje spór, debatę, w której każdy ma prawo zabrać głos, a przegłosowany Antenor, choć pozostaje wierny przekonaniu, że decyzja podjęta przez większość jest zła podporządkowuje się jej i nie odmawia współpracy w dziele radzenia sobie z konsekwencjami procesu demokratycznego. W efekcie jak zauważył już 50 lat temu Claude Backvis, wybitny flamandzki polonista polski dramat już u swoich początków ma tę cechę szczególną, że w mniejszym stopniu interesuje się losami jednostek, w większym zaś losami zbiorowości. Jego tematem nie są przeżycia kilku bohaterów, ale los wielkiej grupy społecznej (Bckvis 415). Backvis zauważał także, że dla takiego ukształtowania się polskiej formy dramatycznej: wielkie znaczenie odegrał kształt ustroju państwowego, czyli demokracji szlacheckiej. Czyta- 10 Biuletyn Informacyjny /2015

Biuletyn Informacyjny Zarządu Stowarzyszenia

Biuletyn Informacyjny Zarządu Stowarzyszenia Biuletyn Informacyjny 30 NUMER WIOSNA Zarządu Stowarzyszenia 2014 ISSN 1427-7093 Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów: Czy możliwa jest księga dobrych praktyk? fot. M. Wilma-Hinz/ZASP

Bardziej szczegółowo

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych NUMER 33 MAJ 2014 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Forum Darczyńców w Polsce

Forum Darczyńców w Polsce ROLA I MODELE FUNDACJI W POLSCE I W EUROPIE ROLA I MODELE FUNDACJI W POLSCE I W EUROPIE Forum Darczyńców w Polsce Publikacja powstała w ramach cyklu konferencji i seminariów Rola i modele fundacji w Polsce

Bardziej szczegółowo

Wiadomosci KSN. Podstawą wszczęcia sporu jest brak respektowania przez stronę rządową podstawowych zasad dialogu społecznego.

Wiadomosci KSN. Podstawą wszczęcia sporu jest brak respektowania przez stronę rządową podstawowych zasad dialogu społecznego. Wiadomosci KSN Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr. 10 (56) pazdziernik-listopad 2000 r. UCHWAŁA Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność z dnia 7 października 2000 roku

Bardziej szczegółowo

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 Publikację do druku przygotowano w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 ISBN 83-923258-8-5 Druk i oprawa: Drukarnia GRAF, Pruszków

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (2022) 79. posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w dniu 22 lutego 2011 r.

Zapis stenograficzny (2022) 79. posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w dniu 22 lutego 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (2022) 79. posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w dniu 22 lutego 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Stan obecny oraz przyszłość

Bardziej szczegółowo

SERWIS INFORMACYJNY. Nr 5-6 (311-312)

SERWIS INFORMACYJNY. Nr 5-6 (311-312) SERWIS INFORMACYJNY FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW KULTURY I SZTUKI Nr 5-6 (311-312) FZZPKiS maj-czerwiec 2014 r. SPIS TREŚCI: 1. Motto............................................................

Bardziej szczegółowo

odnawialne źródło finansowania

odnawialne źródło finansowania NA RZECZ EKOROZWOJU odnawialne źródło finansowania Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1989-2009 Komitet Honorowy obchodów Jubileuszu 20-lecia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Sztukmistrz z Miodowej. ROZMOWA O ZDROWIU: Sztuka właściwej komunikacji z pacjentem Jacek Dąbała PISMO IZB LEKARSKICH

Sztukmistrz z Miodowej. ROZMOWA O ZDROWIU: Sztuka właściwej komunikacji z pacjentem Jacek Dąbała PISMO IZB LEKARSKICH ROZMOWA O ZDROWIU: Sztuka właściwej komunikacji z pacjentem Jacek Dąbała EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 0867-2164 5 2014 PISMO IZB LEKARSKICH Sztukmistrz z Miodowej 26 Stomatologia Wszyscy jesteśmy lekarzami

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Nr 2/2013 (40) ISSN 1733-1323 Kwartalnik bezpłatny www.warszawa.oia.org.pl Biuro Izby w Warszawie ul. Długa 16, 00-238 Warszawa tel. 22 635 45 54; 22 831 38 58; fax. 22 635 27 72

Bardziej szczegółowo

W stronę obywatelskiej przedsiębiorczości

W stronę obywatelskiej przedsiębiorczości Jak wspierać ekonomię społeczną na poziomie lokalnym? Partycypacja w Polsce i Europie Kwestia senioralna wyzwaniem dla animacji publicznej Community arts sztuka (dla) społeczności W stronę obywatelskiej

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo

Jaki ustrój dla Warszawy w 2022 roku?

Jaki ustrój dla Warszawy w 2022 roku? Bartosz Dominiak Jaki ustrój dla Warszawy w 2022 roku? Pierwotnie tekst niniejszego opracowania powstał jako praca dyplomowa pod kierunkiem red. Sławomira Kosielińskiego w ramach studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku nr 6 (123) 2014 Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku SPIS TREŚCI OD REDAKCJI..................................... 1

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarzàdzaniu krajobrazem

Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarzàdzaniu krajobrazem KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarzàdzaniu krajobrazem NUMER 34 CZERWIEC

Bardziej szczegółowo

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY nr 2 2009 nakład: 650 egz. rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY NOWE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DOROSŁYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2014 WYDAWCA Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego 33-300 Nowy Sącz ul.

Bardziej szczegółowo

Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication

Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication KOMITET REDAKCYJNY: Andrzej Stanisław Barczak (redaktor naukowy), Krystyna Bednarska-Ruszajowa,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ 1 Spis treści Wstęp........................................... 3 Informacje ogólne................................ 4 Procedury zakładania spółdzielni socjalnej..........

Bardziej szczegółowo

Polska prezydencja: najważniejsze zadania

Polska prezydencja: najważniejsze zadania www.mistia.pl 3(32)2011 czerwiec ISSN 1731-5204 w numerze: Forum Debaty Publicznej 5 konferencja w Pałacu Prezydenckim Aktywność obywatelska szanse i bariery Projekty międzynarodowe 8-9 w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 6 (50) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 W

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie i skutecznie

Profesjonalnie i skutecznie Profesjonalnie i skutecznie Poradnik dla organizacji pozarządowych N Fundacja Edukacja dla Demokracji Poradnik wydany w ramach projektu Profesjonalnie i skutecznie Publikacja bezpłatna sfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

Czy powstaną agencje ratingowe dla kancelarii i ich usług? Turniej negocjacyjny Lobbing? Nic nowego! Wspierajmy trzeci wiek Bieszczadzki raj(d)...

Czy powstaną agencje ratingowe dla kancelarii i ich usług? Turniej negocjacyjny Lobbing? Nic nowego! Wspierajmy trzeci wiek Bieszczadzki raj(d)... Numer 131 Listopad 2012 Czy powstaną agencje ratingowe dla kancelarii i ich usług? Turniej negocjacyjny Lobbing? Nic nowego! Wspierajmy trzeci wiek Bieszczadzki raj(d)... 1 Spis treści Moim zdaniem ETYKA

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Trzeci sektor w Polsce - rola i zagrożenia płynące z wypełniania funkcji i zadań administracji publicznej

Trzeci sektor w Polsce - rola i zagrożenia płynące z wypełniania funkcji i zadań administracji publicznej ISSN 2082-7997 Trzeci sektor w Polsce - rola i zagrożenia płynące z wypełniania funkcji i zadań administracji publicznej Michał Grotkowski 2011 1 Istota trzeciego sektora Mianem trzeciego sektora określa

Bardziej szczegółowo

Przegląd Służby Cywilnej

Przegląd Służby Cywilnej Przegląd Służby Cywilnej Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ISSN 2082 193X Kwiecień 2014 Dodatek do numeru 2 (29) z 2014 r. JAWNOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA

Bardziej szczegółowo