Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) Zadania 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) Zadania 1"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) Zadania 1 1. Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia ujęty w Zadaniu 1 Zapytania ofertowego na realizację kampanii społecznej realizowanej pod hasłem Poznaj swoje prawa w pracy wraz z elementami uzupełniającymi: a) 30 sekundowy spot telewizyjny; b) 30 sekundowy spot radiowy; c) 15 sekundowe skróty spotu telewizyjnego i radiowego, o których mowa powyżej; d) Wersja 30 sekundowego spotu telewizyjnego z napisami na dole ekranu; e) Strategia realizacji kampanii medialnej Poznaj swoje prawa w pracy ; f) Plan mediów; g) Hasła wspomagające główne hasło kampanii Poznaj swoje prawa w pracy ; h) Animowane i statyczne bannery internetowe gotowe do wykorzystania na stronach www; i) Projekty graficzne towarzyszące kampanii: Plakaty w wariantach adresowanych do poszczególnych grup odbiorców (pracodawcy i pracownicy - maksymalnie 2 wersje); Ogłoszenia prasowe przygotowane z wykorzystaniem elementów graficznych z plakatów, w wariantach uwzględniających zaproponowane hasła kampanii. j) Nagranie i montaż krótkich materiałów filmowych (2-3 minutowy każdy) z udziałem wskazanych przez Państwową Inspekcję Pracy ambasadorów kampanii (7 osób publicznych, które wypowiadają się na temat kampanii). k) Sesja zdjęciowa utrwalająca wizerunek max 4 osób aktywnych zawodowo do wykorzystania w projektach graficznych (plakaty, banery itp.) 2. Uwagi dotyczące specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia: a) Spot telewizyjny i nośnik, na którym będzie przekazany Zamawiającemu ma spełniać standardy określone przez telewizję publiczną (TVP1, TVP2, TVP Info) i telewizje prywatne (TVN, TVN24, Polsat, Polsat News), co pozwoli na emisję spotów w ramach bloków reklamowych. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu spoty 30 i 15-sekundowe na płycie DVD w formacie WMV oraz AVI w rozdzielczości HD; b) Spot radiowy ma spełniać standardy emisji określone przez publiczne i komercyjne stacje radiowe, co pozwoli na emisję spotów w ramach bloków reklamowych. Departament Prewencji i Promocji GIP 1

2 Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 30 i 15 sekundowe spoty radiowe na płycie CD w formacie mp3; c) Przewidywany format plakatów: 50x70 cm oraz 70x100cm w rozdzielczość 300 dpi (CMYK). Powyższe wymiary modułów są wymiarami netto. Przygotowując materiał, należy do każdego modułu dodać po 5mm spadu ze wszystkich czterech stron. Istotne elementy ogłoszenia, w tym wszystkie teksty powinny być odsunięte od krawędzi modułu netto o minimum 20mm. Plakaty powinny być przekazane na nośniku DVD w plikach umożliwiających edycję (otwartych) w środowisku Windows w programach Quark XPress wersja 7 lub 8 lub InDesign w wersji CS3 lub CS4, a także pliki w formacie PDF przygotowane i gotowe do druku offsetowego. Dodatkowo Wykonawca przygotuje wersje podglądowe plików w formacie JPG. Należy przewidzieć wykonanie sesji zdjęciowych na potrzeby projektów. Wszystkie koszty związane z powyższym łącznie z pozyskaniem praw do wizerunku osób utrwalonych na fotografiach ponosi Wykonawca; d) Ogłoszenia prasowe powinny być w rozmiarach: 210x297mm oraz 210x145mm w rozdzielczości 300 dpi (CMYK). Powyższe wymiary modułów są wymiarami netto. Przygotowując materiał, należy do każdego modułu dodać po 3mm spadu ze wszystkich czterech stron. Istotne elementy ogłoszenia, w tym wszystkie teksty powinny być odsunięte od krawędzi modułu netto o minimum 5-6mm. e) Animowany banner internetowy pojemności maksymalnie 40kb (rozmiary: 468x60px, 750x100px, 750x200px, 300x250px, 445x125px, 155x68px, 200x100px) w formacie umożliwiającym emisję bannerów na stronach www; f) Statyczny banner internetowy do wykorzystania na stronie internetowej PIP, stronie kampanii, stronie (rozmiary: 790x373px, 445x125px, 155x103px, 155x68px); g) Nagranie krótkich materiałów filmowych z udziałem Ambasadorów kampanii zostanie wykonane na terenie Warszawy. Wykonawca zapewni niezbędny sprzęt rejestracji obrazu i dźwięku oraz właściwe oświetlenie. Materiał filmowy zostanie przekazany Zamawiającemu w formie umożliwiającej emisję w TV i Internecie. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu materiały filmowe na płycie DVD w formacie WMV oraz AVI w rozdzielczości HD. h) Wykonawca zorganizuje sesję zdjęciową, której celem będzie utrwalenie wizerunku max. 4 osób aktywnych zawodowo, w celu wykorzystania w projektach graficznych. Wszystkie koszty związane z realizacją sesji, wraz z pozyskaniem praw do wizerunku osób utrwalonych na fotografiach ponosi wykonawca. Departament Prewencji i Promocji GIP 2

3 Wszystkie powyższe produkty wchodzące w skład przedmiotu zamówienia powinny zostać utrwalone również w sposób umożliwiający rozpowszechnianie ich za pośrednictwem mediów elektronicznych, w tym Internetu. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu prawa autorskie do: powielania, wykorzystania we fragmentach i w całości, utrwalania na nośnikach elektronicznych, wykorzystania w wydawnictwach i materiałach szkoleniowych PIP, rozpowszechniania bez ograniczeń, emitowania i wykorzystania w celach informacyjnych i edukacyjnych, przekazania podmiotom trzecim, a także dokonywania niezbędnych modyfikacji wszystkich produktów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 3. Cel kampanii: Popularyzowanie postaw służących kształtowaniu praworządności w stosunkach pracy oraz zachęcanie pracowników i pracodawców do podnoszenia poziomu wiedzy z zakresu praw i obowiązków w pracy. 4. Grupy docelowe/ adresat przekazu: Przesłanie kampanii jest skierowane do pracodawców, w szczególności z małych i średnich firm. Drugą grupą docelową są pracownicy. 5. Wstępne założenia dotyczące treści przekazu: Kampania społeczna realizowana będzie pod hasłem Poznaj swoje prawa w pracy, jej założeniem jest: a) aktywne zaangażowanie pracodawców w kształtowanie w środowisku pracy relacji opartych na przestrzeganiu praw i obowiązków wynikających z prawa pracy oraz na otwartej i szczerej komunikacji, rzetelnym i systematycznym informowaniu pracowników o przepisach prawa pracy i o regulacjach wewnętrznych obowiązujących w firmie; b) promowanie programu prewencyjnego Zdobądź Dyplom Państwowej Inspekcji Pracy, jako sposobu na weryfikację warunków pracy i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa pracy. (Program oparty jest na samokontroli, identyfikacji występujących w zakładzie problemów i nieprawidłowości, a następnie na podejmowaniu działań dostosowujących zakład pracy do obowiązujących przepisów prawa pracy. Więcej na stronie c) upowszechnianie wzorca pracownika znającego swoje prawa w pracy, który świadomie zachowuje obowiązujące przepisy, pracuje fachowo i rzetelnie, Departament Prewencji i Promocji GIP 3

4 aktywnie kształtuje pozytywne relacje w swoim zespole, stwarza przyjazną atmosferę; d) dotarcie do grupy, co najmniej 50% osób aktywnych zawodowo w wieku lat. Kampania społeczna realizowana będzie za pośrednictwem: a) płatnego przekazu medialnego - telewizja, radio, Internet; b) dobrowolnego, nieodpłatnego zaangażowania prasy i portali internetowych (w szczególności branżowych) w promocję idei kampanii; c) inicjatyw informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez partnerów kampanii i podmioty wspierające kampanię, m.in.: umieszczanie bannerów, plakatów i innych form reklamy zewnętrznej, celem dotarcia do jak największej grupy pracowników i pracodawców. 6. Elementy do uwzględnienia w strategii: a) Idea przewodnia, b) Przekonanie klienta (consumer insight); c) Główny przekaz (key message) w odniesieniu do poszczególnych grup docelowych; d) Kolorystyka kampanii Poznaj swoje prawa w pracy z 2011 roku, jako element rozpoznawalny przez odbiorców, (strona internetowa: e) Główne korzyści (key bennefits); f) Uzasadnienie przekonania (reasons to believe). 7. Sytuacja, którą chcielibyśmy uzyskać w wyniku realizacji kampanii: Uświadomienie pracodawcom i pracownikom, że regulacje prawa pracy mają wpływ na wyższy komfort pracy i życia osobistego, że stosowanie się do zasad prawa pracy jest podstawą dla funkcjonowania zdrowego rynku i uczciwej konkurencji. Przekonanie o tym, że łamanie praw pracowniczych postrzegane jest jako niedozwolona, nieuzasadniona i niezrozumiała dla ogółu praktyka, która nosi cechy patologii społecznej na równi z pospolitym przestępstwem, takim jak rozbój, kradzież, zabranie cudzej własności. Jednocześnie nieprzestrzeganie praw pracowniczych w kontekście wolnego rynku i zasady swobodnej uczciwej konkurencji w państwie prawa, postrzegane jest jako dumping socjalny i potępiane przez wszystkich, którzy cenią sobie zdrowe i etyczne relacje. Skutkiem tego rodzaju sytuacji jest zagrożenie dla uczciwych przedsiębiorców, gdyż koszty ich działalności zawsze będą wyższe od tych pracodawców, którzy stosują dumping socjalny. Departament Prewencji i Promocji GIP 4

5 Chcemy też zachęcić pracodawców do wzięcia udziału w programie prewencyjnym Zdobądź Dyplom Państwowej Inspekcji Pracy, a także inspirować wszystkie osoby aktywne zawodowo do korzystania z porad prawnych oraz wydawnictw PIP, popularyzujących wiedzę z zakresu prawa pracy oraz zawierających dobre praktyki w zakresie bezpiecznego wykonywania pracy. Informacje o programie prewencyjnym dostępne są na stronie internetowej: 8. Elementy konieczne do uwzględnienia w kreacji i produkcji: a) logotyp Poznaj swoje prawa w pracy ; b) logotyp Państwowej Inspekcji Pracy (zasady posługiwania się logotypem określa Księga Identyfikacji Wizualnej PIP); c) adres strony internetowej d) informacje o programie prewencyjnym Zdobądź Dyplom Państwowej Inspekcji Pracy (wizerunek pracodawcy). Departament Prewencji i Promocji GIP 5

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.)

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) Sprawa nr 26/GDOŚ/2011 Załącznik Nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) ROZDZIAŁ I. Informacje o projekcie...1

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu Rodzaje stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia działań promocyjnych projektu pn. Akademia Zmienia Szczecin Centrum Przemysłów Kreatywnych (Projekt), wraz z opisem zakresu świadczeń i innych wymagań

Bardziej szczegółowo

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe ECORYS Polska Sp. z o.o. Warszawa, 05.09.2014 r. ul. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa (Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1 INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 7 /DI/PN/2015 Opis przedmiotu zamówienia 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Projekt System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA TERENÓW INWESTYCYJNYCH W RYBNIKU. strategia komunikacji marketingowej

PROMOCJA TERENÓW INWESTYCYJNYCH W RYBNIKU. strategia komunikacji marketingowej PROMOCJA TERENÓW INWESTYCYJNYCH W RYBNIKU strategia komunikacji marketingowej Rybnik 2012 1 Wprowadzenie W ostatnich latach, Rybnik przystąpił aktywnie do promocji terenów inwestycyjnych. Przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia GCI.400-15/2014 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ I. Informacje ogólne Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania i wykonania kampanii informacyjno-promocyjnej festiwalu

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i przeprowadzenie e-seminariów związanych z działalnością e-punktu

Przygotowanie i przeprowadzenie e-seminariów związanych z działalnością e-punktu DRP-6.8-073-1/12-PC Warszawa, 14 sierpnia 2012 r. Zaproszenie do składania ofert na: Przygotowanie i przeprowadzenie e-seminariów związanych z działalnością e-punktu Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów 1 Spis treści 1. WPROWADZENIE 2. DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE W RAMACH SPPW 2.1. Cele ogólne 2.2. Główne komunikaty

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Informacje ogólne dotyczące zamówienia... 3 Założenia realizacji zamówienia... 4 KOMPONENT 1 Wsparcie wdrożenia normy PN:ISO 9001:2009 w połączeniu z Systemem Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

STANDARD ODPOWIEDZIALNEGO I EKOLOGICZNEGO PROWADZENIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU MARKETINGU SPOŁECZNEGO

STANDARD ODPOWIEDZIALNEGO I EKOLOGICZNEGO PROWADZENIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU MARKETINGU SPOŁECZNEGO STANDARD ODPOWIEDZIALNEGO I EKOLOGICZNEGO PROWADZENIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU MARKETINGU SPOŁECZNEGO SPIS TREŚCI _01 Wstęp................................... str. 03 _02 Definicje związane z obszarem marketingu

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi 1 stycznia 2014 Regulamin emisji reklam w Serwisie Zumi 1 DEFINICJE 1.1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii

Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa reguły Olimpiady Projektów Społecznych organizowanej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Informacje podstawowe... 3 1.1. Projekt... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 3 1.3. Kraj Zamawiającego... 3 1.4. Lokalizacja projektu... 3 1.5. Przepisy,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ZMIANA TREŚCI SIWZ

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ZMIANA TREŚCI SIWZ Znak: AZP/43/P/2011 Kielce, 2011-11-23 Do wszystkich Wykonawców ZMIANA TREŚCI SIWZ dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na kampanię

Bardziej szczegółowo

Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce. Realizacja NPRCz ma

Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce. Realizacja NPRCz ma Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce. Realizacja NPRCz ma wzmocnić znaczenie czytelnictwa dla rozwoju potencjału kulturowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego TVN 1 Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.tvnwarszawa.pl Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 3. 06 08.06.2008 Chałupy

Szkolenie 3. 06 08.06.2008 Chałupy Szkolenie 3 06 08.06.2008 Chałupy Szanse dla polskiego rybołówstwa w Unii Europejskiej. Nawiązywanie współpracy międzynarodowej. Podnoszenie konkurencyjności i atrakcyjności. Przetwórstwo i marketing produktami

Bardziej szczegółowo

. z siedzibą w wpisaną do pod numerem.,

. z siedzibą w wpisaną do pod numerem., Miejscowość i data Umowa zawarta w dniu.w Gdańsku, na podstawie zapytania ofertowego, wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja dobrych praktyk dla Doradców kredytowych

Rekomendacja dobrych praktyk dla Doradców kredytowych Rekomendacja dobrych praktyk dla Doradców kredytowych Kredyty hipoteczne Niniejsza Rekomendacja została przyjęta przez Zarząd Związku Banków Polskich w dniu 15 lipca 2014 roku Niniejsza Rekomendacja została

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 23 października 2013 r.

Warszawa, dn. 23 października 2013 r. Warszawa, dn. 23 października 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/ZO/ZWS/10/2013 I. Tryb udzielenia zamówienia Zamówienie poniżej 14 tys. EUR netto oparte jest na zasadach konkurencyjności mające na celu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "COLLEGE MEDYCZNY" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 15.4.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI SZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

OCENA JAKOŚCI SZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OCENA JAKOŚCI SZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Centralny Instytut Ochro ony Pracy Państwowy Instytut Badawczy maj 2014 r. 1 WYBRANE PROBLEMY RYNKU SZKOLEŃ W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY

Bardziej szczegółowo