Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawcy do opracowania oraz wdrożenia platformy e-learningowej z funkcjonalnościami portalu internetowego w ramach projektu systemowego nr POKL /12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.3, Poddziałanie II. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobligowany jest do: 2.1 Stworzenia Portalu Informacyjnego na podstawie następujących wytycznych: - Wykonawca przygotuje 3 projekty szaty graficznej Portalu i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji; - Szata graficzna Portalu Informacyjnego będzie uwzględniała zamieszczenie logotypów EFS, NIL oraz grafiki dostarczonej przez zamawiającego; - Portal umożliwi rejestrację użytkownika; - Portal umożliwi zarejestrowanemu użytkownikowi zapisanie na szkolenie stacjonarne; - Portal umożliwi komunikację, poprzez prywatne wiadomości, pomiędzy zarejestrowanymi użytkownikami. 2.2 Portal będzie posiadać następujące funkcjonalności: Moduł aktualności ; - Formularz kontaktowy; - Tworzenie oraz edycja stron i podstron z wykorzystaniem edytora WYSWIG;

2 - Możliwość umieszczenia następujących materiałów na stronach i podstronach (treść, zdjęcia wyświetlane jako wizualnie atrakcyjna galeria zdjęć, mapy google, dokumenty z ikonami wskazującymi na ich typ (minimum: Word, Excel, PowerPoint, PDF, Write, Calc), filmy z portali takich jak vimeo, youtube z wykorzystaniem logowania na wspomnianych portalach; - Możliwość tworzenia i dystrybucji newslettera; - Moduł umożliwiający prowadzenie komunikacji za pomocą czatu online; - Integracja z FB (Lubię to dla każdej ze stron/aktualności/kursu); - Informacja o statusie dostępności konsultanta na czacie (Dostępny/Zajęty/Niedostępny); - RSS. Moduł zarządzania użytkownikami dla Administratorów: - Możliwość zakładania kont o różnych uprawnieniach (Administrator, Organizator szkolenia, Lekarz); - Możliwość generowania list wszystkich użytkowników platformy wraz z informacją o kursach w jakich uczestniczą oraz statusie kursu; - Moduł ten musi również dawać możliwość nadawania uprawnień do modułów Platformy e-learningowej. Moduł rejestracji - formularz rejestracyjny do Portalu: - Po zarejestrowaniu Użytkownik będzie miał możliwość zapisania się na szkolenie stacjonarne, wydrukowania niezbędnych dokumentów (regulamin uczestnictwa w projekcie, formularz zgłoszeniowy), które wypełnią się danymi wpisanymi podczas rejestracji; - Domyślny profil nadawany po rejestracji to Lekarz. Moduł szkolenia: - Zarządzaniem terminami szkoleń stacjonarnych na Portalu będą zajmowali się Organizatorzy; - Każdy z organizatorów będzie miał możliwość dodawania szkoleń oraz terminów szkoleń oraz zarządzania nimi; - Do szkolenia będzie można dodać opis oraz informację o jego nazwie, dacie, miejscu, liczbie dostępnych miejsc;

3 - Liczba miejsc będzie się zmniejszała automatycznie po zapisaniu się Użytkownika na szkolenie. W momencie wyczerpania miejsc na szkolenie będzie istniała możliwość zapisania się na listę rezerwową. Użytkownik, który zapisał się na szkolenie stanie się uczestnikiem szkolenia w momencie ustawienia odpowiedniego statusu przez organizatora. W module będzie widoczna lista Użytkowników zapisanych na szkolenie; - Organizator będzie mógł ręcznie zmieniać liczbę dostępnych miejsc oraz rejestrować użytkowników. - Moduł musi posiadać możliwość wydrukowania list uczestników szkolenia na podstawie szablonów przekazanych przez Zamawiającego (lista obecności na każdy dzień szkolenia, odbiór materiałów, wyżywienie, zakwaterowanie), wydrukowania certyfikatów uczestnictwa/ukończenia szkolenia dla wszystkich uczestników szkolenia; - W module tym Organizator może edytować Użytkownika, zaznaczać dodatkowe opcję w profilu Użytkownika, zmieniać jego status, przypisywać do platformy e-learningowej (dla pojedynczego Użytkownika, lub dla całej grupy zapisanej na szkolenie); - Organizator będzie mógł również generować listy uczestników wszystkich kursów które dodał; - Moduł musi mieć możliwość wyeksportowania listy uczestników szkoleń jako pliku txt w formacie zgodnym z formularzem PEFS 2007 (dokładny opis w załączniku nr. 7 str Stworzenia i administrowania platformy e-learningowej: - Szata graficzna platformy e-learningowej musi być spójna z Portalem Informacyjnym. Projekt szaty graficznej portalu zostanie zaprezentowany Zamawiającemu do akceptacji; - Platforma e-learningowa musi stanowić spójną całość z Portalem Informacyjnym; Platforma powinna posiadać następujące funkcjonalności: - Moduł kursów; - Moduł zarządzania kursami; - Moduł raportów; - Moduł ankiet; - Moduł testów; - Moduł rejestracji; - Moduł forum.

4 Moduł kursu: - Kurs może składać się z 1 lub więcej części; - Części stanowią logicznie wyodrębnione elementy kursu z treścią wzbogaconą o elementy graficzne, animacje, nagrania audio i video; - Moduł powinien dawać możliwość budowania słownika pojęć wykorzystanych w kursie, tworzenia quizów, umieszczania animacji i gier symulacyjnych, tworzenia bibliotek, pre-testów, plików do ściągnięcia (prezentacje, dokumenty tekstowe, zip, materiały audio/video); - Aby zaliczyć kurs Użytkownik musi poznać wszystkie części; - Każdy kurs kończy się testem, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia kursu; - Zgodność ze standardem SCORM. Moduł zarządzania kursem: - Możliwość udostępniania kursu dla określonych użytkowników/grup użytkowników; - Zmiana statusu kursu (dostępne/niedostępne) przez administratora; - Zmiana statusu użytkownika przez administratora <tu nie będzie organizatorów tylko administrator; nie sądzę, żeby wykładowcy, czyli w tym przypadku autorzy, powinni mieć uprawnienia administracyjne>; - Moduł musi posiadać możliwość wydrukowania list uczestników kursu, wydrukowania certyfikatów ukończenia kursu dla uczestników, którzy poznają cały kurs i zaliczą test, na podstawie szablonów przekazanych przez Zamawiającego; - Moduł musi posiadać funkcjonalność automatycznego informowania uczestnika szkolenia o konieczności zdania testu w określonym czasie od chwili zapisu na lub do konkretnej daty niezależnie od momentu zapisania się na kurs. Musi też automatycznie informować administratora o osobach, które nie zdały lub nie podeszły do testu w określonym terminie. Moduł raportów: - Umożliwia sprawdzenie, którzy użytkownicy uczestniczyli w kursach; - Pozwala na wygenerowanie list zawierających wyniki testów (listy zaliczonych/niezaliczonych z liczbą podejść), czasie spędzonym na platformie, czasie poświęconym na dany kurs;

5 - Pozwala na generowanie raportów pozwalających na precyzyjne zarządzanie procesem szkoleniowym i analizę postępów w nauce. Moduł ankiet: - Moduł powinien pozwalać na tworzenie i udostępnianie wielopoziomowych ankiet z różnymi rodzajami pytań. - Formularz ankiety powinien być formularzem aktywnym i umożliwiać wykorzystanie następujących elementów: - treści niebędące pytaniami, - instrukcje wypełniania, - pytania zamknięte jedno i kilkukrotnego wyboru, - pytania otwarte, - pytania obligatoryjne, - logiczna ścieżka ankiety w zależności od udzielonych odpowiedzi, - grafika. - Moduł powinien pozwalać na stworzenie logicznej ścieżki ankiety w zależności od udzielonych odpowiedzi; - Moduł powinien umożliwić podział ankiety na strony; - Użytkownik może opuścić wypełnianie ankiety w dowolnym momencie i powrócić do niej w późniejszym czasie w celu dokończenia wypełniania. Jeśli użytkownik porzucił ankietę to moduł powinien wysłać maila z prośbą o dokończenie wypełniania ankiety; - Wyniki ankiety są gromadzone w bazie danych. Nadzorujący badanie posiada dostęp do wszystkich wpisów. Powinna istnieć możliwość zdefiniowania, czy wyniki mają zostać opublikowane na platformie, czy też dostępne tylko dla administratora; - Powinna istnieć możliwość eksportu danych do pliku csv / txt; - W module powinna być możliwość wybrania przez użytkownika tematu ankiety spośród aktualnie udostępnionych, oraz ustawienia przez nadzorującego badania terminu ważności ankiety; - Ankietowanie on-line;

6 - Dostęp do ankiet dla zarejestrowanych uczestników badania z wykorzystaniem przeglądarki internetowej, niezależny od systemu i urządzenia. Możliwość przejrzenia formularza bez wypełniania go. Możliwość przerwania i ponownego podjęcia wypełniania ankiety w okresie 7 dni; - Ankietowanie off-line (wysłanie ankiety w wersji elektronicznej jako załącznik poczty elektronicznej albo w wersji drukowanej); - Tworzenie wersji elektronicznej ankiety w formacie (np. popularnych edytorów tekstu) umożliwiającym zaznaczenie wybranych odpowiedzi w trybie off-line, zapisanie i odesłanie do nadzorującego badanie jako załącznik poczty elektronicznej. Wydruk kopert, pisma przewodniego i ankiety do wysłania do uczestników wybierających wypełnienie ankiety w wersji drukowanej; - Wprowadzanie wyników badań otrzymanych z ankiet off-line; - Możliwość wpisania przez nadzorującego badanie odpowiedzi otrzymanych z ankiet off-line oraz zaznaczenia, że dany uczestnik ukończył badanie; - Możliwość udostępnienia na stronach portalu wybranych bieżących wyników badania w formie graficznej lub tabelarycznej. - Sporządzenie wyników badania w formie tabelarycznej do wykorzystania w pakiecie SPSS; - Sporządzenie tabeli wyników oraz raportów z przebiegu badania; - Zarządzanie przebiegiem badania; - Tworzenie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, listy uczestników badań na podstawie listy uczestników szkoleń lub importowanie listy uczestników przez nadzorującego badanie oraz na podstawie samodzielnej rejestracji uczestnika. Lista uczestników musi zawierać informacje o preferowanym sposobie kontaktowania się oraz sposobie udzielenia odpowiedzi na ankietę; - Tworzenie spersonalizowanej korespondencji w wersji drukowanej i elektronicznej oraz możliwość powiadomień SMS; - Powiadamianie uczestników o możliwości wypełnienia ankiety, monitowanie, podziękowania za udział w badaniu; - Tworzenie dla nadzorujących badanie raportów z aktualnego stanu badania, stanu korespondencji; Moduł testów: - Moduł jest dostępny tylko dla uczestników, którzy odbyli cały kurs udostępniony na PE; - Możliwość tworzenia bazy pytań z podziałem na kursy i tworzenia pytań zawierających grafikę, audio lub wideo;

7 - Możliwość losowania dowolnej liczby pytań z kursu do testu; - Możliwość ustalenia dostępności testów dla uczestników przez określony czas; - Możliwość ustalenia określonej liczby podejść do testu; - Możliwość określenia limitu czasowego na rozwiązanie testu. Funkcję automatycznego sprawdzania testów; - Możliwość ustalenia rodzaju ocen (numeryczna, procentowa). Rodzaje pytań: - pytania jednokrotnego wyboru z katalogiem min. 4 propozycji odpowiedzi, - pytania wielokrotnego wyboru z katalogiem min. 4 pozycji odpowiedzi, - do uzupełnienia w zdaniu z katalogiem min. 4 pozycji, - prawda/fałsz, - dopasowania. Moduł rejestracji: - Formularz rejestracyjny Platformy może działać niezależnie od formularza rejestracyjnego znajdującego się na Portalu Informacyjnym. Musi posiadać możliwość włączania i wyłączania; - Domyślny profil nadawany po rejestracji to Lekarz. Po rejestracji Użytkownik ma możliwość zapisania się na interesujące go kursy. Moduł forum: - Forum może być dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowników; - Administrator Platformy decyduje o działach i nazwach kategorii forum; - Administrator ma możliwość włączania lub wyłączania modułu forum. Moduł wideokonferencji: - dostęp do wideokonferencji poprzez przeglądarkę internetową bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania; - obustronna komunikacja audio-wizualna między uczestnikami;

8 - możliwość przesyłania wiadomości tekstowych, udostępniania dokumentów i pulpitów między uczestnikami; - moderator wideokonferencji powinien mieć możliwość zarządzania parametrami wideokonferencji (wysyłanie zaproszeń, ustawianie hasła dostępu do wideokonferencji, ustalenie jakiego typu ma być wideokonferencja obustronna czy jednostronna); - podgląd listy uczestników wideokonferencji (każdy uczestnik przed dołączeniem do wideokonferencji powinien podać imię i nazwisko) Wykonawca zainstaluje platformę e-learningową na zapewnionym przez siebie serwerze o minimalnych parametrach: - Procesor Intel Core i GB RAM DDR3 - Dysk twardy 2*3TB (RAID 1) - Przepustowość 100Mbit/s łącze symetryczne - Transfer GB/miesiąc przy przekroczeniu transferu spadek przepustowości do 10Mbit/s bez dodatkowych kosztów - Dostępność na poziomie 99% Wykonawca zapewni hosting platformy w okresie realizacji projektu. Przy ustalaniu parametrów hostingu należy uwzględnić konieczność przeszkolenia 2000 osób podczas trwania projektu. Po zakończeniu projektu (w ciągu 7 dni) Wykonawca przeniesie platformę e-learningową z całą zawartością na serwer wskazany przez Zamawiającego Wykonawca określi politykę bezpieczeństwa proponowanego rozwiązania. Poziom bezpieczeństwa bazy danych osobowych będzie, co najmniej na poziomie wymaganym wobec baz zarejestrowanych przez GIODO. Dokument zawierający opis polityki bezpieczeństwa proponowanego rozwiązania zgłoszony zostanie przez Wykonawcę do akceptacji. Wykonawca dostarczy wszelkich informacji niezbędnych do zgłoszenia zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych przez Zamawiającego Wykonawca będzie administrował Platformą przez okres trwania projektu tj. do r., a w szczególności: - Zamieszczał aktualności, aktualizował treści, tworzył ankiety, umieszczał kursy e-learningowe. Czas reakcji na zgłoszenie aktualizacji platformy będzie wynosił maksymalnie 3 godziny od chwili przyjęcia zgłoszenia. Aktualizację mogą się odbywać w dni robocze w godzinach Wspomniane czynności będą wykonywane w porozumieniu z biurem Projektu.

9 2.4 Przygotowanie 11 kursów e-learningowych: - Wykonawca przygotuje 11 kursów e-learningowych w porozumieniu z autorami wskazanymi przez Zamawiającego; - Część dydaktyczna kursu e-learningowego będzie trwała minimum 45 minut; - Każdy z kursów przygotowany zostanie w atrakcyjnej formie i będzie zawierał części zapewniające interakcje z uczestnikiem kursu; - W każdym z tworzonych kursów Wykonawca zapewni minimum 1 film 3 minutowy lub dłuższy w jakości HD; - Scenariusze do filmów zostaną przygotowane przez autorów wskazanych przez Zamawiającego. 2.5 Wykonawca przedstawi harmonogram projektu (w ciągu 4 dni od podpisania umowy). 2.6 Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację użytkownika, która będzie zawierała: - Sposób uruchamiania oraz kończenia pracy z platformą; - Opis wszystkich funkcji platformy; - Wymagania techniczne platformy; - Opis instalacji platformy. 2.7 Wykonawca udzieli gwarancji na prawidłowe, wolne od wad i nieprzerwane działanie platformy. W okresie ważności gwarancji wykonawca zobowiązuje się usuwać, wszelkie dostrzeżone wady, awarie i usterki dostarczonej platformy e-learningowej bez dodatkowych opłat. Dodatkowo Wykonawca udzieli, po przeniesieniu platformy e-learningowej z cała zawartością na serwer wskazany przez Zamawiającego, 30 dniowej gwarancji rozruchowej. 2.8 Serwis gwarancyjny sprawowany będzie według następujących wytycznych: - Czas reakcji na awarię platformy na poziomie 1 godziny od zgłoszenia (Przez awarię rozumie się wadę konfiguracyjną, uniemożliwiającą korzystanie ze szkoleń. Wada powoduje wstrzymanie działanie platformy w zakresie udostępniania szkoleń); - Czas reakcji na zgłoszenie o błędzie na poziomie 2 dni od czasu zgłoszenia. (Przez błąd rozumie się wadę konfiguracyjną, powodującą niesprawność platformy i/lub szkoleń, która uniemożliwia,

10 bądź utrudnia wykonanie części operacji lub wykorzystanie jakiejś funkcjonalności, lecz nie powoduje przerwy w działaniu platformy lub wada konfiguracyjna uniemożliwiająca bądź znacząco utrudniająca korzystanie ze szkoleń, która nie powoduje przerwy w działaniu platformy. 2.9 Wykonawca przeszkoli dwóch administratorów platformy. Szkolenie będzie miało miejsce w siedzibie Zamawiającego Wykonawca przeszkoli Organizatorów szkoleń z funkcjonalności dotyczącej działania Portalu informacyjnego w części zarządzania uczestnikami szkoleń. Dopuszcza się szkolenie w formule e-learningu Zamawiający przekaże Wykonawcy: - Materiał potrzebny do przygotowania 11 kursów w ciągu 30 dni od podpisania umowy; - Treść merytoryczną portalu; - Szablony dokumentów potrzebne do wygenerowania list i certyfikatów.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/293/2013/POKL na wykonanie, dostawę i wdrożenie innowacyjnego narzędzia Diagnozy Kompetencji on-line DIAKON Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli Znak sprawy: KS.273.6.2014 Ostrów Wielkopolski, 19.08.2014 r. ZAPYTANIE CENOWE dotyczące udzielenia zamówienia poniżej kwoty 30 000 euro w ramach realizacji projektu pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia):

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia): Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL na wykonanie lub rozbudowę, dostawę i wdrożenie dedykowanych modułów systemów informatycznych z zakresu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie. Cel zamówienia Strona internetowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Funkcjonalność Systemu do szyfrowania danych. 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji Projektu. 3. Dokumentacja i filmy instruktażowe. 4. Szkolenia.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ. zawarta w Żarach dnia.. 2014 r.

UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ. zawarta w Żarach dnia.. 2014 r. UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ zawarta w Żarach dnia.. 2014 r. W wyniku przeprowadzonych czynności o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Zakres Zadań Wykonawcy

Załącznik nr 1. Zakres Zadań Wykonawcy Zakres Zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 1 Główne cele zamówienia Przedmiotem zamówienia jest stworzenie aplikacji na platformę mobilną działającą na systemie Android oraz ios, pracującej na urządzeniach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SI-PBP) Opracował: Zespół konsultantów ITTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument, w każdej postaci - w wersji drukowanej,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

(przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 70 1-70 5 )

(przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 70 1-70 5 ) Warszawa, 17 sierpnia.2009 Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska ogłasza przetarg na uruchomienie i prowadzenie portalu internetowego w ramach projektu Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczno-funkcjonalna platformy internetowej dla. projektu. Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw

Specyfikacja techniczno-funkcjonalna platformy internetowej dla. projektu. Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Specyfikacja techniczno-funkcjonalna platformy internetowej dla projektu Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim 1 Spis treści: SPECYFIKACJA TECHNICZNA... 3

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez: 1. Lokalną Grupę Działania Białe Ługi, 2. Lokalną Grupę Działania Dorzecze Bobrzy,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl Cel zamówienia Strona jest skierowana do beneficjentów projektów realizowanych

Bardziej szczegółowo