Zwycięskie projekty. w konkursach etwinning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zwycięskie projekty. w konkursach progr@mu etwinning"

Transkrypt

1 Zwycięskie projekty w konkursach etwinning

2 Zwycięskie projekty w konkursach etwinning

3 Spis treści Konkurs Nasz projekt etwinning Słowo wstępne Katarzyna Hall kategoria wiekowa 7 12 lat kategoria wiekowa lat 7 8 Słowo wstępne Tomasz Szymczak Wprowadzenie Narodowe Biuro Kontaktowe Programu etwinning Colours of Winter Urszula Kowalska Ecosystems around us Greek and Polish children leading to meaningful education through concept maps Anna Szczepaniak Bei uns (U nas) Katarzyna Stefańska goal! Go Outside And Learn Małgorzata Zamarlik Let s admire the Universe together Elżbieta Gawron Discover Shakespeare's World Ewa Gajek Family Lab Andrzej Wilk

4 Konkurs etwinning dla nauczycieli przedmiotów matematyczno- -przyrodniczych 2011 Konkurs etwinning w szkolnej bibliotece 2011 Konkurs językowy etwinning ICT, You & Me Agata Czarniakowska Sklep europejski zakupy w Europie Bożena Koronowicz La Habitación de Fermat Marzanna Miąsko Books Make Friends and Friends Make Books Teresa Prokowska Bookraft Aneta Szadziewska The Dragons of Europe Urszula Kuta Oui, chef! (Tak, szefie!) Gabryela Smolij Les contes de La Fontaine Anna Boguszewska Horizonte Małgorzata Czech

5

6 Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele i Uczniowie, serdecznie gratuluję wszystkim laureatom, nauczycielom i uczniom, których zaangażowanie w realizację projektów etwinning zostało uwieńczone nagrodami i wyróżnieniami w najnowszej edycji ogólnopolskiego konkursu Nasz Projekt etwinning W szkołach w całej Polsce coraz częściej nauczyciele podejmują współpracę z kolegami z innych krajów europejskich, tworząc ciekawe projekty edukacyjne za pośrednictwem Internetu. Marzeniem nadal jednak jest, by projekty etwinning pojawiły się w każdej polskiej szkole i przedszkolu. Praca w oparciu o program etwinning sprzyja podniesieniu jakości oferty edukacyjnej, kształtuje postawę współpracy w grupie, rozwija kompetencje komunikacyjno-informacyjne, pozwala na bezpośrednie poznawanie innych kultur i języków oraz na promowanie środowiska lokalnego. Zaletą etwinningu jest jego powszechna, bezkosztowa dostępność dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli i uczniów, brak formalności i minimalne wymogi techniczne. Projekty, które znajdziemy w tej publikacji są przykładem na to, że zaangażowanie nauczyciela zwykle przekłada się na zaangażowanie uczniów, a jego entuzjazm owocuje ich zwielokrotnionym entuzjazmem. Kreatywność przynosi satysfakcję, a aktywne uczestnictwo skutkuje intensywnym zdobywaniem wiedzy i umiejętności. Dzięki technologiom informacyjno-komunikacyjnym jakie oferuje etwinning praca metodą projektu jest przyjazna i prosta, atrakcyjna dla uczniów, a także korzystna dla rozwoju zawodowego nauczyciela. Życzę Państwu wielu dalszych sukcesów, a tym którzy jeszcze nie mieli okazji rozpocząć projektu etwinning, aby dzięki tej publikacji odnaleźli inspirację do swego edukacyjnego przedsięwzięcia w ramach europejskiej współpracy szkół. Warto dołączyć do społeczności etwinning! Z najlepszymi życzeniami pomyślności, Katarzyna Hall Minister Edukacji Narodowej Warszawa, 1 września

7 6

8 Szanowni Państwo, mijający rok szkolny 2010/2011 był kolejnym bardzo pomyślnym okresem rozwoju programu etwinning w Polsce. Dołączyły do nas kolejne szkoły i nauczyciele, a projekty europejskiej współpracy szkół zakładane i koordynowane przez polskich nauczycieli były wysoko oceniane na forum europejskim. Polskim projektom etwinning przyznano 165 Europejskich Odznak Jakości. Przeprowadziliśmy także coroczne krajowe konkursy etwinning: Nasz projekt etwinning z podziałem na kategorie wiekowe oraz konkursy tematyczne: dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, etwinning w szkolnej bibliotece, konkurs językowy. Konkursy potwierdzają bardzo wysoki poziom projektów. Komisja konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele wyższych uczelni i eksperci etwinning, miała bardzo trudne zadanie, aby wyłonić najlepsze projekty. Podczas ogólnopolskiej konferencji etwinning 2011 zdobywcy pierwszych miejsc otrzymali cenne nagrody rzeczowe i finansowe dla swoich szkół. Ponadto laureaci są zapraszani na międzynarodowe konferencje i seminaria etwinning. Nasza publikacja przedstawia 16 nagrodzonych projektów, które prezentują najwyższy poziom pod względem: wartości pedagogicznej, innowacyjnego użycia technik informacyjno-komunikacyjnych, integracji międzyprzedmiotowej i współpracy online z partnerami z innych krajów europejskich. Mamy nadzieję, że publikacja spełni podwójną funkcję: nie tylko uhonoruje laureatów konkursów, ale także będzie źródłem inspiracji i zachęty dla wszystkich nauczycieli oraz uczniów, by mogli odkrywać fascynujące możliwości programu etwinning. Znajdą tutaj Państwo bogactwo pomysłów do realizacji nowych projektów. Zapraszamy warto dołączyć do europejskiej społeczności nauczycieli! W imieniu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i prowadzonego przez nią Narodowego Biura Kontaktowego Programu etwinning serdecznie dziękuję wszystkim nauczycielom i uczniom zaangażowanym w rozwój programu w Polsce. Państwa zasługą jest to, że Polska nadal zajmuje pierwsze miejsce w Europie pod względem liczby realizowanych projektów oraz czołowe miejsce w zakresie liczby zaangażowanych nauczycieli i szkół. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji koordynuje wiele europejskich programów edukacyjnych, wśród których szczególne miejsce zajmuje program Uczenie się przez całe życie jego komponentami są programy etwinning i Comenius, które umożliwiają europejską współpracę szkół i realizację projektów edukacyjnych. Zapraszam do wykorzystania w Państwa pracy dydaktycznej i wychowawczej możliwości, jakie oferują te programy. Wszystkim uczestnikom programu etwinning, zarówno bohaterom tej publikacji, doświadczonym i nagradzanym, jak i nauczycielom rozpoczynającym swoje pierwsze projekty, życzę wielu sukcesów oraz osobistej i zawodowej satysfakcji. Tomasz Szymczak Dyrektor Programu etwinning Członek Zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 7

9 etwinning europejska współpraca szkół etwinning 1 to europejska współpraca szkół realizowana przy pomocy mediów elektronicznych. Program jest skierowany do szkół i przedszkoli, i od 6 lat umożliwia współpracę placówek oświatowych w Europie. etwinning tworzy europejską społeczność nauczycieli liczącą 137 tysięcy osób z 90 tysięcy szkół, którzy łącznie realizują ponad 29 tysięcy różnorodnych projektów edukacyjnych. Uczniowie współdziałają z rówieśnikami ze szkół partnerskich, wykonują zadania, uczą się wspólnie i od siebie nawzajem. Warto dołączyć do społeczności etwinning! Program oferuje nauczycielom warsztaty doskonalenia zawodowego, kursy e-learning oraz seminaria kontaktowe, podczas których uczestnicy wymieniają doświadczenia zawodowe z kolegami z innych krajów Unii Europejskiej i znajdują partnerów do współpracy. W Polsce w etwinningu uczestniczy 13,6 tysięcy nauczycieli i 9 tysięcy szkół. To wynik, dzięki któremu Polska plasuje się w czołówce europejskich statystyk tego programu polska na tle innych krajów Polska Włochy Francja Hiszpania Wielka Brytania Rumunia Turcja Niemcy Grecja Czechy Portugalia Słowacja Bułgaria Litwa Szwecja Belgia Finlandia Holandia Słowenia Węgry Estonia Austria Dania Malta Norwegia Łotwa Irlandia Cypr Islandia Chorwacja Luksemburg Szwajcaria projekty szkoły Źródło: Opracowano na podstawie europejskiej bazy danych etwinning nss Desktop. Dane z dnia r. 1 Program etwinning to inicjatywa Komisji Europejskiej, która została powołana na mocy Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zatwierdzającej wieloletni program elearning, mający na celu efektywną integrację technologii informacyjno-komunikacyjnych w systemie edukacji i szkoleń w Europie (Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2318/2003/WE z dnia 5 grudnia 2003 r.). W większości krajów europejskich, w tym również w Polsce, etwinning formalnie funkcjonuje od 1 września 2004 roku. Obecnie w programie uczestniczą wszystkie kraje Unii Europejskiej, a także: Chorwacja, Turcja, Macedonia, Islandia, Norwegia i Szwajcaria. 8

10 W Polsce program prowadzi Narodowe Biuro Kontaktowe etwinning, które działa w strukturze Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 2. FRSE pełni również rolę Narodowej Agencji programów: Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Korzyści z realizacji projektów etwinning Do programu etwinning mogą włączyć się wszystkie przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Program jest coraz bardziej popularny wśród uczniów i nauczycieli. Uczestnicy cenią jego powszechną dostępność i brak formalności związanych z realizacją projektów. Wszystkie materiały i narzędzia niezbędne do rozpoczęcia współpracy ze szkołą partnerską są udostępniane bezpłatnie na europejskim portalu a elastyczna formuła programu umożliwia przeprowadzenie projektu w każdej szkole, przez każdego nauczyciela, bez żadnych ograniczeń tematycznych, czasowych, formalnych czy ilościowych. Na bezpiecznej platformie internetowej partnerzy wymieniają się informacjami i materiałami, komunikują się za pośrednictwem poczty elektronicznej, wideokonferencji czy czatu, współpracują z wykorzystaniem kamery, aparatu cyfrowego oraz innych narzędzi ict. etwinning zachęca do korzystania i poznawania najnowszych osiągnięć techniki, co pozwala na realizację podstawowego celu programu: rozwijania kompetencji informacyjno-komunikacyjnych, językowych oraz interkulturowych w naturalny i niewymuszony sposób. Program wspiera rozwijanie wszystkich kompetencji kluczowych już od najmłodszych lat. Konferencja etwinning w Toruniu, czerwiec 2011 r. Projekty mogą dotyczyć różnorodnych tematów i zagadnień, łączyć w sposób nowatorski problematykę z różnych przedmiotów szkolnych, pozwalając jednocześnie na realizację podstawy programowej. Tworzenie projektów etwinning ułatwia ubieganie się o kolejne stopnie awansu zawodowego. Nauczyciele zwiększają swoje umiejętności językowe, pedagogiczne, informatyczne podczas różnych form doskonalenia zawodowego: warsztatów, seminariów, konferencji czy kursu online, w których udział potwierdzany jest certyfikatem. Korzyści z udziału w etwinningu odnosi cała szkoła: wzbogaca swoją ofertę edukacyjną poprzez uczestniczenie w projektach europejskich, wprowadza innowacyjne metody nauczania, zyskuje nowe formy promocji. 2 Więcej informacji o FRSE na stronie 9

11 etwinning: odznaki i konkursy Odznaka Jakości jest wyróżnieniem przyznawanym nauczycielom za ich ciekawe projekty. Oznacza, że zrealizowany projekt prezentuje wysoki standard, krajowy (Krajowa Odznaka Jakości) i europejski (Europejska Odznaka Jakości). Odznaki mają postać elektronicznego certyfikatu odznaka_jakosci_etwinning/odznaka-jakosci-etwinning. Nauczyciel, który otrzymał Krajową Odznakę Jakości może wziąć udział w krajowym konkursie Nasz Projekt etwinning, z podziałem na kategorie wiekowe i tematyczne: dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, etwinning w szkolnej bibliotece, konkursy językowe. Konkurs to okazja, aby spośród wielu zrealizowanych projektów wybrać i zaprezentować te najlepsze. Corocznie kolejni laureaci otrzymują nagrody fundowane przez Narodowe Biuro Kontaktowe Programu etwinning i sponsorów, w postaci wyposażenia (np. komputery, tablice multimedialne, aparaty i kamery cyfrowe) oraz nagród pieniężnych. Zwycięzcy konkursów etwinning 2011 podczas konferencji w Toruniu, czerwiec 2011 r. Podczas uroczystości zakończenia konkursu etwinning 2011 nagrodzono 16 projektów we wszystkich kategoriach. 10

12 Dziękujemy sponsorom i fundatorom nagród, a w szczególności Ministerstwu Edukacji Narodowej, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, firmie Image Recording Solution, Ambasadzie Francji oraz Stowarzyszeniu Nowe Horyzonty za ich zaangażowanie i życzliwość. Dzięki nim nasze konkursy cieszą się coraz większym zainteresowaniem, a cenne nagrody, które otrzymują szkoły, wykorzystywane są podczas kolejnych projektów etwinning. Nadanie Europejskiej Odznaki Jakości uprawnia do udziału w europejskim konkursie etwinning. Corocznie w gronie finalistów tego konkursu znajdują się polskie szkoły. Również w tym roku w konkursie europejskim pierwsze miejsce w kategorii wiekowej lat zajął projekt Bookraft realizowany w Gimnazjum nr 3 w Lublinie przez Panią Anetę Szadziewską ze szkołami z Cypru i Grecji. Nauczyciele i uczniowie z projektu Bookraft podczas dorocznej konferencji etwinning w Budapeszcie, marzec 2011 r. Działalność Narodowego Biura Kontaktowego etwinning Wszystkim nauczycielom zarejestrowanym lub pragnącym włączyć się w program Narodowe Biuro Kontaktowe Programu etwinning zapewnia pomoc techniczną (helpdesk) i organizacyjną oraz udziela wszelkich informacji. Na polskim portalu znajdują się wiadomości o wydarzeniach programu, a w szczególności: wskazówki dotyczące rejestracji, wywiady z nauczycielami doświadczonymi w etwinningu, rady dla nauczycieli, bieżące informacje na temat organizowanych konferencji, szkoleń, warsztatów w kraju i za granicą oraz konkursów. Jest to też miejsce, gdzie nauczyciel znajdzie inspiracje, galerię ciekawych przedsięwzięć, publikacje zawierające opisy zwycięskich projektów w krajowych konkursach. Istotną pozycją wśród publikacji jest poradnik Program etwinning. Rejestracja i narzędzia krok po kroku", który jest dostępny pod adresem etwinning.pl/publikacje/poradnik-program-etwinning-rejestracja-i-narzedziakrok-po-kroku. Znajdziemy tu szczegółowy opis procesów rejestracji szkoły, nauczyciela oraz projektu, a także narzędzi pomocnych w poszukiwaniu szkoły partnerskiej (Desktop) oraz przydatnych podczas współpracy (TwinSpace i Dziennik projektu). Biuro współpracuje z przedstawicielami regionalnymi etwinning. Są to ambasadorzy, koordynatorzy i promotorzy, którzy w każdym województwie organizują spotkania informacyjne, warsztaty praktyczne i konferencje promujące etwinning, a także doradzają, jak zaplanować i rozpocząć własny projekt, znaleźć partnerów, wybrać temat, dostosować go do potrzeb swoich uczniów oraz zintegrować z programem nauczania. Biuro organizuje i prowadzi wiele form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym bezpłatny kurs internetowy Jak uczestniczyć w programie etwinning?, zapewniający opiekę doświadczonego trenera. Polski portal 11

13 Oferujemy także krótkie warsztaty typu e-czwartek bezpłatne, praktyczne szkolenie przy komputerze przeznaczone dla nauczycieli zainteresowanych udziałem w programie. Szkolenie odbywa się w siedzibie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie i pozwala wykorzystać w praktyce narzędzia etwinning przeznaczone do wyszukania partnera, rejestracji projektu, dokumentowania swojej pracy poprzez wykorzystanie internetowych narzędzi etwinning. Portal europejski Europejski portal Portal proponuje wiele inspiracji zarówno w zakresie tematyki (gotowe zestawy projektów), jak i ciekawych zadań, które można zaproponować uczniom (moduły). Gotowe zestawy projektów to inicjatywy już zrealizowane, które mogą służyć jako przykład udanego i ciekawego projektu współpracy europejskiej. Na stronie głównej portalu europejskiego znajduje się Mapa. Umożliwia ona wirtualną wędrówkę po szkołach europejskich, poznawanie nauczycieli już działających w etwinningu i zrealizowanych przez nich projektów. Najważniejsze jest to, że na portalu europejskim można się zarejestrować w programie, otrzymać internetowe narzędzia Desktop, czyli Pulpit nauczyciela i TwinSpace do działań projektowych. Są to narzędzia łatwe, intuicyjne oraz przyjazne w użyciu. Każdy nauczyciel może samodzielnie dokonać rejestracji i bezpłatnie korzystać z tych narzędzi. Pulpit nauczyciela (Desktop) Desktop umożliwia nauczycielom dyskusje i wymianę poglądów z kolegami z innych krajów w pokojach nauczycielskich, na forum i na czacie, poszukiwanie szkoły partnerskiej, założenie projektu etwinning. Nauczyciele mogą uczestniczyć w grupach etwinning, które zajmują się metodami nauczania i uczenia się, wykorzystaniem nowoczesnych technologii w codziennej pracy z uczniami oraz stanowią wsparcie w rozwoju zawodowym. Dostępne są także warsztaty online poruszające ciekawe tematy z zakresu dydaktyki, wykorzystywania oprogramowania w edukacji i do zadań projektowych. TwinSpace to platforma dostępna dla nauczycieli i uczniów pracujących nad kolejnymi zadaniami projektu. Wypracowane materiały można zamieszczać w założonych katalogach (mogą to być pliki tekstowe, galerie zdjęć, filmiki, prezentacje PowerPoint). Uczniowie mogą kontaktować się w Kąciku Ucznia, a nauczyciele w Pokoju Nauczycielskim, mając do wyboru kilka możliwości porozumiewania się: blog, forum, Wiki, czat czy e. Platforma TwinSpace Więcej informacji o rejestracji w programie i narzędziach internetowych można znaleźć pod adresem: 12

14 Zwycięskie projekty 13

15 Colours of Winter cele projektu: zaprezentowanie bogatej kultury i sztuki mieszkańców Polski i Turcji; wspólne poszukiwanie różnic i podobieństw; uczenie się tolerancji i zrozumienia dla odmienności; nabywanie umiejętności kluczowych, ważnych w dalszej edukacji uczniów; wzbogacenie wiedzy, doskonalenie umiejętności językowych oraz wykorzystanie narzędzi ict. Urszula Kowalska nauczycielka języka angielskiego polska szkoła Zespół Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Klimontowie szkoła partnerska Yunus Emre Primary School, Bursa, Turcja okres realizacji projektu projekt aktywny, rozpoczęty 19 grudnia 2010 język projektu angielski Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem uczniów i nauczycieli z Polski i Turcji, którzy połączyli jednym tematem wiele działań obejmujących zagadnienia z dziedziny nauki, kultury i sztuki. Po przedstawieniu się uczestników projektu, zaprezentowaniu szkół i regionów przystąpiono do rozróżniania kolorów zimy. Uczniowie odbyli prawdziwą oraz wirtualną podróż po różnych dziedzinach życia. Dzieci wykonały szereg zadań pozwalających zgłębić główną myśl projektu. Pracowali w grupach, koncentrując się wokół wielu różnych tematów, obserwowali i porównywali zimową pogodę w Polsce i Turcji oraz święta, zwyczaje i tradycje (podobieństwa i różnice), zajmowali się symptomami przedwiośnia w przyrodzie (wzajemne uwrażliwianie się na piękno otaczającej nas przyrody oraz podejmowanie działań mających na celu ochronę środowiska), a także miejscami w obu krajach wartymi zobaczenia (przygotowanie wirtualnych wycieczek do ciekawych zakątków). Podczas warsztatów artystycznych (wykorzystanie do prac niekonwencjonalnych materiałów) uczniowie przygotowali wystawę prac plastycznych, a wirtualna prezentacja osiągnięć artystycznych dzieci z Polski i Turcji została wysłana do zaprzyjaźnionych szkół w innych krajach europejskich, również na Ukrainę. Powstała także galeria fotografii prezentująca zarówno piękno, jak i niebezpieczeństwa zimowej pory roku, służąca do przygotowania wystawy, albumów i umożliwiająca wykorzystanie zdjęć do tworzenia sztuki użytkowej. Na warsztatach językowych starsi uczestnicy projektu samodzielnie przygotowali materiały językowe oraz przeprowadzili zajęcia dla dzieci w klasach nauczania zintegrowanego, wymieniając się doświadczeniem z partnerami projektu. Ferie zimowe były tematem, który dotyczył sposobów spędzania czasu wolnego i sportów zimowych. Zaprezentowano postaci słynnych sportowców oraz promowano zdrowy styl życia i aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Wspólnie przygotowano i przeprowadzono ankietę na temat sposobów spędzania czasu w zimie w szkołach uczestników projektu oraz zbadano opinię na ten temat dzieci i młodzieży w sześciu krajach europejskich. 14

16 I miejsce w konkursie Nasz projekt etwinning 2011, kategoria wiekowa 7 12 lat użycie ict w projekcie Word, PowerPoint, Paint, GIMP, Picasa 3, Excel, blog, forum, wyszukiwarka internetowa, tworzenie strony internetowej, , czat komputery, drukarka, kamera, MP3, nagrywarka płyt CD, DVD, nośniki pamięci, projektor multimedialny, aparat cyfrowy Współpraca między partnerami projektu przebiegała bardzo sprawnie. Za pomocą poczty elektronicznej oraz popularnych komunikatorów kontaktowano się w każdym tygodniu w zależności od potrzeb i realizowanego zadania. Uczniowie pisali i wysyłali wiadomości do swoich partnerów, używając Kącika Ucznia, jak również poczty elektronicznej. Zamieszczano informacje, pytania, rady na wewnętrznym blogu projektu. Kreatywność i innowacyjność projektu polega na włączeniu po raz pierwszy do wspólnej pracy o wymiarze europejskim uczniów z dwóch etapów edukacyjnych. Uczestnicy projektu wykonywali działania charakterystyczne dla wybranych przez siebie zawodów i funkcji: jedni byli malarzami, inni aktorami, fotografami, pisarzami, dziennikarzami lub przewodnikami turystycznymi. Dość duża grupa próbowała swoich możliwości w zawodzie nauczyciela lub informatyka. Wspólnie napisano przewodnik do projektu oraz przeprowadzono ankietę w sześciu krajach europejskich. Niektóre działania były zrealizowane również na Ukrainie. dokumentacja projektu w formie elektronicznej strona projektu: adres TwinSpace: web/p43559/welcome otrzymane nagrody Krajowa Odznaka Jakości w Polsce i w Turcji W projekcie zastosowano metody aktywizujące, takie jak np.: burza mózgów, praca metodą projektu, role play, symulacje, warsztaty językowe i artystyczne, przedstawienia szkolne. Najbardziej atrakcyjną formą pracy okazały się warsztaty (artystyczne, językowe i kulturowe) samodzielnie przygotowane i przeprowadzone przez starszych uczniów w klasach nauczania zintegrowanego. Najwięcej radości sprawiała uczestnikom bezpośrednia komunikacja z partnerami projektu (czat). W projekcie uczestniczyło około 70 uczniów oraz nauczyciele: języka angielskiego, religii, informatyki. 15

17 osiągnięte rezultaty i korzyści Najbardziej atrakcyjną formą pracy okazały się warsztaty (...) samodzielnie przygotowane i przeprowadzone przez starszych uczniów w klasach nauczania zintegrowanego. przewodnik do projektu i równocześnie poradnik dla początkujących uczestników programu etwinning; strona internetowa materiały na stronach internetowych szkół partnerskich; dziennik projektu i materiały na TwinSpace; liczne prezentacje PowerPoint oraz krótkie filmy; plakaty prezentujące regiony partnerskie; wystawy prac plastycznych w szkołach partnerskich; polsko-turecka wirtualna wystawa prac artystycznych dzieci; wystawy fotograficzne i albumy Piękno i niebezpieczeństwa zimy ; przedstawienia szkolne o zwyczajach świątecznych i walentynkach; karty pracy do warsztatów językowych; gry i zabawy językowe; propozycje wirtualnych wycieczek po Polsce i Turcji; opracowanie międzynarodowej ankiety oraz opublikowanie wyników w kilku krajach europejskich; kartki elektroniczne, listy, notatki, artykuły ewaluacyjne; udział w akcjach edukacyjnych i działania na rzecz ochrony przyrody; przeprowadzenie ewaluacji projektu oraz opracowanie wniosków. Ponadto uczniowie: rozwinęli swoje zainteresowanie w dziedzinie nauki, kultury i sztuki oraz rozbudzili swoją pomysłowość i kreatywność; doskonalili umiejętności językowe; rozwinęli kompetencje w zakresie wykorzystania narzędzi ict; pogłębili wiedzę o krajach partnerskich; wzbogacili swoje doświadczenie dotyczące współpracy międzynarodowej; uczyli się tolerancji, poszanowania odmienności oraz poczucia przynależności do społeczności europejskiej. 16

18 upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu Wypracowane wspólnie i opublikowane rezultaty projektu mają charakter edukacyjny. Mogą służyć jako pomoce i środki dydaktyczne do nauczania języka angielskiego, sztuki, przyrody, geografii, nauki o kulturze, przedmiotów nauczania zintegrowanego i specjalnego. Opracowane materiały są napisane w języku angielskim, co ułatwia ich wykorzystanie w dowolnej szkole europejskiej. Ponadto następna pora roku może być rozpracowana w podobny sposób. Najwięcej radości sprawiała uczestnikom bezpośrednia komunikacja z partnerami projektu (czat). 17

19 Ecosystems around us Greek and Polish children leading to meaningful education through concept maps cele projektu poznanie otaczających nas ekosystemów; doskonalenie znajomości języka angielskiego poprzez praktyczne jego wykorzystanie; poznanie rówieśników z Grecji; poznanie nowych narzędzi ict. Anna Szczepaniak nauczycielka języka angielskiego polska szkoła Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie interklasa.pl szkoła partnerska 33ο Δ.Σ. Παληού Καβάλας, Καβάλα, Grecja (33 School of Palio, Kavala, Grecja) okres realizacji projektu 27 listopada kwietnia 2011 języki projektu angielski, grecki, polski Szkoły partnerskie odnalazły się poprzez portal etwinning, na którym grecka szkoła umieściła informację, że poszukuje partnera do projektu z wykorzystaniem programu Mind42. Następnie omówiono plan działań, po czym zarejestrowano projekt, którego tematyka jest ściśle związana z przyrodą. Uczestnicy przedsięwzięcia poznawali kolejno wybrane ekosystemy: górski, leśny, wodny, nizinny i miejski. Pracowali metodą mapy mózgu przy wykorzystaniu mediów i literatury (w dwóch językach angielskim i ojczystym). Powstałe mapy przenoszone były na nośnik elektroniczny przy wykorzystaniu programu Mind42, który poznaliśmy dzięki szkole partnerskiej. Następnie ekosystemy zaprezentowane zostały w formie plastycznej lub jako prezentacje multimedialne. Koordynator projektu z polskiej szkoły założył strony Wiki, gdzie szybko zaczęły pojawiać się wypracowane materiały, a polscy uczniowie poznawali greckich rówieśników. Uczniowie bardzo chętnie wykonywali poszczególne zadania, pisali i mówili w języku angielskim, śledzili prace uczniów ze szkoły partnerskiej. W realizację projektu zaangażowała się również nauczycielka przyrody, motywując młodzież do pracy. Wykonane zostały wszystkie zadania przewidziane w planie projektu. Opracowano wybrane ekosystemy w następujących wersjach: mapy przygotowane ręcznie w języku ojczystym i angielskim oraz w programie Mind42; poza tym każdy z ekosystemów przedstawiliśmy plastycznie oraz w formie prezentacji multimedialnych lub fotofilmów. Nauczyciele koordynatorzy projektu z obu krajów komunikowali się poprzez przestrzeń TwinSpace. Utworzyliśmy i systematycznie aktualizowaliśmy Twin- Space, dziennik projektu oraz strony Wiki. Wszystkie materiały, informacje o szkołach oraz uczestnikach projektu umieszczone zostały na stronach Wiki przy wykorzystaniu różnych narzędzi ict. Młodzi uczestnicy projektu mogli również samodzielnie zamieszczać swoje wpisy. 18

20 Uczniowie spontanicznie reagowali na poszczególne zadania; wykonywali je z zaangażowaniem, postępy szkoły partnerskiej śledzili z wielkim zainteresowaniem. Ponadto bardzo autentycznie angażowali się w pracę w grupach podczas wspólnego tworzenia map mózgu. Największym wyzwaniem dla polskich uczniów było nagranie filmu, w którym opowiadali o sobie w języku angielskim. Zastosowanie metody burzy mózgów i mapy myśli jest nowością wykorzystaną podczas realizacji tego projektu, dającą uczniom rozmaite możliwości oraz przyczyniającą się do niespodziewanych efektów. Poza tym dzięki odpowiedniemu doborowi zadań dzieci uzdolnione plastycznie mogły zaprezentować swoje umiejętności, rozwijając jednocześnie znajomość języka angielskiego. Podczas realizacji projektu poznaliśmy również programy do prezentacji zdjęć i filmów, takie jak: Picasa, Slide, Picturetrail, Movie Maker, przy wykorzystaniu których uczniowie wykonali pierwsze pokazy fotografii. Wszystkie te nowości pozwalają na rozwój kreatywności każdego ucznia uczestniczącego w projekcie, co potwierdzają wypracowane materiały. osiągnięte rezultaty i korzyści materiały na TwinSpace; dziennik projektu; strony Wiki; prezentacje multimedialne; mapy myśli (wykonane ręcznie i w programie Mind42); prace plastyczne, pokazy slajdów. II miejsce w konkursie Nasz projekt etwinning 2011, kategoria wiekowa 7 12 lat użycie ict w projekcie Wiki, Mind42, PowerPoint, Picasa, Movie Maker, PictureTrail dokumentacja projektu w formie elektronicznej wikispaces.com/ web/p20782/welcome otrzymane nagrody Krajowa Odznaka Jakości w Grecji i w Polsce Europejska Odznaka Jakości projekt nagrodzony w europejskim konkursie Biodiversity w ramach Dnia Wiosny dla Europy 2010 Nagroda Ministerstwa Edukacji w Grecji the Award for Excellence and Innovation for

21 Ponadto uczniowie: po raz pierwszy zetknęli się z metodą wykorzystania mapy mózgu w procesie nauczania; dzięki wykonaniu prezentacji multimedialnych i map (program Mind42) oraz filmów i pokazów zdjęć w znacznym stopniu udoskonalili swoje umiejętności w zakresie obsługi komputera; poznali otaczające ich ekosystemy i zagrożenia, jakie mogą spotkać rośliny oraz zwierzęta w nich występujące; w znacznym stopniu opanowali słownictwo związane z ekosystemami zarówno w języku polskim, jak i angielskim. upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu Materiały wypracowane podczas realizacji projektu (prezentacje, mapy myśli i filmy) stanowią cenne pomoce w realizacji tematów związanych z ekosystemami i otaczającą nas przyrodą. Mogą być one prezentowane z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Projekt można rozwinąć i kontynuować w następnych latach, gdyż jego tematyka dotyczy programu nauczania przyrody na poziomie szkoły podstawowej. Poza tym z łatwością może być realizowany przez uczniów całej szkoły czy też przez inną placówkę, ponieważ jego tematyka jest wciąż aktualna, a wykorzystywane metody oraz oprogramowanie są ogólnie dostępne. 20

22 Bei uns (U nas) cele projektu doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią informacyjno- -komunikacyjną; doskonalenie znajomości języka niemieckiego; rozwijanie edukacji międzykulturowej; propagowanie postaw twórczych i innowacyjnych. Na kursie online dla nauczycieli Jak uczestniczyć w programie etwinning?" koordynatorka ze szkoły w Polsce nawiązała kontakt z placówkami na Węgrzech i w Niemczech. Planowane przedsięwzięcie miało być z założenia proste, umożliwiające wzajemne poznanie się. Projekt Bei uns składał się z pięciu etapów (tematów), podczas których partnerzy poznawali się wzajemnie, opisywali swoją szkołę, miejsce zamieszkania, zainteresowania, ulubione potrawy i opowiadali o swoich obyczajach. Przedsięwzięcie było realizowane w ramach koła języka niemieckiego przez uczniów klasy piątej. Opracowując temat Wir stellen uns vor Przedstawiamy się, uczniowie z Polski, Węgier i Niemiec zamieszczali na platformie TwinSpace własne opisy. Następnie wymienili się nimi między szkołami. Na podstawie tych opisów wykonywali rysunki. Nakręcili także krótkie wideo, w którym opowiadali o sobie. W tej części projektu uczniowie poznali zagadnienia dotyczące tematu Ja i moje otoczenie, moje hobby. Drugi etap dotyczył tematyki Meine Schule Moja szkoła, w ramach której uczniowie w programie PowerPoint przygotowywali zagadki o przedmiotach szkolnych. Następnie pracując w grupie, rozwiązywali zagadki przygotowane z kolei przez uczniów z Węgier i Niemiec, dotyczące pomieszczeń i przyborów szkolnych. Na tym etapie uczniowie poznali kwestie dotyczące zagadnienia Szkoła, a nauczyciele przygotowywali prezentację ogólną na temat swojej szkoły. Kolejny temat brzmiał: Mein Wohnort Moje miejsce zamieszkania. Tym razem uczniowie z Niemiec i Polski nakręcili filmy, a uczniowie z Węgier przygotowali prezentacje na temat otoczenia, w którym mieszkają. Katarzyna Stefańska nauczycielka języka niemieckiego w gimnazjum i szkole podstawowej polska szkoła Zespół Szkół w Obrazowie szkoły partnerskie Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Dunakeszi, Węgry Grundschule am Ritterfeld, Berlin, Niemcy okres realizacji projektu 20 października czerwca 2010 język projektu niemiecki 21

Program etwinning. Krajowe seminarium kontaktowe. Warszawa, listopada 2015

Program etwinning. Krajowe seminarium kontaktowe. Warszawa, listopada 2015 Program etwinning Krajowe seminarium kontaktowe Warszawa, 20-21 listopada 2015 Program etwinning Współpraca szkół i przedszkoli w Europie za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

Narodowe Biuro Kontaktowe. etwinning. 5 lat doświadczeń w programie etwinning

Narodowe Biuro Kontaktowe. etwinning. 5 lat doświadczeń w programie etwinning Narodowe Biuro Kontaktowe etwinning 5 lat doświadczeń w programie etwinning 2004/2005 01/09/2004 utworzenie Narodowego Biura Kontaktowego etwinning Utworzenie I wersji portalu www.etwinning.pl Grudzień

Bardziej szczegółowo

Program etwinning. w warsztacie nauczyciela. Warszawa, dnia 28 września 2012

Program etwinning. w warsztacie nauczyciela. Warszawa, dnia 28 września 2012 Program etwinning w warsztacie nauczyciela Warszawa, dnia 28 września 2012 Program etwinning Współpraca przedszkoli i szkół w Europie za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz promowanie

Bardziej szczegółowo

Program etwinning. Tarnów, 19 października 2015

Program etwinning. Tarnów, 19 października 2015 Program etwinning Tarnów, 19 października 2015 Program etwinning Współpraca szkół i przedszkoli w Europie za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz promowanie doskonalenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Program etwinning. społeczność szkół w Europie edukacyjny program europejski portal społecznościowy

Program etwinning. społeczność szkół w Europie edukacyjny program europejski portal społecznościowy Program etwinning społeczność szkół w Europie edukacyjny program europejski portal społecznościowy Program etwinning promuje współpracę szkół w Europie za pomocą technologii informacyjnokomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

NARODOWE BIURO KONTAKTOWE

NARODOWE BIURO KONTAKTOWE Program Uczenie się przez całe Ŝycie rola programu etwinning w realizacji międzynarodowych projektów współpracy szkół za pośrednictwem Internetu i narzędzi ICT Skierniewice, 12 maja 2011 roku Portal europejski

Bardziej szczegółowo

Narodowe Biuro Kontaktowe. Program etwinning portale i narzędzia

Narodowe Biuro Kontaktowe. Program etwinning portale i narzędzia Narodowe Biuro Kontaktowe etwinning Program etwinning portale i narzędzia etwinning w skrócie to Łączenie i współpraca bliźniaczych przedszkoli, szkół podstawowych i średnich w Europie za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Niebo bez tajemnic CZĘŚĆ I INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

Tytuł projektu: Niebo bez tajemnic CZĘŚĆ I INFORMACJE O WNIOSKODAWCY Tytuł projektu: Niebo bez tajemnic CZĘŚĆ I INFORMACJE O WNIOSKODAWCY 1. Dokładny adres wnioskodawcy wraz z numerem telefonu, faxem, e-mailem oraz adresem strony www: ulica:kochanowskiego1 telefon: 52 384

Bardziej szczegółowo

Program Comenius. Closer to each other. BLIśEJ SIEBIE. Warszawa, 25 maja 2010 r.

Program Comenius. Closer to each other. BLIśEJ SIEBIE. Warszawa, 25 maja 2010 r. Program Comenius Closer to each other BLIśEJ SIEBIE Realizatorzy projektu Projekt realizowany przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini /koordynator projektu/ Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Sąsiedzi-przyjaciele i był. Program etwinning

Sąsiedzi-przyjaciele i był. Program etwinning sasiedzi:gimnazjum 2009-11-15 23:52 Page 63 Sąsiedzi - przyjaciele Program etwinning Logo szkoły w Prostejovie Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Koluszkach nawiązują międzynarodową współpracę z rówieśnikami nie

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

etwinning to internetowe partnerstwo szkół, jest częścią programu Comenius unijnego programu dla szkół. Dzięki portalowi etwinning szkoły mają

etwinning to internetowe partnerstwo szkół, jest częścią programu Comenius unijnego programu dla szkół. Dzięki portalowi etwinning szkoły mają etwinning to internetowe partnerstwo szkół, jest częścią programu Comenius unijnego programu dla szkół. Dzięki portalowi etwinning szkoły mają możliwość szukania partnerów i realizowania projektów o dowolnej

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

Narodowe Biuro Kontaktowe. etwinning

Narodowe Biuro Kontaktowe. etwinning Narodowe Biuro Kontaktowe etwinning Tygodnie etwinning od 1 października do 31 października 2008 r. Kto moŝe brać udział? KaŜda placówka oświatowa w Polsce: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły

Bardziej szczegółowo

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Programy unijne realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole są realizujemy programy: Newton też był uczniem Kompetencje kluczowe

Bardziej szczegółowo

Program Oferta Comenius

Program Oferta Comenius Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Oferta Comenius

Bardziej szczegółowo

Projekt Unii Europejskiej Comenius 2012 2014 EUROPEJSKIE GRAFFITI SPOSOBY WYRAŻANIA EMOCJI

Projekt Unii Europejskiej Comenius 2012 2014 EUROPEJSKIE GRAFFITI SPOSOBY WYRAŻANIA EMOCJI Projekt Unii Europejskiej Comenius 2012 2014 EUROPEJSKIE GRAFFITI SPOSOBY WYRAŻANIA EMOCJI Szkoła Podstawowa nr 3 w Żywcu zaprosiła do wspólpracy nad nowym projektem szkoły z 6 krajów: Chorwacji, Irlandii

Bardziej szczegółowo

Założenia programowe

Założenia programowe Założenia programowe Nauczanie języków obcych w szkole jest ograniczone czasowo (wymiarem godzin lekcyjnych) i tematycznie (programem nauczania) i z przyczyn oczywistych skupia się często na zagadnieniach

Bardziej szczegółowo

Program etwinning. w roku 2012 i 2013. Warszawa, dnia 4 grudnia 2012

Program etwinning. w roku 2012 i 2013. Warszawa, dnia 4 grudnia 2012 Program etwinning w roku 2012 i 2013 Warszawa, dnia 4 grudnia 2012 Program etwinning Współpraca przedszkoli i szkół w Europie za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz promowanie doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Program Comenius 2012-2014

Program Comenius 2012-2014 Wyniki ankiet ewaluacyjnych na temat realizacji w Gimnazjum nr 2 w Sulejówku projektu: Młodzi Europejczycy wobec zmian zachodzących w świecie pracy ( Les adolescents européens et l évolution du monde du

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MAŁEGO POWSTAŃCA W ZĄBKACH

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MAŁEGO POWSTAŃCA W ZĄBKACH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MAŁEGO POWSTAŃCA W ZĄBKACH Projekt edukacyjno interdyscyplinarny ze szczegółowym opisem debaty o Powstaniu Warszawskim Temat Powstanie Warszawskie oczami dzieci. Projekt opracowali:

Bardziej szczegółowo

Renata Krzemińska. nauczyciel matematyki i informatyki

Renata Krzemińska. nauczyciel matematyki i informatyki Program koła przedmiotowego w Gimnazjum Informatyka R2 w ramach projektu pn. Czym skorupka za młodu nasiąknie - rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej Renata Krzemińska

Bardziej szczegółowo

UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI. Wykorzystanie nowych technologii a aktywność uczniów.

UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI. Wykorzystanie nowych technologii a aktywność uczniów. Wykorzystanie nowych technologii a aktywność uczniów. Wymaganie: Uczniowie są aktywni Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole lub placówce i chętnie w nich uczestniczą. Nauczyciele stwarzają

Bardziej szczegółowo

Pierwszy kontakt z Internetem Program etwinning

Pierwszy kontakt z Internetem Program etwinning Pierwszy kontakt z Internetem Program etwinning Warszawa, 19 maja 2011 r. Program etwinning Europejska współpraca przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych (dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych) Przeznaczenie Szkolenie przeznaczone jest

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Numer i nazwa obszaru: 8 Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem "ŻYJMY ZDROWO!

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem ŻYJMY ZDROWO! mgr Irena Wituszyńska Szkoła Podstawowa w Raszówce Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem "ŻYJMY ZDROWO!" Projekt pod hasłem

Bardziej szczegółowo

Biblioteki się liczą!

Biblioteki się liczą! Biblioteki się liczą! Biblioteka w Ostroszowicach 1 1/4 Europejczyków (prawie 100 milionów ludzi) korzysta co roku z bibliotek publicznych. Dlaczego? W których krajach najczęściej odwiedzają biblioteki?

Bardziej szczegółowo

Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń

Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń Spotkanie informacyjne 26 listopada 2012r Partner Projektu Dzielnica Mokotów Plan spotkania 1. Kilka słów

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju Gimnazjum w Powroźniku. na rok szkolny 2009/2010. realizowany w ramach projektu. Dobry start lepsza przyszłość

Program rozwoju Gimnazjum w Powroźniku. na rok szkolny 2009/2010. realizowany w ramach projektu. Dobry start lepsza przyszłość Program rozwoju Gimnazjum w Powroźniku na rok szkolny 2009/2010 realizowany w ramach projektu Dobry start lepsza przyszłość Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna I Podstawowe informacje o szkole 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

E ro r pean L anguage L abel zyki Obce w Szkole

E ro r pean L anguage L abel zyki Obce w Szkole European Language Label Języki Obce w Szkole Krótko o konkursie ELL 1. Certyfikat przyznawany jest projektom promującym nowatorskie inicjatywy dotyczące nauczania i uczenia się języków, wyróżnia innowacyjne

Bardziej szczegółowo

COMENIUS Uczenie się przez całe życie. Wide Open Window WOW!

COMENIUS Uczenie się przez całe życie. Wide Open Window WOW! COMENIUS Uczenie się przez całe życie Wide Open Window WOW! Partnerzy: Wielka Brytania, Our Lady and Saint Goerge's Catholic Primary School, Londyn Hiszpania, Escola Joan Sanpera i Torras, Les Franqueses

Bardziej szczegółowo

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej KATARZYNA SKARACZYŃSKA MARTA WOJDAT Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Jak poruszać się po TwinSpace

Jak poruszać się po TwinSpace Witaj Jak poruszać się po TwinSpace Wskazówki te zostały opracowane z myślą o Nauczycielach Administratorach, którzy są nowi na TwinSpace. Pomogą ci one: - Wejść na TwinSpace - Edytować swój profil - Tworzyć

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

Programowanie z etwinning

Programowanie z etwinning Programowanie z etwinning Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji działa w 100% w oparciu o środki publiczne, europejskie podlega nadzorowi MEN, MNSW dawniej Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig,

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym

Projekt systemowy Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym Projekt systemowy Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym Podstawowe informacje o projekcie: Okres realizacji i Lider Projektu 1 lutego 2010 r. - 30 czerwca 2011 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań.

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. dr Katarzyna Mikołajczyk mgr Katarzyna Pietraszek Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z monitorowania realizacji podstawy programowej w woj. podlaskim w roku szkolnym 2014/2015.

Sprawozdanie z monitorowania realizacji podstawy programowej w woj. podlaskim w roku szkolnym 2014/2015. Sprawozdanie z monitorowania realizacji podstawy programowej w woj. podlaskim w roku szkolnym 2014/2015. Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

Iv. Kreatywne. z mediów

Iv. Kreatywne. z mediów Iv. Kreatywne korzystanie z mediów Edukacja formalna dzieci Kreatywne korzystanie z mediów [ 45 ] Zagadnienia Wychowanie przedszkolne Szkoła podstawowa, klasy 1-3 Szkoła podstawowa, klasy 4-6 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk PROJEKT Erasmus + : Ready, Steady... Life! A Healthy Lifestyle Programme. (He.L.P.) Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Edukacja szkolna: Partnerstwa strategiczne Czas trwania

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO krok po kroku

Program NA WŁASNE KONTO krok po kroku Program NA WŁASNE KONTO krok po kroku Założenia programu uzupełnienie wiedzy ekonomicznej uczniów gimnazjum, w tym w szczególności finansów (dwupłaszczyznowo, tj. znajomość instytucji finansowych i ich

Bardziej szczegółowo

Opracowanie kalendarza projektu oraz dziennika realizacji zaplanowanych działań. Opracowanie kryteriów wyboru uczniów do wyjazdów zagranicznych

Opracowanie kalendarza projektu oraz dziennika realizacji zaplanowanych działań. Opracowanie kryteriów wyboru uczniów do wyjazdów zagranicznych Kalendarz Projekt współpracy międzynarodowej Erasmus+ Akcja KA2 Edukacja szkolna: Partnerstwa strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk Health4Life H4L - Polska - Litwa - Grecja - Portugalia - Włochy

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Tajemniczy ciąg Fibonacciego sztuka przygotowania dobrej prezentacji

SCENARIUSZ LEKCJI. Tajemniczy ciąg Fibonacciego sztuka przygotowania dobrej prezentacji SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Matematyka czas na TIK-a

Matematyka czas na TIK-a SZKOLNY PROJEKT EDUKACYJNY Matematyka czas na TIK-a Autorzy: Alina Stryjak Skalmierzyce 2012 W szkole nie matematyka ma być nowoczesna, ale jej nauczanie. René Thom Przygotować uczniów do życia i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17-18 czerwca 2013

Warszawa, 17-18 czerwca 2013 Szkolenie dla Koordynatorów Wojewódzkich oraz osób pełniących rolę Punktów Kontaktowych programu Uczenie się przez całe życie i inicjatywy Europass Warszawa, 17-18 czerwca 2013 Plan prezentacji Wstępne

Bardziej szczegółowo

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online.

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. skdyronl Autorzy: Małgorzata Rostkowska Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla: Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. Dyrektorów placówek oświatowych i ich zastępców, pracowników wydziałów

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa

Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa Europejski wymiar edukacji rola dyrektora szkoły w realizacji międzynarodowych projektów współpracy szkół Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa Warszawa, 5 listopada 2010 r. Iwona Moczydłowska,

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Nadrzędnym celem wychowawczym Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE jest wspomaganie

Bardziej szczegółowo

XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte, 31-542 Kraków, ul.sądowa 4

XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte, 31-542 Kraków, ul.sądowa 4 DOBRE PRAKTYKI Dane szkoły/ placówki: XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte, 31-542 Kraków, ul.sądowa 4 Wymaganie ważne dla szkoły lub placówki: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Katarzyna Kowalik Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2013r. Planowany termin zakończenia

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA w nauczaniu języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej. My World Różne oblicza komunikacji

INNOWACJA PEDAGOGICZNA w nauczaniu języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej. My World Różne oblicza komunikacji INNOWACJA PEDAGOGICZNA w nauczaniu języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej My World Różne oblicza komunikacji Autor: Natasza Tchórz Osoby wdrażające innowację: Natasza Tchórz Termin wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

centralnej i południowo udniowo- zachodniej

centralnej i południowo udniowo- zachodniej Zespół Szkół Przyrodniczo Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie w Projekcie Szkoła Kluczowych Kompetencji. Ponadregionalny program rozwijania umiejętno tności uczniów w szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Projekt to zespołowe, planowane działanie uczniów mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

Bardziej szczegółowo

Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń

Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń jest częścią programu e-szkoła Wielkopolska, którego głównymi celami są: zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ w LĘDZINACH. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZESPÓŁ SZKÓŁ w LĘDZINACH. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZESPÓŁ SZKÓŁ w LĘDZINACH y współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKTY UNIJNE W ZESPOLE SZKÓŁ W LĘDZINACH Pracownie komputerowe dla szkół Czas realizacji:

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu NOWE TECHNOLOGIE NA USŁUGACH EDUKACJI Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM NAUCZYCIEL PROWADZĄCY ZAJĘCIA Elżbieta Rychlik

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANKIETY EWALUCYJNEJ DLA UCZNIÓW NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU COMENIUS W ZESPOLE SZKÓŁ IM. PIOTRA WYSOCKIEGO

WYNIKI ANKIETY EWALUCYJNEJ DLA UCZNIÓW NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU COMENIUS W ZESPOLE SZKÓŁ IM. PIOTRA WYSOCKIEGO WYNIKI ANKIETY EWALUCYJNEJ DLA UCZNIÓW NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU COMENIUS W ZESPOLE SZKÓŁ IM. PIOTRA WYSOCKIEGO 1. Czy byłeś zaangażowany w projekt? Tak 100% Nie 2. Co skłoniło Cię do wzięcia udziału

Bardziej szczegółowo

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych Alina Respondek, Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej Misją szkoły jest rozwijanie kompetencji określonych w zaleceniach Parlamentu Europejskiego z roku 2006 oraz kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Opracowanie: Eleonora Żmijowska-Wnęk Wrocław 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. CELE OGÓLNE SZKOLENIA... 4 3. METODY PRACY... 4 4. TREŚCI I PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

Statystyka wniosków TOI 2011

Statystyka wniosków TOI 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Statystyka wniosków TOI 2011 Konkurs 2011 Wnioski TOI w PL lata 2007-2011 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro)

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Autorski program dodatkowych zajęć z języka angielskiego dla grupy uczniów ze: Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Dominika Savio w Toruniu w roku szkolnym 2014 / 2015 opracowała: mgr

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Warszawa, 27 28 września 2012 r. WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA WIRTUALNA PRZESTRZEŃ WSPÓŁPRACY PORTAL EUROPEJSKI http://www.etwinning.net/pl/pub/index.htm POLSKA STRONA http://www.etwinning.pl/home WIRTUALNA

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

Are you superstitious? Przesądy w kulturze angielskiej i polskiej.

Are you superstitious? Przesądy w kulturze angielskiej i polskiej. Are you superstitious? Przesądy w kulturze angielskiej i polskiej. pogłębianie wiedzy w zakresie znajomości krajów anglojęzycznych oraz ich tradycji i kultury, pogłębianie wiedzy w zakresie słownictwa

Bardziej szczegółowo

Proponowane klasy w roku szkolnym 2015/2016

Proponowane klasy w roku szkolnym 2015/2016 Proponowane klasy w roku szkolnym 2015/2016 KLASA BIOLOGICZNO CHEMICZNA. Przygotuje ucznia do dalszej edukacji w klasach o profilu biologiczno chemicznym w szkołach ponadgimnazjalnych. OFERUJEMY: w III

Bardziej szczegółowo

ANKIETY DLA GIMNAZJUM

ANKIETY DLA GIMNAZJUM ANKIETY DLA GIMNAZJUM ANKIETA DLA: Dyrektora szkoły Wychowawcy wskazanego oddziału klasy III (trzeciej) tj. oddziału A lub oddziału trzeciej klasy w kolejności zgodnej z numeracją przyjętą w szkole inną

Bardziej szczegółowo

Program etwinning. Narodowe Biuro Kontaktowe Programu etwinning. Toruń, 25 października 2013

Program etwinning. Narodowe Biuro Kontaktowe Programu etwinning. Toruń, 25 października 2013 Program etwinning Narodowe Biuro Kontaktowe Programu etwinning Toruń, 25 października 2013 Społeczność nauczycieli Europa: nauczyciele 216 547 szkoły 110 461 Polska: użytkownicy 21 164 szkoły 9 809 projekty

Bardziej szczegółowo

Program zajęć językowych

Program zajęć językowych Załącznik nr 6 Program zajęć językowych I. Wstęp A. Ogólna charakterystyka programu Nauczanie języka angielskiego jest ściśle związane z edukacyjnymi zadaniami szkoły w każdym zakresie, tj. w zakresie

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE 1. Tytuł innowacji Z angielskim za pan brat już od najmłodszych lat 2. Typ innowacji Programowa i organizacyjna: - wprowadzenie zajęć z języka

Bardziej szczegółowo

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-II GIMNAZJUM W STRONĘ NOWOCZESNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-II GIMNAZJUM W STRONĘ NOWOCZESNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-II GIMNAZJUM W RAMACH PROJEKTU COACHING i TUTORING W STRONĘ NOWOCZESNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ Autor: mgr Krzysztof Otfinowski Tytuł: Poznawanie

Bardziej szczegółowo

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie Program indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH FOTOGRAFICZNYCH OBIEKTYW

PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH FOTOGRAFICZNYCH OBIEKTYW GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W RUSKU PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH FOTOGRAFICZNYCH OBIEKTYW Uczestnicy; uczniowie klas gimnazjum Plan zajęć; wg harmonogramu Prowadzący; mgr Jan Leśniak Cel główny: Rozszerzanie

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe na rzecz planowania ścieżek edukacyjnych w kraju przebywania i po powrocie r.

Doradztwo zawodowe na rzecz planowania ścieżek edukacyjnych w kraju przebywania i po powrocie r. Doradztwo zawodowe na rzecz planowania ścieżek edukacyjnych w kraju przebywania i po powrocie 23.10.2014 r. Rozwój doradztwa zawodowego na poziomie europejskim Kierunki rozwoju poradnictwa zawodowego:

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Opracowała Janina Nowak WOM Gorzów Wlkp. 2006 Co to jest projekt edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Przedmioty rozszerzone: jęz. angielski (dwujęzyczny) historia geografia

Przedmioty rozszerzone: jęz. angielski (dwujęzyczny) historia geografia ODDZIAŁ I A (klasa 3-letnia dwujęzyczna z językiem angielskim) Głównym celem nauki w tej klasie jest biegłe opanowanie języka angielskiego (poziom C1) i poznanie kultury krajów anglojęzycznych. Powyższe

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Talentów w Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju

Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Talentów w Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju Talent był i pozostanie darem, za który odpowiadają wszyscy, choć otrzymują go tylko jednostki K.R. Jaśkiewicz Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Talentów w Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW

WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW Program COMENIUS konkurs 2011 Zaproszenie do składania wniosków 2012 cele akcji Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Roczny Program Rozwoju Szkoły na rok 2015/2016

Roczny Program Rozwoju Szkoły na rok 2015/2016 Roczny Program Rozwoju Szkoły na rok 2015/2016 Społeczna Szkoła Podstawowa 82-500 Kwidzyn ul. Chopina 4 woj. pomorskie Wymaganie: Szkoła ubiega się o nadanie imienia Polskich Noblistów Spodziewane efekty:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH. Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich. Rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH. Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich. Rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich Rok szkolny 2015/2016 I. Zespół nauczycieli językόw obcych składa się z następujących osób: - Tomasz Kretek nauczyciel

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW ODDZIAŁ I AH (klasa 3-letnia dwujęzyczna z językiem hiszpańskim) Głównym celem nauki w tej klasie jest biegłe opanowanie języka hiszpańskiego (poziom C1 DELE intermedio/superior)

Bardziej szczegółowo

Szkoła organizuje konkursy, a uczniowie uczestniczą w konkursach, w których komputer i sieć Internet jest elementem zadań konkursowych lub ich

Szkoła organizuje konkursy, a uczniowie uczestniczą w konkursach, w których komputer i sieć Internet jest elementem zadań konkursowych lub ich Szkoła organizuje konkursy, a uczniowie uczestniczą w konkursach, w których komputer i sieć Internet jest elementem zadań konkursowych lub ich rozwiązań Konkursy organizowane przez szkołę Rok 2008/2009

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 169413-2012 z dnia 2012-08-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nadarzyn Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla nauczyciela języka angielskiego

Ankieta dla nauczyciela języka angielskiego UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Ankieta dla nauczyciela języka angielskiego Badanie Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia Etap VII, 2014 Miejsce na kod nauczyciela Szanowna/y Pani/e,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY EDUKACYJNE DLA KLASY I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PROJEKTY EDUKACYJNE DLA KLASY I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 imię i nazwisko nauczyciela PROJEKTY EDUKACYJNE DLA KLASY I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 015/016 klasa temat projektu forma opis czas realizacji JĘZYK POLSKI sposób prezentacji Aneta Gromanowska Kronika naszej

Bardziej szczegółowo

Elementy literatury i wiedzy o krajach anglosaskich w nauczaniu języka angielskiego

Elementy literatury i wiedzy o krajach anglosaskich w nauczaniu języka angielskiego INNOWACJA PEDAGOGICZNA w nauczaniu języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej Elementy literatury i wiedzy o krajach anglosaskich w nauczaniu języka angielskiego 1. AUTOR Nauczyciel kontraktowy

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego w województwie wielkopolskim. WKWiO Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego w województwie wielkopolskim. WKWiO Kuratorium Oświaty w Poznaniu Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego Celem monitorowania wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego było pozyskanie informacji o stosowanych rozwiązaniach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 258 IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO W WARSZAWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 258 IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO W WARSZAWIE SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 258 IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO W WARSZAWIE Dokument ten jest podsumowaniem udziału szkoły w projekcie Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć. Temat: Obcojęzyczne zasoby Internetu. II etap edukacyjny, zajęcia komputerowe. Treści kształcenia: Cele zoperacjonalizowane:

Scenariusz zajęć. Temat: Obcojęzyczne zasoby Internetu. II etap edukacyjny, zajęcia komputerowe. Treści kształcenia: Cele zoperacjonalizowane: Scenariusz zajęć II etap edukacyjny, zajęcia komputerowe Temat: Obcojęzyczne zasoby Internetu Treści kształcenia: Zajęcia komputerowe: 6. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do

Bardziej szczegółowo

Legionowo, r. mgr Alicja Sitkowska-Warda

Legionowo, r. mgr Alicja Sitkowska-Warda Legionowo, 23.02.2016 r. mgr Alicja Sitkowska-Warda Program innowacji Obserwuję, badam, odkrywam jest skierowany do uczniów I etapu edukacyjnego. Program innowacji będzie realizowany podczas zajęć pozalekcyjnych

Bardziej szczegółowo