Zwycięskie projekty. w konkursach etwinning

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zwycięskie projekty. w konkursach progr@mu etwinning"

Transkrypt

1 Zwycięskie projekty w konkursach etwinning

2 Zwycięskie projekty w konkursach etwinning

3 Spis treści Konkurs Nasz projekt etwinning Słowo wstępne Katarzyna Hall kategoria wiekowa 7 12 lat kategoria wiekowa lat 7 8 Słowo wstępne Tomasz Szymczak Wprowadzenie Narodowe Biuro Kontaktowe Programu etwinning Colours of Winter Urszula Kowalska Ecosystems around us Greek and Polish children leading to meaningful education through concept maps Anna Szczepaniak Bei uns (U nas) Katarzyna Stefańska goal! Go Outside And Learn Małgorzata Zamarlik Let s admire the Universe together Elżbieta Gawron Discover Shakespeare's World Ewa Gajek Family Lab Andrzej Wilk

4 Konkurs etwinning dla nauczycieli przedmiotów matematyczno- -przyrodniczych 2011 Konkurs etwinning w szkolnej bibliotece 2011 Konkurs językowy etwinning ICT, You & Me Agata Czarniakowska Sklep europejski zakupy w Europie Bożena Koronowicz La Habitación de Fermat Marzanna Miąsko Books Make Friends and Friends Make Books Teresa Prokowska Bookraft Aneta Szadziewska The Dragons of Europe Urszula Kuta Oui, chef! (Tak, szefie!) Gabryela Smolij Les contes de La Fontaine Anna Boguszewska Horizonte Małgorzata Czech

5

6 Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele i Uczniowie, serdecznie gratuluję wszystkim laureatom, nauczycielom i uczniom, których zaangażowanie w realizację projektów etwinning zostało uwieńczone nagrodami i wyróżnieniami w najnowszej edycji ogólnopolskiego konkursu Nasz Projekt etwinning W szkołach w całej Polsce coraz częściej nauczyciele podejmują współpracę z kolegami z innych krajów europejskich, tworząc ciekawe projekty edukacyjne za pośrednictwem Internetu. Marzeniem nadal jednak jest, by projekty etwinning pojawiły się w każdej polskiej szkole i przedszkolu. Praca w oparciu o program etwinning sprzyja podniesieniu jakości oferty edukacyjnej, kształtuje postawę współpracy w grupie, rozwija kompetencje komunikacyjno-informacyjne, pozwala na bezpośrednie poznawanie innych kultur i języków oraz na promowanie środowiska lokalnego. Zaletą etwinningu jest jego powszechna, bezkosztowa dostępność dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli i uczniów, brak formalności i minimalne wymogi techniczne. Projekty, które znajdziemy w tej publikacji są przykładem na to, że zaangażowanie nauczyciela zwykle przekłada się na zaangażowanie uczniów, a jego entuzjazm owocuje ich zwielokrotnionym entuzjazmem. Kreatywność przynosi satysfakcję, a aktywne uczestnictwo skutkuje intensywnym zdobywaniem wiedzy i umiejętności. Dzięki technologiom informacyjno-komunikacyjnym jakie oferuje etwinning praca metodą projektu jest przyjazna i prosta, atrakcyjna dla uczniów, a także korzystna dla rozwoju zawodowego nauczyciela. Życzę Państwu wielu dalszych sukcesów, a tym którzy jeszcze nie mieli okazji rozpocząć projektu etwinning, aby dzięki tej publikacji odnaleźli inspirację do swego edukacyjnego przedsięwzięcia w ramach europejskiej współpracy szkół. Warto dołączyć do społeczności etwinning! Z najlepszymi życzeniami pomyślności, Katarzyna Hall Minister Edukacji Narodowej Warszawa, 1 września

7 6

8 Szanowni Państwo, mijający rok szkolny 2010/2011 był kolejnym bardzo pomyślnym okresem rozwoju programu etwinning w Polsce. Dołączyły do nas kolejne szkoły i nauczyciele, a projekty europejskiej współpracy szkół zakładane i koordynowane przez polskich nauczycieli były wysoko oceniane na forum europejskim. Polskim projektom etwinning przyznano 165 Europejskich Odznak Jakości. Przeprowadziliśmy także coroczne krajowe konkursy etwinning: Nasz projekt etwinning z podziałem na kategorie wiekowe oraz konkursy tematyczne: dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, etwinning w szkolnej bibliotece, konkurs językowy. Konkursy potwierdzają bardzo wysoki poziom projektów. Komisja konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele wyższych uczelni i eksperci etwinning, miała bardzo trudne zadanie, aby wyłonić najlepsze projekty. Podczas ogólnopolskiej konferencji etwinning 2011 zdobywcy pierwszych miejsc otrzymali cenne nagrody rzeczowe i finansowe dla swoich szkół. Ponadto laureaci są zapraszani na międzynarodowe konferencje i seminaria etwinning. Nasza publikacja przedstawia 16 nagrodzonych projektów, które prezentują najwyższy poziom pod względem: wartości pedagogicznej, innowacyjnego użycia technik informacyjno-komunikacyjnych, integracji międzyprzedmiotowej i współpracy online z partnerami z innych krajów europejskich. Mamy nadzieję, że publikacja spełni podwójną funkcję: nie tylko uhonoruje laureatów konkursów, ale także będzie źródłem inspiracji i zachęty dla wszystkich nauczycieli oraz uczniów, by mogli odkrywać fascynujące możliwości programu etwinning. Znajdą tutaj Państwo bogactwo pomysłów do realizacji nowych projektów. Zapraszamy warto dołączyć do europejskiej społeczności nauczycieli! W imieniu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i prowadzonego przez nią Narodowego Biura Kontaktowego Programu etwinning serdecznie dziękuję wszystkim nauczycielom i uczniom zaangażowanym w rozwój programu w Polsce. Państwa zasługą jest to, że Polska nadal zajmuje pierwsze miejsce w Europie pod względem liczby realizowanych projektów oraz czołowe miejsce w zakresie liczby zaangażowanych nauczycieli i szkół. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji koordynuje wiele europejskich programów edukacyjnych, wśród których szczególne miejsce zajmuje program Uczenie się przez całe życie jego komponentami są programy etwinning i Comenius, które umożliwiają europejską współpracę szkół i realizację projektów edukacyjnych. Zapraszam do wykorzystania w Państwa pracy dydaktycznej i wychowawczej możliwości, jakie oferują te programy. Wszystkim uczestnikom programu etwinning, zarówno bohaterom tej publikacji, doświadczonym i nagradzanym, jak i nauczycielom rozpoczynającym swoje pierwsze projekty, życzę wielu sukcesów oraz osobistej i zawodowej satysfakcji. Tomasz Szymczak Dyrektor Programu etwinning Członek Zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 7

9 etwinning europejska współpraca szkół etwinning 1 to europejska współpraca szkół realizowana przy pomocy mediów elektronicznych. Program jest skierowany do szkół i przedszkoli, i od 6 lat umożliwia współpracę placówek oświatowych w Europie. etwinning tworzy europejską społeczność nauczycieli liczącą 137 tysięcy osób z 90 tysięcy szkół, którzy łącznie realizują ponad 29 tysięcy różnorodnych projektów edukacyjnych. Uczniowie współdziałają z rówieśnikami ze szkół partnerskich, wykonują zadania, uczą się wspólnie i od siebie nawzajem. Warto dołączyć do społeczności etwinning! Program oferuje nauczycielom warsztaty doskonalenia zawodowego, kursy e-learning oraz seminaria kontaktowe, podczas których uczestnicy wymieniają doświadczenia zawodowe z kolegami z innych krajów Unii Europejskiej i znajdują partnerów do współpracy. W Polsce w etwinningu uczestniczy 13,6 tysięcy nauczycieli i 9 tysięcy szkół. To wynik, dzięki któremu Polska plasuje się w czołówce europejskich statystyk tego programu polska na tle innych krajów Polska Włochy Francja Hiszpania Wielka Brytania Rumunia Turcja Niemcy Grecja Czechy Portugalia Słowacja Bułgaria Litwa Szwecja Belgia Finlandia Holandia Słowenia Węgry Estonia Austria Dania Malta Norwegia Łotwa Irlandia Cypr Islandia Chorwacja Luksemburg Szwajcaria projekty szkoły Źródło: Opracowano na podstawie europejskiej bazy danych etwinning nss Desktop. Dane z dnia r. 1 Program etwinning to inicjatywa Komisji Europejskiej, która została powołana na mocy Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zatwierdzającej wieloletni program elearning, mający na celu efektywną integrację technologii informacyjno-komunikacyjnych w systemie edukacji i szkoleń w Europie (Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2318/2003/WE z dnia 5 grudnia 2003 r.). W większości krajów europejskich, w tym również w Polsce, etwinning formalnie funkcjonuje od 1 września 2004 roku. Obecnie w programie uczestniczą wszystkie kraje Unii Europejskiej, a także: Chorwacja, Turcja, Macedonia, Islandia, Norwegia i Szwajcaria. 8

10 W Polsce program prowadzi Narodowe Biuro Kontaktowe etwinning, które działa w strukturze Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 2. FRSE pełni również rolę Narodowej Agencji programów: Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Korzyści z realizacji projektów etwinning Do programu etwinning mogą włączyć się wszystkie przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Program jest coraz bardziej popularny wśród uczniów i nauczycieli. Uczestnicy cenią jego powszechną dostępność i brak formalności związanych z realizacją projektów. Wszystkie materiały i narzędzia niezbędne do rozpoczęcia współpracy ze szkołą partnerską są udostępniane bezpłatnie na europejskim portalu a elastyczna formuła programu umożliwia przeprowadzenie projektu w każdej szkole, przez każdego nauczyciela, bez żadnych ograniczeń tematycznych, czasowych, formalnych czy ilościowych. Na bezpiecznej platformie internetowej partnerzy wymieniają się informacjami i materiałami, komunikują się za pośrednictwem poczty elektronicznej, wideokonferencji czy czatu, współpracują z wykorzystaniem kamery, aparatu cyfrowego oraz innych narzędzi ict. etwinning zachęca do korzystania i poznawania najnowszych osiągnięć techniki, co pozwala na realizację podstawowego celu programu: rozwijania kompetencji informacyjno-komunikacyjnych, językowych oraz interkulturowych w naturalny i niewymuszony sposób. Program wspiera rozwijanie wszystkich kompetencji kluczowych już od najmłodszych lat. Konferencja etwinning w Toruniu, czerwiec 2011 r. Projekty mogą dotyczyć różnorodnych tematów i zagadnień, łączyć w sposób nowatorski problematykę z różnych przedmiotów szkolnych, pozwalając jednocześnie na realizację podstawy programowej. Tworzenie projektów etwinning ułatwia ubieganie się o kolejne stopnie awansu zawodowego. Nauczyciele zwiększają swoje umiejętności językowe, pedagogiczne, informatyczne podczas różnych form doskonalenia zawodowego: warsztatów, seminariów, konferencji czy kursu online, w których udział potwierdzany jest certyfikatem. Korzyści z udziału w etwinningu odnosi cała szkoła: wzbogaca swoją ofertę edukacyjną poprzez uczestniczenie w projektach europejskich, wprowadza innowacyjne metody nauczania, zyskuje nowe formy promocji. 2 Więcej informacji o FRSE na stronie 9

11 etwinning: odznaki i konkursy Odznaka Jakości jest wyróżnieniem przyznawanym nauczycielom za ich ciekawe projekty. Oznacza, że zrealizowany projekt prezentuje wysoki standard, krajowy (Krajowa Odznaka Jakości) i europejski (Europejska Odznaka Jakości). Odznaki mają postać elektronicznego certyfikatu odznaka_jakosci_etwinning/odznaka-jakosci-etwinning. Nauczyciel, który otrzymał Krajową Odznakę Jakości może wziąć udział w krajowym konkursie Nasz Projekt etwinning, z podziałem na kategorie wiekowe i tematyczne: dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, etwinning w szkolnej bibliotece, konkursy językowe. Konkurs to okazja, aby spośród wielu zrealizowanych projektów wybrać i zaprezentować te najlepsze. Corocznie kolejni laureaci otrzymują nagrody fundowane przez Narodowe Biuro Kontaktowe Programu etwinning i sponsorów, w postaci wyposażenia (np. komputery, tablice multimedialne, aparaty i kamery cyfrowe) oraz nagród pieniężnych. Zwycięzcy konkursów etwinning 2011 podczas konferencji w Toruniu, czerwiec 2011 r. Podczas uroczystości zakończenia konkursu etwinning 2011 nagrodzono 16 projektów we wszystkich kategoriach. 10

12 Dziękujemy sponsorom i fundatorom nagród, a w szczególności Ministerstwu Edukacji Narodowej, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, firmie Image Recording Solution, Ambasadzie Francji oraz Stowarzyszeniu Nowe Horyzonty za ich zaangażowanie i życzliwość. Dzięki nim nasze konkursy cieszą się coraz większym zainteresowaniem, a cenne nagrody, które otrzymują szkoły, wykorzystywane są podczas kolejnych projektów etwinning. Nadanie Europejskiej Odznaki Jakości uprawnia do udziału w europejskim konkursie etwinning. Corocznie w gronie finalistów tego konkursu znajdują się polskie szkoły. Również w tym roku w konkursie europejskim pierwsze miejsce w kategorii wiekowej lat zajął projekt Bookraft realizowany w Gimnazjum nr 3 w Lublinie przez Panią Anetę Szadziewską ze szkołami z Cypru i Grecji. Nauczyciele i uczniowie z projektu Bookraft podczas dorocznej konferencji etwinning w Budapeszcie, marzec 2011 r. Działalność Narodowego Biura Kontaktowego etwinning Wszystkim nauczycielom zarejestrowanym lub pragnącym włączyć się w program Narodowe Biuro Kontaktowe Programu etwinning zapewnia pomoc techniczną (helpdesk) i organizacyjną oraz udziela wszelkich informacji. Na polskim portalu znajdują się wiadomości o wydarzeniach programu, a w szczególności: wskazówki dotyczące rejestracji, wywiady z nauczycielami doświadczonymi w etwinningu, rady dla nauczycieli, bieżące informacje na temat organizowanych konferencji, szkoleń, warsztatów w kraju i za granicą oraz konkursów. Jest to też miejsce, gdzie nauczyciel znajdzie inspiracje, galerię ciekawych przedsięwzięć, publikacje zawierające opisy zwycięskich projektów w krajowych konkursach. Istotną pozycją wśród publikacji jest poradnik Program etwinning. Rejestracja i narzędzia krok po kroku", który jest dostępny pod adresem etwinning.pl/publikacje/poradnik-program-etwinning-rejestracja-i-narzedziakrok-po-kroku. Znajdziemy tu szczegółowy opis procesów rejestracji szkoły, nauczyciela oraz projektu, a także narzędzi pomocnych w poszukiwaniu szkoły partnerskiej (Desktop) oraz przydatnych podczas współpracy (TwinSpace i Dziennik projektu). Biuro współpracuje z przedstawicielami regionalnymi etwinning. Są to ambasadorzy, koordynatorzy i promotorzy, którzy w każdym województwie organizują spotkania informacyjne, warsztaty praktyczne i konferencje promujące etwinning, a także doradzają, jak zaplanować i rozpocząć własny projekt, znaleźć partnerów, wybrać temat, dostosować go do potrzeb swoich uczniów oraz zintegrować z programem nauczania. Biuro organizuje i prowadzi wiele form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym bezpłatny kurs internetowy Jak uczestniczyć w programie etwinning?, zapewniający opiekę doświadczonego trenera. Polski portal 11

13 Oferujemy także krótkie warsztaty typu e-czwartek bezpłatne, praktyczne szkolenie przy komputerze przeznaczone dla nauczycieli zainteresowanych udziałem w programie. Szkolenie odbywa się w siedzibie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie i pozwala wykorzystać w praktyce narzędzia etwinning przeznaczone do wyszukania partnera, rejestracji projektu, dokumentowania swojej pracy poprzez wykorzystanie internetowych narzędzi etwinning. Portal europejski Europejski portal Portal proponuje wiele inspiracji zarówno w zakresie tematyki (gotowe zestawy projektów), jak i ciekawych zadań, które można zaproponować uczniom (moduły). Gotowe zestawy projektów to inicjatywy już zrealizowane, które mogą służyć jako przykład udanego i ciekawego projektu współpracy europejskiej. Na stronie głównej portalu europejskiego znajduje się Mapa. Umożliwia ona wirtualną wędrówkę po szkołach europejskich, poznawanie nauczycieli już działających w etwinningu i zrealizowanych przez nich projektów. Najważniejsze jest to, że na portalu europejskim można się zarejestrować w programie, otrzymać internetowe narzędzia Desktop, czyli Pulpit nauczyciela i TwinSpace do działań projektowych. Są to narzędzia łatwe, intuicyjne oraz przyjazne w użyciu. Każdy nauczyciel może samodzielnie dokonać rejestracji i bezpłatnie korzystać z tych narzędzi. Pulpit nauczyciela (Desktop) Desktop umożliwia nauczycielom dyskusje i wymianę poglądów z kolegami z innych krajów w pokojach nauczycielskich, na forum i na czacie, poszukiwanie szkoły partnerskiej, założenie projektu etwinning. Nauczyciele mogą uczestniczyć w grupach etwinning, które zajmują się metodami nauczania i uczenia się, wykorzystaniem nowoczesnych technologii w codziennej pracy z uczniami oraz stanowią wsparcie w rozwoju zawodowym. Dostępne są także warsztaty online poruszające ciekawe tematy z zakresu dydaktyki, wykorzystywania oprogramowania w edukacji i do zadań projektowych. TwinSpace to platforma dostępna dla nauczycieli i uczniów pracujących nad kolejnymi zadaniami projektu. Wypracowane materiały można zamieszczać w założonych katalogach (mogą to być pliki tekstowe, galerie zdjęć, filmiki, prezentacje PowerPoint). Uczniowie mogą kontaktować się w Kąciku Ucznia, a nauczyciele w Pokoju Nauczycielskim, mając do wyboru kilka możliwości porozumiewania się: blog, forum, Wiki, czat czy e. Platforma TwinSpace Więcej informacji o rejestracji w programie i narzędziach internetowych można znaleźć pod adresem: 12

14 Zwycięskie projekty 13

15 Colours of Winter cele projektu: zaprezentowanie bogatej kultury i sztuki mieszkańców Polski i Turcji; wspólne poszukiwanie różnic i podobieństw; uczenie się tolerancji i zrozumienia dla odmienności; nabywanie umiejętności kluczowych, ważnych w dalszej edukacji uczniów; wzbogacenie wiedzy, doskonalenie umiejętności językowych oraz wykorzystanie narzędzi ict. Urszula Kowalska nauczycielka języka angielskiego polska szkoła Zespół Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Klimontowie szkoła partnerska Yunus Emre Primary School, Bursa, Turcja okres realizacji projektu projekt aktywny, rozpoczęty 19 grudnia 2010 język projektu angielski Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem uczniów i nauczycieli z Polski i Turcji, którzy połączyli jednym tematem wiele działań obejmujących zagadnienia z dziedziny nauki, kultury i sztuki. Po przedstawieniu się uczestników projektu, zaprezentowaniu szkół i regionów przystąpiono do rozróżniania kolorów zimy. Uczniowie odbyli prawdziwą oraz wirtualną podróż po różnych dziedzinach życia. Dzieci wykonały szereg zadań pozwalających zgłębić główną myśl projektu. Pracowali w grupach, koncentrując się wokół wielu różnych tematów, obserwowali i porównywali zimową pogodę w Polsce i Turcji oraz święta, zwyczaje i tradycje (podobieństwa i różnice), zajmowali się symptomami przedwiośnia w przyrodzie (wzajemne uwrażliwianie się na piękno otaczającej nas przyrody oraz podejmowanie działań mających na celu ochronę środowiska), a także miejscami w obu krajach wartymi zobaczenia (przygotowanie wirtualnych wycieczek do ciekawych zakątków). Podczas warsztatów artystycznych (wykorzystanie do prac niekonwencjonalnych materiałów) uczniowie przygotowali wystawę prac plastycznych, a wirtualna prezentacja osiągnięć artystycznych dzieci z Polski i Turcji została wysłana do zaprzyjaźnionych szkół w innych krajach europejskich, również na Ukrainę. Powstała także galeria fotografii prezentująca zarówno piękno, jak i niebezpieczeństwa zimowej pory roku, służąca do przygotowania wystawy, albumów i umożliwiająca wykorzystanie zdjęć do tworzenia sztuki użytkowej. Na warsztatach językowych starsi uczestnicy projektu samodzielnie przygotowali materiały językowe oraz przeprowadzili zajęcia dla dzieci w klasach nauczania zintegrowanego, wymieniając się doświadczeniem z partnerami projektu. Ferie zimowe były tematem, który dotyczył sposobów spędzania czasu wolnego i sportów zimowych. Zaprezentowano postaci słynnych sportowców oraz promowano zdrowy styl życia i aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Wspólnie przygotowano i przeprowadzono ankietę na temat sposobów spędzania czasu w zimie w szkołach uczestników projektu oraz zbadano opinię na ten temat dzieci i młodzieży w sześciu krajach europejskich. 14

16 I miejsce w konkursie Nasz projekt etwinning 2011, kategoria wiekowa 7 12 lat użycie ict w projekcie Word, PowerPoint, Paint, GIMP, Picasa 3, Excel, blog, forum, wyszukiwarka internetowa, tworzenie strony internetowej, , czat komputery, drukarka, kamera, MP3, nagrywarka płyt CD, DVD, nośniki pamięci, projektor multimedialny, aparat cyfrowy Współpraca między partnerami projektu przebiegała bardzo sprawnie. Za pomocą poczty elektronicznej oraz popularnych komunikatorów kontaktowano się w każdym tygodniu w zależności od potrzeb i realizowanego zadania. Uczniowie pisali i wysyłali wiadomości do swoich partnerów, używając Kącika Ucznia, jak również poczty elektronicznej. Zamieszczano informacje, pytania, rady na wewnętrznym blogu projektu. Kreatywność i innowacyjność projektu polega na włączeniu po raz pierwszy do wspólnej pracy o wymiarze europejskim uczniów z dwóch etapów edukacyjnych. Uczestnicy projektu wykonywali działania charakterystyczne dla wybranych przez siebie zawodów i funkcji: jedni byli malarzami, inni aktorami, fotografami, pisarzami, dziennikarzami lub przewodnikami turystycznymi. Dość duża grupa próbowała swoich możliwości w zawodzie nauczyciela lub informatyka. Wspólnie napisano przewodnik do projektu oraz przeprowadzono ankietę w sześciu krajach europejskich. Niektóre działania były zrealizowane również na Ukrainie. dokumentacja projektu w formie elektronicznej strona projektu: adres TwinSpace: web/p43559/welcome otrzymane nagrody Krajowa Odznaka Jakości w Polsce i w Turcji W projekcie zastosowano metody aktywizujące, takie jak np.: burza mózgów, praca metodą projektu, role play, symulacje, warsztaty językowe i artystyczne, przedstawienia szkolne. Najbardziej atrakcyjną formą pracy okazały się warsztaty (artystyczne, językowe i kulturowe) samodzielnie przygotowane i przeprowadzone przez starszych uczniów w klasach nauczania zintegrowanego. Najwięcej radości sprawiała uczestnikom bezpośrednia komunikacja z partnerami projektu (czat). W projekcie uczestniczyło około 70 uczniów oraz nauczyciele: języka angielskiego, religii, informatyki. 15

17 osiągnięte rezultaty i korzyści Najbardziej atrakcyjną formą pracy okazały się warsztaty (...) samodzielnie przygotowane i przeprowadzone przez starszych uczniów w klasach nauczania zintegrowanego. przewodnik do projektu i równocześnie poradnik dla początkujących uczestników programu etwinning; strona internetowa materiały na stronach internetowych szkół partnerskich; dziennik projektu i materiały na TwinSpace; liczne prezentacje PowerPoint oraz krótkie filmy; plakaty prezentujące regiony partnerskie; wystawy prac plastycznych w szkołach partnerskich; polsko-turecka wirtualna wystawa prac artystycznych dzieci; wystawy fotograficzne i albumy Piękno i niebezpieczeństwa zimy ; przedstawienia szkolne o zwyczajach świątecznych i walentynkach; karty pracy do warsztatów językowych; gry i zabawy językowe; propozycje wirtualnych wycieczek po Polsce i Turcji; opracowanie międzynarodowej ankiety oraz opublikowanie wyników w kilku krajach europejskich; kartki elektroniczne, listy, notatki, artykuły ewaluacyjne; udział w akcjach edukacyjnych i działania na rzecz ochrony przyrody; przeprowadzenie ewaluacji projektu oraz opracowanie wniosków. Ponadto uczniowie: rozwinęli swoje zainteresowanie w dziedzinie nauki, kultury i sztuki oraz rozbudzili swoją pomysłowość i kreatywność; doskonalili umiejętności językowe; rozwinęli kompetencje w zakresie wykorzystania narzędzi ict; pogłębili wiedzę o krajach partnerskich; wzbogacili swoje doświadczenie dotyczące współpracy międzynarodowej; uczyli się tolerancji, poszanowania odmienności oraz poczucia przynależności do społeczności europejskiej. 16

18 upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu Wypracowane wspólnie i opublikowane rezultaty projektu mają charakter edukacyjny. Mogą służyć jako pomoce i środki dydaktyczne do nauczania języka angielskiego, sztuki, przyrody, geografii, nauki o kulturze, przedmiotów nauczania zintegrowanego i specjalnego. Opracowane materiały są napisane w języku angielskim, co ułatwia ich wykorzystanie w dowolnej szkole europejskiej. Ponadto następna pora roku może być rozpracowana w podobny sposób. Najwięcej radości sprawiała uczestnikom bezpośrednia komunikacja z partnerami projektu (czat). 17

19 Ecosystems around us Greek and Polish children leading to meaningful education through concept maps cele projektu poznanie otaczających nas ekosystemów; doskonalenie znajomości języka angielskiego poprzez praktyczne jego wykorzystanie; poznanie rówieśników z Grecji; poznanie nowych narzędzi ict. Anna Szczepaniak nauczycielka języka angielskiego polska szkoła Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie interklasa.pl szkoła partnerska 33ο Δ.Σ. Παληού Καβάλας, Καβάλα, Grecja (33 School of Palio, Kavala, Grecja) okres realizacji projektu 27 listopada kwietnia 2011 języki projektu angielski, grecki, polski Szkoły partnerskie odnalazły się poprzez portal etwinning, na którym grecka szkoła umieściła informację, że poszukuje partnera do projektu z wykorzystaniem programu Mind42. Następnie omówiono plan działań, po czym zarejestrowano projekt, którego tematyka jest ściśle związana z przyrodą. Uczestnicy przedsięwzięcia poznawali kolejno wybrane ekosystemy: górski, leśny, wodny, nizinny i miejski. Pracowali metodą mapy mózgu przy wykorzystaniu mediów i literatury (w dwóch językach angielskim i ojczystym). Powstałe mapy przenoszone były na nośnik elektroniczny przy wykorzystaniu programu Mind42, który poznaliśmy dzięki szkole partnerskiej. Następnie ekosystemy zaprezentowane zostały w formie plastycznej lub jako prezentacje multimedialne. Koordynator projektu z polskiej szkoły założył strony Wiki, gdzie szybko zaczęły pojawiać się wypracowane materiały, a polscy uczniowie poznawali greckich rówieśników. Uczniowie bardzo chętnie wykonywali poszczególne zadania, pisali i mówili w języku angielskim, śledzili prace uczniów ze szkoły partnerskiej. W realizację projektu zaangażowała się również nauczycielka przyrody, motywując młodzież do pracy. Wykonane zostały wszystkie zadania przewidziane w planie projektu. Opracowano wybrane ekosystemy w następujących wersjach: mapy przygotowane ręcznie w języku ojczystym i angielskim oraz w programie Mind42; poza tym każdy z ekosystemów przedstawiliśmy plastycznie oraz w formie prezentacji multimedialnych lub fotofilmów. Nauczyciele koordynatorzy projektu z obu krajów komunikowali się poprzez przestrzeń TwinSpace. Utworzyliśmy i systematycznie aktualizowaliśmy Twin- Space, dziennik projektu oraz strony Wiki. Wszystkie materiały, informacje o szkołach oraz uczestnikach projektu umieszczone zostały na stronach Wiki przy wykorzystaniu różnych narzędzi ict. Młodzi uczestnicy projektu mogli również samodzielnie zamieszczać swoje wpisy. 18

20 Uczniowie spontanicznie reagowali na poszczególne zadania; wykonywali je z zaangażowaniem, postępy szkoły partnerskiej śledzili z wielkim zainteresowaniem. Ponadto bardzo autentycznie angażowali się w pracę w grupach podczas wspólnego tworzenia map mózgu. Największym wyzwaniem dla polskich uczniów było nagranie filmu, w którym opowiadali o sobie w języku angielskim. Zastosowanie metody burzy mózgów i mapy myśli jest nowością wykorzystaną podczas realizacji tego projektu, dającą uczniom rozmaite możliwości oraz przyczyniającą się do niespodziewanych efektów. Poza tym dzięki odpowiedniemu doborowi zadań dzieci uzdolnione plastycznie mogły zaprezentować swoje umiejętności, rozwijając jednocześnie znajomość języka angielskiego. Podczas realizacji projektu poznaliśmy również programy do prezentacji zdjęć i filmów, takie jak: Picasa, Slide, Picturetrail, Movie Maker, przy wykorzystaniu których uczniowie wykonali pierwsze pokazy fotografii. Wszystkie te nowości pozwalają na rozwój kreatywności każdego ucznia uczestniczącego w projekcie, co potwierdzają wypracowane materiały. osiągnięte rezultaty i korzyści materiały na TwinSpace; dziennik projektu; strony Wiki; prezentacje multimedialne; mapy myśli (wykonane ręcznie i w programie Mind42); prace plastyczne, pokazy slajdów. II miejsce w konkursie Nasz projekt etwinning 2011, kategoria wiekowa 7 12 lat użycie ict w projekcie Wiki, Mind42, PowerPoint, Picasa, Movie Maker, PictureTrail dokumentacja projektu w formie elektronicznej wikispaces.com/ web/p20782/welcome otrzymane nagrody Krajowa Odznaka Jakości w Grecji i w Polsce Europejska Odznaka Jakości projekt nagrodzony w europejskim konkursie Biodiversity w ramach Dnia Wiosny dla Europy 2010 Nagroda Ministerstwa Edukacji w Grecji the Award for Excellence and Innovation for

21 Ponadto uczniowie: po raz pierwszy zetknęli się z metodą wykorzystania mapy mózgu w procesie nauczania; dzięki wykonaniu prezentacji multimedialnych i map (program Mind42) oraz filmów i pokazów zdjęć w znacznym stopniu udoskonalili swoje umiejętności w zakresie obsługi komputera; poznali otaczające ich ekosystemy i zagrożenia, jakie mogą spotkać rośliny oraz zwierzęta w nich występujące; w znacznym stopniu opanowali słownictwo związane z ekosystemami zarówno w języku polskim, jak i angielskim. upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu Materiały wypracowane podczas realizacji projektu (prezentacje, mapy myśli i filmy) stanowią cenne pomoce w realizacji tematów związanych z ekosystemami i otaczającą nas przyrodą. Mogą być one prezentowane z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Projekt można rozwinąć i kontynuować w następnych latach, gdyż jego tematyka dotyczy programu nauczania przyrody na poziomie szkoły podstawowej. Poza tym z łatwością może być realizowany przez uczniów całej szkoły czy też przez inną placówkę, ponieważ jego tematyka jest wciąż aktualna, a wykorzystywane metody oraz oprogramowanie są ogólnie dostępne. 20

22 Bei uns (U nas) cele projektu doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią informacyjno- -komunikacyjną; doskonalenie znajomości języka niemieckiego; rozwijanie edukacji międzykulturowej; propagowanie postaw twórczych i innowacyjnych. Na kursie online dla nauczycieli Jak uczestniczyć w programie etwinning?" koordynatorka ze szkoły w Polsce nawiązała kontakt z placówkami na Węgrzech i w Niemczech. Planowane przedsięwzięcie miało być z założenia proste, umożliwiające wzajemne poznanie się. Projekt Bei uns składał się z pięciu etapów (tematów), podczas których partnerzy poznawali się wzajemnie, opisywali swoją szkołę, miejsce zamieszkania, zainteresowania, ulubione potrawy i opowiadali o swoich obyczajach. Przedsięwzięcie było realizowane w ramach koła języka niemieckiego przez uczniów klasy piątej. Opracowując temat Wir stellen uns vor Przedstawiamy się, uczniowie z Polski, Węgier i Niemiec zamieszczali na platformie TwinSpace własne opisy. Następnie wymienili się nimi między szkołami. Na podstawie tych opisów wykonywali rysunki. Nakręcili także krótkie wideo, w którym opowiadali o sobie. W tej części projektu uczniowie poznali zagadnienia dotyczące tematu Ja i moje otoczenie, moje hobby. Drugi etap dotyczył tematyki Meine Schule Moja szkoła, w ramach której uczniowie w programie PowerPoint przygotowywali zagadki o przedmiotach szkolnych. Następnie pracując w grupie, rozwiązywali zagadki przygotowane z kolei przez uczniów z Węgier i Niemiec, dotyczące pomieszczeń i przyborów szkolnych. Na tym etapie uczniowie poznali kwestie dotyczące zagadnienia Szkoła, a nauczyciele przygotowywali prezentację ogólną na temat swojej szkoły. Kolejny temat brzmiał: Mein Wohnort Moje miejsce zamieszkania. Tym razem uczniowie z Niemiec i Polski nakręcili filmy, a uczniowie z Węgier przygotowali prezentacje na temat otoczenia, w którym mieszkają. Katarzyna Stefańska nauczycielka języka niemieckiego w gimnazjum i szkole podstawowej polska szkoła Zespół Szkół w Obrazowie szkoły partnerskie Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Dunakeszi, Węgry Grundschule am Ritterfeld, Berlin, Niemcy okres realizacji projektu 20 października czerwca 2010 język projektu niemiecki 21

Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej

Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej Przykłady dobrej praktyki w programach Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu Warszawa 2010 Zwiększanie

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013"

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ SZKOŁY GLOBALNEJ 2013 OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013" Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie Opracowały: mgr Renata Nowak-Kogut mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr letni)............................... 5 Oferta szkoleń na

Bardziej szczegółowo

Ambasadorowie programu etwinning Bezpieczeństwo w Sieci

Ambasadorowie programu etwinning Bezpieczeństwo w Sieci Ambasadorowie programu etwinning Bezpieczeństwo w Sieci Biała tablica (interaktywna) Blog Centralne Biuro Programu etwinning (CSS) Comenius Comenius Partnerskie Projekty Szkół Licencje Creative Commons

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr zimowy)............................ 5 Platforma obsługi szkoleń................................................................

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

MAŁE DZIECKO W SZKOLE SPECJALNEJ

MAŁE DZIECKO W SZKOLE SPECJALNEJ MAŁE DZIECKO W SZKOLE SPECJALNEJ Inspiruj, edukuj, motywuj i dziel się dobrymi praktykami Poradnik metodyczny Praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Kulka, Elżbiety Wolniewicz Autorzy: Katarzyna Bochenek,

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

@ X O X. (Nie) Bój się. * Jak wykorzystywać blogi w edukacji

@ X O X. (Nie) Bój się. * Jak wykorzystywać blogi w edukacji O X @ X (Nie) * Bój się bloga! * Jak wykorzystywać blogi w edukacji ` redakcja merytoryczna: grzegorz d. stunża, piotr peszko autorzy: radosław bomba, monika górska, katarzyna fornalska, agnieszka jarmuł,

Bardziej szczegółowo

Narodowe Biuro Kontaktowe. Program etwinning portale i narzędzia

Narodowe Biuro Kontaktowe. Program etwinning portale i narzędzia Narodowe Biuro Kontaktowe etwinning Program etwinning portale i narzędzia etwinning w skrócie to Łączenie i współpraca bliźniaczych przedszkoli, szkół podstawowych i średnich w Europie za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Przykłady lokalnych projektów

Przykłady lokalnych projektów Monika Dolińska Fundacja Wspomagania Wsi Dr Marzena Łotys Stowarzyszenie Edukacja Inaczej Przykłady lokalnych projektów W artykule zaprezentowano przykładowe projekty wykorzystujące nowoczesne technologie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH Monika Tomkiewicz Nr albumu: 248760 Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

Program Nauczania Początkowego IBM KidSmart

Program Nauczania Początkowego IBM KidSmart Program Nauczania Początkowego IBM KidSmart Wpływ działań realizowanych w ramach Programu KidSmart na rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na przykładzie doświadczeń z 15 krajów brozura_kidsmart_148x210_pol_1.indd

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

Jak badać jakość w edukacji globalnej Wnioski z partnerskiego przeglądu materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej

Jak badać jakość w edukacji globalnej Wnioski z partnerskiego przeglądu materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej Grupa Zagranica, Warszawa 2012 JAK BADAĆ JAKOŚĆ W EDUKACJI GLOBALNEJ Wnioski z partnerskiego przeglądu materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej Projekt jest finansowany przy wsparciu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-577 LUTY 2010 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do metody Collaborative Blended Learning ver. 2. www.webquests.eu

Podręcznik do metody Collaborative Blended Learning ver. 2. www.webquests.eu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Niniejszy materiał odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo