Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych"

Transkrypt

1 Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1

2 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie vs. zespołowo Proces tworzenia materiałów dydaktycznych Analiza Projektowanie Digitalizacja Testowanie Udostępnianie stworzonych materiałów Udostępnianie a dostępność Format publikacji treści Definiowanie dostępności Dostęp do materiałów Struktura treści dydaktycznych Struktura liniowa Struktura gałęziowa Formy interaktywności materiałów Quizy Rodzaje pytań Opis Esej Wielokrotny wybór Pojedynczy wybór Dopasuj odpowiedź Krótka odpowiedź Pytania numeryczne Strona 2

3 Pytania obliczeniowe Osadzone pytania Prawda/fałsz Baza pytań Tworzenie quizów Ćwiczenia Krzyżówki Gry Komunikacja synchroniczna i asynchroniczna Rodzaje materiałów dydaktycznych na platformie WeLearning Studium przypadku Prezentacja multimedialna Podcast Wykład multimedialny Videotutorial Infografika Artykuł specjalistyczny Kurs e-learningowy Aplikacja mobilna mobile-learning Wymagania informatyczno-technologiczne platformy WeLearning Wymagania ogólne Wymagania dotyczące twórców treści Podsumowanie Netografia Bibliografia Strona 3

4 Wstęp Dynamiczny rozwój i postęp charakteryzują niemal każdą dziedzinę życia współczesnego człowieka. Otaczają nas urządzenia oraz korzystamy z technologii, których jeszcze do niedawna nasi dziadkowie i rodzice nawet sobie nie wyobrażali. Otacza nas ogromna ilość urządzeń i usług związanych z technologią informacyjną i komputerami. Praktycznie nie ma dziedziny, w której człowiek nie wykorzystywałby komputerów. Rozwój techniki związanej z przekazywaniem, przetwarzaniem, rejestrowaniem i wykorzystywaniem informacji przebiega tak dynamicznie, że nikt nie jest w stanie przewidzieć, co nas czeka w przyszłości. Jedno jest pewne: człowiek żyjący w XXI wieku i nie potrafiący korzystać z urządzeń posługujących się technologią informacyjną to współczesny analfabeta. Technologia informacyjna to dziedzina informatyki łącząca telekomunikację oraz odpowiednie narzędzia i technologie związane z informacją. Dostarcza ona korzystającemu użytkownikowi możliwości, które może wykorzystać do pozyskania informacji, selekcjonowania ich, analizowania, przetwarzania, zarządzania, a także do przekazywania innym użytkownikom. Dynamiczny rozwój i szeroki dostęp do technologii informacyjnych sprawia, że coraz większą popularność zyskują nowe formy kształcenia. Jedną z tych form jest e-learning, określany także mianem e-nauczania, e-edukacji, kształcenia na odległość, zdalnej edukacji, podczas którego w procesie edukacyjnym wykorzystuje się nowoczesne technologie i różnego rodzaju media (najczęściej jest to komputer z dostępem do Internetu). Jedną z niezbędnych dziedzin życia człowieka potrzebnych do normalnego funkcjonowania w dzisiejszym świecie jest edukacja. Zachodzące przemiany gospodarcze i cywilizacyjne sprawiają, że wykształcenie staje się bardziej niż kiedyś warunkiem nieodzownym do zdobycia wysokiej pozycji społecznej i zawodowej. Otaczająca nas rzeczywistość podlega ciągłym zmianom. Potrzeba ustawicznego kształcenia, czyli uczenia się przez całe życie, staje się koniecznością umożliwiającą przystosowanie się do zachodzących zmian ekonomicznych, naukowych lub kulturalnych. Powoli powszechny staje się pogląd, że największym kapitałem człowieka jest jego wiedza. Nie ma już racji bytu stwierdzenie, że raz uzyskane kwalifikacje będą nam służyć przez całe życie. W niektórych dziedzinach proces podwyższania kwalifikacji trwa nieprzerwanie. Strona 4

5 Aby sprostać wyzwaniom współczesnego świata, nowoczesny człowiek powinien być wykształcony, przedsiębiorczy, przygotowany do podejmowania ryzyka. Ponadto powinien być odważny, kreatywny, ambitny i pewny siebie, jednocześnie świadomy swoich silnych i słabych stron. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, samodzielna praca nad sobą w zakresie zdobywania i pogłębiania wiedzy powinna stać się codziennością, a nawet pewnego rodzaju nawykiem. Obecnie istnieje wiele możliwości, aby zdobywać nowe kompetencje. Szeroka oferta szkół, kursów zawodowych, dodatkowych szkoleń daje szansę dokształcania się również bez wychodzenia z domu takie możliwości stwarza e-learning. E-learning to technika szkolenia, która wykorzystuje wszystkie dostępne media elektroniczne. Najczęściej jest kojarzony z formą nauki, w której stroną przekazującą wiedzę i tę wiedzę sprawdzającą jest komputer. Tę formę nauki przyjęło się określać mianem uczenia na odległość, w którym brak jest fizycznego kontaktu ucznia z nauczycielem. E-learning stwarza możliwości samodzielnego wybrania preferowanej formy dostarczania wiedzy i tempa jej przekazywania. Jest dzięki temu metodą najbardziej elastyczną, dopasowaną do indywidualnych preferencji osoby korzystającej z tej formy nauki. Strona 5

6 Do podstawowych zalet tej formy przekazywania wiedzy możemy zaliczyć: oszczędność pieniędzy wyeliminowanie kosztów związanych z organizacją szkoleń w sposób tradycyjny, oszczędność czasu korzystanie z kursów w najdogodniejszym dla nas czasie, monitoring wyników nauczania na bieżąco można śledzić postępy w nauce, testy weryfikujące pozwalają na bieżące sprawdzanie stanu wiedzy, dowolna liczba osób szkolonych nie istnieją ograniczenia co do liczby osób, które mogą korzystać ze szkoleń internetowych. Nie ulega więc wątpliwości, że taki sposób nauczania będzie zdobywać coraz liczniejsze rzesze sympatyków. Niniejsza publikacja ma na celu przedstawienie użytkownikowi przede wszystkim takiemu, który dotychczas nie miał żadnego kontaktu z taką formą przekazywania wiedzy zagadnienia tworzenia innowacyjnych materiałów dydaktycznych zarówno od strony czysto teoretycznej (wyjaśnienie pojęć, przedstawienie rodzajów i metod tworzenia materiałów dydaktycznych), jak i ich wykorzystania na platformie. Dla osób, które na co dzień korzystają z zalet szkoleń, e-learning może stanowić wartościowe uzupełnienie i usystematyzowanie zdobytej wiedzy. Strona 6

7 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych Podejście indywidualne i zespołowe Do podstawowych elementów nauczania wykorzystywanych w technologii e-learningu zaliczamy tworzenie treści rozumianych jako elektroniczne materiały dydaktyczne. Pojęcie elektronicznych materiałów edukacyjnych stworzonych na potrzeby nauczania przez Internet jest zarówno w teorii, jak i w praktyce definiowane w różnoraki sposób, jednocześnie proces tworzenia takich materiałów powinien być uniezależniony od systemu zarządzania nauczaniem zdalnym, którym się posługujemy. Zakładając szerokie rozumienie danego pojęcia można przyjąć, że składniki tworzące materiały dydaktyczne mogą wykorzystywać dowolną cyfrową formę przekazu i prezentacji. Istnieje kilka metod tworzenia materiałów dydaktycznych do kursów e-learningu. Jednymi z najpopularniejszych sposobów są realizacje w formie zorganizowanej lub indywidualnej. W przypadku wyboru formy zorganizowanej każdy przedmiot (kurs) stanowi odrębny projekt wykonywany przez zespół specjalistów z danej dziedziny. Ujęcie indywidualne zakłada, że odpowiednio przeszkolony autor sam tworzy materiały edukacyjne najpierw samodzielnie opracowuje część merytoryczną, następnie testuje i uzupełnia je w praktyce. W przypadku tworzenia materiałów e-learningowych w formie zorganizowanej wymagane jest powołanie zespołu ekspertów składającego się z: ekspertów przedmiotowych, metodyka ze znajomością zasad e-learningu, technika osoby lub grupy osób odpowiedzialnych za techniczną obróbkę materiałów dydaktycznych. Ekspert jest osobą odpowiedzialną za przygotowanie planu kursu, dostarczenie niezbędnych materiałów źródłowych, do jego zadań należy opracowanie zadań, pytań testowych, quizów, jakie zostaną wykorzystane w kursie. Strona 7

8 Metodyk, który powinien być jednocześnie specjalistą do spraw e-learningu, odpowiada za przeprowadzenie konsultacji z ekspertem i ustalenie zakresu, a także rodzaju technologii informatycznych e-learningu, które zostaną następnie wykorzystane przy tworzeniu kursów. Zespół informatyków, którym kieruje kierownik projektu, na podstawie specyfikacji opracowanej przez metodyka (w porozumieniu z ekspertem) tworzy elektroniczne wersje materiałów edukacyjnych. Podkreślenia wymaga fakt, że prace nad stworzeniem treści materiałów edukacyjnych nie są wykonywane pojedynczo przez każdego członka zespołu, ale powstają w ramach ciągłego współdziałania. Rola eksperta nie ogranicza się do zaplanowania, jak kurs ma wyglądać, i dostarczenia materiałów źródłowych. Osoba ta jest odpowiedzialna także za recenzowanie i ciągłą weryfikację tworzonych treści. W praktyce wiąże się to z ciągłym kontaktem z metodykiem i zespołem techników w celu wnoszenia na bieżąco wymaganych poprawek i koniecznych uzupełnień. Wyjaśniając, jakie zadania mają do wykonania poszczególni członkowie zespołu, należałoby wskazać bardzo ważną rolę testera, nazywanego również ewaluatorem treści e-learningowych. Strona 8

9 Tester/ewaluator treści to specjalista, który odpowiada za poprawność i należytą jakość kursów elektronicznych tworzonych przez dydaktyków. Do jego zadań należy doprowadzenie do tego, aby produkt (kurs) był na jak najwyższym poziomie jakościowym przy jednoczesnym obniżaniu kosztów związanych z wdrożeniem oraz zwiększaniem satysfakcji użytkowników. W trakcie prac nad stworzeniem kursu tester aktywnie współpracuje z jego twórcami, a także analizuje kurs podczas jego eksploatacji. Jest to osoba, która musi się wykazać doskonałą znajomością technologii tworzenia kursów elektronicznych i jednocześnie posiadać podstawowe wiadomości o wymaganiach, jakie musi spełniać kurs z punktu widzenia metodyki, a także mieć wiedzę o wymaganiach technicznych. Kompletny test kursu elektronicznego obejmuje jego sprawdzenie pod względem merytorycznym, językowym, estetycznym, kontrolę spójności i kompletności kursu, poprawności scenariusza kursu od strony formalnej oraz zgodności z przyjętymi i stosowanymi standardami. Testowanie jest zazwyczaj realizowane na podstawie wyników badań (w formie na przykład ankiet lub wywiadów), jakie są przeprowadzane w trakcie próbnych szkoleń, i ma na celu poprawę skuteczności szkolenia za pomocą poddanego ocenie kursu elektronicznego. Praca testera/ewaluatora treści e-learningowych polega na sprawdzaniu e-kursów z wykorzystaniem kilku kryteriów: przydatność/łatwość użytkowania tester sprawdza, czy interfejs i oprawa graficzna kursu elektronicznego są poprawne i odpowiednio dobrane do wieku, poziomu, nawyków kulturowych osób, które mają być odbiorcami kursu, kompatybilność tester kontroluje, czy stworzony kurs ma możliwość współpracowania z innymi systemami i aplikacjami, poprzez instalowanie i wykonywanie kursu w różnych środowiskach sprzętowo-programowych i w różnym kontekście, konfiguracja tester sprawdza możliwości przystosowania kursu do indywidualnych potrzeb, funkcjonalność testowanie funkcjonalne opiera się na znajdowaniu błędów programowych, a także na testowaniu pod kątem przewidywanych zachowań kursanta; testowanie funkcjonalne obejmuje takie zadania jak: kontrola plików dźwiękowych i filmowych, animacji, grafik, odnośników, łatwość poruszania się w obszarze kursu, zawartość i poprawność słownika i pomocy, możliwość zakończenia kursu w dowolnym momencie i zapisania osiągniętych dotychczas wyników, drukowania dostępnych materiałów, a także rozpoczęcia i wznowienia kursu w dogodnym dla użytkownika czasie, odporność na zachowania użytkownika, których autor kursu nie jest w stanie przewidzieć w momencie jego tworzenia (jest to tak zwane testowanie destrukcyjne). Strona 9

10 Nad treścią, jaka zostanie zawarta w szkoleniu, musi od początku pracować cały zespół. Można do tego wykorzystywać gotowe materiały, opracowania i wyjaśnienia, ale sięgając do nich należy mieć na uwadze nadrzędną zasadę: ich wykorzystanie musi być podporządkowane celom dydaktycznym szkolenia nigdy odwrotnie. Do prac nad treścią kursu od podstaw angażuje się ekspertów merytorycznych. W zakresie ich kompetencji znajduje się zarówno obszar edukacyjny, którego dotyczy szkolenie, jak i znajomość specyfiki projektowania kursów e-learningowych. Jest to zadanie trudne, dlatego też eksperci merytoryczni współpracują najczęściej z dydaktykami multimedialnymi lub też metodykami. Metodyka zdalnego kształcenia ma na celu przełożenie treści merytorycznej na język e-learningu. Uatrakcyjnienie formy przekazu to już zadanie zespołu projektowego, w którego skład wchodzą: graficy, animatorzy, programiści, dźwiękowcy itp. Połączenie wysiłków wszystkich zaangażowanych w projekt osób sprawia, że po kilku lub kilkunastu tygodniach pracy powstaje efekt końcowy, jakim jest kompletny kurs multimedialny. Praca nad treścią szkoleniową także stanowi pracę zespołową. Nie jest to jednak praca sekwencyjna, ale stała współpraca wszystkich członków zespołu. Liczba członków zespołu projektowego jest uzależniona od wielkości obszaru edukacyjnego, jaki ma objąć projekt, oraz od poziomu multimedialności e-kursu. Sukces przełożenia wykorzystanego materiału szkoleniowego na treść kursu e-learningowego jest związana również z interdyscyplinarnością członków zespołu. Im większa jest różnorodność dziedzin, w jakich specjalizują się członkowie zespołu, tym większa szansa na interesujące, atrakcyjne e-szkolenie i co się z tym wiąże efektywny proces nauczania za jego pośrednictwem. Strona 10

11 Przykład zespołu pracującego nad opracowaniem materiałów dydaktycznych Źródło: Marek Hyla, E-learning od pomysłu do rozwiązania, Solidex, Kraków 2003 Z modelem zespołowego tworzenia treści do kursów e-learning mamy do czynienia najczęściej w dużych firmach i organizacjach dysponujących odpowiednią ilością środków na ten cel, jednocześnie mających ograniczone cele szkoleniowe. Tworzenie szkolenia wykorzystywanego przez firmę wymaga mniejszego nakładu pracy niż w przypadku tworzenia kursu do przedmiotu wykładanego na studiach wyższych. Przygotowanie kursu w taki sposób, aby stanowił e-learningowy odpowiednik przedmiotu nauczanego w sposób tradycyjny w szkole wyższej, również może być realizowane w formie pracy zespołowej. Podkreślenia wymaga fakt, że zorganizowanie środków finansowych na zrealizowanie wszystkich zadań związanych z utworzeniem kursów w ramach jednego kierunku studiów w ograniczonym, krótkim czasie jest praktycznie niemożliwe. Strona 11

12 Co innego w przypadku tworzenia szkoleń korporacyjnych w tym wypadku mamy do czynienia ze znacznie mniejszą objętością merytoryczną i małą liczbą kursów do przygotowania. Rozwiązaniem problemu zorganizowania środków pieniężnych może być plan zbudowania bazy kursów e-learningowych, opierający się na umiejętnościach poszczególnych pracowników należących do kadry naukowej szkoły wyższej. Strategia ta opiera się na skumulowaniu kompetencji eksperta, metodyka oraz technika w tej samej osobie. Niestety rzadko zdarza się, żeby jedna osoba posiadała kwalifikacje w każdej z tych specjalności, stąd w przypadku tworzenia kursów taką metodą należy się spodziewać gorszych wyników niż w przypadku pracy zespołowej. Ograniczenie do minimum negatywnych skutków stosowania tej strategii można osiągnąć stosując komputerowo wspomagane narzędzia służące do tworzenia kursów e-learningowych. Autorzy chcący opracowywać kursy na platformie WeLearning, organizując się w zespół w celach komunikacji i wymiany plików, mogą skorzystać z ogólnego forum dyskusyjnego lub z grup tematycznych zakładanych automatycznie przy tworzeniu nowego zasobu edukacyjnego w części społecznościowej platformy WeLearning. Strona 12

13 Forum dyskusyjne na platformie WeLearning Strona 13

14 Indywidualnie vs. zespołowo Porównując podejście zespołowe i indywidualne warto uwzględnić trzy kryteria: różnice dotyczące założeń związanych z budową materiałów dydaktycznych, a także zalety i wady każdego podejścia. Prace zespołowe charakteryzuje dostęp do określonego budżetu, powołanie zespołu do wykonania szkolenia składającego się z eksperta merytorycznego, metodyka e-learningu oraz specjalisty informatyka. Powołany zespół ma zapewnioną możliwość korzystania z odpowiedniego zaplecza technicznego: sprzętu i oprogramowania. W przypadku podejścia indywidualnego autor materiałów merytorycznych jest jednocześnie przeszkolony ze stosowania technologii e-learningu. Powinien mieć dodatkowo odpowiednie kompetencje do posługiwania się narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi do produkcji elektronicznych materiałów edukacyjnych. Ponadto każdy autor ma dostęp do odpowiedniego sprzętu i oprogramowania. Chcąc podkreślić zalety podejścia zespołowego, należy wskazać przede wszystkim: sprawowanie pełnej kontroli nad każdym etapem powstawania kursu, względnie krótki okres tworzenia szkolenia (od 3 do 6 miesięcy), gwarancję uzyskania profesjonalnego produktu, a jednocześnie moż- Strona 14

15 liwość wypracowania spójnego szkolnego lub korporacyjnego standardu dla tworzenia materiałów edukacyjnych w formie e-learningowej. Prace indywidualne wyróżniają się niskimi kosztami przygotowania materiałów edukacyjnych. Ponadto przy ich tworzeniu nie powstają ograniczenia co do tworzenia kilku rodzajów kursów w tym samym czasie (kursy z różnych przedmiotów mogą wykonywać jednocześnie osoby specjalizujące się w różnych dziedzinach wiedzy). Autor kursu posiada możliwość szybkiego wprowadzania zmian i poprawek dzięki wykonywanej na bieżąco weryfikacji i testom materiałów przez użytkowników kursu. W przypadku podejścia indywidualnego następuje znacznie lepsze zrozumienie procesów nauczania zdalnego i poprawa sprawności posługiwania się narzędziami informatycznymi wynika to z faktu, że cały proces tworzenia kursu planuje i realizuje jedna, wyznaczona do tego osoba. Wśród wad koncepcji zespołowej wskazać należy wysokie koszty przygotowania materiałów dydaktycznych. Jednocześnie wykluczona lub co najmniej utrudniona jest możliwość wprowadzania zmian do projektu po jego zakończeniu (zamknięciu). Ponadto bieżąca weryfikacja zastosowania określonych metod w przypadku tej koncepcji nie występuje. Wykorzystując model pracy indywidualnej należy się liczyć przede wszystkim z tym, że czas realizacji określonych w projekcie zadań związanych z wytworzeniem potrzebnych materiałów będzie znacznie wydłużony w porównaniu do pracy zespołowej. Wynika to z faktu, że za realizację odpowiedzialna jest tylko jedna osoba. Ograniczone umiejętności twórcy kursu nie dają gwarancji jakości stworzonego produktu. Jednocześnie w przypadku tworzenia materiałów przez jedną osobę nie ma możliwości wprowadzenia własnych standardów, w oparciu o które można tworzyć kursy w przyszłości. Podsumowując, należy podkreślić, że każdy z przedstawionych modeli tworzenia szkoleń e-learningowych posiada niewątpliwe zalety, ale też i wady. Budowa materiałów edukacyjnych przez pojedyncze osoby wymusza niejako obowiązek podnoszenia przez te osoby swoich kwalifikacji. Organizowanie szkoleń z zakresu technik i technologii e-learningowych oraz zajęć warsztatowych z posługiwania się narzędziami informatycznymi może przynieść wiele wymiernych korzyści: wyższą sprawność w e-nauczaniu i lepszą umiejętność planowania e-kursów przez indywidualnych twórców. Kursy tworzone przez nauczycieli mogą stanowić doskonałą bazę do stworzenia profesjonalnych i zaawansowanych technologicznie szkoleń e-learningowych. Strona 15

16 Proces tworzenia materiałów dydaktycznych Popularność szkoleń e-learningowych nieustannie wzrasta. Ta forma nauczania nie jest krótkotrwałą, przejściową modą, ale stanowi prężnie rozwijającą się metodę edukacyjną. Zarówno szkolnictwo tradycyjne, jak i świat biznesu słusznie traktują e-learning jako skuteczne narzędzie do wspomagania procesu nauki. Niewątpliwe zalety tej metody nauczania: wygoda stosowania, możliwość indywidualnego dopasowania czasu poświęcanego na naukę, mniejsze niż w przypadku tradycyjnego nauczania nakłady finansowe, coraz powszechniejszy dostęp wszystkie te czynniki przemawiają za wykorzystaniem w nauczaniu takiej właśnie metody. W dużych przedsiębiorstwach wykorzystanie kursów e-learningowych pozwala szkolić większą liczbę pracowników zachowując jednocześnie ciągłość ich pracy. W tym rozdziale zostanie przedstawiona metodyka tworzenia, udostępnianych zdalnie, materiałów dydaktycznych w formie multimedialnej. Metodyka ta obejmuje cztery etapy: analizę, projektowanie, digitalizację i testowanie. Analiza Etap pierwszy analiza służy określeniu: adresata kursu, celów projektu oraz warunków użytkowania aplikacji. Przy określeniu odbiorcy projektu powinno się udzielić odpowiedzi na podstawowe pytania: jakie cele i zadania ma osoba ucząca się? czego ta osoba potrzebuje, w jaki sposób można wspomóc jej naukę? jakie posiada zdolności, w czym jest dobra, a co sprawia jej trudność? jaką wiedzą dysponuje? Określenie celów projektu wymaga odnalezienia odpowiedzi na pytania: czemu ma służyć ten projekt (jakie są problemy z wykorzystaniem tradycyjnych materiałów dydaktycznych: podręczników papierowych, modeli)? co chcemy osiągnąć przez stworzenie tego projektu (dlaczego uważamy nowe technologie za potencjalnie użyteczne)? co jest nam potrzebne do osiągnięcia celu (jakie wymagania dotyczące sposobu wykorzystania materiałów dydaktycznych należy spełnić w konkretnym procesie kształcenia)? Treść materiałów dydaktycznych w formie multimedialnej, w zależności od przeznaczenia, obejmuje usystematyzowaną wiedzę odpowiadającą całemu programowi nauczania lub wybranemu modułowi. Wybór Internetu jako środka metody publikacji stwarza możliwość dopasowania zawartości merytorycznej do ewentualnych zmian w programie nauczania. Strona 16

17 Określenie warunków użytkowania wymaga odpowiedzi na następujące pytania: w jakich warunkach użytkownik kursu będzie korzystał z materiałów dydaktycznych? na jakich zasadach materiały dydaktyczne mają być udostępniane użytkownikom? czy istnieją jakieś inne wymagania dotyczące na przykład sprzętu, oprogramowania, kompetencji komputerowych? Najkorzystniejszym rozwiązaniem z punktu widzenia użytkowników kursów e-learningowych jest tworzenie ich z myślą o pracy własnej studenta (uczący się wyznacza sobie miejsce i czas nauki zgodnie z własnymi preferencjami), a nie o nauce w warunkach zamkniętej sali lekcyjnej. Publikacja kursów na ogólnodostępnym serwerze nie stwarza barier do korzystania z nich (brak wymaganej autoryzacji logowania i hasła). Wybór popularnej technologii, którą może się posłużyć każdy, gwarantuje, że użytkownik zobaczy wszystkie animacje i skorzysta ze złożonej interaktywności aplikacji w typowej przeglądarce internetowej, wykorzystując popularny, darmowy program, na przykład Flash Player. Strona 17

18 Projektowanie W procesie e-nauczania wyróżnić można dwa zasadnicze elementy, które mają wpływ na jakość kształcenia oraz jego efekty. Należą do nich treści dydaktyczne oraz sposób, w jaki prowadzone są zajęcia dydaktyczne. Istnieje możliwość przygotowania materiałów dydaktycznych w różnych modelach struktur treści dydaktycznych. Jednocześnie sposoby prowadzenia zajęć mogą być różnorodne, w szczególności dla zajęć wykładowych i ćwiczeniowych, a także ze związanymi z tym zajęciami o różnym stopniu aktywności studentów, jak i ich liczebności w grupach. Zdalne nauczanie za pośrednictwem Internetu pozwala na wykorzystywanie bardzo wielu form elektronicznych materiałów dydaktycznych. Ze względu na ich funkcjonalność można je pogrupować w następujący sposób: 1. Dokumenty tekstowe (zawierające zarówno tekst, jak i grafikę), należą do nich m.in. popularne formaty: a. DOC (Microsoft Word), b. RTF (Rich Text Format), c. PDF (Portale Document File), d. SXW (dokument tekstowy OpenOffice.org odpowiednik MS Word), e. HTML (HyperText Markup Language) oraz wszystkie pochodne tego języka. 2. Dokumenty multimedialne, z których najpopularniejsze to: a. SWF prezentacje, animacje, filmy flashowe, b. PPT, PPS, MHT prezentacje Microsoft PowerPoint, c. STI prezentacja OpenOffice.org (odpowiednik MS PowerPoint). 3. Zbiory audio i wideo, które można podzielić na: a. skompresowane zbiory audio i/lub wideo różne formaty zbiorów udostępnianych w formie plików do kopiowania na własny komputer w celu obejrzenia lub odsłuchania, b. media strumieniowe zbiory audio lub wideo sformatowane i udostępniane w taki sposób, który umożliwia obejrzenie lub odsłuchanie bez konieczności wcześniejszego kopiowania całego zbioru na komputer użytkownika. 4. Aplikacje interaktywne i symulatory, na przykład: a. aplety Javy, b. obiekty ActiveX, c. aplikacje Flash. Wszystkie wymienione formaty elektronicznych zbiorów mogą zostać umieszczone na platformie WeLearning. Mają one za zadanie przedstawić wiedzę w jak najprzystępniejszy sposób. Technologia WWW pozwala łączyć nie tylko tekst i grafikę, ale także pozostałe media, co wpływa na poziom atrakcyjności przekazu i ułatwia naukę. Połączenie tekstów, obrazów, nagrań audio i filmów w prezentację możliwe jest zarówno w technologiach WWW, FLASH, PDF, MS PowerPoint, jak i innych. Każda z tych technologii wyróżnia się specyficzną funkcjonalnością. Podkreślenia wymaga fakt, że rozwój narzędzi informatycznych dąży do integracji wyżej wymie- Strona 18

19 nionych form prezentacji, co skutkuje na przykład możliwością osadzania animacji, dźwięku, filmów czy budowaniem interakcji w dokumentach budowanych za pomocą edytorów tekstowych. Istotnym zagadnieniem związanym z budową materiałów dydaktycznych jest konieczność przenoszenia niektórych składników procesu dydaktycznego z formy komunikacji werbalnej na prezentowaną treść. Składnikami takimi są na przykład techniki skupienia uwagi i podtrzymywania motywacji do nauki. Materiały edukacyjne, które mają spełnić te role, powinny być znacznie bardziej atrakcyjne i urozmaicone w porównaniu do materiałów wykorzystywanych w nauczaniu tradycyjnym oraz powinny zawierać przynajmniej niektóre z elementów wypracowanych standardów tworzenia treści szkoleniowych. Do chwili obecnej wypracowanych zostało wiele wskazówek i standardów służących projektowaniu i budowie treści szkoleniowych. Standardy te określają, w jaki sposób należy budować Strona 19

20 materiały edukacyjne, zasady ich funkcjonowania oraz wykorzystywania w procesie dydaktycznym. Jednym z najbardziej znanych standardów jest Sharable Content Object Reference Model (SCORM). Standard ten został zaimplementowany do platformy WeLearning. Tworząc materiały zgodnie z tym standardem, możemy być pewni, że bez problemów uda się je zaimplementować wewnątrz kursu na platformie. SCORM można rozumieć jako obiektowy model zawartości (treści) szkoleniowych, składający się z autonomicznych, a jednocześnie ściśle ze sobą powiązanych treści i zaprojektowany jako otwarty standard reprezentacji zawartości dydaktycznej. Standard ten definiuje, bazujący na technologii webowej, model agregacji treści szkoleniowych (Content Aggregation Model) i środowisko uruchomieniowe (Run-Time Environment). Inaczej rzecz ujmując, jest to model zawierający techniczne specyfikacje i wskazówki, które prowadzą do osiągnięcia wysokiego poziomu internetowych treści edukacyjnych. SCORM akceptuje różne technologie, stanowi więc zestaw standardów różnych organizacji profesjonalnie zajmujących się e-learningiem. Innym standardem jest ECC (E-learning Courseware Certification) rozpowszechnianym przez ASTD Institute E-learning. Służy asynchronicznym kursom bazującym na stronach WWW i multimediach oraz formułuje kryteria dotyczące: nawigacji, lokalizacji, odpowiedzi zwrotnych, odnośników, pomocy oraz czytelności i jakości publikowanego tekstu. ECC prezentuje również kryteria projektowania instrukcji kursu i obejmuje następujące zagadnienia: komunikaty dotyczące celów nauczania cele nauczania powinny być jasno sprecyzowane zarówno dla całego kursu, jak i dla głównych części merytorycznych, cele wymagające zastosowania nabytej wiedzy wymagają od użytkowników zastosowania nowej wiedzy w kontekście znanych już problemów, sytuacji i zadań, techniki skupienia uwagi i utrzymania zainteresowania istotne z punktu widzenia treści nauczania, strategie podtrzymywania motywacji kurs powinien zawierać stosowną strategię angażowania użytkowników i podtrzymywania ich motywacji podczas trwania całego procesu nauczania, techniki wydobywania istotnej wiedzy instrukcje pozwalające na kumulację zdobywanej wiedzy utrwalanie już zdobytej wiedzy, tak aby mogła ona stanowić podstawę do dalszej nauki, przykłady i demonstracje, ilustrowanie i wyjaśnianie treści edukacyjnych, dostarczanie przykładów praktycznego zastosowania treści nauczania, możliwość integrowania wiedzy oprogramowanie kursu powinno dostarczać praktycznych okazji do integrowania i syntetyzowania wiedzy oraz umiejętności użytkowników, zdobytych w ramach poszczególnych jego części, Strona 20

21 dostarczanie odpowiedzi zwrotnej, oferowanie pomocy instruktażowej użytkownicy powinni mieć dostęp do (stopniowo zmniejszającej się i zmieniającej się w zależności od kontekstu) pomocy podczas szkolenia, ocena wiedzy kurs powinien zawierać uzasadniony i rzetelny system oceny kursanta, wykorzystanie mediów media powinny być wykorzystywane dla podniesienia wydajności nauczania oraz dostosowane do tematyki i przedmiotu nauczania, unikanie poznawczego obciążenia kurs powinien wykorzystywać strategie pozwalające uniknąć obciążenia poznawczego, związanego z dostarczaniem informacji w ilościach większych, niż można przyswoić w danym czasie. Powyższe zagadnienia dotyczące kryteriów, jakimi należy się kierować przy projektowaniu treści kursów e-learningowych, są tylko krótkim przeglądem podstawowych rozwiązań z tego zakresu. Strona 21

22 Digitalizacja Mimo że w większości przypadków materiały, z których tworzone są kursy, istnieją w postaci cyfrowej, to poprzez digitalizację można rozumieć przerzucenie treści tych materiałów na platformę WeLearning. Proces ten może odbywać się poprzez kopiowanie treści pomiędzy dokumentem otworzonym w edytorze tekstowym na komputerze autora a edytorem WYSIWYG dostępnym bezpośrednio na platformie. Niejednokrotnie przygotowane wcześniej pliki graficzne należy przekonwertować do bardziej popularnych formatów, z uwzględnieniem odpowiedniej rozdzielczości i kompresji. Podobnie wygląda sytuacja z plikami wideo lub audio. Przed wrzuceniem na platformę powinny zostać przekonwertowane w celu obniżenia ich wielkości oraz ustandaryzowane pod względem wyglądu. Z uwagi na społecznościowy charakter platformy, wszystkie materiały wideo powinny zostać umieszone na kanale YouTube projektu, a dopiero potem umieszczone w treści kursu. Strona 22

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia E-learning: nowoczesna metoda kształcenia Tworzenie kursów e-learningowych Karolina Kotkowska Plan prezentacji część I E-learning obiektywnie: 2. Definicja 3. Formy 4. Wady i zalety e-szkoleń 5. Mity 6.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

Problemy tworzenia materiałów dydaktycznych w technologii e-learningu

Problemy tworzenia materiałów dydaktycznych w technologii e-learningu Zygmunt Drążek Tomasz Komorowski Uniwersytet Szczeciński Problemy tworzenia materiałów dydaktycznych w technologii e-learningu Celem artykułu jest omówienie tematyki tworzenia i publikowania elektronicznych

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig E-learning jako usługa rozwojowa E-learning to jedna z forma zdalnego nauczania (tj. formy wspomagania procesu uczenia się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi)

Bardziej szczegółowo

Nota edytorska. Materiały do wykorzystania. w e-learningu

Nota edytorska. Materiały do wykorzystania. w e-learningu Nota edytorska Materiały do wykorzystania w e-learningu Spis treści: Wprowadzenie... 3 Materiały statyczne... 4 Wymagania edytorskie dla tekstu... 5 Publikowanie plików... 6 Publikowanie linków do stron

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej KATARZYNA SKARACZYŃSKA MARTA WOJDAT Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet Czas trwania zajęć: 1 moduł, 12 jednostek lekcyjnych, razem 540. Cele zajęć: Cele operacyjne: UCZESTNICY: mm. zapoznają się terologią nn. rozpoznają różne typy

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

Realizacja modelu nauczania hybrydowego. jasinski.ukw.edu.pl

Realizacja modelu nauczania hybrydowego. jasinski.ukw.edu.pl Realizacja modelu nauczania hybrydowego na przykładzie platformy b-learningowej dla studentów filologii germańskiej Arkadiusz Jasinski jasinski.ukw.edu.pl Na początku był e-learning czyli model nauczania

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania Cele edukacyjne 1. Wykształcenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz narzędziami i metodami informatyki. 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ E-LEARNINGOWEJ 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Zakładanie konta na platformie... 3 2. Logowanie... 5 3. Przypomnienie zapomnianego hasła... 5 4. Zmiana profilu... 5 5. Zapisy na szkolenie...6 6. Proces

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować zajęcia komputerowe dla osób dorosłych w bibliotece?

Jak przygotować zajęcia komputerowe dla osób dorosłych w bibliotece? Jak przygotować zajęcia komputerowe dla osób dorosłych w bibliotece? Cz. 3. Opracowanie programu zajęć Przygotowując program zajęć dla osób dorosłych możemy skorzystać z następujących zasad: Łączymy to,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla autorów kursów e-learningowych

Wytyczne dla autorów kursów e-learningowych Załącznik nr 1 do umowy Wytyczne dla autorów kursów e-learningowych Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne i zalecenia dla osób opracowujących merytorycznie treści kursów e-learningowych realizowanych

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

5. Praca z klasą. Dodawanie materiałów i plików. Etykieta tematu. Rozdział 5 Praca z klasą

5. Praca z klasą. Dodawanie materiałów i plików. Etykieta tematu. Rozdział 5 Praca z klasą 5. Praca z klasą Jako prowadzący i nauczyciel mamy bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi o zamieszczanie i korzystanie z materiałów na platformie e-learningowej. Wykładowca w pierwszej kolejności musi

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technik kształcenia w edukacji akademickiej

Wykorzystanie nowoczesnych technik kształcenia w edukacji akademickiej Wykorzystanie nowoczesnych technik kształcenia w edukacji akademickiej Authoring Tools narzędzia służące do przygotowywania treści e-lekcji. Rodzaje treści umieszczanych w e-lekcjach. Edycja treści tekstowej

Bardziej szczegółowo

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI Małgorzata Bartoszewicz goskab@amu.edu.pl Wydział Chemii, Zakład Dydaktyki Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA.

INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Numer i nazwa obszaru: 8 Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: Odpowiedź: . Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: element multimedialny lub interaktywny Odpowiedź: Pytanie:

Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: Odpowiedź: . Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: element multimedialny lub interaktywny Odpowiedź: Pytanie: W pozycji Dodatkowe informacje pkt. 1 a) czytamy: przygotowanie elektronicznej (edytowalnej) wersji dokumentu, stanowiącego podział treści na ekrany zgodnie z treściami kształcenia dostarczonymi od Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

E-Podręcznik w edukacji. Marlena Plebańska

E-Podręcznik w edukacji. Marlena Plebańska E-Podręcznik w edukacji Marlena Plebańska e-podręczniki 62 e-podręczniki, 14 przedmiotów, 2500 zasobów edukacyjnych dostępnych z poziomu tabletu, komputera, telefonu, czytnika książek, otwarta licencja,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Platforma e-learningowa... 3 2. Funkcje platformy... 6 3. Produkcja ekranów szkolenia... 8 4. Blended-learning...

Spis treści. 1. Platforma e-learningowa... 3 2. Funkcje platformy... 6 3. Produkcja ekranów szkolenia... 8 4. Blended-learning... 1 Spis treści 1. Platforma e-learningowa.... 3 2. Funkcje platformy... 6 3. Produkcja ekranów szkolenia... 8 4. Blended-learning... 10 2 1. Platforma e-learningowa Firmy szkoleniowe zatrudniają profesjonalnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 102/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 102/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 102/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Zasad tworzenia kursów e-learningowych w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art. 164 ust.

Bardziej szczegółowo

Postępy edukacji internetowej

Postępy edukacji internetowej Postępy edukacji internetowej na przykładzie działań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego dr inż. Małgorzata Suchecka inż. Artur Sychowicz Centralny Instytut Ochrony Pracy

Bardziej szczegółowo

Jaka jest przewaga elearningu nad tradycyjna formą nauki?

Jaka jest przewaga elearningu nad tradycyjna formą nauki? luty 04 pytania ogólne Jaka jest przewaga elearningu nad tradycyjna formą nauki? Multimedialne szkolenia są całkowicie dopasowane do indywidualnych potrzeb. Użytkownik samodzielnie określa tempo nauki,

Bardziej szczegółowo

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach Program szkolenia nauczycieli biologii Tworzenie multimedialnych materiałów edukacyjnych i scenariuszy lekcji z wykorzystaniem ICT i platformy e-learningowej Suwałki 200 Program szkolenia nauczycieli biologii

Bardziej szczegółowo

ABC e - learningu. PROJEKT PL35 KOMPETENTNY URZĘDNIK WYśSZA JAKOŚĆ USŁUG W WIELKOPOLSCE

ABC e - learningu. PROJEKT PL35 KOMPETENTNY URZĘDNIK WYśSZA JAKOŚĆ USŁUG W WIELKOPOLSCE ABC e - learningu Termin e-learning (z ang. learning nauka, wiedza, poznanie) oznacza nauczanie na odległość przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technik informatycznych. Dydaktyka wspomagana jest za

Bardziej szczegółowo

Elementy planowania zajęć akademickich w Internecie

Elementy planowania zajęć akademickich w Internecie Elementy planowania zajęć akademickich w Internecie Anna K. Stanisławska-Mischke, UJ Maria Wilkin, UW 2. słowa o nas Anna K. Stanisławska-Mischke: od 2006 w Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Bardziej szczegółowo

Dokument komputerowy w edytorze grafiki

Dokument komputerowy w edytorze grafiki Temat 3. Dokument komputerowy w edytorze grafiki Realizacja podstawy programowej 1. 3) stosuje usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do zarządzania zasobami (plikami) [...]; 4) wyszukuje

Bardziej szczegółowo

E-learning nauczanie na odległość

E-learning nauczanie na odległość E-learning nauczanie na odległość część 2. Cel prezentacji Przekonanie Państwa, że warto uatrakcyjnić i wzbogacić proces dydaktyczny w szkole o pracę z uczniem na platformie e-learningowej Moodle. część

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu e-urzędnik

Sylabus modułu e-urzędnik Sylabus modułu e-urzędnik Wymagania konieczne: Zakłada się, że przystępując do egzaminu modułu e-urzędnik, zdający będzie miał opanowany blok umiejętności i wiadomości podstawowych w zakresie zgodnym z

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Monika Góral, Krzysztof Grynienko, Monika Jasińska, Piotr Kryszkiewicz

Monika Góral, Krzysztof Grynienko, Monika Jasińska, Piotr Kryszkiewicz Powtórzenie wiadomości o układach równań { { 2x + 3y = 5 6x + 9y = 15 x + 2y = 7 2x y = 1 { 4x + 2y = 8 5x + 3y = 9 { 4x + y = 2 5x 3y = 11 2x + 3y = 5 6x + 9y = 15 4x + 2y = 8 5x + 3y = 9 { MATEMATYKA

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w promocji osiągnięć własnych oraz szkoły na forum internetowym. Tworzenie prezentacji multimedialnych, stron internetowych oraz pomocy dydaktycznych.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SŁUCHACZY. Platforma zdalnego nauczania

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SŁUCHACZY. Platforma zdalnego nauczania INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SŁUCHACZY Platforma zdalnego nauczania Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) to narzędzie do pracy zdalnej, za pomocą którego użytkownik (uczeń, nauczyciel)

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Programowanie aplikacji internetowych Web application development edukacja

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i wdrożenie Platformy e-learning oraz wykonanie i przeprowadzenie kursów e-learning

Wykonanie i wdrożenie Platformy e-learning oraz wykonanie i przeprowadzenie kursów e-learning Wykonanie i wdrożenie Platformy e-learning oraz wykonanie i przeprowadzenie kursów e-learning Konferencja organizowana w ramach projektu Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenie na prawo

Nowe spojrzenie na prawo LEX 2 Nowe spojrzenie na prawo Od 25 lat informujemy o prawie i tworzymy narzędzia przekazujące tę wiedzę. Szybko. Intuicyjnie. Nowocześnie. Stawiamy sobie za cel sprostanie wymaganiom naszych Klientów.

Bardziej szczegółowo

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty 96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4 tel. (46) 833-20-04, (46) 833-40-47 fax. (46) 832-56-43 www.wodnskierniewice.eu wodn@skierniewice.com.pl Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Moodle Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.

Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Moodle Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Moodle Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. oprac. Magdalena Anna Płatonow Maja Wilczewska-Wojczyszyn Gorzów Wlkp., marzec 2014 r., 1 MOODLE

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z użytkowania platformy ONLINE.WSNS

Szkolenie z użytkowania platformy ONLINE.WSNS WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie PLATFORMA E-LEARNING Szkolenie z użytkowania platformy ONLINE.WSNS Lublin, 2011 admin@wsns.pl 2011 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych http://www.wsns.pl

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki INFORMATYKA POZIOM PODSTAWOWY (klasy I) Cele kształcenia wymagania ogólne 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

Iv. Kreatywne. z mediów

Iv. Kreatywne. z mediów Iv. Kreatywne korzystanie z mediów Edukacja formalna dzieci Kreatywne korzystanie z mediów [ 45 ] Zagadnienia Wychowanie przedszkolne Szkoła podstawowa, klasy 1-3 Szkoła podstawowa, klasy 4-6 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING Cel dokumentu Przedstawiony opis jest jedynie przeglądem najważniejszych elementów, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze usługi e-learningu. Dokument

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online.

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. skdyronl Autorzy: Małgorzata Rostkowska Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla: Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. Dyrektorów placówek oświatowych i ich zastępców, pracowników wydziałów

Bardziej szczegółowo

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie 1 I. WSTĘP Wraz z powszechną komputeryzacją większości dziedzin życia codziennego oraz szybkim rozwojem sprzętu

Bardziej szczegółowo

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 013/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/00.06.1 Okres kształcenia: łącznie ok. 170 godz. lekcyjne Moduł Bok wprowadzający 1. Zapoznanie z programem nauczania i

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych lokalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych lokalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 2012 Firma Informatyczna ASDER Prezentacja Serwer danych lokalnych Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 Szanowni Państwo, W dzisiejszej coraz częściej trzeba współdzielić pliki między pracownikami/działami

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja - potrzeby, oczekiwania, cele, treści. Planowanie metody, Realizacja przeprowadzenie szkolenia zgodnie z konspektem

Identyfikacja - potrzeby, oczekiwania, cele, treści. Planowanie metody, Realizacja przeprowadzenie szkolenia zgodnie z konspektem Identyfikacja - potrzeby, oczekiwania, cele, treści Planowanie metody, ćwiczenia, czas, zasoby przestrzeń, Realizacja przeprowadzenie szkolenia zgodnie z konspektem Ocena w jakim stopniu zostały zaspokojone

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Klasy pierwsze Nauczyciel prowadzący: Marek Chemperek 1 Pierwszy rok nauczania semestr I. Tematyka Ocena

Bardziej szczegółowo

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach Projekt Program szkolenia nauczycieli chemii Tworzenie multimedialnych materiałów edukacyjnych i scenariuszy lekcji z wykorzystaniem ICT i platformy e-learningowej Suwałki 200 Projekt Program szkolenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej.

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który zyskał wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres programu, a w szczególności: Potrafi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r.

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r. Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r. Stworzenie platformy internetowej na potrzeby projektu. 1 Wykonanie portalu internetowego na potrzeby e-usługi, obejmującego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku.

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. 1. Liczba uczestników zajęć 10 uczniów 2. Czas trwania kursu wynosi: 60 godzin 3. Kurs odbywać się

Bardziej szczegółowo

Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie

Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie mgr Piotr Gaś, dr hab. inż. Jerzy Mischke Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu Wprowadzenie W każdym systemie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19

Spis treści. Wstęp... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19 Spis treści Wstęp... 15 Treść książki... 16 Adresaci książki... 16 Struktura książki... 17 Trzecie wydanie książki... 17 Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19 Przykłady e-learningu... 20 E-learning

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi Web 2.0 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014

Temat szkolenia: Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi Web 2.0 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Numer i nazwa obszaru: 8 Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się Temat szkolenia: Tworzenie interaktywnych pomocy

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Inżynieria 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia koordynator

Bardziej szczegółowo

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03. Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.2010 Wybrane pola zastosowań e-learningu typowe indywidualne bądź

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Opracowywanie wielostronicowego dokumentu o rozbudowanej strukturze, stosowanie stylów i szablonów, tworzenie spisu treści.

SCENARIUSZ LEKCJI. Opracowywanie wielostronicowego dokumentu o rozbudowanej strukturze, stosowanie stylów i szablonów, tworzenie spisu treści. SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Szkolenie biblioteczne w formie e-learningu

Szkolenie biblioteczne w formie e-learningu Anna Gruca anna.gruca@bg.agh.edu.pl Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej Szkolenie biblioteczne w formie e-learningu w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej Szkolenie biblioteczne w formie

Bardziej szczegółowo

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 011/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/004.06.14 Okres kształcenia: łącznie ok. 180 godz. lekcyjne Wojciech Borzyszkowski Zenon Kreft Moduł Bok wprowadzający Podstawy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Technologie informacyjne w edukacji 1100-PW11TI-SP. Pedagogiki i Psychologii. Pedagogiki. Pedagogika wczesnoszkolna.

OPIS PRZEDMIOTU. Technologie informacyjne w edukacji 1100-PW11TI-SP. Pedagogiki i Psychologii. Pedagogiki. Pedagogika wczesnoszkolna. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2011/2012 Rektora UKW z dnia 10 lutego 2012 r. OPIS PRZEDMIOTU Nazwa Kod Technologie informacyjne w edukacji 1100-PW11TI-SP Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra

Bardziej szczegółowo

Microsoft Class Server. Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA

Microsoft Class Server. Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA Microsoft Class Server Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA Czym jest Microsoft Class Server? Platforma edukacyjna dla szkół Nowe możliwości dla: nauczyciela, ucznia, rodzica Tworzenie oraz zarządzanie biblioteką

Bardziej szczegółowo

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach strona I P rojekt ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach współf inansowany przez Unię E uropejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program szkolenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Zadania szkół biorących udział w projekcie 1. Realizacja zajęć kształcenia zawodowego z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych Postanowienia ogólne 1 Zakres przedmiotowy niniejszego Regulaminu obejmuje zasady przygotowywania i prowadzenia zajęć. 2 Podstawę prawną niniejszego

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

Projekt przejściowy 2015/2016 BARTOSZ JABŁOŃSKI, TOMASZ JANICZEK

Projekt przejściowy 2015/2016 BARTOSZ JABŁOŃSKI, TOMASZ JANICZEK Projekt przejściowy 2015/2016 BARTOSZ JABŁOŃSKI, TOMASZ JANICZEK Kto? dr inż. Tomasz Janiczek tomasz.janiczek@pwr.edu.pl s. P1.2, C-16 dr inż. Bartosz Jabłoński bartosz.jablonski@pwr.edu.pl s. P0.2, C-16

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie.

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie. SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe i mobilne w zarządzaniu

Aplikacje internetowe i mobilne w zarządzaniu Aplikacje internetowe i mobilne w zarządzaniu WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku Aplikacje Mobilne w Zarządzaniu- Studia w WSB w Bydgoszczy Rozwój Internetu, a zarazem technologii wspierających

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA. tworzenia stron. animację - multimedia

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA. tworzenia stron. animację - multimedia Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA Dział Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli potrafi: wymienić narzędzia do tworzenia strony Zainstalować

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia:

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia: Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej Temat szkolenia: Edukacyjne aspekty korzystania z portali społecznościowych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2013 Wydanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) Ocena dopuszczająca: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach strona I P rojekt ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach współf inansowany przez Unię E uropejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program szkolenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Informatyka. Po prostu zakres podstawowy

Rozkład materiału nauczania. Informatyka. Po prostu zakres podstawowy 4 Rozkład materiału nauczania. Informatyka. Po prostu zakres podstawowy W planie nauczania informatyki na IV etapie edukacyjnym (zakres podstawowy) na realizację treści nauczania przewidziano ę tygodniowo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Tworzenie i edycja danych na stronie www 1. Rozpoczęcie pracy. Logowanie się do systemu zarządzania treścią dwajeden.pl ropocząć należy od podania

Bardziej szczegółowo

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty przedmiotu Stopień studiów i forma: Rodzaj przedmiotu Kod przedmiotu Grupa kursów Zaawansowane techniki analizy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZATWIERDZANIA ZDALNEJ FORMY KURSU

PROCEDURA ZATWIERDZANIA ZDALNEJ FORMY KURSU PROCEDURA ZATWIERDZANIA ZDALNEJ FORMY KURSU Procedura akceptacji przez Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego zdalnej formy kursu, przedstawia się następująco: 1. Autor kursu przedkłada

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo