ABC konstruktora Rozkład materiału nauczania techniki w gimnazjum

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ABC konstruktora Rozkład materiału nauczania techniki w gimnazjum"

Transkrypt

1 Aniela Nowak ABC konstruktora Rozkład materiału nauczania techniki w gimnazjum

2 ROZKŁAD MATERIAŁU PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA I DZIAŁANIA UCZNIA 1. POLSCY I ZAGRANICZNI WYNALAZCY TECHNIKI 2. OCHRONA PRAW AUTORSKICH, WYNALAZCZOŚĆ, OCHRONA PATENTOWA, OCHRONA ZNAKÓW TOWAROWYCH 3. WYNALAZCZOŚĆ I OCHRONA PATENTOWA. OCHRONA ZNAKÓW TOWAROWYCH 4. NORMALIZACJA W TECHNICE, NORMY, SYSTEM KODOWANIA TOWARÓW EAN.UCC 5. KLASY ZABEZPIECZEŃ URZĄDZEŃ, JAKO PRZYKŁAD STOSOWANIA NORMALIZACJI. ETYKIETY BEZPIECZEŃSTWA zna dawne i współczesne wynalazki techniki zna wybitnych wynalazców polskich i zagranicznych zna twórców techniki w najbliższym regionie rozumie, jaką rolę odgrywają wynalazki w rozwoju techniki na całym świecie wie, jaka jest rola wielkich wynalazców w rozwoju współczesnej techniki wie, w jaki sposób technika wpłynęła na rozwój miejscowości lub regionu, w którym mieszka wie, co technika w jego regionie zmieniła na lepsze, a co na gorsze rozumie, że technika zmienia nasze codzienne życie, a ludzie stają się od niej coraz bardziej zależni wie, że jest istotne, aby młody człowiek umiał się znaleźć w świecie techniki zna fragmenty ustawy o prawie autorskim oraz ochrony tych praw zna symbole służące do oznaczania praw autorskich rozumie, jak ważne jest zwalczanie piractwa: muzycznego, komputerowego lub dotyczącego łamania praw autorskich wie, jakie szkody ponoszą twórcy oraz państwo w przypadku pojawienia się piractwa w zakresie praw autorskich wie, że patent jest dokumentem dotyczącym wynalazków wie, jakie prawa nabywa się do korzystania z patentu zna czas ochrony patentowej wie, co to są znaki towarowe wie, dlaczego używane są znaki towarowe wie, że prawo udziela ochrony na przyznane znaki towarowe wie, na czym polega normalizacja w technice wie, co to jest norma techniczna rozumie, dlaczego wprowadza się konieczność normalizacji w technice wie, co to jest system znakowania towarów kodami kreskowymi wie, na czym polega zabezpieczenie urządzeń technicznych zna oznaczenia (klasy) urządzeń gospodarstwa domowego rozumie wymagania dotyczące bezpiecznego eksploatowania urządzeń technicznych zna etykiety bezpieczeństwa korzystać z różnych źródeł wiedzy na temat wynalazców i wynalazków ocenić wkład wielkich wynalazców w rozwój współczesnej techniki podawać przykłady wielkich wynalazców i ich wynalazków uszanować twórców techniki, zwłaszcza w najbliższym rejonie zaznaczyć na osi czasu interesujące go wynalazki z wybranego okresu czasu ocenić, które wynalazki są najważniejsze dla rozwoju techniki opisać własny pomysł wynalazku, który mógłby zmienić życie ludzi przeanalizować, że technika zmusza wszystkich do ciągłej nauki, do korzystania z coraz to nowszych urządzeń, bez których nie możemy się już obejść wykonać prezentację multimedialną na temat wynalazców i wynalazków ocenić szkody, jakie ponosi państwo oraz twórcy z powodu łamania praw autorskich odczytywać wybrane fragmenty ustawy dotyczące praw autorskich objaśnić znaczenie symboli,,, TM ocenić piractwo muzyczne, komputerowe lub inne dotyczące łamania praw autorskich zaprojektować swój wynalazek opisać i zgłosić swój wynalazek do urzędu patentowego ocenić swoje możliwości twórcze ocenić korzyści z przyznania patentu rozpoznać znaki towarowe znanych firm i odróżnić je od znaków, które naruszają prawa osobiste i majątkowe samodzielnie zaprojektować znak towarowy dla wybranego produktu podać przykłady normalizacji w technice objaśnić skróty nazw związanych z normalizacją i normami (ISO, CEN, PKN, PN, IEC) podać przykłady prefiksów organizacji krajowych EAN.UCC określić, z jakiego kraju pochodzą produkty oznaczone kodem kreskowym rozpoznać symbole na etykietach zabezpieczeń urządzeń akceptować wymagania dotyczące bezpiecznego eksploatowania urządzeń technicznych przechowywać produkty spożywcze w warunkach wg PN-EN 2

3 6.EUROPEJSKIE ETYKIETY ENERGETYCZNE 7. EUROPEJSKIE ETYKIETY EKOLOGICZNE. CERTYFIKATY JAKOŚCI 8. PRZYRZĄDY POMIAROWE. DOKONYWANIE POMIARÓW 9 i 10. DOKUMENTACJA TECHNICZNA. PROJEKTOWANIE I KONSTRUOWANIE WIATROMIERZA WG DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ 11. PROJEKTOWANIE I WYKONANIE POZIOMICY. OPRACOWANIE PROCESU TECHNOLOGICZNEGO 12. PLAN ZABYTKOWEJ CZĘŚCI MIASTA. CZYTANIE ZNAKÓW I SYMBOLI (NP. ULICE, TRASY PRZEJAZDU LINII A I T). PLANOWANIE TRASY ZWIEDZANIA zna europejskie etykiety energetyczne wie, co to jest graniczne zużycie energii przez urządzenia techniczne wie, czym w przyszłości będzie się kierował, kupując elektryczne urządzenia gospodarstwa domowego wie, co to jest etykieta ekologiczna zna najpopularniejsze etykiety ekologiczne wie, że produkty powinny posiadać cechy odpowiadające potrzebom klienta wie na czym polega certyfikat jakości wie, jakie cechy powinny posiadać produkty oznaczone certyfikatem jakości zna podstawowe przyrządy pomiarowe zna budowę przyrządów pomiarowych dokonuje pomiarów za pomocą suwmiarki dokonuje pomiarów za pomocą poziomicy zna rysunek techniczny (wymiarowanie, rzutowanie, rozwinięcia brył, rzutowanie aksonometryczne i prostokątne) zna podstawową dokumentację techniczną składającą się np.: z rysunku złożeniowego, tabelki dotyczącej rysunku złożeniowego, procesu technologicznego, zestawienia materiałów i kosztorysu wie, jakie przepisy bhp obowiązują go podczas wykonywanej pracy wie, jak zaprojektować model poziomicy wie, jak wykonać dokumentację techniczną wie, jakich materiałów użyje do zbudowania modelu zna narzędzia, którymi należy posługiwać się podczas wykonywania modelu zna przepisy bhp, które należy stosować podczas pracy wie, co to jest plan miasta, plan osiedla mieszkaniowego wie, jak rozpocząć zwiedzanie zabytkowej części miasta zna związki techniki z rozwojem kultury (architektura) porównać zużycie energii podczas eksploatacji urządzeń odczytać graniczne zużycia energii obliczyć koszty zużytej energii przez urządzenia techniczne rozpoznać znaki ekologiczne umieszczone na różnych produktach rozpoznać wyroby ekologiczne wybrać produkty opatrzone znakami ekologicznymi zaprojektować własną etykietę ekologiczną na wybrany przez siebie towar wymienić produkty oznaczone certyfikatem jakości wybrać produkty oznaczone certyfikatem jakości posługiwać się przyrządami pomiarowymi dokonywać pomiarów za pomocą suwmiarki, poziomicy i innych przyrządów pomiarowych porównać wyniki pomiarów dokonywane różnymi przyrządami pomiarowymi wykonać dokumentację techniczną posługiwać się rysunkiem technicznym posługiwać się dokumentacją techniczną podczas wykonywania zadania praktycznego stosować przepisy bhp podczas pracy z narzędziami bezpiecznie posługiwać się narzędziami i przyrządami pomiarowymi wykonać zaprojektowany model urządzenia utrzymać narzędzia w ich stanie sprawności dokonać kontroli technicznej wykonanego przez siebie modelu urządzenia ocenić własne możliwości projektowe i wykonawcze zaprojektować model urządzenia technicznego, np. wiatromierza zaplanować wykonanie poziomicy sporządzić dokumentację techniczną dobrać materiały i narzędzia posługiwać się bezpiecznie narzędziami utrzymać narzędzia w stanie sprawności technicznej sprawdzić prawidłowość dokonywania pomiarów wykonaną poziomicą na planie miasta odszukać zabytkowe obiekty zaznaczyć na planie i opracować trasę zwiedzania zabytkowej części miasta opisać trasę, podając nazwy ulic, ciekawe obiekty oraz kierunki, w których się porusza uzasadnić propozycję swojego programu zwiedzania posługiwać się planem części zabytkowej miasta, które zamierza zwiedzać 3

4 13. PLAN OSIEDLA MIESZKANIOWEGO. PROJEKTOWANIE I KONSTRUOWANIE MAKIETY NOWOCZESNEGO OSIEDLA 14. PROJEKTOWANIE STANOWISKA PRACY UCZNIA Z UWZGLĘDNIENIEM KOLORYSTYKI 15. ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ. OBWODY ELEKTRYCZNE 16. JAK OGRANICZAĆ ZUŻYCIE ENERGII? PORÓWNYWANIE ZUŻYCIA I OBLICZENIA zna znaki, symbole graficzne stosowane do rysowania planów miast i osiedli zna zawody związane z projektowaniem zna etapy projektowania zna instytucje użyteczności publicznej znajdujące się na osiedlu mieszkaniowym zna miejsca rekreacji dla dzieci i młodzieży wie, z jakich materiałów może wykonać model osiedla zna sposoby wykonania modeli nowoczesnego osiedla wie, jak pracować w zespole wie, co to jest skala wie, co to jest plan pracy wie, co to jest praca indywidualna i praca zespołowa wie, co to jest stanowisko pracy wie, czym zajmuje się ergonomia zna zasady ergonomii wie, jaki wpływ na psychikę człowieka mają kolory wie, jakie kolory mają pozytywny lub negatywny wpływ na samopoczucie człowieka zna różne źródła energii elektrycznej zna słownictwo techniczne związane z elektrowniami wytwarzającymi i przesyłającymi energię elektryczną wie, czym jest prąd elektryczny zna rodzaje prądu elektrycznego zna drogę prądu z elektrowni do domu zna obwody elektryczne zna podstawowe elementy obwodów elektrycznych zna symbole graficzne elementów elektrycznych zawarte w PN zna rodzaje obwodów elektrycznych wie, jak dokonać obliczeń kosztów zużycia energii w domu zna koszty zużycia energii w swoim domu odczytywać znaki i symbole na planie osiedla mieszkaniowego odszukać na planie osiedla instytucje użyteczności publicznej odszukać na planie miejsca rekreacji dla dzieci i młodzieży zaprojektować zagospodarowanie opuszczonych terenów na osiedlu zaprojektować zagospodarowanie terenu wokół domu ocenić, które rozwiązania na osiedlu są dobre, a które złe zaprojektować rozwiązania komunikacji osiedlowej dla pieszych i pojazdów narysować wymyślony przez siebie plan nowoczesnego osiedla w rzucie poziomym zaznaczyć drogi osiedlowe dla samochodów i rowerzystów oraz alejki dla pieszych rozwiązać różne problemy projektowe porównać wykonane elementy makiety z występującymi w rzeczywistości ustalić osoby odpowiedzialne za wykonanie poszczególnych czynności bądź elementów obliczyć skalę, jaką zastosował opracować plan poszczególnych czynności przy wykonaniu makiety pracować samodzielnie oraz w zespole rozwiązać w zespole problemy projektowe zaprojektować stanowisko pracy, np.: do zajęć z techniki w szkole lub kącik majsterkowicza w domu, do pracy przy komputerze, do przetwarzania produktów spożywczych lub inne uwzględnić wysokość i szerokość stołu oraz wysokość siedziska w swoim projekcie wykonać rysunek projektu sprawdzić, czy projekt spełnia wymagane normy opisać projekt dobrać odpowiednie barwy do pomieszczeń, stanowiska pracy itp. wymienić różne źródła energii elektrycznej w Polsce i na świecie posługiwać się słownictwem technicznym związanym z wytwarzaniem i przesyłaniem energii elektrycznej rozróżnić rodzaje prądu elektrycznego omówić drogę prądu z elektrowni do mieszkania rozróżnić obwody elektryczne rozróżnić elementy obwodów elektrycznych montować obwody elektryczne na podstawie schematu dokonać podstawowych pomiarów w obwodzie elektrycznym odczytywać z liczników zużycie energii elektrycznej, wody, gazu, ciepła dokonać obliczeń kosztów zużycia energii w domu 4

5 17. OSPRZĘT ELEKTRYCZNY WYBRANE PRZYKŁADY 18. WYBRANE URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE 19. NARZĘDZIA ELEKTROMECHA- NICZNE wie, jak odczytywać liczniki energii elektrycznej, wody, gazu, ciepła rozumie, że należy szanować i oszczędzać różne źródła energii, aby zachować je dla przyszłych pokoleń zna elementy osprzętu elektrycznego zna podział na osprzęt: podtynkowy, natynkowy, przystosowany do listew, do stosowania na zewnątrz zna zastosowanie osprzętu elektrycznego w różnych pomieszczeniach oraz na zewnątrz rozumie konieczność stosowania osprzętu posiadającego stopień ochrony (np. IPxx) zna stopnie zabezpieczeń osprzętu wie, że w miejsce drugiego x wstawiana jest cyfra od 0-6, a im wyższa ta cyfra, tym wyższe zabezpieczenie wie, które urządzenia w domu powinny być podłączone do gniazd z bolcem ochronnym i bez bolca wie, które urządzenia muszą być (wg PN) podłączone do gniazd z bolcem wie, w jakim położeniu automatycznym bezpieczników płynie prąd, a w jakim nie płynie wie, gdzie w jego domu znajdują się główne zawory doprowadzające wodę i gaz wie, jak obliczyć koszty zużycia energii, wody, gazu w swoim domu zna najnowsze aparaty telefoniczne stacjonarne i komórkowe wie, jakie funkcje posiadają najnowsze urządzenia cyfrowe wie, jak korzystać z podstawowych funkcji telefonicznych urządzeń cyfrowych zna najnowsze typy fotograficznych aparatów cyfrowych wie, co to jest kino domowe wie, jakie jest zasilanie urządzeń elektronicznych wie, jakie usterki zdarzają się podczas korzystania z urządzenia cyfrowego zna wybrane narzędzia mechaniczne stosowane w gospodarstwie domowym i w szkole zna budowę i zasadę działania wiertarki elektrycznej zna wiertła przeznaczone do tego typu wiertarki wie, jak dobierać wiertła ze względu na planowaną pracę wie, jak mocować wiertła w uchwycie wiertarskim ocenić i porównać zbyt duże zużycie energii w domu stosować osprzęt i urządzenia elektryczne, które zużywają mało energii stosować się do wymagań instrukcji obsługi urządzeń, aby obniżyć zużycie energii przez te urządzenia rozróżniać elementy osprzętu elektrycznego (np.: gniazda, wyłączniki, włączniki, termostaty i regulatory temperatury, bezpieczniki) podać przykłady zastosowania osprzętu elektrycznego w domu rozróżnić zabezpieczenia, np.: przed wnikaniem kurzu do wnętrza lub wilgoci do obudowy sprawdzać w domu, jaki jest stan osprzętu elektrycznego (np. wyrwane gniazda elektryczne) ocenić możliwości zastosowania nowoczesnego sprzętu zwiększającego bezpieczeństwo i wygodę domowników zastosować energooszczędne oświetlenie w domu obliczyć koszty zużycia energii, gazu i wody w swoim domu zaplanować obniżenie kosztów zużycia energii, gazu, wody i ciepła czytać zalecenia instrukcji obsługi wybranych urządzeń elektronicznych obsługiwać wybrane urządzenia elektroniczne zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi wykonywać zdjęcia fotograficznym aparatem cyfrowym korzystać z kina domowego korzystać z najnowszych funkcji urządzeń elektronicznych podać przykłady stosowania baterii i akumulatorów w urządzeniach cyfrowych usuwać drobne awarie w sprzęcie elektronicznym dobrać i zamocować wiertła do wykonywanej pracy obsługiwać wiertarkę zapisać kolejne operacje technologiczne do wykonania otworu przy pomocy wiertarki pracować bezpiecznie, przestrzegając przepisów bhp obsługiwać szlifierkę zgodnie z przepisami bhp szlifować drewno lub metal dobierać materiał szlifierski do obrabianego materiału 5

6 20. MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE WYBRANE INFORMACJE 21 i 22. PODSTAWOWE ELEMENTY URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH MOTOROWER POJAZD JEDNOŚLADOWY 23 i 24. WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE. PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE MOTOROWERU ZWIĘKSZAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM zna instrukcję obsługi wiertarki zna przepisy bhp podczas obsługi wiertarki zna obsługę szlifierki elektrycznej wie, jak szlifować drewno lub metal wie, jakie przepisy bhp należy zastosować podczas szlifowania wie, jak jest zbudowana i jak działa lutownica oporowa i lutownica transformatorowa wie, jakie czynności występują przy lutowaniu zna podstawowe materiały konstrukcyjne stosowane w technice i budownictwie zna historię budownictwa z naturalnych materiałów zna przykłady zastosowania materiałów konstrukcyjnych wie, jakie materiały zapewniają najlepszą izolację, są obecnie najtańsze, są najtrwalsze i zapewniają największe bezpieczeństwo w razie pożaru zna materiały używane do budowy domu wie, jakich materiałów używa się do wykończenia domu wie, czym zajmuje się mechanika zna przykłady rozwiązań konstrukcyjnych wielu elementów części maszyn stosowanych w urządzeniach technicznych powszechnego użytku, np.: motorower, urządzenia elektryczne stosowane w gospodarstwie domowym zna obsługę techniczną motoroweru zna podstawowe elementy urządzeń mechanicznych wie, jak działają silniki spalinowe dwui czterosuwowe zna nazwy części silnika dwu- i czterosuwowego zna cykle pracy silnika dwu- i czterosuwowego wie, jaki wpływ ma praca silników spalinowych na środowisko naturalne, oszczędność zużycia paliwa i bezpieczeństwo jazdy zna podstawowe wyposażenie motoroweru zwiększające bezpieczeństwo wie, jakie powinno być niezbędne wyposażenie motorowerzysty wie, jakie rodzaje świateł obowiązują w motorowerze wie, jakie zalety i wady ma pojazd jednośladowy silnikowy pod względem: bezpieczeństwa jazdy, poruszania się w ruchu miejskim i poruszania się na trasach poza miastem zna przepisy ruchu drogowego dotyczące jazdy motorowerzysty i innych pojazdów w ruchu drogowym wyjaśnić różnicę pomiędzy lutownicą oporową i transformatorową obsługiwać lutownicę oporową i transformatorową zgodnie z przepisami bhp zlutować np. 2 druty, drut z blachą lub dwie cienkie blaszki opisać budowę i zasady działania wybranego elektronarzędzia skonstruować uchwyty do zawieszenia elektronarzędzi wymienić materiały konstrukcyjne stosowane w technice i budownictwie rozróżnić materiały konstrukcyjne naturalne i sztuczne stosowane w budownictwie podać przykłady zastosowania materiałów konstrukcyjnych ocenić materiały konstrukcyjne pod względem bezpieczeństwa, zwłaszcza w sytuacji pożaru analizować, jakie materiały zostały użyte do budowy jego domu ocenić pod względem bezpieczeństwa materiały użyte do budowy domu porównać zasady działania silników dwui czterosuwowych ocenić zalety i wady pojazdów jednośladowych pod względem mechanicznym opisać rozwiązania konstrukcyjne w motorowerze wymienić podstawowe elementy części maszyn stosowane w motorowerze obsługiwać motorower pod względem technicznym, np. początkowa eksploatacja motoroweru (prawidłowe smarowanie, przestrzeganie dopuszczalnych prędkości na poszczególnych biegach, nie przeciążanie silnika zbyt forsowną jazdą), obsługa codzienna określić różnicę w budowie silników dwui czterosuwowych ocenić wpływ pracy silników na środowisko naturalne wstępnie ocenić stan techniczny motoroweru akceptować niezbędne wyposażenie motorowerzysty zwiększające jego bezpieczeństwo w czasie jazdy podać kolejność przejazdu na różnych skrzyżowaniach ocenić, jakie są przyczyny wypadków drogowych udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych odszukać w Kodeksie Drogowym przepisy drogowe na zadany temat analizować przyczyny zauważonych zdarzeń i wypadków drogowych 6

7 25. EKOLOGIA ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO. OZNACZENIA EKOLOGICZNE 26. ZASADY RACJONALNEGO ŻYWIENIA. PODSTAWOWE SKŁADNIKI ŻYWNOŚCI 27. MODELE ZALECEŃ ŻYWIENIOWYCH. PROJEKTOWANIE TALERZA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH wie, jakie są stosowane środki bezpieczeństwa w ruchu drogowym wie, na czym polega zintegrowane ratownictwo drogowe zna słownictwo związane z ekologią wie, jak należy segregować odpady rozumie organizację gospodarki odpadami wie, co to jest dług ekologiczny zna wybrane oznaczenia ekologiczne wie, co oznacza ochrona środowiska naturalnego wie o toksyczności spalin samochodowych i ich wpływie na zdrowie człowieka oraz środowisko naturalne wie, że hałas jest zagrożeniem dla zdrowia człowieka wie, jakie są prawidłowe rozwiązania ochrony przeciwhałasowej zna zasady racjonalnego żywienia zna składniki odżywcze produktów żywnościowych wie, że bez białka nie ma życia zna białka pochodzenia zwierzęcego i roślinnego zna różnice w zapotrzebowaniu na białko w ciągu dnia dla chłopców i dziewcząt zna tłuszcze jadalne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego zna produkty zawierające białka i tłuszcze zna węglowodany i ich wartości energetyczne wie, jaką rolę w przewodzie pokarmowym spełnia błonnik zna składniki mineralne niezbędne człowiekowi do prawidłowego funkcjonowania organizmu wie, jakie znaczenie w budowie kości i zębów ma wapń (Ca) zna rolę żelaza (Fe) w organizmie człowieka zna witaminy, ich oznaczenia i zalecane normy spożycia w ciągu dnia zna główne źródła występowania witamin wie, na czym polega prawidłowe, a więc zdrowe żywienie wie, czego dostarcza nam pożywienie wie, że tylko urozmaicone pożywienie dostarcza wszystkich niezbędnych składników odżywczych zna model zaleceń żywieniowych ocenić brawurową i zagrażającą bezpieczeństwu jazdę innych kierowców dokonać samooceny własnego zachowania w ruchu drogowym jako kierowcy lub pieszego wyciągnąć wnioski z tytułu niezgodnego z Kodeksem Drogowym zachowań pieszych i kierujących pojazdami wyszukać słowa związane z ekologią sporządzić mapkę zagrożeń ekologicznych w najbliższym środowisku wykonać plakat związany z ochroną środowiska naturalnego przygotować w zespole prezentację multimedialną na temat ochrony środowiska naturalnego zaprojektować i wykonać pojemniki na domowe odpady lub opakowanie ekologiczne segregować odpady w swoim gospodarstwie domowym przeprowadzić wywiad w swoim miejscu zamieszkania na temat gospodarki odpadami zaprojektować znak ekologiczny do wybranego wyrobu analizować swoje postępowanie wobec środowiska naturalnego stosować w odniesieniu do siebie i swojej rodziny zasady racjonalnego żywienia, wybierać takie produkty, które posiadają w swoim składzie substancje organiczne i nieorganiczne (składniki odżywcze) zrozumieć potrzebę racjonalnego odżywiania się wybrać produkty posiadające podstawowe produkty spożywcze sporządzić listę głównych źródeł występowania witamin przygotować do spożycia takie ilości żywności, która warunkuje zdrowe funkcjonowanie organizmu i utrzymanie właściwego ciężaru, czyli masy ciała analizować modele zaleceń żywieniowych stosować tylko urozmaicone wyżywienie, dostarczające organizmowi wszystkich niezbędnych składników spożywczych 7

8 28. PROJEKTOWANIE JADŁOSPISÓW I EWENTUALNE WYKONYWANIE WYBRANYCH POTRAW 29. PROJEKTOWANIE I SZYCIE DLA POTRZEB DOMU zna zalecane przez specjalistów od żywienia proporcje spożycia poszczególnych grup produktów spożywczych piramidę prawidłowego żywienia zna przykładowe wielkości pojedynczych porcji wybranych produktów wie, jaka jest różnica w liczbie dziennych porcji dla dziewcząt i chłopców będących w tym samym wieku wie, że prawidłowo zestawiony codzienny jadłospis powinien obfitować w: białko, tłuszcze, błonnik, witaminy i składniki mineralne, produkty dostarczające węglowodanów złożonych (produkty zbożowe, ziemniaki oraz rośliny strączkowe) wie, jaka powinna być zawartość najważniejszych składników pokarmowych w wybranych produktach spożywczych wie, jakie składniki spożywcze należy ograniczyć przy projektowaniu i przygotowywaniu posiłków wie, jak projektować jadłospisy zna ściegi ręczne zwykłe i ozdobne wie, jak szyć na maszynie zna zasady działania maszyny do szycia i jej podstawowe układy mechaniczne zna proces technologiczny uszycia czegoś dla własnych potrzeb oraz dla potrzeb domu zna tkaniny i dzianiny naturalne i sztuczne zna oznakowania fabryczne tkanin i dzianin zna sposób zdejmowania miary z sylwetki wie, jak wykonać formę krawiecką do swojego projektu odzieży wie, jak należy dokonywać przymiarek wie, jakie informacje znajdują się na metkach i przywieszkach odzieżowych wie, jak konserwować swoją odzież zna rozmiary odzieży i potrafi dobrać ją do swojej sylwetki wie, z jakich materiałów może zaprojektować coś dla siebie lub potrzeb domu wie, jak wykonać reklamę swojego wyrobu zna przepisy bhp dotyczące szycia ręcznego i na maszynie do szycia zachować umiar w jedzeniu słodyczy i cukru analizować talerz produktów spożywczych w odniesieniu do własnego sposobu żywienia się zaprojektować dla siebie talerz produktów spożywczych w ciągu dnia opisać zaprojektowany talerz produktów spożywczych ustalić liczbę dziennych porcji produktów dla dziewcząt i chłopców będących w tym samym wieku analizować informacje podane w tabeli produktów dotyczące zawartości w nich składników pokarmowych zaznaczyć w tabeli produkty o najwyższej zawartości energii, białka i tłuszczu odczytać w tabeli, w jakich produktach znajduje się najwięcej składników mineralnych i witamin ograniczyć w spożyciu produkty zagrażające zdrowiu i otyłości ułożyć propozycje posiłków, np. na kolejne dni tygodnia korzystać z informacji zawartych w tabelach i innych materiałach dotyczących zdrowego odżywiania opracować przykładowe jadłospisy na różne okazje i święta wg zaleceń lekarza zaprojektować jadłospisy dla osoby chorej, np. na cukrzycę zaprojektować i wykonać przybornik do domowych prac krawieckich zaprojektować i uszyć ekologiczną torbę na zakupy rozpoznać oznakowania fabryczne tkanin i dzianin oraz ich zalety i wady zaprojektować strój wakacyjny, dobrać materiały, obliczyć koszty uszycia porównać koszty ubrania wakacyjnego uszytego własnoręcznie z ceną, jaką musi zapłacić w sklepie zdejmować wymiary z sylwetki przygotować formę wykroju do swojego projektu dokonywać przymiarek zaprojektować strój uczniowski, np. na uroczystości szkolne zaprojektować i uszyć różne rzeczy użyteczne dla potrzeb domu szyć ręcznie i na maszynie do szycia zaprojektować stroje dla postaci z literatury napisać plan kolejnych czynności technologicznych do wybranego projektu wykonać drobne prace krawieckie dla potrzeb własnych i swojego domu samodzielnie dobrać odzież do swoich wymiarów odczytywać informacje dotyczące odzieży na metkach i przywieszkach odzieżowych 8

9 w sposób właściwy konserwować odzież zaprojektować metkę do uszytego przez siebie wyrobu zaprojektować reklamę swojego wyrobu obliczyć koszty potrzebnych materiałów do wybranego projektu posługiwać się igłą, naparstkiem, miarą krawiecką, nożyczkami stosować przepisy bhp podczas szycia ręcznego i na maszynie do szycia 30. TESTY POWTÓRZENIOWE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH REALIZOWANYCH MODUŁÓW PROGRAMOWYCH 9

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa?

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Temat Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej Wymagania podstawowe

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH

BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH Copyright by Nowa Era Spółka z o.o. Warszawa 2012. ISBN 978-83-267-0631-8 Koordynacja prac: Krzysztof Kowalski. Redakcja merytoryczna: Agnieszka Kamiƒska, Krzysztof Kowalski.

Bardziej szczegółowo

Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1

Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1 Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1 AUTORZY EKSPERCI Marta Wróblewska - Specjalista ds. Przyrody/Ekologii Milena Potręć - Specjalista ds. Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak

Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak Recenzenci: mgr inż. Antoni Czarny mgr inż. Janina Neska Opracowanie redakcyjne: mgr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 I. Ogólne założenia programu... 4 II. Cele nauczania... 5 III. Treści

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 TYP SZKOŁY: Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letni okres nauczania w systemie 4-tygodniowych kursów Nr programu 751204/741[02]/SZ,LZ/MEN/2000.12.05/KL/2012 1. TYP

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 714[02]/ZSZ/MENiS/2002.08. PROGRAM NAUCZANIA KOMINIARZ 714[02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2002 Autorzy: mgr inż. Janusz Jasek mgr

Bardziej szczegółowo

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 I GIMNAZUM W DYNOWIE Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 28 sierpnia 2014 roku Rok szkolny 2014/2015 1 Spis treści: Spis treści:...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TAPICER, 753402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TAPICER, 753402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TAIER, 753402 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Krawczyk Ewa Sromala Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

GT VET Greening Technical VET Sustainable Training Module for the European Steel Industry. Polish Module D9.3

GT VET Greening Technical VET Sustainable Training Module for the European Steel Industry. Polish Module D9.3 GT VET Greening Technical VET Sustainable Training Module for the European Steel Industry Polish Module D9.3 Submoduł Energia: 2 Submoduł Zapobieganie i redukcja emisji hałasu: 24 Submoduł Odpady: 121

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprawności harcerskich Organizacji Harcerzy ZHPnL

Regulamin sprawności harcerskich Organizacji Harcerzy ZHPnL Zatwierdzony Rozkazem L02/2012 Naczelnika OH-rzy ZHPnL z dnia 31 stycznia 2012 r. Regulamin sprawności harcerskich Organizacji Harcerzy ZHPnL 1 Sprawność to zdobyta i udowodniona działaniem umiejętność,

Bardziej szczegółowo

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janina Rosiak Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik logistyk Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2006 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne 5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne W tabelach przedstawiono wskaźniki łatwości poszczególnych umiejętności w etapie pisemnym - część I

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla europejskich zawodów meblowe

Podręcznik dla europejskich zawodów meblowe Podręcznik dla europejskich zawodów meblowe Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie czynności związanych z procesem sprzedaży 341[03].Z1.03

Wykonywanie czynności związanych z procesem sprzedaży 341[03].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Anna Kajer Wykonywanie czynności związanych z procesem sprzedaży 341[03].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki i karty tytułowej Janusz Obłucki. Rysunki Mariusz Koszuta. Redaktor inicjujący Beata Koźniewska. Redaktor Mirosława Kwiecińska

Projekt okładki i karty tytułowej Janusz Obłucki. Rysunki Mariusz Koszuta. Redaktor inicjujący Beata Koźniewska. Redaktor Mirosława Kwiecińska Autorka programu: mgr Janina Grzegorek wieloletnia nauczyciela biologii w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Warszawie, dydaktyk na Wydziale Biologii UW, przewodnicząca Regionu Centralnego

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Renowator zabytków architektury Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2005 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 1 PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I etap edukacyjny: klasy I III Edukacja wczesnoszkolna ma stopniowo i możliwie łagodnie przeprowadzić dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo