Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych. Styczeń 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych. Styczeń 2015"

Transkrypt

1 Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych Styczeń 2015

2 SPIS TREŚCI 4 PRZYJĘCIE ODPOWIEDNICH PRAKTYK BIZNESOWYCH 24 NASZE WARTOŚCI 4 WIADOMOŚĆ OD PREZESA I DYREKTORA NACZELNEGO 6 1 REPREZENTOWANIE WARTOŚCI ZAWARTYCH W KODEKSIE KAŻDY JEST ZAANGAŻOWANY ZGODNOŚĆ Z PRAWEM NARUSZENIE KODEKSU NASZE OBOWIĄZKI NASZE OCZEKIWANIA W STOSUNKU DO NASZYCH MENEDŻERÓW ZOBOWIĄZANIA FIRMY SNC LAVALIN 13 2 KONCENTRACJA NA PRACOWNIKACH I MIEJSCU PRACY WZAJEMNY SZACUNEK W MIEJSCU PRACY HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO NARKOTYKI I ALKOHOL BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJE OSOBISTE I PRYWATNE 19 3 ZAPOBIEGANIE KONFLIKTOM INTERESÓW DODATKOWE ZATRUDNIENIE ORAZ DZIAŁANIA NIEZGODNE Z KODEKSEM OSOBISTE RELACJE W MIEJSCU PRACY ANTYMONOPOL I KONKURENCJA POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA PRZEKUPSTWU I KORUPCJI Gratyfikacje Podarunki i gościnność Pranie brudnych pieniędzy STRONY TRZECIE PARTNERZY BIZNESOWI URZĘDNICY PAŃSTWOWI Wpłaty na cele polityczne Lobbing ADMINISTROWANIE OBROTEM TOWARAMI ORAZ NAKŁADANIE EMBARGO PRZYJMOWANIE OBOWIĄZKU SPOŁECZNEGO W FIRMIE Prawa człowieka Zaangażowanie w działania społecznościowe Darowizny i sponsoring Ochrona środowiska 35 5 OCHRONA NASZYCH AKTYWÓW ZASOBY ELEKTRONICZNE POUFNOŚĆ INFORMACJI WYKORZYSTYWANIE POUFNYCH INFORMACJI DO TRANSAKCJI GIEŁDOWYCH WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA PRAKTYKI RACHUNKOWE ORAZ PROWADZENIE KSIĄG KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA 43 6 ZGŁASZANIE NARUSZEŃ I SKARG OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA DOCHODZENIA WEWNĘTRZNE 46 PODEJMOWANIE WŁAŚCIWEJ DECYZJI 47 DANE KONTAKTOWE 48 Uwaga: W niniejszym dokumencie odniesienie do SNC Lavalin oznacza, zależnie od kontekstu, firmę SNC Lavalin Group Inc. oraz wszelkie podmioty, nad którymi Firma sprawuje bezpośrednią lub pośrednią efektywną kontrolę, w tym poniższe podmioty: oddziały, jednostki biznesowe, oddziały regionalne i spółki zależne, a także wszelkie inne spółki, spółki joint venture, koncesje dla infrastruktury i konsorcja. W przypadku gdy firma SNC Lavalin Group Inc. nie sprawuje lub nie może sprawować efektywnej kontroli nad określonym podmiotem lub gdy określony podmiot nie może przyjąć i wdrożyć zasad niniejszego Kodeksu ze względu na ograniczenia ustawowe lub prawne, firma SNC Lavalin musi polecić takiemu podmiotowi przyjęcie i wdrożenie polityki o podobnym zakresie i zasadach. 3

3 NASZE WARTOŚCI ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO ETYKA I PRZESTRZEGANIE ZASAD Naszym obowiązkiem jest ochrona wszystkich, mających kontakt z naszą organizacją Wytrwale dążymy do doskonałości w postępowaniu etycznym i przestrzeganiu zgodności DBAŁOŚĆ O KLIENTA ZWROT Z INWESTYCJI Celem naszej działalności jest świadczyć usługi oraz dodawać długoterminowych wartości organizacjom naszych klientów Dążymy do wynagradzania zaufania inwestorów poprzez zapewnianie konkurencyjnej pozycji na rynku oraz tworzenie ważnych projektów, które będą powodem do dumy PRACA ZESPOŁOWA I DOSKONAŁOŚĆ Jesteśmy innowacyjni, kompetentni, potrafimy współpracować oraz patrzymy przyszłościowo SZACUNEK Nieustannie demonstrujemy szacunek dla wszystkich naszych udziałowców, partnerów oraz dostawców 5

4 Wiadomość od Prezesa i Dyrektora Naczelnego Przez swoją działalność firma SNC Lavalin codziennie ma wpływ na życie ludzi na całym świecie, oferując zróżnicowane projekty infrastruktury wodnej, elektrycznej, drogowej oraz surowcowej. Jednak równie ważne jak to, co robimy, jest to, jak to robimy i jak postępujemy. Wykonując dobrą pracę we właściwy sposób, niezależnie od czasu i sytuacji, przyczyniamy się do zmiany krajobrazu biznesowego, a także otaczającego nas świata. Gdy podejmujemy nowe wyzwania i rozszerzamy zasięg naszej obecności na coraz to bardziej złożone rynki jedna rzecz nigdy nie może się zmienić: nasze niesłabnące zaangażowanie w utrzymanie najwyższych standardów etycznych postępowania w biznesie w relacjach z naszymi pracownikami, klientami, udziałowcami, partnerami i dostawcami. Uczciwe postępowanie przyczynia się do tworzenia miejsca, w którym wszyscy możemy z dumą pracować. Nasz Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych jest kompasem, który prowadzi nas we właściwym kierunku. Dzięki niemu transakcje biznesowe z nami są gwarancją uczciwej obsługi i przestrzegania zasad etycznych. Nie tylko znajomość kodeksu jest dla nas istotna, ale także postępowanie w duchu zasad Kodeksu. Kodeks nie zawiera opisu wszystkich prawdopodobnych sytuacji, z którymi możemy się spotkać, przedstawia jednak podstawowe zasady i standardy, których należy przestrzegać. Wierzę, że postępując z zachowaniem zdrowego rozsądku i zastosowaniem właściwej oceny sytuacji, pozostaniemy na właściwej ścieżce. Wartości propagowane w naszym Kodeksie dotyczą wszystkich pracowników i każdy pracownik jest zobowiązany ich przestrzegać. W razie wątpliwości dotyczących tego, co zrobić w trudnej sytuacji, lub chęci uzyskania dalszych informacji, poproś o wsparcie. Nie wahaj się zwrócić o pomoc do swojego menedżera, Dyrektora ds. Przestrzegania Zasad, Przedstawiciela Działu Kadr lub do Centrum Konsultacji ds. Przestrzegania Zasad. Wszyscy mamy obowiązek zgłaszać, w dobrej wierze, wszelkie naruszenia niniejszego Kodeksu, o których wiemy, że mają miejsce lub które podejrzewamy. Kodeks zawiera listę kilku danych kontaktowych, które pozwolą zgłosić takie naruszenie, w tym anonimową infolinię ds. Etyki i Przestrzegania Zasad. Chciałbym wyrazić swoje osobiste podziękowania każdemu z osobna i wszystkim razem za nieustające poświęcenie firmie SNC Lavalin i zaangażowanie w zachowywaniu standardów wytyczonych w naszym Kodeksie Etyki i Praktyk Biznesowych. Dzięki współpracy z Wami firma SNC Lavalin jest na dobrej drodze, aby stać się światowym liderem wśród dostawców bezpiecznych, trwałych, etycznych oraz zgodnych z Kodeksem projektów. ROBERT G. CARD PREZES ORAZ DYREKTOR NACZELNY SNC LAVALIN GROUP INC. 7

5 1 REPREZENTOWANIE WARTOŚCI ZAWARTYCH W KODEKSIE 1.1 Każdy jest zaangażowany Kodeks etyki oraz praktyk biznesowych SNC Lavalin ( nasz Kodeks ) ma za zadanie promować uczciwość oraz przejrzystość w sposobie prowadzenia naszych działań biznesowych oraz w naszych relacjach z innymi. Niniejszy Kodeks obowiązuje wszystkich pracowników (stałych, dorywczych, tymczasowych, związanych kontraktem, pracujących na pełen etat lub na część etatu itd.), konsultantów 1, pracowników pożyczonych, dyrektorów i członków Zarządu firmy SNC Lavalin (od tej pory nazywanych: Pracownicy lub My ). Przestrzeganie Kodeksu i zawartych w nim zasad i procedur stanowi część warunków współpracy z firmą SNC Lavalin. Obowiązkowy będzie coroczny proces certyfikacji w celu zapewnienia, że Kodeks jest zrozumiały i w sposób właściwy przestrzegany w naszych codziennych działaniach. Od każdej strony trzeciej, z którą współpracujemy, oczekuje się podzielania naszych wartości i wysokich standardów postępowania etycznego. Z naszej strony podejmiemy odpowiednie starania, aby strony te były świadome naszych oczekiwań, a także zachęcimy je do przyjęcia zasad i praktyk porównywalnych z naszymi. Niniejszy Kodeks nie stanowi zbioru wszystkich zasad i nie jest możliwe, aby omawiał wszystkie sytuacje, ma jednak służyć jako pomoc podczas używania własnego osądu i zdrowego rozsądku w celu podjęcia właściwych decyzji. W przypadku wątpliwości należy zawsze konsultować się z menedżerem, Działem Etyki i Przestrzegania Zasad, Działem Prawnym lub Działem Kadr w celu uzyskania pomocy w wybraniu właściwego rozwiązania. Niniejszy Kodeks będzie stale aktualizowany lub uzupełniany w celu odzwierciedlenia zmian w prawie, procedurach oraz najlepszych praktykach. Najbardziej aktualna i obowiązująca wersja naszego Kodeksu jest dostępna na naszej stronie internetowej 1 Osoby fizyczne, samozatrudnione lub podmioty prawne, które świadczą usługi na mocy umowy o dzieło lub umowy zlecenia oraz które wystawiają fakturę firmie SNC Lavalin za wykonywaną pracę. 9

6 Zgodność z prawem Naruszenie kodeksu Ponieważ działamy na skalę globalną, podlegamy prawom i przepisom obowiązującym w wielu jurysdykcjach. Wszystkie działania biznesowe powinny być podejmowane w pełnej zgodzie ze wszystkimi ustawami i rozporządzeniami ma mocy jurysdykcji obowiązującej w miejscu prowadzenia działań. Postępowanie niezgodne z prawem jest surowo zabronione. W przypadku, gdy lokalne prawo lub przepisy dopuszczą zachowanie niezgodne z naszym Kodeksem, ów Kodeks będzie miał moc rozstrzygającą. W przypadku wątpliwości dotyczących zastosowania lub interpretacji któregokolwiek prawa lub przepisu należy jak najszybciej zgłosić się do Działu Prawnego. 1.4 Niezastosowanie się do Kodeksu lub zawartych w nim zasad i procedur może doprowadzić do wszczęcia czynności dyscyplinarnych, łącznie z zakończeniem stosunku pracy, wypowiedzeniem lub brakiem kontynuacji umowy i/lub krokami prowadzącymi do usunięcia dyrektora z Zarządu. Jeśli naruszenie Kodeksu obejmuje zachowanie niezgodne z prawem, sprawa może zostać przekazana odpowiednim organom ścigania, które mogą nałożyć na daną osobę fizyczną kary pieniężne przewidziane w prawie cywilnym i/lub karnym lub sankcje. Ponadto, firma SNC Lavalin zastrzega sobie prawo do podjęcia dodatkowych kroków, w tym działań prawnych, przeciwko osobom fizycznym, które zaangażowały się w i/lub odnosiły korzyści z działań nielegalnych i/lub sprzecznych z naszym Kodeksem w celu uzyskania odszkodowania za wszelkie koszty poniesione przez firmę SNC Lavalin oraz odzyskania kwot lub korzyści, które zostały bezprawnie wypłacone lub otrzymane. Nasze obowiązki Wszyscy ponosimy odpowiedzialność za: Postępowanie zgodnie z założeniami niniejszego Kodeksu oraz ukończenie corocznego procesu certyfikacji; Świadomość i przestrzeganie praw i przepisów obowiązujących jurysdykcji właściwej dla miejsca pracy; Kontrolowanie swojej znajomości i stosowanie zasad i procedur odpowiednich dla określonego dla nas indywidualnie zakresu pracy; Niezwłoczne poszukiwanie pomocy lub wskazówek u dostępnych źródeł w razie wątpliwości; Zgłaszanie wszelkich naruszeń lub potencjalnych naruszeń Kodeksu i zawartych w nim zasad i procedur; Pełną współpracę podczas wewnętrznego dochodzenia dotyczącego prawdopodobnych naruszeń Kodeksu; oraz Uczciwe postępowanie w każdej sytuacji, mające na celu zachowanie i promowanie naszej znakomitej reputacji we wszystkich naszych działaniach w dowolnym miejscu. 11

7 1.5 Nasze oczekiwania w stosunku do naszych menedżerów Zgodnie z Kodeksem nasi menedżerowie mają dodatkowe obowiązki. Są oni odpowiedzialni za propagowanie kultury przestrzegania zasad oraz uczciwości, w tym tworzenia pozytywnej atmosfery w miejscu pracy, w którym każdy będzie traktowany z godnością i szacunkiem. Jako menedżerowie osiągamy ten cel przez: Dawanie przykładu i stosowanie się do standardów Kodeksu w każdej sytuacji; Pomaganie podlegającym nam pracownikom w zrozumieniu i przestrzeganiu przedstawionych w Kodeksie standardów, procedur i praktyk, umożliwiając udział takich osób w odpowiednich szkoleniach oraz procesach certyfikacji oraz zachęcając je do tego; Wspieranie i ochronę osób, które w dobrej wierze wyrażają obawy lub zgłaszają potencjalne zachowanie nieetyczne lub niezgodne z Kodeksem nawet wtedy, gdy wymagałoby to od nich wykroczenia poza drogę służbową; Reagowanie, gdy słyszymy lub podejrzewamy niewłaściwe postępowanie, i w żadnej sytuacji nieignorowanie podejrzanego zachowania; oraz Niepodejmowanie lub niedopuszczanie do działań odwetowych przeciwko osobie, która zgłasza obawy w dobrej wierze. 1.6 Zobowiązania firmy SNC Lavalin Firma SNC Lavalin propaguje uczciwość i wysokie standardy postępowania etycznego we wszystkich aspektach działań biznesowych. Aby zapewnić stosowanie naszych wartości w życiu i zgodność ze zobowiązaniami wytyczonymi w niniejszym Kodeksie, firma SNC Lavalin dokłada wszelkich starań w: Tworzeniu i promowaniu kultury uczciwości w firmie; Dbaniu o to, aby Pracownicy przeczytali Kodeks, zrozumieli zobowiązania z niego wynikające i wyrazili zgodę na przestrzeganie zasad w nim zawartych; Tworzeniu właściwej świadomości zasad Kodeksu na wszystkich poziomach; Ustanawianiu środków zapobiegania, wykrywania i reagowania na zachowania nieetyczne lub niezgodne z Kodeksem; Zapewnianiu globalnie dostępnego wsparcia, informacji i zasobów mających służyć jako pomoc w stosowaniu zasad niniejszego Kodeksu; oraz Ciągłym ulepszaniu panujących w firmie standardów zarządzania. 13

8 2 KONCENTRACJA NA PRACOWNIKACH I MIEJSCU PRACY 2.1 Wzajemny szacunek w miejscu pracy W firmie SNC Lavalin cenimy, tworzymy i dbamy o zróżnicowanie i globalność wśród pracowników. Do naszych codziennych obowiązków należy współpraca z osobami różnych grup etnicznych, kultur i religii, osobami o różnych przekonaniach politycznych, w różnym wieku, różnej płci, osobami niepełnosprawnymi oraz osobami o różnych orientacjach seksualnych i płciach. Wszyscy mamy prawo do tego, aby nasza osobista godność, prywatność i prawa były szanowane. Konsekwentni w wyznawaniu tych wartości zakazujemy zachowań oraz działań nacechowanych dyskryminacją, prześladowaniem i przemocą. DYSKRYMINACJA Dyskryminacja to zjawisko, w którym osoba lub grupa osób jest traktowana w inny sposób lub negatywnie ze względu na cechy charakteru, poglądy, przekonania lub z jakiegokolwiek innego powodu zakazanego przez prawo, w tym: pochodzenie narodowe lub etniczne, kulturę, religię, poglądy polityczne, wiek, niepełnosprawność umysłową lub fizyczną, płeć oraz orientację seksualną. Nie tolerujemy dyskryminacji. PRZEŚLADOWANIE Prześladowanie, czy to na tle seksualnym, psychicznym lub innym, ma miejsce wtedy, kiedy zachowanie względem drugiej osoby ma charakter szokujący lub obraźliwy i narusza godność osobistą drugiej osoby, jej zdrowie psychiczne lub fizyczne, czy też przyczynia się do szkodliwego środowiska pracy. Prześladowanie może przybierać formę ciągłego wrogiego lub niechcianego postępowania, komentarzy werbalnych, działań lub gestów, czy też pojedynczych poważnych przypadków prowadzących do zastraszającego, wrogiego, hańbiącego, poniżającego lub obraźliwego dla danej osoby środowiska pracy. Nie tolerujemy prześladowania. 15

9 2.2 PRZEMOC Przemoc obejmuje użycie siły fizycznej, prowadząc lub mogąc doprowadzić do obrażeń fizycznych, czy też działania, zachowanie lub stwierdzenia, które mogłyby być zasadnie postrzegane jako zagrożenie dla bezpieczeństwa drugiej osoby. Nie tolerujemy przemocy. Fizyczne znęcanie się, groźby lub inne akty przemocy w miejscu pracy mogą zostać zgłoszone odpowiednim władzom. Jeśli jesteśmy ofiarami lub świadkami dyskryminacji, prześladowania lub przemocy w miejscu pracy, należy niezwłocznie zgłosić to menedżerowi, w Dziale Etyki i Przestrzegania Zasad lub Dziale Kadr, czy też poinformować o danej sytuacji, korzystając z innych dostępnych kanałów komunikacji, w tym infolinii Działu Etyki i Przestrzegania Zasad. Higiena i bezpieczeństwo Bezpieczeństwo naszych pracowników jest sprawą najwyższej wagi we wszystkich naszych przedsięwzięciach. Firma SNC Lavalin jest w pełni zaangażowana w zapewnianie bezpieczeństwa i dobrych warunków pracy we wszystkich naszych biurach i we wszystkich pozostałych miejscach pracy. Firma SNC Lavalin zapewnia, iż prawo właściwe traktujące o bezpieczeństwie i higienie pracy stanowi podstawową normę we wszystkich obszarach, w których prowadzimy działalność. 2.3 Naszym celem jest zapewnienie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, i fizycznego samopoczucia naszych pracowników, poprzez wykrywanie niebezpieczeństw, ocenę ryzyka i eliminację zagrożeń w miejscu pracy. Tylko dzięki pełnemu zaangażowaniu jesteśmy w stanie osiągnąć ten cel. To w konsekwencji doprowadzi do braku obrażeń w środowisku pracy. Wszyscy pracownicy muszą dokładać starań, aby zmniejszyć częstotliwość i stopień odnoszonych obrażeń przez rozpoznawanie, zgłaszanie i eliminowanie niebezpiecznych lub ryzykownych warunków pracy. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy, każdy jest za nie odpowiedzialny. W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z zasadami i procedurami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa. Narkotyki i alkohol Osoby, których zdolność wykonywania pracy została pogorszona przez narkotyki lub alkohol, mają negatywny wpływ na wykonywaną pracę, środowisko pracy oraz bezpieczeństwo naszych pracowników, stron trzecich i ogół społeczeństwa. Oficjalnie zabrania się zażywania, sprzedawania, nabywania lub posiadania nielegalnych narkotyków, czy też bycia pod wpływem alkoholu lub narkotyków w godzinach pracy. Co więcej, z wyjątkiem upoważnienia przez członka Komitetu Wykonawczego i zawsze w zgodzie z właściwym prawem lokalnym, nie wolno nam spożywać, sprzedawać, nabywać lub podawać napojów alkoholowych na terenie firmy SNC Lavalin. Konkretne informacje na ten temat można znaleźć w zasadach i procedurach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa. 17

10 Bezpieczeństwo Dokładamy wszelkich starań, aby chronić naszych pracowników, nasze dobra i informacje, w dowolnym miejscu naszych działań. Naszym celem jest czuwanie nad wykrywaniem i usuwaniem zagrożeń bezpieczeństwa w celu zapewnienia naszym pracownikom bezpiecznego środowiska pracy. Od wszystkich pracowników oczekuje się wrażliwości na potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa i reagowania na nie w zgodzie z odpowiednimi planami, protokołami lub procedurami bezpieczeństwa. Zabrania się świadomego angażowania we wszelkie potencjalne działania biznesowe niosące ze sobą zagrożenie bezpieczeństwa, których nie można odpowiednio i zasadnie wyeliminować. Zabrania się także prowadzenia działań biznesowych z dowolnym dostawcą usług bezpieczeństwa, który nie stosuje się do naszych zasad dotyczących bezpieczeństwa i praw człowieka. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za przestrzeganie wytycznych firmy SNC Lavalin w zakresie bezpieczeństwa. Informacje osobiste i prywatne Firma SNC Lavalin dokłada wszelkich starań w celu poszanowania naszych praw ochrony prywatności i ustaw w tym zakresie oraz podejmuje konieczne środki w celu zapewnienia rzetelności i bezpieczeństwa danych. Od wszystkich pracowników oczekuje się dbałości i dyskrecji w sytuacji posiadania danych osobowych innego pracownika. Wszelkie dane osobowe ujawnione lub zgromadzone przez firmę SNC Lavalin w ramach wykonywanej przez nas pracy lub działań biznesowych, zostaną wykorzystane wyłącznie w sposób i do celów, dla których dane te zostały ujawnione lub zebrane (np. firma SNC Lavalin może ujawnić swoim klientom dane osobowe zawarte w curriculum vitae pracownika w celu złożenia oferty przetargowej). Mogą również zaistnieć inne sytuacje, w których ujawnienie takich informacji osobistych stronom trzecim będzie wymagane lub w inny sposób dopuszczone przez prawo. Ujawnienie danych może być również wymagane na potrzeby zarządzania programem przez zewnętrzną firmę (np. na potrzeby zarządzania programem ubezpieczeniowym przez zewnętrznego dostawcę). W takich przypadkach firma SNC Lavalin będzie wymagała od zewnętrznego dostawcy zagwarantowania wyłącznie takiego użycia danych, dla którego zostały one przekazane. Informacje osobiste mogą być również podawane firmom zewnętrznym w celach przeprowadzenia audytu. W innych sytuacjach firma SNC Lavalin zapewni, aby przed wyjawieniem osobistych informacji pracownik wyraził na to zgodę. 19

11 3 ZAPOBIEGANIE KONFLIKTOM INTERESÓW W trakcie naszej pracy, lub prowadzenia działań biznesowych na rzecz firmy SNC Lavalin musimy pamiętać o tym, aby w naszych działaniach mieć na uwadze jak najlepszy interes firmy SNC Lavalin. Musimy unikać konfliktów interesów: rzeczywistych, potencjalnych, czy też nawet postrzeganych jako takie, w trakcie wykonywania naszych zawodowych obowiązków. Rzeczywisty konflikt interesów ma miejsce, kiedy sytuacja ma negatywny wpływ na osąd, obiektywność lub niezależność danej osoby, ze względu na potencjalny dysonans pomiędzy interesem prywatnym danej osoby, a zawodowym lub publicznym. Potencjalny konflikt interesów występuje wtedy, kiedy istnieje uzasadniona możliwość konfliktu interesów w przyszłości. Rzekomy konflikt interesów występuje, gdy obserwator ma zasadne podstawy, aby twierdzić, że konflikt ma miejsce, nawet jeśli nie istnieje. Wszelkie działania, które mogłyby stanowić rzeczywiste, potencjalne lub rzekome konflikty interesów musimy niezwłocznie zgłaszać, wypełniając formularz zgłoszenia dostępny w strefie Infozone. Ocena tego, czy ujawniona sytuacja stanowi rzeczywisty, potencjalny lub rzekomy konflikt interesów, jest dokonywana przez naszego menedżera i Dział Kadr oraz w razie potrzeby w porozumieniu z Działem Etyki i Przestrzegania Zasad i/lub Działem Prawnym. Ujawnione dane będą traktowane jako poufne i będą dostępne wyłącznie tym osobom, które są bezpośrednio zaangażowane w proces oceny konfliktu interesów. 3.1 Poniższe podrozdziały opisują niektóre najczęściej spotykane konflikty interesów. Wszyscy musimy jednak zawsze być czujni na sytuacje, w których może występować potencjalny, rzekomy lub rzeczywisty konflikt interesów. W przypadku najmniejszych wątpliwości co do kwestii rzeczywistego, potencjalnego lub rzekomego konfliktu interesów należy skonsultować się z Działem Etyki i Przestrzegania Zasad, Kadr lub Działem Prawnym. Dodatkowe zatrudnienie oraz działania niezgodne z kodeksem Pracownicy mają obowiązek powiadamiać o rzeczywistym lub rozważanym podjęciu dodatkowej pracy w innej firmie lub przyjęciu stanowiska osoby zarządzającej w innej organizacji. Zabrania się pracownikom rozpoczynania lub kontynuowania takich czynności bez uprzedniego, pisemnego upoważnienia wydanego przez odpowiedniego menedżera i Dział Kadr. Członkowie zarządu mają obowiązek informować o fakcie pełnienia funkcji zarządzającej w firmie innej niż SNCLavalin oraz wykonywaniu innych istotnych działań biznesowych Wiceprezesa i Sekretarza Firmy. Pracownicy muszą także przeciwdziałać wykonywaniu lub angażowaniu się w działania niezgodne z pracą w firmie SNC Lavalin. 21

12 Poniższe sytuacje są niektórymi z przykładów rzeczywistego, potencjalnego lub rzekomego konfliktu interesów związanego z dodatkowym zatrudnieniem i konfliktowymi/niezgodnymi działaniami: Wykonywanie działań lub zadań konfliktowych lub w inny sposób niezgodnych ze sobą, w czasie pracy w firmie SNC Lavalin (np. osoba odpowiedzialna za zamówienia dóbr lub usług jest także osobą zatwierdzającą transakcje w ramach zamówienia); Podejmowanie dodatkowej pracy, co ogranicza naszą zdolność do wypełniania obowiązków w firmie SNC Lavalin; Przyjęcie stanowiska osoby zarządzającej w innej firmie bez uprzedniego poinformowania oraz otrzymania zgody od menedżera oraz z działu kadr lub, odpowiednio, zarządu; Posiadanie (bezpośrednio lub pośrednio) znacznego udziału finansowego w innym przedsiębiorstwie, które współpracuje z firmą SNC Lavalin lub dąży do współpracy nią bądź jest jej konkurentem (dotyczy to szczególnie udziałów w nieruchomości oraz udziałów w branży surowców mineralnych); Zaangażowanie (bezpośrednie lub pośrednie) w działalność innej firmy lub podejmowanie działań finansowych, które stanowią lub mogłyby potencjalnie stanowić konkurencję dla firmy SNC Lavalin; Zaangażowanie (bezpośrednie lub pośrednie) w działalność innej firmy, która świadczy usługi dla SNC Lavalin lub współpracuje z nią, co mogłoby prowadzić do uprzywilejowanego traktowania ze względu na nasze stanowisko zajmowane w firmie SNC Lavalin; oraz Prowadzenie działalności biznesowej w imieniu firmy SNC Lavalin z członkiem naszej rodziny lub organizacją, z którą my lub członek naszej rodzimy mamy powiązania, co mogłoby być postrzegane jako konflikt interesów, o ile takie działania nie zostały ujawnione naszemu menedżerowi oraz Działowi Kadr lub, odpowiednio, Zarządowi przed zawarciem jakiejkolwiek umowy, i o ile nie została na nie wydana specjalna zgoda. 3.2 Osobiste relacje w miejscu pracy Firma SNC Lavalin zezwala na zatrudnianie osób z tej samej rodziny lub osób, które pozostają w osobistych relacjach z innym pracownikiem, o ile nie zachodzi w takiej sytuacji rzeczywisty lub rzekomy konflikt interesów. W takim kontekście poniższe sytuacje są przykładami rzeczywistego, potencjalnego lub rzekomego konfliktu interesów: Podleganie bezpośrednio lub pośrednio członkowi rodziny lub osobie, z którą pozostajemy w osobistych relacjach; Wywieranie wpływu na innym pracowniku na korzyść lub na szkodę członka rodziny bądź osoby, z którą pozostajemy w osobistych relacjach; oraz Pełnienie obowiązków bezpośredniego lub pośredniego przełożonego członka rodziny bądź osoby, z którą pozostajemy w osobistych relacjach; Jesteśmy świadomi, iż rozwój SNC Lavalin po części zawdzięczamy nabywaniu rodzinnych firm. Relacje rodzinne lub osobiste mające miejsce w takich firmach mogą przyczyniać się do powstawania rzeczywistych lub rzekomych konfliktów, które, jako korporacja notowana na giełdzie, zobowiązujemy się eliminować w należyty sposób. W przypadku wątpliwości dotyczących rzeczywistych, potencjalnych lub rzekomych konfliktów interesów wynikających z relacji z innym pracownikiem stanowczo zaleca się kontakt z Działem ds. Etyki i Przestrzegania Zasad, Działem Kadr lub Prawnym w celu uzyskania pomocy. W przypadku powstania rzeczywistych, potencjalnych lub rzekomych konfliktów interesów z powodu relacji rodzinnych lub osobistych, naszym obowiązkiem jest niezwłoczne zgłoszenie takiego konfliktu, przez wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego w strefie Infozone. Zgłoszenie o osobistej relacji zostanie przyjęte przez Dział Kadr w atmosferze największej dyskrecji i poufności. 23

13 4 PRZYJĘCIE ODPOWIEDNICH PRAKTYK BIZNESOWYCH 4.1 Antymonopol i konkurencja W firmie SNC Lavalin musimy stosować uczciwe praktyki konkurencji biznesowej, zgodne z właściwym prawem regulującym kwestie antymonopolowe i konkurencję, obowiązującym w jurysdykcjach, w których prowadzimy działalność biznesową. Choć te prawa i przepisy mogą być różne w różnych obszarach jurysdykcji, ich ogólnym przeznaczeniem jest podtrzymanie zasad wolnej i otwartej konkurencji rynkowej. Zachowania zabronione na mocy tego prawa, to m.in.: rozmowy, zmowy lub umowy z konkurencyjnymi firmami dotyczące: 4.2 Ustalania lub kontrolowania cen, postanowień lub warunków; Ograniczania konkurencji lub kontaktów z dostawcami i klientami; Rozdzielania lub przydzielania klientów, rynków lub terytorium pomiędzy firmę snc lavalin i naszych konkurentów; Wpływania na wysokość cen odsprzedaży pobieranych przez naszych nabywców; lub Nieskładania ofert, wycofywania ofert lub składania fałszywej oferty, czy też przegrywania przetargu. Zabrania się pracownikom angażowania się w działania, które można zasadnie określić jako antymonopolowe, obraźliwe lub nieuczciwe. Zabrania się dążyć do zdobywania informacji o konkurencji przez niezgodne z prawem praktyki (szpiegostwo przemysłowe, przekupstwo, kradzież, korzystanie z podsłuchów elektronicznych itd.), a pracownicy są zobowiązani do powstrzymywania się przed wydawaniem fałszywych lub wprowadzających w błąd oświadczeń dotyczących konkurencji lub usług oferowanych przez konkurencję. Polityka przeciwdziałania przekupstwu i korupcji Firma SNC Lavalin dąży do prowadzenia uczciwej działalności biznesowej i zakazuje korupcji oraz przekupstwa w każdej formie. Zabrania się pracownikom bezpośrednio bądź pośrednio przyjmować, proponować, obiecywać, przyznawać lub zezwalać na wręczanie łapówek, działek, zapłaty lub innych rzeczy, które mogą być postrzegane jako wyżej wymienione (podarunków, rozrywki, zatrudnienia, umów lub wszelkiego rodzaju korzyści), stronom trzecim w celu wymuszenia lub celu sprawiającym wrażenie wymuszenia działania, braku działania lub decyzji, z zamiarem uzyskania nieuczciwej przewagi. 25

14 Wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za zdobywanie umiejętności rozpoznawania korupcji i nieangażowanie się w tego typu działania, bezpośrednio lub pośrednio. W celu uzyskania dalszych wskazówek należy skontaktować się z Działem Etyki i Przestrzegania Zasad. GRATYFIKACJE Gratyfikacje to drobne, nieoficjalnie przyznawane kwoty (w odróżnieniu od zgodnych z prawem, oficjalnych opłat lub podatków) wręczane osobom w celu zabezpieczenia lub przyspieszenia prowadzonych rutynowych działań państwowych, do których osoba lub firma dokonująca płatności ma już prawo. Wręczanie gratyfikacji jest surowo zabronione. Jeśli jednak pracownik nie będzie miał wyboru i będzie musiał dokonać zapłaty w celu ochrony siebie przed bezpośrednim, poważnym zagrożeniem życia, bezpieczeństwa lub dobrobytu, żądana płatność nie zostanie uznana za gratyfikację, będzie zatem dozwolona. Wszelkie płatności dokonane w takich wyjątkowych okolicznościach należy szczegółowo przedstawić menedżerowi, Dyrektorowi ds. Przestrzegania Zasad i odpowiedniemu Dyrektorowi Regionalnemu ds. Bezpieczeństwa, aby dostarczyć odpowiednim władzom dokładne księgi, zapisy oraz prawidłowo ujawnione informacje. PODARUNKI I GOŚCINNOŚĆ Nie zakazuje się oferowania ani przyjmowania dobrowolnych, okolicznościowych podarunków, posiłków lub form rozrywki o rozsądnej wartości, które są zgodne z lokalnym prawem, niniejszym Kodeksem i zawartymi w nim zasadami i procedurami Mogłyby być interpretowane jako łapówka lub działka ; Są częścią umowy (formalnej lub domyślnej) na wykonanie lub otrzymanie czegoś w zamian; Mogłyby być w uzasadniony sposób interpretowane jako nagroda za preferencyjne traktowanie, faktyczne bądź pozorne, lub tworzące zobowiązanie w stosunku do drugiej strony; Mogłyby mieć wpływ na odbiorcę lub organizację odbiorcy w jakichkolwiek kontaktach biznesowych; lub Mają miejsce często. Musimy zachować szczególną ostrożność, przekazując biznesowe wyrazy wdzięczności urzędnikom państwowym, ponieważ podlegają oni dużo bardziej surowym zasadom, przepisom i prawom. Patrz Rozdział 4.5 Urzędnicy państwowi, aby uzyskać więcej informacji. Zabrania się korzystania z własnych funduszy w celu oferowania podarunków, posiłków lub form rozrywki stronom trzecim, jeśli na takie formy wdzięczności zakazuje się przeznaczania środków firmy SNC Lavalin. Wszelkie podarunki i zaproszenia oferowane przez naszych pracowników stronom trzecim należy w pełni i dokładnie rejestrować w księgach i ewidencjach firmy SNC Lavalin. W każdej sytuacji należy odnosić się do zasad i procedur dotyczących podarunków i zaproszeń przed zaoferowaniem lub przyjęciem podarunków, posiłków lub form rozrywki. W celu uzyskania dalszych wskazówek należy skontaktować się z Działem Etyki i Przestrzegania Zasad. PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY Pranie brudnych pieniędzy to metoda ukrywania pochodzenia pieniędzy pozyskiwanych lub generowanych na drodze działań niezgodnych z prawem (np. handel narkotykami, przemyt, naruszenie praw autorskich, piractwo oraz korupcja) poprzez korzystanie z pośrednictwa legalnie działających instytucji finansowych i przedsiębiorstw. Zabrania się jednak oferowania, przyjmowania lub wymieniania podarunków, posiłków lub form rozrywki, jeśli: Są one w formie gotówki lub jej odpowiedników, np. Kart podarunkowych, bonów, kuponów, voucherów, pożyczek, akcji, opcji zakupu akcji itp.; Są wystawne lub kosztowne; Są obraźliwe, w złym guście lub w inny sposób naruszają nasze zobowiązanie do wzajemnego szacunku; Stanowią pogwałcenie jakiegokolwiek prawa, przepisu lub zasady, czy też są sprzeczne ze standardami lub zasadami organizacji odbiorcy; Czynność taka mogłaby zostać zinterpretowana jako próba wpłynięcia na trwający proces zamówień lub podjęcie decyzji biznesowej; Pranie brudnych pieniędzy to globalny problem o konsekwencjach szkodliwych dla gospodarki i społeczeństwa. Od wszystkich pracowników oczekuje się przestrzegania praw i przepisów zapobiegających praniu brudnych pieniędzy. Podejmując wszelkie działania należy zachować ostrożność, aby chronić firmę SNC Lavalin przed udziałem w praniu brudnych pieniędzy lub innych działaniach kryminalnych, czy też przed wykorzystaniem firmy w tym celu. Przed rozpoczęciem relacji z klientem lub innymi stronami trzecimi musimy zatem stosować odpowiedni poziom należytej staranności. Wymaga się od nas także rozpoznawania i monitorowania potencjalnych sygnałów ostrzegawczych, które mogłyby pomóc wykryć nietypowe i podejrzane działania. Wszelkie wątpliwe działania, które mogą być związane z praniem brudnych pieniędzy lub innymi czynnościami przestępczymi, należy niezwłocznie zgłaszać naszemu menedżerowi lub Dyrektorowi ds. Przestrzegania Zasad. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z Działem Etyki i Przestrzegania Zasad. 27

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security.

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security. Wstęp Celem naszej polityki jest aktywne promowanie uczciwego, etycznego zachowania, ochrona bezcennej reputacji Firmy i jej pracowników, działanie na całym świecie na zasadach odpowiedzialnego biznesu,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE Beta Security System jako firma tworząca grupę przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym może stać się celem Korupcji lub innych przestępstw gospodarczych. Jesteśmy świadomi tych zagrożeń w związku z tym

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA Polityka Antykorupcyjna Orange Retail SA została opracowana zgodnie z zasadami Polityki Antykorupcyjnej Orange Polska SA Wstęp Orange Retail SA przyjmuje politykę

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A.

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. / DLA DOSTAWCÓW, PODWYKONAWCÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH Podstawowym fundamentem działalności i elementem strategii ETP S.A. jest prowadzenie biznesu

Bardziej szczegółowo

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania Kodeks postępowania Kodeks postępowania grupy Husqvarna opracowano zgodnie z zasadami inicjatywy UN Global Compact, której celem jest łączenie działalności biznesowej z ochroną praw człowieka, pracy i

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw ETYKA W BIZNESIE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 SPIS TREŚCI Łapówki Opłaty przyspieszające tok spraw Prezenty, fundowanie posiłków

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Globalny Transport i Logistyka Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Wydanie I 15.10.2013 r. Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Strona 1 z 6 Spis treści 1. Indeks 2. Kodeks Postępowania dla dostawców Grupy DSV

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania SCA

Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA SCA ma na celu podnoszenie wartości firmy oraz budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności i perfekcji ze swoimi pracownikami, klientami, konsumentami,

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Deklaracja zasady: Pracownicy firmy 3M i te osoby trzecie, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW Nazwa firmy: Adres firmy: NIP firmy: Osoba odpowiedzialna: Stanowisko: Email: Telefon, Fax: Coca-Cola AG, a także jej podmioty zależne (wspólnie Coca-Cola Hellenic

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Deklaracja zasady: Firma 3M zobowiązuje się do ochrony poufnych informacji firmy 3M, w tym tajemnic handlowych, przed

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A.

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. SPIS TREŚCI LIST PREZESA,... 3 CEL DOKUMENTU... 4 DEFINICJE... 4 ZASADY OGÓLNE... 4 WARTOŚCI ASSECO POLAND S.A.... 5 WZAJEMNE RELACJE.... 6 OCHRONA WIZERUNKU SPÓŁKI... 7

Bardziej szczegółowo

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY 1 / 5 Szanowny Dostawco! Sapa to zróżnicowana grupa przedsiębiorstw przemysłowych o globalnym zasięgu. Wartości i kultura równoważonego rozwoju Sapa

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2011 Dyrektora MET z dnia 21.XII.2011 r. KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Wstęp Kodeks Etyczny pracowników

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów Kodeks Etyczny LG W LG wierzymy i wyznajemy dwie główne zasady, dotyczące strategii firmy: Tworzenie wartości dla klientów oraz Zarządzanie oparte na poszanowaniu godności człowieka. Zgodnie z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Kodeks postępowania w biznesie Spis treści 1. Wstęp 4 2. Definicje 4 3. Zgodność z obowiązującym prawem i polityką 4 3.1. Zgodność z obowiązującym prawem 3.2. Zgodność z prawem o ochronie konkurencji i

Bardziej szczegółowo

UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI

UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI Aktualna wersja tego formularza jest dostępna pod adresem supplier.intel.com/forms. Starsze wersje tego formularza nie będą przyjmowane.

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A.

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A. Kodeks Etyki BondSpot S.A. 1. Cel i zakres dokumentu Istotą działalności BondSpot S.A. jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Nasz sukces i reputacja

Bardziej szczegółowo

HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny

HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny Komunikat Dyrektora Generalnego i Dyrektora ds. Personalnych Firma HUBER+SUHNER pragnie prowadzić swoją działalność przy utrzymaniu wysokich standardów etycznych,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 151/34/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2014 r str. 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze wartości bezpośredni Działamy w sposób jasny i zrozumiały. Stosujemy proste rozwiązania. Skupiamy się na tym, co jest ważne. uczciwy Jesteśmy otwarci i gotowi, żeby się

Bardziej szczegółowo

Polityka antykorupcyjna

Polityka antykorupcyjna Polityka antykorupcyjna Wstęp RPC Group Plc ( Firma ) ma politykę zero tolerancji dla przekupstwa i korupcji w swoich jednostkach na całym świecie, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów 1. Wstęp 1.1. Niniejsza polityka w zakresie zapobiegania konfliktom interesów przedstawia w

Bardziej szczegółowo

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Kodeks postępowania Cel kodeksu postępowania W niniejszym kodeksie postępowania zapisaliśmy normy obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie oraz oczekiwania dotyczące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27 czerwca 2011 r.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27 czerwca 2011 r. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 27 czerwca 2011 r. 1 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Invista Dom Maklerski S.A. określa

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW SODEXO

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW SODEXO KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW SODEXO Kwiecień 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 UCZCIWOŚĆ BIZNESOWA 4 PRAWA CZŁOWIEKA I PODSTAWOWE PRAWA PRACOWNIKA 5 Wyeliminowanie wszelkich form pracy wymuszonej lub obowiązkowej

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny. Firmy Asbud Sp.J.

Kodeks Etyczny. Firmy Asbud Sp.J. Kodeks Etyczny Firmy Asbud Sp.J. 2015 Kodeks etyczny 1) SZANUJEMY PRAWA CZŁOWIEKA I PRZESTRZEGAMY USTAW 2) POSTĘPUJEMY UCZCIWIE WOBEC SIEBIE NAWZAJEM I WOBEC INNYCH 3) NASZ SUKCES JEST WSPÓLNYM SUKCESEM

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

INDORAMA VENTURES PCL

INDORAMA VENTURES PCL INDORAMA VENTURES PCL POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO (Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu nr 1/2009 dnia 29/09/2009) Komunikat Prezesa Indorama Ventures Public Company Limited ( Spółka ) jest przekonana,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL Zasady Prowadzenia Biznesu Shell opisują sposób działania spółek należących do Grupy Shell.* * Royal Dutch Shell plc oraz Spółki, w których Royal Dutch Shell plc

Bardziej szczegółowo

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA ZASADY STOSOWANIA KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH I. Zasady Podstawowe 1. Niniejsze Zasady Stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych, stanowią zbiór zasad, jakimi powinni

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach.

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach. KODEKS POSTĘPOWANIA Kodeks Postępowania Odpowiedzialne i etyczne postępowanie wobec pracowników 1, klientów, dostawców, partnerów biznesowych, spółki i środowiska jest dla grupy Duvenbeck (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o.

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. 1 Misją BUDREM jest zapewnianie Klientom wysokiej jakości usług ogólnobudowlanych w sposób

Bardziej szczegółowo

Form 54001 (4/2014) Administration Page 1 of 5

Form 54001 (4/2014) Administration Page 1 of 5 ZAKRES Xerox Corporation i jej spółki zależne. PODSUMOWANIE Niniejszy dokument przedstawia etyczne standardy postępowania w biznesie, których Xerox wymaga od swoich pracowników podczas wykonywania pracy

Bardziej szczegółowo

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników.

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników. Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika MENNICY POLSKIEJ S.A. Wprowadzenie Dla zapewnienia ciągłego doskonalenia jakości funkcjonowania oraz umacniania prestiżu Mennicy Polskiej S.A., zwanej dalej Mennicą, ustanawia

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH PREAMBUŁA Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Brzesku, związanych z pełnieniem

Bardziej szczegółowo

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs)

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Public Affairs Standard Sprawy Publiczne 1 Standard korporacyjny Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Ważny od marca 2014 2 Przedmowa Public Affairs Standard

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A.

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A. KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A. 1 Kodeks Etyki Zawodowej obowiązuje od 30 kwietnia 2015 I. SPIS TREŚCI I. Spis treści 2 II. Wstęp 3 1. Jak korzystać z Kodeksu 3 2. Jakie przepisy mają zastosowanie 3

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS. Grudzień 2015

SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS. Grudzień 2015 SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS Grudzień 2015 1. WSTĘP Oprócz szczegółowych zobowiązań dotyczących uczciwego postępowania określonych w AGBP, niniejsze szczegółowe standardy antykorupcyjne

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH

KODEKS POSTĘPOWANIA PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH KODEKS POSTĘPOWANIA PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH COLGATE-PALMOLIVE COMPANY KODEKS POSTĘPOWANIA PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH Colgate-Palmolive Company, podmioty od niej zależne oraz filie na całym świecie są niezmierne

Bardziej szczegółowo

KODEKS DOSTAWCOW KINGDOM SOLUTIONS. 1. Należy przestrzegać wszelkich norm i przepisów prawa obowiązujących na terenie kraju działalności.

KODEKS DOSTAWCOW KINGDOM SOLUTIONS. 1. Należy przestrzegać wszelkich norm i przepisów prawa obowiązujących na terenie kraju działalności. KODEKS DOSTAWCOW KINGDOM SOLUTIONS 1. Należy przestrzegać wszelkich norm i przepisów prawa obowiązujących na terenie kraju działalności. Dostawcy Kingdom Solutions przestrzegają wszelkich obowiązujących

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA

KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1. Cel i zakres obowiązywania Kodeksu Etycznego 2. Ogólne zasady 3. Polityka personalna 4. Odpowiedzialność Zarządu, kadry kierowniczej i

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze przekonania Podstawowe normy etyczne i wartości, jakimi powinni kierować się ludzie we wzajemnych relacjach zarówno prywatnych jak i biznesowych są od wieków znane i niezmienne.

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C.

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Naszą misją jest zapewnienie wysokiej jakości kompleksowej obsługi Klientów - zaopatrywanie ich w odzież reklamową z nadrukiem. Nasze

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO WYKŁAD III DOBRE PRAKTYKI ŁADU KORPORACYJNEGO Ład/nadzór korporacyjny (ang. corporate governance) Definicja wąska zadaniem nadzoru korporacyjnego jest kreowanie wartości dla akcjonariuszy oraz ochrona

Bardziej szczegółowo

STANDARDY ZAWODOWE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI. Dział I. Zasady etyki zawodowej. Rozdział 1. Zasady ogólne

STANDARDY ZAWODOWE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI. Dział I. Zasady etyki zawodowej. Rozdział 1. Zasady ogólne STANDARDY ZAWODOWE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Dział I Zasady etyki zawodowej Rozdział 1 Zasady ogólne 1. Pośrednik w obrocie nieruchomościami zwany dalej pośrednikiem powinien kierować się

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX

KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX Zobowiązanie Grupy Delachaux : Przestrzeganie prawa oraz zasad etyki zawodowej Grupa DELACHAUX rozwija swoją działalność w różnych branżach już od ponad wieku, będąc dziś

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska

Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska Spis treści Obowiązki partnera Fundacji... 3 Wspieranie innych organizacji... 4 Relacje z Darczyńcami... 5 Stosunki pomiędzy Fundacją

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW Kwiecień 2011 WPROWADZENIE Prowadzenie biznesu z zachowaniem wysokich standardów etycznych jest podstawą działalności Sodexo. W związku z tym, sformułowaliśmy kodeks postępowania,

Bardziej szczegółowo

kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles

kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles 2 Firma Quintiles jest zaangażowana w zrównoważone praktyki biznesowe. Niniejszy Kodeks postępowania dla dostawców ( Kodeks ), oparty na międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany.

Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany. Wstęp Podstawowe zasady i ich zastosowanie Firma Takeda Pharmaceutical Company Limited oraz jej podmioty powiązane (łącznie nazywane Takeda ) przestrzegają wszystkich obowiązujących ustaw i rozporządzeń.

Bardziej szczegółowo

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce?

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Pytania/Odpowiedzi 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Z zastrzeżeniem warunków określonych w pytaniu 2 poniżej, strona internetowa L ORÉAL Otwarte rozmowy

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH

WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH Spis treści 1. Cele i zakres obowiązywania 1 2. Współobowiązujące dokumenty 1 3. Strony Trzecie 1 4. Ogólne standardy dotyczące relacji ze stronami trzecimi 1 5. Uregulowania

Bardziej szczegółowo

Polityka w zakresie biznesu i praw człowieka

Polityka w zakresie biznesu i praw człowieka Polityka w zakresie biznesu i praw człowieka 1 Wprowadzenie 2 Zaangażowanie 3 Realizacja 4 Zarządzanie BP 2013 r. Polityka w zakresie biznesu i praw człowieka 1. Wprowadzenie Zaopatrujemy świat w energię.

Bardziej szczegółowo

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Polityka w zakresie praw człowieka (Zatwierdzona na posiedzeniu Rady Dyrektorów nr 2/2013 dnia 22 lutego 2013 r.) Wersja poprawiona nr 1 (Zatwierdzona na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Uczciwość w naszej firmie

Uczciwość w naszej firmie http://www.gkpge.pl/compliance/nasze-zasady/uczciwosc-w-naszej-firmie Uczciwość w naszej firmie Nasza zasada: KONKURUJEMY UCZCIWIE Uczciwe i sprawiedliwe traktowanie wszystkich podmiotów i osób, z którymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy GlaxoSmithKline z partnerami biznesowymi

Zasady współpracy GlaxoSmithKline z partnerami biznesowymi Zasady współpracy GlaxoSmithKline z partnerami biznesowymi Zasady współpracy GlaxoSmithKline z partnerami biznesowymi W GlaxoSmithKline dążymy do prowadzenia działalności zgodnie z najwyższymi standardami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO

KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO WPROWADZENIE Firma Dekpol S.A. cieszy się opinią firmy godnej zaufania, ponieważ konsekwentnie dba o to, aby swoją działalność prowadzić w sposób uczciwy, zgodnie z prawem

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Załącznik nr 3 do Instrukcji zarządzania ryzykiem braku zgodności Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Andrespol

Bardziej szczegółowo

Policy Mandatory Lipiec 2009. Kodeks Dostawcy Nestlé

Policy Mandatory Lipiec 2009. Kodeks Dostawcy Nestlé Policy Mandatory Policy Mandatory Wydawca Nestlé Corporate Procurement Autor Nestlé Corporate Procurement Grupa docelowa Dostawcy i podwykonawcy Nestlé Pracownicy Działów Zakupów Nestlé Zastępuje Zasady

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania etycznego grupy Bunge

Kodeks postępowania etycznego grupy Bunge Kodeks postępowania etycznego grupy Bunge Wprowadzenie Bunge Limited przyjęło niniejszy Kodeks Postępowania Etycznego dla swoich pracowników, spółek córek oraz podmiotów zależnych (należących do holdingu

Bardziej szczegółowo

Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR

Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR Niniejszy kodeks określa zasady i standardy realizacji usług Public Relations, których zobowiązują się przestrzegać firmy wchodzące w skład Związku Firm Public Relations (dalej

Bardziej szczegółowo

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego PORTFEL METOD I NARZĘDZI Kodeks etyki dyrektora personalnego W kwietniu 2007 roku Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK) i Stowarzyszenie Klub Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi (KLZZL) zaprezentowały

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 -

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 - POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 - I. PREAMBUŁA Zwalczanie nadużyć jest priorytetem dla Spółki Lubelski Węgiel

Bardziej szczegółowo

podczas współpracy z firmą CH2M HILL Dodatek dotyczący prac realizowanych dla rządu Stanów Zjednoczonych

podczas współpracy z firmą CH2M HILL Dodatek dotyczący prac realizowanych dla rządu Stanów Zjednoczonych Nasz łańcuch dostaw Zasady etyki i postępowania w biznesie podczas współpracy z firmą CH2M HILL Dodatek dotyczący prac realizowanych dla rządu Stanów Zjednoczonych Październik 2011 Zasady oparte na treści

Bardziej szczegółowo

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 PREAMBUŁA 1. 1. Niemniejszy dokument opisuje politykę i procedury agencji ratingu kredytowego Rating Sp. z

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew

Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew T 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street F 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA England Przesłanie CEO

Bardziej szczegółowo

KARTA DOSTAWCÓW. Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain.

KARTA DOSTAWCÓW. Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain. KARTA DOSTAWCÓW Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain. Grupa przystąpiła do Światowego Paktu Global Compact Narodów

Bardziej szczegółowo

2. Które dane osobowe i informacje podlegają zbieraniu przetwarzaniu?

2. Które dane osobowe i informacje podlegają zbieraniu przetwarzaniu? Informacja o ochronie danych Przed zgłoszeniem incydentu proszę dokładnie zapoznać się z niniejszą Informacją o ochronie danych dotyczącą Compliance Helpdesk: 1. Co to jest Compliance Helpdesk tell us

Bardziej szczegółowo

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Przedmowa Zgodnie ze ścieżką swojego rozwoju Arriva przedstawi Politykę z zakresie Odpowiedzialnych Zakupów, stworzoną z myślą o swoich klientach i pracownikach.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK WSPÓŁPRACA SZACUNEK

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK WSPÓŁPRACA SZACUNEK KODEKS ETYKI MÓJ BANK, w którym: stawiamy na przedsiębiorczość, tworząc jeden zaangażowany zespół, dbamy o porządek i dobre zorganizowanie, szanując ludzi i zasady. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH Magna jest firmą zaangażowaną we wspieranie kultury poruszania problemów etyczno-prawnych bez obawy o zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Zasady działania Grupy Etyka

Zasady działania Grupy Etyka Zasady działania Grupy Etyka Kodeks postępowania Cel Kodeksu postępowania W niniejszym Kodeksie postępowania zapisaliśmy normy obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie oraz oczekiwania dotyczące naszego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

reguł postępowania stanowiących normy zachowania oczekiwanego od audytora wewnętrznego;

reguł postępowania stanowiących normy zachowania oczekiwanego od audytora wewnętrznego; KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNETRZNEGO W SPÓŁCE DORADZTWO GOSPODARCZE DGA S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU WSTEP Podstawą, na której opiera się praca audytora wewnętrznego jest zaufanie do przeprowadzonej przez

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Zawodowej Brokera. Projekt przygotowany przez Komisję Etyki SPBUiR

Kodeks Etyki Zawodowej Brokera. Projekt przygotowany przez Komisję Etyki SPBUiR Kodeks Etyki Zawodowej Brokera Projekt przygotowany przez Komisję Etyki SPBUiR Członkowie Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych zgromadzeni na Kongresie w dniu 31 maja 1998

Bardziej szczegółowo

1 Kodeks postępowania

1 Kodeks postępowania Kodeks postępowania 1 Spis treści Nasze wartości etyczne 6 Nasze standardy zawodowe 18 Przestrzeganie kodeksu 21 Infolinia ds. etyki 22 Nasza infolinia ds. etyki jest dostępna całodobowo, przez 7 dni w

Bardziej szczegółowo

Zastrzeżenie. Wstęp. Zasady biznesowe

Zastrzeżenie. Wstęp. Zasady biznesowe ATC Sp z o.o. Zasady etyki Zastrzeżenie Niniejsze Zasady określają informacje odnoszące się do zatrudnienia w ATC Polska sp. z o.o. (dalej także jako: Spółka ). Zasady należy rozpatrywać z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania firmy ebm-papst. Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania

Kodeks postępowania firmy ebm-papst. Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania Kodeks postępowania firmy ebm-papst Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania Spis treści ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ETYCZNA ORAZ KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO

POLITYKA ETYCZNA ORAZ KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO POLITYKA ETYCZNA ORAZ KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO www.groclin.com WSTĘP W ciągu prawie 40 lat istnienia, Grupa Groclin zawsze miała na uwadze dobro swoich Pracowników. Bycie dobrym pracodawcą dającym

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel.

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel. KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ Nasza wizja: Ulepszamy bezpieczną przyszłośd. Nasza misja: Potrzeba sprawiania, aby każdy klient, który trafia do firmy, otrzymał najwyższą

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka)

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) 1 / 9 Spis treści 1. CEL... 2. WPROWADZENIE... 3. DEFINICJE... 4. ZAKRES STOSOWANIA... 5. POTENCJALNE

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY 1. "Pracodawcą": zawarta 2003 r. pomiędzy JP-Avax (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą: ul., 00-0. Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Gospodarczym dla m.st. Warszawy pod nr KRS

Bardziej szczegółowo

2. Spółka prowadzi przejrzystą politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu, jak również Osób pełniących kluczowe funkcje.

2. Spółka prowadzi przejrzystą politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu, jak również Osób pełniących kluczowe funkcje. Uchwała nr 21/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Projekt

Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Projekt Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Projekt Spis treści I. Wprowadzenie... 1 Nasze zobowiązania i wartości... 1 Stosowanie Kodeksu... 2 Zgodność z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr z dnia listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr z dnia listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr..165... z dnia..19... listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO LISTOPAD 2007 WSTĘP Kodeks Etyki Audytora Wewnętrznego w jednostkach sektora

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO URZĘDU GMINY WILCZYCE Kodeks obowiązuje wszystkich pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy WILCZYCE oraz jednostkach organizacyjnych Gminy. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 20. Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr 20. Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. z siedzibą w Warszawie Uchwała nr 20 Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie stosowania Zasad

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/09 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 stycznia 2009 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1. Nazwa JSFP Urząd Miasta Hajnówka zwany dalej Jednostką. 2. Adres Jednostki 17-200

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ MAKLERÓW I DORADCÓW. (tekst uchwalony przez XXI Zjazd Maklerów i Doradców w dniu 18 października 2014 r.)

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ MAKLERÓW I DORADCÓW. (tekst uchwalony przez XXI Zjazd Maklerów i Doradców w dniu 18 października 2014 r.) ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ MAKLERÓW I DORADCÓW (tekst uchwalony przez XXI Zjazd Maklerów i Doradców w dniu 18 października 2014 r.) ROZDZIAŁ I Zasady ogólne 1. 1. Zasady Etyki Zawodowej Maklerów i Doradców,

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA 2015 V. 2.0

Kodeks Etyki. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA 2015 V. 2.0 Kodeks Etyki Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA 2015 V. 2.0 1. Cel i zakres dokumentu Istotą działalności GPW jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi w sposób profesjonalny i odpowiedzialny.

Bardziej szczegółowo

Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe

Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe 1 1. Niniejszy Regulamin określa szczególne warunki inwestowania przez osoby powiązane

Bardziej szczegółowo