Instrukcja Obsługi. Model : SM-100. Yakudo Plus Sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja Obsługi. Model : SM-100. Yakudo Plus Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Instrukcja Obsługi Model : SM-100 Yakudo Plus Sp. z o.o.!"

2 #$ Edycja Autor Miesic / Rok Wersja programu Opis zmian 1 Robert Papros Grudzie / PL - 2 Rafał Wójcik Czerwiec / PL Dodanie tablicy kodów ASCII

3 %& $''($ ) *#'&)(+,-+. ($/$-,-0(& 1$ *(- 1-2$*&)*(#-,#*3$* %$-4 5#($#' &-!*&), )0&#' &-!*&) 6##' &-!*&) 5#($7# 8 1& #($7# 8 59-($7# 8 -#& $4:(! %4-'+($ ' 9-*($*; <+$&)#*-#*' CD51? 1+($CD51 B#($CD51 1+($E')$'-&)165 1+($165 1+($4:(165'-&)(9$ 1+($4:(165'-&)$(9$ 2$*&)*'($165 B#($165 1 & $#'#:4))(-0($ ;B$0&'/& 1-'.*($*(#- 1-'.*($$ :(165 1-'.*($!$*&) 5#$/&'-'.*($*(#F1DGHGI

4 %4:$(#*':( 1+($4:($(#*':( B#($4$(#*':( %4: * 1+($4:( * B#($4 * %4:*#):( 1+($4:(*#):( 1+($-E&# %4:$!&)*(-&7; 1+($4:($!&)*(-&7; B#($4$!&)*(-&7 %4:#*8$*:( 1+($4:(#*8$*:( B#($4#*8$*:( %4: *#:( 1+($4:( *#:( B#($4 *#:( %4:!:( -* >$!&)+:$ <4#'-&)*.*($ 1 -'+($'-&)*($-&7 ( $$( +! -*- 2$*&)*'($!:(; 2$*&)#($! -*-; ;1-*8( '+($! -*-'' -!*&)/#$).& +!; ;%4:)#&'*&); ;1+($4:()#&'*&); ;B#($4)#&'*&); 5#($. $; %4:6<C<; 1+($4:(6<C<;,-0(&*(#!$*&-)$ ;; H'#:4'+($; 1+($4:(6<C<; B#($46<C<; %4:'*:( 1+($4:('*:( B#($4'*:( %4:$'#:(# *( $&-)$-&7 1+($4$'#:(# *( $&-)$-&7 B#($4$'#:(# *( $&-)$-&7

5 %4:# *( $&)(-0($ 1+($4# *( $&)(-0($ %8.&$4(-8.&$# *( $&)(-0($ B#($4# *( $&)(-0($,'($$*:(?H>>,'($*?H>>; " #$$ <E<22 % # ($#'( $#- < )($?D <)/&#-'*($'' #& $'*($$#& <)/&#-'*($'-9-&*(-,-(8$165 D/&$ (-(8$165 1' $&0$/&*(#F1DGHGI,-(8$165'' *(# $ -&$?-&$ (-(8$165 2"<' $ 2" 4-2>JB - 5#($165' 9-&*(#2>J 5#($& $-)$#*( )'' 9-&*(#2>J %$-48$K'+$E -* ;=*($ -*(-4/&$- ;=*($ -*'-&)165 ;=*($ -*-*8:($$165 =*($ -*4&-&7(-4/&$- $#*&)#' 9- % &,-4:-'' D'CD51 ; D'165 D'#' 9- D'+$$- D'?L ;D'*#) D'1 '&* D''* & '% B-?H>>HM

6 () 1) Waga powinna by zasilana z gniazda sieciowego wyposaonego w obwód ochronny ( tzw. gniazdo z bolcem ). Nie naley podłcza razem z wag do wspólnego zasilania urzdze typu: szafy chłodnicze, urzdzenia o duym poborze mocy. 2) Naley okresowo czyci wag wilgotn szmatk, uywajc dostpnych na rynku rodków czyszczcych ( np. Ludwik ) po uprzednim wyjciu wtyczki z gniazda sieciowego. 3) Nie naley : - narusza plomb oraz cech legalizacyjnych naniesionych na wadze, a take wszelkich tabliczek znamionowych na obudowie zewntrznej urzdzenia, - eksploatowa wagi w sposób niezgodny z jej maksymalnym zakresem obcienia (15 kg), - w przypadku systemu wagowego rozłcza przewodów komunikacyjnych podczas pracy wag ( bez konsultacji z osob odpowiedzialn za prawidłow prac systemu). - dokonywa jakichkolwiek napraw wag przez osoby nieupowanione. 4) Głowice termiczne wag powinny by czyszczone co : 3000 sztuk etykiet - w przypadku etykiet bez przeddruku (białych), 1000 sztuk etykiet - przy stosowaniu etykiet z przeddrukiem (kolorowe logo firmy, ramki,itp.) Nie wolno czyci głowicy termicznej adnymi ostrymi przedmiotami nawet w przypadku silnego jej zabrudzenia. Do czyszczenia głowicy uy specjalnego pisaka (HEAD CLEANER TH-2000) znajdujcego si na wyposaeniu wagi. Po zakoczeniu czyszczenia powierzchnia robocza głowicy powinna mie jednolit, lustrzan powierzchni. NIE WOLNO usuwa etykiet w sposób mechaniczny przy uyciu przedmiotów ostrych. 5) Ewentualne usterki naley bezzwłocznie zgłasza dostawcy sprztu. Napraw wagi moe dokona tylko przedstawiciel autoryzowanego punktu serwisowego firmy Yakudo Plus, 6) Pełne odłczenie wagi od sieci zasilajcej nastpuje po wyjciu wtyczki z gniazda sieciowego, dlatego naley bezwzgldnie zapewni łatwy dostp do gniazda.

7 * +, Typ B (Bench) Typ P (Pole)

8 Typ E (Elevated) * -

9 ".)/ Dla typu B (Bench) oraz P (Pole) Dla typu E (Elevated) "

10 %. Zasilanie: Zuycie prdu : Dla wywietlanej tary: Dla wywietlanej wagi: Cena jednostkowa: Całkowita cena: Zakres temperatury pracy: Zakres wilgotnoci powietrza: Wymiar szalki: Wymiary obudowy: Bench Pole Elevated Parametry rolki etykiet: Maksymalna rednica zewntrzna: Minimalna rednica wewntrzna: Maksymalna szeroko rolki: Minimalna szeroko rolki: AC 176V ~ 264V, 47~63Hz. 0.15A. 4 cyfry. 5 cyfr. 6 cyfr. 7 cyfr. -10 C ~ +40 C. 15% ~ 85% RH. 386(W) x 270(D) mm. 386(W) x 415(D) x 127(H) mm. 386(W) x 478(D) x 480(H) mm. 386(W) x 416(D) x 550(H)mm. 105 mm. 40 mm. 56 mm. 30 mm. %

11 &0/)) KLAWISZ ON/OFF Klawisz wygaszania / włczania wywietlacza wagi. KLAWISZE PROGRAMOWALNE - PRESET. P1 ~ P74 KLAWISZE NUMERYCZNE 0 ~ 9 KLAWISZ TARA KLAWISZ CLEAR C KLAWISZ RE-ZERO KLAWISZ PRE-PACK AUTO & Ustawia lub wywołuje warto ceny jednostkowej lub tary. Wprowadzanie danych numerycznych. Ustawia lub usuwa warto tary. W trybie S i Z słuy do wyboru "NO". Wydruk testowy etykiety. Kasowanie wartoci numerycznych / znaków. W trybie S i Z słuy do wyboru "Tak". Zerowanie pomiaru masy. Naprzemienne przełczanie midzy trybem PRE-PACK a trybem MANUAL.(Stan trybu jest wskazywany przez kontrolk P lub M.) P - tryb PRE-PACK M - tryb MANUAL KLAWISZ CHANGE Obliczenie reszty do wydania. W trybie S słuy do opuszczania ekranu Programowania bez zapisywania zmian.

12 KLAWISZ MULTIPLE X Rejestracja numerów dla produktów niewaonych.! W trybie S moliwo wyboru opcji programowania takich jak dane PLU lub nazwa sklepu. W trybie X wybieramy typ raportu. W trybie Z moliwo wyboru trybu transmisji danych. KLAWISZ CLERK V1~V4 Klawisze kasjerów. KLAWISZ VOID KLAWISZ PLU PLU KLAWISZ FEED KLAWISZ PRINT KLAWISZ MODE Kasowanie ostatniej transakcji w trybie sprzeday. W trybie R wywołanie danych PLU. Zapamitanie wprowadzonych danych w trybie S. Wysuw etykiet / paragonu Drukowanie etykiety / paragonu Przy pomocy tego przycisku moemy wybra jeden z piciu trybów. Wskanik R - REGISTRATION MODE (Tryb sprzeday / etykietowania) Wskanik X - CHECK MODE (Drukowanie raportów sprzeday). Wskanik S - PROGRAM MODE (Tryb programowania). Wskanik Z - TOTAL MODE (Tryb zerowania transakcji)) Wskanik X (mruga) - Password Setting Mode (wprowadzenie hasła dla trybów X, S, Z, ustawienie hasła dla trybu Password Mode moemy dokona, gdy wszystkie wskaniki migaj(r, X, S, Z))

13 KLAWISZ ZWIKSZANIA/ZMNIEJSZANIA WARTOCI Zmniejszanie/Zwikszanie uywane tylko przy ustawianiu, SPEC 141 Wybór danych parametrów ze SPEC. Przesuwanie kursora <<,>> w lewo lub prawo $* )1) ZERO NET FIX T FIX P P M V1 ~ V4 LABEL R X S Z : sygnalizacja stabilnoci punktu zerowego wagi. : sygnalizacja wprowadzenia wartoci tary : sygnalizacja ustawienie wartoci tary przy pomocy klawisza FIX. : sygnalizacja ustawienia PLU lub ceny jednostkowej przy pomocy klawisza FIX. : sygnalizacja wyboru trybu automatycznego waenia tzw. PREPACK : sygnalizacja wyboru trybu rcznego waenia tzw. MANUAL : sygnalizacja aktywnego kasjera lub transakcji. : sygnalizuje wybrany tryb drukowania etykiety. : tryb rejestracji-waenia : tryb raportowania : tryb programowania : tryb zerowania sum sprzeday $

14 ( / (drugie wcinicie klawisza powinno si odby w przecigu 3 sekund) X1.1 CZYTAJ GR DZIENNIE S1 ZBIOR PLU Z1.0 ZEROWANIE SPRZ. DZIE HAS.X 0 USTAW Tryb sprzeday/etykietowania. Wskanik ustawiony na R. Wejd do trybu X. Wskanik ustawiony na X. Wejd do trybu S. Wskanik ustawiony na S. Wejd do trybu Z. Wskanik ustawiony na Z. Wejcie do trybu ustawienia hasła (Password Set mode). Wskanik ustawiony na X (miga) Powrót do trybu sprzeday/etykietowania. Wskanik ustawiony na R.

15 ) * - )2"3 Przed wykonaniem instrukcji z tabeli poniej naley ustawi tryb Z. Z1.0 ZEROWANIE SPRZ. DZIE Tryb Z. Wskanik ustawiony na Z. [Rezero]+[1][4][1] SP000 XXX XXX Nacinij klawisze [1][4][1] podczas wcinitego [Rezero]. Klawisz [ ] zwiksza numer [ ] SP001 XXX XXX specyfikacji, ale nie aktualizuje jej. Klawisz [ ] zmniejsza numer [ ] SP000 XXX XXX specyfikacji, ale nie aktualizuje jej. [1][7] [X] SP000 SP XXX XXX XXX Skok do specyfikacji o podanym numerze. [>>] SP017 XXX XXX [>>] klawisz wyboru danych SPEC Przesunicie kursora w prawo. [<<] SP017 XXX XXX [<<] klawisz wyboru danych SPEC Przesunicie kursora w lewo. [1] [*] SP017 SP XXX XXX XXX [C] SP XXX Usunicie wybranych danych. [PLU] Z1.0 ZEROWANIE SPRZ. DZIE Zapisanie zaktualizowanych specyfikacji i powrót do trybu Z. '

16 4) H' &-!*&)9-*($* SPEC 00 TYP KODU KRESKOWEGO DLA ETYKIETY TOWARU 0 F1F2 CCCCC XCD XXXX CD 13 F1X2 CCCCCC XXXX CD 1 F2 CCCCCC XCD XXXX CD 14 F1F2 CCCC XCD XXXXX CD 2 F1F2 CCCCC 0 XXXX CD 15 F2 CCCCC XCD XXXXX CD 3 F1F2 CCCCCC XXXX CD 16 F1F2 CCC XXXXXXX CD 4 F1F2 CCCCC XXXXX CD 17 F1F2 CC XXXXXXXX CD 5 F2 CCCCCC XXXXX CD 18 CCC WWWW PPPPP CD 6 F2 CCCCC XXXXXX CD 19 No Barcode 7 F1F2 CCCCCCCCCC CD #1 20 F1F2 CCCCC PCD XXXX CD 8 F1F2 CCCC XXXXXX CD 9 F1F2 CCCCC CD #2 10 F2 CC XXXX CD #3 11 No Barcode 12 F1X2 CCCCC XCD XXXX CD SPEC 01 PRAWA STRONA KODU KRESKOWEGO ETYKIETY TOWARU 0 Ilo 4 Oryginalna cena 1 Naleno 5 Masa / ilo 2 Masa 6 Cena jednostkowa 3 User Programmable # 7 Cena jednostkowa po obnice. SPEC 02 DANE PRAWEJ STRONY NALENOCI DLA KODU KRESKOWEGO ETYKIETY TOWARU 0 Naleno przed podatkiem 1 Naleno po podatku SPEC 03 DOMYLNA WARTO FLAGI F1&F2 KODU KRESKOWEGO TOWARU ( 13 CYFROWY KOD NON-PLU ) Wprowadzamy wartoci z przedziału od 0 do 99 SPEC 04 DOMYLNA WARTO FLAGI F1&F2 KODU KRESKOWEGO TOWARU ( 13 CYFROWY KOD PLU) Wprowadzamy wartoci z przedziału od 0 do 99 SPEC 05 DOMYLNA WARTO FLAGI F2 KODU KRESKOWEGO TOWARU ( 8 CYFROWY KOD NON-PLU ) Wprowadzamy wartoci z przedziału od 0 do 9 SPEC 06 DOMYLNA WARTO FLAG F1 & F2 KODU KRESKOWEGO TOWARU ( 8 CYFROWY KOD PLU) Wprowadzamy wartoci z przedziału od 0 do 99

17 SPEC 07 TYP KODU KRESKOWEGO DLA ETYKIETY SUMARYCZNEJ 0 F1F2 CCCCC XCD XXXX CD 12 F1X2 CCCCC XCD XXXX CD 1 F2 CCCCCC XCD XXXX CD 13 F1X2 CCCCCC XXXX CD 2 F1F2 CCCCC 0 XXXX CD 14 F1F2 CCCC XCD XXXXX CD 3 F1F2 CCCCCC XXXX CD 15 F2 CCCCC XCD XXXXX CD 4 F1F2 CCCCC XXXXX CD 16 F1F2 CCC XXXXXXX CD 5 F2 CCCCCC XXXXX CD 17 F1F2 CC XXXXXXXX CD 6 F2 CCCCC XXXXXX CD 18 CCC WWWW PPPPP CD 7 F1F2 CCCCCCCCCC CD #1 19 No Barcode 8 F1F2 CCCC XXXXXX CD 20 F1F2 CCCC PCD XXXX CD 9 F1F2 CCCC CD #2 11 No Barcode SPEC 08 LEWA STRONA KODU KRESKOWEGO ETYKIETY SUMARYCZNEJ 0 Numer wagi 3 Numer kasjera 1 Ostatni kod towaru 4 Stały numer 2 Numer paragonu SPEC 09 STAŁA WARTO DANYCH LEWEJ STRONY KODU KRESKOWEGO ETYKIETY SUMARYCZNEJ Wprowadzamy wartoci z przedziału od 0 do SPEC 10 DOMYLNA WARTO FLAG F0 & F1 & F2 KODU ETYKIETY SUMARYCZNEJ Wprowadzamy wartoci z przedziału od 0 do 999 SPEC 11 PRAWA STRONA DANYCH KODU ETYKIETY SUMARYCZNEJ 0 Ilo 1 Naleno 2 Masa SPEC 12 DRUKOWANIE SUMARYCZNEGO KODU KRESKOWEGO NA PARAGONIE 0 Nie 1 Tak SPEC 14 POZYCJA DRUKOWANIA NAPISÓW REKLAMOWYCH 0 Pierwsza linia 2 Powyej 1 Poniej 3 Nieuywane SPEC 16 WYJCIE Z TRYBU OBLICZANIA RESZTY PO OKRELONYM CZASIE 0 Nie 3 10 sekundy 1 3 sekundy 4 15 sekundy 2 6 sekundy SPEC 17 UKŁAD DRUKOWANIA DATY 0 MM/DD/RR 2 RR/MM/DD 1 DD/MM/RR 3 Nieuywany SPEC 18 1 LUB 2 LINIE NAZWY TOWARU NA PARAGONIE 0 2 linie 2 Nie drukowa 1 1 lina SPEC 19 DRUKOWANIE ETYKIET KLAWISZEM KASJERA 0 Nie drukowane 2 Drukowane bez sumowania 1 Drukowane z sumowaniem

18 SPEC 20 DRUKOWANIE ETYKIETY SUMARYCZNEJ 0 Nie drukowane 1 Drukowane SPEC 21 NAZWA OPERATORA NA ETYKIECIE I PARAGONIE 0 Tylko kod 1 Nazwa SPEC 23 RCZNE WPROWADZANIE CENY JEDNOSTKOWEJ DLA OPERACJI DODAWANIA I DRUKOWANIA 0 Dozwolone 1 Zabronione SPEC 24 DOMYLNY FORMAT ETYKIETY DLA ETYKIETY TOWARU 0 T1 (A) 12 S (T7) 1 T2 (B) 13 A (T8) 2 T3 (C) 14 B (T9) 3 T4 (U2) 15 C (T10) 4 T5 (U3) 16 F1 (F1) 5 T6 (U4) 17 F2 (F2) 6 T7 (U5) 18 F3 (F3) 7 T8 (U6) 19 F4 (F4) 8 T9 (U7) 20 F5 (F5) 9 T10 (U8) 21 F6 (F6) 10 T11 (T5) 22 F7 (F7) SPEC 25 DOMYLNY FORMAT ETYKIETY DLA ETYKIETY SUMARYCZNEJ 0 T1 (A) 12 S (T7) 1 T2 (B) 13 A (T8) 2 T3 (C) 14 B (T9) 3 T4 (U2) 15 C (T10) 4 T5 (U3) 16 F1 (F1) 5 T6 (U4) 17 F2 (F2) 6 T7 (U5) 18 F3 (F3) 7 T8 (U6) 19 F4 (F4) 8 T9 (U7) 20 F5 (F5) 9 T10 (U8) 21 F6 (F6) 10 T11 (T5) 22 F7 (F7) SPEC 26 NAZWA SKLEPU NA ETYKIECIE 0 Nie drukowane 1 Drukowane SPEC 27 KONIECZNO WPROWADZANIA TARY PRZED ETYKIETOWANIEM 0 Zabronione 1 Dozwolone SPEC 28 CZUJNIK WYDRUKOWANEJ ETYKIETY W TRYBIE PRE-PACK 0 Zabronione 1 Dozwolone SPEC 29 WYDRUK CIGŁY W TRYBIE PRE-PACK 0 Zabronione 1 Dozwolone SPEC 33 FUNKCJA KOREKTY ON SPOT 0 Dozwolone 1 Zabronione

19 SPEC 35 FUNKCJA KOREKTY MOVE BACK 0 Dozwolone 1 Zabronione SPEC 37 INTENSYWNO DRUKOWANIA DLA ETYKIETY 0 Niska 2 rednio-wysoka 1 rednia 3 Wysoka SPEC 38 INTENSYWNO DRUKOWANIA DLA PARAGONU 0 Niska 2 rednio-wysoka 1 rednia 3 Wysoka SPEC 39 METODA WYWOŁANIA PLU 0 Rczna 2 Opónienie 1 Automatyczna SPEC 40 ILO CYFR NR PLU DLA WYWOŁANIA AUTOMATYCZNEGO\WYWOŁANIA OPÓNIENIA 0 3 cyfry / 0.5 sekundy 2 5 cyfr / 1.5 sekundy 1 4 cyfry / 1.0 sekunda 3 6 cyfr / 2.0 sekundy SPEC 41 CENA JEDNOSTKOWA TOWARU WAONEGO = CENA JEDNOSTKOWA TOWARU NIEWAONEGO I VICE VERSA 0 Dozwolone 1 Zabronione SPEC 42 MOLIWO ZMIANY CENY JEDNOSTKOWEJ TOWARU 0 Dozwolone 1 Zabronione SPEC 43 MATERIAŁ DO WYDRUKU NAPISÓW REKLAMOWYCH 0 Papier termiczny 1 Etykieta SPEC 44 MOLIWO NADPISYWANIA TARY 0 Dozwolone 1 Zabronione SPEC 45 DRUKOWANIE ETYKIETY TOWARU 0 Dozwolone 1 Zabronione SPEC 46 DOMYLNY NUMER NAZWY SKLEPU DLA ETYKIETY Prosz wprowadzi warto z zakresu 0 do 32 SPEC 47 DOMYLNY NUMER NAZWY SKLEPU DLA PARAGONU Prosz wprowadzi warto z zakresu 0 do 32 SPEC 48 NUMER WAGI Prosz wprowadzi warto z zakresu 0 do SPEC 49 TYP INTERFEJSU CLIENT/SERVER 0 Brak interfejsu 3 Nieuywany 1 Ethernet (Coaxial Cable) 4 4-Lines (RS-485) 2 Ethernet (Twisted Pairs) "

20 SPEC 50 USTAWIENIA CLIENT/SERVER 0 Client 2 Backup Server 1 Server / Workstation SPEC 51 LEWA STRONA KODU KRESKOWEGO ETYKIETY SUMARYCZNEJ bps bps bps bps bps bps bps SPEC 52 DŁUGO SŁOWA DANYCH DLA SIO (RS232C PORT) 0 7 bitów 1 8 bitów SPEC 53 BIT PARZYSTOCI DLA SIO (RS232C PORT) 0 Brak 2 Parzysty 1 Nieparzysty SPEC 54 BIT STOPU DLA SIO (RS232C PORT) 0 1 bit 1 2 bity SPEC 64 TRYB HASEŁ 0 Dozwolone 2 Dozwolone wielokrotne hasło 1 Zabronione SPEC 65 DRUKOWANIE RAPORTU W DZIENNYM I OKRESOWYM KASOWANIU SUM 0 Zabronione 1 Dozwolone SPEC 67 FUNKCJA KLAWISZA ADVERTISEMENT 0 Dozwolone 1 Zabronione SPEC 68 FUNKCJA KLAWISZA FIXED TOTAL PRICE DISCOUNT 0 Dozwolone 1 Zabronione SPEC 69 FUNKCJA KLAWISZA TOTAL PRICE PERCENTAGE DISCOUNT 0 Dozwolone 1 Zabronione SPEC 70 FUNKCJA KLAWISZA FIXED UNIT PRICE 0 Dozwolone 1 Zabronione SPEC 71 FUNKCJA KLAWISZA FIXED UNIT PRICE PERCENTAGE 0 Dozwolone 1 Zabronione SPEC 77 FUNKCJA KLAWISZA PRICE CHANGE 0 Dozwolone 1 Zabronione SPEC 78 FUNKCJA KLAWISZA REFUND ITEM 0 Dozwolone 1 Zabronione SPEC 82 DRUKOWANIE MIEJSCA PRODUKCJI NA ETYKIECIE 0 Dozwolone 1 Zabronione %

21 & SPEC 83 WYBÓR METODY OZNACZANIA PRZECENY 0 Brak przeceny 2 Naleno 1 Cena jednostkowa 3 Cena & Naleno SPEC 84 FUNKCJA KLAWISZA SUB-TOTAL 0 Dozwolone 1 Zabronione SPEC 85 FUNKCJA KLAWISZA GRAND-TOTAL 0 Dozwolone 1 Zabronione SPEC 87 TYP ETYKIET 0 Z przerw 1 Bez przerwy SPEC 90 FUNKCJA PRZEKRELANIA PODSUMY 0 Brak przekrelania 1 Przekrelanie SPEC 91 SZYBKO DRUKOWANIA DLA PARAGONU 0 Wolna 2 Wysoka 1 Normalna SPEC 92 SZYBKO DRUKOWANIA DLA ETYKIETY 0 Wolna 2 Wysoka 1 Normalnie DOKŁADNO DRUKOWANIA DLA ETYKIETY 0 Pojedycza 2 Nieuywana 1 Podwójna SPEC 93 DRUKOWANIE DRUGIEGO PARAGONU 0 Nie drukowane 3 Opónienie 3 sek. 1 Cigły wydruk 4 Wybór przez uytkownika 2 Opónienie 1 sek. SPEC 94 POZYCJA SYMBOLU WALUTY 0 Przed nalenoci 1 Po nalenoci SPEC 96 NAPIS REKLAMOWY NA WSZYSTKICH ETYKIETACH 0 Zabronione 1 Dozwolone SPEC 97 RCZNE DRUKOWANIE W TRYBIE PRE-PACK DLA TOWARÓW WAONYCH 0 Zabronione 1 Dozwolone SPEC 98 MOLIWO DRUKOWANIA ILOCI I JEDNOSTKI DLA TOWARÓW NIE WAONYCH W TRYBIE MANUAL 0 Dozwolone 1 Zabronione SPEC 101 UKRYWANIE ZERA DLA DATY I CZASU 0 Wyłczone 1 Włczone

22 SPEC 104 SPEC 105 SPEC 106 SPEC 107 SPEC 108 SPEC 109 SPEC 112 SPEC 113 SPEC 119 SPEC 120 SPEC 124 SPEC 125 SPEC 131 SPEC 135 SPEC 136 METODA ZAOKRGLANIA NALENOCI 0 Zaokrglanie 2 Przycinanie w gór 1 Przycinanie w dół FUNKCJA KLAWISZA FIXED TOTAL PRICE MARKDOWN 0 Dozwolone 1 Zabronione FUNKCJA KLAWISZA TOTAL PRICE PERCENTAGE MARKDOWN 0 Dozwolone 1 Zabronione FUNKCJA KLAWISZA FIXED UNIT PRICE MARKDOWN 0 Dozwolone 1 Zabronione FUNKCJA KLAWISZA FIXED UNIT PRICE PERCENTAGE MARKDOWN 0 Dozwolone 1 Zabronione RÓDŁO DLA OBLICZANIA DATY SELL-BY-DATE (SPRZEDA DO DNIA) 0 Czas rzeczywisty zegara wagi 1 Data pakowania DOMYLNY NUMER DRUKOWANYCH INFORMACJI DODATKOWYCH NA PARAGONIE Prosz wprowadzi warto z zakresu 0 do 16 STATUS LOGO DLA ETYKIETY 0 Nie drukowane 3 Logo 3 1 Logo 1 4 Logo 4 2 Logo 2 SYMBOL JEDNOSTKI DRUKOWANY NA PARAGONIE 0 Zalenie od programowania PLU 2 Nie drukowane 1 Japoskie pcs UKRYWANIE ZER W DRUKOWANYM NUMERZE PLU 0 Brak ukrywania zer 1 Ukrywanie zer CENA JEDNOSTKOWA PLU PO PRZECENIE 0 Cena jedn. po przecenie 1 Kwota przeceny ceny jedn. POZYCJA INFORMACJI DODATKOWYCH NA PARAGONIE 0 Dół paragonu 1 Góra paragonu DRUKOWANIE USTAWIONEJ ILOCI W TRYBIE MANUAL 0 Nie 1 Tak! NUMER PORTU [ IP ADDRESS ] (Uywane gdy wybrano interfejs Ethernet) Prosz wprowadzi warto z zakresu 1 do 255 SPOSÓB OBSŁUGI WAGI SAMOOBSŁUGOWEJ 0 Jedno nacinicie klawisza 1 Dwa nacinicia klawisza

23 SPEC 137 SPEC 138 SPEC 141 SPEC 142 SPEC 171 SPEC 176 SPEC 178 SPEC 179 SPEC 180 SPEC 182 SPEC 183 SPEC 186 SPEC 191 SPEC 194 SPEC 197 SPEC 202 CENTROWANIE POLA SKŁADNIKÓW 0 Tak 1 Nie TRWAŁA ZMIANA CENY LUB PRZECENY 0 Brak aktualizacji w PLU 1 Aktualizacja w PLU FORMAT ROKU 0 YY 1 YYYY DRUKOWANIE DATY SPRZEDAY WIKSZEJ NI 90 DNI 0 Zabronione 1 Dozwolone TRYB EURO 0 Wyłczony 1 Włczony CZAS PRZECENY W DZIENNYM RAPORCIE 0 Nie 1 Tak CENA JEDNOSTKOWA ZAPISYWANA DO PLU 0 Nie 1 Tak CZARNY POZYCJONER DLA CZUJNIKA ETYKIET 0 Etykieta standardowa z przerw 1 Czarny pozycjoner GRUPA NAPISÓW SEKWENCYJNYCH 0 Wyłczony 1 Włczony ROZMIAR CZCIONKI DLA DANYCH KODU KRESKOWEGO 0 Due 1 Małe KASOWANIE PLU Z WYWIETLACZA PO 3 MINUTACH 0 Nie 1 Tak DRUKOWANIE CENY I MASY JEDN. NA ETYKIECIE 0 Nie drukowa 1 Drukowa DOMYLNY KOD TOWARU = NUMER PLU 0 Nie 1 Tak ADRES IP DLA SERWERA Prosz wprowadzi warto z zakresu 1 do 254 FORMAT DRUKOWANIA MIESICY 0 Numer 2 3 alfabet 1 2 alfabet DRUKOWANIE ETYKIETY TOWARU PRZY PRZEKROCZENIU DANYCH KODU KRESKOWEGO 0 Drukowanie 1 Brak wydruku $

24 SPEC 203 SPEC 215 SPEC 217 SPEC 219 SPEC 222 SPEC 228 SPEC 230 SPEC 231 SPEC 232 SPEC 233 SPEC 234 SPEC 235 SPEC 238 SPEC 239 POZIOMY KLAWIATURY FUNKCYJNEJ 0 1 poziom 2 3 poziomy przez klawisz SHIFT 1 3 poziomy przez przełczanie klawiszem CENTROWANIE (WIADOMOCI SPECJALNYCH) 0 Tak 1 Nie DOMYLNY FORMAT ETYKIETY 2 DLA POZYCJI DRUKOWANIA 0 Nieuywane 5 F5 1 F1 6 F6 2 F2 7 F7 3 F3 8 F8 4 F4 KASOWANIE DANYCH NUMERYCZNYCH 0 3 sec 2 Wyłczone 1 5 sec OTWIERANIE SZUFLADY BEZ TRANSAKCJI 0 Zabronione 1 Dozwolone Individual PLU Total Transaction 0 Zabronione 1 Dozwolone AUTOMATYCZNY WYDRUK PO WYWOŁANIU PLU 0 Nie 1 Tak ZEROWA CENA JEDNOSTKOWA I NADPISYWANIE CENY JEDNOSTKOWEJ 0 Zabronione 1 Dozwolone WYSUW DLA ETYKIET BEZ PRZERWY 0 Nie 1 Tak FORMAT CZASU 0 24 Hours 1 12 Hours (AM/PM) KOD KRESKOWY ETYKIETY SUBTOTAL I GRANDTOTAL 0 Na bazie etykiety towaru 1 Na bazie etykiety sumarycznej MASKOWANIE OSTATNIEJ CYFRY KONTROLNEJ KODU KRESKOWEGO 0 Nie 1 Tak JEDNOSTKA FREE FORMAT DLA FIS Mm 2 Punkty SM-25 1 Punkty KLAWISZ FUNKCYJNY ZAPŁATY CZEKIEM LUB KART KREDYTOW 0 Zabronione 1 Dozwolone

25 SPEC 247 SPEC 248 SPEC 249 SPEC 250 SPEC 251 SPEC 258 SPEC 260 SPEC 272 SPEC 277 SPEC 278 SPEC 284 SPEC 286 SPEC 287 SPEC 291 DRUKOWANIE DATY PAKOWANIA 0 Tryb manual i prepack 2 Tryb Prepack 1 Tryb Manual 3 Nie drukowane DRUKOWANIE DATY SPRZEDAY 0 Tryb manual i prepack 2 Tryb Prepack 1 Tryb Manual 3 Nie drukowane DRUKOWANIE DATY PRZYDATNOCI 0 Tryb manual i prepack 2 Tryb Prepack 1 Tryb Manual 3 Nie drukowane CENTROWANIE NAZWY SKLEPU NA ETYKIECIE 0 Nie 1 Tak NAZWA SKLEPU NA PARAGONIE 0 Na górze 1 Na dole ETYKIETOWANIE WOŁOWINY 0 Nie 1 Tak ETYKIETOWANIE WOŁOWINY: DRUKOWANIE KRAJU 0 Kod 1 Nazwa NUMER REFERENCYJNY 0 Kod 1 Data RZECZYWISTY CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH W BUFORZE 0 Brak 4 5 dni 1 2 dni 5 6 dni 2 3 dni 6 7 dni 3 4 dni 7 Nieograniczony WYSZUKANIE RAPORTU 0 Zablokowane 3 Przez dat i numer referencji 1 Przez numer referencji 4 Przez dat i numer PLU 2 Przez numer PLU OTWIERANIE SZUFLADY PODCZAS PŁAT. CREDIT 0 Dozwolone 1 Zabronione WYMUSZANIE PRZYJTEJ KWOTY ZAPŁATY 0 Nie 1 Tak WYMUSZANIE UYCIA KLAWISZA CHANGE 0 Nie 1 Tak Gap Value In-feed Operation 0 Dozwolone 1 Zabronione '

26 SPEC 301 SPEC 316 SPEC 331 SPEC 400 SPEC 401 SPEC 402 SPEC 403 SPEC 404 SPEC 405 SPEC 406 SPEC 407 SPEC 408 SPEC 409 SPEC 410 SPEC 411 DRUKOWANIE PARAGONU PO SUMOWANIU 0 Tak 1 Nie RAPORT PREPACK W RCZNYM RAPORCIE SPRZEDAY 0 Tak 1 Nie DOMYLNY KOD ITF DLA KODU KRESKOWEGO 0 Wyłczone 1 Włczone FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO WYŁCZANIA 0 Zabronione 3 30 Minut 1 3 Minuty 4 1 Godzina 2 10 Minut 5 3 Godziny POTWIERDZENIE RTS/CTS DLA RS-232C 0 On 1 Off Reset Receipt consecutive Number after Reset Report 0 Nie 1 Tak WYWIETLANIE NUMERU KASJERA W TRYBIE SPRZEDAY 0 Dozwolone 1 Zabronione KLAWISZE KASJERÓW 0 4 klawisze 2 6 klawiszy 1 5 klawiszy 3 7 klawiszy PRIORYTET WYDRUKU NAZWY SKLEPU ORAZ WIADOMOCI SPECJALNEJ NA PARAGONIE 0 Priorytet dla nazwy sklepu. 1 Priorytet dla wiadomoci specjalnej. CENTROWANIE NAZWY SKLEPU NA PARAGONIE 0 Dozwolone 1 Zabronione CENTROWANIE WIADOMOCI DODATKOWYCH NA PARAGONIE 0 Dozwolone 1 Zabronione One or Two Touch for Receipt Printing in AMT/TEND 0 One otuch 1 Two otuch DRUKOWANIE NUMERU PLU NA PARAGONIE 0 Zabronione 1 Dozwolone Sale Item Estry metod 0 Total 1 Item Default Vender Transaction by Print Key 0 Dozwolone 1 Zabronione

27 SPEC 412 SPEC 413 SPEC 414 SPEC 415 SPEC 416 SPEC 417 SPEC 418 SPEC 419 SPEC 420 SPEC 421 SPEC 422 SPEC 423 SPEC 424 SPEC 425 DRUKOWANIE LINII KONTROLNEJ 0 Drukuj 1 Nie drukuj DATA WANOCI LICZONA OD: 0 Biecej daty 1 Daty pakowania In-Store Barcode for Barcode Scanner Enter 0 F1F2 CCCCCC TTTT CD 5 F1F2 CCCCC XCD TTTT CD 1 F1F2 CCCCC TTTTT CD 6 F1F2 CCCC XCD TTTTT CD 2 F1F2 CCCC TTTTTT CD 7 F1F2 CCCCC PCD TTTT CD 3 F1F2 CCC TTTTTTT CD 8 F1F2 CCCCC 0 TTTT CD 4 F1F2 CC TTTTTTTT CD Non-PLU Item Enter by Barcode Scanner 0 Dozwolone 1 Zabronione SKANER KODÓW KRESKOWYCH 0 Dozwolone 1 Zabronione CENTROWANIE NAZWY ARTYKUŁU NA ETYKIECIE 0 Dozwolone 1 Zabronione FUNKCJA SYNCHRONIZACJI DANYCH MASY 0 Dozwolone 1 Zabronione OTWIERANIE SZUFLADY PO WYDRUKOWANIU ETYKIETY 0 Dozwolone 1 Zabronione DRUKOWANIE SUMY: GRAND TOTAL W PAR. SPRZED. 0 Dozwolone 1 Zabronione STRUKTURA RAPORTU 0 Dane parag. 2 Dane parag. oraz Dane etyk. 1 Dane etyk. SYMBOL WALUTY DLA KWOTY ŁCZNEJ NA PARAGONIE 0 Nie drukuj 2 Po 1 Przed DRUKOWANIE SUMY POZYCJI NA PARAGONIE 0 Dozwolone 1 Zabronione SUMAR. KOD KRESKOWY NA PARAG. DLA SUMY W DRUGIEJ WALUCIE 0 Dozwolone 1 Zabronione DRUKUJ DRUG WALUT NA PARAGONIE 0 Dozwolone 1 Zabronione SPEC 426 DRUKUJ MAS TARY, GDY CENA JEDNOSTKOWA WYNOSI 0 0 Dozwolone 1 Zabronione

28 SPEC 427 SPEC 428 SPEC 429 SPEC 430 SPEC 431 SPEC 432 SPEC 433 SPEC 434 SPEC 435 SPEC 436 SPEC 437 SPEC 438 SPEC 439 Eliminate Cash Line on Receipt when No change Operation 0 Dozwolone 1 Zabronione DRUKOWANIE LISTY PODATKÓW NA PARAGONIE 0 Dozwolone 1 Zabronione WYWIETLANIE CENY JEDN. DLA TOWARÓW NIEWAONYCH 0 Kolumna nalenoci. 1 Kolumna ceny jedn. Items on PLU / Main Group / Dept / Tax Report 0 Registered Items 1 All Items WYKLUCZANIE DANYCH KASJERA NA RAPORCIE SPRZEDAY 0 Dozwolone 1 Zabronione ROZMIAR CZCIONKI DLA NAZWY TOWARU NA PARAGONIE 0 Standard 2 Najwiksza 1 Wiksza WARUNKI DODATKOWEGO ZAOKRGLANIA 0 Dozwolone 1 Zabronione TYP KODU EAN DLA TOWARU 0 Typ EAN 2 User Programmable 1 TYP ITF TYP KODU EAN DLA SUMY 0 Typ EAN 1 TYP ITF In-Store Barcode Type for Barcode Scanner Enter 0 EAN Type 1 ITF Type DRUKOWANIE ZAOKRGLENIA DLA PARAGONU 0 Dozwolone 1 Zabronione DRUKOWANIE PODSUMY DLA PARAGONU 0 Dozwolone 1 Zabronione IMPULS OTWARCIA SZUFLADY 0 20ms (warto domylna) 3 200ms 1 50ms 4 300ms 2 100ms 5 400ms SPEC 440 FUNKCJA HASŁA TRYBU R. 0 Inhibit 2 Power On & Password R Key 1 Password R Key

29 5. //5 [1][2][3][4] [*] Z1.0 RESET SALES DAILY Tryb Z. Wskanik ustawiony na Z. HAS.X XXXX USTAW HAS.X HAS.S 1234 XXXX USTAW USTAW [*] HAS. Z XXXX USTAW [3][3] [C] HAS. Z HAS. Z 33 0 USTAW USTAW [*] HAS. P XXXX USTAW [1][1][1][1] HAS. P 1111 USTAW [*] Wywietlenie hasła dla trybu X. XXXX: poprzednie hasło. 0: nieustawione 1~4 bity s załczone, Kontrolka X miga Ustawienie hasła 1234 dla trybu X. Wcinicie klawisza [*] powoduje zapisanie hasła dla trybu X. Kontrolka S miga. Wywietlenie hasła dla trybu Z. Kontrolka Z miga. Skasowanie hasła dla trybu Z. Wywietlenie hasła dla trybu haseł. Kontrolki R X S Z migaj. Ustawienie hasła 1111 dla trybu HAS. Kontrolki R X S Z migaj Powrót do trybu R po ustawieniu hasła. "

30 # (w okresie 3 sekund) WPISZ HAS.X [1][1][1][1] [*] [1][2][3][4] [*] X1.1 [3][3] [*] Z1.0 [1][1][1][1] [*] WPISZ WPISZ WPISZ CZYTAJ HAS.X HAS.X HAS.X WIAD Tryb waenia. Kontrolka R załczona. Potrzebne hasło dla trybu X. Kontrolka X załczona. **** Nieprawidłowe hasło **** DZIENNIE S1 ZBIOR PLU WPISZ HAS.Z WPISZ ZEROWANIE HAS.Z SPRZ. WPISZ HAS.P WPISZ HAS X HAS.P 1234 ** DZIE **** USTAW Powtórz. Poprawne hasło. Wejcie do trybu X. Wejcie do trybu S. Kontrolka S załczona. Potrzebne hasło dla trybu Z. Kontrolka Z załczona. Poprawne hasło. Wejcie do trybu Z Potrzebne hasło dla trybu HAS. Poprawne hasło. Wejcie do trybu HAS Powrót do trybu waenia. Kontrolka R załczona. %

31 "6 Funkcja ta jest uywana do usuwania zbiorów z pamici. TARA Kg zł/kg zł Z1.0 ZEROWANIE SPRZ. DZIE Tryb Z. Wskanik ustawiony na Z. [Rezero]+[2][3][0] CZYSC ZBIOR PLU Plik PLU. [ ] CZYSC DANE OBSLUGI Dane obsługi. [ ] CZYSC ZBIOR RAPORTOW Pliki raportów.. [ ] CZYSC DANE PAMIECI Wszystkie pliki z pamici. [*] CZYSC DANE Y-C N-T [C]czyszczenie danych,[t] wyjcie. [C] lub [T] Z1.0 ZEROWANIE SPRZ. DZIE Powrót do trybu Z. &

32 ( /#)) W trybie Programowania istniej dwa sposoby wyboru plików programowalnych: Wprowadzenie numeru z klawiatury. Wciskanie klawisza [ ] lub [ ] do wyboru zbiorów danych. Poniej znajduje si lista zbiorów, które mog by programowane w trybie S. Wciskane klawisze Zbiory danych Wciskane klawisze Zbiory danych [1] Programowanie PLU [1] [7] Programowanie Logo [2] Programowanie DZIAŁU [1] [8] Programowanie podatku [3] Programowanie GRUPY [1] [9] Programowanie/pomijanie pozycji PLU [4] Przypisanie klawiszy [2] [0] Stan pamici [5] Programowanie nazwy sklepu [2] [1] I/F Test [6] Programowanie reklamy [2] [2] File Load [7] Programowanie sprzeday [8] Programowanie daty i czasu [9] Programowanie specjalnych komunikatów [1] [0] Programowanie składników [1] [1] Programowanie tekstu [1] [2] Programowanie wolnego formatu [1] [3] Programowanie informacji sekwencyjnych [1] [4] Programowanie sekwencji [1] [5] Programowanie miejsca produkcji [1] [6] Ustawienia urzdzenia!

33 7/)/)/ Rozdział ten przedstawia relacje pomidzy DZIAŁEM, GRUP i towarem zwanym dalej w skrócie PLU. Zbiór DZIAŁÓW jest najwyej połoonym zbiorem w strukturze sklepu. DZIAŁOM podlegaj GRUPY, a im natomiast asortyment towarowy PLU. Sytuacj t przedstawia poniszy wykres: CD51? CD51? CD51? CD51? Programujc towar (PLU) podaje si numer GRUPY, do której naley. Programujc GRUP naley poda przyporzdkowanie jej do numeru DZIAŁU. Ten system organizacji sklepu ułatwia kontrol sprzeday w poszczególnych Działach, Grupach, a take sprzeday towarów (PLU). Mona zrezygnowa z tworzenia struktury sklepu, jeeli nie korzysta si z raportów sprzeday. DZIAŁ DZIAŁ jest najwiksz kategori, której pozycje mog wyglda przykładowo: MISO, RYBY, WARZYWA, DELIKATESY itd. GRUPA GRUPA jest rodkow kategori mogc zawiera pozycje takie jak WOŁOWINA, WIEPRZOWINA, DRÓB, itd. Moliwe jest połczenie GRUP z danym DZIAŁEM. Do GRUPY mona przypisa numer podatku. Tak przydzielony numer podatku bdzie dotyczył kadego PLU przydzielonego do danej GRUPY. PLU Zbiór PLU to najmniejsza kategoria zawierajca takie pozycje jak WOŁOWINA KROJONA, POLDWICA WOŁOWA. Moliwe jest połczenie PLU z odpowiedni GRUP w zbiorze PLU $

34 :(;< DZIAŁY uywane s do segregowania GRUP. Numery działów z przedziału 1~99 mona programowa. GRUPY niepowizane z adnym DZIAŁEM s przydzielane automatycznie do DZIAŁU numer 97. Maksymalna ilo znaków w 1 linii zbioru wynosi 16..:(;<=* S1 ZBIOR PLU [2] S2 ZBIOR DZIALU [*] S2.0 DZIAL 0 NIE UST Wybierz tryb S. Wskanik ustawiony na S. Wybierz programowanie DZIAŁU. Na pozycji zł/kg wywietlony jest kod DZIAŁU. [1] S2.0 DZIAL 1 NIE UST Wybierz DZIAŁ numer 1. [*] S2.1 DZIAL NAZW 0 [M][I][E][S][O] S2.1 DEPT MIESO NAZW 5 [PLU] S2 ZBIOR DZIALU Wejd do programowania DZIAŁU. Ustaw nazw DZIAŁU. Uywajc klawiatury wpisz nazw DZIAŁU np.: MISO Zapisz zmiany zbioru DZIAŁU i wró do trybu S.

35 8:(;< S1 ZBIOR PLU [2] S2 ZBIOR DZIALU [*] S2.0 DZIAL 0 NIE UST [1] S2.0 DZIAL 1 NIE UST Wybierz tryb S. Wskanik ustawiony na S. Wybierz programowanie DZIAŁU. Na pozycji zł/kg wywietlony jest kod DZIAŁU. Wybierz DZIAŁ numer 1. Usu DZIAŁ numer 1 (MISO). [-] S2.0 DZIAL KAS? Y-C N-T [C] dla Tak, [T] dla Nie. [C] S2 ZBIOR DZIALU Usunicie pliku działu nr. 1 i powrót do trybu S '

36 ">?.; GRUPA to rodkowa kategoria, która musi by przydzielona do DZIAŁU. GRUPY s uywane do segregowania PLU. GRUPY o numerach z przedziału 1~999 s dostpne do programowania. PLU nienalece do adnej Grupy zostaj automatycznie przydzielone do GRUPY o numerze 997. Do kadej GRUPY jest przydzielony TAX (podatek). Przydzielony TAX odnosi si dla kadego PLU nalecego do danej GRUPY. Maksymalna ilo znaków w 1 linii pliku wynosi 16. ".>?. S1 ZBIOR PLU [3] S3 ZBIOR GRUPY [*] S3.0 GRUPA 0 NIE UST [1][1][1] S3.0 GRUPA 111 NIE UST [*] S3.1 GRUPA [1] [*] [W][O][L][O][W] [I][N][A] S3.1 S3.2 GRUPA GRUPA 97 (domylnie) NR DZIA 1 NR DZIA NAZW 0 S3.2 GRUPA OWINA NAZW 8 [PLU] S3 ZBIOR GRUPY Wybierz tryb S. Wskanik ustawiony na S. Wybierz programowania GRUPY Pozycja zł/kg wywietla kod GRUPY Wybierz numer GRUPY. Np.: [1][1][1] Programowanie GRUPY. Ustaw numer DZIAŁU. Połcz GRUP 111 z DZIAŁEM 1 Nazwa GRUPY 111 to WOLOWINA Zapisz GRUPY oraz wró do trybu S Jeli chcemy wyj bez zapisywania danych, naciskamy klawisz [ ] a nastpnie klawisz [ C ].

37 [3] [*] S1 ZBIOR PLU S3 S3.0 GRUPA ZBIOR 0 GRUPY NIE UST [1][1][1] S3.0 GRUPA 111 NIE UST Wybierz tryb S. Wskanik ustawiony na S. Wybierz tryb programowania GRUPY. Wybierz numer GRUPY. Np.: [1][1][1] [-] S3.0 GRUPA KAS? Y-C N-T [C] dla TAK, [T] dla NIE. [C] S3 ZBIOR GRUPY Usu GRUP 111 i wracamy do trybu S.

WAGA ELEKTRONICZNA SM-5100

WAGA ELEKTRONICZNA SM-5100 D O K U M E N T A C J A T E C H N I C Z N A Y A K U D O P L U S I N S T R U K C J A O B S Ł U G I WAGA ELEKTRONICZNA SM-5100 YAKUDO PLUS Edycja 1 Czerwiec 2010 1 SM-5100 Instrukcja wydana przez Yakudo

Bardziej szczegółowo

WAGA ELEKTRONICZNA SM-5100

WAGA ELEKTRONICZNA SM-5100 D O K U M E N T A C J A T E C H N I C Z N A Y A K U D O P L U S I N S T R U K C J A O B S Ł U G I WAGA ELEKTRONICZNA SM-5100 YAKUDO PLUS Edycja 3 Kwiecień 2011 SM-5100 Instrukcja wydana przez Yakudo Plus

Bardziej szczegółowo

!*&1 $2$ ) 34-56&1 $2$ ) 34,

!*&1 $2$ ) 34-56&1 $2$ ) 34, !"#$ %&%$ $ '"($ %&%) *&+"),-%./'0/!*&1 $2$ ) 34-56&1 $2$ ) 34, 1 SPIS TRECI 1 SPIS TRECI...2 2 WYGLD ZEWNTRZNY...5 2.1 Model z wysignikiem...5 2.1.1 Wymiary...5 2.1.2 Wywietlacz...5 2.1.3 Klawiatura...6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MODEL : SM-500. Edycja Miesiąc / Rok Wersja Programu 1

INSTRUKCJA MODEL : SM-500. Edycja Miesiąc / Rok Wersja Programu 1 INSTRUKCJA MODEL : SM-500 Edycja Miesiąc / Rok Wersja Programu 1 Yakudo Plus Sp. z o.o. ul. Nad Jeziorem 85, 43-100 TYCHY tel. (0-32) 218-69-10, fax. (0-32) 218-69-15 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNEJ MODEL : DS-700 Edycja Miesiąc Rok 1 Lipiec 2006 YAKUDO Plus Sp. z o.o. ul. Nad Jeziorem 85, 43-100 TYCHY tel. (0-32) 218-69-10, fax. (0-32) 218-69-15 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNEJ MODEL : DS-700 Edycja Miesiąc Rok 1 Lipiec 2006 YAKUDO Plus Sp. z o.o. ul. Nad Jeziorem 85, 43-100 TYCHY tel. (0-32) 218-69-10, fax. (0-32) 218-69-15 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL : DS-980. Edycja Miesiąc Rok 1_projekt Październik 2005

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL : DS-980. Edycja Miesiąc Rok 1_projekt Październik 2005 INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL : DS-980 Edycja Miesiąc Rok 1_projekt Październik 2005 Yakudo Plus Sp. z o.o. ul. Nad Jeziorem 85, 43-100 TYCHY tel. (0-32) 218-69-10, fax. (0-32) 218-69-15 1 SPIS TREŚCI 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

FORTECA DF - terminal kasowy

FORTECA DF - terminal kasowy FORTECA DF - terminal kasowy 1. WSTP FortecaTerminal jest programem wspomagajcym gówny modu handlowy Forteca w zakresie obsugi drukarek fiskalnych. Program wspópracuje z drukarkami POSNET, Duo, Optimus

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNEJ MODEL: DS-788 Edycja Miesiąc Rok 4 Luty 2006 YAKUDO Plus Sp. z o.o. ul. Nad Jeziorem 85, 43-100 TYCHY tel. (0-32) 218-69-10, fax. (0-32) 218-69-15 1. SPIS TREŚCI.

Bardziej szczegółowo

Aneks do Instrukcji obsługi wagi Basic Label 300 z dnia 20.10.04

Aneks do Instrukcji obsługi wagi Basic Label 300 z dnia 20.10.04 Aneks do Instrukcji obsługi wagi Basic Label 300 z dnia 20.10.04 W wadze dodano funkcje opisane poniżej. 1. Zapamiętana tara 20.09.2006 Waga może zapamiętać 5 wartości tary, które można w dowolnym momencie

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja wag serii K. Przeczytaj przed uruchomieniem

Skrócona instrukcja wag serii K. Przeczytaj przed uruchomieniem Skrócona instrukcja wag serii K Przeczytaj przed uruchomieniem 2 WSTĘP...4 1. KASOWANIE PAMIĘCI...4 2. USTAWIENIE TRYBU PRACY: PARAGON/ETYKIETA...4 3. AKTYWOWANIE OPERATORÓW...4 4. ZAPROGRAMOWANIE ETYKIETY...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

WAGA ELEKTRONICZNA SM-5100

WAGA ELEKTRONICZNA SM-5100 Digi instruction POLISH Manual D O K U M E N T A C J A T E C H N I C Z N A Y A K U D O P L U S I N S T R U K C J A O B S Ł U G I WAGA ELEKTRONICZNA YAKUDO PLUS Edycja 1 Czerwiec 2010 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

APOLLO KISO II - PC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO KOMUNIKACJI KASA KOMPUTER. (ver. 1.0 czerwiec 2005)

APOLLO KISO II - PC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO KOMUNIKACJI KASA KOMPUTER. (ver. 1.0 czerwiec 2005) APOLLO KISO II - PC INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO KOMUNIKACJI KASA KOMPUTER DLA KASY APPOLLO KIISSO IIII INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (ver. 1.0 czerwiec 2005) 1 1. UWAGI OGÓLNE... 3 2. KABEL KOMUNIKACYJNY...

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe. Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F.

Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe. Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F. Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F. Program nie obsługuje drukarek ELZAB OMEGA I generacji

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Zamiana PKWiU w tabeli PKWiU oraz w Kartotece Produktów...4 VAT na fakturach

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu Sterowanie procedurami programu "Rejestr zakupu" odbywa si poprzez wybór jednej z kilku proponowanych akurat na ekranie moliwoci. U dołu ekranu wypisywany jest komunikat bliej objaniajcy wybran aktualnie

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Przed przystpieniem do liczenia deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-O i zestawienia PIT-D naley zapozna si z objanieniami do powyszych deklaracji. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Aneks do Instrukcji obsługi wagi PLUS 21, PLUS 31. 56 Historia wołowiny [F][7] [7]

Aneks do Instrukcji obsługi wagi PLUS 21, PLUS 31. 56 Historia wołowiny [F][7] [7] Aneks do Instrukcji obsługi wagi PLUS 21, PLUS 31 56 Historia wołowiny [F][7] [7] Waga może zapamiętać 32 opisy pochodzenie partii wołowiny od nr 0 do nr 31. Każdy opis zawiera następujące dane: Kod partii

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi regulatora i wizualizacji pieca pokrocznego na Walcowni Drobnej P46 Strona 1 z 26

Instrukcja obsługi regulatora i wizualizacji pieca pokrocznego na Walcowni Drobnej P46 Strona 1 z 26 Strona 1 z 26 Spis treci 1. WSTP.... 2 2. PANEL OPERATORSKI PANELVIEW PLUS 700.... 3 3. URUCHOMIENIE PANELU OPERATORSKIEGO.... 5 4. OKNO GŁÓWNE.... 6 5. OKNO REGULACJI STREFY 1 W TRYBIE AUTOMATYCZNYM...

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prostej etykiety i synchronizacja etykiet z wagą. AXIS Sp. z o.o. Kod produktu:

Tworzenie prostej etykiety i synchronizacja etykiet z wagą. AXIS Sp. z o.o. Kod produktu: Tworzenie prostej etykiety i synchronizacja etykiet z wagą Współpraca wagi z etykieciarką wymaga zaprojektowania formy (szablonu) etykiety na komputerze i zapisania jej w pamięci etykieciarki. Następnie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nowy moduł wagowy

Rozdział 1. Nowy moduł wagowy Spis treści 1.... 1. Wejście do modułu... 2. Zakładanie/edycja sekcji wagowej... 3. Wysyłanie/usuwanie towarów na sekcje wagowe... 4. Sposoby przydzielania PLU wagowego.... Sprawdzanie kolejki komunikacji...

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

TORELL SP.J. Euro2A. Program do obsługi kas EURO

TORELL SP.J. Euro2A. Program do obsługi kas EURO TORELL SP.J. Euro2A Program do obsługi kas EURO 2012 Spis treści 1. Instalacja programu... 2 2. Uruchomienie programu i praca z projektami - menu Plik... 4 3. Konfiguracja programu i połączenie z kasą

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uruchomienia i obsługi Programu Użytkownika Kas Posnet PUK

Instrukcja uruchomienia i obsługi Programu Użytkownika Kas Posnet PUK Warszawa 10-03-2015 r Instrukcja uruchomienia i obsługi Programu Użytkownika Kas Posnet PUK Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa ver 2.02 1 1. Wstęp W Państwa ręce oddajemy Program Użytkownika

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna POSNET NEO EJ

Kasa fiskalna POSNET NEO EJ Kasa fiskalna POSNET NEO EJ LISTA NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN KOPIA ELEKTRONICZNA...2 ROLKA PARAGONU DO 100M DŁUGOŚCI...2 EUROFISKALIZACJA WIELOWALUTOWOŚĆ...2 POWIĘKSZONA BAZA PLU DO 15000...2 KLAWIATURA...2

Bardziej szczegółowo

Rev: PAKR / V.1.10 SPIS TREŚCI:

Rev: PAKR / V.1.10 SPIS TREŚCI: 2013 Rev: PAKR 20130214 / V.1.10 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 4 2. INSTALACJA... 4 3. WIDOK OGÓLNY... 4 4. UWAGI... 5 5. KLAWIATURA... 7 6. OBSŁUGA WAGI... 8 a) Ważenie proste... 8 b) Ważenie z tarowaniem...

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE WPROWADZENIE DANE TECHNICZNE WIDOK WYŚWIETLACZA I KLAWIATURY FUNKCJE KLAWISZY...

1. INFORMACJE OGÓLNE WPROWADZENIE DANE TECHNICZNE WIDOK WYŚWIETLACZA I KLAWIATURY FUNKCJE KLAWISZY... CAS POLSKA 2009 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 1.1 WPROWADZENIE... 9 1.2 DANE TECHNICZNE... 10 1.3 WIDOK WYŚWIETLACZA I KLAWIATURY.... 12 1.4 FUNKCJE KLAWISZY... 14 2. PROGRAMOWANIE... 18 2.1

Bardziej szczegółowo

2

2 Październik 2013 2 SPIS TREŚCI 1. Uwagi... 4 2. Wstęp... 6 3. Widok ogólny... 6 4. Wyświetlacz i klawiatura... 7 5. Instalacja wagi... 7 6. Obsługa wagi... 9 a) Ważenie proste... 9 b) Ważenie z tarowaniem...

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI SPIS TREŚCI 04 Opis opcji terminala 05 SKANOWANIE 06 Skanowanie kod 07 Skanowanie kod ilość 08 Skanowanie kod ilość cena

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu RMS do współpracy z wagami DIBAL

Konfiguracja programu RMS do współpracy z wagami DIBAL Konfiguracja programu RMS do współpracy z wagami DIBAL UTWORZENIE STRUKTURY... 1 PROGRAMOWANIE ARTYKUŁÓW... 3 PRZYPISANIE WAG... 4 DANE SEKCJI... 5 WYSŁANIE DANYCH DO WAGI... 5 PROGRAMOWANIE ETYKIETY...

Bardziej szczegółowo

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA Alterkom Sp. z o.o., ul. Halszki 37/28A, 30-611 Kraków tel./fax +48 12 654-06-85 email:biuro@alterkom.pl www.alterkom.pl Moduł Faktura Przedpłata działajcy w powizaniu

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna POSNET COMBO EU (v.1.03) Specyfikacja zmian funkcjonalnych

Kasa fiskalna POSNET COMBO EU (v.1.03) Specyfikacja zmian funkcjonalnych Kasa fiskalna POSNET COMBO EU (v.1.03) Specyfikacja zmian funkcjonalnych Lista zmian funkcjonalnych Eurofiskalizacja wielowalutowość...str.2 Zmiana stawek PTU z datą przyszłą...str.2 Blokada sprzedaży...str.2

Bardziej szczegółowo

Mechanizm zarządzania bazą towarową Quattro i kas firmy ELZAB Wersja RMC 1.9

Mechanizm zarządzania bazą towarową Quattro i kas firmy ELZAB Wersja RMC 1.9 RMC Serwer komunikacyjny Mechanizm zarządzania bazą towarową Quattro i kas firmy ELZAB Wersja RMC 1.9 1 Wstęp Wersja serwera komunikacyjnego RMC 1.9 wnosi kilka istotnych zmian w sposobie programowania

Bardziej szczegółowo

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE Room Controller NEW I S O 9 00 1 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N WAŻNA INFORMACJA I OSTRZEŻENIE PRZECZYTAJ PRZED ZAINSTALOWANIEM URZĄDZENIA. TRZYMAJ W BEZPIECZNYM

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 420P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3645390

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 420P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3645390 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla DYMO LABELMANAGER 420P. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DYMO LABELMANAGER

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO PLUS 2.01

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO PLUS 2.01 INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO PLUS 2.01 1 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01 2 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01 Spis treci 1 Wane informacje...6 2 Dane techniczne kasy...9

Bardziej szczegółowo

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO 1082/88 - Moduł pamici video nr ref. 1082/88 (w skrócie MPV) jest przeznaczony do cyfrowego systemu videodomofonowego 2GO! w celu nagrywania nieodebranych

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SERIA 500 model WIND SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Pełna instrukcja obsługi do pobrania na www.novitus.pl Seria 500 model WIND Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP...4 1. AKTYWOWANIE OPERATORÓW...5 2. ZAPROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF Wersja: 0.0.0.3 Październik 2012 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 2. Wymagania sprzętowe, instalacja. 3. Opis współpracy komputera z kasą 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja TL-WR543G Wireless AP Client Router Instrukcja ta zawiera uproszczony opis podziału łcza internetowego dostarczanego poprzez sie WIFI za pomoc dwóch routerów

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 WPROWADZENIE... 3 1.2 DANE TECHNICZNE... 4 1.3 WIDOK WYŚWIETLACZA I KLAWIATURY... 6 2. PROGRAMOWANIE...

1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 WPROWADZENIE... 3 1.2 DANE TECHNICZNE... 4 1.3 WIDOK WYŚWIETLACZA I KLAWIATURY... 6 2. PROGRAMOWANIE... CAS POLSKA 2009 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 WPROWADZENIE... 3 1.2 DANE TECHNICZNE... 4 1.3 WIDOK WYŚWIETLACZA I KLAWIATURY... 6 2. PROGRAMOWANIE... 8 2.1 OGÓLNE ZASADY PROGRAMOWANIA... 8

Bardziej szczegółowo

Multipro GbE. Testy RFC2544. Wszystko na jednej platformie

Multipro GbE. Testy RFC2544. Wszystko na jednej platformie Multipro GbE Testy RFC2544 Wszystko na jednej platformie Interlab Sp z o.o, ul.kosiarzy 37 paw.20, 02-953 Warszawa tel: (022) 840-81-70; fax: 022 651 83 71; mail: interlab@interlab.pl www.interlab.pl Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu serwisowego OmegaSW.Exe

Instrukcja programu serwisowego OmegaSW.Exe Instrukcja programu serwisowego OmegaSW.Exe Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F, FP-600A i FP-600B w wersji 7-stawkowej oraz drukarki Omega

Bardziej szczegółowo

geometry a w przypadku istnienia notki na marginesie: 1 z 5

geometry a w przypadku istnienia notki na marginesie: 1 z 5 1 z 5 geometry Pakiet słuy do okrelenia parametrów strony, podobnie jak vmargin.sty, ale w sposób bardziej intuicyjny. Parametry moemy okrela na dwa sposoby: okrelc je w polu opcji przy wywołaniu pakiety:

Bardziej szczegółowo

PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net

PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 INSTR_OBSLUGI_PS3000pn_V31_20060306.DOC Infolinia: 0 801 13 00 23,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SERIA 500 model MISTRAL SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Pełna instrukcja obsługi do pobrania na www.novitus.pl Seria 500 Strona 2 SPIS TREŚCI Seria 500 WSTĘP...4 1. AKTYWOWANIE OPERATORÓW...5 2. ZAPROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Ogólne przeznaczenie i możliwości interfejsu sieciowego przepływomierza UniEMP-05 z protokołem MODBUS. (05.2011)

Ogólne przeznaczenie i możliwości interfejsu sieciowego przepływomierza UniEMP-05 z protokołem MODBUS. (05.2011) Ogólne przeznaczenie i możliwości interfejsu sieciowego przepływomierza UniEMP-05 z protokołem MODBUS. (05.2011) Interfejs sieciowy umożliwia przyłączenie jednego lub więcej przepływomierzy do wspólnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB SZOP

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB SZOP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB SZOP Spis treści: Wstęp... 3 Logowanie... 3 Ustawienia... 5 Drukarka fiskalna... 6 Stawki VAT... 6 Drukarka komputerowa... 7 Dane do faktury VAT... 7 Jednostki miary...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. aparatu systemowego. wersja 3.1x

Instrukcja obsługi. aparatu systemowego. wersja 3.1x Instrukcja obsługi aparatu systemowego wersja 3.1x Budowa Budowa 1 Klawiatura numeryczna Przyciski tej klawiatury słu do wybierania cyfr numeru oraz programowania przycisków szybkiego dostpu. 2 Wywietlacz

Bardziej szczegółowo

System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller. Instrukcja uytkownika

System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller. Instrukcja uytkownika System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller Instrukcja uytkownika 91-046 Łód, ul. Kołodziejska 15 tel./ fax +48 42 6532286 http://www.agade.net, agade@agade.net Spis treci: 1. Wstpna

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz alfanumeryczny LCD zbudowany na sterowniku HD44780

Wyświetlacz alfanumeryczny LCD zbudowany na sterowniku HD44780 Dane techniczne : Wyświetlacz alfanumeryczny LCD zbudowany na sterowniku HD44780 a) wielkość bufora znaków (DD RAM): 80 znaków (80 bajtów) b) możliwość sterowania (czyli podawania kodów znaków) za pomocą

Bardziej szczegółowo

Frigo II oraz Frigo II+

Frigo II oraz Frigo II+ NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a Frigo II oraz Frigo II+ 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Instr_Obslugi_FrigoII_v91_20050308_Novitus.doc

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna "TURKUS" Blok funkcji dostępnych dla Serwisu.

Kasa fiskalna TURKUS Blok funkcji dostępnych dla Serwisu. Blok funkcji dostępnych dla Serwisu. Po wprowadzeniu hasła serwisowego dostępny jest blok funkcji serwisowych (hasło standardowe - 0000). Należy wybrać za pomocą strzałek funkcję i nacisnąć klawisz .

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI WAG ELEKTRONICZNYCH

INSTRUKCJA KONFIGURACJI WAG ELEKTRONICZNYCH INSTRUKCJA KONFIGURACJI WAG ELEKTRONICZNYCH ECO LABEL, PROXIMA W PROGRAMACH INFORMATYCZNYCH 1. Konfiguracja i ustawienie parametrów w wadze: 1.1. Waga Eco Label Ustawienie parametrów transmisji portu RS

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych Strona 0 z 16 Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych ZARMEN Sp. z o.o. 45-641 Opole ul. Owicimska 121 ZRM Warszawa 01-949 Warszawa ul. Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny do wyświetlaczy SEM 04.2010 Str. 1/5 MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN W wyświetlaczach LDN protokół MODBUS RTU wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11)

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11) (WinCC Basic V11) Problem Program monitorowania poziomu napełnienia, temperatury i sterowania pompami napisany dla sterownika LOGO!..0BA6 naley uruchomi na sterowniku LOGO!..0BA7, a aktualne wartoci poziomu

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE... 5 1.1 WPROWADZENIE... 5 1.2 DANE TECHNICZNE... 6 1.3 WIDOK WYŚWIETLACZA I KLAWIATURY... 8 1.4 FUNKCJE KLAWISZY...

1. INFORMACJE OGÓLNE... 5 1.1 WPROWADZENIE... 5 1.2 DANE TECHNICZNE... 6 1.3 WIDOK WYŚWIETLACZA I KLAWIATURY... 8 1.4 FUNKCJE KLAWISZY... CAS POLSKA 2009 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 5 1.1 WPROWADZENIE... 5 1.2 DANE TECHNICZNE... 6 1.3 WIDOK WYŚWIETLACZA I KLAWIATURY... 8 1.4 FUNKCJE KLAWISZY... 10 1.5 DRUKARKA... 11 1.6 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Uniwersal Door Intercom

Uniwersal Door Intercom Uniwersal Door Intercom Bramofon na wewntrzn lini analogow central PBX Moduły bazowe UDI 00, UDI 01, UDI 02 Moduły dodatkowe MC3, MC4, MM3, MM4 Obudowy podtynkowe MK1, MK2, MK3, MK4 Obudowy natynkowe KPD1,

Bardziej szczegółowo

documaster documaster Campus Instrukcja obsługi www.documaster.pl Bezobsługowy system drukowania, kopiowania i skanowania

documaster documaster Campus Instrukcja obsługi www.documaster.pl Bezobsługowy system drukowania, kopiowania i skanowania documaster Campus Instrukcja obsługi 1 Zawartość 1. Elementy funkcjonalne systemu Documaster Campus... 3 2. Sposób funkcjonowania systemu Documaster Campus... 3 3. Zakładanie konta... 4 4. Zmiana hasła

Bardziej szczegółowo

Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy

Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy Łukasz Wany Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy Wstp Budujc sie neuronow do kompresji znaków, na samym pocztku zmierzylimy si z problemem przygotowywania danych do nauki sieci. Przyjlimy,

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA Wersja programu XA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAU Opracowanie: PROGRES - kwiecie 2004 Urzdzenie posiada znak CE i spełnia normy: 73/23/ECC, 89/336/ECC I. Zasady bezpieczestwa.

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu...3 1.1 Logowanie...3 2. Korzystanie z menu programu...4 3. Doładowanie online...5 4. Sprzedaż kuponu...6 5. Zamówienia...8

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Proxima. Wersja 1.1

Spis treści. Proxima. Wersja 1.1 Spis treści Wersja 1.1 Spis treści Strona 1. Od czego zacząć?... 6 2. Techniczne warunki instalacji i eksploatacji wagi... 8 2.1 Zasilanie i sieć wag... 8 2.2 Środowisko... 8 2.3 Drukarka termiczna Warunki

Bardziej szczegółowo

Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy:

Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy: Wprowadzenie 1 Urzdzenie posiada dwa róne tryby pracy: Tryb terminala Tryb OPC Zakres funkcjonalny i funkcjonalno urzdzenia s róne w obu trybach. Zmiana trybu pomidzy trybami OPC i trybem terminala (patrz

Bardziej szczegółowo

Małe Tango / Rumba. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. NOVITUS S.A. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118

Małe Tango / Rumba. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. NOVITUS S.A. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a Małe Tango / Rumba NOVITUS S.A. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Instr_Obslugi_mTango_Rumba_v29_20050714.doc

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestratora Temperatury Printman XLM

Instrukcja obsługi Rejestratora Temperatury Printman XLM Coolmar 21-345 Borki Wola Chomejowa 59a POLAND PHONE/FAX:(0048) 081 85 95 127 serwis@coolmar.pl www.coolmar.pl Instrukcja obsługi Rejestratora Temperatury Printman XLM 1. Drukowanie Wydruków Obsługa rejestratora

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje ZPKSoft Kreator dokumentów Wstp Kreator dokumentów jest aplikacj sieciow typu klient serwer, dedykowan dla serwera InterBase. Aplikacja pracuje w rodowisku Windows. Jest dostosowana do współpracy z systemem

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

CAS EB Series. Instrukcja Użytkownika

CAS EB Series. Instrukcja Użytkownika CAS EB Series Instrukcja Użytkownika WRZESIEŃ 2012 2 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 4 2. UWAGA... 5 3. WSTĘP... 6 4. WIDOK OGÓLNY... 6 5. WYŚWIETLACZ I KLAWIATURA... 8 6. OBSŁUGA WAGI... 11 6.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Marcin Kuliski Politechnika Wrocławska Program DIALux słuy do projektowania sztucznego owietlenia pomieszcze zamknitych, terenów otwartych oraz dróg. Jego najnowsze,

Bardziej szczegółowo

Edata Polska Sp. z o.o.

Edata Polska Sp. z o.o. Instrukcja połączenia kas Farex z wagami Farex, CAS, DIBAL, DIGI oraz Aclas Edata Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa Tel 22 545-32-40 Fax 22 678-60-29 biuro@edatapolska.pl Ver 1.01 Spis

Bardziej szczegółowo

3. Instalator rozpocznie proces instalacji

3. Instalator rozpocznie proces instalacji Uwaga! Podana instrukcja instalacji została przygotowana w oparciu o pliki instalacyjne SQL 2005 Express pobrany ze strony Microsoftu oraz oddzielny plik Service Pack 2 dedykowany pod SQL Express równie

Bardziej szczegółowo

BRAVO. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS BRAVO NOTATKI. Wydanie V NOVITUS 2005

BRAVO. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS BRAVO NOTATKI. Wydanie V NOVITUS 2005 NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a BRAVO 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie V NOVITUS 2005 Instr_Obslugi_Bravo_v81_20050308.doc

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet]

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet] F&F Filipowski sp.j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice POLAND tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl www.fif.com.pl Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja

Bardziej szczegółowo

K a s a F i s k a l n a SYSTEM / FIESTA. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS SYSTEM / FIESTA NOTATKI

K a s a F i s k a l n a SYSTEM / FIESTA. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS SYSTEM / FIESTA NOTATKI NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a SYSTEM / FIESTA 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 INFOLINIA: 0801 13 00 23, www.novitus.pl, info@novitus.pl Wydanie VIII NOVITUS 2005

Bardziej szczegółowo