Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD"

Transkrypt

1 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO WARSZAWA OPRACOWAŁ podpis i pieczątka Inż. budownictwa lądowego Piotr ZAKRZEWSKI Asystent projektanta PROJEKTOWAŁ Inż. budownictwa lądowego Bogumił KRAWIECZYŃSKI Uprawnienia budowlane nr ST 739/89 Uprawnienia sanitarne nr ST 652/83 Członek MOIIB nr ewidencyjny MAZ/BO/4612/01 SPRAWDZIŁ Mgr inż. budownictwa lądowego Adam Jerzy BARYŁKA Uprawnienia wykonawcze nr MAZ/0241/OWOK/04 Uprawnienia projektowe MAZ/ 0036/POOK/07 Członek MOIIB nr ewidencyjny MAZ/BO/0083/05 Warszawa Wrzesień 2008

2 2 Zawartość dokumentacji projektowej 1. Opis techniczny do dokumentacji projektowej ogrodzenia terenu przedszkola oraz do dokumentacji projektowej zabezpieczenia p.poż. str Część rysunkowa projektu budowlanego. str Oświadczenia o kompletności i zgodności dokumentacji. str Przygotowanie zawodowe, Izba Budowlana. str CZĘŚĆ RYSUNKOWA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ TREŚĆ RYSUNKU NUMER RYSYNKU Plan sytuacyjny terenu przedszkola 1 str. 22 Izolacje ścian fundamentowych 2 str. 23 Detal wykonania remontu ogrodzenia 3 str. 24 Rzut parteru zabezpieczenia p.poż. 4 str. 25 Rzut 1 piętra zabezpieczenia p.poż. 5 str. 26 Schemat połączeń centrali oddymiającej 6 str. 27

3 3 OPIS TECHNICZNY do dokumentacji projektowej ogrodzenia terenu przedszkola oraz do dokumentacji projektowej zabezpieczenia p.poż. 1. Podstawa opracowania: - umowa nr PRN-7-IR-B/V/1/27/54/08/111/546; - wizja lokalna na terenie obiektu; - pomiary z natury; - uzgodnienia z przedstawicielem użytkownika i inwestora; - obowiązujące normy i przepisy; 2. Przedmiot opracowania: - projekt izolacji i termomodernizacji ścian piwnic; - wymiana rur spustowych odwodnienia dachu; - zabezpieczenie osłon zsypów (obudów) okien piwnicznych; - remont generalny ogrodzenia terenu; - projekt oddymiania klatek schodowych (klapy oddymiające); - projekt oświetlenia ewakuacyjnego w obrębie dróg ewakuacyjnych; - wymiana drzwi wejściowych; Izolacja ścian fundamentowych piwnic: Zanotowano brak izolacji przeciwwilgociowej i termoizolacji ścian piwnic. Wilgoć przenika do pomieszczeń. Jednocześnie stwierdzono wadliwe odprowadzenie wód opadowych z dachu, czego przyczyną są niedrożne rury spustowe. Struktura gruntu w rejonie jednego z narożników budynku jest naruszona z powodu przenikania wód opadowych w kanalizacji deszczowej.

4 4 Zabezpieczenie zsypów (obudów okien piwnic): Stwierdzono niewłaściwe zabezpieczenie zsypów. Rozstaw prętów poziomych krat zabezpieczających jest nieodpowiedni odstępy wynoszą 10 do 14 cm. Brak daszków nad schodami wejściowymi do budynku powoduje, iż woda opadowa zalewa powierzchnie schodów stwarzając zagrożenie poślizgu i upadku. Ogrodzenie terenu: Stalowa konstrukcja nośna ogrodzenia jest niestabilna, słupy wsporcze odchylone są od pionu. Betonowe cokoły ogrodzenia są uszkodzone i nieodpowiednie dla istniejącej konstrukcji. Bezpieczeństwo: Zalecenia pokontrolne p.poż. wykazują brak instalacji oddymiającej w obrębie istniejących klatek schodowych oraz wymaganego oświetlenia ewakuacyjnego. Stolarka drzwiowa: Drzwi wejściowe główne oraz wejść bocznych do budynku złej jakości zła izolacyjność termiczna, zużycie techniczne, zła jakość zastosowanych materiałów 3. Zakres przewidzianych w projekcie prac modernizacyjnych: - w obrębie wejść do budynku; naprawa konstrukcji schodów oraz wymiana nawierzchni ceramicznej stopni i spoczników (na antypoślizgową) prace związane technologicznie z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian fundamentowych - izolacje ścian fundamentowych (wg Rysunku nr 2: Izolacje ścian fundamentowych) wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej oraz termoizolacji z płyt polistyrenowych oraz z zastosowaniem folii kubełkowej wpuszczonej w izolację termiczną, wykonanie obróbki z blachy powlekanej kotwionej w dwóch miejscach do ścian budynku. Na izolacji wyprowadzonej powyżej terenu wykonać tynk cienkowarstwowy polimerowy (imitacja cokołu);

5 5 - wymiana rur spustowych odwodnienia dachu i przegląd instalacji kanalizacji deszczowej przy budynku. - drzwi wejściowe do budynku wymiana istniejących na drzwi o lepszych parametrach izolacyjności termicznej, a w wejściu głównym drzwi o wysokich walorach estetycznych, użytkowych i izolacyjnych (skrzydła przeszklone szkłem odpornym na uderzenia). - osłony zsypów modernizacja istniejących zabezpieczeń przez czyszczenie z rdzy, zabezpieczenie antykorozyjne i zamocowanie na ramie siatki ogrodzeniowej stalowej. - ogrodzenie terenu konstrukcja ogrodzenia to żelbetowy cokół o grubości podwaliny g=15 cm, wzmocnionej w odstępach co 3,00 m filarami wsporczymi 40x20 cm. W filarach osadzono słupki stalowe; profil złożony z 2 kształtowników T50. Między słupkami zamocowano segmenty ogrodzeniowe, wykonane jako prostokątne ramy z kształtownika L50x5 z siatką ogrodzeniową, stalową. Elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczono powłoką z farby olejnej w kolorze zielonym. Długość całkowita ogrodzenia L = 178,65 m Cokół ogrodzenia wyprowadzono nad powierzchnię terenu na różną wysokość (maksymalnie 30 cm), zależnie od jej ukształtowania. Wysokość ogrodzenia mierzona od poziomu cokołu h = 1,65 m. Konstrukcja cokołu zachowana, z licznymi pęknięciami, które mogą przyczynić się do zniszczenia ogrodzenia w trakcie dalszej eksploatacji. Lokalnie zakotwienie słupów wsporczych osłabione stwierdzono stan przedawaryjny konstrukcji ogrodzenia.

6 6 Zakres przewidzianych prac modernizacyjnych związanych z ogrodzeniem: - wzmocnienie konstrukcji posadowienia ogrodzenia dokładne oczyszczenie powierzchni cokołu i filarów fundamentowych; wykonanie kaptura na istniejącym cokole z betonu B20 (C16/20), zbrojonego prętami stalowymi (wg rysunku nr 6) - naprawa lub wymiana słupów wsporczych oraz remont generalny wszystkich segmentów ogrodzenia; tj. wymiana wypełnienia ze stalowej siatki, prostowanie lub wymiana kątownika segmentów, usunięcie powłoki lakierniczej i rdzy, zabezpieczenie antykorozyjne siatką ogrodzeniową (stalowa ocynkowaną). Malowanie konstrukcji ogrodzenia farbą nawierzchniową w kolorze zielonym.

7 7 4. Zabezpieczenie obiektu pod względem p.poż. - urządzenia oddymiania oraz oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego. Opis stanu istniejącego: W budynku przedszkola zlokalizowano 2 klatki schodowe, z których jedna stanowi połączenie komunikacyjne kondygnacji z częścią dydaktyczną, druga stanowi drogę komunikacyjną zaplecza kuchennego. Obie klatki schodowe stanowią drogi ewakuacyjne w przypadku zagrożeń. Klatka schodowa w części dydaktycznej nie posiada oddzielenia pożarowego i dymowego od pomieszczeń parteru i piętra. W przypadku klatki schodowej gospodarczej przegrody stałe (ściany) spełniają wymogi p.poż., natomiast kilka istniejących drzwi z pomieszczenia biurowego na parterze, z pomieszczeń kuchni na piętrze i pomieszczeń zaplecza gospodarczego w piwnicy - nie odpowiadają obowiązującym normom pod względem odporności ogniowej i dymoszczelności. W obrębie klatek nie występują urządzenia oddymiania i oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego. W związku z powyższymi nieprawidłowościami przyjęto następujące rozwiązania techniczne: - instalacja urządzeń oddymiających w obrębie klatek schodowych; - montaż przegród dymoszczelnych i ognioodpornych (szklanych) oraz wymiana drzwi prowadzących z pomieszczeń na klatki schodowe; - montaż urządzeń oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego; URZĄDZENIA ODDYMIAJĄCE Zgodnie z 245 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) w budynkach niskich o kategorii zagrożenia ludzi ZL II należy stosować klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami

8 8 oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu. Przyjęto wykorzystanie istniejących, w obrębie klatek schodowych, otworów okiennych o wymiarach: 60 cm szerokość i 120 cm - wysokość. Powierzchnia czynna przyjętych do wykorzystania otworów okiennych wynosi: S = 0,61 x 1,20 = 0,732 m2 Wymagana powierzchnia czynna otworów oddymiających wynosi: - dla klatki w części dydaktycznej, w której powierzchnia rzutu = 5,82x2,50 = 14,53 m2; So = 0,05 x 14,53 = 0,730 m2 - dla klatki gospodarczej, w której powierzchnia rzutu = 5,12x2,15 = 11,01 m2; So = 0,05 x 11,01 = 0,551 m2 i mieści się w wielkości istniejących otworów okiennych przyjętych do wykorzystania. Przyjęto zastosowanie okien oddymiających odchylnych (dół wysuwany na zewnątrz) Systemu GEZE RWA110E (lub równoważna oferta). Przedmiotowy system oddymiania musi zawierać następujące podzespoły: - System napędów otwierających okna; - Centrala oddymiająca; - Dwa przyciski przeciwpożarowe (oddymiające); Pozostałe elementy składowe systemu są stosowane opcjonalnie. Czujki dymu będą połączone z centralą oddymiającą. Jeżeli system oddymiania służy również do przewietrzania, musi być uzupełniony m.in. o przycisk przewietrzający. W przypadku alarmu okna oddymiające otwierają się na całą możliwą szerokość. Centrala oddymiająca nie reaguje na przycisk przewietrzający. Okna otwarte na skutek alarmu zamyka się przyciskiem resetującym umieszczonym w przycisku oddymiającym albo przez skasowanie alarmu w centrali. Do obsługi systemu oddymiania stosuje się centrale oddymiające typu E 260N (lub równoważna oferta), które sterują pracą elementów wykonawczych, zasilają system podczas normalnej eksploatacji i w przypadku zaniku prądu w sieci. Centrala oddymiająca E 260 N (lub równoważna oferta)

9 9 Centrala oddymiająca jest główną jednostką sterującą, do której są podłączone pozostałe elementy oddymiania. Służy do zasilania całego systemu prądem oraz do sterowania funkcjami poszczególnych podzespołów. Funkcją przewietrzania steruje się za pomocą przycisków przewietrzających połączonych z centrala odymiającą. Jeżeli do centrali oddymiającej są podłączone czujki dymu, okna i klapy oddymiające będą w zależności od konfiguracji otwierane albo zamykane automatycznie. Właściwości wyrobu: - Napięcie zasilające 230 V AC 50 Hz - Napięcie na wyjściu 24 VDC, nieregulowane, tętnienie resztkowe max.20% - Wszystkie funkcje są aktywne także przy zasilaniu awaryjnym. - Ciągłą kontrola stanu naładowania akumulatorów - Osobne bezpieczniki dla poszczególnych grup napędów - Kontrolowanie przewodów linii zasilania siłowników i linii alarmowych Dokładne informacje dotyczące central oddymiających są zawarte w odpowiednich instrukcjach montażu i obsługi. Lokalizację centrali oddymiającej wskazano na rysunku rzutu parteru przyjęto jej montaż przy istniejącej tablicy rozdzielczej zasilania budynku. Schemat połączeń dla przyjętego systemu oddymiania przedstawia rysunek nr 9 niniejszego opracowania. Charakterystyka systemu została zestawiona w załączonej niżej tabeli. Okablowanie systemowe, czujki dymowe i pozostały osprzęt będą skompletowane w ramach dostawy i dostosowane do warunków obiektu przez dostawcę/wykonawcę. Włączenie systemu oddymiania jest wykonywane automatycznie przez centralę, jednak zaleca się instalację alarmowych przycisków oddymiania na piętrze budynku, przy klatkach ewakuacyjnych oraz na parterze przy drzwiach wyjściowych z klatek. Przyciski należy instalować na wysokości 1,50 m od posadzki. Przykładowy schemat okna oddymiającego z napędem wrzecionowym przedstawiono poniżej.

10 10 Zapewnienie pełnego wykorzystania powierzchni czynnej okien oddymiających wymaga dostarczenia z dolnej strefy klatki schodowej powietrza uzupełniającego, które dotrze do przestrzeni klatki przez otwarte drzwi wyjściowe.

11 11

12 12 Po zakończeniu montażu urządzeń oddymiających należy przeprowadzić ich regulację. Okna oddymiające, centrala sterująca oddymianiem, czujki dymu oraz przyciski oddymiania dostarczone zostaną w komplecie przez producenta. Uwaga: 1. Po wykonaniu instalacji przewodowej p.poż. należy wykonać pomiary: - skuteczności ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, - ciągłości żył, - rezystancji izolacji. 2. Po montażu klap oddymiających należy wykonać regulację ich siłowników, 3. Po wykonaniu powyższych czynności neleży przeprowadzić pracę próbną sprawności systemu, 4. Pracę próbną systemu przeprowadzić wg wytycznych producenta urządzeń, 5. Wyniki pomiarów dołączyć do dokumentacji powykonawczej systemu, 6. W sekretariacie przedszkola należy umieścić: - opis funkcjonowania systemu, instrukcję obsługi systemu oddymiania, instrukcję postępowania na wypadek pożaru, - książkę pracy systemu, do której należy wpisywać wszystkie zdarzenia i czynności konserwatorskie, - spis telefonów alarmowych oraz telefonów i adresów pracowników, których należy powiadomić o pożarze. Forster presto - system drzwi i ścianek oddzielenia pożarowego dla przestrzeni ewakuacji (lub równoważna oferta) System Forster presto (lub równoważna oferta) jest systemem służącym do wykonywania uniwersalnych, dymoszczelnych i ognioodpornych drzwi stalowych oraz ścianek stałych. Istnieje możliwość wykonania wszystkich konstrukcji ze stali pokrytej odpowiednią powłoką lakierniczą lub ze stali nierdzewnej (profile i akcesoria). Wygląd zewnętrzny takich konstrukcji jest identyczny z wyglądem konstrukcji ognioodpornych systemów Forster fuego light (lub równoważna oferta). System pozwala na wykonanie drzwi i ścianek

13 13 ognioodpornych w klasie E60. Poniżej przedstawiono szczegół wykonania ścianki w tym systemie. 1. profil stalowy, 2. wkręt zatrzaskowy, 3. listwa przyszybowa, 4. szyba Rys. Szczegół wykonania ścianki Zgodnie z Aprobatą Techniczną COBR Metalplast AT /2005 drzwi stalowe przeszklone uniwersalne systemu Forster presto (lub równoważna oferta) przeznaczone są do zabudowy w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, przemysłowych, jako drzwi zewnętrzne wejściowe oraz drzwi wewnętrzne korytarzy i przedsionków. Nowoczesny system profili zlicowanych powierzchniowo Forster presto (lub równoważna oferta), wyposażony w uszczelki przymykowe od strony wewnętrznej oraz zewnętrznej drzwi. W przedmiotowym rozwiązaniu przyjęto ściankę z wmontowanymi drzwiami; Na parterze jest to ścianka z 2 skrzydłami drzwiowymi, o wymiarach 2500 mm x 3070 mm, na piętrze ścianka z 1 skrzydłem drzwiowym, o wymiarach 2500 mm x 3070 mm. W skład systemu wchodzą stalowe profile konstrukcyjne o ściance grubości 1,5 mm (ocynkowane, nieocynkowane lub ze stali nierdzewnej), zastrzaskowe listwy szklenia (ocynkowane lub aluminiowe), wkręty grzybkowe służące do osadzania zatrzaskowych listew szklenia, uszczelki przyszybowe oraz uszczelka przymykowa z EPDM, okucia i akcesoria drzwiowe.

14 14 Testy, badania, certyfikaty techniczne: - odporność ogniowa i dymoszczelność - E60; (wg DIN ; Z RS-1, RS- 2; wg DIN 18095) - odporność ogniowa i dymoszczelność - E60, S60; (w trakcie certyfikacji w ITB Warszawa) - antywłamaniowość - ET1; wg DIN V 18103; 96/ drzwi jednoskrzydłowe, 94/ drzwi dwuskrzydłowe - ET2; (wg DIN V 18103; 96/ drzwi jednoskrzydłowe, 94/ drzwi dwuskrzydłowe) - uszczelki przyszybowe oraz uszczelka przymykowa z EPDM okucia i akcesoria drzwiowe. Zalecany w dokumentacji system będzie zastosowany w postaci przegrody oddzielającej klatkę schodową od części dydaktycznej w poziomie parteru i piętra. W pomieszczeniach połączonych z przestrzenią ewakuacyjną, czyli w pomieszczeniach przylegających do klatek schodowych należy istniejące drzwi zastąpić systemowymi z konstrukcją o parametrach przeciwpożarowych EI60. Wyposażanie obiektu w oświetlenie awaryjne ewakuacyjne Podstawową funkcją oświetlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie warunków do bezpiecznego wyjścia z miejsca przebywania osób w przypadku zaniku oświetlenia podstawowego. Oświetlenie ewakuacyjne powinno umożliwić odnalezienie drogi ewakuacyjnej i właściwego kierunku poruszania się, a także łatwe zlokalizowanie i użycie sprzętu przeciwpożarowego i pierwszej pomocy medycznej. Oświetlenie strefy otwartej: Jest to rodzaj oświetlenia ewakuacyjnego stosowanego poza drogami ewakuacyjnymi na przestrzeniach otwartych w budynkach, w celu umożliwienia bezpiecznego przemieszczania się w kierunku dróg ewakuacyjnych. Oświetlenie strefy otwartej powinno zmniejszyć prawdopodobieństwo paniki i umożliwić ludziom bezpieczne przejście do najbliższej drogi ewakuacyjnej przez zapewnienie

15 15 warunków widzenia umożliwiających dotarcie do miejsca, z którego droga ewakuacyjna może być rozpoznana. Wymagania dla oświetlenia ewakuacyjnego: Wymagania ogólne: Aby osiągnąć właściwą widzialność umożliwiającą ewakuację, należy oświetlić przestrzeń drogi ewakuacyjnej, co najmniej do wysokości 2 m nad podłogą. Znaki przy wszystkich wyjściach awaryjnych i wzdłuż dróg ewakuacyjnych powinny być tak oświetlone, aby jednoznacznie wskazywały kierunek ewakuacji do strefy bezpiecznej. Jeśli wyjście awaryjne nie jest bezpośrednio widoczne, to powinien być umieszczony, w odpowiednim miejscu, oświetlony znak kierunkowy (lub szereg znaków). W celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia, oprawy oświetlenia ewakuacyjnego (odpowiadające normie PN- EN [6]) powinny być usytuowane w pobliżu każdych drzwi wyjściowych oraz tam, gdzie jest to konieczne, aby zwrócić uwagę na potencjalne niebezpieczeństwo lub umieszczony sprzęt bezpieczeństwa. W przedmiotowym przedszkolu oprawy należy umieścić: a) przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do użycia w przypadku zagrożenia, b) w pobliżu (patrz uwaga) schodów, tak aby każdy stopień był oświetlony bezpośrednio, c) w pobliżu (patrz uwaga) każdej zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej, d) obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa, e) przy każdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej, f) przy każdym skrzyżowaniu korytarzy, g) na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego (na zewnątrz obiektu lub strefy bezpiecznej), h) w pobliżu (patrz uwaga) każdego punktu pierwszej pomocy, i) w pobliżu (patrz uwaga) każdego urządzenia przeciwpożarowego i ręcznego przycisku alarmowego.

16 16 UWAGA: Określenie w pobliżu to nie dalej niż 2m mierzone w poziomie, od miejsc wyszczególnionych w punktach a) do i). Miejsca h), i) muszą mieć na poziomie posadzki w ich pobliżu natężenie oświetlenia co najmniej 5 lx. Oświetlenie drogi ewakuacyjnej. Natężenie oświetlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokości do 2m, mierzone w jej osi przy posadzce, musi wynosić co najmniej 1lx. W obszarze środkowym, który jest nie mniejszy niż połowa szerokości tej drogi, natężenie oświetlenia nie może się zmniejszyć o więcej niż 50%. Uwaga: Drogi ewakuacyjne szersze niż 2m mogą być traktowane jako kilka dróg ewakuacyjnych o szerokości 2m albo należy je wyposażyć w oświetlenie jak w strefach otwartych. Stosunek wartości maksymalnego do minimalnego natężenia oświetlenia na drodze ewakuacyjnej nie może być większy niż 40:1 (aby wyeliminować zjawisko olśnienia przykrego). UWAGA: Przez pojęcie olśnienie przykre należy rozumieć powstanie niewygody widzenia, niekoniecznie związane z zakłóceniem czynności wzrokowej. Oświetlenie strefy otwartej (zapobiegające panice). Parametry tego typu oświetlenia właściwie są takie same jak parametry oświetlenia drogi ewakuacyjnej, omówione wyżej; jedyną różnicą jest wielkość natężenia oświetlenia. Natężenie oświetlenia nie powinno być mniejsze niż 0,5 lx na poziomie posadzki, na niezabudowanej powierzchni tej strefy, z wyjątkiem wyodrębnionego na jej obwodzie pasa o szerokości 0,5m, gdzie natężenie oświetlenia może być mniejsze. W przedmiotowym przedszkolu przyjęto zastosowanie oświetlenia systemu AWEX square (lub równoważna oferta) w postaci opraw mocowanych do sufitu, w

17 17 przestrzeniach komunikacji ewakuacyjnej - w miejscach oznaczonych na rysunkach rzutu parteru i piętra. Omawiane oprawy będą przyłączone do istniejącej instalacji oświetlenia klatek i zastąpią istniejące oświetlenie. Praca oświetlenia w układzie awaryjno-sieciowym; w przypadku zaniku napięcia w instalacji - każda z opraw samoczynnie przełącza się w stan pracy z własnym zasilaniem. Każda oprawa stanowi odrębny i niezależny układ, wyposażony w system automatycznego przełączania i akumulator zasilający lampę jarzeniowa o mocy 9 W. 5. Uwagi do stanu technicznego budynku przedszkola w odniesieniu do elementów nie uwzględnionych zakresem rzeczowym zadania. W czasie szczegółowych oględzin obiektu stwierdzono następujące wady jego elementów: - istniejąca instalacja elektryczna niezgodna z obowiązującymi normami; układ zabezpieczenia obwodów starego typu, przewody instalacyjne aluminiowe (Al.) nie są aktualnie dopuszczane do stosowania w obiektach zgłoszono częste prace naprawcze instalacji prowadzone przez konserwatora - zgłoszono częste awarie kotła c.o. zainstalowanego w 1997 roku kocioł włączono w układ instalacji starego typu (rury stalowe, żeliwne grzejniki). Stan techniczny zładu korozja, dyfuzja gazowa do wody obiegowej, naczynie wzbiorcze typu otwartego mogą wpływać szkodliwie na pracę zespołu kotłowego i przyczynić się do częstych awarii kotła, zmniejszając jednocześnie jego sprawność cieplną. Ciepła woda uzyskiwana z podgrzewacza (kocioł c.o. dwufunkcyjny) jest prowadzona przewodami starego typu; skorodowanymi, pozbawionymi izolacji cieplnej w części zakrytej ich trasy. W punktach czerpania wody umywalki zainstalowane baterie umywalkowe nie są dostosowane do użytkowania w przedszkolu; brak systemu wykluczającego możliwość oparzenia dziecka. - przegrody zewnętrzne budynku przedszkola nie spełniają warunków izolacyjności cieplnej określonych przez obowiązującą aktualnie normę.

18 18 - w budynku pozostawiono szyb dźwigowy dla urządzenia transportującego (dawniej) produkty, z piwnicy na piętro budynku. Urządzenie zdemontowano. Konstrukcja obudowy szybu wyłącza z przestrzeni budynku powierzchnie użytkową - posadzka ceramiczna w pomieszczeniach kuchni nie spełnia wymagań bhp; zastosowane płytki nie zabezpieczają przed poślizgiem. - szatnia na parterze budynku jest oddzielona od korytarza ścianką murowaną o wysokości1,20 m; konstrukcja ścianki oraz ozdobne filarki ograniczają funkcjonalność pomieszczenia. - w pomieszczeniach piwnic (wykorzystywanych jako magazyny gospodarcze) stwierdzono brak wentylacji. - istniejące schody (klatka części dydaktycznej) są wyposażone w balustradę, której konstrukcja wyłącza znaczną przestrzeń z pasa komunikacyjnego (~20 cm) Niezbędny zakres prac związany z usunięciem wymienionych wyżej wad, jak również przewidywaną wielkość nakładów zawarto w części opracowania kosztorysowego. UWAGA KOŃCOWA: Opisane wyżej prace modernizacyjne zostały w części kosztorysowej opracowania podzielone na etapy, uwzględniające ich znaczenie w prawidłowej eksploatacji obiektu, jak również uwarunkowania technologiczne. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 1. Zakres robót oraz kolejność realizacji obiektów. Inwestycja, dla której opracowano niniejszą informację obejmuje dostosowanie obiektu przedszkola do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. Na przedmiotowej działce znajduje się przedmiotowy obiekt Przedszkole nr Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Ze względu na to, że prace budowlane będą prowadzone na obszarze przedszkola, praktycznie w każdym miejscu i przy wykonywaniu każdego z wymienionych rodzajów

19 19 robót może wystąpić zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Dlatego też cały teren objęty zadaniem Dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych uważa się za stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych. Zamierzone do wykonania roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych mogą stwarzać ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Przewidywane zagrożenia mogą wystąpić między innymi podczas realizacji takich rodzajów robót, jak: Roboty na wysokości montaż urządzeń systemu oddymiania. Roboty wykonywane w pobliżu istniejących przewodów elektroenergetycznych z uwagi na możliwość porażenia prądem elektrycznym. 5. Instruktaż pracowników przy realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót, powinien opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonania i zapoznać z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (szkolenie podstawowe, okresowe oraz instruktaż na stanowisku pracy) oraz powinni posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania danego rodzaju prac. Kopie tych dokumentów powinny być przechowywane w biurze budowy. Pracownicy, zatrudnieni przez Inwestora, zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów zawartych w obowiązujących aktach normatywnych z zakresu bhp i p.poż. oraz innych przepisów szczegółowych obowiązujących na terenie zakładu pracy Inwestora, a w szczególności: - Znać przepisy, zasady bezpieczeństwa oraz higieny pracy, brać udział w szkoleniach i instruktażach z tego zakresu, a także poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym. - Wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych.

20 20 - Dbać o należyty stan narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy. - Stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego zgodnie z ich przeznaczeniem. - Niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym na budowie wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym niebezpieczeństwie. - Współdziałać z pracodawcą i przełożonym w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Przyjęcie do wiadomości przez pracownika przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz różnych form szkoleń i instruktaży stanowiskowych winno być potwierdzone własnoręcznym podpisem w rejestrze ewidencji szkoleń. Obowiązek ten dotyczy wszystkich pracowników zatrudnionych na budowie. 6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. - w trakcie budowy należy przestrzegać ogólnych przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, - wszyscy uczestnicy procesu budowlanego, a w szczególności inwestor, wykonawca i użytkownik terenu winni współpracować ze sobą w zakresie bhp, zarówno w procesie przygotowania, jak i realizacji budowy. - Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy winny stosować niezbędne środki ochrony indywidualnej. - Przed przystąpieniem do realizacji robót należy ustanowić bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy. W przypadku wykonywania robót budowlanych jednocześnie przez różnych wykonawców należy wyznaczyć koordynatora, sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem wszystkich zatrudnionych na budowie pracowników. - Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy wykonać właściwe zagospodarowanie terenu budowy, co najmniej w zakresie: ogrodzenia terenu albo w inny sposób uniemożliwienia wejścia osobom nieupoważnionym oraz wyznaczyć strefy niebezpieczne,

21 21 wykonania odpowiedniej szerokości drogi dojazdowej, wejść i przejść dla pieszych, a także wykonania odpowiedniego oznakowania dróg i przejść ewakuacyjnych, doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody (mediów) oraz odprowadzenie lub utylizacją ścieków, urządzenie dla pracowników budowy pomieszczeń higieniczno sanitarnych i socjalnych, zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego zapewnienie właściwej wentylacji zapewnienie łączności telefonicznej urządzenie składowisk materiałów i wyrobów - W widocznym miejscu winna wisieć tablica informacyjna budowy wraz z numerami telefonów: Pogotowia Ratunkowego 999 Straży Pożarnej 998 Policji 997

22

23

24

25

26

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA REMONTU TARASU I PODŁÓG W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 184 PRZY UL. RATUSZOWEJ 21 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T O W A N I E. OPRACOWANIE: Wymiana okien I piętra, klatki schodowej i poddasza. Budynek przychodni, Szczecin ul. Stołczyńska 161.

P R O J E K T O W A N I E. OPRACOWANIE: Wymiana okien I piętra, klatki schodowej i poddasza. Budynek przychodni, Szczecin ul. Stołczyńska 161. P R O J E K T O W A N I E Grażyna Sztyler 71-112 Szczecin, ul. Poniatowskiego 67/5 OPRACOWANIE: Wymiana okien I piętra, klatki schodowej i poddasza. OBIEKT: INWESTOR: Budynek przychodni, Szczecin ul. Stołczyńska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1)

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1) Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGÓWCE

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGÓWCE Biuro Projektowe KONSTRUKTOR 39-200 Dębica, ul. Czwartaków 19, tel. 601 53 45 45 www.buduj.org PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGÓWCE Lokalizacja Inwestor:

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście mgr inż. Piotr Rajca ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych tel./fax. 74 665-96-96 www.ppkonstruktor.com.pl e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl Stadium: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego Spis zawartości. Strona tytułowa Spis treści Opis techniczny Informacja do Bioz Rysunki: - Projekt instalacji elektrycznej rzut parteru E-1 Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

3.2. Budynek konferencyjny. Jest to budynek trzykondygnacyjny o wysokości H=12,80 m < 25,00 m.

3.2. Budynek konferencyjny. Jest to budynek trzykondygnacyjny o wysokości H=12,80 m < 25,00 m. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona czołowa. 2. Spis zawartości. 3. Kopia uprawnień i zaświadczenia z Izby. 4. Opis techniczny. 5. Część rysunkowa: - plan sytuacyjny 1:500 - rys. nr 1 - rzut piwnicy - stan istniejący

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku przewiązki Centrum EMAG w Katowicach przy ul. Leopolda 31. Spis treści

Projekt instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku przewiązki Centrum EMAG w Katowicach przy ul. Leopolda 31. Spis treści Spis treści 1. Podstawa opracowania...2 2.Wprowadzenie...2 3. Lokalizacja obiektu...4 4. Stan istniejący...4 5. Cel opracowania...4 6. Opis projektowanej instalacji...4 7. Zastosowane oprawy...6 8. Zakres

Bardziej szczegółowo

PUŁAWY TEL ul. DĘBLIŃSKA 2 P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

PUŁAWY TEL ul. DĘBLIŃSKA 2   P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y BIURO USŁUG TECHNICZNYCH TESTA TADEUSZ SULSKI 24-100 PUŁAWY TEL. 81-8882329 ul. DĘBLIŃSKA 2 E-MAIL: t.sulski.testa@gmail.com P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y INWESTOR: ZADANIE GMINA MIASTO PUŁAWY ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANIE RCHITEKTONICZNE OPINIE TECHNICZNE DORADZTWO PRAWNE 2.594 Warszawa ul. J. Bruna 9 lok 41 tel.( 022) 406 60 46 (0) 606 38 01 38 Tytuł opracowania Adres inwestycji Numer działki Inwestor Stadium

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y P R O J E K T B U D O W L A N Y PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE W BUDYNKU SZKOLy PODSTAWOWEJ UL.ARMII KRAJOWEJ 39 W WARSZAWIE-WESOŁEJ INWESTOR: Dzielnica

Bardziej szczegółowo

MIDAR Dariusz Michalczyk ul. Polna Leoncin tel tel/fax NIP REGON Maj 2014r EGZ...

MIDAR Dariusz Michalczyk ul. Polna Leoncin tel tel/fax NIP REGON Maj 2014r EGZ... PROJEKT projekt budowlany remontu instalacji oddymiania klatek schodowych w starej części Szkoły Podstawowej nr 171 w Warszawie przy ulicy Armii Krajowej 39 OPRACOWANIE: MGR INŻ. ARCH PIOTR KRAWIEC Upr.

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel Spis zawartości: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia + izba projektanta 4. Opis techniczny. 5. Rzut parteru 0 inst. systemu oddymiani; modernizacja instalacji oświetlenia ogólnego klatki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73 na działkach nr ewid. 451, 452 i 454, obręb 0004 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Gdański. Sopot ul. Armii Krajowej 101. ul. Bażyńskiego 1 80-952 Gdańsk. elektryczna. nr upr. 5753/GD/94 mgr inż.

Uniwersytet Gdański. Sopot ul. Armii Krajowej 101. ul. Bażyńskiego 1 80-952 Gdańsk. elektryczna. nr upr. 5753/GD/94 mgr inż. Nazwa opracowania: Projekt budowlano-wykonawczy Przystosowania klatek schodowych do obowiązujących przepisów p.poż. Oddymianie i oświetlenie awaryjne. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Sopot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE TEMAT:

PROJEKT BUDOWLANY. TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE ADRES: ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH ul. Krzymińskiego 4, 88-100 Inowrocław mapa 321 dz. nr 1/8 BRANśA: OGÓLNOBUDOWLANA INWESTOR: MIASTO INOWROCŁAW

Bardziej szczegółowo

REMONTU BOISKA SPORTOWEGO, OGRODZENIA BOISKA, PLACÓW MANEWROWYCH, TRAKTÓW PIESZYCH I DRÓG DOJAZDOWYCH NALEŻĄCYCH DO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LEŚNA

REMONTU BOISKA SPORTOWEGO, OGRODZENIA BOISKA, PLACÓW MANEWROWYCH, TRAKTÓW PIESZYCH I DRÓG DOJAZDOWYCH NALEŻĄCYCH DO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LEŚNA Biuro Projektowe KONSTRUKTOR 39-200 Dębica, ul. Czwartaków 19, tel. 601 53 45 45, fax 14 690 81 99 www.buduj.org Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa LEŚNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA REMONTU BOISKA SPORTOWEGO,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE TEMAT: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Bema 4-5 76-200 Słupsk INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Bema 4-5 76-200 Słupsk Opracował: mgr inż. Piotr Potapski

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W DPS STARACHOWICE OBIEKT BUDOWLANY:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys.

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys. EGZ.4 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK URZĘDU GMINY INSTALACJA GAZOWA Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor: GMINA SKOŁYSZYN. Adres : SKOŁYSZYN 12 Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... Uprawnienia nr: 110S/01

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PROJEKT WYKONAWCZY

CZĘŚĆ II PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ II INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Legionowie opis techniczny. 13 INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO w budynku Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo

Zespół Projektowy Grzegorz Brewczyński

Zespół Projektowy Grzegorz Brewczyński Zespół Projektowy Grzegorz Brewczyński tel. +48 22 813 67 60 ul. Międzynarodowa 64/66A lok. 135 tel/fax. +48 22 813 67 49 03-922 Warszawa e-mail: gid@poczta.3.pl CECHA: FE-2021 EGZ. NR: TOM: 3 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM nr 2 przy ul. F. Akinsa 6 w Dziekanowie Leśnym, na działce nr 167, obręb Dziekanów Leśny. INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-19

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-19 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-19 STOLARKA i ŚLUSARKA Obiekt: Kompleks budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku dz. nr ew. 1028/10, 1028/11, 1028/12, 1028/3,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

I Część opisowa. II Załączniki. III Część rysunkowa

I Część opisowa. II Załączniki. III Część rysunkowa I Część opisowa 1 Dane ogólne.... 2 1.1 Przedmiot opracowania:... 2 2 Podstawa opracowania projektu.... 2 3 Opis... 2 3.1 Opis systemu oddymiania.... 2 3.1.1 Opis obiektu... 2 3.1.2 Opis systemu... 2 3.1.3

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 TEMAT: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ PARKOWA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Ryunki:

Opis techniczny. Ryunki: !" "!$%&' "!#! * "!"! () #!,* +!,-*% "!+! /! *&).! )!# 3! -1- /!"!0))&1 /!#! - 0) -4(*5 0 2)!+ 3!# &) 3!" 265 0!. 7!2*' 3!+ -1-)) &4%!/!3 #89 "89 -),-)6& 4 :)5";/< Opis techniczny Ryunki: 1 OPIS TECHNICZNY:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

2.1 Zakres robót zamierzenia budowlanego

2.1 Zakres robót zamierzenia budowlanego SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1-4 1.1 Podstawa opracowania... 1-4 2. Część opisowa... 2-4 2.1 Zakres robót zamierzenia budowlanego... 2-4 2.2 Kolejność realizacji poszczególnych obiektów... 2-4 2.3 Wykaz istniejących

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

BIURO INŻYNIERSKIE S. Kaczorowski, H. Górczyński Siedziba: 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 Telefon / Fax (032) 276 08 71

BIURO INŻYNIERSKIE S. Kaczorowski, H. Górczyński Siedziba: 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 Telefon / Fax (032) 276 08 71 Z AK R E S U S Ł U G : Przygotowanie i prowadzenie inwestycji Projektowanie: - architektura - konstrukcje instalacje elektryczne c.o. -wodno-kan. - gaz. - plany realizacyjne - wnętrza - mała architektura

Bardziej szczegółowo

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r.

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja - prawo 1. USTAWA PRAWO BUDOWLANE - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTOR: Gmina Konarzyny ul. Szkolna 7 89-607 Konarzyny NAZWA I MIEJSCE INWESTYCJI: Kotłownia na paliwo stałe dla Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach.

Bardziej szczegółowo

Geneza nowych wymagań szczególnych

Geneza nowych wymagań szczególnych Wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Ernest Ziębaczewski Geneza nowych wymagań

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY DODATKOWE OŚWIETLENIE AWARYJNE

PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY DODATKOWE OŚWIETLENIE AWARYJNE Inwestor: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu ul. Dąbrowskiego 113 41-500 Chorzów Nazwa i adres obiektu: Budynek MORiS przy ul. Dąbrowskiego 113 41-500 Chorzów PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY DODATKOWE OŚWIETLENIE

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP mł. bryg. mgr inż. Ariadna Koniuch Kielce, 9 czerwca 2016 r. Zakres analizy: 53

Bardziej szczegółowo

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3 Obiekt: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Branża: Instalacje teletechniczne i sygnalizacyjne Tytuł: Opracował: Bartosz Wojciechowski 1 7 Spis zawartości Lp. Tytuł Nr biura Nr GL S.A. 1. - opis

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: PRZEDSZKOLA PUBLICZNE NR 33 I 35 UL. TOPOLOWA W TARNOWIE WYMIANA POKRYĆ DACHOWYCH WRAZ Z ICH DOCIEPLENIEM INWESTOR: URZĄD MIASTA TARNOWA, WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora, umowa nr IKIN.2228-63/ 3 / 07 - inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

: Modernizacja układu hydraulicznego pompowni głównej : Pompownia główna PEC Wyszków ul. Przemysłowa 4. 07-200 Wyszków PROJEKT WYKONAWCZY

: Modernizacja układu hydraulicznego pompowni głównej : Pompownia główna PEC Wyszków ul. Przemysłowa 4. 07-200 Wyszków PROJEKT WYKONAWCZY ZLECENIODAWCA INWESTYCJA OBIEKT NR PROJEKTU : PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie ul. Przemysłowa 4 07-200 Wyszków : Modernizacja układu hydraulicznego pompowni głównej : Pompownia główna PEC Wyszków ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 001 Rzut Parteru Instalacja gniazd 002 Rzut I Piętra -

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W GIMNAZJUM NR 41 KRAKÓW oś JAGIELLOŃSKIE 17 ZABUDOWA KLAP I CENTRAL ODDYMIANIA

INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W GIMNAZJUM NR 41 KRAKÓW oś JAGIELLOŃSKIE 17 ZABUDOWA KLAP I CENTRAL ODDYMIANIA data. Lipiec 2012 16/2012 Numer projektu Zamawiający/inwestor GIMNAZJUM NR 41 im. B. PRUSA oś JAGIELLOŃSKIE 17 31-833 KRAKÓW obiekt GIMNAZJUM NR 41 im. B. PRUSA oś JAGIELLOŃSKIE 17 31-833 KRAKÓW nazwa

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OŚWIETLENIE AWARYJNE DRÓG EWAKUACYJNYCH

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OŚWIETLENIE AWARYJNE DRÓG EWAKUACYJNYCH INSTALACJE ELEKTRYCZNE OŚWIETLENIE AWARYJNE DRÓG EWAKUACYJNYCH Projekt: DOSTOSOWANIE DO WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ LOKALU NA POTRZEBY PROWADZENIA PRZEDSZKOLA POWSTAŁEGO W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA ODDZIAŁÓW

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO Spis treści: 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Przedmiot ST 1.2 Zakres stosowania ST 2 OŚWIETLENIE AWARYJNE - WYMAGANIA 3 OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki 1 58-390

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH OPIS TECHNICZNY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH Przedmiot i zakres opracowania... 2 Instalacja c.o.... 2 Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej... 3 Wewnętrzna instalacja wodociągowa... 3 Informacja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. III. System zamknięć ogniowych 16. IV. Sieć hydrantowa 17

SPIS TREŚCI. III. System zamknięć ogniowych 16. IV. Sieć hydrantowa 17 SPIS TREŚCI Podstawa opracowania 5 I. Przeciwpożarowe wydzielenie pionowej drogi ewakuacji 5 A. Klatka K1 5 1. Parter 5 B. Klatka K2 7 2. Piętro 1 7 6. Poddasze 7 II. Okienny system oddymiania 8 A Klatka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu 2. Adres obiektu budowlanego; ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a Nazwa: Inwestor: REMONT OGRODZENIA PRZY BUDYNKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. T. KOSCIUSZKI W GOSTYNINIE UL. 3MAJA 15 (DZ.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO Inwestor: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu ul. Dąbrowskiego 113 41-500 Chorzów Nazwa i adres obiektu: Basen przy Pl. Powstańców Śląskich 1 41-500 Chorzów PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych mgr inż. Olgierd Pietrzak, 60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32/2 tel.: 061 / 661-68-29, 602 / 399 784 fax.: 061 / 661-68-29 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny. Inwestor : Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej Gdańsk Wrzeszcz ul. Narutowicza 11/12

Projekt techniczny. Inwestor : Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej Gdańsk Wrzeszcz ul. Narutowicza 11/12 Projekt techniczny Nazwa inwestycji: Montaż sufitów podwieszanych wraz z montażem lamp oświetlenia, lamp oświetlenia nocnego w korytarzach na poziomie 100, 200, 300, 400 w budynku Wydziału Mechanicznego

Bardziej szczegółowo

NAZWA OPRACOWANIA: Projekt budowlany rozdziału p.poŝ. nieruchomości budynku nr 25 i 27 przy ul. Okopowa 21/27 w Gdańsku.

NAZWA OPRACOWANIA: Projekt budowlany rozdziału p.poŝ. nieruchomości budynku nr 25 i 27 przy ul. Okopowa 21/27 w Gdańsku. OBIEKT: Budynek Urzędu Marszałkowskiego LOKALIZACJA: Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 INWESTOR: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27 80-126 Gdańsk NAZWA OPRACOWANIA: Projekt budowlany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH TBiARCHITEKCI Sp. z o.o. ul. Harfowa 38 80-298 GDAOSK NIP 5841352935 www.tbi-architekci.pl TEMAT OPRACOWANIA TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 9 KATEGORIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) Nazwa i adres budowy: Remont dachu Przedszkola Samorządowego w Czempiniu ul. Nowa 4 Kod CPV 45 26 26 90-4, remont starych budynków Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTANT: Czeslaw Kajoch

PROJEKTANT: Czeslaw Kajoch NIP: 694-142-98-49 R: 410268202 K A J O C H Kompleksowa Obsługa Budownictwa Czesław Kajoch ul. Kwiatowa 12 Kąkolewo 64-113 Osieczna tel./fax : 0-65-528-76-99 tel.kom. 0-608-214-181 e-mail: kajoch_czeslaw@go2.pl

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że powyższy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującym przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Oświadczam, że powyższy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującym przepisami i zasadami wiedzy technicznej. PROJEKT WYKONAWCZY Remontu oświetlenia ciągów pieszych w rejonie ulic: Różyckiego, Paderewskiego i Karłowicza. Dz. nr 47 dr, 43 dr, 44/11 dr, 44/16 dr, 39 dr, dz. nr 82/56 dr Inwestor: MIASTO JELENIA GÓRA

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Architekt Janusz Urbanowicz 33-300 Nowy Sacz, ul.fabryczna 8A tel/fax 18-4429962 Opracowanie... projekt budowlany - remont nazwa... Ośrodek Zdrowia adres...barcice, działka nr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU PRZEPUSTU W KM DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 550 W M. BRUKI

INFORMACJA BIOZ DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU PRZEPUSTU W KM DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 550 W M. BRUKI 1 INFORMACJA BIOZ DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU PRZEPUSTU W KM 22+143 DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 550 W M. BRUKI 2 INFORMACJA BIOZ DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU PRZEPUSTU W KM 22+143 DROGI WOJEWÓDZKIEJ

Bardziej szczegółowo

II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Strona tytułowa - str. nr 1 II. Spis zawartości opracowania - str. nr 2 III.Opis techniczny - str. nr 3 1. Podstawa opracowania - str. nr 3 2. Przedmiot i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

Klapy DYMKLAP. Systemy oddymiania. Klapy oddymiające. Informacje o produkcie:

Klapy DYMKLAP. Systemy oddymiania. Klapy oddymiające. Informacje o produkcie: Klapy DYMKLAP są samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi montowanymi na dachu obiektu. Głównym ich zadaniem jest odprowadzenie dymu, toksycznych gazów i ciepła powstałych wskutek pożaru. Ma to na celu

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 1. Plan sytuacyjny w skali 1:500 rys. nr Rzut piwnic w skali 1:100 rys. nr 2

I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 1. Plan sytuacyjny w skali 1:500 rys. nr Rzut piwnic w skali 1:100 rys. nr 2 ZAWARTOŚĆ TECZKI I. Opis techniczny II. Część rysunkowa 1. Plan sytuacyjny w skali 1:500 rys. nr 1 2. Rzut piwnic w skali 1:100 rys. nr 2 3. Rzut parteru w skali 1:100 rys. nr 3 4.Rzut poziomu I piętra

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Określenie przedmiotu zamówienia DOSTOSOWANIE AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO DO WYMOGÓW NORM I PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH W Teatrze im.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne CNBOP PIB W 0003 Systemy oddymiania klatek schodowych Tomasz Kiełbasa

Wytyczne CNBOP PIB W 0003 Systemy oddymiania klatek schodowych Tomasz Kiełbasa Wytyczne CNBOP PIB W 0003 Systemy oddymiania klatek schodowych Tomasz Kiełbasa Kierownik Jednostki Certyfikującej CNBOP-PIB Dlaczego CNBOP-PIB? Badania, aprobacja/oceny techniczne i certyfikacja wyrobów

Bardziej szczegółowo

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1.

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1. Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. OPIS TECHNICZNY... 1 3.1. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... 1 3.2. OSPRZĘT INSTALACYJNY... 1 3.3. INSTALACJE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO...

Bardziej szczegółowo

KONSTAB Konstrukcje budowlane i inżynierskie tel. +48 91 486 88 09 ul. Ku Słońcu 63/8 kom. +48 503 695 931 71-047 Szczecin mail: pepal@wp.

KONSTAB Konstrukcje budowlane i inżynierskie tel. +48 91 486 88 09 ul. Ku Słońcu 63/8 kom. +48 503 695 931 71-047 Szczecin mail: pepal@wp. KONSTAB Konstrukcje budowlane i inżynierskie tel. +48 91 486 88 09 ul. Ku Słońcu 63/8 kom. +48 503 695 931 71-047 Szczecin mail: pepal@wp.pl TEMAT/OBIEKT: Aneks do dokumentacji podstawowej pod nazwą Remont

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. : Remont budynku mieszkalnego

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. : Remont budynku mieszkalnego INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA I. NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO : Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi. ul. Rynek Trybunalski 5 / Plac Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA WYROBU PIP-1A, PIP-2A

DOKUMENTACJA TECHNICZNA WYROBU PIP-1A, PIP-2A DOKUMENTACJA TECHNICZNA WYROBU PIP-1A, PIP-2A str. 1 Spis treści 1. Informacje ogólne 3 2. Parametry techniczne wyrobu wraz z odmianami. 4 3. Przepisy określające stosowanie puszek o odporności ogniowej

Bardziej szczegółowo

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NAZWA INWESTYCJI: Remont i przebudowa bloku sportowego Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA OBIEKTU : INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

BIOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.).

BIOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.). BIOZ (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.). SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 3. Wskazanie elementów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Roboty remontowe Lokalizacja: Piotrków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Autonomicznej instalacji oddymiania i odprowadzania temperatury z klatek schodowych w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Newelskiej 6 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

BHP i podstawy ergonomii. Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

BHP i podstawy ergonomii. Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP BHP i podstawy ergonomii Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP Zagadnienia Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP. Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Rodzaje prac wymagające

Bardziej szczegółowo