Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD"

Transkrypt

1 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO WARSZAWA OPRACOWAŁ podpis i pieczątka Inż. budownictwa lądowego Piotr ZAKRZEWSKI Asystent projektanta PROJEKTOWAŁ Inż. budownictwa lądowego Bogumił KRAWIECZYŃSKI Uprawnienia budowlane nr ST 739/89 Uprawnienia sanitarne nr ST 652/83 Członek MOIIB nr ewidencyjny MAZ/BO/4612/01 SPRAWDZIŁ Mgr inż. budownictwa lądowego Adam Jerzy BARYŁKA Uprawnienia wykonawcze nr MAZ/0241/OWOK/04 Uprawnienia projektowe MAZ/ 0036/POOK/07 Członek MOIIB nr ewidencyjny MAZ/BO/0083/05 Warszawa Wrzesień 2008

2 2 Zawartość dokumentacji projektowej 1. Opis techniczny do dokumentacji projektowej ogrodzenia terenu przedszkola oraz do dokumentacji projektowej zabezpieczenia p.poż. str Część rysunkowa projektu budowlanego. str Oświadczenia o kompletności i zgodności dokumentacji. str Przygotowanie zawodowe, Izba Budowlana. str CZĘŚĆ RYSUNKOWA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ TREŚĆ RYSUNKU NUMER RYSYNKU Plan sytuacyjny terenu przedszkola 1 str. 22 Izolacje ścian fundamentowych 2 str. 23 Detal wykonania remontu ogrodzenia 3 str. 24 Rzut parteru zabezpieczenia p.poż. 4 str. 25 Rzut 1 piętra zabezpieczenia p.poż. 5 str. 26 Schemat połączeń centrali oddymiającej 6 str. 27

3 3 OPIS TECHNICZNY do dokumentacji projektowej ogrodzenia terenu przedszkola oraz do dokumentacji projektowej zabezpieczenia p.poż. 1. Podstawa opracowania: - umowa nr PRN-7-IR-B/V/1/27/54/08/111/546; - wizja lokalna na terenie obiektu; - pomiary z natury; - uzgodnienia z przedstawicielem użytkownika i inwestora; - obowiązujące normy i przepisy; 2. Przedmiot opracowania: - projekt izolacji i termomodernizacji ścian piwnic; - wymiana rur spustowych odwodnienia dachu; - zabezpieczenie osłon zsypów (obudów) okien piwnicznych; - remont generalny ogrodzenia terenu; - projekt oddymiania klatek schodowych (klapy oddymiające); - projekt oświetlenia ewakuacyjnego w obrębie dróg ewakuacyjnych; - wymiana drzwi wejściowych; Izolacja ścian fundamentowych piwnic: Zanotowano brak izolacji przeciwwilgociowej i termoizolacji ścian piwnic. Wilgoć przenika do pomieszczeń. Jednocześnie stwierdzono wadliwe odprowadzenie wód opadowych z dachu, czego przyczyną są niedrożne rury spustowe. Struktura gruntu w rejonie jednego z narożników budynku jest naruszona z powodu przenikania wód opadowych w kanalizacji deszczowej.

4 4 Zabezpieczenie zsypów (obudów okien piwnic): Stwierdzono niewłaściwe zabezpieczenie zsypów. Rozstaw prętów poziomych krat zabezpieczających jest nieodpowiedni odstępy wynoszą 10 do 14 cm. Brak daszków nad schodami wejściowymi do budynku powoduje, iż woda opadowa zalewa powierzchnie schodów stwarzając zagrożenie poślizgu i upadku. Ogrodzenie terenu: Stalowa konstrukcja nośna ogrodzenia jest niestabilna, słupy wsporcze odchylone są od pionu. Betonowe cokoły ogrodzenia są uszkodzone i nieodpowiednie dla istniejącej konstrukcji. Bezpieczeństwo: Zalecenia pokontrolne p.poż. wykazują brak instalacji oddymiającej w obrębie istniejących klatek schodowych oraz wymaganego oświetlenia ewakuacyjnego. Stolarka drzwiowa: Drzwi wejściowe główne oraz wejść bocznych do budynku złej jakości zła izolacyjność termiczna, zużycie techniczne, zła jakość zastosowanych materiałów 3. Zakres przewidzianych w projekcie prac modernizacyjnych: - w obrębie wejść do budynku; naprawa konstrukcji schodów oraz wymiana nawierzchni ceramicznej stopni i spoczników (na antypoślizgową) prace związane technologicznie z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian fundamentowych - izolacje ścian fundamentowych (wg Rysunku nr 2: Izolacje ścian fundamentowych) wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej oraz termoizolacji z płyt polistyrenowych oraz z zastosowaniem folii kubełkowej wpuszczonej w izolację termiczną, wykonanie obróbki z blachy powlekanej kotwionej w dwóch miejscach do ścian budynku. Na izolacji wyprowadzonej powyżej terenu wykonać tynk cienkowarstwowy polimerowy (imitacja cokołu);

5 5 - wymiana rur spustowych odwodnienia dachu i przegląd instalacji kanalizacji deszczowej przy budynku. - drzwi wejściowe do budynku wymiana istniejących na drzwi o lepszych parametrach izolacyjności termicznej, a w wejściu głównym drzwi o wysokich walorach estetycznych, użytkowych i izolacyjnych (skrzydła przeszklone szkłem odpornym na uderzenia). - osłony zsypów modernizacja istniejących zabezpieczeń przez czyszczenie z rdzy, zabezpieczenie antykorozyjne i zamocowanie na ramie siatki ogrodzeniowej stalowej. - ogrodzenie terenu konstrukcja ogrodzenia to żelbetowy cokół o grubości podwaliny g=15 cm, wzmocnionej w odstępach co 3,00 m filarami wsporczymi 40x20 cm. W filarach osadzono słupki stalowe; profil złożony z 2 kształtowników T50. Między słupkami zamocowano segmenty ogrodzeniowe, wykonane jako prostokątne ramy z kształtownika L50x5 z siatką ogrodzeniową, stalową. Elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczono powłoką z farby olejnej w kolorze zielonym. Długość całkowita ogrodzenia L = 178,65 m Cokół ogrodzenia wyprowadzono nad powierzchnię terenu na różną wysokość (maksymalnie 30 cm), zależnie od jej ukształtowania. Wysokość ogrodzenia mierzona od poziomu cokołu h = 1,65 m. Konstrukcja cokołu zachowana, z licznymi pęknięciami, które mogą przyczynić się do zniszczenia ogrodzenia w trakcie dalszej eksploatacji. Lokalnie zakotwienie słupów wsporczych osłabione stwierdzono stan przedawaryjny konstrukcji ogrodzenia.

6 6 Zakres przewidzianych prac modernizacyjnych związanych z ogrodzeniem: - wzmocnienie konstrukcji posadowienia ogrodzenia dokładne oczyszczenie powierzchni cokołu i filarów fundamentowych; wykonanie kaptura na istniejącym cokole z betonu B20 (C16/20), zbrojonego prętami stalowymi (wg rysunku nr 6) - naprawa lub wymiana słupów wsporczych oraz remont generalny wszystkich segmentów ogrodzenia; tj. wymiana wypełnienia ze stalowej siatki, prostowanie lub wymiana kątownika segmentów, usunięcie powłoki lakierniczej i rdzy, zabezpieczenie antykorozyjne siatką ogrodzeniową (stalowa ocynkowaną). Malowanie konstrukcji ogrodzenia farbą nawierzchniową w kolorze zielonym.

7 7 4. Zabezpieczenie obiektu pod względem p.poż. - urządzenia oddymiania oraz oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego. Opis stanu istniejącego: W budynku przedszkola zlokalizowano 2 klatki schodowe, z których jedna stanowi połączenie komunikacyjne kondygnacji z częścią dydaktyczną, druga stanowi drogę komunikacyjną zaplecza kuchennego. Obie klatki schodowe stanowią drogi ewakuacyjne w przypadku zagrożeń. Klatka schodowa w części dydaktycznej nie posiada oddzielenia pożarowego i dymowego od pomieszczeń parteru i piętra. W przypadku klatki schodowej gospodarczej przegrody stałe (ściany) spełniają wymogi p.poż., natomiast kilka istniejących drzwi z pomieszczenia biurowego na parterze, z pomieszczeń kuchni na piętrze i pomieszczeń zaplecza gospodarczego w piwnicy - nie odpowiadają obowiązującym normom pod względem odporności ogniowej i dymoszczelności. W obrębie klatek nie występują urządzenia oddymiania i oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego. W związku z powyższymi nieprawidłowościami przyjęto następujące rozwiązania techniczne: - instalacja urządzeń oddymiających w obrębie klatek schodowych; - montaż przegród dymoszczelnych i ognioodpornych (szklanych) oraz wymiana drzwi prowadzących z pomieszczeń na klatki schodowe; - montaż urządzeń oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego; URZĄDZENIA ODDYMIAJĄCE Zgodnie z 245 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) w budynkach niskich o kategorii zagrożenia ludzi ZL II należy stosować klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami

8 8 oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu. Przyjęto wykorzystanie istniejących, w obrębie klatek schodowych, otworów okiennych o wymiarach: 60 cm szerokość i 120 cm - wysokość. Powierzchnia czynna przyjętych do wykorzystania otworów okiennych wynosi: S = 0,61 x 1,20 = 0,732 m2 Wymagana powierzchnia czynna otworów oddymiających wynosi: - dla klatki w części dydaktycznej, w której powierzchnia rzutu = 5,82x2,50 = 14,53 m2; So = 0,05 x 14,53 = 0,730 m2 - dla klatki gospodarczej, w której powierzchnia rzutu = 5,12x2,15 = 11,01 m2; So = 0,05 x 11,01 = 0,551 m2 i mieści się w wielkości istniejących otworów okiennych przyjętych do wykorzystania. Przyjęto zastosowanie okien oddymiających odchylnych (dół wysuwany na zewnątrz) Systemu GEZE RWA110E (lub równoważna oferta). Przedmiotowy system oddymiania musi zawierać następujące podzespoły: - System napędów otwierających okna; - Centrala oddymiająca; - Dwa przyciski przeciwpożarowe (oddymiające); Pozostałe elementy składowe systemu są stosowane opcjonalnie. Czujki dymu będą połączone z centralą oddymiającą. Jeżeli system oddymiania służy również do przewietrzania, musi być uzupełniony m.in. o przycisk przewietrzający. W przypadku alarmu okna oddymiające otwierają się na całą możliwą szerokość. Centrala oddymiająca nie reaguje na przycisk przewietrzający. Okna otwarte na skutek alarmu zamyka się przyciskiem resetującym umieszczonym w przycisku oddymiającym albo przez skasowanie alarmu w centrali. Do obsługi systemu oddymiania stosuje się centrale oddymiające typu E 260N (lub równoważna oferta), które sterują pracą elementów wykonawczych, zasilają system podczas normalnej eksploatacji i w przypadku zaniku prądu w sieci. Centrala oddymiająca E 260 N (lub równoważna oferta)

9 9 Centrala oddymiająca jest główną jednostką sterującą, do której są podłączone pozostałe elementy oddymiania. Służy do zasilania całego systemu prądem oraz do sterowania funkcjami poszczególnych podzespołów. Funkcją przewietrzania steruje się za pomocą przycisków przewietrzających połączonych z centrala odymiającą. Jeżeli do centrali oddymiającej są podłączone czujki dymu, okna i klapy oddymiające będą w zależności od konfiguracji otwierane albo zamykane automatycznie. Właściwości wyrobu: - Napięcie zasilające 230 V AC 50 Hz - Napięcie na wyjściu 24 VDC, nieregulowane, tętnienie resztkowe max.20% - Wszystkie funkcje są aktywne także przy zasilaniu awaryjnym. - Ciągłą kontrola stanu naładowania akumulatorów - Osobne bezpieczniki dla poszczególnych grup napędów - Kontrolowanie przewodów linii zasilania siłowników i linii alarmowych Dokładne informacje dotyczące central oddymiających są zawarte w odpowiednich instrukcjach montażu i obsługi. Lokalizację centrali oddymiającej wskazano na rysunku rzutu parteru przyjęto jej montaż przy istniejącej tablicy rozdzielczej zasilania budynku. Schemat połączeń dla przyjętego systemu oddymiania przedstawia rysunek nr 9 niniejszego opracowania. Charakterystyka systemu została zestawiona w załączonej niżej tabeli. Okablowanie systemowe, czujki dymowe i pozostały osprzęt będą skompletowane w ramach dostawy i dostosowane do warunków obiektu przez dostawcę/wykonawcę. Włączenie systemu oddymiania jest wykonywane automatycznie przez centralę, jednak zaleca się instalację alarmowych przycisków oddymiania na piętrze budynku, przy klatkach ewakuacyjnych oraz na parterze przy drzwiach wyjściowych z klatek. Przyciski należy instalować na wysokości 1,50 m od posadzki. Przykładowy schemat okna oddymiającego z napędem wrzecionowym przedstawiono poniżej.

10 10 Zapewnienie pełnego wykorzystania powierzchni czynnej okien oddymiających wymaga dostarczenia z dolnej strefy klatki schodowej powietrza uzupełniającego, które dotrze do przestrzeni klatki przez otwarte drzwi wyjściowe.

11 11

12 12 Po zakończeniu montażu urządzeń oddymiających należy przeprowadzić ich regulację. Okna oddymiające, centrala sterująca oddymianiem, czujki dymu oraz przyciski oddymiania dostarczone zostaną w komplecie przez producenta. Uwaga: 1. Po wykonaniu instalacji przewodowej p.poż. należy wykonać pomiary: - skuteczności ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, - ciągłości żył, - rezystancji izolacji. 2. Po montażu klap oddymiających należy wykonać regulację ich siłowników, 3. Po wykonaniu powyższych czynności neleży przeprowadzić pracę próbną sprawności systemu, 4. Pracę próbną systemu przeprowadzić wg wytycznych producenta urządzeń, 5. Wyniki pomiarów dołączyć do dokumentacji powykonawczej systemu, 6. W sekretariacie przedszkola należy umieścić: - opis funkcjonowania systemu, instrukcję obsługi systemu oddymiania, instrukcję postępowania na wypadek pożaru, - książkę pracy systemu, do której należy wpisywać wszystkie zdarzenia i czynności konserwatorskie, - spis telefonów alarmowych oraz telefonów i adresów pracowników, których należy powiadomić o pożarze. Forster presto - system drzwi i ścianek oddzielenia pożarowego dla przestrzeni ewakuacji (lub równoważna oferta) System Forster presto (lub równoważna oferta) jest systemem służącym do wykonywania uniwersalnych, dymoszczelnych i ognioodpornych drzwi stalowych oraz ścianek stałych. Istnieje możliwość wykonania wszystkich konstrukcji ze stali pokrytej odpowiednią powłoką lakierniczą lub ze stali nierdzewnej (profile i akcesoria). Wygląd zewnętrzny takich konstrukcji jest identyczny z wyglądem konstrukcji ognioodpornych systemów Forster fuego light (lub równoważna oferta). System pozwala na wykonanie drzwi i ścianek

13 13 ognioodpornych w klasie E60. Poniżej przedstawiono szczegół wykonania ścianki w tym systemie. 1. profil stalowy, 2. wkręt zatrzaskowy, 3. listwa przyszybowa, 4. szyba Rys. Szczegół wykonania ścianki Zgodnie z Aprobatą Techniczną COBR Metalplast AT /2005 drzwi stalowe przeszklone uniwersalne systemu Forster presto (lub równoważna oferta) przeznaczone są do zabudowy w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, przemysłowych, jako drzwi zewnętrzne wejściowe oraz drzwi wewnętrzne korytarzy i przedsionków. Nowoczesny system profili zlicowanych powierzchniowo Forster presto (lub równoważna oferta), wyposażony w uszczelki przymykowe od strony wewnętrznej oraz zewnętrznej drzwi. W przedmiotowym rozwiązaniu przyjęto ściankę z wmontowanymi drzwiami; Na parterze jest to ścianka z 2 skrzydłami drzwiowymi, o wymiarach 2500 mm x 3070 mm, na piętrze ścianka z 1 skrzydłem drzwiowym, o wymiarach 2500 mm x 3070 mm. W skład systemu wchodzą stalowe profile konstrukcyjne o ściance grubości 1,5 mm (ocynkowane, nieocynkowane lub ze stali nierdzewnej), zastrzaskowe listwy szklenia (ocynkowane lub aluminiowe), wkręty grzybkowe służące do osadzania zatrzaskowych listew szklenia, uszczelki przyszybowe oraz uszczelka przymykowa z EPDM, okucia i akcesoria drzwiowe.

14 14 Testy, badania, certyfikaty techniczne: - odporność ogniowa i dymoszczelność - E60; (wg DIN ; Z RS-1, RS- 2; wg DIN 18095) - odporność ogniowa i dymoszczelność - E60, S60; (w trakcie certyfikacji w ITB Warszawa) - antywłamaniowość - ET1; wg DIN V 18103; 96/ drzwi jednoskrzydłowe, 94/ drzwi dwuskrzydłowe - ET2; (wg DIN V 18103; 96/ drzwi jednoskrzydłowe, 94/ drzwi dwuskrzydłowe) - uszczelki przyszybowe oraz uszczelka przymykowa z EPDM okucia i akcesoria drzwiowe. Zalecany w dokumentacji system będzie zastosowany w postaci przegrody oddzielającej klatkę schodową od części dydaktycznej w poziomie parteru i piętra. W pomieszczeniach połączonych z przestrzenią ewakuacyjną, czyli w pomieszczeniach przylegających do klatek schodowych należy istniejące drzwi zastąpić systemowymi z konstrukcją o parametrach przeciwpożarowych EI60. Wyposażanie obiektu w oświetlenie awaryjne ewakuacyjne Podstawową funkcją oświetlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie warunków do bezpiecznego wyjścia z miejsca przebywania osób w przypadku zaniku oświetlenia podstawowego. Oświetlenie ewakuacyjne powinno umożliwić odnalezienie drogi ewakuacyjnej i właściwego kierunku poruszania się, a także łatwe zlokalizowanie i użycie sprzętu przeciwpożarowego i pierwszej pomocy medycznej. Oświetlenie strefy otwartej: Jest to rodzaj oświetlenia ewakuacyjnego stosowanego poza drogami ewakuacyjnymi na przestrzeniach otwartych w budynkach, w celu umożliwienia bezpiecznego przemieszczania się w kierunku dróg ewakuacyjnych. Oświetlenie strefy otwartej powinno zmniejszyć prawdopodobieństwo paniki i umożliwić ludziom bezpieczne przejście do najbliższej drogi ewakuacyjnej przez zapewnienie

15 15 warunków widzenia umożliwiających dotarcie do miejsca, z którego droga ewakuacyjna może być rozpoznana. Wymagania dla oświetlenia ewakuacyjnego: Wymagania ogólne: Aby osiągnąć właściwą widzialność umożliwiającą ewakuację, należy oświetlić przestrzeń drogi ewakuacyjnej, co najmniej do wysokości 2 m nad podłogą. Znaki przy wszystkich wyjściach awaryjnych i wzdłuż dróg ewakuacyjnych powinny być tak oświetlone, aby jednoznacznie wskazywały kierunek ewakuacji do strefy bezpiecznej. Jeśli wyjście awaryjne nie jest bezpośrednio widoczne, to powinien być umieszczony, w odpowiednim miejscu, oświetlony znak kierunkowy (lub szereg znaków). W celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia, oprawy oświetlenia ewakuacyjnego (odpowiadające normie PN- EN [6]) powinny być usytuowane w pobliżu każdych drzwi wyjściowych oraz tam, gdzie jest to konieczne, aby zwrócić uwagę na potencjalne niebezpieczeństwo lub umieszczony sprzęt bezpieczeństwa. W przedmiotowym przedszkolu oprawy należy umieścić: a) przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do użycia w przypadku zagrożenia, b) w pobliżu (patrz uwaga) schodów, tak aby każdy stopień był oświetlony bezpośrednio, c) w pobliżu (patrz uwaga) każdej zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej, d) obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa, e) przy każdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej, f) przy każdym skrzyżowaniu korytarzy, g) na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego (na zewnątrz obiektu lub strefy bezpiecznej), h) w pobliżu (patrz uwaga) każdego punktu pierwszej pomocy, i) w pobliżu (patrz uwaga) każdego urządzenia przeciwpożarowego i ręcznego przycisku alarmowego.

16 16 UWAGA: Określenie w pobliżu to nie dalej niż 2m mierzone w poziomie, od miejsc wyszczególnionych w punktach a) do i). Miejsca h), i) muszą mieć na poziomie posadzki w ich pobliżu natężenie oświetlenia co najmniej 5 lx. Oświetlenie drogi ewakuacyjnej. Natężenie oświetlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokości do 2m, mierzone w jej osi przy posadzce, musi wynosić co najmniej 1lx. W obszarze środkowym, który jest nie mniejszy niż połowa szerokości tej drogi, natężenie oświetlenia nie może się zmniejszyć o więcej niż 50%. Uwaga: Drogi ewakuacyjne szersze niż 2m mogą być traktowane jako kilka dróg ewakuacyjnych o szerokości 2m albo należy je wyposażyć w oświetlenie jak w strefach otwartych. Stosunek wartości maksymalnego do minimalnego natężenia oświetlenia na drodze ewakuacyjnej nie może być większy niż 40:1 (aby wyeliminować zjawisko olśnienia przykrego). UWAGA: Przez pojęcie olśnienie przykre należy rozumieć powstanie niewygody widzenia, niekoniecznie związane z zakłóceniem czynności wzrokowej. Oświetlenie strefy otwartej (zapobiegające panice). Parametry tego typu oświetlenia właściwie są takie same jak parametry oświetlenia drogi ewakuacyjnej, omówione wyżej; jedyną różnicą jest wielkość natężenia oświetlenia. Natężenie oświetlenia nie powinno być mniejsze niż 0,5 lx na poziomie posadzki, na niezabudowanej powierzchni tej strefy, z wyjątkiem wyodrębnionego na jej obwodzie pasa o szerokości 0,5m, gdzie natężenie oświetlenia może być mniejsze. W przedmiotowym przedszkolu przyjęto zastosowanie oświetlenia systemu AWEX square (lub równoważna oferta) w postaci opraw mocowanych do sufitu, w

17 17 przestrzeniach komunikacji ewakuacyjnej - w miejscach oznaczonych na rysunkach rzutu parteru i piętra. Omawiane oprawy będą przyłączone do istniejącej instalacji oświetlenia klatek i zastąpią istniejące oświetlenie. Praca oświetlenia w układzie awaryjno-sieciowym; w przypadku zaniku napięcia w instalacji - każda z opraw samoczynnie przełącza się w stan pracy z własnym zasilaniem. Każda oprawa stanowi odrębny i niezależny układ, wyposażony w system automatycznego przełączania i akumulator zasilający lampę jarzeniowa o mocy 9 W. 5. Uwagi do stanu technicznego budynku przedszkola w odniesieniu do elementów nie uwzględnionych zakresem rzeczowym zadania. W czasie szczegółowych oględzin obiektu stwierdzono następujące wady jego elementów: - istniejąca instalacja elektryczna niezgodna z obowiązującymi normami; układ zabezpieczenia obwodów starego typu, przewody instalacyjne aluminiowe (Al.) nie są aktualnie dopuszczane do stosowania w obiektach zgłoszono częste prace naprawcze instalacji prowadzone przez konserwatora - zgłoszono częste awarie kotła c.o. zainstalowanego w 1997 roku kocioł włączono w układ instalacji starego typu (rury stalowe, żeliwne grzejniki). Stan techniczny zładu korozja, dyfuzja gazowa do wody obiegowej, naczynie wzbiorcze typu otwartego mogą wpływać szkodliwie na pracę zespołu kotłowego i przyczynić się do częstych awarii kotła, zmniejszając jednocześnie jego sprawność cieplną. Ciepła woda uzyskiwana z podgrzewacza (kocioł c.o. dwufunkcyjny) jest prowadzona przewodami starego typu; skorodowanymi, pozbawionymi izolacji cieplnej w części zakrytej ich trasy. W punktach czerpania wody umywalki zainstalowane baterie umywalkowe nie są dostosowane do użytkowania w przedszkolu; brak systemu wykluczającego możliwość oparzenia dziecka. - przegrody zewnętrzne budynku przedszkola nie spełniają warunków izolacyjności cieplnej określonych przez obowiązującą aktualnie normę.

18 18 - w budynku pozostawiono szyb dźwigowy dla urządzenia transportującego (dawniej) produkty, z piwnicy na piętro budynku. Urządzenie zdemontowano. Konstrukcja obudowy szybu wyłącza z przestrzeni budynku powierzchnie użytkową - posadzka ceramiczna w pomieszczeniach kuchni nie spełnia wymagań bhp; zastosowane płytki nie zabezpieczają przed poślizgiem. - szatnia na parterze budynku jest oddzielona od korytarza ścianką murowaną o wysokości1,20 m; konstrukcja ścianki oraz ozdobne filarki ograniczają funkcjonalność pomieszczenia. - w pomieszczeniach piwnic (wykorzystywanych jako magazyny gospodarcze) stwierdzono brak wentylacji. - istniejące schody (klatka części dydaktycznej) są wyposażone w balustradę, której konstrukcja wyłącza znaczną przestrzeń z pasa komunikacyjnego (~20 cm) Niezbędny zakres prac związany z usunięciem wymienionych wyżej wad, jak również przewidywaną wielkość nakładów zawarto w części opracowania kosztorysowego. UWAGA KOŃCOWA: Opisane wyżej prace modernizacyjne zostały w części kosztorysowej opracowania podzielone na etapy, uwzględniające ich znaczenie w prawidłowej eksploatacji obiektu, jak również uwarunkowania technologiczne. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 1. Zakres robót oraz kolejność realizacji obiektów. Inwestycja, dla której opracowano niniejszą informację obejmuje dostosowanie obiektu przedszkola do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. Na przedmiotowej działce znajduje się przedmiotowy obiekt Przedszkole nr Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Ze względu na to, że prace budowlane będą prowadzone na obszarze przedszkola, praktycznie w każdym miejscu i przy wykonywaniu każdego z wymienionych rodzajów

19 19 robót może wystąpić zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Dlatego też cały teren objęty zadaniem Dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych uważa się za stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych. Zamierzone do wykonania roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych mogą stwarzać ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Przewidywane zagrożenia mogą wystąpić między innymi podczas realizacji takich rodzajów robót, jak: Roboty na wysokości montaż urządzeń systemu oddymiania. Roboty wykonywane w pobliżu istniejących przewodów elektroenergetycznych z uwagi na możliwość porażenia prądem elektrycznym. 5. Instruktaż pracowników przy realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót, powinien opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonania i zapoznać z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (szkolenie podstawowe, okresowe oraz instruktaż na stanowisku pracy) oraz powinni posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania danego rodzaju prac. Kopie tych dokumentów powinny być przechowywane w biurze budowy. Pracownicy, zatrudnieni przez Inwestora, zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów zawartych w obowiązujących aktach normatywnych z zakresu bhp i p.poż. oraz innych przepisów szczegółowych obowiązujących na terenie zakładu pracy Inwestora, a w szczególności: - Znać przepisy, zasady bezpieczeństwa oraz higieny pracy, brać udział w szkoleniach i instruktażach z tego zakresu, a także poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym. - Wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych.

20 20 - Dbać o należyty stan narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy. - Stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego zgodnie z ich przeznaczeniem. - Niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym na budowie wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym niebezpieczeństwie. - Współdziałać z pracodawcą i przełożonym w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Przyjęcie do wiadomości przez pracownika przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz różnych form szkoleń i instruktaży stanowiskowych winno być potwierdzone własnoręcznym podpisem w rejestrze ewidencji szkoleń. Obowiązek ten dotyczy wszystkich pracowników zatrudnionych na budowie. 6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. - w trakcie budowy należy przestrzegać ogólnych przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, - wszyscy uczestnicy procesu budowlanego, a w szczególności inwestor, wykonawca i użytkownik terenu winni współpracować ze sobą w zakresie bhp, zarówno w procesie przygotowania, jak i realizacji budowy. - Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy winny stosować niezbędne środki ochrony indywidualnej. - Przed przystąpieniem do realizacji robót należy ustanowić bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy. W przypadku wykonywania robót budowlanych jednocześnie przez różnych wykonawców należy wyznaczyć koordynatora, sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem wszystkich zatrudnionych na budowie pracowników. - Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy wykonać właściwe zagospodarowanie terenu budowy, co najmniej w zakresie: ogrodzenia terenu albo w inny sposób uniemożliwienia wejścia osobom nieupoważnionym oraz wyznaczyć strefy niebezpieczne,

21 21 wykonania odpowiedniej szerokości drogi dojazdowej, wejść i przejść dla pieszych, a także wykonania odpowiedniego oznakowania dróg i przejść ewakuacyjnych, doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody (mediów) oraz odprowadzenie lub utylizacją ścieków, urządzenie dla pracowników budowy pomieszczeń higieniczno sanitarnych i socjalnych, zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego zapewnienie właściwej wentylacji zapewnienie łączności telefonicznej urządzenie składowisk materiałów i wyrobów - W widocznym miejscu winna wisieć tablica informacyjna budowy wraz z numerami telefonów: Pogotowia Ratunkowego 999 Straży Pożarnej 998 Policji 997

22

23

24

25

26

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM m LUBUSKI -.^ 1 URZĄD WOJEWODZKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY UL. MAŁACHOWSKIEGO 3/2 80-262 GDAŃSK TEL 514 456 283, FAX. 058 717 56 70 W.TYSZKIEWICZ@AREAPROJEKT.PL PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓLNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 03-708

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH Rodzaj opracowania Adres Budowy OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO Remont korytarzy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH Dla budowy abc-hse.com strona 1 Strona tytułowa Nazwa i adres obiektu Nazwa Inwestora Adres Inwestora Wykonawca Budowa Podpisy Podwykonawca Kierownik

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa SPIS TREŚCI 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU...3 3. PARAMETRY TECHNICZNE ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ...5 4. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ...6 4.1. Demontaż istniejącego układu

Bardziej szczegółowo