Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. - Departament Analiz. Elektrim S.A. telekomunikacja. ISSN X Warszawa,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. - Departament Analiz. Elektrim S.A. telekomunikacja. ISSN 1508-308X Warszawa, 18.09.2001"

Transkrypt

1 - Departament Analiz RAPORT ANALITYCZNY telekomunikacja ISSN X Warszawa, Teraz w rytmie innych telekomów kurs PLN wolumen 000 szt Po podpisaniu umowy z Vivedni znika szereg czynników ryzyka związanych z inwestycją w akcje Elektrimu, które dotychczas wyznaczały dyskonto w wycenie spółki. Oczekujemy, że będzie prowadziło to do ograniczenia szumu informacyjnego a tym samym agresywnej spekulacji na walorach holdingu, co powinno skutkować zwiększeniem zainteresowania ze strony długoterminowych funduszy inwestycyjnych (przynajmniej zmniejszenie dotychczasowego niedoważenia w stosunku do indeksu). Tym niemniej biorąc pod uwagę wartość poszczególnych aktywów holdingu uważamy, że obecnie akcje Elektrimu będą zachowywały się zgodnie z trendem panującym na akcjach spółek telekomunikacyjnych na świecie. Uwzględniając bieżące wyceny operatorów telefonii komórkowej, które od czasu ostatniej aktualizacji raportu ( , wycena PTC=3,5 mld USD) obniżyłysię średnio o 30%, redukujemy naszą wycenę PTC do 2,15 mld USD. Jest to wartość wynikająca z wyceny porównawczej i odzwierciedla obecny sentyment inwestorów do sektora. Obniżona waluacja implikuje wycenę Elektrimu na poziomie 20 PLN na akcję. Jednocześnie podtrzymujemy średnioterminową cenę docelową dla PTC na poziomie 3,5 mld USD, co wyznacza potencjał wzrostu dla akcji Elektrimu do 34 PLN. Jego osiągnięcie możliwe będzie w przypadku zmiany spadkowego trendu na akcjach spółek telekomunikacyjnych, którego zakończenie, szczególnie w świetle wydarzeń w USA jest obecnie trudne do przewidzenia. Czynniki te skłaniają nas do obniżenia rekomendacji dla akcji Elektrimu z kupuj do trzymaj. Jednocześnie pojawienie się symptomów świadczących o możliwej zmianie sentymentu do sektora będzie sygnałem do zajęcia pozycji. Pozyskane środki z transakcji z Vivendi zapewniają Elektrimowi możliwość uregulowania najpilniejszych i jednocześnie głównych zobowiązań. Tym niemniej, aby realizować w pełni strategię jednoczesnego rozwoju segmentu telekomunikacyjnego i energetycznego Elektrim będzie potrzebował dodatkowych środków finansowych. Dla spółki oznacza to konieczność przeprowadzenia emisji akcji lub sprzedaży części aktywów określanych jako strategiczne (PAK, ET). Ewentualne działania w tym kierunku nastąpią nie wcześniej niż w przyszłym roku /20/ /13/ /05/2001 Rekomendacja Cena docelowa Trzymaj 34,0 Ilość akcji (tys. szt.) Free float (tys. zł) Cena giełdowa (zł) 19,2 Kapitalizacja (tys. zł) Struktura akcjonariatu % głosów na WZA Vivendi Universal SA 10,04% Grupa Templeton 7,40% Merrill Lynch & Co. 5,20% Pozostali akcjonariusze 77,4% Michał Marczak tel (22) fax (22) Podstawowe dane Analitycy Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. ul. Wspólna 47/ Warszawa Sprzedaż EBIT Zysk Netto Cash earn. Ilość akcji Cena EPS P/E BVPS P/BV CEPS P/CE (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) (tys. szt.) (zł) (zł) (zł) (zł) ,2 0,8 24,3 7,5 2,54 1,6 12, ,2-4,1 neg. 4,8 3,96 neg. neg ,2 17,5 1,1 24,4 0,78 21,7 0, ,2-12,9 neg. 14,0 1,37 neg. neg. dane skonsolidowane

2 Konkluzje inwestycyjne Wpływ na obecną wycenę Elektrimu mają dwa podstawowe czynniki: pozytywne dla spółki sfinalizowanie umowy z Vivendi oraz ogólna sytuacja na rynkach finansowych wyznaczająca wartość kontrolowanych przez holding aktywów. Podpisanie umowy z Vivendi zapewnia holdingowi: odzyskanie płynności finansowej, pozwala na zmniejszenie nakładów kapitałowych koniecznych do sfinansowania inwestycji spółek telefonii stacjonarnej oraz wykorzystanie synergii z telewizją kablową, daje Elektrimowi czas na znalezienie korzystniejszych pod względem finansowym możliwości sprzedaży aktywów niestrategicznych (Elektrim Kable), pozwoliła na zakończenie sporów prawnych z Vivendi, Eastbridge oraz PenneCom, Umowa z Vivendi istotnie zmniejsza ryzyko dotychczas przypisywane spółce. Biorąc pod uwagę dotychczasowe niedoważenie akcji Elektrimu względem indeksu można oczekiwać zwiększonego popytu ze strony instytucji finansowych. Uwzględniając wagę poszczególnych aktywów w bilansie i spodziewane w najbliższym czasie wyciszenie szumu informacyjnego wokół spółki (brak tematów spekulacyjnych) uważamy, że obecnie akcje holdingu powinny poruszać się zgodnie z trendem panującym na akcjach operatorów telefonii komórkowej w Europie. Biorąc pod uwagę sytuację na rynkach zagranicznych i trwającą przecenę spółek sektora telekomunikacyjnego niedawny wzrost akcji Elektrimu, będący następstwem spekulacji na temat podpisania umowy z Vivendi, zmniejszył dyskonto z jakim notowana była dotychczas spółka. Mając na uwadze nadal dużą niepewność inwestorów co do kierunku w którym podąży rynek telekomów obniżamy naszą rekomendację ala akcji Elektrimu z kupuj do trzymaj. Elektrim na tle sektora telekomunikacyjnego 300 pkt. PLN Bloomberg T elecoms Index 50 Elektrim Źródło: Bloomberg Przy obecnej cenie giełdowej Elektrimu implikowana wycena PTC wynosi 2,15 mld USD (100%). Uwzględniając sytuację na rynkach światowych i poziom notowań innych operatorów jest to wycena uzasadniona. W horyzoncie średnioterminowym podtrzymujemy docelową wycenę PTC na poziomie 3,5 mld USD, co implikuje wartość Elektrimu (po uwzględnieniu 15% dyskonta za strukturę holdingową) na 34 PLN na akcję i daje 76% potencjał wzrostu dla kursu. Osiągnięcie tego poziomu będzie możliwe dopiero po odwróceniu trendu na akcjach telekomów w Europie. Pozytywnie oceniamy działania obecnego Zarządu spółki, który jak się wydaje stopniowo naprawia błędy przeszłości. Docelowo, rola Elektrimu najprawdopodobniej będzie sprowadzała się do nadzoru właścicielskiego. Obecny Zarząd zamierza zredukować zatrudnienie o połowę, co ma prowadzić do redukcji kosztów i osiągnięcia przez spółkę pozytywnego EBIT. Nadal nierozwiązane problemy: Elektrim pozyskał środki na spłatę najbardziej pilnych zobowiązań (obligacje zamienne, Eastbridge, PenneCom). Spółce brakuje jednak środków na inwestycje, które pozwolą na rozwój spółek wchodzących w skład portfela. Potrzeby te nie ujawnią się jeszcze w tym roku. 1

3 W zależności od przyjętego scenariusza określającego docelowo strategiczne dla holdingu branże spółka będzie potrzebowała środków w kwocie maksymalnie 350 mln USD. Aby realizować strategię Elektrim najprawdopodobniej będzie musiał sprzedać część udziałów w strategicznych sektorach (energetyce lub ET) lub przeprowadzić emisję akcji (w obecnych realiach mało prawdopodobne, ale nie wykluczone) Umowa Inwestycyjna z Vivendi ET kupuje od Elektrimu spółki telefonii stacjonarnej, 0,96% akcji Autoinvest za łączną kwotę 491 mln EURO Ymer Finance (spółka zależna od Vivendi) kupuje od Elektrimu 2% ET i 1% Carcom za 100 mln EURO ET uzyskuje pożyczkę w kwocie 122 mln EURO i gwarancje Vivendi dalszych pozyczek mających sfinansować przejęcie udziałów w spółkach fixed-line Na mocy umowy inwestycyjnej Elektrim ma prawo: powoływać trzech z siedmiu członków Rady Nadzorczej ET, wskazać jednego kandydata, w przypadku zarządu składającego się z trzech osób, oraz dwóch kandydatów, w przypadku Zarządu pięcioosobowego, veta w odniesieniu do istotnych czynności zastrzeżonych w Umowie Inwestycyjnej (m.in. znaczące podwyższenie kapitału, połączenie i joint ventures z innymi podmiotami, propozycje zmian umowy spółki mogące mieć negatywny wpływ na Elektrim, zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów o wartości powyżej 20 mln USD rocznie, zawieranie umów z podmiotami powiązanymi, propozycje wprowadzenia akcji do publicznego obrotu, rozwodnienie kapitału spółek zależnych od ET) W przypadku powstania sporu pomiędzy stronami na tle veta Elektrimu, Vivendi przysługuje opcja CALL po cenie rynkowej (wyznaczonej jak w poprzedniej Umowie Inwestycyjnej procedura z udziałem banków inwestycyjnych) powiększonej o 8%. W przypadku podniesienia kapitału przez ET, w celu zachowania obecnej proporcji w kapitale zakładowym (po cenie nabycia powiększonej o koszt kapitału w wysokości 10% rocznie) Elektrimowi przysługuje opcja CALL odkupienia udziałów od Vivendi. Wygasa on w dniu IPO lub po 5 latach od podpisania transakcji. Na mocy Umowy Inwestycyjnej obie strony podtrzymały dotychczasowe porozumienie w sprawie wspólnego wystąpienia w sporze przeciwko DT. Vivendi zobowiązany jest do pokrycia pierwszych 100 mln USD strat wynikających z ewentualnej negatywnej decyzji sądu arbitrażowego. Obie strony zobowiązały się, że dołożą wszelkich starań aby wprowadzić akcje ET do obrotu na GPW w ciągu 12 miesięcy (jeśli wartość rynkowa PTC wyniesie co najmniej 4 mld USD), nie później jednak niż w ciągu 18 miesięcy od daty zawarcia umowy. Jeśli przyjmiemy, że inwestycja Vivendi miała charakter defensywny (co potwierdzają wypowiedzi przedstawicieli Vivendi), tj. miała zabezpieczyć interesy strony francuskiej (dotychczasowe inwestycje) to w ciągu 3,4 lat należy oczekiwać, że dojdzie do sprzedaży udziałów. Uwzględniając strukturę własnościową PTC i role pełnione przez poszczególnych jej udziałowców jedynym potencjalnym, aczkolwiek bardzo zainteresowanym nabywcą jest w tej sytuacji DT. Wg nieoficjalnych informacji Vivendi rozmawiał na ten temat z DT, który jednak w obecnej sytuacji nie był w stanie spełnić oczekiwań cenowych strony francuskiej. Zgodnie z Umową Inwestycyjną Vivendi ma podzielić się z Elektrimem zyskiem ze sprzedaży udziałów w ET jeśli takowy zostanie osiągnięty. Jest to nowy element umowy. W obecnych warunkach trudno jednak oczekiwać takiego zysku, biorąc pod uwagę, że cenę nabycia udziałów przez Vivendi wyznacza transakcja z 1999r. w której PTC zostało wycenione na 4,3 mld USD. 2

4 Vivendi nie chciał spółek internetowych i spółek zajmujących się transmisją danych. Nie znamy dokładnych przyczyn takiego podejścia Francuzów. Mając jednak to na uwadze przy wycenie Elektrimu przyjmujemy, że mają one wartość zerową. Struktura własnościowa aktywów telekomunikacyjnych po transakcji z Vivendi Ymer Finance 2% Vivendi 49% 10% ET 49% Elektrim GPW 90% Pozostali akcjonariusze Datacom & Internet Zobowiązanie do wprowadzenia ET na GPW Źródło: PTC 51% 100% Bresnan 100% Telefonia stacjonarna Dług i potrzeby inwestycyjne Elektrimu Pozyskanie środków ze sprzedaży udziałów w ET i spółek telefonii stacjonarnej dają Elektrimowi niezbędny czas na uporządkowanie sytuacji finansowej i określenie celów na najbliższe lata. Z punktu widzenia akcjonariuszy docelowo najlepszym rozwiązaniem wydaje się wydzielenie części telekomunikacyjnej i energetycznej i ostateczne zlikwidowanie struktury holdingowej spółki w jej obecnym kształcie (zachowanie holdingu na poziomie ET oraz spółek energetycznych). Jest to wariant kreujący optymalny model biznesowy w przypadku Elektrimu, który jednocześnie pozwoliłby na wyeliminowanie dotychczasowych ryzyk holdingu. Oznacza to konieczność spłaty długu oraz sprzedaż aktywów niestrategicznych. Biorąc jednak pod uwagę skomplikowany charakter takiego procesu jego realizacja może nie nastąpić lub znacząco przeciągnąć się w czasie. Problem zadłużenia Elektrimu nie polega na jego zbyt wysokim poziomie w relacji do posiadanych aktywów czy kapitałów własnych, ale na niemożności spłacania odsetek od zaciągniętego długu z działalności operacyjnej, ponieważ takiej Elektrim praktycznie nie prowadzi. Jak pokazały doświadczenia ostatniego półrocza może prowadzić to do problemów z płynnością i zagrożenia sprzedażą aktywów po zaniżonych cenach. W tym przypadku regulowanie zobowiązań może odbywać się jedynie poprzez sprzedaż posiadanych aktywów. Biorąc to pod uwagę uważamy, że spółka docelowo powinna zostać całkowicie oddłużona, chyba że zwrot ze sprzedaży posiadanych aktywów będzie wyższy niż koszty odsetkowe powiększone o założoną premię. Podobny problem istnieje w przypadku ET, które docelowo wymagało będzie podniesienia kapitału. Elektrim zamierza zrestrukturyzować obecne zadłużenie, które szacujemy na 3,55 mld PLN. Podstawowym jego elementem jest wykup obligacji zamiennych na akcje (15 grudnia br.) w kwocie 480 mln EURO oraz uregulowanie zobowiązań wynikających z tytułu płatności na rzecz PenneCom i Eastbridge. Środki na spłatę tych zobowiązań Elektrim pozyskał lub pozyska w wyniku sprzedaży aktywów telefonii stacjonarnej do ET. Po spłacie wierzycieli obligacji zamiennych Elektrim w dalszym ciągu będzie obciążony długiem w wysokości ok. 235 mln USD (obligacje objęte przez PZU, krótkoterminowe kredyty bankowe). Ponadto, w rzeczywistości Elektrim w dalszym ciągu nie opłacił właściwie udziałów w PAK, co stanowi dodatkowe zobowiązanie spółki w wysokości 100 mln USD. Elektrim objął 3

5 podwyższenie kapitału PAK zgodnie z umową prywatyzacyjną, następnie jednak PAK nabył papiery dłużne Elektrimu na kwotę stanowiącą równowartość podniesionego kapitału, dzięki czemu środki trafiły z powrotem do Elektrimu. Do czasu uregulowania należności przez Elektrim, PAK będzie realizował program inwestycyjny ze środków pozyskanych z kredytu konsorcjalnego na kwotę 300 mln USD. Oczekujemy, że płatność ze strony Elektrimu nie nastąpi wcześniej niż w roku Uproszczony bilans Elektrimu Aktywa (mln PLN) Zobowiązania (mln PLN) gotówka kredyty bankowe 748 gotówka na koniec 2Q 594 obligacje (PZU) 238 płatność za ET 342 obligacje zamienne płatność za fixed-line Pennecom/Eeastbridge 322 PAK 420 działalność bieżąca 100 Razem Razem Deficyt/nadwyżka aktywa na sprzedaż PORT PRASKI 126 Elektrim Kable 420 Mostostal Warszawa 34 Razem Deficyt / nadwyżka (gotówka + aktywa na sprzedaż) -456 (gotówka + aktywa na sprzedaż - zobowiązania) Aktywa strategiczne Energetyka 827 ET (PTC=2,2mld$)* ET (PTC=3,5mld$)** Internet 0 Wycena Elektrimu Razem (ET1)* mln PLN Inne straty (Enelka) 84 mln PLN Wartość netto mln PLN na akcję Elektrimu 23,6 PLN... z 15% dyskontem 20,1 PLN Razem (ET2)** mln PLN Inne straty (Enelka) 84 mln PLN Wartość netto mln PLN na akcję Elektrimu 39,8 PLN... z 15% dyskontem 33,9 PLN * cena wynikająca z wyceny porównawczej, ** cena docelowa wyznaczona przez DI BRE Intencją spółki jest zamiana powyższych zobowiązań na średnioterminowe papiery dłużne o okresie zapadalności 3-4 lat. Najprawdopodobniej będą to obligacje zero-kuponowe, co pozwoli uniknąć płacenia odsetek w kolejnych okresach rozliczeniowych. Ich spłata odbyłaby się poprzez stopniową sprzedaż posiadanych aktywów (Elektrim Kable, Port Praski, Mostostal Warszawa), nie określanych przez spółkę jako strategiczne. Ponieważ proces ten będzie rozłożony w czasie trudno oceniać jakie kwoty wpłyną z tego tytułu do spółki. Transakcja z Vivendi daje czas na 4

6 przeczekanie dekoniunktury i znalezienie korzystniejszych, niż obecnie proponowane, warunków sprzedaży. Po sprzedaży aktywów niestrategicznych Elektrim pozostanie nadal z długiem w wysokości ok. 450 mln PLN. Do tej kwoty należy dodać wartość środków jakie Elektrim będzie potrzebował na dokapitalizowanie spółek wchodzących w skład grupy oraz inwestycje w nowe przedsięwzięcia w energetyce. Mając to na uwadze, należy stwierdzić, że... Elektrimu nie stać na zachowanie dotychczasowego status quo W zależności od przyjętej strategii holding w obecnym kształcie (telekomunikacja i energetyka) może potrzebować kapitału w kwocie 350 mln USD. Jest to wariant uwzględniający zachowanie 49% udziału w ET oraz zaspokojenie potrzeb inwestycyjnych. Dodając do tej kwoty wartość zadłużenia Elektrimu (po sprzedaży udziałów w spółkach niestrategicznych) deficyt wzrasta do 450 mln USD. Założenia DI BRE: Telekomunikacja (kwota przypadająca na Elektrim i wynikająca z 49% udział w ET) Spłata zadłużenia ET (200 mln USD) podobnie jak w przypadku Elektrimu uważamy, że ET nie powinno być obciążone długiem. Dokapitalizowanie telefonii stacjonarnej (50 mln USD) zakładamy, że pożyczki od Elektrimu zostaną skonwertowane na kapitał spółek telefonii stacjonarnej, co podwyższy ich zdolności kredytowe Dokapitalizowanie PTC (50 mln USD) podejście konserwatywne; wg biznasplanu PTC, operator nie będzie potrzebował podniesienia kapitału; w naszej ocenie stwierdzenie to jest prawdziwe w przypadku dojścia do porozumienia pomiędzy operatorami telefonii komórkowej w kwestii wspólnej budowy sieci UMTS (prawdopodobieństwo takiego zdarzenia szacujemy na 80%) Energetyka Zakup spółek dystrybucyjnych energii (50 mln USD) Przedstawiony wariant wyznacza naszym zdaniem wartość krańcową (max.) prowadzącą do powstania niemal idealnej sytuacji finansowej holdingu. Rozwiązań pośrednich jest wiele. Skąd środki Wg naszych ocen maksymalnie Elektrim Telekomunikacja będzie potrzebował dokapitalizowania w kwocie 600 mln USD. Obejmuje ona całkowitą spłatę zadłużenia spółki oraz dokapitalizowanie spółek wchodzących w skład grupy. IPO ET Jednym z wariantów jest podwyższenie kapitału ET prowadzące do rozwodnienia udziału Elektrimu. Udziały nie objęte przez Elektrim trafiłyby na GPW. Udział Elektrimu w podniesionym kapitale ET w zależności od kwoty podniesienia kapitału oraz wyceny PTC IPO (mln USD) Wycena PTC (mln USD) % 35% 37% % 37% 38% % 39% 40% % 41% 42% % 43% 44% Źródło: DI BRE Banku S.A. 5

7 Zakładamy, że w wyniku podniesienia kapitału Vivendi zachowa 51% udział. W przypadku IPO nowi akcjonariusze nabędą prawa do udziału w ET równe 49% minus udział Elektrimu. W tym scenariuszu Elektrim nie sprzedaje posiadanych udziałów. W rzeczywistości w IPO mogą znaleźć się również udziały sprzedawane przez holding. Możliwość zmniejszenia inwestycji Nie należy wykluczyć, że spółki telefonii stacjonarnej i CATV zostaną sprzedane przez ET, co z jednej strony pozwoli na zmniejszenie długu ET a z drugiej zmniejszy wymagane nakłady kapitałowe. PTC dzięki porozumieniu operatorów w kwestii wspólnej budowy sieci UMTS będzie finansowała się samodzielnie, natomiast strategia Elektrimu w energetyce ograniczy się do dotychczasowych inwestycji (wszystkie samo finansujące się projekty). Zmniejsza to wcześniej przedstawioną kwotę 450 mln USD deficytu do 250 mln USD (kwota ta obejmuje spłatę długu samego Elektrimu i ET, odpowiednio 100 i 150 mln USD). Nie uwzględniamy tu potencjalnych nakładów na spółki internetowe, jak również potencjalnych wpływów z ich sprzedaży. Wycena PTC implikuje wartość Elektrimu W wycenie Elektrimu z 29 czerwca br. przyjęliśmy waluację PTC na poziomie 3,5 mld USD (100% akcji). Od tego czasu akcje operatorów porównywanych do wyceny obniżyły się średnio o 30%. Mając to na uwadze obniżamy naszą bieżącą waluację PTC do 2150 mln USD. Chcemy jednocześnie zaznaczyć, że wynika ona jedynie z przeceny akcji spółek z sektora (benchmark) a nie zmiany naszego postrzegania atrakcyjności tychże aktywów. Zmiana ceny akcji operatorów telefonii komórkowej od naszej ostatniej wyceny PTC ( ) Europolitan Vodafone TIM Telefonica Mobile Telecel Ornage Libertel -50% -40% -30% -20% -10% 0% Źródło: Bloomberg Poniżej przedstawiamy dwa podejścia do wyceny PTC. Pierwsze opiera się na modelu DCF i wyznacza target price. Drugie jest wynikową sytuacji na giełdach światowych i poziomu notować spółek telefonii mobilnej, która uzasadnia obecną cenę Elektrimu. 6

8 DCF Na bazie modelu DCF szacujemy bieżącą wartość PTC na 3,5 mld USD Liczba abonentów 3,76 4,71 5,33 5,78 6,19 6,45 6,64 6,83 7,02 7,22 7,35 7,47 7,60 7,72 7,85 ARPU Sprzedaż EBIT NOPLAT Amortyzacja CAPEX Inwestycje w KO FCF WACC 19,6% 16,8% 16,7% 15,9% 13,7% 10,7% 10,7% 9,8% 9,8% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% DFCF PERPETUITY 4,00% DTV DFCF Dług netto (2000) Kapitał własny Kapitał własny (USD) Założenia przyjęte do modelu: W 2010 roku penetracja telefonią komórkową w Polsce osiąga poziom 56% Na rynku działa 4 operatorów (4 operator pojawia się na rynku w 2003 roku (wariant konserwatywny, obecnie mało prawdopodobny) Po 2004 zaczyna rosnąć ARPU, co wynika ze wzrostu liczby abonentów korzystających z usług dodanych (świadczonych poprzez UMTS, GPRS) Po 2010 operator ponosi koszty wdrożenia kolejnej technologii Wycena porównawcza Uwzględniając poziom notować europejskich operatorów telefonii komórkowej wycenę PTC można zawrzeć w przedziale 2,4-2,2 mld USD. PTC na tle spółek notowanych na giełdach europejskich (wycena 2,15 mld USD) EV/EBITDA EV/EBITDA Wzrost EBITDA** 2001e EV/EBITDA / Operator e 01-04e 01-02e EBITDA* 01-04e EBITDA* Telecel 6,4x 6,3x 5,7x 5,4x 4,6x 3,8x 10% 14% TIM 12,2x 10,2x 9,8x 8,6x 7,6x 6,9x 15% 12% Vodafone 40,2x 14,0x 10,5x 8,7x 7,3x 6,5x 22% 17% Europolitan 10,0x 8,9x 9,1x 8,5x 7,2x 6,1x 14% 14% Orange 40,6x 20,8x 13,8x 10,0x 7,6x 6,0x 47% 33% Telefonica Moviles 16,4x 13,1x 11,7x 9,9x 8,8x 7,7x 27% 21% Libertel 12,4x 10,7x 8,0x 6,5x 5,2x 4,1x 21% 19% PTC 21,8x 11,1x 9,2x 7,9x 6,6x 6,1x 26% 20% Średnia arytmetyczna 19,7x 12,0x 9,8x 8,2x 6,9x 5,9x 23% 19% * wzrost EBITDA, ** Wzrost EBITDA (CAGR) 7

9 EV/Sprzedaż EV/Sprzedaż Wzrost sprzedaży** 2001e EV/Sprzedaż / Operator e 01-04e 01-02e Sprzedaż* 01-04e Sprzedaż* Telecel 2,1x 1,8x 1,7x 1,6x 1,4x 1,2x 11% 11% TIM 5,6x 4,4x 4,1x 3,8x 3,4x 3,1x 10% 9% Vodafone 12,5x 4,4x 3,3x 2,9x 2,6x 2,4x 14% 11% Europolitan 4,4x 3,8x 3,8x 3,6x 3,1x 2,7x 13% 11% Orange 4,9x 3,0x 2,8x 2,5x 2,1x 1,9x 18% 15% Telefonica Moviles 4,5x 4,2x 4,0x 3,5x 3,2x 2,7x 23% 21% Libertel 2,9x 3,0x 2,5x 2,2x 1,9x 1,6x 10% 10% PTC 5,0x 3,5x 3,4x 3,0x 2,7x 2,4x 14% 20% Średnia arytmetyczna 5,2x 3,5x 3,2x 2,9x 2,6x 2,3x 15% 14% * wzrost sprzedaży, ** Wzrost sprzedaży (CAGR) Telecel (Portugalia), TIM (Włochy), Vodafone (WB), Europolitan (Szwecja), Orange (Francja), Telefonica Moviles (Hiszpania), Libertel (Holandia), PTC (Polska) Źródło: DI BRE Banku S.A., Commerzbank Securities Wyceny porównawcze operatorów komórkowych w Europie Środkowowschodniej Niskie wyceny operatorów komórkowych potwierdzają również transakcje sprzedaży udziałów w operatorach działających w krajach Europy Środkowowschodniej. Charakterystykę tych transakcji przedstawia poniższa tabela. Transakcje sprzedaży operatorów telefonii komórkowej w Europie Środkowowschodniej Operator Nabywca Sprzedający Pakiet Cena Pannon Eurotel** Westel** Telenor SPT Matav Wycena całości Dług netto EV Liczba abonentów EV na abonenta Impl. wycena PTC (equity)* KPN, Sonera, TDC 74% , Atlantic West B.V.**** 49% , Deutsche Telecom 49% *** , * na podstawie wskaźnika EV na abonenta ** nie doszło jeszcze do transakcji, na podstawie warunków zawartych pomiędzy stronami *** koniec 2000r. **** konsorcjum: Verizon Communications i AT&T Wireless Źródło: DI BRE Banku na podstawie informacji od operatorów Wskaźniki rynkowe dla porównywanych operatorów na podstawie zawartych/oczekiwanych transakcji Operator Sprzedaż EBITDA EBIT Zysk netto EV/EBITDA (mln USD) (mln USD) (mln USD) (mln USD) P/E P/S Pannon ,4-3,6 Eurotel ,4 23,6 4,0 Westel ,2 14,4 3,3 PTC2000* ,6 92,4 2,5 PTC2001* ,4 34,6 2,1 * 2,15 mld USD, wyceny porównywanych operatorów zgodne z warunkami transakcji tabela powyżej Źródło: DI BRE Banku na podstawie informacji od operatorów (dane za rok 2000) 8

10 W przypadku dwóch ostatnich transakcji obraz może być zniekształcony poprzez fakt, że nabywcą jest narodowy operator z kraju, w którym działa spółka. To tak jak gdyby TPSA dokupowała udziały w Centertelu od FT (dokładnie przypadek Matavu, w którym DT jest głównym udziałowcem). Implikowana wycena Elektrimu na bazie bieżących wycen operatorów telefonii komórkowej wynosi 23 PLN na akcję. Uwzględniając fair value, tj. wycenę PTC na poziomie 3,5 mld USD, wycena Elektrimu wzrasta do 34 PLN na akcję. Rekomendacja jest ważna w okresie 3-6 miesięcy, o ile nie nastąpi wcześniejsza jej zmiana. KUPUJ oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji w akcje spółki będzie o co najmniej 15% wyższa niż WIG AKUMULUJ oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji w akcje spółki będzie 5%-15% wyższa niż WIG TRZYMAJ oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji w akcje spółki będzie mieścić się w granicach +/-5% w relacji do WIG REDUKUJ oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji w akcje spółki będzie 5%-15% niższa w relacji do WIG SPRZEDAJ oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji w akcje spółki będzie co najmniej 15% niższa w relacji do WIG Niniejsze opracowanie sporządzone zostało zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów. Dom Inwestycyjny BRE Banku S,A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie ponosi także odpowiedzialności za straty wynikłe z inwestycji Na publikowanie w prasie i internecie niniejszego raportu analitycznego w całości lub w częściach oraz zawartych w nim rekomendacji wymagana jest zgoda wyrażona na piśmie przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. 9

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT. analityczny. Elektrim NEUTRALNIE 19.70 PLN. sektor: konglomeraty. 12 listopad 2001 r. rekomendacja. kurs docelowy

RAPORT. analityczny. Elektrim NEUTRALNIE 19.70 PLN. sektor: konglomeraty. 12 listopad 2001 r. rekomendacja. kurs docelowy sektor: konglomeraty 12 listopad 2001 r. rekomendacja NEUTRALNIE kurs docelowy 19.70 PLN RAPORT analityczny Bankowy Dom Maklerski PKO Bank Polski SA ul. Pu³awska 15 02-515 Warszawa tel. (0-22)521-80-00

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela VOTUM S.A. jest największym na polskim rynku pod względem przychodów ze sprzedaży podmiotem oferującym kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Specjalizuje się w postępowaniach dotyczących roszczeń

Bardziej szczegółowo

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy RAPORT BIEŻĄCY REKOMENDACJA Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy 30 stycznia 2001 r. 5 stycznia 2001 r. Kurs 99,2 zł Wycena 111,0 zł Kody ISIN PLPEKAO00016 Bloomberg PEO.PW Reuters BAPE.WA Kapit. (mpln) 16 442,2

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. 27 sierpnia 2015 r. 1 I 27 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Raport kwartalny spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Warszawa, 9 sierpnia 2012 roku Spis treści: 1. WPROWADZENIE... 3

Bardziej szczegółowo

Sfinks Polska 2.0. Warszawa, 19 listopada 2015 r.

Sfinks Polska 2.0. Warszawa, 19 listopada 2015 r. Sfinks Polska 2.0 Warszawa, 19 listopada 2015 r. SYTUACJA NA RYNKU GASTRONOMICZNYM Przychody z działalności gastronomicznej (w mld zł) 21,68 22,78 24,87 26,17 28,27 Wzrost sprzedaży w punktach HoReCa o

Bardziej szczegółowo

CEE Market Forum Dni otwarte rynku giełdowego STALEXPORT S.A.

CEE Market Forum Dni otwarte rynku giełdowego STALEXPORT S.A. CEE Market Forum Dni otwarte rynku giełdowego STALEXPORT S.A. GPW Warszawa, 18 stycznia 2007 r. I - 1 Spis treści Wstęp trochę historii Pozyskanie inwestora strategicznego Sprzedaż części stalowej Rozwój

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Mondi

Aktualizacja raportu. Mondi 20 października 2005 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Pozostałe Polska CELA.WA; MPP.PW Kupuj (Podwyższona) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Macrologic. Komu system ERP?

Aktualizacja raportu. Macrologic. Komu system ERP? 18 lutego 2008 Aktualizacja raportu ABG SPIN BRE Bank Securities Informatyka Polska MSFT.WA; MCL PW Akumuluj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ANALITYCZNY Agora media

RAPORT ANALITYCZNY Agora media - Departament Analiz RAPORT ANALITYCZNY Agora media ISSN 1508-308X Warszawa, 30.11.01 Korygujemy prognozy w dół Kurs PLN Wolumen tys. szt. Wg szacunków Agory-Monitoring rynek reklamowy w okresie I-III

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstw w MS Excel

Wycena przedsiębiorstw w MS Excel Wycena przedsiębiorstw w MS Excel Piotr Kawala Co właściwie wyceniamy? Wyceniając firmę szacujemy zazwyczaj rynkową wartość kapitału własnego (wartość netto), W przypadku wyceny spółki akcyjnej szacujemy

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

AmRest Holdings SE. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Czerwiec 2010

AmRest Holdings SE. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Czerwiec 2010 AmRest Holdings SE Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Czerwiec 2010 1 1 Strategia AmRest Zakres Uzyskanie dominacji* w sektorach Quick Service Restaurants i Casual Dining Restaurants poprzez akwizycje oraz

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku Warszawa, dnia 16 września 2013 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce....

Bardziej szczegółowo

Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny

Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny Łódź, grudzień 2008 Niniejszy materiał jest materiałem informacyjnym jedynie dla

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem S&P 500 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

SMS KREDYT HOLDING S.A.

SMS KREDYT HOLDING S.A. SMS KREDYT HOLDING S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK Wrocław, 27 marca 2015 roku Spis treści I. List Zarządu... 3 II. Wybrane jednostkowe dane finansowe oraz kursy euro przyjęte do ich przeliczenia...

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Investor Private Equity FIZ

Investor Private Equity FIZ Kwiecień 2015 Investor Private Equity FIZ Prezentacja funduszu Investor Private Equity FIZ Podstawowe informacje Fundusz powstał we wrześniu 2007 Nadzór KNF Wartość aktywów na koniec marca 2015r.: 158,9

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

Mex Polska S.A. - Zmiana prognozy wyników GPW informacje do komunikatu spółki (ESPI) Łódź, 28 sierpnia 2015 r.

Mex Polska S.A. - Zmiana prognozy wyników GPW informacje do komunikatu spółki (ESPI) Łódź, 28 sierpnia 2015 r. Mex Polska S.A. - Zmiana prognozy wyników GPW informacje do komunikatu spółki (ESPI) Łódź, 28 sierpnia 2015 r. Zarząd Mex Polska S.A. informuje, że dokonał analizy wyników spółek Grupy uzyskanych po pierwszym

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

VII Konferencja Naukowo- Techniczna ZET 2013

VII Konferencja Naukowo- Techniczna ZET 2013 VII Konferencja Naukowo- Techniczna ZET 2013 Determinanty struktury kapitału spółek elektroenergetycznych Jak optymalizować strukturę kapitału? Dr hab. Wiesław Janik Dr inż. Artur Paździor Politechnika

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

WYCIĄ Z ANALIZY MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI MIASTA TUREK

WYCIĄ Z ANALIZY MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI MIASTA TUREK WYCIĄ Z ANALIZY MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI MIASTA TUREK Poznań, czerwiec 2009 r. 2 SPIS TREŚCI: 1. PROGRAM EMISJI OBLIGACJI... 3 Scenariusz I... 3 1.1. WNIOSKI... 10 3 1. Program Emisji Obligacji Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Mezzanine Finance jako źródło finansowania innowacji

Mezzanine Finance jako źródło finansowania innowacji Mezzanine Finance jako źródło finansowania innowacji Mezzanine Finance - historia Mezzanine powstał w latach 70 w USA bazując na rozwoju rynku poŝyczek udzielanych przez firmy ubezpieczeniowe i kasy oszczędnościowe;

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii SPÓŁKA AKCYJNA źródło ekologicznej energii Spis treści Informacje o Spółce Rynek LPG w Polsce Działalność Spółki Rozlewnia gazu Najwyższa jakość obsługi Debiut giełdowy Struktura akcjonariatu Status Spółki

Bardziej szczegółowo

I Warsztaty giełdowe PWSZ Nowy Sącz 1

I Warsztaty giełdowe PWSZ Nowy Sącz 1 1 Wskaźniki spółki PGNiG SA Cena / Zysk 25,69 Cena / War. Księg. 0,94 Wartość księgowa [mln.] 24604,90 Kapitalizacja [mln.] 23128,00 Liczba akcji [mln.] 5900 Free float [%] 63,6 ROA 2,38 ROE 3,7 Wolumen

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA NOBLE SECURITIES S.A.

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA NOBLE SECURITIES S.A. ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA NOBLE SECURITIES S.A. STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU 1. NOBLE Securities S.A. informacje podstawowe Spółka NOBLE Securities S.A. ( NS, Spółka ) została zarejestrowana, pierwotnie

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl Wycena przedsiębiorstwa Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl 1. Cel wyceny 2. Metody majątkowe 3. Metody dochodowe 4. Metody porównawcze Agenda Cel wyceny motywy wyceny Transakcje kupna-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Droga nie usłana różami

Droga nie usłana różami RAPORT Droga nie usłana różami Orange Polska Rekomendacja Włodzimierz Giller (-22) 521-79-17 wlodzimierz.giller@pkobp.pl Dom Maklerski PKO Banku Polskiego ul. Puławska 15 2-515 Warszawa SPRZEDAJ Cena docelowa

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

Wyniki GK MCI za H1 2014 r. Warszawa, 28 sierpnia 2014

Wyniki GK MCI za H1 2014 r. Warszawa, 28 sierpnia 2014 Wyniki GK MCI za H1 2014 r. Warszawa, 28 sierpnia 2014 Podsumowanie H1 2014 r. Najważniejsze zdarzenia WYNIKI FINANSOWE 214,1 mln PLN skonsolidowanego zysku netto w H1 2014 roku Aktywa netto 979,7 mln

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem akcji ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA Definicje i skróty Emitent Obligacje Odsetki Rubicon Partners NFI SA obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej odsetki od Obligacji,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2013-2028 Uwagi ogólne: Do obliczeń wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach 31 marca 31 grudnia AKTYWA Aktywa obrotowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty $64,295 $107,601 Należności pomniejszone

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Silva Capital Group S.A.

Silva Capital Group S.A. SKONSOLIDOWANY i JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Silva Capital Group S.A. za I KWARTAŁ ROKU 2013 Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Raport Silva Capital Group S.A. za IV kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego

6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego 6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego Produkt Strukturyzowany Seria PEURDU111031 18 22 kwietnia 2011 r. OPIS Sześciomiesięczny produkt strukturyzowany, emitowany przez Alior Bank S.A. oferujący 100% ochronę

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Listopad 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarze MF... 8 ul.

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Avon Products Inc. (AVP) światowa firma kosmetyczna zajmująca się produkcją i dystrybucją kosmetyków

Bardziej szczegółowo

Getin Holding strategiczne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej

Getin Holding strategiczne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej strategiczne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Warszawa, 28 czerwca 2011 r. Stan obecny Noble GK Europa PDK Spółki zagraniczne MW Trade Panorama Finansów Idea Open Finance Noble Funds Noble Securities

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIKANA

GRUPA KAPITAŁOWA WIKANA GRUPA KAPITAŁOWA WIKANA PREZENTACJA WYNIKÓW PO 3 KWARTAŁACH 2015 ROKU PREZENTACJA DLA INWESTORÓW I MEDIÓW LISTOPAD 2015 r. Zastrzeżenie Niniejszy dokument został przygotowany przez Wikana S.A. ( Spółka

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Mostostal Warszawa Akumuluj

Mostostal Warszawa Akumuluj 17 listopada 2009 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Budownictwo Polska Akumuluj MOWA.WA; MSW.PW (Obniżona) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Debiuty giełdowe największych prywatyzowanych spółek Skarbu Państwa.

Debiuty giełdowe największych prywatyzowanych spółek Skarbu Państwa. Debiuty giełdowe największych prywatyzowanych spółek Skarbu Państwa, a debiut PGE na GPW Debiut giełdowy akcji spółki PGE zbliża się wielkimi krokami. Będzie to wielkie wydarzenie w historii Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015

WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015 WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015 Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych spółki Pfleiderer Grajewo SA Warszawa, 10.08.2015 r. WYNIKI ZA 1P 2015 NOTA PRAWNA Niniejszy raport przygotowano wyłącznie w celach

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Luty 2015. Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS)

Luty 2015. Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Luty 2015 Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Kluczowe informacje Dedykowany współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Powołany na okres 25 lat Środki

Bardziej szczegółowo

Przychody ze sprzedaży, w tym: 5 309, ,5. - do detalu własnego sprzedawanego 773,8 0,0. - do klientów pozostałych 4 535, ,5

Przychody ze sprzedaży, w tym: 5 309, ,5. - do detalu własnego sprzedawanego 773,8 0,0. - do klientów pozostałych 4 535, ,5 Skonsolidowane prognozy wyników Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A. dla działalności kontynuowanej w mln PLN Za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 Za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Przychody ze sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU LETUS CAPITAL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012 Katowice, 14 listopada 2012 1 1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE Tabela 1 Rachunek zysków i strat - wybrane dane finansowe za III kwartał

Bardziej szczegółowo

Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w. ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012

Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w. ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012 Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w finansowaniu przedsięwzięć ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012 Główne źródła finansowania Subsydia: dotacje i pożyczki preferencyjne (koszt: od - 100% do 5,5%

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami

18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami 18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami Okres subskrypcji: 09.09.2011 20.09.2011 Okres trwania lokaty: 21.09.2011-22.03.2013 Aktywo bazowe: koszyk akcji 5 banków

Bardziej szczegółowo

Wyniki MCI Management po 1H 2015 r. Warszawa, 13 sierpnia 2015 r.

Wyniki MCI Management po 1H 2015 r. Warszawa, 13 sierpnia 2015 r. Wyniki MCI Management po 1H 2015 r. Warszawa, 13 sierpnia 2015 r. Ludzie są online i tą drogą wydają coraz więcej pieniędzy Rzadki imperialny zegar Immortal Mountain Clock z XVIII wieku. Sprzedany za:

Bardziej szczegółowo

Wykład 8 Rynek akcji nisza inwestorów indywidualnych Rynek akcji Jeden z filarów rynku kapitałowego (ok 24% wartości i ok 90% PK globalnie) Źródło: http://www.marketwatch.com (dn. 2015-02-12) SGH, Rynki

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

Co to są finanse przedsiębiorstwa?

Co to są finanse przedsiębiorstwa? Akademia Młodego Ekonomisty Finansowanie działalności przedsiębiorstwa Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa Kornelia Bem - Kozieł Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 10 października

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3/2003

Formularz SA-Q 3/2003 POCZTA Od : EM COMARCH Piotr Grzesiak Data odbioru : 2003-11-04 17:37:29 Do : EM Kancelaria Zarząd Spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-Q 3/2003 (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo