Spis treści. Rowwt 14 Bitwa u Wysp Falklandzkich Rowmt 15 Fisher powraca do Admiralicji... 66

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Rowwt 14 Bitwa u Wysp Falklandzkich... 26 Rowmt 15 Fisher powraca do Admiralicji... 66"

Transkrypt

1 Spis treści flowmt 13.,Bardzo dobrze, Luce. Wyruszymy jutro" Rowwt 14 Bitwa u Wysp Falklandzkich Rowmt 15 Fisher powraca do Admiralicji Roznz1.\ł. 16,.Wymagania głównodowodzącego były... " Rowmt 17 Rajd na Yarmouth i pokój nr Rownu 18 Rajd na Scarborough:.,W naszych szponach" Ri!mll.u 19 Rajd na Scarborough: ucieczki Hippera Rowmt 20 Rajd na Cuxhaven:.,Głupie, wielkie rzeay... " RoZIJZIAL 21 Bitwa przy Dogger Bank:,.Nadejdzie... " RowmŁ 22 Bitwa przy Dogger Bank:.. DlaczeAO nie... "

2 spotk:alinneokrę~yesbdrykcłwoeqeer~węp:i.kied) Przykładowy rozdział książki: Stalowe Fortece tom 2 tylkookręlnllcilkolwicę,ourkowiez/mlltlbłtzeulipod~ illlllefliwyrwęwkłcllubieow) IIIIilrach6na7st6p. TejnocykomandorPocbłlammerzGIIIiJftnzoralzaprl)SIUQ pnezstunlee"tonaoficjalnyobiadnapoldadz.eokjęłu~)akr. '-'Y gośt USiadł popr.a~ stronie br}1yj51c11110 admirab i pod aasposilkuodpowiadalnap) t.lnilldo!)"i:zilrełlllwy.sar.akollaeait obildu.podanowsz)'sikimpouklanrepmo Sturdee~ swoichjloścr,techciaiz3pi"opoiiii'ont~iii) IOa$l..r.alzdn7&-.e królil. all:motemzumleł,iepochhoommerwolalbygo~~~ewziioiit Niemieckrkomandorodpowlfdzyl.ieJliZ)iiDIIMCz.aprosze~~~eSturdr e'gonaoblaclpowiniendostosov."xuęddii5uion)"chzii')"oi)iiwro)-ai Navy,któremalzokresupnedwojen!JeF.Popowrue~edDX~t~~~~ec po wojnie Podlhoommrr pnedsuwil Jednak ~ ftnję 1e10 IDC)'de!l tu. KicdySturdeezapi'OpDIICM'illloasl-pcrwledzllłp(dJueJ-w:nal loz:aoburui'ifteimilll..nieodparądlętnucenlllszklankiportona5tół. Mo;a szkliinka niemal driala w mojej dloni. uk wklekly się aulem. PnezchwilęrozważalemwylanleJeJZIWII10ŚCIWIWiii"ZieJ\RŻDef penony[sturdee'goi".wrzeczywistokr.osuiecmiepocllharomer odsuwiłs,.~szklilnkęnas161.niewzndsiijcioisiu.i'wslabpot)"lll cisza. trwamea dopóki rbwódca llłfluiblr. Phim~ n.e 110"'-rócił dd~ji. Bryt)j&kagościnnoUJOStrlilrozcignięłanaWV)'SI kich ~~«kich oficerów. T) m co szcuog6lnie uclmył11 Vemen b)ło.zdecydowaneoświadcmlleniemieducbofim(n.łe)ełlrotn)"iiiia lłiadomośł. ie Wielka Bryunra za"'"llrla squsz z FrmcM. uud110 an będziewlouwien:)t. Wedlugiclls!Owb)ioby'absohunieniev."iir}" godne'b) An&lią"moPst.ltsięalillmamiuk~Mjm) jak Franeuzr-.ZAłaudolrii,kt6raopułcilaPortWiDillml4grudiUIZDremieckimijerlcamrnapokladzie.niemitdr:ipon1(21likJIIPIY.IdDdomu; _Niemaniclego.cowskazyw;;rłoby.łejestdmy,mcamiwojennymr. Ogodzin.e3.00,13grudnia,Stunlee20S!alobudarnyi~ mu raport z Admmrlicji: brytyjski konsul w Punu Arenas melrkjrlirl, tedrajmwszedldoporupopoludniul2gnrdniaibunkrowalwęriel Pierwsr.adcpesuzostalirwyslana36plzinwaeśnieJ,alrłflb Bris4Dibylgotowydowyjściaw11101%eiopościlportoHJO.Opkiail! S.30~iliła.tp!luposzlyjegośladem.BrilllllpnyłlyldDPlnta Araaro popoludniu 14grudnia,bycbwriedzietsię.łeDmtlaaprdcił

3 BITWAr Wysp FALKI.l!SlllKlCH port o poprzedniej nocy. /nvincible pozostawał w Port William przez 3 dni, dokonując prowizorycznych napraw. Okręt został trafiony 22 razy, z tego 12 razy pociskami 8,2-calowymi. Dwa dziobowe pnedzialy zostały zatopione. Najpoważniejszą była paskudna dziura na linii wodnej, przez którą zatopiona została ładownia bunkrowa pod wieżą P, powodując 15-stopniowy przechyl na lewą burtę. Wyrwa była większa niż możliwości naprawcze załogi, więc pomieszczenie pozostawiono zatopionym i wszystkie grodzie wodoszczelne wokół zasrały zamknięte. W nadzwyczajny sposób, pomimo fizya:nych zmszczeń okrętu, nikt z 950-osobowej załogi lnvbtcible nie zginął, a tylko 2 osoby zoslaly lekko ranne. lnjlexible, osłaniany przez długi czas przez dym z okrętu flagowego. otrzymałtylko 3 trafienia. Odłamki zabiłylosobęiraniły3inne. 15 grudnia /nvillcible, ze Sturdeem na pokładzie. wyszedł z Port Stanicy. 20 grudnia zakotwiczyi na rzece La Plata w celu uzupełnienia zapasóv. węgla i ponownie uzupełnił je 26 grudnia w Abrolhos. 26 stycznia krążownik liniowy osiągnął Gibraltar i wszedł do suchego doku. Sturdee i jego sztab wyruszyli stamtąd do AngliJ 28 stycznia na pokładzie liniowca Jndia. Opuszczając Jnvincibłe, admirał uścisnął dłonie oficerom, podczas kiedy załoga ustawiła się w szeregu wzdłuż relingów i wydala na jego cześć trzykrotny okrzyk. Sturdee był niezwykle zadowolony z siebie. W nocy po bitwie zwrócił się do dowódcy lnvincibk:.. Dobrze. Beamish, zostaliśmy zwolnieni z Admiralicji, ale za to spisaliśmy się całkiem do~z~' * Czy rzeczywiście dobrze się spisał? Zadaniem Sturdee'go było zniszczenie o wiele słabszego przeciwnika, który nie mial ani siły żeby sięobronif,aniprędkości,byuciec.dlaczegozajęłototakdużoczasu- 3 i pól godziny, by zatopić Scluzrnhorsl i 5 by posłać na dno (;neisenau? Oba krążowniki liniowe wystrzeliły po 600 pocisków każdy, większość swojej 12-calowej amunicji, aby zatopić 2 krążowniki opancerzone. Było wiele powodów dla których na pierwszy rzut oka kierowanie okrętami wydawało się nieefektywne, a artyleria brytyjskiej eskadry niedostosowana była do działań. Przed wojną kilku brytyjskich oficerów marynarki wojennej zdawalosobie sprawę z niecelności dział morskich przy dutym zasięgu. jedyny przypadek kiedy komandor porucznik Dannreuther, oficerartylerii na!ntjincibie, uzyskal zgodę

4 5THoWE FoRTECE Wielka FLota miała komfonową ~nad Flotą Pełnomo:nq. D~slel"Jinia.kiedyjełłicoeobjąłdowództv.u,Wielkaflou msala 19 okrętów liniowych i 4 krążowniki ~nioa e." Od tego cusu byletureckicokrętyliniowc.~nuwaneenni.4grncowt"'-eszł) do slui:by. a siostrune okręty Iron DuM: E"lptror of /ndi4 i &lbw mialydojśćwgrudniu.wtymczas>en.enuetkaflotal'ełnom<nka którarozpoc:zęlawojnęz 13okrętaml hruowynut4 krążowrukamt liniowymi otnymala lub była bliska odbioru 3 110"-l"Ch okręt&. liniowych.każdiiftot.łzostaławzmocnionalkllżowrukiemllflioi\)"tii Bryt) jczycyt~gm'".ntemcydr1/it~p/t'iłl. Napapierzetaal)1metyka-19okrętówhniowychdol3\I'Siel]llliU; 23 do 16 w grudniu i styczmu- faworyzowała )elbcoe. B) 'i)" TÓ'i\1lteZ inneliczby.którepierws.z)'lordadmuabqtwidzialtktcrtói\llleż gosatysfakqonowały.jednakliczbyuparnerzemtr.r.,ł) tylkoczęst pr3wdy. W ctągu pierwszych miesięcy 11ujly Wielka Flota. nte dysponująca bezpieczną hazą, stale pneb)..."-al:ii w monu ch~ całą napnód.byuniknąću bootów. WltStop;!dztenteustanneporuszanie sięzdużąprędkościąw} ~dztloslkod} wslu-aplaczachiinnych urządzeniach systemu napędowego. Zaczęł) JX113WiolĆ stę il\"iine ijelbcoezostalzmuszon) doa'pi'owadzeniaregularnegoplanunapraw. wysyłaniapo!okrę<:tezkai:dejer.kadt")'jedr.ocześmedoichponów macierz)'sl)th na południov.1 m lll'brzeżu w celu przeprowadzenia remontćw.l\ies.zczęśliwie. te oddelegowywania najsilmej dotknę!) najnowsze drednoty uzbrojone w \3,5-calowe dzial:a. wlącrając ftagowyokrętjełłicoe,/rono.j/e.wtensposćbwciągu2tygodru/j1rn Me iaj<u mialyprzecteka)łrerurykondensatorów, col\-ptyv.-alo naichprędkość.oriunudałsiędogiasgownapneglądpornocnicz}"ch u~dzeń glliwnej turbiny, Sufi'"b miał problemy z turbiną. co wymagało zdjęcia blach. Cunqumr uzupełniałupasy w Dei'Onport, a Ntw ZtQ/and stał w suchym doku w Cromart). W ll3jlepsi;ym r.me. rezultatem tego była s\.ilła nieobe(ność 2 lub 3 llajwałniejsz)'ch okrętów Wtelkiej Floty. a pnypuszculme równiej l krąłowruka to 6 nn)"htn;'wis.ki<hk'li""-nllu'>wlin10wj'tbb)'lo""micgfi)'chpo""""" 1~. /Mo,.,llo/JU 1/~ na Monu Śtólb""""ym.I'Oiulł:.. nag«bo71o; looi rrblt w QutenM""'" w poludnioii't) lrlancln. """ft< =ia~ncllowytlir~~aii>nlyku;.łi<u>iii.. nahc}'fiku;t'l"' I!Uao

5 .. \\'1 ~l \h.~ C\[,\ G LÓ\1':\0IJOWOIJZ!jCEGO IIYLY TRt:!JNE 00 SPELNIEN!A" hniowego, 2 krą.zowników opancerzonych, lekkiego krążownika i 6 niszczycieli. Ponowna kalkulacja sił uwzględniająca te dodatkowe aynniki, dokonana przezjelhcoe, różniła się od tej Churchilla. jellicoe obliczył. ze uwzględniając przerwy na remonty i uzupełnienie zapasów, ma 19 drcdnotów przeciwko 16 niemieckim. Kompetentny, ale bez!xjiotu admirał von lngenohl mógł zawsze wybrać taki dzień bitwy, kiedy w~zystkich 1ego 16 okrętów liniowych i 4 krążowniki liniowe były w gotoii'oścj, a efektywna siła Wielkiej Floty nie była w1ększa niż Floty PelnomorskieJ. Nikt w Admiralicji nie spierał się z argumentacją jelliroe. Rzeczywiście, Churchill osobiście stworzył maksymę:.)olu~im)" być zawsze przygotowani na spotkanie nieprzyjaciela w naszym przec1ętnym stanie gotowości... podczas kiedy nieprzyjaciel może uderzrć na nas w wybranym przez siebie momencie". l'esymistyczne obliczenia jelhcoe i jego ostrożność były przedmiotem krytyki podczas i po wojnie. jednak nie rezygnował on ze swoich poglądów, że okręty rozciągnięte w liniach z bazą w Scapa Flow hrły pierwszą linią obrony kraju. Ale to nie było wszystko.jellioe wjedział coś. o czrm Churchill nie wiedział, a jacky Fisher nigdy się do tego nie przyzna: licząc okręt za okręt, niemieckie były lepiej skonstruowane niż brytyjskie. jelhcoe był przekonany, na podstawie lat spędzonych w Admiralicji i ogromnej wiedzy na temat memieckiej marynark1 wojennej, że w kwestiach takich jak opancerzenie, ochrona podwodnej części kadłuba, podział na przedziały wodoszczelne, celność artylerii i pewne rodzaje amunicji, brytyjska flota ustępowała niemieckiej. jeśli tak, to Wielka Flota nie była silniejszą od niemieckiej jak wierzył naród, Churchill i wielu w marynarce wojennej. Churchill uważał nieustanne narzekania jellicoe za nie do zniesiema. Sądził, że jellicoe zawsze wyolbrzymiał własne slabości i oceniał nieprzyjaciela na większą liczbę okrętów niż miał on w rzeczywistości. Nie mając doświadczenia z marynarką wojenną, Churchill miał tendencje do porównywania okrętów wyłącznie na podstawie ich dzial i me mógł zrozumieć upierania się jellicoe, że dopóki ich załogi nie będą prawidłowo wyszkolone, a urządzenia mechaniczne gruntownie przetestowane, okręty były w rzeczywistości bezużyteczne. Kiedy Admiralicja wysłała Wielkiej Flocie nowy okręt, Pierwszy Lord wliczał go, podczas gdy Jełlicoe nie, dopóki nie był w stanie gotowości. Ton 87

6 ok~ę~ypoclwodne.pomiiiidieokrętypod~o'odnebylynapr.!llo'lme)m Przykładowy rozdział książki: Stalowe Fortece tom 2 bylototrudnezadiinie MialemRal'bardzie,imętzłC) dzle6-!llpis. ~-Pny~maleamsialyr.aiiii!Utsiękied) tylkodc Slneglyokręt.,ieślichcialy pomstafniezanratoae...".ogodzm: 14.10Admir;llicja'N)'IIalal{eyacNirozlw,lnór)'mialnadzieięotn: IIIIĆ:.FiotaPeiiiOIIIOI"SkiijestwmomJ... Mo.iepc!llo'I'Óci{'jutropośw cie,zalemskierujcitsiędoziltokihelgolandlprzecbw)tcier,xieml pm.'dopoclobniepmjdij5milma!jciq!odlo)'sp)'htlgoliodsten1j< w stronę latami Waer". Kied) dowł ten S}'JRal. Ke)-es odnalazł qił 4~esWO!ChokrętÓIIo podwodll)'di:jbr}1)1skltilrancllskiamlr.w Rozkazalimskimlf,oXS~ędozatoi!LHtlgoland,Jnapo~Slll DęiV)'lipyHelgoland lnapóloocną,łzadanll'lllmkolo'llllia~ nieprz, jacielskiegookrętu.któf)'ia'ejdliewicbwięg.\\'tyma.as Keyespnlbowaidokallł<N'Itswqepozo&taltokręt) podr.vdne. 8)'1ozap6tno.byprzech1A')'Citlngenohli.Ojl0dzmie21.00te)IIDI FloCa Pelnomorska b) la l poia'l'iltcm u ujllclll Ellr;. Jllizie eskadra 11LD czdaćdoświtu,zanimskiero...-alasiędojatokijiiil'.hipperjedna by! wtiąi na monu. Admiralicji lricdzlllb, że jego kr~iool niki lmioon pędzącdodomuzprędlwllc"2jwęzlów,nq:l) o~helplal' pqedokrętamipodwodnymli{eyrsi,którrwnajlrpsz)mpn)-padk IILOjliyfll2.wijKnapowiendLnil4węz161A.,Iedllilk2niSła)tltl Keyesa.l.M1ritniFi~.ną:tr~Sicmct'M,obab)i wyposażone "' wrnutnie tofped. W pblnec.e WILIRI' :WmLRlic ~się sir Arthur Wil51lll, kiói')' mówi!:..lstnie,e ter.u t)ill jedna.szansa.keyeszl.mdtm~~lfilffi>r~wzpew~.noł zaaukowal!eskadręniemiecllicbkątownikóll l nio'tl1thkled) bęclz lejnocywchodzilaoodioilljłeifiand.motestcrpedowatlokrę! anaia-et2".churtlaillowiwydawalosię.plonnąnadziei'wl'sliarulydl2slabychniszezyl:ielizichdzieln)'lllllomodoremlwjel'llil!lios dalekooddomu,bliskowybnei) nieprz)'jkiela.beijak~ Wl]lii'Cia, prosld w paszczę tych potęinych nlellli«<licb sil z icl ocbnn~iokrętamlillotyllami.zapiooio'<ihldlugacisd.wsl)-są dolne zna~śmy Kl')-ra. ~ ktm powiedrial: 'To "')'Sianie._ nałmierf.ktośinnypowietlzial:'je5tostanumcrlowiekiem.imlr) cbeialbyabf'myzmienilitenrojkaf.l.apalidii'iiiamte;ruldługacwa. SirArllrurWilson.napis;LijuiLUtlępu~llriadomośłdoKeyma; - 'Sfbill)',łelallmiemonlcieH~ndiAmrun~upLLblt

Londyn, Krążownik HMS Belfast - największy okręt muzeum w Europie.

Londyn, Krążownik HMS Belfast - największy okręt muzeum w Europie. A gdzież to człowieka poniesie czasem. Ano do Londynu na przykład. A Londyn ma do zaoferowania wiele, oj wiele... Z tego też powodu skłonny jestem założyć się, że odwiedzający to miasto turyści, albo nawet

Bardziej szczegółowo

innowacyjność i wynalazki

innowacyjność i wynalazki innowacyjność i wynalazki Z Monachium przez Metz do Paryża XIX wiek jest wiekiem postępu, odkryć, zmechanizowania i wynikających z tego zmian w życiu każdego człowieka. Jak w każdej sferze życia, również

Bardziej szczegółowo

ORP "Nieuchwytny" (Ciężki Kuter Uzbrojony)

ORP Nieuchwytny (Ciężki Kuter Uzbrojony) ORP "Nieuchwytny" (Ciężki Kuter Uzbrojony) ORP "Nieuchwytny" (często spotyka się też określenie CKU Nieuchwytny) był jednostką bojową wchodzącą w skład, najpierw Flotylli Pińskiej, a w ostatnich miesiącach

Bardziej szczegółowo

korwetę zwalczania okrętów podwodnych

korwetę zwalczania okrętów podwodnych szkolenia Anna Niwczyk Marynarka Wojenna zorganizowała paradę okrętów i lotnictwa morskiego w Zatoce Gdańskiej 26 czerwca 2011 roku. Pierwszy raz od kilkunastu lat marynarka wojenna prezentowała swoją

Bardziej szczegółowo

Interaktywna gra. Cel gry:

Interaktywna gra. Cel gry: Interaktywna gra. Posiada wszelkie zalety klasycznej gry typu bitwa morska w nowoczesnym, interaktywnym otoczeniu. Możesz zagrać w klasyczną odmianę lub spróbować opcji z powiększoną ilością strzałów.

Bardziej szczegółowo

Duch Ze Scapa Flow. Prien: Trym plus trzy. Peryskopowa. Marynarz: Jest trym plus trzy.

Duch Ze Scapa Flow. Prien: Trym plus trzy. Peryskopowa. Marynarz: Jest trym plus trzy. Aktorzy: Kpt Prien - Wojciech Malajkat Kpt Tranow - Wiktor Zborowski Dowódca pancernika - Jan Nowicki Płk Braune - Jerzy Kamas Marynarz - Adam Ferency Duch Ze Scapa Flow Przez wiele lat nikt nie potrafił

Bardziej szczegółowo

2. Konwoje alianckie. na atlantyckich szlakach

2. Konwoje alianckie. na atlantyckich szlakach 2. Konwoje alianckie na atlantyckich szlakach Atakując konwój lepiej się bawię niż na jakimkolwiek urlopie. Korvettenkapitän Günther Prien, jeden z najsłynniejszych asów U-Bootwaffe Początek Mimo że brytyjska

Bardziej szczegółowo

Pancerniki typu Yamato. Wpisany przez dani piątek, 17 kwietnia :01 - Poprawiony czwartek, 28 maja :06 YAMATO 大和

Pancerniki typu Yamato. Wpisany przez dani piątek, 17 kwietnia :01 - Poprawiony czwartek, 28 maja :06 YAMATO 大和 YAMATO 大和 Pancerniki typu Yamato, to seria japońskich okrętów klasy pancerników z okresu II wojny światowej, składająca się z dwóch ukończonych jednostek: "Yamato" i "Musashi". Były to największe pancerniki,

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO

MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO WARSZAWA KRAKÓW: INSTYTUT HISTORII NAUKI PAN, 2015 ISBN 978-83-86062-23-2 Komandor BOLESŁAW ROMANOWSKI 1910 1968 Romanowski

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Druk nr 390 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

WIELKA MAŁA FLOTA

WIELKA MAŁA FLOTA WIELKA MAŁA FLOTA 2012-11-27 Zmniejszanie liczby okrętów oznacza, że nowe jednostki dla polskiej Marynarki Wojennej muszą być uniwersalne. Przedstawiony w marcu 2012 roku program rozwoju polskiej Marynarki

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 1/2013 do CZĘŚCI IV STATECZNOŚĆ I NIEZATAPIALNOŚĆ 2010 GDAŃSK Zmiany Nr 1/2013 do Części IV Stateczność i niezatapialność 2010, Przepisów klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ - część opisowa Wyszczególnienie

HARMONOGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ - część opisowa Wyszczególnienie 36 HARMONOGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ - część opisowa Kursy kwalifikacyjne 1 8105007 Pion funkcjonalny: zabezpieczenia, obszar ogólny (na stanowiska o STE. podpułkownik,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w AMW 2015 Wyszczególnienie

HARMONOGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w AMW 2015 Wyszczególnienie 45 1 8105007 Pion funkcjonalny: zabezpieczenia, obszar ogólny (na stanowiska o STE. podpułkownik, komandor por.) HARMONOGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w 2015 3 miesiące 12.01-10.04 28 3 2 2 8 1 3 28.09-18.12

Bardziej szczegółowo

28.IX Morski,,parasol" ochronny

28.IX Morski,,parasol ochronny 28.IX.2014 "Anakonda-14" na lądzie, wodzie i w powietrzu Na poligonach w Drawsku Pomorskim, Nowej Dębie, Orzyszu i w Ustce oraz na poligonach morskich Marynarki Wojennej trwa "Anakonda-14", największe,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA STRAT W SILE Ż YWEJ SIŁ MORSKICH W DZIAŁ ANIACH WOJENNYCH

ANALIZA I OCENA STRAT W SILE Ż YWEJ SIŁ MORSKICH W DZIAŁ ANIACH WOJENNYCH ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK XLVIII NR 4 (171) 2007 Andrzej Bursztyń ski Akademia Marynarki Wojennej ANALIZA I OCENA STRAT W SILE Ż YWEJ SIŁ MORSKICH W DZIAŁ ANIACH WOJENNYCH CZĘŚĆ II

Bardziej szczegółowo

I Wojna Światowa. Koniec epoki

I Wojna Światowa. Koniec epoki I Wojna Światowa Koniec epoki Europa w 1914 roku Czerwony państwa centralne Niebieski państwa Ententy Zielony państwa neutralne Osoby dramatu Cesarz Austriacki i Król Węgierski Franciszek Józef I Osoby

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 grudnia 2013 r. Poz. 1493 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 26 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 10 grudnia 2013 r. Poz. 1493 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 26 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 grudnia 2013 r. Poz. 1493 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie czasu

Bardziej szczegółowo

Kormoran rozpoczął próby morskie [VIDEO]

Kormoran rozpoczął próby morskie [VIDEO] Kormoran rozpoczął próby morskie [VIDEO] ŚRODA, 13 LIPCA 2016 13:23 PBS W środę, 13 lipca br. przed ORP Kormoran - wyjście w pierwsze próby morskie południem, niszczyciel min, który po wejściu do służby

Bardziej szczegółowo

Przykład zasięgu. Zestaw podstawowy Karty Poszukiwani Specjalna zasada karty celu Poszukiwani powinna brzmieć: Zasady wprowadzające

Przykład zasięgu. Zestaw podstawowy Karty Poszukiwani Specjalna zasada karty celu Poszukiwani powinna brzmieć: Zasady wprowadzające Przykład zasięgu FAQ wersja 1.1 / Aktualizacja 15.07.2015 Ten dokument zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, objaśnienia zasad oraz erratę dla gry Star Wars: Armada. Wszelkie zmiany i dodatki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA STRAT W SILE Ż YWEJ SIŁ MORSKICH W DZIAŁ ANIACH WOJENNYCH

ANALIZA I OCENA STRAT W SILE Ż YWEJ SIŁ MORSKICH W DZIAŁ ANIACH WOJENNYCH ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK XLVIII NR 3 (170) 2007 Andrzej Bursztyń ski Akademia Marynarki Wojennej ANALIZA I OCENA STRAT W SILE Ż YWEJ SIŁ MORSKICH W DZIAŁ ANIACH WOJENNYCH CZĘŚĆ I

Bardziej szczegółowo

K. Klochowicz, Cztery niedotrzymane pakty, Londyn b.r.w., s. 125.

K. Klochowicz, Cztery niedotrzymane pakty, Londyn b.r.w., s. 125. 1. Operacja Peking Jeszcze w 1938 roku kontradmirałowie Jerzy Świrski, szef Kierownictwa Marynarki Wojennej (KMW), i Józef Unrug, dowódca Floty, doszli do porozumienia w kwestii ewentualnego odesłania

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ORP ORZEŁ

CHARAKTERYSTYKA ORP ORZEŁ ZAŁĄCZNIK NR 3 CHARAKTERYSTYKA ORP ORZEŁ Historia ORP Orzeł Zbiórka społeczna i umowa na budowę okrętu podwodnego W okresie międzywojennym kwestia rozbudowy i unowocześnienia polskiej floty stała się bezsporną

Bardziej szczegółowo

ORŁY I OZNAKI STOPNI WOJSKOWYCH

ORŁY I OZNAKI STOPNI WOJSKOWYCH ORŁY I OZNAKI STOPNI WOJSKOWYCH Załącznik nr 8 a) b) c) d) Rys 1. Sposób rozmieszczenia orłów i oznak wojskowych na czapce rogatywce a) szeregowego i podoficera c) oficera starszego b) oficera młodszego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA KRĄŻOWNIKA LINIOWEGO JAKO PRÓBA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO

KONCEPCJA KRĄŻOWNIKA LINIOWEGO JAKO PRÓBA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO Security, Economy & Law Nr 4 (IX), 2015 (72 85) Jarosław Dziubiński Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie KONCEPCJA KRĄŻOWNIKA LINIOWEGO JAKO PRÓBA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO BATTLECRUISER

Bardziej szczegółowo

Dobra medycyna w złym miejscu

Dobra medycyna w złym miejscu ŁÓDŹ - 2014 STRUKTURA GRUPY MEDYCZNEJ SZEF GRUPY MEDYCZNEJ KOMÓRKA PLANOWANIA MEDYCZNEGO KOMÓRKA EWAKUACJI MEDYCZNEJ KOMÓRKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ ZADANIA GRUPY MEDYCZNEJ Lp. 1. Z A D A N I E Planowanie

Bardziej szczegółowo

WIELKA UWERTURA CHRZCZĘ CIĘ IMIENIEM»DREADNOUGHT«"

WIELKA UWERTURA CHRZCZĘ CIĘ IMIENIEM»DREADNOUGHT« WSTĘP Późną wiosną roku 1916 doszło u brzegów duńskich Morza Północnego do wielkiego starcia morskiego między brytyjską Grand Fleet i niemiecką Hochseeflotte. Do walki stanęło łącznie 246 nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

W Y T Y C Z N E. Do weryfikacji z uprawnień zawodowych morskich i śródlądowych na stopnie motorowodne. Opracowano w oparciu o :

W Y T Y C Z N E. Do weryfikacji z uprawnień zawodowych morskich i śródlądowych na stopnie motorowodne. Opracowano w oparciu o : W Y T Y C Z N E Do weryfikacji z uprawnień zawodowych morskich i śródlądowych na stopnie motorowodne. Opracowano w oparciu o : 1. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA. Założenia i konsekwencje programu reform admirała Johna Fishera

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA. Założenia i konsekwencje programu reform admirała Johna Fishera DOI: 10.2478/v10068-011-0010-0 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXV, z. 2 SECTIO F 2010 Wojciech Król Lublin Założenia i konsekwencje programu reform admirała Johna Fishera

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Prasowy. Rok I. Warszawa, czerwca 1939 r. Nr. 11. Obrona Przeciwlotnicza w Wielkie.i Brytanii.

Biuletyn Prasowy. Rok I. Warszawa, czerwca 1939 r. Nr. 11. Obrona Przeciwlotnicza w Wielkie.i Brytanii. W I A D O M O Ś C I z A N G L I I Biuletyn Prasowy Rok I. Warszawa, czerwca 1939 r. Nr. 11 Obrona Przeciwlotnicza w Wielkie.i Brytanii. Brytyjska obrona przeciwlotnicza jest podzielona stosownie do swoich

Bardziej szczegółowo

Nieoficjalny poradnik GRY-OnLine do gry. Star Wars. Empire at War. autor: Krzysztof KristoV Piskorski. (c) 2002 GRY-OnLine sp. z o.o.

Nieoficjalny poradnik GRY-OnLine do gry. Star Wars. Empire at War. autor: Krzysztof KristoV Piskorski. (c) 2002 GRY-OnLine sp. z o.o. Nieoficjalny poradnik GRY-OnLine do gry Star Wars Empire at War autor: Krzysztof KristoV Piskorski (c) 2002 GRY-OnLine sp. z o.o. Prawa do użytych w tej publikacji tytułów, nazw własnych, zdjęć, znaków

Bardziej szczegółowo

1. SONAR OBSERWACJI DOOKRĘŻNEJ I TECHNIKA POMIARÓW

1. SONAR OBSERWACJI DOOKRĘŻNEJ I TECHNIKA POMIARÓW kmdr ppor. Artur GRZĄDZIEL Dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficznego Marynarki Wojennej ORP Arctowski ZASTOSOWANIE PRZENOŚNEJ GŁOWICY SONAROWEJ DO POSZUKIWANIA OBIEKTÓW PODWODNYCH I ZABEZPIECZENIA PRAC

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania poborowych do słuŝby wojskowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania poborowych do słuŝby wojskowej Dz.U.05.68.597 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania poborowych do słuŝby wojskowej (Dz. U. z dnia 25 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KOMPLETNE ZASADY GRY JAK KORZYSTAĆ Z TEJ BROSZURY

KOMPLETNE ZASADY GRY JAK KORZYSTAĆ Z TEJ BROSZURY TM TM KOMPLETNE ZASADY GRY JAK KORZYSTAĆ Z TEJ BROSZURY Niniejszy dokument zawiera objaśnienia zasad gry Star Wars: Armada. W przeciwieństwie do Zasad wprowadzających, Kompletne zasady gry nie uczą graczy

Bardziej szczegółowo

REKONSTRUKCJA FLOTY

REKONSTRUKCJA FLOTY REKONSTRUKCJA FLOTY 2013-06-27 Marynarka Wojenna do 2030 roku ma dostać ponad 20 nowych jednostek pływających oraz kilkanaście samolotów, śmigłowców i bezzałogowców. Polska Marynarka Wojenna to 8,1 tysiąca

Bardziej szczegółowo

Chcesz pracować w wojsku?

Chcesz pracować w wojsku? Praca w wojsku Chcesz pracować w wojsku? Marzysz o pracy w służbie mundurowej, ale nie wiesz, jak się do niej dostać? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Charakterystyka Sił Zbrojnych RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ZBUDUJ GO SAM! 1:84. Zbuduj WSPANIAŁY model. brytyjskiego okrętu

ZBUDUJ GO SAM! 1:84. Zbuduj WSPANIAŁY model. brytyjskiego okrętu ZBUDUJ GO SAM! SKALA 1:84 Zbuduj WSPANIAŁY model najsłynniejszego brytyjskiego okrętu wojennego! Zbuduj wyjątkowy model HMS Victory, słynnego okrętu flagowego admirała Nelsona HMS Victory nowa kolekcja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 22/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 29 maja 2014 roku

UCHWAŁA NR 22/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 29 maja 2014 roku UCHWAŁA NR 22/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie: określenia dodatkowych efektów kształcenia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych dla

Bardziej szczegółowo

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach 2013-2022 Nazwa Programu Uzbrojenia Czego dotyczy Aktualny stan realizacyjny Czas pozyskania Ilości docelowe OBRONA PRZECIWLOTNICZA I PRZECIWRAKIETOWA

Bardziej szczegółowo

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach 2013-2022

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach 2013-2022 PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach 2013-2022 Nazwa Programu Uzbrojenia Czego dotyczy Aktualny stan realizacyjny Czas pozyskania Ilości docelowe OBRONA PRZECIWLOTNICZA I PRZECIWRAKIETOWA

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU MARYNARKI WOJENNEJ

KONCEPCJA ROZWOJU MARYNARKI WOJENNEJ MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ SZTAB GENERALNY WP PROJEKT KONCEPCJA ROZWOJU MARYNARKI WOJENNEJ MARZEC R. Szanowni Państwo, Prezentację Koncepcji rozwoju Marynarki Wojennej rozpocznę od przedstawienia determinantów

Bardziej szczegółowo

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach 2013-2022

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach 2013-2022 PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach 2013-2022 Nazwa Programu Uzbrojenia Czego dotyczy Aktualny stan realizacyjny Czas pozyskania Ilości docelowe OBRONA PRZECIWLOTNICZA I PRZECIWRAKIETOWA

Bardziej szczegółowo

Do najistotniejszych problemów zgłoszonych przez marynarzy i zasługujących na uwagę Pana Ministra zaliczyć należy:

Do najistotniejszych problemów zgłoszonych przez marynarzy i zasługujących na uwagę Pana Ministra zaliczyć należy: Uprzejmie informuję, iż dnia 11 grudnia 2008 r. moi współpracownicy przebywali w 3 Flotylli Okrętów w Gdyni. Celem wizyty było sprawdzenie przestrzegania praw obywatelskich oraz zapoznanie się z najistotniejszymi

Bardziej szczegółowo

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach 2013-2022 Nazwa Programu Uzbrojenia Czego dotyczy Aktualny stan realizacyjny Czas pozyskania Ilości docelowe OBRONA PRZECIWLOTNICZA I PRZECIWRAKIETOWA

Bardziej szczegółowo

3. tropiciele na morzu

3. tropiciele na morzu 3. tropiciele na morzu Niemiecka kampania podwodna została powstrzymana przez wprowadzenie systemu konwojowego. Grossadmiral Karl Dönitz Okręty eskortowe Royal Navy oraz ich sojusznicy, przy mniejszej

Bardziej szczegółowo

Badania Operacyjne Ćwiczenia nr 1 (Materiały)

Badania Operacyjne Ćwiczenia nr 1 (Materiały) Wprowadzenie Badania operacyjne (BO) to stosunkowo młoda dyscyplina naukowa, która powstała w czasie II Wojny Światowej, w związku z utworzeniem przy niektórych sztabach sił zbrojnych specjalnych grup

Bardziej szczegółowo

EL E M E N T Y GRY OPI S GRY. Skala statków i eskadr

EL E M E N T Y GRY OPI S GRY. Skala statków i eskadr TM TM TM EL E M E N T Y GRY TM Nastał czas galaktycznej wojny domowej. Układy gwiezdne dotkliwie odczuwają jarzmo Imperium Galaktycznego, którego przerażające niszczyciele gwiezdne terroryzują niezliczone

Bardziej szczegółowo

Kanamate ena Zinthe Kingdom of Zinthe

Kanamate ena Zinthe Kingdom of Zinthe Ministro Acte Intute 11.03.1981 No Acte 123/M/15/1981 USTAWA z dnia 11 marca 1981 r. o Siłach Zbrojnych Cesarstwa Frydyjskiego. DZIAŁ I Siły Zbrojne Cesarstwa Frydyjskiego Art. 1. 1. Siły Zbrojne Cesarstwa

Bardziej szczegółowo

Upamiętnienie marynarzy krążownika Augsburg" na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Radosław Gaziński

Upamiętnienie marynarzy krążownika Augsburg na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Radosław Gaziński Upamiętnienie marynarzy krążownika Augsburg" na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie Radosław Gaziński Szczecin, 2011 1 Radosław Gaziński Upamiętnienie marynarzy krążownika Augsburg" na Cmentarzu Centralnym

Bardziej szczegółowo

AUTOCOMP MANAGEMENT Sp. z o.o. ul. Władysława IV nr 1, 70-651 SZCZECIN, POLAND Certificate AQAP nr 698/A/2009 Certificate ISO nr 698/S/2009 Koncesja

AUTOCOMP MANAGEMENT Sp. z o.o. ul. Władysława IV nr 1, 70-651 SZCZECIN, POLAND Certificate AQAP nr 698/A/2009 Certificate ISO nr 698/S/2009 Koncesja AUTOCOMP MANAGEMENT Sp. z o.o. ul. Władysława IV nr 1, 70-651 SZCZECIN, POLAND Certificate AQAP nr 698/A/2009 Certificate ISO nr 698/S/2009 Koncesja MSWiA nr B 075/2007 1 Systemy okrętowe opracowane, produkowane

Bardziej szczegółowo

STATEK, POLSKA PRZYNALEŻNOŚĆ STATKU, REJESTR STATKÓW MORSKICH ZARYS PROJEKTU ZMIAN KODEKSU MORSKIEGO

STATEK, POLSKA PRZYNALEŻNOŚĆ STATKU, REJESTR STATKÓW MORSKICH ZARYS PROJEKTU ZMIAN KODEKSU MORSKIEGO IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PRAWA MORSKIEGO WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UG GDAŃSK, 26 LUTEGO 2015 STATEK, POLSKA PRZYNALEŻNOŚĆ STATKU, REJESTR STATKÓW MORSKICH ZARYS PROJEKTU ZMIAN KODEKSU MORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

100 BATALION ŁĄCZNOŚCI JEDNOSTKA WOJSKOWA 4092 78-601 WAŁCZ ul. Kościuszki 24 tel. 472-010

100 BATALION ŁĄCZNOŚCI JEDNOSTKA WOJSKOWA 4092 78-601 WAŁCZ ul. Kościuszki 24 tel. 472-010 100 BATALION ŁĄCZNOŚCI JEDNOSTKA WOJSKOWA 4092 78-601 WAŁCZ ul. Kościuszki 24 tel. 472-010 1. MŁODSZY TECHNIK PLUT. 2. KIEROWNIK STACJI SIERŻ. 3. MŁODSZY ODBIORCA SZER. 4. DOWÓDCA APARATOWNI SIERŻ. 5.

Bardziej szczegółowo

Pancernik Eskadrowy Navarin Bumażnoje Modelirowanie skala 1/200

Pancernik Eskadrowy Navarin Bumażnoje Modelirowanie skala 1/200 Pancernik Eskadrowy Navarin Bumażnoje Modelirowanie skala 1/200 Jednym z najnowszych dzieci, znanego już chyba wszystkim wydawnictwa zza naszej wschodniej granicy jest model pancernika eskadrowego Navarin.

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM S Z T A B G E N E R A L N Y W P ZARZĄD PLANOWANIA OPERACYJNEGO P3 MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM ppłk dr Dariusz ŻYŁKA

Bardziej szczegółowo

Historisch-technisches Informationszentrum.

Historisch-technisches Informationszentrum. 1 Historisch-technisches Informationszentrum. Wojskowy Ośrodek Badawczy w Peenemünde był w latach 1936-1945 jednym z najbardziej nowoczesnych ośrodków technologii na świecie. W październiku 1942 roku udało

Bardziej szczegółowo

Pływające Dziedzictwo Morskie. Żywa Historia Morska. Gdańsk 19 maja 2010r

Pływające Dziedzictwo Morskie. Żywa Historia Morska. Gdańsk 19 maja 2010r Pływające Dziedzictwo Morskie. Żywa Historia Morska. Gdańsk 19 maja 2010r Woda jest początkiem wszystkich rzeczy... [Homer] Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu ODDZIAŁ HISTORII MIASTA Empirowy Pałac Braunschweigów

Bardziej szczegółowo

ń ę ń ę ń ę ń ę ę ę ę ę ź ń ź Ś ę Ł ń ę ę ń ę ń ę ę ę ę ę ę ź ę ę Ż ę ŚĆ ę Ż ń ń ę ń ę ę ę ę ę ź ę ę Ś Ś Ś Ś ź ę ń ę ę Ź ń Ś Ś ę ń ę ę ę ę ę ź ń ŚĆ Ś ń ń ń Ą ń ę ę ŚĆ ę Ż ę ń ę ę ę ę ę ź ń Ś Ś ź Ś Ł ę

Bardziej szczegółowo

Tematyka zajęć prowadzonych przez kpt. Marcinkowskiego na 1 i 2 semestrze

Tematyka zajęć prowadzonych przez kpt. Marcinkowskiego na 1 i 2 semestrze Tematyka zajęć prowadzonych przez kpt. Marcinkowskiego na 1 i 2 semestrze Mechanicy Budowa okrętu 4. Treść zajęć dydaktycznych SEMESTR I (Wykład - 15 godz.) 1. Geometria kadłuba statku: linie teoretyczne,

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO

MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO WARSZAWA KRAKÓW: INSTYTUT HISTORII NAUKI PAN, 2015 ISBN 978-83-86062-23-2 Życiorys Bolesław Szymon Romanowski urodził

Bardziej szczegółowo

- wypracowanie metodyki użycia systemów holowanych w kolejnym etapie badań, - sprawdzenie czystości dna wokół obiektu podwodnego.

- wypracowanie metodyki użycia systemów holowanych w kolejnym etapie badań, - sprawdzenie czystości dna wokół obiektu podwodnego. rys.: Magdalena Seredyńska 12 lipca 2006 r., w czasie badań dna morskiego przez statek badawczy St. Barbara wchodzący w skład floty spółki Petrobaltic S.A., w pobliżu Morskiej Kopalni Ropy Naftowej na

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja geopolityczna. Robert Brzoza

Aktualna sytuacja geopolityczna. Robert Brzoza Aktualna sytuacja geopolityczna Robert Brzoza 1 2 http://www.understandingwar.org 3 http://www.understandingwar.org Strategia ISIS Krzyżyk lokalizacja jednej lub większej liczby guwernii. Brąz teren wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

WALKI O SIBIN. Fot.1. Kościół i cmentarz w Sibinie, początek XX wieku (archiwum Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej)

WALKI O SIBIN. Fot.1. Kościół i cmentarz w Sibinie, początek XX wieku (archiwum Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej) WALKI O SIBIN Piątego marca 1945 roku zaczęła pękać cienka linia niemieckiej obrony ciągnąca się około 5 kilometrów na wschód od rzeki Dziwny wzdłuż jej biegu. 7 marca 1945 około godziny 7.00 trzecia kompania

Bardziej szczegółowo

TEMAT LEKCJI: Obrona cywilna oraz powszechna samoobrona ludności. System zarządzania kryzysowego.

TEMAT LEKCJI: Obrona cywilna oraz powszechna samoobrona ludności. System zarządzania kryzysowego. ZNAK OBRONY CYWILNEJ Składa się z: Niebieskiego trójkąta na pomarańczowym tle Kierowania ewakuacją Przygotowania zbiorowych schronów Organizowania ratownictwa Likwidowania pożarów Wykrywania i oznaczania

Bardziej szczegółowo

ROSYJSKA RULETKA GILES MILTON. Śmiertelna gra, czyli jak brytyjscy szpiedzy pokrzyżowali Leninowi plany światowego spisku. Przełożył Jan Kraśko

ROSYJSKA RULETKA GILES MILTON. Śmiertelna gra, czyli jak brytyjscy szpiedzy pokrzyżowali Leninowi plany światowego spisku. Przełożył Jan Kraśko GILES MILTON ROSYJSKA RULETKA Śmiertelna gra, czyli jak brytyjscy szpiedzy pokrzyżowali Leninowi plany światowego spisku Przełożył Jan Kraśko NOIR SUR BLANC Tytuł oryginału Russian roulette Copyright Giles

Bardziej szczegółowo

Bitwa o fortecę. (planszowa gra taktyczna) 1/12

Bitwa o fortecę. (planszowa gra taktyczna) 1/12 Bitwa o fortecę Verdox (planszowa gra taktyczna) 1/12 Spis treści: Zasady ogólne...3 Wymagania...3 Rozpoczęcie rozgrywki...3 Ruch-walka...3 Zakończenie gry...3 Siły zbrojne...4 Teren...4 Czysty...4 Wzgórze...4

Bardziej szczegółowo

STEADFAST JAZZ 2013 KOMPONENT MORSKI

STEADFAST JAZZ 2013 KOMPONENT MORSKI KOMPONENT MORSKI MATERIAŁY PRASOWE DOWÓDZTWO Aby zapewnić bezpieczny i właściwy przebieg morskiej fazy ćwiczenia Steadfast Jazz powołany został międzynarodowy zespół oficerów i podoficerów zaokrętowanych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ)

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) Spis treści Wprowadzenie I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) 1.1. Tradycje kształcenia obronnego młodzieŝy 1.1.1. Kształcenie obronne w okresie rozbiorów 1.1.2. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. *

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. * Materiał na konferencję prasową w dniu 25 kwietnia 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Centrum Statystyki Morskiej Informacja sygnalna Gospodarka morska w Polsce w 2006 r.

Bardziej szczegółowo

21 inspirujących cytatów nie tylko dla mówcy

21 inspirujących cytatów nie tylko dla mówcy 21 inspirujących cytatów nie tylko dla mówcy Andrzej Kozdęba www.jamowie.to Wszyscy wielcy mówcy byli najpierw złymi mówcami. Ralph Waldo Emerson 1 90% tego, jak wyjdzie wystąpienie jest determinowane

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr Elżbieta Jarczyńska mgr Grażyna Obojska

Opracowanie: mgr Elżbieta Jarczyńska mgr Grażyna Obojska Bolesław ROMANOWSKI Bolesław Romanowski to legenda Polskiej Marynarki Wojennej. Podczas drugiej wojny światowej w 1939 roku przedarł się wraz z "Wilkiem" do Wielkiej Brytanii, dowodził ORP "Jastrząb",

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI I PERSPEKTYWY UDZIAŁU OBRUM W TECHNICZNEJ TRANSFORMACJI SIŁ ZBROJNYCH

MOŻLIWOŚCI I PERSPEKTYWY UDZIAŁU OBRUM W TECHNICZNEJ TRANSFORMACJI SIŁ ZBROJNYCH KONFERENCJA NAUKOWA Polska Wizja Przyszłego Pola Walki Cz.II MOŻLIWOŚCI I PERSPEKTYWY MOŻLIWOŚCI I PERSPEKTYWY UDZIAŁU OBRUM W TECHNICZNEJ TRANSFORMACJI SIŁ ZBROJNYCH inż. Marek Ł. Grabania OBRUM Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r. Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej

Bardziej szczegółowo

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach 2013-2022 Nazwa Programu Uzbrojenia Czego dotyczy Aktualny stan realizacyjny Czas pozyskania Ilości docelowe OBRONA PRZECIWLOTNICZA I PRZECIWRAKIETOWA

Bardziej szczegółowo

Technika wojskowa doby I wojny światowej

Technika wojskowa doby I wojny światowej Technika wojskowa doby I wojny światowej 1 Uzbrojenie piechoty Karabin powtarzalny- rodzaj karabinu, w którym strzelec każdorazowo po oddaniu strzału musi ręcznie dokonać repetacji (przeładowania) przez

Bardziej szczegółowo

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach 2013-2022

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach 2013-2022 PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach 2013-2022 Nazwa Programu Uzbrojenia Czego dotyczy Aktualny stan realizacyjny Czas pozyskania Ilości docelowe OBRONA PRZECIWLOTNICZA I PRZECIWRAKIETOWA

Bardziej szczegółowo

Kopię tej prezentacji znajdziesz na stronie: http://www.koipsm.ps.pl/public/abram/okrety.pdf

Kopię tej prezentacji znajdziesz na stronie: http://www.koipsm.ps.pl/public/abram/okrety.pdf Kopię tej prezentacji znajdziesz na stronie: http://www.koipsm.ps.pl/public/abram/okrety.pdf Studia stacjonarne pierwszego stopnia Projektowanie i budowa okrętów WTM - OCEANOTECHNIKA zawód: Naval Architect

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 358 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Portu Wojennego Gdynia, został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu komendy portu zastępcy komendanta oraz mianowany na stopień komandor porucznik.

Portu Wojennego Gdynia, został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu komendy portu zastępcy komendanta oraz mianowany na stopień komandor porucznik. W dniu 4 stycznia obowiązki służbowe szefa sztabu komendy portu zastępcy komendanta, na podstawie Decyzji Personalnej MON Nr 1802 z dnia 09 grudnia 2009 r., objął kmdr por. Robert KACZMAREK s. Jana. Kmdr

Bardziej szczegółowo

CZYM JEST FULL THRUST LIGHT?

CZYM JEST FULL THRUST LIGHT? FULL THRUST LIGHT SPIS TREŚCI: CZYM JEST FULL THRUST LIGHT? 0 CO JEST POTRZEBNE DO GRY 0 ARKUSZE STANU FLOTY 0 ODLEGŁOŚĆ I POMIAR 0 KURS I POLA OSTRZAŁU 04 PRZEBIEG GRY 04 FAZA PLANOWANIA RUCHU 05 FAZA

Bardziej szczegółowo

Kanceliści - niewidoczni

Kanceliści - niewidoczni Nr 6, Wicko Morskie-Ustka, 05 października 2010 r. Kanceliści - niewidoczni ale konieczni Są grupy których praca nie zawsze jest widoczna, ale bez ich udziału nie byłoby możliwości skutecznego działania.

Bardziej szczegółowo

Marzec Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa St. inż. I stopnia, sem. IV, Oceanotechnika, ZiMwGM

Marzec Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa St. inż. I stopnia, sem. IV, Oceanotechnika, ZiMwGM Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa St. inż. I stopnia, sem. IV, Oceanotechnika, ZiMwGM Podstawy automatyzacji okrętu 1 WPROWADZENIE M. H. Ghaemi Marzec 2016 Podstawy automatyzacji

Bardziej szczegółowo

wykorzystaniem powietrznego systemu wczesnego wykrywania i naprowadzania. Swój rozwój naukowy kontynuował w AON, gdzie

wykorzystaniem powietrznego systemu wczesnego wykrywania i naprowadzania. Swój rozwój naukowy kontynuował w AON, gdzie Imię i nazwisko: Jan Rajchel Stopień/tytuł naukowy: dr hab. Sylwetka naukowa: Pan dr hab. Jan RAJCHEL jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie (obecnie Wyższa Szkoła Oficerska Sił

Bardziej szczegółowo

POLSKA MARYNARKA WOJENNA PO DRUGIEJ WOJNIE ŚWIATOWEJ W KONCEPCJACH ADMIRAŁA JERZEGO ŚWIRSKIEGO

POLSKA MARYNARKA WOJENNA PO DRUGIEJ WOJNIE ŚWIATOWEJ W KONCEPCJACH ADMIRAŁA JERZEGO ŚWIRSKIEGO ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LII NR 2 (185) 2011 Dariusz Nawrot Akademia Marynarki Wojennej POLSKA MARYNARKA WOJENNA PO DRUGIEJ WOJNIE ŚWIATOWEJ W KONCEPCJACH ADMIRAŁA JERZEGO ŚWIRSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa St. inż. I stopnia, sem. IV, Transport. Luty 2015. Automatyzacja statku 1.

Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa St. inż. I stopnia, sem. IV, Transport. Luty 2015. Automatyzacja statku 1. Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa St. inż. I stopnia, sem. IV, Transport Automatyzacja statku 1 WPROWADZENIE M. H. Ghaemi Luty 2015 Automatyzacja statku 1. Wprowadzenie 1 Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Ulica majora pilota Jana Michałowskiego

Ulica majora pilota Jana Michałowskiego Ulica majora pilota Jana Michałowskiego Uchwałą Rady Miejskiej w Białymstoku z dnia 26 listopada 2001 r. nadano imieniem majora pilota Jana Michałowskiego nazwę ulicy w Białymstoku. Jest to odcinek drogi

Bardziej szczegółowo

Na Skrzydłach Stalowego Orła Brakujący Raport badania nad utratą ORP Orzeł 1

Na Skrzydłach Stalowego Orła Brakujący Raport badania nad utratą ORP Orzeł 1 1/5 Na Skrzydłach Stalowego Orła Brakujący Raport badania nad utratą ORP Orzeł 1 Początek wojny i służba w Wielkiej Brytanii Polski okręt podwodny Orzeł opuścił swój macierzysty port w Gdyni w dniu wybuchu

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce 2009 roku

Gospodarka morska w Polsce 2009 roku Tekst opublikowany w internecie pod adresem: http://www.egospodarka.pl/52652,gospodarkamorska-w-polsce-2009,1,39,1.html (2011-02-02) 07.05.2010, 12:50 Gospodarka morska w Polsce 2009 roku Morska i przybrzeżna

Bardziej szczegółowo

Polski Wielowarstwowy System Naziemnej Obrony Przeciwlotniczej

Polski Wielowarstwowy System Naziemnej Obrony Przeciwlotniczej v Polski Wielowarstwowy System Naziemnej Obrony Przeciwlotniczej Propozycja Współpracy Przemysłowej dla Polski Spotkanie w Ambasadzie Republiki Francji 13 marca 2014 Warszawa Przemówienie wygłosi J.E.

Bardziej szczegółowo

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach 2013-2022

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach 2013-2022 PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach 2013-2022 Nazwa Programu Uzbrojenia Czego dotyczy Aktualny stan realizacyjny Czas pozyskania Ilości docelowe OBRONA PRZECIWLOTNICZA I PRZECIWRAKIETOWA

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na "Noc Mundurów"

Zapraszamy na Noc Mundurów Zapraszamy na "Noc Mundurów" - tj. Ogólnopolski Bal Oficerski. Głównym celem tego wydarzenia jest integracja środowisk oficerów wszystkich rodzajów sił zbrojnych w wymiarach kulturowym, tradycji oraz towarzyskim.

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 maja 2012 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 maja 2012 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym

Bardziej szczegółowo

Projekt Śnieżna wojna

Projekt Śnieżna wojna Nazwa implementacji: Stworzenie gry "Śnieżna wojna" Autor: mdemski Opis implementacji: Scenariusz gry "Śnieżna wojna" oraz implementacja w Scratch 2.0. Wersja podstawowa i propozycja rozbudowy gry dla

Bardziej szczegółowo

12.1. Wilk w rękach brytyjskich

12.1. Wilk w rękach brytyjskich 12. Polskie okręty podwodne w Wielkiej Brytanii (1945 1946) 12.1. Wilk w rękach brytyjskich 8 marca 1946 roku o godz. 15.00 ORP Wilk został odholowany z Devonportu do Harwich. Dwa dni później stanął na

Bardziej szczegółowo

gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego

gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego Władysław Eugeniusz Sikorski ur. 20 maja 1881r. w Tuszowie Narodowym, zm. 4 lipca 1943r. na Gibraltarze, polski wojskowy i polityk, generał broni

Bardziej szczegółowo

Czołgi, część II. - czołgi współczesne (skonstruowane po roku 1945)

Czołgi, część II. - czołgi współczesne (skonstruowane po roku 1945) Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Czołgi, część II. - czołgi współczesne (skonstruowane po roku 1945) Leopard 2 Leopard 2 to niemiecki czołg podstawowy III generacji, pojazd został wprowadzony do uzbrojenia

Bardziej szczegółowo

Kwatera Główna Centrum Laser Tag

Kwatera Główna Centrum Laser Tag Kwatera Główna Centrum Laser Tag Kwatera Główna Centrum Laser Tag - wejdź do gry! Laser Tag nazywany jest często laserowym paintballem. Rozgrywki toczą się w niezwykle klimatycznym labiryncie na powierzchni

Bardziej szczegółowo

prof. zw. dr Daniel Duda - Akademia Marynarki Wojennej Z naszych tradycji PIERWSZY HYDROGRAFICZNY OKRĘT RZECZYPOSPOLITEJ ORP POMORZANIN

prof. zw. dr Daniel Duda - Akademia Marynarki Wojennej Z naszych tradycji PIERWSZY HYDROGRAFICZNY OKRĘT RZECZYPOSPOLITEJ ORP POMORZANIN prof. zw. dr Daniel Duda - Akademia Marynarki Wojennej Z naszych tradycji PIERWSZY HYDROGRAFICZNY OKRĘT RZECZYPOSPOLITEJ ORP POMORZANIN Jeszcze generał Józef Haller nie zdołał wrzucić w wody Zatoki Puckiej

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Fura Bandera wojenna ORP "Żbik" Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 25,

Krzysztof Fura Bandera wojenna ORP Żbik Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 25, Krzysztof Fura Bandera wojenna ORP "Żbik" Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 25, 332-338 2010 Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach Tom 25, Kielce 2010 K R Z Y S Z T O F F U R A BANDERA WOJENNA ORP ŻBIK

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych

Bardziej szczegółowo