Analiza Algorytmów. Informatyka, WPPT, Politechnika Wroclawska. 1 Zadania teoretyczne (ćwiczenia) Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza Algorytmów. Informatyka, WPPT, Politechnika Wroclawska. 1 Zadania teoretyczne (ćwiczenia) Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3"

Transkrypt

1 Analiza Algorytmów Informatyka, WPPT, Politechnika Wroclawska 1 Zadania teoretyczne (ćwiczenia) Zadanie 1 Niech k będzie dodatnią liczbą całkowitą. Rozważ następującą zmienną losową Pr[X = k] = (6/π 2 )k 2. Ponieważ k=1 k 2 = π 2 /6 więc X jest zmienną losową. Jaka jest jej wartość oczekiwana? Zadanie 2 Udowodnij, że Var(aX + b) = a 2 Var(X), gdzie a, b - stałe, X - zmienna losowa. Zadanie 3 Niech a 1, a 2,..., a n będzie losową permutacją elementów {1, 2,..., n}. Podczas sortowania listy a 1, a 2,..., a n, element a i jest przesuwany o odległość a i i ze swojej pozycji do pozycji posortowanej. Oblicz oczekiwaną całkowitą odległość, o którą elementy są przesuwane [ n ] E a i i. Zadanie 4 Niech a, b będą dodatnimi liczbami całkowitymi. Korzystając z tożsamości 1 0 xa 1 (1 x) b 1 = ( a ( )) a+b 1 1 a pokaż, że ( ) n n 1 i i 0 ( ( i x n 1 )) 2 x i 1 (1 x) n i dx = Θ(1). 2n 1

2 dla dużych n. Aby przyśpieszyć rachunki możesz wykonać obliczenia symboliczne w pakiecie matematycznym. Zadanie 5 Niech X będzie dyskretną dodatnią zmienną losową. Pokaż, że E[X] = m 0 Pr[X > m], E[X 2 ] = m 0 Pr[X > m](2m + 1). Spróbuj uogólnić wzory na dowolny (k + 1) moment zmiennej losowej X i pokaż, że E[X k+1 ] = m 0 Pr[X > m] k i=0 (m + 1) k i m i. Rozwiąż rekurencję Zadanie 6 na n = (n + 1)a n 1 + 2n, dla n > 0, a 0 = 0. Rozwiąż rekurencję A n = A n 1 2A n 1 n * Zadanie 7 ( A n 1 n ), dla n > 0, A 0 = 0. Zadanie 8 Niech r będzie stałą. Udowodnij, że ( ) n = nr r r! + O(nr 1 ), ( ) n + r r = nr r! + O(nr 1 ). Udowodnij, że n! (n k)!n = k e ( k 2 2n 1 + O Zadanie 9 ( ) k + O n ( )) k 3, dla k = o(n 2/3 ) n 2 Zadanie 10 Udowodnij, że dla dowolnych k, n N n! (n k)!n k(k 1) k e 2n. 2

3 Niech ɛ > 0. Pokaż, że dla k = Θ(n 1/2+ɛ n! ) funkcja mała. Pokaż, że n k=0 * Zadanie 11 (n k)!n k n! πn (n k)!n = k 2 + O(1). jest ekspotencjalnie Zadanie 12 Rozważmy zdarzenie że do każdej urny wpadnie dokładnie jedna kula gdy wrzucamy losowo n kul do n urn. Oblicz dokładne prawdopodobieństwo tego zdarzenia, a następnie znajdz górne oszacowanie przy użyciu aproksymacji Poissona. Zadanie 13 Niech urny będą ponumerowane od 0 do n 1. Rozważamy log 2 (n) graczy. Każdy z graczy losowo wybiera startową lokację l jednostajnie w zbiorze {0, 1, 2,... n 1} i następnie wrzuca dokładnie jedną kulę do każdej urny l mod n, l + 1 mod n,..., + n/ log 2 (n) 1 mod n. Pokaż, że maksymalne załadowanie jest O(log log n/ log log log n) z prawdopodobieństwem 1 jak n. Zadanie 14 Udowodnij następującą wersję wzoru o częściowym sumowaniu b k=a+1 x k (y k y k 1 ) = x b y b x a y a b k=a+1 Zastosuj udowodniony wzór do pokazania tożsamości nk=1 k2 k = (n 1)2 n Zadanie 15 (x k x k 1 )y k 1. Niech X 1,..., X n będą kolekcją n niezależnych zmiennych losowych takich, że Pr(X i = 1) = Pr(X i = 1) = 1. Niech X = n 2 X i. Udowodnij następującą nierówność Chernoff a: dla dowolnego a > 0 zachodzi Pr(X a) e a2 2n. Wsk. Skorzystaj z nierówności 1 2 et e t e t2 /2. 3

4 Zadanie 16 Niech X będzie zmienną losową Poissona z parametrem µ Pokaż, że zachodzą następujące nierówności Chernoff a. Dla x > µ mamy Pr(X x) e µ (eµ) x x x. Dla x < µ mamy Pr(X x) e µ (eµ) x x x. Zadanie 17 Punkt stały permutacji π : {1, 2,..., n} {1, 2,..., n} to taka wartość, że zachodzi równość π(x) = x. Znajdz wariancję liczby punktów stałych permutacji wybieranych jednostajnie i losowo ze wszystkich permutacji. Zadanie 18 Rozważmy Algorytm A randomizacyjny rozwiązujący problem Π, który dla danych rozmiaru n ma czas działania T (n). Ponadto wiadomo, że algorytm A daje poprawny wynik z prawdopodobieństwem γ(n). Pokaż, że następujący algorytm randomizacyjny daje zawsze poprawny wynik i ma oczekiwany czas działania T (n)+t(n), gdzie t(n) to czas potrzebny na sprawdzenie poprawności algorytmu. γ(n) repeat Wykonuj Algorytm A until poprawny wynik Zadanie 19 Zastosuj wzór sumacyjny Eulera do wyliczenia sum n k=1 k 2, n k=1 k 3. Wsk. Skorzystaj z następującej formy wzoru Eulera b b f(a) + f(b) m B 2i f(k) = f(x)dx + + k=a a 2 (2i)! f (2i 1) (x) b a + R m, gdzie R m 4 (2π) 2m b a f (2m) (x) dx. Zadanie 20 Stosując wzór sumacyjny Eulera znajdz asymptotykę sum n 1 k=1, n k 2 k=1 k do rzędu O(1/n 2 ). Wsk. Zastosuj następujący wzór Eulera n n f(k) = k=1 1 gdzie R m = O ( N f(x)dx + f(n) 2 + C f + m B 2i (2i)! f (2i 1) (n) + R m, f (2m) (x) dx ), C f = lim n ( nk=1 f(k) n 1 f(x)dx 1 2 f(n)). 4

5 2 Zadania programistyczne (laboratoria) Zadania na laboratorium można zrealizować w dowolnym języku programowania na przykład Wolfram Mathematica czy Julia (julialang.org). Zadanie 1 Napisz generator losowy dla rozkładu geometrycznego. Zadanie 2 Napisz generator losowy dla rozkładu Poissona. Zadanie 3 Niech a 1, a 2,..., a n będzie losową permutacją elementów {1, 2,..., n}. Podczas sortowania listy a 1, a 2,..., a n, element a i jest przesuwany o odległość a i i ze swojej pozycji do pozycji posortowanej. Zbadaj eksperymentalnie oczekiwaną całkowitą odległość, o którą elementy są przesuwane [ n ] E a i i. Na podstawie eksperymentów spróbuj postawić rozsądną hipotezę o oczekiwanej całkowitej odległości. Wskazówka: Aby uniknąć kosztownego generowania permutacji możesz wykorzystać linowość wartości oczekiwanej E [ n a i i ] = n E [ a i i ]. Zadanie 4 Wrzucamy n mobilnych sensorów jednostajnie i niezależnie w sposób losowy do jednostkowego odcinka. Niech a 1, a 2,..., a n będą posortowanymi pozycjami sensorów. Zbadaj eksperymentalnie oczekiwaną całkowitą odległość pokonywaną przez mobilne sensory [ n ( E i a i n 1 ) ]. 2n Program powinien generować posortowane losowe ciągi zadanej długości n. Dla każdego n [10, 5000] z krokiem np. co 100 wykonaj k krotne losowanie (np k=32 razy) i oblicz całkowitą odległość pokonywaną przez mobilne sensory. Dane eksperymentalne umieść na wykresie wraz z wykresami funkcji f(n) = 0.1 n, g(n) = 0.5 n. Teoretyczny wynik to π 4 2 n 0.31 n. Zadanie 5 5

6 Wrzucamy jednostajnie i niezależnie w sposób losowy punkty do koła jednostkowego x 2 + y 2 1. Napisz generator losowy dla tego procesu. Zadanie 6 Zbadaj eksperymentalnie oczekiwany czas działania dla algorytmu Random Quick Sort dla danych rozmiaru n [10, 1000]. Program powinien generować losowe ciągi dla zadanej długości z rozkładem jednostajnym. Wykonaj odpowiednią liczbę eksperymentów dla każdego n i oblicz oczekiwaną wartość oczekiwaną. Dane eksperymentalne umieść na wykresie i porównaj z teoretycznym wynikiem. Za pivot możesz wybrać środek tablicy. Zadanie 7 Zbadaj eksperymentalnie oczekiwany czas działania algorytmu Merge Sort. Zadanie 8 Rozważmy równanie rekurencyjne C N = C N/2 + C N/2 + N dla N > 1, C 1 = 1. Poszukujemy rozwiązań równania w postaci C N = N ln N + Nα(N). Zbadaj eksperymentalnie α(n). Zadanie 9 Wrzucamy n kul do n urn w następujący sposób: dla każdej kuli wybieramy jedną urnę losowo, niezależnie i z rozkładem jednostajnym. Zbadaj eksperymentalnie Max-Load liczbę kul w urnie, do której trafiło najwięcej kul. Zadanie 10 Niech a bedzie ustaloną małą liczbą naturalną. Rozważamy n urn i w każdej z urn mamy na początku a kul. Zatem w systemie jest na kul. Wyciągamy w sposób losowy, niezależny i jednostajny kule z urn. W każdym kroku wybieramy losowo urnę, z której wyciągamy kulę. Podczas realizacji tego procesu w pewnym momencie pojawi się pierwsza pusta urn. Zbadaj eksperymentalnie moment pojawienia się pustej urny. Eksperymenty przeprowadz dla dużych n i małych a 2, 3, 4, 5. Porównaj wyniki eksperymentalne z teoretycznym wynikiem, że oczekiwany moment pojawienia się pustej urny jest ( aγ ) ( ) n a + O. a n 1/a Zadanie 11 6

7 Zbadaj eksperymentalnie problem kolekcjonowania kuponów. Przeprowadz analizę wartości oczekiwanej i wariancji. Zadanie 12 Sensory to n niezależnych, jednostajnych o jednakowym rozkładzie zmiennych losowych na odcinku [0, 1]. Niech X 1, X 2,..., X n będą posortowanymi pozycjami sensorów na odcinku [0, 1]. Zakres sensora X i to max{x i X i 1, X i+1 X i }, przyjmujemy X 0 = 0, X n+1 = 1. Interferencja dla rozważanego sensora to liczba innych sensorów, które należą do zakresu rozważanego sensora. Zbadaj eksperymentalnie oczekiwaną maksymalną interferencję między sensorami na odcinku. W tym celu wygeneruj k razy n losowych sensorów. Dla każdego k wyznacz maksymalną interferencję a następnie wyznacz średnią z k eksperymentów. Teoretyczny wynik: oczekiwana maksymalna interferencja jest Ω (ln ln n) i dla dowolnego ɛ > 0 jest O ( (ln n) 1/2+ɛ). Zadanie 13 Zaimplementuj algorytm wyboru lidera dla n stacji na podstawie H.Prodinger How to select a loser. Zbadaj eksperymentalnie oczekiwana liczbę rund algorytmu. Teoretyczny wynik to log 2 (n). Zadanie 14 Zaimplementuj nastepujący algorytm z pracy P.Berenbrink, K.Khodamoradi, T.Sauerwald, A.Stauffer Balls-into-Bins with Nearly Optimal Load Distribution. for each ball i from 1 to m do repeat Choose a bin j independently and uniformly at random from {1, 2,..., n} if load of bin j is stricly less than i/n + 1 then place ball i into bin j until the ball is placed end for Zbadaj eksperymentalnie oczekiwany czas alokacji, czyli oczekiwaną liczbę urn, które należy użyć do załadowania m kul. Teoretyczne oszacowanie z góry jest rzędu m + O(m 3/4 n 1/4 ). 7

8 Za każde zadanie z laboratorium można otrzymać 1 pkt. Ocena końcowa z laboratorium jest na podstawie punktów: 6,7 pkt dst, 8 pkt dst+, 9,10 pkt db, 11 pkt db+, 12, 13, 14 pkt bdb. Na egzaminie będzie do rozwiązania 5 zadań. Za każde zadanie będzie można otrzymać 1 pkt. Poziom wymagań na ocenę dostateczną 2pkt, dobrą 3 pkt, bardzo dobrą 4pkt. Zadania egzaminacyjne będą bardzo podobne do zadań przerobionych na ćwiczeniach. Można korzystać z własnych notatek. 8

Metody numeryczne w C++

Metody numeryczne w C++ Metody numeryczne w C++ Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Metody numeryczne w C++ Paweł Mikołajczak Marcin Ważny Lublin 2012 Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa - Teoria - Przypomnienie.. A i B są niezależne, gdy P(A B) = P(A)P(B). P(A B i )P(B i )

Rachunek prawdopodobieństwa - Teoria - Przypomnienie.. A i B są niezależne, gdy P(A B) = P(A)P(B). P(A B i )P(B i ) Rachunek prawdopodobieństwa - Teoria - Przypomnienie Podstawy Definicja 1. Schemat klasyczny - wszystkie zdarzenia elementarne są równo prawdopodobne, licząc prawdopodobieństwo liczymy stosunek liczby

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego

Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego Paweł Kliber Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego 1. Wstęp Jednym z najważniejszych zadań nowoczesnej matematyki finansowej

Bardziej szczegółowo

Analiza matematyczna II (skrypt wykładu) Wydział MIiM UW, 2011/12

Analiza matematyczna II (skrypt wykładu) Wydział MIiM UW, 2011/12 Analiza matematyczna II (skrypt wykładu Wydział MIiM UW, 2011/12 wersja z dnia: 16 maja 2014 Spis treści 1 Ciągłość funkcji wielu zmiennych 1 1.1 Topologia w R n. Zbiory otwarte, domknięte i zwarte.............

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zmienne losowe X 1, X 2 są niezależne i mają taki sam rozkład z atomami:

Zadanie 1. Zmienne losowe X 1, X 2 są niezależne i mają taki sam rozkład z atomami: Zadanie 1. Zmienne losowe X 1, X 2 są niezależne i mają taki sam rozkład z atomami: Pr(X 1 = 0) = 6/10, Pr(X 1 = 1) = 1/10, i gęstością: f(x) = 3/10 na przedziale (0, 1). Wobec tego Pr(X 1 + X 2 5/3) wynosi:

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATEMATYCZNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. Tadeusz Pytlik ANALIZA FUNKCJONALNA

INSTYTUT MATEMATYCZNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. Tadeusz Pytlik ANALIZA FUNKCJONALNA INSTYTUT MATEMATYCZNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO Tadeusz Pytlik ANALIZA FUNKCJONALNA Wrocław 2 Wstęp Analiza funkcjonalna, to dziedzina matematyki, która już od początku lat 3-tych, gdy powstawała, była

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MATEMATYCZNA ZESTAW 0 (POWT. RACH. PRAWDOPODOBIEŃSTWA) ZADANIA

STATYSTYKA MATEMATYCZNA ZESTAW 0 (POWT. RACH. PRAWDOPODOBIEŃSTWA) ZADANIA STATYSTYKA MATEMATYCZNA ZESTAW 0 (POWT. RACH. PRAWDOPODOBIEŃSTWA) ZADANIA Zadanie 0.1 Zmienna losowa X ma rozkład określony funkcją prawdopodobieństwa: x k 0 4 p k 1/3 1/6 1/ obliczyć EX, D X. (odp. 4/3;

Bardziej szczegółowo

Ciągi. Pojęcie granicy ciągu.

Ciągi. Pojęcie granicy ciągu. Rozdział 2 Ciągi. Pojęcie granicy ciągu. Definicja 2.. Ciąg jest to funkcja określona na zbiorze liczb naturalnych. Będziemy rozważać ciągi o wyrazach rzeczywistych, czyli zgodnie z powyższą definicją

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i struktury danych Norbert Jankowski

Algorytmy i struktury danych Norbert Jankowski NJ/A+SD/1 Algorytmy i struktury danych Norbert Jankowski norbert@is.umk.pl www.is.umk.pl/ norbert/asd Uwagi mile widziane! Literatura [1] A. V. Aho, J. E. Hopcroft, J. D. Ullman. Projektowanie i analiza

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania (potok funkcyjny)

Wstęp do programowania (potok funkcyjny) Wstęp do programowania (potok funkcyjny) Marcin Kubica 2010/2011 Spis treści Wstęp 5 Podstawy języka programowania 14 Dekompozycja problemu, weryfikacja rozwiązania 29 Struktury danych 37 Moduły 60 Procedury

Bardziej szczegółowo

MATHEMATICA. Wprowadzenie do Teorii Liczb

MATHEMATICA. Wprowadzenie do Teorii Liczb MATHEMATICA Wprowadzenie do Teorii Liczb I. Kompozycje i Partycje Rozważmy problem dotyczący liczby sposobów w jaki liczba może być zapisana jako suma. Jeśli kolejność warunków w sumie jest brana pod uwagę,

Bardziej szczegółowo

Matematyka w ubezpieczeniach na życie

Matematyka w ubezpieczeniach na życie Matematyka stosowana Matematyka w ubezpieczeniach na życie Mariusz Skalba skalba@mimuw.edu.pl Uniwersytet Warszawski, 211 Streszczenie. Ze skryptu tego możesz się nauczyć jak obliczać składki i rezerwy

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne. materiały do wykładu dla studentów

Metody numeryczne. materiały do wykładu dla studentów Metody numeryczne materiały do wykładu dla studentów 4. Wartości własne i wektory własne 4.1. Podstawowe definicje, własności i twierdzenia 4.2. Lokalizacja wartości własnych 4.3. Metoda potęgowa znajdowania

Bardziej szczegółowo

Obóz Naukowy Olimpiady Matematycznej

Obóz Naukowy Olimpiady Matematycznej Obóz Naukowy Olimpiady Matematycznej Zwardoń, 5 19 czerwca 005 Obóz Naukowy Olimpiady Matematycznej Zwardoń, 5 19 czerwca 005 Dom wczasowy Zgoda, Zwardoń 45 A 34-373 ZWARDOŃ tel. 0-33-8646-38 Kadra: Jerzy

Bardziej szczegółowo

Przybliżanie rozwiązań chemicznego równania głównego poprzez

Przybliżanie rozwiązań chemicznego równania głównego poprzez Przybliżanie rozwiązań chemicznego równania głównego poprzez domykanie momentów. Uniwersytet Warszawski Studenckie Koło Fizyki Kraków, 16 maj 2010 Będzie mowa o tzw. metodzie domykania momentów, która

Bardziej szczegółowo

PROCES RYZYKA Z ZALEŻNYMI OKRESAMI MIĘDZY WYPŁATAMI ANALIZA PRAWDOPODOBIEŃSTWA RUINY 1

PROCES RYZYKA Z ZALEŻNYMI OKRESAMI MIĘDZY WYPŁATAMI ANALIZA PRAWDOPODOBIEŃSTWA RUINY 1 Stanisław Heilpern Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu PROCES RYZYKA Z ZALEŻNYMI OKRESAMI MIĘDZY WYPŁATAMI ANALIZA PRAWDOPODOBIEŃSTWA RUINY 1 Wprowadzenie W pracy będzie rozpatrywany ciągły proces ryzyka,

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 04/05 Materiały do Informatora opracowano w ramach projektu Pilotaż nowych

Bardziej szczegółowo

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca magisterska Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Anna Węgrzynkiewicz Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Modelowanie

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania informatyki na podstawie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie wspomagajàce badanie zjawiska perkolacji w systemach chaotycznych

Oprogramowanie wspomagajàce badanie zjawiska perkolacji w systemach chaotycznych Zeszyty Naukowe nr 724 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Jacek Wo oszyn Katedra Informatyki Oprogramowanie wspomagajàce badanie zjawiska perkolacji w systemach chaotycznych Streszczenie: Analiza numeryczna

Bardziej szczegółowo

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Jarosław Dąbrowski 193207 Praca magisterska Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Promotor: dr inż. Mariusz Boryczka Sosnowiec, 2008 Spis

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY ANALIZY NUMERYCZNEJ

ELEMENTY ANALIZY NUMERYCZNEJ ELEMENTY ANALIZY NUMERYCZNEJ Andrzej Marciniak Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Prezentacja multimedialna przygotowana za pomocą systemu Corel Presentations 11 i X3 Copyright 2004-2011 by Andrzej

Bardziej szczegółowo

Znajdowanie największego i najmniejszego elementu w zbiorze n liczb całkowitych

Znajdowanie największego i najmniejszego elementu w zbiorze n liczb całkowitych 1/12 Opracowała Kozłowska Ewa ekozbelferek@poczta.onet.pl nauczyciel przedmiotów informatycznych Zespół Szkół Technicznych Mielec, ul. Jagiellończyka 3 Znajdowanie największego i najmniejszego elementu

Bardziej szczegółowo

Programowanie w logice Prolog. Piotr Fulmański

Programowanie w logice Prolog. Piotr Fulmański Programowanie w logice Prolog Piotr Fulmański Piotr Fulmański 1 e-mail: fulmanp@math.uni.lodz.pl Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki Banacha 22, 90-238, Łódź Polska Data ostaniej modyfikacji:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE

PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE Marek Cieciura, Janusz Zacharski PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE CZĘŚĆ III RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA Na prawach rękopisu Warszawa, wrzesień 0 RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A

P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Katedra Mechaniki, Konstrukcji i Wytrzymałości Okrętu Praca Badawcza nr 01/08/DS Analiza nośności granicznej użebrowanych paneli

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

Funkcja ζ Riemanna. Anna Gwiżdż. Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Zbigniewa Błockiego

Funkcja ζ Riemanna. Anna Gwiżdż. Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Zbigniewa Błockiego Uniwersytet Jagielloński Wydział Matematyki i Informatyki Anna Gwiżdż Funkcja ζ Riemanna Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Zbigniewa Błockiego Kraków 7 Składam serdeczne podziękowania opiekunowi

Bardziej szczegółowo

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1)

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami Zadanie. (0-) Funkcja określona wzorem f ( x) = x dla wszystkich liczb rzeczywistych A. nie ma miejsc zerowych. B. ma dokładnie

Bardziej szczegółowo