Krzywe przeżycia - testowanie różnic

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krzywe przeżycia - testowanie różnic"

Transkrypt

1 5 listopada 2008

2 Podstawowe pojęcia Przypomnienie Cel testowania Badamy np.: przeżywalność pacjentów po operacji; długość trwania małżeństwa. T zmienna losowa oznaczająca czas do interesującego nas zdarzenia (survival time). Funkcja przeżycia: S(t) = P(T >= t) = 1 F (t ) S(t) oznacza prawdopodobieństwo, że obiekt przeżyje do czasu t.

3 Krzywe przeżycia Wprowadzenie Przypomnienie Cel testowania Krzywe przeŝycia z podziałem ze względu na płeć biorcy S(t) kobiety-biorcy męŝczy?ni-biorcy Czas obserwacji

4 Przypomnienie Cel testowania Po co testujemy różnice krzywych przeżycia? Szukamy odpowiedzi na pytania: Czy dłużej żyją pacjenci poddani jednej terapii, czy drugiej? Czy długość trwania małżeństwa zależy od statusu majątkowego małżonków? Czy procesy, w których adwokat jest wynajęty trwają dłużej niż te, w których adwokat jest przydzielony? Itd. Szukamy czynników, które wpływają na przeżycie.

5 Testy dla danych niecenzorowanych Testy dla danych niecenzorowanych Testy dla danych cenzorowanych Log-rank test dla danych cenzorowanych Brak obserwacji cenzorowanych używamy standardowych nieparametrycznych testów do porównania 2 funkcji przeżycia dla 2 grup. GRUPY: Niezależne: np. test serii, Wilcoxon-Mann-Whitney Test U; Zależne: np. test znaków (Sign Test).

6 Test serii Wprowadzenie Testy dla danych niecenzorowanych Testy dla danych cenzorowanych Log-rank test dla danych cenzorowanych X 1,..., X n próba prosta z rozkładu o nieznanej dystrybuancie F 1; Y 1,..., Y m próba prosta z rozkładu o nieznanej dystrybuancie F 2; Testujemy hipotezę H 0: F 1 = F 2 przeciw hipotezie alternatywnej H 1: F 1 F 2. Kolejne kroki: ustawiamy obserwacje z obu grup w 1 niemalejący ciąg; obserwacje z pierwszej grupy oznaczamy zerami, z drugiej jedynkami; (n+m)! n!m! liczba różnych ciągów składających się z n zer oraz m jedynek (wszystkie równie prawdopodobne, bo zakładamy, że X 1,..., Xn, Y 1,..., Y m są nzal, o tym samym rozkładzie) statystyka testowa: L = liczba serii w ciągu (L 2), Np. dla ciągu L=5; mała liczba serii = zdarzenie przemawiające przeciw hipotezie H 0. Zbiór krytyczny W = [2, l(alfa, n, m)]. l(alfa, n, m) tak dobrane, aby P(L W ) alfa (istnieją tablice tych wartości).

7 Wilcoxon-Mann-Whitney Test U Testy dla danych niecenzorowanych Testy dla danych cenzorowanych Log-rank test dla danych cenzorowanych ustawiamy obserwacje z obu grup w 1 niemalejący ciąg; sumujemy pozycje w ciągu (rank) dla obserwacji z obu grup (oddzielnie). Mniejsza z otrzymanych liczb jest wartością statystyki testowej jeśli jest odpowiednio duża, hipotezę o równości dystrybuant odrzucamy. Test nie powinien być stosowany, gdy rozkłady w 2 grupach różnią się bardzo może wtedy wygenerować błędny wynik.

8 Sign Test Wprowadzenie Testy dla danych niecenzorowanych Testy dla danych cenzorowanych Log-rank test dla danych cenzorowanych p = P(X > Y ), H 0 : p = 1 2 mamy pary obserwacji (x i, y i ), i 1,..., n; pary (x i, y i ), t.że x i = y i odrzucamy. Zostaje m par; w := #{(x i, y i ) : y i x i > 0}; H 0 jest prawdą W b(m; 0, 5).

9 Wprowadzenie Testy dla danych niecenzorowanych Testy dla danych cenzorowanych Log-rank test dla danych cenzorowanych Niektóre ważne testy: Log-rank test (najbardziej popularny test); Breslow s test; Cox s F test.

10 Log-rank Wprowadzenie Testy dla danych niecenzorowanych Testy dla danych cenzorowanych Log-rank test dla danych cenzorowanych Analiza oparta jest na momentach, w których obserwujemy zdarzenia. Dla każdej takiej chwili liczymy zaobserwowaną oraz oczekiwaną liczbę zdarzeń w każdej grupie. Niech j = 1,..., J momenty, w których obserwujemy zdarzenia (w dowolnej grupie), N 1j, N 2j - liczby obserwowanych obiektów zagrożonych w j-tym momencie w 1. i 2. grupie odpowiednio. N j := N 1j + N 2j O 1j, O 2j liczby zaobserwowanych zdarzeń w chwili j w obu grupach O j := O 1j + O 2j

11 Log-rank Wprowadzenie Testy dla danych niecenzorowanych Testy dla danych cenzorowanych Log-rank test dla danych cenzorowanych Znając wartość O j (łączna liczba zdarzeń w chwili j) i zakładając prawdziwość hipotezy, O j1 ma hipergeometryczny rozkład z parametrami N j, N 1j, O j : expected value: E j = O j N 1j N 1 variance: V j = O N 1j j (1 N 1j )(N N 1 N j O j ) 1 N j 1 statystyka testowa: Z = J j=1 (O 1j E j ) J j=1 V j H prawdziwa Z N(0, 1).

12 Log-rank Wprowadzenie Testy dla danych niecenzorowanych Testy dla danych cenzorowanych Log-rank test dla danych cenzorowanych Inna statystyka testowa: O t1, O t2 są sumami obserwowanych zdarzeń we wszystkich momentach w grupie 1. i 2. odpowiednio; E t1, E t2 są sumami oczekiwanych zdarzeń we wszystkich momentach w grupie 1. i 2. odpowiednio; Statystyka testowa: S = (O t1 E t1 ) 2 E t1 + (O t2 E t2 ) 2 E t2 S χ 2 z (liczba grup 1) stopniami swobody.

13 Log-rank przykład Wprowadzenie Testy dla danych niecenzorowanych Testy dla danych cenzorowanych Log-rank test dla danych cenzorowanych Porównujemy krzywe przeżycia dla pacjentów z powracającymi guzami (recurrent malignant gliomas) różnego typu. 51 dorosłych pacjentów; 20 z guzami typu A = astrocytoma, 31 z guzami typu G = glioblastoma;

14 Testy dla danych niecenzorowanych Testy dla danych cenzorowanych Log-rank test dla danych cenzorowanych A G * * * * * * * 35...

15 Testy dla danych niecenzorowanych Testy dla danych cenzorowanych Log-rank test dla danych cenzorowanych 1 Moment: j=1 w 6. Tygodniu N 1 = 51, O 1 = 1 prawd.smierci= 1 51 W grupie 1. N 1,1 = 20, więc oczekiwana liczba śmierci E 1,1 = 20 1 W grupie 2. N 2,1 = 31, więc oczekiwana liczba śmierci E 2,1 = Moment: j=2 w 10. Tygodniu N 2 = 50, O 2 = 2 prawd.śmierci= 2 50 W grupie 1. N 1,2 = 19, więc oczekiwana liczba śmierci E 1,2 = 19 1 W grupie 2. N 2,2 = 31, więc oczekiwana liczba śmierci E 2,2 = Itd Po zsumowaniu: O t1 = 14, O t2 = 28 E t1 = 22.48, E t2 = S = ( ) ( ) = W tablicy rozkładu χ 2 odnajdujemy P < 0.01, okazuje się więc, że różnica między grupami jest statystycznie znacząca.

16 log-rank Breslow test Testy dla danych niecenzorowanych Testy dla danych cenzorowanych Log-rank test dla danych cenzorowanych Breslow test: V = wi (Oi Ei) i w i waga Log-rank test: waga wszędzie jest jednakowa Breslow test: w i = N i (czyli wcześniejsze zdarzenia mają większą wagę) Log-rank test lepszy, gdy: Śmiertelność w obu grupach jest proporcjonalna krzywe przeżycia nie przecinają się (funkcje hazardu są paralelne) Breslow test jest lepszy, gdy: Śmiertelność w obu grupach nie jest proporcjonalna krzywe przeżycia przecinają się. Moc tego testu zmniejsza się, kiedy zwiększa się liczba cenzorowanych obserwacji.

17 log-rank Breslow test Testy dla danych niecenzorowanych Testy dla danych cenzorowanych Log-rank test dla danych cenzorowanych {t j : j = 1, 2,..., r} zbiór wszystkich momentów wystąpienia zdarzenia (np. śmierci obiektu); O j liczba wystąpień zdarzenia w chwili t j; N j liczba obserwowanych obiektów zagrożonych w chwili t j; C j liczba ocenzorowanych obserwacji w okresie [t j, t j+1); w j waga; r (Cj + Oj) = Ni; j=i O ja, N ja, C ja analogicznie jak O j, N j, C j tylko dla podgrupy a; Statystyka Coxa-Mantela dla próbki a: V a = r i=0 wi(oia O i N ia N i )

18 Testy dla danych niecenzorowanych Testy dla danych cenzorowanych Log-rank test dla danych cenzorowanych V a = r i=0 wi(oia O i N ia N i = r i=0 wioia r i=0 (Cia + Oia) i j=0 wj O j N j ) = r i=0 wioia r i=0 wi O i r (Cja N i + Oja) j=i = r i=0 (wi i j=0 wj O j N j )O ia r i=0 ( i j=0 wj O j N j )C ia V a = N a Vja, gdzie: { j=0 w i i k=0 V ja = w k O k N k gdy wystąpiła obrerwacja X ja = t i; i w k=0 k O k N k gdy X ja jest ocenzorowaną wartością; log-rank { rho = 0, w i = 1 1 i O k k=0 N V ja = k gdy wystąpiła obrerwacja X ja = t i; i gdy X k=0 ja jest ocenzorowaną wartością; O k N k Jeśli brak cenzorowania i remisów to: O k = 1, N k = N k + 1. i O k k=0 N k = 1 ik=0 = N 1 log( N ) N k+1 k=n i+1 k N i+1

19 Funkcja survdiff Wprowadzenie Funkcja survdiff Współczynnik rho RandomSurvivalForest Funkcja survdiff przeprowadza test na różnice między dwoma lub większą liczbą krzywych przeżycia używając rodziny G rho testów lub wykazuje różnice krzywą doświadczalną a teoretyczną. Funkcja survdiff implementuje rodzinę testów sparametryzowaną współczynnikiem rho. Każda śmierć w próbce testowej jest przemnożona przez S(t) rho, gdzie S(t) jest funkcją przeżycia. Wartości szczególne rho: rho = 0 log-rank lub Mantel-Haenszel test; rho = 1 Peto & Peto test (modyfikacja testu Gehana-Wilcoxona);

20 Składnia Wprowadzenie Funkcja survdiff Współczynnik rho RandomSurvivalForest Składnia: > survdiff (formula, data, subset, na.action, rho = 0) gdzie formula obiekt postaci Surv(time, status) predictors, gdzie predictors jest cechą lub zbiorem cech dzielącym nam obserwacje na podgrupy; data zbiór danych; subset wyrażenie określające które wiersze z danych testowych mają zostać użyte w teście; na.action filtr brakujących danych; rho wartość określająca typ testu;

21 survdiff - przykład1 Wprowadzenie Funkcja survdiff Współczynnik rho RandomSurvivalForest >survdiff(surv(dane$czas, dane$status) plec.biorcy, dane) Call: survdiff(formula = Surv(dane$czas, dane$status) plec.biorcy, dane) E V N Observed Expected plec.biorcy=k plec.biorcy=m Chisq= 0.6 on 1 degrees of freedom, p= Zmienne w tabeli oznaczają: N liczba osobników w grupie; obs liczba obserwacji w grupie (czasem z wagą różną od 1); exp oczekiwana wartość obserwacji (z wagą); Chisq statystyka Chi-kwadrat; p p-value;

22 Funkcja survdiff Współczynnik rho RandomSurvivalForest Krzywe przeŝycia z podziałem ze względu na płeć biorcy S(t) kobiety-biorcy męŝczy?ni-biorcy Czas obserwacji Call: survdiff(formula = Surv(dane$czas, dane$status) plec.biorcy, dane, rho=1) E V N Observed Expected plec.biorcy=k plec.biorcy=m Chisq= 1.2 on 1 degrees of freedom, p= 0.283

23 Funkcja survdiff Współczynnik rho RandomSurvivalForest Krzywe przeŝycia z podziałem ze względu na wiek dawcy S(t) wiek dawcy < < wiek dawcy < 60 wiek dawcy > Czas obserwacji >dane$myvalue=round(dane$wiek.dawcy/20)*20 >survdiff(surv(dane$czas, dane$status) myvalue, dane) E V N Observed Expected myvalue= myvalue= myvalue= Chisq= 8.7 on 2 degrees of freedom, p=

24 Funkcja survdiff Współczynnik rho RandomSurvivalForest Krzywe przeŝycia z podziałem ze względu na plec dawcy i biorcy S(t) plec.dawcy=k, plec.biorcy=k plec.dawcy=k, plec.biorcy=m plec.dawcy=m, plec.biorcy=k plec.dawcy=m, plec.biorcy=m Czas obserwacji >survdiff(surv(dane$czas, dane$status) plec.dawcy+plec.biorcy, dane) E V N Observed Expected plec.dawcy=k, plec.biorcy=k plec.dawcy=k, plec.biorcy=m plec.dawcy=m, plec.biorcy=k plec.dawcy=m, plec.biorcy=m Chisq= 3.3 on 3 degrees of freedom, p= 0.345

25 Funkcja survdiff Współczynnik rho RandomSurvivalForest >survdiff(surv(dane$czas, dane$status) plec.biorcy, dane, rho = 0) E V N Observed Expected plec.biorcy=k plec.biorcy=m Chisq= 0.6 on 1 degrees of freedom, p= >survdiff(surv(dane$czas, dane$status) plec.biorcy, dane, rho = 0.5) E V N Observed Expected plec.biorcy=k plec.biorcy=m Chisq= 0.9 on 1 degrees of freedom, p= >survdiff(surv(dane$czas, dane$status) plec.biorcy, dane, rho = 1) E V N Observed Expected plec.biorcy=k plec.biorcy=m Chisq= 1.2 on 1 degrees of freedom, p= 0.283

26 Zależność p-value od rho Funkcja survdiff Współczynnik rho RandomSurvivalForest ZaleŜność p-value od rho dla podziału względem plec.dawcy p-value rho

27 RandomSurvivalForest importance Funkcja survdiff Współczynnik rho RandomSurvivalForest >plot(rsf(survrsf(czas.obserwacji, status)., data = dane[,-6])) wiek.dawcy Error Rate MDRD36m plec.biorcy MDRD60m wagastart niezgodnosci.ab plec.dawcy wiek.biorcy MDRD12m niezgodnosci.dr MDRDend MDRD30 wagaend MDRD24m MDRD6m MDRD Number of Trees Importance

28 Funkcja survdiff Współczynnik rho RandomSurvivalForest left daughter right daughter split var split point status prediction MDRD MDRD36m MDRD36m wiek.dawcy MDRDend wiek.biorcy wiek.biorcy MDRD36m MDRD12m wiek.dawcy plec.dawcy

29 Funkcja survdiff Współczynnik rho RandomSurvivalForest Krzywe przeŝycia z podziałem ze względu na wiek.dawcy S(t) wiek.dawcy < 43.5 wiek.dawcy >= Czas obserwacji >dane$myvalue=dane$wiek.dawcy>= 43.5 >survdiff(surv(dane$czas.obserwacji, dane$status) myvalue, data = dane) E V N Observed Expected myvalue=false myvalue=true Chisq= 11.9 on 1 degrees of freedom, p=

30 Funkcja survdiff Współczynnik rho RandomSurvivalForest Krzywe przeŝycia z podziałem ze względu na MDRD36m S(t) MDRD36m <= 40 MDRD36m > Czas obserwacji >dane$myvalue=round(dane$mdrd36m/40)*40 >survdiff(surv(dane$czas.obserwacji, dane$status) myvalue, data = dane) E V N Observed Expected myvalue= myvalue= Chisq= 5.2 on 1 degrees of freedom, p=

31 Funkcja survdiff Współczynnik rho RandomSurvivalForest Krzywe przeŝycia z podziałem ze względu na MDRD7 S(t) MDRD7 <= median MDRD7 > median Czas obserwacji >dane$myvalue=dane$mdrd7<=median(dane$mdrd7) >survdiff(surv(dane$czas.obserwacji, dane$status) myvalue, data = dane) E V N Observed Expected myvalue=false myvalue=true Chisq= 0.2 on 1 degrees of freedom, p= 0.696

32 Bibliografia Stevenson, M., 2007, An Introduction to Survival Analysis. IVABS, s Therneau, T.M., Foundation, M., 1999, A package for Survival Analysis in S. s Jones, M.P, Crowley, J., 1989, A General Class of Nonparametric Tests for Survival Analysis. Biometrics, Vol. 45, No. 1, s Harrington, D.P., Fleming, T.R., 1982, A Class of Rank Test Procedures for Censored Survival Data. Biometrika, Vol. 69, No. 3, s

33 ! Wprowadzenie Dziękujemy za uwagę!

JAK ROZUMIEĆ I WYKONYWAĆ ANALIZĘ PRZEŻYCIA

JAK ROZUMIEĆ I WYKONYWAĆ ANALIZĘ PRZEŻYCIA JAK ROZUMIEĆ I WYKONYWAĆ ANALIZĘ PRZEŻYCIA Andrzej Sokołowski, Centrum Onkologii Oddział w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, StatSoft Polska Analiza czasu przeżycia to inaczej analiza czasu

Bardziej szczegółowo

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyczna teoria korelacji i regresji (1) Jest to dział statystyki zajmujący

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do środowiska R

Wprowadzenie do środowiska R Łukasz Komsta 21 sierpnia 2004 Spis treści 1 Wstęp 3 2 Pierwsze kroki 3 2.1 Najprostsze obliczenia.................................. 4 2.2 Przykłady operacji na wektorach............................ 4

Bardziej szczegółowo

Zależności w danych. Korelacja i regresja. Agnieszka Nowak Brzezińska SMAD

Zależności w danych. Korelacja i regresja. Agnieszka Nowak Brzezińska SMAD Zależności w danych. Korelacja i regresja Agnieszka Nowak Brzezińska SMAD Korelacja Zależność korelacyjna pomiędzy cechami X i Y charakteryzuje sie tym, że wartościom jednej cechy są przyporządkowane ściśle

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia aktuarialne teoria i praktyka

Zagadnienia aktuarialne teoria i praktyka PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 312 RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics No. 312 Zagadnienia aktuarialne teoria i praktyka Redaktor naukowy Joanna Dębicka Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

W tym rozdziale książka opisuje kilka podejść do poszukiwania kolokacji.

W tym rozdziale książka opisuje kilka podejść do poszukiwania kolokacji. 5 Collocations Związek frazeologiczny (kolokacja), to często używane zestawienie słów. Przykłady: strong tea, weapons of mass destruction, make up. Znaczenie całości wyrażenia, nie zawsze wynika ze znaczeń

Bardziej szczegółowo

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca magisterska Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Anna Węgrzynkiewicz Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Modelowanie

Bardziej szczegółowo

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii Brunon R. Górecki Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii SPIS TREŚCI Wstęp CZĘŚĆ I. KLASYCZNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ.Wprowadzenie.. Czym jest ekonometria?.. Pojęcie modelu ekonometrycznego.3. Dane statystyczne.4.

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com Analiza korelacji i regresji KORELACJA zależność liniowa Obserwujemy parę cech ilościowych (X,Y). Doświadczenie jest tak pomyślane, aby obserwowane pary cech X i Y (tzn i ta para x i i y i dla różnych

Bardziej szczegółowo

Cechy X, Y są dowolnego typu: Test Chi Kwadrat niezależności. Łączny rozkład cech X, Y jest normalny: Test współczynnika korelacji Pearsona

Cechy X, Y są dowolnego typu: Test Chi Kwadrat niezależności. Łączny rozkład cech X, Y jest normalny: Test współczynnika korelacji Pearsona Badanie zależności między cechami Obserwujemy dwie cechy: X oraz Y Obiekt (X, Y ) H 0 : Cechy X oraz Y są niezależne Próba: (X 1, Y 1 ),..., (X n, Y n ) Cechy X, Y są dowolnego typu: Test Chi Kwadrat niezależności

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE HYDROLOGÓW POLSKICH

STOWARZYSZENIE HYDROLOGÓW POLSKICH Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Metodyka obliczania przepływów i opadów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 259

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 259 MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 259 Opracowanie metody badania wpływu zdarzeń ekstremalnych i superekstremalnych na stochastyczną dynamikę szeregów czasowych Tomasz Gubiec, Ryszard Kutner, Tomasz Werner Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA STATYSTYKI W BADANIACH NAUKOWYCH POTRZEBA CZY KONIECZNOŚĆ?

ZASTOSOWANIA STATYSTYKI W BADANIACH NAUKOWYCH POTRZEBA CZY KONIECZNOŚĆ? ZASTOSOWANIA STATYSTYKI W BADANIACH NAUKOWYCH POTRZEBA CZY KONIECZNOŚĆ? Janusz Wątroba, StatSoft Polska Sp. z o.o. Przy próbie oceny korzyści i ograniczeń, jakie występują w przypadku stosowania statystyki

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie projektu R w zadaniach eksploracji danych

Wykorzystanie projektu R w zadaniach eksploracji danych Wykorzystanie projektu R w zadaniach eksploracji danych Artur Gramacki, Jarosław Gramacki Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki ul. Podgórna 50, 65-246, Zielona Góra e-mail: a.gramacki@iie.uz.zgora.pl,

Bardziej szczegółowo

Interpretacja trzyletnich wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej

Interpretacja trzyletnich wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej Filip Kulon 1 Przemysław Majkut Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Interpretacja trzyletnich wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej Wstęp Edukacyjna wartość dodana to sposób na mierzenie wkładu

Bardziej szczegółowo

ŚREDNI BŁĄD PROGNOZOWANIA DLA METODY EKSTRAPOLACJI PRZYROSTU EMPIRYCZNEGO

ŚREDNI BŁĄD PROGNOZOWANIA DLA METODY EKSTRAPOLACJI PRZYROSTU EMPIRYCZNEGO B A D A N I A O P E R A C Y J N E I D E C Y Z J E Nr 3 4 006 Bogusław GUZIK ŚREDNI BŁĄD PROGNOZOWANIA DLA METODY EKSTRAPOLACJI PRZYROSTU EMPIRYCZNEGO W artykule sformułowano standardowy układ założeń stochastycznych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6.

Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. 1.1. Wymagania dotyczące zarządzania siecią...i... 12 1.2. Systemy zarządzania siecią...i... 17 1.3. Układ książki...i...i. 25 Dodatek

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MATEMATYCZNA ZESTAW 0 (POWT. RACH. PRAWDOPODOBIEŃSTWA) ZADANIA

STATYSTYKA MATEMATYCZNA ZESTAW 0 (POWT. RACH. PRAWDOPODOBIEŃSTWA) ZADANIA STATYSTYKA MATEMATYCZNA ZESTAW 0 (POWT. RACH. PRAWDOPODOBIEŃSTWA) ZADANIA Zadanie 0.1 Zmienna losowa X ma rozkład określony funkcją prawdopodobieństwa: x k 0 4 p k 1/3 1/6 1/ obliczyć EX, D X. (odp. 4/3;

Bardziej szczegółowo

Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW

Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW Adam Szyszka Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW 1. Wprowadzenie Wyniki finansowe spółek

Bardziej szczegółowo

WIELOWYMIAROWA ANALIZA BANKRUCTWA NA PRZYKŁADZIE BUDOWNICTWA

WIELOWYMIAROWA ANALIZA BANKRUCTWA NA PRZYKŁADZIE BUDOWNICTWA B A D A N I A O P E R A C Y J N E I D E C Y Z J E Nr 2 2005 Dariusz WĘDZKI* WIELOWYMIAROWA ANALIZA BANKRUCTWA NA PRZYKŁADZIE BUDOWNICTWA W artykule zbadano wpływ różnych czynników na zdolność prognostyczną

Bardziej szczegółowo

Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT

Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT Praca statutowa nr 06.30.003.6 Warszawa, grudzień 2006 Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING,

Bardziej szczegółowo

Jak zbadać związek między stopniem zaufania a poziomem satysfakcji z małżeństwa?

Jak zbadać związek między stopniem zaufania a poziomem satysfakcji z małżeństwa? Nowiny Psychologiczne 1, 2006 Richard Gonzalez University of Michigan Małgorzata Siarkiewicz* Uniwersytet Warszawski Jak zbadać związek między stopniem zaufania a poziomem satysfakcji z małżeństwa? Analiza

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego

Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego Paweł Kliber Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego 1. Wstęp Jednym z najważniejszych zadań nowoczesnej matematyki finansowej

Bardziej szczegółowo

Matematyka ubezpieczeń na życie. Piotr Kowalski

Matematyka ubezpieczeń na życie. Piotr Kowalski Matematyka ubezpieczeń na życie Piotr Kowalski 27 stycznia 212 Spis treści 1 Elementy matematyki finansowej 1 1.1 Oznaczenia.............................. 1 1.2 Związki................................

Bardziej szczegółowo

Jolanta Królczyk PROCES MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU ŚLIMAKOWYM

Jolanta Królczyk PROCES MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU ŚLIMAKOWYM PROCES MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU ŚLIMAKOWYM Jolanta Królczyk Katedra Techniki Rolniczej i Leśnej, Politechnika Opolska 1 WPROWADZENIE Proces mieszania jest szczególną

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Krzysztof Drelczuk. Praca magisterska

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Krzysztof Drelczuk. Praca magisterska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Krzysztof Drelczuk Wyszukiwanie wzorców kupna-sprzedaży w finansowych szeregach czasowych za pomocą teorii falek i gazów

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa - Teoria - Przypomnienie.. A i B są niezależne, gdy P(A B) = P(A)P(B). P(A B i )P(B i )

Rachunek prawdopodobieństwa - Teoria - Przypomnienie.. A i B są niezależne, gdy P(A B) = P(A)P(B). P(A B i )P(B i ) Rachunek prawdopodobieństwa - Teoria - Przypomnienie Podstawy Definicja 1. Schemat klasyczny - wszystkie zdarzenia elementarne są równo prawdopodobne, licząc prawdopodobieństwo liczymy stosunek liczby

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYDATKI DOKONYWANE ZA POMOCĄ KART KREDYTOWYCH

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYDATKI DOKONYWANE ZA POMOCĄ KART KREDYTOWYCH TOMASZ BĄK KATARZYNA OWCZARSKA gr. 312 CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYDATKI DOKONYWANE ZA POMOCĄ KART KREDYTOWYCH Praca na pisana na ćwiczeniach z Ekonometrii pod kierunkiem mgr Natalii Nehrebeckiej. UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

Planowanie Modelowanie Symulacja. Pod redakcją: Justyny Patalas-Maliszewskiej Juliana Jakubowskiego Sławomira Kłosa

Planowanie Modelowanie Symulacja. Pod redakcją: Justyny Patalas-Maliszewskiej Juliana Jakubowskiego Sławomira Kłosa Planowanie Modelowanie Symulacja Pod redakcją: Justyny Patalas-Maliszewskiej Juliana Jakubowskiego Sławomira Kłosa INŻYNIERIA PRODUKCJI Planowanie, modelowanie, symulacja Pod redakcją: Justyny Patalas-Maliszewskiej

Bardziej szczegółowo