Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand"

Transkrypt

1 IBM Rational Host On-Demand wersja 11.0 Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand SC

2

3 IBM Rational Host On-Demand wersja 11.0 Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand SC

4 Uwaga Przed wykorzystaniem podanych poniżej informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zawartymi w sekcji Dodatek E, Uwagi, na stronie 177. Wydanie siódme (wrzesień 2009) Numer dokumentu: SC To wydanie dotyczy wersji 11 programu IBM Rational Host On-Demand (numer programu 5724-I20) oraz wszystkich kolejnych wersji i modyfikacji, o ile nie zostanie zaznaczone inaczej w nowych edycjach. Copyright International Business Machines Corporation 1997, 2009.

5 Spis treści Informacje o tym podręczniku..... ii Pozostała dokumentacja programu Host On-Demand.. ii Konwencje stosowane w tym podręczniku ix Terminologia ix Pojęcia dotyczące środowiska Jaa x Część 1. Przygotowanie do instalowania programu Host On-Demand Rozdział 1. Wprowadzenie do programu Rational Host On-Demand Czym jest program Rational Host On-Demand? Jak działa program Host On-Demand? Dlaczego warto korzystać z programu Host On-Demand?. 5 Ekonomiczne rozwiązanie zapewniające łączność... 5 Scentralizowane zarządzanie danymi konfiguracyjnymi 5 Bezpośrednie nawiązywanie połączeń z dowolnym serwerem Telnet Interfejs użytkownika działający na bazie przeglądarki. 5 Obsługa wielu różnych platform i środowisk sieciowych 5 Obsługa standardów Jaa Obsługa protokołu Internet Protocol wersja Obsługa wielu języków Połączenia chronione Niestandardowe pliki HTML Pakiet narzędzi do tworzenia nowych aplikacji e-biznesowych Programmable Host On-Demand Interfejsy API Menedżera sesji Host On-Demand... 7 Obsługa środowiska WebSphere Portal Połączenia z bazami danych DB2 na serwerach IBM System i Co nowego? Uzyskiwanie najnowszych informacji o programie Host On-Demand Nowe opcje programu Host On-Demand, wersja Rozdział 2. Wymagania Wymagania dotyczące serwera System operacyjny z/os Systemy operacyjne i5/os i OS/ Systemy operacyjne Windows Systemy operacyjne AIX Systemy operacyjne Solaris Systemy operacyjne HP-UX Systemy operacyjne Linux Serwery LDAP Środowiska programistyczne Różne oprogramowanie Wymagania dotyczące klienta Obsługiwane systemy operacyjne Obsługiwane przeglądarki i moduły dodatkowe Jaa 2 17 Rozdział 3. Planowanie wdrażania Model oparty na języku HTML Model oparty na serwerze konfiguracji Model złożony Uwagi dotyczące wdrażania klienta Rozdział 4. Planowanie instalacji środowiska Jaa 2 na kliencie Udoskonalenia w kliencie buforowanym pod kątem języka Jaa Ograniczenia obsługi Udoskonalone opcje dostępne w języku Jaa System Apple Mac OS X z językiem Jaa Ograniczenia przy korzystaniu z języka Jaa Pobieranie klientów z zastosowaniem języka Jaa Ograniczenia systemu Mac OS X Nieco wolniej przebiegające uruchamianie klientów Jaa Ograniczenia niektórych modułów dodatkowych języka Jaa Ograniczenia związane z apletami utworzonymi przez użytkownika i z językiem Jaa Użytkownicy z ograniczonym dostępem a język Jaa 2 26 Przeglądarki i moduły dodatkowe Jaa Przeglądarki Jaa Przeglądarki i moduły dodatkowe obsługiwane przez klienty Host On-Demand Program Microsoft Internet Explorer z modułem dodatkowym Jaa Przeglądarka Firefox z wtyczką Jaa Poziom środowiska Jaa używanego w programie Host On-Demand Uzyskiwanie modułu dodatkowego Jaa 2 dla posiadanych klientów Korzystanie z modułu dodatkowego Jaa Korzystanie z panelu sterowania modułu dodatkowego Jaa Rozdział 5. Planowanie ochrony Ochrona zapewniana przez protokoły TLS (Transport Layer Security) i SSL (Secure Sockets Layer) Działanie protokołów TLS i SSL Protokoły TLS i SSL w programie Host On-Demand 31 Ochrona serwera 35 Ochrona konfiguracji SSH (Secure Shell) Co to jest SSH (Secure Shell)? SSH: poziom i opcje obsługiwane przez program Host On-Demand Wymagania klienta Host On-Demand pod względem obsługi protokołów SSH Uwierzytelnianie w protokołach SSH Czy używać protokołów SSH, czy protokołów TLS i SSL? 41 Usługa Redirector Korzyści ze stosowania usługi Redirector Copyright IBM Corp. 1997, 2009 iii

6 Jak działa usługa Redirector Wydajności ładowania usługi Redirector Systemy operacyjne obsługiwane przez usługę Redirector Korzystanie z programu Host On-Demand z firewallem. 44 Konfigurowanie portów firewalla Nawiązywanie połączenia z systemem hosta za pośrednictwem serwera proxy Ochrona identyfikatora użytkownika Web Express Logon Uwierzytelnianie rodzime Logowanie do domeny Windows Środowiska FIPS Rozdział 6. Planowanie instalacji obsługi języka narodowego Obsługiwane języki Obsługiwane strony kodowe hosta Strony kodowe 3270 i Strony kodowe VT Strony kodowe bramy CICS Obsługa japońskiej strony kodowej Unicode JIS Odwzorowywanie znaków zdefiniowanych przez użytkownika Obsługa standardu Unicode dla systemów i5/os i OS/ Część 2. Instalowanie, aktualizowanie i deinstalowanie programu Host On-Demand Rozdział 7. Instalowanie serwera Host On-Demand i oprogramowania pokrewnego Instalowanie serwera Host On-Demand Instalowanie w systemie z/os Instalowanie w systemach i5/os i OS/ Instalowanie w systemach operacyjnych Windows, AIX, Linux, Solaris i HP-UX Instalowanie serwletu konfiguracji Wdrażanie serwletu na serwerze aplikacji WebSphere 66 Instalowanie Kreatora wdrażania Instalowanie Kreatora wdrażania z dysku DVD programu Host On-Demand Pobieranie obrazu instalacyjnego Kreatora wdrażania z serwera Host On-Demand Rozdział 8. Aktualizowanie wcześniejszych wersji programu Host On-Demand Aktualizowanie serwera Host On-Demand Tworzenie kopii zapasowej plików i katalogów Migracja w systemach operacyjnych serwerów z programem deinstalacyjnym Migracja na platformach serwerów bez programu deinstalacyjnego Przenoszenie instalacji serwera Host On-Demand na nowy serwer Migracja z pliku CustomizedCAs.class do pliku CustomizedCAs.p Aktualizowanie klienta programu Host On-Demand Aktualizowanie niestandardowych plików HTML Aktualizowanie plików HTML na potrzeby klienta Jaa 2 75 Migracja plików HTML z programu Host On-Demand 7 lub nowszego Migracja plików HTML z programu Host On-Demand Rozdział 9. Deinstalowanie serwera Host On-Demand Część 3. Konfigurowanie programu Host On-Demand Rozdział 10. Konfigurowanie klientów emulujących programu Host On-Demand Tworzenie plików HTML programu Host On-Demand.. 81 Konfigurowanie sesji programu Host On-Demand Korzystanie z Kreatora wdrażania Rozpowszechnianie danych wyjściowych Kreatora wdrażania na serwerze Host On-Demand Rozdział 11. Korzystanie z klientów administracyjnych i klientów nowego użytkownika programu Host On-Demand Ładowanie klientów administracyjnych i klientów nowego użytkownika Klienty administracyjne Program narzędziowy Directory Utility Klienty nowego użytkownika Rozdział 12. Korzystanie z klientów emulujących Host On-Demand Ładowanie klientów emulujących Wybór właściwego klienta Klienty buforowane Instalowanie klientów buforowanych Usuwanie klienta buforowanego Obsługa klienta buforowanego w przypadku korzystania z wielu serwerów Host On-Demand Obsługa klienta buforowanego w systemach operacyjnych Windows 2000, Windows 2003 i Windows XP Obsługa klienta buforowanego w systemie operacyjnym Mac OS X (tylko klienty dla platformy Jaa 2) Rozwiązywanie problemów z klientami buforowanymi 98 Klient Web Start Instalowanie klienta Web Start Konfigurowanie serwera WWW do pracy z programem Web Start Aktualizowanie klienta Web Start Dodawanie komponentów Web Start po przeprowadzeniu instalacji po raz pierwszy i IBM Rational Host On-Demand wersja 11.0: Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand

7 Program Web Start a użytkownicy systemu Windows z ograniczonym dostępem Zaznaczanie sesji zakładką przy użyciu programu Web Start Używanie programu Web Start z protokołem HTTPS 102 Usuwanie klienta Web Start Klienty pobierane Uruchamianie klienta pobieranego Uruchamianie klienta pobieranego po zainstalowaniu klienta buforowanego lub klienta Web Start Predefiniowane klienty emulujące Ograniczanie objętości pobieranych klientów Wdrażanie archiwów i klas języka Jaa dostarczonych przez użytkownika Używanie parametru HTML AdditionalArchies Wdrażanie z katalogu publikowania Porady i wskazówki dotyczące plików archiwów Rozdział 13. Korzystanie z klientów programu Database On-Demand Funkcje baz danych w klientach emulujących terminal i w makrach Uruchamianie klienta programu Database On-Demand 110 Predefiniowane klienty programu Database On-Demand 111 Konfigurowanie programu Database On-Demand dla użytkowników Uzyskiwanie i instalowanie sterownika JDBC Formaty plików dotyczące dostępu do bazy danych Korzystanie z wielu stron kodowych w programie Database On-Demand Strony kodowe obsługiwane w programie Database On-Demand Rozdział 14. Tworzenie i wdrażanie bibliotek makr na serwerze Wdrażanie biblioteki makr na serwerze 115 Wdrażanie biblioteki makr na napędzie współużytkowanym serwera Rozdział 15. Dynamiczne modyfikowanie właściwości sesji Konfigurowanie początkowego pliku HTML Ustalanie katalogu podstawowego kodu Dodawanie parametru ConfigBase Przesłanianie parametrów HTML Konkretne właściwości sesji możliwe do przesłonięcia 119 Przykład 1: Przesłanianie nazwy jednostki logicznej w zależności od adresu IP klienta Przykład 2: Formularz HTML umożliwiający użytkownikom określenie hosta docelowego dla połączenia Rozdział 16. Konfigurowanie programu Host On-Demand w systemie zseries. 129 Konfigurowanie osobnych katalogów prywatnych i katalogów publikowania w trybie do odczytu i zapisu Konfigurowanie osobnego systemu plików HFS dla katalogu prywatnego programu Host On-Demand Konfigurowanie osobnego katalogu publikowania dla użytkowników Usuwanie rozszerzenia pliku ASCII z plików programu Host On-Demand Zagadnienia dotyczące migracji dla systemu z/os Tworzenie kopii zapasowej katalogu prywatnego Rozdział 17. Konfigurowanie programu Host On-Demand w systemie IBM System i Konfigurowanie, uruchamianie i zatrzymywanie Menedżera usług programu Host On-Demand w systemie IBM System i Konfigurowanie (CFGHODSVM) Uruchamianie (STRHODSVM) Zatrzymywanie (ENDHODSVM) Status pracy z serwerem HOD Zarządzanie certyfikatami (Certificate Management - WRKHODKYR) Uruchamianie Pakowarki informacji (Start Information Bundler - STRHODIB) Tworzenie tabeli definicji drukarki HOD (Create HOD Printer Definition Table - CRTHODPDT) Uruchamianie organizatora (Start Organizer - STRPCO) Uruchamianie komend PC (Start a PC Command - STRPCCMD) Korzystanie z Kreatora wdrażania w systemie IBM System i Konfigurowanie bezpiecznych połączeń dla serwerów IBM System i Instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand z protokołem SSL w systemach i5/os i OS/ Konfigurowanie bezpiecznych połączeń dla serwera Telnet Konfigurowanie pliku kluczy CustomizedCAs programu Host On-Demand Uwierzytelnianie klienta Konfigurowanie bezpiecznych połączeń dla serwera proxy programu Host On-Demand w systemie OS/ Bezpieczne udostępnianie stron 138 Obsługa standardu Unicode dla systemów i5/os i OS/ Informacje ogólne Informacje o programowaniu hosta Rozdział 18. Wdrażanie programu Host On-Demand ze środowiskiem WebSphere Portal Działanie programu Host On-Demand z serwerem Portal Serer Korzystanie z klientów programu Host On-Demand z serweremportalserer Ograniczenia w dostępie do programu Host On-Demand za pośrednictwem portletu Dodatkowe uwagi na temat korzystania z portletu programu Host On-Demand Rozszerzanie portletów programu Host On-Demand Spis treści

8 Rozdział 19. Obsługa technologii Workplace Client Technology (WCT) Tworzenie wtyczek programu Host On-Demand Dynamiczne ustawianie właściwości sesji Używanie oddzielnego katalogu publikowania użytkownika Identyfikatory widoków użyte we wtyczce programu Host On-Demand Ograniczenia korzystania z programu Host On-Demand w środowisku WCT Rozdział 20. Konfigurowanie serwera Host On-Demand do korzystania z protokołu LDAP Konfigurowanie obsługi protokołu LDAP Instalowanie rozszerzeń schematu Konfigurowanie serwera Host On-Demand do korzystania z serwera LDAP jako składnicy danych Dodatek A. Korzystanie z klientów zainstalowanych lokalnie Systemy operacyjne obsługujące klientów zainstalowanych lokalnie Instalowanie klienta lokalnego Uruchamianie klienta lokalnego Usuwanie klienta lokalnego Dodatek B. Korzystanie z Interfejsu wiersza komend IKEYCMD Konfigurowanie środowiska dla interfejsu wiersza komend IKEYCMD Składnia interfejsu wiersza komend IKEYCMD Lista zadań IKEYCMD dla programu Host On-Demand 160 Tworzenie nowej bazy danych kluczy Ustawianie hasła do bazy danych Zmiana hasła bazy danych Wyświetlanie listy ośrodków CA Tworzenie nowej pary kluczy i żądania certyfikatu Przechowywanie certyfikatu serwera Pobieranie certyfikatu podpisanego przez ośrodek CA 163 Zapisywanie certyfikatu ośrodka CA Tworzenie certyfikatu samopodpisanego Udostępnianie certyfikatów serwera klientom Dodawanie certyfikatu głównego nieznanego ośrodka CA do pliku CustomizedCAs.p Eksportowanie kluczy Importowanie kluczy Wyświetlanie domyślnego klucza w bazie danych kluczy 167 Zapisywanie w pliku zaszyfrowanego hasła do bazy danych Korzystanie z pliku wsadowego GSK7CMD Przegląd parametrów interfejsu wiersza komend IKEYCMD Przegląd opcji interfejsu wiersza komend IKEYCMD 170 Wywołanie komendy z wiersza komend Plik właściwości określanych przez użytkownika Dodatek C. Program narzędziowy P12 Keyring Składnia Opcje Przykłady Dodatek D. Opcje wiersza komend rodzimego programu uruchamiającego platformy Dodatek E. Uwagi Dodatek F. Znaki towarowe i IBM Rational Host On-Demand wersja 11.0: Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand

9 Informacje o tym podręczniku Podręcznik Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand zapewnia pomoc w planowaniu, instalowaniu i konfigurowaniu programu Host On-Demand. Podręcznik ten jest przeznaczony dla administratorów. Składa się on z trzech głównych części. Część 1, Przygotowanie do instalowania programu Host On-Demand, na stronie 1 zawiera uwagi, z którymi należy się zapoznać przed przystąpieniem do zainstalowania programu Host On-Demand. Na przykład: jaka platforma serwera będzie używana, który model wdrażania będzie stosowany, w jaki sposób będzie obsługiwana ochrona. Część 2, Instalowanie, aktualizowanie i deinstalowanie programu Host On-Demand, na stronie 57 zawiera procedury postępowania dla każdego systemu operacyjnego. Część 3, Konfigurowanie programu Host On-Demand, na stronie 79 zawiera opisy różnych modeli konfiguracji określające sposób definiowania informacji konfiguracyjnych sesji, zarządzania tymi informacjami, ich dynamicznego modyfikowania, dostosowywania nowych klientów i wdrażania programu Host On-Demand u użytkowników. Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu programu Host On-Demand należy, korzystając z pomocy elektronicznej, zapoznać się z definiowaniem sesji i wykonywaniem zadań administracyjnych. Podręcznik Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand jest dostępny również na dysku DVD-ROM oraz w serwisie WWW Centrum informacyjnego programu Host On-Demand dostępnym pod adresem infocenter/hodhelp/11r0/index.jsp. Pozostała dokumentacja programu Host On-Demand Oprócz podręcznika Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand dostępne są także inne źródła informacji, które pomagają korzystać z produktu Host On-Demand. Opisana tu dokumentacja jest dostępna w serwisie WWW Centrum informacyjnego programu Host On-Demand dostępnym pod adresem publib.boulder.ibm.com/infocenter/hodhelp/11r0/index.jsp. Większość tych dokumentów jest także dostarczana z produktem Host On-Demand lub na dyskach CD-ROM Toolkit. Opcja MySupport umożliwia spersonalizowanie widoku wsparcia i zarejestrowanie się w celu otrzymywania cotygodniowych powiadomień pocztą elektroniczną informujących o nowych pakietach poprawek, plikach do pobrania i najświeższych informacjach wsparcia technicznego dla produktów IBM. Aby zarejestrować się w celu korzystania z opcji MySupport, należy zrealizować instrukcje opisane w następującej Nocie technicznej. Pomoc elektroniczna. Pomoc elektroniczna stanowi podstawowe źródło informacji dla administratorów i użytkowników po zakończeniu procesu instalacji programu Host On-Demand. Można w niej znaleźć szczegółowy opis zadań wykonywanych w programie Host On-Demand. Spis treści i indeks pomagają znaleźć panele pomocy poświęcone poszczególnym zadaniom oraz panele pomocy z ogólnymi informacjami na dany temat. Kiedy używany jest graficzny interfejs użytkownika (GUI) programu Host On-Demand, przyciski pomocy służą do wyświetlania paneli pomocy dotyczących elementów interfejsu GUI. Copyright IBM Corp. 1997, 2009 ii

10 Katalog programu. Katalog programu zawiera instrukcje o instalowaniu programu Host On-Demand na platformie z/os. Plik Readme. Plik readme.html zawiera informacje o produkcie, których nie można było na czas zamieścić w dokumentacji produktu. Web Express Logon Reference. Podręcznik ten zawiera szczegółowy opis czynności związanych z opcją Web Express Logon, ułatwiający zrozumienie zasad jej działania, wdrażanie oraz rozwiązywanie problemów występujących podczas korzystania z niej. Opisano w nim ogólne informacje o opcji Web Express Logon oraz przedstawiono kilka przykładowych procedur postępowania pomocnych w planowaniu i wdrażaniu opcji Web Express Logon w stosowanym środowisku, a także kilka interfejsów API służących do tworzenia niestandardowych makr i modułów dodatkowych. Macro Programming Guide. W tym podręczniku opisano sposób tworzenia makr programu Host On-Demand służących do automatyzacji interakcji między użytkownikiem a aplikacjami hosta lub do przekazywania danych między aplikacją hosta a aplikacją rodzimą. Zawarto w niej również szczegółowe informacje dotyczące wszystkich aspektów tworzenia makr oraz podano uaktualnione informacje o języku makr, które poprzednio znajdowały się w podręczniku Host Access Beans for Jaa Reference. Host Printing Reference. Po skonfigurowaniu sesji hosta można skorzystać z informacji przedstawionych w tym podręczniku w celu włączenia drukowania danych z sesji hosta na drukarkach lokalnych lub sieciowych albo do pliku. Session Manager API Reference. W podręczniku tym opisano funkcje API języka JaaScript służące do zarządzania sesjami hosta oraz tekstowymi interakcjami z sesjami hosta. Programmable Host On-Demand. W tym podręczniku opisano zestaw interfejsów API języka Jaa, które umożliwiają programistom integrację różnych fragmentów kodu klienta Host On-Demand, takich jak terminale, menu i paski narzędzi, z własnymi niestandardowymi aplikacjami i apletami napisanymi w języku Jaa. Toolkit Getting Started. W tym podręczniku opisano, w jaki sposób zainstalować i skonfigurować program Host On-Demand Toolkit dostarczany z pakietem Host Access Client Package, ale instalowany z innego dysku DVD-ROM niż podstawowy produkt Host On-Demand. Pakiet Host On-Demand Toolkit uzupełnia podstawowy produkt Host On-Demand, oferując obsługę komponentów Jaa beans i innych, które umożliwiają jak najlepsze wykorzystanie programu Host On-Demand w danym środowisku. Host Access Beans for Jaa Reference. Ten podręcznik wchodzi w skład pakietu Host On-Demand Toolkit. Pełni on rolę przewodnika dla programistów, którzy chcą dostosować środowisko programu Host On-Demand za pomocą komponentów Jaa oraz tworzyć makra automatyzujące czynności w sesjach emulatora. Programmer s Guide for the AS/400 Toolbox for Jaa. Podręcznik Programmer s Guide for the AS/400 Toolbox for Jaa znajduje się w katalogu as400 na dysku DVD Toolkit. Podręcznik ten jest dostępny w postaci plików zip w językach: angielskim, japońskim, koreańskim, hiszpańskim i rosyjskim. Host Access Class Library Reference. Ten podręcznik wchodzi w skład pakietu Host On-Demand Toolkit. Ma on pomóc programistom w tworzeniu apletów i aplikacji Jaa, które będą miały dostęp do informacji z hosta na poziomie strumienia danych. J2EE Connector Reference. Ten podręcznik wchodzi w skład pakietu Host On-Demand Toolkit. Jest on przeznaczony dla programistów, którzy zamierzają pisać aplety i serwlety, które będą miały dostęp do aplikacji kompatybilnych ze środowiskiem Jaa 2 Enterprise Edition (J2EE). Dokumentacja techniczna programu Host On-Demand. Dokumentacja techniczna programu Host On-Demand stanowi uzupełnienie innej dokumentacji i oferuje praktyczne informacje dotyczące korzystania z programu Host On-Demand. Dokumentacja techniczna udostępniana w stanie, w jakim się znajduje ( as is ), i nie zawsze zawiera najnowsze informacje o produkcie. Najbardziej aktualna lista składników dokumentacji technicznej iii IBM Rational Host On-Demand wersja 11.0: Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand

11 programu Host On-Demand jest dostępna na stronie biblioteki programu Host On-Demand dostępnej pod adresem library.html. Konwencje stosowane w tym podręczniku W podręczniku Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand stosowane są następujące konwencje typograficzne: Tabela 1. Konwencje stosowane w tym podręczniku. Konwencja Znaczenie Czcionka o stałej szerokości Kursywa Return Wskazuje tekst, który należy wpisać w wierszu komend i wartości, które należy wpisać w dosłownym brzmieniu, takie jak komendy, funkcje oraz atrybuty definicji zasobów i ich wartości. Czcionką o stałej szerokości oznaczany jest także tekst wyświetlany na ekranie i przykłady kodu. Wskazuje wartości zmiennych, które należy wprowadzić (na przykład użytkownik musi wpisać rzeczywistą nazwę pliku w miejsce wartości nazwa_pliku). Kursywą drukowany jest także tekst wyróżniony oraz tytuły podręczników. Oznacza klawisz ze słowem Return, słowem Enter lub strzałką skierowaną w lewo. > Użyte w opisie wyboru opcji menu oznacza kolejność wyboru poszczególnych opcji z menu. Na przykład komenda Kliknij kolejno opcje: Plik > Nowy jest równoważna komendzie Z menu Plik wybierz opcję Nowy. Użyte w opisie widoku drzewa oznacza kolejność rozwijania poszczególnych folderów lub obiektów drzewa. Na przykład polecenie Rozwiń Serwlet HODConfig > Sysplexy > Plex1 > Serwery J2EE > BBOARS2 oznacza ciąg poleceń: 1. Rozwiń folder Serwlet HODConfig. 2. Rozwiń folder Sysplexy. 3. Rozwiń folder Plex1. 4. Rozwiń folder Serwery J2EE. 5. Rozwiń folder BBOARS2. Ta grafika służy do wyróżniania uwag przeznaczonych dla czytelnika. Ta grafika służy do wyróżniania wskazówek przeznaczonych dla czytelnika. Terminologia W tej sekcji opisano terminologię używaną w niniejszym podręczniku. Aplet Program napisany w języku Jaa, do którego występuje odwołanie w pliku HTML. Aplet jest uruchamiany przez wirtualną maszynę języka Jaa (JVM) działającą w przeglądarce WWW. Aplikacja Program lub zestaw programów wykonujących określone zadanie lub pełniących określoną funkcję. Klient buforowany Klient buforowany programu Host On-Demand jest dowolnym klientem programu Host On-Demand, którego komponenty są buforowane (przechowywane lokalnie w celu uzyskania szybkiego dostępu) na dysku twardym stacji roboczej użytkownika. Domyślny katalog publikowania Domyślny katalog publikowania to podkatalog HOD w katalogu instalacyjnym serwera Host On-Demand, na przykład c:\program Files\IBM\HostOnDemand\ Informacje o tym podręczniku ix

12 HOD\ na platformach Windows oraz /opt/ibm/hostondemand/hod na platformach AIX, Linux, Solaris i HP-UX. Klient pobierany Klient pobierany pobiera niezbędne pliki apletu za każdym razem, gdy użytkownicy uzyskują dostęp do plików HTML. Klientów pobieranych używa się przede wszystkim w środowiskach sieciowych, ponieważ szybkie połączenie sieciowe skraca czas pobierania tych klientów z serwera WWW. Klient emulujący Klient emulujący jest klientem programu Host On-Demand, który uruchamia sesję emulatora terminalu. Program Host On-Demand zawiera następujących klientów emulujących: klienta buforowanego, klienta Web Start i klienta pobieranego. Osobny katalog publikowania dla użytkowników Jest osobnym miejscem z możliwością zapisu, służącym do wdrażania niestandardowych plików HTML, co pozwala na odizolowanie ich od plików dostarczanych z programem Host On-Demand. Dzięki temu katalog publikowania programu Host On-Demand może służyć tylko do odczytu, co ułatwia instalowanie przyszłych poprawek programu Host On-Demand. Należy zauważyć, że pozostałe pliki zmodyfikowane przez użytkowników (na przykład aplety klientów i programy HACL) będą nadal uruchamiane z katalogu publikowania programu Host On-Demand. Serwer aplikacji WWW Środowisko uruchomieniowe dynamicznych aplikacji WWW. Serwer aplikacji WWW zapewnia obsługę serwletów Jaa, stron JaaSerer Pages (JSP) oraz innych interfejsów API aplikacji napisanych w języku Jaa. Serwer aplikacji WWW zawiera funkcje umożliwiające aplikacjom WWW komunikację, zarządzanie zasobami, zapewnienie ochrony, zarządzanie transakcjami oraz zachowanie trwałości informacji. Zazwyczaj zawiera również interfejs administratora służący do zarządzania serwerem i wdrożonymi aplikacjami. Serwer WWW Serwer w sieci WWW, który obsługuje żądania dotyczące dokumentów HTTP. Serwer WWW steruje przepływem transakcji do i z przeglądarki. Dba o poufność transakcji użytkowników i bezpieczne przesyłanie do serwera danych identyfikacyjnych użytkownika. Klient Web Start Klient Web Start umożliwia użytkownikom uruchamianie sesji programu Host On-Demand bez użycia przeglądarki. Użytkownik uruchamia sesje programu Host On-Demand w Menedżerze aplikacji Jaa Web Start. Pojęcia dotyczące środowiska Jaa 2 Poniżej podano znaczenie niektórych pojęć używanych w niniejszym dokumencie. Jaa 2 Oznacza maszynę wirtualną Jaa 1.3.x, 1.4.x lub jej późniejszą wersję. Przeglądarka Jaa 2 Przeglądarka sieci WWW, która uruchamia aplety języka Jaa w środowisku maszyny wirtualnej Jaa 2, dostarczanym zazwyczaj razem z przeglądarką. Takimi przeglądarkami są na przykład Firefox i Internet Explorer 7.0 z wtyczką Jaa 2. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Przeglądarki i moduły dodatkowe Jaa 2 na stronie 26. Klient emulujący Jaa 2, klient buforowany Jaa 2, klient pobierany Jaa 2 Wersje klienta programu Host On-Demand. Wersja Jaa 2 zawiera kompletny zestaw komponentów klienta Host On-Demand skompilowanych przy użyciu kompilatora Jaa 2. x IBM Rational Host On-Demand wersja 11.0: Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand

13 Część 1. Przygotowanie do instalowania programu Host On-Demand Copyright IBM Corp. 1997,

14 2 IBM Rational Host On-Demand wersja 11.0: Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand

15 Rozdział 1. Wprowadzenie do programu Rational Host On-Demand Czym jest program Rational Host On-Demand? Program IBM Rational Host On-Demand zapewnia ekonomiczny i bezpieczny dostęp do systemów hostów, realizowany - przy użyciu przeglądarki lub bez niej - przez użytkowników, którzy pracują w środowiskach sieci intranet i ekstranet. Program Host On-Demand jest instalowany na serwerze WWW, co upraszcza czynności administracyjne związane z zarządzaniem i wdrażaniem, a do przeglądarki lub na stację roboczą klienta pobierany jest aplet lub aplikacja programu Host On-Demand, umożliwiające użytkownikom nawiązywanie połączeń z newralgicznymi aplikacjami i danymi znajdującymi się na hoście. Program Host On-Demand umożliwia emulację popularnych typów terminali, protokołów komunikacyjnych, bram komunikacyjnych i drukarek, w tym: terminali TN3270 i TN3270E terminali TN5250 terminali VT52, VT100, VT220, VT320 i VT420 powłoki Secure Shell (SSH) protokołu TLS (Transport Layer Security) protokołu SSL (Secure Sockets Layer) protokołu przesyłania plików (File Transfer Protocol - FTP) bramy transakcji CICS (Customer Information and Control System) drukarek TN3270E i TN5250 Przy użyciu pakietu Host Access Toolkit działającego na bazie komponentów Jaa można tworzyć niestandardowe aplikacje e-biznesowe. Pakiet ten zawiera bogaty zestaw bibliotek i interfejsów API napisanych w języku Jaa: bibliotekę HACL (Host Access Class Library), komponenty Host Access Beans for Jaa i łączniki J2EE (Jaa 2 Enterprise Edition). Program Host On-Demand zawiera także program Database On-Demand, który udostępnia interfejs umożliwiający wysyłanie zapytań SQL do baz danych DB2 firmy IBM zainstalowanych w systemach IBM System i5. Jak działa program Host On-Demand? Sposób działania systemu Host On-Demand został przedstawiony na poniższym rysunku. Program Host On-Demand pracuje w konfiguracji klient/serwer. Klienty programu Host On-Demand to aplety napisane w języku Jaa, które są pobierane z serwera WWW do przeglądarki WWW znajdującej się na komputerze zdalnym. Copyright IBM Corp. 1997,

Podręcznik instalacji i konfiguracji

Podręcznik instalacji i konfiguracji IBM Tioli Directory Serer Podręcznik instalacji i konfiguracji wersja 5.2 SC85-0109-00 IBM Tioli Directory Serer Podręcznik instalacji i konfiguracji wersja 5.2 SC85-0109-00 Uwaga Przed korzystaniem z

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora Przewodnik administratora Niniejszy przewodnik jest dostarczany w formacie PDF, zgodnym z programami do odczytywania

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ERserver. iseries. Protokół SSL (Secure Sockets Layer)

ERserver. iseries. Protokół SSL (Secure Sockets Layer) ERserver iseries Protokół SSL (Secure Sockets Layer) ERserver iseries Protokół SSL (Secure Sockets Layer) Copyright International Business Machines Corporation 2000, 2002. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PRZEWODNIK INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition. Update 5. Podręcznik użytkownika

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition. Update 5. Podręcznik użytkownika Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition Update 5 Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis oraz Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji

Przewodnik instalacji Przewodnik instalacji Adaptive Server Enterprise 12.5 Linux/Intel Identyfikator dokumentu: 33429-01-1250-01 Ostatnia wersja: Czerwiec 2001 Copyright 1989-2001 by Sybase, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Przewodnik po programie Wstępna konfiguracja sterownika HP Prawa autorskie i licencje 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami AdRem NetCrunch Wersja 6.x Pierwsze kroki Poradnik dla początkujących użytkowników edycji Premium oraz Premium XE programu NetCrunch Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Nr katalogowy: 821 1808 Wrzesień 2010 Copyright 2010, Oracle i/lub jej spółki powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA

Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA SPIS TREŚCI W tym dokumencie... 4 Oznaczenia stosowane w dokumencie... 6 Przygotowanie do nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym...

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

hp jetdirect Model 610n

hp jetdirect Model 610n hp jetdirect Model 610n Przewodnik administratora Przewodnik administratora Serwer druku HP Jetdirect (Model 610N) Prawa autorskie Hewlett-Packard Company 2001 Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabroniona jest

Bardziej szczegółowo

TREND MICRO W orr y -F ree B usine ss S Worry-FreeTM ec urit Business Security y S tandar Standard Edition i Advanced Edition

TREND MICRO W orr y -F ree B usine ss S Worry-FreeTM ec urit Business Security y S tandar Standard Edition i Advanced Edition TM TREND MICRO TM Worry-Free Business Security Standard Edition 7 Administrator s Guide TREND MICRO INCORPORATED 10101 North De Anza Blvd. Cupertino, CA., 95014, USA Tel:+1(408)257-1500/1-800 228-5651

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim TM TREND MICRO OfficeScan Client/Server Edition 8 dla korporacji i średnich firm TM Podręcznik instalacji i wdrożenia Podręcznik instalacji i wdrożenia www.trendmicro-europe.com Kod produktu: OSPM83306/70727

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

Internet Information Services (IIS) 7.0

Internet Information Services (IIS) 7.0 Vademecum administratora Internet Information Services (IIS) 7.0 William R. Stanek Vademecum administratora Internet Information Services (IIS) 7.0 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Internet

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11.5

Acronis Backup & Recovery 11.5 Acronis Backup & Recovery 11.5 Podręcznik instalacji Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows Workstation

Bardziej szczegółowo