Materiały pomocnicze do wykładu z przedmiotu SIECI KOMPUTEROWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały pomocnicze do wykładu z przedmiotu SIECI KOMPUTEROWE"

Transkrypt

1 Materiały pomocnicze do wykładu z przedmiotu SIECI KOMPUTEROWE

2 Wykład I pojęcia podstawowe 1. Podział ogólny sieci komputerowych ze względu na obszar: - lokalne sieci komputerowe LAN (Local Area Network), - metropolitalne sieci komputerowe MAN (Metropolitan Area Network), - rozlegle sieci komputerowe WAN (Wide Area Network). Przykładem takiej sieci jest Internet globalny. 2. Ethernet ważny standard sieci komputerowych (IEEE 802): - obecnie jest dominującym standardem w sieciach LAN z transmisją przewodową oraz bezprzewodową, - jest również technologią dużych odległości oraz dużej szerokości pasma co sprawia, iż pewne odmiany są stosowane w sieciach MAN, a także coraz częściej przez operatorów telekomunikacyjnych (Carrier Ethernet).

3 Wykład I pojęcia podstawowe 3. Odmiany technologii przewodowej Ethernet ze względu na pasmo przenoszenia: 10 Mb/s 100 Mb/s (fast Ethernet) IEEE (1995r.) 1 Gb/s 10 Gb/s 40 Gb/s 100 Gb/s specyfikacja IEEE 802.3ba (czerwiec 2010r.)

4 Wykład I pojęcia podstawowe 4. Niektóre dane podawane przez IDG (International Data Group): rok 2011 zanotowano duży wzrost popytu na urządzenia 10 GbE, lata 2012/2013 przewidywany jest wzrost zainteresowania odmianą 40GbE (Cisco, Juniper Networks, HP, Blade Network Technologies, Brocade ), przykładowe koszty: - 4-portowy moduł 40 GbE przełącznika Extreme Networks model Summit X USD (bez osprzętu optycznego), - średnia cena za 1 port z osprzętem optycznym: o USD dla 40 GbE, o USD dla 100GbE, obecnie sied 100 GbE jest testowana w centrum danych NYSE.

5 Wykład I pojęcia podstawowe 5. Wybrane podstawowe pojęcia terminologii sieciowej: sied komputerowa - struktura złożona ze stacji komputerowych, urządzeo sieciowych, mediów transmisyjnych oraz odpowiedniego oprogramowania. Cechą charakterystyczną takiej struktury (np. LAN) jest unikalnośd adresowania stacji sieciowych. Podstawowym urządzeniem sieciowym jest zwykle tzw. przełącznik (z ang. switch), intersied (internet): składa się z wielu sieci logucznych połączonych urządzeniami sieciowymi zwanymi routerami. Aby możliwa była transmisja danych w intersieci, każda sied składowa musi mied swój unikalny adres, zaś w ramach danej sieci każda jej stacja sieciowa, protokół: zestaw ściśle określonych procedur realizowanych przez stacje i urządzenia sieciowe podczas wysyłania i odbierania danych,

6 Wykład I pojęcia podstawowe model sieciowy: zestaw protokołów sieciowych wraz z opisem ich funkcjonalności w procesie komunikacji sieciowej lub międzysieciowej, sieciowy system operacyjny: system operacyjny dedykowany zastosowaniom serwerowym, topologia fizyczna: układ urządzeo sieciowych, określony schematem połączeo fizycznych przy pomocy mediów transmisyjnych, topologia logiczna: określa sposób w jaki urządzenia sieciowe przesyłają dane, przepustowośd: parametr określający rzeczywistą prędkośd przesyłania danych (bitów) w sieciach komputerowych, wyrażony jest w [bit/s].

7 Wykład II GNU/ Linux jako przykład operacyjnego systemu sieciowego 1. Systemy operacyjne sieciowe systemy dedykowane kreowaniu usług sieciowych. Wybrane cechy: wielodostępnośd jednoczesny dostęp wielu użytkowników do urządzeo i zasobów, wielozadaniowośd wykonywanie wielu zadao jednocześnie, możliwośd dystrybuowania zadao na wiele procesorów (np. systemy klastrowe), hierarchicznośd komunikacja w systemie klient serwer. 2. Niektóre znane rozwiązania systemów: MS Windows 2003(2008) Server, Ubuntu Server, SUSE Linux Enterprise Server (SLES) i inne.

8 Wykład II GNU/ Linux jako przykład operacyjnego systemu sieciowego 3. Wybrane czynności administracyjne w systemie Ubuntu Server: - aktywowanie konta użytkownika root, - konfiguracja adresów IP - tworzenie dodatkowych interfejsów wirtualnych,

9 Wykład II GNU/ Linux jako przykład operacyjnego systemu sieciowego - zarządzanie użytkownikami i grupami lokalnego systemu plików, - nadawanie uprawnieo do plików i katalogów przy użyciu mechanizmów ACL,

10 Wykład II GNU/ Linux jako przykład operacyjnego systemu sieciowego Uprawnienia i ich odpowiedniki liczbowe Uprawnienie Znaczenie Parametr Liczbowy r prawo odczytu 4 w prawo zapisu 2 x prawo uruchomienia 1 - brak praw dostępu 0 Wskazuje na zastosowanie dodatkowych narzędzi do uprawnieo

11 Wykład III Modele sieciowe 1. Architektura systemów otwartych - sieciowy model odniesienia OSI (Open System Interconnection) Model sieciowy model abstrakcyjny, opisujący mechanizmy wymiany danych (bitów) np. od aplikacji w systemie jednej stacji sieciowej do aplikacji w innej stacji. Warstwa aplikacji Warstwa prezentacji Warstwa sesji Warstwa aplikacji Warstwa prezentacji Warstwa sesji Warstwa transportowa Warstwa sieciowa Warstwa transportowa Warstwa sieciowa Warstwa łącza danych Warstwa fizyczna Warstwa łącza danych Warstwa fizyczna

12 Wykład III Modele sieciowe 2. Funkcjonowanie wielu protokołów sieciowych prowadzi zwykle do wielokrotnego kapsułkowania (encapsulation) lub dekaspułkowania danych. Idea kapsułkowania na przykładzie protokołu http (warstwa VII): bit ostatni bit pierwszy = bity stare bity nowe komunikat http nagłówek http

13 Wykład III Modele sieciowe 3. Model sieciowy dla przypadku 2 stacji sieciowych koocowych oraz przełącznika warstwy drugiej: Warstwa aplikacji Warstwa aplikacji Warstwa prezentacji Warstwa prezentacji Warstwa sesji Warstwa sesji Warstwa transportu Warstwa transportu Warstwa sieciowa Przełącznik Warstwa sieciowa Warstwa łącza danych Warstwa łącza danych Warstwa łącza danych Warstwa fizyczna Warstwa fizyczna Warstwa fizyczna

14 Wykład III Modele sieciowe 4. Model sieciowy TCP/IP oraz OSI - porównanie Warstwa aplikacji Warstwa transportowa Warstwa aplikacji Warstwa prezentacji Warstwa sesji Warstwa transportowa Warstwa internetowa Warstwa sieciowa Warstwa dostępu do sieci Warstwa łącza danych Warstwa fizyczna

15 Wykład IV Wybrane aspekty technologii przewodowej Ethernet 1. Elementarna topologia fizyczna - gwiazda: przełącznik z 8 portami i podłączonymi interfejsami sieciowymi NIC (Network Interface Controller) stacji koocowych Ethernet switch NIC NIC NIC NIC

16 Wykład IV Wybrane aspekty technologii przewodowej Ethernet 2. Topologia fizyczna hierarchiczna trójwarstwowa (przykład): Ethernet switch warstwa rdzenia Ethernet switch warstwa agregacji warstwa brzegowa Ethernet switch Ethernet switch Ethernet switch

17 Wykład IV Wybrane aspekty technologii przewodowej Ethernet 3. Topologia fizyczna hierarchiczna dwuwarstwowa (przykład): Ethernet switch warstwa rdzenia warstwa brzegowa Ethernet switch Ethernet switch Ethernet switch

18 Ethernet switch Wykład IV Wybrane aspekty technologii przewodowej Ethernet 4. Topologia fizyczna siatki pełnej - połączenia nadmiarowe (przykład): Ethernet switch Ethernet switch Ethernet switch

19 Ethernet switch Wykład IV Wybrane aspekty technologii przewodowej Ethernet 5. Topologia hybrydowa (przykład): Ethernet switch Ethernet switch Ethernet switch Protokoły dedykowane połączeniom nadmiarowym: Spanning Tree Protocol, FabricPath (Cisco), VirtualChasis (Juniper), BrocadeOne (Brocade), VENA (Avaya), TRILL (IETF)

20 Wykład IV Wybrane aspekty technologii przewodowej Ethernet 6. Specyfikacja IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) Zadanie Zakres zadania (podkomitet) Protokoły i usługi zarządzania sieciami LAN Protokoły i usługi wspólne Ethernet Token Bus Token Ring 7. Media transmisyjne: - UTP skrętka nieekranowana, - STP każda para ekranowana siatką, - FTP ekran obejmuje cały przewód, - światłowody jedno- i wielodomowe.

21 Wykład IV Wybrane aspekty technologii przewodowej Ethernet 8. Niektóre odmiany technologii Ethernet według IEEE Odmiana Typ medium Max. długośd medium *m+ 100 Base TX UTP kat 5/5e BASE FX Światłowód wielomodowy mm 62.5 mm 100 BASE LX10 Światłowód jednomodowy Base T UTP cat 5e/ Base CX STP, FTP 25 (między przełącznikami) 1000 Base SX Światłowód wielomodowy 50 mm 62.5 mm 1000 Base LX Światłowód wielomodowy 50 mm 62.5 mm Światłowód jednomodowy 50 mm 1000 Base LH Światłowód jednomodowy 50 mm 10 GBASE - SR Światłowód wielomodowy 62,5 mm 50 mm 10 GBASE - ER Światłowód jednomodowy 50 mm

22 Wykład IV Wybrane aspekty technologii przewodowej Ethernet 9. Dwie nowe specyfikacje: az (EEE - Energy Efficient Ethernet) Ethernet energooszczędny: PoE Zasilanie przez interfejsy Ethernet 10. Widok przełącznika 48-portowego 10/100/1000BaseT klasy MSP 11. Widok karty sieciowej NIC 10/100/1000BaseT - standard PCI

23 Wykład IV Wybrane aspekty technologii przewodowej Ethernet 12. Widok przełącznika klasy enterprise z wybranymi parametrami Niektóre parametry: 8 kart rozszerzeo po 48 portów 1 Gb w tym 24 w technologii UPoE+EEE, (384 porty), 2 karty zarządzające pracą przełącznika wraz z portami konsolowymi, cena USD (Networld, X.2011r.)

24 Wykład IV Wybrane aspekty technologii przewodowej Ethernet 13. Format i rodzaje adresów warstwy II technologii Ethernet Adres fizyczny Ethernet to liczba 48-bitowa. W odniesieniu do modelu OSI jest to adres funkcjonujący w tzw. podwarstwie MAC (Media Access Control) warstwy II OSI. Dla skrócenia zapisu wykorzystywany jest system szesnastkowy. Adres kompletny - schemat wymuszony przez IEEE F Kod producenta Adres właściwy karty 14. Rodzaje adresów: - unikalne globalnie (factory default) - unikalne loklanie - rozgłoszeniowy: FF:FF:FF:FF:FF:FF - grupowe, np.: 01:00:5E...

25 Wykład IV Wybrane aspekty technologii przewodowej Ethernet 15. Wynik polecenia ipconfig /all systemu Windows z wyświetloną wartością adresów MAC dla interfejsu Ethernet przewodowego i bezprzewodowego:

26 Wykład V Podstawowe zagadnienia instalatorskie 1. Standard 10/100/1000 BaseT - widok koocówki RJ-45 oraz skrętki miedzianej UTP: - kategorie skrętki miedzianej oraz szerokości pasma: Kategoria Szerokośd pasma 5 10 oraz 100 Mb/s 5e 100 Mb/s 1 Gb/s 6 1 Gb/s, 10 Gb/s 7 10 Gb/s

27 Wykład V Podstawowe zagadnienia instalatorskie 2. Sekwencje kolorów standardu TIA/EIA 568: TIA/EIA 568A 1 (white-green) 2 (green) 3 (white-orange) 4 (blue) 5 (white-blue) 6 (orange) 7 (white-brown) 8 (brown) TIA/EIA 568B (zalecana) 1 (white-orange) 2 (orange) 3 (white-green) 4 (blue) 5 (white-blue) 6 (green) 7 (white-brown) 8 (brown) 3. Znaczenie sygnałów na stykach dla standardu 10/100BaseT: Rodzaj urządzenia: NIC, router, AP Przełącznik Nadawcze (nr styku) 1 i 2 3 i 6 Odbiorcze (nr styku) 3 i 6 1 i 2

28 Wykład V Podstawowe zagadnienia instalatorskie 4. Znaczenie sygnałów na stykach dla standardu 1000BaseTX: Nr styku Sygnał Kolor (T-568 B) 1 BI_DA+ White-orange 2 BI _DA- Orange 3 BI_DB+ White-green 4 BI_DC+ Blue 5 BI_DC- White-blue 6 BI_DB- Green 7 BI_DD+ White-brown 8 BI_DD- Brown W technologii 1000BaseTX wykorzystuje się 17 różnych poziomów napięd do reprezentacji sygnałów logicznych. 5. Konfiguracje połączeo przewodów skrętki: - skrętka prosta: 1-1, skrętka z przeplotem: 1-3, 2-6, 3-1, 4-4, , 2-6, 3-1, 4,5, 5-6, skrętka odwrócona: 1-8, 2-7,

29 Wykład V Podstawowe zagadnienia instalatorskie 6. Standardy złącz światłowodowych przykłady. - typ SC - typ LC - typ MT-RJ - typ FC - przejściówka MT-RJ - SC

30 Wykład V Podstawowe zagadnienia instalatorskie 7. Elementy okablowania strukturalnego: - listwy i gniazda naścienne ze złączami RJ-45, - szafy stojące lub wiszące (10, 19, 21 cali), - panele krosujące,

31 Wykład V Podstawowe zagadnienia instalatorskie - media konwertery, - dedykowana instalacja energetyczna wraz z zabezpieczeniami. 8. Elementy strefy okablowania strukturalnego (NetWorld)

32 Wykład VI Wybrane aspekty warstwy II 1. Kapsułkowanie bitów za pomocą protokołów warstwy II (podwarstwy MAC) prowadzi do powstania tzw. ramki Ethernet. Ruch sieciowy w sieciach Ethernet to ruch ramek. Ramka podlega dekapsulacji na stacjach docelowych. Ogólny schemat ramki Ethernet Koocówka Ładunek Nagłówek 2. Standardy kapsułkowania: - IEEE 802.3ac (Ethernet II), - IEEE 802.3, - IEEE SNAP.

33 Wykład VI Wybrane aspekty warstwy II 3. Format ramki Ethernet II: Preamble (synchronicity + delimitation) - 8B, - sekwencja synchronizacji stacji docelowej: sekwencja delimitacji: (Start Frame Delimiter) MAC destination 6B, MAC source 6B, EtherType 2B wskazuje protokół warstwy wyższej (zdefiniowane przez IANA (z ang. Internet Assigned Numbers Authority) Payload (min. 46 B) FCS suma kontrolna dla pól nagłówka

34 Wykład VI Wybrane aspekty warstwy II 4. Wartośd pola EtherType dla protokołu IP v4

35 Wykład VI Wybrane aspekty warstwy II 5. Parametry ramki Ethernet II w analizatorze sieciowym

36 Wykład VI Wybrane aspekty warstwy II 6. Format ramki Ethernet 802.3: Preamble (synchronicity+delimitation) 8B, MAC destination 6B, MAC source 6B, Length 2B liczba określająca ilośd bajtów od pierwszego bajta nagłówka, LLC (Logical Link Control) do ostatniego bajta ładunku ( B) DSAP (Destination Service Access Point) 1B protokół warstwy wyższej odbiorcy, SSAP (Source Service Access Point) 1B protokół warstwy wyższej nadawcy

37 Wykład VI Wybrane aspekty warstwy II Control 1B lub 2B pole stosowane do sterowania mechanizmami kontroli niezawodności transmisji ramek: 1B Type 1LLC (wartośd 0x03) oznacza ramkę typu UI (Unnumbered Information) brak kontroli niezawodności 2B Type 2LLC to pola wykorzystane do transmisji połączeniowej. Payload - ładunek ramki, FCS 4 B sekwencja kontrolna ramki (koocówka ramki).

38 Wykład VI Wybrane aspekty warstwy II 7. Format ramki Ethernet SNAP: Koocówka Ładunek Pola nagłówka SNAP: Pola nagłówka organization code 3B - 2B (zwykle EtherType) Pola DSAP i SSAP przyjmują wartośd 0xAA (kod protokołu SNAP). W przypadku ładunku pochodzącego od protokołów TCP/IP wartośd pola organization code wynosi 0x , w takim przypadku kolejne 2B są interpretowane jako EtherType. Zgodnie z zaleceniami IEEE zwykle implementowane są ramkowania Ethernet II (domyślnie) i Ethernet SNAP.

39 Wykład VI Wybrane aspekty warstwy II Zmiana metody kapsułkowania dla protokołów IP i ARP w systemach rejestrów Windows: ArpUseEtherSNAP HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlset\Services\Tcpip\Parameters Typ: REG_DWORD Zakres: 0-1 Wartośd domyślna: 0 Domyślnie istnieje: Nie 8. Bity specjalne w polach MAC destination i MAC source - bit Individual/Group (I/G): 0 dla adresu unicast, 1 dla anycast oraz group - bit Universall/LocallyAdministerd (U/L): 0 dla Universall, 1 dla Locally Administered.

40 Wykład VII Aspekty Ethernetu przełączanego 1. Generacje urządzeo aktywnych Ethernet - wzmacniacze sygnałów, - koncentratory ( z ang. hub) - mosty ( z ang. bridge) - przełączniki warstwy II i III (routery), przełączanie w warstwie Przełączniki warstwy II zarządzalne niezarządzalne 3. Elementy składowe przełącznika: - procesor, - pamięd RAM, - pamięd FLASH, - pamięd CAM, - magistrala systemowa, - oprogramowanie systemowe.

41 Wykład VII Aspekty Ethernetu przełączanego 4. Metody zarządzania: a) z linii poleceo systemu operacyjnego za pomocą standardowego protokołu transmisji szeregowej, - realizuje się połączenie poprzez port Console na przełączniku oraz gniazdo DB-9/25 na stacji komputerowej wykorzystując skrętkę odwróconą lub poprzez Ethernet NIC oraz serwer portów szeregowych,

42 Wykład VII Aspekty Ethernetu przełączanego b) za pomocą przyjaznego interfejsu graficznego (np. *.html) - realizuje się połączenie za pomocą protokołu http wykorzystując dowolny standardowy interfejs przełącznika oraz kabel prosty i Ethernet NIC stacji, c) z linii poleceo systemu operacyjnego za pomocą protokołu SSH, d) z linii poleceo systemu operacyjnego poprzez połączenie wdzwaniane z wykorzystaniem modemu oraz portu AUX przełącznika.

43 Wykład VII Aspekty Ethernetu przełączanego 5. Pamięd CAM (z ang. Content Addresable Memeory ) - tabela przełączania w warstwie II - rodzaje wpisów (CISCO): - wpisy dynamiczne, - wpisy statyczne administracyjne, - wpisy statyczne realizowane przez protokoły, tabela pusta 3 wpisy dynamiczne - dokonad analizy uczenia się dla przypadku 2 przełączników.

44 Wykład VII Aspekty Ethernetu przełączanego 6. Typy ramek przetwarzanych przez przełączniki: - ramki pojedyncze zawierają docelowy MAC pojedynczej karty NIC lub interfejsu innego urządzenia, - nieznane ramki jednostkowe ramki których MAC docelowy nie jest określony w CAM. W procesie analizy takiej ramki przełączniki uruchamiają tzw. proces zalewania portów (MAC flooding), -ramki rozgłoszeniowe ramki z MAC docelowym rozgłoszeniowym, Standardowo wszystkie interfejsy Ethernet przełącznika stanowią pojedynczą domenę rozgłoszeniową MAC, - ramki grupowe wysyłane pod adres grupowy MAC. Przełączniki niezarządzane stosują metodę zalewania portów. Niektóre przełączniki zarządzane umożliwiają przypisanie portów do rozgłaszania grupowego.

45 Wykład VII Aspekty Ethernetu przełączanego 7. Czynniki wpływające na opóźnienie (z ang. latency) Opóźnienie - czas przesyłania ramki od nadawcy do odbiorcy. Czynniki: - czas propagacji czas potrzebny dla sygnału elektrycznego na przejście z jednej stacji do drugiej, - opóźnienie w obwodach elektronicznych przełączników, - opóźnienie związane z działanie algorytmów (programów) przełączania.

46 Wykład VII Aspekty Ethernetu przełączanego 8. Automatyczna negocjacja dupleksu i pasma algorytm IEEE 802.3X (autonegotiation) Sygnały FLP (Fast Link Pulse) - serie 33 bitów NLP (Network Link Pulse) wysyłanych przez urządzenia znajdujące się po obydwu stronach skrętki sygnały NLP nie są przetwarzane jako ramki Ethernet. Pojedynczy FLP zawiera 16-bitową zakodowaną informacje o możliwościach interfejsów. Kolejnośd wysyłanych informacji: Mb/s, full-dupleks, Mb/s, half-dupleks, Mb/s, full-dupleks, Mb/s, half-dupleks, - 10 Mb/s, full-dupleks, - 10 Mb/s, half-dupleks.

47 Wykład VII Aspekty Ethernetu przełączanego 9. Algorytmy przełączania a) store-and-forward: - kontrola pola FCS, - wprowadzane duże opóźnienie w stosunku do innych algorytmów, b) cut-trough: - nie jest sprawdzany FCS, - najmniejsze w porównaniu z innymi algorytmami, - może realizowad przełączanie bezużytecznych ramek będących fragmentami kolizji. W praktyce kolizje występują podczas transmisji pierwszych 64 B ramki. c) fragment-free-switching: - nie są przełączane ramki kolizyjne, przekazanie ramki dopiero po przetworzeniu 64 B.

48 Wykład VII Aspekty Ethernetu przełączanego 10. Podstawowe cechy systemów operacyjnych dla urządzeo sieciowych na przykładzie Cisco IOS (z ang. Internetworking Operating System): - implementuje funkcje przełączania i routingu (routery), - zapewnia niezawodny i bezpieczny dostęp do zasobów sieciowych, - daje możliwośd skalowalności sieci, - plik systemu jest przechowywany w pamięci Flash - daje to możliwośd nadpisania systemu do nowszych wersji, - IOS może byd kopiowany do pamięci RAM, co zwiększa wydajnośd urządzenia, -zarządzanie systemem jest możliwe poprzez wykorzystanie dedykowanego pliku konfiguracyjnego, przechowywanego w pamięci RAM, - w sytuacjach awaryjnych istnieje możliwośd załadowania systemu z innej lokacji,

49 Wykład VII Aspekty Ethernetu przełączanego - system IOS został zaprojektowany z podziałem na tryby o strukturze hierarchicznej: tryb EXEC użytkownika, tryb EXEC uprzywilejowany, tryb konfiguracji globalnej, tryby konfiguracji szczegółowej, - system funkcjonuje w oparciu o wykorzystanie plików konfiguracyjnych: running-config - plik konfiguracji bieżącej (RAM), startup-config - plik konfiguracji startowej (NVRAM).

50 Wykład VIII Elementy teorii protokołu IP v4 1. Protokół IP (Internet Protocol) - jeden z podstawowych składników zestawu (modelu) TCP/IP http, DNS, FTP, SNMP i inne Warstwa aplikacji Warstwa transportowa TCP, UDP IP v4, IP v6 Warstwa internetowa Warstwa dostępu do sieci Ethernet, ARP, ATM, FR i inne

51 Wykład VIII Elementy teorii protokołu IP v4 2. Kapsułkowanie w sieciach Ethernet z protokołami TCP/IP FCS Dane (Segment) Nagłówek TCP Nagłówek IP Nagłówek ramki Segment TCP pakiet IP Ramka warstwy II 3. Podstawowe cechy protokołu IP: - zapewnia wsparcie dla komunikacji międzysieciowej (internetowej) ze szczególnym uwzględnieniem routingu, (warstwa III OSI), - pełni funkcję nośnika dla protokołów warstw wyższych (TCP, UDP), - jest protokołem bezpołączeniowym, - jest niezależny od parametrów warstwy II, - pakiety IP mogą byd fragmentowane przez urządzenia sieciowe różnych technologii (różne MTU).

52 Wykład VIII Elementy teorii protokołu IP v4 4. Elementy nagłówka IP v4: -Version 4b oznacza wersję protokołu (4 dla IPv4 lub 6 dla IP v6) - IP Header Length 4b liczba 4-bajtowych bloków w nagłówku. Rozmiar nagłówka IP musi byd zatem wielokrotnością 4B. Najkrótszy nagłówek IP posiada długośd 20 B (wartośd pola 0x5), najdłuższy 60 B (wartośd pola 0xF), - Type of Service TOS 8b określa priorytet obsługi datagramu przez routery (RFC 791, 2474). Router może byd tak skonfigurowany, że na podstawie pola TOS będzie decydował, który pakiet ma byd obsłużony jako pierwszy, - Total Length 2B całkowity rozmiar datagramu w bajtach (nagłówek + dane) : Dane [B]=Total Length 4*IP Header Length, - Identifier 2B identyfikacja pakietu, wartośd ustawiana przez host nadawczy i zwiększana o 1 dla każdego następnego pakietu, - Flags 3b 2 flagi dotyczące fragmentacji pakietu IP,

53 Wykład VIII Elementy teorii protokołu IP v4 - Fragment Offset 13b określa przesunięcie fragmentu względem początku pełnych danych, - Time to Live 1B liczba routerów, przez które pakiet będzie przekazywany do momentu odrzucenia. Wartośd maksymalna to 255. Wartośd domyślna jest ustawiana w systemie operacyjnym (np. w rejestrach Windows), - Protocol 1B typ protokołu zwartego w danych (ładunku) pakietu IP, np. 0x06 TCP. Pole to umożliwia stacji docelowej skierowanie danych do właściwego protokołu warstwy wyższej. Pełna lista dostępna jest na: - Header Checksum 2B wartośd sumy kontrolnej dla nagłówka, - Source Address 4B, adres IP źródłowy, - Destination Address 4B, adres IP docelowy.

54 Wykład VIII Elementy teorii protokołu IP v4 5. Pola nagłówka IP v4 w analizatorze sieciowym:

55 Wykład VIII Elementy teorii protokołu IP v4 6. Elementy adresowania IP v4 Adresy IP v4 bezklasowe klasowe publiczne prywatne 7. Ogólna koncepcja klasowości i bezklasowości adresów 32-bitowych SIED PODSIED STACJA SIED STACJA

56 Wykład VIII Elementy teorii protokołu IP v4 8. Definicje adresów klasowych bez podsieci (maska domyślna) Adres sieci Adres stacji sieciowej Klasa A (1-126) Adres sieci Adres stacji sieciowej Klasa B ( ) Adres sieci Adres stacji sieciowej Klasa C (192-23) Adresy zastrzeżone:

57 Wykład VIII Elementy teorii protokołu IP v4 9. Pule adresów prywatnych Klasa A: Klasa B: Klasa C: Definicja maski podsieci - przykłady Adres z maską domyślną Adres z maską Zapis w konwencji bezklasowej: /26

58 Wykład VIII Elementy teorii protokołu IP v4 10. Techniki adresowania IP v4 a) adresowanie sieci z maskami naturalnymi, b) adresowanie techniką podsieci z maskami stałymi sztucznymi, c) adresowanie techniką podsieci z maskami zmiennymi VLSM (Variable Length Subnet Mask). Należy rozważyd problem podsieci zerowych i jedynkowych! Przykład 1: Określić pulę adresów dla sieci złożonej z 3 segmentów, dla której przydzielono jeden unikalny adres klasy B:

59 Wykład VIII Elementy teorii protokołu IP v4 Tabela adresów podsieci Lp Binarnie Dziesiętnie Podsied zerowa Podsied jedynkowa Tabela dostępnych adresów dla stacji sieciowych (po odrzuceniu podsieci zerowej i jedynkowej) Lp Adres sieci Adres początkowy Adres koocowy Adres rozgłaszania

60 Wykład VIII Elementy teorii protokołu IP v4 Przykład 2: Na bazie adresu klasowego /16 wyznaczyd pule adresowe dla 2 podsieci z 8000 stacjami oraz dla 2 podsieci z 250 stacjami. Rozwiązanie z maską stałą / / / / /19 Rozwiązanie techniką VLSM / / / / / /19

61 Przykład 3: Wykład VIII Elementy teorii protokołu IP v4 Na bazie adresu klasowego /16 wyznaczyd pule adresowe dla 1 podsieci z stacjami, 15 podsieci z 2000 stacji oraz dla 8 podsieci z 250 stacjami. Metoda masek stałych nie spełni wymagao! Rozwiązanie techniką VLSM / / / / / / / /21

62 Wykład IX Elementy teorii protokołu IP v6 1. Dokument RFC 2373

63 Wykład IX Elementy teorii protokołu IP v6 2. Porównanie pól nagłówków IP v4 oraz IP v6 IP v4 IP v6 Funkcjonalnośd Version 4b wartośd =4 Version 4b wartośd =6 Funkcje takie same IP Header Length 4b brak IP v6 wartośd stała 320b Type of service TOS 8b DSCP (Differential Services Funkcje takie same Code Point) -8b brak Stream label - 20b Nowe pole w IP v6 Identifier 16b brak Usunięte w IP v6 Flags for fragmentation 3b brak Usunięte w IP v6 Fragment Offset 13b brak Usunięte w IP v6 Time to Live 8b Time to Live 8b Funkcje takie same Protocol type 8b Protocol type 8b Funkcje takie same Header Checksum 16 b brak Usunięte w IP v6 Source Address 32b Source Address 128b Rozszerzenie przestrzeni Destination Address 32b Destination Address 128b Rozszerzenie przestrzeni brak Nagłówki rozrzeszeo Nowe pole w IP v6 (nowe metody fragmentacji, bezpieczeostwo i inne)

64 Wykład IX Elementy teorii protokołu IP v6 3. Postad szesnastkowa adresów Teoretyczna przestrzeo adresowa: P=2 128 =3.4*10 38 = Obecnie Internet globalny może wykorzystad 15 % tej przestrzeni. Przykład adresu w reprezentacji bitowej: Adres po podziale na osiem 16-bitowych bloków : : : : : : :

65 Wykład IX Elementy teorii protokołu IP v6 Każdy blok konwertuje się na liczbę szesnastkową. [ ] 2 =0* * * * * * * *2 8 +1*2 7 +1*2 6 +0*2 5 +1*2 4 +1*2 3 +0*2 2 +1*2 1 +0*2 0 =(8666) 10 =(21DA) 16 Ostatecznie rozważany adres ma postad: 21DA:00D3:0000:2F3B:02AA:00FF:FE28:9C5A 4. Ograniczanie długości adresów: - usuwanie zer początkowych: Adres przed: 21DA:00D3:0000:2F3B:02AA:00FF:FE28:9C5A Adres po: 21DA:D3:0:2F3B:2AA:FF:FE28:9C5A - kompresowanie zer: Adres przed: Adres po: FE80:0:0:0:2AA:FF:FE9A:4CA FE80::2AA:FF:FE9A:4CA2

66 Wykład IX Elementy teorii protokołu IP v6 5. Niektóre typy adresów: a) adresy lokalne łącza (Link Local Address) : FE80::/10 Adresy specjalnego przeznaczenia - używane do komunikacji w ramach łącza lokalnego (np. router host ), wykorzystywane przez pewne protokoły sieciowe np. NDP (Neighbor Discovery Protocol) odpowiednik ARP. Format Wartośd Heksadecymalny pełny FE80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000/10 Skrócony FE80::/10 Binarny bitów 0 interface 10 bitów 54 bity 64 bity EUI FE80::/10

67 Wykład IX Elementy teorii protokołu IP v6 Konfiguracja adresu w formacie EUI 64 (Extended Unique Identifier) Kod producenta Kod interfejsu FF FE Przykład adresu link local dla NIC z adresem MAC 02:50:3E:A4:5F:12 FE80::250:3EFF:FEA4:5F12/64

68 Wykład IX Elementy teorii protokołu IP v6 b) adresy lokalne węzła (Node Local Address) : FEC0::/10 Odpowiedniki adresów prywatnych IP v4. Mogą byd używane do adresowania stacji wewnątrz lokalizacji bez możliwości routingu w sieci globalnej. Używane także do adresowania urządzeo, które nie wysyłają pakietów do sieci globalnej (np. drukarki, przełączniki zarządzalne) Format Wartośd Heksadecymalny pełny FEC0:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000/10 Skrócony FEC0::/10 Binarny bitów FEC0::/10 10 bitów ID podsieci interface 54 bity 64 bity EUI-64 Przykład adresu node local: FEC0::12:250:3EAF:FEA4:5F12/64

69 Wykład IX Elementy teorii protokołu IP v6 c) zagregowane adresy globalne jednostkowe - odpowiedniki adresów publicznych IP v bitów ID TLA Rez.. ID NLA ID SLA 64 bity bity interface ID TLA (Top Level Aggregator) 13b przydzielane lokalnym (krajowym) urzędom rejestracyjnym. Te z kolei przydzielają tą cześd dużym usługodawcom ISP, Rez. 8b rezerwy dla TLA lub NLA w przyszłości, ID NLA (Next Level Aggregator) 24b agregacja na poziomie dostawcy internetu. Routery wolne nie reagują na tą cześd adresu. NLA pozwala firmie typu ISP na tworzenie własnych hierarchi routingu, ID SLA (Site Level Aggregator) 16b służą do identyfikacji podsieci u klienta koocowego.

70 Wykład IX Elementy teorii protokołu IP v6 Format Wartośd Heksadecymalny pełny 2xxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx Pierwszy z możliwych adresów 2000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 Ostatni z możliwych adresów 3FFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF Przykład globalnego adresu jednostkowego (dla danego SLA): 2001:410:110:2312:200:CBFC:1234:4402/64 d) adresy grupowe żądania węzła wykorzystywany między innymi w mechanizmach protokołów: - NDP (Neighbor Discovery Protocol) - DAD (Duplicate Address Detection). Format Heksadecymalny pełny Skrócony Wartośd FF02:0000:0000:0000:0000:0001:FF00:0000/104 FF02::1:FF00:0000/104

71 Wykład IX Elementy teorii protokołu IP v6 Mechanizm tworzenia adresu grupowego żądania węzła na podstawie adresu jednostkowego: 128 bitów Prefiks sieci interface 64 bity 64 bity KOPIA FF FF 104 bity 24 bity Przykład: - adres jednostkowy: 2001:410:0:1:0000:0000:0000:45FF - adres grupowy żądania węzła: FF02::1:FF00:45FF

72 Wykład IX Elementy teorii protokołu IP v6 6. Mechanizm mapowania adresów grupowych MAC: 128 bitów 104 bity XX:XXXX 24 bity 33:33: FF XX:XX:XX 48 bitów adres grupowy MAC

73 Wykład X Mechanizmy protokołów ARP i NDP 1. Protokół ARP (Address Resolution Protocol) odwzoruje adresy warstwy II MAC na podstawie adresów protokołu IP. 2. Może byd realizowany przez stacje koocowe i/lub urządzenia sieciowe stanowiące pojedynczą domenę rozgłoszeniową MAC. 3. Bity protokołu ARP są kapsułkowane bezpośrednio w ramce Ethernet. FCS Bity protokołu ARP Nagłówek ramki Ładunek - bity ARP Ramka warstwy II

74 Wykład X Mechanizmy protokołów ARP i NDP 4. Interpretacja bitów protokołu ARP: 2B - Hardware Type typ technologii warstwy łącza danych (np. Ethernet to liczba 0x0001), pełna lista na 2B - Protocol Type te bity określają protokół dla którego ARP realizuje swoje zadanie. Dla protokołu IP wartośd pola wynosi 0x800, 1B - Hardware Address Length określa w bajtach długośd adresów w polach Sender i Target Hardware Address (dla Ethernetu wartośd pola wynosi 0x6 ze względu na 48 bitową długośd adresów), 1B - Protocol Address Length określa w bajtach długośd adresu protokołu w polach Sender i Target Protocol Address, 2B - Operation kod operacji, np. 0x01 to operacja ARP Request, pełna lista kodów znajduje się na

75 Wykład X Mechanizmy protokołów ARP i NDP 6B - Sender Hardware Address sprzętowy adres nadawcy, 4B - Sender Protocol Address adres protokołu nadawcy, 6B - Target Hardware Address sprzętowy adres odbiorcy, 4B - Target Protocol Address adres protokołu odbiorcy. 5. Dokonad analizy funkcjonowania ARP dla pojedynczej domeny rozgłoszeniowej MAC (topologia z rysunku poniżej): A stacja kliencka: IP: /8 MAC: A1:E0:12:45:23:90 B B stacja serwerowa IP: /1 MAC: A1:E0:12:44:2A:1B A

76 Wykład X Mechanizmy protokołów ARP i NDP 6. Dokonad analizy funkcjonowania ARP dla przypadku topologii z 3 domenami rozgłoszeniowymi MAC: Stacja nadawcza :00:20:00:00:10 Router Stacja docelowa :00:20:00:00: Sieć Sieć Sieć

77 Wykład X Mechanizmy protokołów ARP i NDP 7. Przykładowa ramka ARP z kodem operacji replay - widok okna analizatora sieciowego:

78 Wykład X Mechanizmy protokołów ARP i NDP 8. Problem ograniczenia rozgłaszania w sieciach LAN z IP v4. Przykładowe wpisy w pamięci ARP-Cache:

79 Wykład X Mechanizmy protokołów ARP i NDP Wpisy statyczne ARP w przełączniku zarządzalnym:

80 Wykład X Mechanizmy protokołów ARP i NDP 9. Odwzorowanie IP MAC w protokole NDP (Network Discover Protocol) - przykład. Uruchomienie stosu IP v6 na stacji powoduje nasłuch na adresach: -jednostkowym (globalnym lub lokalnym węzła), warstwa sieci - lokalnym łącza, warstwa łącza danych - zmapowanym grupowym adresie MAC żądania węzła. Komunikaty NDP Numer Znaczenie 133 Powiadomienie routera (RS) 134 Ogłoszenie routera (RA) 135 Powiadomienie (żadanie) sąsiada 136 Ogłoszenie sąsiada (NA) 137 Wiadomośd przekierowana

81 Wykład X Mechanizmy protokołów ARP i NDP Nadawca Odbiorca MAC: 00:0A:41:D6:47:B8 IP: 2001::1:1000:2000:3000:4000 LL: FE080::A::41FF:FED6:47B8 MAC: 00:04:9A:23:78:86 IP: 2001::1:1000:2000:3000:4003 LL: FE80::2D0:FFFF:FE24:77D4 Krok 1: nadawca inicjuje połączenie do odbiorcy nie zna adresu warstwy II. Wysyła komunikat nr 135 (żądanie sąsiada) w ramce w której: MAC Nadawcy: 00:0A:41:D6:47:B8 MAC Odbiorcy: 33:33:FF:00:40:03 (zmapowany MAC) Komunikat 135 zawiera ponadto parametry: IP Nadawcy: 2001::1:1000:2000:3000:4000 IP Odbiorcy: FF02::1:FF00:4003 MAC Nadawcy: 00:0A:41:D6:47:B8

82 Wykład X Mechanizmy protokołów ARP i NDP Krok 2: Odbiorca przechwytuje i przetwarza ramkę z komunikatem. Krok 3: Odbiorca wysyła do nadawcy ramkę w której: MAC Nadawcy: 00:04:9A:23:78:86 MAC Odbiorcy: 00:0A:41:D6:47:B8 Ramka kapsułkuje Komunikat 136 (ogłoszenie sąsiada) zawiera ponadto parametry: IP Nadawcy: 2001::1:1000:2000:3000:4003 IP Odbiorcy: 2001::1:1000:2000:3000:4003 MAC Nadawcy: 00:04:9A:23:78:86 Poznane adresy obydwie stacje przechowują w tzw. tabeli poznanych sąsiadów.

83 Wykład XI Podstawy routingu IP 1. Podstawowe zadania routerów: -przekazywanie pakietów IP od hosta nadawczego do odbiorczego przez różnorodne typy (technologie) sieci fizycznych, na podstawie tabel routingu, - utrzymywanie tablel routingu zawierających opis optymalnych tras, pozwalających dotrzed do każdego możliwego miejsca poprzez wykorzystanie protokołów routingu dynamicznego lub wpisów statycznych. 2. Protokoły routingu algorytmy realizowane przez routery w celu określenia tabel routingu (poznania tras). W szczególności realizowane są funkcje: - gromadzenia wiedzy o trasach do podsieci IP od routerów sąsiednich, -rozgłaszanie routerom sąsiednim wiedzy o trasach, -wybór najlepszej trasy z na podstawie tzw. metryki, -zapewnienie zbieżności w przypadkach awaryjnych lub zmian tras.

84 Wykład XI Podstawy routingu IP 3. Podział protokołów routingu: IGP (z ang. Interior Gateway Protocol) EGP (z ang. Exterior Gateway Protocol) RIP (z ang. Routing Information Protocol) OSPF (z ang. Open Shortest Path First) EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol BGP (z ang. Border Geteway Protocol) 4. Algorytmy routingu protokołów IGP: algorytm wektora odległości (RIP), algorytm łącze-stan (OSPF), algorytm zrównoważony hybrydowy (EIGRP).

85 Wykład XI Podstawy routingu IP 5. Metryki protokołów IGP jako mierniki jakości trasy: Protokół RIP OSPF EIGRP Metryka liczba skoków Koszt łącza Funkcja szerokości pasma i opóżnieo 6. Odległośd administracyjna liczba przypisywana do protokołów routingu i tras statycznych, decydująca o poziomie zaufania do trasy a tym samym wyborze wpisu w tabeli routingu. Im metryka niższa tym trasa jest bardziej zaufana. Protokół/trasa trasa statyczna EIGRP OSPF RIP Odległośd administracyjna

86 Wykład XI Podstawy routingu IP 7. Klasowośd i bezklasowośd protokołów routingu Cechą protokołów klasowych jest brak anonsowania maski podsieci podczas ogłaszania/aktualizacji tras. Protokół klasowy RIP v.1 Protokół bezklasowy RIP v.2, EIGRP, OSPF Technika bezklasowości CIDR (Classless Inter Domain Routing) daje możliwośd wskazania wielu tras w tabeli routingu za pomocą jednego wpisu

87 Wykład XI Podstawy routingu IP 8. Elementy konfiguracji protokołów routingu na routerach CISCO Polecenia dla protokołu RIP: - router rip tryb konfiguracji protokołu, - version 2 wybór wersji bezklasowej, - network ip specyfkacja klasowego adresu IP interfejsu/interfejsów na których powinien działad RIP (polecenie może byd użyte wielokrotnie). Polecenia dla protokołu OSPF: - router ospf nr_procesu tryb konfiguracji protokołu wraz z określeniem numeru procesu routingu (dowolna liczba z zakresu ), - network ip maska_odwrócona nr_obszaru specyfkacja adresów IP sieci z obszaru autonomicznego o określonym numerze (powinien byd taki sam na wszystkich routerach rozważanego obszaru). Maska odwrócona określa adresy interfejsów, które powinny uczestniczyd w procesie, np. dla adresu maska odwrócona o wartości specyfikuje wszystkie interfejsy z tej sieci. Można również podad wartośd maski w postaci zwykłej.

88 Wykład XI Podstawy routingu IP Polecenia dla protokołu EIGRP: - router EIGRP nr_systemu_autonomicznego tryb konfiguracji protokołu wraz z określeniem numeru systemu autonomicznego (powinien byd jednakowy na konfigurowanych routerach), - network ip - wskazanie sieci IP do rozgłaszania na interfejsach. Przykładowa topologia sieciowa systemu autonomicznego z trzema routerami Fa0/0 Sied /28 Gig6/0 Eth7/ / /29 R1 Sied /26 Gig6/0 Gig7/0 Gig6/0 Eth7/0 Sied /29 Fa0/0 R /25 R3 Fa0/0

89 Wykład XI Podstawy routingu IP Tabela routingu routera R1 dla protokołów RIP oraz OSPF Różne trasy do tej samej lokacji

90 Wykład XI Podstawy routingu IP 9. Elementy konfiguracji routingu statycznego na routerach CISCO Metoda ta wymaga realizacji tzw. wpisów statycznych w tabeli routingu routera. W pojedynczym wpisie uwzględnia się powiązanie pomiędzy siecią docelową oraz adresem IP interfejsu następnego routera na drodze do sieci docelowej. Polecenie Cisco IOS: ip route destination_prefix destination_prefix_mask next_hope_ip Przykładowa topologia sieciowa systemu z trzema routerami. Fa1/0 Fa6/0 R1 Fa0/0 Sied /30 Sied /30 Fa6/0 Fa1/0 R2 Fa0/0 Sied Sied /30 Fa7/0 Fa7/ /30 Sied Fa6/0 Fa8/0 R3 Sied

91 Wykład XI Podstawy routingu IP 10. Tabela routingu routera R1 z wpisami statycznymi

92 Wykład XII Elementy teorii protokołu TCP 1. Podstawowe zadania protokołu TCP: dokonuje segmentacji danych: pobiera dane z procesu aplikacji stacji nadawczej oraz dostarcza je do aplikacji na stacji odbiorczej, tworzy logiczne połączenia w warstwie aplikacji typu jeden do jednego (z wykorzystaniem mechanizmu portów TCP), TCP jest zorientowany połączeniowo, dba o niezawodnośd transmisji, realizuje sterowanie przepływem danych po stronie nadawcy i odbiorcy. FCS Dane (Segment) Nagłówek TCP Nagłówek IP Nagłówek ramki Segment TCP

93 Wykład XII Elementy teorii protokołu TCP 2. Elementy standardowego nagłówka TCP oraz ich znaczenie: 2B Source Port port aplikacji na stacji nadawczej, 2B Destination Port port aplikacji na stacji docelowej, 4B Sequence Number numer sekwencyjny pierwszego oktetu segmentu w wyjściowym strumieniu bajtów, 4B Acknowledgment Number numer sekwencyjny kolejnego, oczekiwanego przez odbiorcę oktetu w wejściowym strumieniu danych, 4B Data offset wskazuje początek danych, 6b Reserved zastrzeżone, 6b Flags 6 jednobitowych flag (ACK, SYN, FIN i inne), 2B Window liczba dostępnych bajtów w buforze pamięci, odbiorca przekazuje nadawcy informację o ilości danych jakie może do niego wysład (flow control), 2B Checksum wartośd sumy kontrolnej,

94 Wykład XII Elementy teorii protokołu TCP 2B Urgent Pointer pole do wskazania numerów sekwencyjnych dla których nadawca wymaga natychmiastowego potwierdzenia od odbiorcy, 4B Options opcje dodatkowe. 3. Koncepcja gniazd Porty TCP Ogólnie znane Zarejestrowane Prywatne (dynamiczne) Gnizado : : :80 Gnizado 3 Gnizado 2

95 Wykład XII Elementy teorii protokołu TCP 4. Mechanizm trójstopniowego uzgadniania połączenia TCP: NADAWCA Flaga SYN=1 Pole SEQ=X Flaga SYN=1 Pole SEQ=Y Flaga ACK=0 Flaga ACK=1 Pole ACK=X+1 ODBIORCA Flaga ACK=1 Pole SEQ=X+1 ACK=1 Pole ACK=Y+1 ACK=1

96 Wykład XIII Protokoły translacji 1. Podział protokołów translacji: - NAPT (Network Address-Port Translation) tr. dynamiczna, - NAT Network Address Tranlation) tr. statyczna. 2. Przyczyny stosowania - ograniczona przestrzeń adresowa IPv4 W protokole IP v6 przewidziano również mechanizmy translacji. Protokoły translacji implementowane są w systemach operacyjnych (Windows, Unix, Linux) oraz w routerach sprzętowych (routery graniczne LAN/WAN) 3. Dokonad analizy funkcjonowania obydwu protokołów

97 Wykład XIII Protokoły translacji 4. Polecenia systemu CISCO IOS dedykowanych obydwu protokołom translacji: - ip nat inside oznaczenie (wytypowanie) interfejsu prywatnego, - ip nat outside oznaczenie (wytypowanie) interfejsu zewnętrznego, (np. publicznego), - ip nat inside source static <adres_prywatny_ip> <adres zewnętrzny_ip> - określenie adresów translacji statycznej - ip nat pool <adres_zewn._ip_początkowy> <adres zewn., _IP_koocowy> <maska_podsieci> - określenie adresów (adresu) translacji dynalicznej, - powiązanie zasad list ACL z NAT: - ip nat inside source list <nazwa ACL> interface <nazwa _interfejsu> overload.

98 Wykład XIV Elementy systemu DNS 1. Główne funkcjonalności systemu DNS: a) rejestracja nazw domenowych, b) odwzorowanie nazw domenowych na adresy warstwy III (odwzorwanie proste), c) odwzorowanie adresów IP na nazwy domenowe (odwzorowanie wsteczne). 2. Niektóre aspekty początków funkcjonowania systemu rola pliku hosts.txt - zarządzanie nazwami przez NOC Organization Center), (Network koniecznośd ciągłej aktualizacji oraz udostępniania wszystkim użytkownikom (za pomocą usługi FTP), płaska struktura organizacji domen dwa komputery nie mogły mied tej samej nazwy, RFC 882 i 883 projekt systemu współczesnego.

99 Wykład XIV Elementy systemu DNS 3. Główne składniki systemu DNS: a) przestrzeo nazw domen i związane z nią rekordy zasobów (rozproszona baza danych nazw skojarzonych z adresami IP), b) serwery nazw przechowują bazę danych i zwracają odpowiedzi na zapytania klientów DNS, c) programy rozpoznawania nazw funkcja realizowana przez klientów DNS klient realizuje zapytania w celu uzyskania informacji o rekordach bądź uzyskania rekordów z zasobów bazy danych DNS. 4. Przestrzeo nazw domenowych: -drzewiasta struktura hierarchiczna o wierzchołku root (domena główna), - wierzchołek stanowi początek operacji DNS, - każdy węzeł i liśd reprezentują domeny o określonej nazwie każda z nich może zawierad poddomenę.

100 Wykład XIV Elementy systemu DNS 5. Przykładowy fragment przestrzeni nazw domenowych: Domena root Domeny pierwszego poziomu (TLD) net edu org com gov pl arpa Domeny drugiego poziomu digital onet in-addr cyfra magic ekuk host Nazwa domenowa określonego węzła sieciowego jest listą etykiet w ścieżce rozpoczynającej się od węzła, a kooczącej na domenie głównej: np. host.ekuk.cyfra.digital.com jest to FQDN (Fully Qualified Domain Name)

101 Wykład XIV Elementy systemu DNS 6. Domeny TLD (Top Level Domain) arpa domena specjalnego przeznaczenia 22 domeny ogólne (tzw. gtld) 2-literowe domeny krajów (bez USA) wg ISO Zarządzanie domenami TLD: ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 7. Niektóre ważniejsze daty Listopad 2000r utworzenie 7 dodatkowych domen, w tym przyjęcie nazw >3 litery, rok 2005r rejestracja domeny eu, lipiec 2011r ICANN zatwierdza zmiany w systemie DNS dotyczące zwiększenia liczby domen gild, włącznie z możliwością stosowania słów długich w dowolnym języku (przyjmowanie aplikacji od firm o wdrażanie nowych nazw przewidziano na okres 12.I 12.IV 2012r.),

102 Wykład XIV Elementy systemu DNS rok firma OpenDNS (www.opendns.com) wprowadza testową wersję DNSCrypt, czyli serwer DNS z szyfrowaniem zapytao DNS jako alternatywa dla DNSSec, dla zapobiegania atakom na DNS). 8. Wybrane nazwy domen ogólnych L.p Nazwa domeny Zastosowanie 1 aero środowisko lotniczne 2 biz duże i małe firmy 3 com organizacje komercyjne 4 coop Spółdzielnie 5 edu instytucje edukacyjne 6 gov Agencje rządowe 7 info Domena ogólnodostepna 8 int Organizacje powołane na mocy traktatów (ONZ) 9 mil Organizacje wojskowe 10 museum Muzea 11 name Domena dla osób indywidualnych - globalna cyfrowa identyfikacja użytkowników internetu 12 net Komputery ISP 13 org Np. organizacje pozarządowe i niedochodowe 14 pro Dla specjalizacji zawodowych, np. lekarzy, prawników

103 Wykład XIV Elementy systemu DNS 9. Zarządanie przestrzenią nazw w Polsce przykład: NASK (Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa) - nadzór nad domeną.pl, obsługa rejestrowania domen com.pl, biz.pl, org.pl, net.pl, edu.pl, IPPT PAN (Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademi Nauk) nadzór nad domeną gov.pl. 10. Niektóre typy rekordów DNS Typ Zawartośd Zastosowanie rekordu A Przechowuje adres hosta i jego nazwę domenową Takie rekordy są najważniejszymi składnikami tzw. plików strefy CNAME Alias (Canonical Name) Przechowuje nazwy zastępcze lub kojarzy kilka nazw z jedną nazwą) np. alias kojarzy dwie nazwy: wazne.strony.pl, blahe.strony.pl PTR Przechowuje FQDN odpowiadającą adresowi IP Rekordy mają zastosowanie w plikach strefy wyszukiwania wstecznego

104 Wykład XIV Elementy systemu DNS 11. Odmiany serwerów nazw DNS serwer podstawowy, serwer pomocniczy, serwer buforujący. 12. Rodzaje zapytao (operacji) DNS Zapytanie rekurencyjne Zwrot adresu IP Wysłanie do klienta komunikatu o błędzie 2 serwer 3 serwer DNS 1 serwer DNS Klient DNS

105 Wykład XIV Elementy systemu DNS Zapytanie iteracyjne Zwrot najlepszej odpowiedzi Wysłanie do klienta komunikatu o błędzie root DNS 2 primary DNS serwer DNS domeny COM 6 1 Klient serwer DNS domeny digital.com serwer DNS domey altavista.digital.com

106 Wykład XIV Elementy systemu DNS 13. Programy klienckie rozpoznawania nazw (z ang. resolvery) elementy składowe: -bufor DNS klienta ( wyśw. ipconfig/ displaydns ) -pliki konfiguracyjne: hosts.txt, rhino.acme.com # serwer źródłowy x.acme.com nazwa_inna (alias) localhost networks, campus warszawa resolv.conf Nameserver

107 Wykład XIV Elementy systemu DNS 14. Elementy konfiguracji serwerów BIND zasady ogólne Pliki konfiguracyjne: a)plik inicjalizacji (boot file), b)plik pamięci podręcznej, c) plik strefy wyszukiwania prostego, d) plik strefy wyszukiwania wstecznego. 15. Przykład konfiguracji serwera BIND autorytatywnego dla strefy DNS przemysl.edu.pl Plik inicjalizacji - NAMED.BOOT directory /etc/bazadanych forwardes (serwer alternatywny) cache named.cache primary przemysl.edu.pl named.host primary in-addr.arpa named.local primary in-addr.arpa named.net domeny podlegające serwerowi oraz wskazanie na pliki rekordów bazy danych DNS. Taki zapis powoduje przypisanie do zmiennej wartości przemysl.edu.pl secondary jaroslaw.edu.pl domena dla której ten serwer jest pomocniczy wraz z IP serwera podstawowego tamtej strefy z którego pobierane są pliki strefy

108 Wykład XIV Elementy systemu DNS Plik pamięci podręcznej - NAMED.CACHE dostępny na ftp://rs.internic.net/domain/named.cache Plik strefy wyszukiwania prostego IN SOA szkola.przemysl.edu.pl. admin.szkola.przemysl.edu.pl ( np. data i wersja godziny 3600 godzina tydzień godz ) przemysl.edu.pl opcja IN NS szkola.przemysl.edu.pl szkola.przemysl.edu.pl IN A kadry.przemysl.edu.pl IN A www IN CNAME szkola.przemysl.edu.pl zasoby.przemysl.edu.pl IN A ftp IN CNAME zasoby.przemysl.edu.pl

109 Wykład XIV Elementy systemu DNS Pliki strefy wyszukiwania wstecznego - named.net, named.local in.addr.arpa IN SOA szkola.przemysl.edu.pl. admin.szkola.przemysl.edu.pl ( np. data i wersja godziny 3600 (godzina) (tydzień) (24 godz) ) IN NS szkola.przemysl.edu.pl 1 IN PTR szkola.przemysl.edu.pl 8 IN PTR kadry.przemysl.edu.pl in.addr.arpa IN SOA szkola.przemysl.edu.pl. admin.szkola.przemysl.edu.pl ( np. data i wersja godziny 3600 godzina tydzień godz ) in.addr.arpa IN NS szkola.przemysl.edu.pl 1 IN PTR localhost

110 Wykład XV Elementy administrowania wybranymi usługami sieciowymi Administrowanie usługami sieciowymi na przykładzie OpenSSH SSH (Secure Shell) protokół wykorzystujący technologię kryptograficznych kluczy asymetrycznych zgodnie z algorytmami RSA i DSA. Zastosowania protokołu SSH: - zdalne zarządzanie systemem, - uruchamianie aplikacji przez bezpieczny tunel SSH, - bezpieczny transfer plików (SFTP). Wybrane aspekty protokołu SSH: uwierzytelnianie łączących się systemów poprzez zastosowanie technologii publicznego i prywatnego, (PKI lub lokalny CA), silne szyfrowanie (AES, Blowfish, 3DES) pełnej transmisji unikalnym kluczem sesyjnym, autentykacja użytkownika nazwą i hasłem szyfrowanym za pomocą klucza sesyjnego (nieodporne na ataki typu man-in-the-middle), możliwośd autoryzacji dwoma parami kluczy asymetrycznych (zabezpieczenie przed atakami man-in-the-middle).

111 Wykład XV Elementy administrowania wybranymi usługami sieciowymi Instalacja pakietu OpenSSH: apt-get install openssh-server powoduje powstanie pliku konfiguracyjnego /etc/ssh/sshd_config, wygenerowanie kluczy asymetrycznych (2048-bit) dla algorytmów RSA i DSA: /etc/ssh/ssh_host_dsa_key /etc/ssh/ssh_host_dsa_key.pub /etc/ssh/ssh_host_rsa_key /etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub oraz uruchomienie demona sshd nasłuchującego na ogólnie znanym porcie TCP 22. Polecenie powłoki klienta SSH systemu GNU/Linux: shh lub ssh p x gdzie x to numer portu nasłuchującego demona sshd, host nazwa komputera lub adres IP.

112 Wykład XV Elementy administrowania wybranymi usługami sieciowymi Położenie kluczy publicznych serwera na stacji klienta: - klient SSH Linux: np. /root/.ssh/known_hosts lub inny katalog domowy użytkownika np. /home/nowak/.ssh/known_hosts, który inicjuje sesję SSH, - putty.exe klient SSH dla Windows: jako wartośd rejestru systemu: HKEY_CURRENT_USER Software SimonTatham Putty SshHostKeys

113 Wykład XV Elementy administrowania wybranymi usługami sieciowymi Widok okna graficznego klienta SSH dla Windows: Tunelowanie SSH umożliwia uruchamianie niezabezpieczonych usług sieciowych za pomocą mechanizmów SSH - przykład dla usługi telnet: IP: kanały lokalne IP : Serwer telnet + ssh : :23 kanał główny z portem ssh : :portssh :portssh :5000

114 Wykład XV Elementy administrowania wybranymi usługami sieciowymi Polecenie kreowania tunelu w linii poleceo systemu Linux: ssh -2 N f L 5000: : Kreowanie tunelu przy pomocy klienta graficznego PuTTY:

115 Wykład XV Elementy administrowania wybranymi usługami sieciowymi Niektóre dodatkowe elementy polityki bezpieczeostwa dla sesji SSH: - wykorzystanie plików serwera: /etc/hosts.allow i/lub /etc/hosts.deny - używanie jedynie SSH v2, - okresowa zmiana kluczy kryptograficznych, - zmiana domyślnego portu TCP 22 sugeruje się porty z zakresu portów wyższych (>1000), - brak możliwości logowania użytkownika root zmienna PermitRootLogin w pliku sshd_config, - ograniczenie czasu logowania użytkownika zmienna LoginGraceTime w pliku sshd_config.

116 Wykład XV Elementy administrowania wybranymi usługami sieciowymi Autentykacja przy pomocy 2 par kluczy pełniejsze zabezpieczenie przed atakiem typu man-in the middle: W tym przypadku klient powinien swój klucz publiczny, najlepiej fizycznie, zamieścid na serwerze w odpowiednim pliku i katalogu: np. /.ssh/kluczfirmy dla użytkownika root, /home/nowak/.ssh/kluczfirmy dla innego użytkownika, który będzie realizował sesję SSH. Jeżeli takich użytkowników będzie wielu, to dla każdego z nich należy zamieścid klucz publiczny klienta. Para kluczy asymetrycznych klienta może byd wygenerowana oprogramowanie serwerowe lub klienckie. przez

117 Wykład XV Elementy administrowania wybranymi usługami sieciowymi 1. Przesyłanie plików przy pomocy protokołów warstwy aplikacji: - FTP (File Transfer Protocol) realizuje zadania sterowania i transferu plików pomiędzy stacjami sieciowymi, - SFTP (Secure FTP) implementuje mechanizmy SSH lub TLS/SSL do transferu plików, - HTTP (Hyper Text Transmision Protocol) - dedykowany transmisji danych w sieciach WWW. 2. Elementy klasycznego protokołu FTP KLIENT FTP (przeglądarka, klient systemowy, dedykowana aplikacja) LAN/Sied globalna SERWER FTP Interfejs użytkownika Interpreter PI klienta Proces DTP klienta Sterowanie Dane Interpreter PI serwera (TCP 21) Proces DTP serwera (TCP 20 lub inny)

118 Wykład XV Elementy administrowania wybranymi usługami sieciowymi Proces PI (Protocol Interpreter) klienta: inicjacja połączenia pomiędzy klientem a serwerem, wysyłanie poleceo do serwera, wysyłanie poleceo żądających zamknięcia połączenia sterowania. Proces PI serwera: odbiera żądanie od PI klienta i nawiązuje połączenie sterowania, odbiera polecenia od PI klienta i wysyła odpowiedzi, inicjuje otwarcie połączenie danych (jeżeli takie polecenie przychodzi od klienta). Proces DTP serwera: nawiązuje połączenie z DTP klienta (jeżeli PI otrzymał od PI klienta polecenie inicjujące transfer danych), uzgadnia z DTP klienta rolę (odbiorca/nadawca), otwiera odpowiednie porty TCP, inicjuje oraz realizuje transfer danych właściwych. Proces DTP klienta: uzgadnia z DTP serwera rolę (odbiorca/nadawca), otwiera właściwe porty TCP realizuje transfer danych DTP serwera. Połączenie sterowania jest stałe podczas całej sesji FTP. Połączenie DTP może byd dynamicznie otwierane i zamykane podczas całej sesji FTP.

119 Wykład XV Elementy administrowania wybranymi usługami sieciowymi Połączenie sterowania jest stałe podczas całej sesji FTP. Połączenie DTP może byd dynamicznie otwierane i zamykane podczas całej sesji FTP. 3. Klienci serwera FTP: - przeglądarka www, - domyślnie instalowani klienci systemów (DOS, Linux), dostępni poprzez polecenie ftp, - dedykowani klienci graficzni (przykłady):

120 Wykład XV Elementy administrowania wybranymi usługami sieciowymi 4. Przykłady niektórych podstawowych poleceń domyślnych klientów systemowych FTP: - ftp>open ; open ftp.firma.com.pl - ftp>user nowak - ftp> lcd /strona/www lub lcd d:\strona - ustalenie katalogu lokalnego - ftp> cd /pliki - zmiana katalogu (ustawienie katalogu zdalnego) - ftp>get obraz.jpg - ftp>get obraz.jpg rysunek.jpg - ftp>put obraz.jpg - ftp>mput obraz.jpg rysunek.jpg - ftp> mget obraz.jpg rysunek. JPG - ftp> close - zamknięcie sesji ftp

121 Wykład XV Elementy administrowania wybranymi usługami sieciowymi 5. Przebieg połączenia i transferu danych FTP : - klient wysyła żądanie połączenia na port sterowania serwera (np. TCP 21); - jeżeli demon FTP jest uruchomiony wysyła potwierdzenie do klienta na jego port nieuprzywilejowany, - klient wysyła polecenia USER i PASS wraz z parametrami - serwer dokonuje autoryzacji użytkownika, - klient inicjuje transfer danych wysyłając polecenie PORT lub PASV na port sterowania serwera: PORT - serwer wysyła do klienta potwierdzenie ACK odbioru numeru portu, - serwer nawiązuje połączenie TCP pomiędzy swoim portem 20 a portem klienta (zaproponowanym poleceniem PORT), - klient wysyła do serwera potwierdzenie ACK, - serwer i klient są gotowi do transferu danych. PASV -klient otwiera dodatkowy port nieuprzywilejowany (x), - serwer otwiera dowolny port nieuprzywilejowany i wysyła do klienta polecenie PASV z numerem tego portu (y), - klient nawiązuje połączenie TCP pomiędzy swoim portem (x) a zaproponowanym portem przez serwer (y), - serwer i klient są gotowi do transferu danych.

122 Wykład XV Elementy administrowania wybranymi usługami sieciowymi 6. Ustawienia trybów PORT i PASV: - w plikach konfiguracyjnych niektórych serwerów, np.: port_enable=no/yes lub connect_from_port_20=yes/no (vsftp) - polecenie passive w domyślnym kliencie Linux - opcje konfiguracyjne protokołu FTP klientów graficznych: Składania polecenia PORT protokołu FTP (przykład): PORT ( , 287,345) Port TCP=287*

123 Wykład XV Elementy administrowania wybranymi usługami sieciowymi 7. Wybrane popularne systemy serwerów FTP dla GNU/Linux: I) apt-get install proftpd - instaluje się z plikiem konfiguracyjnym demona proftpd.conf tj.: /etc/proftpd/proftpd.conf - apt-get install proftpd gadmin interfejs graficzny do konfiguracji serwera (modyfikacji wpisów w proftpd.conf). Instalacja narzędzia powoduje modyfikację pliku konfiguracyjnego! II) apt-get install vsftpd demon z plikiem konfiguracyjnym etc/vsftpd.conf Dla obydwu serwerów istnieje możliwośd włączenia mechanizmów szyfrowania z wykorzystaniem kryptografii asymetrycznej!!!

124 Wykład XV Elementy administrowania wybranymi usługami sieciowymi 8. Użytkownicy niedopuszczeni do logowania FTP plik /etc/ftpusers: 9. Typy transferu danych w protokole FTP: I) tryb ASCII: a) komputer nadawca pobiera dane z własnego dysku niezależnie od formatu ich przechowywania, b) następnie dane podlegają konwersji do formatu ASCII - narzucane są 8-bitowe kody pobranych znaków i wysyłane w 8-bitowych inkrementacjach, c) odbiorca składa dochodzące dane po 8 bitów i zapisuje je na dysku w swoim formacie. II) tryb Binary: nadawca wysyła ciągły strumieo bitów, który odbiorca zapisuje na swoim dysku w niezmienionej postaci.

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem 42 model DoD rodzina protokołów TCP/IP główne cechy rodziny protokołów TCP/IP, w tym: metody rutingu, metody adresowania, konwencje nazewnicze, sposoby pracy i wzajemne powiązania funkcjonalne Standardy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Str. 1 Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją sieci w Windows 2000. Poznanie konfiguracji protokołu TCP/IP. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe 2006-2014

Sieci komputerowe 2006-2014 Sieci komputerowe 2006-2014 1. Wskaż urządzenie, które należy wykorzystać, aby podłączyć dwa komputery do sieci Internet z dostępem przez sieć lokalną Ethernet, w której mamy do dyspozycji tylko jeden

Bardziej szczegółowo

Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn

Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn Dr inż. Andrzej Piotrowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wykład 1

Bardziej szczegółowo

Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a.

Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a. Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a. Sieci lokalne Trochę teorii, nieco praktyki Wydanie drugie poprawione i

Bardziej szczegółowo

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP).

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). 84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). UDP (ang. User Datagram Protocol - Datagramowy Protokół Użytkownika) jeden z podstawowych protokołów internetowych. Umieszcza

Bardziej szczegółowo

Instalowanie składników sieci

Instalowanie składników sieci WINDOWS W SIECI Instalowanie składników sieci Jeżeli podczas instalowania systemu komputer był podłączony do sieci, to program instalacyjny, w większości przypadków, zainstaluje odpowiednie oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka Spis treści Wstęp... 7 Rozdział 1. Podstawy sieci komputerowych... 9 Definiowanie sieci komputerowej... 10 Zastosowania sieci komputerowych... 11 Zastosowania biznesowe... 12 Zastosowania prywatne... 13

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Wstęp.

Spis treści 1 Wstęp. Spis treści 1 Wstęp...1 2 Sformułowanie problemu...2 3 Wybór metody rozwiązania problemu....3 3.1 Klient...3 3.2 Serwer...4 4 Opis protokołów, wykorzystanych w systemie...6 4.1 Model OSI...6 4.2 IP...7

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami WAN. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami WAN. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami WAN Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Zarządzanie sieciami WAN Rodzaj zajęć: Kuźnia Talentów Tytuł: Zarządzanie sieciami WAN Autor: dr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami LAN. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami LAN. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami LAN Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Zarządzanie sieciami LAN Rodzaj zajęć: Kuźnia Talentów Tytuł: Zarządzanie sieciami LAN Autor: dr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

060 BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła

060 BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła 060 BAZY DANYCH Prof. dr hab. Marek Wisła Baza danych Potocznie mówimy, że baza danych to miejsce, gdzie przechowuje się informacje. Zbiór danych stanowi logicznie uporządkowaną kolekcję danych. wypłacanie

Bardziej szczegółowo

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika R46.1176.00 wer. 3 06/05 Instalacja... 3 Konfiguracja urządzenia Wireless 54Mbps ADSL Router... 7 Rozwiązywanie problemów... 69 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci.

T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci. T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci. Sieć komputerowa zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi. Sieć komputerowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce PROFInet Technologie i aplikacje Opis systemu Standard dla zastosowań w automatyce Peryferia rozproszone Integracja systemów polowych Rozproszona Automatyka Integracja IT Komunikacja PROFInet Instalacja

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych

Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl BSS - v2013 1 Zestawienie producentów zapór

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki

Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki Informacja i sposoby jej reprezentacji w pamięci komputera Informacja i dana Informacja to obiekt abstrakcyjny, który w postaci zakodowanej (jako dana) może być

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6)

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.pl 2008-10-08 UWAGA! Wszystkie

Bardziej szczegółowo

PRZESYŁANIE SYGNAŁU TELEWIZJI CYFROWEJ W OPARCIU O SIEĆ IP

PRZESYŁANIE SYGNAŁU TELEWIZJI CYFROWEJ W OPARCIU O SIEĆ IP Politechnika Łódzka Instytut Informatyki PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA PRZESYŁANIE SYGNAŁU TELEWIZJI CYFROWEJ W OPARCIU O SIEĆ IP Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków,

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy TD-W8901G/TD-W8901GB ADSL2+ 54M

Router bezprzewodowy TD-W8901G/TD-W8901GB ADSL2+ 54M Router bezprzewodowy TD-W8901G/TD-W8901GB ADSL2+ 54M Wer: 1.0.0 1910010317 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Kompendium. Wydanie II

Sieci komputerowe. Kompendium. Wydanie II IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6341

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6341 Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6341 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.ue 2009-10-08 UWAGA! Wszystkie informacje i dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do narzędzi sieciowych

Wprowadzenie do narzędzi sieciowych Wprowadzenie do narzędzi sieciowych Zadania Windows 1. Jaki jest adres IP Twojej karty sieciowej? 2. Co robi polecenie IPCONFIG uruchomione bez żadnych parametrów? 3. W jaki sposób można zwolnić automatycznie

Bardziej szczegółowo

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet.

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet. Ustawienia IP i DHCP dla sieci LAN. Fizycznie interfejs LAN jest dostępny w postaci przełącznika (4 porty 10/100 Base-T), a w modelach z indeksem G dodatkowo rozszerzony o koncentrator WLAN pracujący w

Bardziej szczegółowo