2012/2013 EWALUACJA WEWNĘTRZNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2012/2013 EWALUACJA WEWNĘTRZNA"

Transkrypt

1 Zespół Szkół w Bystrzycy 2012/2013 EWALUACJA WEWNĘTRZNA, rodziców w szkole Budowanie dobrej atmosfery w szkole 1

2 1. Termin prowadzenia ewaluacji: Ankiety: styczeń/luty 2013 Analiza dokumentacji: marzec Wymagania ogólne z planu nadzoru: 2.1 Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 3. Wymagania szczegółowe z planu nadzoru: Respektowane są normy społeczne 4. Cel ogólny ewaluacji: Badanie przebiegu procesów zachodzących w szkole i podnoszenie ich jakości. Postawienie diagnozy, określenie kierunków zmian mających wpływ na jakościowy rozwój szkoły ukierunkowany na: - bezpieczeństwo ucznia w szkole, - poczucie bezpieczeństwa rodzica w szkole, - budowania dobrych relacji między członkami społeczności szkolnej. 5. Cele szczegółowe: określenie efektywności funkcjonowania programu wychowawczego szkoły i planów pracy wychowawcy klasy określenie wypadkowości w szkole badanie poziomu bezpieczeństwa uczniów w szkole kl. II-III SP, tj.: - czy czują się w szkole bezpiecznie na lekcjach, podczas przerw - czego nie lubią i czego się boją w szkole - czy mogą liczyć na zaufanie osób dorosłych badanie poziomu bezpieczeństwa uczniów w szkole kl. IV-VI SP oraz I-III GM, tj.: - czy czują się w szkole bezpiecznie na lekcjach, podczas przerw - czego nie lubią i czego się boją w szkole - czy mogą liczyć na zaufanie osób dorosłych - jak czują się w klasie, w szkole - jakie są relacje uczniów z wychowawcami poznanie opinii rodziców odnośnie poziomu bezpieczeństwa w szkole, tj.: - czy chętnie uczestniczą w zebraniach szkolnych, - czy obawiają się zebrań z rodzicami, - jaki jest stosunek rodziców do zebrań w szkole, - czego oczekują uczestnicząc w zebraniach, - czy zdaniem rodziców dziecko czuje się w szkole bezpiecznie, - co nie podoba się rodzicom w zakresie bezpieczeństwa w szkole. 2

3 6. Narzędzia badawcze: Ankieta skierowana do uczniów klas II III SP Ankieta skierowana do uczniów klas IV VI SP i I III GM Ankieta skierowana do rodziców klas I VI SP i I III GM Dokumentacja szkolna 7. Metody: analiza dokumentów: - dokumentacja pracy pedagoga szkolnego, - tematyka godzin wychowawczych i innych działań podejmowanych przez wychowawców, - wypadkowość w szkole, ankietowanie uczniów, ankietowanie rodziców, obserwacja. 8. Interpretacja danych: Ilościowa, jakościowa i kontekstowa 9. Opracowanie ewaluacji : mgr Lidia Jakób - pedagog szkolny mgr Renata Windysz - nauczyciel bibliotekarz mgr Adam Kobylnik - nauczyciel katecheta mgr Iwona Piątek - wychowawca kl. III a SP mgr Halina Szczerba - wychowawca oddz. przedszkol. 0a mgr Anna Misztela psycholog szkolny 3

4 ANALIZA WYNIKÓW ANKIETOWANIA UCZNIÓW KLAS II, III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Pytanie 1 Uczniowie, zarówno klasy II, jak i klasy III, czują się bezpiecznie na lekcji. TAK udzieliło 95,8 % ankietowanych uczniów, natomiast Raczej tak 2%. Pytanie 2 Większość uczniów klas młodszych czuje się bezpiecznie na przerwie. Zdecydowanej odpowiedzi TAK udzieliło 62,5% respondentów, natomiast Raczej tak 27,1%. Pełnego poczucia bezpieczeństwa nie ma 8,3% (4 uczniów, po dwie osoby z każdej klasy). Natomiast zdecydowanie na przerwie nie czuje się bezpiecznie tylko 1 uczeń z klasy trzeciej. Pytanie 3, 3 A W przeważającej większości, bo 75% pytanych uczniów uważa, że w szkole nie ma miejsc, w których nie można się czuć bezpiecznie. Natomiast 23% respondentów uważa, że takie miejsca w szkole są, wskazując na: korytarz (8,3%), sklepik szkolny (6,2%), toaletę (4,1%), szatnię (2%). Na miejsce przed szkołą wskazało najwięcej uczniów (12,5%). Pytanie 4 Analiza wyników wskazuje, że zarówno nauczyciele, jak i rodzice, nie wzbudzają strachu i zapewniają dzieciom duże poczucie bezpieczeństwa. Na obawy ze strony rówieśników wskazało tylko trzech uczniów (6,2%), w tym dwóch z klasy drugiej. Natomiast ponad połowa ankietowanych 58,3% czuje strach przed uczniami klas starszych, w tym w zdecydowanej większości boją się uczniowie klasy trzeciej (76,9%). Obawa przed uczniami klas starszych wydaje się być reakcją naturalną, ze względu na znaczne różnice wiekowe między uczniami naszej szkoły. Interpretacja stanowi odzwierciedlenie wyników z pytania 6, które jasno wskazuje na braki agresji (obawy pobicia, dokuczania), jak i rozmowy z niektórymi uczniami, którzy otwarcie mówią, że boją się uczniów starszych. Pytanie 5 Uczniowie, w razie pojawienia się problemów, będą szukać pomocy przede wszystkim u osób dorosłych. Największym zaufaniem (64,6%) uczniowie darzą swoich wychowawców i to zarówno w klasie drugiej, jak i trzeciej. Ale wskazują także innych pracowników szkoły, jak: nauczyciela dyżurującego, innego nauczyciela, psychologa, pedagoga, do których zgłosiliby swój problem. 18,7% uczniów (przede wszystkim drugoklasistów) szukałaby pomocy u rodziców. W klasie drugiej są uczniowie, dla których autorytetem jest nauczyciel p. Adam Kobylnik. Pytanie 6 Uczniowie obu klas, idąc do szkoły nie mają obaw, że zostaną pobici, czy też inni będą im dokuczać. Takiej odpowiedzi udzieliło aż 91,7% pytanych uczniów. Jednak w klasie drugiej jest jeden chłopiec, który boi się, że zostanie pobity. 4

5 PYTANIE 1 Czy w swojej szkole czujesz się bezpiecznie na lekcji? ,8 2 1 Tak Raczej tak 2% kl. II kl. III Łącznie 22 os 26 os 48 os os % os % os % a. Tak 21 95, , ,8 b. Raczej tak ,8 1 2 c. Raczej nie d. Zdecydowanie nie

6 PYTANIE 2 Czy w swojej szkole czujesz się bezpiecznie na przerwie? , , ,3 2% Tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie kl. II kl. III Łącznie a. b. c. d. Tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie 22 os 26 os 48 os os % os % os % 16 72, , ,5 4 18,1 9 34, ,1 2 9,1 2 7,6 4 8, ,

7 PYTANIE 3 Czy są w szkole miejsca, w których nie czujesz się bezpiecznie? % ,9 2 1 TAK NIE kl. II kl. III Łącznie 22 os 26 os 48 os os % os % os % a. TAK 2 9,1 9 34, ,9 b. NIE 20 90, ,

8 PYTANIE 3A Jeżeli zaznaczyłeś odpowiedź TAK, to w których z poniższych miejsc nie czujesz się bezpiecznie? 14% 12% 12,5 1 8,3 8% 6,2 6% 4,1 4% 2% 2% Na korytarzu W szatni Przy sklepiku W toalecie Przed szkołą kl. II kl. III Łącznie 22 os 26 os 48 os os % os % os % a. Na korytarzu 1 4,5 3 11,5 4 8,3 b. W szatni ,8 1 2 c. Na boisku d. Przy sklepiku ,5 3 6,2 e. W toalecie ,6 2 4,1 f. W świetlicy g. Przed szkołą ,1 6 12,5 8

9 PYTANIE 4 Które osoby wzbudzają Twój strach? 6 58, ,2 6,2 Starsi kol edzy Rówi eśni cy Inni - ni kt kl. II kl. III Łącznie a. b. c. d. e. Nauczyciele Starsi koledzy Rówieśnicy Rodzice Inni nikt 22 os 26 os 48 os os % os % os % , , ,3 2 9,1 1 3,8 3 6, , ,2 9

10 PYTANIE 5 Do kogo zwracasz się o pomoc, gdy masz problem? , , ,1 4,1 12,5 18,7 8,3 2% Do wychowawcy Do n-la dyżurnego Do innego nauczyciela Do pedagoga Do psychologa Do rodziców Inne - przyjaciółki Inne - starszej osoby kl. II kl. III Łącznie 22 os 26 os 48 os os % os % os % a Do wychowawcy 14 63, , ,6 b Do n-la dyżurnego 3 13, , ,1 c Do innego nauczyciela ,6 2 4,1 d Do pedagoga ,6 2 4,1 e Do psychologa 1 4,5 5 19,2 6 12,5 f Do rodziców 7 31,8 2 7,6 9 18,7 g Do nikogo h Inne (napisz do kogo) - przyjaciółki -starszej osoby 2 0 9, ,6 3, ,3 2 10

11 PYTANIE 6 Czy zdarzyło Ci się opuścić zajęcia szkolne, gdyż bałeś się, że.? , % Zostaniesz pobity Nie zdarzyła się taka sytuacja kl. II kl. III Łącznie 22 os 26 os 48 os os % os % os % a. Zostaniesz pobity 1 4, b. Inni będą ci dokuczać c. Nie zdarzyła się taka sytuacja 21 95, , ,7 11

12 ANALIZA WYNIKÓW ANKIETOWANIA UCZNIÓW KLAS IV-VI SP i I-III GM Pytanie 1 Analiza wyników wskazuje, iż atmosfera zarówno w szkole, jak i w poszczególnych klasach jest dobra. 43,1% uczniów szkoły podstawowej wskazują, że uczniowie czują się zintegrowani z całą klasą, 45,4% ankietowanych czuje się dobrze w małej grupie w klasie. Niektórzy uczniowie, 2,2%, czują się w szkole lepiej niż w domu rodzinnym. 4,5% (4 os.) respondentów odpowiada, że w szkole czują się zagubieni, a 3 osoby stwierdzają, że czują się zastraszone (jest to 2 uczniów klas V i 1 uczeń klasy IV). Nieco inaczej kształtują się wyniki ankiety w klasach gimnazjalnych. 39,8% ankietowanych twierdzi, że jest zintegrowana z całą klasą, przy czym w klasie II a gimn. nie ma takich uczniów, którzy czuliby się zintegrowani z całym zespołem klasowym (). Słabo zintegrowaną jest też klasa I gimnazjum - 18,5%. 45,1% uczniów czuje się dobrze w szkole, ale tylko w małej grupie w klasie. Więcej niż w szkole podstawowej, bo 6,1% (7 os.), czuje się w szkole lepiej niż w domu rodzinnym. 6 osób czuje się w szkole zagubionych, zaś 3 osoby czują się zastraszone (wszystkie z III klas gimnazjum). Pytanie 2 Uczniowie szkoły podstawowej, w 95,3%, twierdzą, że czują się w szkole bezpiecznie zawsze lub często (z przewagą - zawsze - 59%). 3,4% uczniów (3 osoby) odpowiedziało, że często czują się zagrożeni, żaden uczeń nie zadeklarował, iż nigdy nie czuje się w szkole bezpiecznie. gimnazjalistów wskazują, że uczniowie w 95,5% czują się w szkole bezpiecznie zawsze lub często ( z przewagą odpowiedzi zawsze 55,7%). 1 uczeń gimnazjum czuje się w szkole często zagrożony, zaś 5 uczniów nigdy nie czuje się w szkole bezpiecznie. na drugie pytanie wskazują, że aż 95,5% uczniów Zespołu Szkół czuje się w szkole bezpiecznie zawsze lub często. Chociaż procent niezagrożonych uczniów jest bardzo wysoki, to jednak 1,9% uczniów (4 osoby) deklarują, że często nie czuje się bezpiecznie w szkole, a 5 osób nigdy nie czuje się w szkole bezpiecznie. te pozwalają sądzić, iż mimo wysokiego poczucia bezpieczeństwa, w naszej szkole zdarzają się także sytuacje powodujące wśród uczniów poczucie czasowego lub trwałego zagrożenia Pytanie 3 uczniów wskazują, iż najistotniejszym czynnikiem budującym ich poczucie bezpieczeństwa jest przyjaźń, jaką darzą się wzajemnie (48,2%) oraz dobry klimat panujący w szkole (31,3%). Dla 27,8% uczniów istotne są także dyżury nauczycielskie w czasie przerw. Stosunkowo niewielki odsetek uczniów (10,9%) postrzega dobry kontakt z wychowawcą jako czynnik budujący ich poczucie bezpieczeństwa w szkole. 12

13 Pytanie 4 Z analizy odpowiedzi wynika, iż 23,8 % uczniów odczuwa zagrożenie i brak poczucia bezpieczeństwa z powodu kradzieży w szkole. Największe obawy z tym związane mają uczniowie klasy I gimnazjum, odpowiedź tą wskazało aż 44,4 % uczniów tej klasy. Strach przed niektórymi nauczycielami odczuwa 20,8% ogółu uczniów, w tym 13,6% uczniów szkoły podstawowej oraz 26,5% uczniów gimnazjum. W szkole podstawowej przeważają tu uczniowie klas VI 27,5%, natomiast w gimnazjum uczniowie klasy I (44,8%). 7,2% uczniów jest wyśmiewanych na lekcjach przez innych. Problem ten spostrzegają uczniowie w każdej klasie, przy czym najwięcej takich przypadków zauważają uczniowie klas IV SP (13,7%) oraz klasy I gimnazjum (11,1%). 7,4% ankietowanych uczniów jest często zaczepiana i popychana, z tym, że odpowiedź tą częściej wskazują uczniowie szkoły podstawowej (9%) niż gimnazjum (6,1%). Pytanie 5 W większości, zarówno uczniowie szkoły podstawowej, jak i gimnazjum, jako sprawców zagrożeń w środowisku szkolnym wskazują kolegów i koleżanki ze swojej klasy (12,9%) oraz z klas starszych (7,4%). Koledzy i koleżanki z własnej klasy są najczęściej spostrzegani jako źródło zagrożenia przez uczniów klas V, zaś koledzy i koleżanki z klas starszych są najczęściej spostrzegani jako źródło zagrożenia przez uczniów klasy I gimnazjum. Ponadto 26,2% uczniów wskazuje jako źródło zagrożenia osoby dorosłe, w tym 14,4% uczniów upatruje owych zagrożeń ze strony nauczycieli, zaś 11,4% uczniów ze strony osób dorosłych spoza szkoły. Nauczyciele są spostrzegani jako źródło zagrożenia zdecydowanie częściej przez uczniów gimnazjum (19,6%), niż uczniów szkoły podstawowej (4,5%). Pytanie 6 Deklaracje badanych, dotyczące stopnia życzliwości relacji między uczniami a nauczycielami są oceniane różnie w szkole podstawowej i gimnazjum. Uczniowie szkoły podstawowej spostrzegają owe relacje jako raczej życzliwe (52,2%) lub życzliwe (44,3%). Uczniowie gimnazjum natomiast oceniają je, tak, że 61,9% uczniów wskazuje, że są one raczej życzliwe, 29,2% charakteryzuje je jako życzliwe, 10,6% uczniów ocenia je jako nieżyczliwe, zaś 5,3% jako raczej nieżyczliwe. Jako najbardziej życzliwe, relacje z nauczycielami spostrzegają uczniowie klas IV (65,5%), zaś jako najmniej życzliwe uczniowie klasy I gimnazjum (25,9%). Pytanie 7 Zarówno uczniowie szkoły podstawowej jak i gimnazjum oceniają dobrze lub bardzo dobrze swoje wzajemne relacje panujące w klasie (średnia ocena sytuuje się powyżej 4,5 w 6 stopniowej skali). Najlepiej relacje panujące w klasie oceniają uczniowie klas V (5,28), zaś najgorzej uczniowie klasy I gimnazjum (4,64). 13

14 Pytanie 1 W swojej szkole czujesz się? IV V VI Łącznie SP I Gm II Gm III Gm Łącznie Gm Razem Gm+SP 29 os. 30 os. 29 os. 88 os. 27 os 44 os. 42 os. 113 os. 201 os Zintegrowany z całą klasą Dobrze, ale tylko w małej grupie w klasie Lepiej niż w domu Zagubiony Zastraszony os. % os. % os. % os. % os. % os. % os. % os. % os. % 14 48, , , ,1 5 18, , , , , , , , , , , , , ,2 1 3,4 1 3, ,2 3 11,1 1 2,2 3 7,1 7 6,1 9 4,4 1 3,4 2 6,6 1 3,4 4 4,5 1 3,7 3 6,8 2 4,7 6 5,3 10 4,9 1 3,4 2 6, , ,1 3 2,6 6 2,9 14

15 5 45% 4 35% 3 43,1% 39,8% 45,4%45,1% 25% 2 SP GM 15% 1 5% 2,2% 6,1% 4,5% 5,3% 3,4% 2,6% Zintegrowany z całą klasą Dobrze, ale tylko w małej grupie w klasie Lepiej niż w domu Zagubiony Zastraszony Razem GM+SP 5 45% 4 35% 3 25% 2 41,2% 45,2% 15% 1 5% 4,4% 4,9% 2,9% Zintegrowany z całą klasą Dobrze, ale tylko w małej grupie w klasie Lepiej niż w domu Zagubiony Zastraszony 15

16 Pytanie 2 Czy czujesz się w swojej szkole bezpiecznie? Tak, zawsze Tak, często Nie, często czuję się zagrożony Nie, nigdy nie czuję się bezpiecznie Łącznie SP Łącznie Gm Razem IV V VI I Gm II Gm III Gm Gm+SP 88 os. 113 os. 29 os. 30 os. 29 os. 27 os. 44 os. 42 os. 201 os. os. % os. % os. % os. % os. % os. % os. % os. % os. % 23 79, , , , , , ,2 7 34, , , , , , ,4 1 3, , ,5 3 7,1 5 4,42 5 2, , 55,7% 36,3% 39,8% SP GM ,2% Razem GM+SP 38,3% Tak, zaw sze Tak, często Nie, często czuję się zagrożony 3,4% 1% 4,4% Nie, nigdy nie czuję się bezpiecznie 2 1 Tak, zaw sze Tak, często Nie, często czuję się zagrożony 1,9% 2,4% Nie, nigdy nie czuję się bezpiecznie 16

17 Pytanie 3 Jeśli czujesz się bezpiecznie, to dlatego, że...? Nauczyciele pełnią 1 dyżury na przerwach Uczniowie mają dobry 2 kontakt z wychowawcą 3 W szkole jest dobry klimat 4 Uczniowie przyjaźnią się ze sobą IV 29 os. V 30 os. VI 29 os. Łącznie SP 88 os. I Gm 27 os. II Gm 44 os. III Gm 42 os Łącznie Gm 113 os. Razem Gm+SP 201 os os. % os. % os. % os. % os. % os. % os. % os. % os. % ,3 8 27, ,6 8 29,6 9 20,4 5 11, , ,8 3 10, ,8 3 11, ,2 1 2, , ,9 5 17,2 7 23, , ,1 7 25, , , , ,1 8 26, , , , , , , ,2 17

18 ,6% 19,4% 6,8% 14,1% 26,1% 35,3% 45,4% 50,4% SP GM Nauczyciele pełnią Uczniow ie mają dobry W szkole jest dobry Uczniow ie przyjaźnią dyżury na przerw ach kontakt z w ychow aw cą klimat się ze sobą 5 Razem Gm+SP 48,2% 4 27,8% 31,3% ,9% 1 Nauczyciele pełnią Uczniowie mają dobry W szkole jest dobry Uczniowie przyjaźnią dyżury na przerwach kontakt z wy chowawcą klimat się ze sobą Pytanie 4 Jeśli nie czujesz się bezpiecznie, to dlatego, że...? IV 29 os. V 30 os. VI 29 os. Łącznie SP 88 os. I Gm 27 os. II Gm 44 os. III Gm 42 os. Łącznie Gm 113 os. Razem Gm+SP 201 os. os. % os. % os. % os. % os. % os. % os. % os. % os. % A Boje się kradzieży w szkole 4 13, ,6 8 27, , ,4 7 15,9 6 14, , ,8 18

19 B C D E F1 F2 F3 F4 W czasie przerw czuję się zagrożony Boję się niektórych nauczycieli Jestem wyśmiewany na lekcjach przez innych Jestem często zaczepiany, popychany Jestem zmuszany do wykonywania różnych poleceń: oddawania pieniędzy. Jestem zmuszany do wykonywania różnych poleceń: oddawania innych rzeczy Jestem zmuszany do wykonywania różnych poleceń: mówienia nieprawdy Jestem zmuszany do wykonywania różnych poleceń: milczenia ,6 1 3,4 3 3,4 4 14,8 3 6,8 3 7,1 10 8,8 13 6, ,3 8 27, ,6 4 14, , , , ,8 4 13,7 2 6,6 2 6, ,1 2 4,5 2 3,8 7 6,1 15 7, ,6 3 10, ,4 2 4,5 3 7,1 7 6,1 15 7, , , , ,1 1 3,7 1 2,2 1 1,9 3 2,6 4 1, ,4 1 1,1 3 11,1 3 6,8 2 3, ,4 19

20 3 25% 26,1% 22,1% 26,5% 2 15% 1 8,8% 13,6% 9, 9, 6,1% 6,1% 7, SP GM 5% 3,4% 2,6% 1% 1,1% 1,1% A B C D E F1 F3 F4 25% 2 23,8% 20,8% RAZEM SP+GM 15% 1 6,4% 7,4% 7,4% 4,4% 5% 0,4% 1,9% A B C D E F1 F3 F4 20

21 Pytanie 5 Kto spowodował, że poczucie Twojego bezpieczeństwa jest zagrożone? IV 29 os. V 30 os. VI 29 os. Łącznie SP 88 os. I Gm 27 os. II Gm 44 os. III Gm 42 os. Łącznie Gm 113 os. Razem SP + GM 201 os. a b c d e os. % os. % os. % os. % os. % os. % os. % os. % os. % Kolega/koleżanka z Twojej klasy 5 17, , ,8 5 11,3 2 4,7 11 9, ,9 Kolega/koleżanka ze starszej klasy 1 3, ,8 6 6,8 7 25,9 1 2,2 1 2,3 9 7,9 15 7,4 Kolega/koleżanka z młodszej klasy , ,1 1 3,7 1 2,2 2 4,7 4 3,5 5 2,4 Grupa uczniów z Twojej klasy lub równoległej , ,5 2 7,4 5 11,3 4 9,5 11 9,7 15 7,4 Grupa uczniów ze starszej klasy ,3 6 20, ,3 3 11,1 3 6,8 2 4, ,9 f g Grupa uczniów z młodszej klasy Osoby dorosłe, takie jak: 1. nauczyciel (e) 2. pracownik (cy) szkoły 3. osoby spoza szkoły ,1 3 2,6 3 1, ,7 4 4,5 2 7, ,8 9 17, , , , ,4 1 3, ,2 9 10, ,8 2 4, , ,4 21

22 2 18% 16% 17, 19,6% 14% 12% 1 8% 9,7% 7,9% 6,8% 9,7% 11,3% 7, 10,2% 12,5% SP GM 6% 4% 2% 1,1% 4,5% 3,5% 2,6% 4,5% a b c d e f g 1 g 2 g 3 1% RAZEM SP + GM 16% 14,4% 14% 12% 12,9% 11,4% 1 8% 7,4% 7,4% 8,9% 6% 4% 2% 2,4% 1,4% 0,4% a b c d e f g 1 g 2 g 3 22

23 Pytanie 6 Relacje między nauczycielami a uczniami określiłbyś jako: a b c Życzliwe Raczej życzliwe IV 29 os. V 30 os. VI 29 os. Łącznie SP 88 os. I Gm 27 os. II Gm 44 os. III Gm 42 os. Łącznie Gm Razem SP + GM 113 os. 201os. os. % os. % os. % os. % os. % os. % os. % os. % os. % 19 65, , , ,3 7 25, , , , , , , , , , ,7 Raczej nieżyczliwe ,7 2 4,5 3 7,1 6 5,3 6 2,9 d Nieżyczliwe ,1 2 4,5 7 16, ,6 12 5,9 23

24 7 61,9% ,3% 52,2% ,2% 5,3% a b c d 10,6% SP GM RAZEM SP + GM 6 55,8% 57,7% ,9% 5,9% a b c d Pytanie 7 Jak czujesz się w swojej klasie? na skali od 1 do 6 24

25 IV 29 V 30 VI 29 Łącznie SP 88 I Gm 27 II Gm 44 III Gm 42 Łącznie Gm 113 Razem SP + GM średnia średnia średnia średnia średnia średnia średnia średnia średnia 201 4, 95 5,28 4,94 5,05 4,64 4,75 5,0 4,79 4,92 5,05 5,05 5 4,95 4,9 4,85 4,8 4,75 4,7 4,65 4,92 4,79 Razem GM + SP Łącznie SP Łącznie Gm 25

26 ANALIZA WYNIKÓW ANKIETOWANIA RODZICÓW UCZNIÓW KL. I-III SP i I-III GM Pytanie 1 Zdecydowana większość rodziców chętnie uczestniczy w zebraniach szkolnych. 150 osób udzieliło odpowiedzi Tak (72,12 %), a 54 osoby odpowiedzi Raczej tak (25,97 %). Niewielu rodziców niechętnie bierze udział w zebraniach. Raczej nie udzieliło 3 ankietowanych (1,45 %), natomiast 2 rodziców (0,97 %) niechętnie uczestniczy w zebraniach. Pytanie 2 Podczas zebrań rodzice czują się bezpieczni. 184 osoby odpowiedziało, że nie obawia się zebrań (88,47 %), a 17 ankietowanych że Raczej nie (8,18 %). Swoje obawy przed udziałem w zebraniach wyraziło sześć osób, w tym pięć zdecydowanie Tak (2,41 %) i jedna Raczej tak (0,48 %). Pytanie 3 Prawie połowa ankietowanych rodziców czuje się mile widziana w szkole (46,64 %). W czasie zebrania rodziców interesuje przede wszystkim to, co dotyczy ich dzieci. Takiej odpowiedzi udzieliło 182 ankietowanych (87,50 %). Ponadto rodzice chcieliby usłyszeć o swoich dzieciach coś dobrego 107 ankietowanych (51,45 %). Rodzice uczestniczą w zebraniach, bo zależy im na współpracy ze szkołą 148 osób (71,16 %), na kontaktach z innymi rodzicami 91 ankietowanych (43,75 %). Tylko jedna osoba uważa, że zebrania są stratą czasu, jak również nie interesuje ich, co nauczyciele mają do przekazania (0,97 %) i nie lubi wtrącania się w sprawy jego dziecka (2,41 %). Tylko w przypadku jednego rodzica obawy dotyczą kontaktów z innymi rodzicami (0,48 %). Pytanie 3.1 Tylko czterech z ankietowanych rodziców nie lubi zebrań, uzasadniając to tym, że wyróżnia się samych dobrych uczniów a słabszym nie daje się szans na rozwinięcie się. Powodem niechęci do zebrań jest również brak czasu oraz fakt, że zebrania organizowane są w wielu klasach w jednym terminie, a jeśli ma się dwoje lub więcej dzieci stanowi to już problem. Pytanie 4 Zdaniem rodziców dzieci mogą się czuć w szkole bezpiecznie. 86 osób udzieliło odpowiedzi Tak (41,35 %) i 95 osób Raczej tak (45,68 %). Pytanie 4.1 Za najważniejsze czynniki decydujące o tym, że w szkole jest bezpiecznie, rodzice uznali to, że są dyżury nauczycieli na korytarzach (odpowiednia opieka podczas przerw) (21 osób), dobra opieka ze strony szkoły i odpowiednia postawa nauczycieli (26 osób), w szkole panuje ciepła i przyjazna atmosfera (19 osób). Dla niektórych rodziców przpiecznej szkoły jest fakt, że dzieci nie są anonimowe (mała szkoła, mała liczba dzieci w klasie) (8 osób), dziecko lubi szkołę i chętnie do niej chodzi (17 osób), jak również to, że nauczyciele wzbudzają zaufanie (16 osób),dziecko ma dobry kontakt z wychowawcą (14) oraz rówieśnikami (11). W swoich wypowiedziach rodzice zwrócili również uwagę na to, że ważne sprawy rozwiązywane są na bieżąco, dziecko wie do kogo może zwrócić się o pomoc, jest dobry przepływ informacji szkoła-rodzic. Rodzice zwrócili również uwagę, że w szkole jest świetlica a uczniowie dojeżdżający mają odpowiednią opiekę. Pytanie 4.2 Kilku rodziców uważa, że ich dzieci nie mogą się czuć w szkole bezpiecznie. Raczej nie udzieliło troje ankietowanych a zdecydowanie Nie dwie osoby. Według rodziców czynnikami zagrożenia w szkole są presje wywierane na młodszych uczniach przez starszych kolegów oraz dokuczanie i częste zaczepianie. Zdaniem jednego rodzica dziecko boi się konkretnego 26

27 nauczyciela i jest przez niego źle traktowane. Dwoje rodziców zwróciło uwagę, że stan bezpieczeństwa w szkole podniósłby monitoring. Rodzice zdecydowanie częściej wymieniali czynniki pozytywne decydujące o tym, że dzieci czują się w szkole bezpiecznie (181 odpowiedzi), aniżeli czynniki decydujące o zagrożeniu dziecka (5 odpowiedzi). Pytanie 5 Rodzice wymienili krytyczne uwagi pod kątem bezpieczeństwa w szkole. Najbardziej nie podoba się rodzicom to, że nie zwraca się dostatecznej uwagi uczniom, którzy dokuczają i znęcają się psychicznie nad słabszymi uczniami, zdarzają się przejawy agresji. Żeby to zmienić rodzice proponują organizować więcej zajęć pomagających uczniom odnaleźć się w grupie, więcej upominać uczniów. Następnym problemem, na który zwracają uwagę rodzice jest brak odpowiedniej opieki na świetlicy szkolnej. Rano w świetlicy nie ma nauczyciela tylko jest pani sprzątająca. Według rodziców należałoby zorganizować dyżur nauczyciela. Zastrzeżenia budzi brak kontroli przy wejściu do szkoły dla osób obcych. Aby temu zapobiec należałoby uruchomić dyżurkę i zatrudnić ochronę. Zdaniem dwóch rodziców należałoby zwrócić się do Urzędu Gminy lub właściciela drogi o zamontowanie przy szkole progu zwalniającego lub sygnalizacji świetlnej. Wiele zastrzeżeń rodziców wzbudza fakt, że dla uczniów klas młodszych nie ma placu zabaw i przebywają na podwórku szkolnym razem z gimnazjalistami. Rodzice także zwracają uwagę na bezpieczeństwo dzieci w szatniach. Dla młodszych uczniów powinna być osobna szatnia. Często demolowane są szafki na obuwie. Aby to zmienić, należałoby uruchomić dyżury w szatniach. Zdaniem dwóch rodziców plecaki dzieci są znacznie przeciążone (nawet 8 kg), dlatego też, w szkole powinny być drugie podręczniki, a na dni wolne, weekendy i święta nie zadawać do domu. Jeden z rodziców zwraca uwagę, że na niektórych lekcjach jest brak dyscypliny (jest grupa uczniów, którzy notorycznie przeszkadzają w prowadzeniu zajęć). Jego zdaniem, częściej wzywać do szkoły rodziców i wyciągać konsekwencje. Rodzicom nie podoba się również fakt, że dzieci zwalniane są z ostatnich lekcji bez wcześniejszej informacji. Proponuje się, aby informować wcześniej rodziców lub zapewnić dzieciom opiekę. Problem stanowią również zajęcia pozalekcyjne, które kolidują ze sobą (nakładają się). Należałoby tak ustalić grafik zajęć pozalekcyjnych, aby dzieci mogły korzystać z tych zajęć które chcą, a nie które muszą. Pytanie 1 Czy chętnie uczestniczy Pan/Pani w zebraniach szkolnych? 27

28 Odpowiedź Liczba odpowiedzi Procent Tak ,12 % Raczej tak 54 25,97 % Raczej nie 3 1,45 % Nie 2 0,97 % ,12% 25,97% 1,45% 0,97% Tak Raczej tak Raczej nie Nie Pytanie 2 Czy obawia się Pani/Pan zebrań z rodzicami? Odpowiedź Liczba odpowiedzi Procent Tak 5 2,41 % Raczej tak 1 0,48 % 28

29 Raczej nie 17 8,18 % Nie ,47 % ,47% 8,18% 2,41% 0,48% Tak Raczej tak Raczej nie Nie Pytanie 3 Proszę podkreślić każde stwierdzenie, które dotyczy Pani/Pana Odpowiedź Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi a. na zebraniu boję się, że będzie się źle mówić o moim 7 3,37 % dziecku b. uczestnicząc w zebraniu, mam nadzieję, że usłyszę coś dobrego o ,45 % moim dziecku c. uważam, że zebrania są stratą czasu 1 0,48 % d. uczestniczę w zebraniach, bo zależy mi na współpracy ze szkołą ,16 % e. nie interesuje mnie, co nauczyciele mają mi do przekazania na 2 0,97 % zebraniu f. podczas zebrań interesuje mnie wszystko, co dotyczy mojego ,50 % dziecka g. na zebraniach nie lubię wtrącania się w sprawy mojego dziecka 5 2,41 % h. uczestnicząc w zebraniach czuję się mile widziany w szkole 97 46,64 % i. czuję się intruzem w szkole 1 0,48 % j. podczas zebrań zależy mi na kontakcie z innymi rodzicami 91 43,75 k. nie lubię zebrań, bo obawiam się kontaktu z innymi rodzicami 1 0,48 % l. nie lubię zebrań, mam inne powody 4 1,93 % 29

30 9 87,5 8 71,16% ,45% 46,64% 43,75% ,37% 0,48% 0,97% 2,41% 1,93% 0,48% 0,48% a b c d e f g h i j k l Pytanie 3 1 Nie lubię zebrań, mam inne powody Liczba odpowiedzi Procent wyróżnia się samych dobrych uczniów a słabszym nie daje się szans na rozwinięcie się 1 0,48 % z powodu braku wolnego czasu 1 0,48 % zebrania wielu klas organizowane są w tym samym czasie 2 0,97 % Pytanie 4.Czy Pani/Pana dziecko czuje się w szkole bezpiecznie? Odpowiedź Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi Tak 86 41,35 % Raczej tak 95 45,68 % 30

31 Raczej nie 3 1,45 % Nie 2 0,97 % 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% 45,68% 41,35% 1,45% 0,97% Tak Raczej tak Raczej nie Nie Pytanie 4.1 Jeśli TAK lub RACZEJ TAK, to proszę podać kilka czynników decydujących o tym, że dzieci czują się w niej bezpiecznie. Odpowiedź Liczba odpowiedzi dobra opieka ze strony szkoły i odpowiednia postawa nauczycieli 26 dyżury nauczycieli na korytarzach (odpowiednia opieka podczas przerw) 21 w szkole panuje ciepła i przyjazna atmosfera 19 Dzieci wiedzą do kogo mogą zwrócić się o pomoc (wychow., p. pedagog. dyrektor) 18 Dziecko lubi szkołę i chętnie do niej chodzi 17 nauczyciele wzbudzają zaufanie 16 Dziecko ma dobry kontakt z wychowawcą 14 Dziecko ma dobry kontakt z rówieśnikami 11 31

32 Dzieci nie są anonimowe (mała szkoła, mała liczba dzieci w klasie) 8 dobry przepływ informacj szkoła-rodzic (rodzic jest na bieżąco informowany) 3 ważne sprawy rozwiązywane są na bieżąco 3 w szkole funkcjonuje świetlica 3 fachowa opieka p. Pedagog 2 Dziecko nie spotkało się z przemocą 2 szybkie reakcje na problemy 2 są prowadzone zajęcia z zakresu bezpieczeństwa 2 odpowiednia opieka uczniów dojeżdżających 2 profesjonalna opieka wychowawcy ( Pani I. Piątek jest dla dzieci jak mama ) 1 dobry kontakt z p. od wych. fizycznego (p.krystian Pikaus) 1 czuje życzliwy stosunek pracowników administracji 1 Pytanie 4.2 Jeśli NIE lub RACZEJ NIE, to proszę podać kilka czynników decydujących o tym, że dzieci czują się w niej zagrożone. Odpowiedź Liczba odpowiedzi Dziecko boi się starszych uczniów 2 Dziecko nie jest lubiane i często jest zaczepiane 3 Dziecko boi się nauczyciela i jest przez niego źle traktowane (p. D. Semenowicz) 1 brak monitoringu w szkole 2 32

33 Pytanie 5. Prosimy o wypowiedzenie się na temat bezpieczeństwa w szkole. Nie podoba mi się, że... Żeby to zmienić, proponuję... Liczba odpow. młodsze dzieci przebywają na podwórku szkolnym z gimnazjalistami zorganizować osobne podwórko dla młodszych dzieci brak kontroli przy wejściu do szkoły dla osób obcych przy wejściu do szkoły uruchomić 3 dyżurkę, zatrudnić ochronę brak odpowiedniej opieki na świetlicy szkolnej 3 dzieci biegają po szkole rano w świetlicy szkolnej nie ma nauczyciela tylko zapewnić dyżur nauczyciela 1 jest pani sprzątająca powinna być osobna szatnia dla młodszych dzieci 1 nie zwraca się dostatecznej uwagi na dokuczanie organizować więcej zajęć pomagających 5 słabszym psychicznie uczniom uczniom odnaleźć się w grupie, więcej upominać uczniów brak dla młodszych dzieci placu zabaw 1 brak progu zwalniającego przy szkole lub zwrócić się z problemem do Urzędu 2 sygnalizacji świetlnej Gminy lub właściciela drogi Uczniowie klas młodszych SP nie powinni mieć ułożyć inny rozkład zajęć 1 zajęć na tym samym piętrze co gimnazjum za dużo zadaje się uczniom na dni wolne nie zadawać na dni wolne, weekendy i 2 święta zajęcia pozalekcyjne kolidują ze sobą (nakładają się) tak ustalić grafik zajęć pozalekcyjnych, 1 aby dzieci mogły korzystać z tych zajęć, które chcą a nie muszą Dzieci są zwalniane z ostatnich lekcji bez informować wcześniej rodziców lub 1 wcześniejszej informacji dla rodziców zapewnić dzieciom opiekę demolowane są szafki w szatniach uruchomić dyżury w szatniach 1 pojawił się problem narkotyków w szkole Dzieci mają przeciążone plecaki (nawet 8 kg) na niektórych lekcjach jest brak dyscypliny (jest grupa uczniów, którzy notorycznie przeszkadzają w prowadzeniu zajęć) takich uczniów powinno się usuwać ze szkoły w szkole ( w szafkach) powinny być komplety podręczników, aby dziecko nie musiało ich ze sobą nosić wzywać do szkoły częściej rodziców i wyciągać konsekwencje są przejawy agresji więcej upominać uczniów

Pytanie 1 W swojej szkole czujesz się:

Pytanie 1 W swojej szkole czujesz się: Analiza ankiet wstępnych opracowanych przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu do programu Bezpieczna Szkoła listopad 2012 rok W ankiecie wzięło udział264uczniów co stanowi 7 ankietowanych.ankieta służyła

Bardziej szczegółowo

Raport z diagnozy poziomu poczucia bezpieczeństwa w szkole uczniów oraz rodziców

Raport z diagnozy poziomu poczucia bezpieczeństwa w szkole uczniów oraz rodziców Raport z diagnozy poziomu poczucia bezpieczeństwa w szkole uczniów oraz rodziców Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2012/2013 1 Diagnoza za pomocą anonimowej ankiety została przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE Przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Augustowie, w edukacji wczesnoszkolnej w roku szkolnym 2016 / 2017 obszar 1. Efekty działalności dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w roku szkolnym 2016/2017. Gimnazjum w Zespole Szkół w Zagórzanach

SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w roku szkolnym 2016/2017. Gimnazjum w Zespole Szkół w Zagórzanach SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w roku szkolnym 2016/2017 Gimnazjum w Zespole Szkół w Zagórzanach 1. WPROWADZENIE W skład zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej wchodzą: p. Karina Szura, p. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIEŁALNOSCI STATUTOWEJ SZKOŁY LUB PLACÓWKI.

EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIEŁALNOSCI STATUTOWEJ SZKOŁY LUB PLACÓWKI. Zgodnie z opracowanym Planem Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku, w roku szkolnym 212/213 została przeprowadzona ewaluacja w obszarze: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów BEZPIECZNA SZKOŁA I JEJ OTOCZENIE

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów BEZPIECZNA SZKOŁA I JEJ OTOCZENIE Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów BEZPIECZNA SZKOŁA I JEJ OTOCZENIE BEZPIECZNA SZKOŁA I JEJ OTOCZENIE Ankieta Bezpieczna szkoła i jej otoczenie skierowana została do uczniów klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA <raport z ewaluacji wewnętrznej>

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA <raport z ewaluacji wewnętrznej> RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA Zespół ewaluacji w składzie: Alicja Winiarska, Agnieszka Piotrowska, Agnieszka Baron w celu zdiagnozowania problemów

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej, rok szkolny 2013/2014. Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów.

Raport z ewaluacji wewnętrznej, rok szkolny 2013/2014. Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów. Raport z ewaluacji wewnętrznej, rok szkolny 2013/2014 Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów. Cele ewaluacji: 1. Określenie stopnia akceptacji działań dydaktycznych i wychowawczych

Bardziej szczegółowo

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE Raport ewaluacyjny opracowany przez zespół ewaluacji w składzie: koordynator Anna Lesiecka Katarzyna Sowińska Wioletta Małek Alicja Kozub Ewa Augustyn-Gołda Zabrze,

Bardziej szczegółowo

Konkurs Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo 2008-10-07

Konkurs Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo 2008-10-07 Konkurs Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo 2008-10-07 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych województwa dolnośląskiego Serdecznie zapraszam do uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIETY: JA I SZKOŁA - Ankieta dla uczniów

ANALIZA ANKIETY: JA I SZKOŁA - Ankieta dla uczniów ANALIZA ANKIETY: JA I SZKOŁA - Ankieta dla uczniów Ankieta przeprowadzona wśród uczniów klas IV V w Szkole Podstawowej nr 79. Jej celem zbadanie atmosfery panującej wśród uczniów w szkole, korelacji nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Raport z ewaluacji wewnętrznej Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168 poz. 1324) Przedmiot ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W LESZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W LESZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W LESZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014 OBSZAR - EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY WYMAGANIE

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczącej przestrzegania norm społecznych w Szkole Podstawowej w Karpicku

Raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczącej przestrzegania norm społecznych w Szkole Podstawowej w Karpicku Raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczącej przestrzegania norm społecznych w Szkole Podstawowej w Karpicku Opracowała M. Janas 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie.. s. 3. 2. Analiza... s. 5. 3. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Obszar: Skuteczność profilaktyki agresji i przemocy w szkole

Obszar: Skuteczność profilaktyki agresji i przemocy w szkole Strona1 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO TURYSTYCZNYCH JELENIA GÓRA RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Obszar: Skuteczność profilaktyki agresji i przemocy w szkole Jelenia Góra, 215 Strona2 Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI:

SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI: SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI: Działania szkoły na rzecz profilaktyki agresji i przemocy w Szkole Podstawowej nr 4 w Luboniu Przedmiotem ewaluacji były działania szkoły na rzecz profilaktyki agresji i przemocy

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014. Szkoła Podstawowa nr 4 im. 21 Warszawskiego Pułku Piechoty Dzieci Warszawy w Ciechanowie

EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014. Szkoła Podstawowa nr 4 im. 21 Warszawskiego Pułku Piechoty Dzieci Warszawy w Ciechanowie EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Szkoła Podstawowa nr 4 im. 21 Warszawskiego Pułku Piechoty Dzieci Warszawy w Ciechanowie OPRACOWANIE: mgr Jolanta Krzywnicka mgr Marta Wojdat ks.mgr Roman

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w szkole podczas przerw międzylekcyjnych oraz podczas przebywania w świetlicy szkolnej

Bezpieczeństwo w szkole podczas przerw międzylekcyjnych oraz podczas przebywania w świetlicy szkolnej Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka w Katowicach Ewaluacja wewnętrzna Bezpieczeństwo w szkole podczas przerw międzylekcyjnych oraz przebywania w świetlicy szkolnej Wymaganie 1.4: Respektowane

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Ewaluacja w Szkole Podstawowej nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim w roku szkolnym 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna. Szkole Podstawowej. Gimnazjum

Ewaluacja wewnętrzna. Szkole Podstawowej. Gimnazjum 1 Ewaluacja wewnętrzna w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w roku szk. 2013/2014 2 Nauczyciele prowadzący badania: Maria Kapłanek i Piotr Filec. Narzędzia badawcze: ankiety dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

Bardziej szczegółowo

RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO ROK SZKOLNY 2012/2013

RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO ROK SZKOLNY 2012/2013 RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO ROK SZKOLNY 2012/2013 1 PRZEDMIOT EWALUACJI: Realizacja programu wychowawczego. Data sporządzenia raportu: 14.06.2013r. Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Zespół Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Sieciechowie RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

1.,,Co zagraża Twoim zdaniem porządkowi w szkole i Twoim otoczeniu, jakie niebezpieczeństwa napotykasz, jak sobie z tym radzisz?

1.,,Co zagraża Twoim zdaniem porządkowi w szkole i Twoim otoczeniu, jakie niebezpieczeństwa napotykasz, jak sobie z tym radzisz? Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie ul. Seminarialna 16 64-610 Rogoźno Rogoźno, dnia 30 kwietnia 2014 r. Jury Konkursu Bezpieczna Szkoła- Demokratyczny Kraj Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Przedmiot ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2012/13

Przedmiot ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2012/13 Przedmiot ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2012/13 Obszar 1: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły Wymaganie 1.4. Respektowane są normy

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu RAPORT EWALUACYJNY. Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu RAPORT EWALUACYJNY. Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu RAPORT EWALUACYJNY Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. Wymaganie:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Zespół Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Sieciechowie RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Nasza szkoła jest bezpieczna

Nasza szkoła jest bezpieczna Nasza szkoła jest bezpieczna Założenia programu Nasza szkoła jest bezpieczna Program przeciwdziałania przemocy Nasza szkoła jest bezpieczna został po raz pierwszy zrealizowany w Szkole Podstawowej im Wojska

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r. wraz ze zmianami z dnia 10 maja 2013

Bardziej szczegółowo

Moja szkoła Podsumowanie przeprowadzonych ankiet

Moja szkoła Podsumowanie przeprowadzonych ankiet Moja szkoła Podsumowanie przeprowadzonych ankiet I. Ankieta dla uczniów. Zawierała 21 pytań. Ilość otrzymanych wypełnionych ankiet: 200sztuk. Pytanie 1: jakie metody i formy pracy nauczyciel stosuje na

Bardziej szczegółowo

Poczucie bezpieczeństwa uczniów klas II - VI w szkole

Poczucie bezpieczeństwa uczniów klas II - VI w szkole Wyniki badań Komisji ds. Ewaluacji Wewnętrznej 213/214 Cel ewaluacji wewnętrznej Zbadanie poczucia bezpieczeństwa i zachowań prospołecznych uczniów na terenie szkoły Wyniki na podstawie ankiet przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Baśki Puzon Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Jarosławiu

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Baśki Puzon Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Jarosławiu Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Baśki Puzon Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II Publiczne gimnazja - wskaźniki EWD wyniki egzaminów zewnętrznych (2012-2014) JĘZYK POLSKI szkoła wspierająca

Bardziej szczegółowo

Czy wiesz jakie zajęcia pozalekcyjne są organizowane 7% przez szkołą w bieżącym roku szkolnym?

Czy wiesz jakie zajęcia pozalekcyjne są organizowane 7% przez szkołą w bieżącym roku szkolnym? Analiza ankiety na temat zainteresowania uczniów zajęciami pozalekcyjnymi Czy wiesz jakie zajęcia pozalekcyjne są organizowane 7% przez szkołą w bieżącym roku szkolnym? 6 2 1. Tak, bo uczestniczę w większości

Bardziej szczegółowo

BADANIE EWALUACYJNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU

BADANIE EWALUACYJNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU BADANIE EWALUACYJNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU Przedmiot badania: 1) Stan bezpieczeństwa na terenie szkoły 2) Rozpoznanie zagrożeń dotyczących przebywania w szkole i na jej terenie

Bardziej szczegółowo

Raport. w Szkole Podstawowej nr 77. Respektowane są normy społeczne. im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu. z ewaluacji wewnętrznej obszaru 1.

Raport. w Szkole Podstawowej nr 77. Respektowane są normy społeczne. im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu. z ewaluacji wewnętrznej obszaru 1. Raport z ewaluacji wewnętrznej obszaru 1.4 Respektowane są normy społeczne w Szkole Podstawowej nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu rok szkolny 2010/2011 Przebieg ewaluacji Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

Raport skrócony z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie. BADANY OBSZAR: Bezpieczeństwo uczniów

Raport skrócony z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie. BADANY OBSZAR: Bezpieczeństwo uczniów Raport skrócony z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie BADANY OBSZAR: Bezpieczeństwo uczniów Raport opracowany przez zespół w składzie: Małgorzata Chodura

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji obszaru: RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE

Sprawozdanie z realizacji obszaru: RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE Sprawozdanie z realizacji obszaru: RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE Zespół w składzie: Ewa Ćwik-Obremska Teresa Osińska Anna Soczyńska Renata Brzezińska, Na spotkaniach zespołu w maju i czerwcu 2014 roku,

Bardziej szczegółowo

PLAN BADAŃ OPRACOWANIE HARMONOGRAMU DZIAŁAŃ

PLAN BADAŃ OPRACOWANIE HARMONOGRAMU DZIAŁAŃ PLAN BADAŃ I. PRZEDMIOT EWALUACJI Szkoła podejmuje działania wychowawczo-profilaktyczne w celu wyeliminowania zagrożeń i wzmocnienia bezpieczeństwa uczniów. II. CEL EWALUACJI Pozyskanie informacji na temat

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Twardorzeczce w roku szk. 2014/15

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Twardorzeczce w roku szk. 2014/15 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Twardorzeczce w roku szk. 2014/15 Wymaganie 5. Respektowane są normy społeczne. Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji. wewnętrznej

Raport z ewaluacji. wewnętrznej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Jasieńcu Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2016/2017 1 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. W. Witosa W JASIEŃCU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2013/2014

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. W. Witosa W JASIEŃCU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. W. Witosa W JASIEŃCU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2013/2014 Ewaluacja wewnętrzna dotyczy wymagania: Respektowane są normy społeczne Ocena respektowania

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoły Podstawowej nr 9 im M. Kopernika w Tarnowskich Górach rok szkolny 2013/2014

Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoły Podstawowej nr 9 im M. Kopernika w Tarnowskich Górach rok szkolny 2013/2014 Działania szkoły na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia uczniów oraz kształtowania ich postaw prozdrowotnych. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoły Podstawowej nr 9 im M. Kopernika w Tarnowskich Górach rok

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY I AGRESJI NIE JESTEŚ SAM

SZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY I AGRESJI NIE JESTEŚ SAM SZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY I AGRESJI NIE JESTEŚ SAM rok szkolny 2012/2013 WSTĘP: Szkoła Podstawowa nr 17 w Rzeszowie jest szkołą publiczną z oddziałami integracyjnymi. Uczą się w niej dzieci

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze: Respektowanie norm społecznych w Szkole Podstawowej Nr 92 w Warszawie w roku szkolnym 2013-2014

Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze: Respektowanie norm społecznych w Szkole Podstawowej Nr 92 w Warszawie w roku szkolnym 2013-2014 Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze: Respektowanie norm społecznych w Szkole Podstawowej Nr 92 w Warszawie w roku szkolnym 2013-2014 Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie Warszawa

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie Ewaluacja wewnętrzna BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE OBSZAR I Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacji: FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY

Raport ewaluacji: FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY Raport ewaluacji: FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY W badaniu wzięli udział rodzice 60 osób, nauczyciele 14 osób oraz dyrektor szkoły. Wyniki ankiety dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANKIETY pt.: MOJE GIMNAZJUM

WYNIKI ANKIETY pt.: MOJE GIMNAZJUM MIEJSKIE GIMNAZJUM NR 1 W ZAMBROWIE WYNIKI ANKIETY pt.: MOJE GIMNAZJUM przeprowadzonej w czerwcu 2007roku przez Samorząd Uczniowski Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Zambrowie Opiekun SU: Anna Korzeniowska ZAWARTEJ

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WYBRANYCH OBSZARÓW PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W MIKOŁOWIE W II S.ROKU SZK. 2012/2013

EWALUACJA WYBRANYCH OBSZARÓW PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W MIKOŁOWIE W II S.ROKU SZK. 2012/2013 EWALUACJA WYBRANYCH OBSZARÓW PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W MIKOŁOWIE W II S.ROKU SZK. 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 IM. WOJCIECHA KORFANTEGO W MIKOŁOWIE

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PACZKOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ROK SZKOLNY 2013 / 2014 1 PROBLEM BADAWCZY: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Golinie w roku szkolnym 2014/15

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Golinie w roku szkolnym 2014/15 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Golinie w roku szkolnym 2014/15 1 Przedmiot ewaluacji: Formy i metodyka procesu dydaktycznego. Zespół ewaluacyjny: Urszula Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 225

Raport z ewaluacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 225 Raport z ewaluacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 225 Badany obszar: Respektowanie w szkole norm społecznych, poczucie bezpieczeństwa w szkole Przygotowali: Małgorzata Makowska Anna Sieńko- Niedźwiadek

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Programu Profilaktycznego

Ewaluacja Programu Profilaktycznego Ewaluacja Programu Profilaktycznego Celem ewaluacji było uzyskanie informacji na temat efektywności prowadzonych działań, wynikających z założeń zawartych w Szkolnym Programie Profilaktycznym opracowanym

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Rok szkolny 2015/2016 Diagnoza stopnia partycypacji rodziców uczniów i ich oczekiwań we współdecydowaniu o szkole Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Organizacja pracy świetlicy szkolnej i atrakcyjność organizowanych w niej zajęć

Organizacja pracy świetlicy szkolnej i atrakcyjność organizowanych w niej zajęć Organizacja pracy świetlicy szkolnej i atrakcyjność organizowanych w niej zajęć I. Przedmiot i cele ewaluacji Świetlica szkolna jest częścią składową szkoły. Jej funkcjonowanie i organizacja jest ściśle

Bardziej szczegółowo

1. Obszar ewaluacji: Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole;

1. Obszar ewaluacji: Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole; Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole - sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół Szkole Podstawowej w Gromniku w roku szk. 2013/2014 1. Obszar ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SZCZEKOCINACH EWALUACJA WEWNĘTRZNA Obszar XII ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ LUB PLACÓWKĄ SŁUŻY JEJ ROZWOJOWI ROK SZKOLNY 2013/2014 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Projekt

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W LEGNICY EWALUACJA ANKIETY MOJA SZKOŁA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W LEGNICY EWALUACJA ANKIETY MOJA SZKOŁA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W LEGNICY EWALUACJA ANKIETY MOJA SZKOŁA PAŻDZIERNIK 2016 DATA I MIEJSCE BADANIA: - październik 2016 - badanie atmosfery w szkole, oczekiwań i potrzeb uczniów

Bardziej szczegółowo

III Prezentacja wyników ewaluacji Analiza szczegółowa

III Prezentacja wyników ewaluacji Analiza szczegółowa I Wprowadzenie W roku szkolnym 2014 /15 została przeprowadzona ewaluacji wewnętrzna, której celem było zebranie informacji na temat działań szkoły zapewniających uczniom bezpieczeństwo. Odbiorcami raportu

Bardziej szczegółowo

Ankieta Bezpieczeństwo w szkole Rok szkolny 2015/2016

Ankieta Bezpieczeństwo w szkole Rok szkolny 2015/2016 Ankieta Bezpieczeństwo w szkole Rok szkolny 2015/2016 Przeprowadziły i opracowały: Irena Kusienicka pedagog szkolny Gabriela Loch psycholog szkolny Kędzierzyn-Koźle 2016 Ankieta Bezpieczeństwo w szkole.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIETY DLA RODZICÓW - OPINIA O SZKOLE JEJ KLIENTÓW

ANALIZA ANKIETY DLA RODZICÓW - OPINIA O SZKOLE JEJ KLIENTÓW ANALIZA ANKIETY DLA RODZICÓW - OPINIA O SZKOLE JEJ KLIENTÓW Celem ankiety pozna opinii rodziców na temat naszej placówki. Otrzymali ją do wypełnia wszyscy rodzice, wróciło wypełnionych 100. Pyta1. Czy

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Gimnazjum im. Jana Pawła II. w Osieku nad Notecią

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Gimnazjum im. Jana Pawła II. w Osieku nad Notecią Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osieku nad Notecią w roku szkolnym 2014 / 2015 CZĘŚĆ I RAPORTU Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I: Efekty działalności dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

Procedury stosowane w ZSP w Piasecznie dotyczące eliminacji przemocy rówieśniczej

Procedury stosowane w ZSP w Piasecznie dotyczące eliminacji przemocy rówieśniczej Procedury stosowane w ZSP w Piasecznie dotyczące eliminacji przemocy rówieśniczej I. Diagnoza sytuacji i procedury postępowania: obserwacja zachowania uczniów (m. innymi zapis na monitoringu), przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

5. Na podstawie przeprowadzonych badań: ankiety dla uczniów, gwiazdy pytań, wywiadu z nauczycielami stwierdzam, że:

5. Na podstawie przeprowadzonych badań: ankiety dla uczniów, gwiazdy pytań, wywiadu z nauczycielami stwierdzam, że: Wyniki ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. Błogosławionego ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie w roku szkolnym 14/15 cz. I i cz. II 1.Przedmiot ewaluacji: Działania związane

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie ankiety dotyczącej bezpieczeństwa w Gimnazjum w Mogilanach w ramach projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo realizowanego wspólnie z

Podsumowanie ankiety dotyczącej bezpieczeństwa w Gimnazjum w Mogilanach w ramach projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo realizowanego wspólnie z Podsumowanie ankiety dotyczącej bezpieczeństwa w Gimnazjum w Mogilanach w ramach projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo realizowanego wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie W ankiecie brało

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W HUCIE JÓZEFÓW RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY LUB PLACÓWKI. PRZEDMIOT: RESPEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.STANISŁAWA STASZICA W ZESPOLE SZKÓŁ W RUDKACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2013/2014 RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE Zespół ewaluacyjny : Monika Chamera

Bardziej szczegółowo

Wymaganie nr 2 - Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Wymaganie nr 2 - Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się EWALUACJA POZIOMU SPEŁNIANIA WYMAGANIA 2 Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w ZSO nr 3 w Katowicach maj 2017 Wymaganie nr 2 - Procesy

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 13/14 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W GOLENIOWIE ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ CEL BADAŃ EWALUACYJNYCH: Większość nauczycieli potrafi trafnie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Niepublicznym Gimnazjum im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Golinie w roku szkolnym 2014/15

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Niepublicznym Gimnazjum im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Golinie w roku szkolnym 2014/15 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Niepublicznym Gimnazjum im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Golinie w roku szkolnym 2014/15 Przedmiot ewaluacji: Formy i metodyka procesu dydaktycznego. Zespół

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Głubczycach PLAN PROMOCJI ZDROWIA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Głubczycach PLAN PROMOCJI ZDROWIA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Głubczycach PLAN PROMOCJI ZDROWIA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PROMOWANIE ZDROWIA POPRZEZ ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA WSRÓD UCZNIÓW ORAZ UNIKANIE Opis problemu:

Bardziej szczegółowo

Osoby odpowiedzialne Pedagog, wychowawcy klas

Osoby odpowiedzialne Pedagog, wychowawcy klas DZIAŁANIA SZKOŁY W RAMACH PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO w roku szkolnym 2013/2014 L.P. Zadanie (działanie) 1. Diagnoza sytuacji wychowawczej i opiekuńczej w szkole. Cele Wnioski do wykorzystania w planowaniu

Bardziej szczegółowo

Anonimowa ankieta dla uczniów - koncepcja pracy szkoły

Anonimowa ankieta dla uczniów - koncepcja pracy szkoły Anonimowa ankieta dla uczniów - koncepcja pracy szkoły Drodzy Uczniowie Prosimy o wypełnienie załączonego kwestionariusza. Wasze odpowiedzi na postawione pytania pozwolą ocenić, czy uczniowie klas II -

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO REALIZOWANEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W CIECHANOWIE W LATACH 2009 2012

RAPORT Z EWALUACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO REALIZOWANEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W CIECHANOWIE W LATACH 2009 2012 RAPORT Z EWALUACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO REALIZOWANEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W CIECHANOWIE W LATACH 2009 2012 ANKIETA DLA NAUCZYCIELI W wyniku analizy danych uzyskanych w anonimowej ankiecie dla

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp Raport ewaluacyjny Ewaluacja wymagania 5 respektowane są normy społeczne. Cel ewaluacji: Zbadanie stopnia poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego ucznia w szkole. Określenie efektywności działań

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Wymaganie 2.5. Kształtuje się postawy uczniów. 1. Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole.

RAPORT. Wymaganie 2.5. Kształtuje się postawy uczniów. 1. Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole. RAPORT 1. Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole. Wymaganie 2.5. Kształtuje się postawy uczniów Cel główny: 1. Czy w szkole są prowadzone i analizowane działania wychowawcze sprzyjające kształtowaniu i

Bardziej szczegółowo

Program adaptacyjno-wychowawczy ZSiP w Krośnicach

Program adaptacyjno-wychowawczy ZSiP w Krośnicach Program adaptacyjno-wychowawczy ZSiP w Krośnicach Wstęp Zmieniając szkołę uczniowie spotykają się po raz z nowymi kolegami i nauczycielami, często znajdują się w dotąd nieznanym miejscu. Każda z klas jest

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE

Publiczne Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE Publiczne Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE Strykowice Górne, czerwiec 214 Wprowadzenie Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Ankieta badająca relację uczeń nauczyciel oraz poziom stresu wśród uczniów

Ankieta badająca relację uczeń nauczyciel oraz poziom stresu wśród uczniów Ankieta badająca relację uczeń nauczyciel oraz poziom stresu wśród uczniów Uczestnicy: klasy I-III cyklu 6-letniego oraz klasa I cyklu 4-letniego II semestr roku szkolnego 215-216 Ankieta anonimowa, wypełniana

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DIAGNOZY NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE

RAPORT Z DIAGNOZY NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE RAPORT Z DIAGNOZY NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE Gimnazjum im Armii Krajowej w Żórawinie Rok szkolny 2014/2015 WSTĘP Sygnały płynące z wielu źródeł potwierdzają, że agresja jest zjawiskiem występującym

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ LOKALOWE I WYPOSAŻENIE. 1. Warunki lokalowe sprzyjają w realizowaniu programów nauczania.

WNIOSKI I REKOMENDACJE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ LOKALOWE I WYPOSAŻENIE. 1. Warunki lokalowe sprzyjają w realizowaniu programów nauczania. WNIOSKI I REKOMENDACJE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR: ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ WYMAGANIE: SZKOŁA MA ODPOWIEDNIE WARUNKI LOKALOWE I WYPOSAŻENIE Wnioski Mocne strony: 1. Warunki lokalowe sprzyjają w realizowaniu

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo uczniów w szkole

Bezpieczeństwo uczniów w szkole Szkoła Podstawowa nr 40 w Sosnowcu RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ rok szkolny 2013/2014 Bezpieczeństwo uczniów w szkole wymaganie 4. Respektowane są normy społeczne Opracowanie narzędzi badawczych: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANE SĄ POSTAWY I RESPEKTOWANE NORMY SPOŁECZNE

KSZTAŁTOWANE SĄ POSTAWY I RESPEKTOWANE NORMY SPOŁECZNE ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PODEDWÓRZU GIMNAZJUM RAPORT EWALUACYJNY KSZTAŁTOWANE SĄ POSTAWY I RESPEKTOWANE NORMY SPOŁECZNE Komisja ewaluacyjna: Bogusław Szabat- przewodniczący Artur Becher- członek Tadeusz

Bardziej szczegółowo

ANKIETA - Nauczyciele

ANKIETA - Nauczyciele Niniejsza ankieta jest anonimowa. Jej wyniki posłużą tylko i wyłącznie do badań społecznych. Prosimy o uważne przeczytanie ankiety oraz udzielenie rzeczywistych odpowiedzi na załączonej karcie kodowej.

Bardziej szczegółowo

Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek zażywać narkotyki?

Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek zażywać narkotyki? Wyniki i analiza ankiety dotyczącej zażywania narkotyków przeprowadzonej w Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach w roku szkolnym 2014/2015. Na pytanie: Czy zdarzyło Ci się zażywać narkotyki? 85%

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonej. ewaluacji wewnętrznej. w Zespole Szkół nr 6. w Jastrzębiu Zdroju. w roku szkolnym 2012/2013

Raport z przeprowadzonej. ewaluacji wewnętrznej. w Zespole Szkół nr 6. w Jastrzębiu Zdroju. w roku szkolnym 2012/2013 Raport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu Zdroju w roku szkolnym 2012/2013 Obszar ewaluacji: PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE LUB PLACÓWCE Wymaganie: 2.6. Działania służące

Bardziej szczegółowo

W ZESPOLE SZKÓŁ W STAROGRODZIE ROK SZKOLNY

W ZESPOLE SZKÓŁ W STAROGRODZIE ROK SZKOLNY RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Wymaganie: 1.3. Respektowane są normy społeczne. W ZESPOLE SZKÓŁ W STAROGRODZIE ROK SZKOLNY 2013/ 2014

Bardziej szczegółowo

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W GŁOGÓWKU RAPORT EWALUACYJNY RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH Autorzy: Grażyna Nalepa Beata Janecko Sabina Duda-Duma Elżbieta Kisielewicz Tomasz Węglarczyk obsługa informatyczna Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

3_Apel porządkowy (oddzielnie klasy II i III etapu edukacyjnego)

3_Apel porządkowy (oddzielnie klasy II i III etapu edukacyjnego) ... Rajcza 12.12.216r. 3_Apel porządkowy (oddzielnie klasy II i III etapu edukacyjnego) 1. Organizacja zabawy karnawałowej dla uczniów: 1.1. Klasy pierwszego etapu edukacyjnego 8: 11:25 1.2. Klasy drugiego

Bardziej szczegółowo

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE RAPORT EWALUACYJNY Zespół w składzie: Dorota Domańska Dorota Just Biała Podlaska, marzec 2016 Pytania kluczowe: Czy uczniowie czują się w szkole bezpiecznie? Jaka

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp Raport ewaluacyjny Ewaluacja wymagania 5 respektowane są normy społeczne. Cel ewaluacji: Określenie relacji istniejących w społeczności przedszkolnej pomiędzy wszystkimi jej członkami. Określenie znajomości

Bardziej szczegółowo

Temat: Jak ma wyglądad,,bezpieczna szkoła? Zaufanie czy kontrola? Pytania pomocnicze (jeśli się pojawiły):

Temat: Jak ma wyglądad,,bezpieczna szkoła? Zaufanie czy kontrola? Pytania pomocnicze (jeśli się pojawiły): Temat: Jak ma wyglądad,,bezpieczna szkoła? Zaufanie czy kontrola? Pytania pomocnicze (jeśli się pojawiły): Czym ma się charakteryzowad bezpieczna szkoła? Czy monitoring pomaga czy przeszkadza? Jak termin

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Raport z ewaluacji wewnętrznej Ocena funkcjonowania świetlicy szkolnej: organizacja pracy świetlicy, atrakcyjność i celowość organizowanych zajęć Osoby objęte badaniem: - uczniowie klas II-III uczęszczający

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/14. Wymaganie 5 Ewaluacja programu wychowania i profilaktyki szkoły

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/14. Wymaganie 5 Ewaluacja programu wychowania i profilaktyki szkoły RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 0/ Wymaganie Ewaluacja programu wychowania i profilaktyki szkoły Przedmiot ewaluacji: RESPEKTOWANE NORM SPOŁECZNYCH Cele ewaluacji:. Zebranie informacji na

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWY RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Szkoły Podstawowej nr 3 im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu Rok szkolny 2013/2014

CZĘŚCIOWY RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Szkoły Podstawowej nr 3 im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu Rok szkolny 2013/2014 CZĘŚCIOWY RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 3 im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu Rok szkolny 2013/2014 CEL EWALUACJI O Celem ewaluacji w semestrze zimowym było wymaganie: Szkoła lub placówka

Bardziej szczegółowo

Ankieta ewaluacyjna dla uczniów dotycząca Szkolnego Programu Wychowawczego

Ankieta ewaluacyjna dla uczniów dotycząca Szkolnego Programu Wychowawczego Załącznik nr 1 Ankiety Ankieta ewaluacyjna dla uczniów dotycząca Szkolnego Programu Wychowawczego Zapoznaj się z podanymi poniżej pytaniami dotyczącymi pracy wychowawczej w naszej szkole. Odpowiedz na

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Opracował zespół do spraw : Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Działania szkoły na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na jej terenie 2. Cele ewaluacji

Działania szkoły na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na jej terenie 2. Cele ewaluacji 1. Przedmiot ewaluacji Działania szkoły na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na jej terenie 2. Cele ewaluacji Cel ogólny Diagnoza środowiska szkolnego w kontekście poczucia bezpieczeństwa wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KALISZU OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W SZKOLE

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KALISZU OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W SZKOLE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KALISZU OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W SZKOLE ROK SZKOLNY 2011/2012 Spis treści: I. Wprowadzenie II. Opis wyników

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO W PLACÓWCE

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO W PLACÓWCE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO W PLACÓWCE Przeprowadzonej w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Słupcy w roku szkolnym 2016 / 2017. obszar 1. Efekty działalności dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo