ZAPIS MAILA WG. RFC MAIL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPIS MAILA WG. RFC 822 - MAIL"

Transkrypt

1 SENDMAIL "Nikt, kto choć raz nie skonfigurował programu sendmail nie jest prawdziwym administratorem. Każdy kto brał się za to więcej niż raz, jest niespełna rozumu." powiedzenie administratorów

2 From - Fri Nov 18 13:36: X-UIDL: X-Mozilla-Status: 0001 X-Mozilla-Status2: Return-Path: <piersaj mat.uni.torun.pl> Received: from mx4.go2.pl (mx4 [ ]) by b29 SERVER; Fri, 18 Nov :34: X-mf: first3.pl v0.6 Received: by mx4.go2.pl (Postfix) id 7B28857D5BA; Fri, 18 Nov :34: (CET) Delivered-To: piersaj o2.pl Received: from mx4.go2.pl (mx4 [ ]) by mx4.go2.pl (Postfix) with ESMTP id 61AE257D63B for <piersaj o2.pl>; Fri, 18 Nov :34: (CET) Received: from Leon.mat.uni.torun.pl (leon.mat.uni.torun.pl [ ]) by mx4.go2.pl (Postfix) with ESMTP for <piersaj o2.pl>; Fri, 18 Nov :34: (CET) Received: from juliusz.mat.uni.torun.pl (Juliusz [ ]) by Leon.mat.uni.torun.pl (8.13.2/8.13.2) with SMTP id jaicxabl for piersaj o2.pl; Fri, 18 Nov :33: Date: Fri, 18 Nov :33: From: Jaroslaw Piersa <piersaj mat.uni.torun.pl> Message-Id: < jAICXABL Leon.mat.uni.torun.pl> X-Virus-Scanned: by amavisd-new To: undisclosed-recipients:; ala ma kota jp ZAPIS MAILA WG. RFC MAIL

3 RFC 821 SESJA SMTP juliusz:2% telnet leon 25 Trying Connected to Leon. Escape character is '^]'. 220 Leon.mat.uni.torun.pl ESMTP Sendmail /8.13.2; Fri, 18 Nov :33: helo juliusz.mat.uni.torun.pl 250 Leon.mat.uni.torun.pl Hello Juliusz [ ], pleased to meet you mail from: piersaj mat.uni.torun.pl piersaj mat.uni.torun.pl... Sender ok rcpt to: piersaj o2.pl piersaj o2.pl... Recipient ok data 354 Enter mail, end with "." on a line by itself ala ma kota jp jaicxabl Message accepted for delivery quit Leon.mat.uni.torun.pl closing connection Connection to Leon closed by foreign host.

4 ROLA SERWERA DNS rekordy MX Rekordy MX odpowiadają za obsługę poczty kierowanej na dany adres /var/named/host.zone: pc akademiki.uni.torun.pl. IN MX pc akademiki.uni.torun.pl. IN MX inny_host.akademiki.uni.torun.pl. IN MX inny_host.akademiki.uni.torun.pl. IN MX Metoda weryfikacji: host -tmx pc akademiki.uni.torun.pl

5 Storna www sendmaila Zanim jednak się rozpoczniemy instalację, wypada sprawdzić czy już nie jest zainstalowany. #>rpm q sendmail #>rpm e sendmail Przypominam ponadto o przekonfigurowaniu firewalla: konieczny otwarty port 25 smtp. Uwaga: prezentacja jest pisana dla wersji Sendmail

6 INSTALACJA SENDMAILA #>gzip d sendmail tar.gz #>tar xf sendmail tar #>cd sendmail Szczęśliwie twórcy byli na tyle mili, że napisali własny skrypt do instalacji. #>./Build #>./Build install

7 Pliki jakie powinny zostać zainstalowane i ich znaczenie: /usr/sbin/sendmail binaria sendmaila /etc/mail/sendmail.cf plik konfiguracyjny Sendmaila, bez niego program się w ogóle nie uruchomi /usr/bin/newaliases link do /usr/sbin/sendmail sendmail wywołany jako newaliases odświeża bazę danych aliasów /usr/bin/hoststat podobnie link do /usr/sbin/sendmail, wyświetla statystyki połączeń z innymi hostami /usr/bin/purgestat podobnie link do /usr/sbin/sendmail, usuwa statystyki /usr/bin/mailq podobnie link do /usr/sbin/sendmail sendmail wywołany jako mailq wydrukuje kolejkę wiadomości oczekujących na wysłanie /var/spool/mqueue folder służący do przechowywania oczekujących na wysłanie maili Do tego folderu NIKT poza rootem nie powinien mieć dostępu!!!

8 Pliki jakie powinny zostać zainstalowane i ich znaczenie c.d. ALIASY Lista aliasów, czyli informacje, jaki użytkownik powinien odebrać mail adresowany do... /etc/mail/aliases lista plain text /etc/mail/aliases.db baza danych plik sendmaila aliases.db można uaktualnić poleceniem /usr/bib/newaliases Przykładowe wpisy w /etc/aliases: mailer-daemon: postmaster postmaster: root JaroslawPiersa: piersaj, root

9 Pliki jakie powinny zostać zainstalowane i ich znaczenie c.d. /etc/init.d/sendmail skrypt startujący przykładowa treść skryptu: if [ -f /usr/sbin/sendmail -a -f /etc/sendmail.cf ]; then (cd /var/spool/mqueue; rm -f [lnx]f*) /usr/sbin/sendmail -bd -q30m & echo -n ' sendmail' >/dev/console fi /etc/mail/statistics można zmienić w konfiguracji. Statystyki programu, nazwę i lokalizację

10 Pliki jakie powinny zostać zainstalowane i ich znaczenie c.d. /etc/mail/helpfile Plik pomocy używany po wydaniu komendy HELP podczas sesji SMTP. Jego lokalizację i nazwę można określać w konfiguracji. W starszych wersjach: sendmail.hf HELP This is sendmail version Topics: HELO EHLO MAIL RCPT DATA RSET NOOP QUIT HELP VRFY EXPN VERB ETRN DSN AUTH STARTTLS For more info use "HELP <topic>" To report bugs in the implementation send to sendmail-bugs sendmail.org For local information send to Postmaster at your site End of HELP info

11 Uruchomienie Sendmaila #>sendmail -bd uruchomienie jako demon w tle #>sendmial -bd uruchomienie jako demon na pierwszym planie #>sendmial -bd -q30m wysyłanie wiadomości zakolejkowanych co 30 min, inne jednostki: s, m, h, d, w #>sendmial -bp patrz /usr/bin/mailq #>sendmial -C file użyj inngo pliku konfiguracyjnego

12 KONFIGURACJA SENDMAILA Plik konfiguracyjny Sendmaila to /etc/mail/sendmail.cf Oto jego mały fragment: # Access list database (for spam stomping) Kaccess hash -T<TMPF> /etc/mail/access # location of help file O HelpFile=/etc/mail/helpfile R$* $: $1 mark addresses R$* < $* > $* $: $1 < $2 > $3 unmark <addr> $* $1 # strip local host from routed addresses R< $* > $+ > : $+ $>Recurse $3 R< $* > $+ $=O $+ $+ > $>Recurse $2 $3 $4

13 KONFIGURACJA SENDMAILA Pliki.mc Pliki mc ma prostszą strukturę i można go pisać z reki w vi z niskim prawdopodobieństwem błedu. (mc Master Config) Uwaga: plik piszemy w katalogu: /(dir)/sendmail /cf/cf #>vi sendmail.mc m4 za pomocą makr obrabia plik.mc i na jego podstaiw generuje plik.cf #>m4 sendmail.mc > sendmail.cf #>cp sendmail.cf /etc/mail/sendmail.cf lub prościej: #>make install-cf #>make install-cf CF=config gdzie config jest głównym plikiem mc

14 Struktura pliku mc: KONFIGURACJA SENDMAILA VERSIONID OSTYPE DOMAIN FEATURE local macro definitions MAILER LOCAL_CONFIG LOCAL_RULE_* LOCAL_RULESETS dnl komentarz do konca linii (Delete to NewLine) dnl uwaga na spację po "l"

15 KONFIGURACJA SENDMAILA Przykładowy plik.mc include(`../m4/cf.m4') VERSIONID(`sendmail.mc 18 nov 2005') OSTYPE(linux) DOMAIN(`generic') define(helpfile, `/etc/mail/helpfile') FEATURE(nouucp, `nospecial') MASQUERADE_AS(ourco.com) MAILER(local) MAILER(smtp) Uwaga na apostrofy: otwierający: ` (odwrotny ten obok tyldy) zamykający: ' (prosty ten z cydzysłowem)

16 MASKOWANIE ADRESU Linijki do pliku.mc MASQUERADE_AS(`host.domain') ukrywa adres własnego hosta, z którego mail został wysłany na host.domain MASQUERADE_DOMAIN(`otherhost.domain') ukrywa adres, obcego hosta z którego został wysłany list, listę hostów można oddzielać spacjami MASQUERADE_DOMAIN_FILE(`filename') maskowanie adresów zadanych w pliku, MASQUERADE_EXCEPTION(`host.domain') Wyjątek (lub wyjąkti) od maskowania adresu całej domeny MASQUERADE_EXCEPTION_FILE(`filename') plik z domenami nie obejmowanymi maskowaniem

17 MASKOWANIE ADRESU feature(masquerade_entire_domain) w połączeniu z masquerade_domain() i masquerade_as() ukrywa adres całej domeny np. host.otherhost.domain nie byłby maskowany feature(masquerade_envelope) w polaczeniu z masquerade_as() ukrywa adresy całej koperty, a nie tylko nagłówka feature(local_no_masquerade) zapobiega maskowaniu poczty wysyłanej lokalnie EXPOSED_USER(`usernames') niektórzy użytkownicy zawsze powinni być odkryci: np: root, użytkownicy tak zadani nie będą mieli maskowanych adresów

18 FILTROWANIE WIADOMOŚCI RELAY_DOMAIN(domain) RELAY_DOMAIN_FILE(file) Akceptuje wiadomości pochodzące z domeny zadanej jako lub wylistowanej w pliku. Np: parametr sendmail.org IPv6:2002:c0a8:02c7 IPv6:2002:c0a8:51d2::23f4 host.mydomain.com Uwaga: adresy protokołu IP w wersji 6 muszą być poprzedzone "Ipv6" FEATURE(`relay_entire_domain') Akceptuje całą domenę wraz z podomenami.

19 FILTROWANIE WIADOMOŚCI feature(`relay_based_on_mx') Odrzuca wiadomości adresowane na serwery, które nie mają rekordu mx w serwerze dns FEATURE(`accept_unresolvable_domains') Akceptuje waidomości z domen których nie można zweryfikować czy istnieją. FEATURE(`accept_unqualified_senders') Akceptuje wiadomośći od nie dających się zweryfikować urzetkowników. FEATURE(`blacklist_recipients') Umożliwia blokowanie poczty dla lokalnych użytkowników, hostów homen...

20 FILTROWANIE WIADOMOŚCI feature(`access_db', `hash -T<TMPF> /etc/mail/access_map') Filtrowanie oparte na bazie dostepu, do pliku access dopisujemy adresy lub/i domeny, które akceptujemy lub odrzucamy. Tworzenie bazy z pliku: makemap hash /etc/mail/access < /etc/mail/access przykładowy wpis: From:spammer aol.com REJECT From:cyberspammer.com REJECT Connect:cyberspammer.com REJECT Connect:TLD REJECT Connect: REJECT Connect:IPv6:2002:c0a8:02c7 RELAY Connect:IPv6:2002:c0a8:51d2::23f4 REJECT

21 FILTROWANIE WIADOMOŚCI Ogólna składnia: tag:adres/domena/host akcja Tagi: From pole nadawcy w kopercie To pole odbiorcy w kopercie Connect połączenie z (nadawca + adres)

22 FILTROWANIE WIADOMOŚCI Akcje: OK - akceptacja RELAY - akceptacja, jest kilka różnic miedzy OK, a RELAY REJECT - odesłanie do nadawcy z domyślną wiadomością błędu DISCARD - brak akceptacji skip - pominięcie sprawdzenia, podęcie domyślnej decyzji ### tekst - odesłanie wiadomości z kodem błędu ### RFC821 i raportem błędu tekst, tekst nie musie być cytowany, ale jest to wskazane ERROR:### tekst - j/w tyle, że bardziej czytelne ERROR:D.S.N:### tekst - j/w tyle, że kod błędu dotyczy RFC 1983 QUARANTINE: tekst - wiadomość przeniesiona do kwarantanny + wiadomość zwrotna

23 FILTROWANIE WIADOMOŚCI Inny przykład: From:cyberspammer.com ERROR:"550 We don't accept mail from spammers" From:okay.cyberspammer.com OK Connect:sendmail.org RELAY To:sendmail.org RELAY Connect: RELAY Connect: SKIP Connect:IPv6:1:2:3:4:5:6:7 RELAY Connect:suspicious.example.com QUARANTINE:Mail from suspicious host ERROR:550 Mailbox disabled for badlocaluser

24 Linkografia sendmail /README sendmail /cf/README

Ochrona przed spamem na serwerze

Ochrona przed spamem na serwerze Ochrona przed spamem na serwerze Michał Talecki Tomasz Nidecki Artykuł opublikowany w numerze 2/2004 magazynu hakin9. Zapraszamy do lektury całego magazynu. Wszystkie prawa zastrzeżone. Bezpłatne kopiowanie

Bardziej szczegółowo

Postfix Debian Etch 4.0 + dodatki. Autor: Wiktor Łyczywek ver. 1.1 wiktor.lyczywek(at)gmail(dot)com

Postfix Debian Etch 4.0 + dodatki. Autor: Wiktor Łyczywek ver. 1.1 wiktor.lyczywek(at)gmail(dot)com Postfix Debian Etch 4.0 + dodatki Autor: Wiktor Łyczywek ver. 1.1 wiktor.lyczywek(at)gmail(dot)com 1 Spis treści: Spis treści:... 2 1. Wstęp... 3 1.1 Postfix... 3 1.2 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)...

Bardziej szczegółowo

Postfix. Nowoczesny system przesy³ania wiadomoœci

Postfix. Nowoczesny system przesy³ania wiadomoœci IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - konfiguracja serwera

Aplikacje WWW - konfiguracja serwera Aplikacje WWW - konfiguracja serwera Jan Wróblewski Wersja z 5 maja 2015 1 Wybór serwera i systemu 2 Podstawowa konfiguracja serwera na KVM 3 Konfiguracja serwera www - apache2, mysql, php, phpmyadmin

Bardziej szczegółowo

Niechciane wiadomości obrona przed spamem przy pomocy Exchange 2007 i MS Forefront Security. dr Maciej Miłostan

Niechciane wiadomości obrona przed spamem przy pomocy Exchange 2007 i MS Forefront Security. dr Maciej Miłostan Niechciane wiadomości obrona przed spamem przy pomocy Exchange 2007 i MS Forefront Security dr Maciej Miłostan Zespół Bezpieczeństwa PCSS 1 Poznań, 19.11 11.2008 Agenda(1) 11:00 Rozpoczęcie, cie, powitanie

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. 1. Poczta elektroniczna protokół SMTP, protokół POP, protokół IMAP. 2. Zdalna praca - Telnet. 3. Transfer plików usługa FTP.

Plan wykładu. 1. Poczta elektroniczna protokół SMTP, protokół POP, protokół IMAP. 2. Zdalna praca - Telnet. 3. Transfer plików usługa FTP. Plan wykładu 1. Poczta elektroniczna protokół SMTP, protokół POP, protokół IMAP. 2. Zdalna praca - Telnet. 3. Transfer plików usługa FTP. 1 Poczta elektroniczna 1. Wysyłanie wiadomości e-mail protokół

Bardziej szczegółowo

Elastyczny system poczty elektronicznej dla serwerów wirtualnych

Elastyczny system poczty elektronicznej dla serwerów wirtualnych Elastyczny system poczty elektronicznej dla serwerów wirtualnych Marcin Sochacki wanted@linux.gda.pl Pingwinaria, Szczytno, 2001 Streszczenie Referat dotyczy problemu, z którym boryka się większość ISP

Bardziej szczegółowo

Qmail - bezpieczny i wydajny MTA

Qmail - bezpieczny i wydajny MTA Łukasz Komsta 29 kwietnia 2003 roku Spis treści 1 Qmail 3 1.1 Wstęp........................................... 3 1.2 Aliasy użytkownika.................................... 3 1.3 Instalacja.........................................

Bardziej szczegółowo

Exchange 2000 poczta elektroniczna

Exchange 2000 poczta elektroniczna Str. 1 Ćwiczenie 10 Exchange 2000 poczta elektroniczna Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z działaniem i zarządzaniem serwerem poczty elektronicznej Exchange Server 2000. Przed przystąpieniem do ćwiczenia,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje na temat zarządzania programem GFI FaxMaker i jego dostosowywania. Dostrajanie ustawień zgodnie z wymaganiami i rozwiązywanie ewentualnych problemów. Informacje oraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Zarządzania Usługami hostingu Sprint Data Center

Instrukcja obsługi Panelu Zarządzania Usługami hostingu Sprint Data Center Instrukcja obsługi Panelu Zarządzania Usługami hostingu Sprint Data Center Spis treści Logowanie do Panelu Zarządzania Usługami... 4 Strona Główna... 6 Moduł E-Mail... 8 Sekcja Konta E-mail... 9 Domena...

Bardziej szczegółowo

2011-03-09. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Sieciowe systemy operacyjne usługi sieciowe

2011-03-09. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Sieciowe systemy operacyjne usługi sieciowe Sieciowe systemy operacyjne usługi sieciowe dr inż. Maciej Piechowiak 1 Wprowadzenie warstwa zapewniająca interfejs pomiędzy aplikacjami używanymi do komunikacji, a siecią poprzez którą komunikaty są transmitowane,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do narzędzi sieciowych

Wprowadzenie do narzędzi sieciowych Wprowadzenie do narzędzi sieciowych Zadania Windows 1. Jaki jest adres IP Twojej karty sieciowej? 2. Co robi polecenie IPCONFIG uruchomione bez żadnych parametrów? 3. W jaki sposób można zwolnić automatycznie

Bardziej szczegółowo

Freesco Info 2.0 - polskojęzyczna dokumentacja Freesco 0.2.7

Freesco Info 2.0 - polskojęzyczna dokumentacja Freesco 0.2.7 Freesco Info 2.0 I. FREESCO INFO 2.0 - INFORMACJE OGÓLNE. 1.1 Dlaczego powstał ten dokument? Dokument ten powstał, gdyż użytkownicy grupy trzepak.freesco, korzystający z niej od dawna (nazwijmy ich starą

Bardziej szczegółowo

Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń usługi DNS

Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń usługi DNS Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń usługi DNS Usługa Domain Name Service jest jedną z podstawowych usług sieciowych koniecznych do funkcjonowania sieci opartych na stosie protokołów IP (w tym Internet)

Bardziej szczegółowo

Router Asmax Er-903v

Router Asmax Er-903v Router Asmax Er-903v Instrukcja konfiguracji Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia w systemach Linux. Autorzy: Krzysztof Majka, Mirosław Mika IVFDS

Zabezpieczenia w systemach Linux. Autorzy: Krzysztof Majka, Mirosław Mika IVFDS Zabezpieczenia w systemach Linux Autorzy: Krzysztof Majka, Mirosław Mika IVFDS 1 STRESZCZENIE Problemem tej pracy było pokazanie w jaki sposób można skonfigurować zaporę sieciową na systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Serwer poczty Postfix. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski

Serwer poczty Postfix. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski komputerowa Serwer poczty Postfix Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski komputerowa () Serwer poczty Postfix 1 / 15 Serwery poczty Wprowadzenie Serwer SMTP: przyjmuje pocztę (port

Bardziej szczegółowo

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem 42 model DoD rodzina protokołów TCP/IP główne cechy rodziny protokołów TCP/IP, w tym: metody rutingu, metody adresowania, konwencje nazewnicze, sposoby pracy i wzajemne powiązania funkcjonalne Standardy

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wspierające zarządzanie siecią komputerową w środowisku Linux. Praca dyplomowa

Narzędzia wspierające zarządzanie siecią komputerową w środowisku Linux. Praca dyplomowa Narzędzia wspierające zarządzanie siecią komputerową w środowisku Linux Praca dyplomowa 1 Spis Treści: Wstęp - strona 4 Rozdział I System Linux - strona 6 1.1 Wybór dystrybucji systemu. - strona 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje na temat zarządzania programem GFI FaxMaker i jego dostosowywania. Dostrajanie ustawień zgodnie z wymaganiami i rozwiązywanie ewentualnych problemów. Informacje oraz

Bardziej szczegółowo

qmail. Szybki i wydajny serwer pocztowy

qmail. Szybki i wydajny serwer pocztowy PRZYK ADOWY ROZDZIA Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl IDZ DO KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

Instrukcje do laboratorium ASK (2)

Instrukcje do laboratorium ASK (2) Instrukcje do laboratorium ASK (2) Ćwiczenie 1. Konfiguracja usługi DHCP Dynamic Host Configuration Protocol w sieci LAN pod Widows 2000. 1. Instalacja Serwera DHCP: 1.2. Network Services -> Details ->

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Dorobisz Adrian Wersja: 0.8 beta, 17.07.2008r.

Opracowanie: Dorobisz Adrian Wersja: 0.8 beta, 17.07.2008r. MESSAGE PROCESSING PLATFORM Opracowanie: Dorobisz Adrian Wersja: 0.8 beta, 17.07.2008r. I. Wprowadzenie Message Processing Platform ( w skrócie MPP ) jest oprogramowaniem zapewniającym bezpieczeństwo systemom

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne. Dr Zbigniew Kozioł -wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium. Internet: protokoły, organizacja

Technologie informacyjne. Dr Zbigniew Kozioł -wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium. Internet: protokoły, organizacja Technologie informacyjne Dr Zbigniew Kozioł -wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Internet: protokoły, organizacja 1 Internet i bezpieczeństwo w sieci (II) 0. Co to są protokoły internetowe? RFC. 1.

Bardziej szczegółowo

Postfix Main - plik konfiguracyjny

Postfix Main - plik konfiguracyjny Postfix Main - plik konfiguracyjny Położenie: /etc/postfix/main.cf Imagine Studio 2005, http://mygentoo.tk # Global Postfix configuration file. This file lists only a subset of all 300+ parameters. See

Bardziej szczegółowo

070 USŁUGI W SIECI. Prof. dr hab. Marek Wisła

070 USŁUGI W SIECI. Prof. dr hab. Marek Wisła 070 USŁUGI W SIECI Prof. dr hab. Marek Wisła Usługi sieciowe Internet jest również zbiorem programów umożliwiających świadczenie użytkownikom różnorakich usług komunikacyjnych pozwalających na przepływ

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo