Określanie konfiguracji TCP/IP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Określanie konfiguracji TCP/IP"

Transkrypt

1 Określanie konfiguracji TCP/IP Marek Kozłowski Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechnika Warszawska Warszawa, 2014/2015

2 Internet Control Message Protocol Protokół IP nie jest wyposażony w żadne mechanizmy kontrolujące poprawne przekazanie pakietu do odbiorcy. Lukę tę w znacznym stopniu wypełnia protokół ICMP zdefiniowany w RFC 792. Każdy nagłówek ICMP składa się z nagłówka IP, pól: Type (8 bitów), Code (8 bitów) i Checksum (16 bitów), oraz ewentualnie dodatkowych innych pól zależnie od typu. Nagłówek IP jest integralną częścią nagłówka ICMP. Dzieje się tak, ponieważ ICMP nie wykorzystuje protokołu IP tak, jak TCP czy UDP, tj. jako protokół wyższej warstwy, lecz jest integralną częścią IP i musi być zaimplementowany w każdej implementacji IP.

3 Parametry nagłówka ICMP Pole typu (Type) określa rodzaj pakietu ICMP. Wybrane wartości tego pola: 8 i 0 Echo Request/Reply, 3 Destination Unreachable, 4 Source Quench, 5 Redirect Message, 11 Time Exceeded, 12 Parameter Problem. Pole kodu (Code) doprecyzowuje rodzaj powiadomienia; wartości kodów są definiowane osobno dla poszczególnych typów. Pole sumy kontrolnej (Checksum) działa analogicznie jak w innych omówionych dotychczas nagłówkach. Do obliczania sumy kontrolnej brane są 16-bitowe słowa nagłówka ICMP, poczynając od pola Type.

4 ICMP Echo Request/Reply Type Code Checksum Identifier Sequence Number Data Typ: dla pakietu Request 8, dla Reply 0. Wartość pola kodu w pakietach Echo jest zawsze równa 0. Identyfikator i numer sekwencyjny pozwalają połączyć w pary żądania i odpowiedzi. Sposób ich ustalania nie jest zdefiniowany w RFC 792. Standard nie określa także zawartości pola danych, żąda jednak, by dane w pakietach Request i odpowiadających im Reply były identyczne.

5 ICMP Destination Unreachable Type Code Checksum Unused IP header + first 64 bits of original datagram Przypomnijmy, że numery portów w TCP i UDP mieszczą się na pierwszych 32 bitach za nagłówkiem IP. Pole typ ma wartość 3. Pole kodu określa przyczynę niedostarczenia pakietu. RFC 792 definiuje 6 wartości: 0 Network unreachable, 1 Host unreachable, 2 Protocol unreachable, 3 Port unreachable, 4 Fragmentation needed and DF set, 5 Source route failed error.

6 ICMP Destination Unreachable Późniejsze RFC (1122 i 1812) dodają kody 6-15: 6 Destination network unknown, 7 Destination host unknown, 8 Source host isolated (nieużywane), 9 Destination network administratively prohibited, 10 Destination host administratively prohibited, 11 Destination network unreachable for ToS, 12 Destination host unreachable for ToS, 13 Communication administratively prohibited by filtering, 14 Host precedence violation, 15 Precedence cutoff in effect.

7 ICMP Source Quench Type Code Checksum Unused IP header + first 64 bits of original datagram Wartości pól: typ 4, kod 0. Prośba o zmniejszenie tempa transmisji (np. ze względu na przepełnione bufory routera).

8 ICMP Redirect Message Type Code Checksum Address IP header + first 64 bits of original datagram ICMP typu 5 powiadamia hosta o wyborze niewłaściwej bramki, zazwyczaj przekazaniu pakietu do domyślnej bramki w sytuacji, gdy sieć nadawcy ma inną, bliższą sieci docelowej bramkę. Dopuszczalne wartości kodu są następujące: kod 0 Redirect for network, kod 1 Redirect for host, kod 2 Redirect for ToS and network, kod 3 Redirect for ToS and host. Pole adresu zawiera adres IP właściwej bramki

9 ICMP Time Exceeded Type Code Checksum Unused IP header + first 64 bits of original datagram ICMP typu 11 informuje o przekroczeniu czasu życia pakietu; wykorzystywane jest np. przez program traceroute do badania trasy pakietów. Dopuszczalne są dwie wartości pola kodu: kod 0 TTL osiągnęło wartość 0 w czasie przechodzenia przez router, kod 1 TTL osiągnęło wartość 0 w czasie defragmentacji pakietu.

10 ICMP Parameter Problem Type Code Checksum Pointer Unused IP header + first 64 bits of original datagram Pakiety ICMP sygnalizujące błąd nagłówka IP. Pole Pointer to numer oktetu w nagłówku IP, który spowodował problem. Wartość pola typu wynosi 12, wartość pola kodu 0. Dopuszczalny jest także kod 1 (RFC?) sygnalizujący brak wymaganej opcji. W takim przypadku pole Pointer nie jest wykorzystywane.

11 Wybrane polecenia arp Polecenie arp służy do zarządzania tablicą ARP cache. Dostępne jest w większości systemów uniksopodobnych i systemach Windows. Umożliwia m.in. podgląd i modyfikację tablicy ARP, stwierdzenie ataku ARP poisoning (choć lepiej używać w tym celu arpwatch lub systemów IDS, np. snort), jak również ochronę przed nim poprzez użycie mapowań statycznych (plik /etc/ethers).

12 Wybrane polecenia ifconfig Polecenie ifconfig służy do wyświetlania i modyfikowania konfiguracji interfejsów sieciowych w systemach Linux/Unix. W innych systemach do podglądu ustawień dostępne są narzędzia: winipcfg (Windows 95/98), ipconfig (Windows 2000/XP), config (NetWare). W systemach Windows zmiany parametrów interfejsu dokonuje się poprzez Właściwości Sieci, a w systemie NetWare poprzez load tcpcon.nlm. Polecenie ifconfig umożliwia także zarządzanie wybranymi ustawieniami kart ethernet. Do zarządzania kartami wifi służą polecenia: iwconfig, iwlist, iwspy (Linux), ifconfig (BSD), wificonfig (Solaris).

13 Wybrane polecenia netstat Polecenie netstat dostępne jest w systemach Linux/Unix i Windows. W NetWare należy użyć load tcpcon.nlm. Polecenie netstat umożliwia: wyświetlanie szczegółów dotyczących protokołów i interfejsów, podgląd tablicy routingu (manipulowanie route), podgląd sesji TCP oraz ich stanu (ESTABLISHED, SYN SENT, SYN RECV, FIN WAIT1, FIN WAIT2, TIME WAIT, CLOSED, CLOSE WAIT, LAST ACK, LISTEN, CLOSING, UNKNOWN), podgląd otwartych portów UDP.

14 Narzędzia iproute2 Pakiet iproute2 dostępny jest tylko dla systemu Linux. Pakiet ten zastępuje szereg poleceń sieciowych takich jak ifconfig, arp, route i in. poleceniem (poleceniami) ip (ip link, ip address, ip neighbour, ip route i in.). Iproute2 wprowadza ujednoliconą składnię dla wszystkich wywołań. Polecenie ip pozwala na dowiązanie więcej niż jednego adresu IP do jednego interfejsu oraz oferuje szereg rozszerzeń.

15 Polecenia ip przykłady Podgląd tablicy ARP $ arp $ ip neighbour show Informacje o interfejsie $ ifconfig eth0 $ ip address show dev eth0 Podgląd tablicy routingu $ netstat -r $ route $ ip route show

16 Polecenia ip przykłady zaawansowane Kilka adresów IP na jednym interfejsie # ip address add /8 broadcast + dev eth0 # ip address add /16 broadcast + dev eth0 $ ip address show dev eth0 $ ifconfig NAT (szczegóły na najbliższym wykładzie) # ip route add nat via # ip rule add nat from # ip route flush cache $ ip route show $ ip rule show

17 Odwołanie do sieci loopback Komunikacja poprzez adresy loopbackowe ( /8) pomaga ustalić, czy stos TCP/IP funkcjonuje prawidłowo. Przypomnienie: host identyfikuje się z każdym adresem w obrębie sieci /8, w szczególności nazwa localhost powinna być kojarzona z adresem : /etc/hosts (*nix), c:\windows\hosts (Windows 95/98), c:\winnt\system32\drivers\etc\hosts (Windows 2000/XP).

18 Rozwiązywanie nazw DNS nslookup Polecenie nslookup pozwala uzyskać informacje z serwerów nazw domenowych: adres IP dla nazwy (rekordy A, CNAME) lub nazwę zarejestrowaną dla adresu IP (rekordy PTR). Alternatywne narzędzia: host i dig. Jeśli nie podamy explicite serwera DNS, który chcemy odpytywać, wówczas wykorzystywana jest konfiguracja domyślna (zob. plik /etc/resolv.conf).

19 Wybrane polecenia ping Polecenie ping dostępne jest we wszystkich systemach Linux/Unix, Windows i NetWare (load ping.nlm). Wysyła pakiety ICMP ECHO REQUEST do odbiorcy i oczekuje ECHO REPLY. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi szacuje opóźnienia i packet loss. Należy pamiętać, że wielu administratorów odfiltrowuje pakiety ICMP, w tym także ICMP ECHO, na routerach brzegowych, zatem brak odpowiedzi na ping nie oznacza braku komunikacji przy wykorzystaniu innych protokołów.

20 Wybrane polecenia traceroute Linux/Unix: traceroute, Windows: tracert, NetWare: load iptrace.nlm. Działanie traceroute polega na wysyłaniu serii pakietów UDP na port odbiorcy (zazwyczaj można podać inny lub wybrać pakiety ICMP ECHO) o wartościach TTL kolejno 1, 2, 3,... i odbieraniu powiadomień ICMP TIME EXCEEDED od pośrednich routerów. Na podstawie adresów nadawców zwrotnych pakietów ICMP, jak i opóźnień ustalana jest trasa pakietów do odbiorcy i szacowane są opóźnienia na poszczególnych hopach. Zarówno pakiety UDP na port 33434, jak i ICMP mogą być odfiltrowane na routerach.

21 Wybrane polecenia arping Odpowiednik polecenia ping działający na 2. warstwie OSI. Uwaga: dostępne są dwie implementacje: przenośna, oparta na bibliotece libpcap stworzona przez Thomasa Habetsa oraz linuksowa, wchodząca w skład pakietu iputils. Wersje te różnią się funkcjonalnością oraz parametrami wywołania!

22 Narzędzia bazujące na PCAP API dla omawianych na wykładzie programów badających pakiety realizowane jest przez pcap. Implementacja dla systemów Linux/Unix nosi nazwę libpcap (Linux/Unix), a jej windowsowy port winpcap. Z pcap korzystają m.in.: wireshark, tcpdump (dla Windows windump, dla Solarisa snoop), nmap, arping (wersja Habetsa), system IDS (wykrywania intruzów): snort (omawiany na następnym wykładzie). Posługiwanie się pcap wiąże się z przestawieniem karty w tzw. promiscous mode, do czego wymagane jest posiadanie uprawnień roota (supervisora, administratora).

23 Analizator pakietów tcpdump przykłady Składnia wyrażeń filtrowania pcap-filter, tj. taka sama jak dla capture filter w analizatorze wireshark Zapisz pakiety ESMTP wymianiane między hostem a hostami spoza sieci lokalnej do pliku plik.pcap # tcpdump (not net /24 or host ) and \ (port 25 or 465 or 587) -w plik.pcap Zapisz pakiety przychodzące TCP zawierające flagę SYN lub FIN... # tcpdump dst and \ (tcp[tcpflags] & (tcp-syn tcp-fin)!= 0) -w plik.pcap... lub tylko wyświetlaj analizę pierwszych 64 bajtów # tcpdump dst and \ (tcp[tcpflags] & (tcp-syn tcp-fin)!= 0) -n -vv -s64

24 Skaner nmap nmap umożliwia m.in. wykrywanie hostów (ping), identyfikację hostów oraz skanowanie portów. Skanowanie portów może być realizowane z wykorzystaniem różnorodnych technik, m.in. poprzez ustanowienie połączenia TCP (pełne), poprzez wymianę pakietów SYN i SYN-ACK (półpełne, przeważnie nie jest logowane), skanowania ACK, FIN, Null i Xmas Tree (FIN-URG-PUSH) wywołania odpowiedzi RST (skanowany system musi być zgodny z RFC 793), skanowania UDP i analizy zwrotnych pakietów ICMP, skanowanie z flagami ustawionymi przez użytkownika. nmap ma dość bogatą dokumentację na stronie domowej (http://www.nmap.org/), z którą warto się zapoznać.

25 Packet injectors Programy takie pozwalają na bezpośrednie generowanie pakietów z pominięciem enkapsulacji dokonywnej przez protokoły stosu. Do najpopularniejszych należy nemesis (http://nemesis.sourceforge.net), który pozwala na tworzenie i wysyłanie dowolnych pakietów arp, dns, ethernet, icmp, igmp, ip, ospf, rip, tcp i udp. Innymi, często wykorzystywanymi programami są: hping (http://www.hping.org) oraz scapy (http://www.secdev.org/projects/scapy).

Wprowadzenie do narzędzi sieciowych

Wprowadzenie do narzędzi sieciowych Wprowadzenie do narzędzi sieciowych Zadania Windows 1. Jaki jest adres IP Twojej karty sieciowej? 2. Co robi polecenie IPCONFIG uruchomione bez żadnych parametrów? 3. W jaki sposób można zwolnić automatycznie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych

Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl BSS - v2013 1 Zestawienie producentów zapór

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 3 Temat ćwiczenia: Narzędzia sieciowe w systemie Windows 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp instrukcja dostęp do Internetu DSL tp Spis treści Konfiguracja usługi dostęp do Internetu DSL tp..................... 3 Parametry konfiguracyjne usługi.................................. 4 Zmiana profilu

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W S K A W Y Ż S Z A S Z K O Ł A I N F O R M A T Y K I PRACA DYPLOMOWA STUDIA PODYPLOMOWE. mgr inż. Leszek IGNATOWICZ

W A R S Z A W S K A W Y Ż S Z A S Z K O Ł A I N F O R M A T Y K I PRACA DYPLOMOWA STUDIA PODYPLOMOWE. mgr inż. Leszek IGNATOWICZ W A R S Z A W S K A W Y Ż S Z A S Z K O Ł A I N F O R M A T Y K I PRACA DYPLOMOWA STUDIA PODYPLOMOWE mgr inż. Leszek IGNATOWICZ Numer albumu 110/EFS Analizator Wireshark w procesie wykrywania zagrożeń

Bardziej szczegółowo

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP).

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). 84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). UDP (ang. User Datagram Protocol - Datagramowy Protokół Użytkownika) jeden z podstawowych protokołów internetowych. Umieszcza

Bardziej szczegółowo

tcpdump podstawy sniffowania i analizy Łukasz Bromirski lukasz@bromirski.net

tcpdump podstawy sniffowania i analizy Łukasz Bromirski lukasz@bromirski.net podstawy sniffowania i analizy Łukasz Bromirski lukasz@bromirski.net Podstawy używania narzędzia tcpdump, oraz sposób analizy danych wyjściowych. Artykuł skupia się na zastosowaniu narzędzia w systemie

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia sieci TCP/IP

Zabezpieczenia sieci TCP/IP Zabezpieczenia sieci TCP/IP Marek Kozłowski Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechnika Warszawska Warszawa, 2014/2015 Plan wykładu 1 Zabezpieczenia systemu Unix w sieci TCP/IP 2 Wybrane aspekty

Bardziej szczegółowo

Instalowanie składników sieci

Instalowanie składników sieci WINDOWS W SIECI Instalowanie składników sieci Jeżeli podczas instalowania systemu komputer był podłączony do sieci, to program instalacyjny, w większości przypadków, zainstaluje odpowiednie oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków,

Bardziej szczegółowo

Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej

Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI WAT NR 14, 2000 Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej Zbigniew SUSKI 1, Piotr KOŁODZIEJCZYK 2 STRESZCZENIE: W dobie wzrastającego zagrożenia systemów

Bardziej szczegółowo

Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej

Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI WAT NR 14, 2000 Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej Zbigniew SUSKI 1, Piotr KOŁODZIEJCZYK 2 STRESZCZENIE: W dobie wzrastającego zagrożenia systemów

Bardziej szczegółowo

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka Spis treści Wstęp... 7 Rozdział 1. Podstawy sieci komputerowych... 9 Definiowanie sieci komputerowej... 10 Zastosowania sieci komputerowych... 11 Zastosowania biznesowe... 12 Zastosowania prywatne... 13

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6)

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.pl 2008-10-08 UWAGA! Wszystkie

Bardziej szczegółowo

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem 42 model DoD rodzina protokołów TCP/IP główne cechy rodziny protokołów TCP/IP, w tym: metody rutingu, metody adresowania, konwencje nazewnicze, sposoby pracy i wzajemne powiązania funkcjonalne Standardy

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Wstęp.

Spis treści 1 Wstęp. Spis treści 1 Wstęp...1 2 Sformułowanie problemu...2 3 Wybór metody rozwiązania problemu....3 3.1 Klient...3 3.2 Serwer...4 4 Opis protokołów, wykorzystanych w systemie...6 4.1 Model OSI...6 4.2 IP...7

Bardziej szczegółowo

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika R46.1176.00 wer. 3 06/05 Instalacja... 3 Konfiguracja urządzenia Wireless 54Mbps ADSL Router... 7 Rozwiązywanie problemów... 69 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Router Asmax Er-903v

Router Asmax Er-903v Router Asmax Er-903v Instrukcja konfiguracji Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Kompendium. Wydanie II

Sieci komputerowe. Kompendium. Wydanie II IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia w systemach Linux. Autorzy: Krzysztof Majka, Mirosław Mika IVFDS

Zabezpieczenia w systemach Linux. Autorzy: Krzysztof Majka, Mirosław Mika IVFDS Zabezpieczenia w systemach Linux Autorzy: Krzysztof Majka, Mirosław Mika IVFDS 1 STRESZCZENIE Problemem tej pracy było pokazanie w jaki sposób można skonfigurować zaporę sieciową na systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Wireshark analizator ruchu sieciowego

Wireshark analizator ruchu sieciowego Wireshark analizator ruchu sieciowego Informacje ogólne Wireshark jest graficznym analizatorem ruchu sieciowego (snifferem). Umożliwia przechwytywanie danych transmitowanych przez określone interfejsy

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Temat: Podstawowe metody testowania wybranych mediów transmisyjnych

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Właściwie wszyscy interesujący się. DNS spoofing, czyli podszywanie się pod serwer DNS

Właściwie wszyscy interesujący się. DNS spoofing, czyli podszywanie się pod serwer DNS DNS spoofing, czyli podszywanie się pod serwer DNS Tomasz Grabowski Atak Właściwie wszyscy interesujący się tematem bezpieczeństwa w sieciach komputerowych wiedzą, że protokół DNS ma błędy związane z bezpieczeństwem,

Bardziej szczegółowo

D-Link DSL-524T. ADSL2+ Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 3.00

D-Link DSL-524T. ADSL2+ Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 3.00 D-Link DSL-524T ADSL2+ Router Podręcznik uŝytkownika Version 3.00 Building Networks for People Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 4 Złącza... 5 Funkcje... 5 Instalacja... 6 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA LABORATORIUM ROUTINGU MIĘDZYDOMENOWEGO

INFRASTRUKTURA LABORATORIUM ROUTINGU MIĘDZYDOMENOWEGO POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Telekomunikacji PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Łukasz Dobrodziej, Jakub Maćkowiak INFRASTRUKTURA LABORATORIUM ROUTINGU MIĘDZYDOMENOWEGO

Bardziej szczegółowo

D-Link DSL-G624T. Wireless ADSL Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 1.04

D-Link DSL-G624T. Wireless ADSL Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 1.04 D-Link DSL-G624T Wireless ADSL Router Podręcznik uŝytkownika Version 1.04 Building Networks for People Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 4 Wprowadzenie... 5 Złącza... 6 Funkcje...

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo